Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m Antagen av kommunfullmäktige Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel och Besöksadress: Norrgatan Varberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser... 1 Allmän information idrottslokaler... 2 Allmän information teater och scener Bollplaner Idrottshallar och gymnastiksalar Bad- och simanläggningar Ishallar Friidrott Övriga idrottslokaler Kurs- och samlingslokaler Idrottshuset i Veddige Övriga uthyrningsbara objekt IP Skogen Cirkus Teater och scener Avgifter kulturskolan (HT 2015/VT 2016) Biblioteksavgifter... 14

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Upplåtna lokaler skall vårdas väl och efter varje tillfälle återställas i sitt ursprungliga skick. 2. Om skada sker på lokal eller inventarier skall detta omedelbart anmälas till tjänstgörande vaktmästare eller kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Uppkommen skada skall ersättas av hyresgästen. I övrigt hänvisas till anläggningens gällande ordningsföreskrifter. 3. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt kultur- och fritidsnämndens fastställda fördelningsprinciper (se s. 2 för gällande fördelningsprinciper). 4. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 5. Arrangören svarar för kostnader för funktionärer, tillstånd, vaktpersonal, biljettförsäljning, scenarbetare, evenemangstekniker m.m. (se under allmän information idrottslokaler på s. 2 och under teater och scener s. 12 för aktuell avgift). 6. Kostnader för speciellt iordningställande/extra anordningar (stolar, bord, skyddsgolv, idrottsgolv mm), transportkostnader samt övrig vaktmästar- och städkostnad betalas av arrangören. 7. Arrangemang bryter abonnemang. 8. Arrangemangshyra enligt denna hyrestaxa gäller endast där föreningar från Varberg deltar aktivt. Andra arrangemang enligt överenskommelse. 9. Extra kostnader för arrangör i samband med inställt eller avbrutet arrangemang bekostas av hyresgästen. 10. Eventuella avvikelser från taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga (exempelvis nationella eller internationella mästerskap) och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 11. Tillkommande taxor och hyror beslutas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 12. Moms är inkluderat i alla priser när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt undantag i Mervärdesskattelagen 1994: Avbokning av tider sker enligt särskild avbokningstariff (se s. 2 för gällande avgifter). 1

4 ALLMÄN INFORMATION IDROTTSLOKALER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Bidragsberättigade föreningar Övriga föreningar och privatpersoner boende i Varbergs kommun Privatpersoner från andra kommuner, företag och organisationer Fördelningsprinciper 1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2. Övriga bidragsberättigade föreningar 3. Övrig idrottsverksamhet 4. Övriga föreningar 5. Privatpersoner, företag och organisationer Avbokning av tider 7 dagar eller tidigare innan bokad tid Ingen avgift 3-6 dagar innan bokad tid Halv avgift 0-2 dagar innan bokad tid Hel avgift Avbokning av arrangemang 8-14 dagar innan bokat arrangemang Halv avgift 0-7 dagar innan bokat arrangemang Hel avgift (med avdrag för de hyresintäkter som trots det planerade arrangemanget kan erhållas) Övrigt Priserna är angivna i kronor per timme om inte annat anges. Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang av stort publikt intresse upprättas särskilt avtal. Om bemanning i form av extra vaktmästare/badmästare krävs debiteras per timme 500 kr inkl. moms. Tävlingstaxa omfattar enbart seniorverksamhet 2

5 Abonnemangstider: Respektive anläggnings abonnemangstider anslås inför varje säsong på kommunens hemsida Arrangemang Arrangören svarar själv för framtagning och borttagning av redskap samt iordningsställande av anläggningen, om inget annat avtalats. Reklamplatser/marknadsföring Mot ersättning kan reklamplatser på anläggning där förening har sin huvudsakliga hemvist erhållas. Överenskommelser gällande reklam/marknadsföring görs med löptid på ett år i taget. ALLMÄN INFORMATION TEATER OCH SCENER Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Taxa 2 Föreningar, kommunala förvaltningar samt studieförbund i Varbergs kommun Övriga 3

6 1. BOLLPLANER 11-MANNAPLANER KONSTGRÄS Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim MANNAPLANER GRÄS Påskbergsvallen, Håstens IP, Övervi IP, Veddige IP, Östervi IP, Ankarvallen & Lindvallen Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) A-plan Tävlingstaxa (2 tim) övriga planer För tävlingstid utöver 2 tim/tim MANNAPLANER GRÄS Övriga anläggningar/planer Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum MANNAPLANER GRÄS Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum LÅGTAXA NORMALTAXA Måndag-torsdag , Fredag , Måndag-torsdag Fredag Lördag-söndag

7 2. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR IDROTTSHALLAR STÖRRE ÄN 600 KVM Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR KVM Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) med läktare Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare För tävlingstid utöver 2 timmar/tim GYMNASTIKSALAR 160 KVM OCH MINDRE Taxa 1 Taxa 2 Lågtaxa Normaltaxa Tävlingstaxa/tim (minimum 2 timmar) Måndag-torsdag LÅGTAXA Fredag Lördag-söndag Måndag-torsdag NORMALTAXA Lördag Söndag

8 3. BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR HÅSTENS SIMHALL OCH SIMSTADION Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid** Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** Hel bassäng (25-meter) Taxa 1 Taxa 2 Ordinarie tider Normaltaxa Undervisningsbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa VEDDIGE SIMHALL Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa uthyrningsbar tid* Utanför ordinarie uthyrningsbar tid* Tävlingstaxa (2 tim)*** För tävlingstid utöver 2 timmar/tim*** Banhyra 25-metersbassäng Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa *Uthyrningsbar tid = Ansökningsbara träningstider under anläggningens öppethållande samt två timmar innan respektive efter. Bemanning ingår. ** Bemanning ingår. Möjlighet finns för en förening att teckna avtal med förvaltningen gällande bemanningskravet - i sådana fall utgår normaltaxa istället. *** Anläggningen är stängd, bemanning ingår inte. Städkostnad tillkommer. 6

9 ENTRÉAVGIFTER HÅSTENS SIMHALL OCH VEDDIGE SIMHALL Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Entré Rabattkort (12 ggr)* Halvårskort (inkl gym Veddige och vattengympa)* Årskort (inkl gym Veddige och vattengympa * Vattengympa (exkl. badavgift) Massage 30 min Håstens simhall**** Massage 60 min Håstens simhall**** Märkestagning Gym (inkl. bad Veddige) 70 Badkalas** Ingår i badavgift Simskoleavgift (badavgift ingår) Simskoleavgift (badavgift ingår)*** 810 * Årskort, halvårskort och rabattkort gäller både i simhallarna och på Simstadion **Två timmar/10 barn i bassängen inkl. hinderbana, korv med bröd och godispåse till varje barn. Därutöver 40 kr/barn. *** Ej folkbokförda i kommunen **** inkl 25% ENTRÉAVGIFTER SIMSTADION Vuxen Barn 5-16 Familj (2 vuxna+2 barn) Entré Rabattkort (12 ggr)* Säsongskort Hyra av stavar/tim Hyra av wetwest/tim * Rabattkort gäller även i simhallarna i Håsten och Veddige. All friskvård på Simstadion (vattengympa, gympaträning, stadiondubbeln) ingår i entréavgiften. KOMBIKORT BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR SAMT ISHALLAR Vuxen Barn 5-16 Årskort* * Gäller i Håstens simhall, Veddige simhall, Simstadion, Varbergs ishall och Veddige ishall. 7

10 4. ISHALLAR Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim Allmänhetens åkning Vuxna Barn 7-16 år Familj Entré Säsongskort Hyra av skridskor Varbergs ishall Hyra av hjälm Varbergs ishall 10 0 KOMBIKORT ISHALLAR SAMT BAD-OCH SIMANLÄGGNINGAR Vuxen Barn 5-16 Årskort* * Gäller i Håstens simhall, Veddige simhall, Simstadion, Varbergs ishall och Veddige ishall. 5. FRIIDROTT Påskbergsvallen Taxa 1 Taxa 2 Hel anläggning Årlig träningsavgift Träningsavgift/timme Tävlingstaxa (2 tim) För tävlingstid utöver 2 tim/tim ÖVRIGA IDROTTSLOKALER Håstens skyttelokal Taxa 1 Taxa 2 Normaltaxa

11 7. KURS- OCH SAMLINGSLOKALER Samlingslokaler (per timma) Klubbrum 70 Samlingssalar rymmande högst 50 personer 284 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 70 Samlingssalar rymmande personer 561 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 110 Samlingssalar rymmande personer 845 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 131 Samlingssalar rymmande över 250 personer För tid utöver tre timmar debiteras per timme 164 Lässalar 70 Slöjdsalar, skolkök och andra specialsalar IDROTTSHUSET I VEDDIGE Konferenser, sammanträden, utställningar söndag-torsdag Festvåningen 818 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 89 Fester, danstillställningar mm. Festvåningen per kväll

12 9. ÖVRIGA UTHYRNINGSBARA OBJEKT Logi i gymnastiksalar mm Grundavgift för natt och grupp upp till 15 personer 545 Tillägg per person och natt för över 15 personer 30 Kanslilokaler, tvättstugor, förråd mm.(per kvm och år) Tvättstuga inkl. maskiner Tvättstuga exkl. maskiner 818 Kanslilokaler 535 Förråd 262 Materialskåp (Rantzows) 535 Materialskåp (övriga) 355 Omklädningsrum Omkl.rum inkl. dusch, utan aktivitet på anläggningen, per timma 65 Bastu Föreningar med aktivitet på anläggningen, per tillfälle 130 Reklamplatser upplåtes ett år i taget enligt överenskommelse Skyltreklam inomhusanläggning (m.läktare), max 1 kvm* 770 Skyltreklam inomhus utan läktare, max 1 kvm* 525 Skyltreklam utomhusanläggning (m. läktare) max 2 kvm* 770 Skyltreklam utomhus utan läktare 525 Isreklam* 875 Sargreklam ishall* 770 Sargreklam innebandy* 260 Scener Scen, Ikmo-Rapid, per kvm* 44 Minimiavgift* 327 Möbler och porslin (per dag) Stolar/st* 16 Bord/st* 24 Porslin/dussin* 32 Bestick/dussin* 32 Glas/dussin* 32 Minimiavgift* 327 Mixerbord mm Mixerbord, sex mic-kanaler* 87 CD-spelare* 171 Högtalare/st* 171 * inkl 25% moms 10

13 10. IP SKOGEN Dag 1 Dag 2 Mål- och expeditionsvagn* Tält* Elverk* Vattentank* Toalettvagn med en toalett* Toalettvagn med fyra toaletter* Tömning/rengöring av toalettvagn tillkommer* Speakeranläggning* Skyltlåda* Flaggstång* Flagga* Bord/st* Stol/st* Startur* Målklocka (WTK, Ben II, Sporttimer)* Walkie-Talkie* Megafon* Vattenbehållare, plast, 1000 liter* Maxhyra per dygn till bidragsberättigad förening i Varbergs kommun* Vid uthyrning till föreningar i annan kommun utgår dubbel hyra, minimiavgift* Uthyrning till privatpersoner Enligt överenskommelse Om de uthyrda objekten ej återlämnas inom överenskommen tid debiteras per varje påbörjat dygn Observera! Kostnader för uppkommen skada och ej utförd städning debiteras hyresgästen. * inkl 25% moms 11. Cirkus Dag 1 Dag 2 Håstens grusplan Rolfstorps grusplan Övrevi IP grusplan

14 12. TEATER OCH SCENER Varbergs teater - teatersalong, scen, sal andra våning, loger Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar inkl. 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma, exkl. tekniker/vaktmästare/brandvakt Tillägg för utbyggd scen per tillfälle Komplettering av scen per tillfälle och kvm tekniker mer än 3 tim och per timma Varbergs teater - Teaterfoajé andra våning Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Lilla teatern Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Musikestrad i Societétsparken Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt För tid utöver grundhyran, per timma Extra tekniker/vaktmästare/brandvakt per person* Taxa 1 Taxa 2 Per timma * inkl 25% moms 12

15 13. AVGIFTER KULTURSKOLAN (HT2015/VT2016) Elevavgift, per termin (inkluderar undervisning i ett valt ämne/instrument) 847 Elevavgift övrigt, per termin 424 Kör, rytmik, djembetrummor, svänggänget, drumcorps, brasslek, superblåset, gitarrgrupp, pianostudio. Ensemblemedverkan 424 För dig som inte är studerande på instrument men ändå vill medverka i ensemblespel Föräldraorkester, per termin Kulturskolans avancerade program, per termin Fördjupningskurs för dig som redan går på kulturskolan. Platstillsättning görs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog. Instrumenthyra, per termin 445 Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument Syskonrabatt: för tredje barnet utgår ej avgift Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen. 13

16 14. BIBLIOTEKSAVGIFTER Övertidsavgifter Vuxna, per vecka 10 Barn 0 Veckolån, per dag 5 Videofilm, per dag 5 Tidskrifter, per vecka 5 DVD för vuxna, per dag 20 Kravavgift per brev 20 Spärrningsgräns av lånekort 50 Andra avgifter Maximal förseningsavgift (per återlämningstillfälle) 300 Reservationsavgift Fjärrlånsavgift (eller debiterad kostnad) 20 Nytt lånekort* 20 Kort för laddning av antal kopia och utskrifter. Vid laddning av 20 eller fler erhålles kortet utan kostnad* 20 Kopiering/utskrift per sida* 3 Telefax Sverige/sida* 10 Telefax Europa/sida* 15 Telefax Övriga världen/sida* 20 Uthyrning DVD för vuxna, per vecka* 20 Förkommet material Vuxenböcker 200 Kassettbok/CD-bok 200 Ungdomsböcker 100 Pekböcker/barnkasseter 50 Videofilmer och DVD 300 CD-romspel 250 TV-spel 400 Tidskrift Faktiskt pris Nytt material Nypris * inkl 25% moms 14

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA LOKALER 1 OCH ANLÄGGNINGAR AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TELEFONNUMMER FÖR BOKNING OCH INFORMATION 2 SIMHALL 3 ISHALL 5 KONSTFRUSEN BANDYBANA 6 BÖKENSVEDS SPORTHALL 7 VÄSTERVIKS FRIIDROTTSARENA 8 SKOGSHAGAHALLEN 9 IDROTTSHALLAR 10 GYMNASTIKSALAR

Läs mer

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015)

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015 (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Borås Arena konferens och Sundholmen 4 Borås

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det här är kultur- och fritidsförvaltningens prislista för 2012. Här kan du se det breda utbudet vi har att erbjuda. Det finns mycket att välja på så som

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 1 (2) 2014-11-18 Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2013 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer