Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen

2 Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden 75/2013 och kulturnämnden 79/2013. Undantag från gällande hyror och avgifter beslutas i berörd nämnd. Dubbel hyra Skolor Personal Föreningar och organisationer som bedriver seniorverksamhet samt privata hyresgäster med tillhörighet utanför Växjö kommun debiteras 100% högre hyra. Gäller ej Smålands Idrottsförbund och Sveriges Riksidrottsförbunds specialförbund samt uthyrning av stugor/rum i Evedal. Kommunala skolor med nyttjanderättsavtal hänförs till kategorin föreningar avseende hyror och avgifter. För extra vaktmästarpersonal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd anläggning ej är bemannad enligt arbetsschema, tillkommer kostnad för föreningar med 330 kr/tim och anställd och för privata hyresgäster med 650 kr/tim och anställd (exkl. moms). Personal enligt ordinarie arbetsschema under gällande öppettider ingår i lokalhyran. Extra personalkostnader debiteras ej då kultur- och fritidsförvaltningen förlägger ett arrangemang utanför ordinarie öppethållande. Lokalkostnadsbidrag utgår ej för kostnader avseende extra personal. Ansvarig platschef beslutar om lämplig bemanning. Uthyrning Växjö kommuns lokaler och anläggningar hyrs endast ut till föreningar och privata hyresgäster vars syfte ej strider mot gängse demokratiska värderingar. Vad gäller budo- och judoklubbar äger endast de klubbar som är godkända och därmed medlemmar i Svenska Budoförbundet rätt att hyra kommunala lokaler. Vid uthyrning av lokaler och anläggningar gäller följande prioritering: 1 Säsongsbunden verksamhet i respektive lokal/anläggning - ungdomsverksamhet - divisionstillhörighet 2 Övrig idrottsverksamhet - ungdomar - i föreningsregi 3 Korpverksamhet 4 Företag, privatpersoner Ordning Ersättning för av hyresgästen orsakad skadegörelse och extra städning i samband med nyttjande av förhyrda lokaler/anläggningar debiteras hyresgästen. Hyresgästen debiteras för nyckel/kort som förkommit. Särskild ledare, vilken ansvarar för förhyrd lokal/anläggning, ska vara utsedd. Vid nyttjande av lokal/anläggning där tid ej bokats, debiteras dubbel hyra. Inget lokalkostnadsbidrag utgår.

3 Arrangemang och cuper För samtliga tävlingar utan entréavgifter debiteras hyra för två timmar (inget lokalkostnadsbidrag utgår). För tillkommande tid debiteras ordinarie timpris med lokalkostnadsbidrag enligt av kommunfullmäktige fastställda regler. För entrébelagda arrangemang utgör hyran 10 % av biljettintäkterna och per 2 tim. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Samtliga biljetter bekostas av hyresgäst, vilken redovisar försålda biljetter senast 1 vecka efter genomfört arrangemang. För arrangemang eller förhyrningar där beslutade hyror eller avgifter ej kan tillämpas lämnas kostnadsförslag/offerter, t.ex. vid konserter, kurser, läger och större tävlingar. Uppsägning Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Eventuell avbeställning av förhyrda lokaler/anläggningar ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar senast 5 dagar före angivet uthyrningsdatum. Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler/anläggningar i samband med genomförande av större arrangemang och mässor m.m. Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida förhyrningar. Om hyran/avgiften ej betalas i tid kommer kultur- och fritidsförvaltningen att överväga uppsägning av gällande bokningsavtal. För förening som står i skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av beviljade bidrag. Vad gäller budo- och judoklubbar äger endast de klubbar som är godkända och därmed medlemmar i Svenska Budoförbundet rätt att hyra kommunala lokaler. Dopningsfria lokaler Växjö kommun tar avstånd från användandet av alkohol,dopning och droger och vill på alla sätt verka för dopningsfria lokaler och anläggningar. En uppgift för ledare/tränare är att informera aktiva om de grundläggande moralbegreppen samt om de medicinska och psykologiska aspekterna på alkohol-, dopnings- och drogmissbruk. Följande regler gäller för de som nyttjar kommunala lokaler och anläggningar: 1 13 kap, 1, RF:s stadgar; Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Idrottsutövare som gör sig skyldig till dopning, liksom annan person som är idrottsutövare behjälplig med dopning eller som förser idrottsutövare med dopningsmedel kan bestraffas enligt 14 kap RF:s stadgar kap, 2, RF:s stadgar; Idrottsutövare är skyldig att underkasta sig dopingkontroll. Vägran, avvikande eller försvårande av dopningskontroll kan bestraffas enligt 14 kap RF:s stadgar. 3 Person avstängd för dopning tillåts inte att vistas i eller bedriva träning i Växjö kommuns lokaler/anläggningar.

4 BIBLIOTEK Beslut fattas av kulturnämnden Förseningsavgift Från 1:a dagen efter förfallodatum. Lånetid 28 dagar. Maximalt/återlämningstillfälle Vuxna (från 18 år) Per bok och påbörjad vecka Snabblån (från 18 år) Per bok och dag Hyrfilm/Barnfilm/TV-spel Per media och dag 200 kr 10 kr 10 kr 10 kr Räkning (28 dgr efter förfallodag) 75 kr Lånestopp = vid räkning eller total skuld på maxbelopp Räkningspåminnelse (40 dgr efter räkning) 75 kr Nytt lånekort - (ersättningskort) Vuxen Barn Reservationer Reservationsavgift 20 kr 10 kr Gratis DVD Film Gratis Ersättning för ej återlämnade medier Vuxenmedier 275 kr Medier som har ett högre pris än Barnmedier 180 kr schablonbeloppen ersätts med Tidskrifter, enstaka nummer 50 kr återanskaffningsvärdet. Att ersättning Språkkurs 950 kr betalas för en skadad bok eller dylikt CD-rom 500 kr medför ej att det lånade mediet blir DVD 550 kr låntagarens egendom. TV-spel 600 kr Biblioteksspelare 400 kr Pocket 100 kr Musik på CD 150 kr Läsplattor kr USB-kabel 250 kr Radonmätare kr Elkabel 250 Cykel kit 330 Fjärrlån Böcker inom Sverige Böcker utom Sverige Kopior inom Sverige/artikel Kopior utom Sverige/artikel Kopior, inkl moms A4 svartvitt A4 färg A3 svartvitt A3 färg Kopior mikrofilm Gratis faktiskt pris 50 kr faktiskt pris 3 kr 5 kr 5 kr 10 kr 3 kr

5 BIBLIOTEK Beslut fattas av kulturnämnden KONFERENSAVDELNING Heldag Mån-Fre kl (kr/tim) Mån-fre före kl 8.00 och efter kl samt helg Galaxen Galaxen kr 600 kr 800 kr Biosittning max 150 personer Ljudanläggning för tal, headset och en handmic Videokanon Hörslinga i halva delen Normal konferensutrustning Stor duk för projicering Galaxen 1 Biosittning max 50 personer kr 200 kr 800 kr Normal konferensutrustning Galaxen 2 Biosittning max 75 personer kr 500 kr 800 kr Normal konferensutrustning Kosmos Utbildningsrum kr 600 kr 800 kr 1 instruktionsdator 12 datorer Normal konferensutrustning

6 ADMINISTRATION Beslut fattas av kulturnämnden exkl moms Upptryckning av adressetiketter (åt förening) 2 kr/etikett Avskrift eller kopia av allmän 1:a sidan Tillk. sidor handling Fotokopia A4 4 kr 3 kr Fotokopia A3 5 kr 4 kr Övriga avgifter Förening Privat Arbete debiteras med 450 kr 550 kr Vid postdistribution debiteras även porto

7 BILJETTCENTRUM Beslut fattas av kulturnämnden inklusive moms Arrangemangsupplägg Biljettförsäljning sistaminuten Serviceavgift Avgift Inställt arrangemang Upplägg av arrangemang i biljettsystemet, ett evenemangsdatum Ytterligare evenemang Vid evenemang på Växjö Konserthus bemannar BiljettCentrum biljettkassan 1 timme innan föreställnings början Bemanning på andra spelplatser Serviceavgiften betalas av biljettköparen vid uthämtning av biljett. Den regleras efter fastställd tabell av Ticnet (se nedan) Serviceavgiften tillfaller försäljningsstället. Serviceavgift för biljettförsäljning: biljett som kostar 0-99kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar kr biljett som kostar 600 kr och uppåt Avgiften betalas av arrangören och gäller biljetter utskrivna av externt ombud, t.ex. ATG-ombud. Avgiften gäller också fribiljetter. BiljettCentrum tar ej emot biljetter efter avslutat evenemang, utan alla biljetter som är uttagna av arrangör debiteras. Biljettcentrum återlöser biljetterna mot ersättning 550 kr 50 kr Fritt 500 kr Per biljett 10 kr 20 kr 25 kr 30 kr 35 kr 40 kr 45 kr 10 kr 10 kr

8 VÄXJÖ KONSTHALL Beslut fattas av kulturnämnden Växjö konsthall hyrs ut för konferenser, seminarier, releaser, möten m.m. förutsatt att lokalen inte används eller att det går att kombinera med ordinarie utställningsverksamhet. Konstvisning (exkl. moms) (gäller visningar i konsthallen såväl som visningar av skulpturer och konstverk i det offentliga rummet) Ideella föreningar Privat För grupper från skola och barnomsorg. Teoretiska och praktiska moment i konstverkstan/artlab ingår (kr/grupp) 200 kr 200 kr Grupper med färre än 10 barn (kr/barn) 10 kr 10 kr För vuxengrupper 200 kr 300 kr Grupper med färre än 10 vuxna 200 kr 200 kr Stora lokalen Heldag 750 kr kr Halvdag 450 kr 900 kr Kväll (per timme och efter kl. 18:00) 300 kr 600 kr Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden. Lilla lokalen Heldag 450 kr 900 kr Halvdag 300 kr 500 kr Kväll (per timme och efter kl. 18:00) 300 kr 600 kr Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden. Tjänster/material, exkl moms Teknikerkostnad (per timme och tekniker) 450 kr 550 kr Föreberedelsetid och efterarbete (per timme och tekniker) 450 kr 550 kr Konsthallen hyr även ut teknik och audiovisuell utrustning för arrangemang utanför konsthallens lokaler. För info om priser m.m. kontakta konsthallens personal.

9 VÄRENDSVALLEN OCH ÖVRIGA IDROTTSPLATSER (INKL SPORTFÄLTET) Entrébelagda arrangemang Minimihyra 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter per tim eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. Förening Privat A-plan kr kr Konstgräsplan kr kr Övriga planer 990 kr kr Fotbollsmatch/arrangemang utan entré, per 2 tim därefter per tim A-plan kr kr Övriga 11-manna planer 500 kr 780 kr Övriga 7-manna planer 330 kr 470 kr Timtaxa inkl. omklädningsrum Förening Privat Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson A-plan 385 kr 500 kr 770 kr kr Konstgräsplan 11-manna, 1/11-31/3 750 kr kr kr kr Konstgräsplan 11-manna, 1/4-31/ kr 665 kr kr kr Konstgräsplan 7-manna, 1/11-31/3 400 kr 600 kr 800 kr kr Konstgräsplan 7-manna, 1/4-31/ kr 400 kr 500 kr 800 kr Konstgräsplan 11-manna 1/2 plan, 1/11-31/3 400 kr 600 kr 800 kr kr Konstgräsplan 11-manna 1/2 plan, 1/4-31/ kr 400 kr 500 kr 800 kr Övriga 11-manna planer 195 kr 260 kr 390 kr 520 kr Övriga 7-manna planer 130 kr 170 kr 260 kr 340 kr Kastplan, friidrott 110 kr 145 kr 220 kr 290 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 115 kr 150 kr 230 kr Konstgräsplan skolundervisning må-fr kr 265 kr Tjänster/material, exkl moms Tjänster - ord arbetstid Tekniker/maskinist 385 kr 780 kr Vaktmästare 330 kr 650 kr Traktor + förare 550 kr 780 kr Bil + förare 495 kr 650 kr Gräsklippning inkl gräsklippare 550 kr 780 kr Material 20% i tillägg på redovisad kostnad

10 VÄXJÖ ISHALL Ishallens öppethållande; fr.o.m. vecka 34 t.o.m. vecka 13 (vid ev kvalspel). Vid önskemål om tidigare uppfrysning av is i hallen dubbleras timpriserna fram till ordinarie öppethållande. Samma gäller vid önskemål om förlängd issäsong. Allmänhetens åkning - gratis Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal kr kr Dubbel hyra privatperson utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 580 kr kr Timtaxa Föreningar och kommunala skolor 295 kr 590 kr Övriga skolor 440 kr 880 kr Privatpersoner och företag 910 kr kr Brandvakt/ishockeymatch 550 kr Brandvakt/arrangemang kr kr Träningshall Allmänhetens åkning - gratis Timtaxa Föreningar och kommunala skolor Övriga skolor Privatpersoner och företag Timpris 295 kr 440 kr 910 kr

11 VÄXJÖ TIPSHALL Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal kr kr Brandvakt per föreställning, exkl moms kr kr Timtaxa: Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson A-hall Förening Privat Måndag-fredag kr kr kr kr samt lördag-söndag Övrig tid måndag-fredag 685 kr kr kr kr , Belysning, match ej entrébelagd 2 timmar 250 kr 500 kr Belysning heldag kr kr Rundbana 100 kr 145 kr 200 kr 290 kr Tipshallen Danslokalen 250 kr 400 kr 500 kr 800 kr Tipshallen B-hallen, gymnastikhall 300 kr 500 kr 600 kr kr Tipshallen C-hallen, sprinthall 190 kr 300 kr 380 kr 600 kr Timtaxa skolundervisning Kommunal Privat Idrott enligt läroplan må-fr kr 245 kr Klubbrum/konferensrum 1 Konferenser och övriga arrangemang - enligt offert Timpris/rum Förening Privat 130 kr 215 kr

12 EVEDALS FRITIDSOMRÅDE Stugor och rum inkl moms Dygn Vecka Lillstugan - 4 bäddar 660 kr kr Rum Per bädd Svensborg 2 st 4-bäddsrum 200 kr 1 st 2-bäddsrum 225 kr Berghälla 2 st 3-bäddsrum 200 kr 2 st 2-bäddsrum 225 kr

13 TELEBORGSHALLEN TELEBORGSHALLEN Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. Vid större publika arrangemang ingår en extra personal. A-hallen per 2 tim kr kr Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson B-salen per 2 tim 770 kr kr A-hallen, match utan entré 500 kr 750 kr kr kr per 2 tim, därefter timtaxa Brandvakt per föreställning, exkl moms kr kr Timtaxa A-salen 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr B-salen 175 kr 260 kr 350 kr 520 kr C-salen 110 kr 155 kr 220 kr 310 kr Badminton, strötider 65 kr 100 kr 130 kr 200 kr Styrketräningslokalen - min 16 år Vuxen månadskort Studerande månadskort Förening - högst 25 aktiva, per månad 110 kr 55 kr 550 kr Timtaxa klubblokal Vid matcharrangemang gratis övriga, del av lokal 75 kr 115 kr övriga, hela lokalen 155 kr 230 kr Timtaxa omklädningsrum Teleborgshallen 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Internetuppkoppling-arrangemang/dag 330 kr kr Reklam, exkl moms Avgiften för rättigheten till reklam i Teleborgshallens A-sal. Vid arrangemang av nationell/internationell karaktär träffas särskild överenskommelse. B-hallen ska i princip vara fri från reklam. Per arr/dag 220 kr

14 TELEBORGSHALLEN Material/tjänster, exkl moms Förening Privat Hyreskostnad gäller utrustning/vecka Mattor/rulle 180 kr 285 kr (A-hallens golv 23 rullar) Tejp/rulle 120 kr 180 kr (A-hall 15 rullar ståplats, 3 rullar sittplats) Stolar 5 kr 5 kr (finns 600) Bord 35 kr 40 kr (finns 90) Scen och läktare Hela scenen ( 14 m x 9.60 m, eller läktare 60 m) kr kr (Föreningar i Växjö kommun) Per sektion (2 m x 2.4 m) 660 kr kr (finns 28 sektioner) En person för montering ingår. Golvtäckning A och B-salen kr kr Vaktmästartjänst/transport, Timpriser exkl moms Förening Privat Vaktmästare 330 kr 650 kr Bil + förare 500 kr 650 kr

15 VÄSTERLED SPORTHALL Uthyres enligt avtal. HOVSHAGA SPORTHALL Entrébelagda arrangemang 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 500 kr 750 kr kr kr Timtaxa sporthall 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Reklam - arrangemang/dag 220 kr Internetuppkoppling - arrangemang/dag 330 kr kr

16 Futurum Dubbel hyra Dubbel hyra förening privatperson Förening Privat Timtaxa sporthall 240 kr 350 kr 480 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr Squash pris / bana

17 INGELSTAD SPORTHALL Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr därefter per tim 175 kr 350 kr Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, däreter timtaxa 420 kr 715 kr 840 kr kr Timtaxa sporthall A-sal, hela salen 175 kr 350 kr 350 kr 700 kr del av sal 120 kr 225 kr 240 kr 450 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr INGELSTADSKOLAN GYMN. SAL Timtaxa gymnastiksal 110 kr 155 kr 220 kr 310 kr LAMMHULT SPORTHALL Entrébelagda arrangemang 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 420 kr 715 kr 840 kr kr Timtaxa sporthall 175 kr 350 kr 350 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr

18 ROTTNE SPORTHALL Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat Dubbel hyra förening 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert. 990 kr kr Dubbel hyra privatperson Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 420 kr 715 kr 840 kr kr Timtaxa sporthall A-sal, hela salen 175 kr 350 kr 350 kr 700 kr del av sal 120 kr 225 kr 240 kr 450 kr Timtaxa styrketräningslokal 65 kr 105 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr 150 kr 180 kr SÖRABY GYMNASTIKSAL Timtaxa gymnastiksal 110 kr 155 kr 220 kr 310 kr

19 GEMLA SPORTHALL Minimihyra Entrébelagda arrangemang Förening Privat 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 430 kr 715 kr Timtaxa sporthall 225 kr 350 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr Granvallen Konstgräsplan 11-manna (nyttjanderättsavtal) vintertaxa 385 kr 750 kr

20 ARABY PARK ARENA och kulturnämnden Idrottshall Entrébelagda arrangemang Förening Övriga 10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa eller enligt offert kr kr Utan entré per 2 tim, därefter timtaxa 440 kr 715 kr Timtaxa aktivitetshall 240 kr 350 kr Timtaxa omklädningsrum 75 kr 90 kr Reklam - arrangemang/dag 220 kr Internetuppkoppling - arrangemang/dag 330 kr kr Blackbox Förening Övriga Heldag kr kr Halvdag 500 kr 800 kr Timhyra 200 kr 275 kr Konferenspriser: Heldag kr kr Halvdag 800 kr kr Mötesrum Timtaxa 50 kr 60 kr Tilläggshyra för extra service enligt offert.

21 BOWLINGHALLEN Spelavgifter per tim/bana Vuxna Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skor/par Ungdomar under 16 år Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Familj Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Studerande Måndag-fredag kl Efter kl samt lördag-söndag Skohyra ingår Pensionärer Måndag-fredag kl Pensionärskort Abonnemang, augusti-april Timpris/bana 160 kr 200 kr 5 kr 80 kr 130 kr 150 kr 170 kr 120 kr 140 kr 120 kr 460 kr 115 kr Matchpriser 90 min 100 min 120 min Amerikansk, 4-manna 990 kr kr kr Företags- och barnkalasbowling enligt offert.

22 LAMMHULTSBADET Entréavgift Säsongskort Vuxna Ungdomar t.o.m. 15 år Barn under 7 år och i målsmans sällskap 25 kr/bad 500 kr/säsong 300 kr/säsong Gratis

23 NCC ARENA Priserna gäller läsårsvis måndag-fredag Förening Privat Dubbel hyra förening Dubbel hyra privatperson Timtaxa sporthall 220 kr 350 kr 440 kr 700 kr Timtaxa omklädningsrum 70 kr 90 kr 140 kr 180 kr

24 ARENASTADEN Förening Skola Privat Lakers * 295 kr kr Växjö Innebandyarena * 295 kr 390 kr 500 kr IFK Växjö 400 kr 600 kr * Priserna gäller fr o m 1 januari 2012

25 GYMNASTIKSAL/HALL Beslut fattas av skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden. Timpris Förening Privat Stor hall 135 kr 165 kr Mellanhall 115 kr 140 kr Liten hall 100 kr 125 kr Stor hall Katedralskolan Mellanhall Gustavslundsskolan Liten hall Bokelundsskolan Kungsmadsskolan Hovshagaskolan Bäckaslövsskolan Teknikum Vederslöv skola Furuby skola Centrumskolan Östra Lugnets skola Furutåskolan Bergundaskolan Lammhult skola Braås skola Ljungfälleskolan Fagrabäcksskolan Lillestadsskolan Norregårdsskolan Nöbbele skola Öjaby skola Pilbäcksskolan Sandsbro skola Solvändan, Högstorp Torparskolan Ulriksbergsskolan Åby skola Åryd skola Östregårdsskolan

26 VÄXJÖ SIMHALL Aqua Mera Badpriser Barn 3-9 år (i badande målsmans sällskap) Ungdom år Vuxen Vuxen, vardag före Familj 2+2 Minifamilj 1+2 Romerskt bad Pris/besök 45 kr 50 kr 80 kr 60 kr 230 kr 170 kr 100 kr Klippkort 12 ggr Pris 3-17 år 500 kr Vuxen 800 kr Motionssim 1,5 tim 620 kr Romerskt bad 810 kr Årskort 3-17 år kr Vuxen kr Motionssim 1,5 tim kr Simhallsförening Övrig förening/ Privat Stora bassängen Banhyra 40 kr 150 kr Djupdel 90 kr 325 kr Multibassängen Hela bassängen 220 kr 600 kr 1 bana 60 kr 150 kr 8-meters del 100 kr 200 kr 16-meters del 120 kr 400 kr Vid simundervisning tillkommer 10 kr per elev och gång. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. Timpriser Förening Privat Klubbrum 70 kr 80 kr Brottarhallen 135 kr 145 kr Judohallen 110 kr 120 kr Motionshallen 95 kr 105 kr Skjutbana 110 kr 120 kr Omklädningsrum 70 kr 80 kr

27 BESÖKSADRESS: Västra Esplanaden 18 POSTADRESS: Box 1222, VÄXJÖ TELEFON: vxl.