TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014"

Transkript

1 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 Norden och Baltikum TEMA: BIOBASERADE MATERIAL INNEHÅLL: Miljömål i vår 2020 strategi, FRÅN PLANTA TILL PLAST, Återvinning i Danmark, SISTA DROPPEN ÄR VÄRDEFULL, SM i kartongvikning, BLÅ TÅGET

2 Idé & produktion: Grafisk form: Texter: Foto: Illustration: Papper: Tryck: VD-ord Vår 2020 strategi Om Tetra Pak Våra produkter och tjänster Tema: Biobaserade material Återvinning i Sverige Sista droppen är värdefull Hälsan engagerar på Tetra Pak Verdens Bedste Nyheder Sommarjobb på Tetra Pak Transporter Tetra Pak i samarbete med Sustainable Studio Sustainable Studio Tetra Pak, Jesper Yngvesson/ Sustainable Studio Johan Bävman, Shutterstock, Håkan Flank & Louise Dyring/Tetra Pak Stina Gustafsson & Nora Fager/ Sustainable Studio Omslag Cyclus Offset, 250 g Inlaga Cocoon Offset, 160 g Exakta Printing, Malmö HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 Välkommen till 2014 års Hållbarhetsredovisning för Tetra Pak i Norden och Baltikum. Redovisningen gäller för verksamhetsåret Vår hållbarhetsredovisning fyller 15 år. Sedan 1999 har vi publicerat en hållbarhetsredovisning varje år. Här beskriver vi vårt arbete med hållbarhet, miljö och sociala frågor och redovisar relevanta nyckeltal. Huvudteman i årets redovisning är biobaserade material och framgångsrika samarbeten med våra kunder. Redovisningen inspireras av Global Reporting Initiative s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Nyckeltal som redovisas avser framförallt företagets verksamhet i Sverige, eftersom produktionen huvudsakligen sker här och de flesta anställda finns här. Företagets fabriker i Sverige tillverkar förpackningsmaterial för en global marknad. Cirka 95% av material- och maskinproduktionen i Sverige exporteras. Tetra Paks arbete med ett globalt socialt ansvarstagande bedrivs av globala funktioner inom koncernen och redovisas i Tetra Paks globala hållbarhetsredovisning. Läs den online: Sustainability Update 2013 (http://sustainability.tetrapak.com/) Hjälp oss göra en bättre hållbarhetsredovisning! Skicka in dina kommentarer och synpunkter till Märk mailet Hållbarhetsredovisning Tack! RECYCLED

3 Otålighet är bra Om vi är uthålliga också OM OSS VD-ORD»Hållbarhetsarbetet är för mig en källa till engagemang, kreativitet och konkurrenskraft«miljöarbetet gör oss mer innovativa och konkurrenskraftiga på både lång och kort sikt. Vi har ett stort ansvar som företag att bidra till ett mer hållbart samhälle och för hur vår verksamhet påverkar miljön. På Tetra Pak kan vi, genom att ta en miljöledande roll inom vår bransch, driva utvecklingen i en positiv och hållbar riktning. Vi kan genom att visa på konkreta förbättringar och resultat, där miljö och affärer går hand i hand, inspirera andra inom industrin att följa efter. På Tetra Pak har miljöfrågan varit med som en viktig aspekt under lång tid och sedan 2010 är miljö ett av fyra bärande ben i Tetra Paks 2020 strategi. För oss handlar hållbarhetsarbetet om att skapa långsiktig affärsnytta och stärka vår och våra kunders konkurrenskraft. Detta uppnår vi genom att skapa värde för våra kunder och leva upp till deras förväntningar och framtida behov. Genom att erbjuda miljömässigt ledande förpacknings- och processlösningar kan vi hjälpa dem att uppnå sina högt ställda miljömål. Inom livsmedelsindustrin blir miljöfrågan allt viktigare och hos många av dagens konsumenter står miljö- och sociala frågor högt på agendan. För att leva upp till högt ställda krav handlar ett trovärdigt hållbarhetsarbete om att ta ett helhetsperspektiv, och att aktivt arbeta med att minimera miljöpåverkan i varje steg i produktens livscykel. På Tetra Pak fokuserar vi därför på att säkra en hållbar resursförsörjning, att arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder för att minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Dessutom arbetar vi aktivt med att bidra till att öka återvinningen av våra förpackningar när de är använda. Vi satsar på att utveckla miljösmarta innovationer och förnybara material för att stärka våra produkters miljöprofil. Jag ser många spännande möjligheter med vårt hållbarhetsarbete. Det gäller att aldrig stanna upp och vara nöjd, och luta sig tillbaka. Hållbarhetsarbetet är för mig en källa till engagemang, kreativitet och konkurrenskraft. Det stärker oss inför våra framtida utmaningar. Niels Hougaard VD Nordics Tetra Pak 5

4 OM OSS miljödirektörens kommentar Dagens beslut är vår framtida historia Erik Lindroth Miljödirektör Nordics Tetra Pak Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth ser goda resultat men blickar ständigt framåt. Vårt miljöarbete skall sikta på långsiktig och ständig förbättring. Vi måste kunna svara på tre nyckelfrågor: Vilka råvaror använder vi? Vilken påverkan har våra produkter genom hela livscykeln? Vad händer när våra produkter har använts? Under 2013 kunde vi se framsteg på samtliga av dessa områden vilket är en förutsättning för att miljöarbetet skall addera värde för våra kunder och därmed även för Tetra Pak. På området råvaror såg vi vår kund TINE lansera korkar baserade på förnybara råvaror, vilket ökar andelen förnybara råvaror i förpackningen och minskar andelen fossilt baserade råvaror. Detta är ett första steg för oss mot att ta fram förpackningar som till 100% är baserade på förnybara råvaror. Vi kunde även se ökad användning av FSC certifierad kartongråvara. FSC är en möjlighet för konsumenten att aktivt välja produkter baserade på ansvarsfullt brukad skog och vi vill vara med att leda denna utveckling. Glädjande ser vi även kunder som prioriterar detta och som även de siktar på 100% FSC certifierade förpackningar. I juni presenterade vi en mycket intressant livscykelanalys (LCA) som går på djupet med frågan om det är miljömässigt bättre med materialåtervinning än energiåtervinning. I korthet ser vi för det första att materialåtervinning av dryckeskartong lönar sig av flera skäl. Övergripande kan vi konstatera att materialåtervinning och energiåtervinning inte står i kontrast mot varandra. När materialet återvunnits ett antal gånger kommer det att energiåtervinnas ändå i slutändan, så detta är mer en fråga om timing än om konkurrerande alternativ. Vad gäller återvinning av dryckeskartong är det oerhört glädjande att se positiv utveckling i alla nordiska länder. I Sverige har vi sett en fantastisk utveckling de senaste två åren då vi gått från 23,7% återvinning 2011, till 29% 2012 och hela 33,6% för Nu återvinns mer än en tredjedel av alla dryckeskartonger och återvinningsgraden har ökat med tio procentenheter på bara två år. Hållbarhetsarbete handlar för mig om perspektiv. Vi kommer någonstans ifrån, vi är någonstans idag och vi vill vidare mot nya mål i framtiden. Alla tre perspektiven är viktiga för tydlighet och trovärdighet. De beslut och åtgärder vi driver idag kommer utgöra vår framtida historia så därför är det viktigt att agera med konkreta förbättringar redan nu. Att inte vänta på bättre tider. För agera behöver vi alla. VÅR 2020 STRATEGI TILLVÄXT INNOVATION MILJÖ PRESTANDA Dessa är de fyra strategiska prioriteringsområdena i vår 2020 strategi. Vi menar att vårt miljöarbete är avgörande för vår konkurrenskraft. OM OSS strategi

5 Vi ska fortsätta växa, inte våra utsläpp Vårt ansvarstagande ska växa mer än vad vi gör. Våra miljömål ser till att vi håller riktningen. Inom miljö har vi tre fokusområden, samlade under parollen Drive Environmental Excellence. Det är här Tetra Paks övergripande miljömål bottnar. Här berättar vi mer om dessa fokusområden och om våra miljömål, hur vi ska nå dem och om de utmaningar vi ser på vägen fram. Minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan Sedan 2010 har vi ett nytt klimatmål som sträcker sig fram till år Vårt klimatmål är att 2020 ligga kvar på 2010 års utsläppsnivå samtidigt som vi ska växa. Om vi växer med 5% årligen så innebär det en relativ minskning av växthusgasutsläppen med 40%. Istället för att bara titta på den klimatpåverkan som vår egen verksamhet genererar, omfattar vårt 2020 mål hela värdekedjan, från leverantörer och råvaruproduktion till både våra egna och våra kunders processer, samt återvinningen, när konsumenterna använt förpackningarna. Vi jobbar nu med att utarbeta system och metoder för att mäta detta och skapa en robust bokföring för klimatdata. Det förutsätter nära samarbete och informationsutbyte med våra leverantörer, kunder och övriga aktörer på marknaden. Utveckla hållbara produkter Vi ska i allt högre grad använda förnybara och certifierade råvaror, men både för FSC certifierad kartong och biobaserad plast är tillgången en utmaning. Vad gäller FSC-märkt papper måste vi fortsätta vara en aktiv partner till Forest Stewardship Council och verka för att fler leverantörer ska ansluta sig, samt öka konsumenternas kännedom om vad märkningen betyder lanserade vi i Brasilien de första skruvkorkarna av biobaserad plast, gjorda av sockerrör, och 2013 kunde vi se den första lanseringen utanför Sydamerika, i Norge med vår kund TINE. Korkar av biobaserad plast är ytterligare ett steg för att öka andelen förnybar råvara i våra förpackningar. Vår långsiktiga ambition är att kunna erbjuda förpackningar som är gjorda helt av förnybara material. Öka återvinningen Vårt globala mål 2020 är att 40% av alla förpackningar från Tetra Pak ska återvinnas, en fördubbling sedan Men eftersom marknaden växer kommer det kräva att volymen återvunna dryckeskartonger tredubblas. Därför måste vi arbeta på flera fronter. På de marknader där återvinning inte sker idag, eller bara i liten omfattning, stöttar vi utvecklingen av insamlingssystem genom att bidra med vår erfarenhet, expertis och kontakter. Vi jobbar i Norden liksom i hela världen med att utöka återvinningskapaciteten, dvs. att få fler pappersbruk som kan återvinna dryckeskartong och fler anläggningar för materialåtervinning av plast- och aluminiuminnehållet i förpackningarna. Dessutom jobbar vi direkt riktat mot konsumenterna för att motivera dem att återvinna mera. OM OSS strategi 2020

6 TETRA PAK I VÄRLDEN FÖRPACKNINGS- MASKINER I DRIFT 6 FABRIKER SOM BYGGER MASKINER LEVERERADE PROCESS- ENHETER LEVERERADE DISTRIBU- TIONSUTRUSTNINGAR 16 CENTRA FÖR TEKNISK INTERNUTBILDNING PROCESSENHETER I DRIFT DISTRIBUTIONSUT- RUSTNING I DRIFT 78 FÖRSÄLJNINGS- KONTOR UTVECKLINGSENHETER LEVERERADE FÖRPACKNINGS- MASKINER MARKNADSBOLAG 40 FABRIKER FÖR FÖRPACKNINGS- MATERIAL OCH FÖRSLUTNINGAR >170 LÄNDER DÄR VÅRA FÖR- PACKNINGAR FINNS MILJONER SÅLDA FÖRPACKNINGAR MILJONER LITER LIVSMEDEL SÅLDA I VÅRA FÖRPACKNINGAR ANTAL ANSTÄLLDA NETTOFÖRSÄLJNING I MILJONER EURO DET SOM GÖR OSS TILL TETRA PAK Ett växande ansvar hela vägen och höga ambitioner. Så skapar vi ett välmående och världsledande förpackningsföretag. Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter för miljontals konsumenter i över 170 länder runtom i världen. Med över anställda världen över tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto PROTECTS WHAT S GOOD, omfattar hela värdekedjan från leverantörer till kunder, distribution, anställda, konsumenter och samhälle. Vi skyddar livsmedel med våra förpackningar och gör vårt bästa för att hjälpa till att bevara miljön. Detta börjar med den förnybara råvara som är huvudbeståndsdelen i våra förpackningar träfiber. Vår vision We commit to making food safe and available, everywhere Vår mission Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram rationella processoch förpackningslösningar för livsmedel. Vi satsar på innovation, vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar, överallt där livsmedel konsumeras. Vi tror på ett ansvarsfullt ledarskap, som skapar lönsam tillväxt i samklang med en uthållig miljö och företagets samhällsansvar. Våra värderingar Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat, håller samman vårt team och ger oss verkliga konkurrensfördelar. Kundfokus & långsiktighet Vi säkerställer att vi skapar mervärde och inspirerar våra kunder eftersom vi vet att de valt oss framför våra konkurrenter. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar alla möjligheter att lära och växa. Kvalitet & innovation Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar obevekligen efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer. Frihet & ansvar Vi har frihet att ta initiativ och med kraft agera utifrån Tetra Paks och våra kunders intresse. Vi tar ansvar för våra handlingar och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi verkar. Teamwork & glädje Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att kunna uppnå utomordentliga resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och ger varandra uppskattning. OM OSS Protects What s Good 10 11

7 OM OSS i Norden och Baltikum 1 3,2 i Sverige i Norden & Baltikum +0,1-1,4 16 i Sverige* 2,1 = förändring från 2012 Säljbolagen i Norden & Baltikum OM OSS SÅ JOBBAR VI LEVERERADE FÖRPACKNINGAR (MILJARDER) OMSÄTTNING (I MILJARDER SEK) TETRA PAK I NORDEN & BALTIKUM Tetra Pak Nordics arbetar från lokala marknadskontor med marknad, försäljning och service för våra kunder i Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Tetra Pak har produktionsenheter på fyra platser i Sverige, i Lund, Fjällbacka, Sunne och Skoghall. Sedan februari 2012 finns även en fabrik i Imatra i Finland. Tetra Pak i Lund är koncernens vagga. Här grundade Ruben Rausing Tetra Pak och levererade den allra första förpackningsmaskinen Idag är Lundaenheten vår största i världen och här arbetar omkring personer. Verksamheten omfattar forskning och utveckling, tillverkning av processutrustning och kompletta förpackningslinjer, en utbildningsenhet för teknisk service samt ett reservdelscenter. Externa intressenter ges möjlighet att se hur det går till när olika typer av Tetra Pak förpackningar fylls med vatten i Sverige FÖRPACKNINGSMASKINER I DRIFT i Sverige i Norden & Baltikum DRIFTSPLATSER HOS KUND i Norden & Baltikum * Omfattar alla Tetra Paks sverigebaserade verksamheter MILJÖENGAGEMANG MED ORDNING OCH REDA Tydlig ansvarsfördelning och regelbunden uppföljning hjälper oss att utvecklas. Genom integrerade ledningssystem arbetar Tetra Pak för ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitetsområdet. All producerande verksamhet i Norden var år 2011 certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och hygienstandarden BRC/IOP. Miljö finns också med som en del i det övergripande förbättringssystemet, World Class Manufacturing (WCM). Miljödirektören för Tetra Pak Sverige ansvarar för marknadsrelaterade miljöfrågor i Norden och Baltikum samt för samordningen av det svenska miljöarbetet. Tetra Paks miljöcontroller svarar för kontakter med myndigheter angående gemensamma miljöfrågor främst för anläggningarna, Råbyholm och Öresund i Lund. Bolags- och platschefer ansvarar för miljöfrågorna inom sina bolag, bland annat genom att fastställa bolagsspecifika miljömål. Miljöfunktionärer finns i varje bolag med uppgift att driva och hålla samman miljöarbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på samtliga enheter och företagshälsovård finns tillgänglig för samtliga anställda. 13

8 OM OSS produkter och tjänster DET GODA INNEHÅLLET OCH ALLT RUNT OM producerar mjölkprodukter, fruktdrycker, ost, glass, färdigmat, kolsyrade drycker och vatten. Vi erbjuder processutrustning för separering, homogenisering, värmebehandling, indunstning med mera. Vi levererar också aseptiska processystem, flödesutrustning, disksystem och automationssystem samt projekterar kompletta produktionslinjer och anläggningar till kunder över hela världen. LOREM IPSUM SIT AMET Våra produkter och tjänster omfattar allt från maskinerna som tillverkar förpackningar till processutrustning för livsmedelsindustrin och service i våra kunders vardag. Miljöarbetet hänger såklart med hela vägen. Tetra Pak strävar efter att minska miljöpåverkan i produkternas hela livscykel utan att kompromissa med kundernas krav på säkra, funktionella och kostnadseffektiva produkter. Våra förpackningar och processutrustningar uppfyller högt ställda hygien-, kvalitets- och säkerhetskrav, samtidigt som de ska medföra så liten negativ miljöpåverkan som möjligt vid tillverkning, användning och sluthantering. Förpackningar För pastöriserade livsmedel som måste kylförvaras tillverkar Tetra Pak Packaging Materials laminerat förpackningsmaterial av kartong och plast. För aseptiska förpackningar och förpackningar med lång hållbarhet ingår även en tunn aluminiumfilm. Aluminium är det hittills bästa barriärmaterialet som gör att känsliga livsmedel som mjölk, juice och vin kan transporteras och lagras utan kylförvaring eller tillsatser. Tetra Recart är en kartongbaserad förpackning avsedd för konserverade livsmedel som t. ex. grönsaker, bönor, soppor och tomater. Förpackningen och dess innehåll steriliseras genom autoklavering, dvs. upphettning under förhöjt tryck, på samma sätt som konservburkar. Under 2013 producerades globalt 178 miljarder standardförpackningar (motsvarande ytan av en Tetra Brik förpackning) och omkring 78 miljarder liter livsmedel levererades i Tetra Pak förpackningar. Förpackningsmaskiner Tetra Pak Packaging Solutions utvecklar förpackningsmaterial och förpackningsmaskiner för pastöriserade och aseptiska produkter. Förpackningsmaskiner och distributionsutrustning sätts samman och kvalitetstestas i Lund innan leverans till kund. Förpackningsmaskinerna fyller flytande och fasta produkter i förpackningsmaterialet på plats hos kund och försluter sedan förpackningen. Tetra Pak utvecklar, producerar och marknadsför även olika typer av distributionsutrustning som trågpackare, krympfilminslagare, backar och rullpallar. Processutrustning Tetra Pak Processing Solutions vänder sig till kunder inom livsmedelsindustrin som Teknisk service Tetra Pak Technical Service utvecklar, säljer och levererar serviceprodukter till kund. Bolaget bistår med kunskap, teknisk kompetens, reservdelar, verktyg och metoder för att framställa och stödja Tetra Paks processlinjer, förpacknings- och distributionslösningar. 14

9 ENERGIFÖRBRUKNING OCH CO 2 -AVTRYCK SÅ HAR DET GÅTT Här sammanfattar vi vår miljöpåverkan i form av de koldioxidutsläpp och den energiförbrukning som våra marknader genererar, både i Norden och Baltikum samt i Sverige. Du kan också se hur mycket material vi har använt för att tillverka förpackningsmaterial vid våra konverteringsfabriker i Lund, Skoghall, Sunne och Imatra under ton CO 2 -EKVIVALENTER (GWP), TON, TETRA PAK I SVERIGE** ,6 Sveriges totala utsläpp av växthusgaser i CO 2 ekvivalenter, miljoner ton/år OM OSS CO 2 och energi = förändring från miljarder i Sverige Elenergi: * ton CO 2 -EKVIVALENTER (GWP), TON, TETRA PAK I NORDEN OCH BALTIKUM** ,9 Svensk industri, CO 2 ekvivalenter (energisektorn ej inkl.), miljoner ton/år i Norden & Baltikum 0, (MWh) per omsatt MSEK Elenergi: * OMSÄTTNING OCH ENERGIANVÄNDNING I SVERIGE TOTAL ENERGIANVÄNDNING GJ 2013 Tetra Pak i Sveriges CO 2 utsläpp i CO 2 ekvivalenter, miljoner ton/år * På våra nordiska marknader använder vi den elmix som finns på marknaden. ** En minskad energianvändning bidrar till ett lägre CO 2 - avtryck. Utsläppsfaktorn uttrycks i kg CO 2 /kwh och beror på elmixens sammansättning. *** Uppgifter hämtade från Naturvårdsverket, TETRA PAKS CO 2 UTSLÄPP I FÖR- HÅLLANDE TILL SVERIGES TOTALA CO 2 UTSLÄPP*** 16

10 OM OSS Materialanvändning och kemikalier 766 Plastfilm Polyeten Vätskekartong Semibelagd kartong 615 Tryckfärg Övriga polymerer 647 Krympfilm Aluminiumfolie Vi använder ett kemikaliehanteringssystem som samlar all relevant information om alla kemikalier vi hanterar. Systemet uppdateras efter nya lagkrav och har under 2013 vidareutvecklats med förbättrad riskbedömning. Vi använder vattenbaserade tryckfärger så långt det är möjligt. Vid tillverkningen av förpackningsmaterial sker vissa utsläpp till luft av organiska lösningsmedel. Utsläppen ligger med god marginal under de myndighetsvillkor som gäller för respektive anläggning. +2 TEMA: BIOBASERADE MATERIAL Världens materialresurser blir allt mer begränsade. Därför letar vi nya innovativa lösningar utan ett bäst före-datum. Än så länge har vi inte nått fram till en helhetslösning, men nya biobaserade material tar oss redan en bit på vägen mot helt förnybara förpackningar. MATERIAL biobaserad plast MATERIALANVÄNDNING VID KONVER- TERINGSFABRIKERNA 2013 (TON) UTSLÄPP AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL TILL LUFT I SVERIGE (TON) 18

11 BIOPLAST INTE NÖD- VÄNDIGTVIS NEDBRYTBART Bioplast innebär att råvaran kommer från förnybar biomassa istället för fossil råvara som t. ex. olja. Bioplaster kan vara biologiskt nedbrytbara eller inte. Den bioplast Tetra Pak använder för t. ex. sina plastkorkar är återvinningsbar men inte biologiskt nedbrytbar. Helt förnybar förpackning Vi lever i en värld där resurser blir alltmer begränsade och att säkra en hållbar resurstillgång är en viktig del i Tetra Paks miljö- och hållbarhetsarbete. Därför är utvecklingen av nya, innovativa förnybara material i våra förpackningar ett prioriterat område för oss. Förnybara material är råvaror som är gjorda av naturresurser som kan förnyas (såsom skog som fortsätter att växa) när de hanteras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Genom att använda förnybara råvaror blir miljöpåverkan lägre och användningen av fossila råvaror minskar. Våra förpackningar består till ungefär 75% av kartong ett material från förnybara källor. Kartongen är gjord av naturlig fiber från skogen som är en förnybar resurs. Vår långsiktiga ambition är att kunna erbjuda förpackningar i vår portfölj som är gjorda helt av förnybara material, men då krävs det utveckling av förnybara plaster och barriärmaterial. Skruvkork av biobaserad plast Redan 2011 lanserade vi de första skruvkorkarna i biobaserad plast, så kallad bioplast, som framställts av sockerrör. Nestlé i Brasilien var först ut med att använda korkarna, som är tillverkade av biobaserad högdensitetspolyeten (HDPE). Att kunna erbjuda skruvkorkar av biobaserad plast är ytterligare ett steg för att öka andelen förnybar råvara i våra förpackningar. Sockerrör som är en förnybar råvara absorberar, till skillnad från fossila råvaror, koldioxid under sin tillväxt. Våra biobaserade skruvkorkar har identiska egenskaper som korkar av fossil polyetenplast, och fungerar på samma sätt i återvinningen. Biobaserad LDPE Unikt avtal med Braskem I juni 2013 kom Tetra Pak och bioplastproducenten Braskem i Brasilien överens om ett avtal att börja använda polyetenplast från sockerrör även som en del i laminatet i dryckeskartongen, och inte enbart till skruvkorkar. I projektet, som för tillfället är begränsat till Brasilien, är planen att biobaserad lågdensitetspolyeten (LDPE) ska användas i alla de 13 miljarder Tetra Pak förpackningar som produceras årligen i Brasilien. Det betyder att förpackningarna i Brasilien kommer att bestå av upp till 82% förpackningsmaterial från förnybara källor. Försöket startade under första kvartalet En resa mot mer hållbara produkter För att kunna ersätta fossil plast med biobaserad plast, vilket är vår långsiktiga strävan, krävs teknikutveckling som gör det möjligt att använda andra råvaror än sockerrör. En välmotiverad fråga att ställa, är om det är rätt val att odla sockerrör i Brasilien för att tillverka plastkorkar som sedan används runtom i världen? Att använda sockerrör som råvara är bara en början, ett första steg. Vi följer noga utvecklingen av andra och tredje generationens biobaserade plaster. I framtiden ser vi möjligheter i att biobaserad plast tillverkas av avfall från t. ex. skogs- och jordbruk, hushållsavfall eller från alger. I Tetra Paks senaste globala miljöundersökning* kan vi se att det finns ett växande intresse för mer hållbara material och en ökad efterfrågan på förnybara material. Tillgången på biobaserad plast är fortfarande begränsad. Men med en växande efterfrågan är det viktigt att vi tar ansvar för att de förnybara råvarorna brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi ser framsteg för att ta fram en certifiering av ansvarsfullt producerad bioråvara för plast. I slutändan vill vi arbeta för en hållbar standard som inkluderar hela värdekedjan, från råvaruproducent hela vägen ut till slutkonsument. I dagsläget i vår produktportfölj kan vi erbjuda biobaserade korkar som till exempel LightCap 30, och under 2014 kommer ett flertal av våra skruvkorkar komma i biobaserade varianter. Vi är inne på en viktig resa mot allt mer hållbara produkter i vår portfölj och vi har redan tagit de första stegen. Vi ser ett stort intresse från ett flertal aktörer och därför är detta en viktig parameter i hur vi bygger vår konkurrenskraft för framtiden. I slutändan handlar det om att kunna erbjuda produkter som efterfrågas på marknaden, men som samtidigt säkrar en hållbar resurshantering. När nu detta bekräftas av livsmedelsindustri, detaljhandel och konsumenter känner vi på Tetra Pak oss sporrade att arbeta vidare mot målet att kunna erbjuda förpackningar som är helt baserade på förnybara råvaror. * Tetra Pak Environmental Research A global study of the attitudes of consumers and influencers. 1,1MILJARDER Global försäljning av biobaserade skruvkorkar : 610 miljoner 2011: Världspremiär! 80 miljoner sålda MATERIAL biobaserad plast 20

12 MATERIAL biobaserad plast Tom Bjøre, Kundansvarig, Nordics, Tetra Pak TINE FÖRST I EUROPA MED VÅR KORK AV BIOBASERAD PLAST I slutet av maj 2013 lanserade Tetra Pak en ny skruvkork, LightCap 30 i förnybar plast, gjord av sockerrör. Det norska mejeriet TINE var först ut i Europa med att lansera innovationen på utvalda produkter i Norge. Skruvkorken, som nu har lanserats globalt, är tillverkad av biobaserad HDPE-plast, där plastkorken baseras på sockerrör istället för att använda olja. Under maj månad lanserades TINEs iskaffe, iste, Piano vaniljsås och Sjokomelk i Tetra Brik Aseptic Edge förpackning med biobaserad LightCap 30. Med en årlig förbrukning på cirka ton förpackningsmaterial har det stor betydelse att ett företag som TINE prioriterar förnybara material. Detta går i linje med TINEs uttalade mål om att vara först med att använda både ny teknologi och miljösmarta förpackningar. Som en av Norges största användare av förpackningsmaterial är det viktigt att vi utnyttjar våra resurser optimalt och prioriterar hållbarhet. Skruvkorkar av förnybar plast är ett spännande inslag i detta arbete, kommenterade Bjørn Malm, CSR-chef på TINE. Vi är väldigt glada över att den biobaserade skruvkorken nu ser dagens ljus. Det är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål att kunna erbjuda en 100% förnybar förpackning. Inte minst är det bra att vi nu kan ge våra kunder möjligheten att välja en miljösmart lösning från A till Ö. Att använda sockerrör som råvara är ett första steg. I framtiden ser vi möjligheter i att använda överblivet material från skogs- och jordbruk, och kanske till och med hushållsavfall som råvara, sammanfattade Tom Bjøre, kundansvarig på Tetra Pak. FRÅN PLANTA TILL PLAST Växter använder koldioxid, solljus och vatten för att växa, och är, om vi vårdar dem rätt, en oändlig resurs. Så här går det till när sockerrör förädlas till bioplast. 3. Etanolen dehydreras (avskiljs från vatten), och omvandlas till eten. Vatten Etanol Etanol Saften omvandlas via jäsning och destillation till etanol. Eten Polyeten Tillverkningen av polyetenplast från sockerrör startar med att sockerrören krossas och sockerrörssaften tas om hand. 4. Eten polymeriseras till polyeten. 5. Polyetenplasten används sedan för tillverkning av skruvkorkar. MATERIAL biobaserad plast 22

13 NYHETER PRODUKTER SMARTA INNOVATIONER GER MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Den nya versionen av Tetra Therm Aspetic Flex bjuder på en rad förbättringar som bland annat sparar energi och minskar spill. I slutet av året lanserade Tetra Pak en ny version av Tetra Therm Aseptic Flex, en väletablerad processutrustning som används av många mejerier för t. ex. mjölk, grädde och yoghurtdrycker som ska ha lång hållbarhet. Den senaste versionen har ett flertal nya innovationer och en rad förbättringar som ökar effektiviteten ytterligare, vilket innebär reducerade kostnader och en lägre miljöpåverkan. I en Tetra Therm Aseptic Flex sker en kontinuerlig, indirekt UHT-behandling (Ultra High Temperature) av livsmedlet. Det betyder att livsmedlet hastigt värms upp och sedan snabbt kyls ner. Uppvärmning och nedkylning sker indirekt med hjälp av värmeväxlare, vilket är den mest miljö- och kostnadseffektiva UHTbehandlingen. När livsmedlet genomgår en snabb uppvärmning blir det fritt från skadliga mikroorganismer utan att kvaliteten på produkten påverkas. UHT-behandlingen sker under aseptiska förhållanden och produkten som erhålls kan sedan förvaras i rumstemperatur. Förutom mejeriprodukter så är Tetra Therm Aseptic Flex även lämplig för drycker som juice, sojamjölk, te och kaffe. I den senaste versionen av Tetra Therm Aseptic Flex har effektiviteten ökats ytterligare genom: En rengöringslösning clean-in-place (IntellliCIP 2.0) som genom en sensor övervakar enheten baserat på det faktiska behovet av rengöring snarare än på förinställda tider. Detta ökar tiden då produktionen kan vara igång, vilket minskar spill och ökar effektiviteten. Detta är bra både för miljö och ekonomi. Faserna när det aseptiska området steriliseras och när produktionen är i vänteläge har ändrats. Homogenisatorn och avluftaren stoppas, vilket medför att kolvens tätning i homogenisatorn får upp till tre gånger så lång livslängd. Förändringen innebär en reducerad vattenoch energiförbrukning med 80% i vänteläget. Ett slutet system för kylning i avluftaren reducerar vattenförbrukningen med liter i en enhet som kan hantera liter per timme. Tetra Therm Aseptic Flex erbjuder mejeriproducenter den högsta nivån på UHT-prestanda till lägsta totalkostnad och miljöpåverkan, sa Bengt Eliasson, Manager Dairy Aseptic Solutions på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems. Bengt Eliasson, Manager Dairy Aseptic Solutions, Tetra Pak Dairy & Beverage Systems 24 25

14 ÅTERVINNING Danmark ÅTERVINNINGS- PIONJÄRER I KÖPENHAMN I oktober 2013 startade ett unikt återvinningsprojekt i Köpenhamns kommun. För första gången någonsin i Danmark samlas nu använda dryckeskartonger in till återvinning. Projektet är ett samarbete mellan Tetra Pak, Arla Foods i Danmark och Köpenhamns kommun. Danmark har en lång tradition av att hushållsavfall går till förbränning och energiåtervinning istället för att materialåtervinnas. Omkring 75% av danskarnas hushållsavfall går till förbränning*. Men under 2013 lanserades en ny resursstrategi för avfallshantering, Danmark uden affald* med nya riktlinjer från den danska regeringen. Strategin har ett tydligt fokus på att mer hushållsavfall ska återvinnas, och mindre ska gå till förbränning. Detta går i linje med EU:s Avfallsdirektiv, som syftar till att främja återvinningen av avfall med målet att år 2020 ska 50% av hushållsavfallet återvinnas i medlemsländerna. I vår miljöstrategi har vi ambitionen att allt vårt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart till år Att starta återvinning av dryckeskartonger i Danmark är viktigt för oss och går i linje med Arla Foods långsiktiga miljöarbete, säger Karen Tybjerg, Head of QEHS & Supply Chain Development på Arla Foods i Danmark. Den miljömässiga och ekonomiska utvärderingen gav positiva resultat och under 2013 började förslag och riktlinjer för ett pilotprojekt att ta form. Köpenhamns kommun beslutade sig för att köra igång projektet, och nästan två år efter de inledande diskussionerna, startade i oktober 2013 ett sex månaders pilotprojekt för återvinning av dryckeskartong i Danmark. För att göra insamlingen så användarvänlig och kostnadseffektiv som möjligt bestämde vi att dryckeskartongerna ska samlas in i en blandfraktion med andra pappersförpackningar. Materialet behöver då inte sorteras, utan balas direkt och säljs till pappersbruk som återvinner det till nya produkter. Detta är ett system som används framgångsrikt i Sverige, Norge och Finland, berättar Tommy Nyström, återvinningschef på Tetra Pak. Start för återvinning i Köpenhamn Pilotprojektet i Köpenhamn pågår oktober mars och omfattar ungefär lägenhetshushåll i stadsdelen Østerbro. Mjölk-, juice och yoghurtpaket samlas in tillsammans med pizzakartonger, wellpapp och andra kartongförpackningar. Informationsblad om projektet har delats ut till de boende i området, vaktmästare har bjudits in till ett informationsmöte, insamlingskärl har märkts med klistermärken med Pap-forsøg och Arla Foods har berättat om projektet på sina förpackningar med ekologisk mjölk. Det insamlade materialet transporteras till det svenska kartongbruket, Fiskeby Board i Norrköping för återvinning. Målet med projektet är att det ska medverka till att öka återvinningen i Köpenhamns kommun, och bidra till kommunens långsiktiga mål att 45% av hushållsavfallet skall återvinnas Min förhoppning är att det blir ett framgångsrikt projekt och att det ger ett bra underlag för att kunna bedöma potentialen för utvecklingen av ett insamlingssystem för papper och kartong i Köpenhamn under 2014, säger Anders Faber, projektledare på Köpenhamns kommun. Tetra Pak och kartongproducenten Fiskeby Board har även under 2013 startat arbetet för att kunna materialåtervinna plastfraktionen i förpackningarna, med målet att 75% av plasten i dryckeskartongerna skall återvinnas inom fem år. * Miljöministeriet Danmark, TRE VIKTIGA SKÄL TILL ATT ÅTERVINNA DRYCKESKARTONG: det är en värdefull råvara till nya produkter tekniken att återvinna är enkel och effektiv det är rätt för miljön då det sparar både energi och råvaror Tommy Nyström, Återvinningschef, Nordics, Tetra Pak Är det möjligt att återvinna dryckeskartong i Danmark? Ett omfattande förberedelsearbete startade och under 2012 inleddes ett samarbete med Köpenhamns kommun. Det var många frågeställningar som krävde svar såsom tänkbara lösningar för logistik och val av insamlingssystem. 26

15 33,6% Återvinningsgrad i Sverige NYTT ÅTERVINNINGS- REKORD I SVERIGE. IGEN. 40% i EU* 2. För tredje året i rad ökar återvinningen av dryckeskartong i Sverige. Vi har fortfarande en bit kvar till Europas nivåer, men vi närmar oss , , Totalt lämnade svenskarna in ton mjölk-, fil- och juicekartonger till återvinning under Det är nytt rekord och en ökning med nästan ton jämfört med Ett fantastiskt resultat som innebär att återvinningsgraden ökade från 29% till 33,6%. På bara två år har vi sett en markant förbättring av återvinningen av dryckeskartonger. I Sverige återvinns nu mer än en tredjedel av alla dryckeskartonger och återvinningsgraden har ökat med tio procentenheter. I Europa återvanns i genomsnitt 40% av dryckeskartongerna. Det är mer än i Sverige, men avståndet minskar för varje år. Under 2014 kommer vi att fortsätta vårt samarbete med Världsnaturfonden WWF för att öka återvinningen av dryckeskartong. Vårt långsiktiga mål är att minst 50% av alla dryckeskartonger i Sverige ska återvinnas år Men med den nuvarande takten kan målet till och med uppnås något år innan. LÄTT OCH RÄTT ATT ÅTERVINNA DRYCKESKARTONG Använda dryckeskartonger är inte skräp utan en värdefull råvara till nya produkter. Hur går det till? Vilka produkter kan det bli av återvunna mjölk-, juice och filpaket? Tekniken att återvinna dryckeskartong är både enkel och effektiv och kräver inga tillsatser av kemikalier. Återvinningsprocessen kan liknas vid vad som händer i en vanlig hushållsmixer. Under omrörning separeras plasten från pappret med hjälp av vatten. Finns det lite aluminium i förpackningen lossnar det tillsammans med plasten. Plasten (och aluminiumet) silas därefter mekaniskt från pappersmassan. 1. Pappersmassa Plast och aluminium Sortera dryckeskartongen i facket för pappersförpackningar. Lägg skruvkorken i plaståtervinningen. I Sverige skickas insamlade förpackningar till kartongbruket Fiskeby Board i Norrköping. På Fiskeby går plast och aluminium till energiåtervinning. Energin används för att driva pappersprocessen. Pappersmassan går igenom flera reningssteg och skräp silas bort. Den torkas och blir ny kartong. ÅTERVINNING process ÅTERVINNINGSGRAD I SVERIGE (%) Återvinning av Tetra Pak förpackningar globalt 2013: 24,5%, 43 miljarder förpackningar återvanns. * Data för EU sammanställs av ACE, the Alliance for Beverage Cartons and the Environment, där vi är medlemmar. 3. Den nya kartongen kan användas till att göra t. ex. flingpaket, pizzakartonger och kuvert

16 Återvinning kampanj Liga Dripe, Miljöspecialist, Nordics, Tetra Pak KAMPANJ I ESTLAND SÄTTER ÅTERVINNING I FOKUS Tetra Pak i Estland inspirerade till lätt och rätt återvinning med kreativ fototävling. I slutet av oktober lanserade Tetra Pak en återvinningskampanj i Estland. Syftet var att upplysa konsumenter om att det både är lätt och rätt att återvinna Tetra Paks förpackningar. I samband med kampanjen pågick en populär fototävling som gick ut på att fånga återvinning in action med en kreativ bild. Över 100 bidrag deltog i tävlingen. I Estland är det vanligt att man källsorterar, men en konsumentundersökning* visade att 55% av konsumenterna inte trodde att det gick att återvinna förpackningar från Tetra Pak. Faktum är att en använd kartongförpackning är en värdefull resurs till nya produkter och att det är en enkel återvinningsprocess. Med kampanjen ville vi upplysa konsumenter att det är lätt och rätt att återvinna förpackningar från Tetra Pak och uppmuntra dem att lämna in fler använda kartongförpackningar, så att de kan bli till nya produkter som t. ex. flingpaket, anteckningsblock eller skrivpapper, sa Liga Dripe, miljöspecialist på Tetra Pak. Information om kampanjen spreds genom reklam på busshållsplatser, klistermärken på återvinningsbehållare, via en neckhanger på förpackningar i butik, och genom direkta utskick till bostadsföreningar. På kampanjsidan, fanns information om återvinning av kartongförpackningar och var man kunde hitta sin närmaste återvinningsstation. På sajten genomfördes också en fototävling. För att tävla skulle man att ta en bild när man sorterade sin dryckeskartong i rätt återvinningsbehållare, och ladda upp bilden på tävlingssidan. Varje vecka utsågs veckans bild, och i slutet av november korades den slutliga vinnaren som belönades med en ipad Mini. * Konsumentundersökning av undersökningsföretaget Saar Poll 2013 på uppdrag av Tetra Pak. TETRA PAK OCH SKÅNEMEJERIER SKROTAR ÅTER- VINNINGSMYTER Under hösten genomförde Tetra Pak tillsammans med Skånemejerier en kampanj med syftet att sprida kunskap om återvinning och förnybarhet. På Skånemejeriers matlagningsgrädde och vispgrädde i Tetra Top förpackning kunde man läsa och lära sig mer om vanliga återvinningsmyter; hur mycket dryckeskartong vi återvinner i Sverige och att kartong är en värdefull råvara till nya produkter. Att kommunicera på själva förpackningen är ett utmärkt sätt för oss och våra kunder att tillsammans sprida värdefull information om förpackningens miljöprestanda, berättar Patric Engvall, marknadsansvarig på Tetra Pak. På förpackningen fanns också information om att kartong är en förnybar resurs och om skogscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC ). FSC verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. För Skånemejerier är FSC-märkningen ett bra och trovärdigt sätt att ytterligare stärka kartongförpackningens miljöprofil, sa Anders Ahlström, Brand Manager på Skånemejerier. TVÅ VANLIGA MYTER Transporterna gör återvinning till en miljöförlust! NEJ! Miljövinsten av materialåtervinning är större än den inverkan transporterna till och från återvinningsstationerna har. Kartongens blandning av papper och plast gör det svårt att återvinna! NEJ! De olika materialslagen separeras enkelt med hjälp av vatten och omrörning i återvinningsprocessen hos pappersbruken och tas omhand var för sig. Patric Engvall, Marknadsansvarig, Nordics, Tetra Pak ÅTERVINNING Kampanj 30 31

17 NYHETER PRODUKTER SISTA DROPPEN ÄR VÄRDEFULL GÖR SÅ HÄR: NYHETER PRODUKTER I samarbete med Tetra Pak lanserade Arla Foods en ny förpackning som ger mindre matsvinn och är lättare att återvinna. 1. Tryck in, dra upp, vrid loss toppen Ingrid Collin Hermansson, Marknadsansvarig, Nordics, Tetra Pak I februari lanserade Arla Foods en Tetra Top förpackning för fil och yoghurt med en ny smart funktion en separerbar topp. Att kunna separera toppen från resten av förpackningen förenklar återvinningen och kan även bidra till att förebygga matsvinn. Förpackningen är resultatet av ett samarbete mellan Arla Foods och Tetra Pak. De flesta känner till att det kan vara svårt att få ut det sista ur ketchupflaskan eller det sista ur fil- och yoghurtförpackningarna. I Sverige slänger vi varje år cirka 25 kilo fullt ätbar mat per person*. Den nya förpackningen med separerbar topp kan hjälpa konsumenter att förebygga sitt matsvinn och få en enklare källsortering. Idag slängs stora mängder mat i onödan. Därför är det fantastiskt att vi har lanserat en förbättrad förpackning där den separerbara toppen kan göra så att man får ut mer innehåll. Dessutom blir det enklare att separera plast och kartong i återvinningen och innovationen går därför helt i linje med Arlas miljöstrategi, sa Ann Bergman, Senior Brand Manager på Arla Foods. En så kallad food saving study** visar att matsvinnet reducerades med hälften när den nya förpackningen med separerbar topp användes. Exakt hur mycket mer yoghurt och fil varje enskild konsument kommer få ut ur förpackningen, beror på faktorer som vana, hantering av förpackningen, tjocklek på produkten samt vilja att lära sig ett nytt beteende, berättar Ingrid Collin Hermansson, marknadsansvarig på Tetra Pak. De första produkterna som lanserades med den nya förpackningen var Yoggi, Arla Wellness yoghurt samt Arlas laktosfria fil- och yoghurtsortiment. Nu hittar man den nya förpackningen i över 35 produktvarianter i Arlas sortiment på den svenska marknaden. 2. Öppna flikarna i botten 3. Kläm, pressa ut 4. Skölj och återvinn * Livsmedelsverket ** Food saving studie av undersökningsföretaget Norm Research & Consulting AB 2012 *** Hemstudie av undersökningsföretaget Norm Research & Consulting AB 2012 SÅ TYCKTE KONSUMENTERNA*** 80% 88% 77% tyckte en separerbar funktion var bra tyckte de fick ut mer yoghurt jämfört med tidigare skulle återvinna mera 32

18 Återvinnarna är en del av Tetra Paks satsning för att göra återvinning av dryckeskartong till en självklarhet för alla. Följ oss på Atervinnarna! BÅDE SNABBT OCH SNYGGT RÄKNAS I SM Som en del i satsningen Återvinnarna anordnade vi SM i kartongvikning. Under sommaren anordnade Tetra Pak Sommarmästerskapen (SM) i kartongvikning på vår Facebook-sida Återvinnarna. Tävlingen blev en stor succé med över 100 bidrag, som på kreativa och innovativa sätt visade hur en dryckeskartong kunde vikas. Normalt minskar återvinningen av dryckeskartong (t. ex. mjölk- och juice) under sommarmånaderna när vi är på semester, i fritidshuset eller på resa med husvagnen. Syftet med SM i kartongvikning var att uppmuntra människor till att fortsätta återvinna under sommaren. Ett smart sätt, som sparar plats i återvinningskassen, är att vika ihop dryckeskartongerna innan de lämnas till återvinning. Tävlingen lanserades med en tecknad serie som beskrev kartongvikning på Skånemejeriers BRAVO juice i 2-liters förpackning. För att delta i tävlingen skulle tävlanden filma sin vikning av en kartongförpackning från Tetra Pak. Ladda upp och dela filmen på Facebook-sidan Återvinnarna. En jury bedömde bidragen utifrån tre kriterier: snabbhet, stil och antal likes. Vinnaren i SM i kartongvikning var en åtta minuters träningsfilm, inspirerad av filmen Karate Kid, om hur man blir en kartongvikare av världsklass. Tre tonårskillar från Umeå stod bakom bidraget och vann ett presentkort på IKEA värt kr. Juryns motivering löd: Med ett enormt engagemang och fantastisk kreativitet tog denna video oss med storm. Här blandas humor, allvar och en stor dos spänning med snabb och effektiv kartongvikning, allt i ett stiligt och ambitiöst bidrag. Makalöst bra! Det känns fantastiskt bra. Vi lade ner hela vårt hjärta och själ i filmen och jobbade dygnet runt i tre dagar med att få filmen som vi ville ha den. Att då vinna tävlingen är underbart, sa Johannes Dagerbrant, 18 år och en av skaparna till den vinnande filmen. Tävlingen inspirerade oss att återvinna. Och det är enkelt. Det är bara att göra. Återvinningen av dryckeskartong ökade under sommaren. Under juli 2013 återvanns 790 ton dryckeskartong vilket är 110 ton mer jämfört med samma period Det är verkligen ett trendbrott. SM i kartongvikning visar att vi vill återvinna oavsett om man är på resa, semester eller hemma, sammanfattade Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak. ÅTERVINNING SM i kartongvikning 34 35

19 Total sjukfrånvaro HÄLSAN ENGAGERAR PÅ TETRA PAK 2,0% 2,5% TPIF:s SEKTIONER Utöver våra gym erbjuder vår idrottsförening, TPIF, en lång rad träningsformer. Här finns något för alla! Våra sektioner: badminton, basket, Brazilian Jiu-jutsu, bordtennis, boule, bowling, cykel, dans, fiske, fitness boxning, fotboll, golf, gymnastik, handboll, hockey-bockey, hundsektionen, innebandy, löpning, orientering, ridning, simning, skytte, squash, tennis, triathlon, volleyboll, yoga. OM OSS vi är Tetra Pak 2% Friskvårdstal korttidsfrånvaro långtidsfrånvaro 98% SJUKFRÅNVARO, TETRA PAK I SVERIGE 2013 Det är vi som förverkligar, höjer och utvecklar företagets affärsmål. Hur vi alla trivs på jobbet har en direkt inverkan på Tetra Paks möjligheter att tillfredsställa sina kunder. Tetra Pak satsar därför mycket på kompetens- och karriärutveckling, trivselfaktorer och förebyggande hälsoåtgärder. Företagshälsovården på Oasen i Lund erbjuder förebyggande hälsovård, vaccinationer, råd om ergonomi, personlig rådgivning om kost och hälsa, coachning, stödsamtal och stresshantering, flera olika utbildningar inom hälsa och första hjälpen, bland mycket annat. Oasen driver också våra gym och arrangerar uppskattade motionstävlingar. Under hösten anordnade Oasen ett nytt Tetra Pak Motions- Race för alla anställda. Anna Wohlfahrt Staaf, hälsorådgivare och sjukgymnast på Oasen berättar: Syftet med tävlingen är att sporra till ett friskare, rörligare och mer aktivt liv och på samma gång bygga upp en laganda med dina kollegor. Under åtta veckor tävlade kollegor tillsammans i lag, och registrerade alla aktiviteter som genomfördes. Olika temaveckor gav extra poäng om man t. ex. gick lunchpromenader eller valde att äta mer frukt och grönt. Det var ett rekordhögt deltagande i höstens tävling med 850 aktiva deltagare. Jag är mycket imponerad över tävlingsandan i alla lag! Det är roligt att se att den genomsnittliga aktivitetsnivån bland deltagarna har ökat med 8 minuter per dag jämfört med förra årets tävling säger Anna Wohlfahrt Staaf, hälsorådgivare och sjukgymnast på Oasen. Vår förhoppning är att tävlingen inspirerar deltagarna att göra aktivare och hälsosammare val i vardagen även efter tävlingens slut. män kvinnor SJUKFRÅNVARO EFTER KÖN ,9% 1,7% 2,9% VÅRA KLUBBAR Välmående handlar inte bara om kroppen, själen behöver sitt också. Som anställd på Tetra Pak finns en lång rad föreningar att engagera sig i: Konstföreningen: Utställningar, konstlotterier och rabatterade priser på konst. Fotoklubben Trekanten: ordnar föreläsningar och har mörkrum och datorutrustning för bildbearbetning. Kamratföreningen: Trivselklubb som ordnar fester och annat kul. ALMA: Arbetar för att hjälpa behövande flickor och kvinnor i Kenya, Indien och Sri Lanka till utbildning och ett bättre liv. Tetra Pak band: Blåsorkester med många spelningar. Frimärksklubben: Byten och auktioner. Paletten: Akvarell, oljemålning eller teckning. Tekniska föreningen: För dig med intresse för teknik och forskning. Anna Wohlfahrt Staaf, Hälsorådgivare och sjukgymnast, Oasen, Tetra Pak < >49 SJUKFRÅNVARO EFTER ÅLDER

20 OM OSS vi är Tetra Pak % kvinnor -1 = förändring från % män +1 SAMARBETE SKOLTÄVLING ANTAL ANSTÄLLDA, TETRA PAK I SVERIGE JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA Sverige är ett av de bästa länderna i världen på återvinning när det gäller dryckeskartong dvs förpackningar för mjölk, fil, mm - återvinner vi bara 29%. För att öka återvinningen bjuder Världsnaturfonden WWF och st kvinnor män st 20% 80% 26% 74% ANTAL CHEFER OCH KÖNSFÖRDELNING, TETRA PAK I SVERIGE KÖNSFÖRDELNING, TETRA PAK I SVERIGE 2013 ÅLDERSFÖRDELNING AV ANSTÄLLDA, TETRA PAK I SVERIGE 2013 män kvinnor Andra året med återvinnartävlingen! Under 2013 fortsatte Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF sitt framgångsrika samarbete för att öka återvinningen av dryckeskartong i Sverige. För andra året i rad genomfördes skoltävlingen Jakten på de glömda kartongerna där eleverna under två veckor fick bokföra återvinningen av dryckeskartong (t. ex. mjölk- och juicekartonger) hemma. Alla klasser som återvann minst hälften av alla sina använda dryckeskartonger hemma blev diplomerade Återvinnarklasser Över elever runtom i landet deltog i tävlingen som pågick under höstterminen. På tävlingsplattformen fanns instruktioner och undervisningsmaterial. På Panda Planet WWF för unga mellan 8 13 år (www.pandaplanet.se) pågick aktiviteter som månadstävlingar för årskurs 4 6, och man kunde följa tävlingen i Återvinnarbloggen. Med hjälp av lotten utsågs de nationella vinnarna i huvudtävlingen i december. En mycket relevant tävling! Eleverna tyckte att det var jättekul att få göra något för miljön på riktigt. Många familjer har förändrat sitt beteende och återvinner nu sina dryckeskartonger sa Maria Lindholm, lärare i klass 4A på Igelboda skola. Totalt sett har tävlingen under två år engagerat nästan elever och har bidragit till att återvinningen av dryckeskartong har fortsatt att öka i Sverige. Vi är jätteglada att så många elever har varit med i tävlingen. Både elever och lärare lägger ner ett härligt engagemang, berättar Sanna Harris, miljöspecialist på Tetra Pak.PRISER Klasserna fick välja ett naturvårdsprojekt hos WWF att stödja till Pak in alla klasser i åk f-9 till årets tävling. Nya moment för i år att högstadiet kan vara med samt månadsvisa tävlingar där klassen kan vinna biobiljetter. Tävlingen bygger på ett färdigt inspirationsmaterial som du hämt på vår hemsida, inklusive bildspel, filmer, elevövningar och lärarhandledning. VEM VANN SKOLTÄVLINGEN 2013? KLARA? FÄRDIGA! JAKTEN KAN BÖRJA. Under 2 valfria veckor mellan den 12/8 och den 2/12 ska eleverna hjälpa till med återvinningen av dryckeskartong i sina hem. Klarar klassen att återvinna mer än 50 % av de förbrukade förpackningarna blir ni en Återvinnarklass Är hela skolan med och tävlar utses ni till en Återvinnarskola. Sedan väntar utlottning av fina priser från Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF. Klass 3, Lilla Järnåkraskolan, Lund Klass 4 A, Igelboda skola, Saltsjöbaden Klass 7 A, Träkvista skola, Ekerö Klasserna fick välja ett naturvårdsprojekt hos WWF att stödja till ett värde av kronor per elev. Vinnarna i årskurs f 3 och 4 6 vann även ett års gruppmedlemskap i Panda Planet. Dessutom fick lågstadieklasssen hjälp till en grönare skolgård till ett värde av kr. Vinnarklassen i mellan- och högstadiet fick kr till en önskeresa. Ytterligare sex klasser fick vann hederspris i form av ett års gruppmedlemskap i Panda Planet. Tetra Pak, och PROTECTS WHAT S GOOD är varumärken som tillhör Tetra Pak gruppen. ww 39

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial BiLLerudkorsnäs årsredovisning 2012 Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial årsredovisning 2012 MaTerial och TjäNSTer

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET.

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET. vännerna Caminovännerna är företag och organisationer som delar Caminos mål och värderingar. Vill du också synas här? Kontakta caroline@caminomagasin.se INREDNING & DESIGN KOSTERS TRÄDGÅRDAR WWW.KOSTERSTRADGARDAR.SE

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer