SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN"

Transkript

1 SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN En skrift om HSB Bostadsrättsförening Ekemarkens historia, utgiven med anledning av bostadsrättsföreningens 50-årsjubileum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Kal och Ada, äkta Hisingsbor 2 Hisingen blev öarnas ö 3 4 Gator med anor 5 6 Höga hus med utsikter 7 8 Det byggdes för sol, luft och bad 9 10 Före bebyggelsen en lantlig idyll Inflyttningstider Pionjärerna Vår ordförande heter Mats Ekemarkens konst Viktiga årtal i Ekemarkens historia Redaktion och research: Anita Fyhr, Lars-Erik Christensson, Eva Bolinder, Britta Pramås, Britt Bergman och Ulla-Brita Essen. Text och layout: Bo Fahlberg och Maria Rasmusson. 1

2 KAL OCH ADA, ÄKTA HISINGSBOR Majbor och folk från Masthugget är oftast väldigt stolta över sitt ursprung och har all rätt i världen att vara det, men de har problem med Hisingsborna. I deras ögon är de inga äkta göteborgare. För sådana kommer, enligt deras tycke, från rätt sida av älven. Vitsarnas Kal och Ada är antingen Masthuggsbor eller Majbor enligt traditionen. Men sträck på er kära Ekemarkare. Kal och Ada har nämligen funnits i verkligheten. Och de är just från Ekemarken, som är en gammal benämning, på ett något vidsträcktare område, än vår förenings domäner. Ur-Kal är nämligen född ett stenkast härifrån. Ur-Ada är visserligen född i Haga men blev Hisingsbo, när hennes familj 1897 flyttade till, och hyrde lägenhet i just det hus, som Kals far Pontus Olsson ägde i Stillestorp. Då var hon tolv år. Men låt oss ta allt från början. Karl-Alfred Olsson föddes i Stillestorp i Ekemarken den 1 mars Ada Konstatnia Lidström är född den 25 augusti När Ada är 12 år bor hon i samma hus som Karl. Hennes ett år äldre bror Gustav blev bäste kamrat med Karl. Inte så konstigt att Karl och Ada då så småningom blev ett par. De gifte sig 1909 och flyttade in på Korpbergsgatan. Men hur kom det sig att detta par blev Kal och Ada för göteborgarna. Båda var aktiva i arbetaroch nykterhetsrörelsen och var duktiga amatörskådespelare. I IOGT Kvillebäckens hus Lådan på Kvillegatan spelades det revy där de båda medverkade. De var duktiga, Ada var inte bara vacker utan hon ägde också en behaglig sångröst och Karl var den tidens stå uppare. Men han sjöng och spelade munspel också. Deras gemensamma och vitsiga inslag i revyerna bar namnet Kal och Ada. Dessa blev vida berömda i hela Göteborg och återberättades på varven och på Pottan och spreds till många andra arbetsplatser och vidare ute på gator och torg. Det var så Kal och Ada uppstod. Paret var amatörartister och måste ha varit väldigt duktiga, eftersom deras eftermäle fortfarande lever. Ada avled 1963 vid 79 års ålder Kal levde till 1971 och blev 86 år. 2

3 HISINGEN BLEV ÖARNAS Ö Under sten- och bronsåldern bestod Hisingen inte av en ö utan av flera. Då låg strandlinjen 15 respektive 10 meter över dagens nivå. Så sent, som under vikingatid, var Kvillebäcken ett segelbart sund som mynnade ut i Nordre älv. Många fornlämningar vittnar om att området varit attraktivt för bosättningar ända sedan stenåldern. Torslanda, Björlanda och delar av Lundby tycks vara mest bebodda under sten- och bronsålder, medan Säve och angränsande delar av Björlanda och Tuve lockat flest bosättare under yngre järnålder. Detta beror på landskapets dåtida utsende. Bronsåldern Stranden låg under bronsålder, före Kristus ca 10 m över dagens nivå. Hisingen och Göteborg var då uppdelat i en väldig skärgård. De låglänta partierna var under vatten och bildade sund eller havsvikar. Jakt och fiske var en basnäring. Göteborg under bronsåldern. Stranden låg då ca 10 m över dagens nivå. 3 Vikingatiden Under vikingatiden var Hisingen fortfarande delad av ett sund i nuvarande Kvillebäckens dalgång. De västra delarna av Hisingen var norska ända fram till 1658, Lundby och Tuve socknar blev däremot svenska i mitten av 1200-talet genom en uppgörelse mellan kung Håkon av Norge och Birger Jarl. Jarlen hade stöttat den norske kungen med soldater i Danmarks krig mot Norge och belönades därför med dessa socknar. Kvillebäcken blev då landsgräns mot Norge talet Från 1700-talet blev Hisingen en koloni för den växande handelsstaden Göteborg. Hisingsbönderna tog färjorna den korta biten över älven vid Hisingstad och Färjestaden med grönsaker och säd till Göteborg och Klippanområdet. Sillen gick till i mitten av 1700-talet och skapade expansion och välstånd för en period. Sillsalterier och tjärkokerier anlades då bland annat vid Lindholmen talets Hisingen Under 1820-talets laga skifte flyttades Lundbys gårdar ut på ägorna. Sannegården och Brämaregården är exempel på stadsdelar som fått namn efter gårdarna. På 1800-talet började industrialiseringen av Hisingen och nya fabriker startades för bland annat segelduk, tjära och ättika. Varven etableras Med skeppsvarven blev Hisingen ett betydande industriområde. Lindholmens varv startades Varvsarbetarna byggde tillsammans sina timrade bostadshus på varvets mark på bergen, de påminde mycket om fiskelägena i Bohuslän flyttade Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad över älven och etablerade Götaverkens stora varvsområde. Han sålde också industritomter i attraktivt läge vid Kvillebäckens utlopp. Det tredje storvarvet, Eriksbergs Mekaniska Verkstad byggde sitt första fartyg Torrläggning av vassmarker Tidigare vassmarker torrlades under och 80-talet för att inrätta området i kvarter

4 och gator. Runt Kvilletorget, som blev Hisingens handelscentrum i slutet av 1800-talet, byggdes de första bostäderna och sedan tillkom flera landshövdingehus runt om i den nya stadsdelen. En del av landshövdingehusen var speciella i Brämaregården, med en bostadsvåning i stensockel och tre i trähusdelen ovanpå. I Göteborg fick man inte bygga mer än två våningar i trä, men eftersom Lundby var en egen socken gällde andra regler här. Före 1874 var det båt som gällde för att ta sig över älven. Men detta år får Hisingen sin första broförbindelse med Göteborg. Under 1880-talet muddrades Göta älv för större fartyg. Muddermassorna användes bl. a. för att fylla ut Tingstadsvassen, där hamnar planerades. En kanal byggdes då i en båge för att man lätt skulle kunna lossa mudder. Genom kanalen skapades Ringön. Andra stora industrier som grundades vid 1800-talets slut var Göteborgs porslinsfabrik, Gahms väskfabrik på Lindholmen och valskvarnen vid Eriksberg. Stora träförädlingsindustrier var Strömman och Larsson och Färjenäs snickerifabrik. De flesta av varvs- och industriarbetarna bodde i omoderna ettor som hyrdes ut av privata värdar. Lundby socken Lundby har anor sedan långt tillbaka och är ett urgammalt bysamhälle. Lundby var egen socken fram till 1906 då det införlivades med Göteborg. Namnet har förmodligen sitt ursprung av att byn var byggd kring en lund. Mot slutet av 1800-talet stod det klart att Lundby behövde expandera. Stora torrläggningar gjordes, bland annat i Lundbyvassen och kring Lindholmen. Kvarteren blev rätvinkliga och gatunamnen hämtades från den grekiska mytologin. Herkules-gatan och Neptunusgatan är kvarlevor sedan denna tid. Kvillebäcken utgjorde en gräns mellan socknarna Backa och Lundby och var även riksgräns mot Norge till Området kring Kvillebäckens utlopp utvecklades till en viktig knutpunkt för kommunikationer till och från Hisingen. 4 Milstolpar under 1800-talet 1840 Lindholmens varv 1867 Göteborgs Mek verkstad 1871 Eriksberg blir varv 1874 Första Götaälvbron 1883 Tingstadsvass inkorporeras 1898 Göteborgs Porslinsfabrik

5 GATOR MED ANOR HSBs bostadsrättsföreningar får sina namn när föreningarnas byggen börjar planeras, eller då marken förvärvas eller upplåtes. Att vår förening fick heta Ekemarken beror på att området där husen nu ligger sedan lång tid tillbaka kallats Ekemarken. Eke ger besked om ekskog och slutändelsen att den användes till betesmark. Google Maps Stadsdelen Kvillebäcken För drygt 100 år sedan och fram till 1950-talet har stadsdelsnamnet Kvillebäcken i Brämaregården varit förknippat med området runt Kvilletorget. I planeringen av HSBs bygge nämns också Kvillebäcken i lägesbeskrivningen. I dag känner vi Kvillebäcken, som området norr om Hjalmar Brantingsgatan och söder om Björlandavägen, begränsat av Gustav Dalensgatan i öster och Flunsåsberget i väster. I framtiden kommer förmodligen också den byggnation som nu sker mellan Gustav Dahlensgatan och Backaplan att innefattas, eftersom konsortiet som bygger, helt sonika stulit namnet. en bifurkation, som rinner åt två håll. Där bäcken byter riktning vid Tuve, byter den även namn till Kvillen. Kvillegatan som idag är en säckgata, föregicks av en väg som hette Kvillebäcksvägen och ännu tidigare av Tuvevägen, eftersom den var den stora vägen ut mot Tuve. När vägen 1922 blev gata ändrades följdriktigt också namnet. Vivelvindsgatan som går igenom vårt område tillkom strax innan Ekemarken byggdes och namnet stadsfästes Gatan var en förutsättning för föreningens bygge och den vidare utbyggnaden utmed gatan. Namnet på gatan är ett s k gruppnamn av olika vindgator och har inga historiska anor Kvilletorget var var en samlingspunkt under första hälften av 1900-talet. Där bedrevs torghandel av bönder från Tuve, Säve och Skändla. Runt torget växte landshövdingehusen upp. De flesta byggdes Det är kanske fel att säga att husen växte upp runt torget, det var nog snarare så att husen byggdes först, sedan iordningsställdes torget. Såväl torget som Kvillegatan har namnet efter Kvillebäcken. Bäcken var ända fram till medeltiden ett segelbart sund mellan Göta älv och Nordre älv. Numera återstår ett litet flöde, 5

6 Hallegatan har sitt namn efter Hallen, som är en tidig benämning på huvuddelen av Ramberget. Denna redovisas tidigast under ¼ mantel Hallen i jordaboken Hallen är bestämd form singularis av Hall, som betyder relativ flat sluttande berghäll. Gatan blev stadsfäst 1918 och sträcker sig utmed Ramberget. Stavstigen blev stadsfäst 1922 liksom Brantbacken. Om dessa namn är gamla benämningar på stigar, som funnits tidigare, har vi inte lyckats utröna. Enligt Greta Baum Göteborgs gator beskriver namnet Brantbacken gatans lutning och Stavstigen formen på gatan. Förmodligen har Stavstigens sträckning utökats eftersom nuvarande form är svårt att få till en vandringsstav. Hisingsgatan var innan Lundbyledens tillkomst gatan som ledde ut från hamnen och varven till Vågmästareplatsen som var en knutpunkt. Därifrån tog man sig vidare mot staden via Göta Älvbron, mot Tuve, Säve via Björlandavägen, mot Biskopsgården och Torslanda via Hjalmar Brantinggatan. Därför fick den antagligen namnet, för att den ledde vidare ut mot Hisingen. Varifrån ordet Hisingen härstammar råder det delade meningar om. Namnet är ett mycket ålderdomligt önamn. De äldsta beläggen är Hising och det är hämtat ur den isländska litteraturen. En teori är att namnet är avlett av stamordet His. Den mest troliga är: Hisingen har varit delat av ett sund (Kvillebäcken) ända in i medeltiden och att detta förhållande kan vara namngrundande, allt enligt Hugo Karlssons Ortnamn. Namnet skulle då betyda den kluvna (ön). Namnet Hisingen kan härröra från tiden omkring Kristi födelse. Hjalmar Brantinggatan ar Brantinggatan är med sina 4,4 km Göteborgs längsta gata, men också Göteborgs lägsta gata. Åtminstone har den stadens lägsta punkt, den är uppmätt till 2 meter under medelvattenytan. Denna del av gatan ligger vid frihamnen. Namnet på gatan stadsfästes 1939 och namnet är till minne av arbetarrörelsens främsta banbrytare Hjalmar Branting , socialdemokratisk partiledare och statsminister, statsman och folkföbundspolitiker. Vågmästaregatan stadsfästes som alla övriga gator i dåvarande Kvillebäcken 1922, gatan fick delvis en annan sträckning Ordet vågmästare känner vi inom politiken, som ett parti eller en sk politisk vilde, som kan få en fråga än väga över från ena till andra sidan. Ny demokrati var vågmästare, liksom nu Sverigedemokraterna anses vara det. Men det är inte därifrån namnet kommer, utan från yrket vågmästare, som var den person som svarade för en allmän våg. och dess riktighet. 6

7 HÖGA HUS MED UTSIKTER Andra världskriget hade bl a inneburit att bostadsbyggandet mer eller mindre stannat av. Därför var bristen på bostäder i början av femtiotalet stor. De stora industriföretagen expanderade. Varven gick på högvarv, Volvo växte och Göteborgs Porslinsfabrik var i full verksamhet. Industrierna ropade efter arbetskraft och arbetskraften behövde bostäder. Allt fler sökte sig in från landsbygden till staden, där mer attraktiva och välavlönade arbeten fanns. HSBs femte bygge på Hisingen HSB Göteborg hade tidigare byggt två och trevåningshus för föreningarna Tolered och Bjurslätt vid Slättadamm och Guldpokalen och Jaktmarken vid Wieselgrensplatsen. Nu 1955 när HSB blev tilldelad mark i kvarteret 8 Famnknappen i Brämaregården gällde andra förutsättningar. Stadsplanen föreskrev punkthus. Något annat med tanke på tomtens storlek och saneringskostnaderna hade nog inte heller varit möjligt. Med tanke på service och kommunikationer var läget ypperligt. Kvilletorget, som då var Hisingens största handelscentrum låg alldeles intill. Två spårvagnslinjer gick förbi och vid Vågmästare-platsen låg vändplatsen för flera busslinjer. Fyra hus blev sex Det blev arkitekt Lars Sjölander och ingenjör Gunnar Erlandsson, som ritade husen. Först var förutsättningarna fyra punkthus i tio våningar, men sedan HSB lyckats förvärva ytterligare mark genom köp av fyra landshövdingehus, blev det tre hus i tio våningar och tre hus i elva våningar, samt

8 ett affärs- och butikshus. Ambitionen var att skapa en form för punkthusen, som skulle ge minimal insyn och maximal utsikt. För att genomföra projekteringen fick man börja med att anlägga Virvelvindsgatan. Lundby Ångbageri, som låg där Vårdcentralen nu ligger fick skatta åt förgängligheten. Fem hus revs Vid nuvarande Hallegatan 13 revs tre landshövdingehus, samt två mycket gamla trähus uppe i Ekebacken. Det var tänkt att butiks- och affärshuset skulle ingå i bostadsrättsföreningen, men det skulle visa sig att det var svårt att få det belånat. Det framgår i styrelseprotokoll att dåvarande bostadsminister John Eriksson uppvaktades och han i sin tur lyckades påverka kreditinstituten att belåna affärshuset. För att inte äventyra bostadsrättsföreningens ekonomi förblev affärshuset i HSB Göteborgs ägo. Det var inte helt okontroversiellt att bygga hus i tio till elva våningar på Hisingen. Det blev debatt i tidningarna. Torsten Frendberg, som skrev om stadsplanefrågor i Ny Tid, tyckte att husen blev alldeles för höga för Brämaregården. Han brukade annars vara en ivrig påhejare av HSB, men ville se en helt annan skala på Hisingen. Först med höghus HSB blev först att bygga högt, men också först att förse husen med så stor andel tre- och fyrarumslägenheter. På Hisingen var det brist på större lägenheter. I flerfamiljshusen hade man hittills i huvudsak byggt ettor och tvåor. Det var en pionjärinsats, som HSB ska ha all heder av. 8

9 DET BYGGDES FÖR SOL, LUFT OCH BAD I maj månad 1955 blev HSB i Göteborg, eller som det hette på den tiden, Hyresgästernas Sparkassa och Byggnadsförening i Göteborg, tilldelad mark för uppförande av fyra punkthus vid Hjalmar Brantinggatan i Brämaregården. Marken uppläts med tomträtt. Vid årets första möte med HSB Göteborgs styrelse rapporterades att de fyra tiovåningshusen skulle innehålla ca 60 lägenheter i vardera hus och att bygget skulle igångsättas under sommaren. SACO strejkade Nu blev det inte så, därför att SACO-strejken kom emellan. Om än endast ett fåtal av HSB Göteborgs anställda var direkt berörda, så gick det inte att få fram byggnadshandlingar, eftersom såväl samarbetspartner på konsultsidan som stadens tjänstemän var involverade i konflikten. Under tiden hade HSB lyckats förvärva fyra äldre saneringsfärdiga landshövdingehus till ett pris av kronor och därmed utvidgat området. I stället för fyra punkthus i tio våningar blev det nu tre tiovånings- och tre elvavåningshus, samt ett affärshus. Den första byggnadsetappen bestående av 197 lägenheter kunde först startas under sommaren 1957, den andra utbyggnadsetappen om 180 lägenheter startade i november. Staten ändrade belåningsförutsättningarna Förseningen av byggstarten var inte det enda problemet utan det visade sig att staten också under tiden ändrat förutsättningen för belåningen av bostadshus. Trots att den beräknade byggnadskostnaden på kronor höll, så skulle belåningen bli kronor lägre än den beräknades i kalkylen. För att finansiera den uteblivna statliga belåningen höjdes avgifterna i Ekemarken med 7,5 procent och grundavgifterna med totalt kronor. 9

10 Inflyttningen för den första etappen skedde mellan 1 15 december för 95 lägenheter och mellan den 1 28 februari med 102 lägenheter. Inflyttningen av den andra etappen skedde mellan den 15 juli till den 1 oktober med 180 lägenheter. HSB föreningsstämma 1958 Under rubriken Lyckad sanering i Brämaregården kunde ombuden i HSBs föreningsstämma 1958 ta del av följande text i verksamhetsberättelsen för 1957: Under våren köptes det sista av de fyra landshövdingehusen i Brämaregården. Denna fastighet liksom de övriga tre överläts på stadens fastighetskontor, som ombesörjde rivningen. HSB övertog därefter den frigjorda marken med tomträtt. För att bereda plats åt HSBs 377 lägenheter och butiksoch kontorshuset har sju bostadsfastigheter undanröjts med sammanlagt 68 lägenheter. En fastighetssanering av detta slag kräver tidsödande förhandlingar och många besvärligheter, bl.a. i frågor som rör uppsägning och om flyttning. Bostadsförmedlingen har äran av att ha skött denna utrymning med skicklighet. Man får hoppas att förnyelsen vid Brämaregården icke skall vara enstaka företeelse, utan vinna efterföljd i övriga saneringsmogna stadsdelar. 10

11 11

12 FÖRE BEBYGGELSEN, EN LANTLIG IDYLL I början av 50-talet, innan Virvelvindsgatan anlades och bebyggelsen utmed den tillkom, var denna del av Brämaregården en lantlig idyll. Vi blev påminda om detta genom ett brev som vi fick. Jag fick av en händelse höra att Ekemarken ska fira femtioårsjubileum. Då tänkte jag att dessa bilder kunde vara intressanta, skriver Kjell Olsson till oss. Bilderna på mina föräldrar och huset, som mamma föddes i, är tagna i början av femtiotalet. Klockaregården hette fastigheten, som låg på nuvarande Ekemarkens mark gifte jag mig och vi flyttade till HSB Ekemarken. Efter några år sålde vi lägenheten, men i slutet av 60-talet köpte vi tillbaka samma lägenhet, till mina föräldrar, som levde där sina sista år. Min mamma Ester dog 1973 och pappa Olof Min mor hade under sin levnad flyttat ca 300 meter vågrätt och 10 våningar lodrätt. 12

13 13 INFLYTTNINGSTIDER

14 14

15 PIONJÄRERNA 15

16 16

17 TECKNADE LÄGENHETEN De träffades på dans på Skanstull 1954, Marian och Lars-Erik Christensson. Skanstull var under femtiotalet och en bit in på sextiotalet ett mycket populärt dansställe, där många göteborgare fann sin livskamrat. De visste nästan med ens att det skulle bli de två. Det var bara ett problem, bostadsbristen var enorm. Lars Erik är född i Majorna, han är också HSB-are sedan barnsben. Han växte nämligen upp i HSBs bostadsrättsförening Svärdsliljan, i Kungsladugård, som är nummer två i ordningsföljd bland HSBs bostadsrättsföreningar i Göteborg. Svärdsliljan byggdes Min far var förtroendeman i föreningen, så jag blev tidigt förtrogen med HSB, för samtalen kring köksbordet handlade oftast om händelser i föreningen, säger Lars-Erik. Vi bodde i Svärdsliljan fram till 1943, då familjen flyttade till Björlandavägen på Hisingen, jag var 12 år då. Anledningen till flytten var nog att den lilla lägenheten i Kungsladugård blev allt för trång. Flyttade till Göteborg Marians första år tillbringades i Skaraborgs län, hon blev göteborgare i tioårsåldern då hennes familj flyttade till Göteborg. Efter min realexamen fick jag jobb på Länsstyrelsen och då är året 1952, där arbetade jag i fem år och sedan fick jag en anställning på Jägareförbundet och Göteborgs Jaktvårdsällskap, berättar Marian. En anställning hon skulle ha kvar till 1995, då hon gick i pension. Lars-Erik utbildade sig till frisör och han hade jobb på en salong i centrala Göteborg vid tiden då de träffades. 17 Vi ville ju så gärna flytta ihop, men hade ingenstans att bo. För att få en lägenhet fanns endast en utväg och det var bostadsförmedlingen. Alla lägenheter förmedlades genom den, även bostadsrätterna förklarar Marian. Kontakter Men det skadade inte med kontakter skulle det visa sig. Lars Eriks far Erik Sigfrid Christensson var en av HSBs pionjärer och var väl förtrogen med var och vad HSB planerade att bygga. Lars-Erik och Marian fick därför tidigt reda på att det skulle byggas i Brämaregården och anmälde sitt intresse att bo där hos bostadsförmedlingen. I september 1956 tecknades kontraktet, men inflyttningen kunde ske först den 3 mars Att det tog så lång tid från att avtalet tecknades tills inflyttning, berodde delvis på att en SACOstrejk kom emellan, men det tillhörde inte ovanligheterna heller att ett par år förflöt mellan tecknande och inflyttning, på den tiden säger Lars-Erik. Kollade på bygget När vi fått löftet från bostadsförmedlingen att vi skulle få en lägenhet i Ekemarken var vi oftast ute på byggplatsen och försökte där kolla in var vi helst skulle vilja bo. Därför tackade vi nej till den första anvisningen vi fick och frågade om vi inte istället skulle kunna få bo i lägenhet nr 2 på Virvelvindsgatan 6. Den lägenheten låg överst på 11:te våningen och i rätt väderstreck och består av 2 rum med kammare och är på 66 m2. Och här i samma lägenhet har vi bott i 52 år nu, säger Marian. Det är klart att vi trivs här, annars hade vi väl inte bott kvar så länge. Vi har naturligt-

18 1956 FLYTTADE IN 1959 vis funderat på att flytta till något större, men att få en lägenhet med ett så bra läge och en liknande utsikt finns bara inte, menar Marian. Att jag hade mitt arbete så nära var naturligtvis också något som bidrog till, att det aldrig blev någon flytt till något större, inflikar Lars-Erik. En kollega fick en idé Det var en kollega på min arbetsplats i Göteborg, som föreslog att jag skulle starta en egen salong, när jag nu skulle flytta till ett nytt område på Hisingen. Jag hade inte haft den tanken tidigare, men idén att öppna eget kunde jag inte släppa. Så jag tog kontakt med HSB. Att jag var son till Erik Sigfrid Christensson, underlättade säkert att HSB vågade upplåta lokalen Hallegatan 13 till mig. Där drev jag frisersalong från Nog har åtskilliga medlemmar blivit friserade av mig under årens lopp. Att vara verksam som frisör och i huvudsak ha sin kundkrets bland föreningens medlemmar har inneburit att jag fått en god inblick om vad som hänt och skett i Ekemarken under årens gång. Lokalen är upplåten med bostadsrätt, så jag har haft två medlemskap i föreningen ända fram till 1999, numera är lokalen överlåten till annan. Revisor i föreningen Lars-Erik har varit engagerat som revisor i föreningen i ett femtontal år och i ett par omgångar varit sammankallande i valberedningen sammantaget i tolv år. Men som näringsidkare i området har jag inte velat engagera mig i styrelsen, som ordförande eller på någon annan post, det hade säkert inte varit så bra. Ute på den numera förlängda och inglasade balkongen har Marian och Lars-Erik en förnämlig utsikt utöver och utmed älven. I balkonggolvet finns en lucka ner till balkongen under deras. Sådana luckor fanns i alla balkonggolv före balkongrenoveringen från sjunde våningen och uppåt. De fanns där, därför att brandstegarna tidigare inte räckte längre än dit. Nu finns de endast kvar i 11:e våningen. Men nu tror jag inte ens att vi högst upp behöver luckorna, eftersom jag för något år sedan, när jag tittade ut fick se en brandman glatt vinkande från en brandstegskorg i jämnhöjd med balkongräcket, berättar Marian. De brukar ibland ha stegövningar här. Välkommen sa jag, i vanligaste fall tar vi emot gästerna via hissen, men det får väl vara okey för den här gången. Det tyckte brandmannen var väldigt roligt sagt, och tydligen också min man, för han ska i alla sammanhang berätta den episoden. Fritidshus i Grebbestad Numera, som pensionärer efter ett långt arbetsliv, tillbringar Marian och Lars-Erik halva året i sitt fritidshus i Grebbestad. Den 1 april tar de farväl av Ekemarken och är hemma igen den 1 oktober. Det är ett gammalt hus från 1860-talet på ca 70 m2 som sedan 43 år tillbaka varit deras sommarnöje. Nu renoverat till modern standard. Underligt nog så längtar vi åt båda håll. Vi är väldigt glada i slutet på vintern att få komma i väg till naturen och havet, men när stormarna låter höra av sig och höstmörkret faller på, då längtar vi hem till Ekemarken. Väl hemma tar vi vara på stadens möjligheter, går på konserter och teater, träffar vänner och bekanta. 18

19 EKEMARKEN ÄR EN OAS Ekemarken ter sig som en liten oas, för mig. Jag har nu bott i lägenheten på Virvelvindsgatan 2 i femtioett år, säger Ulla-Brita Essen och jag tror mig veta att jag är den enda nu levande kvarboende, som flyttade in när det här huset var nytt. Det har hänt en hel del i samhället, inte minst under de senaste åren, i form av skadegörelse, överfall, dråp och bränder, men från sådant har vi varit helt förskonade. Det var faktiskt en släkting som tipsade oss om att det skulle byggas i Brämaregården. Min make Thure och jag stod ju som alla andra par i bostadsförmedlingens kö och sökte något större och bättre. Vi meddelande förmedlingen att vi var intresserade av att bo där HSB byggde. Fick lägenheten via bostadsförmedlingen -Vi blev anvisad en lägenhet på tre rum och kök, som låg på fjärde våningen. Utrymmet behövdes verkligen för våra pojkar var små, Peter var sex år och Claes Göran skulle fylla två. Insatsen för trean var kronor. Månadsavgiften var 256 kronor. Idag upplevs summan som en spottstyver, men pengarna hade ett helt annat värde då. När vi flyttade in var endast fem våningar inflyttningsklara. Hissen var inte heller klar så det var kämpigt att bära upp allt via trapporna. Vi hade ett piano med oss, det var också ett tungt sådant, det krävdes fyra flyttgubbar för få upp det till lägenheten. Efter några månader fick vi meddelande om att vi skulle slippa att betala hyra en månad. Det var ett både oväntat som glädjande besked Många minnen Det är naturligt vis många episoder och minnen från de första åren i Ekemarken som framräder, när jag nu tänker tillbaka. -Barnen hade det bra här. Det fanns så mycket att göra. Bakom 6:an fanns en naturlig skidbacke, med flera gupp. I rondellen (lekplatsen mitt i området) spolade fastighetsskötaren Lindmark vatten, så att det frös till is. Där åkte barnen skridsko och spelade ishockey. Ibland blev den glädjen inte så långvarig för vintrarna kunde vara milda även på den tiden. Fotboll i Rondellen Under somrarna spelade det fotboll i rondellen. Där fanns också en häftig karusell. När barnen blev lite äldre kunde de få upp en hiskelig fart på den. Det fanns ju också gungor, till en början var det asfalt under dem, men så småningom höggs asfalten upp och ersattes med sand. Det blev lite mjukare om man skulle falla av. I samlingslokalen bedrev Unga Örnar verksamhet, med bl.a. pyssel, slöjd och pingis. För vuxna ordnades där också gymnastik och bridge. Fastighetsskötare Lindmark Vi hade en fantastiskt duktig fastighetsskötare, han hette Lindmark och han kom att betyda väldigt mycket för föreningen. Han arbetade oftast förebyggande, han gick runt minst en gång i veckan och såg till att alla lampor fungerade, att tvätt- och mangelrummen var ok. 19

20 Dessutom var den yttre skötseln utmärkt. Mot barnen var han bestämd, men också omtyckt för han ställde upp för dem. Varje år före jul tvättade Lindmark och hans fru föreningens alla lampkupor och lampglas. Frun svarade också för trappstädningen. Jag har undrat många gånger, hur hann de med allt de utförde. Senare anställdes ytterligare en fastighetsskötare, Lindmarks bror. Ferms Sport Här fanns en fantastisk fin sportaffär. Ferms sport hette den. I dag har Hattnytt dessa lokaler. Ferms skyltningar var så fina. Det handlade oftast om riktiga naturskyltningar. Några gånger hade de också levande hundvalpar i skyltfönstret. Det hade nog inte gått idag. Barnfamljer igen Ett tag var det bara vi gamla, som bodde här. Men det har förändrats. I de fall där föräldrarna har avlidit, har barn och barnbarn övertagit lägenheterna. Hit kommer också barnfamiljer utan tidigare anknytning till Ekemarken. Det tycker jag är bra. Det behövs förändring. På min svale finns det i dag två bebisar, vilket är jättetrevligt. Inom styrelsen har också medelåldern sänkts, det är beundransvärt att så många unga personer är beredda att offra sin fritid, för att vi alla här i Ekemarken ska ha ett gott boende. 20

21 MAMMORNAS TRÄFFPUNKT VAR RONDELLEN Vi kom från Kristinehamn och sökte oss till Göteborg, därför att det var här jobben fanns, berättar Gertrud Holmgren. Att det blev HSB i Ekemarken var inget val vi gjorde, utan på den tiden blev man anvisad en lägenhet av bostadsförmedlingen och valet var att acceptera eller att tacka nej. 21 Men det passade oss bra, jag hade redan ordnat arbete på flygflottiljen i Säve och maken Curt fick jobb på Lindholmen. Vi flyttade in i en liten etta på 38 kvm. Om jag minns rätt lyckades vi köpa lägenheten utan att låna till insatsen, med benäget bistånd av min mamma. Att det blev HSB, var också något jag önskade minns Gertrud. HSB fanns ju också i Kristinehamn och jag visste att det var en bra organisation. Fulla av förväntningar Vi var så fulla av förväntningar. Jag hade inte haft en egen lägenhet tidigare utan jag bodde hos min mamma, som var änka sedan många år. Alla mina syskon hade flyttat hemifrån och nu var det min tur, berättar Gertrud. -Innan flyttlasset gick från Kristinehamn passade vi på att gifta oss. Så mycket möbler hade vi inte skaffat oss och inte så mycket husgeråd heller, så både vi och bohaget fick gott och väl plats i bilen, som vi försett med takräcke. På den tiden fanns det statliga bosättningslån med billig ränta, som erbjöds nybildade unga familjer och det kom väl till pass. Vi behövde ju köpa både möbler, gardiner porslin och annat.

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

!!!! Vi i Lärkträdet Sommar 2014

!!!! Vi i Lärkträdet Sommar 2014 Vi i Lärkträdet Sommar 2014 I redaktionen: Marcus Andersson Ordförande har ordet Jag är tacksam och känner mig ödmjuk inför uppdraget. Som jag sa på stämman är jag en gröngöling i föreningen jämfört med

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta

Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta Inge och Margareta Håkansson, Morkullevägen 84, berättar om sitt boende i Sunnersta Vi har bott här på Morkullevägen sedan år 1958. När vi flyttade hit var adressen dock Granvägen 3, men i enlighet med

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Beritta Gurris kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 5 oktober 2010 kl 18.00 Lokal: Restaurang Ribersborg, Limhamnsvägen Anmälan senast

Läs mer

PLANOMRÅDET. Placering

PLANOMRÅDET. Placering DEL 2 30 Placering Planområdet ligger väster om det som kallas Säve stationssamhälle, ca 12 kilometer norr om Göteborgs centrum på Hisingens nordöstra del. Säve ligger i ett område som länge varit utredningsområde

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

NYHETSBREV April 2013

NYHETSBREV April 2013 NYHETSBREV April 2013 Placering av molok Efter mötet med Sita, Trafikkontoret, Sansac och Vivaldi har nu ett beslut tagits om var vi kan placera moloken för vårt hushållsavfall. Det var också den enda

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 STUDIEBESÖK I KOMPOSTRUMMET Måndagen den 26 september öppnades dörren till kompostrummet för tre personer som

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002 BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år r 2002 Hej alla medlemmar! Detta blad innehåller lite blandat. Information om gårdsarbetet, bredbandet, några viktiga datum i kalendern samt en sida som handlar

Läs mer

Information för nya medlemmar

Information för nya medlemmar Information för nya medlemmar Bilden är en skiss hur vårt hus skulle se ut om alla balkongerna mot gatan hade lika vindskydd och belysning. Välkommen till vår förening. Vi hoppas alla ska trivas och få

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 119 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus lägenhet i ett bra område i gamla delen av Köping. Trevlig

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: Gym, Vux, Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Det här lektionsupplägget är gjort

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN Har kämpat mot myndigheterna i 50 år 78 ANN LITTORIN BOR Rungarns säteri, Knutby FAMILJ Eva, Rickard och Claes med barnbarn SKOGSINNEHAV 300 hektar, varav 120 hektar nyckelbiotop

Läs mer