Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m"

Transkript

1 Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när hunden blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar, och med hur stort belopp, skiljer sig mellan bolagen.

2 Allmänt Försäkringen är ett ettårsavtal. Vid den årliga huvudförfallodagen kan premien och villkoren ändras. Karenstiden avser sjukdom, vid olycksfall finns ingen karens. Bolag Aktuellt villkor Karenstid - sjukdom Livförsäkring kan Tillämpas vid nyteckning. tecknas fr.o.m - t.o.m Ingen ny karens om du byter bolag. Obs! Vissa bolag ersätter inte om djuret insjuknat under karensen. Andra ersätter inte heller om djuret enligt veterinärmedicinsk bedömning har blivit smittat under karenstid Agria Djurförsäkring Agria Hund dagar, ersätter ej vid smitta under karenstiden. För hund som försäkras före 12 veckors ålder, inom 10 dagar från leverensen och har ett veterinärvårdsintyg som inte är äldre än 7 dagar vid leverensen tillämpas ingen karenstid. Dina Försäkringar Hund 2016, dagar, ersätter ej vid smitta under karenstiden. Bas) Mellan) Stor) If If (Stor Hundförsäkring) Försäkringssvillkor 1 januari 2016 Försäkringssvillkor 1 januari 2016 Försäkringssvillkor 1 januari 2016 Försäkringsvillkor januari 2016 Försäkringsvillkor januari dagar Folksam tillämpar inte karens om det vid köpetillfället finns ett högst fyra veckor gammalt veterinärintyg utan anmärkning och hunden är yngre än 12 veckor när försäkringen tecknas. 20 dagar Folksam tillämpar inte karens om det vid köpetillfället finns ett högst fyra veckor gammalt veterinärintyg utan anmärkning och hunden är yngre än 12 veckor när försäkringen tecknas. 20 dagar Folksam tillämpar inte karens om det vid köpetillfället finns ett högst fyra veckor gammalt veterinärintyg utan anmärkning och hunden är yngre än 12 veckor när försäkringen tecknas. 20 dagar För svenskfödd valp som försäkras innan den är 120 dagar gäller försäkringen utan karens om försäkringen tecknas inom 10 dagar från inköpstillfället och det finns veterinärintyg som är utfärdat inom 7 dagar före köpet. 20 dagar För svenskfödd valp som försäkras innan den är 120 dagar gäller försäkringen utan karens om försäkringen tecknas inom 10 dagar från inköpstillfället och det finns veterinärintyg som är utfärdat inom 7 dagar före köpet. 6 veckor - 6 år För berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger, newfoundland, pyrenéer, mastino napoletano och sankt bernhard kan livförsäkringen inte tecknas för hund som har fyllt fyra år. Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m 6 veckor - ingen övre gräns 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan

3 Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) Försäkringsvillkor Djur Försäkringsvillkor Djur dagar, ersätter ej vid smitta under karenstiden. För hund som är yngre än 12 veckor tillämpas ingen karens om det från köpetillfället finns ett veterinärintyg, högst fyra veckor gammalt och utan anmärkning. 6 veckor - 7 år 6 veckor - 7 år/kan 20 dagar, ersätter ej vid 6 veckor - 7 år 6 veckor - 7 år/kan smitta under karenstiden. För hund som är yngre än 12 veckor tillämpas ingen karens om det från köpetillfället finns ett veterinärintyg, högst fyra veckor gammalt och utan anmärkning. Svedea Hund Ingen karens 6 veckor - 5 år För vissa raser kan du inte teckna försäkring för hund som fyllt 4 år. Sveland (Hund Favorit) Särskilt villkor Hund Favorit Sveland (Hund Maximal) Särskilt villkor Hund Maximal dagar, ersätter ej vid smitta under karenstiden. Ingen karens för valp upp till fyra månaders ålder om försäkringen tecknas inom 10 dagar från köpet och det finns ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet. 20 dagar, ersätter ej vid smitta under karenstiden. Ingen karens för valp upp till fyra månaders ålder om försäkringen tecknas inom 10 dagar från köpet och det finns ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet. 6 veckor - ingen övre gräns 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan 6 veckor - 6 år 6 veckor - 6 år/kan

4 Veterinärvård Behandling och vård ska utföras av legitimerad veterinär. Försäkringen ersätter kostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Sjukdomar och skador som påbörjats innan försäkringen tecknas, samt sjukdomar som påbörjas inom karenstiden från det att försäkringen tecknades ersätts aldrig. I de olika bolagens ar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, vissa gäller för alla raser medan andra är rasspecifika. Bolag Maxersättning/år, veterinärvård Maxbelopp för veterinärvård sänks med Maxbelopp för veterinärvård sänks inte under Tillägg eller utökad omfattning för högre maxersättning Agria Djurförsäkring kr Ingen sänkning Ingen sänkning Ja, kr Dina Försäkringar kr kr/år från 7 års kr Ja, kr ålder kr kr/år från 8 års kr Nej Bas) ålder Mellan) Stor) kr kr/år från 8 års ålder kr kr/år från 8 års ålder If kr kr/år från 7 års ålder If (Stor Hundförsäkring) kr kr/år från 7 års ålder Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) kr Nej kr Nej kr Ja, Stor Hundförsäkring kr kr Nej kr Ingen sänkning Ingen sänkning Nej kr eller kr Ingen sänkning Ingen sänkning Nej Svedea kr Ingen sänkning Ingen sänkning Ja, kr Sveland (Hund Favorit) kr Ingen sänkning Ingen sänkning Ja, eller kr Sveland (Hund Maximal) kr Sänks till kr från 10 års ålder kr Nej

5 Fortsättning veterinärvård Här redovisas utvalda delar av försäkringens omfattning och undantag. Ytterligare undantag kan med andra ord förekomma i respektive försäkring. Observera att ingen försäkring lämnar ersättning för beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor. Bolag Medicin Kastration och sterilisering Agria Djurförsäkring Kastration ingår under vissa förutsättningar. Kastration av tik ersätts endast om den utgör ett led i behandling av diabetes mellitus eller onormal kroppslig tillväxt(akromegal i), livmodersjukdom ar med tydliga kliniska symtom, förlossningsskad or, vaginalframfall, eller tumör i vagina, livmoder eller äggstockar. Kastration av hane ersätts endast om den utgör ett led i behandling av prostatasjukdom ar med tydliga kliniska symtom, ändtarmsbråck (perinealbråck), godartad analtumör (analadenom), testikelinflammati on, testikelomvridnin g, tumörer i testiklar, eller vid anläggning av fistel i urinröret (uretrafistel) hos hanhund med urinsten eller sjukdom eller skada på pungen där pungen måste opereras bort. MR, CT, Rehabilitering scintigrafi, strålning och cellgiftsbehandl ing Med MR avses magnetisk resonanstomogra fi, dvs magnetkamera. Med CT avses datortomografi, dvs skiktröntgen. Scintigrafi är en undersökning där det sprutas in ett radioaktivt ämne i blodet. Bilder tas därefter med en gammakamera. MR-, CTundersökningar och scintigrafi ersätts under förutsättning att undersökningen i förväg godkänts av Agria. Dolda fel Med ett dolt fel menas en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen eller leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Gäller för dolt fel under förutsättning att hunden varit veterinärvårdsför säkrad i Agria sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. Hunden måste även vara veterinärbesiktiga d utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan 7 veckor och 4 månaders ålder. Veterinärbesiktni ngen får inte vara äldre än 7 dagar från leveransen. Om hunden inte är införsäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen en karenstid om 12 månader från nyteckningsdatu m i Agria. Det innebär att hunden inte får ha visat symtom på dolt fel under de första 12 månaderna. Avlivning, obduktion och kremering Ersättning lämnas med upp till kronor för dina kostnader för avlivning och kremering av din hund om den enligt veterinärmedicins k bedömning måste avlivas och sjukdomen eller skadan är ersättningsbar.

6 Dina Försäkringar Folksam (Hundförsäkring Bas) Folksam (Hundförsäkring Mellan) Folksam (Hundförsäkring Stor) Ersättning lämnas för medicin, läkemedel för hyposensibiliseri ng och förbandsmaterial på apotek eller utlämnat av veterinär, dock endast i direkt samband med ersättningsbar skada och med högst kr Ersättning lämnas för medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling. Utöver ersättning för medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling ersätts mediciner (i Sverige registrerade och receptbelagda läkemedel) med högst kr per Utöver ersättning för medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling ersätts mediciner (i Sverige registrerade och receptbelagda läkemedel) med högst kr per Kastration ersätts vid vissa diagnoser. Kastration ersätts vid följande diagnoser: diabetes, livmodersjukdom ar med kliniska symtom, förlossningsskad or, prostatasjukdom ar, perinealbråck, analdenom, testikelinflammati on samt tumörsjukdomar i testiklar, vagina eller äggstockar. Gäller inte kostnader för kastration eller sterilisering eller komplikation till följd av sådana ingrepp om inte ingreppet var nödvändigt på grund av medicinska indikationer. Dessa ska vara dokumenteradei veterinärintyg och godkännas av Folksam. Gäller inte kostnader för kastration eller sterilisering eller komplikation till följd av sådana ingrepp om inte ingreppet var nödvändigt på grund av medicinska indikationer. Dessa ska vara dokumenteradei veterinärintyg och godkännas av Folksam. Gäller inte kastration, sterilisering eller komplikation till följd av sådana ingrepp om inte ingreppet var nödvändigt på grund av medicinska indikationer. Dessa ska vara dokumenterade i veterinärintyg och godkännas av Folksam. MR- och CTundersökningar ersätts med högst kr per försäkringsperiod. Sjukgymnastik, simning eller annan rehabilitering ersätts i samband med ersättningsbar skada eller sjukdom med högst kr Ja, om din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder och försäkringen därefter bibehålls. En annan förutsättning är att en anmärkningsfri besiktning i samband med leverans ska uppvisas vid skada. För egen valp gäller att den ska vara besiktigad senast vid tolv veckors ålder. Ingår sjukdomen eller defekten i organiserat hälsoprogram ska detta ha följts. Avlivning och kremering ersätts inte. Obduktion ersätts endast om bolaget begärt det. MR, CT, scint, magnetröntgen, datortomografi och scintigrafi ersätts med högst kr MR, CT, scint, magnetröntgen, datortomografi och scinitigrafi ersätts med högst kr Strålning och cellgiftsbehandlin g ersätts med högst kr Ersätts med högst kr Ersätts med högst kr Ersätts med högst under förutsättning att det finns en ersättningsbar skada eller sjukdom som ligger till grund för avlivning.

7 If Ersätts om det är nödvändigt p.g.a. medicinska indikationer. Kemisk kastration ersätts inte. If (Stor Hundförsäkring) Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) Svedea Ersättning lämnas för mediciner som veterinär i samband med behandlingen ordinerar för den aktuella skadan eller sjukdomen. Ingen kostnadsbegräns ning. Ersättning lämnas för medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling. Utöver medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling, ersätts mediciner med högst kr per Ersättning lämnas med högst kr per försäkringsår om du får mediciner utskrivna på recept för vård av din hund. Ersätts om det är nödvändigt p.g.a. medicinska indikationer. Kemisk kastration ersätts inte. om inte ingreppet varit nödvändigt på grund av medicinska indikationer. om inte ingreppet varit nödvändigt på grund av medicinska indikationer. Kastration ersätts under vissa förutsättningar. För tik lämnas ersättning vid diabetes mellitus, akromegali, livmodersjukdom ar med tydliga symtom, förlossningsskad or, vaginalproplaps samt tumör i äggstockar eller vagina. För hanhund lämnas ersättning vid prostatasjukdom ar, perinealbråck, analadenom, testikelinflammati on, testikelomvridnin g, tumör i testikel, anläggning av uretrafistel vid urinsten samt sjukdom eller skada på pungen, där den måste opereras bort. CT, MR och scintigrafi ersätts med högst kr per Strålning- och cellgiftsbehandlin g ersätts med högst kr CT, MR och scintigrafi ersätts med högst kr per Strålning- och cellgiftsbehandlin g ersätts med högst kr Ersätter inte MR, CT, strålbehandling samt behandling med cellgifter. MR och CT ersätts med högst kr Ja, rehabilitering ordinerad av behandlande veterinär och i förväg godkänd av bolaget ersätts, högst kr per Ja, endast avlivning och omhändertagand e av djurkroppen med högst kr. Obduktion och kremering ersätts inte. Ja, ersättning lämnas med högst kronor per Ersättning lämnas för MRoch CTundersökningar under förutsättning att undersökningen är veterinärmedicins kt relevant för att ställa diagnos och fastställa en behandlingsplan. Ja, om din hund varit veterinärvårdsför säkrad sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. Hunden måste dessutom vara veterinärbesiktiga d utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan sju och tolv veckors ålder. Avlivning och kremering ersätts upp till kr om hunden avlivas pga sjukdom eller skada som ersättningsbar i försäkringen. Ett krav är att en veterinär rekommenderat avlivning.

8 Sveland (Hund Favorit) Sveland (Hund Maximal) Ersättning lämnas för medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfäll et. Ersättning lämnas för medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfäll et. För receptbelagda läkemedel samt av veterinär utlämnad och ordinerad medicin lämnas ersättning med högst kr per Medicinkostnader ersätts med 75 % av verifierad kostnad. Ersätts endast vid vissa diagnoser. Pyometra (kronisk varig livmoderinflamma tion), vaginalprolaps, förlossningsskad or, prostatasjukdom ar, perinealbråck, analadenom, testikelinflammation, testikelomvridnin g och diabetes samt vid tumörsjukdomar i testiklar, livmoder, vagina och äggstockar eller vid anläggning av uretrafistel hos hanhund med urinsten ersätts. Ersätts endast vid vissa diagnoser. Pyometra (kronisk varig livmoderinflamma tion), vaginalprolaps, förlossningsskad or, prostatasjukdom ar, perinealbråck, analadenom, testikelinflammation, testikelomvridnin g och diabetes samt vid tumörsjukdomar i testiklar, livmoder, vagina och äggstockar eller vid anläggning av uretrafistel hos hanhund med urinsten ersätts. Ersätter MR, CT-, och scintografiunders ökning med 50 % av undersökningsko stnader, dock högst kr under ett Ersätter MR, CT-, och scintografiunders ökning som enligt veterinämedicins k expertid är nödvändig för att kunna fastställa vidare behandlingsåtgär d för hund. Ja, ersättning lämnas med högst kr Ja, under förutsättning att hunden är försäkrad i bolaget före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan avbrott. Anmärkningsfritt veterinärintyg, som ej är äldre än sju dagar, från leveranstillfället ska även kunna uppvisas. Ja, under förutsättning att hunden är försäkrad i bolaget före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan avbrott. Anmärkningsfritt veterinärintyg, som ej är äldre än sju dagar, från leveranstillfället ska även kunna uppvisas. Endast obduktion ersätts om bolaget begärt att sådan ska utföras. Avlivning och kremering med högst kr. Obduktion ersätts om bolaget begärt att sådan ska utföras.

9 Självrisker I vissa bolag kan du sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din hund måste besöka veterinären. Endast If har bara en fasta självrisk, i de övriga bolagen betalar du förutom den fasta självrisken även en rörlig självriskdel på 15 till 25 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken. Bolag Självrisk, lägsta alternativ Självrisk, högsta alternativ Självriskperiod - antal dagar Agria Djurförsäkring kr + 15 % kr + 25 % 125 dagar Dina Försäkringar kr + 20 % kr + 20 % 4 månader Bas) kr + 20 % Mellan) kr + 20 % Stor) kr + 20 % If kr örn) gäller försäkringen utan självrisk. If (Stor Hundförsäkring) kr örn) gäller försäkringen utan självrisk. Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) kr + 15 % kr + 15 % Svedea kr + 15 % försäkringen utan självrisk, samt skada i samband med Svedea försäkrat fordon kr + 20 % kr + 20 % kr + 20 % kr + 20 % örn) gäller försäkringen utan självrisk kr + 20 % örn) gäller försäkringen utan självrisk kr + 25 % kr + 25 % kr + 25 % försäkringen utan självrisk, samt skada i samband med Svedea försäkrat fordon. 125 dagar 125 dagar 125 dagar 100 dagar 100 dagar 365 dagar 365 dagar 130 dagar Sveland (Hund Favorit) kr + 15 % kr + 25 % 125 dagar Sveland (Hund Maximal) kr + 25 % kr + 25 % 125 dagar

10 Livförsäkring Ersättning lämnas då hund så svårt insjuknar eller skadas att den avlider eller måste avlivas enligt veterinärmedicinsk bedömning/expertis. Livbeloppet är det försäkringsbelopp du försäkrar hunden för vilket ska högst motsvara marknadsvärdet. Detta grundas på bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter. I de olika bolagens livförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, vissa gäller för alla raser medan andra är rasspecifika. Bolag Agria Djurförsäkring Livbeloppet sänks årligen med 20 % från 5, 7 eller 9 år 5 år för raserna: berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger, newfoundland, pyrenéer, mastino napoletano och sankt bernhard. 7 år för raserna: de raser som inte anges i åldersgrupp 5 år eller 9 år. 9 år för raserna: bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese crested, dvärgschnauzer, finsk lapphund, finsk spets, foxterrier, isländsk fårhund, jack russel, lhasa apso, toy-, dvärg- och mellanpudel, münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalène, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, västgötaspets, welsh springer spaniel, west highland white terrier och whippet. Livbeloppet upphör (hundens ålder) 8, 10 eller 12 år 8 år för raserna: berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger, newfoundland, pyrenéer, mastino napoletano och sankt bernhard. 10 år för raserna: de raser som inte anges i åldersgrupp 8 år eller 12 år. 12 år för raserna: bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese crested, dvärgschnauzer, finsk lapphund, finsk spets, foxterrier, isländsk fårhund, jack russel, lhasa apso, toy-, dvärg- och mellanpudel, münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalène, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, västgötaspets, welsh springer spaniel, west highland white terrier och whippet. Dina Försäkringar Ingen sänkning 11 år 8 år för raserna: berner sennen, grand danois, grosser schweizer sennen, irländsk varghund, mastino napoletano, new foundland, pyrenér, skotsk hjorthund och s:t bernhard. Bas) 20 % från 7 år 10 år 8 år för raserna: berner sennen, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennen, irländsk varghund, mastino napoletano, new foundland, greyhound, och clumber spaniel. Mellan) 20 % från 7 år 10 år 8 år för raserna: berner sennen, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennen, irländsk varghund, mastino napoletano, new foundland, greyhound, och clumber spaniel. Lägsta livbelopp - innan det upphör kr Ingen sänkning kr kr Stor) 20 % från 7 år 10 år kr 8 år för raserna: berner sennen, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennen, irländsk varghund, mastino napoletano, new foundland, greyhound, och clumber spaniel. If 20 % från 7 år 10 år Ingen nedre gräns If (Stor Hundförsäkring) 20 % från 7 år 10 år Ingen nedre gräns

11 Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) Svedea Ingen sänkning Ingen sänkning 20 % från 5, 7 och 9 år 5 år för raserna: berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger,newfoundland, pyrenéer, mastino napoletano, s:t bernhard, skotsk hjorthund och clumber spaniel. 7 år för raserna: alla de raser som inte räknas upp i åldergrupp 5 och 9 år. 9 år för raserna: bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese crested, dvärgschnauzer, finsk lapphund, finsk spets, foxterrier, isländsk fårhund, jack russel, lhasa apso, toy-, dvärg- och mellanpudel, münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalène, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, västgötaspets, welsh springer spaniel, west highland white terrier och whippet. 10 år För hundar av raserna berner sennen, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennenhund, irländsk varghund, mastino napoletano, newfoundland, greyhound och clumber spaniel upphör livförsäkringen senast vid försäkringsårets utgång det kalenderår hunden uppnår åtta års ålder. 10 år För hundar av raserna berner sennen, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennenhund, irländsk varghund, mastino napoletano, newfoundland, greyhound och clumber spaniel upphör livförsäkringen senast vid försäkringsårets utgång det kalenderår hunden uppnår åtta års ålder. 8, 10 eller 12 år 8 år för raserna: berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger,newfoundland, pyrenéer, mastino napoletano, s:t bernhard, skotsk hjorthund och clumber spaniel. 10 år för raserna: alla de raser som inte räknas upp i åldergrupp åtta och tolv år. 12 år för raserna: bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese crested, dvärgschnauzer, finsk lapphund, finsk spets, foxterrier, isländsk fårhund, jack russel, lhasa apso, toy-, dvärg- och mellanpudel, münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalène, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, västgötaspets, welsh springer spaniel, west highland white terrier och whippet. Sveland (Hund Favorit) 20 % från 7 år 10 år 8 år för raserna berner sennenhund, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennenhund, irländsk varghund, napoletansk mastiff, new foundlandhund och skotsk hjorthund. Sveland (Hund Maximal) Ingen sänkning 10 år 8 år för raserna berner sennenhund, bullmastiff, grand danois, grosser schweizer sennenhund, irländsk varghund, napoletansk mastiff, new foundlandhund och skotsk hjorthund. Ingen sänkning Ingen sänkning kr kr Ingen sänkning

12 Fortsättning livförsäkring Här redovisas utvalda delar av försäkringens omfattning och undantag. Observera att ytterligare undantag kan förekomma i respektive försäkring. Bolag Beteenderubbingar, lynnesfel eller ovanor Dolda fel Med ett dolt fel menas en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen eller leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Agria Djurförsäkring Ja, om din hund varit livförsäkrad i Agria sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad i Agria utan avbrott. Hunden måste även vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan 7 veckor och 4 månaders ålder. Veterinärbesiktningen får inte vara äldre än 7 dagar från leveransen. Om hunden inte är införsäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen en karenstid om 12 månader från nyteckningsdatum i Agria. Det innebär att hunden inte får ha visat symtom på dolt fel under de första 12 månaderna. Dina Försäkringar Ja, om din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder och försäkringen därefter bibehålls. En annan förutsättning är att en anmärkningsfri besiktning i samband med leverans ska uppvisas vid skada. För egen valp gäller att den ska vara besiktigad senast vid tolv veckors ålder. Ingår sjukdomen eller defekten i organiserat hälsoprogram ska detta ha följts. Led- och skelettsjukdomar Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad utan avbrott sedan före fyra månaders ålder. Höftledssjukdom, armbågsledssjukdom, patellaluxation, osteokondros samt short ulna eller Perthes sjukdom ersätts samt degenerativa rygg-och ledsjukdomar, till exempel diskbråck och icke traumatisk knäleds-eller meniskskada. Vid höftledsdysplasi (HD) måste den registrerade och stambokförda hundens röntgenbilder vara avlästa och registrerade av SKK. Vissa sjukdomar ersätts under livförsäkrad före fyra månaders ålder och därefter obrutet försäkrad. Detta gäller för ersättning av degenerativa rygg- och ledsjukdomar, patellaluxation, short ulna, osteochondros och Perthes sjukdom. Tillhör hunden en ras där höftledsstatus hos föräldrarna ska vara känd enligt SKK, ska föräldrarnas höftleder vara friska om ersättning ska betalas för höftledssjukdom. Bas) Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Armbågsledssjukdomar, höftledssjukdomar, osteochondros, patellaluxation, perthes sjukdom och short ulna ersätts. För hund av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram avseende skelett krävs dessutom att hälsoprogrammet följts. Detta gäller även hund som importerats. Vad som sägs i detta stycke omfattar även hund av blandras om den till någon del består av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram.

13 Mellan) Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Armbågsledssjukdomar, höftledssjukdomar, osteochondros, patellaluxation, perthes sjukdom och short ulna ersätts. För hund av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram avseende skelett krävs dessutom att hälsoprogrammet följts. Detta gäller även hund som importerats. Vad som sägs i detta stycke omfattar även hund av blandras om den till någon del består av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram. Stor) Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Armbågsledssjukdomar, höftledssjukdomar, osteochondros, patellaluxation, perthes sjukdom och short ulna ersätts. För hund av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram avseende skelett krävs dessutom att hälsoprogrammet följts. Detta gäller även hund som importerats. Vad som sägs i detta stycke omfattar även hund av blandras om den till någon del består av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram. If Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Vid höftledsdysplasi (HD), armbågsledsdysplasi (OCD, FCP, UAP och UME) och osteokondros i bogled. För hund tillhörig ras med något hälsoprogram ska båda föräldrarna vara fria från den åkomma som beskrivs i rasens hälsoprogram och detta ska vara granskat och registrerat hos Svenska Kennelklubben. För blandrashund ska förälder som tillhör sådan ras vara fri/ friröntgad. If (Stor Hundförsäkring) Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Vid höftledsdysplasi (HD), armbågsledsdysplasi (OCD, FCP, UAP och UME) och osteokondros i bogled. För hund tillhörig ras med något hälsoprogram ska båda föräldrarna vara fria från den åkomma som beskrivs i rasens hälsoprogram och detta ska vara granskat och registrerat hos Svenska Kennelklubben. För blandrashund ska förälder som tillhör sådan ras vara fri/ friröntgad.

14 Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Armbågsledsdysplasi, armbågsledsartros, höftledsdysplasi, höftledsartros eller vid osteochondros och för hund som omfattas av Svenska Kennelklubbens (SKK) hälsoprogram. För hund av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram avseende skelett krävs dessutom att båda föräldradjuren är friröntgade. Vissa sjukdomar ersätts under försäkrad före fyra månaders ålder och därefter hålls oavbrutet försäkrad. Armbågsledsdysplasi, armbågsledsartros, höftledsdysplasi, höftledsartros eller vid osteochondros och för hund som omfattas av Svenska Kennelklubbens (SKK) hälsoprogram. För hund av ras som omfattas av SKK:s hälsoprogram avseende skelett krävs dessutom att båda föräldradjuren är friröntgade. Svedea Ja, om din hund varit livförsäkrad sedan före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. Din hund måste vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan sju och tolv veckors ålder. Sveland (Hund Favorit) Ja, under förutsättning att hunden är försäkrad i bolaget före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan avbrott. Anmärkningsfritt veterinärintyg, som ej är äldre än sju dagar, från leveranstillfället ska även kunna uppvisas. Sveland (Hund Maximal) Ja, under förutsättning att anmärkningsfritt veterinärintyg, som ej är äldre än sju dagar, från leveranstillfället kan uppvisas. För egenuppfödd valp måste den, före fyra månaders ålder, vara veterinärbesiktad utan anmärkning. Ersättning för vissa sjukdomar under förutsättning att hunden varit försäkrad i bolaget före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan avbrott. Ersättning lämnas för höftledsoch armbågsledssjukdom, patellaluxation, osteokondros i bogled, short ulna. För perthes sjukdom och övriga degenerativa/nedbrytande rygg- och ledsjukdomar gäller vissa ytterligare i försäkringsvillkoret angivna förutsättningar. Ja, under förutsättning att hunden varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott. Ersättning lämnas vid armbågsledssjukdomar, höftledssjukdomar, osteochondros i andra leder än armbåge och höft, patellaluxation, short ulna eller Legg-Perthes då hund enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av någon av dessa sjukdomar. Ersättning lämnas vid vissa sjukdomar. Armbågsledssjukdomar, höftledssjukdomar, osteochondros i andra leder än armbåge och höft, patellaluxation, short ulna eller Legg-Perthes då hund enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av någon av dessa sjukdomar ersätts.

15 Tilläggsförsäkringar Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna tilläggsförsäkringar till försäkringarna som finns med i jämförelsen. Observera att det kan finnas möjlighet att teckna ytterligare tillägg som inte redogörs för nedan. Bolag Medicin MR och CT Rehabilitering Avbokningsskydd (Trygghet) Om du blir sjuk och inte kan ta hand om din hund kan ersättning lämnas för vistelse på hundpensionat. Ersättning kan också lämnas om du tvingas avboka, avbryta eller förlänga en resa på grund av att din hund blir akut sjuk eller skadad. Agria Djurförsäkring Dina Försäkringar Bas) Mellan) Stor) Ja, gäller för kostnader för receptbelagda läkemedel, läkemedel för hyposensibilisering (allergenspecifik immunterapi), inhalatorer och insulinsprutor med upp till kr per en med högst kr Nej, endast medicin som veterinär använder vid behandling ersätts i en. en med högst kr en med högst kr Nej, MR ingår i en. en med högst kr Ja, gäller för simning, massage, stretching och treadmill i samband med veterinärbehandling av fastställd sjukdom eller olycksfall i led, nerv, muskel eller sena samt för fraktur eller diskbråck med högst kr per en med högst kr Ja, gäller för inackordering på hundpensionat, avbeställningsskydd, reseavbrott samt merkostnader vid förlängd vistelse. Försäkringsbeloppet är kr per Nej, men har du Hemförsäkring i bolaget så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar återresa till hemorten om din hund som är försäkrad i bolaget blir allvarligt sjuk eller råkar ut för svårare olycksfall. Har du tilläggsförsäkringen Extra Reseskydd ingår också ett avbokningsskydd. Nej Nej Nej, men avbokningsskydd ingår om du har Hem- /VillaHemförsäkring Stor eller tilläggsförsäkringen Resklar. en med högst kr en med högst kr If Nej en med högst kr If (Stor Hundförsäkring) Moderna Djurförsäkringar (Enkel veterinärvård) en. Ingen kostnadsbegränsning. Nej, medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling ersätts ur en. en med högst kr en med högst kr en med högst kr Nej en med högst kr Nej, men avbokningsskydd ingår om du har Hem- /VillaHemförsäkring Stor eller tilläggsförsäkringen Resklar. Nej, men avbokningsskydd ingår om du har Hem- /VillaHemförsäkring Stor eller tilläggsförsäkringen Resklar. Nej, men ingår om du har en Stor Hem- eller Stor VillaHemförsäkring hos IF. Nej, men ingår om du har en Stor Hem- eller Stor VillaHemförsäkring hos IF. Nej Nej Nej, men avbokningsskydd ingår om du har tilläggsförsäkringen Utökad reseförsäkring eller Hem- /VillaHemförsäkring Medium eller Large.

16 Moderna försäkringar (Dubbel veterinärvård) Svedea Sveland (Hund Favorit) en. Utöver medicin och förbandsmaterial som veterinär använder vid behandling ersätts mediciner med högst kr per en med högst kr per försäkringsår om du får mediciner utskrivna på recept för vård av din hund. Ja, med 75 % av verifierad kostnad och högst med kr per Sveland (Hund Maximal) en. För receptbelagda läkemedel och av veterinär utlämnad medicin lämnas ersättning med högst kr per år. Medicinkostnader ersätts med 75 % av verifierad kostnad. veterinärvårsförsäkringe n med högst kr per en. en. Ersättning lämnas med 50 % av undersökningskostnader, dock högst kr under ett en. en med högst kronor Ersättning lämnas med upp till kr per försäkringsår för rehabilitering om din hund behandlas för en ersättningsbar diagnosticerad ledsjukdom, ledskada, frakturer, diskbråck och för sen- eller muskelskada. Ja, ersättning lämnas med högst kr per en med högst kr Nej, men avbokningsskydd ingår om du har tilläggsförsäkringen Utökad reseförsäkring eller Hem- /VillaHemförsäkring Medium eller Large. Ja, ersätter avbokningskostnader, avbruten resa, förlängd vistelse på grund av din hunds sjukdom eller skada, hundpass, undersökning, behandling och vård. Försäkringsbeloppet är per försäkringsår Nej Nej

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias hundförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när katten blir äldre. Från

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2014-04-01

Agria Hund. Gäller från 2014-04-01 Agria Hund Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring... 5 D Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Gäller från 1.6.2016 Mitt

Gäller från 1.6.2016 Mitt Agria Hund Gäller från 1.6.2016 Mitt 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 C Agria Liv 6 D Agria Användbarhet, tilläggsförsäkring

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Mitt

Gäller från 2016-04-01 Mitt Agria Hund Gäller från 2016-04-01 Mitt Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01 SÄRSKILT VILLKOR KENNEL Särskilt villkor 2014-02-01 Kennel Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Kennel, särskilt villkor 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på

Läs mer

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01 HUNDFÖRSÄKRING Hund 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01 H u n d F Ö R S Ä K R I N G Hund 2009 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Hund Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 Agria Valpförsäkring... 10 Agria Veterinärvård... 3 Agria Olycksfall Veterinärvård... 11

Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 Agria Valpförsäkring... 10 Agria Veterinärvård... 3 Agria Olycksfall Veterinärvård... 11 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkringar... 5 D Agria Liv... 5 E Agria Användbarhet... 7 F Agria Avel... 7 G Agria Dolda

Läs mer

SVEDEA AB. Hundvillkor 2016-06-01. Hundvillkor gäller från och med 2016-06-01

SVEDEA AB. Hundvillkor 2016-06-01. Hundvillkor gäller från och med 2016-06-01 SVEDEA AB Hundvillkor 2016-06-01 Hundvillkor gäller från och med 2016-06-01 Innehållsförteckning Allmän information... 5 1 Allmänna försäkringsvillkor... 7 1.1 Du måste betala i tid... 7 1.2 Du måste lämna

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund 1 (5) För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2015, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

VILLKOR Hundförsäkring

VILLKOR Hundförsäkring VILLKOR HUNDFÖRSÄKRING 2015-06-01 1 VILLKOR Hundförsäkring 2015-06-01 2 VILLKOR HUNDFÖRSÄKRING 2015-06-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Hund Särskilt villkor Hundförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning... 4 Livförsäkringsbelopp... 4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar,

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01 Agria Hund Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria tilläggsförsäkringar... 5 D Agria Liv... 5 E Agria Användbarhet... 6 F Agria Avel...

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014 Hundförsäkring Försäkringsvillkor 1 maj 2014 3 Innehåll Översiktlig information... 4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5 Vem försäkringen gäller för...5 När försäkringen gäller...5 Var försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2017 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK SÄRSKILT VILLKOR FLOCK Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2016, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND MAXIMAL. Särskilt villkor. Hund Maximal. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HUND MAXIMAL. Särskilt villkor. Hund Maximal. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HUND MAXIMAL Särskilt villkor 2014-04-01 Hund Maximal Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007 Ö74B AGRIA H U N D Försäkringsvillkor november 2007 Välkommen till Ömsen och Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren Ö74B för Agrias hundförsäkringar. Ditt försäkringsbrev, villkoren

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL 2014-04-01 Hund Special Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR FLOCK 2014-02-01 Särskilt villkor Flock Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på premien för varje skadefritt år, upp till

Läs mer

N Agria Flock. B Tandvård. C MR- och CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) Kan ersättas efter godkännande av Agrias veterinärer.

N Agria Flock. B Tandvård. C MR- och CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) Kan ersättas efter godkännande av Agrias veterinärer. N Agria Flock N.1 Generella villkor I våra allmänna bestämmelser (ABS) hittar du våra generella villkor. De gäller för alla Agrias smådjursförsäkringar, om inte annat framgår av avtalet. N.2 Vem försäkringen

Läs mer

VILLKOR Hundförsäkring

VILLKOR Hundförsäkring VILLKOR HUNDFÖRSÄKRING 2015-06-01 1 VILLKOR Hundförsäkring 2015-06-01 2 VILLKOR HUNDFÖRSÄKRING 2015-06-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m 2014-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

VILLKOR. Sveland. Till Tusen. Särskilt villkor. Till Tusen. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland. Till Tusen. Särskilt villkor. Till Tusen. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Till Tusen Särskilt villkor Till Tusen gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft...4 Försäkringens giltighet

Läs mer

Agria Hund Gäller från Mitt

Agria Hund Gäller från Mitt Agria Hund Gäller från 2017-04-01 Mitt Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Hundrasförsäkring 6 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring 9 D Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m 2014-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie!

Läs mer

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED 2010 Ömsens hundförsäkringar När din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan det bli kostsamt att gå till veterinären. Vi hjälper dig att välja en försäkring som

Läs mer

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år.

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år. Totalt alla raser Hundarna blir äldre över tid Över 90 procent blir äldre än fem år idag, och två tredjedelar av alla hundar blir över 10 år gamla. 1995 avled 4,4 procent av hanhundarna, 2002 avled 3,9

Läs mer

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 februari 2012

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 februari 2012 Hund och katt försäkringsvillkor 1 februari 2012 Dog Här har vi samlat allt som vår hund- och kattförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra hundförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

VILLKOR. Sveland Jägarhund. Särskilt villkor Jägarhundförsäkring. gäller från

VILLKOR. Sveland Jägarhund. Särskilt villkor Jägarhundförsäkring. gäller från VILLKOR Sveland Jägarhund Särskilt villkor Jägarhundförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft...4 Försäkringens giltighet

Läs mer

Hund-, katt- och smådjursförsäkring

Hund-, katt- och smådjursförsäkring Hund-, katt- och smådjursförsäkring Hundförsäkringar Sveland Junior Sveland Unghund Sveland Hund (D1) Sveland Olycksfall Sveland Jägarhund Sveland Kennel Sveland Flock 1 600 kr. Sveland Junior 1 600 kr.

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

HUND OCH KATT. Försäkringsvillkor januari 2015

HUND OCH KATT. Försäkringsvillkor januari 2015 HUND OCH KATT Försäkringsvillkor januari 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0770-117 177 eller

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL SÄRSKILT VILLKOR KENNEL Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på premien för varje skadefritt år, upp till

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Agria Hund. Gäller från

Agria Hund. Gäller från Agria Hund Gäller från 2015-10-02 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Agria Katt Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01 Agria Katt Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv 6 E Agria

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos hundar

Försäkring för dolda fel hos hundar Försäkring för dolda fel hos hundar Vem är hundens bästa vän? Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar tiken? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01 VILLKOR Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01 rev. 2006-07-01 Välkommen som kund hos Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra i Sveland. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Försäkringsvillkor Katt och Hund

Försäkringsvillkor Katt och Hund Försäkringsvillkor Katt och Hund 2017-01-01 ICA Försäkring AB Org.nr. 556966-2975 Vid försäkringsfrågor och skada ring 033-47 47 90 forsakring@ica.se I samarbete med Svedea AB Org.nr 556786-1678 Box 3489

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 Alternativ I försvinnande (kommer bort) dödsfall p g a olycksfall veterinärvårdskostnader vid olycksfall förlorad jakt-/avelsförmåga vid olycksfall

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 januari 2008

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 januari 2008 Hund och katt försäkringsvillkor 1 januari 2008 Här har vi samlat allt som vår hund- och kattförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor Hund. Gäller från

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor Hund. Gäller från Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2017-01-01 1 Moderna Djurförsäkringar en del av Moderna Försäkringar Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias kattförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2017-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

VILLKOR Kattförsäkring

VILLKOR Kattförsäkring VILLKOR KATTFÖRSÄKRING 2015-09-01 1 VILLKOR Kattförsäkring 2015-09-01 2 VILLKOR KATTFÖRSÄKRING 2015-09-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där

Läs mer

Skadereglering Skadereglering sker genom Optimal Djurförsäkring i Norr AB. www.optimaldjur.se Telefon: 060-66 30 30.

Skadereglering Skadereglering sker genom Optimal Djurförsäkring i Norr AB. www.optimaldjur.se Telefon: 060-66 30 30. Villkor 2014-03-01 Allmän information Optimal Djurförsäkring i Norr AB har arbetat fram djurförsäkringsprodukter hos Lloyd s. Det här häftet innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 mars 2014.

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

Hund- och kattförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2013

Hund- och kattförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2013 Hund- och kattförsäkring Försäkringsvillkor 1 maj 2013 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor...5 Vem, när och var försäkringen gäller...5 Försäkrad egendom...5 Försäkringsbelopp...5

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

HUND- OCH KATTFÖRSÄKRING

HUND- OCH KATTFÖRSÄKRING HUND- OCH KATTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor februari 2017 Här har vi samlat allt som vår hund- och kattförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser

Läs mer

Hund- och kattförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2012

Hund- och kattförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2012 Hund- och kattförsäkring Försäkringsvillkor 1 maj 2012 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor...5 Vem, när och var försäkringen gäller...5 Försäkrad egendom...5 Försäkringsbelopp...5 Veterinärvård...5

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01 Agria Katt Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Agria Avel...5 F Agria

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

Gäller från Mitt

Gäller från Mitt Agria Hund Gäller från 1.2.2017 Mitt 1 Innehåll Välkommen till Agria Eläinvakuutus 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 C Agria Liv 6 D Agria Användbarhet, tilläggsförsäkring

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer