Programkatalog Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs"

Transkript

1 Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

2 Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya skolan i Norra Hamnen, Lysekil. Det är en helt ny byggnad med fräscha och funktionella lokaler som öppnar oändliga möjligheter. När vi flyttar tar vi med oss allt gott som Gullmarsgymnasiet står för; gemenskap, kunskap, samarbete och framåtanda. Gullmarsgymnasiet är en del av Campus Väst och med vårt nya läge kommer vi närmare vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Genom vår samverkan med näringsliv och andra skolformer har vi möjlighet att erbjuda gymnasieutbildningar med både bredd och djup. Välkommen med in i den nya skolan! 2

3 INNEHÅLL Klicka direkt i innehållsförteckningen eller bläddra med pilarna. Ledningen har ordet...5 Information om programmen...6 Introduktionsprogrammen...8 Yrkesprogram Bygg-och anläggningsprogrammet...10 Handelsprogrammet...12 Vård- och Omsorgsprogrammet...14 Barn- och fritidsprogrammet...16 El- och energiprogrammet...18 Hotell- och turismprogrammet...20 Industritekniska programmet...22 Processtekniska Gymnasiet, Munkedal...24 Marina Naturbruksprogrammet...26 Restaurang- och livsmedelsprogrammet...28 högskoleförberedande Ekonomiprogrammet...30 Estetiska programmet...32 Humanistiska programmet...34 Naturvetenskapsprogrammet...36 Samhällsvetenskapsprogrammet...38 Marinbiologisk Spetsutbildning...40 Teknikprogrammet...42 Gymnasiesärskolan...44 Gullmarsgymnasiets Idrottsprofil...46 Pedagogiskt stöd...48 Elevhälsan

4 4

5 Ledningen har ordet Gullmarsgymnasiet är en skola med god stämning och närheten mellan personal och elev är ett av våra kännetecken. På vår skola ska alla få studiero och vi ser skoldagen som en arbetsdag. Det är i skolan, i samarbete med klasskamrater och lärare, som det mesta av jobbet ska göras. Under din tid hos oss disponerar du en egen bärbar dator. Den är ett arbetsredskap som används i stort sett i alla ämnen, delvis som ersättning för skolböcker. På skolan använder vi oss av en lärportal, Its learning, där du kan kommunicera med personalen och ta del av aktuell information om vad som händer på skolan. Som elev hos oss tar du själv ansvar för dina studier och som ett stöd i skolarbetet har du en klassföreståndare som följer dig under hela din utbildning. Att lära sig att ta eget ansvar och att växa in i en kommande yrkesroll utgör en stor del av ditt arbete under din gymnasietid. På Gullmarsgymnasiet arbetar vi med att låta våra elever komma ut i arbetslivet, både i Sverige och i Europa. Vi jobbar också aktivt med entreprenörskap och i många utbildningar ingår kurser som vi gör tillsammans med Ung Företagsamhet. I den här katalogen kan du läsa närmare om de utbildningar som vi har på Gullmarsgymnasiet. På varje utbildning hittar du en lärare som du kan kontakta om du vill fråga något eller om du vill boka en tid för att komma till oss och skugga en utbildning under en dag. Vi rektorer finns också här för att svara på frågor och hjälpa dig att göra ett så bra gymnasieval som möjligt, är det något du undrar så tveka inte på att höra av dig. Hoppas vi ses snart! Sven-Olof Lundkvist rektor med ansvar för Marinbiologi Spets, Marint Naturbruk, NA och TE. Tfn: , E-post: Åse Andrén Gustafsson rektor med ansvar för BF, EK, ES, HA-Lärling, HU, SA och VO-Lärling Tfn: , E-post: Tommy Pettersson rektor med ansvar för BA-Lärling, EE, Gymnasiesärskola, HT-Lärling, IM, IN och RL. Tfn: , E-post: 5

6 Att välja program Att välja ett Introduktionsprogram Du som inte är behörig till ett nationellt program kan välja att gå ett av de fem introduktionsprogrammen. De ger obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Att välja ett yrkesprogram Utbildningen på yrkesprogrammen ger mer tid för yrkesämnen vilket leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen under gymnasietiden om du vill studera vidare på högskolan. För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare. Du kan behöva använda det individuella valet till att läsa teoretiska ämnen, eller utnyttja möjligheten med utökat program. Riksrekryterande yrkesprogram innebär att du har möjlighet att söka till utbildningen oavsett var du bor i landet. Gullmarsgymnasiet erbjuder ett riksrekryterande yrkesprogram: Marint Naturbruk; Kust Hav och Företagande. Om du vill kan du läsa till grundläggande högskolebehörighet som utökad kurs. Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du som elev genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Din utbildning leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi lärlingsutbildning på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 6

7 Att välja program Att välja ett Högskoleförberedande program Utbildningen på de högskoleförberedande programmen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan och leder till en högskoleförberedande examen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi-/humanistiska-/samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskapliga/teknikprogrammet ska tre av de ytterligare 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst. Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina gymnasiestudier noga. Det gör du bäst tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare. Spetsutbildning innebär att du som elev får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper. Det är också möjligt för dig att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande och tar således emot elever från hela landet. På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi en Marinbiologisk Spetsutbildning inom ramen för Naturvetarprogrammet. Teknikcollege = kvalitet Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Processtekniska gymnasiet ingår i Teknikcollege. Väljer du något av dessa program så får du garanterat en utbildning i toppklass. Vi har bra lärare, modern utrustning och ett nära samarbete med teknikföretag i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Detta ger dig goda möjligheter till sommararbete, företagsförlagda projektarbeten och stora chanser till jobb direkt efter skolan. 7 Lysekil Sotenäs - Munkedal

8 Introduktionsprogrammen TRYGGHET, MOTIVATION OCH KUNSKAP De fem Introduktionsprogrammen ger obehöriga elever nya möjligheter. Via ett Introduktionsprogram kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Preparandutbildning är för dig som är studiemotiverad och bedöms ha förutsättningar att bli behörig till ett nationellt program under 1 år. Programinriktat Individuellt Val är sökbart för dig som ännu inte är fullt behörig till ett yrkesprogram. Du följer en klass på ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskolekurser som saknas för behörighet. Programinriktat Individuellt Val är för dig som är studiemotiverad och för att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Förutom svenska krävs det godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Individuellt alternativ är för dig som behöver stärka din motivation och som saknar många betyg. Det är en förberedande utbildning för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller studier men kan också innehålla annan verksamhet utifrån dina behov. 1-3 år. Språkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige. Du läser mycket svenska för att du ska kunna gå vidare till ett annat program inom gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen innehåller även andra ämnen och är individuellt anpassad efter dina behov. 1-3 år. Yrkesintroduktion är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram men som är motiverad att praktisera i kombination med att läsa gymnasiegemensamma ämnen och yrkeskurser. Utbildningen syftar till att underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram. 1-3 år. Inget av Introduktionsprogrammen ger en examen men när du avslutar din utbildning får du ett gymnasieintyg. Av det framgår vilken utbildning du gått och vilka betyg du har fått. 8

9 Introduktionsprogrammen En ny chans! Hos oss börjar du där du är och slutar du när du kommit i mål. Vi är ett mångsidigt program som ger obehöriga elever en ny chans. Du får studera och pröva nya utmaningar i en trygg miljö och i din egen takt. Vi fokuserar på dina styrkor och gör ett individuellt studieupplägg för varje elev. Det kan innehålla praktiska och teoretiska studier på grundskolenivå och gymnasienivå, praktik i arbetslivet och andra aktiviteter som kan stärka din motivation. Möjligheterna till flexibilitet är stor. Ditt personliga schema kan, i samråd med personalen, förändras under läsåret och du har stora möjligheter att själv påverka hur din skolvecka ska se ut. Vi arbetar i små grupper och använder oss av olika inlärningsstilar. Detta gör att du kan få snabb respons på det du gör. En stor del av undervisningen är kopplad till den konkreta vardagen och vi arbetar mycket med omvärldskunskap. Vi försöker även fånga tillfällen till kulturupplevelser. Välkommen att höra av dig till mig för att få reda på vilket studieupplägg vi kan göra för dig: Pamela Hedman Introduktionsprogrammen E-post: 9 Läs mer på skolverkets hemsida >>

10 Bygg- och anläggningsprogrammet Yrkesprogram-Lärling BYGGNATIONER, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FÖRETAGsANKNYTNING Bygg- och anläggningsprogrammet är till för elever som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Bygg och anläggning p Bygg och anläggning p Inriktningar Husbyggnad Husbyggnad p Husbyggnad p Husbyggnad 3 ombyggnad p Husbyggnadsprocessen p Mark och anläggning Anläggning p Anläggning p Anläggningsprocessen p 10

11 Bygg- och anläggningsprogrammet Vill du veta mer? Kontakta mig Jim Carlzon Bygg-och anläggningsprogrammet E-post: Lärlingsutbildning som sätter grunden På vår skola är Bygg- och anläggningsprogrammet en så kallad gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du får minst 50 % av din utbildning ute på ett företag. Vi försöker, så långt det är möjligt, hitta lärlingsplatser på ett företag nära hemmet. Fungerar allt bra kan man stanna på samma företag under hela utbildningen och det ger dig givetvis ökade chanser till en anställning efter examen. Det arbetsplatsförlagda lärandet startar redan i åk 1 och i åk 2-3 är du på ett företag hela tre dagar i veckan. Detta ger dig en unik möjlighet att verkligen lära dig yrket, genom att prova själv och genom att ta lärdom av yrkesmän i verkliga projekt. Det är just möjligheten till företagsförlagd utbildning på hemmaplan och en bra arbetsmarknad som våra elever lyfter fram som det bästa med vårt program. Vi håller med! En lärlingsutbildning utgår mycket från självständigt arbete. Det krävs att du som elev har motivation och disciplin för att klara det. Eftersom du ska ut och fungera på ett företag redan under första året krävs det också en viss personlig mognad. Du sätter, tillsammans med oss och byggbranschen, grunden för ditt fortsatta yrkesliv. 11 Läs mer på skolverkets hemsida >>

12 Handels- och administrationsprogrammet Yrkesprogram-Lärling GLÄDJE, GEMENSKAP OCH rakt in i ARBETSLIVET Handelsprogrammet har en tydlig karaktär som genomsyras av service. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta inom handel som till exempel säljare, inköpare och butiksledare. Lärlingsutbildning med positivt arbetsklimat Som elev på Handelsprogrammet kommer du att ha Arbetsplatsförlagt lärande i 1,5 år. Det betyder att du får 50 % av din utbildning ute När du tar din examen kommer du att vara redo att möta arbetslivet. Vårt programs styrka är helt klart vår starka koppling till arbetslivet. Den gör eleverna aktiva i sitt lärande genom att de får vara med och bemöta verkliga händelser på sina lärlingsplatser ute på företagen. När du tar din examen kommer du att vara redo att möta arbetslivet. på företag! Du får alltså möjlighet att utvecklas i samråd med företagare på en eller flera arbetsplatser under din studietid. När vi är i skolan använder vi oss av varierade arbetsformer och blandar genomgångar, gruppdiskussioner och studiebesök. 12

13 Handels- och administrationsprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p Inriktningar Handel och service Personlig försäljning p Affärsutveckling och ledarskap p Praktisk marknadsföring p Inköp p Näthandel p programgemensamma ämnen Entreprenörskap p Servicekunskap p Branschkunskap inom handel och administration p Information och kommunikation p Vi använder oss av uppgifter som ger våra elever en god kontakt med arbetslivet och företagen. Har du ett intresse för andra människor och är begåvad med ett ordningssinne, kan vårt program passa dig bra. Hos oss får du uppleva glädjen att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet och i gemenskap med dina klasskamrater dela erfarenheter. Vi har ett mycket positivt arbetsklimat på vårt program. Välkommen hit du också! Vill du veta mer? Kontakta mig: Vasilika Gotis Handelsprogrammet E-post: 13 Läs mer på skolverkets hemsida >>

14 Vård- och Omsorgsprogrammet Yrkesprogram-Lärling GEMENSKAP, OMTANKE OCH FRAMTIDSTRO Efter examen från Vård- och Omsorgsprogrammet ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p 14 programgemensamma ämnen Hälsopedagogik p Medicin p Etik och människans livsvillkor p Psykiatri p Psykologi p Samhällskunskap 1a p Specialpedagogik p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk p Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p

15 Vård- och omsorgsprogrammet Lärlingsutbildning med många möjligheter Vill du ha ett utvecklande och betydelsefullt yrke i framtiden och finner en utmaning i att hjälpa och förstå andra människor så är vårt program ett bra alternativ. Det passar dig som är intresserad av hur vi fungerar till kropp och själ och hur samspelet mellan oss människor fungerar. Du får under tiden hos oss en ökad förståelse både för dig själv och andra. Vi använder oss av många olika sätt att lära. Hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd och då får du pröva på mycket och ta till dig kunskaper ute i det verkliga livet. Du får alltså redan under din utbildning möta människor i olika vård- och omsorgssituationer vilket gör dig bättre rustad för arbetslivet. Du har eventuellt också möjlighet att göra en del av din praktik i utlandet. Atmosfären hos oss kan enklast beskrivas som en härlig blandning av skratt och allvar. Vi har ett mycket tillåtande klimat och attityderna kännetecknas av gemenskap, omtanke och respekt för och andra. Hela programmet andas framtidstro eftersom utbildningen leder fram till ett värdefullt och viktigt yrke med mycket god arbetsmarknad och utvecklingspotential. Vill du veta mer? Kontakta mig: Marita Olson Vård- och Omsorgsprogrammet E-post: 15 Läs mer på skolverkets hemsida >>

16 Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram PERSONLIG UTVECKLING, GEMENSKAP OCH LEDARSKAP Efter examen från Barn- och fritidsprogrammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ges eleverna också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Från skolan mot arbetslivet Vårt program passar dig som vill arbeta med människor i olika former. Det leder till en yrkesutbildning inom något av våra tre områden: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper på ett varierat sätt, både praktiskt och teoretiskt. Vi arbetar från skolan mot arbetslivet. Det innebär bl.a. att vi arbetar praktiskt med grupper i förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgårdar, föreningar och gruppboenden. Du får också praktisera i olika perioder och får på så sätt chans att prova på hur det är att arbeta på olika arbetsplatser. Då lär du dig att förstå andra samtidigt som du lär känna dig själv bättre. Utveckling, gemenskap och glädje är tre ord som på ett bra sätt beskriver atmosfären på vårt program. Är du en utåtriktad, aktiv person som är intresserad av hur du själv och 16

17 Barn- och fritidsprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Inriktningar Fritid och hälsa Fritids- och friskvårdsverksamheter p Fritids- och idrottskunskap p Pedagogiskt arbete Barns lärande och växande p Pedagogiskt arbete p Socialt arbete Socialt arbete p Sociologi p Hälsopedagogik p Naturkunskap 1a p Kommunikation p Lärande och utveckling p Människors miljöer p Pedagogiskt ledarskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk p andra människor är och vill lära dig att leda andra? Då tror vi att du kommer trivas bra hos oss. Vill du veta mer? Kontakta mig: Inger Bergström Barn- och fritidsprogrammet E-post: 17 Läs mer på skolverkets hemsida >>

18 El- och energiprogrammet Yrkesprogram gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Datorteknik 1a p Elektromekanik p Energiteknik p Mekatronik p Inriktningar Automation Praktisk ellära p Mät- och reglerteknik p Mät- och styrteknik p Programmerbara styrsystem p Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik p Elektronik och mikrodatorteknik p Kommunikationsnät p Nätverksteknik p MODERN TEKNIK, TRIVSEL OCH MÖJLIGHET TILL JOBB El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till elever som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Elteknik Elkraftteknik p Praktisk ellära p Elinstallationer p Kommunikationsnät p Energiteknik Avhjälpande underhåll p Praktisk ellära p Energiteknik p Förnybar energi p 18

19 El- och energiprogrammet Vill du veta mer? Kontakta mig: Jan Hedlund El- och energiprogrammet E-post: Ett tekniskt, praktiskt program med tight arbetslag Vårt program passar dig som vill ha en teknisk, praktisk utbildning. Känner du att du vill arbeta med olika typer av problem där lösningen för det mesta ligger i praktiskt arbete, så är vårt program något för dig. Är arbetsmarknaden god så har du stora möjligheter att få ett jobb direkt efter gymnasiet. installationer. Du kommer märka att vi eftersträvar miljöer som liknar dem du möter på en arbetsplats. Vi hämtar inspiration om vad som är på gång ute i verkligheten, genom de goda kontakter vi har med företag. Företagen tar också hand om våra elever på ett föredömligt sätt under APL-perioderna. Vårt arbetslag är tight och vi skapar förutsättningar för alla elever att nå sina mål. Eftersom vi jobbar nära våra elever, skapas det på programmet en skön stämning och trivsel. Vi kan givetvis inte se och förhindra allt, men vi finns alltid tillhands för var och en av våra elever. Tekniken vi arbetar med är modern och håller hög klass. Vi arbetar utifrån verklighetsbaserat lärande. Eleverna får arbetsorder likt vilken arbetsplats som helst och får lösa olika 19 Läs mer på skolverkets hemsida >>

20 Hotell- och turismprogrammet Yrkesprogram SERVICE, FRAMATANDA OCH GLÄDJE Hotell- och turismprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med turism-, hotell- och konferensverksamhet. En elev som gått hotell- och turismprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Vi lägger grunden för arbete i en spännande bransch Hotell- och turismprogrammet förbereder dig för arbete inom yrkesområdena försäljning, reception, konferens och turism. Det är en yrkesutbildning som ger dig en god grund och utmärkta möjligheter till arbete i en expansiv och spännande bransch med många utvecklingsmöjligheter. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus hos oss. Service och kundens upplevelser är centralt och genomsyrar alla ämnen och kurser. Marknadsföring, försäljning, entreprenörskap och språk är andra viktiga ingredienser i utbildningen. Vi använder oss av varierande arbetsformer hos oss. Det blir en bra mix av projektbaserade arbetsuppgifter, föreläsare, studiebesök och olika typer av teoripass. Hos oss får du mycket praktik på olika företag, vilket inte bara ger dig nya kunskaper utan förhoppningsvis också en känsla för vad just du vill arbeta med efter gymnasiet. 20

21 Hotell- och turismprogrammet gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska 1 eller Svenska som andraspråk p programgemensamma ämnen Engelska p Entreprenörskap p Logi p Konferens och evenemang p Service och bemötande p Besöksnäringen p Resmål och resvägar p Inriktningar Hotell och konferens Frukost och bufféservering p Reception p Våningsservice p Konferens p Turism och resor Aktiviteter och upplevelser p Hållbar turism p Marknadsföring och försäljning p Reseproduktion och försäljning p Vårt program andas utvecklingsmöjligheter, positiv framtidstro och arbetsglädje. Vi tycker att det ska vara kul att gå i skolan! Du som väljer oss bör ha ett brinnande Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus intresse för människor och en känsla för service. Är du dessutom utåtriktad och positiv så kommer du trivas bra hos oss på Hotell- och turismprogrammet. Välkommen! Vill du veta mer? Kontakta mig: Micael Gustafsson Hotell- och turismprogrammet E-post: 21 Läs mer på skolverkets hemsida >>

22 Industritekniska programmet Yrkesprogram JOBB EFTER UTBILDNING Industritekniska programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. gymnasiegemensamma ämnen Engelska p Historia 1a p Idrott och hälsa p Matematik 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Svenska p eller Svenska som andraspråk p Produkt och maskinteknik Datorstyrd produktion p Produktionsutrustning p Produktutveckling p Svetsteknik Produktutveckling p Kälsvets p Svets grund p Tillverkningsunderlag p programgemensamma ämnen Industritekniska processer p Människan i industrin p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Inriktningar Driftsäkerhet och underhållsteknik Underhåll 1 - avhjälpande p Underhåll - driftsäkerhet p Underhåll - elteknik p Underhåll - lager och smörjteknik p 22

23 Industritekniska programmet Från idé till färdig produkt Industritekniska programmet är ett nära program. Det betyder att alla, såväl lärare som elever, ingår i ett arbetslag där vi jobbar nära varandra. Vi lärare fungerar som vägledare för dig genom utbildningen och har verkligen möjlighet att ge dig en individanpassad utbildning som leder fram till ett yrke som svetsare, underhållstekniker eller CNC-operatör. Utbildningen är utformad på så sätt att du är med om en tillverkningsprocess från ritning till en färdig crosskart. Att arbeta från idé till färdig produkt är den röda tråden som löper genom hela utbildningen. Det ingår mycket arbetsplatsförlagt lärande vilket möjliggörs av att vi har ett bra samarbete med företag i regionen. Vårt program passar alla som tycker att teknik är intressant. Vi jobbar inte bara med händerna utan väver ihop teori och praktik. I matematiken riktas en del av innehållet mot det praktiska i verkstan, i svenskan skriver man rapporter om olika praktiska projekt m.m. Vill du veta mer? Kontakta mig: Per Jensen Industritekniska programmet E-post: Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda ett intressant och roligt program som dessutom kan leda till jobb direkt efter gymnasiet! Vårt arbetslag består av ett gäng ambitiösa lärare. Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda ett intressant och roligt program som dessutom kan leda till jobb direkt efter gymnasiet! 23 Läs mer på skolverkets hemsida >>

24 Processtekniska Gymnasiet Munkedal Yrkesprogram PROCESS, TEKNIK OCH MILJÖ Processtekniska Gymnasiet i Munkedal ger en bred industriteknisk utbildning. Att arbeta som processoperatör innebär att du ansvarar för någon typ av process. Det kan vara allt ifrån att köra en stor pappersmaskin eller att jobba med driften på ett raffinaderi eller värme- och vattenreningsverk. Inom ramen för utökat program har du möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet. 24

25 Processtekniska Gymnasiet Munkedal Skön gemenskap med närhet till arbetslivet Vi garanterar våra elever 15 veckors praktik. Vårt program har en stark företagsanknytning, inte bara med Arctic Paper Munkedal AB, som är vår samarbetspartner, utan också med en mängd andra företag. Det är på dessa företag du gör din praktik och det ger dig i sin tur stora möjligheter till sommarjobb. Vår utbildning gör dig helt enkelt attraktiv på arbetsmarknaden! Under din praktik har du även möjlighet att gå olika typer av körkortsutbildningar som truck, travers och skylift samt skaffa dig Heta arbeten-certifikat. Lärarna på skolan finns alltid lätt tillgängliga och vi har möjlighet att individanpassa och ge alla det stöd de behöver. Då skolan ligger på ett pappersbruk är vi ute i produktionen en hel del. Vi gör även studiebesök på andra typer av processföretag. Vi använder oss av datorbaserad undervisning, vilket möjliggörs av att våra elever får en bärbar dator. gymnasiegemensamma ämnen Svenska 1 eller Svenska som andra språk p Matematik 1a p Idrott och hälsa p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a p Historia 1a p Engelska p programgemensamma ämnen Industritekniska processer p Människan i industrin p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Inriktningar Industritekniska processer p Produktionskunskap p Produktionsutrustning p Produktionsutrustning p Programfördjupning Praktisk Ellära p Kemi p Interna transporter (truck) p Interna transporter (travers, skylift) p Mät och reglerteknik p Avhjälpande underhåll p Underhåll och driftsäkerhet p Miljö och energikunskap p Engelska p Individuellt val Svenska p Svenska p Matematik 2a p Matematik 3c p Cad p Idrott p Estetisk kurs p Fysik p Kemi p Genom det öppna klimatet och de små klasserna på programmet så skapas en skön gemenskap som kännetecknas av en hög trivselnivå och ömsesidig respekt för varandra. Vill du veta mer? Kontakta oss: Marie, Charhabil, Peter, och Anton Processtekniska Gymnasiet, Munkedal E-post: Läs mer på >>

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

REKARNEGYMNASIET hjälper DIG

REKARNEGYMNASIET hjälper DIG välj något DU KÄNNER ATT du kan göra BRA REKARNEGYMNASIET hjälper DIG på vägen innehåll Om Rekarneskolan 3-7 EkonomiProgrammet 8-9 Med inriktning mot ekonomi, juridik och Företagargymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer