INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Förord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Förord"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Verksamheten Styrelsen / Medlemmar Klubblokalen / Folkrörelsearkivet / Hemsidan / Studiefrämjandet / Västerås Stad / Förtjänsttecken Möten Årsmöte / Styrelsemöten Månadsmöten Bildträffar Utbildning Workshop: Bli en bra fotograf i FK Aros, Hålkamerafotografering Backup, Morgans hörna 2010, Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm Utflykter och studiebesök Nattutflykt, Kvällsfotoutflykt, RSF Årsstämma o Rifo 2010 Street Photo in the city, En kvällsutflykt till Ängsö slott, Natur 2010 i Vårgårda, Julavslutning på resturang Ruffino Diverse bilder från våra utflykter och workshop Utställningar Kulturnatta, Höstsalongen Tävlingar Vårtävlingen Digital Minimara, Hösttävlingen KM klass MP KM klass PP och DB KM klass KP och DBS, Rifo, Nationella och Internationella tävlingar Diverse bilder från tävlingar Övrigt Klubblokalen fixas, Spring Break 2010 i Hallstahammar, Bildjury för andra fotoklubbar Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Bild framsida Fotograf: Urban Rosenqvist Frihet

3 Vilket år 2010 blev med fotografering, workshop, gemenskap, ny hemsida osv. Vi hann med en hel del i Fotoklubben Aros. Carl-Axel Svensson som tidigare flaggat för att avgå som ordförande, lämnade över ordförande klubban till Sibylla Törnkvist. För mig känns det stort att som första kvinnliga ordförande få leda FK Aros, en klubb med anor. Men vad har vi då gjort under året? Jo, Vi började året med en workshop som kom att pågå ända fram till sena hösten. Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm, var ett spännande projekt som kom att sätta både utrustning och fotografernas kunskap på prov. Workshopen avslutades med vernissage i klubblokalen, där fotograferna berättade om sina upplevelser kring bilderna. Ett mål för workshopen var att producera en bok, vilken visades upp under kvällen. En uppskattat evenemang med street photo i centrala Västerås, ett område som verkligen sätter fotografens mod på sin spets. Vi avslutade vårterminen med en utflykt till Ängsö, en härlig kväll i maj. Vi bjöds på grillad korv och dryck. När höstterminen drog igång fick vi ta del av bilder från den trevliga kvällen. Det är den här typen av aktiviteter, som stärker sammanhållningen inom FK Aros. FÖRORD Under året stängde vi ner den gamla hemsidan och en ny hemsida börjar träda fram. Arbetet med hemsidan kräver nya kunskaper och tid, för att sidan ska tillgodose medlemmarnas behov och bli en attraktiv sida för andra som intresserar sig för foto och bild. Som nybliven ordförande är det en hel del att sätta sig in i. Jag är tacksam för medlemmarnas och styrelsens stöd. FK Aros har en god grund och ett stort intressefält. När man ser vad klubbens medlemmar gör förstår man det svåra i att definiera vad är fotografi. För att nämna några av dessa, natur, landskap, porträtt, modell, sport, hålkamera och street photo. Denna bredd gör oss attraktiva för nytillkomna medlemmar. Styrelsen för FK Aros vill tacka alla medlemmar för det gångna året. Medlemmarnas insatser och engagemang som förenar oss i alla i intresset för fotografi och bildskapande. Kom ihåg att ha roligt när ni utövar den del inom fotografin som tilltalar dig mest. Sibylla Törnkvist Gert Bohlin Thomas Fredriksson Ordförande V. ordförande Kassör Carl Hanson Sekreterare Morgan Johansson Klubbmästare Per Mohlin Tävlingsledare C J Carlbom Ledamot 3

4 Styrelsen avger härmed berättelsen över FK Aros 56:e verksamhetsår. Styrelse Under året har FK Aros haft följande Styrelse: VERKSAMHETEN Ordförande...Sibylla Törnkvist Vice ordförande...gert Bohlin Sekreterare...Carl Hanson Kassör...Thomas Fredriksson Ledamot...CJ Carlbom Tävlingledare...Per Mohlin Klubbmästare...Morgan Johansson Revisor...Stefan Larsson Revisorsuppleant...Kjell Johnsson Valberedningen...Curt Fröstberg Arne Gustafsson Organisationsnummer: Medlemmar Medlemsutvecklingen har varit positiv under året. Vid ingången av 2010 var vi 57 medlemmar och vid årets slut uppgick medlemsantalet till 64 st. Medlemmar som slutat under året är Batu Akan, Kerstin Alvinge, Bror Jansson, Johan Malmström, Maj-Britt Porsander och Håkan Thörner (6 st) Nya under 2010 är Annika Ruuska-Carlbom, Krister Eriksson, Björn Dahlberg, Eva Fredriksson, Bengt Kihlström, Thomas Kustvik, Tony Lif, Michael Persson, Björn Qvarfort, Dagmar Schröter, Michael Sjöö, Sverker Tapper, Kjell Westberg, (13 st). Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till klubben. 4

5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A I klubblokalen känner vi oss hemma under alla våra möten. Förutom möten och workshops har vi haft flera bildbedömningar till FK Aros egna tävlingar och till andra klubbars tävlingar från övriga delar av Sverige. I år fick lokalen också en välbehövlig uppfräschning. Nycklar till klubblokalen finns till förfogande hos bland annat klubbmästaren och styrelsemedlemmar. Folkrörelsearkivet/Stadshuset Föreningens arkiv finns i Stadshuset. För arkivering av klubbens material ansvarar CJ Carlbom. Hemsidan Klubbens hemsida ligger på adressen Den fyller en viktig roll i kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. Lars Walfridsson som varit klubbens webmaster lämnade över till Christer Törnkvist och Morgan Johansson som försöker finna nya vägar för uppgradera och göra vår hemsida ännu trevligare för dess besökare. Under hösten 2010 lanserades vår nya hemsida, som kommer att uppgraderas under det kommande året. VERKSAMHETEN Studiefrämjandet/SFR Under 2010 har FK Aros medlemmar deltagit i programbeskrivna fotostudiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet, SFR. Västerås Stad Under verksamhetsåret 2010 har FK Aros erhållit kulturbidrag från Västerås Stad. Förtjänsttecken Den 8 december 2010, delades det ut 3 förtjänsttecken till medlemmar som i minst 10 år verkat och engagerat sig i FK Aros verksamhet. Dessa tre som efter långvarig arbetsinsats belönades med förtjänsttecken i silver var; Thomas Fredriksson, valdes in i FK Aros 1991, 1993 Revisor, Sekreterare, Kassör (fortfarande). Thomas har genomgått studiefrämjandets ledarutbildning och har lett workshops, för klubbens medlemmar. Thomas visar ett stort engagemang i FK Aros och är en mycket uppskattad medlem i klubben. Carl-Axel Svensson, valdes i FK Aros 1986, Kassör, Ordförande Carl-Axel har alltid verkat för FK Aros på ett engagerande sätt. Entusiastisk och intresserad samt en mycket uppskattad medlem i klubben. Har genom gått studiefrämjandets ledarutbildning. Christer Törnkvist valdes in i FK Aros 1994, 1996 Suppl/Ledamot, Ordförande, Vice Ordförande, Christer har genomgått studiefrämjandets ledarutbildning och har under åren lett ett antal workshops med olika, teman, för klubbens medlemmar. Alltid mycket engagerad och entusiastisk. Mycket uppskattad medlem. För FK Aros verksamhet, är medlemmarnas engagemang nödvändigt för att klubben ska leva vidare. Vi tackar därför dessa tre och uppmuntrar till fortsatt engagemang hos alla medlemmar. 5

6 Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls 25 februari 2010 i klubblokalen, Källhagsgatan 4, 22 medlemmar var närvarande vid mötet. För första gången på 55 år valdes en kvinnlig ordförande, Sibylla Törnkvist. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsemöten. MÖTEN Månadsmöten Månad: Antal deltagare: Januari stycken Program m.m: Upptaktsmöte, inlämning till Rifo. Februari - 25 Mars - 25 April - 29 Maj -20 Augusti stycken 23 stycken 19 stycken 20 stycken 15 stycken Årsmöte i klubblokalen. För första gången på 55 år en kvinnlig ordförande, Sibylla Törnkvist Månadsmöte, redovisning av vårtävlingen samt visning av bilder från Mälardalssalongen. Fotoklubben Slutaren kom på besök och vi visade bildspel under kvällen. Månadsmöte, Utflykt kvällsfoto till Ängsö slott. Höstens första månadsmöte. Påminelser om höstens evenemang. September - 23 Oktober - 28 November stycken 31 stycken 27 stycken Semesterbilder visas, samt Kurt Frösberg visar bildspel. Redovisning från Hösttävlingen där juryn består av klubbens kvinnliga medlemmar. Vernissage från Christer Törnkvist s Workshop Nattlandskap, där deltagarna fick visa upp sina bilder och svara på frågor. 6

7 Bildträffar Månad: Antal deltagare: Program mm: Januari - Februari - 11 Mars stycken 14 stycken Bildträff, bildvisning samt en föreläsning om porträttfotografi från 1860-talet i Västerås, Christer Törnkvist Bildträff, utflykt nattfotografering på stan, Västerås MÖTEN Mars stycken Bildträff, Vernissage i Workshopen Att bli en bra fotograf i Fk Aros. Ledare Christer Törnkvist. April stycken Bildträff, visning av nattbilder från en tidigare utflykt i Västerås centrum, samt visning av diabilder av medlemmar. Maj stycken Bildträff, Upplösning hos objektiv och sensorer hur hänger det ihop?, Morgan Johansson Juni stycken Bildträff, Digital Minimara med start vid Falkenbergska kvarnen, Per Mohlin Augusti stycken Redovisning från årets Minimara och deltagarnas bildspel från vårens utflykt på stan Street Photo. Cider och saltapinnar för nystart efter uppiffning av lokalen. September stycken Christer Törnkvist berättar om fotografi från 1800-talet. Oktober stycken Morgan Johansson tar upp frågan Vad är diffraktion och visar sedan ett bildspel om tulpaner från Holland. November stycken Majbritt och Bror visar bilder från sin tid i fotoklubben. December stycken Redovisning för KM och säsongsavslutning med sedvanlig landgång. Jurygruppsarbete för andra fotoklubbar. Foto: Thomas Fredriksson 7

8 UTBILDNING Under 2010 arrangerades flera workshop i fotografi. En workshop för de lite nyare medlemmarna i klubben Bli en bra fotograf i FK Aros. Ett annat var ett årsprojekt som hette Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm. Under året hann vi också med en kurs i hålkamerafotografering och en om hur man gör backuper på sina bilder. Vi får inte glömma Morgans då och då återkommande teknikfrågor i Morgans Hörna. Morgan Johansson ordnade backup kursen och de övriga tre workshoperna ordnades av Christer Törnkvist. Ett gediget kursprogram för klubbens medlemmar att delta i under Studiefrämjandet var medarrangör i våra studiecirklar. Workshop: Bli en bra fotograf i FK Aros. Under våren hölls en workshop som introduktion till fotografin med inriktning på att göra bilder som kan användas i klubbens verksamhet. Workshopen var avsedd för de som är relativt nya i klubben eller känner att de behöver en bra grund inom ämnet. Sju personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. Teorin studerades självständigt och i grupp som sedan praktiserades på andra eller egna bilder. Deltagarna arbetade med antingen Photoshop Elements eller Photoshop beroende på vad de hade tillgängligt. Moment som ingick var: Bildens uppbyggnad och komposition, Kameran, Exponera egna bilder och göra grundläggande bildbehandling, Presentera ett fotografi, Beställa en kopia och montera den i en passepartout, Slutligen genomföra en vernissage. Foto: Bengt Lövgren Workshop: Hålkamerafotografering. Till world pinhole day arrangerade FK Aros i workshop i ämnet. Vi arbetade i klubblokalen för att ta fram små hål ca mm i diameter. Dessa monterades i ett kameralock som klubben köpt in ett antal av. Därpå blev det fotografering runt om klubblokalen. Efter fotografering tittade vi genom våra bilder nere på klubben. VLT uppmärksamma arrangemanget med en liten notis och bild. Sju personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. 8 Foto: Christer Törnkvist

9 Backup Risken att förlora bilder pga. datorhaveri av något slag är något vi alla lever med men inte alltid är medvetna om. Hur man skyddar sig mot detta var ämnet för en workshop den 21:a mars. Dagen innehöll bl.a. följande ämnen: Vilka är riskerna att förlora data Hur hanterar vi riskerna Organisera lagring för backup Strategier för backup och återställning Hårdvara Mjukvara Programmet var till stor del teoretiskt med mycket Foto: Thomas Fredriksson diskussioner mellan deltagarna. En praktisk övning ingick där alla deltagare fick sätta upp en backup till extern disk med programmet SyncBack. UTBILDNING Morgans hörna Morgans hörna är en oregelbundet återkommande programpunkt på bildträffar. De tar upp och försöker bringa klarhet i något fototekniskt ämne. De ämnen som presenterades under 2010 var: Upplösning hos objektiv och bildsensorer, hur hänger det ihop? Diffraktion, var är det och behöver man bry sig om det? Båda ämnena ledde till mycket diskusioner vilket är huvudsyftet med Morgans hörnor. Workshop: Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm. Deltagarna undersökte ett nattlandskap under fyra årstiderna och utvecklade sin personliga stil. Resultat av hela workshopen publicerades i en Blurb bok samt ett vernissage inför övriga klubbensmedlemmar. Workshopen var avsedd för de medlemmar som under en längre tid ville utveckla sin stil för att ge ett personligt perspektiv på nattlandskapet och var avancerad. Sex personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. Alla deltagare skulle självständigt läst in teorin på nattfotografering. Den tentades av innan deltagarna fick fortsätta in i workshopen. Momenten bestod av: Teori för nattfotografering, Arbetssätt, Windows & Mirror, Personlig stil, Kritik, Inspiration från andra fotografer, Bokproduktion. Till detta genomfördes fyra fotograferingar, nattetid, i Strömsholm. Alltifrån vinterns -25 C till sommarens mygg och värme. Var fotografering bestod av en förberedelse, fotografering i grupp, egen fotografering, efterarbete självständigt och i grupp. Bokomslag från workshopen Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm Foto: Arne Gustafsson 9

10 UTFLYKTER OCH STUDIEBESÖK Street Photo in the city Blåst och regn mötte upp tillsammans med ett gäng medlemmar för att ge sig på att fotografera människor i ett stadslandskap. Här gällde det att våga och inte vara rädd. Vi samlades på Stora Torget och Gert delade ut lite tips och sen spred vi oss längs Västerås gator. Många människor mötte oss med frågor och ställde gärna upp på några bilder, men ibland stötte vi på motstånd. Vi passade också på att ta en fika och prata igenom vad vi hade upplevt, vilket ledde till en hel del skratt. Vi träffades sedan en lördag och diskuterade och satte ihop vår dag till ett bildspel för framtiden. Foto: Gert Bohlin RSFs Årsstämma och Rifo Riksfotostämman 2010 arrangerades i samarbete med Eskilstuna Fotoklubb och gick av stapeln maj vid Vilsta Sporthotell. Riksfotostämman som är förbundets högsta beslutande organ hade då sitt årsmöte. Sibylla Törnkvist var på plats på stämman för att representera FK Aros och bla. rösta om de motioner som tagits fram av olika klubbar i landet. Flera av FK Aros medlemmar besökte Riksfotoutställningen för att ta del av de bilder som presenterades. Foto: Per Bengtsson Street Photo 10

11 Nattutflykt Den traditionella nattfotoutflykten skedde i Västerås centrala delar med fika på Kalle på Spången som trevlig och värmande avslutning. Nattfotot gav som vanligt deltagarna en utmaning i att utforska ljuset i nattlandskapet med dess speciella förutsättningar med ljus från en mängd olika ljuskällor. Foto: Per Mohlin Foto: Per Mohlin En kvällsfoto utflykt till Ängsö slott. En ljuvlig kväll i maj anordnades en utflykt ut till Ängsö slott av Carl Hanson med mycket fotografering och en avslutande korvgrillning. Flera av klubbens medlemmar deltog och mycket bilder togs. De flesta valde att fotografera natur, medans några fastnade vid att fotografera Linn som valt att följa med som modell. En lyckad utflykt i fotografins tecken även om inte alla lyckades fånga någon bäver på bild. UTFLYKTER OCH STUDIEBESÖK Foto: Thomas Fredriksson Foto: Thomas Fredriksson Natur 2010 i Vårgårda Tre medlemmar deltog i årets naturfotofestival i Vårgårda, Natur 2010, Carl Axel Svensson, Morgan Johansson och vår hedersmedlem Anders Geidemark. Morgan deltog även med en bild i Naturfotoforums samlingsutställning. Anders gjorde en bejublad premiär som konferencier för festivalen. Julavslutning på resturang Ruffino. Årets sista evenemang blev den årliga julfesten med god mat och lite dricka till. Siw Öinert hade ordnat årets avslutning på Resturang Ruffino där vi samlades och pratade foto och en del annat. Ett stort Tack till Siw för en underbar kväll. 11

12 DIVERSE BILDER FRÅN VÅRA UTFLYKTER OCH WORKSHOP Foto: Thomas Fredriksson Ängsö slott Deltagarna i workshopen Perspektiv på Nattlandskapet. Foto: Selfportrait Foto: Gert Bohlin Modell: Linn Fager Ängsö slott Foto: Gert Bohlin Minimaran 2010 SAKNAS BILDER 12 Foto: Thomas Fredriksson Från Morgan Johanssons Workshop i datalagring och backup.

13 Kulturnatta och Höstsalongen 2010 I år var två utställningar aktuella. Dels Kulturnatten som ägde rum den 18 september i Konserthusets foajé, där 15 fotografer visade 68 bilder och dels Höstsalongen där 15 fotografer visade 72 temafria bilder. Dessutom så var det även i år en temadel där 9 fotografer visade 15 bilder. Årets tema var Resor - inre och yttre. UTSTÄLLNINGAR Fotograf: Carl Axel Svensson De två övre från Kulturnatten och de nedre från Höstsalongen 2010 Soppåse med ros är en avfotografering av Per Mohlins bild. 13

14 TÄVLINGAR Som vanligt har det varit många tävlingar under året som har gått. Klubbens deltagare har visat sig på styva linan och en hel del vinnare har korats. Internationellt och nationellt har vi i år kanske inte lyckats så bra, men vi får skylla på de olika bedömare som varit i dessa tävlingar. Internt började året med Vårtävlingen och avslutades med KM. Flera tävlingar vart inställda i år bla. Triangeltävlingen som vi hoppas skall komma igång igen nästa år. Internt fanns ändå en hel del tävlingar att delta i. Digitala Minimaran gick som vanligt av stapeln när värmen hade börjat komma och flera av klubbens medlemmar mötte upp för en intensiv vårpromenad längs svartån. En sak kan man säga är att tävlingslusten är stor inom klubben och att vår tävlingsledare Per Mohlin har fått jobba hårt. Vi hoppas att han skall få minst lika mycket att göra under det kommande året Vårtävling Vårtävlingen var även detta år en mottotävling med mottot Färg. Antal deltagande fotografer var 9 som lämnade in 23st bilder. Juryn var liksom tidigare frivilliga ur FK Aros yngre medlemmar dvs de som är under 40 år och i år liksom förra året gjorde Karin Andersson, Urban Rosenqvist och Magnus Torstensson en utmärkt juryinsats Vann tävlingen gjorde Sibylla Törnkvist med bilden SIT123 med juryns motivering: Fantastiskt porträtt, får man ta med sig det hem? Modellen har intressant uttryck och fantastisk ögonkontakt med betraktaren. Färgklickarna lyfter bilden snarare än gör den konstlad. Snyggt utnyttjat skärpedjup. Spännande och tajt utsnitt. Foto: Sibylla Törnkvist Tvåa blev Sverker Tapper med sin bild NST998 med motivering: Uppfyller mer än väl mottot. Stämningsfull studie i kontrast och grön färg. Det finns mycket att titta på i bilden. Många tydliga linjer ger spänning i bilden. Det är jättesvårt att ta bra bilder inne i skogen med starkt ljus, men här har fotografen lyckats ändå. Thomas Fredriksson blev tredje pristagare med bilden PTY718 och jurynsmotivering: Mycket bra att muggarna fyller ut hela bildytan. Lugn och fin färgkombination, trots ett vardagligt motiv är bilden inte tråkig. Detta tack vare ett bra ljus som tar fram djup, former och detaljer. Regnet får betraktaren att fundera över hur/var bilden är tagen. 14 Foto: Sverker Tapper Foto: Thomas Fredriksson

15 Digital minimara Minimaran arrangerades i år längs Svartån i Västerås med start vid Falkenbergska kvarnen Liksom förra året hängde regnet i luften men som tur var klarade vi oss med några stänk i början. Deltagarantalet ökade något från de fem som deltog förra året till årets sju entusiastiska deltagare. Tävlingsdagen avslutades med fika på Kalle på spången. Omröstning av Minimaran skedde som brukligt på första mötet för höstsäsongen. Där vinnaren blev Thomas Fredriksson med 395p, tvåa Bertil Grubbfors med 364p och trea blev Krister Eriksson med 353p. Foto: Per Mohlin TÄVLINGAR Fotograf Thomas Fredriksson från kollektiontema Vattenliv Fotograf Bertil Grubbfors tolkning av temat Hårt Fotograf Krister Eriksson delbild ur kollektionstema Vattenliv Hösttävling 2010 Den traditionsenliga hösttävlingen är avklarad, likt tidigare år bestod juryn av klubbens kvinnliga medlemmar. 20 bilder lämnades in för bedömning under mottot Fånga ögonblicket. Nedan ser ni de tre bäst placerade bilderna. Vi gratulerar Morgan, Staffan och Luis och njuter av deras bilder. 1. Morgan Johansson 2. Staffen Ellqvist 3. Mariam Luis P Arino Fotograf Morgan Johansson vinnarbild Hösttävlingen

16 TÄVLINGAR Fotograf Staffan Ellqvist på andra plats Fotograf Mariam Luis P Arino på tredje plats Klubbmästerskap 2010 Klubbmästerskapet redovisades traditionsenligt under sista träffen för året med jullandgång. Jury var i år Eskilstuna FK medlemmar som gjorde ett stort jobb med alla bildbedömningar. Klass MP monokroma påsiktsbilder på papper deltog 11 fotografer med 27 bilder. Klassvinnare Staffan Ellqvist Klasstvåa: Ingemar Erlandsson Delad klasstrea: Morgan Johansson och Siw Öinert Bästa bild: Ingemar Erlandsson med bilden ERL100 Visby. Foto: Siw Öinert Motivering:En bild som nästan påminner om en sekvens i en film. Två par på stranden som betraktar solnedgången över Stilla havet. Och så kommer det en mystisk och något suddig man vandrande in i bilden. Nästan som en Hitchcockfilm där Alfred själv dök upp som någon marginell figur i många av sina filmer. Och över denna scen vilar den mörka trädkronan som en vakande hand. Här finns mycket för ögat att vandra mellan, vertikala linjer, horisontella och rörelsen genom människorna. Bra! GRATTIS! 16 Foto: Ingemar Erlandsson

17 Klass PP polykroma (färg) påsiktsbilder på papper deltog 13 fotografer med 33 bilder. Klassvinnare Staffan Ellqvist Klasstvåa: Ivar Sagli Klasstrea: Kjell Jonsson Bästa bild: Staffan Ellqvist med bilden SCE232. Motivering: Den vita näckrosen, Sörmlands landskapsblomma, har placerats i mitten av bildens nederkant. Men den statiska placeringen av blomman uppvägs av näckrosbladens placering, så att bilden som helhet får en harmonisk och balanserad komposition. Färgerna är återhållsamma och vackra, något som förstärks av att bilden är kopierad på ett siden-matt papper. Mycket bra gjort! GRATTIS! Foto: Ivar Sagli TÄVLINGAR Foto: Staffan Ellqvist Klass DB digitala bilder deltog 10 fotografer med 29 bilder. Klassvinnare: Gert Bohlin Klasstvåa: Staffan Ellqvist Klasstrea: Magdalena Kettu Bästa bild Staffan Ellqvists med bilden SCE587. Motivering: En smått surrealistisk bild med mannen i vit kostym mitt i trollskogen spelande på sin flöjt. Solstrimman mellan träden i bakgrunden bidrar till att förstärka den trolska stämningen. Att bara komma på den fantasirika idén är värt en hög placering. När det dessutom är så exemplariskt genomfört med den vita kostymen i perfekt kontrast till den dunkla skogen så blir det inget annat en en första placering. Ska man trots allt framföra lite konstruktiv kritik så gäller det bildkompositionen. Om man tex beskär bilden i vänster kant något före den lysande solstrimman så blir det lite bättre balans i bilden. Dock ett stort GRATTIS! 17 Foto: Gert Bohlin Foto: Staffan Ellqvist

18 Klass KP kollektion påsikt på papper deltog 8 fotografer Klassvinnare: Magdalena Kettu Klasstvåa: Carl Axel Svensson Klasstrea: Morgan Johansson TÄVLINGAR Motivering:Här var det färgstarkt mustiga och kraftfulla machobilder med både röka och kröka, säkert också lite doft av svett, avgaser och motorolja. Lite kul om sista bilden ska symbolisera soppatorsk! Eller är det bara grabbarna som vill visa sina hästkrafter? För vi antar att kollektionens titel manpower inte syftar på bemanningsföretaget med samma namn. De tajta kompositionerna bidrar till att skapa stämning och tryck i bilderna. En bra sammanhållern kollektion och ett GRATTIS till vinnaren! Foto: Magdalena Kettu Klass DBS digitalt bildspel blev inställt pga det endast var en fotograf som deltog. Rifo 2010 Ingen fotograf från FK Aros blev uttagen för visning i året Rifo Nationellt och Internationellt Flera av klubbens medlemmar har under året passat på att tävla i större arrangemang än i Fotoklubben Aros, men tyvärr har ingen av bilderna rönt någon större framgång. Vi hoppas att 2011 blir ett mer lyckosamt år för alla deltagare. Foto: Morgan Johansson del av kollektion i KM resulterade i en 3:e plats 18

19 Foto: Morgan Johansson 3:a MP i KM Foto: Kjell Jonson 3:a PP i KM DIVERSE BILDER FRÅN TÄVLINGAR Foto: Morgan Johansson 3:a bästa bild DB i KM Foto: Carl Axel Svensson del av kollektion 2:a KP i KM 19

20 ÖVRIGT Klubblokalen Innan höstprogrammet startade träffades några medlemmar i klubblokalen för att städa och montera lite ny inredning. Efter flera års användande hade vi bestämt att det var dags att göra en del förändringar. Nya bokhyllor hade köpts in. Nya gardiner hängdes upp. Datorn fick trådlöst tangentbord och mus. Till och med toaletten i korridoren fick en uppfräschning. Samtidigt rensade vi också ut och kastade en hel del saker som mest tog plats. Foto: Thomas Fredriksson Foto: Thomas Fredriksson Spring Break 2010 i Hallstahammar I slutet på maj anordnas för femte gången en av sveriges största modellfoto träffar i Hallstahammar. Det är en medlemsträff för fotografer, modeller och makeupartister/stylister från Modellbilder.se. I FK Aros finns flera medlemmar som är med på modellbilder. Några gamla uvar som varit med tidigare, men också några nya medlemmar från klubben. Vädret var trist och regnade största delen av tiden, men när solen tittade fram jagades det runt efter den perfekta bilden. På kvällarna var det fotofest med inriktning fest till nästa morgon då fotandet återigen tog över. Deltog gjorde Gert Bohlin, Per Mohlin, Sibylla Törnkvist och Stefan Larsson, Guy B och Michael P tillsammans med alla andra tillresta från hela Sverige. En fotofest i modellfotografins tecken. Foto: Gert Bohlin Bildjury för andra fotoklubbar. Vi har under året ställt upp som bildjury åt två andra klubbar dels till FK Slutarens KM med färgbilder på papper där Gert Bohlin och Per Mohlin från juryn även var och redovisade i deras klubblokal i Norra Station Västerås vilket var mycket trevligt. Sedan hjälpte vi även Köpings FK med deras digitala klass där skötte de redovisningen själva pga de tyckte det var så få bilder att de kunde lösa det själva. 20

21 Fotoklubben Aros Org.nr RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2010 Fotoklubben Aros Org.nr RESULTATRÄKNING (kr) Rörelsens intäkter Kommunala bidrag 6 000, , ,00 Övrig bidrag 1 746, , ,00 Medlemsavgift , , ,00 Fototävlingar 830, , ,00 Försäljning material 840,00 885,00 260,00 Diverse intäkter , , , , , ,00 Rörelsens kostnader Förbrukningsmaterial -49, ,00-609,00 Bilersättning, skattefri , , ,00 Övrigt material , , ,50 Kontorsmaterial 0,00 0,00 0,00 Telefon 0,00-628,00 0,00 Lokalhyra , , ,00 Porto ej tävlingar 0,00 0,00-96,00 Porto, fototävlingar -627,00-270,00-693,00 Marknadsföring, information , , ,00 Anmälningsavgifter, tävlingar -830, , ,00 Bildvisning 0,00-150,00-150,00 Utställningar 0,00-385, ,00 Interna tävlingar 0,00-507,80 0,00 Externa tävlingar 0,00 0,00-150,00 Medlemsavgifter organisationer -875,00-750,00-750,00 Pg/bankkostnader -466,50-468,00-424,00 Övriga kostnader , , ,20 Avskrivning inventarier , , , , , ,70 ÅRETS RESULTAT , , ,30 21

22 22

23 REVISIONSBERÄTTELSE

24 Foto: Carl Axel Svensson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 1 Fotograf omslagsbilden: Eva Lind 2 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 VERKSAMHETEN... 5 Styrelse... 5 Medlemmar... 5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A... 6 Folkrörelsearkivet/Stadshuset...

Läs mer

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Sid 1 av 6 Medlemsbrev januari 2015 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Det har varit ett fantastiskt år i vår fotoklubb. Många av våra intressegrupper har hittat sina arbetsformer och vi kan glädja oss åt att klubbens

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer:

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer: April 2007 S ådärja, då var Fotoexpo och DIFO äntligen avklarat, nu kanske man kan få tid över till lite annat också. Då tänker jag inte bara på att skriva Bländaren, faktiskt. Hur som helst så har krypen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

1 Restpunkter/avrapportering

1 Restpunkter/avrapportering 2011-08-08 1 (5) Protokoll fört vid Midsommargårdens fotoklubbs styrelsemöte 2011-08-03 på Långbro värdshus. Närvarande: Björn Björnson Morgan Edström Bengt Peter Wiklund 1 Restpunkter/avrapportering Uppdrag

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sid 1 av 5. Medlemsbrev augusti 2014. Afghanistan. Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år!

Sid 1 av 5. Medlemsbrev augusti 2014. Afghanistan. Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år! Sid 1 av 5 Medlemsbrev augusti 2014 Afghanistan Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner på knappt femton år! Börje Almqvist har rapporterat i text och bild från och om Afghanistan sedan 1982.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014

Sid 1 av 6. Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Sid 1 av 6 Medlemsbrev oktober 2014 FISK! Det handlar nu om att fotografera bilden som får hänga på Fotomässan 2014 Är det så här dagens stadsbarn tror att fisk ser ut? Eller är det en skröna? Foto: Jan

Läs mer

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 1 Årgång 22 Våren 2011

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 1 Årgång 22 Våren 2011 ISSN 1654-157X LINSLUSEN Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 1 Årgång 22 Våren 2011 Karlskrona Januari 2011 Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten hösten 2011

Läs mer

Claes Grundsten fotograf

Claes Grundsten fotograf Sid 1 av 5 Medlemsbrev juni 2014 Claes Grundsten fotograf Tekniken bakom en lyckad naturfotobild. Det krävs mer än bara tur med vädret... Foto: http://claesgrundsten.se/ Sid 2 av 5 Sommaren och värmen

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1)

DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1) Postgiro 49 27 37-2 http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(1) Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 9 mars 2009. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande för årsmötet. 3 Val av

Läs mer

Sign. YRT, Foto: Hasse Ivarsson, segrare i Söderhamns Kameraklubbs Kubbmästerskap 2013 i klassen färg påsikt, GRATTIS! Juryns kommentarer se sid. 5.

Sign. YRT, Foto: Hasse Ivarsson, segrare i Söderhamns Kameraklubbs Kubbmästerskap 2013 i klassen färg påsikt, GRATTIS! Juryns kommentarer se sid. 5. Reflexen Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb Nr 1 januari 2014 Sign. YRT, Foto: Hasse Ivarsson, segrare i Söderhamns Kameraklubbs Kubbmästerskap 2013 i klassen färg påsikt, GRATTIS! Juryns kommentarer

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

januari 1/2011 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Så är det dags för Bild 11

januari 1/2011 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Så är det dags för Bild 11 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Så är det dags för Bild 11 januari 1/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar God fortsättning på det nya året! Det gamla avslutades för SVEFOs del med två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

INBJUDAN TILL APRILMÖTET Torsdag 24 april kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11 PROGRAM:

INBJUDAN TILL APRILMÖTET Torsdag 24 april kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11 PROGRAM: Reflexen Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb Nr 4 april 2014 Yngst och äldst på bildkvällen. t.v. Alvin och t.h. Torne. Däremellan Herman, Anders o. Lars präglade av stundens funderingar... Mer på sid.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb ISSN 1654-157X L I N S L U S E N Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 3 Årgång 21 Hösten 2010 Karlskrona Augusti 2010 Foto: Anna Blomdahl Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten

Läs mer

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb ISSN 1654-157X L I N S L U S E N Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 1 Årgång 21 Våren 2010 Karlskrona November 2009 Foto: Håkan Nilsson Ordföranden har ordet Hej alla medlemmar! Som ny ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx Kalendarium 2003 Nästa SVEFO-INFO I april/maj. Februari Ordföranden har ordet Något händer inom SVEFO kunde vi läsa på dessa rader i januari 2002. Jag hoppas att ni av innehållet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

November 4/2011. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Utställningar Finns det gott i Stockholm: Bilagor i detta nummer:

November 4/2011. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Utställningar Finns det gott i Stockholm: Bilagor i detta nummer: SVEFOs hemsida www.svefo.eu Fotomässan i Stockholm November 4/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

2 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

2 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet Protokoll fört vid vårmötet 25. Mars 2008 för Pictura vid Åbo Akademi r.f. i Auditorium Salin, Axelia II Närvaranden se bilaga (1) 1 Mötets öppnande Mötet öpnades 18.17. 2 Val av ordförande, viceordförande,

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Nyhetsbrev från Östsvenska Fotodistriktet Årgång 1 Nummer 1 20:e mars 2001

Nyhetsbrev från Östsvenska Fotodistriktet Årgång 1 Nummer 1 20:e mars 2001 Nyhetsbrev från Östsvenska Fotodistriktet Årgång 1 Nummer 1 20:e mars 2001 Vad händer i detta nummer? Ordförande begär ordet. Klubbledarträff i Kisa 8:e april Östfoto i Motala Vad hände på Distriktsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Grimfoot Photography. Programutbud hösten 2015, fotoklubbar. www.grimfoot.se

Grimfoot Photography. Programutbud hösten 2015, fotoklubbar. www.grimfoot.se Grimfoot Photography Ver 2015-07-15 Programutbud hösten 2015, fotoklubbar Jag heter Mats Grimfoot och är professionell fotograf och biolog, sedan ett par år boende i Karlstad. Det är i möten med människor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Fotokurs/Workshop på Söderåsen, Skåne den 9, 10, 11 maj 2013.

Fotokurs/Workshop på Söderåsen, Skåne den 9, 10, 11 maj 2013. Fotokurs/Workshop på Söderåsen, Skåne den 9, 10, 11 maj 2013. Många, inte bara fotografer, tycker att Söderåsen är en av södra Sveriges vackraste platser; förtrollande bokskogar, gamla stenmurar, kanjoner

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer