VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 13. Sid 10 NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 NUMMER 2 NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 13. Sid 10 NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 NUMMER 2 NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND"

Transkript

1 NUMMER VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 DYRT ATT BETALA SENT NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND Sid 7 Sid 10 Sid 13

2 VÄRDSLEDAREN Föränderliga tider 1950 bodde det personer i Göteborg som var hänvisade till lägenheter av skiftande standard. Medelinkomsten var kronor om året och kilopriset för fläskkotlett låg kring 5 kronor. Det finns uppgifter på att bostadsförmedlingen vid årets utgång hade en kö på hushåll som sökte bostad varav helt saknade egen bostad. Det var på den marknaden, den 15 juni 1950, som Stiftelsen Familjebostäder bildades, med uppgift att förvärva och förvalta bostadsfastigheter. CATARINA DAHLÖF, VD Ett halvt sekel har passerat och företaget har med flera goda ledare i spetsen utvecklats varsamt. Olika perioder i bolagets historia har haft för tidsperioden passande fokus. 60-talet med ett tempo i bostadsbyggandet på lägenheter per år. 70-talet då Lövgärdet, Gårdsten och Rannebergen växte fram i snabb takt samtidigt som Familjebostäder hade uppdraget att förvärva och bygga om landshövdingehusen i Majorna och Kungsladugård. 80-talet då boinflytandeverksamheten kom igång på allvar i samband med ombyggnationer där hyresgästernas synpunkter och inflytande var viktig. 90-talet då företaget vann sitt kvalitetspris som sedan fick en fortsättning i en ny, mindre hierarkisk organisation. Det är svårt att förstå vidden av det ökade antalet medborgare i Göteborg från 1950 till nu. Lika svårt är det att föreställa sig vad de kommande 50 åren kommer att bjuda Familjebostäder i form av nya utmaningar. Om Göteborg skall skapa tillväxt och vara attraktivt för företag och arbetskraft måste fler bostäder skapas och lönsamheten i byggandet av hyresrätter måste lösas gemensamt av alla som har ansvar i byggprocessen. Att tillvarata de nya spännande möjligheter som 2000-talet erbjuder och omsätta dem i omtanke och service till våra kunder det är den stora uppgift vi på Familjebostäder har framför oss. Andan i företaget, den genuina Fambo-andan, den skall vi slå vakt om, för den är en förutsättning för att klara de kommande utmaningarna. Vi vill också slå vakt om alla våra kunder som bebor våra lägenheter och skapar trivsel i våra bostadsområden. Vi har många engagerade kunder i bland annat boendeföreningar som har ett stort engagemang för Familjebostäder och är trogna hyresgäster. Några av dem kan du läsa om i detta nummer av Värdsnyheter. Fira 50 år med oss år 2000, ett riktigt Jubileumsår! Catarina Dahlöf 1999 PÅ NÄTET Familjebostäders årsredovisning finns nu på Internet på vår hemsida. Adress 2 VÄRDSNYHETER

3 ÅSA MOHLIN Telefon Telefax E-post: Innehåll: Rättvisa i boendet finns det? Är det den som stått längst i kö som bäst behöver bostad? Skall ekonomin styra vem som får välja den bästa bostaden? Och vad är bäst? Gemensamt är att alla vill känna sig trygga i sitt hem. Vissa föredrar centrum, nära nöjen, service, kommunikationer och annat. Andra vill bo vid havet med utsikt, medan ytterligare några föredrar avskildheten på landet. Ungdomar värderar det centrala läget och är beredda att betala mer för detta. Annars tycker de flesta att hyran är för hög och den debatten lär fortsätta. Någon drastisk förändring av bruksvärdes systemet är inte att vänta. I det statliga betänkandet Bruksvärde och områdespreferenser i hyresrätt föreslås en ny modell för hyressättning för att stimulera nyproduktion av bostäder. Det går ut på att hyran sätts i relation till produktionskostnaden och att nivån låses för såväl fastighetsägare som hyresgäst i förslagsvis fem år. Utredningen konstaterar också att vi lever i helt olika världar; småorter med bostadsöverskott, storstäder med en begynnande bostadsbrist likt Göteborg, eller extremfallet Stockholm, där ytterst få kan köa sig till en lägenhet. I Stockholm regerar den svarta marknaden fullt ut. Desperata människor betalar svart för att få bli sambo med någon, för att på sikt kunna ta över bostaden när lägenhetsinnehavaren köpt bostadsrätt för pengar han fått under bordet. När man hör sådant, är vi glada att det i Göteborg och i Familjebostäder fortfarande går att få en alldeles utmärkt lägenhet med eget avtal direkt från värden. Är man dessutom boende hyresgäst har man förtur vid intern omflyttning! Rättvist? Ja, det tycker vi allt trogna hyresgäster skall ha fördel! ÅSA MOHLIN GAMMALT HUS SOM NYTT Koopmansgatan 9 har länge varit ett eternitklätt landshövdingehus med halvdålig inomhusstandard. Nu har det fått en rejäl upprustning och åter blivit en prydnad för sina invånare. TRÄFFPUNKT FÖR SAMARBETE Eriksbo har fått en ny Träffpunkt. Där samsas Familjebostäder, Eriksbo Kooperativa Förening, Stadsdelsförvaltningen och ett café. De vill ha många besökare. ORIGINELLA VINDSLÄGENHETER Några gamla torkvindar i Majorna har byggts om till små vindslägenheter med öppen planlösning och takfönster. GIVANDE ÅTERVINNING Att sortera sopor är lönsamt på flera sätt; vi hushållar med resurserna, skitar inte ner miljon och betalar inte onödigt mycket för avfallshanteringen. INSÄNDARE Läsarnas egna frågor och funderingar finns i slutet av tidningen VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION Utkommer med fyra nummer per år Ansvarig utgivare: Karin Kärrby Redaktör: Helena Åberg Layout: Anne Jönsson Formgivning: Propaganda Reklambyrå Omslagsfoto: Lena Paterson. VD-foto: Mats Bengtsson Besöksadress: Södra vägen 12 Postadress: Box 5151, Göteborg Telefon vx: Tryck: Palmeblads Tryckeri Värdsnyheter trycks på svanenmärkt papper. Manus till nummer 3/2000 skall vara insänt senast den 15 augusti. VÄRDSNYHETER

4 Prunkande grönt bland När flaggan är hissad på Siriusgatan 78, betyder det att kaffe kan avnjutas och plantor köpas. Sirius Örtagårdsförening är en grönskande oas med ett antroposof-inspirerat växthus och prunkande odlarsängar. Här finns Häxans Örtagård, Blomsterängen, Kryddgården, Rosengården, Läkeväxtavdelningen, Vilda Nyttoväxter, dammen och växthuset. hyreshus Sirius Örtagårdsförening inviger växthuset och en nyanlagd bäck i sommar. Dessutom kommer man att servera kaffe och sälja växter. Vi kommer att ha alla bäddar klara för odling i början av juni. Dessutom kommer vi att ha ett särskilt balkongprojekt, berättar Helene Stjernlöf, arbetsledare på Returhuset och djupt engagerad i örtagårdsföreningen. En annan speciellt spännande nyhet i år är den trädgård som anläggs av en kinesisk örtläkare. Örtagårdsföreningen har som mål att skapa trivsel och fungera som en mötesplats. Örtagården är uppbyggd kring människors olika intres- Många sliter för att ge Örtagårdsföreningens växter de allra bästa förutsättningarna. Foto Helena Åberg 4 VÄRDSNYHETER

5 V Ä RDSGRÖNT I LUSTGÅRDEN Det räcker inte med vår herres bidrag i ett trädgårdsmästeri. Det vill även till avsevärda insatser från bland andra Ali Abdulle för att grönskan ska trivas. Foto Lena Paterson Många arter i Örtagården. Foto Lena Paterson sen. Så ock skötseln; den utvecklas och förändras beroende på medlemmarnas intresse. Föreningen består till 50 procent av kvinnor och omfattar alla åldrar. Föreningen Sirius Örtagård startades på initiativ av boende i området 1998 och består idag av 20 personer. Familjebostäders roll i verksamheten är dels markägarens, dels understödjarens tillsammans med stadsdelsförvaltningen och Studiefrämjandet. Delaktighet och ansvar är viktigt för oss. Därför är det extra roligt med detta projekt eftersom det är initierat och drivs av de boende, säger Elna Hansson, boendekonsulent på Familjebostäder. Gärdsås är ett av Familjebostäders mest natursköna områden och förutom Örtagårdsföreningen finns även föreningen Sirius Ekologiska Odlarförening. och på Heden I sommar kommer två av Hedens grusplaner att förvandlas till ett grönskande trädgårdslandskap Hedens lustgård. Sirius Örtagårdsförening är förstås med och ansvarar för en av trädgårdarna. På Heden blir det trädgårdsfest mellan 29 juni och 24 september. Där kan du njuta av vackra planteringar och inspireras av grönskan. Och äta, dricka och koppla av i en oas, mitt i stadens centrum. Hedens Lustgård är en del av Göteborgsåret och genomförs av Projekt Göteborg Trädgårdsstaden år 2000 och Park- och naturförvaltningen. Projektet har tillkommit för att försköna staden och lyfta fram dess fina parkområden. Sirius Örtagårdsförening kommer bland annat att visa upp hur man kan försköna sin balkong med enkla medel. Lupiner. Foto Lena Paterson HITTA MER INFORMATION Hedens Lustgård en kvm stor trädgårdsutställning. Läs mer på 2000/ Sirius Örtagårdsförening Läs mer på under Föreningar: Örtagården Kristina Vargdunge, Helene Stjernlöf och Ulrika Bergkvist jobbar för att göra Örtagåden till en riktig lustgård. VÄRDSNYHETER

6 V Ä RDSHUS MED ANOR KOOPMANSGATAN 9 återfår sin forna glans Originalfönstren renoveras med varsam hand. Sådant här trä får man inte tag i idag, säger snickarna. För att öka värme isoleringen byts innerglasen ut mot energiglas. Foto Helena Åberg FAKTA OM RENOVERINGEN Åke Gustavsson ansvarar för renoveringarna av Koopmansgatan 9 och Dahlströmsgatan 5. Dahlströmsgatan 5 är ett betydligt enklare hus, men med lika stort behov av genomgripande renovering. Entreprenaden lades ut gemensamt för både Dahlströmsgatan 5 och Koopmansgatan 9 därmed kunde man få vissa samordningsfördelar. Det är inte långt mellan fastigheterna och renoveringsarbetet är av samma art vad gäller kök och bad i de båda fastigheterna. Ett av de många vackra trähusen i Majorna, som i alltför många år haft fiskartegel på fasaden (eternitplattor alltså), genomgår nu en omfattande renovering. Koopmansgatan behövde en genomgripande ombyggnad; stammarna var dåliga, några lägenheter hade inte bad/dusch, fönstren var dragiga och köken urmodiga. Sedan i januari genomgår huset en grundlig renovering. Vi tänkte försöka återställa den vackra fasaden med pilastrar och målad träpanel, säger Åke Gustavsson som ansvarar för renoveringen. Men det gick inte för det såg inte riktigt ut så under eterniten. Huset är byggt 1930 och många av detaljerna är byggda med högklassigt material. Fönstren är till exempel i mycket god kondition. Vi har därför kunnat renovera dem. För att öka värmeisoleringen byter vi ut innerglasen mot nya energiglas men behåller de gamla karmarna och bågarna. Kök och badrum däremot var i behov helt ny inredning vissa lägenheter hade varken bad eller dusch. KLART I SOMMAR Arbetena skall vara avslutade i juni och då har huset fått ny fasad, renoverade fönster och ny invändig målning och tapetsering, nya kök och helkaklade badrum, ny vvs, nytt elsystem och ny ventilation. Ursprungligen hade huset nio lägenheter. För att göra plats för bad- Delar av den ursprungliga inredningen finns kvar. Vackert fönster. Gammal garderob. Foto Lena Paterson 6 VÄRDSNYHETER

7 Dyrt betala hyran för sent Betala alltid i hyran i förskott och i god tid, så slipper du trista extraavgifter och inkasso. Så här gör Familjebostäder när hyran kommer för sent. Så här såg huset ut på ritningen en gång i tiden. rum, slogs två lägenheter ihop. De nyrenoverade lägenheterna blir inflyttningsklara i juni och hyrorna kommer att ligga på kronor för en etta på 38 kvm, och kronor för en trea på 70 kvm. Samtliga tidigare hyresgäster har valt att bo kvar i sina evakueringslägenheter och därmed behålla en lägre hyra. De nyrenoverade lägenheterna har som alltid i första hand erbjudits Familjebostäders befintliga hyresgäster, och de gick åt som smör i solsken. Koopmansgatan 9 är ett vackert välproportionerligt hus som ursprungligen haft pilastrar i trä på fasaden samt små vindskupor på taket. Hyran skall betalas i förskott, det finns med i hyresavtalet. Hyresbetalningen skall nå Familjebostäder senast den sista vardagen i månaden. Vid girobetalning rekommenderar bankerna betalning tre dagar före sista vardagen i månaden. 150 KRONOR EXTRA På Familjebostäder testar vi nu nya rutiner som innebär att vi sänder inkassokrav till dem som inte betalat sin hyra i tid. Vi kräver då hyresgästen på hyran samt 150 kronor i inkassoavgift, samt uppmanar honom/henne att meddela oss om hon/han inte anser sig vara betalningsskyldig. Om hyresgästen inte bestridit kravet eller betalat inom 10 dagar, kommer vi att vidta rättsliga åtgärder, vilket medför ytterligare kostnader. På Familjebostäder sköter vi inkassoverksamheten själva och blandar således inte in något utomstående företag. En notering om den försenade betalningen förs dock in i vår fastighetsdatabas. GRUND FÖR UPPSÄGNING Familjebostäder har enligt hyreslagen rätt att säga upp en hyresgäst som dröjt med att betala hyran med mer än en vecka efter förfallodagen. Hyreskravs nya telefontider Måndag kl 09-12, Tisdag fredag kl Högsbo, Tynnered, Eriksbo: Åsa Johansson: Majorna, Hisingen, Centrum, öarna: Nina Ytterström: Gärdsås, samt alla aviseringar: Inger Bewert: Kungsladugård, Kortedala: Marianne Csok: VÄRDSNYHETER

8 V Ä RDSPLOCK Ny Träffpunkt i Eriksbo Nu blir banden mellan Familjebostäder och föreningslivet i Eriksbo starkare genom Träffpunkten en gemensam lokal för föreningsverksamheten i Eriksbo, vägg i vägg med den kooperativa butiken. Den nya lokalen invigdes med pompa, ståt och tal. När man kommer till Eriksbo känner man tanken som Per Albin hade om det goda folkhemmet, sa kommunalrådet Gunnar Westerling i sitt invigningstal. Han berättade om hur föreningsverksamheten i Eriksbo startade: Ursprungligen jobbade vi i skyddsrummen där vi drev en mängd projekt alla var inte så lyckade, bland annat försökte vi odla växter i valven. Men nu har vi kommit upp i ljuset och fått ett eget rum i hjärtat av Eriksbo. Lokalen, som stått tom en Bakelser, cider och kaffe serverades vid invigningen. Träffpunktens café kommer dessutom att ha dagens soppa och varm paj på menyn. Foto Helena Åberg Kommunalrådet Kerstin Alnebratt, Gunnar Westerling ordförande i SDN Lärjedalen och Familjebostäders vd Catarina Dahlöf hjälptes åt att inviga Träffpunkten i Eriksbo. tid, blir nu en mötesplats med kooperativt café och datahörna. Dessutom kontor för Familjebostäder, Eriksbo Kooperativa Förening och stadsdelsförvaltningen. Därmed knyts banden mellan de olika verksamheterna i Eriksbo än fastare. Catarina Dahlöf, Familjebostä ders vd, uppmanade i sitt tal alla att vara modiga, prestigelösa och att tänka framåt. Finns i Träffpunkten: Familjebostäder: Siv Undén, områdesansvarig, Tony Gyllberg, besiktningsman, samt Christina Eriksson, Bo Berntsson och Babak Milanian, bovärdar EKF: Sture Lidfeldt, ordförande SDF: Elly Samuelsson, områdeschef, samt Ann Ljunggren och Birgitta Buller, byråassistenter Cafét: Birgitta Ödman Öppet Träffpunktens ordinarie öppettider är vardagar 9-17, utom tisdag då det är öppet ända till 18 Majornas Kulturpris till brasiliansk kampdansare Årets vinnare av Majornas Kulturpris blev Abada Capoeira, för sin brasilianska kampdans som bygger broar mellan olika folkgrupper och åldrar, som stimulerar och engagerar både kropp och själ i en spännande kulturyttring. MAJORNAS KULTURPRIS Majornas Kulturpris på kronor, ska uppmuntra kulturinsatser i Majorna. Priset kan delas ut till enskild person boende eller verksam i Majorna eller till föreningar eller andra med verksamhet i stadsdelen. Majornas kulturpris är instiftat av Majornas stadsdelsnämnd, Familjebostäder, Majornas Föreningsråd, Handelsbanken och Västra Hyresgästföreningen. SUSANNE CLAESSON Nya lägenheter i Sannegården? Familjebostäder har inbjudit en treprenörer att lämna skissförslag till cirka 90 hyreslägenheter i Östra Sannegården. Fem företag har visat konkret intresse och de har alla både erfarenhet och kompetens av liknande projekt. Nu har de tiden fram till 30 augusti på sig att utforma sina tävlingsförslag. Sedan ska det belutas om bygget ska bli av. MARTIN LARSSON 8 VÄRDSNYHETER

9 Beramad Kastanjeallé Nyligen fick Familjebostäder en tavla med motiv från Kastanjeallén vid Grevegårdsvägen. Konstnären som heter Tage Joklint har bott på Grevegårdsvägen i Tynnered sedan Kastanjeallén är så underbart vacker när kastanjerna blommar. Det blev liksom en trivselfråga att måla av den. Vi stortrivs här, säger Tage. Det är så lugnt och fridfullt och ändå nära in till stan. Tage har ett förflutet i den grafiska branschen. På 50-talet studerade han måleri och målar nu tavlor på heltid. Motiven hämtar han från sin omgivning, från naturen och från kusten. Kastanjeallén i olja av Tage Joklint. FIN UTEPLATS Tage fick Familjebostäders utmärkelse Finaste uteplatsen 1996, och det är inte svårt att förstå när man ser hans trädgård. Men det borde stått Britt Joklint på diplomet, för det är frugan som sköter trädgården. Där finns nu frodiga bestånd av persilja, rabarber och kejsar- Tage Joklint i Kastanjeallén. kronor. På hösten finns både röda vinbär, tomater och päron att skörda. Inte behöver man villa, när man har en sådan här uteplats, säger Tage. Fräschare hissar i Högsbo Markmyntsgatan 3 ska få sina hissar upprustade. Bland annat kommer den maskinella utrustningen att bytas ut och hisskorgarna få nya ytskikt. I stället för nuvarande slagdörrar blir det centralöppnande hissdörrar, vilket kommer att innebära att dörrarna stängs tystare. Arbetena kommer att påbörjas den 14 augusti och pågå cirka 10 veckor. En hiss kommer att vara tillgänglig under renoveringen. Det kommer mer information efter semestern. GUNNAR ANDERSSON Poängpromenad i Kortedala Söndagen den 14 maj arrangerade lokala hyresgästföreningen Vitsippan och Majblomman tillsammans en poängpromenad i Kortedala. Det promenerades i omgivningarna och svarades på kluriga frågor i det underbara försommarvädret. Den som ville kunde ta med sig av den fina kompostjord som Renovas komposteringsanläggning på Marieholm omvandlar matrester till. I mål väntade både kaffe och varm korv på deltagarna. Naturligtvis fanns både pris och pristagare i poängpromenaden. Vann gjorde Nelly Andersson med 8 rätt och hon gissade dessutom närmast på hur många ärtorna var i ärtburken som var utslagsfrågan. Alla är hjärtligt välkomna att vara med på nästa poängpromenad som annonseras i trappuppgången. TUULA NEVONEN En bukett vårglada Kortedalaflickor. VÄRDSNYHETER

10 V Ä RDS KONST I VÅ RA KVARTER FAMILJEBOSTÄ DERS NYASTE KONSTVERK: Keramiska frukter döljer och pryder Det har pågått något på Klareborgsgatan hela våren. Tre unga kvinnor har setts på gården vid ett flertal tillfällen. De har studerat tegelfasaden, hållit upp färgprover, tänkt. Nu behöver ingen undra varför. I dagarna sätts de upp. De nya konstverken som ska dölja gamla sopnedkasthål och glädja dem som går förbi. Passar på Klareborgsgatan. Helena Andersson, Hanna Järlehed och Eva Zethraeus hyr en lokal på Pater Nostergatan, i samma länga som Familjebostäders Bovärdsexpedition finns. Förr fanns det en chokladfabrik här, men med träget arbete har tjejerna förvandlat det till en keramikateljé på de två år som gått sedan de avslutade sin utbildning. De har bland annat byggt sin stora ugn själva. Men vi har också fått hjälp av killarna från Familjebostäder. De brukar titta in ibland. Själva tolkar de detta intresse som kulturellt, eller möjligen som konkreta utslag av Familjebostäders serviceambitioner. Hur som helst är de mycket nöjda med sin lokal och överallt finns material i olika stadier; lera, prover, obränt, färdigt. Mustigt gröna och gula stora fat. Tekannor i upplösning. Krukor med levande glasyr. ETT VACKERT UPPDRAG En dag kom Familjebostäders distriktchef i Majorna in på besök. Och slogs genast av den självklara tanken: Vi har ju ett jobb som ska göras. Varför inte låta uppdraget gå till våra egna konstnärer? Så fick Helena Andersson, Hanna Järlehed och Eva Zethraeus göra ett förslag till konstverk till Klareborgsgatan Något i keramik det sa sig själv, som skulle täcka hål i fasaden och gärna ha frukt som ett tema. Det här hände i höstas. Sedan dess har de besökt Klareborgsgatan många gånger. Tegelfasaden har sin egen karaktär, med många schatteringar; vilka former, färger, ytor passar på den? Funderingar, diskussioner, prover, nya diskussioner. Vi har gjort tre frukter var åtta ska monteras upp på väggen. Testa, prova, tänka efter, prova lite mer, kolla, diskutera, ändra, prova, bestämma, göra. Processen när tre konstnärer ska göra något tillsammans böljar fram och åter. Foto Eva Stööp 10 VÄRDSNYHETER

11 Keramiker gör gärna lite extra mycket kan hända innan sköra material är på plats. Det var bra att arbeta utifrån ett tema, säger Hanna Järlehed. Det håller ihop verken. Vi arbetar ju annars med olika tekniker. MOT NYA MÅL Nu är de första delarna färdiga, andra ligger i ugnen i väntan på bränning. Mättade jordfärger, mulliga former, skimrande ytor. Mot fasadens släta, matta, tegelnyanser. Familjebostäders hantverkare står för de tekniska lösningarna vid monteringen och det ska vara klart före semestern. Keramiska verk hanterar man inte lätt som fjädrar. De är tunga och ömtåliga. Hanna Järlehed kompletterar arbetet med extra styrketräning på fritiden. Sedan väntar nya uppgifter för de tre keramikerna på Pater Nostergatan. Bland annat två små sommarbebisar. När de sover snällt kommer knådandet och brännandet i Ateljéföreningen Chokladfabriken att resultera i nya keramiska alster. ANNE JÖNSSON Eva Zethraeus, Hanna Järlehed och Helena Andersson provar hur glasyrens gröna glans står mot den varierande röda tegelytan. SE MERA Den som vill se mer av Chokladfabrikens keramikproduktion kan göra en turné genom landet: Helena Anderssons verk säljs på Blås och knåda på Hornsgatan i Stockholm. Eva Zetraeus arbeten finns på Lerverk på Västra Hamnagatan i Göteborg. Hanna Järlehed har två utställningar i sommar: Den 18 juni öppnar en på Nolhaga slott utanför Alingsås och den 18 juli den andra på Sofiero slott utanför Helsingborg. VÄRDSNYHETER

12 V Ä RDSBLANDAT Originella lägenheter av gamla torkvindar De gamla råvindarna har kommit till heders. Nu byggs de om till vindsvåningar. Något som ställer alldeles speciella krav på själva planlösningen, som oftast saknar rumsindelning. Foto Velux I en grupp fastigheter i Majorna, byggda på 30-talet och ombyggda på 80-talet, står råvindarna och dammar. Taklutningen på husen är spetsig för att skapa höjd, och utgör därför en perfekt grund för takfönster. I några av husen har Familjebostäder byggt smålägenheter. Många landshövdingehus i Kungsladugård och Majorna hade ursprungligen vindskupor med fönster. Oftast fönster som enbart byggdes som dekoration innanför fanns det bara torkvindar. Fönstren och alla vinklarna i taket medförde ofta vattenläckage. Därför rationaliserades dessa fönsterkupor oftast bort när de stora renoveringarna gjordes. I andra hus byggdes taken utan fönster, men med stora vindsutrymmen som nu inte används till någonting. Dessa vindar innebär till stora delar en outnyttjad resurs som kan användas för att bygga trivsamma och charmiga smålägenheter. Genom att avgränsa ombyggnaden till få fastigheter i ett relativt begränsat arbetsområde skapade vi volym på arbetet och pressade därmed byggkostnaden, förklarar Åke Gustavsson för tidningen NYTT Trä, som gjorde en stor artikel om Familjebostäders vindsrenoveringar. Vi byggde relativt små lägenheter, kvm, eftersom efterfrågan på just centralt belägna ettor och tvåor är stor i Göteborg. Små lägenheter ställer speciella krav på själva planlösningen, något som till en början bekymrade arkitekt Elisabet Strandberg: För att skapa rymd och ljus i trånga utrymmen är det naturliga alternativet att arbeta med takfönster. I det här fallet utnyttjades en fönsterlösning som gav en kombination av takfönster och ett underkantshängt fasadfönster. Det innebär ett sammanhängande fönster i tak och vägg. Ett takfönster släpper in upp till 40 procent mer ljus än ett fönster i motsvarande storlek i en takkupa. I byggreglerna anges att fönstrets glasyta bör vara 10 procent av golvets yta. För takfönster räcker det oftast med 7 procent. 12 VÄRDSNYHETER

13 Inte riskfritt att hyra ut i andra hand De flesta har väl någon gång hyrt eller hyrt ut i andra hand. Men då tar man faktiskt stora risker. Nyligen fick vi brev ifrån en andrahandshyresgäst som bittert beskrev hur hon blivit illa behandlad av sin hyresvärd. Kontraktsinnehavaren hade inte vidareförmedlat hyresavierna, och när ärendet gick till inkasso, krävdes andrahandshyresgästen på alla merkostnader av kontraktsinnehavaren. Hyresavierna hade inte kommit fram på grund av att förstahandshyresgästen flyttat till annan ort och bytt namn i samband med giftermål. TUFFA BUD Den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste ha ett godkännande från Familjebostäder. Annars riskerar han eller hon att få flytta ut med omedelbar verkan när andrahandsboendet blir upptäckt. Kontraktsinnehavaren uppmanas vidta rättelse det vill säga omedelbart flytta tillbaka eller säga upp lägenheten. Skulle andrahandshyresgästen skada inredningen i lägenheten, är det förstahandshyresgästen som ansvarar för reparationskostnaderna. (Detta gäller även när Familjebostäder godkänt andrahandsuthyrningen.) Av erfarenhet vet vi att andrahandsavtal ofta är en källa till missförstånd och tvister. Därför vill vi helst inte ha andrahandshyresgäster, säger Åsa Mohlin. Vi lägger stor vikt vid att få en bra hyresgästsammansättning i våra fastigheter. Vi har ett internt omflyttningssystem och vi väljer hyresgäster med utgångspunkt från boendetid och hänsyn till dem som redan bor i huset, detta är oerhört viktigt för allas trivsel och trygghet. Familjebostäder får ofta kontakt med andrahandshyresgäster som tror att de kvalificerar sig till ett förstahandskontrakt genom att bo i andra hand. Så är inte fallet. Men Familjebostäder godkänner andrahandsuthyrning under vissa förutsättningar, till exempel om förstahandskontrakts innehavaren studerar eller arbetar under begränsad tid på annan ort. Snabbt IT på väg I Eriksbo pågår för närvarande uppgradering av Kabel-Tv-nätet. Målsättningen är att kunna erbjuda närmare hushåll Com Hems internet cable redan under juni i år. Efter två månaders testperiod av BoNets iin-tjänst (ADSL) med cirka 70 uppkopplade hushåll, teckandes nyligen ett samarbetsavtal, samtidigt pågår även diskussioner med Telia om att kunna erbjuda en motsvarande tjänst. Du hittar mer information och anmälningsformulär på vår hemsida JOHAN ELMBERG Filter mot våldsporr Kabel-TV-företaget Com Hem kommer inom kort att erbjuda hushållen en funktion som spärrar vissa kanaler på Canal+/TV1000. Då kan de som inte vill ha porr i sin TV, slippa det. Det är några av de kommunala fastighetsbolagen som skrivit till kabel-tv-företagen och krävt att våldsporren ska bort. Com Hem tog till sig kritiken. Filtret kan aktiveras/avaktiveras alltefter behag och lämplighet för tittarna, bra va! JOHAN ELMBERG BO PÅ ERIKSBERG? Lena H-Sundfeldt och Monica Kåberg som ansvarar för uthyrningen av Eriksberg är glada över det mycket positiva gensvar som de får. Funkisstilen med högt i tak (2.70!) ger rymd och ljus i lägenheterna. De öppna planlösningana är något som vi själva gillar och som vi märker att kunderna uppskattar, säger Lena och Monica. Alla våningarna i Familjebostäders nybygge kvarteret Ostindiefararen är uppe. Läget intill Göta Älv har en speciell lockelse även om inte alla lägenheter har utsikt över vattnet. Ännu finns möjlighet att göra intresseanmälan på telefon Lena , Monica eller via vår hemsida VÄRDSNYHETER

14 Vinn på återvinning ÅTERVINNING Glas i flaskor och burkar, papp och wellpapp, tidningar och broschyrer, plåt, metall, plast som dunkar, flaskor, burkar, användbara kläder. KOMPOSTERBART Alla slags matrester, frukt, grönsaksrester, äggskal, bröd, te-kaffesump, kaffefilter, blött hushållspapper, snittblommor, krukväxter, blomjord. RESTAVFALL Plastpåsar, dammsugarpåsar, blöjor, bindor, plastfolie, cigarettfimpar, snus, kattsand, trasiga kläder, textiler, glödlampor, porslin. MILJÖFARLIGT Elektronik, fotovätskor, oljor, bränslen, färg, lack, lim, lösningsmedel, nagellack, gifter, batterier, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, avfettningsmedel, tändvätska, termometrar, termostat, lysrör, lågenergilampor. Familjebostäders hyresgäster skulle kunna bli ännu bättre på att sortera och återvinna. Att ta sig tid lönar sig. Välsorterat och rent avfall innebär en betydligt bättre miljö. Sopor på rätt plats sparar inte bara pengar för Familjebostäder utan även för hyresgästerna. 74 procent av Familjebostäders fastigheter har tillgång till källsortering, men frågan är om alla tycker att det är lätt att sortera rätt. När sopor som kan återvinnas hamnar i restavfallet får vi betala för mer sophantering än nödvändigt. Skatten på restavfall kommer att höjas. Om alla hyresgäster återvinner så mycket som möjligt behöver taxehöjningen inte betyda hyreshöjning. Före årets slut kommer alla Familjebostäders hyresgäster ha tillgång till källsortering. Detta är en av anledningarna till att vi genom ett intensivt samarbete med Renova byggt upp 14 nya återvinningsstationer runt om i distrikten. Syftet är att ge ökad möjlighet för hyresgästerna att återvinna material. GÖTEBORGARE BÄST Sopor på rätt plats innebär en insats för miljön och inte minst för plånboken. Att ha minst två skräppåsar att välja på är alltid en bra början; komposterbart och restavfall. Vi Göteborgare är redan bäst när det gäller tidningar och glas, vi skulle kunna bli lika bra på resten av avfallet. Nära hälften av allt avfall från hushållen är biologiskt. Sorteras avfallet för kompostering kommer det till nytta igen. Efter att Renova har gjort näringsrika jordblandningar kommer kanske matresterna tillbaka till fastighetens blomrabatt. I Sverige gör vi oss av med mellan 200 och 300 kilo avfall per person och år. En liten del av detta är så kallat farligt avfall. Det skall sorteras för sig och lämnas till en miljöstation. Efter återvinning blir det inte så mycket kvar i den vanliga soppåsen. Allt som hamnar i restavfallet bränns och tjänar som energi. Det är väl värt att ta de extra minuterna som behövs för att skapa det kretslopp som fungerar till allas fördel. Vi Göteborgare kan bidra till att jordens resurser varar lite längre genom att återvinna våra sopor. MARIA BURNETT Sorterat. Foto Lena Paterson Sorterat. Foto Lena Paterson 14 VÄRDSNYHETER

15 FAKTA OM ÅTERVINNING I Göteborg finns fler hundra återvinningsplatser. Vill veta mer om sophantering se Renovas hemsida Återvinningscentralerna (det finns fyra i Göteborg) sorterar under Kretsloppskontoret (hemsida ) Avfallssortering allas ansvar Osorterat. Foto Lena Paterson Vem är det som har bestämt att vi skall sortera vårt avfall? Svaret är att riksdagen har bestämt det genom den nya miljöbalken som trädde i kraft 1 januari, Där står bland annat att hushållen skall sortera sitt avfall och lämna återvinningsbart material till återvinningsstationer. I Göteborg är vi lyckligt lottade att ha så många och fina återvinningsstationer. Familjebostäder har dessutom ökat tillgängligheten för våra boende genom att köpa ett antal stationer och placera dessa i våra områden. Med en bra sortering minskas utsläppen av farliga ämnen. Rökgasreningen i Sävenäs avfallsförbränningsanläggningen är mycket bra och den största mängden farliga ämnen fångas upp i olika filter. Trots detta kommer en del farliga ämnen ut via röken.om vi sorterar soporna minimeras denna skadliga effekt. Med andra ord: Sortera, och få ett rent samvete! MIA WHEELER ÅTERVINNINGSPLATSER NÄRA FAMILJEBOSTÄDER Bergsjön Västra Siriusgatan 44-52, Siriusgatan 88, Siriusgatan, mitt emot Q8-macken Björkekärr Lådämnesgatan 31, Stabbetorget 6, på baksidan Brämaregården Virvelvindsgatan 10, p-plats Eriksbo Eriksbo Västergärde 4, vid affären, Eriksbo Västergärde 19-34, p-plats, Eriksbo Östergärde 24-43, p-plats, Hjällbogärdet 53 Grevegården Grevegårdsvägen 20, i allén, Grevegårdsvägen 132, i allén, Grevegårdsvägen 194 Högsbotorp Bankogatan, p-däck mittemot nr 5, Marklandsgatan 25, p-plats, Penninggatan 1, p-plats, Riksdalergatan 10, Riksdalergatan 29, Skiljemyntsgatan 2, Skäpplandsgatan 1, p-plats, Spannlandsgatan 5, vid transformator, Örtugsgatan 1 Johanneberg Richertsgatan 4 Kortedala Norra Sjusovaregatan 6 Kortedala Kalendervägen 32, Kalendervägen 54, Kalendervägen 103, Kalendervägen 107, Tideräkningsgatan 4, Isdala, Tusenårsgatan 1, Kortedala Torg, Östra Midvintersgatan, vid affären Kungsladugård Jaegerdorffsplatsen, Lugnet 3, Slottsskogsgatan 92, Svanebäcksgatan 25 Majorna Godhemsgatan 3, Slottsskogsgatan 60, Såggatan 51 Sanna Jordhyttegatan 15, Öckerögatan 3 Sannegården Eketrägatan 14, Inägogatan 27 Skälltorp Akkas Gata 34, vid p-däck, Nils Holgerssons Gata, vid p-däck VÄRDSNYHETER

16 V Ä RDSNOTISER Mycket på gång i Majorna och Kungsladugård Nästan hälften av alla Familjebostäders lägenheter finns i Majorna och Kungsladugård. Därför arbetar Familjebostäder inte bara med bostäder, utan även med att stadsdelen får sin beskärda del av den offentliga servicen. Här är några av de aktiviteter som vi engagerar oss i. Sedan två år har Familjebostäder också en speciell boendekonsulent för trygghets- och säkerhets- boendekonsulenter; personer med stor social kompetens som frågor, Tommy Berg. Förutom samverkar med de boende, stadsdelsförvaltningen, skolan, närpogäster, personal och SDN, vid att vara en resurs för våra hyreslisen och övriga intressenter i bråk och störningar i lägenheterna, arbetar han även förebyggan- sociala projekt och satsningar som kommer våra hyresgäster de tillsammans med bovärdarna och deras barn till del. med satsningar på säkrare låssystem till lägenheter och allmänna Exempel på lokala projekt i Majorna/Kungsladugård är: utrymmen. Han ingår i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Klotterbekämpning i samverkan med skolan. samarbetar med vår personal och Fixargäng som jobbar tillsammans med vår personal under personer med särskilda behov SDF när det gäller bostäder till loven och som får ersättning i samt ingår i ett nätverk med form av ekonomiskt stöd till Vuxenenheten och Ekonomienheten i SDF och Närpolisen när lägerverksamhet. Museet i Klippan. det gäller projekt för yngre missbrukare. Miljöbesiktningar av hus och gårdar tillsammans med hyresgäster och bovärdar. Då kommer man överens om hur medel för Ny informatör skötsel och utemiljö skall satsas, Helena Åberg arbetar som informatör på Familjebostäder sedan och vad som skall prioriteras på kort och lång sikt. februari i år. Hon har lång erfarenhet i branschen. Sponsring av lokala klubbar, föreningar och skolan, bland Internet är det mest spännande som hänt inom media annat - pengar till narkotikapolisens skolinfo i Karl-Johans- och år sedan. Fast visst föredrar jag sedan jag började arbeta för 25 Kungsladugårdsskolan att läsa från papper, säger Helena som mest kommer att arbeta - datorer till Sannaskolan. med internetproduktioner. TRYGGHET OCH SÄKERHET I Majorna/Kungsladugård finns ÅSA MOHLIN Säker parabol tillåten Det är tillåtet att ha parabol på balkongen om den står så att den inte kan falla ned och skada person eller egendom. Den skall stå löst på balkonggolvet, och på ett sådant sätt att hela parabolantennen (tallriken), signalhuvud och övrig utrustning befinner sig innanför balkongräcket. Det är förbjudet för hyresgäster att sätta upp egna paraboler på annat sätt. Felmonterade paraboler kommer att tas ned, om nödvändigt genom handräckning från kronofogden. Hyresgästen får betala kostnaden för handräckning, säger Åsa Johansson på Affärsstöd hyreskrav, som ansvarar för dessa frågor. Detta kan i slutändan bli mycket dyrt. Saker på svalen fara vid brand Trapphuset är landshövdingehusens enda utrymningsväg och får inte belamras. Utrymningsarbetet vid en brand riskerar att bli rent omöjligt och sjuktransporterna kommer inte fram, säger Familjebostäders Lennart Segerdahl. Trapporna skall vara fria från såväl cyklar som barnvagnar och annan privat egendom. Bovärden kan hjälpa till med eventuell transport till Renova! 16 VÄRDSNYHETER

17 Städa och festa ett riktigt hästjobb Städa och festa? Sysslor som kan kombineras. Det gör de i Gärdsås. När media uppmärksammar Bergsjön, brukar det handla om nedskärningar i budget, ökad skadegörelse eller brottslig verksamhet det vill säga tråkiga saker som tyvärr händer och sker i alla stadsdelar men som Bergsjön fått ge ett ansikte. Här vill vi visa på motsatsen: Massor av bra och trevliga saker händer i Bergsjön och då särskilt i vårt Gärdsås. Här ett gott exempel på en verksamhet som pågått länge och som utvecklas och blir trevligare för varje år som går. Städdagen var ursprungligen ett av kommunens initiativ för att engagera kommuninvånarna i vårstädningen. De lokala föreningarna Simhopparen och Segelflygaren var redan från början engagerade i städdagen. TRADITION Inger Astbro, som sitter i ledningen för hyresgästföreningen Segelflygaren sedan 1979, minns den första städdagen. Då var det Renhållningsverket som delade ut redskap och hämtade in sopsäckar. Sedan bjöd dom på tårta och ordnade med poängpromenad. När kommunen 1998 skulle spara pengar, drogs städdagen in. Sedan dess är det Föreningslivet i Gärdsås tillsammans med Familjebostäder som gemensamt anordnar städdagen. Familjebostäder ombesörjer att säckar, arbetshandskar, räfsor, sopborstar och plockare finns på plats, och att grillkol, korv och kyckling levereras. Säckarna samlas in med hästkraft och det är ingen tvekan om att den nordsvenska hästen Edward är uppskattad. Vi har fått ihop ett trettiotal säckar plus några julgranar och ett par trasiga cyklar, berättade Peter Ryberg belåtet. Peter arbetar ideellt på Galaxen med hästarna och lägger mycket av sin fritid där. Foto Helena Åberg Därefter fortsatte städningen någon timme till, medan grillarna värmdes. Runt klockan ett serverades korv och grillad kyckling. Många duktiga och flitiga barn sopade och samlade skräp när fest kombinerades med städning ett härligt gäng som verkade ha mycket kul tillsammans. Termometern visade på sju grader, regnet hängde i luften. Tufft. Inger Astbro, verksam inom HGF Segelflygaren sedan 1979, är en eldsjäl som ställer upp i alla väder. Till vardags leder hon cirklar i porslins- och korgmålning. Hon tar gärna emot nya medlemmar. Ring henne på telefon ETT HÄSTJOBB Senaste städdagen startade klockan 10 på morgonen med samling vid Returhuset. Redskap delas ut och sedan städade vi gångar och grönytor. Sopsäckarna blev successivt hämtade med hästskjuts. Alltid var det några barn som ville åka med på flaket. Klockan 11 serverades det kaffe, läsk och bulle i Returhuset. VÄRDSNYHETER

18 INSÄ NDARE Vi tar oss friheten att korta insändare om det behövs. Hemliga portkoder ska ge större säkerhet En del hyresgäster undrar varför de inte får veta sina portkoder. SVAR Familjebostäder lämnar inte ut portkoderna i de hus där det finns porttelefon. Anledningen är enkel: vi vill öka tryggheten. Trappuppgångar och portar blir lätt tillhåll för uteliggare, och lekplats för busungar. Mer än 90 procent av alla bränder i trappuppgångar är anlagda. För att öka säkerheten, och därmed trivseln för våra boende, sätter vi in portlås. Men även i de trappuppgångar som har kodlås, förekommer det alltför ofta att objudna gäster tar sig in. Ofta har vi kunnat konstatera att de kommit in med hjälp av koden. Ett sätt att motverka detta är att inte lämna ut koden till hyresgästerna, de har ju sin nyckel. Familjebostäder ger därför numera endast ut koden till hyresgästerna i de fastigheter där det inte finns någon porttelefon. Vissa måste ändå ha tillgång till våra koder; posten, räddningstjänsten och polisen exempelvis och därför byter vi också koderna regelbundet. PS. Kostnaden för samtal via porttelefon står Familjebostäder för. Familjbostäders trivselregler Trappuppgången i vårt hus skall vara en trygg plats därför är det bäst att aldrig släppa in folk som Du inte känner. Trappuppgången skall vara en säker väg för evakuering och sjuktransporter därför får den inte användas för uppställning av cyklar, barnvagnar eller andra personliga tillhörigheter. Med tanke på allergiker och astmatiker är det förbjudet att röka i husets gemensamma utrymmen. Stäng ute tjuven och behåll värmen inne genom att hålla alla dörrar stängda och låsta. Låt oss alla hjälpas åt för att hålla rent och snyggt i vårt hus! Stulna tvättider ett vanligt otyg Nu har det hänt igen; någon har stulit min tvättid. Om jag exempelvis har tecknat mig för en tid mellan kl så har jag väl rätt att tvätta när jag vill under denna tid utan att för den skull någon annan stjäl tiden? Tänk så mycket enklare allt skulle vara om folk kunde hålla sig till reglerna. En del städar inte efter sig det liknar en svinstia, oftast är det samma personer. Det har hänt att jag avstått från att tvätta på grund av detta, eftersom jag vägrar att städa efter lortgrisar. För allas trevnad städa efter er! SVAR HYRESGÄST PÅ SIRIUSGATAN 16 Detta är tyvärr ett allt för ofta förekommande problem att man tar någon annans tvättid bara för att den inte är påbörjad när tvättpasset börjar. Det är inte tilllåtet att ta någon annans tvättpass överhuvudtaget under hela tvättiden. För övrigt håller vi helt med om att allt skulle vara mycket enklare och framförallt trevligare, om alla höll sig till reglerna och städade efter sig i utrymmen som vi nyttjar tillsammans. LARS KLINGENER 18 VÄRDSNYHETER

19 V Ä RDSINSÄ NDARE Slamrande hissar och stora sändare Jag bor i Högsbotorp och trivs i det stora hela i området och blir alltid väl bemött av bolagets personal. Men det är några frågor jag vill ställa: 1. Jag bor i höghuset på Axel Dahlströms torg. Mitt sovrum ligger vägg i vägg med hisstrumman och för ett par år sedan blev jag väldigt störd av flera smällande hissdörrar som gjorde att jag inte kunde sova. Jag tog kontakt med bovärden som sa att han ringde Kone hiss tre gånger för att få några dörrstoppar utbytta. Själv ringde jag Kone hiss mer än tolv gånger. När inget ändå hände var jag tvungen att ringa Hälsoskyddsförvaltningen så de kunde komma och mäta ljudet. Det var över den lagliga gränsen (50dB) och då blev det äntligen åtgärdat. Nu är det dags igen, denna gång på fjärdevåningen i vänstra hissen. Men jag orkar inte göra samma sak igen (som tog mer än ett halvår). Vad ska jag göra? Jag råkade få se i tidningen Arbetet att bolaget ska göra något åt hissarna i huset. Varför informerar inte bolaget hyresgästerna om sådant? Mina grannar klagar varje dag jag möter dem i trappan. 2. På taket på höghuset har stora mobiltelefonsändare satts upp. Är det inte farligt att ha sådana saker mitt bland människor? Är strålningen inte farlig? 3. Sen en liten mindre fråga som retar min nyfikenhet: Marken runt höghusen på Bankogatan 2-10 gjordes fint iordning för ett par år sen. Varför lade man ner pengar på att bygga lekplatser för barn när det nästan bara bor pensionärer där? SVAR REFLEKTERANDE HYRESGÄST 1. Vi beklagar att hissentreprenören inte åtgärdat fel i tillräcklig grad och detta har vi tagit upp med dem. Vi beslutade att hissarna skulle genomgå en totalrenovering under Det blev fördröjt i upphandlingsskedet av olika orsaker vilket föranledde en framflyttning av ombyggnaden av hissen till i år. Vi kunde inte informera om ombyggnaden innan vi själva visste. Dessutom ökade problemen med hissen markant vilket vi har försökt avhjälpa. Vi har nu gjort en större åtgärd för att hålla hissen igång tills den byggs om i augusti i år, Rosor till Lone! Våren kommer med stormsteg och vår vackra gård glänser av prakt. Allt bra som hänt med vårt boende hände när du Lone Urdshals, vår bovärd kom till oss. Du har skickligt bejakat och bevakat våra blommor, träd och buskar. Därtill vackert målade husfasader, rena snygga trapphus, service så gott som på stubben, vad kan vi mer önska av dig Lone och dina medhjälpare? Undrar tacksam hyresgäst ULLA-BRITT L (och säkert många med mig) vilket ni nu också har blivit informerade om. 2. Vi gjorde en mätning i lägenheten högst upp för över ett år sedan, som visade att det radiofrekventa fält som härrörde från basstationen, låg 1000 gånger lägre än det tillåtna gränsvärdet. De nya sändare som har satts upp håller samma låga strålningsvärden enligt operatören. 3. Hela området Högsbo är snart 50 år och när vi rusta de upp husen, tog vi också utemiljön av långsiktiga investeringsskäl. Även om det bor mest äldre i Högsbo idag, kommer på sikt en föryngring att ske. LARS KLINGENER VÄRDSNYHETER

20 V Ä RDSKORSORD B SVERIGE PORTO BETALT Familjekrysset Vinnare av krysset 1/2000 blev: Jan-Olof Lind, Hisings-Backa, Astrid Magnusson, Riksdalersgatan, Helge Samuelsson, Riksdalersgatan, Märta Rynmark, Stenklevsgatan och Roland Bärnsten, Grevegårdsvägen. GRATTIS säger vi, en skraplott kommer med posten! Lösningen till krysset i nr 2/2000 vill vi ha senast den 15 augusti. Adressen är Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg Namn: Adress och postadress: