Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas"

Transkript

1 Att söka till högskolan För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

2 Det svenska utbildningssystemet

3 Högskolepoäng 1,5 högskolepoäng = 1 vecka heltid 30 högskolepoäng = 20 veckor (1 termin) Kursernas omfattning varierar från 7,5 30 hp Programmen varierar mellan hp

4 Kurs eller program? Vill du läsa ett färdigt program eller vill du plocka ihop olika kurser till en examen? Det finns kurser på olika nivåer En kurs på förutbildningsnivå ger dig möjlighet att läsa in viss gymnasiebehörighet om du saknar det. För de flesta kurser på grundnivå räcker det att du har rätt gymnasiebehörighet. Du kan givetvis läsa vidare med fristående kurser på avancerad nivå, till en magister- eller masterexamen.

5 Vad läser man? Språk, kommunikation och media Kultur, konst & design, arkitektur Vård, hälsa och idrott Naturvetenskap, miljö och hållbar utveckling Samhälle, politik, lag & rätt Matematik, teknik och IT Turism, fritid och restaurang Ekonomi, företagande och ledarskap Människors beteende, etik och undervisning

6 Kolla att du har rätt förkunskaper 6

7 Du behöver ha rätt förkunskaper Den som börjar en högskoleutbildning behöver vissa förkunskaper för att kunna följa utbildningen. Om du har de förkunskaper som krävs för den utbildning du vill söka, har du också behörighet till utbildningen. 7

8 Behörighetskraven delas in i: Grundläggande behörighet Krävs till alla kurser och program på högskolans grundnivå Särskild behörighet Varierar mellan utbildningarna 8

9 Grundläggande behörighet Examen från ett högskoleförberedande program Svenska 1,2,3 Engelska 5,6 Matematik 1b eller 1c Godkänt i gymnasiearbetet 9

10 Särskild behörighet De särskilda behörighetskraven är kopplade till utbildningens innehåll eller inriktning. För varje utbildningsområde (juridik, arkitektur, vård med mera) har man bestämt vilka särskilda förkunskaper som är nödvändiga för att en student ska kunna följa utbildningar som ges inom just det området. De särskilda förkunskapskraven = behörighetskurser. Alla områdesbehörigheter samlade (till pdf på Antagning.se) 10

11 Områdesbehörigheter 11

12 Så här beskrivs kraven på Juristprogrammet Grundläggande behörighet + Hi 1 b och Sh 1b (Områdesbehörighet A1) 12

13 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp ansvara för vårdtagarens omvårdnad Grundläggande behörighet Ma 2b/2c, Nk 2 eller motsvarande kunskaper, Sh 1b (Områdesbehörighet A14) 13

14 Samhällsvetarprogrammet 180 hp Är du intresserad av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena? Behörighetskrav: Grundläggande behörighet För studier termin 2-5 gäller särskilda behörighetskrav för vissa kurser. Du kan dock välja kurser där endast grundläggande behörighet krävs.

15 Digital medieproduktion 180 hp TV-, webb-, spel-, film eller reklambranchen? Grundläggande behörighet Ma 2b/2c Sh 1b Områdesbehörighet A5

16 Musik, konstnärlig kandidat 180 hp Piteå Komposition, kyrkomusik, klassisk musik, jazzmusiker, rockmusiker, studiomusiker. Behörighet Grundläggande samt godkänt antagningsprov Sista anmälningsdag 15 januari

17 Miljö-och hälsoskydd 180 hp vill du vara med och förbättra miljön? Grundläggande behörighet Ma 3b/3c Sh 1b Nk 2 (eller Ke1, Bi1) Områdesbehörighet A3

18 Civilekonom programmet 240 hp ledning av tjänsteverksamheter Grundläggande behörighet samt Ma 3b, 3c Sh 1b En 6 Områdesbehörighet 4

19 DATORGRAFIK Sagan om ringen, Superman konstnärlig kandidat 180 hp Luleå Grundläggande behörighet Ma 2b, Sh 1b, Områdesbehörighet 5 Arbetsprover Yrken: visual effect artist, character artist, visual effects supervisor 19

20 Psykologprogrammet 300 hp arbeta med människors psykiska hälsotillstånd Grundläggande behörighet Ma 2b, 2c Sh 1b Områdesbehörighet A5

21 Kandidatprogram i dans 180 hp Dans och cirkushögskolan Stockholm. Grundläggande behörighet och godkänt behörighetsprov Antagning ht 2014 senast 1 februari 2014

22 Dramatiska högskolan Stockholm kandidatutbildning 180 hp Program för scen, film och media Start höstterminen platser Sista ansökningsdag 15 januari Grundläggande behörighet Urval: praktiska prov, audition, antagningsprocess i flera steg.

23 Tekniskt/Naturvetenskapligt basår på Umeå universitet Du kommer att läsa: Biologi 1 och 2 Fysik 1 och 2 Kemi 1 och 2 Matematik 3, 4. 5 Grundläggande behörighet samt Ma 2b, 2c Då detta är en förutbildning tillämpas inte områdesbehörigheter. Du får platsgaranti på ex. Biomedicin, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Jägmästare och naturvetare

24 Högskoleprovet 2014 Provet består av 8 delprov inom olika kunskapsområden Du får göra provet flera gånger Räknas i fem år Kostar 350 kronor Alltid på en lördag 2 ggr per år Räcker inte dina betyg till gör provet! Ansök 15/2 eller 15/9 Läs mera på

25 Antagning ht 2013 Umeå Universitet Program BI HP Datavetenskap 11, Psykolog 21,65 1,6 Sjuksköterska 18,30 0,8 Civilekonom 18,50 1,15 Arkitekt 21,20 1,5 Digital medieprod. 16,81 0,75 Miljö o hälsoskydd 12,40 0,6 Samhällsvetarpr. 16,60 0,9

26 Stöd och hjälp vid funktionsnedsättning * Pedagogiskt stöd anteckningshjälp, förlängd tid vid tentamen, stöd av teckenspråkstolk * Handbok * Ansökansformulär

27 Hur går studierna till? Sammanlagt 40 timmar i veckan Eget arbete Föreläsningar Seminarier Grupparbeten Laborationer Examination Uppsats och examensjobb

28 Studentlivet bo och leva Studentlägenheter/rum i olika storlekar närmast Campus IKSU motion och sport Universitetsbibliotek Studieverkstad Studentkår och föreningar Utbytesår

29 Viktiga datum Besöka Högskoleprov Sommar- Program univ. kurser och kurser 26/2 15/2 15/3 15/4 Komvux Komplettering Antagning1 Antagning 2 slutbetyg 1/5 21/6 Juli Augusti

30 Anmälan En enda anmälan. Anmälan till program och kurser görs i en och samma på Upp till 20 utbildningsalternativ kan anges Du kan följa din anmälan (pin-kod) på studera.nu läsa kontrollbesked och även svara på antagningsbeskedet Betygsdatabas

31 Så här räknar du ut ditt meritvärde 31

32 Vägen till meritvärdet går via din gymnasieexamen När det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser, måste man göra ett urval bland dem som söker. Den med ett högre meritvärde får då en plats före den med lägre meritvärde. Du som ska ta en gymnasieexamen har möjlighet att få max 22,5 i meritvärde, men till många utbildningar räcker ett lägre meritvärde för en plats. 32

33 Vägen till meritvärdet går via din gymnasieexamen 1. För att få fram ett meritvärde måste du börja med att räkna om bokstavsbetygen till sifferbetyg. 2. Gå igenom hela betyget och multiplicera siffervärdet med kurspoängen. Gymnasiearbetet ska inte räknas med. 3. Lägg sedan ihop alla kurspoäng. Du får då och den fram den sammanlagda gymnasiepoängen. 4. Lägg ihop alla betygsvärden. Du får då fram det sammanlagda betygsvärdet. 5. Dividera det sammanlagda betygsvärdet med den sammanlagda gymnasiepoängen. 33

34 Jämförelsetalet är en bit på vägen.. Det värde som du får fram när du delat det sammanlagda betygsvärdet med den sammanlagda gymnasiepoängen kallas jämförelsetal. Om du inte får lägga till några meritpoäng är jämförelsetalet = meritvärdet. 34

35 Meritpoäng Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik = meritkurser. För att få meritpoäng krävs att du har lägst betyget E i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng. 35

36 Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng Meritkurser Moderna språk ger högst 1,5 meritpoäng* Engelska ger högst 1,0 meritpoäng Matematik ger högst 1,5 meritpoäng Man måste ha lägst betyget E Betygsvärdet för meritkursen räknas in i meritvärdet * Kurser i modersmål ger inte meritpoäng som modernt språk 36

37 Meritpoäng för moderna språk max 1,5 Språk 1 Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng 37

38 Meritpoäng för engelska max 1,0 poäng Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng 38

39 Meritpoäng för matematik max 1, 5 Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighets-kravet får du 0,5 meritpoäng. Exempel: Till en utbildning krävs bara grundläggande behörighet (Ma 1). Eftersom du har betyg i Matematik 2a får du 0,5 meritpoäng. Skiljer det mer än två nivåer mellan behörighetskravet och det betyg du har får du 1,0 meritpoäng: Exempel: Till en utbildning krävs Matematik 2a/2b/2c. Du har läst och fått betyg i Matematik 4 (=två nivåer över 2) och får då 1,0 meritpoäng. 39

40 Meritpoäng för matematik, fortsättning Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng Exempel: Om Matematik 4 krävs för behörighet och du har betyg i Matematik 5 får du 1,0 meritpoäng. Exempel: Om Matematik 3 krävs för behörighet och du har betyg i Matematik 4 och Matematik 5 får du 1,5 meritpoäng : Ma 4 = 0,5 och Ma 5 = 1,0. 40

41 Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde När du har räknat fram ditt jämförelsetal, kan du lägga på meritpoängen. Värdet du får fram då = meritvärdet. meritvärde 41

42 Urval och antagning Du kan delta i flera urvalsgrupper 42

43 När det finns fler sökande än platser till en utbildning gör man ett urval Om det är fler sökande än det finns platser till en utbildning måste man göra ett urval bland dem som sökt. Urvalet är alltså själva antagningen. Alla behöriga sökande deltar i urvalet till varje utbildning. Du konkurrerar med ditt meritvärde. Till många utbildningar kommer alla behöriga sökande in. 43

44 Så här fördelas platserna Betygsurval Minst en tredjedel av platserna på en utbildning går till sökande med betyg. Provurval Minst en tredjedel av platserna går till sökande som gjort högskoleprovet. Andra urvalsgrunder Högst en tredjedel av platserna går till sökande som prövas utifrån de kriterier högskolan beslutat om för en viss utbildning. Kan vara högskolepoäng, intervjuer mm. 44

45 Betygsurvalet görs i fyra olika grupper Betygsgrupp I, BI: gymnasiebetyg utan komplettering max 22,5 Examensgruppen BIex: enbart sökande med gymnasieexamen utan kompletteringar max 22,5 Betygsgrupp I, BII: gymnasiebetyg med komplettering max 22,5 Folkhögskolegruppen, BF: studieomdöme från folkhögskola max 4,0 45

46 Vårtermin

47 Prövning i hel kurs Elev som deltagit i en kurs och fått betyget F, eller inte betyg alls, får göra upp till tre prövningar kostnadsfritt. Elev som vill göra prövning i en kurs innan kursen är slut får betala 500 kr Ansökan görs i samarbete med studie- och yrkesvägledaren, senast i januari Läraren kontaktar sedan dig för handledning. Prövning i maj månad.

48 Utbildning & Rekrytering 13 februari på NOLIA Tema: Karriär och framtid Årets förebild: Dregen Mässa för val av utbildning och yrke. Många utställare, inspirerande föreläsare och roliga aktiviteter. Koll av ditt CV Möt utbildningsanordnare, företag, organisationer & myndigheter samt kommuner och landsting Mässguide kommer vecka 3

49 Umeå universitets Informationsdag 26 feb 2014 PROGRAM på väg till vår skola i jan/febr Vi delar ut det i klasserna på elvatid. Inledning i Lindellhallen SAMHÄLLSVETARHUSET 5 pass med föreläsningar Lärare delar ut uppgifter i förväg Obligatorisk närvaro.

50 Arbetsmarknadsdag 20 mars Var finns jobben i vår region? 50

51 Bristyrken Sverige 2015 Brandingenjör, högskoleingenjör Tandläkare Arbetsterapeut och sjukgymnast Yrkeslärare och lärare/forskare vid univ. Psykolog o socionom Kiropraktor och cytodiagnostiker Programmerare o systemerare Reservofficer