Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt"

Transkript

1 Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring - res tryggt och säkert året runt Gäller fr.o.m. 2 juli 2012

2 Så resan blir som du tänkt dig Det finns inga garantier för att din resa blir som du tänkt dig. Sjukdomar, regnoväder, vulkaner, badförbud och snöbrist kan ställa till det och förstöra resan som du längtat efter och lagt mycket pengar på. ERVs Årsreseförsäkring är därför utformad för att inte bara skydda dig utan även din upplevelse. Försäkringen gäller i ett år, för obegränsat antal resor utomlands till ett fast pris. Försäkringen är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Vår Årsreseförsäkring gör visserligen inte en misslyckad resa roligare men den ger dig en andra chans att uppleva drömresan. Nyteckningserbjudande: Gäller även för resor i Sverige Första året du köper vår Årsreseförsäkring ingår resor i Sverige (resan ska vara i minst två dygn). Det innebär exempelvis att du kan få ersättning om du under resan blir sjuk och inte kan gå på en konsert, fotbollsmatch eller utnyttja det fritidshus du hyrt. 2

3 Försäkringen i korthet Ny resa Det här är ett bra exempel på hur vår Årsreseförsäkring skyddar din upplevelse. Blir du sjuk och sängliggande mer än halva din resa, och resan är minst sju dagar, kan du och din medresenär eller hela familjen få en helt ny resa. Räkna ihop sjukdagar. En sjukdom kommer sällan ensam. Med vår Årsreseförsäkring får ni räkna ihop era sjukdagar om ni varit sängliggande olika dagar. Det innebär att hela familjen kan få en ny resa om det totala antalet sjukdagar är fler än halva antalet resdagar. Oväntade händelser. Det finns ju så många andra oväntade händelser som kan förstöra en resa, exempelvis om barnen får öroninflammation och inte kan bada. Med vår Årsreseförsäkring kan du därför också få en ny resa om du blir sjuk och syftet med resan förstörs. 3

4 Semestersabotören Extrema situationer kräver en extremt bra försäkring. Därför skyddar försäkringen även vid extrema och oförutsedda händelser. Exempelvis om något dyker upp under resan, det kan vara maneter, hajar eller oljeutsläpp som gör att du inte kan bada. Eller när du på vintersemestern inte kan åka skidor på grund av extrema väderförhållanden. Sjukvårdskostnader upp till SEK Du som blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan och exempelvis behöver uppsöka läkare eller köpa medicin får ersättning. Med andra ord ersätter vi självrisken i hemförsäkringens reseskydd. Självrisk på hyrbil Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil så kan det bli väldigt dyrt om något händer. Men om du har vår Årsreseförsäkring så ersätter vi dig för självrisken med upp till SEK. 4

5 Förkortad och förlängd resa Oförutsedda händelser är svåra att skydda sig mot. Blir din resa förkortad eller förlängd mer än 12 timmar ger vi dig därför en fast ersättning. Det är exempelvis skönt för dig som måste ta ut en extra semesterdag på grund av att flyget hem blev försenat. Evakuering (katastrofskydd) Du har pusslat ihop en egen resa och själv bokat hotell och flygresa. Mitt under din vistelse händer något oväntat, exempelvis en översvämning så du måste evakueras. Då hjälper vi dig ekonomiskt så du kan ta dig till en säkrare plats och ordna med nytt boende. Avbokningsskydd arrangemang Du har själv bokat en weekendresa för att gå på konsert men blir sjuk under resan och kan inte utnyttja din konsertbiljett. Då får du ersättning för konsertbiljetten av oss. Hemreseskydd Du har bokat en reguljärresa. När du ska hem visar det sig till exempel att flygbolaget du reser med har gått i konkurs. Vi ersätter med nya flygbiljetter (motsvararande ursprungsbiljettens pris) så du kan ta dig hem. Det här kostar försäkringen per år Världen (exkl Sverige) *Sverigetillägg 1:a året Familj sek Ingår Par/sambo 905 sek Ingår Singel 565 sek Ingår Priset gäller fr.o.m. 2 juli 2012 Familj är: Du/makar/sambor/registrerade partners och hemmavarande barn mellan 0 och 23 år och som tecknat ERVs Årsreseförsäkring. Som barn räknas medföljande gemensamma barn eller barn till en av de vuxna som gemensamt beställt resan och som tecknat ERVs Årsreseförsäkring. Vid gemensam vårdnad går det även bra om barnen är skrivna hos den ena av föräldrarna. Par/sambo är: 2 personer (resenärer) som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförda på samma adress. För att räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gift eller har registrerat partnerskap med någon annan. *Nyteckningserbjudande: Se sid 2 i broschyren. 5

6 Det här ingår i Årsreseförsäkringen Försäkringsomfattning Högsta ersättningsbelopp i sek per resenär/familj A. Ersättning vid sjukdom och olycksfall - Ny resa (Resans längd ska vara minst 7 dagar) Ersättning till dig Dagsandelar eller Ny resa om mer än halva antal resdagar förstörs. Ersättning till en medresenär Dagsandelar eller Ny resa om mer än halva antal resdagar förstörs. Sammanräkning av sjukdagar inom familjen Om fler familjemedlemmar är drabbade olika dagar, sammanräknas dagarna. Dagsandelar eller Ny resa om mer än halva antal resdagar förstörs. Gäller vid inläggelse på sjukhus eller vid ordinerat sängläge/vila på rummet. Dagsandelar av resans pris Vid Ny resa max Dagsandelar av resans pris Vid Ny resa max Dagsandelar av resans pris Vid Ny resa max / resenär, dock högst /familj B. Ersättning vid avbokning av arrangemang Vid avbokning av arrangemang p.g.a. sjukdom/olycksfall under resan, ersätts outnyttjad del /resenär/medresenär, dock högst 8 000/ familj och händelse C. Ersättning vid krig, terrorhandlingar och naturkatastrofer Merkostnader Vid krig/politiska oroligheter/terror/naturkatastrofer ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för resa till en säkrare plats. Dagsandelar Vid krig/politiska oroligheter/terror/naturkatastrofer där du måste avbryta resan för en tillfällig vistelse på ett resmål med sämre standard eller måste återvända till Sverige /resenär /resenär, dock högst /familj D. Semestersabotören Om du inte kan bada/dyka p.g.a. maneter, hajar, giftalgblomning eller annan miljökatastrof i vattnet. Om du inte kan utöva din vintersport p.g.a. extrema väderförhållanden. Händelsen ska ha inträffat då du befinner dig på resmålet. 200/dag/resenär, dock högst Ersättningen kan inte överstiga resans pris. E. Ersättning vid förkortad och förlängd resa - Ny resa Försening mer än 12 timmar - Schablonersättning. Ny resa - om resan är minst 7 dagar och mer än halva antal resdagar förloras /vuxen 1 000/barn Ny resa max / resenär, dock högst /familj F. Hemreseskydd Merkostnader för hemresa om hemresa inte är möjlig p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse som drabbar transportören och som inträffat efter det att resan påbörjats (konkurs, betalningsinställelse eller indragna transporttillstånd) 5 000/resenär, dock högst /familj Ersättningen kan inte överstiga resans ursprungliga pris. G. Ersättning för självriskerna för läkekostnader och hyrbil Läkekostnader upp till självrisk i hemförsäkringen max Skada på hyrbil upp till självrisk max

7 SAMMANFATTNING VILLKOR Gäller Årsreseförsäkring fr o m 2 juli 2012 De fullständiga villkoren hittar du på eller ring vår kundtjänst på för att beställa ett exemplar. VIKTIG INFORMATION ATT TA DEL AV INNAN RESAN PÅBÖRJAS Försäkringen innehåller undantag, aktsamhetskrav och begränsningar. För att du ska få full ersättning ställs dessutom vissa krav på dig som du kan läsa om under respektive avsnitt, under allmänna villkor och i lagstiftning som försäkringsvillkoret hänvisar till. Om du inte uppfyller kraven kan ersättning sättas ned eller helt utebli. Läs även begreppsförklaringarna i början av villkoret. I. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Allmänt färdmedel är tåg, flyg, buss eller båt i reguljär trafik samt taxi, det vill säga färdmedel avsedda att användas i passagerartrafik för allmänheten. Barn 0-11 år: För barn mellan 0-11 år gäller särskilda regler vid sjukdom och förkortad och förlängd resa. (Moment A och E i villkoret.) Dagsandel är resekostnaden delade med samtliga resdagar. Resekostnaden är, före avresan, betalda kostnader för resa och logi enligt för researrangör eller stuguthyrare fastställd prislista. Familj är du/makar/sambor/registrerade partners och hemmavarande barn mellan 0 och 23 år och som tecknat ERVs Årsreseförsäkring. Som barn räknas medföljande gemensamma barn eller barn till en av de vuxna som gemensamt beställt resan och som tecknat ERVs Årsreseförsäkring. Läkare är om inte annat anges i dessa villkor, den behandlande läkaren på resmålet som ska vara behörig och ojävig. Medresenär är den som, gemensamt med resenären, beställt resan och tecknat ERVs Årsreseförsäkring. Naturkatastrof är en naturhändelse av stor omfattning, på eller i direkt närhet av resmålet där resenären befinner sig, och som av lokala myndigheter betraktas som en katastrofsituation som kräver extraordinära insatser. Ny resa kan du få enligt momenten A och E om fler än halva antalet resdagar förstörs förutsatt att resan har en sammanhängande reslängd på minst sju (7) dagar. Ersättning lämnas så att 65 % av kostnaden för den förstörda resan betalas kontant vid skaderegleringen. Om du inom ett år från den första utbetalningen köper en ny resa till ett pris som överstiger den redan utbetalda ersättningen lämnas ersättning för den resterande delen mellan den utbetalda ersättningen och den nya resans pris. Sammanlagt ersätts högst 100 % av den förstörda resans pris. Olycksfall är en kroppsskada som drabbar resenären ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse, d.v.s. ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfall jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visar sig anses vara tidpunkten för olycksfallet. Resa anses föreligga när du för privata ändamål vistas utanför din hemortkommun. Vid resa inom Sverige ska resan vara under minst två dygn. En resa påbörjas när du lämnar din bostad eller motsvarande och i direkt anslutning därefter lämnar din hemortskommun och resan avslutas när du återvänder till din bostad i din hemortskommun. Resdagar är utresedag, varje därefter påbörjat dygn samt hemresedag. Resenär är den som företar en resa under minst två dygn på en ort utanför hemorten i Sverige och har tecknat ERVs Årsreseförsäkring och som omfattas av dessa villkor. Par/Sambo är den som resenären sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress. För att räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gift eller har registrerat partnerskap med någon annan. Terrorhandlingar är organiserade våldshandlingar riktade mot civilbefolkningen i syfte att skapa skräck och allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land. II. ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGEN För vem gäller försäkringen Försäkringen gäller på resa för person/er (singel, par/sambo eller familj enligt försäkringsbrevet) som betalat premie för försäkringen. Försäkringen kan endast tecknas av person som är stadigvarande bosatt i Sverige och registrerad hos försäkringskassan. Felaktigt tecknad försäkring är ogiltig och eventuellt erlagd premie kommer att återbetalas. Var gäller försäkringen Försäkringen gäller på resa utanför Sverige. Försäkringen kan även, mot särskilt tillägg, omfatta resa inom Sverige om resan varar under minst två dygn och på en ort utanför din hemortskommun. Försäkringens giltighet och betalning Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen (tilläggspremie) ska betalas inom 14 dagar efter den dag vi sänt dig försäkringsbrev med inbetalningskort. Om försäkringen tecknas i direkt anslutning till en resa måste dock försäkringen vara betald innan avresan för att försäkringen ska gälla under resan. Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet. ERVs ansvar gäller endast för händelser som inträffar under försäkringens giltighetstid och på resa. En resa anses påbörjad när den försäkrade lämnar bostaden eller motsvarande och avslutad när den försäkrade återkommer till någon av dessa platser. Försäkringstiden för en enskild resa är maximerad till 45 dagar. 7

8 Högsta ersättningsbelopp framgår av tabellen på sid 6 i broschyren. A. ERSÄTTNING VID SJUKDOM OCH OLYCKSFALL NY RESA Ersättning lämnas i form av en dagsandel av resans pris för varje förlorad resdag. Om antalet resdagar uppgår till minst sju (7) och fler än halva antalet resdagar går förlorade lämnas ersättning med en ny resa. Du har rätt till ersättning om du: på grund av att du blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall och du varit inlagd på sjukhus eller enligt läkarintyg har ordinerats att helt avstå från att utöva för resan avsedda aktiviteter (t.ex. sol/bad/utflykter/ sportaktiviteter), eller på läkares inrådan avbryter resan för att återvända hem till hemortskommunen i Sverige. En (1) medresenär har rätt till ersättning för de dagar du: enligt läkarintyg varit inlagd på sjukhus, eller enligt vårdintyg från läkare behövt vård och tillsyn av medresenär. Om den sjuke/skadade är under 12 år lämnas även utan vårdintyg ersättning till en medförsäkrad förälder eller om sådan saknas, annan vuxen medresenär. Hela familjen, alternativt du och en (1) medresenär, har rätt till ersättning med en ny resa om: du enligt läkarintyg varit inlagd på sjukhus eller ordinerats sängläge/vila på rummet under fler än halva antalet resdagar. i de fall flera familjemedlemmar har blivit inlagda på sjukhus eller ordinerats sängläge eller vila på rummet under samma resa men under olika dagar och perioder görs en sammanräkning av antalet förlorade resdagar för familjen. Om det totala antalet sjukdagar med sådan ordination och vid sådan sammanräkning uppgår till fler än halva antalet resdagar, lämnas ersättning med en ny resa till hela familjen. Om du på inrådan av behandlande läkare på resmålet tvingas avbryta resan lämnas ersättning till en medresenär eller hela familjen om även dessa avbrutit resan i förtid och återvänt hem till hemortskommunen i Sverige. Motsvarande gäller vid försäkrads dödsfall på resmålet. Se moment G. för ersättning av läkekostnaderna. Men tänk på det här Du måste omgående uppsöka läkare! Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. För att ersättning ska lämnas måste läkarintyg i original bifogas till skadeanmälan. Läkarintyget skall vara utfärdat av behandlande, behörig och ojävig läkare på vistelseorten. Läkarintyget ska innehålla diagnos och ordination av antalet hela dagar under vilka du varit sjuk, ordinerats vila på hotellrummet eller din aktivitet inte kunnat utövas. Om sängläge eller vila på rummet har ordinerats skall detta framgå av läkarintyget. Ordination om att hålla sig i skugga eller hålla sig i stillhet/vila jämställs inte med en ordination om sängläge/vila på rummet. Om du av medicinska skäl av läkare ordinerats att avbryta resan ska detta framgå av läkarintyget. Du måste på ett betryggande sätt kunna styrka vad som är/var ditt huvudsakliga syfte med resan genom intyg från researrangör eller dylikt. Vid sol- och brännskador till följd av för intensivt solande lämnas endast ersättning om läkare enligt läkarintyg ordinerat dig att helt undvika att vistas i solen. Ersättning för förlorade resdagar kan aldrig överstiga resans pris. Om ersättning lämnas för förstörda resdagar enligt annat moment i denna försäkring, lämnas ingen ersättning för samma dagar enligt detta moment. Erbjudandet om ny resa gäller längst ett år från ERVs beslutsdatum. Om du får ersättning från annan avräknas detta när ERV lämnar ersättning för en ny resa. Om läkarintyget saknar uppgift om antalet sjukdagar Ersättning kan lämnas till den sjuke/skadade enligt en schablon som utarbetats i samråd med medicinsk expertis. Exempel på schablonersättning: Förkylning/övre luftvägsinfektion med feber: högst 3 dagsandelar. Tarminfektion/magsjuka: högst 2 dagsandelar. Halsfluss: högst 5 dagsandelar. Influensa: högst 5 dagsandelar. Bihåleinflammation: högst 3 dagsandelar. Öroninflammation med feber: högst 3 dagsandelar. Lunginflammation: högst 7 dagsandelar. Sol- och brännskador: högst 3 dagsandelar. Bronkitis: högst 4 dagsandelar. Urinvägsinfektion med feber: högst 2 dagsandelar. Ryggskott/ischias: högst 3 dagsandelar. Vattkoppor: högst 7 dagsandelar. Stukad fot/fotled: högst 4 dagsandelar Kraftig allergisk reaktion efter insektsbett: högst 3 dagsandelar. Du får ingen ersättning för förstörda resdagar eller ny resa När behandlingsbehov förelegat före avresa eller samma sjukdom/olycksfallsskada visat symptom de senaste 6 månaderna före avresa. Vid sexuellt överförda sjukdomar. För planerade operationer och behandling och därav uppkomna komplikationer. Om medicinska förhållanden, akut sjukdom eller olycksfall orsakats av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel eller av allvarlig psykisk störning. Som kan ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, försäkring eller motsvarande skydd eller skadestånd. Ersättning för ny resa lämnas inte vid resor vars sammanhängande reslängd understiger sju (7) dagar. Ny resa kan inte lämnas för resa som redan är betald av ERV. B. ERSÄTTNING VID AVBOKNING AV ARRANGEMANG Det här täcker din försäkring Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall under resan och av medicinska skäl tvingas avboka ett eller flera arrangemang på resmålet, t.ex. konsert, fotbollsmatch, sportaktivitet eller utflykt, återbetalas den outnyttjade delen av arrangemangskostnaden till dig och övriga familjemedlemmar alternativt till dig och en (1) medresenär. Men tänk på det här Sjukdomen eller olycksfallet som ligger till grund för avbokningen av arrangemanget ska styrkas med läkarintyg i original. Aktivitetskostnaderna ska styrkas med verifikationer i original. 8

9 Det här får du ingen ersättning för Du får ingen ersättning för avbokningskostnad för arrangemang När behandlingsbehov förelegat eller samma sjukdom/olycksfallsskada visat symptom de senaste 6 månaderna före det att arrangemanget bokades eller betalades. Om kostnad har återbetalats av arrangör eller kan ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, försäkring eller motsvarande skydd eller skadestånd ersätts inte enligt dessa villkor. C. ERSÄTTNING VID KRIG, TERRORHAND- LINGAR OCH NATURKATASTROFER Merkostnader Om du på grund av krig/politiska oroligheter, terrorhandling eller naturkatastrof - som inträffar under din resa - hamnar i ett plötsligt och oförutsett nödläge och det föreligger omedelbar fara för liv och hälsa, kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för resa till en säkrare plats och ändrat boende. Dagsandelar Om du på grund av krig/politiska oroligheter, terrorhandling eller naturkatastrof som inträffar under din resa - måste avbryta resan för att tillfälligt vistas på ett resmål eller en plats med avsevärt lägre standard än det på förhand bokade resmålet, eller du tvingas återvända till Sverige i förtid, lämnas ersättning med dagsandelar av resans pris för de faktiska dagar som gått förlorade. Men tänk på det här (gemensamt för dagsandelar och merkostnader) Händelsen ska kunna styrkas med relevanta intyg och kostnaderna ska verifieras med kvitton, i original. Händelsen ska omgående anmälas till ERV eller vår larmcentral Euro-Alarm. Endast oro eller rädsla utgör inte grund till ersättning. ERV följer och även du måste följa Utrikesdepartementets eller lokala myndigheters rekommendationer, för att ersättning ska kunna lämnas. Om ersättning lämnas för förstörda resdagar enligt annat moment i denna försäkring, lämnas ingen ersättning enligt detta moment. Det här får du ingen ersättning för (gemensamt för dagsandelar och merkostnader) Ersättning lämnas inte när du har rätt att få hjälp eller ersättning från annat håll, till exempel genom researrangör, transportör eller myndighet Ersättning lämnas inte om du rest till ett område/land som Utrikesdepartementet avrått från resor till. D. SEMESTERSABOTÖREN Det här täcker din försäkring Ersättning lämnas med en schablonersättning för förstörda resdagar om du under din resa inte kan utnyttja ändamålet med resan på ett förutbestämt och bokat sätt på grund av följande extrema och oförutsedda händelser: Du kan inte bada/dyka i vattnet som planerat på grund av maneter, hajar, giftalgblomning, oljeutsläpp eller annan miljökatastrof. Du kan inte utnyttja dina planerade och förutbetalda vintersportaktiviteter på grund av extrema väderförhållanden. Ersättningen enligt detta moment kan aldrig överstiga resans pris. Men tänk på det här Händelsen ska kunna styrkas med relevanta intyg i original och omgående anmälas till ERV. Händelserna ska ha inträffat då du befinner sig på resmålet och inte varit möjliga att förutse innan resan påbörjades. Du måste följa lokala myndigheters rekommendationer. Endast oro eller rädsla utgör inte grund till ersättning. Om ersättning lämnas för förstörda resdagar enligt annat moment i denna försäkring, lämnas ingen ersättning enligt detta moment. Det här får du ingen ersättning för Ersättning lämnas inte när du har rätt att få hjälp eller ersättning från annat håll, till exempel genom researrangör, transportör eller myndighet. E. ERSÄTTNING VID FÖRKORTAD OCH FÖRLÄNGD RESA NY RESA Det här täcker din försäkring Blir din på förhand bokade och betalda resa med allmänt färdmedel plötsligt och oförutsett förkortad eller förlängd i mer än 12 timmar i förhållande till den ursprungliga resplanen, på grund av en händelse som du inte kunnat råda över och som inträffar efter det att resan påbörjats, lämnas en schablonersättning per vuxen resenär och barn 0 t.o.m. 11 år. Om resans längd uppgår till minst sju (7) dagar och fler än halva antalet resdagar går förlorade på grund av förkortad resa, kan istället ersättning lämnas med en ny resa. Men tänk på det här Förkortningen/förlängningen av resan ska vara oförutsedd och oplanerad. För ersättning vid förkortning/förlängning av resan som beror på strejk, fackliga åtgärder eller lockout måste resan vara köpt innan konflikten brutit ut eller varslats för att ersättning ska lämnas. Tidtabellsändringar som meddelats före det att resan påbörjats räknas inte som förlängning/förkortning av resan enligt dessa villkor. Förseningen/förlängningen ska styrkas med intyg från arrangör, transportör eller myndighet. Det allmänna färdmedlet ska vara bokat och betalat före avresan. Erbjudandet om ny resa gäller längst ett år från ERVs beslutsdatum. Om du får ersättning från annan avräknas denna när ERV lämnar ersättning för en ny resa. F. HEMRESEGARANTI Det här täcker din försäkring Ersättning lämnas för dina nödvändiga eller skäliga merkostnader för hemresa om din transportör, plötsligt och oförutsett, ställer in hemresan på grund av konkurs, betalningsinställelse eller på grund av indragna tillstånd till följd av brister i flygsäkerheten; och därför inte längre kan arrangera hemresa eller erbjuda dig en alternativ hemresa med annan transportör. Ersättning lämnas endast för kostnader med samma eller motsvarande transportmedel som du ursprungligen skulle ha rest hem med. Ersättningsbeloppet kan aldrig överstiga kostnaderna för den ursprungliga resans pris. Men tänk på det här Händelsen ska omgående anmälas till ERV eller vår larmcentral Euro-Alarm. Händelsen ska kunna styrkas med relevanta intyg och kostnaderna ska verifieras med kvitton, i original. 9

10 Tidtabellsändringar som meddelas före det att resan påbörjats ger ingen rätt till ersättning enligt detta moment. Den plötsliga och oförutsedda händelsen för transportören ska ha inträffat efter det att din resa påbörjats. Det här får du ingen ersättning för Ersättning lämnas inte när du har rätt att få hjälp eller ersättning från annat håll, till exempel genom researrangör, transportör - den ursprungliga eller den av den ursprungliga transportören anlitade - eller myndighet. Ersättning lämnas inte vid flygningar som omfattas av lag (1992:1672) om Paketresor eller Resegarantilagen (1972:204) samt flygningar som företas av flygbolag som innan resan påbörjats står under Chapter 11 i USA. G. ERSÄTTNING FÖR SJÄLVRISKER - LÄKEKOSTNADER OCH HYRBIL Det här täcker din försäkring Vid akut sjukdom och olycksfall under resa lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader upp till självrisken i hemförsäkringens reseskydd. Om du under resa hyr bil och tecknar försäkring och det vid skada på hyrbil uppstår en självrisk ersätts hyrbilsförsäkringens självriskkostnad vid skada på fordonet (vagn/trafikskada). Men tänk på det här Kostnaderna ska styrkas med kvitton i original. Att hyrbilsförsäkring tecknats ska styrkas med försäkringsbevis. I Sverige lämnas ersättning motsvarande patientavgift inom allmän sjukvård upp till högkostnadsskyddet för medicin och läkarvård, dock högst kronor. H. ALLMÄNNA VILLKOR För avtalet mellan dig och ERV gäller vad som står i försäkringsbrevet med därtill hörande handlingar och detta försäkringsvillkor. I övrigt gäller Försäkringsavtalslagen. Svensk lag tillämpas på avtalet. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Försäkringstiden Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag du tecknar den. Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har upphört. ERV kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, men bara om det finns speciella skäl. Ändring av premie eller andra villkor När ERV ändrar premien eller villkoren i övrigt meddelar vi dig om ändringarna minst 30 dagar i förväg. Betalning av premie Premien för ny försäkring eller utökning av försäkring (tilläggspremie) ska betalas inom 14 dagar efter den dag vi sänt dig försäkringsbrev med inbetalningskort. Om försäkringen tecknas i direkt anslutning till en resa måste dock försäkringen vara betald innan avresan för att försäkringen ska gälla. Räddningsplikt När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, skall du efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan. 10 Åtgärder vid skada Råkar du ut för skada måste du uppfylla de krav som ställs på dig under respektive avsnitt i villkoret. Du ska dessutom: anmäla händelsen till ERV så snart som möjligt, inkomma med ett specificerat krav på ersättning samt lämna de upplysningar och handlingar som ERV behöver för att handlägga ärendet, t.ex. inköpskvitton i original, läkarintyg från behörig och ojävig läkare, fullmakt för att ta ut läkarjournaler eller förseningsintyg, upplysa ERV om det finns någon annan försäkring eller motsvarande skydd som gäller för samma händelse. Utbetalning av ersättning ERV ska betala ersättning senast en månad efter att du anmält händelsen och lämnat de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ärendet. Har du rätt till ett visst belopp ska ERV betala detta snarast. Beloppet avräknas vid den slutliga ersättningen. Skulle utbetalning av någon anledning dröja längre än en månad får du dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta enligt dess villkor betalas inte om den understiger 100 kronor. Nedsättning av ersättning vid skada Om du uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte ersättning från försäkringen. Detsamma gäller i den mån du uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Har du genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till dina förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Leverantörsgaranti Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande. Krigsskador Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Försäkringen gäller dock om du vistas i det drabbade området vid utbrottet och skadan inträffar inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott. Du får inte delta i krigshändelserna eller agera som rapportör eller dylikt. Atomskador Ersättning lämnas inte för skada då skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess (atomkärnreaktion, t.ex. kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall). Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot ERV inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till ERV inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att ERV har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Force majeure Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller

11 betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av naturkatastrof, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Gemensamma undantag Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av den försäkrade, dennes förmånstagare eller laga arvinge. Försäkringen ersätter inte kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, skadestånd eller genom annan försäkring eller motsvarande skydd. Dubbelförsäkring Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot dig som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. Övrig lagstiftning Övrigt gäller tillämpliga delar i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). Ångerrätt När du tecknar försäkring genom distansavtal har du en ångerrätt på 14 dagar. Utövar du din ångerätt kan ERV kräva viss ersättning för den tid försäkringen varit gällande. Fullständig information om ångerrätt finns i 3:e kapitlet i Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL) De personuppgifter som ERV inhämtar om dig i samband med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som kund. Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen kostnadsfritt en gång om året begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla till ERV om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Adressen är: ERV, Personuppgiftsombudet, Box 1, Sundbyberg. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress. ANSÖK OM ERSÄTTNING Enklast ansöker du om ersättning via vår onlineservice på vår hemsida Under vardagar kan du även vända dig direkt till ERV. Vi hjälper dig med råd och svarar på dina frågor. Telefontid: Telefon: +46 (0) E-post: Vid kontakt med oss hänvisa alltid till ditt försäkringsnummer! Om du är i akut behov av hjälp på resmålet kontakta oss 24 timmar om dygnet på telefon +46 (0) OBS! Vid allvarlig sjukdom, olycksfall, sjukhusinläggelse eller om du måste resa hem i förtid, kontakta ditt hemförsäkringsbolags larmcentral SOS International ERV ersätter din självrisk för sjukvårdskostnader. Om du inte är nöjd med vår skadereglering Vi på ERV vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för något vill vi att du ska få en snabb behandling av ditt ärende och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkoren. Om du inte är nöjd med vår skadehandläggning kan du få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet. Om du ändå inte är nöjd med handläggningen kan du begära att få ärendet prövat av ERVs Kundombudsman. Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A Telefon: , E-post: Organisations nr: Styrelsens säte: Sundbyberg. ERV står under Finansinspektionens tillsyn. RÅDGIVNING OCH OMPRÖVNING UTANFÖR ERV Olika försäkringsnämnder Personförsäkringsnämnden Nämnden avger på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk, olycksfalls- och livförsäkring. Adress: Box (Karlavägen 108), Stockholm Telefon: Allmänna Reklamationsnämnden Nämnden prövar klagomål från privatpersoner, även rörande försäkringsfrågor. Prövningen är kostnadsfri. Adress: Box 174, STOCKHOLM Telefon: Allmän domstol Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövningen kan du få hjälp med antingen genom: allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning. rättsskyddsförsäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter) samt till vissa näringsidkare. Adress: Box (Karlavägen 108) STOCKHOLM Telefon:

12 I Sverige är ERV, tidigare Europeiska, en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar och varje år väljer 3,5 miljoner svenskar att resa med oss. Om du vill kontakta oss Telefon , Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1 mars 2013 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar är

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 15 mars 2012 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad SEMESTER FÖRSÄKRING Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad Gäller fr o m 1 april 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

rese försäkring Täcker det mesta som kan hända en våghals

rese försäkring Täcker det mesta som kan hända en våghals rese försäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga risker. Allt kan ju

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut. 1. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, svärson, svärdotter, person med

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0107-1 5. Missat anslutningsflyg

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2012. Försäkring nr: TH0107-1 Information Försäkringsförmånerna

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0105-1 Innehåll och kortfattad översikt

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Gäller för resor köpta från och med den 1 augusti 2013. Försäkring nr TH0125-1 Innehåll och kortfattad översikt 1. Vem gäller försäkringen för 2. Var

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Försäkring på resan När du köper en tjänsteresa kan det löna sig att betala den med Bankkort företag. Då får du automatiskt en

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member more

Försäkringsvillkor re:member more Försäkringsvillkor re:member more Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer