Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen, tel och Besöksadress: Norrgatan 25, Varberg Vissa anläggningar går att boka på e-tjänster/blanketter kultur & fritid 1

2 2

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Upplåtna lokaler skall vårdas väl och efter varje tillfälle återställas i sitt ursprungliga skick. 2. Om skada sker på lokal eller inventarier skall detta omedelbart anmälas till tjänstgörande vaktmästare eller kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Uppkommen skada skall ersättas av hyresgästen. I övrigt hänvisas till anläggningens gällande ordningsföreskrifter. 3. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt kultur- och fritidsnämndens fastställda fördelningsprinciper. (se sid.4 för gällande fördelningsprinciper) 4. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 5. Arrangören svarar för kostnader för funktionärer, tillstånd, vaktpersonal, biljettförsäljning, scenarbetare, evenemangstekniker m.m. (Se under övrigt på s.4 och s.5 för aktuell avgift) 6. Kostnader för speciellt iordningställande/extra anordningar (stolar, bord, skyddsgolv, idrottsgolv mm), transportkostnader samt övrig vaktmästar- och städkostnad betalas av arrangören. 7. Arrangemang bryter abonnemang. 8. Arrangemangshyra enligt denna hyrestaxa gäller endast där föreningar från Varberg deltar aktivt. Andra arrangemang enligt överenskommelse. 9. Extra kostnader för arrangör i samband med inställt eller avbrutet arrangemang bekostas av hyresgästen. 10. Eventuella avvikelser från taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga (exempelvis nationella eller internationella mästerskap) och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 11. Tillkommande taxor och hyror beslutas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 12. Moms är inkluderat i alla priser när de är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt undantag i Mervärdesskattelagen 1994: Avbokning tider kan ske enligt särskild avbokningstariff. (se sid 4 för gällande avgifter) 3

4 ALLMÄN INFORMATION IDROTTSLOKALER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Bidragsberättigade föreningar Övriga föreningar och privatpersoner boende i Varbergs kommun Privatpersoner från andra kommuner, företag och organisationer Fördelningsprinciper 1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2. Övriga bidragsberättigade föreningar 3. Övrig idrottsverksamhet 4. Övriga föreningar 5. Privatpersoner, företag och organisationer Avbokning av tider 7 dagar eller tidigare innan bokad tid Ingen avgift 3-6 dagar innan bokad tid Halv avgift 0-2 dagar innan bokad tid Hel avgift Avbokning av arrangemang 8-14 dagar innan bokat arrangemang Halv avgift (med avdrag för de hyresintäkter som trots det planerade arrangemanget kan erhållas) 0-7 dagar innan bokat arrangemang Hel avgift Övrigt Priserna är angivna i kronor per timme om inte annat anges. Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang av stort publikt intresse upprättas särskilt avtal. Om bemanning i form av extra vaktmästare/badmästare krävs debiteras per timme 484 kr inkl.moms. Tävlingstaxa omfattar enbart seniorverksamhet 4

5 Abonnemangstider: Respektive anläggnings abonnemangstider anslås inför varje säsong på kommunens hemsida Arrangemang Arrangören svarar själv för framtagning och borttagning av redskap samt iordningsställande av anläggningen, om inget annat avtalats. Reklamplatser/marknadsföring Mot ersättning kan reklamplatser på anläggning där förening har sin huvudsakliga hemvist erhållas. Avtal för reklam/marknadsföring tecknas med löptid på ett år i taget. ALLMÄN INFORMATION TEATER OCH SCENER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Föreningar, kommunala förvaltningar samt studieförbund i Varbergs kommun Övriga Övrigt Om bemanning i form av evenemangstekniker, vaktmästare, brandvakt eller liknande krävs debiteras per timme 484 kr inkl.moms. 5

6 1. BOLLPLANER KONSTGRÄSPLANER Konstgräs Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim Lågtaxa Normaltaxa Måndag-torsdag Fredag , , Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag MANNAPLANER (Påskbergsvallen, Håstens IP, Övervi IP, Veddige IP, Östervi IP, Ankarvallen och Lindvallen) 11-manna gräs Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) A-plan Tävlingstaxa (2 tim) övriga planer För tävlingstid utöver 2 tim/tim MANNAPLANER - övriga anläggningar/planer 11-manna gräs Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum Lågtaxa Normaltaxa Måndag-torsdag Fredag , , Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag

7 7-MANNAPLANER 7-manna planer Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum Lågtaxa Normaltaxa Måndag-torsdag Fredag , , Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag IDROTTSHALLAR STÖRRE ÄN 600 KVM Idrottshallar större än 600 kvm Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) anläggning med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim Lågtaxa Normaltaxa Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag Måndag-torsdag Lördag Söndag

8 IDROTTSHALLAR OCH SALAR KVM Idrottshallar och salar kvm Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) anläggning med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim Lågtaxa Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag Måndag-torsdag Normaltaxa Lördag Söndag HALLAR OCH SALAR 160 KVM OCH MINDRE Idrottshallar 160 kvm och mindre/badminton Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa/tim minimum 2 timmar Måndag-torsdag Lågtaxa Fredag Lördag-söndag Normaltaxa Måndag-torsdag Lördag Söndag

9 3. BAD-OCH SIMANLÄGGNINGAR Håstens simhall och Simstadion Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid** Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** *Uthyrningsbar tid = Ansökningsbara träningstider under anläggningens öppethållande samt två timmar innan respektive efter. Bemanning ingår. ** Bemanning ingår. Möjlighet finns för en förening att teckna avtal med förvaltningen gällande bemanningskravet - i sådana fall utgår normaltaxa istället. *** Anläggningen är stängd, bemanning ingår inte. Städkostnad tillkommer. Hel bassäng (25-meter) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Ordinarie tider Normaltaxa Undervisningsbassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa Veddige simhall Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid* Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** *Uthyrningsbar tid = Ansökningsbara träningstider under anläggningens öppethållande samt två samt två timmar innan respektive efter. Bemanning ingår. ** Bemanning ingår. Möjlighet finns för en förening att teckna avtal med förvaltningen gällande bemanningskravet - i sådana fall utgår normaltaxa istället. *** Anläggningen är stängd, bemanning ingår inte. Städkostnad tillkommer. 9

10 Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa Entréavgifter Håstens simhall och Veddige simhall Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Engång bad Rabattkort (12 ggr) Halvårskort (inkl gym Veddige)* Årskort (inkl gym Veddige)* Vattengympa (exkl. badavgift) 26 Märkestagning Ingår i badavgift Gym (inkl. bad Veddige) 65 Badkalas** Simskoleavgift (badavgift ingår) Simskoleavgift (badavgift ingår)*** 790 * Årskort och halvårskort gäller både i simhallarna och Simstadion **Två timmar/10 barn i bassängen inkl. hinderbana, korv med bröd och godispåse till varje barn. Därutöver 40 kr/barn. *** Ej folkbokförda i kommunen Entréavgifter Simstadion Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Engång bad Rabattkort (12 ggr) Säsongskort ISHALLAR Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim

11 Allmänhetens åkning Vuxna Barn 7-16 år Engång Säsongskort FRIIDROTT Påskbergsvallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Hel anläggning Årlig träningsavgift Träningsavgift/timme Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim ÖVRIGA IDROTTSLOKALER Håstens skyttelokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa KURS-OCH SAMLINGSLOKALER Samlingslokaler (per timma) Klubbrum 68 Samlingssalar rymmande högst 50 personer 276 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 68 Samlingssalar rymmande personer 546 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 107 Samlingssalar rymmande personer 822 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 128 Samlingssalar rymmande över 250 personer För tid utöver tre timmar debiteras per timme 160 Lässalar 68 Slöjdsalar, skolkök och andra specialsalar

12 8. Idrottshuset i Veddige Konferenser, sammanträden, utställningar söndag-torsdag Festvåningen 796 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 87 Fester, danstillställningar mm. Festvåningen per kväll ÖVRIGA UTHYRNINGSBARA OBJEKT Logi i gymnastiksalar mm Grundavgift för natt och grupp upp till 15 personer 530 Tillägg per person och natt för över 15 personer 29 Kanslilokaler, tvättstugor, förråd mm.(per kvm och år) Tvättstuga inkl. maskiner Tvättstuga exkl. maskiner 796 Kanslilokaler 520 Förråd 254 Materialskåp (Rantzows) 520 Materialskåp (övriga) 345 Reklamplatser* (avtalas om ett år i taget, se allmän information) Skyltreklam inomhusanläggning, max 1 kvm* 966 Skyltreklam inomhus utan läktare, max 1 kvm* 657 Skyltreklam utomhusanläggning med läktare, max 2 kvm* 966 Isreklam* 1094 Sargreklam ishall* 966 Sargreklam innebandy* 328 Scener* Scen, Ikmo-Rapid, per kvm* 42 Minimiavgift* 318 Möbler och porslin(per dag)* Stolar/st* 15 Bord/st* 23 12

13 Porslin/dussin* 31 Bestick/dussin* 31 Glas/dussin* 31 Minimiavgift* 318 Mixerbord mm, inkl. moms* Mixerbord, sex mic-kanaler* 85 CD-spelare* 166 Högtalare/st* 166 * inkl 25% moms 10. IP SKOGEN Dag 1 Dag 2 Mål- och expeditionsvagn* Tält* Elverk* Vattentank* Toalettvagn med en toalett* Toalettvagn med fyra toaletter* Tömning/rengöring av toalettvagn tillkommer* Speakeranläggning* Skyltlåda* Flaggstång* Flagga* Bord/st* Stol/st* Startur* Målklocka (WTK, Ben II, Sporttimer)* Walkie-Talkie* Megafon* Vattenbehållare, plast, 1000 liter* Maxhyra per dygn till bidragsberättigad förening i Varbergs kommun* Vid uthyrning till föreningar i annan kommun utgår dubbel hyra, minimiavgift* * inkl 25% moms 13

14 Uthyrning till privatpersoner* Enligt överenskommelse Om de uthyrda objekten ej återlämnas inom överenskommen tid debiteras per varje påbörjat dygn Kostnader för uppkommen skada och ej utförd städning debiteras hyresgästen * inkl 25% moms 11. Cirkus Dag 1 Dag 2 Håstens grusplan Rolfstorps grusplan Övrevi IP grusplan

15 12. TEATER OCH SCENER Varbergs teater - teatersalong, scen, sal andra våning, loger Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar inkl. evenemangstekniker För tid utöver grundhyran, per timma Varbergs teater - sal andra våning Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar För tid utöver grundhyran, per timma Tillägg för utbyggd scen per tillfälle Komplettering av scen per tillfälle och kvm Lilla teatern Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar För tid utöver grundhyran, per timma Musikestrad i Socitetsparken Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra, 3 timmar För tid utöver grundhyran, per timma

16 13. AVGIFTER KULTURSKOLAN (HT2014/VT2015) Elevavgift, per termin, inkluderar undervisning i ett valt ämne/instrument 824 Elevavgift övrigt, per termin 412 Kör, rytmik, djembetrummor, svänggänget, drumcorps, brasslek, superblåset, gitarrgrupp, pianostudio. Ensemblemedverkan, för dig som inte är studerande på instrument men ändå vill 412 medverka i ensemblespel Föräldrarorkester, per termin Kulturskolans avancerade program, per termin, fördjupningskurs för dig som redan går på kulturskolan. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog Instrumenthyra, per termin, uthyrning sker i mån av tillgång och gäller 433 främst stråkinstrument och brassleksinstrument Syskonrabatt. För tredje barnet utgår ej avgift 0 Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen. 16

17 14. BIBLIOTEKSAVGIFTER Övertidsavgifter Vuxna, per vecka 10 Barn 0 Veckolån, per dag 5 Videofilm, per dag 5 Tidskrifter, per vecka 5 DVD för vuxna, per dag 20 Kravavgift per brev 20 Spärrningsgräns av lånekort 50 Andra avgifter Maximal förseningsavgift (per återlämningstillfälle) 300 Reservationsavgift 0 Fjärrlånsavgift (eller debiterad kostnad) 20 Nytt lånekort* 20 Kort för laddning av antal kopia och utskrifter. Vid laddning av 20 eller fler erhålles kortet utan kostnad* 20 Kopiering/utskrift per sida* 3 Telefax Sverige/sida* 10 Telefax Europa/sida* 15 Telefax Övriga världen/sida* 20 Uthyrning DVD för vuxna, per vecka* 20 Förekommet material Vuxenböcker 200 Kassettbok/CD-bok 200 Ungdomsböcker 100 Pekböcker/barnkasseter 50 Videofilmer och DVD 300 CD-romspel 250 TV-spel 400 Tidskrift Faktiskt pris Nytt material Nypris * inkl 25% moms 17