Sonja Hagelstam. Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sonja Hagelstam. Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941 1944"

Transkript

1 Sonja Hagelstam Röster från kriget En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer

2 Sonja Hagelstam (f. 1971) avlade sin filosofie magisterexamen inom ämnet etnologi vid Åbo Akademi år 1999 och påbörjade doktorandstudierna i slutet av år Åbo Akademis förlag Tavastgatan 13, FI Åbo, Finland Tfn +358 (0) E-post: Försäljning och distribution: Åbo Akademis bibliotek Domkyrkogatan 2 4, FI Åbo, Finland Tfn +358 (0) E-post:

3 RÖSTER FRÅN KRIGET

4

5 Röster från kriget En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer Sonja Hagelstam Åbo Akademis förlag Åbo Akademi University Press Åbo, Finland, 2014

6 CIP Cataloguing in Publication Hagelstam, Sonja. Röster från kriget : en etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer / Sonja Hagelstam. - Åbo : Åbo Akademis förlag, Diss.: Åbo Akademi. - Summary. ISBN ISBN ISBN (digital) Painosalama Oy Åbo 2014

7 Till mina brevskrivare

8

9 Det jag inte talar om har aldrig skett, det jag beskriver är det jag genomlever. (Krister Lundberg, Yarden. En berättelse 2009, 19) Varje berättelse som tecknas ned på en bit papper väljer också bort de andra berättelserna som inte får plats; men som man ändå, om man lyssnar riktigt noga, kan höra sorla mellan meningarna. (Krister Lundberg, Yarden. En berättelse 2009, 21)

10

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 I INTRODUKTION... 3 Utgångspunkter...4 Avhandlingens syfte och problemställning...5 Forskningssammanhang...7 Material och källkritiska överväganden...18 Brevsamlingarna: urval och avgränsning...18 Kompletterande material och etiska frågor...22 Personliga brev krigstida brev...25 Teoretiskt ramverk, metod och begrepp...29 Dialog och dialogism...30 Sammansättningar och förbindelsetrådar...37 Analysmetod...41 Avhandlingens uppläggning...46 II ETT KRIG FEM SOLDATER Finland i krig...48 Översten: Sven Björkman...53 Löjtnanten: Ulf Segerstråle...55 Översergeanten: Curt Enroth...57 Två bröder: undersergeant Nils Sax och soldat Göran Sax...58 III KRIGET OCH BREVET Kommunikationens möjlighetsvillkor i krigstid...61 Fältposten under fortsättningskriget...61 Den krigstida postcensuren...64 Brevskrivandets kulturella praktiker i krigets kontext...68 Samtalssituationen i krig...69 Brevskrivandets överenskommelser...76 Tystnadens dimensioner: postcensur och en strategisk tystnad...80 Element i brevsammansättningen...88 Krigets språk. Språkliga markörer och delaktighetsstrategier...90 Från muntligt samtal till skriftlig dialog...90 Soldatslang grupptillhörighet, gränsdragning, protest...92 Soldatsspråket i breven hem: inkludering eller särskiljande?...94 Frontens språk i det civila rummet: tillägnan och tillämpning...98 Krigets brev...100

12 IV KRIGET OCH SOLDATEN I stridens hetta I elden. Strider framställda i brev Att beskriva det obeskrivbara Fienden och ingenmansland element i krigets sammansättning Stupade, sårade och risken att dö Anpassning, kompetens och bemästrandestrategier i krigets rum Familjen, brevet och bemästrandet av kriget Ett liv i oro och ovisshet Brevets krig Soldater i krig Mannen i ledet Plikten framför allt. En reservofficer i fosterlandets tjänst Kriget som arbete. En yrkesofficer vid fronten Soldatroller i det dialogiska mellanrummet V KRIGET OCH RUMMET Krigets landskap Mötet med det främmande: krigets landskap och anti-landskap Besätta, befästa, bygga. Att inta frontens främmande rum Ett flyktigt rum Krigets hem. Tältet, korsun, blockhuset Hem och hem: ett språkligt besittningstagande av rummet Att bygga upp ett hem vid fronten Att skapa hemkänsla i frontens rum Familjen och omboningsprojektet vid fronten Rörelser i rummet Tankarnas färd. Bilder av hemmet och hemtrakten Tillfälliga övergångar i rummet: permissionen som möte och konfrontation Rumsliga dimensioner i krigstid VI KRIGET, FAMILJEN OCH DET CIVILA LIVET I nöd och lust. Ett gemensamt liv per brev Genusrelationer och genuskontrakt i krig Vardagen hemma. Mellan delaktighet och utanförskap Kärlek, omsorg, stöd: ett känslomässigt upprätthållande av äktenskapet Separationen och dialogens otillräcklighet Söner i krig. Omsorgsinsatser och rollkontinuiteter Ett steg ut i ovissheten. Att lämna familjen och hemmet...310

13 Föräldraskap på distans Civila roller: kvarhållande och motvikt Att upprätthålla nära relationer i krig VII KRIGETS TID Kriget ett avbrott i det normala Att situera sig i tiden Att få grepp om krigets ovissa tid Från normal till anormal tid Krigets vardag Brevet en brygga till det civila och normala ENGLISH SUMMARY KÄLLOR OCH LITTERATUR Bilaga 1: Brevväxlingen mellan Sven och Rakel Björkman Bilaga 2: Brevväxlingen mellan Ulf Segerstråle och familjen Bilaga 3: Brevväxlingen mellan Curt och Martha Enroth Bilaga 4: Brevväxlingarna mellan Nils och Göran Sax och familjen Bilaga 5: Sammanställning av brevsamlingarna och brevskrivarna...389

14

15 Förord Förord Jag har under flera år suttit på ett tåg på ett avhandlingståg. Det har inte varit något snabbgående modernt tåg, utan ett gammalt ångtåg som tuffat på ibland i snabbare takt och ibland ganska långsamt. Under den långa resan har jag inte varit ensam. Jag har haft medresenärer som jag haft nöjet att samtala med. Jag har fått lyssna till dem och ta del av deras tankar, känslor, erfarenheter och jag har fått berätta om dem. Nu har jag har nått slutstationen och det är snart dags att stiga av, men jag är övertygad om att Sven och Rakel, Curt och Martha, Ulf, Nils, Göran och familjerna alltid kommer att vara en del av mitt liv. De har under många år varit mina följeslagare och mitt sällskap och jag kan i denna stund inte föreställa mig en tid utan dem. Det har varit ett stort privilegium att få ta del av och arbeta med det värdefulla brevmaterialet. Och därför känner jag en djup tacksamhet inför det förtroende jag fått av mina brevskrivare och av deras närmaste släktingar. Jag vill rikta mitt varmaste tack till Kristina Langenskiöld, Christine-Louise Gestrin, Hjördis Sax, Stefan Sax och Lars Illman, som med så stort engagemang följt mitt arbete. Tack för att ni tagit er tid att läsa och kommentera manuskript, att ni ställt upp på intervjuer, lånat ut fotografier. Och tack Harriet Willner-Illman för kartan! Det är dessutom många andra som suttit med på tåget ibland under kortare och ibland längre sträckor, och de har på många sätt hjälpt mig att nå målet. Allra först vill jag framföra ett stort tack till min professor och handledare Anna-Maria Åström, som under hela resan gett mig många värdefulla kommentarer, och dessutom inspirerat och uppmuntrat till att ta mig an nya utmaningar. Avhandlingens förhandsgranskare professor Lars-Eric Jönsson och professor Pirjo Korkiakangas vill jag varmt tacka för både kritiska och insiktsfulla kommentarer som på slutrakan förde arbetet framåt. Ett stort tack ska FD Tiina Kinnunen, FD Pia Olsson och FD Sanna Lillbroända-Annala ha, som i ett tidigare skede läste mitt manuskript och delade med sig av många konstruktiva och uppmuntrande synpunkter. FD Tiina Kinnunen och FD Ville Kivimäki vill jag tacka för de tillfällen de har erbjudit mig att publicera artiklar i samlingsverk som de initierat och redigerat. Seminarierna i anslutning till bokprojekten var inspirerande och gav fina tillfällen att diskutera den egna forskningen och att knyta kontakter till andra som forskar om krig. Mitt tack går självfallet även till personalen och mina forskarkolleger på etnologen vid Åbo Akademi som läst, kommenterat och diskuterat. Jag vill särskilt tacka Anna-Liisa Kuczynski, som jag tidigare hade nöjet att dela rum med, och Sanna Lillbroända-Annala, Lotta Wessberg och Niklas Huldén, som hjälpt mig med många praktiska saker. Tack för stöd och uppmuntran! Jag vill också tacka personalen på Handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek. Under 1

16 Förord avhandlingsarbetets första år tillbringade jag mycket tid i den hemtrevliga miljön och jag erbjöds mycket goda och flexibla möjligheter att arbeta med brevsamlingarna. Biblioteksamanuens Martin Ellfolk har också senare bistått mig med olika praktiska detaljer, vilket jag är glad och tacksam för. Flera ekonomiska bidrag har gjort det möjligt att forska på heltid. Jag var under tre år anställd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. som Traditionsvetenskapliga nämndens forskare och sekreterare. Jag vill rikta ett varmt tack till alla nämndmedlemmar som gav mig detta tillfälle och förtroende, och som gjorde nämndarbetet så angenämt och givande. Jag vill också tacka alla på sällskapet som jag i olika sammanhang kom i kontakt med och särskilt forskningschef Christer Kuvaja, som jag kunde vända mig till i alla tänkbara frågor. Det var alltid lika trevligt att besöka SLS-huset i Helsingfors! Under åren var jag antagen till forskarskolan för Identitet genesis, manifestation, metamorfos vilket gav en möjlighet att presentera och ta del av forskning i ett mångvetenskapligt sammanhang. Jag vill tacka kollegerna vid Jyväskylä universitet och Åbo Akademi för fruktbara diskussioner kring fenomenet och begreppet identitet. Jag har dessutom erhållit forskarstipendier från Victoriastiftelsen, från Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Traditionsvetenskapliga nämnden, Oskar Öflunds stiftelse, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Svenska kulturfonden och Waldemar von Frenckells stiftelse. Jag vill rikta ett varmt tack till mina bidragsgivare! Sist men inte minst vill jag hjärtligt tacka mina vänner och min familj, särskilt mamma som alltid ställer upp när det behövs nu till sist med att läsa korrektur, och som så väl förstått att jag ibland har varit alldeles rysligt upptagen. Min egen familj, Petteri och Allu, har fungerat som världens bästa lilla underhållstrupp. Petteri har haft huvudansvaret för provianteringen, drillat mig i militärgrader och truppenheter och uppmuntrat till att kämpa vidare. Allu har sett till att jag varje dag kommit ut i friska luften. Tusen tack till alla! Åbo den 20 december 2013 Sonja Hagelstam 2

17 I Introduktion I INTRODUKTION När jag var ungefär tolv år visades den tyska serien Ein Stück Himmel på TV. 1 Serien handlade om den judiska flickan Janinas öden i andra världskrigets Polen. Med bävan och spänning följde jag programmet, men framför allt väcktes en djup undran över hur människorna alls kunde klara sig igenom något så förskräckligt som ett krig med bombardemang och judeförföljelser. I Finland har de flesta en far, bror, morfar, farfar eller annan nära släkting som deltagit i krigen Många har därför nära personliga kopplingar till människor som genomlevt ett krig vid fronten. Min farfar, som var vid fronten, hade dött innan jag föddes och min morfar tjänstgjorde under kriget i handelsflottan. Jag har därför inte själv haft någon direkt beröring med män som var vid fronten under andra världskriget. Min mormor berättade ibland om hur det var att leva i Åbo under krigsåren. Hon berättade om bombardemang och om bristen på mat och förnödenheter. Under arbetet med avhandlingen har jag genom ett rikt brevmaterial fått tillfälle att följa fem soldater 2 och deras familjers liv mitt under brinnande krig. Jag har fått ta del av skribenternas personliga erfarenheter såsom de gestaltades i brevväxlingarna. Genom de upplevelser, tankar och känslor som breven förmedlar har jag fått en viss inblick i hur det är att leva under livshotande tider, även om breven inte ger tillgång till en oförvanskad bild av verkligheten under kriget. Jag är väl medveten om att det är omöjligt för en person som inte själv upplevt ett krig att verkligen nå full förståelse av hur det är att leva under dylika förhållanden. Hur ska jag någonsin kunna förstå hur det kändes att delta i hårda strider, att leva i ständig livsfara, att se hur kamraterna sårades och stupade, att på hemmafronten höra sirenerna tjuta då ryska bombplan närmade sig, att sitta i bombskydd när bomberna föll ner? Kommer jag verkligen att kunna förstå vad det betydde att ha sin man eller son vid fronten eller hur det kändes att få ett brev från fronten efter en lång paus? Att ta del av känslorna, reflektionerna, berättelserna i breven har ibland varit svårt. Men samtidigt har läsningen ingivit en känsla av förtröstan. Bre- 1 TV-serien Ein Stück Himmel (på finska Pala taivasta pala maata) från år 1982 baserade sig på Janina Davids självbiografi Ein Stück Himmel. Erinnerungen an eine Kindheit (1964). Serien i tio avsnitt visades i finsk TV år 1983 (se Yle.fi, Muistikuvaputki, hämtad ) 2 Jag använder termen soldat i betydelsen: person som tjänstgör i försvarsmakt och vid behov sätts in i strid (Norstedts Svensk ordbok, online). Jag kommer dessutom att variera med orden frontsoldat och frontman (frontmän). I Finland är frontman den officiella termen för en person som deltagit i fronttjänst under krigen Ordet kommer från finskans rintamamies som både står för frontsoldat och krigsveteran. 3

18 I Introduktion ven visar att människan har en oerhörd förmåga och kraft att på något sätt ändå finna utvägar för att komma igenom mycket svåra och smärtsamma erfarenheter. I denna etnologiska avhandling om brevskrivande och krig analyserar jag de pågående samtalen mellan soldaterna och deras familjer som länge tvingades leva på olika håll under ett undantagstillstånd. Jag undersöker vilka handlingsstrategier brevskrivarna tillgrep inom ramen för brevdialogen för att försöka komma igenom kriget och för att upprätthålla den nära relationen avståndet och separationen till trots. Viken betydelse fick brevet, brevskrivandet och den regelbundna kontakten i denna bemästrandeprocess? Utgångspunkter Finland var under andra världskriget involverat i två krig mot Sovjetunionen. Det första av dessa var vinterkriget, som pågick i 105 dagar och som utkämpades mellan den 30 november 1939 och den 13 mars Efter en kort fredsperiod utbröt ett nytt krig den 25 juni Det nya kriget ansågs vara en fortsättning på vinterkriget och därför kom man att från början tala om fortsättningskriget. Till skillnad från vinterkriget blev fortsättningskriget en lång konflikt. Vapenvilan inleddes först efter drygt tre år den 4 5 september Under det långt utdragna kriget inföll intensiva stridsperioder, men också ett långt och relativt lugnt ställningskrig. Krig är en extrem krissituation och ett störningstillstånd som har en mycket djupgående inverkan både på samhälls- och individnivå. Jag uppfattar kriget som en brytpunkt och som en anormal tid, där dock också vardagliga strukturer uppstår då kriget pågår en längre tid. Det som är annorlunda och främmande blir med tiden något vardagligt då man beaktar att betydelsen av vad som var vardag och normalt delvis förskjuts. Tidigare kulturella handlingsmönster erbjöd dessutom olika sätt att handla under kriget och att hantera krigets påfrestningar. Eftersom krigsutbrottet utgjorde ett plötsligt intrång i människornas vardagsliv, skapade kriget tidslig diskontinuitet. Kriget förde dessutom med sig rumslig diskontinuitet då de inkallade männen förlades vid fronten. Livet vid krigsfronten 3 skiljde sig markant från ett liv i det civila, vilket gör att det är befogat att anta att det förutom den rumsliga distansen uppstod ett erfarenhetsmässigt avstånd mellan frontsoldaten och familjen. Detta avstånd måste människorna förhålla sig till och försöka hantera. Trots att krigstillståndet ledde till ett rumsligt och erfarenhetsmässigt avstånd hävdar jag att krigsfronten och hemmafronten inte bör betraktas som var- 3 Då jag talar om krigsfronten (krigsoperationsområdet) använder jag antingen ordet krigsfront eller endast front. För att variera språket använder jag också uttycken i fält, i (främsta) linjen. Då jag skriver om det civila Finland använder jag ordet hemmafront, som togs i bruk under första världskriget (Hagemann & Schüler-Springorum 2002, ix) eller bara ordet hemma särskilt om jag enbart avser mottagarens hem och närmiljö. 4

19 I Introduktion andras motpoler och som fullständigt separata sfärer, vilket varit en utgångspunkt i många tidigare undersökningar om soldater i krig. 4 Avhandlingen kommer att visa att det förekom överskridanden på många plan och dessutom medvetna försök att på olika sätt väva samman frontens och hemmets rum. Andra världskriget var ett totalt krig, vilket innebar att hela det finska samhället och hela befolkningen påverkades av krigstillståndet och att gränsen mellan det civila och militära blev mindre skarp. Även om hela samhället blev föremål för en militarisering och befolkningen på olika sätt mobiliserades i landets försvar betyder det inte att alla skulle ha delat likadana erfarenheter av kriget. Uppenbara skillnader rådde exempelvis mellan front och hemmafront, mellan soldater och civila, mellan män och kvinnor, mellan stad och landsbygd, mellan olika delar av landet. 5 Avhandlingens fyra brevsamlingar förmedlar några versioner av hur kriget och krigsvardagen upplevdes och bemästrades på individnivå samt hur olika soldatskap konstruerades per brev utifrån skribenternas olika positioner inom arméns hierarki. Avhandlingens syfte och problemställning Krigsutbrottet i slutet av juni 1941 innebar för en stor del av Finlands befolkning att familjerna splittrades då männen inkallades och förflyttades till krigsfronten. Under månader och år tvingades familjemedlemmarna leva på olika håll under riskfyllda och svåra förhållanden. I denna situation blev brevskrivandet det främsta sättet för frontsoldaterna att stå i personlig kontakt med sina närstående, vilket gjorde att brevväxlandet blev ett mycket utbrett fenomen under krigsåren. Avhandlingen handlar om förbindelsen mellan finländska frontsoldater och deras familjer under fortsättningskriget Det övergripande syftet är att utgående från brevmaterialet analysera brevkontaktens betydelser för människor som länge tvingas leva åtskilda under en livshotande och anormal tid. I avhandlingen ses brevskrivandet som en kulturyttring och som en social och kulturell praktik som fick speciella betydelser i krigets kontext. Målsättningen är för det första att studera brevets och brevskrivandets roller och funktioner för skribenterna. Särskild fokus läggs på brevdialogens betydelser i försöken att bemästra krigets påfrestningar, och för upprätthållandet av de civila, nära relationerna samt för individens identitetsformering. Jag utgår från tanken att krigets påfrestningar, den militära livsformen samt separationen från de närmaste och det tidigare livet påverkade individens civila relationer och tillhörigheter på olika sätt. Det krävdes därför olika kulturella handlingsstrategier och tekniker för att hantera den nya påtvingade livssituationen. Bland annnat tog skribenterna i bruk 4 Se t.ex. Fussell 2000, 86 87; Leed 2009, 22, Böckerna publicerades ursprungligen 1975 respektive Junila 2012, ; Leimu 1985,

20 I Introduktion olika bemästrandestrategier samt avståndsminskande och upprätthållande strategier för att övervinna de påfrestningar och krav som krigstillståndet förorsakade. 6 Brevet ser jag med utgångspunkt i den ryske filosofen Michail Bachtins teorier som ett dialogiskt mellanrum där skribenternas relationer och tillhörigheter ständigt konstruerades, aktualiserades och besvarades. Enligt ett dialogiskt synsätt fungerar mottagaren som en medskapare 7 av brevtexten och därför formas innehållet i en brevväxling alltid ömsesidigt. Brevet var ett rum där skribenten i dialog med mottagaren reflekterade över vad han eller hon upplevde i krigets vardag. Genom dialogen erhöll skribenten dessutom den andres perspektiv på det egna livet och jaget. I avhandlingen studeras dialogen mellan söner och föräldrar och mellan man och hustru och samtidigt mellan soldater och civila, mellan krigsfronten och hemmafronten, mellan det militära och civila rummet, mellan det anormala och normala. Vilka konsekvenser fick detta för brevdialogen? På vilka sätt lyckades skribenterna upprätthålla kontakten och relationen under den långvariga separationen, och i en situation där de skildes åt av ett stort rumsligt och erfarenhetsmässigt avstånd och där kommunikation försiggick mellan två åtskilda och främmande världar? Vad krävdes av brevdialogen för att den skulle fortgå också under dessa premisser? Vad utmärkte dialogen per brev under krigsåren? Inspirerad av de franska filosoferna Gilles Deleuzes och Félix Guattaris tänkande om sammansättningar och rhizom eller förbindelsetrådar kommer jag att visa att skribenterna måste finna och skapa beröringspunkter eller kopplingar mellan sina åtskilda världar för att på så sätt försöka väva samman sina liv under separationen. Vilka strategier tog de i bruk för att försöka minska avståndet mellan de olika verkligheterna vid fronten och på hemmafronten? Avhandlingen har också ett innehållsanalytiskt syfte. Jag analyserar de personliga erfarenheterna av kriget och krigsvardagen så som de yttrar sig i brevdialogen mellan soldaten och familjen. Jag vill bidra med kunskap om och öka förståelsen av hur man på individnivå upplevde och bemästrade kriget och krigets tid. Breven med sina ofta detaljrika beskrivningar av händelser och erfarenheter, ger en god möjlighet att ge en nyanserad bild och en konkretion av livet under de exceptionella förhållandena. Hur utformades vardagen under krigsåren? Hur förhöll sig skribenterna till kriget, livet vid fronten, till soldatskapet, armén och till döden? Hur klarade skribenterna av den långa separationen och hur hanterade de rädsla, oro, ovisshet? På en mera övergripande nivå är avsikten ge kunskap om kriget som tid och som ett särskilt fenomen i det mänskliga livet. Det avbrott som kriget förorsakade både i tidsligt och rumsligt avseende försatte människorna i en ny och obekant livssituation. Avhandlingen kommer att bidra till förståelse av hur skribenterna upplevde och gestaltade den tid de levde i. Hur situerade skribenterna sig i tiden? 6 En något utförligare begreppsutredning följer senare i introduktionen. 7 Liljewall 2007, 15. 6

21 I Introduktion Hur positionerade de sig i relation till upplevelser av normalitet och anormalitet i vardagen, till fredstid och krigstid, till det civila och militära? Brev till och från fronten har inte tidigare nyttjats som primärt källmaterial i den omfattning och utifrån de metoder som används i det föreliggande arbetet. Avsikten är därför att belysa användningen av krigstida brev som källmaterial inom etnologisk forskning. Avhandlingen kommer att bidra med kunskap om vad som utmärker brev från krigsåren, vilka användningsmöjligheter ett krigstida brevmaterial kan erbjuda och hur man bör förhålla sig till detta material. Följaktligen behandlas och analyseras materialet ur många olika synvinklar, vilket innebär att arbetet präglas av ett holistiskt grepp. Michail Bachtins dialogism fungerar som en utgångspunkt för avhandlingens analysmetod. Enligt ett dialogiskt synsätt ingår forskaren i dialog med sitt material i detta fall med brevskrivarna och den text de producerat. Arbetet bidrar därför till en medvetenhet om det dialogiska i fråga om kommunikationen per brev, men också då det gäller förhållandet mellan forskaren och källmaterialet. I framställningen är dialogen mellan forskaren och materialet dock i hög grad underförstådd, men den kan utläsas genom det sätt som brevdialogerna analyserats, tolkats och framställts. Forskningssammanhang Avhandlingen utgör ett bidrag till krigets kulturhistoria ur ett individperspektiv. Här studeras kulturella processer och personliga erfarenheter av ett liv i krig såsom de framställdes i de utvalda brevväxlingarna. Inom etnologisk forskning har det funnits en viss tendens att undvika det onda och destruktiva. Det har bland annat haft att göra med etnologernas fokusering på vardagslivet. Konflikter, förtryck, fulhet och våld har betraktats som abnormiteter belägna utanför vardagen och kulturen och därför har dessa aspekter ofta uteslutits. 8 Med detta sagt bör dock framhållas att etnologer ingalunda bara sysslar med vad som ibland har kallats för trevlighetsforskning. Att så inte är fallet framgår också av den påföljande presentationen av etnologiska studier med relevans för detta arbete. Inom etnologin undersöks ofta olika fenomen i nutiden. Jag arbetar med ett historiskt material, och man kan fråga sig vad som är det etnologiska i den föreliggande undersökningen. Hur gör man etnologi av det förflutna och hur skiljer sig ett etnologiskt arbetssätt från ett inom historievetenskaperna? Etnologen Rebecka Lennartson framhåller att etnologiska och kulturanalytiska metoder kan bidra med viktiga och alternativa perspektiv på olika historiska epoker och fenomen, vilket jag instämmer i. Etnologens intresse för individen och vardagen leder till frågeställningar och problemformuleringar där fokus ligger på ett individnära plan och inte på 8 Ehn 1996, ; Hallberg 2001,

22 I Introduktion samhälleliga strukturer på makronivå. Ett grundläggande kunskapsmål inom etnologin är att studera de sociala aktörernas personliga sätt att förstå, tolka och förklara sitt liv och sin värld. För en etnolog är källor som kommer närmast det verkliga livet, närmast individen, därför de mest värdefulla. Etnologen är med andra ord intresserad av människornas egna versioner av verkligheten och därmed kan etnologiska studier bidra med kunskap som ligger på en vardaglig och konkret nivå. 9 Titeln Röster från kriget hänsyftar på avhandlingens individperspektiv och fokusering på individuella versioner av erfarenheter av livet under en livshotande tid. Den syftar också på de röster som finns bevarade som nedskrivna dialoger eller samtal i brevmaterialet och som läsaren nu får lyssna till. Eftersom en stor del av befolkningen brevväxlade under krigsåren var många olika röster involverade i brevsamtal och i detta arbete får några av dessa röster komma till tals. Med avhandlingens titel vill jag med andra ord lyfta fram det polyfona. Begreppet polyfoni lånade Michail Bachtin från musikens värld där det betyder flerstämmighet. Hos Bachtin står begreppet polyfoni för mångfald eller pluralism där alla röster är fullvärdiga och självständiga, och där det centrala är det som händer mellan dessa röster. 10 Jag utgår i linje med detta från en syn som betonar att kultur är något som delas av en grupp, men att denna delaktighet inte är total. Ett sådant kulturbegrepp strävar följaktligen till att beakta de individuella varianterna inom kulturen. Influenserna från postmodernismen har lett till en skepticism inom kulturvetenskaperna mot ett kulturbegrepp där kultur ses som en helhet eller totalitet ett kollektivt medvetande, gemensamma idéer, kunskaper, värdering, som omfattas av alla inom en bestämd grupp. 11 I stället för att enbart tala om kultur i termer av mönster eller system, borde man alltså lyfta fram de alternativa tolkningarna och förståelserna snarare än det enhetliga. 12 I den påföljande översikten över forskningsläget är avsikten inte att ge en fullständig redogörelse av forskningen hittills. I stället lyfter jag fram forskning som har relevans för det föreliggande arbetet och som fungerat som viktiga kunskaps- och inspirationskällor under arbetets gång. Genomgången kan te sig något fragmentarisk, vilket har sin främsta förklaring i att jag upplever avhandlingsämnet som något udda inom etnologin och att jag därför inte funnit en självklar hemvist. I stället finner jag starkare och svagare kopplingar till olika forskningsfält som därför presenteras här. 9 Lennartsson 2010, Se också Arnstberg 1988, 8 9; Steinrud 2008, Bakthin 2003, 6, 36. Se också Morson & Emerson 1990, Translitterationen av det ryska namnet är olika inom engelskan (Mikhail Bakhtin) och svenskan (Michail Bachtin). I den löpande texten använder jag den svenska stavningen, men i noterna använder jag det aktuella verkets stavning. Jag hänvisar nämligen till Bachtins verk både i svensk och i engelsk översättning. 11 Gerholm 1994, Löfgren 1996, 74. 8

23 I Introduktion Brevforskning Det har framförts att brev utgör en ypperlig källa för etnologiska studier. 13 Trots detta har brev inte använts i någon stor utsträckning inom ämnet. En förklaring kan kanske sökas i etnologernas relativt stora inriktning på nutidsstudier. Ämnets tidigare starka fokusering på den agrara kulturen kan också ses som en orsak till att brev endast i ringa grad utnyttjats som källmaterial. Även om det förekom ett folkligt brevskrivande är det främst brevväxlingar från de övre sociala klasserna som bevarats i arkiven. 14 Antologin När var tar sin (1988) innehåller artiklar där etnologer utgått från brevmaterial med avsikten att granska materialets användningsmöjligheter inom ämnet. Etnologen Angela Rundquist har i sin doktorsavhandling (1989/2001) analyserat brev, men också dagböcker och annat självbiografiskt material i sin undersökning om överklasskvinnornas livslopp och vardagsliv under senare hälften av 1800-talet. År 2008 utkom Marie Steinruds doktorsavhandling inom etnologi där hon främst utgående från ett brevmaterial studerade hur offentligt och privat tog sig uttryck i adelskvinnors liv under 1800-talet. Hennes målsättning var också att återskapa kvinnornas livshistoria att studera hur de berättade om sina liv inom ramen för brevväxlingarna. I sin bok Ack om du vore här (2007) behandlar historikern Britt Liljewall den folkliga brevkulturen under 1800-talet. Bokens tematik och perspektiv är av stort intresse också för en etnolog eftersom Liljewall fokuserar på brevskrivandets yttre förutsättningar och kulturella praktiker. Boken innehåller dessutom en relevant metodisk och teoretisk diskussion om brev som källmaterial. Historikern David A. Gerbers undersökning Authors of their lives (2006) innehåller likaså en mångsidig och utförlig metodisk diskussion, med stort värde för den aktuella avhandlingen. Gerber har undersökt emigrantbrev och det är utifrån dessa han tar upp olika aspekter på brev och brevskrivande. Han fokuserar bland annat på brevskrivandets praktiker och brevet som rum för identitetsskapande. I likhet med Gerber diskuterar folkloristen Knut Djupedal emigrantbrev i en artikel från Artikeln ger en god inblick i metodiska och källkritiska frågor angående privata brev. 15 Ett antal antologier innehåller intressanta artiklar om brevskrivande. Här bör särskilt nämnas antologierna Letter Writing as a Social Practice (2000), Brevkonst (2003) och Epistolary Selves. Letters and Letter-Writers (1999). 13 Arnstberg 1988, Keravuori 2011, 164, ; Liljewall 2007, I ett nordiskt sammanhang har flera litteraturvetenskapliga studier om brev och brevskrivande (t.ex. Dahlbäck 1994, Löwendahl 2007) publicerats. Litteraturvetarna studerar främst olika författares brev vilket medför att fokus ofta ligger på brevets litterära kvaliteter. Dessutom studeras brevet som genre och brevet som material för biografisk forskning. Även om fokus i dessa undersökningar delvis är ett annat, har de bidragit med viktiga synpunkter på brevets historia och på brevet som källmaterial. 9

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola Malmö högskola Lärarutbildning Historia med kulturanalys 61-90 VT 2011 15 högskolepoäng Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor Om kvinnors olika roller i den privata och den offentliga sfären utifrån

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

1 Inledning Den eskorterade människan

1 Inledning Den eskorterade människan 1 Inledning Den eskorterade människan Samhället har eskorterat människan och hennes klasstillhörighet genom historien. Följaktligen har klass maskerat sig in i olika skepnader längs samhällets långa vandring.

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Förord. En studie av barn och familjerådslag

Förord. En studie av barn och familjerådslag 1 Förord En studie av barn och familjerådslag Sedan några år pågår ett projektsamarbete kring familjerådslag som utredningsmetod för barn och unga mellan de nordiska länderna. Projektet stöds ekonomiskt

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S Stockholm Studies in Ethnology 5 Öst är Väst men Väst är bäst Öst är Väst men Väst är bäst Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer