Inventering Södra Backa industriområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering Södra Backa industriområde"

Transkript

1 Inventering Södra Backa industriområde Projekt 2008 Projektet genomfört och sammanställt av Maria Berdén Evertsson Miljöinspektör

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod Resultat Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Slutsats... 6 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde

3 1. Sammanfattning Södra Backa industriområde inventerades under andra halvåret 2008 med särskild inriktning på nytillkomna verksamheter inom industri- och verkstadsbranschen. Statistiska Centralbyråns (SCB) aktuella listor för arbetsställen jämfördes med miljökontorets objektslistor. Alla företag som inte fanns i objektsregistret och som bedömdes kunna ha en för miljökontoret intressant verksamhet kontaktades per telefon. Komplettering gjordes genom inventering på plats på Södra Backa. Särskilt noterades vilka verksamheter som eventuellt hade upphört eller flyttat. Tio verksamheter hittades, vilkas inriktning ger anledning att föra in dem i miljökontorets tillsynsregister. Samtidigt kunde konstateras, att fyra verksamheter inom industriområdet, som tidigare ingick i objektsregistret, har lagts ned eller flyttat från området. 3

4 2. Bakgrund och syfte Miljökontoret har under tiden juli-oktober 2008 inventerat verksamheter belägna på Södra Backa industriområde. Inventeringen har främst inriktat sig på verksamheter inom industrioch verkstadsbranschen. På Södra Backa industriområde finns ett brett urval av verksamheter. Många av dessa har koppling till den tunga industri som finns i Borlänge kommun. Detta innebär att det är vanligt att man på något sätt hanterar metaller, metallavfall, skärvätskor och petroleumprodukter. Det finns också ett flertal verkstäder, som underhåller och reparerar allt från handmaskiner till truckar och bussar och som på grund av detta hanterar bl a petroleumprodukter inklusive spillolja. Syftet med projektet har främst varit att uppdatera miljökontorets register med aktuella uppgifter om de verksamheter som bedrivs för att i pågående planering kunna bedöma det framtida behovet av tillsyn. Samtidigt får man en översiktlig bild av verksamheternas miljöpåverkan. 3. Metod De nyckelkodsområden som är aktuella för Södra Backa togs fram genom utskrift av kartor från Tefat med kartlager för nyckelkodsområden markerat. Alla objekt i ECOS för motsvarande nyckelkodsområden skrevs sedan ut i listform. För att få en så heltäckande bild som möjligt av aktuella verksamheter på Södra Backa, hämtades uppgifter från Statistiska Centralbyrån genom att söka uppgifter om arbetsställen via webbsidan som miljökontoret har tillgång till. Sökning gjordes även här med indelning på nyckelkodsområden. Uppgifterna sparades sedan i Excelformat för att göra en enklare hantering möjlig. Uppgifterna från SCB jämfördes med uppgifterna från miljökontorets objektsregister. Till synes intressanta verksamheter (ca 40 st), som saknades i det senare, valdes ut och kontaktades per telefon. En kort checklista användes vid samtalet, med undantag av de fall då det var helt uppenbart att ingen miljöfarlig verksamhet pågick. Checklistan är ett utsnitt av dokumentet Kriterier för bedömning som använts av miljöinspektör Ingrid Lagerlöf i Falu kommun vid inventering av U-objekt. Noterbara förhållanden är, enligt checklistan: Eget avlopp dit annat än hushållsavlopp leds. Avlopp går till mark eller vattenområde. Hantering av kemikalier, vilken inte är helt kontrollerad. Förvaring av bensin, diesel eller spillolja i cistern. Farligt avfall uppkommer i påtaglig mängd. Påtagligt buller eller damm påverkar omgivningen. Verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområde eller nära annan känslig miljö. Kunskap om miljöbalkens krav och verksamhetens påverkan är bristfällig. Telefonintervjuerna kompletterades med en inventering på plats på S Backa, för att främst tillföra information om adressändringar inom området, helt nystartade verksamheter samt vilka verksamheter som troligen lagts ned eller flyttat till annan plats. Försök gjordes att kontakta verksamheter i objektsregistret som inte återfanns vid fältinventeringen. I något fall kontaktades fastighetsägaren för att verifiera att verksamheten lagts ned eller flyttat. 4

5 En bedömning gjordes tillsammans med miljöinspektörerna Anette Stångmyr och Helen Ryberg Berntsson för att utröna vilka av de tillkommande verksamheterna som kunde vara intressanta att lägga upp som nya objekt i ECOS. 4. Resultat 4.1 Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats En mera uttömmande beskrivning av ett flertal av de verksamheter som kontaktats under inventeringen finns i Bilaga 1, Verksamheter som kontaktats. Nedanstående verksamheter tillkommer som nya objekt i tillsynsregistret: 1. Skanska Maskin AB Filargatan 7 Förråd byggmaskiner mm, tvätt av maskiner och fordon i tvätthall, oljeavskiljare, dieselcistern, spillolja. 2. Borlänge Handelsstål Gesällgatan 1 Var förut del av Bröderna Edstrand, nuvarande BE Group, nu ett eget företag. Stållager balk och plåt, använder skärvätskor, metallavfall, dieselcistern. 3. Dala Automatik AB Hantverkargatan 14 Skär ut plåtskåp och bestyckar med kablage och datautrustning 4. Elverktygsspecialisten i Borlänge (EVS) Hantverkargatan 16 Verkstad, reparerar verktyg och även större maskiner. Petroleumprodukter, spillolja, batterier. 5. Dala Metallpartier Hantverkargatan 22 Kapar och fräser mest aluminium, använder fogmassor, fogskum, isocyanater. Metallavfall aluminium och stål, eventuellt med något bly. 6. Toyota Material Handling Sweden AB Mästargatan 7C Verkstad. Oljeavskiljare. Petroleumprodukter, dieselcistern, spillolja. 7. Bygging Uddemann AB Mästargatan 9A Verkstad, sysslar med hydrauliska glidformar och domkrafter. Spolar ibland av maskiner eller fordon på gården (dagvattenbrunnar). Har petroleumprodukter, hydraulolja mm. 8. Trailerfrakt Swedcharter AB Mästargatan 13 (kombiterminalen) Främst kontor och förråd. Dieselcistern, avfettning, spolar av fordon och tvättar pallar på packad grusyta. 5

6 9. Stös Måleri Skäggargatan 7 Byggnadsmåleri, främst kontor och lager. Hanterar en del lacknafta. Oljeavskiljare. 10. Rolf Ericsson Lastvagnar Smidesgatan 5 Verkstad bussar gemensam med Swebus. Petroleumprodukter, spillolja mm. 4.2 Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde 1. Kollin & Ström AB Filargatan 4 2. Borlänge Stenhuggeri Hantverkargatan 20 Verksamheten har flyttat till Gustafs, Morbyvägen 36, Säters kommun. 3. Dala Pack och Tryckeri AB Hantverkargatan 4 Nedlagt. 4. Falu Litografiska AB Mästargatan 12, Mästargatan Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Bröderna Edstrand har tre olika verksamhetsadresser i objektregistret. Nuvarande förhållanden är enligt följande: På Gesällgatan 1 finns numera Borlänge Handelsstål (se ovan) som är ett eget företag. På Hantverkargatan 9 har BE Group (f d Bröderna Edstrand) sitt kontor. På Lustbergsvägen 6 finns en verksamhet som drivs av ett nybildat (sommaren 2008) bolag, Arcelor Mittal/BE Group. Detta är ett eget bolag, fristående från BE Group. Henrikssons Lackeringar kommer snart att flytta från Smidesgatan 7B till Gjutargatan 6. AW Frakt har haft fel adress (Gjutargatan 8) i objektsregistret. Rätt adress är Metallgatan 6. Swedol kommer snart att öppna en butik på Hammargatan. En tom lokal på Hantverkargatan 1-3 verkar på gång att få en ny verksamhetsutövare. Det är okänt vad man ska syssla med. 4.4 Slutsats Inventeringen leder till att tillsynsregistret utökas med tio verksamheter med huvudsaklig inriktning mot verkstadsindustri samt maskin- och fordonsverkstäder. Fyra verksamheter som tidigare fanns i tillsynsregistret har försvunnit från området, varav en har flyttat till Säters kommun och tre lagts ned. Det fungerar bra att använda SCB:s listor över arbetsställen som bas för en inventering. 6

7 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde 2008 (helt ointressanta verksamheter uteslutna) Bangårdsgatan Dalatrafik Bangårdsgatan 11 (Smidesgatan 5) Tel , Kontaktperson Lena Olsson, sekreterare Endast kontor Bangårdsgatan Dalatrafik Service äger bussdepån (lokalerna) på Smidesgatan, som hyrs av Swebus. Allt eventuellt miljöfarlig verksamhet ligger på Swebus. Filargatan Dala Byggsamverkan AB Filargatan 13 Tel , Kontaktperson Krister? Byggföretag, förråd, kontor, förvarar ställningsmaterial, maskiner, främst handmaskiner. Inga kemikalier enligt uppgift. Skanska Sverige AB (Skanska Maskin AB) Läggs upp som nytt objekt Filargatan 7 (kontor Hammargatan 2) Tel , , Kontaktperson Dan Ålander (Skanska Maskin) Lokalen på Hammargatan är endast kontor. Angränsande lokaler på Filargatan används för förråd, maskinuthyrning byggmaskiner, virkeslager mm. Här finns en oljeavskiljare, man tvättar maskiner och ibland fordon i tvätthall. Mycket kemikalier, oljor, avfettning. Dieselcistern 4,5 m 3, spillolja förvarad på fat, bensin på dunk, oljor och kemikalier till FA. Fjärrvärme. Gesällgatan Borlänge Handelsstål Läggs upp som nytt objekt Gesällgatan 1 Tel Kontaktperson Bosse??? Numera eget företag, har tidigare varit del av Bröderna Edstrand/BE Group Stållager, balk och plåt, kör ut och skickar, kapar balk, använder skärvätskor. Metallavfall, lämnas till Stena. Har troligen dieselcistern. Säger sig i övrigt inte ha kemikalier. 7

8 Hammargatan Golvab i Borlänge AB Hammargatan 9 Tel Kontaktperson Håkan Nilsson, delägare Golv- och väggbeklädnad, bl a ramavtal med Borlänge Kommun, 8 mattläggare. Kemikalier endast vattenbaserade limmer. Avfall från mattor o dyl skickas tillbaka (till tillverkare?) med Golvåtervinning. Sorterar brännbart avfall. Energi fjärrvärme. Hantverkargatan BE Group Ändra befintligt objekt Hantverkargatan 9 Tel , Endast kontor Har tidigare varit del av Arcelor Mittal/BE Group, som finns på Lustbergsv 6, men som nu är ett eget bolag. Anknytning finns fortfarande. Haglöfs Glas AB Hantverkargatan 3 Tel Kontaktperson?? Glasmästeri. Endast lite kemikalier, primer, rutlim till bilar (PU) hanteras under utsug. Bilrutor hämtas av särskild firma genom Glastjänst pga limrester. Sorterar ej ut glas (generellt för branschen), limrester mm går med vanligt avfall, enligt uppgift i linje med tillverkarens anvisningar. Green Cargo Hantverkargatan 17 (15) Tel , Kontaktperson PO Johansson, arbetsledare Kontor och omklädning. Den mesta servicen sköts av Euromaint, loken ägs av Green Cargo. Kemikalier endast Kemetyl-produkter till luftslangar. BE Group Sverige AB Hantverkargatan 7 Tel (vxl Malmö) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare. Miljöansvarig heter Peter Källgren Stålgrossist, kontor. Stark anknytning till fabriken på Lustbergsvägen 6, som ägs till 50% av Arcelor Mittal AB och 50% av BE Group fr o m 1/ Se vidare denna! 8

9 Dala Automatik AB Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 14 Tel Kontaktperson Olle Falvik, VD Tillverkar eldistributions- och elkontrollapparater, dvs bestyckar med kablage och datautrustning, skär ut ur plåtskåp, inga skärvätskor. Inget till avlopp enligt uppgift. Inga kemikalier enligt uppgift. Kabelrester och metallrester sorteras INTE ut, tas hand om av Borlänge Energi enligt uppgift. Veolia Transport Sverige AB Hantverkargatan 15 Tel Kontaktperson Per Eklund, platschef Uppställningsplats för bussar, tvättar på Swebus, reparerar på Volvo. Inga cisterner. Kemikalier endast spolarvätska, glykol, mono-etylenglykol till busstoaletter. Asfalterad gård med dagvattenbrunnar som har avrinning från bussarna. Ca 50 % av bussens längd står under tak. Har absorptionsmedel för oljespill, har även plast att täcka dagvattenbrunnar med vid större utsläpp, men vet inte om det fungerar. Elverktygsspecialisten i Borlänge AB (EVS AB) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 16 Tel , (Anneli A) Kontaktperson Anneli Andersson, ägare Verkstad. Reparerar verktyg, även större maskiner. Kemikalier: oljor till maskiner mm. FA spillolja till DAKA, skrot till Stena, batterier till Fågelmyra och DAKA, har även batteritunna för kunder Wallners Persienn o Markis AB Hantverkargatan 18 Tel Kontaktperson MårtenWallner Gör persienner, markiser och gardiner. Skär och kapar (torrt) metall. Kemikalier endast T-Röd enligt uppgift. Metallavfall Al och stål till Stena. Borlänge Energi sköter brännbart och deponi. Dala Metallpartier (Abrovink passivt moderbolag) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 22 Tel Kontaktperson Lars Tillgren, produktionsansvarig Köper Al-profiler från SAPA byggsystem, gör försbeställda grejor. Kapning, fräsning, använder kylvätskor (paraffinoljor). Kemikalier: fogmassor, fogskum, isocyanater FA fogmassor/skum till DAKA Metallavfall eventuellt med något bly, metallskrot rent och orent, järnskrot, hämtas av Stena. 9

10 Hejargatan Tools Momentum AB Hejargatan 7 Tel Kontaktperson Janne Leppinen, chef Säljer industrikomponenter som lager, tätningar, transmission, automation. Tillverkar tätningar (gummi), svarvar i gummi. Säljer Loctite-produkter. Kylvätska till svarv byts och går till deponi. Gummiavfall går i brännbara fraktionen. Farligt avfall till DAKA. NorCor AB Hejargatan 8 Tel (VD hemnr), (VD mobil) Kontaktperson Örjan persson, VD Hyr ut kontors- och verkstadlokaler, ingen annan verksamhet. OBS att uppgifter i SCB:s register 2008 gäller firmans verksamhet under talen! Plåtdepån i Borlänge AB = Tibnor, finns redan i objektsregistret Hejargatan 8 Tel (VD), Kontaktperson Per Lager (VD), Per Inge Eriksson Köper och säljer klippt formatplåt från SSAB. Ingår i SSAB-koncernen, helägt av Tibnor AB. Håller lager, säljer, kör ut, ingen bearbetning. Har oljeavskiljare. Tvättar enligt uppgift ingen fordonstvätt och har inget farligt avfall. Lustbergsvägen Arcelor Mittal AB (se även BE Group, Hantverkarg 9, har viss anknytning) Ändra befintligt objekt Lustbergsvägen 6 Tel (SE Lundgren) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare Stålprodukter, förbehandlar, bockar, armerar, kapar, slittar (skivar rullar) plåt från SSAB. Säljer bl a till Folke Perforering. Kemikalier korrosionsskydd (samma som SSAB, Ensis PQ 144 Shell), kemikalieförteckning finns. Dieselcistern enl uppgift 2000 l, till dieseltruck. Metallavfall till Kuusakoski, kemavfall till DAKA, t ex hydraulolja (byts 1 ggr/år, förvaras på fat). Sopsorterar, det mesta går till Ragnsells. En soptunna blandat till Borlänge Energi. 10

11 Metallgatan Komatsu Swelog HB (fd Dala Hydraulik) Ändra befintligt objekt Metallgatan 2 Tel Kontaktperson Lars Haglöf, platschef Verkstad. Reparerar och servar skogs- och entreprenadmaskiner samt säljer reservdelar. Oljeavskiljare. Spilloljecistern, dubbelmantlad ovan mark. Kemikalier hydraul- och motoroljor, märkfärg till skog. Farligt avfall spillolja, filter, slangar Energi oljeeldning (annan fastighetsägare) AW Frakt Ändra felaktig gaturadress Metallgatan 6 Mästargatan Akustikmontage i Borlänge AB Mästargatan 5 Tel Sätter in ljuddämpande innertak. Verksamhet endast kontor och lager av plattor och profiler samt isolering. Inga kemikalier enligt uppgift. Lite metallavfall, galvat stål. Energi troligen fjärrvärme AB Borlänge Truckcenter Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson Fastighetsägare åt Toyota, se nedan! Toyota Material Handling Sweden AB Läggs upp som nytt objekt Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson, Mikael Linder (serviceledare) Kontor, servicetekniker utgår från lokalen. Verkstad med oljeavskiljare, petroleumprodukter. Dieselcistern. Farligt avfall spillolja. 11

12 Bygging Uddemann AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 9A Tel Kontaktperson Mats??? Renoverar, konstruerar, monterar nytt: hydrauliska glidformar och domkrafter. Verkstad m 2 samt gård. Oljeavskiljare inomhus. Utomhus asfalterat med dagvattenbrunnar. Ibland avspolning av maskiner eller fordon på gården med dagvattenbrunnar. Kemikalier petroleumprodukter, hydraulolja mm. Trailerfrakt Swedcharter AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 13 Tel Kontorslokaler samt förråd (verkstad vid gamla Ford i Åselnbyn) Dieselcistern 3,5 m 3 i förrådet, står i container, ska byggas om. Kemikalier: avfettning mm Avspolning av fordon och tvättning av pallar på packad grusyta Energi: fjärrvärme Skäggargatan Lambertsson Sverige AB Tveksamt om verksamheten ska behandlas tillsammans med CRAMO eller inte, ingen ändring görs tills vidare Skäggargatan 2 Tel , (Bengt-Åke) Kontaktperson: Bengt-Åke Svärd Sköter elbiten åt CRAMO. Går igenom kabel, testar om den är hel/ok. Detta görs i en sluten tank. Vid CRAMO finns en spolplatta, som troligen har utlopp genom en oljeavskiljare. Verkstad, byter bl a motorolja på elverk. Använder avfettning. Avfall hanteras i samarbete med CRAMO, oljor, kabelskrot till järnhandel på samma gata. Saint-Gobain Autover Direktglas AB Skäggargatan 2 Tel Grossister på bilglas, tar in glas, säljer vidare. Säljer limmer med mera. Svenska Husgruppen AB (kopplade till Forsgrens Timmerhus mm samma adress) Skäggargatan 2 Tel , (prod.-chef) Kontaktperson: Leif Carlberg, produktionschef Tillverkning av väggblock, sätter in virke, sågar, spikar, sätter in glasull. Kemikalier används mycket sparsamt. Dieselcistern 3 m 3, enligt uppgift invallad, används för tankning av truck. Inget farligt avfall. Gullfiberspill går till Fågelmyra. Energi: eldar träavfall 12

13 Stös Måleri Läggs upp som nytt objekt Skäggargatan 7 Tel Byggnadsmåleri. Har kontor och lager på Skäggargatan. En del nacknafta, färg, maskiner. Oljeavskiljare finns. Farligt avfall lämnas till DAKA. Verksamheten är miljöcertifierad. Smidesgatan Tåg i Bergslagen AB Smidesgatan 2 Tel Kontaktperson: Lars Johansson, chef Endast kontor och personalutrymmen Relacom AB Smidesgatan 6 Tel , (serviceledare) Kontaktperson: Peter Nygård, serviceledare Utgångsplats för servicetekiker, garage för bilar, kabelförråd. Kemikalier finns i bilarna, okänt vad. Farligt avfall: Kabel till Ragnsells Rolf Ericsson Lastvagnar (Bussverkstad) Läggs upp som nytt objekt Smidesgatan 5 Tel Kontaktperson Janne Söderlund, miljösamordnare Petroleumprodukter, spillolja mm Huvudanläggningen finns i Romme, i S Backa hyr man lokal. Verkstaden är gemensam med Swebus. 13

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013.

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN SIDA 1 (7) Rapportförfattare: Emma Henriksson RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. Handläggare som har medverkat i projektet: Emma

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier Verksamheter på Packstensgränd och Plaisirvägen i Vinsta industriområde En rapport från miljöförvaltningen Helena Schmidt och Kerstin Spångberg

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Tillsyn på maskinstationer 2010

Tillsyn på maskinstationer 2010 Foto: Karl Asp med tillstånd för publicering från verksamhetsutövaren Tillsyn på maskinstationer 2010 Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Rapport nr 1/10 Inledning Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande) Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Blanketten skickas till: Ulricehamns kommun Miljö och byggenheten 523 86 Ulricehamn Tillstånd krävs om ni hanterar

Läs mer

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog:

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog: CHECKLISTA MILJÖSKYDD LANTBRUK Datum: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Adress: Telefon: Närvarande vid inspektionen: Fastighetsägare: Org.nr/pers.nr: Postadress: E- post: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer 018638 Bilaga 1 DNR:2011- MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2011 till november 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 018638 Bilaga 1 DNR:2011- En rapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed Stora Sköndals väg En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén Maj 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Checklista inspektion småbåtshamnar

Checklista inspektion småbåtshamnar Diarienummer: Ärende: A. Basuppgifter Checklista inspektion småbåtshamnar Inspektionsdatum Inspektörer Övriga närvarande vid inspektionen Verksamhetsutövare Org.nr. Besöksadress Postadress E-post Tfn Fakturaadress

Läs mer

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg Kemikalier, avfall, transporter och energi Rasmus Engström Oscar Måhlberg Halkbekämpning och avisning Avisningsmedel är monopropylenglykol Halkbekämpningsmedel är urea, kaliumacetat, kaliumformiat samt

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken 1 (5) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken OBS! Särskild blankett finns för ändring av befintlig B- eller C-verksamhet Företagsuppgifter Namn/anmälare Adress Postadress Telefon

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Dokumentation från Upptaktsmöte Tillsynskampanj verkstadsindustri 9 oktober 2000 Trollhättan

Dokumentation från Upptaktsmöte Tillsynskampanj verkstadsindustri 9 oktober 2000 Trollhättan Dokumentation från Upptaktsmöte Tillsynskampanj verkstadsindustri 9 oktober 2000 Trollhättan 41 kommuner (av 49) och Länsstyrelsen var representerade bland deltagarna 79 personer inkl. medverkande deltog

Läs mer

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret Miljökontoret 2010-05-04 Dnr 2010-0209 Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Sofie Stråhle Sammanfattning I Jönköpings kommun finns ett stort antal

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Bilaga 1 Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Tillsynsprojekt 2008 En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Skaghammar april 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Projektbeskrivning...

Läs mer

Möte den 22 januari 2015

Möte den 22 januari 2015 Möte den 22 januari 2015 Inventeringar Aktuellt på NV och länsstyrelserna Ebh-stödet Bidrag Tillsyn, tillsynsvägledning Projekt Kurser m.m Rapporter, remisser Övrigt Aktuella frågor och ärenden Nästa möte

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras.

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras. Bilaga 4 - Sorteringsfraktioner och kvalitetskrav Avfall till deponi Avfall till deponi är det som blir kvar när trä, metaller, brännbart avfall, konstruktionsmaterial och olika typer av farligt avfall

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion 1 Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Snösätra upplagsområde

Snösätra upplagsområde MILJÖFÖRVALTNINGEN Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett November 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter i Bromstens industriområde En rapport från miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Tillsynskampanj 2004 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg Januari 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Sammanfattning Inom bilvården hanteras

Läs mer

Farligt avfall 1/6. Säckhållare. Farligt avfall. insamling och förvaring. Flik 11 Sept 04

Farligt avfall 1/6. Säckhållare. Farligt avfall. insamling och förvaring. Flik 11 Sept 04 Farligt avfall 1/6 Säckhållare Farligt avfall insamling och förvaring Flik 11 Sept 04 Farligt avfall 2/6 Farligt avfall (FA) uppkommer i våra hushåll och i verksamheter av olika slag. Det farliga avfallet

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Miljötillsyn av grafiker

Miljötillsyn av grafiker SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 5/2004 Miljötillsyn av grafiker MILJÖKONTORET JULI 2004 Rapport 5/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Börje Bjurelöv Charlotta Hedberg Camilla Olofsson Postadress

Läs mer

PM E20 Förbifart Mariestad

PM E20 Förbifart Mariestad Structor Mark Göteborg 1215-224 2016-03-14 PM E20 Förbifart Mariestad Översiktlig inventering av potentiella förorenande verksamheter 1 Bakgrund och syfte Längs med E20 finns ett utredningsområde avseende

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Värdeskapande handel för industrin

Värdeskapande handel för industrin Värdeskapande handel för industrin Stora när det behövs, små när du vill Beijer Tech är inte bara en grupp företag, vi är en värld av möjligheter oavsett om du söker precisionsslipskivor för kullager i

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Bilskrot och Skrothandel Miljöenheten Sofie Carlsson Innehållsförteckning Branschen bilskrot och skrothandel... 3 Föroreningar... 4 Inventering... 4 Riskklassning... 5

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm Containrar Vi erbjuder många olika storlekar och typer av flak, containrar och kärl som underlättar er avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används. Öppen container 10 kbm Lämpliga

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Industri, 3 platser Som verkstadstekniker bearbetar man arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. Man lär

Läs mer