Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm"

Transkript

1 Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm

2 De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör alla instrument. B Melodi med legato ör alla instrument Kommentar till A och B: Det är inte tänkt a alla ska sela samtidigt. Däremot ges varje elev härmed möjlighet a öva in melodin tillsammans med sin lärare i två olika tekniker som däre er kan användas som man har lust. C Solo med ianoackomanjemang Kommentar: Kanske öjtsolo eller utvalda violinister som selar med iano? Baslinjen nns med, här ör Cello/Kontrabas om man har några duktiga elever som klarar de a (annars lärare?). D Tema med ull orkester och sång, unisont. Kommentar: Här rekommenderar jag a man öljer det arr som gjorts. E Tema i 6/8 med ull orkester och sång i stämmor, om möjligt. Kommentar: Här rekommenderar jag a man öljer det arr som gjorts men "Harmonistämmorna" ungerar ändå, om man låter bli a seci kt åtala 6/8 rytmen. Det nns även e örberedande material, "An die Freude_Nybörjarstämmor.d", som innehåller dels en nybörjarstämma ol om melodin är ör svår, dels en örberedande övning ör vers D där barn som selar stråkinstrument år öva a hi a sina toner innan de konronteras med stråkrytmen. Dessutom, vilket kan vara mycket användbart, harmonistämmor ör alla instrument. För några barn är antagligen de stämmor som nns, inkl melodin, ör svåra och då kan det kanske ungera med en av harmonistämmorna. Dessa harmonistämmor kan användas till A, B och E. Harmonistämmorna nns i C, Bb, Eb och F. De är u ormade som en koral och jag har ör enkelhets skull kallat stämmorna ör Soran, Alt, Tenor och Bas. Det är samma 4 stämmor ic, Bb, Eb och F och man kan å så vis hi a den stämma som är lämlig ör varje instrument utirån register och svårighetsgrad. Dessa harmonistämmor kan ri kombineras med olika instruments melodier rån A och B ör a å så vis skaa egna arrangemang som assar olika situationer. Tänk ri. Några instrumentgruer kan t.ex. bilda en egen kör. Till sist: Violin 1-4 skiljer sig örst i vers E. Där är de udelade å 4 stämmor. Dessa motsvarar harmonistämmorna vad avser 1,2,3 och det ungerar utmärkt vare sig alla selar melodi (alla har endast violin1) eller alla tre stämmor används. Den ärde stämman, violin 4 är en nybörjarstämma, örenklad i såväl D som E, och kan användas e er behag. an Alm, Göteborg mars 2014

3 Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Svensk text: Sven Bjerstedt Flute Ludwig van Beethoven arr: an Alm A h = 69 4 Oboe 4 Clarinet in Bb 4 Alto Sax/Horn in Eb 4 Bassoon 4 Horn in F 4 Trumet in Bb 4 Trombone 4 Tuba 4 Violin A Allegro q = 69 4 Violoncello/Kontrabas 4 Coyright Almusik AB 2014

4 2 7 Tt. Vln.

5 3 13 Tt. Vln.

6 4 19 Tt. Vln.

7 5 25 B j j j j Tt. j j j j Vln. B j j Vcl Solo

8 6 33 j j j Tt. j Vln. Vcl Solo j

9 7 41 j j j Tt. j Vln. Vcl Solo j

10 8 C 49 Solo? m dolce { Original Vln. 1 dolce C m dolce Vcl Solo w w w w = 55 { j b Original Vln. 1 Vcl Solo w w

11 9 61 { Original Vln. 1 n n j Vcl Solo w w w w = 67 { b n n j Original Vln. 1 Vcl Solo w w

12 10 Tt. Tim. Choir Vln. 1,2,3 Vln j.... j.. Ω Ω Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ Ó Ω Ω Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ Ó? { D j Sång en ger dig ny - a vän-ner Sång en gör dig glad och ri Du och jag till - sam-mans kän-ner Sång en ger dig ny - a vän-ner Sång en gör dig glad och ri Du och jag till - sam-mans kän-ner D Ω j j j j Œ Œ Œ Œ j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ j j j j Ω Ω j j Œ Œ Œ Œ j j Ω j j Œ Œ Ω Ω Ω j j Œ Œ Œ Œ. j. j j Œ Œ Œ Œ j j j Ω Œ Œ j j j j j j

13 Ω Ω Tt.. Ω... j.... j.... Ω Ω Ω... Ω Ω. Ω.... j.... j Ω Ω Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ n Œ Ω Ω Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ n Œ Tim.? Œ Œ Œ Œ j j Œ Ó j j { Ω Œ Œ Œ Œ j Ω Ω Ω Œ Œ Œ Œ j j j Œ j j j j Choir Vln. 1,2,3 Vln. 4 j j j j j gläd-jen i a va - ra vi! Ny - a vän-ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig kör. a, j gläd-jen i a va - ra vi! Ny - a vän-ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig kör. a, Œ Œ Œ Œ j j j j j Œ Œ Œ Œ j j Œ j j Ω Ω Œ Œ Œ Œ j j n j

14 12 Tt Ω..... Ω.... j j Ω Ω j j Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Tim.? j j Œ Œ Œ Œ j j { Ω j j j Œ Œ Œ Œ j Ω Ω Ω j j Œ Œ Œ Œ j j j Choir Vln. 1,2,3 j j j vi kan bli mil - li - on - er i en sång som al - la hör. Ny - a vän-ner möts i ton - er, j vi kan bli mil - li - on - er i en sång som al - la hör. Ny - a vän-ner möts i ton - er, j j j j Œ Œ Œ Œ j j Vln. 4 j j j j Œ Œ Œ Œ j j j j Œ Œ Œ Œ j j

15 13 91 Ω Ω Ÿ Tt. Ω j j Ω Ω Ω Ω Ω Ω j j n j Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Tim. 6 n j Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ 8? U Ÿ ~~~~~ 6 Œ Ó j j j j Œ Œ Œ Œ w 8 { Ω Œ j j j j j j Œ Œ Œ Œ Ω Ω Ω j j Œ Œ Œ Œ Choir Vln. 1,2,3 j j j sam-las i en väl dig - kör. a vi kan bli mil -li - on-er i en sång som al - la hör. sam-las i en väl - dig kör. a vi kan bli mil li j j j j j j - - on-er i en sång som al - la hör. j j Œ Œ Œ Œ Vln. 4 Œ j j j j j j Œ Œ Œ Œ n j j j Œ Œ Œ Œ

16 14 Tt. Tim. S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln q. = 120 E 6 8 Œ 6 8 Œ j Œ j 8 j j j j j j Œ 6 8 j Œ j? 6 8 j j j j j 6 8 j 6 8 { Œ Œ 8 Œ j Sång Sång Sång Sång q. = 120 E en ger dig ny - a vän - ner. Sång - en gör dig glad j j - en ger dig ny - a vän - n - er. Sång - en gör dig glad - en ger dig ny - a vän - n - er. Sång - en gör dig glad - en ger dig ny - a vän - n - er. Sång - en gör dig glad j j j j och och j och och j

17 Tt. Tim. 107? Œ n n Œ Œ Œ Œ n n Œ j Œ Œ Œ j Œ j j j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ j j j j j Œ n n j Œ 15 S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln. 4 { Œ ri. Du och jag till - sam - mans kän - ner gläd - jen i a va Œ n n j ri. Du och jag till - sam - mans kän - ner gläd - jen i a va Œ ri. Du och jag till - sam - mans kän - ner gläd - jen i a va Œ ri. Du och jag till - sam - mans kän - ner gläd - jen i a va Œ Œ n Œ Œ Œ n j j j ra ra ra ra

18 16 Tt. 115 Œ Œ Œ j j Œ j j j j j j j j j j j Œ a2 a2 Tim. Œ? j j j j Œ Œ { j Œ j j S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln. 4 Œ vi! Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ j vi! Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ vi! Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ vi! Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - las i en väl - dig Œ Œ j Œ j j Œ Œ

19 17 Tt. Tim. 123? j j j j n n j Œ n n Œ j j j Œ j Œ Œ Œ j j j j j j j j j Œ j Œ j j S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln. 4 { kör. a vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som al - la kör. a vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som al - la kör. a vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som al - la kör. a vi kan bli mil - li - on - er - i en sång som al - la n n j j j j j n n j j j

20 18 Tt. 131 Œ Œ Œ j j Œ j j j j j j j j j j j Œ a2 a2 Tim. Œ? j j j j Œ j Œ j j { S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln. 4 Œ hör. Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ j j hör. Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ hör. Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - la - s i en väl - dig Œ hör. Ny - a vän - ner möts i to - ner, sam - las - i en väl - dig Œ Œ j Œ j j Œ Œ

21 19 Tt. Tim. 139 j j n j j j j j j j? j j j n n n n j j S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln. 4 { kör. kör. kör. kör. a n a a a n vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som vi kan bli mil - li - on - e - r i en sång som vi kan bli mil - li - on - er - i en sång som j j n j j n

22 20 Tt. Tim. S. A. T. B. Vln. 1 Vln. 2 Vln. 3 Vln U U Œ j Œ j Œ j Œ U U Œ Œ Œ Œ Œ U U j j j j j Œ n U U U U n Œ j Œ Œ j Œ? U U j Œ U U j n Œ Œ Œ U Œ n Œ Œ { Œ al al al - la hör. - la hör. - la hör. Œ Œ al - la hör. rit. U U n Œ Œ U U j Œ n Œ Œ U U j Œ j Œ j Œ U U j Œ j Œ j Œ U U Œ Œ j Œ a2 rit. U U n Œ Œ U U Œ j Œ n Œ Œ a2 U Œ Œ Œ Œ n Œ Œ j Œ j U Œ Œ Œ Œ Œ j Œ Œ

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: Sammanställning utvärderingar MA och FA Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: En strukturerad

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer