Medeltalet anställda Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725"

Transkript

1 å r s r e d o v i s n i n g 2009

2 K a l l e l s e Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföljande middag (OBS! Anmälan), som hålls på Hotel Åhus Strand i Åhus, tisdagen den 4 maj kl Ärenden enligt föreningens stadgar samt information. Vill Du ställa någon fråga på stämman, skicka gärna in den i förväg för att få ett utförligare svar. För att deltaga under middagen vill vi ha Din anmälan senast 27 april på tel , fax eller e-post F e m å r i s a m m a n d r a g INVÄGNINGAR Spannmål (1 000 ton) Oljeväxter (1 000 ton) Totalt från odlare (1 000 ton) FÖRSÄLJNING Foder och fodermedel (1 000 ton) Utsäde (1 000 ton) 2,5 2,6 2,2 2,3 2,3 Gödsel och kalk (1 000 ton) 16,5 15,5 21,0 16,9 16,2 Växtskydd (Mkr) 32,7 17,9 17,0 13,7 14,0 EKONOMI Försäljningsvärde (Mkr) Bruttomarginal (Mkr) Bruttomarginal (%) 10,0 9,6 11,7 14,0 16,2 Resultat efter finansnetto (Mkr) 8,3 5,0 10,1-2 1,1 Balansomslutning (Mkr) Soliditet 1) (%) Investeringar, maskiner (Mkr) Byggnader (Mkr) Medeltalet anställda Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar ) Av obeskattade reserver har 73,7% medräknats i underlaget. KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. En stark lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. Vi omsätter cirka 470 miljoner kronor.

3 Å R S R E D O V I S N I N G KLF slog nytt spannmålsrekord 2009 blev ett rekordår för KLF. Aldrig tidigare har företaget tagit emot så stora volymer spannmål från sina egna odlare. Utmärkta skördar i kombination med nya leverantörer är förklaringen till att cirka ton från medlemmarna kunde vägas in. KLF redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat och delar ut cirka 4 miljoner kronor i efterlikvider och i bonus. Dessutom avsätts cirka 2 miljoner kronor till en insatsemission. Den rekordstora skörden kom lägligt med tanke på den fortsatt låga prisnivån på spannmålen. Exempelvis har priset vid skörd på maltkorn inom loppet av bara två år sjunkit från 2:40 kronor till 90 öre kilot. Efter toppåret 2007 har spannmålspriserna rasat brant utför, säger VD Christer Nilsson. Nu hoppas vi alla att botten är nådd. Utan att förhäva oss vågar jag dock påstå att KLF betalar marknadens bästa pris redan före den nu beslutade efterlikviden på 3 kronor/deciton. Hur kom det sig då att grödorna avkastade så bra under 2009? Det gångna året var märkligt ur många avseenden, säger ordförande Göran Trobro. Vi fick en torr vår och sommar med regn i början på juli. Ingen trodde på någon rekordskörd, men såväl spannmålen, sockerbetorna som potatisen gav mycket bra skördar. Till stor del kan det säkert förklaras av att många odlare i Kristianstads-bygden har tillgång till bevattning, men jag är ändå något förvånad över skörderesultaten. Det blev ett mycket bra växtodlingsår. Ett exempel på bra skörderesultat var rågen. Ett normalår väger KLF in cirka ton råg, men förra året levererades inte mindre än ton! Skörden blev så stor att våra vanliga kunder inte kunde köpa hela volymen. Vi fick därför sälja ton på exportmarknaden, säger VD Christer Nilsson. Hög kvalitet Kvaliteten på spannmålen blev också hög. Christer Nilsson beskriver maltkornskvaliteten som den bästa någonsin och egentligen var det bara vårvetet som gjorde honom något besviken. Proteinhalterna i brödvetet var genomgående dåliga. Kanske berodde detta på att många höll igen på gödslingen på grund av de höga priserna på mineralgödsel. Göran Trobro, ordförande och Christer Nilsson, VD. 3

4 Å R S R E D O V I S N I N G Spannmålsodlarna gynnades också av ett mycket bra skördeväder. Cirka 80 procent av odlarna hade tecknat avtal om fast torkningsavgift. I det långa loppet tjänar både vi och lantbrukarna på en fast torkningsavgift, säger Christer Nilsson. Man sneglar inte så mycket på vattenhalten utan tröskar vid rätt kvalitet. Dessutom går det att öka utnyttjandegraden på skördetröskan. Prisrally på gödsel Priserna på mineralgödsel steg brant under 2008 och in på Försäljningen sjönk kraftigt och i början på 2009 tog KLF därför beslutet att kraftigt sänka gödselpriserna för att minska sina lager. I augusti kom det positiva beskedet att gödselskatten skulle avskaffas och priserna på mineralgödsel har nu också stabiliserats på en lägre nivå. Samtliga affärsområden inom KLF visar positiva resultat. Det mest anmärkningsvärda är försäljningen av växtskyddsmedel som nästan fördubblades. Vi säljer på service och kunskap samtidigt som vi har konkurrenskraftiga priser, säger Christer Nilsson. Tillkomsten av vårt nya växtskyddslager i Rödaled har inneburit att vi kan ge ännu bättre service till våra kunder. Lönsamma allianser Samarbetet inom DLA Agro är en annan förklaring till den förbättrade lönsamheten. Sedan flera år tillbaka köper KLF in samtliga växtskyddsprodukter och all mineralgödsel genom DLA Agro. Trots att vi i grunden är en liten spelare på en enormt stor marknad har samarbetet inom DLA Group gett oss betydande stordriftsfördelar, säger Göran Trobro. Eftersom vi samordnar inköpen med våra systerföreningar uppnår vi betydande volymer och därmed också lägre inköpspriser än om vi skulle ha agerat själva. Göran Trobro och Christer Nilsson ser båda värdet av att bilda allianser. Genom lönsamt samarbete kan KLF behålla styrkan som ett lokalt och medlemsnära företag men med stora resurser och god lönsamhet. Samarbetet med Lantmännen inom Åhus Foder HB är ett sådant exempel. Foderproduktionen har rationaliserats och samordnade transporter till lantbrukarna är både lönsamt och bra för miljön. Det finns bara vinnare i tillkomsten av Åhus Foder, säger de båda. KLF har även ett nära och väl fungerande samarbete med Tyringe Lokalförening. Nytt växtskyddslager Trots att fodermarknaden under året minskat totalt med procent i landet har KLF lyckats behålla sina volymer. Det visar att lantbrukarna uppskattar KLF som foderproducent och att företaget håller konkurrenskraftiga priser. Under året investerade KLF cirka 4 miljoner kronor i ett nytt växtskyddslager och i en ny hall för gödsel och utsäde 4 Den nya växtskyddshallen i Rödaled har inneburit att KLF kan ge lantbrukarna ännu bättre service.

5 Å R S R E D O V I S N I N G i Rödaled. I början av innevarande år köpte KLF ett nytt magasin i Åhus Hamn med kapacitet att lagra cirka ton spannmål. Därmed är den totala lagerkapaciteten nu uppe i ton spannmål. I början på 2010 sålde KLF sina andelar i tre stora spannmålsföretag i Baltikum blev också året då KLF införde en ny modell för sin stämma. I stället för den traditionella medlemsfesten hölls årsstämman med efterföljande middag på Åhus Strand. Konceptet slog väl ut och årets stämma kommer också därför att kombineras med middag för stämmodeltagarna. Under sommaren arrangerades en medlemsfest i den nybyggda lagerhallen i Rödaled. Många av medlemmarna tog tillfället i akt att titta på de nybyggda lokalerna som nu rymmer både utsäde och gödsel samt växtskyddsprodukter. Delar ut vinsten Det sammanlagda rörelseresultatet för 2009 blev 10,5 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner kronor bättre än 2008 och det näst bästa resultatet någonsin. Resultatet efter finansiella poster blev 8,3 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat att låta 6 kr/dt gå tillbaka till spannmålsodlarna. Som efterlikvid utbetalas 3 kr/dt och lika mycket avsätts till en insatsemission som efter skatt blir 2 kr/dt. Föreningen betalar skatt på emissionen men då medlemmarna tar ut sitt insatskapital återförs skatten. Dessutom betalas 3% som bonus till växtskyddsköparna. Styrelsen har också beslutat att ge 1 kr/dt i rabatt till foderkunderna från och med 1 april Efter ett sådant här bra år känns det bra att kunna dela med sig av vinsten, säger Göran Trobro och Christer Nilsson. Vi har inget självändamål och ska inte generera stora vinster i företaget. Vi måste självfallet ha en god ekonomi, men när vi väl har en god kapitalbas att stå på, gör vinsterna mer nytta ute hos lantbrukarna än i vår balansräkning. Orosmoln i horisonten Även om Göran Trobro kan konstatera att fjolåret var ett bra växtodlingsår, om än med mycket låga spannmålspriser, finns det orosmoln i horisonten. Den förestående avregleringen och den mycket dåliga lönsamheten i framför allt mjölk- och köttproduktionen är några exempel. EUs jordbrukspolitik sänkte spannmålspriserna för att ge konsumenterna lägre priser. Om EU-ersättningarna försvinner 2013 blir prishöjningar i konsumentledet oundvikliga. I annat fall kan inte lantbrukarna ta ansvar för livsmedelsförsörjningen. Antingen betalar konsumenterna i affären eller via skattsedeln. Göran Trobro tror dock inte att avregleringen kommer att gå lika snabbt som tidigare förutskickats. Man kan tycka vad man vill om EUs jordbrukspolitik, men att vända den tar nog längre tid än vad de flesta tror. Turbulent år på gödselmarknaden Gödselåret 2009 blev mycket annorlunda. De rekordhöga priserna i början på året ledde till en svag försäljning. KLF tog tidigt i januari beslutet att sälja ut gödsellagret till starkt reducerade priser och stora volymer såldes under januari mars. Från april sjönk Europapriserna och sommarförsäljningen blev därför relativt hög. I slutet på augusti lade regeringen en proposition om att slopa skatten på mineralgödsel från och med det kommande årsskiftet. Beskedet skapade stor osäkerhet och för att överhuvudtaget få igång någon försäljning infördes ett system med konsignationslager. Det innebar att KLF stod som ägare till den gödsel som levererades ut till lantbrukarna fram till årsskiftet i den händelse att borttagandet av gödselskatten inte skulle bli någon realitet. Men skatten avskaffades fr o m. 1 januari Höstsådden 2008 blev normal och grödorna klarade övervintringen bra. Utsädesförsäljningen under våren låg därför i nivå med tidigare år. Under hösten såddes större arealer än normalt och framför allt ökade utsädesförsäljningen av stärkelsevete. 5

6 Olseröds Bos KLF som affä Å R S R E D O V I S N I N G På Olseröds Boställe pågår ett smygande generationsskifte. I dag jobbar två generationer i lantbruket, men Ann-Christine och Tomas Ivarsson har redan lämnat över ansvaret för slaktsvinsproduktionen till sonen Olof. Det är också Olof som basar för växtodlingen på de 180 hektar åker som familjen Ivarsson brukar. Med tre deltidsanställda, 290 suggor, slaktsvinsplatser och växtodling omsätter familjen Ivarssons lantbruksföretag årligen cirka åtta miljoner kronor. Det var grisarna och stärkelsepotatisen som gick bäst i fjol, säger Olof och berättar att hans ambition är att på sikt bygga ut slaktsvinsproduktionen. Med i genomsnitt 24 avvanda smågrisar per sugga behöver vi ytterligare 500 slaktsvinsplatser för att bli helintegrerade, och det är dit vi strävar. För i förhållande till arbetsinsatsen är det slaktsvinen som ger bäst lönsamhet. Dessutom är det definitivt en fördel att själv kunna föda upp smågrisarna till slakt. Lagrar in spannmålen hos KLF En framgångsfaktor för lönsam svinproduktion är att hålla foderkostnaderna nere. Därför används i princip all spannmål som odlas på gården i den egna grisproduktionen. Vi lagrar in spannmålen hos KLF och tar sedan ut den färdigtorkade spannmålen som foder. På så vis uppnår vi bäst lönsamhet, säger Olof. Sedan flera år tillbaka har Ann-Christine och Tomas Ivarsson haft KLF som affärspartner. Det samarbetet har Olof fortsatt med. Skapar förtroende Vi köper foder, mineralgödsel och också alla växtskyddsmedel från KLF, säger han. Jag tror det är en fördel att ha ett nära samarbete med en leverantör. Man lär känna varandra och det skapar förtroende. Visst kan man jaga ören genom att spela ut flera leverantörer mot varandra, men sådana affärer tar tid och är heller inte bra för mera långsiktiga relationer, säger Tomas. Raka beslutsgångar och snabba besked är annat som familjen Ivarsson värderar. KLF lever upp till de kraven, samtidigt som Olof och Tomas poängterar att det är viktigt med konkurrens. Det är pris, kvalitet och service som sammantaget avgör våra affärsrelationer, säger de båda. 6 Lars Nilsson från KLF i samspråk med lantbrukare Olof Ivarsson på Olseröds Boställe. Den gångna kalla och snörika vintern har varit tuff mot höstvetet, konstaterar de båda.

7 Å R S R E D O V I S N I N G tälle väljer rspartner Nya nötfoder lanserades optimerade efter NorFor 2009 har varit ett bra år för foderverksamheten. KLF har sålt stora volymer foder, till och med något högre än 2008, vilket är mycket bra med tanke på att den totala fodervolymen i landet sjunker. Däremot har det varit ett kämpigt år för mjölk- och nötköttsproducenter med låga avräkningspriser. Under året har KLF presenterat ett nytt sortiment av foder till nöt. Dessa foder är optimerade efter NorFor, det nya fodervärderingssystemet till nöt, som används mer och mer vid foderstatsberäkningar. KLFs kofoder är anpassade efter de förutsättningar som finns i vårt närområde, med t ex majsensilage, HP-massa och drank. Målet är ett prisvärt foder som ger en bra mjölkavkastning. Det nya sortimentet togs i bruk i september och har fungerat utmärkt. Volymen foder till mjölkkor har gått ner något under 2009 på grund av den pressade situationen i branschen. Under året anordnades en stallvisning hos en av våra kunder. Många tog tillfället i akt att komma och se ett nybyggt stall med robotar, och få tillfälle att diskutera med KLF s personal och andra mjölkproducenter. Familjen Ann-Christine och Tomas Ivarsson med sönerna Carl och Olof framför det 150 år gamla Bostället i Olseröd. Under året har KLF fortsatt med produktionsuppföljningar på Skottlandshus. Bland annat undersöktes om det finns någon skillnad i produktionsresultat vid 3-fas utfodring jämfört med enhetsfoder. Tre insättningar, med 300 grisar insatta vid varje tillfälle, jämfördes. I blötfodret ingick drank, permeatvassle, vatten, spannmålsblandning och koncentrat. Tilldelningen av drank och permeatvassle var samma i både 3-fas utfodringen och enhetsfodret. Däremot varierade innehållet av Sis aminosyror och protein mellan de olika faserna i 3-fas utfodringen. Resultaten visade att grisarna utfodrade med enhetsfoder hade: högre daglig tillväxt, bättre köttprocent, färre antal foder-dagar, bättre foderutnyttjande och lägre energiåtgång per kg tillväxt. Olof och Tomas Ivarsson låter de dräktiga gyltorna tillbringa tiden fram till grisningen i en stor utebox med mycket halm. ton Svinfoder ton Nötfoder

8 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Styrelsen och verkställande direktören för Kristianstadsortens Lagerhusförening ek.för. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Alla belopp i tkr där inget annat anges. Information om verksamheten Föreningen torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål. Dessutom säljer föreningen foder och fodermedel, utsäde, mineralgödsel, växtskyddsmedel och olja. Koncernföretag Koncernen omfattar Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. som är moderförening med Kristianstads Lageraktiebolag som helägt dotterbolag. Dotterbolaget är vilande. Bolagets ställning redovisas i not. Redovisning sker endast för moderföreningen. Väsentliga händelser under året Under första halvan av 2009 återgick de flesta råvaror, världen över, till prisnivån före den kraftiga uppgången under För KLF och våra medlemmar var det framför allt spannmål och mineralgödsel som sjönk i pris. KLF klarade prisfallet på spannmål bra beroende på att det mesta av spannmålen som fanns i lager vid årsskiftet 2008/2009 redan tidigare var såld till fast pris. KLF hade ett stort gödsellager vid ingången till Ett gödsellager som vi köpt in till hösten 2008 års höga prisnivå. Så fort vi förstod att priserna skulle gå ner kraftigt under våren så tog vi redan i början av januari beslut om att sänka prisnivån radikalt. Denna åtgärd kostade KLF mycket pengar just då men fördelen med att kunna sänka gödselpriserna till lantbruket och samtidigt minska lagret övervägde. Vår satsning på ökade resurser inom växtodlingen i form av fler säljare kombinerat med nya och större lagerlokaler har slagit väl ut. Vi har under året byggt ett helt nytt planlager för gödsel, utsäde med mera samt byggt ett betydligt större växtskyddslager. Vårt medlemskap i DLA Agro ger oss tillgång till såväl marknadens bästa sortiment som bästa inköpspris. KLF har en mycket positiv försäljningsutveckling inom växtodlingsförnödenheter i allmänhet och växtskydd i synnerhet. Totala marknaden i Sverige för fabrikstillverkat foder minskar kraftigt, minskningen under det senaste året har varit cirka 12-13%. KLF s foderförsäljning ökade något lite under året vilket är mycket positivt. Samarbetet inom Åhus Foder HB fortsatte att fungera väl. En bra skörd av spannmål tillsammans med många nya leverantörer/medlemmar gjorde att invägningen från egna medlemmar blev den största någonsin. Tyvärr har prisnivån på spannmål åter hamnat i ett läge som på sikt inte är hållbart. Under de sista dagarna i augusti kom den positiva signalen från regeringen om att man ville ta bort gödselskatten från och med den 1 januari Året 2009 blev åter ett år med stor omsättning, 471 miljoner, och ett mycket bra resultat. Miljöpåverkan KLF driver tre anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Verksamheterna avser tre spannmålssiloanläggningar. Anläggningarna påverkar miljön genom damm och buller. Kontrollprogram utförs enligt upplagt schema. Värdena för buller, damm och övrigt utsläpp ligger inom angivna gränser. Framtida utveckling Kvantiteten invägd spannmål i skörd har ökat de senaste åren. Vårt behov av lagringsutrymmen ökar och vi har därför, i början av 2010, köpt in en lagerhall i Åhus hamn där vi kan lagra ton spannmål men också lagra till exempel importerad mineralgödsel med mera. KLF skall, med hjälp av bland annat duktiga säljare och bra lagringskapacitet, kunna ge bra service åt våra växtodlingsföretag. KLF skall kunna ge våra spannmålsodlare olika alternativ för prissättning av spannmål samt fast eller rörlig torkningskostnad. KLF skall med hjälp av duktiga säljare, rationell och effektiv fodertillverkning i Åhus Foder HB kunna ge våra animalieproducenter bästa möjliga foder. DLA Group, som KLF är en del av, är en mycket stark aktör på den nordeuropeiska marknaden. Genom DLA har vi i framtiden tillgång till det bästa sortimentet och de bästa inköpspriserna. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står (kr): balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Till reservfond avsättes Till medlemmarna överförs insatser via insatsemmision med 2 kr/dt Till medlemmarna utdelas 5% på insatskapitalet I ny räkning överföres

9 R e s u l t a t r ä k n i n g Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 4, RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Efterlikvid Not Bonus Not RESULTAT EFTER EFTERLIKVID OCH BONUS Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Omsättning/produktionsområde Omsättning/anställd foder/råvaror/foderspannmål spannmål/oljeväxter/extern försäljning utsäde/gödsel växtskydd olja mkr

10 B a l a n s r ä k n i n g TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övrig fordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar över plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 85 milj / 100 milj) Skulder till kreditinstitut Not Utgående insatskapital Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 T i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. VÄRDERINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Fordringar och skulder i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffnings kostnader och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har verkställts med tillämpning av följande procentsatser: Byggnader 2-4% Mark 0% Markanläggning 5% Fordon 20% Datorinventarier 33% Maskiner och andra tekniska anläggningar (10% fr. 2007) 5-10% Silos 3-5% Silos enligt 5-årskontrakt 20% Skillnad mellan planenlig avskrivning och skattemässig redovisas som avskrivning över plan. Varulager Lagret har värderats till inköpspris inklusive hanteringskostnader. Egenproducerade varor värderas till direkta kostnader med tilllägg för skälig andel av indirekta kostnader. Avdrag för inkurans har gjorts med 3%. Leasingkostnader Det samlade anskaffningsvärdet för leasad maskinell utrustning uppgår till kkr. Årets leasingkostnader uppgår till 264 kkr. Återstående leasingkostnader uppgår till totalt kkr i dagens räntenivå. Dessa förfaller till betalning: inom 1 år 337 senare än 1 år men inom 5 år 893 senare än 5 år NOTER Not 1. Nettoomsättning Spannmål & oljeväxter Foder Utsäde & mineralgödsel Växtskydd Olja Totalt Not 3. Medelantal anställda Medelantalet anställda har varit varav kvinnor 9 8 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal (avser antal befattningar) 9 9 varav kvinnor 1 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för styrelsen inkl. VD Löner Sociala kostnader varav pensionskostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för övriga anställda Löner Sociala kostnader varav pensionskostnader Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro, % 2,8 1,2 Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 56,6 0,0 utgör, % Sjukfrånvaro för män, % 3,7 1,0 Sjukfrånvaro för kvinnor, % 0,8 1,6 Sjukfrånvaro för anställda 29 år, % 0,3 1,2 Sjukfrånvaro för anställda år, % 0,7 1,6 Sjukfrånvaro för anställda 50 år, % 6,3 0,6 Not 4. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivning Försäljning/utrangering Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde totalt Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivning Försäljning/utrangering Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Not 2. Övriga externa kostnader Revisionsarvode Reparations- och underhållskostnader Energikostnader Övriga driftskostnader Totalt Ingående nedskrivning Återförda nedskrivningar Utgående ack nedskrivningar Utgående planenligt restvärde I maskiner och andra tekniska anläggningar ingår även inventarier, verktyg och installationer. 11

12 T i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r (forts.) Not 6. Ränteintäkter och liknande poster Utdelning aktier och andelar 2 16 Ränteintäkter Not 7. Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Not 8. Efterlikvid och bonus Efterlikvid spannmål och oljeväxter Bonus växtskyddsinköp Not 12. Eget kapital Inbetalda Reservfond Årets Balanserat insatser resultat resultat Vid räkenskapsårets början Ombokning föregående års resultat Ökning insatskapital 117 Avsättning till reservfond Utdelning till medlemmar -135 Årets resultat Vid räkenskapsårets slut Not 13. Skuldposters förfallotid Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen Not 9. Aktier i dotterföretag Andel Antal Nominellt Bokfört värde värde Kristianstads Lager AB Org nr: Säte: Kristianstad. 100% Eget kapital för dotterbolaget KLAB uppgår per till 167 tkr. Redovisad vinst för 2009 uppgår till 0 kronor. Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterskuld Skuld arbetsgivaravgift Löneskatt Upplupna räntor Bonus växtskydd Efterlikvid spannmål Övrigt Totalt Not 10. Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier och andelar i intresseföretag Aktier/ Andelar Org nr Säte Bokfört värde Åhus Stuveri AB 386 st Åhus 79 Vilomix Holding A/S 1,13% Lime DK 831 Den lokale Andel 1 andel Fredericia DK 16 DLA Agro 1,90% Fredericia DK 422 Baltic Agro Holding 1,42% Lime DK A/S Åhus Foder HB 30% Lidköping Övriga långfristiga värdepappersinnehav 300 Not 11. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser För egna skulder till kreditinstitut och för beviljad checkräkningskredit. Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

13 K a s s a f l ö d e s a n a l y s Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar före poster som inte ingår i kassaflödet Not 4, Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 4, Ökning av långfristiga värdepappersinnehav Försäljning/utrangering av inventarier 0 90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av checkräkningskredit Minskning av skuld till kreditinstitut Förändring utgående insatskapital Förändring insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kristianstad den 9 mars 2010 Lars Ivarsson Göran Trobro Per-Inge Pålsson Sven Johansson Göran Jönsson Sara Thim Göran Nilsson Christer Nilsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2010 Torsten Thuresson Thomas Jägenstedt Per-Anders Roos Aukt revisor 13

14 F ö r t r o e n d e v a l d a Styrelsen Ordinarie ledamöter tfn adress mandattid Göran Trobro, ordförande Mariedal, Ö Vramsvägen 124, Tollarp 2010 Lars Ivarsson, vice ordförande Böke gård, Degeberga 2011 Per-Inge Pålsson Micklagårdsvägen 50, Fjälkinge 2011 Sven Johansson Furulundsvägen 173, Fjälkinge 2011 Göran Jönsson Eskilstorps gård, Vittskövle 2011 Göran Nilsson Östergård 1181, Vinslöv 2010 Sara Thim Månsagårdsvägen 86, Fjälkinge 2010 Christer Nilsson, VD Hornavägen 660, Åhus Stefan Everbring, styrelsens sekreterare Alunvägen 13, Yngsjö Revisorer Ordinarie Torsten Thuresson Eka Gård, Vinslöv 2010 Per-Anders Roos Åbyvägen 300, Färlöv 2010 Thomas Jägenstedt, auktoriserad revisor Mölleröd 1289, Hässleholm 2010 Suppleanter Henrik Strindberg Aspvägen 4, Yngsjö 2010 Glenn Nilsson, auktoriserad revisor Första Avenyn 8, Hässleholm 2010 Valberedning Per-Axel Eriksson, sammankallande Hallingavägen 70, Kristianstad 2010 Torgil Folger Bockebodavägen 105, Kristianstad 2011 Lars Stefan Jönsson Gammalstorpsvägen 509, Sölvesborg 2012 Lars Nilsson Skättilljungavägen 218-8, Tollarp 2013 Peter Paulsson Sörbytorp 1225, Vinslöv 2014 Martin Svensson Brommagårdsvägen 95-9, Kristianstad 2015 DLA en betydelsefull partner 14 KLF är en del av DLA-gruppen som genom ett starkt nätverk av företag i de nordiska och baltiska länderna har en ledande position som leverantör av fodermineraler, vitaminer, premixer, utsäde, mineralgödsel, växtskydd och andra råvaror till lantbruket. DLA-gruppen omsätter årligen cirka 28 miljarder kronor. Den lokale Andel utgör den politiske ledningen för DLA-gruppen. I styrelsen för Den lokale Andel företräder Göran Trobro och Christer Nilsson från KLF (längst fram) de 16 svenska företag som är anslutna till föreningen. Christer Nilsson ingår även i styrelsen för DLAs affärsdrivande bolag, DLA Agro.

15 K L F anordnar varje år ett antal informationsträffar för bygdens lantbrukare. Sammankomsterna, som lockar många deltagare, har olika teman. På vinterns växtodlingsträff, som arrangerades i det nya växtskyddslagret i Rödaled, informerades drygt 140 lantbrukare om nyheter inför årets växtodlingssäsong.

16 K R I S T I A N S T A D Huvudkontor Box Kristianstad Besöksadress: Timmermansgatan 3 Tel: Fax: Foderbeställning Tel: Fax: Oljebeställning Tel: epost: Hemsida: K a r p a l u n d Spannmålsanläggning Tel: Fax: å h u s Spannmåls- och hamnanläggning Tel: Fax: r ö d a l e d Spannmålsanläggning samt lager och försäljning av utsäde, mineralgödsel, växtskydd och kompletteringsfoder. Tel: Fax: KLF har dessutom spannmålsplattor i Elleholm och Gammalstorp.

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer