SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN"

Transkript

1 SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN En skrift om HSB Bostadsrättsförening Ekemarkens historia, utgiven med anledning av bostadsrättsföreningens 50-årsjubileum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Kal och Ada, äkta Hisingsbor 2 Hisingen blev öarnas ö 3 4 Gator med anor 5 6 Höga hus med utsikter 7 8 Det byggdes för sol, luft och bad 9 10 Före bebyggelsen en lantlig idyll Inflyttningstider Pionjärerna Vår ordförande heter Mats Ekemarkens konst Viktiga årtal i Ekemarkens historia Redaktion och research: Anita Fyhr, Lars-Erik Christensson, Eva Bolinder, Britta Pramås, Britt Bergman och Ulla-Brita Essen. Text och layout: Bo Fahlberg och Maria Rasmusson. 1

2 KAL OCH ADA, ÄKTA HISINGSBOR Majbor och folk från Masthugget är oftast väldigt stolta över sitt ursprung och har all rätt i världen att vara det, men de har problem med Hisingsborna. I deras ögon är de inga äkta göteborgare. För sådana kommer, enligt deras tycke, från rätt sida av älven. Vitsarnas Kal och Ada är antingen Masthuggsbor eller Majbor enligt traditionen. Men sträck på er kära Ekemarkare. Kal och Ada har nämligen funnits i verkligheten. Och de är just från Ekemarken, som är en gammal benämning, på ett något vidsträcktare område, än vår förenings domäner. Ur-Kal är nämligen född ett stenkast härifrån. Ur-Ada är visserligen född i Haga men blev Hisingsbo, när hennes familj 1897 flyttade till, och hyrde lägenhet i just det hus, som Kals far Pontus Olsson ägde i Stillestorp. Då var hon tolv år. Men låt oss ta allt från början. Karl-Alfred Olsson föddes i Stillestorp i Ekemarken den 1 mars Ada Konstatnia Lidström är född den 25 augusti När Ada är 12 år bor hon i samma hus som Karl. Hennes ett år äldre bror Gustav blev bäste kamrat med Karl. Inte så konstigt att Karl och Ada då så småningom blev ett par. De gifte sig 1909 och flyttade in på Korpbergsgatan. Men hur kom det sig att detta par blev Kal och Ada för göteborgarna. Båda var aktiva i arbetaroch nykterhetsrörelsen och var duktiga amatörskådespelare. I IOGT Kvillebäckens hus Lådan på Kvillegatan spelades det revy där de båda medverkade. De var duktiga, Ada var inte bara vacker utan hon ägde också en behaglig sångröst och Karl var den tidens stå uppare. Men han sjöng och spelade munspel också. Deras gemensamma och vitsiga inslag i revyerna bar namnet Kal och Ada. Dessa blev vida berömda i hela Göteborg och återberättades på varven och på Pottan och spreds till många andra arbetsplatser och vidare ute på gator och torg. Det var så Kal och Ada uppstod. Paret var amatörartister och måste ha varit väldigt duktiga, eftersom deras eftermäle fortfarande lever. Ada avled 1963 vid 79 års ålder Kal levde till 1971 och blev 86 år. 2

3 HISINGEN BLEV ÖARNAS Ö Under sten- och bronsåldern bestod Hisingen inte av en ö utan av flera. Då låg strandlinjen 15 respektive 10 meter över dagens nivå. Så sent, som under vikingatid, var Kvillebäcken ett segelbart sund som mynnade ut i Nordre älv. Många fornlämningar vittnar om att området varit attraktivt för bosättningar ända sedan stenåldern. Torslanda, Björlanda och delar av Lundby tycks vara mest bebodda under sten- och bronsålder, medan Säve och angränsande delar av Björlanda och Tuve lockat flest bosättare under yngre järnålder. Detta beror på landskapets dåtida utsende. Bronsåldern Stranden låg under bronsålder, före Kristus ca 10 m över dagens nivå. Hisingen och Göteborg var då uppdelat i en väldig skärgård. De låglänta partierna var under vatten och bildade sund eller havsvikar. Jakt och fiske var en basnäring. Göteborg under bronsåldern. Stranden låg då ca 10 m över dagens nivå. 3 Vikingatiden Under vikingatiden var Hisingen fortfarande delad av ett sund i nuvarande Kvillebäckens dalgång. De västra delarna av Hisingen var norska ända fram till 1658, Lundby och Tuve socknar blev däremot svenska i mitten av 1200-talet genom en uppgörelse mellan kung Håkon av Norge och Birger Jarl. Jarlen hade stöttat den norske kungen med soldater i Danmarks krig mot Norge och belönades därför med dessa socknar. Kvillebäcken blev då landsgräns mot Norge talet Från 1700-talet blev Hisingen en koloni för den växande handelsstaden Göteborg. Hisingsbönderna tog färjorna den korta biten över älven vid Hisingstad och Färjestaden med grönsaker och säd till Göteborg och Klippanområdet. Sillen gick till i mitten av 1700-talet och skapade expansion och välstånd för en period. Sillsalterier och tjärkokerier anlades då bland annat vid Lindholmen talets Hisingen Under 1820-talets laga skifte flyttades Lundbys gårdar ut på ägorna. Sannegården och Brämaregården är exempel på stadsdelar som fått namn efter gårdarna. På 1800-talet började industrialiseringen av Hisingen och nya fabriker startades för bland annat segelduk, tjära och ättika. Varven etableras Med skeppsvarven blev Hisingen ett betydande industriområde. Lindholmens varv startades Varvsarbetarna byggde tillsammans sina timrade bostadshus på varvets mark på bergen, de påminde mycket om fiskelägena i Bohuslän flyttade Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad över älven och etablerade Götaverkens stora varvsområde. Han sålde också industritomter i attraktivt läge vid Kvillebäckens utlopp. Det tredje storvarvet, Eriksbergs Mekaniska Verkstad byggde sitt första fartyg Torrläggning av vassmarker Tidigare vassmarker torrlades under och 80-talet för att inrätta området i kvarter

4 och gator. Runt Kvilletorget, som blev Hisingens handelscentrum i slutet av 1800-talet, byggdes de första bostäderna och sedan tillkom flera landshövdingehus runt om i den nya stadsdelen. En del av landshövdingehusen var speciella i Brämaregården, med en bostadsvåning i stensockel och tre i trähusdelen ovanpå. I Göteborg fick man inte bygga mer än två våningar i trä, men eftersom Lundby var en egen socken gällde andra regler här. Före 1874 var det båt som gällde för att ta sig över älven. Men detta år får Hisingen sin första broförbindelse med Göteborg. Under 1880-talet muddrades Göta älv för större fartyg. Muddermassorna användes bl. a. för att fylla ut Tingstadsvassen, där hamnar planerades. En kanal byggdes då i en båge för att man lätt skulle kunna lossa mudder. Genom kanalen skapades Ringön. Andra stora industrier som grundades vid 1800-talets slut var Göteborgs porslinsfabrik, Gahms väskfabrik på Lindholmen och valskvarnen vid Eriksberg. Stora träförädlingsindustrier var Strömman och Larsson och Färjenäs snickerifabrik. De flesta av varvs- och industriarbetarna bodde i omoderna ettor som hyrdes ut av privata värdar. Lundby socken Lundby har anor sedan långt tillbaka och är ett urgammalt bysamhälle. Lundby var egen socken fram till 1906 då det införlivades med Göteborg. Namnet har förmodligen sitt ursprung av att byn var byggd kring en lund. Mot slutet av 1800-talet stod det klart att Lundby behövde expandera. Stora torrläggningar gjordes, bland annat i Lundbyvassen och kring Lindholmen. Kvarteren blev rätvinkliga och gatunamnen hämtades från den grekiska mytologin. Herkules-gatan och Neptunusgatan är kvarlevor sedan denna tid. Kvillebäcken utgjorde en gräns mellan socknarna Backa och Lundby och var även riksgräns mot Norge till Området kring Kvillebäckens utlopp utvecklades till en viktig knutpunkt för kommunikationer till och från Hisingen. 4 Milstolpar under 1800-talet 1840 Lindholmens varv 1867 Göteborgs Mek verkstad 1871 Eriksberg blir varv 1874 Första Götaälvbron 1883 Tingstadsvass inkorporeras 1898 Göteborgs Porslinsfabrik

5 GATOR MED ANOR HSBs bostadsrättsföreningar får sina namn när föreningarnas byggen börjar planeras, eller då marken förvärvas eller upplåtes. Att vår förening fick heta Ekemarken beror på att området där husen nu ligger sedan lång tid tillbaka kallats Ekemarken. Eke ger besked om ekskog och slutändelsen att den användes till betesmark. Google Maps Stadsdelen Kvillebäcken För drygt 100 år sedan och fram till 1950-talet har stadsdelsnamnet Kvillebäcken i Brämaregården varit förknippat med området runt Kvilletorget. I planeringen av HSBs bygge nämns också Kvillebäcken i lägesbeskrivningen. I dag känner vi Kvillebäcken, som området norr om Hjalmar Brantingsgatan och söder om Björlandavägen, begränsat av Gustav Dalensgatan i öster och Flunsåsberget i väster. I framtiden kommer förmodligen också den byggnation som nu sker mellan Gustav Dahlensgatan och Backaplan att innefattas, eftersom konsortiet som bygger, helt sonika stulit namnet. en bifurkation, som rinner åt två håll. Där bäcken byter riktning vid Tuve, byter den även namn till Kvillen. Kvillegatan som idag är en säckgata, föregicks av en väg som hette Kvillebäcksvägen och ännu tidigare av Tuvevägen, eftersom den var den stora vägen ut mot Tuve. När vägen 1922 blev gata ändrades följdriktigt också namnet. Vivelvindsgatan som går igenom vårt område tillkom strax innan Ekemarken byggdes och namnet stadsfästes Gatan var en förutsättning för föreningens bygge och den vidare utbyggnaden utmed gatan. Namnet på gatan är ett s k gruppnamn av olika vindgator och har inga historiska anor Kvilletorget var var en samlingspunkt under första hälften av 1900-talet. Där bedrevs torghandel av bönder från Tuve, Säve och Skändla. Runt torget växte landshövdingehusen upp. De flesta byggdes Det är kanske fel att säga att husen växte upp runt torget, det var nog snarare så att husen byggdes först, sedan iordningsställdes torget. Såväl torget som Kvillegatan har namnet efter Kvillebäcken. Bäcken var ända fram till medeltiden ett segelbart sund mellan Göta älv och Nordre älv. Numera återstår ett litet flöde, 5

6 Hallegatan har sitt namn efter Hallen, som är en tidig benämning på huvuddelen av Ramberget. Denna redovisas tidigast under ¼ mantel Hallen i jordaboken Hallen är bestämd form singularis av Hall, som betyder relativ flat sluttande berghäll. Gatan blev stadsfäst 1918 och sträcker sig utmed Ramberget. Stavstigen blev stadsfäst 1922 liksom Brantbacken. Om dessa namn är gamla benämningar på stigar, som funnits tidigare, har vi inte lyckats utröna. Enligt Greta Baum Göteborgs gator beskriver namnet Brantbacken gatans lutning och Stavstigen formen på gatan. Förmodligen har Stavstigens sträckning utökats eftersom nuvarande form är svårt att få till en vandringsstav. Hisingsgatan var innan Lundbyledens tillkomst gatan som ledde ut från hamnen och varven till Vågmästareplatsen som var en knutpunkt. Därifrån tog man sig vidare mot staden via Göta Älvbron, mot Tuve, Säve via Björlandavägen, mot Biskopsgården och Torslanda via Hjalmar Brantinggatan. Därför fick den antagligen namnet, för att den ledde vidare ut mot Hisingen. Varifrån ordet Hisingen härstammar råder det delade meningar om. Namnet är ett mycket ålderdomligt önamn. De äldsta beläggen är Hising och det är hämtat ur den isländska litteraturen. En teori är att namnet är avlett av stamordet His. Den mest troliga är: Hisingen har varit delat av ett sund (Kvillebäcken) ända in i medeltiden och att detta förhållande kan vara namngrundande, allt enligt Hugo Karlssons Ortnamn. Namnet skulle då betyda den kluvna (ön). Namnet Hisingen kan härröra från tiden omkring Kristi födelse. Hjalmar Brantinggatan ar Brantinggatan är med sina 4,4 km Göteborgs längsta gata, men också Göteborgs lägsta gata. Åtminstone har den stadens lägsta punkt, den är uppmätt till 2 meter under medelvattenytan. Denna del av gatan ligger vid frihamnen. Namnet på gatan stadsfästes 1939 och namnet är till minne av arbetarrörelsens främsta banbrytare Hjalmar Branting , socialdemokratisk partiledare och statsminister, statsman och folkföbundspolitiker. Vågmästaregatan stadsfästes som alla övriga gator i dåvarande Kvillebäcken 1922, gatan fick delvis en annan sträckning Ordet vågmästare känner vi inom politiken, som ett parti eller en sk politisk vilde, som kan få en fråga än väga över från ena till andra sidan. Ny demokrati var vågmästare, liksom nu Sverigedemokraterna anses vara det. Men det är inte därifrån namnet kommer, utan från yrket vågmästare, som var den person som svarade för en allmän våg. och dess riktighet. 6

7 HÖGA HUS MED UTSIKTER Andra världskriget hade bl a inneburit att bostadsbyggandet mer eller mindre stannat av. Därför var bristen på bostäder i början av femtiotalet stor. De stora industriföretagen expanderade. Varven gick på högvarv, Volvo växte och Göteborgs Porslinsfabrik var i full verksamhet. Industrierna ropade efter arbetskraft och arbetskraften behövde bostäder. Allt fler sökte sig in från landsbygden till staden, där mer attraktiva och välavlönade arbeten fanns. HSBs femte bygge på Hisingen HSB Göteborg hade tidigare byggt två och trevåningshus för föreningarna Tolered och Bjurslätt vid Slättadamm och Guldpokalen och Jaktmarken vid Wieselgrensplatsen. Nu 1955 när HSB blev tilldelad mark i kvarteret 8 Famnknappen i Brämaregården gällde andra förutsättningar. Stadsplanen föreskrev punkthus. Något annat med tanke på tomtens storlek och saneringskostnaderna hade nog inte heller varit möjligt. Med tanke på service och kommunikationer var läget ypperligt. Kvilletorget, som då var Hisingens största handelscentrum låg alldeles intill. Två spårvagnslinjer gick förbi och vid Vågmästare-platsen låg vändplatsen för flera busslinjer. Fyra hus blev sex Det blev arkitekt Lars Sjölander och ingenjör Gunnar Erlandsson, som ritade husen. Först var förutsättningarna fyra punkthus i tio våningar, men sedan HSB lyckats förvärva ytterligare mark genom köp av fyra landshövdingehus, blev det tre hus i tio våningar och tre hus i elva våningar, samt

8 ett affärs- och butikshus. Ambitionen var att skapa en form för punkthusen, som skulle ge minimal insyn och maximal utsikt. För att genomföra projekteringen fick man börja med att anlägga Virvelvindsgatan. Lundby Ångbageri, som låg där Vårdcentralen nu ligger fick skatta åt förgängligheten. Fem hus revs Vid nuvarande Hallegatan 13 revs tre landshövdingehus, samt två mycket gamla trähus uppe i Ekebacken. Det var tänkt att butiks- och affärshuset skulle ingå i bostadsrättsföreningen, men det skulle visa sig att det var svårt att få det belånat. Det framgår i styrelseprotokoll att dåvarande bostadsminister John Eriksson uppvaktades och han i sin tur lyckades påverka kreditinstituten att belåna affärshuset. För att inte äventyra bostadsrättsföreningens ekonomi förblev affärshuset i HSB Göteborgs ägo. Det var inte helt okontroversiellt att bygga hus i tio till elva våningar på Hisingen. Det blev debatt i tidningarna. Torsten Frendberg, som skrev om stadsplanefrågor i Ny Tid, tyckte att husen blev alldeles för höga för Brämaregården. Han brukade annars vara en ivrig påhejare av HSB, men ville se en helt annan skala på Hisingen. Först med höghus HSB blev först att bygga högt, men också först att förse husen med så stor andel tre- och fyrarumslägenheter. På Hisingen var det brist på större lägenheter. I flerfamiljshusen hade man hittills i huvudsak byggt ettor och tvåor. Det var en pionjärinsats, som HSB ska ha all heder av. 8

9 DET BYGGDES FÖR SOL, LUFT OCH BAD I maj månad 1955 blev HSB i Göteborg, eller som det hette på den tiden, Hyresgästernas Sparkassa och Byggnadsförening i Göteborg, tilldelad mark för uppförande av fyra punkthus vid Hjalmar Brantinggatan i Brämaregården. Marken uppläts med tomträtt. Vid årets första möte med HSB Göteborgs styrelse rapporterades att de fyra tiovåningshusen skulle innehålla ca 60 lägenheter i vardera hus och att bygget skulle igångsättas under sommaren. SACO strejkade Nu blev det inte så, därför att SACO-strejken kom emellan. Om än endast ett fåtal av HSB Göteborgs anställda var direkt berörda, så gick det inte att få fram byggnadshandlingar, eftersom såväl samarbetspartner på konsultsidan som stadens tjänstemän var involverade i konflikten. Under tiden hade HSB lyckats förvärva fyra äldre saneringsfärdiga landshövdingehus till ett pris av kronor och därmed utvidgat området. I stället för fyra punkthus i tio våningar blev det nu tre tiovånings- och tre elvavåningshus, samt ett affärshus. Den första byggnadsetappen bestående av 197 lägenheter kunde först startas under sommaren 1957, den andra utbyggnadsetappen om 180 lägenheter startade i november. Staten ändrade belåningsförutsättningarna Förseningen av byggstarten var inte det enda problemet utan det visade sig att staten också under tiden ändrat förutsättningen för belåningen av bostadshus. Trots att den beräknade byggnadskostnaden på kronor höll, så skulle belåningen bli kronor lägre än den beräknades i kalkylen. För att finansiera den uteblivna statliga belåningen höjdes avgifterna i Ekemarken med 7,5 procent och grundavgifterna med totalt kronor. 9

10 Inflyttningen för den första etappen skedde mellan 1 15 december för 95 lägenheter och mellan den 1 28 februari med 102 lägenheter. Inflyttningen av den andra etappen skedde mellan den 15 juli till den 1 oktober med 180 lägenheter. HSB föreningsstämma 1958 Under rubriken Lyckad sanering i Brämaregården kunde ombuden i HSBs föreningsstämma 1958 ta del av följande text i verksamhetsberättelsen för 1957: Under våren köptes det sista av de fyra landshövdingehusen i Brämaregården. Denna fastighet liksom de övriga tre överläts på stadens fastighetskontor, som ombesörjde rivningen. HSB övertog därefter den frigjorda marken med tomträtt. För att bereda plats åt HSBs 377 lägenheter och butiksoch kontorshuset har sju bostadsfastigheter undanröjts med sammanlagt 68 lägenheter. En fastighetssanering av detta slag kräver tidsödande förhandlingar och många besvärligheter, bl.a. i frågor som rör uppsägning och om flyttning. Bostadsförmedlingen har äran av att ha skött denna utrymning med skicklighet. Man får hoppas att förnyelsen vid Brämaregården icke skall vara enstaka företeelse, utan vinna efterföljd i övriga saneringsmogna stadsdelar. 10

11 11

12 FÖRE BEBYGGELSEN, EN LANTLIG IDYLL I början av 50-talet, innan Virvelvindsgatan anlades och bebyggelsen utmed den tillkom, var denna del av Brämaregården en lantlig idyll. Vi blev påminda om detta genom ett brev som vi fick. Jag fick av en händelse höra att Ekemarken ska fira femtioårsjubileum. Då tänkte jag att dessa bilder kunde vara intressanta, skriver Kjell Olsson till oss. Bilderna på mina föräldrar och huset, som mamma föddes i, är tagna i början av femtiotalet. Klockaregården hette fastigheten, som låg på nuvarande Ekemarkens mark gifte jag mig och vi flyttade till HSB Ekemarken. Efter några år sålde vi lägenheten, men i slutet av 60-talet köpte vi tillbaka samma lägenhet, till mina föräldrar, som levde där sina sista år. Min mamma Ester dog 1973 och pappa Olof Min mor hade under sin levnad flyttat ca 300 meter vågrätt och 10 våningar lodrätt. 12

13 13 INFLYTTNINGSTIDER

14 14

15 PIONJÄRERNA 15

16 16

17 TECKNADE LÄGENHETEN De träffades på dans på Skanstull 1954, Marian och Lars-Erik Christensson. Skanstull var under femtiotalet och en bit in på sextiotalet ett mycket populärt dansställe, där många göteborgare fann sin livskamrat. De visste nästan med ens att det skulle bli de två. Det var bara ett problem, bostadsbristen var enorm. Lars Erik är född i Majorna, han är också HSB-are sedan barnsben. Han växte nämligen upp i HSBs bostadsrättsförening Svärdsliljan, i Kungsladugård, som är nummer två i ordningsföljd bland HSBs bostadsrättsföreningar i Göteborg. Svärdsliljan byggdes Min far var förtroendeman i föreningen, så jag blev tidigt förtrogen med HSB, för samtalen kring köksbordet handlade oftast om händelser i föreningen, säger Lars-Erik. Vi bodde i Svärdsliljan fram till 1943, då familjen flyttade till Björlandavägen på Hisingen, jag var 12 år då. Anledningen till flytten var nog att den lilla lägenheten i Kungsladugård blev allt för trång. Flyttade till Göteborg Marians första år tillbringades i Skaraborgs län, hon blev göteborgare i tioårsåldern då hennes familj flyttade till Göteborg. Efter min realexamen fick jag jobb på Länsstyrelsen och då är året 1952, där arbetade jag i fem år och sedan fick jag en anställning på Jägareförbundet och Göteborgs Jaktvårdsällskap, berättar Marian. En anställning hon skulle ha kvar till 1995, då hon gick i pension. Lars-Erik utbildade sig till frisör och han hade jobb på en salong i centrala Göteborg vid tiden då de träffades. 17 Vi ville ju så gärna flytta ihop, men hade ingenstans att bo. För att få en lägenhet fanns endast en utväg och det var bostadsförmedlingen. Alla lägenheter förmedlades genom den, även bostadsrätterna förklarar Marian. Kontakter Men det skadade inte med kontakter skulle det visa sig. Lars Eriks far Erik Sigfrid Christensson var en av HSBs pionjärer och var väl förtrogen med var och vad HSB planerade att bygga. Lars-Erik och Marian fick därför tidigt reda på att det skulle byggas i Brämaregården och anmälde sitt intresse att bo där hos bostadsförmedlingen. I september 1956 tecknades kontraktet, men inflyttningen kunde ske först den 3 mars Att det tog så lång tid från att avtalet tecknades tills inflyttning, berodde delvis på att en SACOstrejk kom emellan, men det tillhörde inte ovanligheterna heller att ett par år förflöt mellan tecknande och inflyttning, på den tiden säger Lars-Erik. Kollade på bygget När vi fått löftet från bostadsförmedlingen att vi skulle få en lägenhet i Ekemarken var vi oftast ute på byggplatsen och försökte där kolla in var vi helst skulle vilja bo. Därför tackade vi nej till den första anvisningen vi fick och frågade om vi inte istället skulle kunna få bo i lägenhet nr 2 på Virvelvindsgatan 6. Den lägenheten låg överst på 11:te våningen och i rätt väderstreck och består av 2 rum med kammare och är på 66 m2. Och här i samma lägenhet har vi bott i 52 år nu, säger Marian. Det är klart att vi trivs här, annars hade vi väl inte bott kvar så länge. Vi har naturligt-

18 1956 FLYTTADE IN 1959 vis funderat på att flytta till något större, men att få en lägenhet med ett så bra läge och en liknande utsikt finns bara inte, menar Marian. Att jag hade mitt arbete så nära var naturligtvis också något som bidrog till, att det aldrig blev någon flytt till något större, inflikar Lars-Erik. En kollega fick en idé Det var en kollega på min arbetsplats i Göteborg, som föreslog att jag skulle starta en egen salong, när jag nu skulle flytta till ett nytt område på Hisingen. Jag hade inte haft den tanken tidigare, men idén att öppna eget kunde jag inte släppa. Så jag tog kontakt med HSB. Att jag var son till Erik Sigfrid Christensson, underlättade säkert att HSB vågade upplåta lokalen Hallegatan 13 till mig. Där drev jag frisersalong från Nog har åtskilliga medlemmar blivit friserade av mig under årens lopp. Att vara verksam som frisör och i huvudsak ha sin kundkrets bland föreningens medlemmar har inneburit att jag fått en god inblick om vad som hänt och skett i Ekemarken under årens gång. Lokalen är upplåten med bostadsrätt, så jag har haft två medlemskap i föreningen ända fram till 1999, numera är lokalen överlåten till annan. Revisor i föreningen Lars-Erik har varit engagerat som revisor i föreningen i ett femtontal år och i ett par omgångar varit sammankallande i valberedningen sammantaget i tolv år. Men som näringsidkare i området har jag inte velat engagera mig i styrelsen, som ordförande eller på någon annan post, det hade säkert inte varit så bra. Ute på den numera förlängda och inglasade balkongen har Marian och Lars-Erik en förnämlig utsikt utöver och utmed älven. I balkonggolvet finns en lucka ner till balkongen under deras. Sådana luckor fanns i alla balkonggolv före balkongrenoveringen från sjunde våningen och uppåt. De fanns där, därför att brandstegarna tidigare inte räckte längre än dit. Nu finns de endast kvar i 11:e våningen. Men nu tror jag inte ens att vi högst upp behöver luckorna, eftersom jag för något år sedan, när jag tittade ut fick se en brandman glatt vinkande från en brandstegskorg i jämnhöjd med balkongräcket, berättar Marian. De brukar ibland ha stegövningar här. Välkommen sa jag, i vanligaste fall tar vi emot gästerna via hissen, men det får väl vara okey för den här gången. Det tyckte brandmannen var väldigt roligt sagt, och tydligen också min man, för han ska i alla sammanhang berätta den episoden. Fritidshus i Grebbestad Numera, som pensionärer efter ett långt arbetsliv, tillbringar Marian och Lars-Erik halva året i sitt fritidshus i Grebbestad. Den 1 april tar de farväl av Ekemarken och är hemma igen den 1 oktober. Det är ett gammalt hus från 1860-talet på ca 70 m2 som sedan 43 år tillbaka varit deras sommarnöje. Nu renoverat till modern standard. Underligt nog så längtar vi åt båda håll. Vi är väldigt glada i slutet på vintern att få komma i väg till naturen och havet, men när stormarna låter höra av sig och höstmörkret faller på, då längtar vi hem till Ekemarken. Väl hemma tar vi vara på stadens möjligheter, går på konserter och teater, träffar vänner och bekanta. 18

19 EKEMARKEN ÄR EN OAS Ekemarken ter sig som en liten oas, för mig. Jag har nu bott i lägenheten på Virvelvindsgatan 2 i femtioett år, säger Ulla-Brita Essen och jag tror mig veta att jag är den enda nu levande kvarboende, som flyttade in när det här huset var nytt. Det har hänt en hel del i samhället, inte minst under de senaste åren, i form av skadegörelse, överfall, dråp och bränder, men från sådant har vi varit helt förskonade. Det var faktiskt en släkting som tipsade oss om att det skulle byggas i Brämaregården. Min make Thure och jag stod ju som alla andra par i bostadsförmedlingens kö och sökte något större och bättre. Vi meddelande förmedlingen att vi var intresserade av att bo där HSB byggde. Fick lägenheten via bostadsförmedlingen -Vi blev anvisad en lägenhet på tre rum och kök, som låg på fjärde våningen. Utrymmet behövdes verkligen för våra pojkar var små, Peter var sex år och Claes Göran skulle fylla två. Insatsen för trean var kronor. Månadsavgiften var 256 kronor. Idag upplevs summan som en spottstyver, men pengarna hade ett helt annat värde då. När vi flyttade in var endast fem våningar inflyttningsklara. Hissen var inte heller klar så det var kämpigt att bära upp allt via trapporna. Vi hade ett piano med oss, det var också ett tungt sådant, det krävdes fyra flyttgubbar för få upp det till lägenheten. Efter några månader fick vi meddelande om att vi skulle slippa att betala hyra en månad. Det var ett både oväntat som glädjande besked Många minnen Det är naturligt vis många episoder och minnen från de första åren i Ekemarken som framräder, när jag nu tänker tillbaka. -Barnen hade det bra här. Det fanns så mycket att göra. Bakom 6:an fanns en naturlig skidbacke, med flera gupp. I rondellen (lekplatsen mitt i området) spolade fastighetsskötaren Lindmark vatten, så att det frös till is. Där åkte barnen skridsko och spelade ishockey. Ibland blev den glädjen inte så långvarig för vintrarna kunde vara milda även på den tiden. Fotboll i Rondellen Under somrarna spelade det fotboll i rondellen. Där fanns också en häftig karusell. När barnen blev lite äldre kunde de få upp en hiskelig fart på den. Det fanns ju också gungor, till en början var det asfalt under dem, men så småningom höggs asfalten upp och ersattes med sand. Det blev lite mjukare om man skulle falla av. I samlingslokalen bedrev Unga Örnar verksamhet, med bl.a. pyssel, slöjd och pingis. För vuxna ordnades där också gymnastik och bridge. Fastighetsskötare Lindmark Vi hade en fantastiskt duktig fastighetsskötare, han hette Lindmark och han kom att betyda väldigt mycket för föreningen. Han arbetade oftast förebyggande, han gick runt minst en gång i veckan och såg till att alla lampor fungerade, att tvätt- och mangelrummen var ok. 19

20 Dessutom var den yttre skötseln utmärkt. Mot barnen var han bestämd, men också omtyckt för han ställde upp för dem. Varje år före jul tvättade Lindmark och hans fru föreningens alla lampkupor och lampglas. Frun svarade också för trappstädningen. Jag har undrat många gånger, hur hann de med allt de utförde. Senare anställdes ytterligare en fastighetsskötare, Lindmarks bror. Ferms Sport Här fanns en fantastisk fin sportaffär. Ferms sport hette den. I dag har Hattnytt dessa lokaler. Ferms skyltningar var så fina. Det handlade oftast om riktiga naturskyltningar. Några gånger hade de också levande hundvalpar i skyltfönstret. Det hade nog inte gått idag. Barnfamljer igen Ett tag var det bara vi gamla, som bodde här. Men det har förändrats. I de fall där föräldrarna har avlidit, har barn och barnbarn övertagit lägenheterna. Hit kommer också barnfamiljer utan tidigare anknytning till Ekemarken. Det tycker jag är bra. Det behövs förändring. På min svale finns det i dag två bebisar, vilket är jättetrevligt. Inom styrelsen har också medelåldern sänkts, det är beundransvärt att så många unga personer är beredda att offra sin fritid, för att vi alla här i Ekemarken ska ha ett gott boende. 20

21 MAMMORNAS TRÄFFPUNKT VAR RONDELLEN Vi kom från Kristinehamn och sökte oss till Göteborg, därför att det var här jobben fanns, berättar Gertrud Holmgren. Att det blev HSB i Ekemarken var inget val vi gjorde, utan på den tiden blev man anvisad en lägenhet av bostadsförmedlingen och valet var att acceptera eller att tacka nej. 21 Men det passade oss bra, jag hade redan ordnat arbete på flygflottiljen i Säve och maken Curt fick jobb på Lindholmen. Vi flyttade in i en liten etta på 38 kvm. Om jag minns rätt lyckades vi köpa lägenheten utan att låna till insatsen, med benäget bistånd av min mamma. Att det blev HSB, var också något jag önskade minns Gertrud. HSB fanns ju också i Kristinehamn och jag visste att det var en bra organisation. Fulla av förväntningar Vi var så fulla av förväntningar. Jag hade inte haft en egen lägenhet tidigare utan jag bodde hos min mamma, som var änka sedan många år. Alla mina syskon hade flyttat hemifrån och nu var det min tur, berättar Gertrud. -Innan flyttlasset gick från Kristinehamn passade vi på att gifta oss. Så mycket möbler hade vi inte skaffat oss och inte så mycket husgeråd heller, så både vi och bohaget fick gott och väl plats i bilen, som vi försett med takräcke. På den tiden fanns det statliga bosättningslån med billig ränta, som erbjöds nybildade unga familjer och det kom väl till pass. Vi behövde ju köpa både möbler, gardiner porslin och annat.

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

10 11 Angered, som på den tiden var en egen kommun, skulle enligt visionerna införlivas med Göteborg och bilda centrum i den nya, stora konkurrenskraftiga staden. Djärva jämförelser med andra metropoler

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

paradbostäder af gbj bygg

paradbostäder af gbj bygg kvarteret a r g u s 3 paradbostäder af gbj bygg Unik paradbyggnad från förra sekelskiftet Här föddes det moderna Växjö I mitten av 1800-talet bestod stadsdelen Söder mest av åkermark. Det mesta av marken

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén 14 Jag har tänkt på det mycket. Varför är jag så arg? Det är svårt att ändra på, men jag har faktiskt mjuknat med åren. Ja, inte är den särskilt cool,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen. 2010-09-03 Nr 3 2010

Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen. 2010-09-03 Nr 3 2010 BRF Rubinen 2010-09-03 Nr 3 2010 Rubinen Nytt Budgetmöte På styrelsens budgetmöte den 3 juli 2010 arbetade styrelsen fram en vision för föreningen, nämligen att föreningen ska ha väl underhållna byggnader,

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer