INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Förord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Förord"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Verksamheten Styrelsen / Medlemmar Klubblokalen / Folkrörelsearkivet / Hemsidan / Studiefrämjandet / Västerås Stad / Förtjänsttecken Möten Årsmöte / Styrelsemöten Månadsmöten Bildträffar Utbildning Workshop: Bli en bra fotograf i FK Aros, Hålkamerafotografering Backup, Morgans hörna 2010, Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm Utflykter och studiebesök Nattutflykt, Kvällsfotoutflykt, RSF Årsstämma o Rifo 2010 Street Photo in the city, En kvällsutflykt till Ängsö slott, Natur 2010 i Vårgårda, Julavslutning på resturang Ruffino Diverse bilder från våra utflykter och workshop Utställningar Kulturnatta, Höstsalongen Tävlingar Vårtävlingen Digital Minimara, Hösttävlingen KM klass MP KM klass PP och DB KM klass KP och DBS, Rifo, Nationella och Internationella tävlingar Diverse bilder från tävlingar Övrigt Klubblokalen fixas, Spring Break 2010 i Hallstahammar, Bildjury för andra fotoklubbar Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Bild framsida Fotograf: Urban Rosenqvist Frihet

3 Vilket år 2010 blev med fotografering, workshop, gemenskap, ny hemsida osv. Vi hann med en hel del i Fotoklubben Aros. Carl-Axel Svensson som tidigare flaggat för att avgå som ordförande, lämnade över ordförande klubban till Sibylla Törnkvist. För mig känns det stort att som första kvinnliga ordförande få leda FK Aros, en klubb med anor. Men vad har vi då gjort under året? Jo, Vi började året med en workshop som kom att pågå ända fram till sena hösten. Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm, var ett spännande projekt som kom att sätta både utrustning och fotografernas kunskap på prov. Workshopen avslutades med vernissage i klubblokalen, där fotograferna berättade om sina upplevelser kring bilderna. Ett mål för workshopen var att producera en bok, vilken visades upp under kvällen. En uppskattat evenemang med street photo i centrala Västerås, ett område som verkligen sätter fotografens mod på sin spets. Vi avslutade vårterminen med en utflykt till Ängsö, en härlig kväll i maj. Vi bjöds på grillad korv och dryck. När höstterminen drog igång fick vi ta del av bilder från den trevliga kvällen. Det är den här typen av aktiviteter, som stärker sammanhållningen inom FK Aros. FÖRORD Under året stängde vi ner den gamla hemsidan och en ny hemsida börjar träda fram. Arbetet med hemsidan kräver nya kunskaper och tid, för att sidan ska tillgodose medlemmarnas behov och bli en attraktiv sida för andra som intresserar sig för foto och bild. Som nybliven ordförande är det en hel del att sätta sig in i. Jag är tacksam för medlemmarnas och styrelsens stöd. FK Aros har en god grund och ett stort intressefält. När man ser vad klubbens medlemmar gör förstår man det svåra i att definiera vad är fotografi. För att nämna några av dessa, natur, landskap, porträtt, modell, sport, hålkamera och street photo. Denna bredd gör oss attraktiva för nytillkomna medlemmar. Styrelsen för FK Aros vill tacka alla medlemmar för det gångna året. Medlemmarnas insatser och engagemang som förenar oss i alla i intresset för fotografi och bildskapande. Kom ihåg att ha roligt när ni utövar den del inom fotografin som tilltalar dig mest. Sibylla Törnkvist Gert Bohlin Thomas Fredriksson Ordförande V. ordförande Kassör Carl Hanson Sekreterare Morgan Johansson Klubbmästare Per Mohlin Tävlingsledare C J Carlbom Ledamot 3

4 Styrelsen avger härmed berättelsen över FK Aros 56:e verksamhetsår. Styrelse Under året har FK Aros haft följande Styrelse: VERKSAMHETEN Ordförande...Sibylla Törnkvist Vice ordförande...gert Bohlin Sekreterare...Carl Hanson Kassör...Thomas Fredriksson Ledamot...CJ Carlbom Tävlingledare...Per Mohlin Klubbmästare...Morgan Johansson Revisor...Stefan Larsson Revisorsuppleant...Kjell Johnsson Valberedningen...Curt Fröstberg Arne Gustafsson Organisationsnummer: Medlemmar Medlemsutvecklingen har varit positiv under året. Vid ingången av 2010 var vi 57 medlemmar och vid årets slut uppgick medlemsantalet till 64 st. Medlemmar som slutat under året är Batu Akan, Kerstin Alvinge, Bror Jansson, Johan Malmström, Maj-Britt Porsander och Håkan Thörner (6 st) Nya under 2010 är Annika Ruuska-Carlbom, Krister Eriksson, Björn Dahlberg, Eva Fredriksson, Bengt Kihlström, Thomas Kustvik, Tony Lif, Michael Persson, Björn Qvarfort, Dagmar Schröter, Michael Sjöö, Sverker Tapper, Kjell Westberg, (13 st). Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till klubben. 4

5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A I klubblokalen känner vi oss hemma under alla våra möten. Förutom möten och workshops har vi haft flera bildbedömningar till FK Aros egna tävlingar och till andra klubbars tävlingar från övriga delar av Sverige. I år fick lokalen också en välbehövlig uppfräschning. Nycklar till klubblokalen finns till förfogande hos bland annat klubbmästaren och styrelsemedlemmar. Folkrörelsearkivet/Stadshuset Föreningens arkiv finns i Stadshuset. För arkivering av klubbens material ansvarar CJ Carlbom. Hemsidan Klubbens hemsida ligger på adressen Den fyller en viktig roll i kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. Lars Walfridsson som varit klubbens webmaster lämnade över till Christer Törnkvist och Morgan Johansson som försöker finna nya vägar för uppgradera och göra vår hemsida ännu trevligare för dess besökare. Under hösten 2010 lanserades vår nya hemsida, som kommer att uppgraderas under det kommande året. VERKSAMHETEN Studiefrämjandet/SFR Under 2010 har FK Aros medlemmar deltagit i programbeskrivna fotostudiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet, SFR. Västerås Stad Under verksamhetsåret 2010 har FK Aros erhållit kulturbidrag från Västerås Stad. Förtjänsttecken Den 8 december 2010, delades det ut 3 förtjänsttecken till medlemmar som i minst 10 år verkat och engagerat sig i FK Aros verksamhet. Dessa tre som efter långvarig arbetsinsats belönades med förtjänsttecken i silver var; Thomas Fredriksson, valdes in i FK Aros 1991, 1993 Revisor, Sekreterare, Kassör (fortfarande). Thomas har genomgått studiefrämjandets ledarutbildning och har lett workshops, för klubbens medlemmar. Thomas visar ett stort engagemang i FK Aros och är en mycket uppskattad medlem i klubben. Carl-Axel Svensson, valdes i FK Aros 1986, Kassör, Ordförande Carl-Axel har alltid verkat för FK Aros på ett engagerande sätt. Entusiastisk och intresserad samt en mycket uppskattad medlem i klubben. Har genom gått studiefrämjandets ledarutbildning. Christer Törnkvist valdes in i FK Aros 1994, 1996 Suppl/Ledamot, Ordförande, Vice Ordförande, Christer har genomgått studiefrämjandets ledarutbildning och har under åren lett ett antal workshops med olika, teman, för klubbens medlemmar. Alltid mycket engagerad och entusiastisk. Mycket uppskattad medlem. För FK Aros verksamhet, är medlemmarnas engagemang nödvändigt för att klubben ska leva vidare. Vi tackar därför dessa tre och uppmuntrar till fortsatt engagemang hos alla medlemmar. 5

6 Årsmöte och styrelsemöten Årsmötet hölls 25 februari 2010 i klubblokalen, Källhagsgatan 4, 22 medlemmar var närvarande vid mötet. För första gången på 55 år valdes en kvinnlig ordförande, Sibylla Törnkvist. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsemöten. MÖTEN Månadsmöten Månad: Antal deltagare: Januari stycken Program m.m: Upptaktsmöte, inlämning till Rifo. Februari - 25 Mars - 25 April - 29 Maj -20 Augusti stycken 23 stycken 19 stycken 20 stycken 15 stycken Årsmöte i klubblokalen. För första gången på 55 år en kvinnlig ordförande, Sibylla Törnkvist Månadsmöte, redovisning av vårtävlingen samt visning av bilder från Mälardalssalongen. Fotoklubben Slutaren kom på besök och vi visade bildspel under kvällen. Månadsmöte, Utflykt kvällsfoto till Ängsö slott. Höstens första månadsmöte. Påminelser om höstens evenemang. September - 23 Oktober - 28 November stycken 31 stycken 27 stycken Semesterbilder visas, samt Kurt Frösberg visar bildspel. Redovisning från Hösttävlingen där juryn består av klubbens kvinnliga medlemmar. Vernissage från Christer Törnkvist s Workshop Nattlandskap, där deltagarna fick visa upp sina bilder och svara på frågor. 6

7 Bildträffar Månad: Antal deltagare: Program mm: Januari - Februari - 11 Mars stycken 14 stycken Bildträff, bildvisning samt en föreläsning om porträttfotografi från 1860-talet i Västerås, Christer Törnkvist Bildträff, utflykt nattfotografering på stan, Västerås MÖTEN Mars stycken Bildträff, Vernissage i Workshopen Att bli en bra fotograf i Fk Aros. Ledare Christer Törnkvist. April stycken Bildträff, visning av nattbilder från en tidigare utflykt i Västerås centrum, samt visning av diabilder av medlemmar. Maj stycken Bildträff, Upplösning hos objektiv och sensorer hur hänger det ihop?, Morgan Johansson Juni stycken Bildträff, Digital Minimara med start vid Falkenbergska kvarnen, Per Mohlin Augusti stycken Redovisning från årets Minimara och deltagarnas bildspel från vårens utflykt på stan Street Photo. Cider och saltapinnar för nystart efter uppiffning av lokalen. September stycken Christer Törnkvist berättar om fotografi från 1800-talet. Oktober stycken Morgan Johansson tar upp frågan Vad är diffraktion och visar sedan ett bildspel om tulpaner från Holland. November stycken Majbritt och Bror visar bilder från sin tid i fotoklubben. December stycken Redovisning för KM och säsongsavslutning med sedvanlig landgång. Jurygruppsarbete för andra fotoklubbar. Foto: Thomas Fredriksson 7

8 UTBILDNING Under 2010 arrangerades flera workshop i fotografi. En workshop för de lite nyare medlemmarna i klubben Bli en bra fotograf i FK Aros. Ett annat var ett årsprojekt som hette Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm. Under året hann vi också med en kurs i hålkamerafotografering och en om hur man gör backuper på sina bilder. Vi får inte glömma Morgans då och då återkommande teknikfrågor i Morgans Hörna. Morgan Johansson ordnade backup kursen och de övriga tre workshoperna ordnades av Christer Törnkvist. Ett gediget kursprogram för klubbens medlemmar att delta i under Studiefrämjandet var medarrangör i våra studiecirklar. Workshop: Bli en bra fotograf i FK Aros. Under våren hölls en workshop som introduktion till fotografin med inriktning på att göra bilder som kan användas i klubbens verksamhet. Workshopen var avsedd för de som är relativt nya i klubben eller känner att de behöver en bra grund inom ämnet. Sju personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. Teorin studerades självständigt och i grupp som sedan praktiserades på andra eller egna bilder. Deltagarna arbetade med antingen Photoshop Elements eller Photoshop beroende på vad de hade tillgängligt. Moment som ingick var: Bildens uppbyggnad och komposition, Kameran, Exponera egna bilder och göra grundläggande bildbehandling, Presentera ett fotografi, Beställa en kopia och montera den i en passepartout, Slutligen genomföra en vernissage. Foto: Bengt Lövgren Workshop: Hålkamerafotografering. Till world pinhole day arrangerade FK Aros i workshop i ämnet. Vi arbetade i klubblokalen för att ta fram små hål ca mm i diameter. Dessa monterades i ett kameralock som klubben köpt in ett antal av. Därpå blev det fotografering runt om klubblokalen. Efter fotografering tittade vi genom våra bilder nere på klubben. VLT uppmärksamma arrangemanget med en liten notis och bild. Sju personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. 8 Foto: Christer Törnkvist

9 Backup Risken att förlora bilder pga. datorhaveri av något slag är något vi alla lever med men inte alltid är medvetna om. Hur man skyddar sig mot detta var ämnet för en workshop den 21:a mars. Dagen innehöll bl.a. följande ämnen: Vilka är riskerna att förlora data Hur hanterar vi riskerna Organisera lagring för backup Strategier för backup och återställning Hårdvara Mjukvara Programmet var till stor del teoretiskt med mycket Foto: Thomas Fredriksson diskussioner mellan deltagarna. En praktisk övning ingick där alla deltagare fick sätta upp en backup till extern disk med programmet SyncBack. UTBILDNING Morgans hörna Morgans hörna är en oregelbundet återkommande programpunkt på bildträffar. De tar upp och försöker bringa klarhet i något fototekniskt ämne. De ämnen som presenterades under 2010 var: Upplösning hos objektiv och bildsensorer, hur hänger det ihop? Diffraktion, var är det och behöver man bry sig om det? Båda ämnena ledde till mycket diskusioner vilket är huvudsyftet med Morgans hörnor. Workshop: Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm. Deltagarna undersökte ett nattlandskap under fyra årstiderna och utvecklade sin personliga stil. Resultat av hela workshopen publicerades i en Blurb bok samt ett vernissage inför övriga klubbensmedlemmar. Workshopen var avsedd för de medlemmar som under en längre tid ville utveckla sin stil för att ge ett personligt perspektiv på nattlandskapet och var avancerad. Sex personer deltog och Christer Törnkvist ledde arbetet. Alla deltagare skulle självständigt läst in teorin på nattfotografering. Den tentades av innan deltagarna fick fortsätta in i workshopen. Momenten bestod av: Teori för nattfotografering, Arbetssätt, Windows & Mirror, Personlig stil, Kritik, Inspiration från andra fotografer, Bokproduktion. Till detta genomfördes fyra fotograferingar, nattetid, i Strömsholm. Alltifrån vinterns -25 C till sommarens mygg och värme. Var fotografering bestod av en förberedelse, fotografering i grupp, egen fotografering, efterarbete självständigt och i grupp. Bokomslag från workshopen Perspektiv på nattlandskapet i Strömsholm Foto: Arne Gustafsson 9

10 UTFLYKTER OCH STUDIEBESÖK Street Photo in the city Blåst och regn mötte upp tillsammans med ett gäng medlemmar för att ge sig på att fotografera människor i ett stadslandskap. Här gällde det att våga och inte vara rädd. Vi samlades på Stora Torget och Gert delade ut lite tips och sen spred vi oss längs Västerås gator. Många människor mötte oss med frågor och ställde gärna upp på några bilder, men ibland stötte vi på motstånd. Vi passade också på att ta en fika och prata igenom vad vi hade upplevt, vilket ledde till en hel del skratt. Vi träffades sedan en lördag och diskuterade och satte ihop vår dag till ett bildspel för framtiden. Foto: Gert Bohlin RSFs Årsstämma och Rifo Riksfotostämman 2010 arrangerades i samarbete med Eskilstuna Fotoklubb och gick av stapeln maj vid Vilsta Sporthotell. Riksfotostämman som är förbundets högsta beslutande organ hade då sitt årsmöte. Sibylla Törnkvist var på plats på stämman för att representera FK Aros och bla. rösta om de motioner som tagits fram av olika klubbar i landet. Flera av FK Aros medlemmar besökte Riksfotoutställningen för att ta del av de bilder som presenterades. Foto: Per Bengtsson Street Photo 10

11 Nattutflykt Den traditionella nattfotoutflykten skedde i Västerås centrala delar med fika på Kalle på Spången som trevlig och värmande avslutning. Nattfotot gav som vanligt deltagarna en utmaning i att utforska ljuset i nattlandskapet med dess speciella förutsättningar med ljus från en mängd olika ljuskällor. Foto: Per Mohlin Foto: Per Mohlin En kvällsfoto utflykt till Ängsö slott. En ljuvlig kväll i maj anordnades en utflykt ut till Ängsö slott av Carl Hanson med mycket fotografering och en avslutande korvgrillning. Flera av klubbens medlemmar deltog och mycket bilder togs. De flesta valde att fotografera natur, medans några fastnade vid att fotografera Linn som valt att följa med som modell. En lyckad utflykt i fotografins tecken även om inte alla lyckades fånga någon bäver på bild. UTFLYKTER OCH STUDIEBESÖK Foto: Thomas Fredriksson Foto: Thomas Fredriksson Natur 2010 i Vårgårda Tre medlemmar deltog i årets naturfotofestival i Vårgårda, Natur 2010, Carl Axel Svensson, Morgan Johansson och vår hedersmedlem Anders Geidemark. Morgan deltog även med en bild i Naturfotoforums samlingsutställning. Anders gjorde en bejublad premiär som konferencier för festivalen. Julavslutning på resturang Ruffino. Årets sista evenemang blev den årliga julfesten med god mat och lite dricka till. Siw Öinert hade ordnat årets avslutning på Resturang Ruffino där vi samlades och pratade foto och en del annat. Ett stort Tack till Siw för en underbar kväll. 11

12 DIVERSE BILDER FRÅN VÅRA UTFLYKTER OCH WORKSHOP Foto: Thomas Fredriksson Ängsö slott Deltagarna i workshopen Perspektiv på Nattlandskapet. Foto: Selfportrait Foto: Gert Bohlin Modell: Linn Fager Ängsö slott Foto: Gert Bohlin Minimaran 2010 SAKNAS BILDER 12 Foto: Thomas Fredriksson Från Morgan Johanssons Workshop i datalagring och backup.

13 Kulturnatta och Höstsalongen 2010 I år var två utställningar aktuella. Dels Kulturnatten som ägde rum den 18 september i Konserthusets foajé, där 15 fotografer visade 68 bilder och dels Höstsalongen där 15 fotografer visade 72 temafria bilder. Dessutom så var det även i år en temadel där 9 fotografer visade 15 bilder. Årets tema var Resor - inre och yttre. UTSTÄLLNINGAR Fotograf: Carl Axel Svensson De två övre från Kulturnatten och de nedre från Höstsalongen 2010 Soppåse med ros är en avfotografering av Per Mohlins bild. 13

14 TÄVLINGAR Som vanligt har det varit många tävlingar under året som har gått. Klubbens deltagare har visat sig på styva linan och en hel del vinnare har korats. Internationellt och nationellt har vi i år kanske inte lyckats så bra, men vi får skylla på de olika bedömare som varit i dessa tävlingar. Internt började året med Vårtävlingen och avslutades med KM. Flera tävlingar vart inställda i år bla. Triangeltävlingen som vi hoppas skall komma igång igen nästa år. Internt fanns ändå en hel del tävlingar att delta i. Digitala Minimaran gick som vanligt av stapeln när värmen hade börjat komma och flera av klubbens medlemmar mötte upp för en intensiv vårpromenad längs svartån. En sak kan man säga är att tävlingslusten är stor inom klubben och att vår tävlingsledare Per Mohlin har fått jobba hårt. Vi hoppas att han skall få minst lika mycket att göra under det kommande året Vårtävling Vårtävlingen var även detta år en mottotävling med mottot Färg. Antal deltagande fotografer var 9 som lämnade in 23st bilder. Juryn var liksom tidigare frivilliga ur FK Aros yngre medlemmar dvs de som är under 40 år och i år liksom förra året gjorde Karin Andersson, Urban Rosenqvist och Magnus Torstensson en utmärkt juryinsats Vann tävlingen gjorde Sibylla Törnkvist med bilden SIT123 med juryns motivering: Fantastiskt porträtt, får man ta med sig det hem? Modellen har intressant uttryck och fantastisk ögonkontakt med betraktaren. Färgklickarna lyfter bilden snarare än gör den konstlad. Snyggt utnyttjat skärpedjup. Spännande och tajt utsnitt. Foto: Sibylla Törnkvist Tvåa blev Sverker Tapper med sin bild NST998 med motivering: Uppfyller mer än väl mottot. Stämningsfull studie i kontrast och grön färg. Det finns mycket att titta på i bilden. Många tydliga linjer ger spänning i bilden. Det är jättesvårt att ta bra bilder inne i skogen med starkt ljus, men här har fotografen lyckats ändå. Thomas Fredriksson blev tredje pristagare med bilden PTY718 och jurynsmotivering: Mycket bra att muggarna fyller ut hela bildytan. Lugn och fin färgkombination, trots ett vardagligt motiv är bilden inte tråkig. Detta tack vare ett bra ljus som tar fram djup, former och detaljer. Regnet får betraktaren att fundera över hur/var bilden är tagen. 14 Foto: Sverker Tapper Foto: Thomas Fredriksson

15 Digital minimara Minimaran arrangerades i år längs Svartån i Västerås med start vid Falkenbergska kvarnen Liksom förra året hängde regnet i luften men som tur var klarade vi oss med några stänk i början. Deltagarantalet ökade något från de fem som deltog förra året till årets sju entusiastiska deltagare. Tävlingsdagen avslutades med fika på Kalle på spången. Omröstning av Minimaran skedde som brukligt på första mötet för höstsäsongen. Där vinnaren blev Thomas Fredriksson med 395p, tvåa Bertil Grubbfors med 364p och trea blev Krister Eriksson med 353p. Foto: Per Mohlin TÄVLINGAR Fotograf Thomas Fredriksson från kollektiontema Vattenliv Fotograf Bertil Grubbfors tolkning av temat Hårt Fotograf Krister Eriksson delbild ur kollektionstema Vattenliv Hösttävling 2010 Den traditionsenliga hösttävlingen är avklarad, likt tidigare år bestod juryn av klubbens kvinnliga medlemmar. 20 bilder lämnades in för bedömning under mottot Fånga ögonblicket. Nedan ser ni de tre bäst placerade bilderna. Vi gratulerar Morgan, Staffan och Luis och njuter av deras bilder. 1. Morgan Johansson 2. Staffen Ellqvist 3. Mariam Luis P Arino Fotograf Morgan Johansson vinnarbild Hösttävlingen

16 TÄVLINGAR Fotograf Staffan Ellqvist på andra plats Fotograf Mariam Luis P Arino på tredje plats Klubbmästerskap 2010 Klubbmästerskapet redovisades traditionsenligt under sista träffen för året med jullandgång. Jury var i år Eskilstuna FK medlemmar som gjorde ett stort jobb med alla bildbedömningar. Klass MP monokroma påsiktsbilder på papper deltog 11 fotografer med 27 bilder. Klassvinnare Staffan Ellqvist Klasstvåa: Ingemar Erlandsson Delad klasstrea: Morgan Johansson och Siw Öinert Bästa bild: Ingemar Erlandsson med bilden ERL100 Visby. Foto: Siw Öinert Motivering:En bild som nästan påminner om en sekvens i en film. Två par på stranden som betraktar solnedgången över Stilla havet. Och så kommer det en mystisk och något suddig man vandrande in i bilden. Nästan som en Hitchcockfilm där Alfred själv dök upp som någon marginell figur i många av sina filmer. Och över denna scen vilar den mörka trädkronan som en vakande hand. Här finns mycket för ögat att vandra mellan, vertikala linjer, horisontella och rörelsen genom människorna. Bra! GRATTIS! 16 Foto: Ingemar Erlandsson

17 Klass PP polykroma (färg) påsiktsbilder på papper deltog 13 fotografer med 33 bilder. Klassvinnare Staffan Ellqvist Klasstvåa: Ivar Sagli Klasstrea: Kjell Jonsson Bästa bild: Staffan Ellqvist med bilden SCE232. Motivering: Den vita näckrosen, Sörmlands landskapsblomma, har placerats i mitten av bildens nederkant. Men den statiska placeringen av blomman uppvägs av näckrosbladens placering, så att bilden som helhet får en harmonisk och balanserad komposition. Färgerna är återhållsamma och vackra, något som förstärks av att bilden är kopierad på ett siden-matt papper. Mycket bra gjort! GRATTIS! Foto: Ivar Sagli TÄVLINGAR Foto: Staffan Ellqvist Klass DB digitala bilder deltog 10 fotografer med 29 bilder. Klassvinnare: Gert Bohlin Klasstvåa: Staffan Ellqvist Klasstrea: Magdalena Kettu Bästa bild Staffan Ellqvists med bilden SCE587. Motivering: En smått surrealistisk bild med mannen i vit kostym mitt i trollskogen spelande på sin flöjt. Solstrimman mellan träden i bakgrunden bidrar till att förstärka den trolska stämningen. Att bara komma på den fantasirika idén är värt en hög placering. När det dessutom är så exemplariskt genomfört med den vita kostymen i perfekt kontrast till den dunkla skogen så blir det inget annat en en första placering. Ska man trots allt framföra lite konstruktiv kritik så gäller det bildkompositionen. Om man tex beskär bilden i vänster kant något före den lysande solstrimman så blir det lite bättre balans i bilden. Dock ett stort GRATTIS! 17 Foto: Gert Bohlin Foto: Staffan Ellqvist

18 Klass KP kollektion påsikt på papper deltog 8 fotografer Klassvinnare: Magdalena Kettu Klasstvåa: Carl Axel Svensson Klasstrea: Morgan Johansson TÄVLINGAR Motivering:Här var det färgstarkt mustiga och kraftfulla machobilder med både röka och kröka, säkert också lite doft av svett, avgaser och motorolja. Lite kul om sista bilden ska symbolisera soppatorsk! Eller är det bara grabbarna som vill visa sina hästkrafter? För vi antar att kollektionens titel manpower inte syftar på bemanningsföretaget med samma namn. De tajta kompositionerna bidrar till att skapa stämning och tryck i bilderna. En bra sammanhållern kollektion och ett GRATTIS till vinnaren! Foto: Magdalena Kettu Klass DBS digitalt bildspel blev inställt pga det endast var en fotograf som deltog. Rifo 2010 Ingen fotograf från FK Aros blev uttagen för visning i året Rifo Nationellt och Internationellt Flera av klubbens medlemmar har under året passat på att tävla i större arrangemang än i Fotoklubben Aros, men tyvärr har ingen av bilderna rönt någon större framgång. Vi hoppas att 2011 blir ett mer lyckosamt år för alla deltagare. Foto: Morgan Johansson del av kollektion i KM resulterade i en 3:e plats 18

19 Foto: Morgan Johansson 3:a MP i KM Foto: Kjell Jonson 3:a PP i KM DIVERSE BILDER FRÅN TÄVLINGAR Foto: Morgan Johansson 3:a bästa bild DB i KM Foto: Carl Axel Svensson del av kollektion 2:a KP i KM 19

20 ÖVRIGT Klubblokalen Innan höstprogrammet startade träffades några medlemmar i klubblokalen för att städa och montera lite ny inredning. Efter flera års användande hade vi bestämt att det var dags att göra en del förändringar. Nya bokhyllor hade köpts in. Nya gardiner hängdes upp. Datorn fick trådlöst tangentbord och mus. Till och med toaletten i korridoren fick en uppfräschning. Samtidigt rensade vi också ut och kastade en hel del saker som mest tog plats. Foto: Thomas Fredriksson Foto: Thomas Fredriksson Spring Break 2010 i Hallstahammar I slutet på maj anordnas för femte gången en av sveriges största modellfoto träffar i Hallstahammar. Det är en medlemsträff för fotografer, modeller och makeupartister/stylister från Modellbilder.se. I FK Aros finns flera medlemmar som är med på modellbilder. Några gamla uvar som varit med tidigare, men också några nya medlemmar från klubben. Vädret var trist och regnade största delen av tiden, men när solen tittade fram jagades det runt efter den perfekta bilden. På kvällarna var det fotofest med inriktning fest till nästa morgon då fotandet återigen tog över. Deltog gjorde Gert Bohlin, Per Mohlin, Sibylla Törnkvist och Stefan Larsson, Guy B och Michael P tillsammans med alla andra tillresta från hela Sverige. En fotofest i modellfotografins tecken. Foto: Gert Bohlin Bildjury för andra fotoklubbar. Vi har under året ställt upp som bildjury åt två andra klubbar dels till FK Slutarens KM med färgbilder på papper där Gert Bohlin och Per Mohlin från juryn även var och redovisade i deras klubblokal i Norra Station Västerås vilket var mycket trevligt. Sedan hjälpte vi även Köpings FK med deras digitala klass där skötte de redovisningen själva pga de tyckte det var så få bilder att de kunde lösa det själva. 20

21 Fotoklubben Aros Org.nr RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2010 Fotoklubben Aros Org.nr RESULTATRÄKNING (kr) Rörelsens intäkter Kommunala bidrag 6 000, , ,00 Övrig bidrag 1 746, , ,00 Medlemsavgift , , ,00 Fototävlingar 830, , ,00 Försäljning material 840,00 885,00 260,00 Diverse intäkter , , , , , ,00 Rörelsens kostnader Förbrukningsmaterial -49, ,00-609,00 Bilersättning, skattefri , , ,00 Övrigt material , , ,50 Kontorsmaterial 0,00 0,00 0,00 Telefon 0,00-628,00 0,00 Lokalhyra , , ,00 Porto ej tävlingar 0,00 0,00-96,00 Porto, fototävlingar -627,00-270,00-693,00 Marknadsföring, information , , ,00 Anmälningsavgifter, tävlingar -830, , ,00 Bildvisning 0,00-150,00-150,00 Utställningar 0,00-385, ,00 Interna tävlingar 0,00-507,80 0,00 Externa tävlingar 0,00 0,00-150,00 Medlemsavgifter organisationer -875,00-750,00-750,00 Pg/bankkostnader -466,50-468,00-424,00 Övriga kostnader , , ,20 Avskrivning inventarier , , , , , ,70 ÅRETS RESULTAT , , ,30 21

22 22

23 REVISIONSBERÄTTELSE

24 Foto: Carl Axel Svensson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTOKLUBBEN AROS 1 Fotograf omslagsbilden: Eva Lind 2 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 VERKSAMHETEN... 5 Styrelse... 5 Medlemmar... 5 Klubblokalen Källhagsgatan 4A... 6 Folkrörelsearkivet/Stadshuset...

Läs mer

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb FÖRBUNDSINFORM No 2 April 2012 Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han

Läs mer

BLÄNDAREN JULNUMMER 2013

BLÄNDAREN JULNUMMER 2013 BLÄNDAREN JULNUMMER 2013 Planerade aktiviteter för januari 2014 Torsdag 9 januari kl 18.00 Fotofika på Tages, Frösövägen 32, 832 43 Frösö Torsdag 16 januari kl 18.00-20.00 Kurs i bildformathantering Anpassning

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14)

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Spray-Stänk Våren 2015 Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Akvarell sällskapet Spray Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter.

Läs mer

Göteborgsmästerskapet 2013. Redaktionen gratulerar! Nr 1 2014 Årgång 14. 1954-2014 Hyssna Fotoklubb 60 år. Ingemar Olsson. Diplom

Göteborgsmästerskapet 2013. Redaktionen gratulerar! Nr 1 2014 Årgång 14. 1954-2014 Hyssna Fotoklubb 60 år. Ingemar Olsson. Diplom Göteborgsmästerskapet 2013 Redaktionen gratulerar! Nr 1 2014 Årgång 14 1954-2014 Hyssna Fotoklubb 60 år Ingemar Olsson Diplom Ingemar Olsson Svartvit kollektion "Källa ödekyrka" w w w.hyssna fotok lubb.se

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte.

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte. Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2010 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Nytt format A4 Riksinstruktörsmöte Påsklägerinbjudan RGK Bosön RGK Linköping Uppsala 30 år Växjö 30 år 2 sid 2 sid 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

BLÄNDAREN. Maj 2014. Kalendern. Deadline för nästa nummer är 24/8. 25 maj Månadsmöte på ABF, Midgårdsgatan. kontakt365@storsjobygdensfotoklubb.

BLÄNDAREN. Maj 2014. Kalendern. Deadline för nästa nummer är 24/8. 25 maj Månadsmöte på ABF, Midgårdsgatan. kontakt365@storsjobygdensfotoklubb. Maj 2014 BLÄNDAREN Kalendern Deadline för nästa nummer är 24/8 25 maj Månadsmöte på ABF, Midgårdsgatan Varje tisdag kl 19.00 är det bilddiskussioner på ABF Midgårdsgatan 8. Det är spännande och intressant

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer