Medeltalet anställda Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725"

Transkript

1 å r s r e d o v i s n i n g 2009

2 K a l l e l s e Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföljande middag (OBS! Anmälan), som hålls på Hotel Åhus Strand i Åhus, tisdagen den 4 maj kl Ärenden enligt föreningens stadgar samt information. Vill Du ställa någon fråga på stämman, skicka gärna in den i förväg för att få ett utförligare svar. För att deltaga under middagen vill vi ha Din anmälan senast 27 april på tel , fax eller e-post F e m å r i s a m m a n d r a g INVÄGNINGAR Spannmål (1 000 ton) Oljeväxter (1 000 ton) Totalt från odlare (1 000 ton) FÖRSÄLJNING Foder och fodermedel (1 000 ton) Utsäde (1 000 ton) 2,5 2,6 2,2 2,3 2,3 Gödsel och kalk (1 000 ton) 16,5 15,5 21,0 16,9 16,2 Växtskydd (Mkr) 32,7 17,9 17,0 13,7 14,0 EKONOMI Försäljningsvärde (Mkr) Bruttomarginal (Mkr) Bruttomarginal (%) 10,0 9,6 11,7 14,0 16,2 Resultat efter finansnetto (Mkr) 8,3 5,0 10,1-2 1,1 Balansomslutning (Mkr) Soliditet 1) (%) Investeringar, maskiner (Mkr) Byggnader (Mkr) Medeltalet anställda Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar ) Av obeskattade reserver har 73,7% medräknats i underlaget. KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. En stark lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. Vi omsätter cirka 470 miljoner kronor.

3 Å R S R E D O V I S N I N G KLF slog nytt spannmålsrekord 2009 blev ett rekordår för KLF. Aldrig tidigare har företaget tagit emot så stora volymer spannmål från sina egna odlare. Utmärkta skördar i kombination med nya leverantörer är förklaringen till att cirka ton från medlemmarna kunde vägas in. KLF redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat och delar ut cirka 4 miljoner kronor i efterlikvider och i bonus. Dessutom avsätts cirka 2 miljoner kronor till en insatsemission. Den rekordstora skörden kom lägligt med tanke på den fortsatt låga prisnivån på spannmålen. Exempelvis har priset vid skörd på maltkorn inom loppet av bara två år sjunkit från 2:40 kronor till 90 öre kilot. Efter toppåret 2007 har spannmålspriserna rasat brant utför, säger VD Christer Nilsson. Nu hoppas vi alla att botten är nådd. Utan att förhäva oss vågar jag dock påstå att KLF betalar marknadens bästa pris redan före den nu beslutade efterlikviden på 3 kronor/deciton. Hur kom det sig då att grödorna avkastade så bra under 2009? Det gångna året var märkligt ur många avseenden, säger ordförande Göran Trobro. Vi fick en torr vår och sommar med regn i början på juli. Ingen trodde på någon rekordskörd, men såväl spannmålen, sockerbetorna som potatisen gav mycket bra skördar. Till stor del kan det säkert förklaras av att många odlare i Kristianstads-bygden har tillgång till bevattning, men jag är ändå något förvånad över skörderesultaten. Det blev ett mycket bra växtodlingsår. Ett exempel på bra skörderesultat var rågen. Ett normalår väger KLF in cirka ton råg, men förra året levererades inte mindre än ton! Skörden blev så stor att våra vanliga kunder inte kunde köpa hela volymen. Vi fick därför sälja ton på exportmarknaden, säger VD Christer Nilsson. Hög kvalitet Kvaliteten på spannmålen blev också hög. Christer Nilsson beskriver maltkornskvaliteten som den bästa någonsin och egentligen var det bara vårvetet som gjorde honom något besviken. Proteinhalterna i brödvetet var genomgående dåliga. Kanske berodde detta på att många höll igen på gödslingen på grund av de höga priserna på mineralgödsel. Göran Trobro, ordförande och Christer Nilsson, VD. 3

4 Å R S R E D O V I S N I N G Spannmålsodlarna gynnades också av ett mycket bra skördeväder. Cirka 80 procent av odlarna hade tecknat avtal om fast torkningsavgift. I det långa loppet tjänar både vi och lantbrukarna på en fast torkningsavgift, säger Christer Nilsson. Man sneglar inte så mycket på vattenhalten utan tröskar vid rätt kvalitet. Dessutom går det att öka utnyttjandegraden på skördetröskan. Prisrally på gödsel Priserna på mineralgödsel steg brant under 2008 och in på Försäljningen sjönk kraftigt och i början på 2009 tog KLF därför beslutet att kraftigt sänka gödselpriserna för att minska sina lager. I augusti kom det positiva beskedet att gödselskatten skulle avskaffas och priserna på mineralgödsel har nu också stabiliserats på en lägre nivå. Samtliga affärsområden inom KLF visar positiva resultat. Det mest anmärkningsvärda är försäljningen av växtskyddsmedel som nästan fördubblades. Vi säljer på service och kunskap samtidigt som vi har konkurrenskraftiga priser, säger Christer Nilsson. Tillkomsten av vårt nya växtskyddslager i Rödaled har inneburit att vi kan ge ännu bättre service till våra kunder. Lönsamma allianser Samarbetet inom DLA Agro är en annan förklaring till den förbättrade lönsamheten. Sedan flera år tillbaka köper KLF in samtliga växtskyddsprodukter och all mineralgödsel genom DLA Agro. Trots att vi i grunden är en liten spelare på en enormt stor marknad har samarbetet inom DLA Group gett oss betydande stordriftsfördelar, säger Göran Trobro. Eftersom vi samordnar inköpen med våra systerföreningar uppnår vi betydande volymer och därmed också lägre inköpspriser än om vi skulle ha agerat själva. Göran Trobro och Christer Nilsson ser båda värdet av att bilda allianser. Genom lönsamt samarbete kan KLF behålla styrkan som ett lokalt och medlemsnära företag men med stora resurser och god lönsamhet. Samarbetet med Lantmännen inom Åhus Foder HB är ett sådant exempel. Foderproduktionen har rationaliserats och samordnade transporter till lantbrukarna är både lönsamt och bra för miljön. Det finns bara vinnare i tillkomsten av Åhus Foder, säger de båda. KLF har även ett nära och väl fungerande samarbete med Tyringe Lokalförening. Nytt växtskyddslager Trots att fodermarknaden under året minskat totalt med procent i landet har KLF lyckats behålla sina volymer. Det visar att lantbrukarna uppskattar KLF som foderproducent och att företaget håller konkurrenskraftiga priser. Under året investerade KLF cirka 4 miljoner kronor i ett nytt växtskyddslager och i en ny hall för gödsel och utsäde 4 Den nya växtskyddshallen i Rödaled har inneburit att KLF kan ge lantbrukarna ännu bättre service.

5 Å R S R E D O V I S N I N G i Rödaled. I början av innevarande år köpte KLF ett nytt magasin i Åhus Hamn med kapacitet att lagra cirka ton spannmål. Därmed är den totala lagerkapaciteten nu uppe i ton spannmål. I början på 2010 sålde KLF sina andelar i tre stora spannmålsföretag i Baltikum blev också året då KLF införde en ny modell för sin stämma. I stället för den traditionella medlemsfesten hölls årsstämman med efterföljande middag på Åhus Strand. Konceptet slog väl ut och årets stämma kommer också därför att kombineras med middag för stämmodeltagarna. Under sommaren arrangerades en medlemsfest i den nybyggda lagerhallen i Rödaled. Många av medlemmarna tog tillfället i akt att titta på de nybyggda lokalerna som nu rymmer både utsäde och gödsel samt växtskyddsprodukter. Delar ut vinsten Det sammanlagda rörelseresultatet för 2009 blev 10,5 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner kronor bättre än 2008 och det näst bästa resultatet någonsin. Resultatet efter finansiella poster blev 8,3 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat att låta 6 kr/dt gå tillbaka till spannmålsodlarna. Som efterlikvid utbetalas 3 kr/dt och lika mycket avsätts till en insatsemission som efter skatt blir 2 kr/dt. Föreningen betalar skatt på emissionen men då medlemmarna tar ut sitt insatskapital återförs skatten. Dessutom betalas 3% som bonus till växtskyddsköparna. Styrelsen har också beslutat att ge 1 kr/dt i rabatt till foderkunderna från och med 1 april Efter ett sådant här bra år känns det bra att kunna dela med sig av vinsten, säger Göran Trobro och Christer Nilsson. Vi har inget självändamål och ska inte generera stora vinster i företaget. Vi måste självfallet ha en god ekonomi, men när vi väl har en god kapitalbas att stå på, gör vinsterna mer nytta ute hos lantbrukarna än i vår balansräkning. Orosmoln i horisonten Även om Göran Trobro kan konstatera att fjolåret var ett bra växtodlingsår, om än med mycket låga spannmålspriser, finns det orosmoln i horisonten. Den förestående avregleringen och den mycket dåliga lönsamheten i framför allt mjölk- och köttproduktionen är några exempel. EUs jordbrukspolitik sänkte spannmålspriserna för att ge konsumenterna lägre priser. Om EU-ersättningarna försvinner 2013 blir prishöjningar i konsumentledet oundvikliga. I annat fall kan inte lantbrukarna ta ansvar för livsmedelsförsörjningen. Antingen betalar konsumenterna i affären eller via skattsedeln. Göran Trobro tror dock inte att avregleringen kommer att gå lika snabbt som tidigare förutskickats. Man kan tycka vad man vill om EUs jordbrukspolitik, men att vända den tar nog längre tid än vad de flesta tror. Turbulent år på gödselmarknaden Gödselåret 2009 blev mycket annorlunda. De rekordhöga priserna i början på året ledde till en svag försäljning. KLF tog tidigt i januari beslutet att sälja ut gödsellagret till starkt reducerade priser och stora volymer såldes under januari mars. Från april sjönk Europapriserna och sommarförsäljningen blev därför relativt hög. I slutet på augusti lade regeringen en proposition om att slopa skatten på mineralgödsel från och med det kommande årsskiftet. Beskedet skapade stor osäkerhet och för att överhuvudtaget få igång någon försäljning infördes ett system med konsignationslager. Det innebar att KLF stod som ägare till den gödsel som levererades ut till lantbrukarna fram till årsskiftet i den händelse att borttagandet av gödselskatten inte skulle bli någon realitet. Men skatten avskaffades fr o m. 1 januari Höstsådden 2008 blev normal och grödorna klarade övervintringen bra. Utsädesförsäljningen under våren låg därför i nivå med tidigare år. Under hösten såddes större arealer än normalt och framför allt ökade utsädesförsäljningen av stärkelsevete. 5

6 Olseröds Bos KLF som affä Å R S R E D O V I S N I N G På Olseröds Boställe pågår ett smygande generationsskifte. I dag jobbar två generationer i lantbruket, men Ann-Christine och Tomas Ivarsson har redan lämnat över ansvaret för slaktsvinsproduktionen till sonen Olof. Det är också Olof som basar för växtodlingen på de 180 hektar åker som familjen Ivarsson brukar. Med tre deltidsanställda, 290 suggor, slaktsvinsplatser och växtodling omsätter familjen Ivarssons lantbruksföretag årligen cirka åtta miljoner kronor. Det var grisarna och stärkelsepotatisen som gick bäst i fjol, säger Olof och berättar att hans ambition är att på sikt bygga ut slaktsvinsproduktionen. Med i genomsnitt 24 avvanda smågrisar per sugga behöver vi ytterligare 500 slaktsvinsplatser för att bli helintegrerade, och det är dit vi strävar. För i förhållande till arbetsinsatsen är det slaktsvinen som ger bäst lönsamhet. Dessutom är det definitivt en fördel att själv kunna föda upp smågrisarna till slakt. Lagrar in spannmålen hos KLF En framgångsfaktor för lönsam svinproduktion är att hålla foderkostnaderna nere. Därför används i princip all spannmål som odlas på gården i den egna grisproduktionen. Vi lagrar in spannmålen hos KLF och tar sedan ut den färdigtorkade spannmålen som foder. På så vis uppnår vi bäst lönsamhet, säger Olof. Sedan flera år tillbaka har Ann-Christine och Tomas Ivarsson haft KLF som affärspartner. Det samarbetet har Olof fortsatt med. Skapar förtroende Vi köper foder, mineralgödsel och också alla växtskyddsmedel från KLF, säger han. Jag tror det är en fördel att ha ett nära samarbete med en leverantör. Man lär känna varandra och det skapar förtroende. Visst kan man jaga ören genom att spela ut flera leverantörer mot varandra, men sådana affärer tar tid och är heller inte bra för mera långsiktiga relationer, säger Tomas. Raka beslutsgångar och snabba besked är annat som familjen Ivarsson värderar. KLF lever upp till de kraven, samtidigt som Olof och Tomas poängterar att det är viktigt med konkurrens. Det är pris, kvalitet och service som sammantaget avgör våra affärsrelationer, säger de båda. 6 Lars Nilsson från KLF i samspråk med lantbrukare Olof Ivarsson på Olseröds Boställe. Den gångna kalla och snörika vintern har varit tuff mot höstvetet, konstaterar de båda.

7 Å R S R E D O V I S N I N G tälle väljer rspartner Nya nötfoder lanserades optimerade efter NorFor 2009 har varit ett bra år för foderverksamheten. KLF har sålt stora volymer foder, till och med något högre än 2008, vilket är mycket bra med tanke på att den totala fodervolymen i landet sjunker. Däremot har det varit ett kämpigt år för mjölk- och nötköttsproducenter med låga avräkningspriser. Under året har KLF presenterat ett nytt sortiment av foder till nöt. Dessa foder är optimerade efter NorFor, det nya fodervärderingssystemet till nöt, som används mer och mer vid foderstatsberäkningar. KLFs kofoder är anpassade efter de förutsättningar som finns i vårt närområde, med t ex majsensilage, HP-massa och drank. Målet är ett prisvärt foder som ger en bra mjölkavkastning. Det nya sortimentet togs i bruk i september och har fungerat utmärkt. Volymen foder till mjölkkor har gått ner något under 2009 på grund av den pressade situationen i branschen. Under året anordnades en stallvisning hos en av våra kunder. Många tog tillfället i akt att komma och se ett nybyggt stall med robotar, och få tillfälle att diskutera med KLF s personal och andra mjölkproducenter. Familjen Ann-Christine och Tomas Ivarsson med sönerna Carl och Olof framför det 150 år gamla Bostället i Olseröd. Under året har KLF fortsatt med produktionsuppföljningar på Skottlandshus. Bland annat undersöktes om det finns någon skillnad i produktionsresultat vid 3-fas utfodring jämfört med enhetsfoder. Tre insättningar, med 300 grisar insatta vid varje tillfälle, jämfördes. I blötfodret ingick drank, permeatvassle, vatten, spannmålsblandning och koncentrat. Tilldelningen av drank och permeatvassle var samma i både 3-fas utfodringen och enhetsfodret. Däremot varierade innehållet av Sis aminosyror och protein mellan de olika faserna i 3-fas utfodringen. Resultaten visade att grisarna utfodrade med enhetsfoder hade: högre daglig tillväxt, bättre köttprocent, färre antal foder-dagar, bättre foderutnyttjande och lägre energiåtgång per kg tillväxt. Olof och Tomas Ivarsson låter de dräktiga gyltorna tillbringa tiden fram till grisningen i en stor utebox med mycket halm. ton Svinfoder ton Nötfoder

8 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Styrelsen och verkställande direktören för Kristianstadsortens Lagerhusförening ek.för. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Alla belopp i tkr där inget annat anges. Information om verksamheten Föreningen torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål. Dessutom säljer föreningen foder och fodermedel, utsäde, mineralgödsel, växtskyddsmedel och olja. Koncernföretag Koncernen omfattar Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. som är moderförening med Kristianstads Lageraktiebolag som helägt dotterbolag. Dotterbolaget är vilande. Bolagets ställning redovisas i not. Redovisning sker endast för moderföreningen. Väsentliga händelser under året Under första halvan av 2009 återgick de flesta råvaror, världen över, till prisnivån före den kraftiga uppgången under För KLF och våra medlemmar var det framför allt spannmål och mineralgödsel som sjönk i pris. KLF klarade prisfallet på spannmål bra beroende på att det mesta av spannmålen som fanns i lager vid årsskiftet 2008/2009 redan tidigare var såld till fast pris. KLF hade ett stort gödsellager vid ingången till Ett gödsellager som vi köpt in till hösten 2008 års höga prisnivå. Så fort vi förstod att priserna skulle gå ner kraftigt under våren så tog vi redan i början av januari beslut om att sänka prisnivån radikalt. Denna åtgärd kostade KLF mycket pengar just då men fördelen med att kunna sänka gödselpriserna till lantbruket och samtidigt minska lagret övervägde. Vår satsning på ökade resurser inom växtodlingen i form av fler säljare kombinerat med nya och större lagerlokaler har slagit väl ut. Vi har under året byggt ett helt nytt planlager för gödsel, utsäde med mera samt byggt ett betydligt större växtskyddslager. Vårt medlemskap i DLA Agro ger oss tillgång till såväl marknadens bästa sortiment som bästa inköpspris. KLF har en mycket positiv försäljningsutveckling inom växtodlingsförnödenheter i allmänhet och växtskydd i synnerhet. Totala marknaden i Sverige för fabrikstillverkat foder minskar kraftigt, minskningen under det senaste året har varit cirka 12-13%. KLF s foderförsäljning ökade något lite under året vilket är mycket positivt. Samarbetet inom Åhus Foder HB fortsatte att fungera väl. En bra skörd av spannmål tillsammans med många nya leverantörer/medlemmar gjorde att invägningen från egna medlemmar blev den största någonsin. Tyvärr har prisnivån på spannmål åter hamnat i ett läge som på sikt inte är hållbart. Under de sista dagarna i augusti kom den positiva signalen från regeringen om att man ville ta bort gödselskatten från och med den 1 januari Året 2009 blev åter ett år med stor omsättning, 471 miljoner, och ett mycket bra resultat. Miljöpåverkan KLF driver tre anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Verksamheterna avser tre spannmålssiloanläggningar. Anläggningarna påverkar miljön genom damm och buller. Kontrollprogram utförs enligt upplagt schema. Värdena för buller, damm och övrigt utsläpp ligger inom angivna gränser. Framtida utveckling Kvantiteten invägd spannmål i skörd har ökat de senaste åren. Vårt behov av lagringsutrymmen ökar och vi har därför, i början av 2010, köpt in en lagerhall i Åhus hamn där vi kan lagra ton spannmål men också lagra till exempel importerad mineralgödsel med mera. KLF skall, med hjälp av bland annat duktiga säljare och bra lagringskapacitet, kunna ge bra service åt våra växtodlingsföretag. KLF skall kunna ge våra spannmålsodlare olika alternativ för prissättning av spannmål samt fast eller rörlig torkningskostnad. KLF skall med hjälp av duktiga säljare, rationell och effektiv fodertillverkning i Åhus Foder HB kunna ge våra animalieproducenter bästa möjliga foder. DLA Group, som KLF är en del av, är en mycket stark aktör på den nordeuropeiska marknaden. Genom DLA har vi i framtiden tillgång till det bästa sortimentet och de bästa inköpspriserna. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står (kr): balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Till reservfond avsättes Till medlemmarna överförs insatser via insatsemmision med 2 kr/dt Till medlemmarna utdelas 5% på insatskapitalet I ny räkning överföres

9 R e s u l t a t r ä k n i n g Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 4, RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Efterlikvid Not Bonus Not RESULTAT EFTER EFTERLIKVID OCH BONUS Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Omsättning/produktionsområde Omsättning/anställd foder/råvaror/foderspannmål spannmål/oljeväxter/extern försäljning utsäde/gödsel växtskydd olja mkr

10 B a l a n s r ä k n i n g TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övrig fordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar över plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 85 milj / 100 milj) Skulder till kreditinstitut Not Utgående insatskapital Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 T i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. VÄRDERINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Fordringar och skulder i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffnings kostnader och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har verkställts med tillämpning av följande procentsatser: Byggnader 2-4% Mark 0% Markanläggning 5% Fordon 20% Datorinventarier 33% Maskiner och andra tekniska anläggningar (10% fr. 2007) 5-10% Silos 3-5% Silos enligt 5-årskontrakt 20% Skillnad mellan planenlig avskrivning och skattemässig redovisas som avskrivning över plan. Varulager Lagret har värderats till inköpspris inklusive hanteringskostnader. Egenproducerade varor värderas till direkta kostnader med tilllägg för skälig andel av indirekta kostnader. Avdrag för inkurans har gjorts med 3%. Leasingkostnader Det samlade anskaffningsvärdet för leasad maskinell utrustning uppgår till kkr. Årets leasingkostnader uppgår till 264 kkr. Återstående leasingkostnader uppgår till totalt kkr i dagens räntenivå. Dessa förfaller till betalning: inom 1 år 337 senare än 1 år men inom 5 år 893 senare än 5 år NOTER Not 1. Nettoomsättning Spannmål & oljeväxter Foder Utsäde & mineralgödsel Växtskydd Olja Totalt Not 3. Medelantal anställda Medelantalet anställda har varit varav kvinnor 9 8 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal (avser antal befattningar) 9 9 varav kvinnor 1 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för styrelsen inkl. VD Löner Sociala kostnader varav pensionskostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för övriga anställda Löner Sociala kostnader varav pensionskostnader Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro, % 2,8 1,2 Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 56,6 0,0 utgör, % Sjukfrånvaro för män, % 3,7 1,0 Sjukfrånvaro för kvinnor, % 0,8 1,6 Sjukfrånvaro för anställda 29 år, % 0,3 1,2 Sjukfrånvaro för anställda år, % 0,7 1,6 Sjukfrånvaro för anställda 50 år, % 6,3 0,6 Not 4. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivning Försäljning/utrangering Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde totalt Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivning Försäljning/utrangering Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Not 2. Övriga externa kostnader Revisionsarvode Reparations- och underhållskostnader Energikostnader Övriga driftskostnader Totalt Ingående nedskrivning Återförda nedskrivningar Utgående ack nedskrivningar Utgående planenligt restvärde I maskiner och andra tekniska anläggningar ingår även inventarier, verktyg och installationer. 11

12 T i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r (forts.) Not 6. Ränteintäkter och liknande poster Utdelning aktier och andelar 2 16 Ränteintäkter Not 7. Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Not 8. Efterlikvid och bonus Efterlikvid spannmål och oljeväxter Bonus växtskyddsinköp Not 12. Eget kapital Inbetalda Reservfond Årets Balanserat insatser resultat resultat Vid räkenskapsårets början Ombokning föregående års resultat Ökning insatskapital 117 Avsättning till reservfond Utdelning till medlemmar -135 Årets resultat Vid räkenskapsårets slut Not 13. Skuldposters förfallotid Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen Not 9. Aktier i dotterföretag Andel Antal Nominellt Bokfört värde värde Kristianstads Lager AB Org nr: Säte: Kristianstad. 100% Eget kapital för dotterbolaget KLAB uppgår per till 167 tkr. Redovisad vinst för 2009 uppgår till 0 kronor. Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterskuld Skuld arbetsgivaravgift Löneskatt Upplupna räntor Bonus växtskydd Efterlikvid spannmål Övrigt Totalt Not 10. Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier och andelar i intresseföretag Aktier/ Andelar Org nr Säte Bokfört värde Åhus Stuveri AB 386 st Åhus 79 Vilomix Holding A/S 1,13% Lime DK 831 Den lokale Andel 1 andel Fredericia DK 16 DLA Agro 1,90% Fredericia DK 422 Baltic Agro Holding 1,42% Lime DK A/S Åhus Foder HB 30% Lidköping Övriga långfristiga värdepappersinnehav 300 Not 11. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser För egna skulder till kreditinstitut och för beviljad checkräkningskredit. Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

13 K a s s a f l ö d e s a n a l y s Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar före poster som inte ingår i kassaflödet Not 4, Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 4, Ökning av långfristiga värdepappersinnehav Försäljning/utrangering av inventarier 0 90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av checkräkningskredit Minskning av skuld till kreditinstitut Förändring utgående insatskapital Förändring insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kristianstad den 9 mars 2010 Lars Ivarsson Göran Trobro Per-Inge Pålsson Sven Johansson Göran Jönsson Sara Thim Göran Nilsson Christer Nilsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2010 Torsten Thuresson Thomas Jägenstedt Per-Anders Roos Aukt revisor 13

14 F ö r t r o e n d e v a l d a Styrelsen Ordinarie ledamöter tfn adress mandattid Göran Trobro, ordförande Mariedal, Ö Vramsvägen 124, Tollarp 2010 Lars Ivarsson, vice ordförande Böke gård, Degeberga 2011 Per-Inge Pålsson Micklagårdsvägen 50, Fjälkinge 2011 Sven Johansson Furulundsvägen 173, Fjälkinge 2011 Göran Jönsson Eskilstorps gård, Vittskövle 2011 Göran Nilsson Östergård 1181, Vinslöv 2010 Sara Thim Månsagårdsvägen 86, Fjälkinge 2010 Christer Nilsson, VD Hornavägen 660, Åhus Stefan Everbring, styrelsens sekreterare Alunvägen 13, Yngsjö Revisorer Ordinarie Torsten Thuresson Eka Gård, Vinslöv 2010 Per-Anders Roos Åbyvägen 300, Färlöv 2010 Thomas Jägenstedt, auktoriserad revisor Mölleröd 1289, Hässleholm 2010 Suppleanter Henrik Strindberg Aspvägen 4, Yngsjö 2010 Glenn Nilsson, auktoriserad revisor Första Avenyn 8, Hässleholm 2010 Valberedning Per-Axel Eriksson, sammankallande Hallingavägen 70, Kristianstad 2010 Torgil Folger Bockebodavägen 105, Kristianstad 2011 Lars Stefan Jönsson Gammalstorpsvägen 509, Sölvesborg 2012 Lars Nilsson Skättilljungavägen 218-8, Tollarp 2013 Peter Paulsson Sörbytorp 1225, Vinslöv 2014 Martin Svensson Brommagårdsvägen 95-9, Kristianstad 2015 DLA en betydelsefull partner 14 KLF är en del av DLA-gruppen som genom ett starkt nätverk av företag i de nordiska och baltiska länderna har en ledande position som leverantör av fodermineraler, vitaminer, premixer, utsäde, mineralgödsel, växtskydd och andra råvaror till lantbruket. DLA-gruppen omsätter årligen cirka 28 miljarder kronor. Den lokale Andel utgör den politiske ledningen för DLA-gruppen. I styrelsen för Den lokale Andel företräder Göran Trobro och Christer Nilsson från KLF (längst fram) de 16 svenska företag som är anslutna till föreningen. Christer Nilsson ingår även i styrelsen för DLAs affärsdrivande bolag, DLA Agro.

15 K L F anordnar varje år ett antal informationsträffar för bygdens lantbrukare. Sammankomsterna, som lockar många deltagare, har olika teman. På vinterns växtodlingsträff, som arrangerades i det nya växtskyddslagret i Rödaled, informerades drygt 140 lantbrukare om nyheter inför årets växtodlingssäsong.

16 K R I S T I A N S T A D Huvudkontor Box Kristianstad Besöksadress: Timmermansgatan 3 Tel: Fax: Foderbeställning Tel: Fax: Oljebeställning Tel: epost: Hemsida: K a r p a l u n d Spannmålsanläggning Tel: Fax: å h u s Spannmåls- och hamnanläggning Tel: Fax: r ö d a l e d Spannmålsanläggning samt lager och försäljning av utsäde, mineralgödsel, växtskydd och kompletteringsfoder. Tel: Fax: KLF har dessutom spannmålsplattor i Elleholm och Gammalstorp.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer