Programkatalog Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs"

Transkript

1 Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

2 Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya skolan i Norra Hamnen, Lysekil. Det är en helt ny byggnad med fräscha och funktionella lokaler som öppnar oändliga möjligheter. När vi flyttar tar vi med oss allt gott som Gullmarsgymnasiet står för; gemenskap, kunskap, samarbete och framåtanda. Gullmarsgymnasiet är en del av Campus Väst och med vårt nya läge kommer vi närmare vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Genom vår samverkan med näringsliv och andra skolformer har vi möjlighet att erbjuda gymnasieutbildningar med både bredd och djup. Välkommen med in i den nya skolan! 2

3 INNEHÅLL Klicka direkt i innehållsförteckningen eller bläddra med pilarna. Ledningen har ordet...5 Information om programmen...6 Introduktionsprogrammen...8 Yrkesprogram Bygg-och anläggningsprogrammet...10 Handelsprogrammet...12 Vård- och Omsorgsprogrammet...14 Barn- och fritidsprogrammet...16 El- och energiprogrammet...18 Hotell- och turismprogrammet...20 Industritekniska programmet...22 Processtekniska Gymnasiet, Munkedal...24 Marina Naturbruksprogrammet...26 Restaurang- och livsmedelsprogrammet...28 högskoleförberedande Ekonomiprogrammet...30 Estetiska programmet...32 Humanistiska programmet...34 Naturvetenskapsprogrammet...36 Samhällsvetenskapsprogrammet...38 Marinbiologisk Spetsutbildning...40 Teknikprogrammet...42 Gymnasiesärskolan...44 Gullmarsgymnasiets Idrottsprofil...46 Pedagogiskt stöd...48 Elevhälsan

4 4

5 Ledningen har ordet Gullmarsgymnasiet är en skola med god stämning och närheten mellan personal och elev är ett av våra kännetecken. På vår skola ska alla få studiero och vi ser skoldagen som en arbetsdag. Det är i skolan, i samarbete med klasskamrater och lärare, som det mesta av jobbet ska göras. Under din tid hos oss disponerar du en egen bärbar dator. Den är ett arbetsredskap som används i stort sett i alla ämnen, delvis som ersättning för skolböcker. På skolan använder vi oss av en lärportal, Its learning, där du kan kommunicera med personalen och ta del av aktuell information om vad som händer på skolan. Som elev hos oss tar du själv ansvar för dina studier och som ett stöd i skolarbetet har du en klassföreståndare som följer dig under hela din utbildning. Att lära sig att ta eget ansvar och att växa in i en kommande yrkesroll utgör en stor del av ditt arbete under din gymnasietid. På Gullmarsgymnasiet arbetar vi med att låta våra elever komma ut i arbetslivet, både i Sverige och i Europa. Vi jobbar också aktivt med entreprenörskap och i många utbildningar ingår kurser som vi gör tillsammans med Ung Företagsamhet. I den här katalogen kan du läsa närmare om de utbildningar som vi har på Gullmarsgymnasiet. På varje utbildning hittar du en lärare som du kan kontakta om du vill fråga något eller om du vill boka en tid för att komma till oss och skugga en utbildning under en dag. Vi rektorer finns också här för att svara på frågor och hjälpa dig att göra ett så bra gymnasieval som möjligt, är det något du undrar så tveka inte på att höra av dig. Hoppas vi ses snart! Sven-Olof Lundkvist rektor med ansvar för Marinbiologi Spets, Marint Naturbruk, NA och TE. Tfn: , E-post: Åse Andrén Gustafsson rektor med ansvar för BF, EK, ES, HA-Lärling, HU, SA och VO-Lärling Tfn: , E-post: Tommy Pettersson rektor med ansvar för BA-Lärling, EE, Gymnasiesärskola, HT-Lärling, IM, IN och RL. Tfn: , E-post: 5

6 Att välja program Att välja ett Introduktionsprogram Du som inte är behörig till ett nationellt program kan välja att gå ett av de fem introduktionsprogrammen. De ger obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Att välja ett yrkesprogram Utbildningen på yrkesprogrammen ger mer tid för yrkesämnen vilket leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen under gymnasietiden om du vill studera vidare på högskolan. För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare. Du kan behöva använda det individuella valet till att läsa teoretiska ämnen, eller utnyttja möjligheten med utökat program. Riksrekryterande yrkesprogram innebär att du har möjlighet att söka till utbildningen oavsett var du bor i landet. Gullmarsgymnasiet erbjuder ett riksrekryterande yrkesprogram: Marint Naturbruk; Kust Hav och Företagande. Om du vill kan du läsa till grundläggande högskolebehörighet som utökad kurs. Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du som elev genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Din utbildning leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi lärlingsutbildning på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 6

7 Att välja program Att välja ett Högskoleförberedande program Utbildningen på de högskoleförberedande programmen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan och leder till en högskoleförberedande examen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi-/humanistiska-/samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskapliga/teknikprogrammet ska tre av de ytterligare 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst. Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina gymnasiestudier noga. Det gör du bäst tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare. Spetsutbildning innebär att du som elev får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper. Det är också möjligt för dig att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande och tar således emot elever från hela landet. På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi en Marinbiologisk Spetsutbildning inom ramen för Naturvetarprogrammet. Teknikcollege = kvalitet Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Processtekniska gymnasiet ingår i Teknikcollege. Väljer du något av dessa program så får du garanterat en utbildning i toppklass. Vi har bra lärare, modern utrustning och ett nära samarbete med teknikföretag i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Detta ger dig goda möjligheter till sommararbete, företagsförlagda projektarbeten och stora chanser till jobb direkt efter skolan. 7 Lysekil Sotenäs - Munkedal

8 Introduktionsprogrammen TRYGGHET, MOTIVATION OCH KUNSKAP De fem Introduktionsprogrammen ger obehöriga elever nya möjligheter. Via ett Introduktionsprogram kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Preparandutbildning är för dig som är studiemotiverad och bedöms ha förutsättningar att bli behörig till ett nationellt program under 1 år. Programinriktat Individuellt Val är sökbart för dig som ännu inte är fullt behörig till ett yrkesprogram. Du följer en klass på ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskolekurser som saknas för behörighet. Programinriktat Individuellt Val är för dig som är studiemotiverad och för att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Förutom svenska krävs det godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Individuellt alternativ är för dig som behöver stärka din motivation och som saknar många betyg. Det är en förberedande utbildning för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller studier men kan också innehålla annan verksamhet utifrån dina behov. 1-3 år. Språkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige. Du läser mycket svenska för att du ska kunna gå vidare till ett annat program inom gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen innehåller även andra ämnen och är individuellt anpassad efter dina behov. 1-3 år. Yrkesintroduktion är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram men som är motiverad att praktisera i kombination med att läsa gymnasiegemensamma ämnen och yrkeskurser. Utbildningen syftar till att underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram. 1-3 år. Inget av Introduktionsprogrammen ger en examen men när du avslutar din utbildning får du ett gymnasieintyg. Av det framgår vilken utbildning du gått och vilka betyg du har fått. 8

9 Introduktionsprogrammen En ny chans! Hos oss börjar du där du är och slutar du när du kommit i mål. Vi är ett mångsidigt program som ger obehöriga elever en ny chans. Du får studera och pröva nya utmaningar i en trygg miljö och i din egen takt. Vi fokuserar på dina styrkor och gör ett individuellt studieupplägg för varje elev. Det kan innehålla praktiska och teoretiska studier på grundskolenivå och gymnasienivå, praktik i arbetslivet och andra aktiviteter som kan stärka din motivation. Möjligheterna till flexibilitet är stor. Ditt personliga schema kan, i samråd med personalen, förändras under läsåret och du har stora möjligheter att själv påverka hur din skolvecka ska se ut. Vi arbetar i små grupper och använder oss av olika inlärningsstilar. Detta gör att du kan få snabb respons på det du gör. En stor del av undervisningen är kopplad till den konkreta vardagen och vi arbetar mycket med omvärldskunskap. Vi försöker även fånga tillfällen till kulturupplevelser. Välkommen att höra av dig till mig för att få reda på vilket studieupplägg vi kan göra för dig: Pamela Hedman Introduktionsprogrammen E-post: 9 Läs mer på skolverkets hemsida >>

10 Bygg- och anläggningsprogrammet Yrkesprogram-Lärling BYGGNATIONER, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FÖRETAGsANKNYTNING Bygg- och anläggningsprogrammet är till för elever som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Bygg och anläggning p Bygg och anläggning p Inriktningar Husbyggnad Husbyggnad p Husbyggnad p Husbyggnad 3 ombyggnad p Husbyggnadsprocessen p Mark och anläggning Anläggning p Anläggning p Anläggningsprocessen p 10

11 Bygg- och anläggningsprogrammet Vill du veta mer? Kontakta mig Jim Carlzon Bygg-och anläggningsprogrammet E-post: Lärlingsutbildning som sätter grunden På vår skola är Bygg- och anläggningsprogrammet en så kallad gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du får minst 50 % av din utbildning ute på ett företag. Vi försöker, så långt det är möjligt, hitta lärlingsplatser på ett företag nära hemmet. Fungerar allt bra kan man stanna på samma företag under hela utbildningen och det ger dig givetvis ökade chanser till en anställning efter examen. Det arbetsplatsförlagda lärandet startar redan i åk 1 och i åk 2-3 är du på ett företag hela tre dagar i veckan. Detta ger dig en unik möjlighet att verkligen lära dig yrket, genom att prova själv och genom att ta lärdom av yrkesmän i verkliga projekt. Det är just möjligheten till företagsförlagd utbildning på hemmaplan och en bra arbetsmarknad som våra elever lyfter fram som det bästa med vårt program. Vi håller med! En lärlingsutbildning utgår mycket från självständigt arbete. Det krävs att du som elev har motivation och disciplin för att klara det. Eftersom du ska ut och fungera på ett företag redan under första året krävs det också en viss personlig mognad. Du sätter, tillsammans med oss och byggbranschen, grunden för ditt fortsatta yrkesliv. 11 Läs mer på skolverkets hemsida >>

12 Handels- och administrationsprogrammet Yrkesprogram-Lärling GLÄDJE, GEMENSKAP OCH rakt in i ARBETSLIVET Handelsprogrammet har en tydlig karaktär som genomsyras av service. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta inom handel som till exempel säljare, inköpare och butiksledare. Lärlingsutbildning med positivt arbetsklimat Som elev på Handelsprogrammet kommer du att ha Arbetsplatsförlagt lärande i 1,5 år. Det betyder att du får 50 % av din utbildning ute När du tar din examen kommer du att vara redo att möta arbetslivet. Vårt programs styrka är helt klart vår starka koppling till arbetslivet. Den gör eleverna aktiva i sitt lärande genom att de får vara med och bemöta verkliga händelser på sina lärlingsplatser ute på företagen. När du tar din examen kommer du att vara redo att möta arbetslivet. på företag! Du får alltså möjlighet att utvecklas i samråd med företagare på en eller flera arbetsplatser under din studietid. När vi är i skolan använder vi oss av varierade arbetsformer och blandar genomgångar, gruppdiskussioner och studiebesök. 12

13 Handels- och administrationsprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p Inriktningar Handel och service Personlig försäljning p Affärsutveckling och ledarskap p Praktisk marknadsföring p Inköp p Näthandel p programgemensamma ämnen Entreprenörskap p Servicekunskap p Branschkunskap inom handel och administration p Information och kommunikation p Vi använder oss av uppgifter som ger våra elever en god kontakt med arbetslivet och företagen. Har du ett intresse för andra människor och är begåvad med ett ordningssinne, kan vårt program passa dig bra. Hos oss får du uppleva glädjen att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet och i gemenskap med dina klasskamrater dela erfarenheter. Vi har ett mycket positivt arbetsklimat på vårt program. Välkommen hit du också! Vill du veta mer? Kontakta mig: Vasilika Gotis Handelsprogrammet E-post: 13 Läs mer på skolverkets hemsida >>

14 Vård- och Omsorgsprogrammet Yrkesprogram-Lärling GEMENSKAP, OMTANKE OCH FRAMTIDSTRO Efter examen från Vård- och Omsorgsprogrammet ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p 14 programgemensamma ämnen Hälsopedagogik p Medicin p Etik och människans livsvillkor p Psykiatri p Psykologi p Samhällskunskap 1a p Specialpedagogik p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk p Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p

15 Vård- och omsorgsprogrammet Lärlingsutbildning med många möjligheter Vill du ha ett utvecklande och betydelsefullt yrke i framtiden och finner en utmaning i att hjälpa och förstå andra människor så är vårt program ett bra alternativ. Det passar dig som är intresserad av hur vi fungerar till kropp och själ och hur samspelet mellan oss människor fungerar. Du får under tiden hos oss en ökad förståelse både för dig själv och andra. Vi använder oss av många olika sätt att lära. Hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd och då får du pröva på mycket och ta till dig kunskaper ute i det verkliga livet. Du får alltså redan under din utbildning möta människor i olika vård- och omsorgssituationer vilket gör dig bättre rustad för arbetslivet. Du har eventuellt också möjlighet att göra en del av din praktik i utlandet. Atmosfären hos oss kan enklast beskrivas som en härlig blandning av skratt och allvar. Vi har ett mycket tillåtande klimat och attityderna kännetecknas av gemenskap, omtanke och respekt för och andra. Hela programmet andas framtidstro eftersom utbildningen leder fram till ett värdefullt och viktigt yrke med mycket god arbetsmarknad och utvecklingspotential. Vill du veta mer? Kontakta mig: Marita Olson Vård- och Omsorgsprogrammet E-post: 15 Läs mer på skolverkets hemsida >>

16 Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram PERSONLIG UTVECKLING, GEMENSKAP OCH LEDARSKAP Efter examen från Barn- och fritidsprogrammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ges eleverna också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Från skolan mot arbetslivet Vårt program passar dig som vill arbeta med människor i olika former. Det leder till en yrkesutbildning inom något av våra tre områden: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper på ett varierat sätt, både praktiskt och teoretiskt. Vi arbetar från skolan mot arbetslivet. Det innebär bl.a. att vi arbetar praktiskt med grupper i förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgårdar, föreningar och gruppboenden. Du får också praktisera i olika perioder och får på så sätt chans att prova på hur det är att arbeta på olika arbetsplatser. Då lär du dig att förstå andra samtidigt som du lär känna dig själv bättre. Utveckling, gemenskap och glädje är tre ord som på ett bra sätt beskriver atmosfären på vårt program. Är du en utåtriktad, aktiv person som är intresserad av hur du själv och 16

17 Barn- och fritidsprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Inriktningar Fritid och hälsa Fritids- och friskvårdsverksamheter p Fritids- och idrottskunskap p Pedagogiskt arbete Barns lärande och växande p Pedagogiskt arbete p Socialt arbete Socialt arbete p Sociologi p Hälsopedagogik p Naturkunskap 1a p Kommunikation p Lärande och utveckling p Människors miljöer p Pedagogiskt ledarskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk p andra människor är och vill lära dig att leda andra? Då tror vi att du kommer trivas bra hos oss. Vill du veta mer? Kontakta mig: Inger Bergström Barn- och fritidsprogrammet E-post: 17 Läs mer på skolverkets hemsida >>

18 El- och energiprogrammet Yrkesprogram gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Datorteknik 1a p Elektromekanik p Energiteknik p Mekatronik p Inriktningar Automation Praktisk ellära p Mät- och reglerteknik p Mät- och styrteknik p Programmerbara styrsystem p Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik p Elektronik och mikrodatorteknik p Kommunikationsnät p Nätverksteknik p MODERN TEKNIK, TRIVSEL OCH MÖJLIGHET TILL JOBB El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till elever som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Elteknik Elkraftteknik p Praktisk ellära p Elinstallationer p Kommunikationsnät p Energiteknik Avhjälpande underhåll p Praktisk ellära p Energiteknik p Förnybar energi p 18

19 El- och energiprogrammet Vill du veta mer? Kontakta mig: Jan Hedlund El- och energiprogrammet E-post: Ett tekniskt, praktiskt program med tight arbetslag Vårt program passar dig som vill ha en teknisk, praktisk utbildning. Känner du att du vill arbeta med olika typer av problem där lösningen för det mesta ligger i praktiskt arbete, så är vårt program något för dig. Är arbetsmarknaden god så har du stora möjligheter att få ett jobb direkt efter gymnasiet. installationer. Du kommer märka att vi eftersträvar miljöer som liknar dem du möter på en arbetsplats. Vi hämtar inspiration om vad som är på gång ute i verkligheten, genom de goda kontakter vi har med företag. Företagen tar också hand om våra elever på ett föredömligt sätt under APL-perioderna. Vårt arbetslag är tight och vi skapar förutsättningar för alla elever att nå sina mål. Eftersom vi jobbar nära våra elever, skapas det på programmet en skön stämning och trivsel. Vi kan givetvis inte se och förhindra allt, men vi finns alltid tillhands för var och en av våra elever. Tekniken vi arbetar med är modern och håller hög klass. Vi arbetar utifrån verklighetsbaserat lärande. Eleverna får arbetsorder likt vilken arbetsplats som helst och får lösa olika 19 Läs mer på skolverkets hemsida >>

20 Hotell- och turismprogrammet Yrkesprogram SERVICE, FRAMATANDA OCH GLÄDJE Hotell- och turismprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med turism-, hotell- och konferensverksamhet. En elev som gått hotell- och turismprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Vi lägger grunden för arbete i en spännande bransch Hotell- och turismprogrammet förbereder dig för arbete inom yrkesområdena försäljning, reception, konferens och turism. Det är en yrkesutbildning som ger dig en god grund och utmärkta möjligheter till arbete i en expansiv och spännande bransch med många utvecklingsmöjligheter. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus hos oss. Service och kundens upplevelser är centralt och genomsyrar alla ämnen och kurser. Marknadsföring, försäljning, entreprenörskap och språk är andra viktiga ingredienser i utbildningen. Vi använder oss av varierande arbetsformer hos oss. Det blir en bra mix av projektbaserade arbetsuppgifter, föreläsare, studiebesök och olika typer av teoripass. Hos oss får du mycket praktik på olika företag, vilket inte bara ger dig nya kunskaper utan förhoppningsvis också en känsla för vad just du vill arbeta med efter gymnasiet. 20

21 Hotell- och turismprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Engelska p Entreprenörskap p Logi p Konferens och evenemang p Service och bemötande p Besöksnäringen p Resmål och resvägar p Inriktningar Hotell och konferens Frukost och bufféservering p Reception p Våningsservice p Konferens p Turism och resor Aktiviteter och upplevelser p Hållbar turism p Marknadsföring och försäljning p Reseproduktion och försäljning p Vårt program andas utvecklingsmöjligheter, positiv framtidstro och arbetsglädje. Vi tycker att det ska vara kul att gå i skolan! Du som väljer oss bör ha ett brinnande Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus intresse för människor och en känsla för service. Är du dessutom utåtriktad och positiv så kommer du trivas bra hos oss på Hotell- och turismprogrammet. Välkommen! Vill du veta mer? Kontakta mig: Micael Gustafsson Hotell- och turismprogrammet E-post: 21 Läs mer på skolverkets hemsida >>

22 Industritekniska programmet Yrkesprogram JOBB EFTER UTBILDNING Industritekniska programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska p eller Svenska som andraspråk p Produkt och maskinteknik Datorstyrd produktion p Produktionsutrustning p Produktutveckling p Svetsteknik Produktutveckling p Kälsvets p Svets grund p Tillverkningsunderlag p programgemensamma ämnen Industritekniska processer p Människan i industrin p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Inriktningar Driftsäkerhet och underhållsteknik Underhåll 1 - avhjälpande p Underhåll - driftsäkerhet p Underhåll - elteknik p Underhåll - lager och smörjteknik p 22

23 Industritekniska programmet Från idé till färdig produkt Industritekniska programmet är ett nära program. Det betyder att alla, såväl lärare som elever, ingår i ett arbetslag där vi jobbar nära varandra. Vi lärare fungerar som vägledare för dig genom utbildningen och har verkligen möjlighet att ge dig en individanpassad utbildning som leder fram till ett yrke som svetsare, underhållstekniker eller CNC-operatör. Utbildningen är utformad på så sätt att du är med om en tillverkningsprocess från ritning till en färdig crosskart. Att arbeta från idé till färdig produkt är den röda tråden som löper genom hela utbildningen. Det ingår mycket arbetsplatsförlagt lärande vilket möjliggörs av att vi har ett bra samarbete med företag i regionen. Vårt program passar alla som tycker att teknik är intressant. Vi jobbar inte bara med händerna utan väver ihop teori och praktik. I matematiken riktas en del av innehållet mot det praktiska i verkstan, i svenskan skriver man rapporter om olika praktiska projekt m.m. Vill du veta mer? Kontakta mig: Per Jensen Industritekniska programmet E-post: Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda ett intressant och roligt program som dessutom kan leda till jobb direkt efter gymnasiet! Vårt arbetslag består av ett gäng ambitiösa lärare. Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda ett intressant och roligt program som dessutom kan leda till jobb direkt efter gymnasiet! 23 Läs mer på skolverkets hemsida >>

24 Processtekniska Gymnasiet Munkedal Yrkesprogram PROCESS, TEKNIK OCH MILJÖ Processtekniska Gymnasiet i Munkedal ger en bred industriteknisk utbildning. Att arbeta som processoperatör innebär att du ansvarar för någon typ av process. Det kan vara allt ifrån att köra en stor pappersmaskin eller att jobba med driften på ett raffinaderi eller värme- och vattenreningsverk. Inom ramen för utökat program har du möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet. 24

25 Processtekniska Gymnasiet Munkedal Skön gemenskap med närhet till arbetslivet Vi garanterar våra elever 15 veckors praktik. Vårt program har en stark företagsanknytning, inte bara med Arctic Paper Munkedal AB, som är vår samarbetspartner, utan också med en mängd andra företag. Det är på dessa företag du gör din praktik och det ger dig i sin tur stora möjligheter till sommarjobb. Vår utbildning gör dig helt enkelt attraktiv på arbetsmarknaden! Under din praktik har du även möjlighet att gå olika typer av körkortsutbildningar som truck, travers och skylift samt skaffa dig Heta arbeten-certifikat. Lärarna på skolan finns alltid lätt tillgängliga och vi har möjlighet att individanpassa och ge alla det stöd de behöver. Då skolan ligger på ett pappersbruk är vi ute i produktionen en hel del. Vi gör även studiebesök på andra typer av processföretag. Vi använder oss av datorbaserad undervisning, vilket möjliggörs av att våra elever får en bärbar dator. gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1 eller Svenska som andra språk p Matematik 1a p Idrott och hälsa p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Historia 1a p Engelska p programgemensamma ämnen Industritekniska processer p Människan i industrin p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Inriktningar Industritekniska processer p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Produktionsutrustning p Programfördjupning Praktisk Ellära p Kemi p Interna transporter (truck) p Interna transporter (travers, skylift) p Mät och reglerteknik p Avhjälpande underhåll p Underhåll och driftsäkerhet p Miljö och energikunskap p Engelska p Individuellt val Svenska p Svenska p Matematik 2a p Matematik 3c p Cad p Idrott p Estetisk kurs p Fysik p Kemi p Genom det öppna klimatet och de små klasserna på programmet så skapas en skön gemenskap som kännetecknas av en hög trivselnivå och ömsesidig respekt för varandra. Vill du veta mer? Kontakta oss: Marie, Charhabil, Peter, och Anton Processtekniska Gymnasiet, Munkedal E-post: Läs mer på >>

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Programkatalog 2014. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs. Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan.

Programkatalog 2014. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs. Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan. Programkatalog 2014 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan. Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Programkatalog 2016. Gullmarsgymnasiet Lysekil. Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan.

Programkatalog 2016. Gullmarsgymnasiet Lysekil. Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan. Programkatalog 2016 Gullmarsgymnasiet Lysekil Vill du printa katalogen får du bäst kvalitet genom att ladda ner pdf i menyn ovan. Välkommen till CAMPUS VÄST- GULLMARSGYMNASIET Gullmarsgymnasiet är en del

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola GUTEGYMNASIET Gotlands fria gymnasieskola Anna och Jerry Engström Guteskolan AB Jerry är VD för Guteskolan AB och Anna är rektor för grundskolan. Vi har många års erfarenhet av att driva skola och utbildning

Läs mer

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar LLAGYMNA LAGYMNASIET Det är här resan börjar SVERI GE SW ED EN UÈDE S 2 Självklarheter? Varje år kliver nya elever in på gymnasieskolor efter nio års förberedelser i grundskolor runt om i nordvästra Skåne.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer