Riktlinjer sponsring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer sponsring"

Transkript

1 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för så många människor som det bara är möjligt. Tack för ditt engagemang och varmt välkommen med din sponsringsansökan. Standardvillkor som ska bifogas samtliga idrottsöverenskommelser Tänk på att specificera nedanstående punkter med placering, storlek, antal gånger, datum i ansökan. Allt material(budskap, text etc) tillhandahålls av PiteEnergi. Utskrift sker av förening. Tryck på matchställ(strl, placering). Annons i matchprogram(strl, färg/svartvitt) Speakerbudskap vid minst tre tillfällen. Minst två tillfällen per säsong, separat budskap biläggas på hemmamatch i form av flyerutdelning till publik (datum) Vid minst två tillfällen per säsong kan PiteEnergi besöka hemmamatch och behöver då en särskild yta avdelad på lämplig plats. PiteEnergi vill kunna visa bredden av sitt sponsorskap och föreningen åläggs därför att tillhandahålla lagfoto på samtliga lag som anses ingå i sponsorskapet. Fotot/fotografierna ska överlämnas senast 3 månader efter avtalets undertecknande. Föreningen ska fundera igenom vilka insatser utöver ovanstående som man kan tänka sig att finnas tillgänglig för. Föreningen ska vara representerat i Framtid Pite samt delta på möten. Standardvillkor som ska bifogas samtliga övriga avtal (förutom idrottsavtal) Specificera nedanstående med placering, storlek, antal gånger, datum. Allt material(budskap, text etc) tillhandahålls av PiteEnergi. Utskrift sker av förening. Tydligt PiteEnergi-budskap i program och/eller affisch samt vid ev annonser i media. (Ska specificeras i avtalet). Speakerbudskap vid minst tre tillfällen under arrangemanget i det fall speaker finns. Separat budskap i form av flyerutdelning till publik (datum) PiteEnergi vill kunna visa bredden av sitt sponsorskap och organisationen åläggs därför att tillhandahålla foto från arrangemanget som visar PiteEnergis engagemang. Fotot/fotografierna ska överlämnas/mailas senast 2 veckor efter arrangemanget. Föreningen ska fundera igenom vilka insatser utöver ovanstående som man kan tänka sig att finnas tillgänglig för. Intern marknadsföring Ansökande part ska redogöra för hur aktiva, ledare och övriga intressenter till föreningen informeras om PiteEnergis mål, mening och syfte med sponsringen. (PiteEnergi tillhandahåller informationen). (Årsmöte, digitala utskick, hemsida, postala utskick etc). Extern marknadsföring Föreningen ska redogöra för hur man aktivt uppmuntrar föreningens aktiva, ledare och övriga intressenter att välja PiteEnergi som elhandelsbolag. Övrigt Den sponsrade ska vara elhandelskund hos PiteEnergi Handel AB, vilket ska framgå av avtalet(i de fall föreningen har elhandelsabonnemang). Fördelning Föreningen ska, på ett enkelt sätt, i ansökan precisera ändamål och fördelning av pengarna. (Dam, herr, ungdom, resor, kläder etc), samt hur pengarna fördelas. Ansökan: Prövning sker efter skriftigt inkommen ansökan finns på piteenergi.se Beslut om PiteEnergis medverkan sker två (2) gånger per år: mars månad ansökan ska vara inne senast 28 februari. September månad ansökan ska vara inne senast 31 augusti.

2 2 PiteEnergi kommer att priorietera de sponsringsansökningar som innehåller konkret information och idéer för hur ansökande part kan hjälpa PiteEnergi att uppfylla de mål som är kopplade till sponsorsyftet. Fakturering Överenskomna fakturor ska ställas till Pite Energi Handel AB, Box 738, Piteå. Som fakturareferens ska PEULBE anges. Riktlinjer som PiteEnergi förhåller sig till Skatteverket (SKV) har, på uppdrag av regeringen, tagit fram riktlinjer vad gäller avdrag för sponsring. För att sponsringen skall vara avdragsgill krävs det enligt SKV att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade parten. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna. Om sponsorn inte har utnyttjat motprestationerna, t.ex. rätt att använda en symbol i sin marknadsföring, medges i normalfallet inte avdrag. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill betraktas den som gåva och är därmed inte avdragsgill. I vissa speciella fall, utan direkt motprestation, kan sponsringsutgiften vara en avdragsgill indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter. Vid utgifter för forskning och utveckling samt personalkostnad krävs inte heller direkt motprestation. Sponsorn måste kunna redovisa innehållet i sponsringsavtalet. Avtalet kan vara muntligt men bör av bevisskäl vara skriftligt. Av avtalet skall framgå vilka direkta motprestationer som erhålls. Om det är fråga om fler olika slags motprestationer, såsom vid sponsringpaket, bör ett detaljerat avtal upprättas. Varje del i ett s.k. sponsringspaket måste bedömas för sig när det gäller avdragsrätten.

3 3 Sponsringsansökan Ansökningsdatum:. Förening/Organisation: Organisationsnummer: Adress:. Postnr: Ort: Telefon: Mobil: E-post:. (skriv tydligt) Kontaktperson: Mobil(om annan än ovan):. E-post(om annan än ovan):. Område Lokalt Regionalt Nationellt Kategori Idrott Kultur Samhälle Ungdom Ålder. -. Manligt Kvinnligt Både och Belopp som ansökan avser.. kr, Inkl reklamskatt, moms och ev tryckkostnader för logo på dräkter etc.

4 4 Beskriv föreningen/organisationen/verksamheten/arrangemanget Beskriv föreningens/organisationens/verksamhetens/arrangemangets utvecklingsgrad, vilka är målen på kort respektive lång sikt? Utöver sponsringsgrunden finns det intresse för föreningen att ta på sig mer arbetsinsatser mot betalning? Ja Nej Finns förslag från föreningen på arbetsinsatser denna kan utföra åt PiteEnergi:

5 5 Redgör för hur föreningens intressenter* får information om PiteEnergi? Redogör för hur föreningens intressenter* uppmuntras att välja PiteEnergi som elhandelsbolag. Redogör för hur sponsorstödet fördelas inom föreningen Redogör för hur sponsorsamarbetet kan ge mervärde till PiteEnergis kunder: *Intressenter = spelare, ledare, funktionärer, publik, föräldrar etc. Underskrift Namnförtydligande

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 27 oktober 2005. Förskolan och skolan som kanal för utomstående Företag, föreningar,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer