Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel och Besöksadress: Norrgatan Varberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser... 1 Allmän information idrottslokaler... 2 Allmän information teater och scener Bollplaner Idrottshallar och gymnastiksalar Bad- och simanläggningar Ishallar Friidrott Övriga idrottslokaler Kurs- och samlingslokaler Idrottshuset i Veddige Övriga uthyrningsbara objekt IP Skogen Cirkus Teater och scener Avgifter kulturskolan (HT 2015/VT 2016) Biblioteksavgifter... 14

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Upplåtna lokaler skall vårdas väl och efter varje tillfälle återställas i sitt ursprungliga skick. 2. Om skada sker på lokal eller inventarier skall detta omedelbart anmälas till tjänstgörande vaktmästare eller kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Uppkommen skada skall ersättas av hyresgästen. I övrigt hänvisas till anläggningens gällande ordningsföreskrifter. 3. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt kultur- och fritidsnämndens fastställda fördelningsprinciper (se s. 2 för gällande fördelningsprinciper). 4. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 5. Arrangören svarar för kostnader för funktionärer, tillstånd, vaktpersonal, biljettförsäljning, scenarbetare, evenemangstekniker m.m. (se under allmän information idrottslokaler på s. 2 och under teater och scener s. 12 för aktuell avgift). 6. Kostnader för speciellt iordningställande/extra anordningar (stolar, bord, skyddsgolv, idrottsgolv mm), transportkostnader samt övrig vaktmästar- och städkostnad betalas av arrangören. 7. Arrangemang bryter abonnemang. 8. Arrangemangshyra enligt denna hyrestaxa gäller endast där föreningar från Varberg deltar aktivt. Andra arrangemang enligt överenskommelse. 9. Extra kostnader för arrangör i samband med inställt eller avbrutet arrangemang bekostas av hyresgästen. 10. Eventuella avvikelser från taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga (exempelvis nationella eller internationella mästerskap) och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 11. Tillkommande taxor och hyror beslutas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 12. Moms är inkluderat i alla priser när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt undantag i Mervärdesskattelagen 1994: Avbokning av tider sker enligt särskild avbokningstariff (se s. 2 för gällande avgifter). 1

4 ALLMÄN INFORMATION IDROTTSLOKALER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Bidragsberättigade föreningar Övriga föreningar och privatpersoner boende i Varbergs kommun Privatpersoner från andra kommuner, företag och organisationer Fördelningsprinciper 1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2. Övriga bidragsberättigade föreningar 3. Övrig idrottsverksamhet 4. Övriga föreningar 5. Privatpersoner, företag och organisationer Avbokning av tider 7 dagar eller tidigare innan bokad tid Ingen avgift 3-6 dagar innan bokad tid Halv avgift 0-2 dagar innan bokad tid Hel avgift Avbokning av arrangemang 8-14 dagar innan bokat arrangemang Halv avgift 0-7 dagar innan bokat arrangemang Hel avgift (med avdrag för de hyresintäkter som trots det planerade arrangemanget kan erhållas) Övrigt Priserna är angivna i kronor per timme om inte annat anges. Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang av stort publikt intresse upprättas särskilt avtal. Om bemanning i form av extra vaktmästare/badmästare krävs debiteras per timme 500 kr inkl. moms. Tävlingstaxa omfattar enbart seniorverksamhet 2

5 Abonnemangstider: Respektive anläggnings abonnemangstider anslås inför varje säsong på kommunens hemsida Arrangemang Arrangören svarar själv för framtagning och borttagning av redskap samt iordningsställande av anläggningen, om inget annat avtalats. Reklamplatser/marknadsföring Mot ersättning kan reklamplatser på anläggning där förening har sin huvudsakliga hemvist erhållas. Överenskommelser gällande reklam/marknadsföring görs med löptid på ett år i taget. ALLMÄN INFORMATION TEATER OCH SCENER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Föreningar, kommunala förvaltningar samt studieförbund i Varbergs kommun Övriga 3

6 1. BOLLPLANER 11-MANNAPLANER KONSTGRÄS Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim MANNAPLANER GRÄS Påskbergsvallen, Håstens IP, Övervi IP, Veddige IP, Östervi IP, Ankarvallen & Lindvallen Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) A-plan Tävlingstaxa (2 tim) övriga planer För tävlingstid utöver 2 tim/tim MANNAPLANER GRÄS Övriga anläggningar/planer Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum MANNAPLANER GRÄS Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum LÅGTAXA NORMALTAXA Måndag-torsdag , Fredag , Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag

7 2. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR IDROTTSHALLAR STÖRRE ÄN 600 KVM Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR KVM Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim GYMNASTIKSALAR 160 KVM OCH MINDRE Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa/tim (minimum 2 timmar) Måndag-torsdag LÅGTAXA Fredag Lördag-söndag Måndag-torsdag NORMALTAXA Lördag Söndag

8 3. BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR HÅSTENS SIMHALL OCH SIMSTADION Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid** Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** Hel bassäng (25-meter) Taxa 1 Taxa 2 Ordinarie tider Normaltaxa Undervisningsbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa VEDDIGE SIMHALL Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid* Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa *Uthyrningsbar tid = Ansökningsbara träningstider under anläggningens öppethållande samt två timmar innan respektive efter. Bemanning ingår. ** Bemanning ingår. Möjlighet finns för en förening att teckna avtal med förvaltningen gällande bemanningskravet - i sådana fall utgår normaltaxa istället. *** Anläggningen är stängd, bemanning ingår inte. Städkostnad tillkommer. 6

9 ENTRÉAVGIFTER HÅSTENS SIMHALL OCH VEDDIGE SIMHALL Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Entré Rabattkort (12 ggr)* Halvårskort (inkl gym Veddige och vattengympa)* Årskort (inkl gym Veddige och vattengympa * Vattengympa (exkl. badavgift) Massage 30 min Håstens simhall**** Massage 60 min Håstens simhall**** Märkestagning Gym (inkl. bad Veddige) 70 Badkalas** Ingår i badavgift Simskoleavgift (badavgift ingår) Simskoleavgift (badavgift ingår)*** 810 * Årskort, halvårskort och rabattkort gäller både i simhallarna och på Simstadion **Två timmar/10 barn i bassängen inkl. hinderbana, korv med bröd och godispåse till varje barn. Därutöver 40 kr/barn. *** Ej folkbokförda i kommunen **** inkl 25% ENTRÉAVGIFTER SIMSTADION Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Entré Rabattkort (12 ggr)* Säsongskort Hyra av stavar/tim Hyra av wetwest/tim * Rabattkort gäller även i simhallarna i Håsten och Veddige. All friskvård på Simstadion (vattengympa, gympaträning, stadiondubbeln) ingår i entréavgiften. KOMBIKORT BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR SAMT ISHALLAR Vuxen Barn 5-16 Årskort* * Gäller i Håstens simhall, Veddige simhall, Simstadion, Varbergs ishall och Veddige ishall. 7

10 4. ISHALLAR Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim Allmänhetens åkning Vuxna Barn 7-16 år Familj Entré Säsongskort Hyra av skridskor Varbergs ishall Hyra av hjälm Varbergs ishall 10 0 KOMBIKORT ISHALLAR SAMT BAD-OCH SIMANLÄGGNINGAR Vuxen Barn 5-16 Årskort* * Gäller i Håstens simhall, Veddige simhall, Simstadion, Varbergs ishall och Veddige ishall. 5. FRIIDROTT Påskbergsvallen Taxa 1 Taxa 2 Hel anläggning Årlig träningsavgift Träningsavgift/timme Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim ÖVRIGA IDROTTSLOKALER Håstens skyttelokal Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa

11 7. KURS- OCH SAMLINGSLOKALER Samlingslokaler (per timma) Klubbrum 70 Samlingssalar rymmande högst 50 personer 284 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 70 Samlingssalar rymmande personer 561 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 110 Samlingssalar rymmande personer 845 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 131 Samlingssalar rymmande över 250 personer För tid utöver tre timmar debiteras per timme 164 Lässalar 70 Slöjdsalar, skolkök och andra specialsalar IDROTTSHUSET I VEDDIGE Konferenser, sammanträden, utställningar söndag-torsdag Festvåningen 818 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 89 Fester, danstillställningar mm. Festvåningen per kväll

12 9. ÖVRIGA UTHYRNINGSBARA OBJEKT Logi i gymnastiksalar mm Grundavgift för natt och grupp upp till 15 personer 545 Tillägg per person och natt för över 15 personer 30 Kanslilokaler, tvättstugor, förråd mm.(per kvm och år) Tvättstuga inkl. maskiner Tvättstuga exkl. maskiner 818 Kanslilokaler 535 Förråd 262 Materialskåp (Rantzows) 535 Materialskåp (övriga) 355 Omklädningsrum Omkl.rum inkl. dusch, utan aktivitet på anläggningen, per timma 65 Bastu Föreningar med aktivitet på anläggningen, per tillfälle 130 Reklamplatser upplåtes ett år i taget enligt överenskommelse Skyltreklam inomhusanläggning (m.läktare), max 1 kvm* 770 Skyltreklam inomhus utan läktare, max 1 kvm* 525 Skyltreklam utomhusanläggning (m. läktare) max 2 kvm* 770 Skyltreklam utomhus utan läktare 525 Isreklam* 875 Sargreklam ishall* 770 Sargreklam innebandy* 260 Scener Scen, Ikmo-Rapid, per kvm* 44 Minimiavgift* 327 Möbler och porslin (per dag) Stolar/st* 16 Bord/st* 24 Porslin/dussin* 32 Bestick/dussin* 32 Glas/dussin* 32 Minimiavgift* 327 Mixerbord mm Mixerbord, sex mic-kanaler* 87 CD-spelare* 171 Högtalare/st* 171 * inkl 25% moms 10

13 10. IP SKOGEN Dag 1 Dag 2 Mål- och expeditionsvagn* Tält* Elverk* Vattentank* Toalettvagn med en toalett* Toalettvagn med fyra toaletter* Tömning/rengöring av toalettvagn tillkommer* Speakeranläggning* Skyltlåda* Flaggstång* Flagga* Bord/st* Stol/st* Startur* Målklocka (WTK, Ben II, Sporttimer)* Walkie-Talkie* Megafon* Vattenbehållare, plast, 1000 liter* Maxhyra per dygn till bidragsberättigad förening i Varbergs kommun* Vid uthyrning till föreningar i annan kommun utgår dubbel hyra, minimiavgift* Uthyrning till privatpersoner Enligt överenskommelse Om de uthyrda objekten ej återlämnas inom överenskommen tid debiteras per varje påbörjat dygn Observera! Kostnader för uppkommen skada och ej utförd städning debiteras hyresgästen. * inkl 25% moms 11. Cirkus Dag 1 Dag 2 Håstens grusplan Rolfstorps grusplan Övrevi IP grusplan

14 12. TEATER OCH SCENER Varbergs teater - teatersalong, scen, sal andra våning, loger Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar inkl. 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma, exkl. tekniker/vaktmästare/brandvakt Tillägg för utbyggd scen per tillfälle Komplettering av scen per tillfälle och kvm tekniker mer än 3 tim och per timma Varbergs teater - Teaterfoajé andra våning Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Lilla teatern Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Musikestrad i Societétsparken Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Extra tekniker/vaktmästare/brandvakt per person* Taxa 1 Taxa 2 Per timma * inkl 25% moms 12

15 13. AVGIFTER KULTURSKOLAN (HT2015/VT2016) Elevavgift, per termin (inkluderar undervisning i ett valt ämne/instrument) 847 Elevavgift övrigt, per termin 424 Kör, rytmik, djembetrummor, svänggänget, drumcorps, brasslek, superblåset, gitarrgrupp, pianostudio. Ensemblemedverkan 424 För dig som inte är studerande på instrument men ändå vill medverka i ensemblespel Föräldraorkester, per termin Kulturskolans avancerade program, per termin Fördjupningskurs för dig som redan går på kulturskolan. Platstillsättning görs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog. Instrumenthyra, per termin 445 Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument Syskonrabatt: för tredje barnet utgår ej avgift Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen. 13

16 14. BIBLIOTEKSAVGIFTER Övertidsavgifter Vuxna, per vecka 10 Barn 0 Veckolån, per dag 5 Videofilm, per dag 5 Tidskrifter, per vecka 5 DVD för vuxna, per dag 20 Kravavgift per brev 20 Spärrningsgräns av lånekort 50 Andra avgifter Maximal förseningsavgift (per återlämningstillfälle) 300 Reservationsavgift Fjärrlånsavgift (eller debiterad kostnad) 20 Nytt lånekort* 20 Kort för laddning av antal kopia och utskrifter. Vid laddning av 20 eller fler erhålles kortet utan kostnad* 20 Kopiering/utskrift per sida* 3 Telefax Sverige/sida* 10 Telefax Europa/sida* 15 Telefax Övriga världen/sida* 20 Uthyrning DVD för vuxna, per vecka* 20 Förkommet material Vuxenböcker 200 Kassettbok/CD-bok 200 Ungdomsböcker 100 Pekböcker/barnkasseter 50 Videofilmer och DVD 300 CD-romspel 250 TV-spel 400 Tidskrift Faktiskt pris Nytt material Nypris * inkl 25% moms 14

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2013

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2013 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2013 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-20, 158 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2017 Gäller fr.o.m. 2017-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-15 155 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser idrottslokaler... 1 Allmän information

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2018 Gäller fr.o.m. 2018-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser idrottslokaler... 1 Allmän information

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019 Gäller fr.o.m. 2019-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser idrottslokaler...1 Allmän information idrottslokaler...

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Taxor och avgifter 2018-01-01-2018-06-30 Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner, kontakta

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall

Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall TAXOR OCH AVGIFTER FÖR Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 179 Giltighetstid Dokumentansvarig Från 2019-01-01 och tillsvidare Fritidschef

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Avgifter för kultur och fritids verksamheter och lokaler från 2019 KFnD 2016/20

Avgifter för kultur och fritids verksamheter och lokaler från 2019 KFnD 2016/20 Avgifter för kultur och fritids verksamheter och lokaler från 2019 KFnD 2016/20 Beslutad 2018-08-27, KF 146 av Kommunfullmäktige KUNDKATEGORIER Kategori 1 avser bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Festplats Krutudden Förening inom kommunen 5000 Prövas av kultur- och fritidsnämnden

Festplats Krutudden Förening inom kommunen 5000 Prövas av kultur- och fritidsnämnden Sidan 1 av 6 Kultur- och fritidsnämnden PRISLISTA Beslut Hamnar Öregrund Gästhamnsavgift Från 45 fot /dygn inkl dusch 500 35,1-45 fot /dygn inkl dusch 300 Upp till 35 fot /dygn inkl dusch 200 Endast bryggplats,

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Pilängshallen, P1, Slättängshallen, Bjärehovhallen Borgebyhallen och Rutsborgshallen

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

TAXOR. Kultur- och utbildningsnämnden. Beslutsdatum , tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast

TAXOR. Kultur- och utbildningsnämnden. Beslutsdatum , tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast TAXOR Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2018-05-30, 91 Giltighetstid 2018- tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2019-03-01 Beteckning KUN/2018:56 Kategori

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

~ oee. Mobila scenen påföljande dagar Toalettvagn påföljande dygn Mobila scenen första dagen Transport tilkommer

~ oee. Mobila scenen påföljande dagar Toalettvagn påföljande dygn Mobila scenen första dagen Transport tilkommer ~~~~~~.': \~ ",.\"'-.,í\", ;-,,~\ \J,~).\ " Hyror och avgifter 2010.,Momshela2da ob.jekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01 Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-17 INNEHÅLL Prästängshallen...

Läs mer

Taxor och avgifter inom Kultur och fritid År Samhällsbyggnad, Kultur och fritid. Osby kommun

Taxor och avgifter inom Kultur och fritid År Samhällsbyggnad, Kultur och fritid. Osby kommun 1(9) Taxor och avgifter inom Kultur och fritid År 2019 Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 2(9) 1 Taxeklasser Taxor gäller för kultur- och fritidslokaler och fritidsanläggningar. Olika taxor gäller för

Läs mer

Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Fotbollsplaner Ishall Gymnastiksalar Simhall Idrottsplatser Sporthallar Teknik- och samhällhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Taxor och avgifter 2017

Taxor och avgifter 2017 Beslutad av Datum Giltighetstid Kommunfullmäktige 2016-12-19 2017-12-31 Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Kultur-, fritids- och ung- Årligen Kultur-, fritid- och domsförvaltningen ungdomsnämnden

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxor för kultur och fritidsanläggningar och lokaler År Samhällsbyggnad, Kultur och fritid. Datum

Taxor för kultur och fritidsanläggningar och lokaler År Samhällsbyggnad, Kultur och fritid. Datum Taxor för kultur och fritidsanläggningar och lokaler År 2018 Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 2(6) 1 Taxeklasser Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar. Olika taxor gäller

Läs mer

Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Taxa för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Fotbollsplaner Ishall Gymnastiksalar Simhall Idrottsplatser Sporthallar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja

Läs mer

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs...

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Gräsplaner... 3 Träningsplaner gräs... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner... 4 Friidrott utomhus... 5 Simhallar...

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från Lokaltaxor Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-01-26 (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med 2016-02-01 Gäller från 160201 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Taxor Sport och fritid 2017

Taxor Sport och fritid 2017 Taxor Sport och fritid 2017 Idrotts- och fritidsanläggningar Fotbollsplaner Ishall Gymnastiksalar Simhall Idrottsplatser Sporthallar Avgifter Sport och fritid 1/1-2017 Kostnad per timma där ej annat anges

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd Taxor för Fritid 1/1-2015 Pris ungd Kostnad per timma där ej annat anges SPORTHALLAR A-hallen i Nybro 70 kr 160 kr Åkrahällshallen 70 kr 160 kr Orreforshallen 70 kr 160 kr Alsterbrohallen 70 kr 160 kr

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser 1 (5) 2013-04-01 TAXOR 2013 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar, CampIgge, Dellbohallen och Lindehallen 2013-04-01 2 (5) Hyressättning

Läs mer

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Styrdokument 1 Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) 2016-10-24, 182 BIBLIOTEKET 2017 Anmärkning Förseningsavgift Vuxna 7 Per vecka Barn (under

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 2014:01 Taxor för år 2014 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09 TAXOR KULTUR OCH FRITID fr.o.m. 2013-07-01 SIMHALL Västerviks Simhall BAD Vuxen (17 år-) 50: - 10 st vuxen (giltigt 1 år) 450: - Ungdom (4-16 år) 30: - 10 st ungdom (giltigt 1 år) 250: - Pensionär 35:

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. - Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Taxor och avgifter 2019

Taxor och avgifter 2019 Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) -05-09 UPN/101 Upplevelseförvaltningen Camilla Rosenberg 0171-62 62 04 Camilla.rosenerg@enkoping.se Upplevelsenämnden Taxor och avgifter Förslag beslut Förslag kommunfullmäktige

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 100,00 Tennisspel per bana kr/tim Mån - Tor 17-20 Badmintonspel per bana kr/tim Mån - Tor 17-20 90,00 55,00 Mån - Tor 17-20

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2016:162-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsavdelningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) , 182 BIBLIOTEKET

Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) , 182 BIBLIOTEKET Taxor och avgifter för utbildnings- och fritidsnämnden år 2017 Antagna av kommunfullmäktige (KF) 2016-10-24, 182 BIBLIOTEKET BIBLIOTEKET 2017 Förseningsavgift Vuxna 7 Per vecka Barn (under 18 år) Gäller

Läs mer

PRISLISTA ARENA FRITID 2019

PRISLISTA ARENA FRITID 2019 PRISLISTA ARENA FRITID 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Vänerparken 15 0521-72 24 37 0521-72 13 70 kulturfritid@vanersborg.se

Läs mer

Ordnings- och bokningsregler samt taxor för idrottsanläggningar Kultur- fritids- och teknisk nämnd 2017

Ordnings- och bokningsregler samt taxor för idrottsanläggningar Kultur- fritids- och teknisk nämnd 2017 Ordnings- och bokningsregler samt taxor för idrottsanläggningar Kultur- fritids- och teknisk nämnd 2017 Ordnings- och bokningsregler i Idrottshallar och gymnastiksalar För att göra fritidsaktiviteterna

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET

KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET KULTUR-OCH FRITIDSVERKSAMHET Taxa 2012 exkl moms Gruppträningslokal Töllstorp Årskort vuxen 1500,00 Singelkort 60,00 10-kort 500,00 Årskort pensionär, ungdom upp till 19 år 1000,00 Allkort (bad/friskotek/gruppträning)

Läs mer

Taxa KS 2018:122/0031. Kf BOWLINGHALLEN Pensionärer vardagar kl :-/serie Pensionärer övrig tid 31:-/serie

Taxa KS 2018:122/0031. Kf BOWLINGHALLEN Pensionärer vardagar kl :-/serie Pensionärer övrig tid 31:-/serie Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2018:122/0031 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsavdelningen

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser TAXOR 2016 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar, CampIgge, Dellbohallen och Lindehallen 2016-01-01 2 (6) Innehåll TAXOR 2015 1 Hyressättning

Läs mer

Avgifter inom enheten fritid idrott

Avgifter inom enheten fritid idrott Kultur- och fritidsförvaltningen Peter Hoxell, 0240-86260 peter.hoxell@ludvika.se AVGIFTER 2018 Datum 2017-12-12 Avgifter inom enheten fritid idrott UF-företag, klassaktiviteter inom grundskolan UF-företag,

Läs mer

Reglemente lokalbokning kultur- och fritidsavdelningen 1(5)

Reglemente lokalbokning kultur- och fritidsavdelningen 1(5) Reglemente lokalbokning kultur- och fritidsavdelningen 1(5) Antagen av: Samhällsbyggnadsnämnden 102, 2016-06-08 Senast reviderad: Samhällsbyggnadsnämnden 95 2017-09-11 ÄKF-nummer: Handläggare/författare:

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Taxor och avgifter vid hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar.

Taxor och avgifter vid hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar. Taxor och avgifter vid hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar. Antaget av: Kultur- och fritidsnämnden : 36/2018-06-11 Diarienummer: 2018:84 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALL GÄLLER FRÅN OCH MED Eksjö kommun Tillväxt- och utvecklingssektorn Fritidsavdelningen

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALL GÄLLER FRÅN OCH MED Eksjö kommun Tillväxt- och utvecklingssektorn Fritidsavdelningen TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALL GÄLLER FRÅN OCH MED 2016-07-01 Eksjö kommun Tillväxt- och utvecklingssektorn Fritidsavdelningen BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-06-22 2 INNEHÅLL Prästängshallen/

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

Taxor och avgifter år 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter år 2018 Kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter år 2018 Kultur- och fritidsnämnden Antagna av kultur- och fritidsnämnden 76 2017-10-17 och 29 2018-03-15 Text - för bidragsbirättigad förening i Kumla - för bidragsberättigad förening

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2019

TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen Kumla kommun KFN 2018/339 TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2019 Antagna KFN 102 2018-10-25 Text -för bidragsberättigad förening i Kumla -för bidragsberättigad förening i Kumla - Match

Läs mer