tidningar webb event expo mentornewsroom.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tidningar webb event expo mentornewsroom.se"

Transkript

1 tidningar webb event expo mentornewsroom.se

2 Sveriges mest initierade näringslivsbevakning Mentor Communication Group är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon besluts fattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Men också genom de hundratals seminarier, utbildningar, awards, mässor och evenemang som vi arrangerar varje år. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som vi erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden. Sajter och nyhetsbrev Mentor Newsroom, 30-talet sajter och nyhetsbrev Sajter och nyhetsbrev Mentor driver ett 30-tal branschportaler inom de områden där tidningarna är verksamma. Med dagligt uppdaterade nyheter förses läsarna med det senaste i sin egen bransch. Genom att skicka ut nyhetsbrev informeras läsarna om de senaste nyheterna som går att läsa på webben. Utskicken sker dagligen och når hundratusentals mottagare i hela näringslivet. Mentor producerar också den breda näringslivsportalen mentornewsroom.se, nyhetstjänsten för svenskt näringsliv med daglig rapportering om affärer, marknadstrender och teknikutveckling i Sveriges viktigaste branscher. Mentornewsroom.se har veckounika besök. Sajtens nyhetsbrev når över mottagare varje dag. 2

3 Process Industri Handel Transport TIDNINGAR EVENT EXPO WEBB Hälsa & Sjukvård Mentor Communications AB Box Lidingö Tel Mentor Communications AB Box Helsingborg Tel

4 NUMMER 3 JUNI 2014 NORDISK PAPPERSTIDNING NR svenska trävaror NORDISK TRÄTEKNIK SÅG & TRÄ NYHETSTIDNINGEN FÖR SÅGVERKEN, TRÄMANUFAKTURINDUSTRIN OCH TRÄVARUHANDELN NR 12 VECKA 23 5 JUNI 2014 Nu kan man sätta fast kantlisterna utan lim med hjälp av hetluft. Metoden anses ha fördelar jämfört med tekniken att sätta fast kantlisten med laser. sid 9 Ett generationsskifte ger mer tid till utveckling för en slipad veteran i Sollefteå. Samtidigt bygger hans företag ut med trettio procent. sid 10 David Johnsson har nu varit vd i ett år vid branschorganisationen TMF. Han tycker att mycket är på rätt väg men ofta i för låg fart. sid 14 Process Affärsområdet Process bevakar den tunga svenska basindustrin men representerar även varumärken inom städ- och service näringen. Process Nordic, Nordisk Papperstidning, Verkstäderna, Nordisk Träteknik, Rent och Facility Nordic heter varumärkena. Vi förmedlar information och inspiration till Processindustrin genom tidningar, websajter, event och mässor som Cleanmässan och Facility at Your Service. Nr FACILITY NORDIC Hur ser chefens ansikte ut? Facility Nordic är tidningen med fokus på service och tjänster i näringslivet och i offentlig sektor. Tidningen speglar Facility management-branschens framväxt och de olika servicekoncept som utvecklas under olika begrepp. Tidningen riktar sig till alla som intresserar sig för och är verksamma inom området verksamhetsnära tjänster. Det gäller strategiskt ansvariga och inköpare av service och tjänster som reception, vaktmästeri, konferensservice, fastighetsskötsel, städning, catering och annan support som avlastar den egna kärnverksamheten. Facility Nordic arrangerar även mötesplatsen Facility at Your Service och utöver denna flertalet event. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Facility Nordics hemsida är facilitynordic.se. Fossilfri bestrykning av förpackningsbarriärer Framtida energipolitik oroar Allt om PulPaper 2014 NORDISK PAPPERSTIDNING Nordisk Papperstidning är ledande branschtidning för den nordiska massa- och pappersindustrin. Nordisk Papperstidning bevakar skogsindustrin ur ett tekniskt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Den bevakar miljöproblematiken, råvarusituationen, transport och energifrågorna och inte minst den senaste forskningen och utvecklingen i branschen. Tidningen lägger inte bara fokus på massa- och pappersindustrin utan ägnar också en stor del av sitt innehåll åt nya produkter från den svenska skogsråvaran. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är papernet.se som har veckounika besökare. Nordisk Papperstidnings elektroniska nyhetsbrev når mottagare, två gånger i veckan. Ett av nyhetsbreven utges på engelska för läsare utanför Sverige. Nordisk Papperstidning arrangerar också kunskapsdagar och konferenser. POSTTIDNING A MENTOR COMMUNICATIONS, BOX 72001, LIDINGÖ Kantlistning lyfter med hjälp av hetluft Bandsågblad Slipservice Tel , Utbyggnad och ledarskifte i sliperiet 1830 kr/m3 var genomsnittsvärdet för TMF:s vd sammanfattar sitt första år i rollen Sveriges första fönsterautomat Peter Karlsson, vd på Sunnerbo Fönster, berättar hur de gör anpassade fönster lika fort som långa serier i sitt så kallade fönstercenter. En lyckad 20-miljonerssatsning. sid 12 FOTO: KLAS BJÖRNSTEDT. NTT SÅG & TRÄ, Nordisk Träteknik NTT är den enda svenska nyhetstidning som är helt inriktad på att bevaka utvecklingen inom den trämekaniska industrin. Från produktion av sågade produkter och vidareförädling av dessa, t ex i hyvlerier, till produktion av färdiga träprodukter som trähus, byggnads- och inredningssnickerier och möbler. Tidningen följer utvecklingen inom teknik, ekonomi, strukturfrågor och inom industriellt intressant forskning. Huvudmålgrupp är företagsledare, produktionschefer och inköpare inom den trämekaniska industrin. Antal utgåvor: 20 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är woodnet.se. Den har cirka veckounika besök. NTTs elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. 4

5 Process Nordic är en branschöverskridande tidning som vill ge läsaren en överblick av utvecklingen inom hela processindustrin. Process Nordic bevakar de senaste tekniktrenderna, skriver om det som förändrar och gör skillnad, de mest intressanta människorna och avgörande politisk beslut i Sverige och EU. Till processindustrin räknar vi industrigrenarna: Kemisk industri, papper och massa, livsmedel, stål- och metallverk, gruvor och petroleumraffinaderi. Posttidning B, Mentor Communications AB, Box 72001, Lidingö PROCESS NORDIC 5 Nummer Maj TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR MED INDUSTRIELLA PROCESSER Bullerkrav underlättar för industrin krönikan sid 20 aktuellt sid 4 Bilaga Process Magasin Automation & Industriell IT Kraftigt ökade kostnader för kemikaliehanteringen väntar aktuellt sid 6 Nytt om Tidningens hemsida är processnet.se. Den har veckounika besök. Process Nordics elektroniska nyhetsbrev mottagare en gång i veckan. intervjun sid 18 Ny standard som lyfter spillskyddet För att leva upp till det nya Seveso III-direktivet nästa år föreslår regeringens utredare en rad skärpta lagkrav. Bland annat ökad tillsyn för de bolag som hanterar kemikalier som kan orsaka allvarliga olyckor. Myndigheternas kostnader kommer att fördubblas, i vissa fall tredubblas. Det får industrin betala. Antal utgåvor: 12 st/år. Upplaga: ex. Dessutom kryllar det av affärsänglar som bosatt sig här Pfizers bud ett verkligt beskt piller aktuellt sid 8 3Automation 3Energi 3Industriell IT 3Miljöteknik 3Produktionsteknik 3Underhåll Inga stopp i produktionen! Mer om våra produkter inom processanalys ph-elektroder och armaturer från METTLER TOLEDO för krävande applikationer i pappersmassa. RENT Nummer Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor. Rent riktar sig främst till nyckelpersoner inom branschen som är ansvariga för inköp av städutrustning och kemikalier, planering och upphandling av städtjänster. Tema städutbildningar faktaöversikt Pryl och Sry Förenade Service har egen städyrkesskola Antal utgåvor: 7 st/år. Upplaga: ex. Branschporträttet: Möte med Kalle Henriksson nytillträdd vd för Borago Rents hemsida är cleannet.se. Rents elektroniska nyhetsbrev når cirka mottagare en gång varannan vecka. Räckvidden när det gäller att nå ut till den samlade svenska städ och serviebranschen - är i det avseendet unik. cleannet.se Mässrapport Amsterdam Hållbarhet nyckelordet på Issa Interclean 2014 VILKEN FÄRG ÄR DU? VERKSTÄDERNA Städmaskiner Lite enklare - Mycket renare! Sätt färg på städningen! Samarbete golvvård? Vi utför golvvård och mattvätt i hela landet EX Verkstäderna är verkstadsindustrins äldsta tidning. Sedan 1905 informeras läsarna löpande om utveckling inom produktionsteknik: maskinerna, materialen, metoderna och människorna. Med en gedigen erfarenhet från industrin och genom intensiv interaktion med dess aktörer, utvinner Verkstädernas redaktion och förmedlar de nyttigaste nyheterna och de bästa casen från framgångsrika verkstadsföretag med exempelvis det senaste inom maskinutrustning, maskinteknik, verktyg, automation och cad/cam. Tre av fyra läsare är vd eller innehar annan chefsbefattning inom verkstadsindustrin. TR A An Fog no nin ns gs bil te ag kn a ik in / gå r 9 juni 2014 Nr 6 Årgång 110 Snabba sekunder på Waterjet Swedens show + Många sätt att styra robot på Elmia Automation + Nya bullerkrav underlättar för industrin Antal utgåvor. 10 st/år: Upplaga: ex. + Gasellföretag satsar brett Tidningens hemsida är verkstaderna.se som har 1150 veckounika besökare. Verkstädernas elektroniska nyhetsbrev når mottagare varje vecka. 5 I Näringslivet behövs i ingenjörsutbildningen Tecla Malmström, KTH ingenjör

6 Teknik & ekonomi för en bättre miljö! Den enda underhållstidningen Industri Affärsområdet Industri omfattar de välkända varumärkena Packmarknaden, Plastforum, Recycling och Underhåll & Drift. I detta affärsområde förmedlar vi kunskap och inspiration till fackfolk inom branscherna förpackning, plast, återvinning och industriellt underhåll. Vi arrangerar också konferenser, prisutdelningar och event så som Ytskydd, Återvinningsgalan, Packaging Industry Awards och Plastovationer. återvinningsindustrin miljöteknik hållbar utveckling omvärldsbevakning forskning nyheter Nr 4 MAj 2014 ElEktronikåtErvinning SkrothantEring Allt från Konjunkturen har vänt upp Nyfiken på: recyclingdagen för Falkenberg recycling David Källsäter, vd BIG BAG RECYCLING Tidningen Recycling är den ledande tidningen inom återvinning och miljö. Tidningen presenterar bland annat nyheter inom miljöteknik, miljölagstiftning, återvinning, avfallshantering, och miljöpolitiska beslut som kan få ekonomiska konsekvenser för företagen. Tidningen vänder sig till bland andra de som ansvarar för företagens miljöledningssystem, avfallshantering, återvinning och/eller att restprodukter tas om hand på bästa sätt eller de som bara vill hålla sig informerad om vad som sker inom miljöområdet. Antal utgåvor 9 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är recyclingnet.se som har veckounika besök. Recyclings elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Nr 5-6/2014 PaPPer/Massa Reportage Tio år i parallellitetens tjänst Reportage Kompetens och motivation viktiga utmaningar Reportage App håller koll på stopp Reportage Chalmersundersökning om produktionsstörningar NYHETER PRODUKTNYHETER WEBBGUIDEN LEVERANTÖRSGUIDEN Har du rätt kunskaper och kontakter för att sälja uh program? Se sidan 9 U&D Underhåll & Driftsäkerhet Underhåll & Driftsäkerhet, U & D i dagligt tal, är tidningen för alla som på något sätt arbetar med, eller är intresserade av underhållsteknik och underhållsfrågor. Läsarna är underhållschefer, -tekniker, -ingenjörer, produktionschefer och dito tekniker, samt operatörer. Även för personal som arbetar med inköp, ekonomi, skydd, säkerhet och miljö är tidningen till nytta i det dagliga arbetet. Tidningens innehåll speglar såväl nya som etablerade tekniker, utrustningar och tjänster. Mycket av innehållet hjälper till att skapa nya infallsvinklar för underhållsverksamheterna i den svenska industrin. Antal utgåvor 9 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är uochd.se som har ca 500 veckounika besök. U&Ds elektroniska nyhetsbrev når drygt mottagare varje vecka. 6

7 nr 4 juni 2014 STÖrSTA TiDninGEn FÖr ALLA SOM jobbar MED PLAST, GuMMi OCH KOMPOSiTEr Mässrapport från Interpack Nyheter från Packmarkedet Allt inom industriell märkning, kontroll och systemlösningar PACKMARKNADEN Tidningen Packmarknaden är Nordens ledande informationskälla inom området förpackning, distribution och varuhantering. Packmarknaden rapporterar om den tekniska och kommersiella utvecklingen på marknaden och belyser nya material, metoder, maskiner och affärer. Tidningens läsare finns i en mängd verksamheter där förpackningar och inpackningssystem används, men framförallt i livsmedelsindustrin, mejeri-, bryggeri-, fisk-, läkemedels- och kemiteknisk industri, logistik- och packcentraler, kontrakpackning och naturligtvis i förpackningsindustrins olika delar från maskin-, material- till förpackningsleverantörer. Antal utgåvor 8 st/år samt Produktnyttsbilaga 1ggr/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är packnet.se som har ca veckounika besök. Packmarknadens elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan Teman: Förpackningar Kvalitetssäkring Framtidens material Hållbara lösningar den enda vägen för Bayer Ekonomi i att kvalitetssäkra interntransporten Framtidens filmtillverkning med vässade resurser PLASTFORUM Plastforum är den ledande facktidningen för plast-, gummi och kompositindustrin i Norden. Plastforum analyserar och rapporterar om betydelsefulla händelser när det gäller utveckling, trender samt nyheter från hela världen inom maskin och produktionsteknik, råmaterial och additiver, kompositer, gummi, formtillverkning, med mera. Tidningens målgrupp består främst av beslutsfattare och konstruktörer. Antal utgåvor 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är plastforum.se som har veckounika besök. Plastforums elektroniska nyhetsbrev når drygt mottagare en gång i veckan. Industri Event & Expo Inom affärsområdet Industri arrangerar vi ett flertal årligen återkommande expon, awards och event såsom Ytskydd, Underhållsdagen, Återvinningsgalan, Recyclingdagen, Packaging Industry Awards och Plastovationer. Vi arrangerar också golftävlingar samt medverkar vid Entreprenörsdagarna i Båstad samt Almedalsveckan i Visby. 7

8 T tel: tel: AKTUELLT I FOKUS EKONOMI REPORTAGET SIDAN 4 ekonomi SIDAn 30 SIDORNA SIDAN 10 +0,2 % Fri Köpenskaps index DEN OBEROENDE affärstidningen för DagligvaRuhaNDElN FREDAg 10 FEbRUARI 2012 v 6 Foto ÅKe ROSeNgReN Sidorna DH 4_ indd :32 +1,1 % OMX Stockholms index +2,0 % Carnegies NT index Utgåva 5 Årgång 69 Pris 33 kronor Konsumentombudsmannen gör tummen ned för Icas kampanj för kompispriser. Vi ska titta närmare på det här och sedan ta ställning till hur vi ska jobba vidare, säger Icas marknadsdirektör Håkan Sjöstrand. NYHETER SIDAN 8 NYHETER SIDAN 16 NYHETER SIDAN 13 Anmärkningsvärt från årets lista är förstås de stora framgångarna för gränshandeln och att flera stora Coop Forum verkligen har fått ett lyft. UR LEDAREN Handel Affärsområdet Handel omfattar de välkända varumärkena Dagens Handel, Fast Food Magazine, Fri Köpenskap, Habit sko & mode, Kosmetik, Restauranger & Storkök och Skydd & Säkerhet. Landets främsta branschtidningar inom fastfood- och restaurang, dagligvaruhandel, detalj- och partihandel, kläd- och skofackhandel samt säkerhet. Posttidning B, Avsändare: Dagens Handel, Box , Lidingö affärstidningen för hela handeln E-handeln gör det igen Säkerhet i handeln Esprit vässar och gör omtag mars Tryggare personal när Systemet säkrar SIDORNA Forskning i hands on-miljö DAGENS HANDEL Dagens Handel är den största tidningen som bevakar hela detalj- och partihandeln. Tidningen når såväl kedjor som fristående företag inom dagligvaror, kläder, sport, elektronik, järn, färg etc. I Dagens Handel finns nyheter, reportage och analyser. Vidare bredd och djup när tidningen beskriver det som händer i handeln. Här möter man också branschens mest intressanta personer. Antal utgåvor: 20 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är dagenshandel.se. som har över veckounika besök. Dagens Handels nyhetsbrev når mottagare varje dag. fast food magazine 1/2014 fast food magazine 2/2014 Bli inspirerad, här är FAST FOOD MAGAZINE ste recept krik, Taleggio, röd, lite minerna Finalisterna i Pizza-sM Allt från Korvfestivalen TrendheTa ChiCago En hjälpande hand socialt ansvar stärker varumärket Trendomaten: Fastfood har blivit slöfood Fast Food Magasin är Skandinaviens ledande facktidning inom den expansiva snabbmatsmarknaden och därför den naturliga kanalen för alla aktörer inom fastfoodbranschen, oavsett om det är inom restaurangsektorn eller dagligvaruhandeln. Tidningen skriver om trender, utveckling och innovationer och vänder sig till alla led i kedjan. Från grossister och leverantörer till kockar och serveringspersonal inom olika fastfoodenheter. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är foodnet.se som har 1000 veckounika besök. Fast Foods nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. POSTTIDNING A. Returadresss: Fri Köpenskap, Box 72001, Lidingö Nu måste Strålman få fart på Willys En miljard till Coops medlemmar nyheter SIDAn 10 Solen lyser över Maxi i Halmstad I fjol blev Maxi Flygstaden i Halmstad Årets butik. Och framgångarna fortsätter. Köpman Tommy Fransson kan glädja sig åt att butiken är en av snabbklättrarna på Fri Köpenskaps 150-i-topplista med en försäljningsökning på 8,4 procent.listan toppas av två gränshandelsbutiker och bland dem som ökat mest märks flera stora Coop Forum. 150-I-TOPP SIDORNA Norden bäst på börsen i veckan Bakslag för Ica Sälen nästa för gränshandeln Svenska ägg lockar allt fler Johanna Andersson ny ledare i Aktietävlingen EKONOMI SIDAN 32 FRI KÖPENSKAP Fri Köpenskap är dagligvaruhandelns ledande affärstidning som följer alla stora företag i branschen och även servicehandeln med jourbutiker, kiosker och trafikbutiker. Tidningen vänder sig till alla som arbetar med dagligvaror. Läsarna är handlare, anställda i butiker och inom handelns organisationer, livsmedelsfabrikanter, säljare och grossister. Tidningen når även andra beslutsfattare som behöver hålla sig ajour med vad som händer i branschen riksdagsmän, lärare och elever på handelsutbildningar, journalister och handläggare på myndigheter som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Konsumentverket. Antal utgåvor: 38 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är fri-kopenskap.se som har veckounika besök. Fri Köpenskaps nyhetsbrev når mottagare varje dag. AIRES SKO&MODE JANUARI 2014 SKO&MODE Januari 2014 HöStenS Herrar Varumärken att köpa och trender att följa Vägen till lönsamhet WeSC ska få tjejer att bära street Plaggen, färgerna och accessoarerna HolliSter bäst i kedjetest Maxa mässbesöket i Stockholm och Köpenhamn redo för höstmode habit.se HABIT Sko&Mode Habit är kläd-, sko- och textilbranschens facktidning. Tidningen bevakar och skriver om mode- och branschtrender ur en nyhets- och affärsvinkel. Habit är Skandinaviens största modebranschtidning. Tidningen är först med trenderna och snabbast med branschnyheterna men bevakar också allt från statistik till silhuetter, från trendprognoser till ekonomi, från butiksinredning till catwalk. Habit når yrkesverksamma inom mode-, konfektions- och textilbranschen i de skandinaviska länderna samt andra med intresse för sektorn. Nytt 2014 är den engelskspråkiga utgåvan Habit International som kommer två gånger per år. Antal utgåvor 12 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är habit.se som har över veckounika besök. Habit Sko & Modes nyhetsbrev når mottagen två gånger i veckan. 8

9 Dagliga nyheter för branschen Produktnytt Läs RS som e-tidning Nyhetsbrev varje onsdag! Kalendarium Veckans fråga INNEHÅLLER RS DRYCK Kosmetik KOSMETIK Kosmetik bevakar händelser i branschen såväl nationellt som internationellt med nyheter, reportage, trender och allmän utveckling. Tidningen är ett viktigt verktyg för butiksägare och säljpersonal vad gäller exempelvis försäljning, exponering och kundbemötande. Kosmetik är länken mellan leverantörer och detaljister. Tidningen inspirerar och öka kunskapen hos såväl den enskilda parfymeristen som personalen i varuhusens kosmetikdiskar och anställda i butikskedjorna, enskilda butiker, apotek, skönhetssalonger mm liksom säljarna på båtarnas och flygplatsernas taxfreeavdelningar. Antal utgåvor 7 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är tidningenkosmetik.se. Kosmetiks nyhetsbrev når drygt 1000 mottagare en gång i veckan. RS (RESTAURANGER & STORKÖK) RS (Restauranger & Storkök) är kockarnas egen tidning. RS har fokus på maten, drycken och krogen i ett samlat helhetsgrepp. Tidning en bevakar allt från nyheter och trender till ekonomi och utbildning både nationellt och internationellt. RS är kockarnas tidning och samarbetar med Svenska Kockars Förening samt flera av landets gastronomiska akademier. Antal utgåvor: 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är foodnet.se som har 1000 veckounika besök. RS nyhetsbrev har mottagare en gång i veckan. mat & dryck för proffs RESTAURANGER & STORKÖK. Nr Full rulle för nya hållbarhetsidéer allt om restaurangexpo foodnet.se Fisk smalt utbud Fast rik tillgång SKYDD & SÄKERHET Skydd & Säkerhet skriver om den senaste utvecklingen inom säkerhetsområdet, bransch- och produktnyheter, resultatet av ny forskning och internationella trender samt aktuella säkerhetsfrågor för hela marknaden näringsliv, stat, kommun och landsting. Tidningen läses av chefer med övergripande lednings- och affärsansvar, inköpare, planerare och verksamhetsansvariga samt säkerhetsansvariga inom privata näringslivet, stat, kommun och landsting. Antal utgåvor: 7 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är skyddosakerhet.se som har 1500 veckounika besök. Skydd & Säkerhets elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Nr 4:2014 Exakta will make ANNIKA BRÄNDSTRÖM: SSF firar 80 med fest i maj Säkerhet i retail Körjournaler med GPS Vi går en ny era till mötes Affärsområde Handel Event & Expo Inom affärsområdet Handel arrangeras ett 30-tal, årligen återkommande och event och galor. Hit hör Retail Awards, Scandinavian Retail Forum, SM i Pizza, Fast Food Awards, Dagligvarugalan, Habit Modegalan, Modebranschens Dag, Restauranggalan, Årets servitör, Stora säkerhetsdagen och VIP Security Group. Tidningarna deltar också vid Entreprenörsveckan i Båstad samt Almedalsveckan i Visby. 9

10 trefaldig säkerhet! Tel: DET SVENSKA MOTOR-MAGASINET FACKTIDNING FÖR MOTORBRANSCHEN NR MAJ 2014 PRIS 33 KR mycket bra resultat och det var jämt in i det sista när Yrkes-SM avgjordes i Umeå. Många sponsorer fanns på plats med både utrustning och kunskap. NYHETER SID 12 som en helt vanlig småsuv. Än finns endast ett fåtal bilar på vägarna men om tio år räknar Hyundai med att den ska vara kostnadseffektiv. TEKNIK SID 18 ur Ledaren sid 10 NYHETER SID 8 NR 4-5/2014 NORDENS LEDANDE BRANSCHTIDNING INOM BUSSTURISM, GRUPPRESOR OCH RESMÅL SIDAN 10 NYHETER SID 6 SIDAN 19 Hur är det att resa några dagar med norska Hurtigruten om man har med sig en bebis? Bull Hellenberg och hennes dotter Alida, 2 månader, är ute på sin allra första resa tillsammans. Alida trivdes när det gungade och Bull hittade fina lattecaféer i flera hamnar. SIDAN 15 NYHETER SID 16 Min far sa jämt att den sandiga och magra marken i de branta sydsluttningarna var värdelös. Det slog mig då att den är perfekt för vinodling Håkan Hansson, vinbonde i skånska Hällåkra SIDAN 22 Här träffar du bussresearrangörerna Här och Här träffar bussföretagarna träffar du bussresearrangörerna du tusentals besökare och och bussföretagarna varje dag på mässan! tusentals besökare varje varje dag dag på mässan! på mässan! Boka ditt monterpaket redan idag! Allt Boka Boka ingår ditt ditt monterpaket oktoberutgåvan, redan redan extra idag! idag! mässupplaga! Allt Allt ingår ingår oktoberutgåvan, extra extra mässupplaga! Ring oss! Pär Nordgren , Ring Ring oss! oss! Pär 53 Pär Nordgren 77 eller Gunilla Hagberg 41 77, 41 77, eller 77 eller Gunilla Gunilla Hagberg MOTORMAGASINET.SE Koivunen_annons_252x45_maj2.indd :47 sid 12 HEJ INDUsTRIN. När svensk industri ville ge sörländska barn en chans att se hur det går till att producera ett urval produkter från mjukost och papper till stål och lastbilar hakade LKAB snabbt på. Glatt skippade en grupp barn skolan, flög till Kiruna och kördes ner i det mörka berget. Din regelverksguide. Nya regler. Safety Trygg. Regelverk. Ny kampanj Läs mer på steelwrist.se nummer 11 5 juni 2014 årgång 55 pris 32 kr sid sid 22 6 internationellt. Huddigs försäljning av fyra spårgående grävlastare till amerikanska järnvägsbolag ger förhoppningar om ett genombrott over there. sid 14 sid 16 maskinstockholm. Caterpillar förstärker miljöprofilen när nu företagets hybridgrävare följs upp med steg IV-motorer och en drivlinehybrid för hjullastare. sid 24 MaskinExpo maj på STOXA TEL: ME plugg Lev tid enterprenad vt 2014.indd _LE11_2014_.indd :53 Här träffar du bussresearrangörerna Här och träffar bussföretagarna du bussresearrangörerna tusentals besökare och bussföretagarna varje dag på mässan! tusentals besökare varje dag på mässan! Boka ditt monterpaket redan idag! Allt Boka ingår ditt monterpaket oktoberutgåvan, redan extra idag! mässupplaga! Allt ingår oktoberutgåvan, extra mässupplaga! Ring oss! Pär Nordgren , Ring oss! Pär 53 Nordgren 77 eller Gunilla Hagberg 41 77, eller Gunilla Hagberg Transport Affärsområdet Transport omfattar de välkända varumärkena Leveranstidningen Entreprenad, Motor-Magasinet, Resforum, Trafikforum och Transport & Logistik idag. Ledande branschtidningar inom entreprenad/anläggning, motor, persontrafik; kollektiv trafik och bussturism, transport och logistik inkl materialhantering. Posttidning B. Avsändare: Leveranstidningen Entreprenad, Box 72001, Lidingö Foto: FREDRIC ALM Lätt att packa rätt vid återvinning Afrika växer med Volvos hjälp Gruvligt studiebesök sidan 6 världens säkraste redskapsfäste! Q-safe! Lönsam säkerhet. Säkerhetsinfo. Ägarskifte stärker EMS Group Genombrott för Huddig i USA Mäktigt högtryck över Maskinexpo Caterpillar stärker miljöprofil Tack, Tack, Tack! Vi ses i maj 2015! Leveranstidningen ENTREPRENAD Leveranstidningen Entreprenad är branschtidningen för dig som vill nå beslutsfattarna inom entreprenadbranschen. Tidningen har en bred läsekrets inom en mängd olika, men ändå närbesläktade branscher. Läsarna är huvudsakligen entreprenörer som arbetar med allt från anläggning, markentreprenad, transport, rivning, gruvor och bergtäkter till kommunsektorn. Antal utgåvor 22 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida entreprenad.com, är branschens självklara nyhetskanal på webben och har veckounika besök. Leveranstidningen Entreprenads nyhetsbrev är branschens största och når mottagare varje vecka. Posttidning B. Avsändare: Motor Magasinet, Box 72001, Lidingö Jämnt när Yrkes- SM avgjordes Många tävlande gjorde ett Elbil som drivs med bränslecell Hyundai ix35 Fuel Cell ser ut I Nevs har stoppat produktionen av Saab i Trollhättan. Nu handlar det om ett bollande med miljarder för att få igång den igen. Svenska bilägare nöjda med sin Lexus Kvaliteten på skadereparationerna ska kontrolleras Kolla hojen innan sommaren Diagnostekniker ett framtidsyrke REPORTAGET SID 12 Den dragkrokstid nu kommer... SISTA CHANSEN!...med lust och säkring stor! Heta priser hela juni. Ring ! MOTOR-MAGASINET Motor-Magasinet är landets enda fristående nyhetstidning för motorbranschen. Några av landets främsta motorredaktörer skriver initierat och spännande om allt som händer inom branschen. Tidningen riktar sig till samtliga aktörer i branschen, från den lilla verkstaden till leverantörer av däck, reservdelar, verkstadsutrustning och tillbehör. Bilindustri och tillverkare av fordonskomponenter uppmärksammas också liksom bilhobby med mera. Motor-Magasinet läses även av bilverkstäder, bensinstationer, bilhandeln, detaljoch grossisthandel för biltillbehör samt tillverkare av fordon och reservdelar. Antal utgåvor 40 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, motormagasinet.se, har veckounika besök. Motor-Magasinets nyhetsbrev når mottagare två gånger i veckan. Uppställning på Bussreseforum 4-5 Hurtigruten är lyx till sjöss Den första resan Julmarknader att resa till RESFORUM RESFORUM är Nordens ledande branschtidning inom bussturism och beställningstrafik med buss som bas. Tidningen skriver lika gärna om andra gruppresor från incentivearrangemang, konferenser och nischade specialresor till mer allmänna gruppresor. Bevakningen omfattar också övrig rese- och turistnäring som destinationer, hotell, färjerederier, flygbolag. Tidningens läsare är företagsledare och andra chefer inom bussföretag och bussresearrangörer. Boka din monter på RESETORGET Boka Boka din din monter Bussturistdelen på på RESETORGET i årets Bussturistdelen i årets i årets stora bussutställning på stora Stockholmsmässan stora bussutställning på på Stockholmsmässan oktober oktober. Boka din monter på RESETORGET Boka din monter Bussturistdelen på RESETORGET i årets Bussturistdelen i årets stora bussutställning på stora Stockholmsmässan bussutställning på Stockholmsmässan oktober oktober. Antal utgåvor 6 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, rt-forum.com, har veckounika besök. RESFORUMs nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. 10

11 Annons ANNONS NR 5/2014 NORDENS LEDANDE FACKTIDNING FÖR BUSSTRAFIK OCH ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK SIDAN 30 Posttidning. Returadress: Mentor Communications AB, Box 72001, Lidingö transport & logistik landsväg sjöfart f lygfrakt järnväg materialhantering Tyst och rent lyft för Volvo SIDAN 29 Framkomlighet, miljö och säkerhet i konflikt TTF-NYTT SIDAN 34 Maria Nygren och Kamprad plockade logistikpris SIDAN 16 SIDAN 24 Girovägen 1, Järfälla TRAFIKFORUM TRAFIKFORUM är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spår trafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst osv. Tyngdpunkten i TRA- FIKFORUM ligger på lokal och regional kollektivtrafik, men tidningen skriver även om långväga trafik. Det gäller både busstrafik och järnväg. TRAFIKFORUM bevakar hela Sverige, men har även en omfattande internationell bevakning. Tidningens läsekrets består i första hand av företagsledare och andra chefer inom bussföretag och andra trafikföretag liksom hos landets trafikhuvudmän samt politiker med ansvar för trafik- och samhällsplanering m fl. Tidningen har ett nära samarbete med branschorganisationer som Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner & Landsting och Svenska Taxiförbundet. Antal utgåvor 10 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, rt-forum.com, har veckounika besök. TRAFIKFORUMs nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Trinorth visar vägen. Nästa nummer av RESFORUM utkommer 26 september tillsammans med TRAFIKFORUM nr 7 Spår i Champagne BUSSVERKSTAD Auktoriserad av Konvekta och Cummins. Mera verkstad Dubbelt upp för Optare Brittiska busstillverkaren Optare har nu levererat sin första MetroDecker för trafik i London Sverige nästa? I STOCKHOLM 5 S W E M A S T E R TRANSPORT & LOGISTIK IDAG Transport & Logistik idag är affärstidningen för hela transport- och logistik-branschen, inklusive materialhantering. Tidningens läsare består av beslutsfattare inom inköp, logistik, lager, produktion, Supply Chain Management, samt beslutsfattare inom spedition, material, lagerhantering, åkerier, rederier, flyg- och tågfraktbolag. Antal utgåvor 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, transportnet.se, har veckounika besök. Transport & Logistiks idags nyhetsbrev skickas ut två gånger per vecka och når mottagare. NR Scania rullar över i Volkswagenfamiljen Cover Turkiska Yilport ror hem Gävle Container Terminal Genomtänkta drag för tryggare transporter Transport Event & Expo Inom affärsområdet Transport arrangeras varje år ett flertal återkommande event såsom Kollektivtrafikdagen, Bussförar-SM och Detaljhandelns Logistikdag. Affärsområdets största arrangemang är mässan Entreprenad Expo, för entreprenad och anläggningsbranschen i södra Sverige. Under Entreprenörveckan i Båstad hålls flera olika bransch dagar inom ämnesområden som turistnäringen och åkerinäringen. Första halvåret avslutas med seminariet Framtiden för svensk fordonsindustri under Almedalsveckan i Visby. 11

12 55 Lund, Sweden 46 (0) :37:53 ÅRGÅNG 41 MAJ JUNI Hälsa &Sjukvård Hälsa & sjukvård består av nischade branschtidingar inom kemi, life science, labtech, medtech, hjälp medel och hörsel. De är starkt etablerade inom sina respektive branscher och har stort förtroende hos både läsare och annonsörer. Samtliga tidningar ges ut i samarbete med bransch - eller medlemsorganisationer. Varje varumärke utgör en plattform som består av den tryckta tidingen, de digitala kanaler och de event och möten vi arrangerar i varumärkets namn. 1/2014 audio Hörseltjänst byter ägare Allt inom hörsel och hörseldiagnostik Cochlear satsar på magneter En bransch i förändring AudioNYTT AudioNYTT är Sveriges största tidning inom audiologi och hörselvård. Tidningen vill skapa möten mellan akademi, bransch, vård och politik. Huvudmålgruppen är alla yrkesgrupper i kontakt med audiologin; audionomer, läkare och annan personal inom hörselvården samt anställda inom tillverkande och säljande företag i hörselbranschen. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Biologisk klocka styr innerörat Tidningens hemsida är audionytt.se. Nyhetsbrevet når mottagare varannan vecka. Tidningen för dig på laboratoriet nr LABTECH MAGAZINE Beskriver okända mikroorganismer Elin Chorell vill underlätta valet av diet och träning Odlar celler på spindeltråd Folkhälsomyndighetens P4-labb: Med beredskap för katastrofer LabTech Magazine är en oberoende branschtidning för alla som arbetar med laboratorieteknik i Sverige. Tidningens målgrupp är beslutsfattare på labtech-företag, inköpare/upphandlare på landstingen och i sjukvården. Därtill kommer verksamhetschefer/ vårdenhetschefer i både sluten och öppen vård, labbchefer, sjukhusledningar, landstingsråd m.fl. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är labtechmagazine.se som har ca 200 veckounika besök. Tidningens nyhetsbrev når 900 mottagare varannan vecka. Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift Insjökemi s. 7 KEMIVÄRLDEN BIOTECH Kemisk Tidskrift Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift är Skandinaviens största tidning inom områdena kemi, kemiteknik, bioteknik och laboratorieteknik. Tidningen följer forskning och teknisk utveckling, bevakar företag och innovationer, marknad och patentfrågor. Huvudmålgrupper är kemister/biokemister och kemiingenjörer inom industri, akademi och utbildning. Vill lyfta uppfinnare ur klistret s. 14 Kromatografi: Ju mindre desto bättre s.16 Elektronkristallografi för de riktigt små s. 20 Intervju: Det Försvinner är svårt att den kvantifiera mellaneuropeiska effekterna bulkkemiindustrin av läkemedlen i miljön drabbar det all utifrån kemisk ekotoxikologiska industri, och undergräver experiment även på den labb. framtida En blåmussla tillgången i Östersjön på kemikompetens. snitt Den kritiska år och massan exponeras av kemikunskap hela sin livstid är hotad, Sid 9 säger Karin Markides. lever i s.13 Nr 56 Antal utgåvor 10 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida kemivarldenbiotech.se har veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når mottagare varje vecka. MedTech Magazine nr forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen MEDTECH MAGAZINE We are expanding and need talented people to join us! openings at areers Contract Research Organization (CRO). countries throughout Europe, USA and des services worldwide through four and TFS Academy TM. 2 ÅRgÅng 10 nr Börje Ekholm om välfärd som affär Ta bolaget till börsen ny krönikör! Torbjörn Kronander: Regelverket har spårat ur lena furmark Jag gillar solidaritet MedTech Magazine täcker svensk medtechindustri och allt som berör branschen. Redaktionen porträtterar människorna, nyheterna som berör, forskningen och allt kring affärsnyttan för företagen och inköpen för vården. Samarbetet med branschorganisationen Swedish Medtech ger en aktualitet och säkerställer relevansen för våra läsare. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida medtechmagazine.se har drygt veckounika besökare. Varje vecka når tidningens nyhetsbrev närmare mottagare. 12

13 LIFE SCIENCE SWEDEN # 5 22 maj 2014 BIOTECH Antal utgåvor 11 st/år. Upplaga: ex. PHARMA sid 9 Xvivo och Vivoline i licenstvist om perfusionsvätska. anders blanck, vd lif i n t e r v j u UN IK KART- G NIN LÄGG VILL SNABBA PÅ SAMARBETET OTÅLIG. Den 1 maj lämnade Tomas Puusepp över vd-klubban i Elekta till Niklas Savander. I sin nya roll som arbetande styrelseledamot ska han fortsätta att arbeta operativt och vill verka för att öka medtech-industrins betydelse för svensk ekonomi. Bland orosmolnen ser han dock hur samarbetet mellan industri och akademi blivit sämre med åren och att den förbättring som trots allt kan skönjas måste gå snabbare. Sid 10 n y p f i z e r t o p p Jag vill att Sverige fortsättningsvis ska vara ett attraktivt land för life scienceinvesteringar Alla svenska projekt i fas II malin parkler, vd för pfizer sverige Sid 30 lyckad EVENT. Årets upplaga fokuserar på individanpassad medicin utmaningar LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING och möjligi heter. FLER ÄN 60 PROJEKT I TIDIG UTVECKLINGSFAS MAGASINET LÄKAREN # 5 22 maj maj STUDIEUPPLÄGGET AVGÖR FRAMGÅNG Årets tema: individanpassad - ger dig försprång medicin in i framtiden k a k r ö n i forskningen, affärerna och människorna Välkommen årets möte! läkemejakten på nya med del sker i datorn. protein data från human modelatlas och egna mänskliga ler över den har jens metabolismen helt nya nielsen funnit läkemedelskandidater för individanpassade sid 18 behandlingar. PMS, CHRONS OCH CANCER LOCKAR INVESTERARNA Han hittade 101 nya läkemdelskandidater nya. på programmet Läs mer om anmäl dig sidan 24 och på kemedelsutveckling.se. 26 maj! Vi ses den b i g god Det stegvisa ett blir se hur kännandet När vi kan är slags samhällskontrakt lungvävnaden inblandade också mellan alla skadad kan beta behand parter, inklusive vi anpassa person till lare och vården. lingen från person. f o u fou inom för tidig zeneca, chef autoimmuna sjukdomar och kraan, astra maarten inflammation andningsvägarna, den europeiska chef för chmp kommité tomas salmonsson, vetenskapliga myndighetens till utvecklas och om nya tekniker takt med att mer information ger oss allt dess processer forskningen Jakkroppen och den mänskliga att utveckla läkemedel. de stora befolkförändras sättet efter lösningar för ten på universellaersätts allt mer av strävan Onkologi är ningsgrupperna behandlingar. har mer individanpassade individanpassningen område där sker på alla kanske det men utvecklingen kommit längst, plan. Lyckad Läkemedelsupplaga av därför på Under årets fokuserar vi den 26 maj och individanpasutveckling läkemedel inte bara För det är individanpassade Under sad läkemedelsutveckling. om de som kan individanpassas. att få höra substanser vi bland annat av individanpassning dagen kommer känsligaspekterna regulatoriska om olika personers av och hur kunskapenkan utnyttjas i designen het för läkemedel kliniska studier. på intressanta också att bjuda som Dagen kommer annat Maarten Kraan inom tidiga forskning case från bland Astra Zenecas och autoimmunitet. ansvarar för inflammation chef för Salmonson, andningsvägar, av stegvist berättar Tomas införandet Dessutom befinarbetet med och var man CHMP, om av läkemedel godkännande i processen. ner sig om att årets Jag är övertygad Lyckad Läkemedelsdag upplaga av blir en intressant utveckling frågor, på många väcker som svarar och som förhoppningsvis a t o r u r e g u l Sid 4-5 läkemedels- 101 läkemedelsutveckling Välkommen till årets möte Tidingens hemsida lifesciencesweden.se uppdateras varje dag och har cirka vecko unika besökare. Ett flertal nyhetsbrev skickas varje vecka på olika teman, med ca mottagare. sid 7 Expert spår att uppköpskulmen snart är nådd. Trots forsknings- och innovationspropositionen återstår mycket att göra forskningen, affärerna och människorna Life Science Sweden är Nordens största branschtidning för life science-sektorn och är en nyhetskanal och en mötesplats fokuserad på företag och affärer som utgår från medicinsk forskning. Vår målgrupp är företagsledare, forskningsledare och forskare, liksom investerare, konsulter och berörda myndigheter. MEDTECH sid 12 Wilson Therapeutics får investerare att satsa miljoner. d a t a Med Big Data samma kan vi göra de studier som gör stora bolagen i dag fast betydligt billigare. mads melbye, köpenhamn chef för statens serum nya läkemedelskandidater hittades med datorsimulering. institut i Sid Sid Prova Life Science Sweden du också! All bevakning du behöver, beställ på lifesciencesweden.se/prenumerera jobb ledarskap inspiration inblick utveckling Magasinet läkaren är en modern tidning för läkare i Sverige.Tidningens målgrupp är specialister i allmänmedicin och läkare generellt. Tidningen distribueras även till klinikoch verksamhetschefer och ledningsgrupper på universitets-, läns- och regionsjukhus. Magasinet läkaren når även ledande sjukvårdspolitiker och relevanta departement. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga Fullmatat sommar nummer! Framtidsspaning: Kliniken som ger andrum LEV-projektet Författaren och retorikern Tidningens hemsida magasinetlakaren.se har drygt veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når närmare mottagare varje vecka. nr SKL-chefen om vårdens utmaningar Befolkningspyramiden är en muffins Elaine Eksvärd om vardagsmakt Läkaren MEDTECH HJÄLPMEDEL HJÄLPMEDELSÅRGÅNG 1 BRANSCHEN I FOKUS NR MedTech Hjälpmedel följer utvecklingen i branschen och lyfter utmaningarna och möjligheterna. Tidningens målgrupp är beslutfattare i hjälpmedelsverksamheterna, in köpare, förskrivare och beställare för äldrevård- och omsorg inom kommun och landsting, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sårsjuksköterskor, beslutfattare på hjälpmedelsföretagen samt berörda myndigheter och departement. FORUM FÖR SVENSK MEDICINTEKNIK ÅRGÅNG 2 HÅLLER DIG UPPDATERAD NR INOM BRANSCHEN AFFÄRSIDÉ? Officiell mässtidning Hjälpmedel & välfärdsteknologi Mässkarta Utställarlista Program MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET INRÄTTAD Antal utgåvor 4 st/år Upplaga: ex. UNDER TÄC MED FRA KET ANDERSSONK N HAR DU EN BRA Generaldirektören svarar VINNOVA om offentlig innovationskraft BEFOLKNINGSPYRAMIDEN Tidningens hemsida ligger under huvudsidan medtechmagazine.se som har drygt veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når mottagare varannan vecka. Hälsa- & sjukvård Event & Expo Inom affärsområdet Hälsa- & sjukvård arrangerar vi årligen ett 20-tal mässor, utställningar, event, awards, konferenser och utbildningsseminarier på nischade teman inom Healthcare och Life Science. Vi utser awards som t ex Årets MedTech Företag och Årets Life Science Ledare. Flertalet av våra varumärken medverkar även vid Entreprenörsveckan i Båstad samt under Almedalsveckan i Visby. 13 Hallå där CHRISTER FUGLESANG! ÄR EN MUFFINS

14 Mentor Event Seminarier, konferenser, galor och awards. Mentor Event i snabb expansion Personliga möten är allt viktigare i de branscher Mentor verkar. Mot den bakgrunden har eventverksamheten inom bolaget expanderat de senaste åren. Mentor arrangerar årligen upp emot ett 100-tal event i form av seminarier, konferenser, galor och awards. De närmaste åren kommer antalet event att fördubblas. Dessa event stärker våra tidningar som varumärken och blir ett komplement för att möta annonsörernas och prenumeranternas behov av nya kommunikationsformer. Till de större arrangemangen hör Habit Modegalan, Retail Awards, Restauranggalan och Dagligvarugalan. Dessa galor samlar uppåt 500 gäster och partners. Andra viktiga arrangemang är exempelvis Recyclingdagen, Kollektivtrafikdagen, Nationella Life Sciencedagen och Pumpdagen. Mentor gör en storsatsning på det nya årliga arrangemanget Entreprenörsveckan i Båstad. Flertalet av Mentors tidningar och varumärken arrangerar på egen hand eller i samarbete med andra branschaktörer ett 100-tal seminarier och konferenser under Entreprenörsveckan som äger rum sista veckan i juni. Även Almedalsveckan är en plattform för Mentor. Ett tiotal tidningar arrangerar seminarier under Almedalsveckan. Kommande år kommer Mentors deltagande i Almedalen att expandera. FOTO: KALLE ASSBRING FOTO: KALLE ASSBRING Mentor Expo Lokala mässor som bygger på ett enkelt tydligt koncept. Mentor Expo lokala branschinriktade mässor Redan 2009 började Mentor lansera de första lokala mässorna. Sedan dess har mässan Clean etablerats som branschens stora städmässa. Parallellt med Clean har mötesplatsen Facility at your service arrangerats för FM-branschen. Ett annat expo är mässan Ytskydd som årligen äger rum i Göteborg. Mentors största expo är mässan Entreprenad Expo som lanserades Mässan samlar cirka 200 utställare och besökare. Under 2014 arrangeras även mässorna Fokus Hjälpmedel och Hjälpmedel & Välfärdsteknologi. Mentor Expo erbjuder ett tydligt enkelt koncept, en standar diserad arbetsmodell, bra lokaler och priser och effektiva byggnationer. 14

15 FOTO: JOHAN LYGRELL FOTO: JOHAN LYGRELL FOTO: JOHAN LYGRELL 15

16 Affärsområdeschef HANDEL/vice vd Nils Ellström Tel: Affärsområdeschef PROCESS Göran Blomqvist Tel: Affärsområdeschef TRANSPORT Sandra Camilleri Tel: Verkställande direktör Mikael Heinig Tel: Affärsområdeschef INDUSTRI Christel Frost Tel: Affärsområdeschef HÄLSA/SJUKVÅRD Ulrika Berglund Tel: Affärsområdeschef EVENT Lars Nordmark Tel: Växel Lidingö: Tel: Helsingborg: Tel: Mentor Communications AB Box Lidingö Mentor Communications AB Box Helsingborg mentornewsroom.se

TS 2011 yrkesinriktade tidskrifter

TS 2011 yrkesinriktade tidskrifter TS 2011 yrkesinriktade tidskrifter Tidskrift TS 2011 TS 2010 Förändring Accent 30000 32000-6,3% Advokaten 8100 7900 2,5% Affärsvärlden 18200 17300 5,2% Akademikern 59900 57300 4,5% Aktiv Mäklare 7400 -

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

500 000 beslutsfattare!

500 000 beslutsfattare! 500 000 beslutsfattare! Vi erbjuder lösningen för din marknadsföring! 0651-150 50 www.svenskamedia.se Vi har en unik samling tidningar - framför allt när det gäller våra mottagare. Byggvärlden Byggfakta

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider.

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. 26 29 april 2016 Erbjudande! Boka plats på Vinordic eller GastroNord senast 31 mars 2015 så får du

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida»

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» 1 av 5 2014-08-22 10:28 Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» Det goda företaget står sig starkare och är mer lönsamt, skapar ett attraktivt varumärke, får fler lojala kunder och medarbetare.i

Läs mer

Träffa dina framtida affärskontakter på. Dagens industris mötesplatser!

Träffa dina framtida affärskontakter på. Dagens industris mötesplatser! Träffa dina framtida affärskontakter på Dagens industris mötesplatser! 2016 Världen 28 januari, Berns Stockholm Målgrupp: Beslutsfattare på större svenska företag som påverkas av förändringarna i världsekonomin

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Dubblerade antalet möten, men bibehöll kvaliteten Hör Kristina Havik från Statoil Fuel and Retail berätta om erfarenheterna från Underhåll 2014.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet SecurityWorld & TechDemo är två arrangemang inom säkerhetsområdet som den 2 september kraftsamlar till årets största mötesplats för it-säkerhet. Seminariet är ett samarbete mellan som dagligen bevakar

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Med oss når du ut! 2016 Vi hörs! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet. Info om:

Med oss når du ut! 2016 Vi hörs! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet. Info om: Med oss når du ut! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet Info om: 2016 Vi hörs! Information finns på www.da-media.se 08-786 03 34 d.a. media 2016 Från vänster: Stina Nilsson, Erik Bergkvist,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum Medielista aug 2009 Med reservation för ev. fel och ändringar. * Källan ej tillgänglig för utbildningsektorn. > Källan fortfarande tillgänglig i nytt leveransformat A-Ö Tidning/Tidskrift Artikelformat

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

-Visar vägen! SeeMe GPS

-Visar vägen! SeeMe GPS Biljettsystem Passagerarinformation Säkerhetssystem GPS Tracking Installation Service & Support SeeMe är ett helt webbaserat GPS system med funktioner till för att underlätta din vardag,öka kvaliteten

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! *

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * Vi har 211 000 av Stockholms mest intressanta läsare. * RAM mätning, oktober 2010 Varför ska du välja a perfect guide? A Perfect

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Förpacknings dagarna 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Klimathot, Carbon Footprint, hållbarhet, livmedelsspill - Vad gör egentligen förpackningsindustrin? Förpackningar och förpackningsindustrin

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer