TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015"

Transkript

1 TETRA PAK NORDICS LOREM IPSUM SIT AMET HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL: Livet i en god förpackning Resan mot helt förnybara förpackningar FSC sprids österut Sveriges största skoltävling Trendspaning 1

2 LOREM IPSUM SIT AMET Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Nordics VÅRA GODA VAL SKA GÖRA NYTTA FÖR FLER OM OSS MILJÖDIREKTÖRENS KOMMENTAR»Miljöarbete i Tetra Pak är inget som bara miljöavdelningen håller på med«när vi bidrar till våra kunders framgång kan vi tillsammans ta ett större ansvar. Kombinera det med en nyfikenhet som driver innovation och ett ökat internt engagemang, så kommer vi att kunna åstadkomma ännu mer. Miljö- och hållbarhetsarbetet måste addera värde för våra kunder och därmed för oss, annars är denna del av verksamheten av tillfällig karaktär. För att nå hit gäller det att ha en förståelse för våra kunders situation och vad som skapar värde för dem från ett brett perspektiv. Om vi utifrån detta kan erbjuda lösningar som gör dem mer konkurrenskraftiga har vi hamnat rätt. Vi kunde under 2014 se ett antal exempel där produkter från Tetra Pak hjälpt våra kunder att flytta fram positionerna på hållbarhetsområdet. En förpackningslösning från oss skall passa samman med en livsmedelsprodukt samt ett av kundens varumärken. Vår ambition är att valet av en kartongförpackning från Tetra Pak skall vara ett bra miljöval som stärker hela produktkonceptet. FSC -märkta förpackningar ökar kraftigt i antal, återvinningen når rekordnivåer, skruvkorkar av förnybar plast lanseras och världens första helt förnybara förpackning presenteras allt händer under Men vi arbetar även vidare på nya idéer. Vårt engagemang i Närodlad Plast är ett exempel på detta. Bra kan bli ännu bättre. Samtidigt är det en utmaning att kommunicera förnybarhet. Många förväxlar förnybart med återvinning och vi vill kunna förmedla fördelarna med båda. Och även om återvinningen i t ex Sverige ökat kraftigt så är vi fortfarande under europasnittet. Vi måste hitta sätt att bli ännu bättre. Förutom produkterna i sig gäller det även att bredda kunskapsbasen kring hållbarhet bland kollegorna. Miljöarbete i Tetra Pak är inget som bara miljöavdelningen håller på med, men vi har en uppgift att skapa engagemang och nyfikenhet kring dessa frågor. Vi har ett säljuppdrag att lyfta hållbarhetsfrågorna hos kollegor och då måste vi börja med deras perspektiv; att utgå från vad som driver dem. Den första insäljningen är alltid intern. Med framgång här blir miljö- och hållbarhetsarbetet allt starkare. 6 7

3 OM TETRA PAK NORDICS VI PÅ TETRA PAK NORDICS arbetar från lokala marknadskontor med marknad, försäljning och service för våra kunder i Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Finland: 679 (772) Danmark: 230 (387) Levererade förpackningar miljoner liter Nordics Estland: 61 (51) Världen -3,15 Omsättning Tetra Pak Nordics i miljoner EUR, Island: 41 (49) Levererade förpackningar miljoner förpackningar = förändring från Nordics Världen Litauen: 50 (50) Norge: 358 (347) miljoner förpackningar Lettland: 58 (54) Sverige: 655 (732) Danmark Estland Finland Island Lettland Litauen Norge Sverige Siffror för 2013 inom parantes. 13

4 Energianvändning totalt alla anläggningar och fabriker inom Tetra Pak Nordics MWh Siffror för 2013 inom parantes. = förändring från 2013 Vattenanvändning totalt alla anläggningar och fabriker inom Tetra Pak Nordics m 3 OM OSS NYCKELTAL Totalt ( ) Tetra Pak har produktionsenheter på fyra platser i Sverige, i Lund, Fjällbacka, Sunne och Skoghall. Sedan 2012 finns även en fabrik i Imatra i Finland. I Fjällbacka tillverkas tilläggsmaterial. Avfall från våra fabriker Avfall till materialåtervinning El* Fjärrvärme Fossila bränslen * Varav förnybar energi 5,7 % (+0,2). Avfall till förbränning med energiåtervinning Farligt avfall ton Materialanvändning vid konverteringsfabrikerna, ton Imatra Lund Sunne Skoghall TOTALT Vätskekartong Förpackningsmaskiner i drift Tetra Pak Nordics totalt: 299 (312) Driftplatser hos kund: 90 (92) Semi-belagd kartong Polyeten Aluminiumfolie P l a s t fi l m Tryckfärg K r y m p fi l m Sverige: 100 (105) Danmark: 42 (42) Finland: 68 (68) Sverige: 27 (27) Danmark: 10 (10) Finland: 19 (19) Producerad mängd standardförpackningar, miljoner Norge: 43 (47) Baltikum: 46 (50) Norge: 19 (20) Baltikum: 15 (16) 14

5 LOREM IPSUM SIT AMET LOREM IPSUM SIT AMET Livet består av många små vägval. Vad vi äter och dricker och hur våra livsmedel förpackas spelar roll för vår hälsa, livskvalitet och omgivning. Vi på Tetra Pak har alltid trott på att livets råvaror går att paketera smart, att vi kan bevara det goda på ett naturligt sätt och att de resurser vi väljer att använda gör detta möjligt. Tetra Pak är helt enkelt livet i en god förpackning. 22

6 DAGS ATT TA EN TYDLIGARE ROLL LOREM IPSUM SIT AMET Under 2014 inledde vi en resa mot en helt ny närvaro på våra marknader. Vi kommer att lyfta vad som gör EN GOD FÖRPACKNING, med avstamp i miljö, hälsa och funktion. Och vi vill göra valet av förpackning till ett medvetet val. Våren 2015 drar vi igång vår största satsning någonsin var ett händelserikt år för oss på Tetra Pak Nordics. Vi fick en ny intern organisation på plats och en ny VD. Världens första helt förnybara dryckeskartong gjorde entré och vi accelererade försäljningen av biobaserade skruvkorkar. FSC -märkta förpackningar från Tetra Pak dök för första gången upp på butikshyllor i Baltikum och Finland. Återvinningssystemet hamnade i det politiska rampljuset både i Sverige och EU. Förhandlingar inleddes om att stänga vår moderfabrik i Lund. Juice- och mjölkkonsumtionen fortsatte sakta dala i vår del av världen. På butikshyllorna ser vi alltmer plast, samtidigt som konsumenterna håller med oss om att kartongförpackningar är det bästa miljövalet. Vår långa historia av innovation och smarta lösningar för vardagen bottnar i Ruben Rausings motto En förpackning ska spara mer än den kostar. Med det som utgångspunkt har vi stått väl rustade för att möta de allt mer omfattande miljöutmaningar som vi tacklat genom årtiondena. Idag är inte ett starkt hållbarhetsarbete och ett tydligt miljöansvar ett plus i kanten, utan en förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet. Tetra Pak har varit tysta länge i Sverige alla känner till oss, men ganska få känner oss på djupet. I ljuset av allt som händer, i industrin, i samhället, på våra marknader, och i medvetandet på konsumenterna, som i slutänden är dem våra produkter är till för, kände vi under sommaren 2014 att det var hög tid för den tyste att ta bladet från munnen. Vi har så mycket att berätta. Våra kunder och andra intressenter i samhället har länge efterfrågat en tydligare och mer aktiv kommunikation från vår sida. Kartong har många fördelar som vi måste bli bättre på att kommunicera, inte minst hållbarhet och effektivitet i värdekedjan, säger Anders Gustafsson, marknadsdirektör. I det här projektet har vi arbetat tillsammans i flera funktioner mot ett gemensamt mål, där miljö är en av flera viktiga komponenter som vi vill lyfta, berättar Erik Lindroth, miljödirektör. Vi vill möjliggöra mer medvetna val hos konsumenter och bransch, vilket leder till ett mer hållbart samhälle. Vi vill tillsammans med våra kunder stärka förpackningens roll och betydelse och hjälpa konsumenterna att göra ett aktivt val, fortsätter Anders Gustafsson. Vi har löpande haft en dialog med våra kunder i detta arbete. De uppskattar att vi genom att tala om en god förpackning tydliggör kartongförpackningens fördelar och vill samarbeta i att möta konsumentens ökade krav.»i det här projektet har vi arbetat tillsammans i flera funktioner mot ett gemensamt mål, där miljö är en av flera viktiga komponenter som vi vill lyfta«

7 LOREM IPSUM SIT AMET»Vi vill möjliggöra mer medvetna val hos konsumenter och bransch, vilket leder till ett mer hållbart samhälle«lorem IPSUM SIT AMET Kärntruppen bakom den nya satsningen är (fr v) Christina Appelgren, kommunikationsdirektör, Erik Lindroth, miljödirektör, Anders Gustafsson, marknadsdirektör, Johan Rabe, VD, och Lina Kristoffersen Wiles, projektledare. Tetra Pak har funnits sedan 50-talet och våra förpackningar har stått sig genom årtiondena, vilket kännetecknar riktigt bra innovation och en smart idé. Med det engagemang och intresse för smarta lösningar och hållbarhet som finns hos konsumenter idag är det viktigt för oss att skapa en nära kontakt. De flesta svenskar känner ju till Tetra Pak som ett stort svenskt företag och min förhoppning är att det framöver ska vara betydligt fler som förstår vilken roll kartongförpackningen spelar och vad vi står för som företag, säger Christina Appelgren, kommunikationsdirektör. Med början under våren 2015 kommer Tetra Pak bli en betydligt mer synlig aktör på den svenska marknaden. Vi kommer att berätta mer om vad vi och våra förpackningar står för. Vi kommer att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap. Och vi hoppas Läs mer på godforpackning.se kunna hjälpa konsumenter att göra bra, medvetna val i vardagen. 26

8 Läs mer på eatforum.org! Anders Gustafsson Marknadsdirektör Tetra Pak Nordics EAT GEMENSAMMA PERSPEKTIV PÅ VIKTIGA FRÅGOR Det krävs många perspektiv för att komma tillrätta med komplexa globala hållbarhetsutmaningar. Därför var det självklart för Tetra Pak att medverka som företagspartner till EAT Forum. I maj 2014 anordnades det första EAT Forum i Stockholm. EAT är ett initiativ grundat av Gunhild A Stordalen 2014 som ämnar sammanföra politik, vetenskap och industri under de tre frågeställningarna mat, hälsa och hållbarhet i ett globalt perspektiv. Detta är frågeställningar och utmaningar som ligger oss nära och det var därför ett naturligt steg för oss att delta som företagspartner. Anders Gustafsson, marknadsdirektör på Tetra Pak Nordics förklarar varför Tetra Pak valt att engagera sig: Vi vet att det är absolut nödvändigt att vara engagerad i hållbarhetsfrågor i det långa perspektivet, både ur företagets perspektiv, men även som världsmedborgare. EAT ger oss möjlighet att bättre förstå och kunna påverka globala skeenden, och öppnar ytor där vi kan samarbeta med våra kunder och andra partners. Bill Clinton var en av talarna under EAT Forum, jämte ett stort antal ledande experter inom områdena mat, hälsa och hållbarhet. Slutsatsen är att dessa områden är intimt sammankopplade och kommer kräva integrerade lösningar för att resultera i tydliga framsteg. Framsteg som är nödvändiga för att i slutänden säkra mänsklighetens överlevnad. Ur ett positivt perspektiv är detta ett utmärkt område för innovation och utveckling och därmed som källa till konkurrenskraft. I samband med EAT Forum 2014 anordnade Tetra Pak frukostseminariet En hållbar värdekedja samarbeten och trender, där representanter från den svenska livsmedelsindustrin uppmärksammade att samarbete i hela värdekedjan är en viktig del i företagens ansvarstagande. Seminariet tog formen av en paneldiskussion med deltagare från Arla Foods, ICA, Lantmännen och Världsnaturfonden WWF. Panelen landade i slutsatsen att genom att göra hållbarhetsfrågan till en omvärldsfråga tvingas företagen anpassa sig till rådande omständigheter. Problemet kan då vändas till en möjlighet, där nya, ibland oortodoxa samarbeten kan skapa uppmärksamhet och nya perspektiv. NÄRODLAD PLAST TILLSAMMANS MOT EN LÖSNING Bioplasten är på frammarsch och vi ser stor potential i det förnybara materialet. Men hur ska vi skapa de hållbara materiallösningarna i vår närhet? Det vill vi vara med att utforska. Förnybarhet är en central komponent i vår miljöstrategi och målet är att öka andelen förnybar råvara i våra förpackningslösningar. Övergången till bioplast är redan påbörjad och vi är idag en stor inköpare av plast gjord av bioetanol från sockerrör, vilket är den lösning som finns framme på marknaden idag. Nästa steg för oss är att hitta en råvara som finns närmare rent geografiskt. Av detta skäl engagerar vi oss i projektet Närodlad Plast, som tar sikte på tillverkning av plast från svensk skogsråvara. Detta är ett samarbete med en hel värdekedja av aktörer som är centrala för att detta skall bli verklighet. I samarbetet deltar Sveaskog, Holmen, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast och Tetra Pak. VI OCH VÅR OMVÄRLD NÄRODLAD PLAST 40 41

9 FÖRNYBARA MATERIAL FSC BRA SKA BLI BÄTTRE Vi satsar fortsatt på att öka andelen FSC -certifierad kartong. Men är det en hållbar lösning? Tillsammans med andra storköpare har vi utvärderat effekten och blivit stärkta i vår övertygelse om att vårt val gör skillnad. 100% av våra fabriker och marknadsbolag i världen är FSC Chain of Custody Certifierade Andel FSC-märkta förpackningar (%) Förändring sedan 2013 inom parentes Globalt 24% (+6) LOREM IPSUM SIT AMET Andel FSC-märkta förpackningar Förändring sedan 2013 inom parentes % Forest Stewardship Council är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande global organisation grundad 1993, som verkar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk världen över. De senaste två decennierna har FSC-systemet gjort sig känt för robusta processer som involverar Danmark 52,5% (-0,5) många intressenter och sina klart definierade sociala och miljömässiga kriterier för skogsbruk. Men trots det har det varit en utmaning för företag som tillverkar FSC-certifierade produkter att kvantifiera och påvisa det värde systemet har till förmån för ett bättre skogsbruk.» Norge 72 % (+22) Norden 39 % (+4,5) Sverige 59 % (+3,5) Estland 22 % (+12) Lettland 32 % (+31) Litauen 29% (+22) Island 0% (+/-0) Finland 0,5 % (+0,5) 42 43

10 JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA ÅTERVINNING SKOLTÄVLING Under tre höstterminer har Jakten på de glömda kartongerna lärt nära barn och deras familjer mer om återvinning av dryckeskartonger. När Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF inledde sitt samarbete kring återvinning för tre år sedan, återvanns knappt en fjärdedel av dryckeskartongerna i Sverige. När vi nu summerar 2014 landar vi på nära 39%. Detta har blivit Sveriges i särklass största skoltävling någonsin och vi menar att den är en starkt bidragande faktor till den kraftiga ökning av återvinning vi sett över de senaste åren. Nyckeln är att den lyckats nå inte bara barnen och skolorna, utan också hemmen, säger Lina Kristoffersen Wiles, Environment Executive på Tetra Pak Nordics och projektledare för tävlingen. Hur vi gjorde det Framgångsreceptet är ett flexibelt pedagogiskt material som gjort det lätt för lärarna att delta; ett mycket omtyckt välkomstpaket med bland annat tatueringar, planscher, dekaler, magneter och en saga för de minsta; en bred lansering i många kanaler; samarbetet med Världsnaturfonden WWF och ett högaktuellt ämne. Röster från skolan Deltagande lärare vittnar om att man sällan eller aldrig fått sådant positivt gensvar från barnens föräldrar för en aktivitet som även engagerat hemmen. Cia Grandelius på Mariehage förskola i Malmö berättar att man på förskolan lär ut att man kan återanvända på många sätt. Begreppen återanvända och återvinna är centrala på förskolan och man försöker arbeta så konkret som möjligt med barnen. Här har tävlingen inspirerat till att få igång de egna tankarna hos pedagogerna kring hur man kan arbeta med återvinning och miljö. Även föräldrarna vittnar om att man fått små återvinningspoliser hemma, som påminner om att sortera på rätt sätt. Barnen berättar ofta vid samlingarna om vad man återvunnit hemma och om man varit på återvinningsstationen. Även bland eleverna på Kulparkskolan i Lund är kunskapen om återvinning stor. Det märks när de får berätta vad återanvända och återvinning betyder: Att återanvända betyder att man använder saker om och om igen, säger Emma och fortsätter; När man återvinner tar man till vara på produkternas ursprungliga råvaror genom att man delar upp dem i dess olika beståndsdelar och sedan kan man göra nya saker igen. Det sparar både pengar, minskar energianvändningen och är bra för miljön. Övriga i klassen håller med och tillägger att återvinning är när man sorterar ett använt material och sedan använder det till att göra något nytt, kanske till något helt annat än vad det var första gången. Dryckeskartongen kan ju t ex b l ifl i n g p a k e t, säger Hugo. Viktor och hans kompisar på Kulparkskolan tycker det är viktigt att återvinna för miljöns skull: Om ingen skulle återvinna skulle man vara tvungen att hugga ner mer träd. Man måste källsortera för att man inte ska slösa på resurser och för att råvaror inte ska ta slut. Sedan så går det åt mer energi att göra något nytt från början än att göra nytt genom återvinning. Båda klasserna tycker att det är enkelt att återvinna dryckeskartonger. Arvid berättar att hans familj delar in soporna i olika fack i soptunnan. Klasskompisarna säger att det ofta står tydligt var man ska slänga olika saker i kärlen. Genom tävlingen har de lärt sig att efter dryckeskartongerna hämtats så blandas de i vatten med en jättestor mixer. I den gröt som bildas kan man sedan separera dryckeskartongen i papper, plast och aluminium och an- Lina Kristoffersen Wiles Environment Executive Tetra Pak Nordics vända beståndsdelarna till att göra nya kartonger. Inte nya dryckeskartonger dock, utan t ex pizzakartonger, kexpaket och rullar till hushållspapper. Och vinnarna är Under de två första åren vände sig tävlingen till elever i grundskolan, men hösten 2014 öppnades den även för förskole barn. Med viss anpassning och specialutformat» 46 47

11 LOREM IPSUM SIT AMET Återvinning av dryckeskartong Globalt** 25,7 % (+1,2) EU+NO+CH**** 42% (+3) Tetra Pak Nordics** 37,8 % (+6,3) Sverige* 38,7 % (+5) Norge*** 52,5 % (-3,8) Danmark 0% Källor: *FTI (Sverige), **Tetra Pak, ***Grönt Punkt (Norge), ****The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, ACE (2013) Antal deltagande barn/elever Förändring sedan året innan inom parentes Återvinningsgrad dryckerkartonger i Sverige (%) 2012 deltog 123 kommuner med barn/elever i åldersgrupp F deltog 224 kommuner, 50 Återvinnarskolor och 238 Återvinnarförskolor med barn/elever i åldersgrupp förskola + F 6. 50% 40% 33,6% 38,7% En Återvinnarskola eller Återvinnarförskola är en skola där samtliga klasser eller avdelningar deltagit i tävlingen samma år deltog 161 kommuner och 61 Återvinnarskolor med barn/elever i åldersgrupp F 9. 29% 30% 20% 10% 23,7 % pedagogiskt material blev det en stor succé, och även de allra minsta barnen kunde nu delta. Tävlingen bygger på att hela klassen under två veckor följer och rapporterar återvinningen av dryckeskartonger i hemmet. De klasser som lyckas nå en återvinningsgrad på över 50 %, som också är vårt mål nationellt för 2020, deltog i utlottningen av priserna. Veckan före jul delades förstapriserna ut till årets vinnare: Förskola: Avdelning Kransen Blå på Mjölna rens förskola i Järfälla Årskurs f 3: Klass Alfa 2, Geijerskolan i Limhamn Årskurs 4 6: Klass 5b, Hemmestaskolan i Värmdö Den vinnande mellanstadieklassen fick bidrag till en önskeresa och klasserna i årskurs f 3 respektive förskola fick ett bidrag till en grönare skolmiljö. Dessutom fick vinnarna välja ett av tre naturvårdsprojekt hos WWF att stödja till ett värde av kr/barn. Engagemang och framtidstro Barnen visar ett fantastiskt engagemang och ofta påverkar de sina föräldrar och andra vuxna att ändra beteende. Yngre generationer har en viktig roll att spela i klimatfrågor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i Sverige

TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

TETRA PAK NORDICS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 TETRA PAK NORDICS LOREM IPSUM SIT AMET HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL: Livet i en god förpackning Resan mot helt förnybara förpackningar FSC sprids österut Sveriges största skoltävling Trendspaning

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Fokus på ökad återvinning

Fokus på ökad återvinning Fokus på ökad återvinning Använda kartongförpackningar är en värdefull råvara Internal Internal Sverige kan bli bättre på återvinning Värdefull råvara går till spillo Återvinningsgrad, dryckeskartong 40%

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Låt oss återvinna mer s. 3 Övningar för förskolebarn och yngre elever s. 4 Övningar för äldre elever s. 5 Länktips s. 7 Bilaga 1

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 Norden och Baltikum TEMA: BIOBASERADE MATERIAL INNEHÅLL: Miljömål i vår 2020 strategi, FRÅN PLANTA TILL PLAST, Återvinning i Danmark, SISTA DROPPEN ÄR VÄRDEFULL,

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

LÅT OSS ÅTERVINNA MER!

LÅT OSS ÅTERVINNA MER! LÅT OSS ÅTERVINNA MER! Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Vi bör också minska energiförbrukningen, utsläppen och mängden sopor. Men hur? Finns det något konkret sätt att göra en

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg

Handlingsplan. Grön Flagg Handlingsplan Grön Flagg 2014-2015 1 Innehåll Handlingsplan Grön Flagg... 3 Miljöråd... 3 Handlingsplan... 3 Tema Livsstil och hälsa... 4 Hållbar utveckling och hållbara relationer... 4 Kretslopp och konsumtion...

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Fritidsgympa i Tippenhallen mellan kl med Lisa, Aurora, Razan, Abigail & Melker

Fritidsgympa i Tippenhallen mellan kl med Lisa, Aurora, Razan, Abigail & Melker KLASS 2A vecka 46 DENNA VECKA: Vi arbetar här: Sara Nordström Ola Thörnberg Meddelande: Tema kroppen Sjukanmälan: I Schoolsoft före kl. 8.00 Fritids telefon: 7188235 På torsdag uppmärksammar vi nationella

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Från kaos till struktur och systematik. 2009-01-22 Marianne Karlén, Verksamhetsutveckling Stora Enso Skoghalls Bruk

Från kaos till struktur och systematik. 2009-01-22 Marianne Karlén, Verksamhetsutveckling Stora Enso Skoghalls Bruk Från kaos till struktur och systematik 2009-01-22 Marianne Karlén, Verksamhetsutveckling Stora Enso Skoghalls Bruk Stora Enso i sammandrag Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Framgång genom engagemang och nära samarbete

Framgång genom engagemang och nära samarbete Framgång genom engagemang och nära samarbete Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort, utan hur man gjorde det, tog lärdom av det och gick vidare. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP! Grupp 17 Grön kunskap Affärsplan Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!1 Affärsidé Vår målsättning inom Grön Kunskap är att tillämpa de miljövänliga

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du?

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du? 1 I dag ska William och Ellen åka och hälsa på sin mormor och morfar. Det ska bli extra kul att få komma dit idag eftersom deras kusin Linus också kommer att vara där. Jag undrar vad Linus vill hitta på

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer