Agenda. TV historia. TV kraft. TV siffror/terminologi. Appendix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. TV historia. TV kraft. TV siffror/terminologi. Appendix"

Transkript

1

2 Agenda TV historia TV kraft TV siffror/terminologi Appendix 2

3 TV historia 3

4 TV s utveckling i Sverige 1928: John Baird (Scot.) skickar rörliga bilder via TV-system 1955: Premiär för sydsvensk nyhetskanal från Köpenhamnssändaren. (1 gång/vecka) 1967: Första svenska färgtvsändningen. 1987: 31 dec (nyår). Reklam-TV startar med TV3 via satellit. 1989: Nordic Channel (senare Kanal 5) startar. 2006: HDTV införs i Sverige : TV-premiär i Sverige. Britannia-utställningen. 1958: VM i fotboll Hyland (1959) Genombrottsår för TV! 1969: TV2 startar. 1977: Text-TV startar. 1990: (15 sept.) TV4 startar sändningar via satellit. Rikssändning : 19 september den analoga nedsläckningen påbörjas, helt slutförd 1 februari : Riksdagsbeslut om digitala sändningar. 4

5 Kommersiella kanalfamiljer 5

6 TV kraft 6

7 Ljus framtid för hotad TV Visst lockar datorn och nätet. Men folk älskar TV och den kommer inte att försvinna. Det hävdar i alla fall Intels framtidsforskare Brian Johnsson. Den bild han ser framför sig är hur vi börjar använda olika typer av apparater för att se på samma innehåll. Vi börjar kanske titta på något i den vanliga TV:n, fortsätter att se på samma sak i mobilen och avrundar med att se färdigt i datorn. Eller så ser vi på flera saker samtidigt i olika apparater. Det här innebär att själva TV-apparaten blir mindre dominerande. Men intresset för TV-innehållet blir snarare större. Under prime time, stannar nio av tio kvar och tittar på reklamen. Fortfarande kan du sitta på en middag där man diskuterar en reklamfilm. Vilket annat medium har den genomslagskraften? För ungdomar är reklamen lika självklar som TV-programmen. 7

8 timmar TV-tittandet ökar i Sverige 2,46 2, Källa: MMS 8

9 TV-mediet är starkt, testa dig själv 9

10 TV-mediet är starkt, facit ICA Läkemedelsverket Sony Apoliva Kavli räkost Lotto Ipren Vasakronan Heineken 10

11 TV-mediet har stark påverkan TV skapar och väcker känslor. TV skapar engagemang. TV är det största sociala mediet. TV har högt tillsammanstittande. Efter sömn och jobb är TV-tittandet den tredje största aktiviteten under dagen. Man minns TV-reklamen under en lång tid, kanske hela livet. Du förmedlar en starkare känsla för ditt varumärke/din produkt än något annat medium kan åstadkomma. Konsumenterna minns ditt budskap både bättre och längre än en tidningsannons. TV-reklam väcker köplust. Du får gratis spridning (din reklamfilm blir en snackis). Din reklam syns i ett sammanhang där köpbeslut diskuteras. 11

12 TV-reklam engagerar Det är lika vanligt att svenskar talar om TV-reklamsom om politik. 30 procent säger att TV-reklam är ett vanligt samtalsämne för dem. Det absolut vanligaste tillfället för samtal om TV-reklam är i TV-soffan samtidigt som reklamen visas. Källa: Maria Grusell: Reklam En Objuden Gäst? 12

13 TV-mediet är starkt, testa dig själv

14 TV-mediet är starkt, facit Pripps Oddset Gevalia Olw Kalles kaviar Kapp Ahl Arla Japp Nissan 14

15 Därför ska annonsören välja TV-reklam Ett medium som berör många samtidigt Det har funnits kommersiell TV i Sverige i över 20 år. TV-mediet har fortfarande en oslagbar fördel gentemot andra medier. Du når många, snabbt och med en känslomässig kraft som inga andra medier har. Från fyra, till 30 sekunder eller 45 minuter. TV-reklamen har förändrats rätt radikalt från den dominerande 30- sekundersspoten till att i dag omfatta programsponsring, Play, tittartävlingar, finansiering av TV-program, event, etc. 15

16 Därför ska annonsören välja TV-reklam Basen i din marknadskommunikation/marknadsföring. De flesta medieexperter är eniga om att det krävs fler än ett medium för att få till en effektiv kampanj. TV-reklam är inte lösningen på alla mediefrågor, men är en bra bas i många kampanjer och kan med fördel kombineras med alla andra medier. Alla andra medier hävdar att en kombination med TV är bästa lösningen. Alltid TV enligt andra medier alltså! Bygg varumärken och skapa försäljning. TV-reklam är i dag så mycket mer än enbart ett långsiktigt, varumärkesbyggande medium. Det finns i dag ett stort antal annonsörer som använder TV ur ett mer taktiskt, direktsäljande perspektiv både vad gäller lokalt/regionalt och rikstäckande. Rätt använt kan TV-reklam åstadkomma större försäljningsresultat av varor och tjänster än vad många andra medier kan. TV-reklam är enligt många annonsörer bäst på att locka kunder till butiker, hemsidor och andra plattformar. 16

17 Olika strategier för att annonsera i TV KONTINUTET PULS KAMPANJ Kontinuitet innebär konstant närvaro med ett erbjudande. När kunden tar ett köpbeslut är din produkt eller tjänst det första kunden tänker på. Med puls bygger du image och annonserar fem till 25 veckor per år. Du tvingar återförsäljarna att ta in din produkt och samtidigt driver du ditt varumärke. Med kampanj annonserar du massivt under en begränsad tid. Med den strategin skapas köpbeslut inför storhelger och säsongsnyheter. 17

18 TV siffror/terminologi 18

19 Så mäts TV-tittandet MMS mäter och rapporterar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför företaget statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel. Tittarpanelen består av rapporterande hushåll, motsvarande cirka personer. Varje panelhushåll är utrustad med en mätare med tillhörande fjärrkontroll. I panelhushållen finns en mätare per TV-apparat. People Meter-mätaren känner av vilken kanal det man tittar på och varje natt överförs informationen till MMS via telefonnätet. För hushållets ordinarie medlemmar finns, förutom kön och ålder, en stor mängd bakgrundsinformation inkodad. 19

20 Rating (tittarsiffra) Andel av en viss tittargrupp som har sett ett program. Man räknar det genomsnittliga antalet tittare per minut under programmets gång. Programmets tittarsiffra uttrycks i tusental eller som en andel av tittargruppen (%). Program X tittare i A / = 0,095 = 9,5% Antal tittare Antal svenskar Rating år 20

21 TV-begrepp del 1 Target Rating Point (TRP). Summan av alla ratings i den målgrupp en viss TV-kampanj vänder sig till. 1 TRP= 1% av målgruppen. TRP bruttoräckvidden i en specifik målgrupp. 21

22 TV-begrepp del 2 Billboards En billboard är en sponsrings-sekvens i början och/eller i slutet av ett TV-program, i form av rörliga filmer eller skyltar. Presenteras i samarbete med. Reklamavbrott. Ett reklambreak är utrymmet i eller mellan TV-program med till exempel billboards, reklamspotar och trailers. Till skillnad mot andra medier betalar annonsören bara för dem som faktiskt tittar på reklamen inte för själva tittandet på programmet.. 22

23 Rating% TV-begrepp del 2 reklamavbrott Genomsnittlig programrating 5,2%, 21: ,00 7,00 Reklamavbrott Reklamavbrott Reklamavbrott 4,6% 4,3% 5,1% 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 21:01 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 21:58 23

24 TV-begrepp del 3 Specifics. Annonsör eller mediebyrå själv bestämmer i vilket program och i vilket reklamavbrottet reklaminslaget ska sändas för att på ett optimalt sätt nå målgruppen. Detta leder ofta till en annan kostnad än RBS. RBS (Run by station). Innebär att TV-kanalen hanterar placering av reklaminslag. En annonsör köper ett förutbestämt antal kontakter i en särskild målgrupp. TV-kanalen garanterar att TRPmålet uppnås under en kampanj. Dayparts. Uttryck som beskriver uppdelning av dygnet. Används i prislistan för att ange kostnadsnivån för olika dygnsintervall, Morning , Day Time , Prime Time och Night Time

25 Olika räckviddsbegrepp Andel unika individer i målgruppen som sett programmet/kanalen, kan aldrig bli mer än 100 procent. Programräckvidd: sett minst 3 sammanhängande minuter av programmet. Daglig räckvidd: sett minst 5 sammanhängande minuter per dag på en och samma kanal. Veckoräckvidd: sett minst 15 sammanhängande minuter på en kanal under en vecka. 25

26 Kontaktkostnad Cost Per Point (CPP) Ett CPP är det pris annonsören betalar för att nå en procent av den målgrupp som är aktuell att kommunicera med i den kommande TV-kampanjen. Exempel: kr x 100 = kr Snitt CPP Antal TRP Kampanjens pris (brutto) 26

27 Appendix 27

28 Så mäts TV-tittandet MMS mäter och rapporterar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför företaget statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel. Tittarpanelen består av rapporterande hushåll, motsvarande cirka personer. Varje panelhushåll är utrustad med en mätare med tillhörande fjärrkontroll. I panelhushållen finns en mätare per TV-apparat. People Meter-mätaren känner av vilken kanal det man tittar på och varje natt överförs informationen till MMS via telefonnätet. För hushållets ordinarie medlemmar finns, förutom kön och ålder, en stor mängd bakgrundsinformation inkodad. 28

29 Institutet för Reklam- och Mediestatistik IRM är ett oberoende, självfinansierat, institut med syfte att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden. IRM:s verksamhet syftar till att: 1. Analysera och prognostisera reklam- och mediemarknadens utveckling i nettopengar/investeringar. 2. Sprida kunskap om marknadens struktur och utveckling för att förbättra kundernas beslutsunderlag. 3. Kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden. Reklamstatistik: IRM:s statistik utgör officiell branschstatistik och är en redovisning av nettoomsättningen i så gott som samtliga mediediscipliner och övrig marknadskommunikation i Sverige. IRM rapporterar per månad, kvartal och år, prognoser på helår som revideras halvårsvis. 29

30 Orvesto, Sifo ORVESTO Konsument är Research International, SIFO Medias stora postala medieoch målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. Utöver medieinformationen innehåller databaserna tusentals variabler av målgruppskaraktär. Här finns både generell information om individer som demografi, intressen och vanor, och kommersiellt intressanta parametrar som penningutlägg samt frågor om bank och försäkring, internetanvändning och butiksbesök. ORVESTO Konsument används av de flesta medieföretag och mediebyråer för marknadsföring, försäljning, medieval och målgruppsanalys. 30

31 Reklammätningar, Sifo SIFO Research Internationals reklammätningar har löpande bevakning av den svenska varumärkesannonseringen i 500 medier. Här kan man följa annonsutvecklingen för ett varumärke eller en annonsör men man kan också se utvecklingen för en produktgrupp eller ett enskilt medium: Dagspress Populär- och fackpress Kommersiell TV Övrig reklam: ODR (Oadreserad reklam) Utomhusreklam Bioreklam Radioreklam Kundvagnsreklam 31

32 Mediavision Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag specialiserat på konsumentbeteende inom digitala medier. Uppdragsgivare är mediehus, operatörer, TV-kanaler, annonsörer, produktionsbolag, medieförmedlare, myndigheter, organisationer med flera. Tjänster. Mediavisions roll är att hjälpa företag att navigera i det nya medielandskapet. Marknads- och omvärldsanalyser, innehållsanalyser och business intelligence blir viktiga komponenter för den som vill förstå utvecklingen. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om du har några funderingar kring ditt företags verksamhet rörande exempelvis affärsutveckling, informationsbehov, förändringsarbete eller analyser. 32

33 Indikat Indikat utvecklar spetskunskap om köpvanor, varumärken och reklameffektivitet. Kunskap, smarta marknadsförare, strateger och kreatörer använder Indikat för att fatta beslut. Indikat Konsument. nyhetsbrevet handlar om effektiv reklam och pekar på reklam som har varit bortkastad. Indikat Internet. pekar på trenderna för digitala annonslösningar och konsumenters surfvanor. Indikat Reklam. fyra gånger om året presenterar Indikat byråtoppen med en rankning av Sveriges kreativaste reklambyråer. Indikat Media. bevakar trenderna för konsumenternas beteende i traditionella medier samt rapporterar om de största varumärkenas mediemix. Indikat Storstad. ger kunskap om storstadsbors varumärkespreferenser och beteenden. 33

34 Avdelningen onödigt vetande. Den dagliga räckvidden, det vill säga andelen svenskar mellan 3-99 år som tittat på TV under 5 sammanhängande minuter, uppgår till 71 % för en genomsnittlig dag Det motsvarar ungefär 6,2 miljoner svenskar. Detta är ett trendbrott. De senaste åren har räckvidden har sjunkit. Under en genomsnittlig dag 2010 ägnade svenskarna 166 minuter åt att titta på TV, vilket är en ökning med 6 minuter från Precis som tidigare år sker det mesta tittandet under helgerna; 74,4 % av befolkningen tittar på TV på söndagar och den genomsnittliga tittartiden på söndagar uppgår till 193 minuter. Tittandet är även högre på fredagar och lördagar (166 minuter respektive 186 minuter) än på vardagarna (156 minuter). Även räckvidden är högre på fredag och lördag än under veckorna. Männens genomsnittliga tittartid uppgår till 158 minuter, vilket är 7 minuter mer än under Kvinnornas tittartid ökar från 169 till 174 minuter. Med andra ord tittar kvinnor fortfarande mer på TV än män men skillnaden mellan könen minskar. Generellt sett tittar kvinnor i högre utsträckning än män på de stora kanalerna, medan männen tittar mer på nisch-kanalerna. Finalen i Melodifestivalen var årets mest sedda program med tittare, följt av Kalle Anka och hans vänner med tittare. Fotbolls VM finalen mellan Holland och Spanien var årets mest sedda sportprogram med tittare. Olycksfågeln var den svenska TV-serie som hade mest tittare ( ) medan Morden i Midsomer hade mest tittare av de utländska serierna ( ). Melodifestivalen var den mest sedda svenska produktionen. Det kungliga bröllopet sågs av svenskar. Källa: MMS 34

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G.

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G. Inledning MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild och har sedan 1993 genomfört statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet, där MMS äger all information. Medlemmar i tittarpanelen,

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam DR-monitorn 2008/2009 företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 Förord DR-monitorn 2008/2009 vänder

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Lilla boken om reklam & media

Lilla boken om reklam & media Lilla boken om reklam & media Innehåll Varför finns reklam? Vad har reklamen för betydelse för samhälle, konsumenter och för dig som individ? Den här handboken ger dig en inblick i vårt reklam- och mediesamhälle.

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 21 / 17 DECEMBER 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 21 / 17 DECEMBER 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 21 / 17 DECEMBER 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 17 DECEMBER TV SID 6 Kanal 5 för snaskig när rådgivarna sätter betyg

Läs mer

REKLAMUNDVIKANDE I SVERIGE 2008

REKLAMUNDVIKANDE I SVERIGE 2008 REKLAMUNDVIKANDE I SVERIGE 2008 WWW.SIFO.RESEARCH-INT.COM Vi ville kartlägga i vilken utsträckning individer aktivt försökte undvika reklam i vissa medier medan de inte hade något emot reklam i andra.

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress 4. Annonstidningar Internet 5. Utomhusreklam TV Reklam

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

Reklamordlista. Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize.

Reklamordlista. Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize. Reklamordlista Above the line (ATL) Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser. Definitionen kommer från hur reklamkostnader tidigare brukade

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA Vem

Läs mer

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.)

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Konsumentverket 2012 ISBN:978-91-7398-964-0 Art.nr: 50357 Redaktörer: Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund Layout: Spenat

Läs mer

DEN NYA MILJÖKONSUMENTEN

DEN NYA MILJÖKONSUMENTEN DEN NYA MILJÖKONSUMENTEN WWW.SIFO.RESEARCH-INT.SE DEN NYA MILJÖKONSUMENTEN Peter Callius, SIFO Research International De goda gröna jättarna Idag ser vi det som en självklarhet att också företag är, eller

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT INNEHÅLL 1. Tidskriftens själ 2. Vad är effekt? 3. Bevisad effekt 4. Vilken effekt? 5. Internationella effekter 6. Case riktiga kampanjer 7. Ekonometriska modeller

Läs mer

att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons.

att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons. Företagen betalade alltså utan knot, 20 procent mer för 3 2013 att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons.se

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... TemaNord 2010:502 Reklam funkar inte på mig... Store Strandstræde 18 DK-1255 Copenhagen K www.norden.org Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Under

Läs mer