För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument."

Transkript

1 Resevillkor För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument. De allmänna villkoren har antagits i överenskommelser med Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren. Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Apollo. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring på resa måste således göra detta via huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (till exempel en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer som denne meddelat till Apollo. 1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger, broschyrer och hemsida är bindande. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna. Apollo förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifterna i detta program. Apollo förebehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtals villkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. 1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

2 Resor enligt Apollos katalog påbörjas och avslutas på den i katalogen angivna avreseorten. 1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. För resor bokade med flexibel reslängd avseende paket, reguljärflyg eller enbart hotell, är avtalet bindande när beställaren har godkänt köpet på apollo.se. Pris och platstillgång kan endast garanteras när betalning erhållits och Apollo bekräftat resan genom att ställa ut och sända resehandlingar. Resehandlingar skickas till den av resenären angivna mejladressen i form av bekräftelse och e-ticket samt e-voucher. 1.6 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1.7 För bokningar av enbart hotell med flexibel reslängd, arbetar Apollo med hotellpartners. För en del av hotellutbudet använder Apollo, Travelscape. Apollo överför i dessa fall kundens namn- och eventuella personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera bokningsprocessen till hotellpartnern. Bildmaterial från VFM Leonardo, Inc. 2 Betalning av resan 2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. 2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Apollos anmälningsavgift är 1 000: /person för resor inom Europa och Medelhavsländerna och 1 500: /person till övriga resmål. Denna anmälningsavgift skall vara Apollo tillhanda 10 dagar efter bokandet av resan. 2.4

3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. 2.5 Önskar resenären av- och ombokningsskydd ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften om 200: /vuxen och 100: /barn 2 11 år inom Europa och Medelhavsländerna och 400: /vuxen och 200: /barn 2 11 år till övriga resmål skall erläggas samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering. Apollos av- och ombokningsskydd gäller inte för paketresor med flexibel reslängd. Det gäller inte heller vid bokning av enbart flyg (reguljärflyg) eller enbart hotell med flexibel reslängd. För dessa resor kan Goudas Avbeställningsförsäkring tecknas i samband med beställning av resan. Slutbetalning för resan skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Full gjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut. Biljett skickas till resenären ca 2 veckor före avresa. Har inte full betalning för resan kommit Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresedagen äger Apollo rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid bokning av resa inom 40 dagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående. 2.6 Vid paketresor med flexibel reslängd samt reguljärflyg kan extrakostnader tillkomma för bagage och check in beroende på flygbolag och biljettyp. 2.7 På vissa destinationer tillämpas lokala flygplatsavgifter/skatter som resenären är skyldig att betala vid ankomst och avresa. Eventuell så kallad city tax kan tillkomma på hotell och betalas direkt på hotellet av resenären. 3 Resenärens rätt till avbeställning av resan för charterpaket 3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad

4 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris. Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger Apollo rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med av beställningsreglerna i punkterna ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Apollo tillhanda Paket med flexibel reslängd och reguljärflyg är som regel inte ändrings- eller återbetalningsbara efter köp. Om leverantören tillåter ändring tillkommer en administrativ avgift och leverantörens ändringsavgift samt eventuell prisskillnad Vid bokning av enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg) går det inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte nyttjat utresan. Återstående flygsträckor avbokas automatiskt av flygbolaget och ligger utanför Apollos kontroll Ändringskostnad för enbart flygbiljett varierar med flygbolag samt bokad biljettyp. I de flesta fall tillåts inte ändring eller avbokning av flygbolaget. Då detta ändå tillåts är kostnaden: Namnändring: 500 :- per person samt flygbolagets avgift Datumändring: 500:- per person samt flygbolagets avgift och eventuell mellanskillnad i pris Avbeställning: 500:- per person samt flygbolagets kostnad Ändring och avbokning av enbart hotell är möjlig där leverantören tillåter. Kostnaden är då:

5 Mer än 7 dagar före avresa: Datumändring: 500:- per rum samt eventuell prisskillnad Avbeställning: 500:- per rum samt eventuell kostnad från leverantören Mindre än 7 dagar före ankomst är som regel ingen ändring eller återbetalning möjlig. Observera att rumstyper med Non-refundable eller Ej avbokningsbar är bindande vid beställning och kan därför aldrig ändras eller avbokas. 3.2 Resenären som har träffat avtal om av- och ombokningsskydd har rätt att avbeställa/omboka resan, enligt följande. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avoch ombokningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för av- och ombokningsskyddet. Apollos av- och ombokningsskydd gäller inte för paketresor med flexibel reslängd. Det gäller inte heller vid bokning av enbart flyg (reguljärflyg) eller enbart hotell med flexibel reslängd. För dessa resor kan Goudas Avbeställningsförsäkring tecknas i samband med beställning av resan Om resenären har av- och ombokningsskydd får resan i fall som anges i punkt avbeställas utan annan kostnad än den anmälningsavgift som framgår av arrangörens hemsida eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200: -. Gemensam beställning av resan bekräftas genom att resenärerna beställt gemensam biljett, max 6 personer Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är till exempel brand i den egna bostaden.

6 Fri avbokning för den som drabbas av uppsägning. Gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, inte vid enbart varsel. Gäller inte om en visstidsanställning eller en timanställning upphör. Gäller inte heller om en provanställning inte förlängs. Intyg från arbetsgivare måste visas Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna eller och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap Bo-kvar-garanti Resenär som tecknat av- och ombokningsskydd och avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma hotell och rumskategori. Detta förutsatt att samtliga på bokningen har tecknat av- och ombokningsskydd Om av- och ombokningsskydd har tecknats av samtliga på bokningen enligt punkt 2.5 kan resan ombokas obegränsat antal gånger utan kostnad fram till 30 dagar innan avresa. Den nya resan skall vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad eller ospecificerad. Gäller inte enskilda personer på bokningen. Fri ombokning gäller ej resor med reguljärflyg, rundresor, kryssningar, endast flyg eller från paketresor till endast flyg Om du bokar Apollos av- och ombokningsskydd är du berättigad till öppet köp i 3 månader från bokningsdagen, förutsatt att resan bokats 180 dagar innan avresa Om Apollos av- och ombokningsskydd tecknats är resenären berättigad till Prisgaranti Plus. Skulle totalpriset på resenärens resa med specificerat boende sänkas efter anmälningsavgiften betalats och fram till 60 dagar innan avresa, erhålls mellanskillnaden tillbaka. För att garantin ska gälla ska resan och priset gå att boka på samma ställe som ursprungsbokningen. Prisgaranti Plus kan ej kombineras med fri ombokning. Prisgaranti Plus gäller ej resor med reguljärflyg, rundresor, kryssningar eller endast flyg Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkaroch/eller släktskapsintyg.

7 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Apollo tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang b) diagnos c) dag för första behandling/undersökning d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa Av- och ombokningsskyddet gäller enbart resans pris, inte eventuella uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:, plus av- och ombokningsskydd, återbetalas ej vid avbokning Apollos avbeställningsskydd gäller inte för paketresor med flexibel reslängd, reguljärflyg eller enbart hotell. Där kan en separat avbeställningsförsäkring tecknas i samband med bokningen via Gouda Reseförsäkring. Gouda Reseförsäkring är försäkringsgivare och hanterar all handläggning. Läs mer om Goudas Avbeställningsförsäkring Skadeanmälan ska fyllas i och skickas direkt till Gouda Reseförsäkring. Läs mer om Goudas Skadeanmälan Avbeställningsförsäkring kan enbart tecknas när du beställer resan och kan inte läggas till i efterhand. 3.3 Avbeställningen skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr, på apollo.se eller i färdhandlingarna. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta resebyrå du köpt resan av eller Apollo på telefon Har du köpt en charterresa kan du även avboka din resa på apollo.se. Lösenord krävs och återfinns på bokningsbekräftelsen. Om begärda handlingar inte uppfyller våra krav och/eller inte är oss tillhanda i tid enligt ovanstående, gäller återbetalning i enlighet med de allmänna och särskilda resevillkoren. 3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

8 Vid avbeställning av teaterbiljetter, fotbollsbiljetter eller liknande evenemang kan återbetalning ske endast om biljetterna kan återsäljas. 4 Resenärens rätt att överlåta avtalet 4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. 4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200:-, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 200: /person. Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de i programbroschyren angivna kvalifikationerna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes måste påta sig betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra. Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären, se punkt 1.1 sista stycket, och senast 24 timmar före avresan. För resor med reguljärflyg gäller andra villkor. För paketresor med flexibel reslängd och reguljärflyg samt enbart hotell gäller regler och avgifter enligt Punkt Arrangörens ändringar före avresan/inställande avresa 5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. 5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrott är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändrats väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

9 5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: 1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller Apollo förbehåller sig rätten att ställa in flygningar där antalet inbokade resenärer är färre än nedanstående: a) Flygplanstyp: Min antal passagerare: B resenärer B resenärer B resenärer B / resenärer B resenärer B resenärer MD resenärer A resenärer A resenärer A resenärer A resenärer Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal. b) 50 resenärer till det resmål som står angivet på resenärens bokningsbekräftelse. c) Minimiantalet för att genomföra en rundresa varierar från resmål till resmål. Det exakta antalet resenärer som krävs framgår i Apollos prislista under respektive

10 resmål. 2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led. 5.5 Ändring av priset Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 1. ändringar i transportkostnader 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 3 ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnads-minskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60: Apollos prisgaranti gäller för oväntade tillägg pga valutaregleringar, devalveringar eller bränslehöjningar. Garantin är ömsesidig och träder i kraft så snart din anmälningsavgift registrerats. Prisgarantin gäller inte vid ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin gäller inte vid paket- och flygresor med flexibel reslängd eller enbart hotell. 5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m. Såväl arrangören som resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller

11 utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållanden på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. 5.7 Tidtabell Tidtabellen för resorna i reseprogrammet är inte fastställd vid bokningen av resan. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att justeras vid ett eller ett flertal tillfällen före resan. Arrangören skall dock senast 20 dagar före resan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan som skall gälla för resan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa. Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna. Gäller inte vid paket- och flygresor med flexibel reslängd. 6 Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister 6.1 Uteblivna prestationer Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en förändring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. Prestationer som resenären betalat tillägg för men inte kan erhålla återbetalas. 6.2 Andra fel och brister Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri

12 enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. 6.3 Skadeståndets omfattning Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järn vägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade istället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan. 7 Reklamation och avhjälpande 7.1 Resenären kan inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. 7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Anspråk på ersättning/rättelse ska göras direkt på plats till reseledningen eller direkt på hotellet vid paketresor med flexibel reslängd eller enbart hotell. Om eventuell rättelse inte kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Reklamation avfattas skriftligen och ska vara Apollo till handa senast två månader efter hemkomsten. Vänligen uppge bokningsnummer och resmål. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 8 Resenärens ansvar under resan 8.1 Arrangörens anvisningar m m Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etcetra och

13 uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. 8.2 Resenärens ansvar för skada Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande. 8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m Innan avtal sluts ska arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. 8.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären ska senast 24 timmar före, av arrangören uppgiven återresetid, kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan. Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. En charterresa kan på grund av luftfartsmyndigheternas bestämmelser inte ändras sedan resan påbörjats. Flygresan kan endast utnyttjas på de på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Förlängning, avkortning eller att ansluta i utlandet till en påbörjad charterresa är därför omöjligt. Inte heller kan, med hänsyn till samma bestämmelse, resenär med charterflyg påräkna återbetalning för eventuellt outnyttjade prestationer såsom hotell, måltider etcetra. Resenär som på resmålet själv ombesörjer sin transport till flygplatsen ska i förväg informera reseledaren därom. Skulle resenären missa planet på grund av eventuella transportproblem har resenären förverkat sin rätt till hemtransport med Apollo. 9 Tvistlösning

14 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 10 Städning (gäller inte vid paketresor med flexibel reslängd) Städning ingår i alla hotell- och pensionspriser vid charterresor. Gäller inte vid paketresor med flexibel reslängd eller enbart hotell. Beträffande lägenheter framgår det på apollo.se och i våra broschyrer om städning ingår (förutom i köksutrymme). Förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel, diskborste och toalettpapper ansvarar resenären för själv. 11 Inkvartering Endast resenär som beställt inkvartering i rum på hotell/ lägenhet får bo där. Om tom säng finns i rummet får inte resenären inkvartera någon annan där. 12 Specialarrangemang Vid bokning av speciella arrangemang utöver Apollos ordinarie program kan extra tillägg förekomma. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under paragraf 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg. 13 Resa med ospecificerad inkvartering I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor. Denna typ av resor baseras på eventuella osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen, är detsamma som presenteras i Apollos program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Notera att inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet. Hotellet behöver inte ingå i Apollos ordinarie hotellprogram. I regel är inkvarteringen enkel och kan även innebära privat boende. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma, ibland mer än en gång. Inkvarteringen innefattar del i dubbelrum/lägenhet. Möjlighet att garantera bad/dusch och wc på rummet finns samt att alla resenärer på en bokning får bo på samma hotell. Detta beställes i samband med bokning, i mån av tillgång, mot tillägg. I sällskap om tre resenärer, som önskar dela boende, sover en resenär i extrabädd. Resesällskap kan inkvarteras i olika områden/hotell på resmålet. Tillfälle att köpa upp sig kan finnas, men det garanteras inte, och det kan vara relativt kostsamt. Möjlighet att endast köpa en del i dubbelrum finns inte.

15 Städning kan inte garanteras men inkluderas i vissa fall. Om städning inte ingår ombesörjer resenären själv avresestädningen, i vissa fall med eget material. Reseledarservicen fås genom Apollos servicekontor och kontakten ombesörjs av resenären. Måltider ingår inte. 14 Endast flygresa Den som bokat endast flygresa med charterflyg måste ringa Apollos servicekontor, eller annat hänvisat nummer, senast 24 timmar före planerad flygavgång för att få tidpunkten för hemresan bekräftad. Telefonnummer fås vid ankomst till destinationen. För resor med reguljärflyg kan andra regler förekomma. Incheckningsdisken stänger cirka 2 timmar före avgång på hemresan. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller också i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa. I övrigt gäller respektive flygbolags regler och villkor. Se även resevillkor för reguljärflyg. Flygbiljetter med två olika flygbokningsreferenser, dvs. två enkelresor, hanteras alltid som två enskilda resor oberoende av varandra. Vid köp av endast flygbiljetter ansvarar Apollo inte för utebliven återbetalning vid tidtabellsändringar, förseningar eller inställda flyg. 15 Tur & retur med flerbäddsrum Denna typ av resa inkluderar del i 6-8 bäddsrum, d.v.s enklast möjliga inkvartering. Damer respektive herrar kan inkvarteras separat samt att man kan få dela rum med andra än Apollos resenärer. Dusch/wc delas med flera rum. På vissa resmål som t.ex. Goa i Indien, erbjuds del i sovsal med plats med upp till 20 personer eller mer. I övrigt gäller våra särskilda villkor för resa med ospecificerad inkvartering. 16 Rökfria flyg Alla Apollos flyg är rökfria. 17 Apollo gruppresor I alla avseenden som ej nämns under Apollos gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. Se även speciella resevillkor för reguljärflyg. Se allmänna och särskilda resevillkor Avtal Med gruppresa avses en gemensam beställning som avser fler än 9 personer, vilka reser tillsammans till samma resmål.

16 Avtalet är bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren, inom avtalad tid, betalat anmälningsavgiften enligt Apollos anvisningar. Kontaktperson Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Apollo. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan. Deltagarlista Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Apollo tillhanda senast 45 dagar före avresa, om inget annat avtalats. Observera att minderåringsintyg krävs för deltagare under 18 år som reser utan målsmans sällskap. Betalningsvillkor Anmälningsavgift 1 000kr (inom Europa & Kanarieöarna), 1 500kr (övriga resmål), samt eventuella försäkringar och avbeställningsskydd skall erläggas inom 10 dagar från bokningsdatum. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vit utebliven betalning kan Apollo inte längre garantera beställningen. Slutlikvid skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 40 dagar innan avresa debiteras hela beloppet. Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen. Öppet köp i 3 månader När du bokar Apollos avbeställningsskydd för samtliga deltagare i gruppen får du även öppet köp i 3 månader, förutsatt att resan bokas minst 180 dagar (6 månader) innan avresa. Du kan i lugn och ro bestämma dig och boka om eller av din resa inom 3 månader från bokningstillfället. Anmälningsavgift samt avbeställningsskydd för samtliga bokade ska betalas inom 10 dagar från bokningsdatum. Beloppet återbetalas i sin helhet, efter 3 månader, om resan inte blir aktuell. Ändringar Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan finns i resevillkoren 5. Namnändringar ska ske senast 2 arbetsdagar innan avresa. För namnändring som som kommer Apollo tillhanda senast 48 timmar före avresa debiteras en som kommer Apollo tillhanda senast 48 timmar före avresan debiteras en namnändringskostnad om lägst 200 sek.

17 Vid resa med reguljärflyg gäller andra villkor och beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person samt leverantörens merkostnad. Avbeställning Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår. Avbeställning antal dagar före avresa Avbeställd del av avtalad grupp kostnad per person 1-10% 11-50% % 91-< 0 0 Anmälningsavgift Anmälningsavgift 50% % 100% % 100% 100% Ovanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår. Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang som middagar, teaterbiljetter och liknande som inte kan återlösas hos leverantör återbetalas ej. Om avbokning av en resenär medför en extrakostnad för övriga resenärer som exempelvis enkelrumstillägg måste detta tillägg betalas utöver ordinarie avbokningskostnader. Extraarrangemang och kringarrangemang återbetalas ej vid avbokning 14 dagar innan avresa. Reservationer Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure. Avbeställningsskydd

18 Försäkringen skyddar dig om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller endast den drabbade personen, inte resten av resenärerna på bokningen. Försäkringen innefattar även en bo kvar-garanti för övriga resenärer som är inbokade på samma rum, vilket innebär att enkelrumstillägg inte krävs från den resandes medboende, förutsatt att alla har köpt ett avbeställningsskydd. Se 3.2 i resevillkoren med undantag för som ej gäller vid gruppbokningar. Se särskilda resevillkor för paketresor 18 Gruppresor med reguljärflyg I alla avseenden som ej nämns under Apollos gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. I vissa fall kan avvikande villkor gälla för specifik leverantör, detta meddelas i sådant fall skriftligen i bokningsbekräftelsen. Avtal Gruppresebeställning avser en gemensam beställning med samma avreseort och avresedatum av ett sällskap om minst 15 personer, eller ett antal personer som separat överrenskommits vid beställningstillfället. Avtalet är bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften enligt Apollos anvisningar. Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Kontaktperson Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Apollo. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan. Deltagarlista Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Apollo tillhanda senast 45 dagar innan avresa, om inget annat avtalats. Observera att minderåringsintyg krävs för deltagare under 18 år som reser utan målsmans sällskap. Betalningsvillkor Anmälningsavgift sek (inom Europa och Kanarieöarna), sek (övriga resmål) samt eventuella försäkringar och avbeställningsskydd skall erläggas inom 10 dagar från bokningsdatum. Detta belopp avräknas sedan slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Apollo inte längre garantera beställningen. Slutlikvid skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 40 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

19 Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas då skriftligen i bokningsbekräftelsen. Ändringar Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning. Vid namnändringar, gäller det aktuella flygbolagets villkor. Beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person, samt leverantörens merkostnad. Avbeställning Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår. Avbeställd del av avtalad grupp Kostnad per person Avbeställning antal dagar före avresa 1-10% 11-50% % 91< dagar 0 0 Anmälningsavgift Anmälningsavgtift 50% % 100% % 100% 100% Avvikelser från ovanstående regler kan förekomma beroende på leverantörens villkor, detta meddelas i så fall skriftligen i bokningsbekräftelsen. Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang, så som middagar, teaterbiljetter och liknande, som inte kan återlösas hos leverantörer, återbetalas ej. Extra arrangemang och kringarrangemang som avbokas 14 dagar innan avresa återbetalas ej. Om avbokning av en resenär medför en extra kostnad för övriga resenärer, exempelvis enkelrumstillägg, betalas detta utöver ordinarie avbokningskostnader. Reservationer Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

20 Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure. Avbeställningsförsäkring För avbeställningsförsäkringen samarbetar Apollo med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen ger exempelvis skydd om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Försäkringen täcker även eventuella ombokningskostnader, om du drabbas av någon av nämnda händelser. För mer information och fullständiga villkor, se Är ni fler än 10 personer som tecknar avbeställningsförsäkringen i samma bokning utgår en rabatt. Avgiften för försäkringen är då 3 % av totalpriset på resan, rabatten inkluderad. 19 Resor med enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg) 19.1 För resor med enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg), omfattas du inte av paketreselagen. Apollo agerar här endast som förmedlare för flygbolaget. Det är aktuellt flygbolag som ansvarar för händelser som tidtabellsändringar, inställda flyg, bagage m.m. För eventuella reklamationer eller anspråk hänvisas direkt till flygbolaget. Läs mer om flygpassagerares rättigheter 19.2 Det är resenärens eget ansvar att kontrollera och ta del av eventuella tidtabellsändringar och Apollo ansvarar inte för eventuella extra kostnader som då kan tillkomma. Apollo följer alltid det aktuella flygbolagets regler vid tidtabellsändringar. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar avgångtider med flygbolaget via eller Frågor gällande flygbolagets regler, hantering och kostnad av bagage m.m. hänvisas direkt till flygbolagets hemsida Vid bokning av enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg) går det inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte nyttjat utresan. Återstående flygsträckor avbokas automatiskt av flygbolaget och ligger utanför Apollos kontroll Återbekräftelse för bokad hemresa ska göras för resor utom Europa till flygbolaget senast 72 timmar innan avgång.

21 19.6 Flygbiljetter med två olika flygbokningsreferenser, dvs. två enkelresor, hanteras alltid som två enskilda resor oberoende av varandra. Vid köp av endast flygbiljetter ansvarar Apollo inte för utebliven återbetalning vid tidtabellsändringar, förseningar eller inställda flyg. 20 Fotbollsresor Generellt gäller att bokade Fotbollsresor inkluderande matchbiljetter inte går att avboka eller ändra. För Fotbollsresor gäller att resenären måste anlända till destinationen senast dagen innan matchdatum samt avresa tidigast dagen efter matchdatum. Vid ändring av matchdatum efter påbörjad resa, gäller ursprunglig matchbiljetten för nytt datum. Skulle matchen flyttas utanför bokad paketreseperiod dvs innan bokad utresa eller efter bokad hemresa, återbetalas pengar för fotbollsbiljetten (alternativt erbjuds resenären, om möjligt, annan fotbollsmatch under perioden). Återbetalning eller ändring av bokat hotell och flygbiljett är som regel inte möjligt utan extra kostnader. Eventuella merkostnader betalas av resenären. Biljetten är en värdehandling och måste bevaras av kund och återlämnas för att ersättning eventuellt ska kunna utgå vid flyttat/inställt/avbrutet evenemang. Resenären ansvarar själv för att sätta sig in i aktuellt regelverk gällande uppträdande i samband med fotbollsmatch. Det innebär att Apollo inte godkänner återbetalning om gäster blir avvisade från arenan på grund av olämpligt uppträdande, felaktig matchklädsel på motståndarlagets läktare eller felaktig identifikation i samband med entré. Resegarantier Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för: Paketresor En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Resegarantin gäller även följande resor om de köpts av privatpersoner: Paketliknande resor

22 Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. Stolsförsäljning Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på Personuppgifter Hur lagras mina personuppgifter när jag beställer en resa? Apollo för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som flygbolag, hotell och bussbolag. Vi använder dina uppgifter för att kunna ge dig information, erbjudanden och service rörande din bokade resa via e-mejl, telefon, sms och postutskick. Vi använder även uppgifterna i registret i förbindelse med hantering och administration av reservationer, betalningar och biljettutskick. Detta inkluderar användning av dina uppgifter till följande: bokföring, avräkning och revision, biljettering, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll, säkerhet, administrativa och lagliga ändamål, behandling av bonusprogram, systemtester, underhåll, utveckling och kundvård. Personuppgifter i marknads- och kommunikationssyfte För att kunna presentera erbjudanden och service som vi anser att du som kund kan ha speciellt intresse av använder Apollo dina personliga data i marknads- och kommunikationssyfte. I bokningsskedet kan du välja att inte erhålla information och erbjudanden via mejl från oss. På apollo.se finns det möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. När du anmäler dig som prenumerant till Apollos nyhetsbrev via mejl accepterar du samtidigt att vi regelbundet får använda din e-mejladress för att skicka dig nyheter, marknadsinformation och annan kommunikation. Du kan när som helst välja att inte längre abonnera på och motta denna marknadskommunikation. I enlighet med Personuppgiftslagen 26 kan du genom en skriftlig förfrågan till personuppgiftsansvarig få besked om vilka uppgifter om dig som lagrats. Registeruttag (enligt PUL 26) är kan göras gratis en gång per år. Du har som registrerad rätt till rättelse

23 om uppgifterna skulle vara felaktiga. Personuppgiftsansvarig på denna sajt är: Namn: Apollo / Personuppgiftsansvarig Adress: Box 45439, Stockholm Telefonnummer: Organisationsnummer: E-postadress: Utflykter Avbokning Avbokning av en utflykt måste ske senast 36 timmar (1 1/2 dygn) före utflyktens avgång för full återbetalning. Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har bokats av före utflyktens avgång. Avbokning ska ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till en av Apollo personal på resmålet. Om någon i sällskapet blir sjuk och man vill avboka hela sällskapet, ta kontakt med Apollos personal på resmålet för information gällande möjligheter till återbetalning. Betalning Utflykter som köps via webben eller Apollos Reseapp betalas med betalkort/kreditkort (ej American Express och Diners) i SEK/NOK/DKK eller EUR. Vilken valuta man betalar i är beroende på vilken nordisk websida eller Reseapp som man har gjort sin bokning i. På Destination kan betalning ske med betalkort/kreditkort i SEK/NOK/DKK/EUR eller kontant i lokal valuta. Återbetalning Återbetalning av avbokad utflykt sker till det betalsätt som köparen använt vid köptillfället av utflykten. Återbetalning dröja upp till 30 dagar från avbokning är gjord. För de bokningar som är bokad via webben eller Reseappen sker återbetalning i samma valuta som betalningen är gjord i (SEK/NOK/DKK eller EUR). Vid avbokning av en utflykt som är betald i kontanter på destinationen sker återbetalning i kontanter i lokal valuta. Återbetalning sker enligt en standardsväxelkurs. Vid utflykter som sträcker sig över flera dagar och/eller innefattar till exempel flygbiljetter och hotellövernattningar sker inte full återbetalning vid sjukdom med läkarintyg. Vid avbokning ta kontakt med Apollos personal på plats för information gällande återbetalningen. Kontaktuppgifter återfinns på utflyktsbiljetten. Ändras flyg eller hotell (din inbokade resa till destinationen) så att inbokad utflykt ej kan genomföras, återbetalas utflyktens pris om inte en annan likvärdig utflykt kan erbjudas. Inställda utflykter Utflykterna kan under säsongen få ändrat program, utgå, byta dag eller ställas in på grund av för få deltagare. Lokala restriktioner, väder och skäl som vi inte kan råda över kan göra att färdrutter läggs om både väg-och tidsmässigt eller att utflykten ställs in. Likaså kan priset för en utflykt komma att justeras under säsongen. Det kan även förekomma kampanjpriser under utvalda perioder på utvalda utflykter under säsongen.

Särskilda och allmänna resevillkor

Särskilda och allmänna resevillkor Särskilda och allmänna resevillkor För dig som reser med Travel By Excellence Teknisk arrangör RESOR MED ASIATISK OMSORG Index Sid. 0. Allmänna resevillkor....2 1. Avtalet...2 2. Betalning av priset för

Läs mer

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Reservation för ändringar Explore Tours resor och program är unika. Det innebär också att vi inte till hundra procent kan garantera att den ursprungliga resplanen

Läs mer

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt Deturs särskilda resevillkor är del av avtalet och resan. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Springtime Resor AB (nämns som arrangören), som är medlem i Svenska Resebyråföreningen, och resenär

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor för paketresor

Allmänna och särskilda villkor för paketresor Allmänna och särskilda villkor för paketresor Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Xtravel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument.

För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument. Resevillkor För resor med Apollo gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges i detta dokument. De allmänna villkoren har antagits i överenskommelser med Researrangörsföreningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Resevillkor Austria Travel

Resevillkor Austria Travel Resevillkor Austria Travel Dessa villkor reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på arrangörens hemsida. För

Läs mer

1.1.2 För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet.

1.1.2 För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet. Resevillkor De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida

Läs mer

Norge Äventyrs särskilda resevillkor

Norge Äventyrs särskilda resevillkor Norge Äventyrs särskilda resevillkor För Norska Turistföreningen gäller speciella resevillkor. Norge Äventyr förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar. 1 Anmälan och betalning. Efter anmälan

Läs mer

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Sweden by Natures hemsida, avtalet mellan resenären

Läs mer

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor Resevillkor Avtalet De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Detur. För resan gäller de även all information som står i Viktig information/reseinformation vilka

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor

Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor Allmänt Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra uppgifter samt resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella korrekturfel.

Läs mer

Resevillkor för paketresor

Resevillkor för paketresor Innehållsförteckning 1. AVTALET 2 2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN 3 3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING 3 4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN 5 5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET 5 6. ARRANGÖRENS

Läs mer

Whisky och golfresa i speyside

Whisky och golfresa i speyside Whisky och golfresa i speyside 6-10 Maj med kända whiskyprofilen Tommy Calner Följ med på en exklusiv whiskyresa i Skottland med besök på destillerier, whiskyprovning, möjlighet till golf och tid att upptäcka

Läs mer

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor.

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor. så att stavningen stämmer överens med passet. Önskemål som görs av resenären för tex. starttider, särskild utsikt eller läge tas emot men kan ej garanteras av JA Travel och medför aldrig rätt till ersättning.

Läs mer

Lag (1992:1672) om paketresor

Lag (1992:1672) om paketresor Bestämmelser gällande paketresa med SEM, Svenska Energimedicinska AB. Bokning 1. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är inbetalad. Betalas inte anmälningsavgiften in i tid, avbokas resenären.

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Jungfrukusten ekonomisk förening.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Jungfrukusten ekonomisk förening. ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Jungfrukusten ekonomisk förening. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra

Läs mer

VASA ANDELSBANKS GULDKLUBBS GLADA SKÄRGÅRDSRESA TILL ÅLAND

VASA ANDELSBANKS GULDKLUBBS GLADA SKÄRGÅRDSRESA TILL ÅLAND VASA ANDELSBANKS GULDKLUBBS GLADA SKÄRGÅRDSRESA TILL ÅLAND Resans tidpunkt: Lördag 11.9 tisdag 14.9.2010 Vi gör en minnesvärd resa till Åland. Vi får se den vackra skärgårdsnaturen med havets många sidor

Läs mer

Resevillkor. 1.5 Langley ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

Resevillkor. 1.5 Langley ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Resevillkor Dessa allmänna resevillkor samt Langleys särskilda resevillkor är del av De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september

Läs mer

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor. olycksfall, samt mot förlust och skada på personliga tillhörigheter.

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor. olycksfall, samt mot förlust och skada på personliga tillhörigheter. Resevillkor Kammarkollegiet ReTravel har till Kammarkollegiet ställt erforderliga garantier enligt resegarantilagen, det betyder att resenärerna är garanterade hemresa oavsett vad som inträffar. www.kammarkollegiet.se

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

1. Biljetter VANLIGA FRÅGOR OM MATCHBILJETTER

1. Biljetter VANLIGA FRÅGOR OM MATCHBILJETTER 1. Biljetter Särskilda villkor Är enskild biljett köpt är denna gällande för aktuellt speldatum förutsatt att detta sker inom samma helg fredag-måndag, återbetalning sker ej av outnyttjad biljett. Är biljett

Läs mer

FÖR KULTURRESOR EUROPA

FÖR KULTURRESOR EUROPA RESEVILLKOR FÖR KULTURRESOR EUROPA Alla researrangemang omfattas av Lagen om paketresor som harmoniserar reglerna i Europa och ger en hög grad av konsumentskydd. Enligt lagen ska resebyråerna kunna dokumentera

Läs mer

Resevillkor Skidresor

Resevillkor Skidresor Resevillkor Skidresor De allmänna resevillkoren kompletteras av JOS Events särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären JOS Events gällande resevillkor

Läs mer

Svenska Resegruppen AB, 556409-9025 (Resegruppen) Box 1340 751 43 Uppsala

Svenska Resegruppen AB, 556409-9025 (Resegruppen) Box 1340 751 43 Uppsala Konsument verket KO Ansökan Datum Dnr 2016-04-29 2015/999 Till Marknadsdomstolen Sökande Konsumentombudsmannen (KO) Box 48 651 02 Karlstad Motpart Svenska Resegruppen AB, 556409-9025 (Resegruppen) Box

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Resevillkor. 1 Bekräftelse samt färdhandlingar. Ansvar för resans utförande. Resenärens ansvar är att

Resevillkor. 1 Bekräftelse samt färdhandlingar. Ansvar för resans utförande. Resenärens ansvar är att Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelstart/Svenska Resegruppen AB agerar som en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och arrangemang. Vi ansvarar inte för tidtabellsändringar, inställda

Läs mer

Allmänna och särskilda resevillkor för Golf Joy Travel of Europe AB

Allmänna och särskilda resevillkor för Golf Joy Travel of Europe AB Allmänna och särskilda resevillkor för of Europe AB För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De Allmänna Villkoren antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

HEMRESEDAG & TID AVRESEORT FLYG ANKOMST ANKOMSTDAG & TID

HEMRESEDAG & TID AVRESEORT FLYG ANKOMST ANKOMSTDAG & TID BILJETT Detta är din biljett. Ta med på resan som bekräftelse på dina bokningar. Gäller också som försäkringsbevis om försäkring är tecknad. Visas upp vid incheckning BOKNINGSNUMMER (Anges vid brev- eller

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning skall ha kommit Bagport tillhanda innan hittegodset skickas till kunden. Om inget annat avtalats skickas godset normalt inom två

Läs mer

Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se. Allmänna försäljningsvillkor Uppdaterad 2013 04 01. 1. Bokning av reklamutrymme

Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se. Allmänna försäljningsvillkor Uppdaterad 2013 04 01. 1. Bokning av reklamutrymme Allmänna Villkor Citycan AB Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av CityCan AB, (nedan benämnt CityCan ). Villkoren

Läs mer

Resevillkor för EverTrek

Resevillkor för EverTrek Resevillkor för EverTrek EverTrek Resor AB, tel. 031-301 18 18, info@evertrek.se, www.evertrek.se De allmänna resevillkoren kompletteras av EverTreks särskilda resevillkor angivna i kursiv text 1. Avtalet

Läs mer

2010-11-09 1 (6) SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR. och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

2010-11-09 1 (6) SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR. och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar. SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från 2015-03-02

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från 2015-03-02 Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Villa Wöhler med reception, restaurang, bar och tio dubbelrum (rum nummer 4 ovan).

Villa Wöhler med reception, restaurang, bar och tio dubbelrum (rum nummer 4 ovan). Pensionatet på udden En middag i matsalen medan solen sänker sig i havet. Ett bad från bryggan på udden med Karlsöarna som bakgrund. En utgångspunkt för att upptäcka Gotland. Ett sekelskiftespensionat

Läs mer

Vinresa till Alsace i Frankrike och Mosel i Tyskland 1-6 Juni 2011. 6 dagar.

Vinresa till Alsace i Frankrike och Mosel i Tyskland 1-6 Juni 2011. 6 dagar. Vinresa till Alsace i Frankrike och Mosel i Tyskland 1-6 Juni 2011. 6 dagar. DAG 1 (1/6). Ca 81 mil Avresa kl 05.30 från Järnvägsstationen i Vänersborg.Vi åker ner genom Halland där vi stannar till hos

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangören (Golfresan Travelcaddie AB), och resenär vid köp av paketresa.

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangören (Golfresan Travelcaddie AB), och resenär vid köp av paketresa. Resevillkor Villkoren antogs att gälla 2013-10- 24 Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangören (Golfresan Travelcaddie AB), och resenär vid köp av paketresa. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Inledning 1. DEFINITIONER

Inledning 1. DEFINITIONER Inledning Wizz Tours Ltd. (härefter kallat Wizz Tours ), med organisationsnummer 01-09-205337 och säte på adressen 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Ungern, med momsregistreringsnummer 25194841-2-42

Läs mer

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM.

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. UTHYRNINGSTID På fakturan står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var vänlig kontrollera så att datumen och övriga uppgifter stämmer. BETALNING 10 dagar

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor - För att kunna ingå avtal och slutföra köp av samtliga tjänster som tillhandahålls av Coach M måste du vara minst 18 år och myndig samt ha full

Läs mer

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

VILLKOR FÖR PAKETRESOR VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid köp av paketresa. Villkoren

Läs mer

Kompletterande resevillkor WonderCruises. 1. Allmänt. 2. Avtalsförhållande. 3. Anmälningsavgift

Kompletterande resevillkor WonderCruises. 1. Allmänt. 2. Avtalsförhållande. 3. Anmälningsavgift Resevillkor Kompletterande resevillkor WonderCruises... 1 1. Allmänt... 1 4. Betalningsvillkor... 2 5. Färdhandlingar... 2 6. Reseförsäkring... 2 8. Avbeställningsvillkor... 2 9. Ändringar av resan på

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!!

Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!! Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!! Vi har följande att Er bjuda: 6st dubbel rum med dusch och toalett på rummet. 6st dubbelrum med dusch och toalett i korridoren. 1st lilla lägenheten, 1 rum

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SAMT SALTOURS SÄRSKILDA VILLKOR FÖR Los Angeles Exclusive Music Experience Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem

Läs mer

RP 83/2008 rd. de omfattas av resegarantin. Resenärerna ska också informeras om eventuella säkerhetsrisker på resmålet och arrangörer och förmedlare

RP 83/2008 rd. de omfattas av resegarantin. Resenärerna ska också informeras om eventuella säkerhetsrisker på resmålet och arrangörer och förmedlare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om paketresor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar av lagen om paketresor. Propositionen

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

SRF s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren.

SRF s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren. SÄRSKILDA VILLKOR De särskilda resevillkoren och SRF s villkor för paketresor reglerar tillsammans med de speciella villkor som kan finnas för en viss resa, avtalet mellan resenären och Grönlandsresor.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Afro-Caribbean Travel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor Nedanstående villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, arrangören ), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

TCS New York City Marathon 2016

TCS New York City Marathon 2016 PRISLISTA 2016 TCS New York City Marathon 2016 Hej! Vi hoppas att allt är väl med dig. Vårt prospekt över årets resa till New York Marathon är nu klart och du finner detta bifogat. GARANTERAD STARTPLATS

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Indien på höstlovet. 25 31 oktober 2015. 7 dagar, på höstlovet. En upplevelse av färger, människor och gammal kultur

Indien på höstlovet. 25 31 oktober 2015. 7 dagar, på höstlovet. En upplevelse av färger, människor och gammal kultur Indien på höstlovet 25 31 oktober 2015 7 dagar, på höstlovet En upplevelse av färger, människor och gammal kultur Till Indien reser man för att uppleva; färger, människor och en levande ålderdomlig kultur.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Samtliga särskilda resevillkor för Scuba Travel anges med kursiv stil och de kompletterar motsvarande bestämmelse i de allmänna resevillkoren.

Samtliga särskilda resevillkor för Scuba Travel anges med kursiv stil och de kompletterar motsvarande bestämmelse i de allmänna resevillkoren. Villkoren gäller för resor som faller under definitionen i allmänna resevillkor att resan innehåller minst två av följande element: Transport, inkvartering och/ eller annan turisttjänst som anses som en

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Springtime, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Springtime Resor AB (nämns som arrangören), som är medlem i Svenska Resebyråföreningen, och resenär

Läs mer

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på

1.3 Scandlines vid var tid gällande allmänna bestämmelser för paketresor finns tillgängliga på Scandlines allmänna bestämmelser för paketresor 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna bestämmelser är tillämpliga för paketresor som Scandlines Danmark ApS ( Scandlines ) arrangerar. Scandlines är

Läs mer

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 (7) Personalbyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2004-02-09 och 2004-06-21 EKB-799-0069/04 Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 Allmänt I Polisens arbete utgör tjänsteresorna en

Läs mer

Med paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av

Med paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av 1. Inledande bestämmelser 1.1 Vad är en paketresa? 1.1.1. Med paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av - transport och - inkvartering eller - någon av dessa

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer