Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen

2

3 Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur och fritidsnämnden 85 /2015 Undantag från gällande hyror och avgifter beslutas i berörd nämnd. Dubbel hyra Skolor Personal Föreningar och organisationer som bedriver seniorverksamhet samt privata hyresgäster med tillhörighet utanför Växjö kommun debiteras 100% högre hyra. Gäller ej Smålands Idrottsförbund och Sveriges Riksidrottsförbunds specialförbund samt uthyrning av stugor/rum i Evedal. Kommunala skolor med nyttjanderättsavtal hänförs till kategorin föreningar avseende hyror och avgifter. För extra vaktmästarpersonal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd anläggning ej är bemannad enligt arbetsschema, tillkommer kostnad för föreningar med 330 kr/tim och anställd och för privata hyresgäster med 650 kr/tim och anställd (exkl. moms). Personal enligt ordinarie arbetsschema under gällande öppettider ingår i lokalhyran. Extra personalkostnader debiteras ej då kultur- och fritidsförvaltningen förlägger ett arrangemang utanför ordinarie öppethållande. Lokalkostnadsbidrag utgår ej för kostnader avseende extra personal. Ansvarig platschef beslutar om lämplig bemanning. Uthyrning Växjö kommuns lokaler och anläggningar hyrs endast ut till föreningar och privata hyresgäster vars syfte ej strider mot gängse demokratiska värderingar. Vad gäller budo- och judoklubbar äger endast de klubbar som är godkända och därmed medlemmar i Svenska Budoförbundet rätt att hyra kommunala lokaler. Vid uthyrning av lokaler och anläggningar gäller följande prioritering: 1 Säsongsbunden verksamhet i respektive lokal/anläggning - ungdomsverksamhet - divisionstillhörighet 2 Övrig idrottsverksamhet - ungdomar - i föreningsregi 3 Korpverksamhet 4 Företag, privatpersoner Ordning Ersättning för av hyresgästen orsakad skadegörelse och extra städning i samband med nyttjande av förhyrda lokaler/anläggningar debiteras hyresgästen. Hyresgästen debiteras för nyckel/kort som förkommit. Särskild ledare, vilken ansvarar för förhyrd lokal/anläggning, ska vara utsedd. Vid nyttjande av lokal/anläggning där tid ej bokats, debiteras dubbel hyra. Inget lokalkostnadsbidrag utgår.

4 Arrangemang och cuper För samtliga tävlingar utan entréavgifter debiteras hyra för två timmar (inget lokalkostnadsbidrag utgår). För tillkommande tid debiteras ordinarie timpris med lokalkostnadsbidrag enligt av kommunfullmäktige fastställda regler. För entrébelagda arrangemang utgör hyran 10 % av biljettintäkterna och per 2 tim. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Samtliga biljetter bekostas av hyresgäst, vilken redovisar försålda biljetter senast 1 vecka efter genomfört arrangemang. För arrangemang eller förhyrningar där beslutade hyror eller avgifter ej kan tillämpas lämnas kostnadsförslag/offerter, t.ex. vid konserter, kurser, läger och större tävlingar. Uppsägning Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Eventuell avbeställning av förhyrda lokaler/anläggningar ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar senast 5 dagar före angivet uthyrningsdatum. Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler/anläggningar i samband med genomförande av större arrangemang och mässor m.m. Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida förhyrningar. Om hyran/avgiften ej betalas i tid kommer kultur- och fritidsförvaltningen att överväga uppsägning av gällande bokningsavtal. För förening som står i skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av beviljade bidrag. Dopningsfria lokaler Växjö kommun tar avstånd från användandet av alkohol,dopning och droger och vill på alla sätt verka för dopningsfria lokaler och anläggningar. En uppgift för ledare/tränare är att informera aktiva om de grundläggande moralbegreppen samt om de medicinska och psykologiska aspekterna på alkohol-, dopnings- och drogmissbruk. Följande regler gäller för de som nyttjar kommunala lokaler och anläggningar: 1 13 kap, 1, RF:s stadgar; Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Idrottsutövare som gör sig skyldig till dopning, liksom annan person som är idrottsutövare behjälplig med dopning eller som förser idrottsutövare med dopningsmedel kan bestraffas enligt 14 kap RF:s stadgar kap, 2, RF:s stadgar; Idrottsutövare är skyldig att underkasta sig dopingkontroll. Vägran, avvikande eller försvårande av dopningskontroll kan bestraffas enligt 14 kap RF:s stadgar. 3 Person avstängd för dopning tillåts inte att vistas i eller bedriva träning i Växjö kommuns lokaler/anläggningar.

5 Administration exkl moms Upptryckning av adressetiketter (åt förening) 2 kr/etikett Avskrift eller kopia av allmän 1:a sidan Tillk. sidor handling Fotokopia A4 4 kr 3 kr Fotokopia A3 5 kr 4 kr Övriga avgifter Förening Privat Arbete debiteras med 450 kr 550 kr Vid postdistribution debiteras även porto

6 Det fria ordets hus Heldag Mån-Fre kl (kr/tim) Mån-fre före kl 8.00 och efter kl samt helg Stora mötesrummet kr kr 800 kr Max 50 personer, har projektor,projektorduk, blädderblock, wifi Lilla mötesrummet 500 kr 300 kr 800 kr Max 12 personer, projektor vid behov, projektorduk, whiteboard, blädderblock, wifi Minimum tid Kostnad Arbetsrum 6 mån 500kr/mån

7 Bibliotek Förseningsavgift Från 1:a dagen efter förfallodatum. Lånetid 28 dagar. Maximalt/återlämningstillfälle Vuxna (från 18 år) Per bok och påbörjad vecka Snabblån (från 18 år) Per bok och dag Hyrfilm/Barnfilm/TV-spel Per media och dag 200 kr 10 kr 10 kr 10 kr Räkning (28 dgr efter förfallodag) 75 kr Lånestopp = vid räkning eller total skuld på maxbelopp Räkningspåminnelse (40 dgr efter räkning) 75 kr Nytt lånekort - (ersättningskort) Vuxen Barn Reservationer Reservationsavgift DVD Film 20 kr 10 kr Gratis Gratis Ersättning för ej återlämnade medier Vuxenmedier 275 kr Medier som har ett högre pris än Barnmedier 180 kr schablonbeloppen ersätts med Tidskrifter, enstaka nummer 50 kr återanskaffningsvärdet. Att ersättning CD-rom 500 kr betalas för en skadad bok eller dylikt DVD 550 kr medför ej att det lånade mediet blir TV-spel 600 kr låntagarens egendom. Daisyspelare kr Pocket 100 kr Musik på CD 150 kr Läsplattor kr USB-kabel 250 kr Radonmätare kr Elkabel 250 kr Cykel kit 330 kr Fjärrlån Böcker inom Sverige Böcker utom Sverige Kopior inom Sverige/artikel Kopior utom Sverige/artikel Kopior, inkl moms A4 svartvitt A4 färg A3 svartvitt A3 färg Kopior mikrofilm Visningar Vanlig biblioteksvisning Specialvisning som t ex släktforskning för större grupp eller skolklass Gratis faktiskt pris 50 kr faktiskt pris 3 kr 5 kr 5 kr 10 kr 3 kr Gratis 600 kr

8 Bibiliotek Konferensavdelning Heldag Mån-Fre kl (kr/tim) Mån-fre före kl 8.00 och efter kl samt helg Galaxen Galaxen kr 600 kr 800 kr Biosittning max 150 personer Ljudanläggning för tal, headset och en handmic Videokanon Hörslinga i halva delen Normal konferensutrustning Stor duk för projicering Galaxen 1 Biosittning max 50 personer kr 200 kr 800 kr Normal konferensutrustning Galaxen 2 Biosittning max 75 personer kr 500 kr 800 kr Normal konferensutrustning Kosmos Utbildningsrum kr 600 kr 800 kr 1 instruktionsdator 12 datorer Normal konferensutrustning Not Kommunala förvaltningar och bolag betala halva priset på bokningar av lokal.

9 Biljettcentrum Inklusive moms Arrangemangsupplägg Biljettförsäljning sistaminuten Serviceavgift Avgift Upplägg av arrangemang i biljettsystemet, ett evenemangsdatum Ytterligare evenemang Vid evenemang på Växjö Konserthus bemannar BiljettCentrum biljettkassan 1 timme innan föreställnings början Bemanning på andra spelplatser Serviceavgiften betalas av biljettköparen vid uthämtning av biljett. Den regleras efter fastställd tabell av Ticnet (se nedan) Serviceavgiften tillfaller försäljningsstället. Serviceavgift för biljettförsäljning: biljett som kostar 0-99kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar 600 kr och uppåt Avgiften betalas av arrangören och gäller biljetter utskrivna av externt ombud, t.ex. ticnet.se. Avgiften gäller också fribiljetter. BiljettCentrum tar ej emot biljetter efter avslutat evenemang, utan alla biljetter som är uttagna av arrangör debiteras. 550 kr 50 kr Fritt 500 kr/tim Per biljett 10 kr 20 kr 25 kr 30 kr 35 kr 40 kr 45 kr 10 kr Inställt arrangemang Biljettcentrum återlöser biljetterna mot ersättning. 10 kr/st

10 Växjö Teater a) Bygg - och repetionstider kr b) Föreställningstid 1. Förställning/dag kr 2. Föreställningar/dag kr 3. Dag när ingen föreställning ges kr c) Konferenser kr d) Uthyrning av konferensrummet kr Föreningar och kommunala förvaltningar erhåller 20 % rabatt på hyreskostanden. Gäller ej personalkostnaden

11 Linnéparken Scenen Scenen + logerna 500 kr kr 20% rabatt om det är förening eller kommun som hyr.

12 Växjö konsthall Växjö konsthall hyrs ut för konferenser, seminarier, releaser, möten m.m. förutsatt att lokalen inte används eller att det går att kombinera med ordinarie utställningsverksamhet. Förening Privat Konstvisning (exkl. moms) Visning och labb för barn och ungdomar på Växjö Konsthall 150 kr 150 kr Grupper med färre än 10 barn. 10 kr/barn 10 kr/barn Visning och labb för vuxna, tio personer eller fler (vuxen = över gymnasiet) 200 kr 300 kr Stora lokalen Heldag 750 kr kr Halvdag 450 kr 900 kr Kväll (per timme och efter kl. 18:00) 300 kr 600 kr Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden. Lilla lokalen/bakfickan Heldag 450 kr 900 kr Halvdag 300 kr 500 kr Kväll (per timme och efter kl. 18:00) 300 kr 600 kr Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden. Konstlabb (exkl. moms) Heldag 750 kr kr Halvdag 450 kr 900 kr Kväll (efter kl 18) 300 kr 600 kr På skolan 500 kr 500 kr På stan 300 kr 300 kr Konstlabb (Inkl moms) Konstlabb för barn under skolov (per barn inkl moms) 20 kr 20 kr Lördagslabb för barn (per barn inkl moms) 50 kr 50 kr Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden. Konstkollo för barn fem dagar (inkl moms) 750 kr 750 kr Kroki per person (inkl moms) 50 kr 50 kr Helgkurs i modellteckning Två dagar 550 kr 550 kr En dag 300 kr 300 kr Tjänster/material, exkl moms Teknikerkostnad (per timme och tekniker) 450 kr 550 kr Konsthallen hyr även ut teknik och audiovisuell utrustning för arrangemang utanför konsthallens lokaler. För info om priser m.m. kontakta konsthallens personal.

13 Värendsvallen och övriga idrottsplatser (inkl Sportfältet) Entrébelagda arrangemang Minimihyra 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter per tim eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. Förening Privat A-plan kr kr Konstgräsplan kr kr Övriga planer 990 kr kr Fotbollsmatch/arrangemang utan entré, per 2 tim därefter per tim A-plan kr kr Övriga 11-manna planer gräs 964 kr kr Övriga 7-manna planer gräs 600 kr 700 kr Konstgräs 11-manna 1/11-31/ kr kr Konstgräs 11-manna 1/4-31/ kr kr Konstgräs 7-manna 1/11-31/3 900 kr kr Konstgräs 7-manna 1/4-31/ kr 900 kr Timtaxa inkl. omklädningsrum Förening Privat Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson A-plan 385 kr 500 kr 770 kr kr Konstgräsplan 11-manna, 1/11-31/3 750 kr kr kr kr Konstgräsplan 11-manna, 1/4-31/ kr 665 kr kr kr Konstgräsplan 7-manna, 1/11-31/3 400 kr 600 kr 800 kr kr Konstgräsplan 7-manna, 1/4-31/ kr 400 kr 500 kr 800 kr Konstgräsplan 11-manna 1/2 plan, 1/11-31/3 400 kr 600 kr 800 kr kr Konstgräsplan 11-manna 1/2 plan, 1/4-31/ kr 400 kr 500 kr 800 kr Övriga 11-manna planer 210 kr 260 kr 420 kr 520 kr Övriga 7-manna planer 130 kr 170 kr 260 kr 340 kr Kastplan, friidrott 110 kr 145 kr 220 kr 290 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 115 kr 150 kr 230 kr Konstgräsplan Skolundervisning må-fr kr 265 kr Tjänster/material, exkl moms Tjänster - ord arbetstid Tekniker/maskinist 385 kr 780 kr Vaktmästare 330 kr 650 kr Traktor + förare 550 kr 780 kr Bil + förare 500 kr 650 kr Gräsklippning inkl gräsklippare 550 kr 780 kr Material 20% i tillägg på redovisad kostnad

14 Växjö ishall Ishallens öppethållande; fr.o.m. vecka 34 t.o.m. vecka 13 (vid ev kvalspel). Vid önskemål om tidigare uppfrysning av is i hallen dubbleras timpriserna fram till ordinarie öppethållande. Samma gäller vid önskemål om förlängd issäsong. Allmänhetens åkning - gratis Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 580 kr kr Timtaxa Föreningar och kommunala skolor 295 kr 590 kr Övriga skolor 470 kr 940 kr Privatpersoner och företag 910 kr kr Brandvakt/ishockeymatch 550 kr Brandvakt/arrangemang kr kr Träningshall Allmänhetens åkning - gratis Timtaxa Föreningar och kommunala skolor Övriga skolor Privatpersoner och företag Timpris 325 kr 470 kr 910 kr

15 Växjö Tipshall Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal kr kr Brandvakt per föreställning, exkl moms kr kr Timtaxa: Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson A-hall Förening Privat Måndag-fredag kr kr kr kr samt lördag-söndag Övrig tid måndag-fredag 685 kr kr kr kr , Belysning, match ej entrébelagd 2 timmar 250 kr 500 kr Belysning heldag kr kr Rundbana 100 kr 145 kr 200 kr 290 kr Tipshallen Danslokalen 250 kr 400 kr 500 kr 800 kr Tipshallen B-hallen, gymnastikhall 300 kr 500 kr 600 kr kr Tipshallen C-hallen, sprinthall 190 kr 300 kr 380 kr 600 kr Timtaxa skolundervisning Kommunal Privat Idrott enligt läroplan må-fr kr 245 kr Klubbrum/konferensrum 1 Konferenser och övriga arrangemang - enligt offert Gratis för bidragsberättigade föreningar i Växjö Kommun Timpris/rum Förening Privat 130 kr 215 kr Tipshallen Kommunal Privat Skolundervisning 140 kr 265 kr

16 Teleborgshallen Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Dubbel hyra Privat förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. A-hallen per 2 tim kr kr Dubbel hyra privatperson B-salen per 2 tim 770 kr kr A-hallen, match utan entré 964 kr kr kr kr per 2 tim, därefter timtaxa Brandvakt per föreställning, exkl moms kr kr Timtaxa A-salen 250 kr 350 kr 500 kr 700 kr B-salen 175 kr 260 kr 350 kr 520 kr C-salen 120 kr 155 kr 240 kr 310 kr Badminton, strötider 65 kr 100 kr 130 kr 200 kr Styrketräningslokalen - min 16 år Vuxen månadskort Studerande månadskort Förening - högst 25 aktiva, per månad 110 kr 55 kr 550 kr Timtaxa klubblokal Vid matcharrangemang gratis övriga, del av lokal 75 kr 115 kr övriga, hela lokalen 155 kr 230 kr Timtaxa omklädningsrum Teleborgshallen 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Internetuppkoppling-arrangemang/dag 330 kr kr Reklam, exkl moms Avgiften för rättigheten till reklam i Teleborgshallens A-sal. Vid arrangemang av nationell/internationell karaktär träffas särskild överenskommelse. B-hallen ska i princip vara fri från reklam. Per arr/dag 220 kr

17 Teleborgshallen Material/tjänster, exkl moms Förening Privat Hyreskostnad gäller utrustning/vecka Mattor/rulle 180 kr 285 kr (A-hallens golv 23 rullar) Tejp/rulle 120 kr 180 kr (A-hall 15 rullar ståplats, 3 rullar sittplats) Stolar 5 kr 5 kr (finns 600) Bord 35 kr 40 kr (finns 90) Scen och läktare Hela scenen ( 14 m x 9.60 m, eller läktare 60 m) kr kr (Föreningar i Växjö kommun) Per sektion (2 m x 2.4 m) 660 kr kr (finns 28 sektioner) En person för montering ingår. Golvtäckning A och B-salen kr kr Vaktmästartjänst/transport, Timpriser exkl moms Förening Privat Vaktmästare 330 kr 650 kr Bil + förare 500 kr 650 kr

18 Västerled sporthall Uthyres enligt avtal. Hovshaga sporthall Förening Privat Entrébelagda arrangemang 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 909 kr kr kr kr Timtaxa sporthall 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr

19 Futurum Dubbel hyra Dubbel hyra förening privatperson Förening Privat Timtaxa sporthall 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Squash pris / bana

20 Ingelstad sporthall Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr därefter per tim 175 kr 350 kr Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, däreter timtaxa 818 kr 900 kr kr kr Timtaxa sporthall A-sal, hela salen 190 kr 350 kr 380 kr 700 kr del av sal 120 kr 225 kr 240 kr 450 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Lammhult sporthall Entrébelagda arrangemang 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 420 kr 715 kr 840 kr kr Timtaxa sporthall 175 kr 350 kr 350 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr

21 Rottne sporthall Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 818 kr 900 kr kr kr Timtaxa sporthall A-sal, hela salen 190 kr 350 kr 380 kr 700 kr del av sal 120 kr 225 kr 240 kr 450 kr Timtaxa styrketräningslokal 65 kr 105 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Söraby gymnastiksal Timtaxa gymnastiksal 110 kr 155 kr 220 kr 310 kr

22 Gemla sporthall Minimihyra Dubbel hyra förening Entrébelagda arrangemang Förening Privat 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Dubbel hyra privatper son Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 909 kr kr Timtaxa sporthall 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Granvallen Konstgräsplan 11-manna (nyttjanderättsavtal) vintertaxa 385 kr 750 kr

23 Araby Park Arena Idrottshall Entrébelagda arrangemang Förening Övriga Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 964 kr kr kr kr Timtaxa aktivitetshall 250 kr 350 kr 500 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Reklam - arrangemang/dag 220 kr Internetuppkoppling - arrangemang/dag 330 kr kr Blackbox Förening Dubbel hyra Dubbel hyra Övriga förening privatperson Heldag kr kr kr kr Halvdag 500 kr 800 kr kr kr Timhyra 200 kr 275 kr 400 kr 550 kr Konferenspriser: Heldag kr kr Halvdag 800 kr kr Mötesrum Timtaxa 50 kr 60 kr Tilläggshyra för extra service enligt offert.

24 GBJ Bygg Arena Priserna gäller läsårsvis måndag-fredag Förening Privat Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson Timtaxa sporthall 220 kr 350 kr 440 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 70 kr 90 kr 140 kr 180 kr

25 Arenastaden Förening Skola Privat Lakers 295 kr kr Växjö Innebandyarena 295 kr 390 kr 500 kr IFK Växjö 400 kr 600 kr

26 Gymnastiksal/Hall Beslut fattas av utbildningsnämnden Timpris Förening Privat Stor hall 135 kr 165 kr Mellanhall 115 kr 140 kr Liten hall 100 kr 125 kr Stor hall Katedralskolan Mellanhall Gustavslundsskolan Liten hall Bokelundsskolan Kungsmadsskolan Hovshagaskolan Bäckaslövsskolan Teknikum Vederslöv skola Furuby skola Centrumskolan Östra Lugnets skola Furutåskolan Bergundaskolan Lammhult skola Braås skola Ljungfälleskolan Fagrabäcksskolan Lillestadsskolan Norregårdsskolan Nöbbele skola Öjaby skola Pilbäcksskolan Sandsbro skola Solvändan, Högstorp Torparskolan Ulriksbergsskolan Åby skola Åryd skola Östregårdsskolan

27 Evedals fritidsområde Stugor och rum inkl moms Dygn Vecka Lillstugan - 4 bäddar 660 kr kr Rum Per bädd Svensborg 2 st 4-bäddsrum 200 kr 1 st 2-bäddsrum 225 kr Berghälla 2 st 3-bäddsrum 200 kr 2 st 2-bäddsrum 225 kr

28 Aqua Mera Badpriser Barn 3-9 år (i badande målsmans sällskap) Ungdom år Vuxen Vuxen, vardag före Familj 2+2 Minifamilj 1+2 Romerskt bad Växjö simhall Pris/besök 45 kr 50 kr 95 kr 65 kr 230 kr 170 kr 100 kr Klippkort 12 ggr Pris 3-17 år 500 kr Vuxen (före kl 15.00) 700 kr Vuxen 950 kr Romerskt bad 810 kr Årskort 3-17 år kr Vuxen kr Motionssim 1,5 tim kr Simhallsförening Övrig förening/ Privat Stora bassängen Banhyra 40 kr 200 kr Djupdel 180 kr 650 kr Halva djupdelen 90 kr 325 kr Multibassängen Hela bassängen 220 kr kr 1 bana 60 kr 250 kr 8-meters del 100 kr 200 kr 16-meters del 120 kr 400 kr Vid simundervisning tillkommer 10 kr per elev och gång. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Timpriser Simhallsförening Övrig förening/ Privat Klubbrum 70 kr 150 kr Brottarhallen 145 kr 155 kr Judohallen 120 kr 130 kr Motionshallen 110 kr 1200 kr inkl instruktör Skjutbana 120 kr 130 kr Omklädningsrum 70 kr 80 kr

29 Bowlinghallen Spelavgifter per tim/bana Vuxna Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skor/par Ungdomar under 16 år Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Familj Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Studerande Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Pensionärer Måndag-fredag kl Pensionärskort Abonnemang, augusti-april Timpris/bana 180 kr 220 kr 100 kr 140 kr 170 kr 190 kr 140 kr 160 kr 140 kr 480 kr 115 kr Matchpriser 90 min 100 min 120 min Amerikansk, 4-manna 990 kr kr kr Lokalhyra t.e.x barnkalas 100 kr/tim Vid låg beläggning kan prisreduktioner förekomma.

30 Lammhultsbadet Entréavgift Säsongskort Vuxna Ungdomar t.o.m. 15 år Barn under 7 år och i målsmans sällskap 30 kr/bad 600 kr/säsong 400 kr/säsong Gratis

31 BESÖKSADRESS: Västra Esplanaden 18 POSTADRESS: Box 1222, VÄXJÖ TELEFON: vxl.

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2015 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Hyror och avgifter. för kultur- och fritidsnämnden. Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (2)

Hyror och avgifter. för kultur- och fritidsnämnden. Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (2) Hyror och avgifter för kultur- och fritidsnämnden Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (2) Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Hyror och avgifter. för kultur- och fritidsnämnden. Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (1)

Hyror och avgifter. för kultur- och fritidsnämnden. Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (1) Hyror och avgifter för kultur- och Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april 1 (1) Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Styrdokument 1 Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) 2016-10-24, 182 BIBLIOTEKET 2017 Anmärkning Förseningsavgift Vuxna 7 Per vecka Barn (under

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) , 182 BIBLIOTEKET

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) , 182 BIBLIOTEKET Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) 2016-10-24, 182 BIBLIOTEKET BIBLIOTEKET 2017 Förseningsavgift Vuxna 7 Per vecka Barn (under 18 år) Gäller

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Taxor & Avgifter 2 (7) Kultur- och Fritidsförvaltningen Båtplats 400 kr + moms per år Högtalaranläggning, storbildsvideo Förening, skolklass Företag och liknande 200 kr + moms per tillfälle 500 kr + moms

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09 TAXOR KULTUR OCH FRITID fr.o.m. 2013-07-01 SIMHALL Västerviks Simhall BAD Vuxen (17 år-) 50: - 10 st vuxen (giltigt 1 år) 450: - Ungdom (4-16 år) 30: - 10 st ungdom (giltigt 1 år) 250: - Pensionär 35:

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. - Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2016:162-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsavdelningen

Läs mer

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs...

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Gräsplaner... 3 Träningsplaner gräs... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner... 4 Friidrott utomhus... 5 Simhallar...

Läs mer

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd Taxor för Fritid 1/1-2015 Pris ungd Kostnad per timma där ej annat anges SPORTHALLAR A-hallen i Nybro 70 kr 160 kr Åkrahällshallen 70 kr 160 kr Orreforshallen 70 kr 160 kr Alsterbrohallen 70 kr 160 kr

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 2014:01 Taxor för år 2014 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-05-20 KS 2015/0479 50044 Kommunfullmäktige Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 BAD 2015 Mörbybadet Årskort Vuxen (vardagar före kl. 15:00) Vuxen Barn 4-17 år Familj (föräldrar och barn till och med 17 år) Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum) Vuxen Barn 4-17 år Engångsentré

Läs mer

KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET

KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET Taxa 2012 exkl moms Gruppträningslokal Töllstorp Årskort vuxen 1500,00 Singelkort 60,00 10-kort 500,00 Årskort pensionär, ungdom upp till 19 år 1000,00 Allkort (bad/friskotek/gruppträning)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2013 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2016

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2016 Styrdokument 1 Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2016 Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2015-12-14, 179. Ändringar antagna av KF 2016-06-20, 117. BIBLIOTEKET 2016 Anmärkning Förseningsavgift

Läs mer

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1 KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Taxor för hyra av lokaler teknisk support för lokaler i, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen stadens idrottsanläggningar 1 Minustecknet innebär att det inte finns något

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Avgifter inom enheten för Fritid 20130812 Familjebad (inklusive simhall) Bad, vuxna 65 Bad, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer 45 580 1320 2370 Årskort barn, ungdom (4-19 år), studerande, pensionärer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01 2016:22 TAXOR FÖR ÅR 2017 AVSEENDE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER HÖGANÄS SPORTCENTER BAD Bad barn 7-20 år Bad studerande/ungdom 21-26

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-25 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 Taxor och avgifter 2016 Förvaltningens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Samlingslokaler 0,02 Avser kommunalt ägda och drivna lokaler Registrerade föreningar 2015 2016 2017 Avgift, per tim och lokaler enl nedan - - - Permanenta upplåtelser

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Kultur och fritid, bibliotek

Kultur och fritid, bibliotek Kultur och fritid, bibliotek Antagen av kommunfullmäktige den 7 april 2014, 33 Reviderad den 17 december 2015, 114 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräsplaner... 4 Kulturlokaler...

Läs mer

Prislista lokalhyror för Fritidsanläggningar 2017

Prislista lokalhyror för Fritidsanläggningar 2017 Prislista lokalhyror för Fritidsanläggningar 2017 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2017-mm-dd XX 1 Innehållsförteckning Prislista lokalhyror för fritidsanläggningar, 2017... Övergripande bestämmelser...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Nedanstående taxor för registrerade föreningar avser i kommunen registrerade föreningars vuxenaktiviteter där fler än 50 % av närvarande deltagare är över 20 år.

Läs mer

Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01

Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01 Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01 2016:01 TAXOR FÖR ÅR 2016 AVSEENDE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER HÖGANÄS SPORTCENTER BAD Bad barn 7-20 år Bad studerande/ungdom

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30 F HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gäller från och med hösten 2016 KFN 2016-04-07 30 2(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nummer Hyres regler 3 Idrottens Hus och De la Gardie sporthall, träningshyror 4 Idrottens

Läs mer

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs...

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Fotbollsvall/gräs... 3 Träningsplaner/gräs... 3 Friidrott/utomhus... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner...

Läs mer

Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum

Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Bilaga Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum Minustecknet innebär att det inte finns något specifikt pris för denna kundkategori. Priset

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62)

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62) För sent avbokad tid för arrangemang Avbokning ska ske senast 1 vecka innan hela avgiften debiteras Ej återlämnad nyckel 500,- Ej grovstädat efter arrangemang debiteras föreningen 400,- avser 0-19 år där

Läs mer

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från Lokaltaxor Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-01-26 (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med 2016-02-01 Gäller från 160201 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet

Läs mer

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

Läs mer

ALLMÄNNA HYRESBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA HYRESBESTÄMMELSER 2010-07-01 ALLMÄNNA HYRESBESTÄMMELSER 1. Beställda tjänster betalas av hyresgästen 2. Hyror utöver vad som här fastställts, kan offereras av Kultur & Fritid 3. Hyresgästen är ersättningsskyldig för de

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015

Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015 Umeå fritid Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015 Följande taxor börjar gälla 1/7 2015 Nolia Idrotts- och Mässcenter Priserna gäller för icke entrébelagda arrangemang, för- och efterarbeten, repetition

Läs mer

Taxor och avgifter 2017

Taxor och avgifter 2017 Taxor och avgifter 2017 Upplevelsenämnden Beslutade i Kommunfullmäktige 2016-10-17 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer