Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun"

Transkript

1 Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör

2 Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars 2005 till mars 2007 gjort tillsynsbesök vid fordonsverkstäder i Borlänge kommun. Vid besöken upptäcktes brister i hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall vid många verkstäder. Verkstäderna uppmanades till åtgärder för att avhjälpa bristerna. Nästa tillsynsaktivitet riktad mot fordonsverkstäder bedöms lämpligen ske igen om 5 år. Exempel på inriktningar som tillsynsbesöken då kan ha är uppföljning av påpekanden som gjordes vid senaste besöket, kemiska produkter som säljs direkt till kund, egenkontroll och energi. Bakgrund och syfte Miljönämnden bedriver tillsyn enligt miljöbalken över miljöfarliga verksamheter. Till sådana verksamheter räknas fordonsverkstäder. Miljökontoret har under tiden mars 2005 till mars 2007, drivit ett tillsynsprojekt riktat mot fordonsverkstäder. Syftet med projektet har varit att få en bild av miljöpåverkan från branschen, uppdatera miljökontorets register med aktuella uppgifter om de fordonsverkstäder som finns i kommunen samt bedöma det framtida behovet av tillsyn. För att få kännedom om fordonsverkstäder i kommunen användes företagsregister, miljökontorets databas, telefonkatalog och annonser. Inspektionerna föranmäldes via brev eller telefon för att säkerställa att någon ansvarig skulle finnas på plats samt för att bekräfta att företaget var aktivt. Totalt har 56 verkstäder besökts i projektet, se bilaga 1. Genomförande Vid inspektionerna användes en av miljökontoret framtagen checklista som stöd för att få en likvärdig bedömning av verksamheterna, se bilaga 2. Efter genomgång av checklistan gjordes en okulär kontroll av verksamheterna. Vid besöket lämnades också skriftlig information om egenkontroll, hantering och transport av farligt avfall samt om kemiska produkter. Inspektionerna sammanfattades i en inspektionsrapport med uppmaning att utföra eventuella åtgärder. Uppmaningen följdes upp med telefonsamtal, brev eller genom ytterligare inspektioner. Resultat De mest förekommande bristerna var olämplig hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall. Hos många verkstäder förekom förvaring av kemikalier och spillolja utan invallning i nära anslutning till golvbrunnar eller utomhus utan invallning och väderskydd. Vid ett spill eller läckage finns då risk att kemikalier kan nå avloppet eller förorena mark och vattendrag. Företagen uppmanades att valla in behållare alternativt flytta dem till avloppslöst utrymme. Miljökontoret förordade inomhusförvaring, men om företagen ändå ville ha kemikalier eller farligt avfall utomhus uppmanades de att valla in dessa samt förse invallningen med väderskydd. De som hade 1

3 utomhusförvaring där obehöriga lätt kunde komma åt behållarna uppmanades att också förse förvaringsplatsen med lås. Flera verkstäder sorterade använt absorbtionsmaterial som brännbart avfall samt uttjänt hydraulslang som deponirest. Dessa företag uppmanades att i fortsättningen sortera och hantera dessa fraktioner som ett farligt avfall. Andra brister som förekom var oljeavskiljare som inte tömts, okunskap om utsläpp från fordonstvätt, cisterner som inte besiktigats etc. Ett flertal verkstäder som tvättar bilar uppmanades att utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren för att se hur reningen fungerar. Diskussion/slutsats Då projektet startade var ambitionen att hela verksamheten skulle gås igenom grundligt och att även kemikalier som säljs till kunder skulle granskas vad gäller märkning, barnskyddande förslutning etc. Detta gjorde miljökontoret vid de första inspektionerna, men bedömde sedan att det skulle ta för lång tid att fortsätta så vid varje verksamhet. Miljökontoret valde därför att fortsättningsvis lägga fokus på hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall då vi fann att det fanns många briser där. Exempel på inriktningar inför nästa tillsynsaktivitet riktad mot fordonsverkstäder är uppföljning av tidigare påpekanden, kemiska produkter som säljs direkt till kund, energifrågor och egenkontroll. Nästa tillsynsaktivitet kan ske genom inspektioner och/eller riktad information. Behovet av tillsyn varierar från verkstad till verkstad men ett tidsintervall på 5 år mellan tillsynsaktiviteterna bedöms ändå vara rimligt som schablon för samtliga fordonsverkstäder. Bilagor 1. Besökta objekt i projekt fordonsverkstäder 2

4 Bilaga 1 Besökta objekt i projekt fordonsverkstäder Nr Företag Adress Inspektionsdatum 1 Berglunds Bil och Mek Tyllahagen Bilaffären i Borlänge AB Nygårdsvägen Tomas Kaakinen Bil AB Hugo Hedströms väg Kroons fordonsservice AB Montörsgatan Nilssons bilplåtslageri KB Tunavägen Arkitekten, Erikslundsgymnasiet Arkitektgatan Carlia Bil Bygatan Tuna Hydraulic AB Tunavägen Lastbilsservice J Gunberger AB Filargatan Autotjänst Gjutargatan Perssons Bilservice AB Tolvmilavägen MTC Service Kvicks Bil och Bygg Tolvmilavägen Swecon Godsvägen Tunabyggen Betesgatan Nordquist Bil och Allservice Mats Knuts väg Toyotacenter/Biva Bergslagen AB Gjutargatan Östens Bil Traktor Maskinservice Rommevägen Borlänge Husvagnsservice Tunavägen Linje & kabelplöjning Maskingränd Sellnäs Svets- & Maskinrep. Sör Sellnäs Mats Bilar i Borlänge AB Nygårdsvägen Borlänge Energi AB Nygårdsvägen Lood:s Fritids AB Tunavägen Lasses bromsservice Vreten Olérs Bilservice Gagnbro Dala Hydraulik AB Metallgatan Gustafs Hydraulik Godsvägen Firma Tommy Vilfordson Sellnäs Blixtens Bilservice Gjutargatan SB Bolagen Godsvägen Borlänge Biluthyrning Herrgårdsgatan Eriksson Bygg & Entreprenadmaskiner AB Rommevägen Börje & söner rep & däck i Borlänge Godsvägen Sv Lantmännen maskin AB Tunavägen

5 36 Bil och Traktor Gjutargatan 13A Borlänge bilplåtslageri Herrgårdsgatan Plåt och Motor Herrgårdsgatan Motorcity Gjutargatan BL Motorservice Hugo Hedströms väg Amab Hydraul Gjutargatan 13A Citro-fix Maskingränd Djuses komponentservice Repbäcksvägen Hinz försäljnings AB Tunavägen Dala Bil & traktorkyl/ac Center Avantia Godsvägen Hanssons bil & motor Skräddarbackens By Borlänge propellerservice Filargatan Hans Trans Trading AB Rommev Borlänge Fordonsservice Rågåker Bengts Cykel o motor Kvarnsvedsvägen Tommys Motor Torsångsvägen Motorbikers Kvarngatan Olles Bilservice Rommevägen Zackrisson Maskin Skräddarbackens By Murbo Bilplåt Murbo 157 (8) HA:s Bilservice Smidesgatan

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Inventering Södra Backa industriområde

Inventering Södra Backa industriområde Inventering Södra Backa industriområde Projekt 2008 Projektet genomfört och sammanställt av Maria Berdén Evertsson Miljöinspektör Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte... 4

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum 2011-10-07 HS Kraft AB 1 Revisionshistorik Version

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer