tidningar webb event expo mentornewsroom.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tidningar webb event expo mentornewsroom.se"

Transkript

1 tidningar webb event expo mentornewsroom.se

2 Sveriges mest initierade näringslivsbevakning Mentor Communication Group är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon besluts fattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Men också genom de hundratals seminarier, utbildningar, awards, mässor och evenemang som vi arrangerar varje år. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som vi erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden. Sajter och nyhetsbrev Mentor Newsroom, 30-talet sajter och nyhetsbrev Sajter och nyhetsbrev Mentor driver ett 30-tal branschportaler inom de områden där tidningarna är verksamma. Med dagligt uppdaterade nyheter förses läsarna med det senaste i sin egen bransch. Genom att skicka ut nyhetsbrev informeras läsarna om de senaste nyheterna som går att läsa på webben. Utskicken sker dagligen och når hundratusentals mottagare i hela näringslivet. Mentor producerar också den breda näringslivsportalen mentornewsroom.se, nyhetstjänsten för svenskt näringsliv med daglig rapportering om affärer, marknadstrender och teknikutveckling i Sveriges viktigaste branscher. Mentornewsroom.se har veckounika besök. Sajtens nyhetsbrev når över mottagare varje dag. 2

3 Process Industri Handel Transport TIDNINGAR EVENT EXPO WEBB Hälsa & Sjukvård Mentor Communications AB Box Lidingö Tel Mentor Communications AB Box Helsingborg Tel

4 NUMMER 3 JUNI 2014 NORDISK PAPPERSTIDNING NR svenska trävaror NORDISK TRÄTEKNIK SÅG & TRÄ NYHETSTIDNINGEN FÖR SÅGVERKEN, TRÄMANUFAKTURINDUSTRIN OCH TRÄVARUHANDELN NR 12 VECKA 23 5 JUNI 2014 Nu kan man sätta fast kantlisterna utan lim med hjälp av hetluft. Metoden anses ha fördelar jämfört med tekniken att sätta fast kantlisten med laser. sid 9 Ett generationsskifte ger mer tid till utveckling för en slipad veteran i Sollefteå. Samtidigt bygger hans företag ut med trettio procent. sid 10 David Johnsson har nu varit vd i ett år vid branschorganisationen TMF. Han tycker att mycket är på rätt väg men ofta i för låg fart. sid 14 Process Affärsområdet Process bevakar den tunga svenska basindustrin men representerar även varumärken inom städ- och service näringen. Process Nordic, Nordisk Papperstidning, Verkstäderna, Nordisk Träteknik, Rent och Facility Nordic heter varumärkena. Vi förmedlar information och inspiration till Processindustrin genom tidningar, websajter, event och mässor som Cleanmässan och Facility at Your Service. Nr FACILITY NORDIC Hur ser chefens ansikte ut? Facility Nordic är tidningen med fokus på service och tjänster i näringslivet och i offentlig sektor. Tidningen speglar Facility management-branschens framväxt och de olika servicekoncept som utvecklas under olika begrepp. Tidningen riktar sig till alla som intresserar sig för och är verksamma inom området verksamhetsnära tjänster. Det gäller strategiskt ansvariga och inköpare av service och tjänster som reception, vaktmästeri, konferensservice, fastighetsskötsel, städning, catering och annan support som avlastar den egna kärnverksamheten. Facility Nordic arrangerar även mötesplatsen Facility at Your Service och utöver denna flertalet event. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Facility Nordics hemsida är facilitynordic.se. Fossilfri bestrykning av förpackningsbarriärer Framtida energipolitik oroar Allt om PulPaper 2014 NORDISK PAPPERSTIDNING Nordisk Papperstidning är ledande branschtidning för den nordiska massa- och pappersindustrin. Nordisk Papperstidning bevakar skogsindustrin ur ett tekniskt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Den bevakar miljöproblematiken, råvarusituationen, transport och energifrågorna och inte minst den senaste forskningen och utvecklingen i branschen. Tidningen lägger inte bara fokus på massa- och pappersindustrin utan ägnar också en stor del av sitt innehåll åt nya produkter från den svenska skogsråvaran. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är papernet.se som har veckounika besökare. Nordisk Papperstidnings elektroniska nyhetsbrev når mottagare, två gånger i veckan. Ett av nyhetsbreven utges på engelska för läsare utanför Sverige. Nordisk Papperstidning arrangerar också kunskapsdagar och konferenser. POSTTIDNING A MENTOR COMMUNICATIONS, BOX 72001, LIDINGÖ Kantlistning lyfter med hjälp av hetluft Bandsågblad Slipservice Tel , Utbyggnad och ledarskifte i sliperiet 1830 kr/m3 var genomsnittsvärdet för TMF:s vd sammanfattar sitt första år i rollen Sveriges första fönsterautomat Peter Karlsson, vd på Sunnerbo Fönster, berättar hur de gör anpassade fönster lika fort som långa serier i sitt så kallade fönstercenter. En lyckad 20-miljonerssatsning. sid 12 FOTO: KLAS BJÖRNSTEDT. NTT SÅG & TRÄ, Nordisk Träteknik NTT är den enda svenska nyhetstidning som är helt inriktad på att bevaka utvecklingen inom den trämekaniska industrin. Från produktion av sågade produkter och vidareförädling av dessa, t ex i hyvlerier, till produktion av färdiga träprodukter som trähus, byggnads- och inredningssnickerier och möbler. Tidningen följer utvecklingen inom teknik, ekonomi, strukturfrågor och inom industriellt intressant forskning. Huvudmålgrupp är företagsledare, produktionschefer och inköpare inom den trämekaniska industrin. Antal utgåvor: 20 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är woodnet.se. Den har cirka veckounika besök. NTTs elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. 4

5 Process Nordic är en branschöverskridande tidning som vill ge läsaren en överblick av utvecklingen inom hela processindustrin. Process Nordic bevakar de senaste tekniktrenderna, skriver om det som förändrar och gör skillnad, de mest intressanta människorna och avgörande politisk beslut i Sverige och EU. Till processindustrin räknar vi industrigrenarna: Kemisk industri, papper och massa, livsmedel, stål- och metallverk, gruvor och petroleumraffinaderi. Posttidning B, Mentor Communications AB, Box 72001, Lidingö PROCESS NORDIC 5 Nummer Maj TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR MED INDUSTRIELLA PROCESSER Bullerkrav underlättar för industrin krönikan sid 20 aktuellt sid 4 Bilaga Process Magasin Automation & Industriell IT Kraftigt ökade kostnader för kemikaliehanteringen väntar aktuellt sid 6 Nytt om Tidningens hemsida är processnet.se. Den har veckounika besök. Process Nordics elektroniska nyhetsbrev mottagare en gång i veckan. intervjun sid 18 Ny standard som lyfter spillskyddet För att leva upp till det nya Seveso III-direktivet nästa år föreslår regeringens utredare en rad skärpta lagkrav. Bland annat ökad tillsyn för de bolag som hanterar kemikalier som kan orsaka allvarliga olyckor. Myndigheternas kostnader kommer att fördubblas, i vissa fall tredubblas. Det får industrin betala. Antal utgåvor: 12 st/år. Upplaga: ex. Dessutom kryllar det av affärsänglar som bosatt sig här Pfizers bud ett verkligt beskt piller aktuellt sid 8 3Automation 3Energi 3Industriell IT 3Miljöteknik 3Produktionsteknik 3Underhåll Inga stopp i produktionen! Mer om våra produkter inom processanalys ph-elektroder och armaturer från METTLER TOLEDO för krävande applikationer i pappersmassa. RENT Nummer Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor. Rent riktar sig främst till nyckelpersoner inom branschen som är ansvariga för inköp av städutrustning och kemikalier, planering och upphandling av städtjänster. Tema städutbildningar faktaöversikt Pryl och Sry Förenade Service har egen städyrkesskola Antal utgåvor: 7 st/år. Upplaga: ex. Branschporträttet: Möte med Kalle Henriksson nytillträdd vd för Borago Rents hemsida är cleannet.se. Rents elektroniska nyhetsbrev når cirka mottagare en gång varannan vecka. Räckvidden när det gäller att nå ut till den samlade svenska städ och serviebranschen - är i det avseendet unik. cleannet.se Mässrapport Amsterdam Hållbarhet nyckelordet på Issa Interclean 2014 VILKEN FÄRG ÄR DU? VERKSTÄDERNA Städmaskiner Lite enklare - Mycket renare! Sätt färg på städningen! Samarbete golvvård? Vi utför golvvård och mattvätt i hela landet EX Verkstäderna är verkstadsindustrins äldsta tidning. Sedan 1905 informeras läsarna löpande om utveckling inom produktionsteknik: maskinerna, materialen, metoderna och människorna. Med en gedigen erfarenhet från industrin och genom intensiv interaktion med dess aktörer, utvinner Verkstädernas redaktion och förmedlar de nyttigaste nyheterna och de bästa casen från framgångsrika verkstadsföretag med exempelvis det senaste inom maskinutrustning, maskinteknik, verktyg, automation och cad/cam. Tre av fyra läsare är vd eller innehar annan chefsbefattning inom verkstadsindustrin. TR A An Fog no nin ns gs bil te ag kn a ik in / gå r 9 juni 2014 Nr 6 Årgång 110 Snabba sekunder på Waterjet Swedens show + Många sätt att styra robot på Elmia Automation + Nya bullerkrav underlättar för industrin Antal utgåvor. 10 st/år: Upplaga: ex. + Gasellföretag satsar brett Tidningens hemsida är verkstaderna.se som har 1150 veckounika besökare. Verkstädernas elektroniska nyhetsbrev når mottagare varje vecka. 5 I Näringslivet behövs i ingenjörsutbildningen Tecla Malmström, KTH ingenjör

6 Teknik & ekonomi för en bättre miljö! Den enda underhållstidningen Industri Affärsområdet Industri omfattar de välkända varumärkena Packmarknaden, Plastforum, Recycling och Underhåll & Drift. I detta affärsområde förmedlar vi kunskap och inspiration till fackfolk inom branscherna förpackning, plast, återvinning och industriellt underhåll. Vi arrangerar också konferenser, prisutdelningar och event så som Ytskydd, Återvinningsgalan, Packaging Industry Awards och Plastovationer. återvinningsindustrin miljöteknik hållbar utveckling omvärldsbevakning forskning nyheter Nr 4 MAj 2014 ElEktronikåtErvinning SkrothantEring Allt från Konjunkturen har vänt upp Nyfiken på: recyclingdagen för Falkenberg recycling David Källsäter, vd BIG BAG RECYCLING Tidningen Recycling är den ledande tidningen inom återvinning och miljö. Tidningen presenterar bland annat nyheter inom miljöteknik, miljölagstiftning, återvinning, avfallshantering, och miljöpolitiska beslut som kan få ekonomiska konsekvenser för företagen. Tidningen vänder sig till bland andra de som ansvarar för företagens miljöledningssystem, avfallshantering, återvinning och/eller att restprodukter tas om hand på bästa sätt eller de som bara vill hålla sig informerad om vad som sker inom miljöområdet. Antal utgåvor 9 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är recyclingnet.se som har veckounika besök. Recyclings elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Nr 5-6/2014 PaPPer/Massa Reportage Tio år i parallellitetens tjänst Reportage Kompetens och motivation viktiga utmaningar Reportage App håller koll på stopp Reportage Chalmersundersökning om produktionsstörningar NYHETER PRODUKTNYHETER WEBBGUIDEN LEVERANTÖRSGUIDEN Har du rätt kunskaper och kontakter för att sälja uh program? Se sidan 9 U&D Underhåll & Driftsäkerhet Underhåll & Driftsäkerhet, U & D i dagligt tal, är tidningen för alla som på något sätt arbetar med, eller är intresserade av underhållsteknik och underhållsfrågor. Läsarna är underhållschefer, -tekniker, -ingenjörer, produktionschefer och dito tekniker, samt operatörer. Även för personal som arbetar med inköp, ekonomi, skydd, säkerhet och miljö är tidningen till nytta i det dagliga arbetet. Tidningens innehåll speglar såväl nya som etablerade tekniker, utrustningar och tjänster. Mycket av innehållet hjälper till att skapa nya infallsvinklar för underhållsverksamheterna i den svenska industrin. Antal utgåvor 9 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är uochd.se som har ca 500 veckounika besök. U&Ds elektroniska nyhetsbrev når drygt mottagare varje vecka. 6

7 nr 4 juni 2014 STÖrSTA TiDninGEn FÖr ALLA SOM jobbar MED PLAST, GuMMi OCH KOMPOSiTEr Mässrapport från Interpack Nyheter från Packmarkedet Allt inom industriell märkning, kontroll och systemlösningar PACKMARKNADEN Tidningen Packmarknaden är Nordens ledande informationskälla inom området förpackning, distribution och varuhantering. Packmarknaden rapporterar om den tekniska och kommersiella utvecklingen på marknaden och belyser nya material, metoder, maskiner och affärer. Tidningens läsare finns i en mängd verksamheter där förpackningar och inpackningssystem används, men framförallt i livsmedelsindustrin, mejeri-, bryggeri-, fisk-, läkemedels- och kemiteknisk industri, logistik- och packcentraler, kontrakpackning och naturligtvis i förpackningsindustrins olika delar från maskin-, material- till förpackningsleverantörer. Antal utgåvor 8 st/år samt Produktnyttsbilaga 1ggr/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är packnet.se som har ca veckounika besök. Packmarknadens elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan Teman: Förpackningar Kvalitetssäkring Framtidens material Hållbara lösningar den enda vägen för Bayer Ekonomi i att kvalitetssäkra interntransporten Framtidens filmtillverkning med vässade resurser PLASTFORUM Plastforum är den ledande facktidningen för plast-, gummi och kompositindustrin i Norden. Plastforum analyserar och rapporterar om betydelsefulla händelser när det gäller utveckling, trender samt nyheter från hela världen inom maskin och produktionsteknik, råmaterial och additiver, kompositer, gummi, formtillverkning, med mera. Tidningens målgrupp består främst av beslutsfattare och konstruktörer. Antal utgåvor 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är plastforum.se som har veckounika besök. Plastforums elektroniska nyhetsbrev når drygt mottagare en gång i veckan. Industri Event & Expo Inom affärsområdet Industri arrangerar vi ett flertal årligen återkommande expon, awards och event såsom Ytskydd, Underhållsdagen, Återvinningsgalan, Recyclingdagen, Packaging Industry Awards och Plastovationer. Vi arrangerar också golftävlingar samt medverkar vid Entreprenörsdagarna i Båstad samt Almedalsveckan i Visby. 7

8 T tel: tel: AKTUELLT I FOKUS EKONOMI REPORTAGET SIDAN 4 ekonomi SIDAn 30 SIDORNA SIDAN 10 +0,2 % Fri Köpenskaps index DEN OBEROENDE affärstidningen för DagligvaRuhaNDElN FREDAg 10 FEbRUARI 2012 v 6 Foto ÅKe ROSeNgReN Sidorna DH 4_ indd :32 +1,1 % OMX Stockholms index +2,0 % Carnegies NT index Utgåva 5 Årgång 69 Pris 33 kronor Konsumentombudsmannen gör tummen ned för Icas kampanj för kompispriser. Vi ska titta närmare på det här och sedan ta ställning till hur vi ska jobba vidare, säger Icas marknadsdirektör Håkan Sjöstrand. NYHETER SIDAN 8 NYHETER SIDAN 16 NYHETER SIDAN 13 Anmärkningsvärt från årets lista är förstås de stora framgångarna för gränshandeln och att flera stora Coop Forum verkligen har fått ett lyft. UR LEDAREN Handel Affärsområdet Handel omfattar de välkända varumärkena Dagens Handel, Fast Food Magazine, Fri Köpenskap, Habit sko & mode, Kosmetik, Restauranger & Storkök och Skydd & Säkerhet. Landets främsta branschtidningar inom fastfood- och restaurang, dagligvaruhandel, detalj- och partihandel, kläd- och skofackhandel samt säkerhet. Posttidning B, Avsändare: Dagens Handel, Box , Lidingö affärstidningen för hela handeln E-handeln gör det igen Säkerhet i handeln Esprit vässar och gör omtag mars Tryggare personal när Systemet säkrar SIDORNA Forskning i hands on-miljö DAGENS HANDEL Dagens Handel är den största tidningen som bevakar hela detalj- och partihandeln. Tidningen når såväl kedjor som fristående företag inom dagligvaror, kläder, sport, elektronik, järn, färg etc. I Dagens Handel finns nyheter, reportage och analyser. Vidare bredd och djup när tidningen beskriver det som händer i handeln. Här möter man också branschens mest intressanta personer. Antal utgåvor: 20 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är dagenshandel.se. som har över veckounika besök. Dagens Handels nyhetsbrev når mottagare varje dag. fast food magazine 1/2014 fast food magazine 2/2014 Bli inspirerad, här är FAST FOOD MAGAZINE ste recept krik, Taleggio, röd, lite minerna Finalisterna i Pizza-sM Allt från Korvfestivalen TrendheTa ChiCago En hjälpande hand socialt ansvar stärker varumärket Trendomaten: Fastfood har blivit slöfood Fast Food Magasin är Skandinaviens ledande facktidning inom den expansiva snabbmatsmarknaden och därför den naturliga kanalen för alla aktörer inom fastfoodbranschen, oavsett om det är inom restaurangsektorn eller dagligvaruhandeln. Tidningen skriver om trender, utveckling och innovationer och vänder sig till alla led i kedjan. Från grossister och leverantörer till kockar och serveringspersonal inom olika fastfoodenheter. Antal utgåvor: 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är foodnet.se som har 1000 veckounika besök. Fast Foods nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. POSTTIDNING A. Returadresss: Fri Köpenskap, Box 72001, Lidingö Nu måste Strålman få fart på Willys En miljard till Coops medlemmar nyheter SIDAn 10 Solen lyser över Maxi i Halmstad I fjol blev Maxi Flygstaden i Halmstad Årets butik. Och framgångarna fortsätter. Köpman Tommy Fransson kan glädja sig åt att butiken är en av snabbklättrarna på Fri Köpenskaps 150-i-topplista med en försäljningsökning på 8,4 procent.listan toppas av två gränshandelsbutiker och bland dem som ökat mest märks flera stora Coop Forum. 150-I-TOPP SIDORNA Norden bäst på börsen i veckan Bakslag för Ica Sälen nästa för gränshandeln Svenska ägg lockar allt fler Johanna Andersson ny ledare i Aktietävlingen EKONOMI SIDAN 32 FRI KÖPENSKAP Fri Köpenskap är dagligvaruhandelns ledande affärstidning som följer alla stora företag i branschen och även servicehandeln med jourbutiker, kiosker och trafikbutiker. Tidningen vänder sig till alla som arbetar med dagligvaror. Läsarna är handlare, anställda i butiker och inom handelns organisationer, livsmedelsfabrikanter, säljare och grossister. Tidningen når även andra beslutsfattare som behöver hålla sig ajour med vad som händer i branschen riksdagsmän, lärare och elever på handelsutbildningar, journalister och handläggare på myndigheter som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Konsumentverket. Antal utgåvor: 38 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är fri-kopenskap.se som har veckounika besök. Fri Köpenskaps nyhetsbrev når mottagare varje dag. AIRES SKO&MODE JANUARI 2014 SKO&MODE Januari 2014 HöStenS Herrar Varumärken att köpa och trender att följa Vägen till lönsamhet WeSC ska få tjejer att bära street Plaggen, färgerna och accessoarerna HolliSter bäst i kedjetest Maxa mässbesöket i Stockholm och Köpenhamn redo för höstmode habit.se HABIT Sko&Mode Habit är kläd-, sko- och textilbranschens facktidning. Tidningen bevakar och skriver om mode- och branschtrender ur en nyhets- och affärsvinkel. Habit är Skandinaviens största modebranschtidning. Tidningen är först med trenderna och snabbast med branschnyheterna men bevakar också allt från statistik till silhuetter, från trendprognoser till ekonomi, från butiksinredning till catwalk. Habit når yrkesverksamma inom mode-, konfektions- och textilbranschen i de skandinaviska länderna samt andra med intresse för sektorn. Nytt 2014 är den engelskspråkiga utgåvan Habit International som kommer två gånger per år. Antal utgåvor 12 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är habit.se som har över veckounika besök. Habit Sko & Modes nyhetsbrev når mottagen två gånger i veckan. 8

9 Dagliga nyheter för branschen Produktnytt Läs RS som e-tidning Nyhetsbrev varje onsdag! Kalendarium Veckans fråga INNEHÅLLER RS DRYCK Kosmetik KOSMETIK Kosmetik bevakar händelser i branschen såväl nationellt som internationellt med nyheter, reportage, trender och allmän utveckling. Tidningen är ett viktigt verktyg för butiksägare och säljpersonal vad gäller exempelvis försäljning, exponering och kundbemötande. Kosmetik är länken mellan leverantörer och detaljister. Tidningen inspirerar och öka kunskapen hos såväl den enskilda parfymeristen som personalen i varuhusens kosmetikdiskar och anställda i butikskedjorna, enskilda butiker, apotek, skönhetssalonger mm liksom säljarna på båtarnas och flygplatsernas taxfreeavdelningar. Antal utgåvor 7 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är tidningenkosmetik.se. Kosmetiks nyhetsbrev når drygt 1000 mottagare en gång i veckan. RS (RESTAURANGER & STORKÖK) RS (Restauranger & Storkök) är kockarnas egen tidning. RS har fokus på maten, drycken och krogen i ett samlat helhetsgrepp. Tidning en bevakar allt från nyheter och trender till ekonomi och utbildning både nationellt och internationellt. RS är kockarnas tidning och samarbetar med Svenska Kockars Förening samt flera av landets gastronomiska akademier. Antal utgåvor: 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är foodnet.se som har 1000 veckounika besök. RS nyhetsbrev har mottagare en gång i veckan. mat & dryck för proffs RESTAURANGER & STORKÖK. Nr Full rulle för nya hållbarhetsidéer allt om restaurangexpo foodnet.se Fisk smalt utbud Fast rik tillgång SKYDD & SÄKERHET Skydd & Säkerhet skriver om den senaste utvecklingen inom säkerhetsområdet, bransch- och produktnyheter, resultatet av ny forskning och internationella trender samt aktuella säkerhetsfrågor för hela marknaden näringsliv, stat, kommun och landsting. Tidningen läses av chefer med övergripande lednings- och affärsansvar, inköpare, planerare och verksamhetsansvariga samt säkerhetsansvariga inom privata näringslivet, stat, kommun och landsting. Antal utgåvor: 7 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är skyddosakerhet.se som har 1500 veckounika besök. Skydd & Säkerhets elektroniska nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Nr 4:2014 Exakta will make ANNIKA BRÄNDSTRÖM: SSF firar 80 med fest i maj Säkerhet i retail Körjournaler med GPS Vi går en ny era till mötes Affärsområde Handel Event & Expo Inom affärsområdet Handel arrangeras ett 30-tal, årligen återkommande och event och galor. Hit hör Retail Awards, Scandinavian Retail Forum, SM i Pizza, Fast Food Awards, Dagligvarugalan, Habit Modegalan, Modebranschens Dag, Restauranggalan, Årets servitör, Stora säkerhetsdagen och VIP Security Group. Tidningarna deltar också vid Entreprenörsveckan i Båstad samt Almedalsveckan i Visby. 9

10 trefaldig säkerhet! Tel: DET SVENSKA MOTOR-MAGASINET FACKTIDNING FÖR MOTORBRANSCHEN NR MAJ 2014 PRIS 33 KR mycket bra resultat och det var jämt in i det sista när Yrkes-SM avgjordes i Umeå. Många sponsorer fanns på plats med både utrustning och kunskap. NYHETER SID 12 som en helt vanlig småsuv. Än finns endast ett fåtal bilar på vägarna men om tio år räknar Hyundai med att den ska vara kostnadseffektiv. TEKNIK SID 18 ur Ledaren sid 10 NYHETER SID 8 NR 4-5/2014 NORDENS LEDANDE BRANSCHTIDNING INOM BUSSTURISM, GRUPPRESOR OCH RESMÅL SIDAN 10 NYHETER SID 6 SIDAN 19 Hur är det att resa några dagar med norska Hurtigruten om man har med sig en bebis? Bull Hellenberg och hennes dotter Alida, 2 månader, är ute på sin allra första resa tillsammans. Alida trivdes när det gungade och Bull hittade fina lattecaféer i flera hamnar. SIDAN 15 NYHETER SID 16 Min far sa jämt att den sandiga och magra marken i de branta sydsluttningarna var värdelös. Det slog mig då att den är perfekt för vinodling Håkan Hansson, vinbonde i skånska Hällåkra SIDAN 22 Här träffar du bussresearrangörerna Här och Här träffar bussföretagarna träffar du bussresearrangörerna du tusentals besökare och och bussföretagarna varje dag på mässan! tusentals besökare varje varje dag dag på mässan! på mässan! Boka ditt monterpaket redan idag! Allt Boka Boka ingår ditt ditt monterpaket oktoberutgåvan, redan redan extra idag! idag! mässupplaga! Allt Allt ingår ingår oktoberutgåvan, extra extra mässupplaga! Ring oss! Pär Nordgren , Ring Ring oss! oss! Pär 53 Pär Nordgren 77 eller Gunilla Hagberg 41 77, 41 77, eller 77 eller Gunilla Gunilla Hagberg MOTORMAGASINET.SE Koivunen_annons_252x45_maj2.indd :47 sid 12 HEJ INDUsTRIN. När svensk industri ville ge sörländska barn en chans att se hur det går till att producera ett urval produkter från mjukost och papper till stål och lastbilar hakade LKAB snabbt på. Glatt skippade en grupp barn skolan, flög till Kiruna och kördes ner i det mörka berget. Din regelverksguide. Nya regler. Safety Trygg. Regelverk. Ny kampanj Läs mer på steelwrist.se nummer 11 5 juni 2014 årgång 55 pris 32 kr sid sid 22 6 internationellt. Huddigs försäljning av fyra spårgående grävlastare till amerikanska järnvägsbolag ger förhoppningar om ett genombrott over there. sid 14 sid 16 maskinstockholm. Caterpillar förstärker miljöprofilen när nu företagets hybridgrävare följs upp med steg IV-motorer och en drivlinehybrid för hjullastare. sid 24 MaskinExpo maj på STOXA TEL: ME plugg Lev tid enterprenad vt 2014.indd _LE11_2014_.indd :53 Här träffar du bussresearrangörerna Här och träffar bussföretagarna du bussresearrangörerna tusentals besökare och bussföretagarna varje dag på mässan! tusentals besökare varje dag på mässan! Boka ditt monterpaket redan idag! Allt Boka ingår ditt monterpaket oktoberutgåvan, redan extra idag! mässupplaga! Allt ingår oktoberutgåvan, extra mässupplaga! Ring oss! Pär Nordgren , Ring oss! Pär 53 Nordgren 77 eller Gunilla Hagberg 41 77, eller Gunilla Hagberg Transport Affärsområdet Transport omfattar de välkända varumärkena Leveranstidningen Entreprenad, Motor-Magasinet, Resforum, Trafikforum och Transport & Logistik idag. Ledande branschtidningar inom entreprenad/anläggning, motor, persontrafik; kollektiv trafik och bussturism, transport och logistik inkl materialhantering. Posttidning B. Avsändare: Leveranstidningen Entreprenad, Box 72001, Lidingö Foto: FREDRIC ALM Lätt att packa rätt vid återvinning Afrika växer med Volvos hjälp Gruvligt studiebesök sidan 6 världens säkraste redskapsfäste! Q-safe! Lönsam säkerhet. Säkerhetsinfo. Ägarskifte stärker EMS Group Genombrott för Huddig i USA Mäktigt högtryck över Maskinexpo Caterpillar stärker miljöprofil Tack, Tack, Tack! Vi ses i maj 2015! Leveranstidningen ENTREPRENAD Leveranstidningen Entreprenad är branschtidningen för dig som vill nå beslutsfattarna inom entreprenadbranschen. Tidningen har en bred läsekrets inom en mängd olika, men ändå närbesläktade branscher. Läsarna är huvudsakligen entreprenörer som arbetar med allt från anläggning, markentreprenad, transport, rivning, gruvor och bergtäkter till kommunsektorn. Antal utgåvor 22 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida entreprenad.com, är branschens självklara nyhetskanal på webben och har veckounika besök. Leveranstidningen Entreprenads nyhetsbrev är branschens största och når mottagare varje vecka. Posttidning B. Avsändare: Motor Magasinet, Box 72001, Lidingö Jämnt när Yrkes- SM avgjordes Många tävlande gjorde ett Elbil som drivs med bränslecell Hyundai ix35 Fuel Cell ser ut I Nevs har stoppat produktionen av Saab i Trollhättan. Nu handlar det om ett bollande med miljarder för att få igång den igen. Svenska bilägare nöjda med sin Lexus Kvaliteten på skadereparationerna ska kontrolleras Kolla hojen innan sommaren Diagnostekniker ett framtidsyrke REPORTAGET SID 12 Den dragkrokstid nu kommer... SISTA CHANSEN!...med lust och säkring stor! Heta priser hela juni. Ring ! MOTOR-MAGASINET Motor-Magasinet är landets enda fristående nyhetstidning för motorbranschen. Några av landets främsta motorredaktörer skriver initierat och spännande om allt som händer inom branschen. Tidningen riktar sig till samtliga aktörer i branschen, från den lilla verkstaden till leverantörer av däck, reservdelar, verkstadsutrustning och tillbehör. Bilindustri och tillverkare av fordonskomponenter uppmärksammas också liksom bilhobby med mera. Motor-Magasinet läses även av bilverkstäder, bensinstationer, bilhandeln, detaljoch grossisthandel för biltillbehör samt tillverkare av fordon och reservdelar. Antal utgåvor 40 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, motormagasinet.se, har veckounika besök. Motor-Magasinets nyhetsbrev når mottagare två gånger i veckan. Uppställning på Bussreseforum 4-5 Hurtigruten är lyx till sjöss Den första resan Julmarknader att resa till RESFORUM RESFORUM är Nordens ledande branschtidning inom bussturism och beställningstrafik med buss som bas. Tidningen skriver lika gärna om andra gruppresor från incentivearrangemang, konferenser och nischade specialresor till mer allmänna gruppresor. Bevakningen omfattar också övrig rese- och turistnäring som destinationer, hotell, färjerederier, flygbolag. Tidningens läsare är företagsledare och andra chefer inom bussföretag och bussresearrangörer. Boka din monter på RESETORGET Boka Boka din din monter Bussturistdelen på på RESETORGET i årets Bussturistdelen i årets i årets stora bussutställning på stora Stockholmsmässan stora bussutställning på på Stockholmsmässan oktober oktober. Boka din monter på RESETORGET Boka din monter Bussturistdelen på RESETORGET i årets Bussturistdelen i årets stora bussutställning på stora Stockholmsmässan bussutställning på Stockholmsmässan oktober oktober. Antal utgåvor 6 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, rt-forum.com, har veckounika besök. RESFORUMs nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. 10

11 Annons ANNONS NR 5/2014 NORDENS LEDANDE FACKTIDNING FÖR BUSSTRAFIK OCH ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK SIDAN 30 Posttidning. Returadress: Mentor Communications AB, Box 72001, Lidingö transport & logistik landsväg sjöfart f lygfrakt järnväg materialhantering Tyst och rent lyft för Volvo SIDAN 29 Framkomlighet, miljö och säkerhet i konflikt TTF-NYTT SIDAN 34 Maria Nygren och Kamprad plockade logistikpris SIDAN 16 SIDAN 24 Girovägen 1, Järfälla TRAFIKFORUM TRAFIKFORUM är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spår trafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst osv. Tyngdpunkten i TRA- FIKFORUM ligger på lokal och regional kollektivtrafik, men tidningen skriver även om långväga trafik. Det gäller både busstrafik och järnväg. TRAFIKFORUM bevakar hela Sverige, men har även en omfattande internationell bevakning. Tidningens läsekrets består i första hand av företagsledare och andra chefer inom bussföretag och andra trafikföretag liksom hos landets trafikhuvudmän samt politiker med ansvar för trafik- och samhällsplanering m fl. Tidningen har ett nära samarbete med branschorganisationer som Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner & Landsting och Svenska Taxiförbundet. Antal utgåvor 10 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, rt-forum.com, har veckounika besök. TRAFIKFORUMs nyhetsbrev når mottagare en gång i veckan. Trinorth visar vägen. Nästa nummer av RESFORUM utkommer 26 september tillsammans med TRAFIKFORUM nr 7 Spår i Champagne BUSSVERKSTAD Auktoriserad av Konvekta och Cummins. Mera verkstad Dubbelt upp för Optare Brittiska busstillverkaren Optare har nu levererat sin första MetroDecker för trafik i London Sverige nästa? I STOCKHOLM 5 S W E M A S T E R TRANSPORT & LOGISTIK IDAG Transport & Logistik idag är affärstidningen för hela transport- och logistik-branschen, inklusive materialhantering. Tidningens läsare består av beslutsfattare inom inköp, logistik, lager, produktion, Supply Chain Management, samt beslutsfattare inom spedition, material, lagerhantering, åkerier, rederier, flyg- och tågfraktbolag. Antal utgåvor 8 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida, transportnet.se, har veckounika besök. Transport & Logistiks idags nyhetsbrev skickas ut två gånger per vecka och når mottagare. NR Scania rullar över i Volkswagenfamiljen Cover Turkiska Yilport ror hem Gävle Container Terminal Genomtänkta drag för tryggare transporter Transport Event & Expo Inom affärsområdet Transport arrangeras varje år ett flertal återkommande event såsom Kollektivtrafikdagen, Bussförar-SM och Detaljhandelns Logistikdag. Affärsområdets största arrangemang är mässan Entreprenad Expo, för entreprenad och anläggningsbranschen i södra Sverige. Under Entreprenörveckan i Båstad hålls flera olika bransch dagar inom ämnesområden som turistnäringen och åkerinäringen. Första halvåret avslutas med seminariet Framtiden för svensk fordonsindustri under Almedalsveckan i Visby. 11

12 55 Lund, Sweden 46 (0) :37:53 ÅRGÅNG 41 MAJ JUNI Hälsa &Sjukvård Hälsa & sjukvård består av nischade branschtidingar inom kemi, life science, labtech, medtech, hjälp medel och hörsel. De är starkt etablerade inom sina respektive branscher och har stort förtroende hos både läsare och annonsörer. Samtliga tidningar ges ut i samarbete med bransch - eller medlemsorganisationer. Varje varumärke utgör en plattform som består av den tryckta tidingen, de digitala kanaler och de event och möten vi arrangerar i varumärkets namn. 1/2014 audio Hörseltjänst byter ägare Allt inom hörsel och hörseldiagnostik Cochlear satsar på magneter En bransch i förändring AudioNYTT AudioNYTT är Sveriges största tidning inom audiologi och hörselvård. Tidningen vill skapa möten mellan akademi, bransch, vård och politik. Huvudmålgruppen är alla yrkesgrupper i kontakt med audiologin; audionomer, läkare och annan personal inom hörselvården samt anställda inom tillverkande och säljande företag i hörselbranschen. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Biologisk klocka styr innerörat Tidningens hemsida är audionytt.se. Nyhetsbrevet når mottagare varannan vecka. Tidningen för dig på laboratoriet nr LABTECH MAGAZINE Beskriver okända mikroorganismer Elin Chorell vill underlätta valet av diet och träning Odlar celler på spindeltråd Folkhälsomyndighetens P4-labb: Med beredskap för katastrofer LabTech Magazine är en oberoende branschtidning för alla som arbetar med laboratorieteknik i Sverige. Tidningens målgrupp är beslutsfattare på labtech-företag, inköpare/upphandlare på landstingen och i sjukvården. Därtill kommer verksamhetschefer/ vårdenhetschefer i både sluten och öppen vård, labbchefer, sjukhusledningar, landstingsråd m.fl. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida är labtechmagazine.se som har ca 200 veckounika besök. Tidningens nyhetsbrev når 900 mottagare varannan vecka. Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift Insjökemi s. 7 KEMIVÄRLDEN BIOTECH Kemisk Tidskrift Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift är Skandinaviens största tidning inom områdena kemi, kemiteknik, bioteknik och laboratorieteknik. Tidningen följer forskning och teknisk utveckling, bevakar företag och innovationer, marknad och patentfrågor. Huvudmålgrupper är kemister/biokemister och kemiingenjörer inom industri, akademi och utbildning. Vill lyfta uppfinnare ur klistret s. 14 Kromatografi: Ju mindre desto bättre s.16 Elektronkristallografi för de riktigt små s. 20 Intervju: Det Försvinner är svårt att den kvantifiera mellaneuropeiska effekterna bulkkemiindustrin av läkemedlen i miljön drabbar det all utifrån kemisk ekotoxikologiska industri, och undergräver experiment även på den labb. framtida En blåmussla tillgången i Östersjön på kemikompetens. snitt Den kritiska år och massan exponeras av kemikunskap hela sin livstid är hotad, Sid 9 säger Karin Markides. lever i s.13 Nr 56 Antal utgåvor 10 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida kemivarldenbiotech.se har veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når mottagare varje vecka. MedTech Magazine nr forum för svensk medicinteknik håller dig uppdaterad inom branschen MEDTECH MAGAZINE We are expanding and need talented people to join us! openings at areers Contract Research Organization (CRO). countries throughout Europe, USA and des services worldwide through four and TFS Academy TM. 2 ÅRgÅng 10 nr Börje Ekholm om välfärd som affär Ta bolaget till börsen ny krönikör! Torbjörn Kronander: Regelverket har spårat ur lena furmark Jag gillar solidaritet MedTech Magazine täcker svensk medtechindustri och allt som berör branschen. Redaktionen porträtterar människorna, nyheterna som berör, forskningen och allt kring affärsnyttan för företagen och inköpen för vården. Samarbetet med branschorganisationen Swedish Medtech ger en aktualitet och säkerställer relevansen för våra läsare. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga: ex. Tidningens hemsida medtechmagazine.se har drygt veckounika besökare. Varje vecka når tidningens nyhetsbrev närmare mottagare. 12

13 LIFE SCIENCE SWEDEN # 5 22 maj 2014 BIOTECH Antal utgåvor 11 st/år. Upplaga: ex. PHARMA sid 9 Xvivo och Vivoline i licenstvist om perfusionsvätska. anders blanck, vd lif i n t e r v j u UN IK KART- G NIN LÄGG VILL SNABBA PÅ SAMARBETET OTÅLIG. Den 1 maj lämnade Tomas Puusepp över vd-klubban i Elekta till Niklas Savander. I sin nya roll som arbetande styrelseledamot ska han fortsätta att arbeta operativt och vill verka för att öka medtech-industrins betydelse för svensk ekonomi. Bland orosmolnen ser han dock hur samarbetet mellan industri och akademi blivit sämre med åren och att den förbättring som trots allt kan skönjas måste gå snabbare. Sid 10 n y p f i z e r t o p p Jag vill att Sverige fortsättningsvis ska vara ett attraktivt land för life scienceinvesteringar Alla svenska projekt i fas II malin parkler, vd för pfizer sverige Sid 30 lyckad EVENT. Årets upplaga fokuserar på individanpassad medicin utmaningar LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING och möjligi heter. FLER ÄN 60 PROJEKT I TIDIG UTVECKLINGSFAS MAGASINET LÄKAREN # 5 22 maj maj STUDIEUPPLÄGGET AVGÖR FRAMGÅNG Årets tema: individanpassad - ger dig försprång medicin in i framtiden k a k r ö n i forskningen, affärerna och människorna Välkommen årets möte! läkemejakten på nya med del sker i datorn. protein data från human modelatlas och egna mänskliga ler över den har jens metabolismen helt nya nielsen funnit läkemedelskandidater för individanpassade sid 18 behandlingar. PMS, CHRONS OCH CANCER LOCKAR INVESTERARNA Han hittade 101 nya läkemdelskandidater nya. på programmet Läs mer om anmäl dig sidan 24 och på kemedelsutveckling.se. 26 maj! Vi ses den b i g god Det stegvisa ett blir se hur kännandet När vi kan är slags samhällskontrakt lungvävnaden inblandade också mellan alla skadad kan beta behand parter, inklusive vi anpassa person till lare och vården. lingen från person. f o u fou inom för tidig zeneca, chef autoimmuna sjukdomar och kraan, astra maarten inflammation andningsvägarna, den europeiska chef för chmp kommité tomas salmonsson, vetenskapliga myndighetens till utvecklas och om nya tekniker takt med att mer information ger oss allt dess processer forskningen Jakkroppen och den mänskliga att utveckla läkemedel. de stora befolkförändras sättet efter lösningar för ten på universellaersätts allt mer av strävan Onkologi är ningsgrupperna behandlingar. har mer individanpassade individanpassningen område där sker på alla kanske det men utvecklingen kommit längst, plan. Lyckad Läkemedelsupplaga av därför på Under årets fokuserar vi den 26 maj och individanpasutveckling läkemedel inte bara För det är individanpassade Under sad läkemedelsutveckling. om de som kan individanpassas. att få höra substanser vi bland annat av individanpassning dagen kommer känsligaspekterna regulatoriska om olika personers av och hur kunskapenkan utnyttjas i designen het för läkemedel kliniska studier. på intressanta också att bjuda som Dagen kommer annat Maarten Kraan inom tidiga forskning case från bland Astra Zenecas och autoimmunitet. ansvarar för inflammation chef för Salmonson, andningsvägar, av stegvist berättar Tomas införandet Dessutom befinarbetet med och var man CHMP, om av läkemedel godkännande i processen. ner sig om att årets Jag är övertygad Lyckad Läkemedelsdag upplaga av blir en intressant utveckling frågor, på många väcker som svarar och som förhoppningsvis a t o r u r e g u l Sid 4-5 läkemedels- 101 läkemedelsutveckling Välkommen till årets möte Tidingens hemsida lifesciencesweden.se uppdateras varje dag och har cirka vecko unika besökare. Ett flertal nyhetsbrev skickas varje vecka på olika teman, med ca mottagare. sid 7 Expert spår att uppköpskulmen snart är nådd. Trots forsknings- och innovationspropositionen återstår mycket att göra forskningen, affärerna och människorna Life Science Sweden är Nordens största branschtidning för life science-sektorn och är en nyhetskanal och en mötesplats fokuserad på företag och affärer som utgår från medicinsk forskning. Vår målgrupp är företagsledare, forskningsledare och forskare, liksom investerare, konsulter och berörda myndigheter. MEDTECH sid 12 Wilson Therapeutics får investerare att satsa miljoner. d a t a Med Big Data samma kan vi göra de studier som gör stora bolagen i dag fast betydligt billigare. mads melbye, köpenhamn chef för statens serum nya läkemedelskandidater hittades med datorsimulering. institut i Sid Sid Prova Life Science Sweden du också! All bevakning du behöver, beställ på lifesciencesweden.se/prenumerera jobb ledarskap inspiration inblick utveckling Magasinet läkaren är en modern tidning för läkare i Sverige.Tidningens målgrupp är specialister i allmänmedicin och läkare generellt. Tidningen distribueras även till klinikoch verksamhetschefer och ledningsgrupper på universitets-, läns- och regionsjukhus. Magasinet läkaren når även ledande sjukvårdspolitiker och relevanta departement. Antal utgåvor 4 st/år. Upplaga Fullmatat sommar nummer! Framtidsspaning: Kliniken som ger andrum LEV-projektet Författaren och retorikern Tidningens hemsida magasinetlakaren.se har drygt veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når närmare mottagare varje vecka. nr SKL-chefen om vårdens utmaningar Befolkningspyramiden är en muffins Elaine Eksvärd om vardagsmakt Läkaren MEDTECH HJÄLPMEDEL HJÄLPMEDELSÅRGÅNG 1 BRANSCHEN I FOKUS NR MedTech Hjälpmedel följer utvecklingen i branschen och lyfter utmaningarna och möjligheterna. Tidningens målgrupp är beslutfattare i hjälpmedelsverksamheterna, in köpare, förskrivare och beställare för äldrevård- och omsorg inom kommun och landsting, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sårsjuksköterskor, beslutfattare på hjälpmedelsföretagen samt berörda myndigheter och departement. FORUM FÖR SVENSK MEDICINTEKNIK ÅRGÅNG 2 HÅLLER DIG UPPDATERAD NR INOM BRANSCHEN AFFÄRSIDÉ? Officiell mässtidning Hjälpmedel & välfärdsteknologi Mässkarta Utställarlista Program MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET INRÄTTAD Antal utgåvor 4 st/år Upplaga: ex. UNDER TÄC MED FRA KET ANDERSSONK N HAR DU EN BRA Generaldirektören svarar VINNOVA om offentlig innovationskraft BEFOLKNINGSPYRAMIDEN Tidningens hemsida ligger under huvudsidan medtechmagazine.se som har drygt veckounika besökare. Tidningens nyhetsbrev når mottagare varannan vecka. Hälsa- & sjukvård Event & Expo Inom affärsområdet Hälsa- & sjukvård arrangerar vi årligen ett 20-tal mässor, utställningar, event, awards, konferenser och utbildningsseminarier på nischade teman inom Healthcare och Life Science. Vi utser awards som t ex Årets MedTech Företag och Årets Life Science Ledare. Flertalet av våra varumärken medverkar även vid Entreprenörsveckan i Båstad samt under Almedalsveckan i Visby. 13 Hallå där CHRISTER FUGLESANG! ÄR EN MUFFINS

14 Mentor Event Seminarier, konferenser, galor och awards. Mentor Event i snabb expansion Personliga möten är allt viktigare i de branscher Mentor verkar. Mot den bakgrunden har eventverksamheten inom bolaget expanderat de senaste åren. Mentor arrangerar årligen upp emot ett 100-tal event i form av seminarier, konferenser, galor och awards. De närmaste åren kommer antalet event att fördubblas. Dessa event stärker våra tidningar som varumärken och blir ett komplement för att möta annonsörernas och prenumeranternas behov av nya kommunikationsformer. Till de större arrangemangen hör Habit Modegalan, Retail Awards, Restauranggalan och Dagligvarugalan. Dessa galor samlar uppåt 500 gäster och partners. Andra viktiga arrangemang är exempelvis Recyclingdagen, Kollektivtrafikdagen, Nationella Life Sciencedagen och Pumpdagen. Mentor gör en storsatsning på det nya årliga arrangemanget Entreprenörsveckan i Båstad. Flertalet av Mentors tidningar och varumärken arrangerar på egen hand eller i samarbete med andra branschaktörer ett 100-tal seminarier och konferenser under Entreprenörsveckan som äger rum sista veckan i juni. Även Almedalsveckan är en plattform för Mentor. Ett tiotal tidningar arrangerar seminarier under Almedalsveckan. Kommande år kommer Mentors deltagande i Almedalen att expandera. FOTO: KALLE ASSBRING FOTO: KALLE ASSBRING Mentor Expo Lokala mässor som bygger på ett enkelt tydligt koncept. Mentor Expo lokala branschinriktade mässor Redan 2009 började Mentor lansera de första lokala mässorna. Sedan dess har mässan Clean etablerats som branschens stora städmässa. Parallellt med Clean har mötesplatsen Facility at your service arrangerats för FM-branschen. Ett annat expo är mässan Ytskydd som årligen äger rum i Göteborg. Mentors största expo är mässan Entreprenad Expo som lanserades Mässan samlar cirka 200 utställare och besökare. Under 2014 arrangeras även mässorna Fokus Hjälpmedel och Hjälpmedel & Välfärdsteknologi. Mentor Expo erbjuder ett tydligt enkelt koncept, en standar diserad arbetsmodell, bra lokaler och priser och effektiva byggnationer. 14

15 FOTO: JOHAN LYGRELL FOTO: JOHAN LYGRELL FOTO: JOHAN LYGRELL 15

16 Affärsområdeschef HANDEL/vice vd Nils Ellström Tel: Affärsområdeschef PROCESS Göran Blomqvist Tel: Affärsområdeschef TRANSPORT Sandra Camilleri Tel: Verkställande direktör Mikael Heinig Tel: Affärsområdeschef INDUSTRI Christel Frost Tel: Affärsområdeschef HÄLSA/SJUKVÅRD Ulrika Berglund Tel: Affärsområdeschef EVENT Lars Nordmark Tel: Växel Lidingö: Tel: Helsingborg: Tel: Mentor Communications AB Box Lidingö Mentor Communications AB Box Helsingborg mentornewsroom.se

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Citybanan löser upp getingmidjan Utbilda istället för att avskeda Varför bilindustrin drabbats

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 3 MARS TV SID 6 TV4 tappar tittarandelar under halva förkvällen TV4 får knappt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR 010 TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR Hoppas på storsäljare s. 13 2010 med BBI-glasögon...4 Vd har ordet...5 God spiral för Appcorn...6 Gilla sociala

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad En tidning om informationslogistik från Strålfors #2 2007 Så når du RÄTT person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad 4 5 TÄTARE SAMARBETE FÖR bättre RESULTAT 8 9 PROVSVAR DIREKT 14 15

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Bodar, flyttbara lokaler och moduler. Nordbygg 2014. Starke Arvid. Länspumpar: alla produktnyheter. Servicebilen: hantverkarens bästa vän

Bodar, flyttbara lokaler och moduler. Nordbygg 2014. Starke Arvid. Länspumpar: alla produktnyheter. Servicebilen: hantverkarens bästa vän Succé för välbesökt Maskiniadagarna 2014 s. 8 Lundaman Instrument och NCC Focus s. 8 Cramo stödjer SOS Barnbyar i Baltikum s. 10 Ramirent öppnar i expansiva Nacka s. 10 Per Öhström tar ledningen på HTC,

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer