viegajournal Logistikern på Viega 2/08 Nickelfria Sanpress-rör Den nya generationen rostfria rör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "viegajournal Logistikern på Viega 2/08 Nickelfria Sanpress-rör 1.4521 - Den nya generationen rostfria rör"

Transkript

1 Logistikern på Viega viegajournal 2/08 Bo Johansen är passionerad golfspelare på fritiden. Det händer att han stiger upp klockan fyra och kör till jobbet. Inte för att han är morgonmänniska, utan för att det rent logistiskt är smart att köra på morgonen när vägarna är tomma. Bo Johansen, Area Process Manager vid Viega, har arbetat med logistik större delen av sitt liv. Bo Johansen började på Viega år Anställningen hos Viega innebär att han nu har provat att arbeta hela vägen runt i försörjningskedjan både hos producent, grossist och distributör. Den bakgrunden är guld värd i arbetet med Viegas logistik i Norden. Sin uppgift på Viega kan Bo uttrycka kristallklart och utan onödiga ord: - Min uppgift är att hitta vinster, att eliminera fel och spill i processerna mellan Viega och våra samarbetspartner. Vi kan lika väl erkänna att när människor är inblandade finns också möjligheten till fel. God logistik handlar om att undvika onödiga saker och därmed skapa en bättre verksamhet. Till exempel är den tid som går åt för att hämta material ett klassiskt exempel på spilltid, eftersom man inte arbetar under denna tid och VVSfirman sällan kan fakturera fullt ut för den. - Logistik handlar om att göra det lätt att vid rätt tidpunkt leverera rätt antal varor till den plats där de ska användas, berättar Bo Johansen. Ibland kan Bo arbeta hemifrån så att han slipper körningen från sin bostad på Fyn till Viegas nordiska huvudkontor i Birkerød på Nordsjälland. På fritiden spelar Bo golf, med ett handikapp på 23. För övrigt gillar han skidsemester, helst i Davos eller Kitzbühel där han har varit tillsammans med ett kompisgäng minst tio gånger. Utgiven av: Viega A/S, Blokken 36, 3460 Birkerød, Tfn: , fax: , Ansvarig redaktör: Finn Bøye Nielsen. Redaktion: Johannes Bjerrum, Mikael Molander. Journalister: Johannes Bjerrum, Erik Udsen, Anne Marit Muri, Sampsa Heilä. Produktion: Molander Advertising A/S Upplaga: Utgivningsdatum: 1/ Materialet betraktas som vägledande, med förbehåll för ändringar och nationella krav. SE /08 Viega A/S - filial Sverige Bjurögatan 43 SE Malmö Telefon: Telefax: Klimatförändringar hotar dricksvattnet i Norden. Viega Journal har talat med två experter Nickelfria Sanpress-rör Den nya generationen rostfria rör Sida 4-5 Sida 6-7

2 2 Förord/innehåll Viega kompetens 3 Bästa läsare 3 Vem, vad, Viega Viega Journal är en av våra många kanaler till våra kunder, handelspartner och affärsförbindelser. Vi ser det som vår uppgift att informera om aktiviteter och produkter som moderna människor har användning för och som aktivt branschfolk har nytta av att använda. I detta nummer 2 av Viega Journal har vi lagt tyngdpunkten på ett av de fenomen som under senare år har präglat tillvaron för många människor de klimatförändringar som har medfört enorma nederbördsmängder och översvämningar på många ställen. Det är ett faktum att otroligt många människor har märkt av följderna av de skyfallsliknande förhållandena, och det har visat sig att alltför många människor inte har skyddat sig mot dessa nya förhållanden. Viega har under årens lopp utvecklat ett betydande sortiment och motsvarande stor expertis på området, så det är naturligt att vi här kan gå mer på djupet med orsak och verkan och inte minst lösningarna. För Viega är det centralt att följa utvecklingen i byggbranschen och att medverka till att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att hela tiden erbjuda utbildning och förmedla kunskap om vatten till VVS-branschen, så att den är rustad att stå emot tendenserna i byggbranschen också när det finns tecken på vikande aktivitet. Ju mer kunskap, desto bättre vägledning kan kunderna få med de bästa och mest genomtänkta lösningarna. Därför ligger vi på Viega alltid i framkant med utvecklingen och är ständigt redo med rådgivning, samarbete och information, så att framtiden inte kommer som en överraskning! Med vänlig hälsning Finn Bøye Nielsen Direktör Viega A/S Klimatförändringarna hotar dricksvattnet 6 Nytt nickelfritt alternativ 8 Ventiler med dricksvattensäkerhet 10 Designnyhet Ersätt plastvattenlåsen med elegant blank design 11 Hjälp, vi har översvämning! 12 Backventilen ska underhållas 14 Flexibel pressteknik med batteridrift och kardanled 15 Vinster för alla Vem, vad, Viega Viega är ett av världens största företag inom installationsteknik. Familjeföretaget drivs i dag i fjärde generationen, och Viega är komplett systemleverantör med ett brett produktsortiment inom rörledningssystem, inbyggnads- och avloppssystem för industrianläggningar, fartygsindustrin och hela byggsektorn. Viegas motto: Viega - always a better idea! uttrycker den kvalitet som har präglat företagets utveckling sedan starten år Viega kan dokumentera marknadens lägsta felprocent på färdiga produkter. Rent konkret innebär det att alla Viegas över olika produktartiklar röntgenfotograferas, vägs och kvalitetstestas under tillverkningen. En kedja av grossister, återförsäljare och installatörsföretag samarbetar med Viega för att föra fram lösningarna till konsumenten. Genom att optimera logistiken i första ledet skapar Viega fördelar för alla företag i försörjningskedjan, då konsekvenserna av Viegas Viega GmbH & Co. KG arbete märks hela vägen fram till konsumenten. På internationell nivå sysselsätter bolaget GMbH & Co. KG över medarbetare. Produktionen är förlagd till Attendorn-Ennest, Lennestadt-Elspe och Grossheringen i Tyskland samt till Kansas i USA. I de nordiska länderna företräds Viegas intressen av dotterbolaget Viega A/S i Birkerød i Danmark, varifrån Viega har fått en ledande position i Norge, Sverige och Finland.

3 4 Tema Nordiske badeværelser Tema i... 5 Varmare väder och mer nederbörd försämrar vattenkvaliteten Temperaturerna stiger och klimatet förändras. De globala klimatförändringarna ställer stora krav på vattenförsörjningen i Norden. När sommartemperaturerna blir högre minskar vattentillförseln, framför allt i Danmark och södra Sverige. Man får konstatera att det blir varmare på jorden. Den globala uppvärmningen påverkar i allra högsta grad vårt klimat och våra livsbetingelser, säger Peter Tanev, meteorolog på TV2 Danmark. ännu fuktigare, säger Peter Tanev. Även om utsläpp av växthusgaser kunde stoppas nu skulle den globala uppvärmningen fortsätta. Det tar tid innan växthusgaserna försvinner från atmosfären, och det tar också lång tid innan världshaven reagerar fullt ut på de förändringar som redan har skett, säger Per Holmgren, chefsmeteorolog vid Sveriges Television. Hårt och mjukt vatten I Sverige består dricksvattnet mestadels av mjukt vatten som är surt och fräter på vattenledningar av järn och stål. Kopparrör klarar sig bättre i mjukt vatten, och därför består över 90 procent av de svenska hushållens vattenledningsnät av kopparrör. Norge och Finland har också en stor andel kopparrör i vattenledningssystemen. I Finland är kopparrören i 20 procent av landets 2,6 miljoner hushåll under renovering. Vattenrören i finska bostäder ska repareras under loppet av de närmaste tio åren. ett rörledningssystem som är tillverkat helt i rostfritt stål. Det stoppar inte klimatförändringarna men det säkerställer i alla fall att inte några hälsofarliga ämnen avges. Viegas rostfria rörsystem, Sanpress Inox Värt att veta om vatten Det finns inte något ämne i världen som löser lika många ändra ämnen som vatten. Klimatförändringarna hotar dricksvattnet Peter Tanev, vädret TV2 Vattnets kretslopp accelererar Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) har havsnivån redan stigit cirka 8 cm sedan Beräkningar visar att världshaven kommer att stiga ytterligare fram till år Att havsvattennivån stiger är ett av de mest konkreta hoten. Salthaltigt vatten kan tränga in över land och begränsa tillgången till färskvatten och odlingsjord. Klimatuppvärmningen accelererar vattnets kretslopp, varvid nederbörden och avdunstningen ökar. De torra områdena blir ännu torrare, och de fuktiga I Danmark använder man sällan kopparrör för dricksvatten, eftersom 99 procent av befolkningen har hårt (kalkhaltigt) vatten. Kopparhaltigt dricksvatten kan utlösa diarré, kräkningar, illamående och magsmärtor. Rostfritt material är det bästa alternativet till koppar. Ett annat alternativ kan vara plaströr. Man ska dock vara uppmärksam på att det under särskilda omständigheter kan skapas en bakteriehaltig biofilm. Man brukar säga att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Gott dricksvatten är också en förutsättning för att exempelvis bryggerier, mejerier och slakterier ska fungera. Viega har sedan åtskilliga år tillbaka utvecklat lösningar för transport av dricksvatten som uppfyller de stränga kraven i EU:s dricksvattendirektiv. Viega Sanpress Inox är ett exempel på Hårt vatten: Naturligt förekommande källvatten och brunnsvatten med hög halt av kalciummagnesiumsalter (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat) från berggrund med mycket kalksten och gips som i Skåne och Danmark. Mjukt vatten: Förekommer typiskt i naturligt bäck-, flod- och sjövatten (ytvatten). Kan ge upphov till att plaströr avger kemikalier, påverkar ledningar, upplöser cement och betong. Andel av grundvatten som källa i kommunala vattenverk: Danmark 100 % Island 84 % Finland 55 % Sverige 27 % Norge 13 %

4 6 Nyhet i rostfritt - Ett exempel på Viegas ständiga utveck- Nyhet i rostfritt 7 ling. Nickelfria rör ger optimal korrosionsbeständighet i bruksvatteninstallationer. Nytt nickelfritt alternativ Som något helt nytt har Viega lanserat ett nickelfritt rostfritt rör i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det nya röret känns lätt igen på de gröna prickarna och ränderna på rörsidorna. Nickelfria rör som tekniskt har fått beteckningen Sanpress Rör lanseras av flera orsaker. Rören är hållbarare och ger med sig mindre vid värme och kyla. Det kan också visa sig att konsumenterna efterfrågar vattenrör som är hälsosamma att dricka vatten från. Här är det nya nickelfria röret ett spännande alternativ. Färre legeringsämnen Rostfritt stål är i dag erkänt som det bästa materialet i dricksvatteninstallationer och har i stort sett övertagit de konventionella galvaniserade rörens plats. Det beror på att de är lätta att montera och att de är korrosionsbeständiga. De nya nickelfria rören är ännu hårdare än rostfritt stål. De utvidgar sig mindre mellan värme och kyla och är samtidigt lika korrosionsbeständiga eftersom de innehåller mindre molybden och mer krom. Kort sagt, en ny högteknologisk produkt från Viega. Hälsosamt och hållbart Viegas nickelfria rör är de enda som lasersvetsas. I motsats till konventionella vattenrör finns det i Viegas nya nickelfria rör ingenting som ska slätvalsas invändigt, och därför krävs det inte heller någon efterföljande utglödgning för att stärka korrosionsbeständigheten. det mycket svårt att förväxla rören med till exempel Sanpress-rören som har gula prickar. Nickelfri Sanpress Rör används också inom industrin. Till exempel i tryckluftsanläggningar, eller rörledningar för demineraliserat vatten. Är nickelfria rör billigare än stålfria rör? Även om det är svårt att sia om framtiden, så försöker Viega säkra, att de oproportionellt höga prisökningarna på råvaror, som t. ex. nickel, inte faller över på byggprojektbudgetar. Genom att introducera nickelfria rör, bidrar Viega till en mer stabil prisutveckling. Bara under 2006 fördubblades nickelpriset på världsmarknaden. När det gäller VVS måste priset ses i förhållande till värdet av de lösningar som man använder materialen till. God materialkvalitet skapar lösningar som är mer värda. Om det till exempel visar sig att ett rör i en konkret lösning håller tio år längre har materialet visat sig vara mycket billigare för alla berörda parter. Konventionell TIG-svetsfog Sanpress Rör är godkänt för alla dricksvatteninstallationer i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Rören kan kombineras med Viegas pressrördelar för stål och rödgods. Nickelfri Sanpress Rör levereras i standarddimensionerna 12 till 108 millimeter. Gröna ränder och prickar Viega har infört gröna ränder på rörsidorna och gröna prickar på de nickelfria rören. Med de gröna markeringarna är Lasersvetsfog på Viega-rör ger betydligt bättre korrosionsbeständighet

5 8 Dricksvatten Dricksvatten 9 Med de ökande krav som ställs på kvaliteten på vårt dricksvatten krävs det i allt högre grad produkter som kan leva upp till målet så att dricksvattnet alltid håller hög kvalitet. Easytop-ventiler tillverkas av rödgods eller rostfritt stål, och i kombination med presskopplingar och rostfria rör får man en optimal installation där risken för både spalt- och spänningskorrosion är minimal och mycket mindre än vid installationer där t.ex. mässingsprodukter används. Viegas Easytop-ventiler: Ventiler med dricksvattensäkerhet Easytop ventil för flera olika system Återströmning av orent och bakteriehaltigt vatten är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten, och därför är skydd genom avstängningsventiler/kontraventiler som kan uppfylla kraven i standarden EN 1717 av avgörande betydelse. Det gör Viegas ventiler som kännetecknas av säkerhet genomförd i alla detaljer samt en rad fördelar: 1. Säkerhet vid användning och säkerhet mot frätning och korrosion. 2. Säkerhet med avseende på hållbarhet, lång livslängd och lättillgänglighet vid underhåll. 3. Säkerhet med avseende på hög dricksvattenkvalitet och att kraven i standard EN 1717 efterlevs. Det är välkänt att t.ex. kulventiler kan sättas igen på grund av kalk och orenheter i vattnet, och därför är Viegas Easytopfriströmsventiler och -kontraventiler konstruerade så att de rörliga delarna av spindeln inte kommer i direkt kontakt med vattnet och därför inte påverkas av avlagringar. Det innebär att ventilerna alltid kan manövreras lätt och glidande. Dessutom är ventilsätet av rostfritt stål som inte påverkas av exempelvis kalk, och de har en långsam och kontrollerad stängning som förhindrar tryckstöt och belastning av rörsystemet. - Efterhand som rostfritt stål används allt mer i bruksvatteninstallationer upplevs korrosion på grund av mässingsprodukter, som t.ex. avstängningsventiler. Orsakerna till korrosionen har varit svåra att komma underfund med, men det har mest att göra med vissa kombinationer av klorid, ledningsförmåga och hårdhetsgrader. Därför rekommenderar vi rödgods eftersom det inte medför samma risk. Easytop-ventiler omfattas också av Viegas utvidgade kvalitetssäkring och reklamationsrätt. Easytop-programmet omfattar friströmsventiler och kontraventiler i dimensioner från 15 till 54 mm diameter för presskoppling med SC-Contur. Dessutom en ventilkonstruktion med gänganslutningar, en ¼ tömningsventil/avtappningsventil och termostatstyrda cirkulationsventiler för varmvatteninstallationer. Till programmet hör också ett praktiskt hjälpverktyg som alla VVS-installatörer gillar en tryckprovningsbussning med avstängnings- och avtappningsfunktion, som kan monteras på och av med handen och som kan användas blixtsnabbt i en byggprocess för att spara tid. Det åligger både föreskrivande myndigheter, entreprenörer och utförare att säkerställa vattenkvaliteten genom att använda godkända produkter och följa bestämmelserna för uppbyggnad och montering. Det är också utgångspunkten för Viegas Easytop ventilprogram och anvisningar. Något annat kan inte löna sig i det långa loppet.

6 10 Design Reportage 11 Hjälp, vi har översvämning! Designnyhet: Ersätt plastvattenlåsen med elegant blank design Enligt Audun Martinsen på Brødrene Dahl i Norge fäster nordiska konsumenter större vikt vid modern design i badrummet. Marknaden är mogen för eleganta vattenlås. - Det är inte självklart att kunderna vill ha den billigaste produkten, säger Martinsen. Särskilt i de stora städerna är konsumenterna intresserade av innovativa designlösningar för badrummet. Många stadsbor har små badrum där det bara finns plats för ett litet glas- eller porslinshandfat på cm. Ett elegant vattenlås i enkel stil under handfatet gör ofta den lilla skillnaden som höjer helhetsintrycket av badrummet. Även om ett Eleganta vattenlås från Viega är något dyrare än ett plastvattenlås spelar ett par hundra kronor inte så stor roll när man håller på att förverkliga sitt drömbadrum för flera hundra tusen kronor. Samtidigt är både VVS-installatören och kunden bäst betjänt av att driftsäkra produkter används som har lång livslängd. - VVS-installatörer tycker om att ha med produkter att göra som har stil och känns bra att arbeta med. Viegas vattenlås är kända för sin läckra design och höga kvalitet, menar Martinsen. Flera möjligheter - Som leverantör bemödar vi oss om att erbjuda produkter som kunderna tryggt kan använda, men som de för att und- vika vattenskador och läckage inte bör montera själva. Att montera rör i badrummet är en uppgift för fackfolk, och vi fokuserar därför på att ge vägledning åt nya VVS-installatörer om nya produkter på marknaden. Enskilda VVS-installatörer visar kunderna olika alternativ andra VVS-installatörer använder plastvattenlås av gammal vana. - Vi uppmanar VVS-installatörerna att visa kunden minst fyra olika vattenlåslösningar så att kunden får ett reellt val och dessutom vilket är nog så viktigt uppmärksammas på nya produkter på marknaden, säger Martinsen. Lätt rengöring Viegas vattenlås, som är tillverkade i förkromad mässing, är lätta att göra rena. Kunden kan själv skruva av den nedersta delen av vattenlåset och rensa det. Det är viktigt för många kunder att vattenlåset också har lång livslängd och är säkra att använda. - Ett vattenlås i plast är absolut driftsäkert, men har inte samma höga kvalitet som ett rör av mässing och krom som har en livslängd på år, säger Martinsen. O-ringen i vattenlåset bör emellertid bytas ut efter några års användning för att säkerställa bästa möjliga funktion hos vattenlåset. - Vi märker nu att VVS-installatörer inte längre bara fokuserar på produkternas pris utan också på hög kvalitet och god design. Nu är det i mycket högre grad den yrkesmässiga stoltheten som är drivkraften, och fler och fler VVS-installatörer tycker att det är spännande att vara med och introducera modern design, samtidigt som de fackmässigt utför ett gott monteringsarbete. Produkt: Eleganta designvattenlås i förkromad mässing med två avstängningsventiler i förkromad mässing, system 1, 2 och 3. Fördelar: En solid produkt Lätt att använda Lång livslängd Höjer helhetsintrycket av badrummet Behovet av rådgivning till husägare om hur de skyddar sin fastighet mot översvämning är mycket stort. Under en enda dag sommaren 2007 tog danska försäkringsbolag emot över anmälningar om översvämning i källare, och nederbördsstatistiken visade att skadorna uppgick till 255 miljoner danska kronor. - De som har upplevt en översvämning med avloppsvatten glömmer det aldrig. Att få en blandning av avlopps- och regnvatten in i sin källare är inte roligt! Men man kan förebygga att det inträffar, berättar fackredaktör Susie Frederiksen vid Bolius, Boligejernes Videnscenter A/S ett oberoende rådgivningscenter för bostadsägare i Danmark. - Man kan skydda sitt hus mot stigande vattenmassor från avloppet med backventiler, pumpbrunn eller återsugningsskydd. Men rätt lösning kräver en genomgång av en auktoriserad rörmokarmästare och en bedömning av avloppssystemet, säger hon och pekar på det stora behovet av konkret rådgivning av bostadsägarna. Christian Skødt från Forsikring & Pension i Danmark kan mycket väl föreställa sig att försäkringsbolagen i framtiden kommer att uppmana husägare, som upprepade gånger haft översvämning, att skydda sina hus bättre. - Vi välkomnar naturligtvis att folk skyddar sig med backventiler, liksom vi rekommenderar stöldlarm till dem som drabbats av många inbrott. - Många människor som köper kök, platta skärmar eller bil nummer två skulle lika gärna kunna skydda sina hus genom dränering runt omkring och backventil. Det är en god investering, för även om man har en försäkring som täcker skadan, så kan den aldrig kompensera den olägenhet det innebär att ha översvämning i sitt hem, säger Christian Skødt. Så med 4000 skador efter ett ordentligt sommarskyfall kommer många att bli glada över att fackfolk inom VVS- och avloppsbranschen börjar diskutera hur man bäst och effektivast skyddar sitt hus och sina ägodelar.

7 12 Reportage Reportage 13 En backventil ska stänga automatiskt vid återflöde i avloppet, men den ska också kunna betjänas manuellt. - Backventilen ska placeras i eller i omedelbar närhet av det utrymme där avloppsstället finns, och det är inte tillåtet att leda ut spolvatten från toalett under uppdämningsnivån via en backventil, säger Jorma Lindström. Vidare ska det finnas en skylt bredvid avloppsstället med anvisning om hur backventilen öppnas och stängs samt en påminnelse om att den ska underhållas. - I mindre fastigheter är utgångspunkten att de boende ska veta var backventilen sitter och sköta underhållet. I större fastigheter med många boende är det större risk för att en backventil glöms i öppet läge, säger Jorma Lindström. Backventilen ska underhållas - Försäkringsbolagen har konstaterat att det vanligtvis beror på bristande underhåll av ventilerna om det uppkommer skador, upplyser Raimo Lehto, som är säkerhetsexpert vid finska Finansbranschens Centralförbund, avdelningen för försäkringslagstiftning och säkerhet. Och den erfarenheten delar han med andra i försäkringsbranschen. Om olyckan är framme och vattnet är på väg upp i t.ex. källaren ska backventilen träda i kraft. En backventil ska förhindra att vatten från spillvattenavloppet strömmar ut i utrymmen som ligger lägre än uppdämningsnivån i samband med t.ex. kraftiga regn. I hela Norden har behovet av backventiler stigit i takt med allt fler regnperioder, och inte minst försäkringsbolagen är positiva till behovet och användningen av backventiler. Finska vattenverk lämnar exempelvis inte någon ersättning för skador som beror på avsaknad av backventiler. - Vattenverket lämnar inte heller ersättning för skador som uppkommer till följd av bristande underhåll av backventilen som behöver minst en årlig service för att kunna skydda optimalt, berättar planeringschef Jorma Lindström vid vattenverket i Fossa, som ligger 12 mil nordväst om Helsingfors. Överingenjör Kaisa Kauko från finska miljöministeriet tillägger: - Man har kanske bara användning för sin backventil en enda gång under loppet av år, men då är det enormt viktigt att den är funktionsduglig och kan förhindra skador. Även om det inte är fel på själva backventilen kan bristande underhåll och inspektion leda till att avloppsvatten strömmar in i en fastighet. Viegas backventil Grundfix Plus

8 14 Nytt verktyg Viega kompetens 15 Flexibel pressteknik med batteridrift och kardanled Med ett genialiskt och patenterat kardansystem har Viega gjort presstekniken ännu flexiblare, så nu kan förbindningar pressas på de mest otillgängliga ställen utan besvär. Viegas flexibla pressverktyg. Med pressring och dragback från Viega är det lätt att komma åt på alla ställen. Tekniken att pressa ihop rör har ingen verklig konkurrens i förhållande till andra förbindningsmetoder, och pressverktyget är utvecklat och anpassat till samtliga Viegas metallpressystem. Men med Viegas nya kardandragbackar har man gjort ytterligare en landvinning i form av ännu större flexibilitet, eftersom presspistolen kan vridas i vilken riktning som helst och komma åt på de mest besvärliga ställen. Det sker utan att presskraft förloras och med hjälp av pressbackar från 12 och ända upp till 35 mm. Systemet är utvecklat för Viega Picco som är batteridriven och därmed är friheten i det närmaste total. Picco pressverktyg är lätt att hantera med en vikt på 4,4 kg inklusive pressbackar. Med hög presshastighet, pressning i en enda rörelse och automatisk retur får man alltid perfekta förbindningar, som i kombination med den extra flexibiliteten i kardandragbackarna klarar alla uppgifter oavsett hur invecklade de är. Med Picco och den tillhörande väskan med sex pressringar för dimensioner från 12 till 35 mm och en kardandragback kan alla förekommande pressförbindningar utföras snabbt och bekvämt. Den patenterade kardanleden kan också användas tillsammans med kraftigare pressverktyg, så vid rördimensioner ända upp till 108 mm kan man få nytta av den stora flexibiliteten vid pressning av svårtillgängliga rörförbindningar.. Vinster för alla Det är många företag som hjälps åt att få fram VVS-materialet i ett uppdrag. Ju bättre samarbete, desto större blir vinsten för alla inblandade parter. När fru Hansen ringer till rörmokaren om en droppande vattenkran är det svårt att förutsäga uppgiften. Men när en toalettstol ska bytas ut är det lättare. Ofta kan rörmokaren hamna rätt och få med sig rätt material i första försöket, om man börjar med att ställa några få bra frågor. På det sättet blir det en klart bättre affär. Spilltid är dåligt för affärerna. Till exempel spiller rörmokaren ofta tid när han hämtar material, och denna tid kan sällan faktureras fullt ut. Om man sparar en krona i kostnader hos tillverkaren, blir inbesparingen ännu större hos installatören och slutkunden. Det beror på att grossister och återförsäljare ska ha avanser som höjer priset ett steg för varje gång varan säljs vidare. - Ju mindre spilltid, desto bättre affär blir det för alla. Vi påverkar varandras marknader, och därför ska vi hjälpa varandra att sänka kostnaderna, säger logistikchef Bo Johansen på Viega, som arbetar med logistik. Produktfel är en dålig affär Logistik handlar också om att eliminera fel. Viega upptäcker sprickor och repor genom att röntgenfotografera alla produkter. Produkterna vägs dessutom alltid, så att man på Viega är säker att alla paket innehåller rätt material. - Grossister och återförsäljare ska inte spilla tid på att leta efter fel. Det är smartare Viegas höglager för alla att Viega eliminerar felen meddetsamma, menar Bo Johansen. Varje gång en vara expedieras och ligger på lager innebär det kostnader. Man kan ofta minska lagret genom att expediera flera order digitalt via Internet. Med digitala order kan producenten dessutom planera produktionen bättre, eftersom varorna kan tillverkas i rätt antal och inte behöver ligga och vänta på lager varken hos producenten, grossisten eller återförsäljaren. Digital expediering av order kommer att i framtiden bli vanligt inom VVS. - Alla är beredda att göra saker lite annorlunda om de kan se vinsten med det. Ju mer vi sänker kostnaderna, desto bättre affär blir det för alla företag i försörjningskedjan, säger Bo Johansen. Vill du veta mer om hur du eliminerar kostnader, så kontakta Viegas specialister. (+45) (+46) (+47) (+358) Logistiken i Viegas produktion är välsmord och modern. Alla varor röntgenfotograferas och vägs, så antalet fel är försvinnande litet.