TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum"

Transkript

1 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012

2 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER VÅRA Klimatmål Sustainability Day FÖRNYBARA RÅVAROR PLAST AV FÖRNYBAR RÅVARA VÅRT GlobalA ansvarsarbete Våra medarbetare Återvinning POPPIG KARTONGINSAMLING 36 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2012 Välkommen till 2012 års Hållbarhetsredovisning för Tetra Pak i Norden och Baltikum. Redovisningen gäller för verksamhetsåret Redovisning av hållbarhetsarbetet Denna hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 avser Tetra Pak i Norden och Baltikum. Sedan 14 år beskriver vi vårt miljö- och hållbarhetsarbete och redovisar hur vi uppfyller våra miljömål och på senare tid även ett antal sociala nyckeltal. Nyckeltal som redovisas avser framförallt företagets verksamhet i Sverige, där produktionen sker. Företagets anläggningar i Sverige tillverkar förpackningsmaterial samt maskinoch processutrustning för en global marknad. Detta innebär att miljöpåverkan redovisas för anläggningarna inom Sverige oavsett om produkterna säljs på den svenska marknaden eller inte. Cirka 94% av material- och maskinproduktionen i Sverige exporteras. Tetra Paks arbete med ett globalt socialt ansvarstagande bedrivs av globala funktioner inom Tetra Pak koncernen och redovisas därför mer utförligt i Tetra Paks globala hållbarhetsredovisning. Den senaste Mission Possible gavs ut 2011 och finns på Cirka94% av material- och maskinproduktionen i Sverige exporteras. Hjälp oss att bli bättre! Vi vill gärna höra dina synpunkter på vår Hållbarhetsredovisning. Skicka dina synpunkter till Märk mailet Hållbarhetsredovisning Tack! OM OSS VÄLKOMMEN Idé och produktion: Tetra Pak i samarbete med Sustainable Studio Texter: Lina Kristoffersen, Andreas Hägg, Charlotte Stridh, Gabriel Öhman och Erik Lindroth Foto: Tetra Pak, Håkan E Bengtsson, Mats Persson, Erik Grönlund och Johnér Bildbyrå Illustration: Ivar Bigestans och Sustainable Studio Papper: Munken Lynx Rough, omslag 300g, inlaga 170g (FSC -märkt) Tryck: Elanders Sverige AB (ISO 9001, ISO samt FSC-cerifierade) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

3 OM OSS ÅRET SOM GICK Personalrestaurangen på vår Lundaanläggning var semifinalist i kategorin Bästa Miljöarbete i Arla Guldko-tävlingen. I Brasilien lanserade vi skruvkorkar gjorda av plast från förnybart material, ett steg framåt mot vårt långsiktiga mål en % förnybar förpackning. Vi satte nytt klimatmål till 2020 som inkluderar hela värdekedjan. Vårt nya mål är att våra utsläpp av växthusgaser år 2020 ska vara kvar på 2010 års nivå, trots den tillväxt vi räknar med fram till dess. Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar det nya målet en relativ minskning av växthusgasutsläppen med 40%. Tetra Pak var huvudsponsorer på Sustainability Day, Sveriges största konferens om miljöfrågor och näringsliv. Vi deltog också vid seminarier med Världsnaturfonden WWF i Helsingfors och Almedalen, och var med på Skogens Dagar i Malmö. Vi kunde bekräfta att vårt klimatmål 2010 att minska CO ² - utsläppen med 10% i absoluta tal uppnåtts med råge var 11% av förpackningarna vi sålde i världen FSC -märkta. På den nordiska marknaden kommer vi se en markant ökning FSCmärkta förpackningar under 2012, som följd av den fördjupade satsning vi gör tillsammans med våra kunder. Efter en grundlig utredning av den svenska ÅRET återvinningsstatistiken såg vi att svenskarna återvinner mindre än vi trott. Vi inledde därför en långsiktig satsning för att öka återvinningen SOM GICK av våra förpackningar i Sverige, för att gå från 23% 2011 till 50% år I ÅR FYLLER VI 60! NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD 1952 levererade det nygrundade Tetra Pak AB sin allra första förpackningsmaskin till mejeriet i Lund. Dr Ruben Rausing hade förverkligat sin idé om ett effektivt och rationellt sätt att förpacka mjölk, enligt den egna devisen»en förpackning ska spara mer än den kostar«. På den tiden såldes mjölk och andra livsmedel i lösvikt över disk. Mjölken transporterades i stora mjölkkannor och slevades sedan upp i de flaskor och kärl man själv tog med sig till mjölk butiken. Spillet var stort, och mycket mjölk surnade innan den nådde hemmen. Men med Ruben Rausings innovation blev hanteringen av mjölken enklare, mer hygienisk och spillet minskade. 60 år senare har vi Ruben Rausings devis att tacka för Tetra Paks inbyggda»en förpackning ska spara mer än den kostar«ruben Rausing styrka i hållbarhetsfrågor. Fokus för miljöarbetet inom all världens industrier idag är att minimera miljöpåverkan så långt det är möjligt. För oss på Tetra Pak är det lätt att fylla Rausings ord med miljöbetydelse. Att arbeta resurssnålt och effektivt är både ekonomiskt och miljömässigt sunt, eller annorlunda uttryckt: ett bra miljöarbete är bra för affärerna. Att vi på Tetra Pak arbetat på det här sättet redan från början har fört oss fram till den världsledande position vi har idag.»en förpackning ska spara mer än den kostar«är Tetra Paks ursprungliga värderingar i åtta korta ord, men det är mer än så. Det är synonymt med hur vi bedrivit vår verksamhet från 1952 till 2012 och hur vi ska fortsätta växa vidare in i framtiden. Jonny Olsson VD Tetra Pak, Market Area Nordics OM OSS VD-ORD 4 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

4 OM OSS MILJÖCHEFENS KOMMENTAR våra tre nyckelfrågor MILJÖCHEFENS KOMMENTAR Tetra Paks miljöarbete handlar i stort om att kunna ge bra svar på tre nyckelfrågor: Vilka råmaterial använder vi i våra produkter? Vi fortsätter att utöka våra inköp av FSC -certifierad kartong och öka vår försäljning av FSC-märkta förpackningar lanserade vi i Brasilien skruvkorkar av grön plast, dvs. plast tillverkad av förnybart råmaterial. Detta är ett steg mot vårt långsiktiga mål, som är produkter tillverkade av enbart förnybara material. Därför jobbar vi vidare med utveckling av nya barriärmaterial och grön plast. Vad har våra produkter för miljöpåverkan under sin livstid? Vi jobbar med våra produkter ur ett livscykelperspektiv och vi använder oss ofta av LCA-studier för att mäta våra produkter mot andra alternativ på marknaden. I vår nya strategi mot år 2020 har vi satt ett nytt klimatmål, som innebär att vår klimatpåverkan ska ligga kvar på 2010 års nivå, trots en förväntad tillväxt med 5% per år. Dessutom inkluderar vi den här gången hela vår värdekedja i klimatmålet. Det är en gigantisk utmaning, men det är den enda och rätta vägen att gå. Det gör att vi kommer att behöva fördjupa samarbetet och informationsutbytet med våra leverantörer och kunder. Vad händer med förpackningarna efter att vi använt dem? Under hösten 2010 arbetade vi tillsammans med FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, fram en förbättrad metodik för återvinningsstatistiken i Sverige. Den nya statistiken visade att vi i Sverige 2011 återvann 23% vätskekartongsförpackningar, vilket var långt ifrån de 36% som Europa som helhet presterade I Norge var återvinningsnivån 53% Vi sätter nu återvinning i fokus i Sverige för de kommande åren. Arbetet inleddes redan under 2011 med en ny film och ett nytt skolmaterial, men under våren 2012 går vi igång med full kraft, bland annat med en ny Facebooksida och ett unikt avtal med WWF. Vi känner att vi har bra svar på våra nyckelfrågor idag och vi har planer och aktiviteter på gång som ska säkra att vi kan fortsätta ge bra svar. Därmed ser vi att miljöarbetet är en styrka och en konkurrensfördel för oss idag, och än mer så i framtiden. Erik Lindroth Miljödirektör Tetra Pak, Market Area Nordics Återvinning Ett system för återvinning består av många olika delar. Första steget är en rationell och kostnadseffektiv infrastruktur för insamling av använda förpackningar. Sedan krävs tekniska lösningar för att materialåtervinna förpackningarna. Slutligen ska det återvunna materialet komma till rätt användning för nya produkter och de aktuella återvinningsresultaten måste kunna mätas. Tetra Pak arbetar på bred front på alla marknader för att förbättra och öka återvinningen. Förnybarhet Tetra Paks förpackningar består till största delen av kartong. Kartongen är gjord av naturlig fiber från en förnybar resurs skogen. Vi vill erbjuda våra kunder den miljösmartaste förpackningen och inom fokusområdet förnybarhet arbetar vi bland annat för ett ansvarsfullt skogsbruk genom FSC -märkning av vårt material, samt med möjligheten att använda polyetenplast baserad på förnybar råvara.»vår nya strategi mot år 2020 innebär att vi kommer att jobba för att minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja«reducering Tetra Paks intressenter efterfrågar uppgifter om förpackningarnas påverkan under hela dess livscykel. Tetra Pak kan minska förpackningarnas miljöpåverkan på många sätt. Inom fokusområdet reducering arbetar Tetra Pak med att minska påverkan på miljön och klimatet, genom att exempelvis minska energianvändningen, arbeta med mer effektiva och miljöanpassade transporter och minska materialåtgången. Vår nya strategi mot år 2020 innebär att vi kommer att jobba för att minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja. VÅRT MILJÖANSVAR OM OSS MILJÖANSVAR 6 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

5 OM OSS FÖRETAGET Levererade processenheter Marknadskontor Miljoner liter livsmedel sålt i våra förpackningar Fabriker för förpackningsmaterial och förslutningar OM OSS FÖRETAGET Antal anställda Utvecklingsenheter Levererade distributionsutrustningar Nettoförsäljning i MEUR Förpackningsmaskiner i drift OM TETRA PAK Centra för teknisk internutbildning Fabriker som bygger maskiner TETRA PAK I världen 2011 Marknadsbolag Miljoner sålda förpackningar Processenheter i drift Levererade förpackningsmaskiner Distributionsutrustning i drift Länder där våra förpackningar finns Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med över anställda i över 85 länder, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vår vision: We commit to making food safe and available, everywhere Vår mission: Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram rationella process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi satsar på innovation, vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar, överallt där livsmedel konsumeras. Vi tror på ett ansvarsfullt ledarskap, som skapar lönsam tillväxt i samklang med en uthållig miljö och företagets samhällsansvar. Vårt motto: PROTECTS WHAT S GOOD, omfattar hela värdekedjan från leverantörer till kunder, distribution, anställda, konsumenter och samhälle. Vi skyddar livsmedel med våra förpackningar och gör vårt bästa för att hjälpa till att bevara miljön. Detta börjar med den förnybara råvara som är huvudbeståndsdelen i våra förpackningar träfiber. Våra värderingar Tetra Paks grundläggande värderingar ger medarbetarna möjlighet att verka i full kraft för att göra Tetra Pak fortsatt framgångsrikt. Vårt företagsklimat vägleder oss när vi fattar beslut. Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat, håller samman vårt team och ger oss verkliga konkurrensfördelar. 8 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

6 OM OSS FÖRETAGET TETRA PAK I NORDEN strategi 2020 Klimat Market Area Nordics arbetar från lokala marknadskontor med marknad, försäljning och service för våra kunder i Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Tetra Pak har produktionsenheter på fyra platser i Sverige, i Lund, Fjällbacka, Sunne och Skoghall. I februari 2012 öppnades dessutom en ny fabrik i Imatra i Finland. Tetra Pak i Lund är koncernens vagga. Här grundade Ruben Rausing Tetra Pak och levererade den allra första förpackningsmaskinen Idag är Lundaenheten vår största. Verksamheten omfattar forskning och utveckling, tillverkning av processutrustning och kompletta förpackningslinjer samt en utbildningsenhet för teknisk service samt ett reservdelslager.»vi skyddar livsmedel med våra förpackningar och gör VÅRT BÄSTA för att hjälpa till att bevara miljön«tetra Pak i Sverige Förpackningsmaskiner i drift Levererade förpackningar (miljarder) Driftsplatser hos kund ,4 1,2 0, Antal anställda Omsättning (miljarder SEK) 12,4 17,8 16,2 TETRA PAK PÅ NORDISKA MARKNADEN Levererade förpackningar (miljarder) Förpackningsmaskiner i drift Driftsplatser hos kund ,2 3,2 3, Antal anställda Omsättning (miljarder SEK) 2,38 2,11 1,98 SÅ JOBBAR VI Genom integrerade ledningssystem arbetar Tetra Pak för ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitetsområdet. All producerande verksamhet i Norden var år 2011 certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och hygienstandarden BRC/IOP. Miljö finns också med som en del i det övergripande förbättringssystemet, World Class Manufacturing (WCM) som tillämpas inom Tetra Pak. Miljöchefen för Tetra Pak Sverige AB ansvarar för marknadsrelaterade miljöfrågor i Norden och Baltikum samt för samordningen av det svenska miljöarbetet. Bolags- och platschefer ansvarar för miljöfrågorna inom sina bolag, bland annat genom att fastställa bolagsspecifika miljömål. Miljöfunktionärer finns i varje bolag med uppgift att driva på och hålla samman miljöarbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på samtliga enheter och företagshälsovård finns tillgänglig för samtliga anställda. 10 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

7 om oss produkter och tjänster VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER Processutrustning Tetra Pak Processing Solutions vänder sig till kunder inom livsmedelsindustrin som producerar mjölkprodukter, fruktdrycker, ost, glass, färdigmat, kolsyrade drycker och vatten. För deras behov produceras olika typer av processutrustning i form av maskiner för separering, homogenisering, värmebehandling, indunstning med mera. Tetra Pak Processing Solutions levererar också aseptiska processystem, flödesutrustning, disksystem och automationssystem samt projekterar kompletta produktionslinjer och anläggningar till kunder över hela världen. Förpackningar Tetra Pak strävar efter att minska miljöpåverkan i produkternas hela livscykel utan att behöva kompromissa med kundernas krav på säkra, funktionella och kostnadseffektiva produkter. Våra förpackningar och processutrustningar måste uppfylla högt ställda hygien-, kvalitets- och säkerhetskrav, samtidigt som de ska medföra så liten negativ miljöpåverkan som möjligt vid tillverkning, användning och sluthantering. För pastöriserade livsmedel som måste kylförvaras tillverkar Tetra Pak Packaging Materials laminerat förpackningsmaterial gjort av kartong och plast. För aseptiska förpackningar och förpackningar med lång hållbarhet ingår även en tunn aluminiumfilm. Aluminium är det hittills bästa barriärmaterialet som gör att känsliga livsmedel som mjölk, juice och vin kan transporteras och lagras utan kylförvaring eller tillsatser. Tetra Recart är en kartongbaserad förpackning avsedd för färdigmat, grönsaker och andra livsmedel. Förpackningen och dess innehåll steriliseras genom autoklavering, d.v.s. upphettning under förhöjt tryck, på samma sätt som konservburkar. Sterilisering sker först sedan förpackningen fyllts och förslutits, till skillnad från aseptiska förpackningar som fylls och försluts under sterila förhållanden. Under 2011 producerades globalt 167 miljarder standardförpackningar (motsvarande ytan av en enliters Tetra Brik förpackning) och 76 miljarder liter livsmedel levererades i Tetra Pak förpackningar. om oss produkter och tjänster Förpackningsmaskiner Tetra Pak Packaging Solutions AB utvecklar förpackningsmaterial och förpackningsmaskiner för pastöriserade och aseptiska produkter. Förpackningsmaskiner och distributionsutrustning sätts samman och kvalitetstestas i Lund innan leverans till kund. Förpackningsmaskinerna fyller flytande och fasta produkter i förpackningsmaterialet på plats hos kund och försluter sedan förpackningen. Tetra Pak utvecklar, producerar och marknadsför även olika typer av distributionsutrustning som trågpackare, krympfilminslagare, backar och rullpallar. Teknisk service Tetra Pak Technical Service utvecklar, säljer och levererar globala serviceprodukter till kund. Bolaget bistår med kunskap, teknisk kompetens, reservdelar, verktyg och metoder för att framställa och stödja Tetra Paks processlinjer, förpackningsoch distributionslösningar. Total användning av råmaterial, konverteringsfabriker i Sverige (ton) Vätskekartong Polyetenplast Aluminiumfolie Tryckfärg Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

8 REDUCERING Klimat 5 satte Tetra Pak som mål att minska våra globala utsläpp av växthusgaser med 10% i absoluta tal fram till 2010, d.v.s. trots vår tillväxt under samma tidsperiod. Vi lyckades ännu bättre än så. I juli 2011 bekräftades, efter en oberoende granskning av ECOFYS, att vi hade uppnått en absolut minskning på knappt 13 %, samtidigt som vår produktion ökat med drygt 23%. Klimatmålet 2010 omfattade våra egna fabriker och verksamheter. VÅRA KLIMATMÅL»Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar vårt nya klimatmål en relativ minskning av växthus gas utsläppen med 40% «Klimatmålet 2010 var ett samarbete med Climate Savers, ett initiativ från Världsnaturfonden WWF som genom att visa att det går att kombinera absolut reduktion av koldioxidutsläpp med tillväxt och lönsamhet vill inspirera företag att reducera sina koldioxidutsläpp och driva ett aktivt klimatarbete. Läs mer om Climate Savers på Nytt klimatmål till 2020 Vårt nya mål till år 2020 är att våra utsläpp av växthusgaser år 2020 ska vara kvar på 2010 års nivå, trots den tillväxt vi räknar med fram till dess. Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar det nya målet en relativ minskning av växthusgasutsläppen med 40%. Dessutom inkluderar vi den här gången hela vår värdekedja i vårt klimatmål. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och kunder, samt att vi ser till att återvinningen av våra förpackningar ökar runtom i världen. Våra leverantörer måste rapportera in sin miljöprestanda till oss så att de kan utvärderas. Naturligtvis ska våra val av leverantörer göras bland annat med tanke på deras miljöprofil, men ett led i vårt arbete är också att utbilda leverantörerna i hur de själva kan minska sin klimatpåverkan, säger Maria Hellström, som är koordinator för Tetra Paks klimatprogram. Eftersom hela värdekedjan ska ses över gäller det också att hjälpa kunderna att förbättra sin verksamhet. All ny utrustning som vi säljer ska vara optimerad, energieffektiv och generera så lite spill som möjligt. Vi vill också hjälpa våra kunder att se över och förbättra redan installerad utrustning, säger Maria. Miljö är ett konkurrensmedel som skapar värde för både kunder och slutkonsumenter. Därför är det viktigt att vara en attraktiv partner. Det handlar om att vi ska ta vårt ansvar i samhället, men också om att bra miljöprestanda är bra för affärerna. Kan vi som leverantör hjälpa våra kunder att uppnå sina miljömål skapar vi fördelar gentemot våra konkurrenter. Det vinner både Tetra Pak och miljön på, sammanfattar Maria Hellström. Energianvändning, Tetra Pak i Sverige Elenergi, GWh Elenergi, GJ Total energianvändning, GWh Total energianvändning, GJ Omsättning, MSEK i.u Total energianvändning per 10,9 7,7 7,9 omsatt MSEK, MWh/MSEK Total elenergi per omsatt MSEK, MWh/MSEK 7,4 4,6 5,5 Tetra paks co ² -utsläpp i förhållande till sveriges totala co ² -utsläpp * 5 9/ /11 Sveriges totala utsläpp av växthusgaser i CO ² ekvivalenter, miljoner ton/år Svensk industri, CO ² ekvivalenter (energisektorn ej inkl.), miljoner ton/år Tetra Paks CO ² utsläpp i CO ² ekvivalenter, ton/år i.u. 59,8 66,2 i.u. 5 6, Undrar du vilken klimatpåverkan förpackningen har? För att du som kund eller konsument ska kunna göra snabba och enkla uträkningar av den klimatpåverkan Tetra Paks olika förpackningar ger, och på så sätt kunna göra jämförelser, har vi tagit fram ett webbaserat verktyg som vi kallar CO ² -kalkylatorn. Resultaten du får i verktyget är inte exakta utan ska ses som ungefärliga värden, baserade på industriella genom snittsdata som gäller för europeiska förhållanden. Resultatet från CO ² -kalkylatorn omfattar alla steg från utvinning av råvaran fram till att förpackningsmaterialet lämnar Tetra Paks fabriker för transport till kund. Du hittar verktyget på vår hemsida: co2-kalkylatorn Maria Hellström Koordinator för klimatprogrammet Tetra Paks globala miljöavdelning * Uppgifterna för Sverige hämtade från Naturvårdsverkets hemsida 14 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

9 REDUCERING ENERGI arbete pågår Flera energibesparingsprojekt inför strategin 2020 Låta solen värma upp vårt varmvatten och lagra värme i berget under vår stora Lundaanläggning. Det är några av de projekt som Fastighets support undersöker för att möta strategin Ett redan ambitiöst miljöarbete ska bli ännu bättre. Fastighetssupport har arbetat med energibesparingar i många år, men tar nu krafttag inför implementeringen av strategin Sedan tio år tillbaka har vi till exempel värmepumpar, som minskar naturgasanvändningen. Våra lokaler har styrsystem för belysning och ventilation, och de flesta fastigheter har energimätare. Vi har hittills plockat de lågt hängande frukterna. Det blir allt tuffare att göra förbättringar, men det finns mycket kvar att göra, säger Peter Sjöström på Fastighetssupport inom AB Tetra Pak. Man tittar på tre olika projekt, med sikte på att minska CO ² utsläppen: solvärme, bergvärmelagring (geotermisk energi) och fjärrvärme som produceras av biobränsle. En anläggning för solvärme skulle värma varmvatten till bland annat duschar och omklädningsrum. Bergvärme skulle kunna bli aktuellt för huvudanläggningen i Lund, Råbyholm. En provborrning planeras till Hur mycket vi skulle spara på dessa projekt vet vi ännu inte, men beräkningar är på gång, säger Victoria Johansson, energi- och miljökoordinator på AB Tetra Pak. Men fjärrvärme från biobränsle skulle definitivt reducera CO ² och halvera vår förbrukning av naturgas. Vi har en dialog med Lunds Energi för att få veta hur deras bränslemix ser ut. Vi behöver ett bra alternativ till våra naturgaspannor som behöver bytas ut efter 25 års tjänst, säger Peter. Dessa projekt är fortfarande i sin linda. Det som konkret är på gång är bland annat att byta kompressorerna för tryckluft för att öka värmeåtervinningen. 90 procent av tillförd energi blir värme, och den vill vi ta till vara. Ångproduktionen ska också samlokaliseras. En annan, mindre förbättring är byte till LED-belysning på ytterligare en Tetra Pak skylt. Befintliga installationer ses över löpande och styrsystem måste hela tiden underhållas och justeras för att fungera optimalt. Ett exempel är att belysning bara ska vara på när det är personal i lokalerna. Här finns en stor besparingspotential. Många tycker nog att en lampa är så liten, men tusentals små lampor drar enormt med energi tillsammans. Ett sådant helhetsperspektiv måste vi ha, säger Peter.»Många tycker nog att en lampa är så liten, men tusentals små lampor drar enormt med energi tillsammans«rekordstor KONFERENS Sustainability Day 2011 Miljöfrågor väger allt tyngre på agendan i näringslivet och ett tecken i tiden är att Sveriges största konferens om miljöfrågor och näringsliv 2011 lockade rekordmånga deltagare. Under rubriken Råvaror, resurser och hållbar affärsutveckling konsten att göra dubbelt så mycket med hälften så lite möttes 850 yrkesverksamma inom miljöområdet på Cirkus i Stockholm den 12 april för en heldag med föredrag, paneldiskussioner och nätverkande. Efter ett par år som en i mängden av utställare, klev Tetra Pak den här gången fram som huvudsponsor. Tetra Pak exponerades brett under hela evenemanget, med en central monterplats, servering av drycker i kartongförpackningar under fikapaus och mingel, utdelning av produktprover från våra kunder Kivik, Axfood och Lantmännen Doggy i FSC - märkta kartongförpackningar, samt en populär pristävling. Tetra Pak hade en eftertraktad talartid strax efter lunch. Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak i Norden, presenterade hur Tetra Paks miljöarbete bottnar i arvet från Ruben Rausings citat,»en förpackning ska spara mer än den kostar«, ett citat som med tiden kommit att få fler bottnar och förblivit aktuellt. Bland talarna i övrigt märktes, förutom svenska profiler på miljösidan såsom Andreas Carlgren och Anders Wijkman, några internationella namn. Jonathan Lash, chef för World Resources Institute (WRI) och expert på klimatförändringar, energifrågor, resursfrågor och miljöpolitik och Dr. Joshua Bishop, chefsekonom på den internationella naturvårdsorganisationen IUCN. ENGAGEMANG NATIONELLT 16 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

10 reducering transporter Transporter Tetra Laval Group Transport & Travel sköter upphandling av Bensinbilar Dieselbilar Gasbilar Etanolbilar transporter, resor och flyttningar centralt för Tetra Laval koncernens bolag Tetra Pak, DeLaval och Sidel. De ser till att vi har 142 st 136 st kostnadseffektiva, tillförlitliga och miljöanpassade lösningar. 110 st 97 st Tetra Laval är också medlem i Clean Shipping Project, som 86 st 76 st utvärderar och ställer miljökrav på transporter till havs. Här 47 st 28 st 22 st har företag med stora fraktvolymer gått samman för att driva 12 st 40 st 28 st på förbättringar i miljöprestandan hos de stora rederierna. Läs mer på Bensinbilar Dieselbilar Gasbilar Bensinbilar Etanolbilar Dieselbilar Gasbilar Etanolbilar Gröna, gula och röda transportörer När vi upphandlar transporter ber vi leverantörerna besvara 142 en st 136 st 142 st 136 st 110 st rad frågor om hur de 97 arbetar st med miljö (30% viktning), kvalitet (30%), säkerhet (30 %) och 110 st 86 st 97 st 76 st hälsa (10 %). Baserat på svaren 86 st 76 st 47 st klassificeras leverantören som grön, gul eller röd. 28 st 40 st 28 st 47 st 22 st 28 st 12 st 22 st Vi återkopplar till leverantören och uppmanar och uppmuntrar 12 st 40 st 28 st till 9 förbättringar En 2011 röd leverantör 9 riskerar 2010 att inte 2011 bli kontrakterad Bensinbilar om de inte sätter upp mål och Dieselbilar börjar arbeta för att Gasbilar Etanolbilar förbättra sin prestanda ser vi en liten nedgång i andelen gröna transportörer, 142 st 136 st som en effekt av att vi handlat upp fler transportörer 110 på st marknader där miljöarbetet ännu inte är så välutvecklat. 97 st 86 st 76 st reducering KEMIKALIER st 28 st 40 st 28 st 22 st 12 st Kemikalier 8% 19 % 73% Gröna transportörer Gula transportörer Röda transportörer 23% 9% 68% 9 21% 17 % 62 % Bilparken, Tetra Pak i Sverige Miljöbilar i.u. i.u. 26% Förbrukat bränsle (l) CO ² gram/km Totalt CO ² -utstläpp från bilparken (kg/år) i.u Som hjälp i vårt dagliga arbete med kemikalier använder vi på Tetra Pak i Sverige ett kemikaliehanteringssystem, där all relevant information om varje kemikalie samlas. Systemet fungerar också som ett bra stöd i substitutionsarbetet. Vi använder vattenbaserade tryckfärger så långt det är möjligt. För vissa trycktekniker finns i dagsläget inga vattenbaserade färger som uppfyller kvalitetskraven. Där fortsätter vi bevaka utvecklingen och fortsätter dialogen med våra leverantörer. Vid tillverkningen av förpackningsmaterial vid våra fabriker sker vissa utsläpp till luft av organiska lösningsmedel. Utsläppen ligger med god marginal under de myndighetsvillkor som gäller för respektive anläggning. Utsläpp av organiska lösningsmedel till luft, TEtra pak i Sverige (ton) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

11 förnybarhet fsc Förnybara råvaror Antal FSC -märkta förpackningar levererade (Mdr) ,5 18,4 2, HÅLLBART SKOGSBRUK För oss på Tetra Pak är nyckelfrågorna för ett hållbart skogsbruk följande: Ekonomisk hållbarhet, där man säkerställer en långsiktig fortsatt produktion av skogsprodukter genom ständig återplantering och god skogsvård. förnybarhet SKOGSBRUK Vi vill erbjuda våra kunder den bästa förpackningen för miljön, det vill säga att den ska ha den lägsta miljöpåverkan av jämförbara förpackningar. Flera olika studier visar att kartongförpackningar står sig bra i jämförelse med andra förpackningar för livsmedel, speciellt när det handlar om klimatpåverkan. Nyckeln till detta är att våra förpackningar består till tre fjärdedelar av kartong. Kartongen i sin tur tillverkas av en förnybar råvara trä. Förnybara råvaror är det bästa valet för en låg klimatpåverkan. Vår strävan är att fortsätta öka andelen förnybar råvara i våra förpackningar. Idag består de till cirka tre fjärdedelar av förnybar råvara, men med fortsatt utveckling av nya plaster och barriärmaterial av förnybara material vill vi på sikt nå % förnybarhet. FSC FSC, Forest Stewardship Council, är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, global medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är det enda skogscertifieringssystem som Världsnaturfonden WWF stöttar. Genom att välja produkter märkta med FSC-trädet kan du som konsument direkt bidra till ett mer ansvarsfullt skogsbruk. Lena Dahl Manager Forestry & Base Materials Tetra Paks globala miljöavdelning 2011 levererade vi 18,4 miljarder FSC-märkta förpackningar globalt, vilket är 11% av det totala antalet sålda förpackningar. Det var över förväntan, vårt mål var 16 miljarder. Vi ökade också våra inköp av FSC-certifierad kartong från 28% till 34%, eller ton, berättar Lena Dahl, Manager Forestry & Base Materials på Tetra Paks globala miljöavdelning.»förnybara råvaror är det bästa valet för en låg klimatpåverkan«på lång sikt vill Tetra Pak nå % FSC-certifiering, men ännu är tillgången på certifierad skogsråvara begränsad ska vi nå 50% FSC-certifierad kartong och 24 miljarder sålda FSC-märkta förpackningar, säger Lena Dahl. På den nordiska marknaden fördjupar vi nu satsningen på FSC-märkt material tillsammans med våra kunder, vilket kommer att ge en markant ökning FSC-märkta förpackningar under Tetra Paks FSC-licenskod är FSC C % FSC-märkt av totalt antal sålda förpackningar globalt Socialt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter och respekt för de människor som arbetar och lever i skogarna. Biologisk hållbarhet, där man tar hänsyn till och bevarar skogens ekologiska funktioner, värden och biologiska mångfald. För att kunna garantera att skogarna som vår kartongråvara kommer ifrån växer och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt engagerar vi oss i följande organisationer som sysslar med skogsvård och certifiering: FSC Forest Stewardship Council HCVRN High Conservation Value Resource Network WWF Global Forest & Trade Network Tetra Paks arbete med hållbart skogsbruk beskrivs i vår Forestry Guideline, som finns att ladda ned på vår hemsida, 20 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

12 ENGAGEMANG LOKALT SKOGENS DAGAR Tetra Pak mötte ENGAGEMANG LOKALT skolbarn i malmö strax under 4000 barn lärde sig mer om skogen Att göra ett gott miljöarbete är självklart för oss på Tetra Pak, inte bara för att det är rätt, utan för att det är bra för affärerna, för oss och för våra kunder. En del av vår miljöutmaning är att sprida kunskapen om vårt goda miljöarbete, men också att bidra till att utbilda konsumenter i att kunna göra bra val för miljön i vardagen. En värdefull målgrupp i detta arbete är barnen, som kan vara starkt pådrivande i vad som sker i våra hem och som ofta bryr sig om miljön. Den 27 och 28 september 2011 deltog Tetra Pak, i samarbete med FSC Sverige, Världsnaturfonden WWF och Kiviks Musteri, i Skogens Dagar på Bulltofta rekreationsområde i Malmö. Skogens Dagar är ett utomhusevenemang för skolbarn i låg- och mellanstadieåldern, som arrangeras av Malmö stad. Detta var andra gången Tetra Pak deltog och vi var den enda representanten för industrin. Bland övriga deltagande aktörer syntes Skånes Djurpark, Jägarförbundet, LRF och 4H. Under dessa varma och soliga höstdagar fick strax under 4000 barn lära sig mer om skogen och hur vi tar hand om den, varvat med roliga aktiviteter såsom en åktur med häst och vagn, dragkamp, ullkardning och mycket mera. Vi tog tillfället i akt att prata med barnen om förnybarhet, om skogen som råvaruresurs, om återvinning och vad man kan göra av det återvunna materialet. Vi berättade också om FSC-symbolen, som står för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både djur och människor. FSC-symbolen var nog en ny bekantskap för många av barnen, men vi lämnade dem med uppmaningen att spana efter FSC-trädet på kartongförpackningar, trä- och pappersprodukter, för att göra ett bra val för skogen. Glädjande var att många barn redan kände till Tetra Pak, att våra förpackningar är gjorda av papper från skogen, samt att de går att återvinna. Men förhoppningsvis finns nu ytterligare ett antal Malmöfamiljer som fått hem denna kunskap från Skogens Dagar, via våra små miljöambassadörer barnen.»glädjande var att MÅNGA BARN redan kände till Tetra Pak, att våra förpackningar är gjorda av papper från skogen, samt att de går att återvinna«22 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

13 FÖRNYBARHET PLAST PLAST av FÖRNYBAR RÅVARA Plast av förnybar råvara är ett viktigt steg mot vår målsättning % förnybarhet. ENGAGEMANG REGIONALT Att vara först ut är viktigt, på så vis kan vi leda utvecklingen. Det som idag uppfattas som nytt och spännande är ett måste för alla inom några år. Orden kommer från Daniel Svensson, projektledare, och syftar på att Tetra Pak i samarbete med storkunden Nestlé och leverantören Braskem nu lanserat de första förpackningarna med korkar tillverkade av plast framställd från sockerrör. Utvecklingen inom området grön plast, där man använder förnybara naturresurser vid framställningen, går snabbt framåt. Under 2012 väntas fler produkter nå marknaden. Anna Lundin, projektledare för Green Products, är glad för att Tetra Pak går i täten och driver på utvecklingen. Intresset för produkter som tillverkas av förnybara resurser är stort och att Nestlé nu lanserar två av sina populära mjölkprodukter i våra förpackningar med gröna korkar visar att vi är på väg framåt. För oss är detta ett viktigt steg mot vår målsättning om hundraprocentig förnybarhet. Utvecklingsarbetet fram till lanseringen har flutit på utan större tekniska komplikationer. De antaganden som våra experter gjorde i ett tidigt skede, att den gröna plasten skulle fungera precis som den gamla, visade sig stämma. Nu är vår utmaning att kunna få ut den här typen av produkter i takt med att efterfrågan ökar, menar Daniel. För tillfället är sockerrör det mest miljövänliga alternativet för plastframställning, men vi ska komma ihåg att detta endast är första generationen av grön plast. I framtiden kommer fler naturliga och förnybara resurser att användas vid framställningen vilket kommer tillåta en större produktion inom flera olika områden, säger Daniel. Visionen om hundraprocentig förnybarhet är en viktig del i vår företagsstrategi och Anna poängterar att den inkluderar hela organisationen. Oavsett vad du jobbar med så är detta ett mål för hela företaget som vi ska arbeta mot tillsammans. Korkarna är ett första steg, men det finns större ambitioner och utmaningar framöver.»visionen om hundraprocentig FÖRNYBARHET är en viktig del i vår företagsstrategi«seminarium OM HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR I FINLAND Att arbeta med organisationer som Världsnaturfonden WWF är ett viktigt led i Tetra Paks miljöarbete. Dels ger det möjligheter att driva gemensamma projekt, dels är det ett sätt att stämma av vårt miljöarbete med en kunnig part. WWF Finland organiserade tillsammans med Nokia ett förpackningsseminarium i november 2011 i Helsingfors. Målet med seminariet var att framhäva hållbara förpackningslösningar baserade på skogsråvara. Man diskuterade både lösningar och problemområden av betydelse för både leverantörer och kunder. Genom att samarbeta med ledande företag som Tetra Pak, kan WWF sporra hela industrin till att agera mer ansvarsfullt och öka medvetenhen i miljöfrågor, säger Liisa Rohweder, VD för WWF Finland. Konkurrenskraft På seminariet presenterade vår miljödirektör Erik Lindroth hur miljöarbetet är integrerat i Tetra Paks arbete och på så sätt utgör en central komponent i hur företaget bygger konkurrenskraft och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Av extra intresse i detta fall var hur certifierat förnybart material adderar värde både för kunder och för konsumenter. Att delta i externa möten som detta är viktigt för Tetra Pak eftersom det på ett transparent sätt ger återkoppling på vårt miljöarbete genom aktiv dialog. Men det ger oss även tillfälle att få nya idéer för framtiden. 24 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

14 ENGAGEMANG GLOBALT TETRA PAKS GLOBALA ANSVARSARBETE strategi 2020 Klimat Att på olika sätt bidra till att livsmedel hanteras på ett bra sätt i världen och att verka för barns tillgång till näringsrika mejeriprodukter har alltid varit en del av Tetra Paks arbete. Ansvarsarbetet omfattar också företagets ansvar för sociala och etiska aspekter av den egna verksamheten och hos Tetra Paks leverantörer, samt en rad olika samarbeten för att verka för en hållbar utveckling. Global Compact Tetra Pak stödjer FN:s Global Compact och dess 10 principer för företagsansvar sedan 4. Som medlem i Global Compact rapporterar Tetra Pak årligen in utvecklingen av sitt arbete enligt Global Compact i en så kallad Communication on Progress (COP). Tetra Pak lämnade sin senaste COP i juli Globala och lokala samarbeten Förutom Global Compact stödjer Tetra Pak en rad globala organisationer och initiativ, inklusive International Business Leaders Forum (IBLF), Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) och WWF Världsnaturfonden. I Sverige stödjer Tetra Pak WWF som Vänföretag och vi stöttar miljökampanjen Städa Sverige. Tetra Pak engagerar sig även på olika sätt i lokala initiativ i orter och regioner där våra verksamheter finns. Food for Development För att sprida all den erfarenhet som Tetra Pak och systerföretaget DeLaval byggt upp inom områdena skolmjölk och mejeriutveckling drivs projektet Food for Development. Sedan mer än ett decennium är verksamheten inriktad på praktiska program som» Målet är att bygga upp en långsiktig marknad för Tetra Paks process- och förpackningsprodukter samtidigt som lokala industrier och SAMHÄLLEN UTVECKLAS «syftar till att bekämpa fattigdomen och förbättra kosten, främst bland barn i utvecklingsländer. Programmen har ofta också ekonomiska fördelar för de samhällen där de genomförs genom skapandet av arbetstillfällen och tekniköverföring. Arbetet sker i samarbete med bl. a. regeringar, FN-organ, ideella organisationer och lokala kunder. Målet är att bygga upp en långsiktig marknad för Tetra Paks process- och förpackningsprodukter samtidigt som lokala industrier och samhällen utvecklas. Under 2011 har Tetra Pak bland annat gett stöd till utvecklingen av ett antal nya skolmjölksprogram i Zambia, Senegal, Honduras, Argentina och Sudan. I Honduras t.ex. har Tetra Pak hjälpt till att starta upp ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer som sedan augusti 2011 levererar mjölk till 164,000 barn i 780 skolor, och som har skapat en ökad efterfrågan på lokalt producerad mjölk. Ansvar i leverantörsledet Som ett led i arbetet med att ta ansvar i leverantörskedjan är Tetra Pak sedan 2010 medlem i SEDEX. SEDEX är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa sina medlemmar att hantera och driva socialt ansvarstagande i leverantörsledet SEDEX tillhandahåller en säker webbaserad databas som ger medlemmarna möjlighet att lagra, dela och rapportera information inom fyra nyckelområden, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsmetoder. Genom tillgången till SEDEX:s elektroniska system för insamling och analys av information om etiskt och ansvarsfullt företagande i leverantörskedjan kan Tetra Pak öka sin kunskap om förhållandena hos sina leverantörer och på ett bättre sätt bemöta krav från kunder och andra intressenter. Code of Business Conduct Tetra Pak har en uppförandekod på koncernnivå (Code of Business Conduct) som ställer höga krav på verksamheten och medarbetarna. Uppförandekoden gör tydligt för alla inom koncernen, och för omvärlden, vilka etiska regler som gäller för företaget och dess anställda. Det är samtliga anställdas ansvar att känna till uppförandekodens innehåll och cheferna inom företaget har i uppdrag att kommunicera den till sina medarbetare. Uppförandekoden stöttas av policyer och riktlinjer och regelbundna revisioner av koden utförs internt. 26 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

15 VÅRA MEDARBETARE FÖRETAGSHÄLSAN Våra medarbetare Det är våra medarbetare som förverkligar, höjer och utvecklar företagets affärsmål. Hur medarbetarna trivs har en direkt inverkan på Tetra Paks möjligheter att tillfredsställa sina kunder. Tetra Pak satsar därför mycket på bland annat kompetens- och karriärutveckling, trivselfaktorer och förebyggande hälsoåtgärder. Tetra Paks Idrottsförening en löpande satsning på hälsa ANTAL ANSTÄLLDA, Tetra pak i sverige ANTAL KVINNLIGA CHEFER, tetra pak i sverige ANTAL MANLIGA CHEFER, tetra pak i sverige VÅRA MEDARBETARE FAKTA Förebyggande arbete med hälsa och säkerhet Företagshälsovården finns tillhands för samtliga medarbetare och där finns bland annat läkare, sköterskor, ergonom, sjukgymnaster och beteendevetare. I Lund drivs företagshälsovården på Oasen i egen regi, medan vi på övriga orter tar hjälp av externa leverantörer. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå på 2,09% under 2011 och det visar på att arbetet med att förebygga sjukfrånvaro och fokus på rehabiliteringsstöd för de som ändå blir långvarigt sjuka ger resultat. Tetra Pak arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete och med att förebygga skador i arbetet. På företagshälsovården arbetar en skyddsingenjör med dessa frågor. Åldersfördelning av anställda, TETRA PAK i Sverige 2010 (antal) Kvinnor Män (antal) Kvinnor Män Tetra Paks Idrottsförening, TPIF, bildades 1957 och hade då cirka medlemmar i sex olika sektioner. Idag har TPIF över 0 medlemmar. I föreningen finns nu 26 olika sektioner med aktiviteter såsom olika bollsporter, gymnastik, löpning, dans och yoga. Dessutom erbjuder föreningen tillgång till två gym, tennisplaner m.m. I 2011 års upplaga av Lundaloppet, ett lopp på 5 10 km genom Lunds stadskärna, deltog över 300 Tetra Pak anställda Arbetssociala aspekter, Tetra Pak i sverige (%) Andel män Andel kvinnor Andel manliga chefer Andel kvinnliga chefer Andel korttidsfrånvaro 37 70,8 77 Andel långtidsfrånvaro 63 29,2 23 Andel total sjukfrånvaro 3,7 2 2,1 Andel sjukfrånvaro kvinnor 5 2,7 2,5 Andel sjukfrånvaro män 3,3 1,8 1,9 Andel sjukfrånvaro < 30 år 2,4 2,2 2,1 Andel sjukfrånvaro år 3,2 1,7 1,8 Andel sjukfrånvaro > 49 år 5,2 2,7 2,6 Andel sjukfrånvaro, mer än 60 dagar 63 29,2 23 Friskvårdstal 96, , > (år) > (år) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

16 våra medarbetare tema tid Tid företagshälsans tema 2011 Livspussel har blivit ett begrepp i vårt samhälle. Som arbetsgivare kan Tetra Pak bidra till att medarbetarna får en balans i livet. Företagshälsovården på Oasen i Lund har valt att satsa på temat Tid under 2011 och kommer fortsätta på det temat under Syftet är att få medarbetarna att reflektera över hur de använder sin tid och uppmuntra till tid för personlig återhämtning. Vi erbjuder sedan länge våra medarbetare hälsokontroller och då ser vi att många har det kämpigt med livspusslet. Det är som om det är alltmer i samhället som trycker på, konstaterar Stefan Gram, företagsläkare på Oasen. Vi löser inte detta med pekpinnar utan det handlar om att öppna upp för en dialog med medarbetarna och ge dem tips på hur de kan värna om sin tid. Inom temat Tid ryms mycket av det som påverkar den psykosociala arbetsmiljön, såsom sömnvanor, planering av tid och stresshantering. Bland annat erbjuds medarbetarna att gå i Sömnskola. Samtliga arbetsgrupper erbjuds att få besök från företagshälsovården för att ha en dialog om tid.»syftet är att få medarbetarna att reflektera över hur de använder sin tid och uppmuntra till tid för personlig återhämtning«stefan Gram Företagsläkare Oasen 97,91% i friskvårdstal Höjd miljökompetens för de anställda på Tetra Recart Våra kunder är ofta mycket intresserade av produkternas miljöprofil. Då är det viktigt att vi har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och leva upp till deras krav och ambitionsnivå. Tetra Recart är Tetra Paks förpackningslösning för konserverade livsmedel, som därmed konkurrerar med andra förpackningslösningar som konservburkar, glasburkar och stå-påsar. Förpackningen har många miljömässiga fördelar jämfört med konkurrenternas och de kunder som satsar på Tetra Recart har ofta själva höga ambitioner för sitt miljöarbete. Vi konstaterade att alla som jobbar med Tetra Recart behöver grundläggande kunskaper om vårt förpackningssystem ur miljösynpunkt, säger miljöspecialist Helene Berg. Helene Berg och dåvarande Kommunikations- och Miljödirektören skräddarsydde därför en miljöutbildning för de cirka 120 anställda. Vi ville lyfta kunskapen och engagemanget kring miljö, som nu är det fjärde bärande benet i Tetra Paks övergripande strategi för Eftersom målsättningarna i strategin inte bara involverar Tetra Paks egna processer, utan hela värdekedjan, måste miljötänket finnas ständigt närvarande i alla funktioner och nivåer i företaget. Helene Berg Miljöspecialist 95% av Tetra Recarts personal har nu gått utbildningen, som utförts i två versioner, en fördjupad halvdagskurs för personal som arbetar närmare kunderna, och en kortare för övrig personal. Utbildningen inkluderade teoretiska moment, praktiska övningar ur ett konsumentperspektiv och en kortare workshop. Vad är en hållbar förpackning? Vad är hållbar tillväxt? Hur kan vi i våra olika roller och funktioner arbeta för att uppnå detta? Under utbildningstillfällena har vi haft många intressanta diskussioner och avlivat en del myter på vägen, säger Helene. Till exempel såg vi att en vanlig missuppfattning är att man tror att transporterna utgör en mycket större del av miljöpåverkan än vad som i själva verket är fallet. Istället underskattar man råvarans och inte minst livsmedlets miljöpåverkan. Och så glömmer vi gärna sista transporten hem från butiken, där ligger ofta en större del av påverkan än man föreställer sig. våra medarbetare kompetens 30 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

17 VÅRA MEDARBETARE RESTAURANGEN HELHETSTÄNK GER RESULTAT Restaurangen på Tetra Pak i Lund Läs mer om tävlingen på guldko VÅRA MEDARBETARE RESTAURANGEN semifinalist för Bästa Miljöarbete Miljötänkandet löper som en röd tråd genom hela Tetra Pak och har sin utgångspunkt i mottot PROTECTS WHAT S GOOD. Vi som arbetar här vill vara med och bidra, och vi ser att varje insats spelar roll för helheten. I linje med detta ställde Tetra Paks personalrestaurang i Lund 2011 upp i Arla Guldko i kategorin Bästa Miljöarbete. Arla Guldko, ofta kallad matbranschens Oscar, är en tävling som instiftades år 0 av Arla Foods för att lyfta fram dem som satsar extra mycket på matglädje och hållbarhetstänk inom butik, restaurang och storkök. Köksmästare Ola Nilsson förklarar: I restaurangen vill vi ta kloka beslut både vad gäller miljön, socialt ansvar och rättvis handel. Våra gäster är ofta engagerade och pålästa och ställer frågor om råvaror, miljögifter, processer och energibesparingar. Det är en självklarhet för oss att varje dag servera mat som överensstämmer med företagets policy och våra egna värderingar. Vi vill göra det som känns bra i hjärtat och känna att vi gör det rätta. Tetra Paks personalrestaurang i Lund har verksamhet på tre ställen och ansvarar för gästmatsalar samt all catering inom företaget. Totalt arbetar trettio personer i restaurangen. Ambitionen är att servera genuint bra mat på endast färska råvaror, som varken kompromissar med kvalitet, smak eller miljö. Men det är inte alltid enkelt. En av våra största utmaningar är tillgången på ekologiska och närproducerade råvaror. Vi serverar dagligen cirka 1800 portioner. Att köpa in enbart ekologiskt i så stora volymer går inte, därför måste vi vara flexibla i våra inköp. Ekologiskt är viktigt, men också att minimera transporter och att produkterna är framtagna under ansvarsfulla förhållanden, säger Ola Nilsson. I köket finns bara energisnåla maskiner, som genomgår service med täta intervaller för energioptimering. Kranar och belysning är sensorstyrda för att spara energi och i restaurangen har vi LED-belysning. Samtliga kemikalier är SVANEN-märkta. All catering inom området levereras med elbilar. Allt engångsmaterial och annat emballage är Bra Miljöval eller SVANENmärkt. I caféet säljs juicer, yoghurt och smoothie i Tetra Paks återvinningsbara förpackningar. Kaffet är certifierat, dvs KRAV-, Rainforest Alliance eller Rättvisemärkt. Källsortering är viktigt för oss. Gästerna i restaurangen sorterar i fem fraktioner och köket i sju: mjukplast, hårdplast, metall, brännbart, papper, wellpapp och glas. Matavfall mals ner i två avfallskvarnar och blir till biogas. Under hösten arrangerade restaurangen en Miljödag för att öka gästernas medvetande om avfall. För att minimera matspillet minskade vi storleken på varje portion. Istället får gästen gärna ta om. Vi flyttade också servetterna från serveringen till borden, för att undvika att gästerna tar servetter i onödan, och minskade därmed servettförbrukningen från till per dag. Medarbetarna i restaurangen har kontinuerlig tillgång till miljörelaterad fortbildning för att hålla hög kunskapsnivå inom både livsmedel och ekologi. De är kreativa och beredda att själva ta ansvar och är goda miljöambassadörer och inspiratörer. Arla Guldko-satsningen resulterade i en hedrande semifinalplats i stenhård konkurrens och har sporrat till fortsatt förbättringsarbete. Sedan 5 är vår restaurang KRAVcertifierad och vi arbetar nu hårt för att även bli SVANEN-märkta. SVANEN tar ett omfattande helhetsgrepp, där man poängsätts för alla ekologiska inköp, elanvändning, val av rengöringskemikalier, service av maskiner, vattenförbrukning, etcetera, berättar köksmästaren. Det stämmer bra med det helhetstänk vi strävar efter i vårt arbete.»i restaurangen vill vi ta kloka beslut både vad gäller miljön, socialt ansvar och rättvis handel«32 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

18 återvinning fokus på sverige [ ILLUSTRATION ] ÅTERVINNING Fokus på Sverige Under 2010 reviderade Tetra Pak tillsammans med FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, metoder och rutiner för den svenska återvinningsstatistiken. I Sverige återvinns det som hushållen sorterar som»pappersförpackningar«, inklusive Tetra Paks förpackningar, vid kartongbruket Fiskeby Board utanför Norrköping. Där tas löpande stickprover på det balade material som man tar emot, totalt stickprover per år. Baserat på dessa stickprover kan vi med god noggrannhet beräkna återvinningsnivån för våra förpackningar i Sverige. Med denna nya metodik kunde vi konstatera att återvinningsnivån i Sverige 2011 var 23%, vilket var lägre än förväntat. Som jämförelse återvanns totalt sett i Europa 36% år Med anledning av det svaga resultatet i Sverige och med våra högt ställda miljöambitioner i åtanke, har vi dragit igång en stor informationssatsning i Sverige för att öka återvinningen. Vi började under 2011 med en ny film om återvinning med vår egen Tetra Brik i huvudrollen. Vi tog också fram ett nytt undervisningsmaterial för grundskolan. Båda finns tillgängliga på vår hemsida. För att nå 50% återvinning måste ett svenskt genomsnittshushåll (2 pers.) återvinna fyra vätskekartongförpackningar varje vecka Tommy Nyström Återvinningschef för Nordeuropa Tetra Pak Tetra Pak tar ansvar för sina förpackningar även efter att de använts. Vi arbetar aktivt med att öka återvinningen på alla marknader där vi är aktiva återvanns drygt 20% av våra förpackningar i världen. Fram till 2020 ska vi ha dubblat den siffran till 40%. Vår tillväxt i världen varje år innebär att mängden återvunnet material och antalet vätskekartonger kommer att mer än fördubblas. En av våra utmaningar blir att bygga upp återvinningskapacitet. Pappersindustrin hade det svårt under lågkonjunkturen och vi har tappat pappersbruk i England, Norge, Sverige och Finland. I Norden finns nu bara två bruk och för att säkerställa en god kapacitet så bör det finnas fler, säger Tommy Nyström, Tetra Paks återvinningschef för Nordeuropa. För att bygga ut återvinningskapaciteten handlar det mycket om att jobba via leverantörer av kartong, kontakta pappersbruk och skapa intresse för vätskekartong. Tetra Pak kan hjälpa till på flera sätt. Ett är finansiering, då tekniken är enkel men dyr och kräver stora investeringar. Vi kan också inledningsvis stötta med råvara i form av fabriksspill, säger Tommy. I Norge var återvinningsgraden 53,4% år 2010, enligt officiell statistik från Grønt Punkt. Siffran för 2011 offentliggörs sommaren I Finland finns ambitionen att utöka antalet insamlingspunkter i landet, för att underlätta återvinningen för hushållen. Finland har annars en stabil återvinningsnivå med små förändringar över tid. Danmark materialåtervinner fortsatt ingenting alls, utan här går allt material till energiutvinning. I Baltikum kom återvinningen av dryckeskartong igång när Ligatne pappersbruk började återvinna materialet Arbetet med att etablera en välfungerande infrastruktur för återvinning fortsätter....under 2012 fortsätter vi med: Samarbete med WWF Vi ingår ett unikt avtal med Världsnaturfonden WWF och gör därmed gemensam sak i återvinningsfrågan. Vi kommer i gengäld att stötta WWF:s nya barnsatsning Panda Planet. Kartongkoalitionen Under kampanjens gång vill vi engagera ytterligare aktörer med intresse för återvinning. Redan engagerade är WWF och FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, och kartongbruket Fiskeby Board, och framåt hoppas vi få med oss kunder, detaljhandel och andra partners för gemensamma aktiviteter. Facebooksidan»Återvinnarna«På Facebooksidan»Återvinnarna«vill vi samla alla som har intresse för återvinning för att diskutera, dela kunskap och skapa engagemang. På Facebooksidan kommer vi också att publicera löpande uppdateringar om hur mycket som återvinns, månad för månad. Gilla Återvinnarna på Facebook! 34 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

19 ÅTERVINNING BALTIKUM Lag Elever Insamlade förpackningar Lettland Litauen Estland ÅTERVINNING BALTIKUM Poppig kartonginsamling skoltävling i Baltikum Information om kampanjen spreds genom utomhusreklam, affischer i skolor, banners, tävlingar i radio, annonser och genom besök i skolorna. I Litauen följde bandet som skulle ge förstapriskonserten med på en del skolbesök, för att skapa lite extra spänning, säger Honorata Semetiene på Tetra Paks baltiska marknadskontor i Riga. Eftersom detta var en juicekampanj med miljövinkling informerade vi om de positiva hälsoeffekterna av juice samt om förpackningarnas miljöegenskaper och, naturligtvis, om återvinning, förklarar Honorata. Studenterna uppmuntrades att vara kreativa och samla kartonger hemma och be att få samla in förpackningar på hotell, caféer och så vidare. Ligatne Pappersbruk i Lettland arrangerade hämtning och transport av det insamlade materialet från skolor till pappersbruket, där de återvanns. Som ett resultat av utmaningen samlades 6 ton förpackningar in och återvanns, och vi kunde se en förbättring i allmänhetens kännedom om återvinning av vätskekartong, avslutar Honorata Semetiene. I en baltisk kampanj 2011 utmanade vi skolor att samla in tomma juicekartonger. Det hett eftertraktade priset för den klass som lyckades samla in flest kartonger under tre månader var en konsert på den egna skolan med ett populärt band, ett för vardera av de tre baltiska länderna.»studenterna uppmuntrades att VARA KREATIVA och samla kartonger«36 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

20 MILJÖMÅL ÅTERVINNING Klimat HOS OSS Nya symboler för källsortering konsten att leva som vi lär PAPPERSFÖRPACKNINGAR HÅRD- & MJUKPLAST ADRESSER METALL PAPER PACKAGING Att källsortera rätt är inte alltid helt enkelt, speciellt inte om instruktionerna på återvinningsmöblerna är svåra att tyda och förstå. Vi hade hört att man upplevde källsorteringen här på Tetra Pak som en aning svår och förvirrande, så vi ville göra något för att underlätta. Alla vill ju göra rätt, och att göra rätt ska inte vara svårt, säger Helene Lundberg som arbetar med närmiljöservice på AB Tetra Pak. Resultatet blev nya symboler som under början av september 2011 sattes upp på samtliga återvinningsmöbler i våra lokaler. Vår grundtanke var att varje kategori har sin färg och att det ska råda enhetlighet överallt. Blått för pappersförpackningar och grönt ska stå för brännbart, oavsett var på Tetra Pak du befinner dig. Fram tills nu har det inte varit konsekvent, vilket lett till att en del upplevt det hela som HARD & SOFT PLASTIC krångligt och förvirrande, menar Karin Marcovecchio, som vanligtvis jobbar inom Tetra Pak Packaging Solutions med att utvärdera produkters användarvänlighet. Dubbla användartester har genomförts för att säkerställa de nya symbolernas tydlighet och Karin menar att testerna varit en viktig del i arbetsprocessen. Vi ville se hur människor upplever de nya symbolerna jämfört med de gamla, och testerna visar att de nya symbolerna är enklare att förstå. Att ha en väl fungerande källsortering är inte bara miljömässigt fördelaktigt, utan även ekonomiskt. Vi får betalt för exempelvis metall, wellpapp och plast, medan vi får betala för det avfall som skickas till förbränning. Därför är det viktigt att sortera rätt, avslutar Helene. METAL»Att göra rätt ska inte vara svårt«kontakt Erik Lindroth Miljödirektör Market Area Nordics Tetra Pak Sverige AB Ruben Rausings gata Lund Tel: Tetra Pak bolag i sverige Bolag AB Tetra Pak Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB Tetra Pak Inventing AB Tetra Pak Packaging Material Lund AB Tetra Pak Packaging Material Sunne AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Processing Components AB Tetra Pak Processing Systems AB Tetra Recart AB Tetra Pak Sverige AB Tetra Pak Technical Service AB Lina Kristoffersen Miljökommunikatör Market Area Nordics Lund Lund Fjällbacka Lund Sunne och Skoghall Lund Lund Lund Lund Lund Lund Emma Lefdal Kommunikationsdirektör Market Area Nordics 38 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer