VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 1

2 Fotograf omslagsbilden: Eva Lind 2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 VERKSAMHETEN... 5 Styrelse... 5 Medlemmar... 5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A... 6 Folkrörelsearkivet/Stadshuset... 6 Hemsidan... 6 Verksamhetsstöd... 6 MÖTEN... 6 Årsmöte och styrelsemöten... 6 Möten... 7 UTBILDNING... 8 Utbildning i webhantering för styrelsen... 8 BILDSEENDE... 8 Introduktion... 8 Föreläsningsserie... 8 UTFLYKTER... 8 Nattutflykt... 8 Fotoutflykt till Gysinge... 8 Våtplåtsfotografering... 9 Fotoutflykt till Stora Rytterne kyrkoruin... 9 Fotoutflykt till Skultuna... 9 Extern föreläsare... 9 UTSTÄLLNINGAR... 9 Kulturnatten Höstsalongen TÄVLINGAR Digital bildtävling Bild till årsberättelsen Vårtävling Digital minimara Hösttävling Klubbmästerskap Triangeltävling RIFO Mälardalsträffen i Eskilstuna ÖVRIGT Bildbedömningar åt andra klubbar Facebook RESULTAT OCH BALANSRÄKNING REVISIONSBERÄTTELSE

4 FÖRORD Vid årsmötet 2013 tillträdde Staffan Ellqvist som ordförande i klubben. Gert Bohlin avsade sig uppdraget som ledamot i styrelsen och ersattes av Magdalena Holm Kettu. För övrigt sitter samma ledamöter som tidigare i styrelsen. Första styrelsemötet började med att alla styrelsemedlemmar ställde sina platser till förfogande, vilket gav en spännande start. Genom bra diskussioner landade det i mindre förändringar och alla har bidragit på ett mycket bra sätt i styrelsearbetet. Ett av mina mål har varit att inte göra klubben så beroende av ordföranden. Detta har styrelsen visat att de klarar utmärkt. Vid det första styrelsemötet beslutades att en enkät skulle skickas ut till medlemmarna. Syftet var att ta reda på medlemmarnas intressen och önskemål när det gäller klubbens verksamhet. Svaren fick sedan ligga till grund för de aktiviteter som planerades in. Då många medlemmar önskade att utveckla sitt bildseende blev det ett prioriterat område. Under början av hösten anlitades Göran Segeholm för en heldagspresentation med temat bildseende. Månadsmötena under hösten har fortsatt med samma tema under ansvar av Sibylla och Christer Törnkvist. Vi har genomfört mötena med bildseende som en studiecirkel i ABFs regi. Det framkom flera uppslag i enkäten som vi kommer att driva vidare under kommande säsong. När det gäller tävlingsverksamheten sitter fortfarande bilderna från digitalklassen i KM kvar på näthinnan. Många fantastiska bilder! Hoppas att de här bilderna skickas till tävlingar även utanför klubben. Styrelsen har gett en arbetsgrupp i uppgift att se över klubbens arrangemang av utställningar. Detta hoppas jag ska ge lite nytändning av utställningsverksamheten. Mälardalsdistriktet gör ett försök att starta upp sin verksamhet med några av den gamla styrelsens medlemmar som drivande krafter. Vi får följa utvecklingen framöver. När det gäller utvecklingen av vår fotoklubb beror den på hur vi alla engagerar oss och vill bidra med utvecklingen. Jag hoppas att vi ska kunna komma med uppslag framöver som skapar möjlighet till större gemenskap och engagemang för vårt fotograferande. Vi har många olika fokus i vårt fotointresse. Det gäller att vi har aktiviteter och diskussioner som intresserar så många medlemmar som möjligt. Styrelsen för FK Aros vill tacka alla medlemmar för det gångna året och hoppas på ett ännu mer spännande nästa år som bland annat innebär att föreningen fyller 60 år. Staffan Ellqvist CJ Carlbom Magdalena Holm Kettu Thomas Fredriksson Ingegerd Walfridsson Per Mohlin Morgan Johansson 4

5 VERKSAMHETEN Styrelsen avger härmed berättelsen över FK Aros 60:e verksamhetsår. Styrelse Under året har FK Aros haft följande Styrelse: Ordförande Staffan Ellqvist Vice ordförande CJ Carlbom utställningsansvarig Sekreterare Magdalena Holm Kettu Kassör Thomas Fredriksson Klubbmästare Ingegerd Walfridsson Tävlingsledare Per Mohlin Programansvarig Morgan Johansson utflykter och hemsida Revisor Revisorssuppleant Valberedning Stefan Larsson Kjell Jonson Carl Axel Svensson Lars Lundkvist Organisationsnummer: Medlemmar Antalet medlemmar i klubben har de senaste åren legat runt 60 eller strax däröver. Vid 2013 års början var medlemsantalet 56 st och vid årets slut uppgick antalet till 61 st. Åtta personer har lämnat klubben under året och tretton nya har tillkommit. Båda siffrorna är något högre än vad som varit vanligt de senaste åren. Medlemmar som slutat under året är April Nilsson, Göran Eklund, Hans Larsson, Iryna Radoman, Lennart Urby, Stefan Eriksson, Sverker Tapper och Tommy Hansen. Nytillkomna medlemmar är Bo Sjögren, Carina Candell, Christian Björses, Eva Lind, Håkan Berglund, Ingegerd Forsberg, Johan Rosenberg, Karl Klockar, Kjell Bäversten, Lars Andersson, Lars-Olov Kandell, Toni Chadda och Luis P Ariño. Vi hälsar de nya och nygamla medlemmarna välkomna till klubben. 5

6 Klubblokalen Källhagsgatan 4A Vi har införskaffat en ny bärbar dator till klubblokalen, vilket gör det enklare att komplettera och uppdatera mjukvaran. Jörgen Lundkvist har monterat projektorn på en platta som kan skjutas steglöst närmare duken för att öka bildskärpan. Jörgen har även satt upp lister på väggarna för att vi enkelt ska kunna ställa upp påsiktsbilderna vid tävlingar och vid tävlingsbedömningar. För att öka trivseln och ordningen ytterligare i klubblokalen har vi köpt nya mattor och städat bokhyllan. Ingegerd Walfridsson monterar och sätter upp nya fotografier av klubbmedlemmarna. Ungefär hälften är på plats, resten görs klart under Folkrörelsearkivet/Stadshuset Föreningens arkiv finns i Stadshuset. För arkivering av klubbens material ansvarar CJ Carlbom. Hemsidan Klubbens hemsida ligger på adressen fkaros.com. Den fyller en viktig roll i kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. Verksamhetsstöd Under verksamhetsåret 2013 har FK Aros erhållit kulturbidrag från Västerås Stad. Vi har också startat upp ett samarbete med ABFs studieverksamhet och har erhållit stöd i form av bidrag för aktiviteter genomförda under året. MÖTEN Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls den 21 februari 2013 i klubblokalen, Källhagsgatan 4. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten. 6

7 Möten Månad Program m.m. Närvaro 10 jan. Bildträff. Bilddiskussion inför RIFO. Visning av 2012 års RIFO-bilder. Dig. bildtävling med temat jul. 17 jan. Klick-off på restaurang Laxmi. 24 jan. Månadsmöte. Inlämn. av bilder till RIFO. Val av bild till årsberättelsen. Arne Gustafsson visar kapitlet Ljus från videokursen Fotografera landskap. 7 febr. Bildträff. Uttagning till triangeltävlingen febr. Årsmöte. Inlämning till vårtävling med temat vårtecken. 7 mars Bildträff. Nattfotoutflykt med fika i Västerås centrum mars Månadsmöte. Redovisning av vårtävlingen. Spontan bildvisning april Bildträff. Visning av bilder från nattfotograferingen april Utflykt. Fotoutflykt till Gysinge arrangerad av Morgan Johansson april Månadsmöte. Redovisning av workshop i retrofotografering maj Bildträff. Temafotografering samt inlämning av bilder till RIFO-boken maj Månadsmöte. Kvällsfoto tema Måne i Arboga. Inlämning till Nya Inst. Mälardalstävlingen. 9 juni Tävling. Minimara i Västerås centrum juni Utflykt. Våtplåtsfotografering med Christer Törnkvist aug. Bildträff. Omröstning och redovisning av Minimara aug. Föreläsning med fotograf Göran Segeholm aug. Månadsmöte. Bildseende1 med Sibylla Törnkvist sept. Bildträff. Eva Lind visar bilder. Visning av medlemmarnas sommarbilder sept. Västerås Kulturnatt. 13 medlemmar ställer ut sina bilder. 26 sept. Månadsmöte. Bildseende 2 med Sibylla Törnkvist sept Utflykt. Fotoutflykt till Stora Rytterne kyrkoruin arrangerad av Morgan 15 Johansson. 10 okt. Bildträff. Staffan Ellqvist visar bilder. Diskussion om bildpresentation inför 26 höstsalongen med CJ Carlbom. Inlämning till höstävlingen. 19 okt. Utflykt. Fotoutflykt till mässingsbruket och bäckravinen i Skultuna arrangerad 4 av Morgan Johansson. 24 okt Månadsmöte. Bildseende 3 med Christer Törnqvist. Fotoklubbsverksamhetens 25 framväxt behovet av bildkritik. 7 nov. Bildträff. Redovisning av hösttävlingen med mottot stämning nov. Höstsalongen. Hängning av bilder på Västerås stadsbibliotek. 14 medlemmar deltar. 21 nov. Månadsmöte. Bildseende 4 med Christer Törnqvist. Att göra ett fotografi dec. Bildträff. Redovisning av KM

8 UTBILDNING Utbildning i webhantering för styrelsen Den 22 april höll Morgan Johansson i ett utbildningstillfälle i webhantering. Styrelsemedlemmarna fick lära sig hur inlägg görs på hemsidan. BILDSEENDE Introduktion Som uppstart efter sommaren och introduktion till vårt studiecirkel bildseende anlitade vi fotograf Göran Segeholm som höll en uppskattad föreläsning för medlemmarna den 25 augusti. Föreläsningsserie Möte 1: På första mötet berättade Sibylla Törnkvist om några kända fotografer och diskuterade deras bildstilar. Vi diskuterade och försökte förstå våra egna bildstilar. Vi fick också hemuppgifter att lösa till nästa möte Möte 2: Till detta möte hade alla med sig 5 bilder som representerade respektive fotografs stil(ar). Efter att var och en presenterat sina bilder ledde Sibylla Törnkvist en diskussion om de olika bildstilarna som visats. Möte 3: Christer Törnkvist berättade om fotoklubbarnas framväxt fram till början av 50-talet med fokus på hur bildsyn och bildbedömning växte fram och förändrades. Speciellt belystes fotoklubbsbildningen i Västerås och Eric Trulson. Möte 4: På detta möte förklarade Christer Törnkvist hur man tar gör ett fotografi. Du kommer inte vinna några fototävlingar eller få lära dig någon teknik. Däremot handlar det om grunden i fotografisk idé och organisation av bildytan från början. UTFLYKTER Nattutflykt Det var stor uppslutning vid nattfotograferingen den 7 mars då klubbens medlemmar skildrade Västerås nattljus. Utflykten avslutades med fika och trevligt umgänge på café Kalle på spången. Fotoutflykt till Gysinge Vi gjorde under Morgan Johanssons ledning en utflykt till Gysinge den 21 april. Där fotograferades det i Färnebofjärdens nationalpark i strålande vårväder. 8

9 Våtplåtsfotografering Den 16 juni var vi inbjudna till Christer Törnkvist som instruerade och lät medlemmarna prova på att fotografera och framkalla på ett gammaldags sätt. Fotoutflykt till Stora Rytterne kyrkoruin Till Stora Rytterne åkte ett antal klubbmedlemmar den 28 september för att ägna sig åt spännande fotografering av den stora kyrkoruinen. Fotoutflykt till Skultuna Den 19 oktober arrangerade Morgan Johansson ytterligare en utflykt. Denna gång till Skultuna där medlemmarna fotograferade kring mässingsbruket och bäckravinen. Extern föreläsare Som uppstart efter sommaren och introduktion till vårt tema bildseende anlitade vi fotograf Göran Segeholm som höll en uppskattad föreläsning för medlemmarna den 25 augusti. UTSTÄLLNINGAR Kulturnatten 2013 Den 21 september ägde 2013 års kulturnatt rum i Västerås. Efter ett mellanår, då vi ställde ut våra fotografier i Växhuset, fick vi återigen tillgång till Västerås Konserthus. Denna gång hängde vi bilderna på den röda sidan. 12 medlemmar visade sina fotokonstverk med varierande motiv. Antal bilder var ca 45. Flera av klubbens medlemmar fanns på plats under hela kvällen för att sitta vakt och prata med de besökare som passerade och visade intresse för fotoklubbens verksamhet. Höstsalongen 2013 Årets Höstsalong ägde rum mellan 17 november och 15 december i Stadsbibliotekets hörsal. 14 medlemmar hängde sina alster i den fria delen och 6 i temadelen, där temat i år var Tid. Enligt gästboken var besökarna nöjda med bilderna. På den fria delen visades nästan 90 bilder och på temadelen 13 bilder. 9

10 TÄVLINGAR Klubbens medlemmar har under året inbjudits till både interna och externa fototävlingar. Digital bildtävling Vid vårens upptaktsmöte den 10 januari hade vi en digital bildtävling med temat Jul. Tävlingen vanns av Ulf Engberg som även kom tvåa och på tredje plats kom Morgan Johansson Första plats Ulf Engberg Andra plats Ulf Engberg Tredje plats Morgan Johansson Bild till årsberättelsen Den 24 januari utsåg medlemmarna genom omröstning omslagsbild till 2012 års verksamhetsberättelse. Vann gjorde Thomas Fredriksson med sin bild. Foto Thomas Fredriksson 10

11 Vårtävling Vårtävlingen bedömdes av FK Aros ungdomar och nyare medlemmar vilka i år bestod av Karin Sandberg, Eva Lind och Ingemar Johansson. Tävlingen med mottot vårtecken vanns av Ingemar Erlandsson. Arne Gustafsson lade beslag på såväl andra som tredje plats. Första plats Ingemar Erlandsson Andra plats Arne Gustafsson Tredje plats Arne Gustafsson Digital minimara Den 9 juni gick traditionsenligt den digitala minimaran av stapeln. I vackert försommarväder tog nio tappra fotografer itu med de uppgifter som tävlingsledaren Per Mohlin delade ut. Tävlingen rundades av på café Kalle på spången. Vinnare i årets mara blev Siw Öinert. På andra plats kom Tomas Fredriksson och på tredje plats Eva Lind. Första plats Siw Öinert 11

12 Andra plats Thomas Fredriksson Tredje plats Eva Lind 12

13 Hösttävling Hösttävlingen med mottot stämning anordnades av FK Aros damer. Vid redovisningen den 7 november bjöd klubben medlemmarna på smörgåstårta. Vinnare av hösttävlingen blev Luis P Ariño. På andra plats kom Morgan Johansson och på tredje plats Ingemar Erlandsson. Första plats Luis P Arino Andra plats Morgan Johansson Tredje plats Ingemar Johansson Klubbmästerskap Årets jury var medlemmar från Lindesbergs fotoklubb och klubbmästerskapet redovisades under trevliga former den 5 december. FK Aros KM 2013 resultat: I klass monokrom påsikt lämnade 8 fotografer in 19 bilder Monokrom påsiktsklass bästa bild 13

14 Monokrom påsiktsklass totalt 14

15 I polykrom påsiktsklass deltog 10 fotografer med 23 bilder Polykrom påsiktsklass bästa bild Polykrom påsiktsklass totalt 15

16 I digital bildklass deltog 13 fotografer med 34 bilder Digital bildklass bästa bild 16

17 Digital bildklass totalt 17

18 I Kollektion påsiktsklass deltog 5 fotografer med varsin kollektion. Digitalt bildspel I år var det tre inlämnade bidrag på grund av att Per Mohlin lät de två inlämnade bildspelen från förra året tävla detta år då vi fick in ett bildspel till från Anders Hermansson. Klassen vanns av Ulf Engberg med Per Bengtsson på andra plats samt Anders Hermansson på tredje plats. Vi fortsätter med bildspelsklassen även 2014 och hoppas på fler inlämnade bidrag än tidigare år. Triangeltävling Triangeltävlingen mellan FK Aros, Köpings FK och BG Prisma vanns totalt av BG Prisma med FK Aros på en tredje plats Nedan är de bäst placerade bilderna från FK Arosfotografer i varje klass Första plats Svartvitt Siw Öinert Andra plats Färg Siw Öinert Sjunde plats Digital Sibylla Törnkvist 18

19 RIFO FK Aros medlemmar Carl-Axel Svensson och Siw Öinert blev utvalda av Riksförbundet Svensk Fotografis jury att delta i RIFOs digitalsalong. Carl-Axel fick dessutom silverplakett i samma klass. Siws bild kom till visning. Silverplakett Carl Axel Svensson Visning Siw Öinert Mälardalsträffen i Eskilstuna I den återupptagna Mälardalsträffen som ordnades av Eskilstuna FK placerade sig Staffan Ellqvist på första plats i den digitala klassen. Siw Öinert kom på andra plats i påsiktsklassen och på en tredje plats i den digitala klassen. Första plats Digital Staffan Ellqvist Tredje plats Digital Siw Öinert Andra plats Påsikt Siw Öinert ÖVRIGT Bildbedömningar åt andra klubbar Under 2013 hjälpte vi till att vara jury i tävlingar åt Ängelholms Fotoklubb samt Alingsås Fotobklubb. Båda var för Årets bild. 19

20 Facebook Sedan några år tillbaka finns det en fristående facebook-grupp som heter FK Aros. I facebook-gruppen är många klubbmedlemmar aktiva, men även utomstående är välkomna att vara med. Under 2013 har det anordnats en månatlig fototävling där vinnaren bestämmer nästa månads tävlingsmotto och utser vinnare i samma tävling. 20

21 RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

22 22

23 REVISIONSBERÄTTELSE

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb FÖRBUNDSINFORM No 2 April 2012 Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Malmö Kortvågsklubbs historia

Malmö Kortvågsklubbs historia Malmö Kortvågsklubbs historia 1 FÖRORD Malmö Kortvågsklubb torde väl vara den äldsta, nu existerande DX-klubben i Sverige. Därför utgör ju dess historia mycket av landets DX-historia inte minst därför

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer