TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum"

Transkript

1 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012

2 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER VÅRA Klimatmål Sustainability Day FÖRNYBARA RÅVAROR PLAST AV FÖRNYBAR RÅVARA VÅRT GlobalA ansvarsarbete Våra medarbetare Återvinning POPPIG KARTONGINSAMLING 36 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2012 Välkommen till 2012 års Hållbarhetsredovisning för Tetra Pak i Norden och Baltikum. Redovisningen gäller för verksamhetsåret Redovisning av hållbarhetsarbetet Denna hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 avser Tetra Pak i Norden och Baltikum. Sedan 14 år beskriver vi vårt miljö- och hållbarhetsarbete och redovisar hur vi uppfyller våra miljömål och på senare tid även ett antal sociala nyckeltal. Nyckeltal som redovisas avser framförallt företagets verksamhet i Sverige, där produktionen sker. Företagets anläggningar i Sverige tillverkar förpackningsmaterial samt maskinoch processutrustning för en global marknad. Detta innebär att miljöpåverkan redovisas för anläggningarna inom Sverige oavsett om produkterna säljs på den svenska marknaden eller inte. Cirka 94% av material- och maskinproduktionen i Sverige exporteras. Tetra Paks arbete med ett globalt socialt ansvarstagande bedrivs av globala funktioner inom Tetra Pak koncernen och redovisas därför mer utförligt i Tetra Paks globala hållbarhetsredovisning. Den senaste Mission Possible gavs ut 2011 och finns på Cirka94% av material- och maskinproduktionen i Sverige exporteras. Hjälp oss att bli bättre! Vi vill gärna höra dina synpunkter på vår Hållbarhetsredovisning. Skicka dina synpunkter till Märk mailet Hållbarhetsredovisning Tack! OM OSS VÄLKOMMEN Idé och produktion: Tetra Pak i samarbete med Sustainable Studio Texter: Lina Kristoffersen, Andreas Hägg, Charlotte Stridh, Gabriel Öhman och Erik Lindroth Foto: Tetra Pak, Håkan E Bengtsson, Mats Persson, Erik Grönlund och Johnér Bildbyrå Illustration: Ivar Bigestans och Sustainable Studio Papper: Munken Lynx Rough, omslag 300g, inlaga 170g (FSC -märkt) Tryck: Elanders Sverige AB (ISO 9001, ISO samt FSC-cerifierade) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

3 OM OSS ÅRET SOM GICK Personalrestaurangen på vår Lundaanläggning var semifinalist i kategorin Bästa Miljöarbete i Arla Guldko-tävlingen. I Brasilien lanserade vi skruvkorkar gjorda av plast från förnybart material, ett steg framåt mot vårt långsiktiga mål en % förnybar förpackning. Vi satte nytt klimatmål till 2020 som inkluderar hela värdekedjan. Vårt nya mål är att våra utsläpp av växthusgaser år 2020 ska vara kvar på 2010 års nivå, trots den tillväxt vi räknar med fram till dess. Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar det nya målet en relativ minskning av växthusgasutsläppen med 40%. Tetra Pak var huvudsponsorer på Sustainability Day, Sveriges största konferens om miljöfrågor och näringsliv. Vi deltog också vid seminarier med Världsnaturfonden WWF i Helsingfors och Almedalen, och var med på Skogens Dagar i Malmö. Vi kunde bekräfta att vårt klimatmål 2010 att minska CO ² - utsläppen med 10% i absoluta tal uppnåtts med råge var 11% av förpackningarna vi sålde i världen FSC -märkta. På den nordiska marknaden kommer vi se en markant ökning FSCmärkta förpackningar under 2012, som följd av den fördjupade satsning vi gör tillsammans med våra kunder. Efter en grundlig utredning av den svenska ÅRET återvinningsstatistiken såg vi att svenskarna återvinner mindre än vi trott. Vi inledde därför en långsiktig satsning för att öka återvinningen SOM GICK av våra förpackningar i Sverige, för att gå från 23% 2011 till 50% år I ÅR FYLLER VI 60! NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD 1952 levererade det nygrundade Tetra Pak AB sin allra första förpackningsmaskin till mejeriet i Lund. Dr Ruben Rausing hade förverkligat sin idé om ett effektivt och rationellt sätt att förpacka mjölk, enligt den egna devisen»en förpackning ska spara mer än den kostar«. På den tiden såldes mjölk och andra livsmedel i lösvikt över disk. Mjölken transporterades i stora mjölkkannor och slevades sedan upp i de flaskor och kärl man själv tog med sig till mjölk butiken. Spillet var stort, och mycket mjölk surnade innan den nådde hemmen. Men med Ruben Rausings innovation blev hanteringen av mjölken enklare, mer hygienisk och spillet minskade. 60 år senare har vi Ruben Rausings devis att tacka för Tetra Paks inbyggda»en förpackning ska spara mer än den kostar«ruben Rausing styrka i hållbarhetsfrågor. Fokus för miljöarbetet inom all världens industrier idag är att minimera miljöpåverkan så långt det är möjligt. För oss på Tetra Pak är det lätt att fylla Rausings ord med miljöbetydelse. Att arbeta resurssnålt och effektivt är både ekonomiskt och miljömässigt sunt, eller annorlunda uttryckt: ett bra miljöarbete är bra för affärerna. Att vi på Tetra Pak arbetat på det här sättet redan från början har fört oss fram till den världsledande position vi har idag.»en förpackning ska spara mer än den kostar«är Tetra Paks ursprungliga värderingar i åtta korta ord, men det är mer än så. Det är synonymt med hur vi bedrivit vår verksamhet från 1952 till 2012 och hur vi ska fortsätta växa vidare in i framtiden. Jonny Olsson VD Tetra Pak, Market Area Nordics OM OSS VD-ORD 4 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

4 OM OSS MILJÖCHEFENS KOMMENTAR våra tre nyckelfrågor MILJÖCHEFENS KOMMENTAR Tetra Paks miljöarbete handlar i stort om att kunna ge bra svar på tre nyckelfrågor: Vilka råmaterial använder vi i våra produkter? Vi fortsätter att utöka våra inköp av FSC -certifierad kartong och öka vår försäljning av FSC-märkta förpackningar lanserade vi i Brasilien skruvkorkar av grön plast, dvs. plast tillverkad av förnybart råmaterial. Detta är ett steg mot vårt långsiktiga mål, som är produkter tillverkade av enbart förnybara material. Därför jobbar vi vidare med utveckling av nya barriärmaterial och grön plast. Vad har våra produkter för miljöpåverkan under sin livstid? Vi jobbar med våra produkter ur ett livscykelperspektiv och vi använder oss ofta av LCA-studier för att mäta våra produkter mot andra alternativ på marknaden. I vår nya strategi mot år 2020 har vi satt ett nytt klimatmål, som innebär att vår klimatpåverkan ska ligga kvar på 2010 års nivå, trots en förväntad tillväxt med 5% per år. Dessutom inkluderar vi den här gången hela vår värdekedja i klimatmålet. Det är en gigantisk utmaning, men det är den enda och rätta vägen att gå. Det gör att vi kommer att behöva fördjupa samarbetet och informationsutbytet med våra leverantörer och kunder. Vad händer med förpackningarna efter att vi använt dem? Under hösten 2010 arbetade vi tillsammans med FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, fram en förbättrad metodik för återvinningsstatistiken i Sverige. Den nya statistiken visade att vi i Sverige 2011 återvann 23% vätskekartongsförpackningar, vilket var långt ifrån de 36% som Europa som helhet presterade I Norge var återvinningsnivån 53% Vi sätter nu återvinning i fokus i Sverige för de kommande åren. Arbetet inleddes redan under 2011 med en ny film och ett nytt skolmaterial, men under våren 2012 går vi igång med full kraft, bland annat med en ny Facebooksida och ett unikt avtal med WWF. Vi känner att vi har bra svar på våra nyckelfrågor idag och vi har planer och aktiviteter på gång som ska säkra att vi kan fortsätta ge bra svar. Därmed ser vi att miljöarbetet är en styrka och en konkurrensfördel för oss idag, och än mer så i framtiden. Erik Lindroth Miljödirektör Tetra Pak, Market Area Nordics Återvinning Ett system för återvinning består av många olika delar. Första steget är en rationell och kostnadseffektiv infrastruktur för insamling av använda förpackningar. Sedan krävs tekniska lösningar för att materialåtervinna förpackningarna. Slutligen ska det återvunna materialet komma till rätt användning för nya produkter och de aktuella återvinningsresultaten måste kunna mätas. Tetra Pak arbetar på bred front på alla marknader för att förbättra och öka återvinningen. Förnybarhet Tetra Paks förpackningar består till största delen av kartong. Kartongen är gjord av naturlig fiber från en förnybar resurs skogen. Vi vill erbjuda våra kunder den miljösmartaste förpackningen och inom fokusområdet förnybarhet arbetar vi bland annat för ett ansvarsfullt skogsbruk genom FSC -märkning av vårt material, samt med möjligheten att använda polyetenplast baserad på förnybar råvara.»vår nya strategi mot år 2020 innebär att vi kommer att jobba för att minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja«reducering Tetra Paks intressenter efterfrågar uppgifter om förpackningarnas påverkan under hela dess livscykel. Tetra Pak kan minska förpackningarnas miljöpåverkan på många sätt. Inom fokusområdet reducering arbetar Tetra Pak med att minska påverkan på miljön och klimatet, genom att exempelvis minska energianvändningen, arbeta med mer effektiva och miljöanpassade transporter och minska materialåtgången. Vår nya strategi mot år 2020 innebär att vi kommer att jobba för att minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja. VÅRT MILJÖANSVAR OM OSS MILJÖANSVAR 6 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

5 OM OSS FÖRETAGET Levererade processenheter Marknadskontor Miljoner liter livsmedel sålt i våra förpackningar Fabriker för förpackningsmaterial och förslutningar OM OSS FÖRETAGET Antal anställda Utvecklingsenheter Levererade distributionsutrustningar Nettoförsäljning i MEUR Förpackningsmaskiner i drift OM TETRA PAK Centra för teknisk internutbildning Fabriker som bygger maskiner TETRA PAK I världen 2011 Marknadsbolag Miljoner sålda förpackningar Processenheter i drift Levererade förpackningsmaskiner Distributionsutrustning i drift Länder där våra förpackningar finns Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med över anställda i över 85 länder, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vår vision: We commit to making food safe and available, everywhere Vår mission: Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram rationella process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi satsar på innovation, vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar, överallt där livsmedel konsumeras. Vi tror på ett ansvarsfullt ledarskap, som skapar lönsam tillväxt i samklang med en uthållig miljö och företagets samhällsansvar. Vårt motto: PROTECTS WHAT S GOOD, omfattar hela värdekedjan från leverantörer till kunder, distribution, anställda, konsumenter och samhälle. Vi skyddar livsmedel med våra förpackningar och gör vårt bästa för att hjälpa till att bevara miljön. Detta börjar med den förnybara råvara som är huvudbeståndsdelen i våra förpackningar träfiber. Våra värderingar Tetra Paks grundläggande värderingar ger medarbetarna möjlighet att verka i full kraft för att göra Tetra Pak fortsatt framgångsrikt. Vårt företagsklimat vägleder oss när vi fattar beslut. Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat, håller samman vårt team och ger oss verkliga konkurrensfördelar. 8 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

6 OM OSS FÖRETAGET TETRA PAK I NORDEN strategi 2020 Klimat Market Area Nordics arbetar från lokala marknadskontor med marknad, försäljning och service för våra kunder i Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Tetra Pak har produktionsenheter på fyra platser i Sverige, i Lund, Fjällbacka, Sunne och Skoghall. I februari 2012 öppnades dessutom en ny fabrik i Imatra i Finland. Tetra Pak i Lund är koncernens vagga. Här grundade Ruben Rausing Tetra Pak och levererade den allra första förpackningsmaskinen Idag är Lundaenheten vår största. Verksamheten omfattar forskning och utveckling, tillverkning av processutrustning och kompletta förpackningslinjer samt en utbildningsenhet för teknisk service samt ett reservdelslager.»vi skyddar livsmedel med våra förpackningar och gör VÅRT BÄSTA för att hjälpa till att bevara miljön«tetra Pak i Sverige Förpackningsmaskiner i drift Levererade förpackningar (miljarder) Driftsplatser hos kund ,4 1,2 0, Antal anställda Omsättning (miljarder SEK) 12,4 17,8 16,2 TETRA PAK PÅ NORDISKA MARKNADEN Levererade förpackningar (miljarder) Förpackningsmaskiner i drift Driftsplatser hos kund ,2 3,2 3, Antal anställda Omsättning (miljarder SEK) 2,38 2,11 1,98 SÅ JOBBAR VI Genom integrerade ledningssystem arbetar Tetra Pak för ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitetsområdet. All producerande verksamhet i Norden var år 2011 certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och hygienstandarden BRC/IOP. Miljö finns också med som en del i det övergripande förbättringssystemet, World Class Manufacturing (WCM) som tillämpas inom Tetra Pak. Miljöchefen för Tetra Pak Sverige AB ansvarar för marknadsrelaterade miljöfrågor i Norden och Baltikum samt för samordningen av det svenska miljöarbetet. Bolags- och platschefer ansvarar för miljöfrågorna inom sina bolag, bland annat genom att fastställa bolagsspecifika miljömål. Miljöfunktionärer finns i varje bolag med uppgift att driva på och hålla samman miljöarbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på samtliga enheter och företagshälsovård finns tillgänglig för samtliga anställda. 10 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

7 om oss produkter och tjänster VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER Processutrustning Tetra Pak Processing Solutions vänder sig till kunder inom livsmedelsindustrin som producerar mjölkprodukter, fruktdrycker, ost, glass, färdigmat, kolsyrade drycker och vatten. För deras behov produceras olika typer av processutrustning i form av maskiner för separering, homogenisering, värmebehandling, indunstning med mera. Tetra Pak Processing Solutions levererar också aseptiska processystem, flödesutrustning, disksystem och automationssystem samt projekterar kompletta produktionslinjer och anläggningar till kunder över hela världen. Förpackningar Tetra Pak strävar efter att minska miljöpåverkan i produkternas hela livscykel utan att behöva kompromissa med kundernas krav på säkra, funktionella och kostnadseffektiva produkter. Våra förpackningar och processutrustningar måste uppfylla högt ställda hygien-, kvalitets- och säkerhetskrav, samtidigt som de ska medföra så liten negativ miljöpåverkan som möjligt vid tillverkning, användning och sluthantering. För pastöriserade livsmedel som måste kylförvaras tillverkar Tetra Pak Packaging Materials laminerat förpackningsmaterial gjort av kartong och plast. För aseptiska förpackningar och förpackningar med lång hållbarhet ingår även en tunn aluminiumfilm. Aluminium är det hittills bästa barriärmaterialet som gör att känsliga livsmedel som mjölk, juice och vin kan transporteras och lagras utan kylförvaring eller tillsatser. Tetra Recart är en kartongbaserad förpackning avsedd för färdigmat, grönsaker och andra livsmedel. Förpackningen och dess innehåll steriliseras genom autoklavering, d.v.s. upphettning under förhöjt tryck, på samma sätt som konservburkar. Sterilisering sker först sedan förpackningen fyllts och förslutits, till skillnad från aseptiska förpackningar som fylls och försluts under sterila förhållanden. Under 2011 producerades globalt 167 miljarder standardförpackningar (motsvarande ytan av en enliters Tetra Brik förpackning) och 76 miljarder liter livsmedel levererades i Tetra Pak förpackningar. om oss produkter och tjänster Förpackningsmaskiner Tetra Pak Packaging Solutions AB utvecklar förpackningsmaterial och förpackningsmaskiner för pastöriserade och aseptiska produkter. Förpackningsmaskiner och distributionsutrustning sätts samman och kvalitetstestas i Lund innan leverans till kund. Förpackningsmaskinerna fyller flytande och fasta produkter i förpackningsmaterialet på plats hos kund och försluter sedan förpackningen. Tetra Pak utvecklar, producerar och marknadsför även olika typer av distributionsutrustning som trågpackare, krympfilminslagare, backar och rullpallar. Teknisk service Tetra Pak Technical Service utvecklar, säljer och levererar globala serviceprodukter till kund. Bolaget bistår med kunskap, teknisk kompetens, reservdelar, verktyg och metoder för att framställa och stödja Tetra Paks processlinjer, förpackningsoch distributionslösningar. Total användning av råmaterial, konverteringsfabriker i Sverige (ton) Vätskekartong Polyetenplast Aluminiumfolie Tryckfärg Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

8 REDUCERING Klimat 5 satte Tetra Pak som mål att minska våra globala utsläpp av växthusgaser med 10% i absoluta tal fram till 2010, d.v.s. trots vår tillväxt under samma tidsperiod. Vi lyckades ännu bättre än så. I juli 2011 bekräftades, efter en oberoende granskning av ECOFYS, att vi hade uppnått en absolut minskning på knappt 13 %, samtidigt som vår produktion ökat med drygt 23%. Klimatmålet 2010 omfattade våra egna fabriker och verksamheter. VÅRA KLIMATMÅL»Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar vårt nya klimatmål en relativ minskning av växthus gas utsläppen med 40% «Klimatmålet 2010 var ett samarbete med Climate Savers, ett initiativ från Världsnaturfonden WWF som genom att visa att det går att kombinera absolut reduktion av koldioxidutsläpp med tillväxt och lönsamhet vill inspirera företag att reducera sina koldioxidutsläpp och driva ett aktivt klimatarbete. Läs mer om Climate Savers på Nytt klimatmål till 2020 Vårt nya mål till år 2020 är att våra utsläpp av växthusgaser år 2020 ska vara kvar på 2010 års nivå, trots den tillväxt vi räknar med fram till dess. Med ett tillväxtsmål på 5% om året fram till 2020 motsvarar det nya målet en relativ minskning av växthusgasutsläppen med 40%. Dessutom inkluderar vi den här gången hela vår värdekedja i vårt klimatmål. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och kunder, samt att vi ser till att återvinningen av våra förpackningar ökar runtom i världen. Våra leverantörer måste rapportera in sin miljöprestanda till oss så att de kan utvärderas. Naturligtvis ska våra val av leverantörer göras bland annat med tanke på deras miljöprofil, men ett led i vårt arbete är också att utbilda leverantörerna i hur de själva kan minska sin klimatpåverkan, säger Maria Hellström, som är koordinator för Tetra Paks klimatprogram. Eftersom hela värdekedjan ska ses över gäller det också att hjälpa kunderna att förbättra sin verksamhet. All ny utrustning som vi säljer ska vara optimerad, energieffektiv och generera så lite spill som möjligt. Vi vill också hjälpa våra kunder att se över och förbättra redan installerad utrustning, säger Maria. Miljö är ett konkurrensmedel som skapar värde för både kunder och slutkonsumenter. Därför är det viktigt att vara en attraktiv partner. Det handlar om att vi ska ta vårt ansvar i samhället, men också om att bra miljöprestanda är bra för affärerna. Kan vi som leverantör hjälpa våra kunder att uppnå sina miljömål skapar vi fördelar gentemot våra konkurrenter. Det vinner både Tetra Pak och miljön på, sammanfattar Maria Hellström. Energianvändning, Tetra Pak i Sverige Elenergi, GWh Elenergi, GJ Total energianvändning, GWh Total energianvändning, GJ Omsättning, MSEK i.u Total energianvändning per 10,9 7,7 7,9 omsatt MSEK, MWh/MSEK Total elenergi per omsatt MSEK, MWh/MSEK 7,4 4,6 5,5 Tetra paks co ² -utsläpp i förhållande till sveriges totala co ² -utsläpp * 5 9/ /11 Sveriges totala utsläpp av växthusgaser i CO ² ekvivalenter, miljoner ton/år Svensk industri, CO ² ekvivalenter (energisektorn ej inkl.), miljoner ton/år Tetra Paks CO ² utsläpp i CO ² ekvivalenter, ton/år i.u. 59,8 66,2 i.u. 5 6, Undrar du vilken klimatpåverkan förpackningen har? För att du som kund eller konsument ska kunna göra snabba och enkla uträkningar av den klimatpåverkan Tetra Paks olika förpackningar ger, och på så sätt kunna göra jämförelser, har vi tagit fram ett webbaserat verktyg som vi kallar CO ² -kalkylatorn. Resultaten du får i verktyget är inte exakta utan ska ses som ungefärliga värden, baserade på industriella genom snittsdata som gäller för europeiska förhållanden. Resultatet från CO ² -kalkylatorn omfattar alla steg från utvinning av råvaran fram till att förpackningsmaterialet lämnar Tetra Paks fabriker för transport till kund. Du hittar verktyget på vår hemsida: co2-kalkylatorn Maria Hellström Koordinator för klimatprogrammet Tetra Paks globala miljöavdelning * Uppgifterna för Sverige hämtade från Naturvårdsverkets hemsida 14 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

9 REDUCERING ENERGI arbete pågår Flera energibesparingsprojekt inför strategin 2020 Låta solen värma upp vårt varmvatten och lagra värme i berget under vår stora Lundaanläggning. Det är några av de projekt som Fastighets support undersöker för att möta strategin Ett redan ambitiöst miljöarbete ska bli ännu bättre. Fastighetssupport har arbetat med energibesparingar i många år, men tar nu krafttag inför implementeringen av strategin Sedan tio år tillbaka har vi till exempel värmepumpar, som minskar naturgasanvändningen. Våra lokaler har styrsystem för belysning och ventilation, och de flesta fastigheter har energimätare. Vi har hittills plockat de lågt hängande frukterna. Det blir allt tuffare att göra förbättringar, men det finns mycket kvar att göra, säger Peter Sjöström på Fastighetssupport inom AB Tetra Pak. Man tittar på tre olika projekt, med sikte på att minska CO ² utsläppen: solvärme, bergvärmelagring (geotermisk energi) och fjärrvärme som produceras av biobränsle. En anläggning för solvärme skulle värma varmvatten till bland annat duschar och omklädningsrum. Bergvärme skulle kunna bli aktuellt för huvudanläggningen i Lund, Råbyholm. En provborrning planeras till Hur mycket vi skulle spara på dessa projekt vet vi ännu inte, men beräkningar är på gång, säger Victoria Johansson, energi- och miljökoordinator på AB Tetra Pak. Men fjärrvärme från biobränsle skulle definitivt reducera CO ² och halvera vår förbrukning av naturgas. Vi har en dialog med Lunds Energi för att få veta hur deras bränslemix ser ut. Vi behöver ett bra alternativ till våra naturgaspannor som behöver bytas ut efter 25 års tjänst, säger Peter. Dessa projekt är fortfarande i sin linda. Det som konkret är på gång är bland annat att byta kompressorerna för tryckluft för att öka värmeåtervinningen. 90 procent av tillförd energi blir värme, och den vill vi ta till vara. Ångproduktionen ska också samlokaliseras. En annan, mindre förbättring är byte till LED-belysning på ytterligare en Tetra Pak skylt. Befintliga installationer ses över löpande och styrsystem måste hela tiden underhållas och justeras för att fungera optimalt. Ett exempel är att belysning bara ska vara på när det är personal i lokalerna. Här finns en stor besparingspotential. Många tycker nog att en lampa är så liten, men tusentals små lampor drar enormt med energi tillsammans. Ett sådant helhetsperspektiv måste vi ha, säger Peter.»Många tycker nog att en lampa är så liten, men tusentals små lampor drar enormt med energi tillsammans«rekordstor KONFERENS Sustainability Day 2011 Miljöfrågor väger allt tyngre på agendan i näringslivet och ett tecken i tiden är att Sveriges största konferens om miljöfrågor och näringsliv 2011 lockade rekordmånga deltagare. Under rubriken Råvaror, resurser och hållbar affärsutveckling konsten att göra dubbelt så mycket med hälften så lite möttes 850 yrkesverksamma inom miljöområdet på Cirkus i Stockholm den 12 april för en heldag med föredrag, paneldiskussioner och nätverkande. Efter ett par år som en i mängden av utställare, klev Tetra Pak den här gången fram som huvudsponsor. Tetra Pak exponerades brett under hela evenemanget, med en central monterplats, servering av drycker i kartongförpackningar under fikapaus och mingel, utdelning av produktprover från våra kunder Kivik, Axfood och Lantmännen Doggy i FSC - märkta kartongförpackningar, samt en populär pristävling. Tetra Pak hade en eftertraktad talartid strax efter lunch. Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak i Norden, presenterade hur Tetra Paks miljöarbete bottnar i arvet från Ruben Rausings citat,»en förpackning ska spara mer än den kostar«, ett citat som med tiden kommit att få fler bottnar och förblivit aktuellt. Bland talarna i övrigt märktes, förutom svenska profiler på miljösidan såsom Andreas Carlgren och Anders Wijkman, några internationella namn. Jonathan Lash, chef för World Resources Institute (WRI) och expert på klimatförändringar, energifrågor, resursfrågor och miljöpolitik och Dr. Joshua Bishop, chefsekonom på den internationella naturvårdsorganisationen IUCN. ENGAGEMANG NATIONELLT 16 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

10 reducering transporter Transporter Tetra Laval Group Transport & Travel sköter upphandling av Bensinbilar Dieselbilar Gasbilar Etanolbilar transporter, resor och flyttningar centralt för Tetra Laval koncernens bolag Tetra Pak, DeLaval och Sidel. De ser till att vi har 142 st 136 st kostnadseffektiva, tillförlitliga och miljöanpassade lösningar. 110 st 97 st Tetra Laval är också medlem i Clean Shipping Project, som 86 st 76 st utvärderar och ställer miljökrav på transporter till havs. Här 47 st 28 st 22 st har företag med stora fraktvolymer gått samman för att driva 12 st 40 st 28 st på förbättringar i miljöprestandan hos de stora rederierna. Läs mer på Bensinbilar Dieselbilar Gasbilar Bensinbilar Etanolbilar Dieselbilar Gasbilar Etanolbilar Gröna, gula och röda transportörer När vi upphandlar transporter ber vi leverantörerna besvara 142 en st 136 st 142 st 136 st 110 st rad frågor om hur de 97 arbetar st med miljö (30% viktning), kvalitet (30%), säkerhet (30 %) och 110 st 86 st 97 st 76 st hälsa (10 %). Baserat på svaren 86 st 76 st 47 st klassificeras leverantören som grön, gul eller röd. 28 st 40 st 28 st 47 st 22 st 28 st 12 st 22 st Vi återkopplar till leverantören och uppmanar och uppmuntrar 12 st 40 st 28 st till 9 förbättringar En 2011 röd leverantör 9 riskerar 2010 att inte 2011 bli kontrakterad Bensinbilar om de inte sätter upp mål och Dieselbilar börjar arbeta för att Gasbilar Etanolbilar förbättra sin prestanda ser vi en liten nedgång i andelen gröna transportörer, 142 st 136 st som en effekt av att vi handlat upp fler transportörer 110 på st marknader där miljöarbetet ännu inte är så välutvecklat. 97 st 86 st 76 st reducering KEMIKALIER st 28 st 40 st 28 st 22 st 12 st Kemikalier 8% 19 % 73% Gröna transportörer Gula transportörer Röda transportörer 23% 9% 68% 9 21% 17 % 62 % Bilparken, Tetra Pak i Sverige Miljöbilar i.u. i.u. 26% Förbrukat bränsle (l) CO ² gram/km Totalt CO ² -utstläpp från bilparken (kg/år) i.u Som hjälp i vårt dagliga arbete med kemikalier använder vi på Tetra Pak i Sverige ett kemikaliehanteringssystem, där all relevant information om varje kemikalie samlas. Systemet fungerar också som ett bra stöd i substitutionsarbetet. Vi använder vattenbaserade tryckfärger så långt det är möjligt. För vissa trycktekniker finns i dagsläget inga vattenbaserade färger som uppfyller kvalitetskraven. Där fortsätter vi bevaka utvecklingen och fortsätter dialogen med våra leverantörer. Vid tillverkningen av förpackningsmaterial vid våra fabriker sker vissa utsläpp till luft av organiska lösningsmedel. Utsläppen ligger med god marginal under de myndighetsvillkor som gäller för respektive anläggning. Utsläpp av organiska lösningsmedel till luft, TEtra pak i Sverige (ton) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

11 förnybarhet fsc Förnybara råvaror Antal FSC -märkta förpackningar levererade (Mdr) ,5 18,4 2, HÅLLBART SKOGSBRUK För oss på Tetra Pak är nyckelfrågorna för ett hållbart skogsbruk följande: Ekonomisk hållbarhet, där man säkerställer en långsiktig fortsatt produktion av skogsprodukter genom ständig återplantering och god skogsvård. förnybarhet SKOGSBRUK Vi vill erbjuda våra kunder den bästa förpackningen för miljön, det vill säga att den ska ha den lägsta miljöpåverkan av jämförbara förpackningar. Flera olika studier visar att kartongförpackningar står sig bra i jämförelse med andra förpackningar för livsmedel, speciellt när det handlar om klimatpåverkan. Nyckeln till detta är att våra förpackningar består till tre fjärdedelar av kartong. Kartongen i sin tur tillverkas av en förnybar råvara trä. Förnybara råvaror är det bästa valet för en låg klimatpåverkan. Vår strävan är att fortsätta öka andelen förnybar råvara i våra förpackningar. Idag består de till cirka tre fjärdedelar av förnybar råvara, men med fortsatt utveckling av nya plaster och barriärmaterial av förnybara material vill vi på sikt nå % förnybarhet. FSC FSC, Forest Stewardship Council, är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, global medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är det enda skogscertifieringssystem som Världsnaturfonden WWF stöttar. Genom att välja produkter märkta med FSC-trädet kan du som konsument direkt bidra till ett mer ansvarsfullt skogsbruk. Lena Dahl Manager Forestry & Base Materials Tetra Paks globala miljöavdelning 2011 levererade vi 18,4 miljarder FSC-märkta förpackningar globalt, vilket är 11% av det totala antalet sålda förpackningar. Det var över förväntan, vårt mål var 16 miljarder. Vi ökade också våra inköp av FSC-certifierad kartong från 28% till 34%, eller ton, berättar Lena Dahl, Manager Forestry & Base Materials på Tetra Paks globala miljöavdelning.»förnybara råvaror är det bästa valet för en låg klimatpåverkan«på lång sikt vill Tetra Pak nå % FSC-certifiering, men ännu är tillgången på certifierad skogsråvara begränsad ska vi nå 50% FSC-certifierad kartong och 24 miljarder sålda FSC-märkta förpackningar, säger Lena Dahl. På den nordiska marknaden fördjupar vi nu satsningen på FSC-märkt material tillsammans med våra kunder, vilket kommer att ge en markant ökning FSC-märkta förpackningar under Tetra Paks FSC-licenskod är FSC C % FSC-märkt av totalt antal sålda förpackningar globalt Socialt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter och respekt för de människor som arbetar och lever i skogarna. Biologisk hållbarhet, där man tar hänsyn till och bevarar skogens ekologiska funktioner, värden och biologiska mångfald. För att kunna garantera att skogarna som vår kartongråvara kommer ifrån växer och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt engagerar vi oss i följande organisationer som sysslar med skogsvård och certifiering: FSC Forest Stewardship Council HCVRN High Conservation Value Resource Network WWF Global Forest & Trade Network Tetra Paks arbete med hållbart skogsbruk beskrivs i vår Forestry Guideline, som finns att ladda ned på vår hemsida, 20 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

12 ENGAGEMANG LOKALT SKOGENS DAGAR Tetra Pak mötte ENGAGEMANG LOKALT skolbarn i malmö strax under 4000 barn lärde sig mer om skogen Att göra ett gott miljöarbete är självklart för oss på Tetra Pak, inte bara för att det är rätt, utan för att det är bra för affärerna, för oss och för våra kunder. En del av vår miljöutmaning är att sprida kunskapen om vårt goda miljöarbete, men också att bidra till att utbilda konsumenter i att kunna göra bra val för miljön i vardagen. En värdefull målgrupp i detta arbete är barnen, som kan vara starkt pådrivande i vad som sker i våra hem och som ofta bryr sig om miljön. Den 27 och 28 september 2011 deltog Tetra Pak, i samarbete med FSC Sverige, Världsnaturfonden WWF och Kiviks Musteri, i Skogens Dagar på Bulltofta rekreationsområde i Malmö. Skogens Dagar är ett utomhusevenemang för skolbarn i låg- och mellanstadieåldern, som arrangeras av Malmö stad. Detta var andra gången Tetra Pak deltog och vi var den enda representanten för industrin. Bland övriga deltagande aktörer syntes Skånes Djurpark, Jägarförbundet, LRF och 4H. Under dessa varma och soliga höstdagar fick strax under 4000 barn lära sig mer om skogen och hur vi tar hand om den, varvat med roliga aktiviteter såsom en åktur med häst och vagn, dragkamp, ullkardning och mycket mera. Vi tog tillfället i akt att prata med barnen om förnybarhet, om skogen som råvaruresurs, om återvinning och vad man kan göra av det återvunna materialet. Vi berättade också om FSC-symbolen, som står för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både djur och människor. FSC-symbolen var nog en ny bekantskap för många av barnen, men vi lämnade dem med uppmaningen att spana efter FSC-trädet på kartongförpackningar, trä- och pappersprodukter, för att göra ett bra val för skogen. Glädjande var att många barn redan kände till Tetra Pak, att våra förpackningar är gjorda av papper från skogen, samt att de går att återvinna. Men förhoppningsvis finns nu ytterligare ett antal Malmöfamiljer som fått hem denna kunskap från Skogens Dagar, via våra små miljöambassadörer barnen.»glädjande var att MÅNGA BARN redan kände till Tetra Pak, att våra förpackningar är gjorda av papper från skogen, samt att de går att återvinna«22 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

13 FÖRNYBARHET PLAST PLAST av FÖRNYBAR RÅVARA Plast av förnybar råvara är ett viktigt steg mot vår målsättning % förnybarhet. ENGAGEMANG REGIONALT Att vara först ut är viktigt, på så vis kan vi leda utvecklingen. Det som idag uppfattas som nytt och spännande är ett måste för alla inom några år. Orden kommer från Daniel Svensson, projektledare, och syftar på att Tetra Pak i samarbete med storkunden Nestlé och leverantören Braskem nu lanserat de första förpackningarna med korkar tillverkade av plast framställd från sockerrör. Utvecklingen inom området grön plast, där man använder förnybara naturresurser vid framställningen, går snabbt framåt. Under 2012 väntas fler produkter nå marknaden. Anna Lundin, projektledare för Green Products, är glad för att Tetra Pak går i täten och driver på utvecklingen. Intresset för produkter som tillverkas av förnybara resurser är stort och att Nestlé nu lanserar två av sina populära mjölkprodukter i våra förpackningar med gröna korkar visar att vi är på väg framåt. För oss är detta ett viktigt steg mot vår målsättning om hundraprocentig förnybarhet. Utvecklingsarbetet fram till lanseringen har flutit på utan större tekniska komplikationer. De antaganden som våra experter gjorde i ett tidigt skede, att den gröna plasten skulle fungera precis som den gamla, visade sig stämma. Nu är vår utmaning att kunna få ut den här typen av produkter i takt med att efterfrågan ökar, menar Daniel. För tillfället är sockerrör det mest miljövänliga alternativet för plastframställning, men vi ska komma ihåg att detta endast är första generationen av grön plast. I framtiden kommer fler naturliga och förnybara resurser att användas vid framställningen vilket kommer tillåta en större produktion inom flera olika områden, säger Daniel. Visionen om hundraprocentig förnybarhet är en viktig del i vår företagsstrategi och Anna poängterar att den inkluderar hela organisationen. Oavsett vad du jobbar med så är detta ett mål för hela företaget som vi ska arbeta mot tillsammans. Korkarna är ett första steg, men det finns större ambitioner och utmaningar framöver.»visionen om hundraprocentig FÖRNYBARHET är en viktig del i vår företagsstrategi«seminarium OM HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR I FINLAND Att arbeta med organisationer som Världsnaturfonden WWF är ett viktigt led i Tetra Paks miljöarbete. Dels ger det möjligheter att driva gemensamma projekt, dels är det ett sätt att stämma av vårt miljöarbete med en kunnig part. WWF Finland organiserade tillsammans med Nokia ett förpackningsseminarium i november 2011 i Helsingfors. Målet med seminariet var att framhäva hållbara förpackningslösningar baserade på skogsråvara. Man diskuterade både lösningar och problemområden av betydelse för både leverantörer och kunder. Genom att samarbeta med ledande företag som Tetra Pak, kan WWF sporra hela industrin till att agera mer ansvarsfullt och öka medvetenhen i miljöfrågor, säger Liisa Rohweder, VD för WWF Finland. Konkurrenskraft På seminariet presenterade vår miljödirektör Erik Lindroth hur miljöarbetet är integrerat i Tetra Paks arbete och på så sätt utgör en central komponent i hur företaget bygger konkurrenskraft och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Av extra intresse i detta fall var hur certifierat förnybart material adderar värde både för kunder och för konsumenter. Att delta i externa möten som detta är viktigt för Tetra Pak eftersom det på ett transparent sätt ger återkoppling på vårt miljöarbete genom aktiv dialog. Men det ger oss även tillfälle att få nya idéer för framtiden. 24 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

14 ENGAGEMANG GLOBALT TETRA PAKS GLOBALA ANSVARSARBETE strategi 2020 Klimat Att på olika sätt bidra till att livsmedel hanteras på ett bra sätt i världen och att verka för barns tillgång till näringsrika mejeriprodukter har alltid varit en del av Tetra Paks arbete. Ansvarsarbetet omfattar också företagets ansvar för sociala och etiska aspekter av den egna verksamheten och hos Tetra Paks leverantörer, samt en rad olika samarbeten för att verka för en hållbar utveckling. Global Compact Tetra Pak stödjer FN:s Global Compact och dess 10 principer för företagsansvar sedan 4. Som medlem i Global Compact rapporterar Tetra Pak årligen in utvecklingen av sitt arbete enligt Global Compact i en så kallad Communication on Progress (COP). Tetra Pak lämnade sin senaste COP i juli Globala och lokala samarbeten Förutom Global Compact stödjer Tetra Pak en rad globala organisationer och initiativ, inklusive International Business Leaders Forum (IBLF), Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) och WWF Världsnaturfonden. I Sverige stödjer Tetra Pak WWF som Vänföretag och vi stöttar miljökampanjen Städa Sverige. Tetra Pak engagerar sig även på olika sätt i lokala initiativ i orter och regioner där våra verksamheter finns. Food for Development För att sprida all den erfarenhet som Tetra Pak och systerföretaget DeLaval byggt upp inom områdena skolmjölk och mejeriutveckling drivs projektet Food for Development. Sedan mer än ett decennium är verksamheten inriktad på praktiska program som» Målet är att bygga upp en långsiktig marknad för Tetra Paks process- och förpackningsprodukter samtidigt som lokala industrier och SAMHÄLLEN UTVECKLAS «syftar till att bekämpa fattigdomen och förbättra kosten, främst bland barn i utvecklingsländer. Programmen har ofta också ekonomiska fördelar för de samhällen där de genomförs genom skapandet av arbetstillfällen och tekniköverföring. Arbetet sker i samarbete med bl. a. regeringar, FN-organ, ideella organisationer och lokala kunder. Målet är att bygga upp en långsiktig marknad för Tetra Paks process- och förpackningsprodukter samtidigt som lokala industrier och samhällen utvecklas. Under 2011 har Tetra Pak bland annat gett stöd till utvecklingen av ett antal nya skolmjölksprogram i Zambia, Senegal, Honduras, Argentina och Sudan. I Honduras t.ex. har Tetra Pak hjälpt till att starta upp ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer som sedan augusti 2011 levererar mjölk till 164,000 barn i 780 skolor, och som har skapat en ökad efterfrågan på lokalt producerad mjölk. Ansvar i leverantörsledet Som ett led i arbetet med att ta ansvar i leverantörskedjan är Tetra Pak sedan 2010 medlem i SEDEX. SEDEX är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa sina medlemmar att hantera och driva socialt ansvarstagande i leverantörsledet SEDEX tillhandahåller en säker webbaserad databas som ger medlemmarna möjlighet att lagra, dela och rapportera information inom fyra nyckelområden, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsmetoder. Genom tillgången till SEDEX:s elektroniska system för insamling och analys av information om etiskt och ansvarsfullt företagande i leverantörskedjan kan Tetra Pak öka sin kunskap om förhållandena hos sina leverantörer och på ett bättre sätt bemöta krav från kunder och andra intressenter. Code of Business Conduct Tetra Pak har en uppförandekod på koncernnivå (Code of Business Conduct) som ställer höga krav på verksamheten och medarbetarna. Uppförandekoden gör tydligt för alla inom koncernen, och för omvärlden, vilka etiska regler som gäller för företaget och dess anställda. Det är samtliga anställdas ansvar att känna till uppförandekodens innehåll och cheferna inom företaget har i uppdrag att kommunicera den till sina medarbetare. Uppförandekoden stöttas av policyer och riktlinjer och regelbundna revisioner av koden utförs internt. 26 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

15 VÅRA MEDARBETARE FÖRETAGSHÄLSAN Våra medarbetare Det är våra medarbetare som förverkligar, höjer och utvecklar företagets affärsmål. Hur medarbetarna trivs har en direkt inverkan på Tetra Paks möjligheter att tillfredsställa sina kunder. Tetra Pak satsar därför mycket på bland annat kompetens- och karriärutveckling, trivselfaktorer och förebyggande hälsoåtgärder. Tetra Paks Idrottsförening en löpande satsning på hälsa ANTAL ANSTÄLLDA, Tetra pak i sverige ANTAL KVINNLIGA CHEFER, tetra pak i sverige ANTAL MANLIGA CHEFER, tetra pak i sverige VÅRA MEDARBETARE FAKTA Förebyggande arbete med hälsa och säkerhet Företagshälsovården finns tillhands för samtliga medarbetare och där finns bland annat läkare, sköterskor, ergonom, sjukgymnaster och beteendevetare. I Lund drivs företagshälsovården på Oasen i egen regi, medan vi på övriga orter tar hjälp av externa leverantörer. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå på 2,09% under 2011 och det visar på att arbetet med att förebygga sjukfrånvaro och fokus på rehabiliteringsstöd för de som ändå blir långvarigt sjuka ger resultat. Tetra Pak arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete och med att förebygga skador i arbetet. På företagshälsovården arbetar en skyddsingenjör med dessa frågor. Åldersfördelning av anställda, TETRA PAK i Sverige 2010 (antal) Kvinnor Män (antal) Kvinnor Män Tetra Paks Idrottsförening, TPIF, bildades 1957 och hade då cirka medlemmar i sex olika sektioner. Idag har TPIF över 0 medlemmar. I föreningen finns nu 26 olika sektioner med aktiviteter såsom olika bollsporter, gymnastik, löpning, dans och yoga. Dessutom erbjuder föreningen tillgång till två gym, tennisplaner m.m. I 2011 års upplaga av Lundaloppet, ett lopp på 5 10 km genom Lunds stadskärna, deltog över 300 Tetra Pak anställda Arbetssociala aspekter, Tetra Pak i sverige (%) Andel män Andel kvinnor Andel manliga chefer Andel kvinnliga chefer Andel korttidsfrånvaro 37 70,8 77 Andel långtidsfrånvaro 63 29,2 23 Andel total sjukfrånvaro 3,7 2 2,1 Andel sjukfrånvaro kvinnor 5 2,7 2,5 Andel sjukfrånvaro män 3,3 1,8 1,9 Andel sjukfrånvaro < 30 år 2,4 2,2 2,1 Andel sjukfrånvaro år 3,2 1,7 1,8 Andel sjukfrånvaro > 49 år 5,2 2,7 2,6 Andel sjukfrånvaro, mer än 60 dagar 63 29,2 23 Friskvårdstal 96, , > (år) > (år) Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

16 våra medarbetare tema tid Tid företagshälsans tema 2011 Livspussel har blivit ett begrepp i vårt samhälle. Som arbetsgivare kan Tetra Pak bidra till att medarbetarna får en balans i livet. Företagshälsovården på Oasen i Lund har valt att satsa på temat Tid under 2011 och kommer fortsätta på det temat under Syftet är att få medarbetarna att reflektera över hur de använder sin tid och uppmuntra till tid för personlig återhämtning. Vi erbjuder sedan länge våra medarbetare hälsokontroller och då ser vi att många har det kämpigt med livspusslet. Det är som om det är alltmer i samhället som trycker på, konstaterar Stefan Gram, företagsläkare på Oasen. Vi löser inte detta med pekpinnar utan det handlar om att öppna upp för en dialog med medarbetarna och ge dem tips på hur de kan värna om sin tid. Inom temat Tid ryms mycket av det som påverkar den psykosociala arbetsmiljön, såsom sömnvanor, planering av tid och stresshantering. Bland annat erbjuds medarbetarna att gå i Sömnskola. Samtliga arbetsgrupper erbjuds att få besök från företagshälsovården för att ha en dialog om tid.»syftet är att få medarbetarna att reflektera över hur de använder sin tid och uppmuntra till tid för personlig återhämtning«stefan Gram Företagsläkare Oasen 97,91% i friskvårdstal Höjd miljökompetens för de anställda på Tetra Recart Våra kunder är ofta mycket intresserade av produkternas miljöprofil. Då är det viktigt att vi har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och leva upp till deras krav och ambitionsnivå. Tetra Recart är Tetra Paks förpackningslösning för konserverade livsmedel, som därmed konkurrerar med andra förpackningslösningar som konservburkar, glasburkar och stå-påsar. Förpackningen har många miljömässiga fördelar jämfört med konkurrenternas och de kunder som satsar på Tetra Recart har ofta själva höga ambitioner för sitt miljöarbete. Vi konstaterade att alla som jobbar med Tetra Recart behöver grundläggande kunskaper om vårt förpackningssystem ur miljösynpunkt, säger miljöspecialist Helene Berg. Helene Berg och dåvarande Kommunikations- och Miljödirektören skräddarsydde därför en miljöutbildning för de cirka 120 anställda. Vi ville lyfta kunskapen och engagemanget kring miljö, som nu är det fjärde bärande benet i Tetra Paks övergripande strategi för Eftersom målsättningarna i strategin inte bara involverar Tetra Paks egna processer, utan hela värdekedjan, måste miljötänket finnas ständigt närvarande i alla funktioner och nivåer i företaget. Helene Berg Miljöspecialist 95% av Tetra Recarts personal har nu gått utbildningen, som utförts i två versioner, en fördjupad halvdagskurs för personal som arbetar närmare kunderna, och en kortare för övrig personal. Utbildningen inkluderade teoretiska moment, praktiska övningar ur ett konsumentperspektiv och en kortare workshop. Vad är en hållbar förpackning? Vad är hållbar tillväxt? Hur kan vi i våra olika roller och funktioner arbeta för att uppnå detta? Under utbildningstillfällena har vi haft många intressanta diskussioner och avlivat en del myter på vägen, säger Helene. Till exempel såg vi att en vanlig missuppfattning är att man tror att transporterna utgör en mycket större del av miljöpåverkan än vad som i själva verket är fallet. Istället underskattar man råvarans och inte minst livsmedlets miljöpåverkan. Och så glömmer vi gärna sista transporten hem från butiken, där ligger ofta en större del av påverkan än man föreställer sig. våra medarbetare kompetens 30 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

17 VÅRA MEDARBETARE RESTAURANGEN HELHETSTÄNK GER RESULTAT Restaurangen på Tetra Pak i Lund Läs mer om tävlingen på guldko VÅRA MEDARBETARE RESTAURANGEN semifinalist för Bästa Miljöarbete Miljötänkandet löper som en röd tråd genom hela Tetra Pak och har sin utgångspunkt i mottot PROTECTS WHAT S GOOD. Vi som arbetar här vill vara med och bidra, och vi ser att varje insats spelar roll för helheten. I linje med detta ställde Tetra Paks personalrestaurang i Lund 2011 upp i Arla Guldko i kategorin Bästa Miljöarbete. Arla Guldko, ofta kallad matbranschens Oscar, är en tävling som instiftades år 0 av Arla Foods för att lyfta fram dem som satsar extra mycket på matglädje och hållbarhetstänk inom butik, restaurang och storkök. Köksmästare Ola Nilsson förklarar: I restaurangen vill vi ta kloka beslut både vad gäller miljön, socialt ansvar och rättvis handel. Våra gäster är ofta engagerade och pålästa och ställer frågor om råvaror, miljögifter, processer och energibesparingar. Det är en självklarhet för oss att varje dag servera mat som överensstämmer med företagets policy och våra egna värderingar. Vi vill göra det som känns bra i hjärtat och känna att vi gör det rätta. Tetra Paks personalrestaurang i Lund har verksamhet på tre ställen och ansvarar för gästmatsalar samt all catering inom företaget. Totalt arbetar trettio personer i restaurangen. Ambitionen är att servera genuint bra mat på endast färska råvaror, som varken kompromissar med kvalitet, smak eller miljö. Men det är inte alltid enkelt. En av våra största utmaningar är tillgången på ekologiska och närproducerade råvaror. Vi serverar dagligen cirka 1800 portioner. Att köpa in enbart ekologiskt i så stora volymer går inte, därför måste vi vara flexibla i våra inköp. Ekologiskt är viktigt, men också att minimera transporter och att produkterna är framtagna under ansvarsfulla förhållanden, säger Ola Nilsson. I köket finns bara energisnåla maskiner, som genomgår service med täta intervaller för energioptimering. Kranar och belysning är sensorstyrda för att spara energi och i restaurangen har vi LED-belysning. Samtliga kemikalier är SVANEN-märkta. All catering inom området levereras med elbilar. Allt engångsmaterial och annat emballage är Bra Miljöval eller SVANENmärkt. I caféet säljs juicer, yoghurt och smoothie i Tetra Paks återvinningsbara förpackningar. Kaffet är certifierat, dvs KRAV-, Rainforest Alliance eller Rättvisemärkt. Källsortering är viktigt för oss. Gästerna i restaurangen sorterar i fem fraktioner och köket i sju: mjukplast, hårdplast, metall, brännbart, papper, wellpapp och glas. Matavfall mals ner i två avfallskvarnar och blir till biogas. Under hösten arrangerade restaurangen en Miljödag för att öka gästernas medvetande om avfall. För att minimera matspillet minskade vi storleken på varje portion. Istället får gästen gärna ta om. Vi flyttade också servetterna från serveringen till borden, för att undvika att gästerna tar servetter i onödan, och minskade därmed servettförbrukningen från till per dag. Medarbetarna i restaurangen har kontinuerlig tillgång till miljörelaterad fortbildning för att hålla hög kunskapsnivå inom både livsmedel och ekologi. De är kreativa och beredda att själva ta ansvar och är goda miljöambassadörer och inspiratörer. Arla Guldko-satsningen resulterade i en hedrande semifinalplats i stenhård konkurrens och har sporrat till fortsatt förbättringsarbete. Sedan 5 är vår restaurang KRAVcertifierad och vi arbetar nu hårt för att även bli SVANEN-märkta. SVANEN tar ett omfattande helhetsgrepp, där man poängsätts för alla ekologiska inköp, elanvändning, val av rengöringskemikalier, service av maskiner, vattenförbrukning, etcetera, berättar köksmästaren. Det stämmer bra med det helhetstänk vi strävar efter i vårt arbete.»i restaurangen vill vi ta kloka beslut både vad gäller miljön, socialt ansvar och rättvis handel«32 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

18 återvinning fokus på sverige [ ILLUSTRATION ] ÅTERVINNING Fokus på Sverige Under 2010 reviderade Tetra Pak tillsammans med FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, metoder och rutiner för den svenska återvinningsstatistiken. I Sverige återvinns det som hushållen sorterar som»pappersförpackningar«, inklusive Tetra Paks förpackningar, vid kartongbruket Fiskeby Board utanför Norrköping. Där tas löpande stickprover på det balade material som man tar emot, totalt stickprover per år. Baserat på dessa stickprover kan vi med god noggrannhet beräkna återvinningsnivån för våra förpackningar i Sverige. Med denna nya metodik kunde vi konstatera att återvinningsnivån i Sverige 2011 var 23%, vilket var lägre än förväntat. Som jämförelse återvanns totalt sett i Europa 36% år Med anledning av det svaga resultatet i Sverige och med våra högt ställda miljöambitioner i åtanke, har vi dragit igång en stor informationssatsning i Sverige för att öka återvinningen. Vi började under 2011 med en ny film om återvinning med vår egen Tetra Brik i huvudrollen. Vi tog också fram ett nytt undervisningsmaterial för grundskolan. Båda finns tillgängliga på vår hemsida. För att nå 50% återvinning måste ett svenskt genomsnittshushåll (2 pers.) återvinna fyra vätskekartongförpackningar varje vecka Tommy Nyström Återvinningschef för Nordeuropa Tetra Pak Tetra Pak tar ansvar för sina förpackningar även efter att de använts. Vi arbetar aktivt med att öka återvinningen på alla marknader där vi är aktiva återvanns drygt 20% av våra förpackningar i världen. Fram till 2020 ska vi ha dubblat den siffran till 40%. Vår tillväxt i världen varje år innebär att mängden återvunnet material och antalet vätskekartonger kommer att mer än fördubblas. En av våra utmaningar blir att bygga upp återvinningskapacitet. Pappersindustrin hade det svårt under lågkonjunkturen och vi har tappat pappersbruk i England, Norge, Sverige och Finland. I Norden finns nu bara två bruk och för att säkerställa en god kapacitet så bör det finnas fler, säger Tommy Nyström, Tetra Paks återvinningschef för Nordeuropa. För att bygga ut återvinningskapaciteten handlar det mycket om att jobba via leverantörer av kartong, kontakta pappersbruk och skapa intresse för vätskekartong. Tetra Pak kan hjälpa till på flera sätt. Ett är finansiering, då tekniken är enkel men dyr och kräver stora investeringar. Vi kan också inledningsvis stötta med råvara i form av fabriksspill, säger Tommy. I Norge var återvinningsgraden 53,4% år 2010, enligt officiell statistik från Grønt Punkt. Siffran för 2011 offentliggörs sommaren I Finland finns ambitionen att utöka antalet insamlingspunkter i landet, för att underlätta återvinningen för hushållen. Finland har annars en stabil återvinningsnivå med små förändringar över tid. Danmark materialåtervinner fortsatt ingenting alls, utan här går allt material till energiutvinning. I Baltikum kom återvinningen av dryckeskartong igång när Ligatne pappersbruk började återvinna materialet Arbetet med att etablera en välfungerande infrastruktur för återvinning fortsätter....under 2012 fortsätter vi med: Samarbete med WWF Vi ingår ett unikt avtal med Världsnaturfonden WWF och gör därmed gemensam sak i återvinningsfrågan. Vi kommer i gengäld att stötta WWF:s nya barnsatsning Panda Planet. Kartongkoalitionen Under kampanjens gång vill vi engagera ytterligare aktörer med intresse för återvinning. Redan engagerade är WWF och FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, och kartongbruket Fiskeby Board, och framåt hoppas vi få med oss kunder, detaljhandel och andra partners för gemensamma aktiviteter. Facebooksidan»Återvinnarna«På Facebooksidan»Återvinnarna«vill vi samla alla som har intresse för återvinning för att diskutera, dela kunskap och skapa engagemang. På Facebooksidan kommer vi också att publicera löpande uppdateringar om hur mycket som återvinns, månad för månad. Gilla Återvinnarna på Facebook! 34 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

19 ÅTERVINNING BALTIKUM Lag Elever Insamlade förpackningar Lettland Litauen Estland ÅTERVINNING BALTIKUM Poppig kartonginsamling skoltävling i Baltikum Information om kampanjen spreds genom utomhusreklam, affischer i skolor, banners, tävlingar i radio, annonser och genom besök i skolorna. I Litauen följde bandet som skulle ge förstapriskonserten med på en del skolbesök, för att skapa lite extra spänning, säger Honorata Semetiene på Tetra Paks baltiska marknadskontor i Riga. Eftersom detta var en juicekampanj med miljövinkling informerade vi om de positiva hälsoeffekterna av juice samt om förpackningarnas miljöegenskaper och, naturligtvis, om återvinning, förklarar Honorata. Studenterna uppmuntrades att vara kreativa och samla kartonger hemma och be att få samla in förpackningar på hotell, caféer och så vidare. Ligatne Pappersbruk i Lettland arrangerade hämtning och transport av det insamlade materialet från skolor till pappersbruket, där de återvanns. Som ett resultat av utmaningen samlades 6 ton förpackningar in och återvanns, och vi kunde se en förbättring i allmänhetens kännedom om återvinning av vätskekartong, avslutar Honorata Semetiene. I en baltisk kampanj 2011 utmanade vi skolor att samla in tomma juicekartonger. Det hett eftertraktade priset för den klass som lyckades samla in flest kartonger under tre månader var en konsert på den egna skolan med ett populärt band, ett för vardera av de tre baltiska länderna.»studenterna uppmuntrades att VARA KREATIVA och samla kartonger«36 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning

20 MILJÖMÅL ÅTERVINNING Klimat HOS OSS Nya symboler för källsortering konsten att leva som vi lär PAPPERSFÖRPACKNINGAR HÅRD- & MJUKPLAST ADRESSER METALL PAPER PACKAGING Att källsortera rätt är inte alltid helt enkelt, speciellt inte om instruktionerna på återvinningsmöblerna är svåra att tyda och förstå. Vi hade hört att man upplevde källsorteringen här på Tetra Pak som en aning svår och förvirrande, så vi ville göra något för att underlätta. Alla vill ju göra rätt, och att göra rätt ska inte vara svårt, säger Helene Lundberg som arbetar med närmiljöservice på AB Tetra Pak. Resultatet blev nya symboler som under början av september 2011 sattes upp på samtliga återvinningsmöbler i våra lokaler. Vår grundtanke var att varje kategori har sin färg och att det ska råda enhetlighet överallt. Blått för pappersförpackningar och grönt ska stå för brännbart, oavsett var på Tetra Pak du befinner dig. Fram tills nu har det inte varit konsekvent, vilket lett till att en del upplevt det hela som HARD & SOFT PLASTIC krångligt och förvirrande, menar Karin Marcovecchio, som vanligtvis jobbar inom Tetra Pak Packaging Solutions med att utvärdera produkters användarvänlighet. Dubbla användartester har genomförts för att säkerställa de nya symbolernas tydlighet och Karin menar att testerna varit en viktig del i arbetsprocessen. Vi ville se hur människor upplever de nya symbolerna jämfört med de gamla, och testerna visar att de nya symbolerna är enklare att förstå. Att ha en väl fungerande källsortering är inte bara miljömässigt fördelaktigt, utan även ekonomiskt. Vi får betalt för exempelvis metall, wellpapp och plast, medan vi får betala för det avfall som skickas till förbränning. Därför är det viktigt att sortera rätt, avslutar Helene. METAL»Att göra rätt ska inte vara svårt«kontakt Erik Lindroth Miljödirektör Market Area Nordics Tetra Pak Sverige AB Ruben Rausings gata Lund Tel: Tetra Pak bolag i sverige Bolag AB Tetra Pak Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB Tetra Pak Inventing AB Tetra Pak Packaging Material Lund AB Tetra Pak Packaging Material Sunne AB Tetra Pak Packaging Solutions AB Tetra Pak Processing Components AB Tetra Pak Processing Systems AB Tetra Recart AB Tetra Pak Sverige AB Tetra Pak Technical Service AB Lina Kristoffersen Miljökommunikatör Market Area Nordics Lund Lund Fjällbacka Lund Sunne och Skoghall Lund Lund Lund Lund Lund Lund Emma Lefdal Kommunikationsdirektör Market Area Nordics 38 Tetra Pak i Norden och Baltikum Hållbarhetsredovisning 2012

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 TETRA PAK NORDICS LOREM IPSUM SIT AMET HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL: Livet i en god förpackning Resan mot helt förnybara förpackningar FSC sprids österut Sveriges största skoltävling Trendspaning

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG Historik Verksamheten startades 1985 som en utbrytare från Åkerlund & Rausing Quadrans Oy ny ägare i

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper, Februari Vi är!

Tryckt på miljövänligt papper, Februari Vi är! Tryckt på miljövänligt papper, Februari 2010 Vi är! Sodexos plan för en hållbar framtid Sodexo är ett av Sveriges ledande Service Managementföretag med 8 000 medarbetare och en omsättning på 3 miljarder

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Så påverkar vår konsumtion av mat, boende, transporter och prylar vår globala miljö - exempel från sex skånska kommuner Malmö 26 oktober, 2012

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

LÅT OSS ÅTERVINNA MER!

LÅT OSS ÅTERVINNA MER! LÅT OSS ÅTERVINNA MER! Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Vi bör också minska energiförbrukningen, utsläppen och mängden sopor. Men hur? Finns det något konkret sätt att göra en

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 Norden och Baltikum TEMA: BIOBASERADE MATERIAL INNEHÅLL: Miljömål i vår 2020 strategi, FRÅN PLANTA TILL PLAST, Återvinning i Danmark, SISTA DROPPEN ÄR VÄRDEFULL,

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer