MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel: , fax: Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel E-post: Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan E-post: Samtalsgruppen: Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel: Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Maria Stenman, tel: Djäknegatan 69, lgh 1302, Uppsala epost: EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel: Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel: Rörbäcksvägen 38, Uppsala epost: EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala TEL: FAX: HEMSIDA: REDAKTÖR Eva Marklund epost: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel: OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel: BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan BG: Mikaelskyrkan BG: PG: Sävja kyrka PG: NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 19 november 2014 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 27 november

3 Ledare Att hitta vägen in ända in Det var inspirerande och utmanande att delta i Mission i Sverige, den konferens som EFS och Johannelund ordnade 8-9 oktober. Vi fick möta många exempel från Storbritannien och från Sverige! på Fresh Expressions, nya sätt att vara kyrka, som gör det möjligt för nya människor att hitta vägen in till tro och församlingsgemenskap. De nya sätten kan se mycket olika ut, men några drag finns alltid med: En diakonal omsorg. Många frivilligas delaktighet och ansvarstagande. Glädje och lovsång. Jesus i centrum. Koppling från de sociala aktiviteterna ända in i gudstjänsten, antingen som en ny form eller som nytt liv i en gammal. I Lötenkyrkan tror jag att vi behöver tänka igenom två saker: Hur kan vi lyssna ännu mer efter vad människor i vår omgivning behöver? Och hur kan människor ledas från social kontakt till personlig tro och gudstjänstgemenskap? Christoffer Jamison, abboten på klostret där vi på tv kunde följa vanliga brittiska män som gick i kloster under 40 dygn, medverkade i somras vid Sommarakademin på Örebro Missionsskola. I en intervju i tidningen Dagen delar han sina erfarenheter av varför det är så svårt att komma in i en kristen församlingsgemenskap. Hans första svar lyder: Européer närmar sig Gud på samma sätt som kvinnan med blödningar i Nya testamentet, hon som obemärkt försökte röra vid Jesu manteltofs för att bli helad Människor tänker att de bara vill röra vid Jesus eller kyrkan om vi så vill så mycket att de blir helade, de vill inte bli involverade. Det är underbart att människor kommer till Jesus och söker hjälp. Och ännu mer underbart är det att han hjälper! Men kyrkan äger inte människor. De måste själva välja om de ansluter sig till Jesusfolket eller inte. Det kan finnas många olika skäl till att många berörda väljer att försvinna tillbaka in i den anonyma folkskaran. Hans andra svar lyder: Visst vill församlingar ha nya medlemmar, men det är tyvärr inte lika självklart att de välkomnar dem när de kommer. Det är klart att vi vill få nya medlemmar! Men är vi beredda att betala priset? Hur kan vi möta okända och skygga människor som har större förtroende för Gud än för oss kristna? I kommande söndags evangelium läser vi om en man som hittade en skatt i en åker. I sin glädje sålde han allt han ägde för att köpa åkern. Vad är vi beredda att sälja i vår glädje över att människor kommer till tro? Något nytt är på gång. Gud har ställt dörren in till sitt rike på glänt. Han längtar efter nya vänner. Hans Lindholm Samarbetskyrkopräst 3

4 Låt ditt rike komma Tredje artikeln i temaserien om Herrens bön Jesus uppmanar oss att be om att Faderns rike (styre) ska komma. Det kan ju tyckas lite märkligt när Fadern är den som har skapat världen och hela jorden är full av hans härlighet. Men vi förstår varför denna bön är så angelägen i ljuset av andra sanningar. Till exempel 1 Joh 5:19 som säger att hela världen är i den Ondes våld. Satan har inte lyckats peta Gud från universums tron, men han har gjort uppror och byggt sig ett eget rike som vunnit makt och inflytande över människor och skapelsen. Därför är den här bönen i en mening en stridsförklaring, mot mörkrets makter och djävulen själv. Att se på all världens ondska och påstå att det är Guds styre vi ser vore att skymfa Guds sätt att regera. En sådan kung vore inte värd att tillbes. Nej, mörkret i världen tyder på att en annan makt har fått alltför stort inflytande, och människan är delaktig i detta. Tack och lov har ett annat rike brutit in i vår värld genom Jesus och Andens utgjutelse. Guds rike är något annat än denna världens rike. Här råder Herren själv. Här finns inget mörker, ingen ondska, ingen sjukdom, ingen död. I Guds rike råder nåden istället för prestation, frihet istället för rädsla, tjänande istället för härskande och ödmjukhet istället för självhävdelse. När Guds rike kommer in i våra liv så får vårt eget lilla rike vika tillbaka. Det gör att min värld inte längre kretsar runt mig och mitt, utan runt Jesus. Det gör också att jag ser på mig själv och mina omständigheter med ett gudsrikes perspektiv. Mina problem blir möjligheter att förtrösta på Gud mer. Mitt lidande blir en möjlighet att mogna mer. Min synd blir möjligheter att ödmjuka mig och ta emot mer förlåtelse. Min svaghet blir möjligheter för Guds styrka att verka i mig. Kan vi då se Guds rike? Absolut! Jesus sa visserligen att Guds rike inte går att se med ögat på samma sätt som vi ser ett jordiskt rike med gränser, regering och landområden. Det innebär dock inte att det är något helt osynligt. Där människor blir frälsta, befriade, helade, upprättade, förvandlade där är Guds rike verksamt. Där det finns glädje och frid i den Helige ande, där är Guds rike synligt. Jesus längtar efter att få ta hand om allt vi brottas med just nu. Genom hans rike kan det omöjliga bli möjligt. Vincent Ihlberg 4

5 Ny medlemsmatrikel på gång - har vi rätt kontaktuppgifter? En ny medlemsförteckning för EFS i Uppsala ska tryckas. Om du har några ändringar som inte redan rapporterats är det bra om vi får dem nu. Det gäller adress, telefon och epost för medlemmar i Löten, Mikael och Sävja. Ring eller skriv epost till matrikelansvarig för din förening (se insidan av Månadsbladets baksida, under Medlemsnytt). Romer i Uppsala och i Rumänien Vi är många som känt oss frustrerade och osäkra inför hur vi bör möta romer som spelar och tigger på våra gator. Som enskilda måste vi ge varandra frihet att agera på olika sätt, huvudsaken att vi behandlar de hjälpsökande med respekt, som medmänniskor. Lötenkyrkans styrelse har sagt att kyrkan i någon mån kan göra sig delaktig om något mer organiserat projekt kommer igång. Nu är den tiden! Äntligen finns flera hoppfulla tecken som gör att vi helt konkret måste pröva vår kallelse. Uppsala Stadsmission och Livets Ord förbereder tillsammans med Uppsala kommun natthärbärge och dagcenter Cross Road, med start i slutet av oktober. Timanställningar, ideella insatser och ekonomiskt stöd behövs. Information på gåvor via pluskonto eller bankgiro Biståndsorganisationen Hoppets stjärna (internationellt: Star of Hope), som i över 20 år har bedrivit framgångsrikt arbete bland utsatta barn i Rumänien, startar nu ett projekt för byutveckling bland romer. De börjar i Valea Seaca, det samhälle som vi från Lötenkyrkan besökte och varifrån många kommit till Uppsala. Information på gåvor via plusgiro , märk talongen Romerarbete Rumänien. Svenska kyrkans internationella arbete har också börjat stödja det arbete som Franciskaner-orden driver kring ett socialt center i byn Roman, även det i det fattiga nordöstra Rumänien. Information på gåvor via plusgiro eller bankgiro Ingen kan längre säga att vi ingenting kan göra. Hans Lindholm 5

6 Lötenkyrkan Rapport från styrelsen Styrelsen för EFS missionsförening i Lötenkyrkan träffades 29 september Vid varje styrelsemöte går vi igenom vilka medlemmar som är nya och vilka som slutat vara medlemmar. Den här gången hade vi glädjen att konstatera att vi fått sju nya medlemmar sedan förra sammanträdet, samtidigt som ingen slutat. Nya medlemmar blir uppringda och inbjudna att bli personligt välkomnade, oftast vid ett kyrkkaffe. En stående punkt vid styrelsemötena är "Det goda samtalet". Till det här mötet hade vi bjudit in Camilla Zacco, församlingspedagog i Gamla Uppsala församling som samordnar barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet. Vi fick reda på en hel del om hur församlingen arbetar med konfirmander. En pärm med de olika rådens protokoll kommer att läggas fram i Lötenkyrkan, så att alla intresserade kan läsa om rådens arbete. Sedan tidigare har det funnits en pärm med styrelsens protokoll. För styrelsen Leif Nordenstorm Ekonomisk rapport: september Nu har även siffrorna för september kommit. Rapporterna visar en ökning för gåvor till egen verksamhet och till EFS. Däremot ser vi nu en oroande minskning av kollekter till verksamheten i Löten. Jag hoppas att denna nedgång är tillfällig och att vi kommer upp i nivå igen under hösten. Stort tack för alla gåvor. Vi är fortfarande osäkra på hur vårt ekonomiska avtal med Uppsala pastorat kommer att se ut i framtiden, det ser ut att bli minskade anslag under 2015, varför vi blir mer beroende av gåvomedel för verksamheten. Intäkter Kollekter Övriga EFS Övriga Totalt Löten gåvor Mission kollekter insamlat Jan-sep 2013 Jan-sep Göte Swedberg 6

7 Lötenkyrkan Rådsprotokollen en värdefull källa till information om verksamheten i Lötenkyrkan I Lötenkyrkan finns ett antal råd, knutna till olika delar av verksamheten. Rådens uppgift är att avlasta och bistå styrelsen och de anställda. För närvarande har vi ett Barn- och ungdomsråd, ett Ekonomiråd, ett Fastighetsråd, ett Gudstjänstråd, ett Missionsråd, ett Musikråd och ett Smågruppsråd. I råden ingår frivilliga samt en eller flera anställda från det aktuella området. Styrelsen får de protokoll som skrivs vid rådens sammanträden. Det har vi stor glädje av. Det råden ansvarar för är viktigt, och protokollen ger sammantaget en god bild av stora delar av arbetet i Lötenkyrkan, av vad som genomförts, av vad som planeras och av hur man tänker kring olika delar av verksamheten. Vi tycker att inte bara styrelsen utan så många som möjligt bör få ta del av denna information. Därför kommer rådsprotokollen att göras tillgängliga för alla i en pärm på informationsdisken. I den pärmen finns också riktlinjerna för rådens verksamhet. Protokollen från styrelsen och från samarbetskommittén mellan missionsföreningen och församlingen finns också med. Dessutom finns en flik för lite mer djupgående information från styrelsen, t ex aktuella utredningar just nu en utredning om romernas situation. Vi hoppas att detta skall vara till glädje för många! Styrelsen 7

8 Lötenkyrkan Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Lördag 1 november MUSIKGUDSTJÄNST i Allhelgonatid med ljuständning. Lötenkören, Karin Sahlin, oboe, instrumentalister, Hans Lindholm, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete (sång och musik). Söndag 2 november HIMMELSMÄSSA med alla åldrar. Hans Lindholm, barnkör, m fl. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet - SKUT. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 3 november MEDITATION. Tisdag 4 november MÄSSA LEVA TILLSAMMANS, steg 2. Plats: Kaplansgården. Anmälan och info: Onsdag 5 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika TEMAKVÄLL. Latinamerikanska perspektiv i Svenska kyrkans internationella arbete. En kväll med Nicklas Fahlgren och Carolina Lannerkrans-Fahlgren. Torsdag 6 november LÖTENTRÄFFEN. Växtkraft 50 års erfarenheter från Tanzania, Ingemar och Gertrud Holmquist. Fredag 7 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Söndag 9 november MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Maria Helenelund, predikan: tre vittnesbörd, musik Elisabeth Svensäter. 8

9 Lötenkyrkan HÖGMÄSSA, Mattias Lönnebo, Edward Thomas, SpontanaPsalmOrkestern. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE. Tisdag 11 november MÄSSA SAMLING för nya medlemmar i Lötenkyrkan. Onsdag 12 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika FORTBILDNINGSDAG. Bemötande när ett litet barn dör. Marie Ganters, Bernt Eriksson m fl. Entré inkl fika, anmälan TEMASAMLING. Har hjärtat slutat slå? En musikberättelse om förlust och förtröstan. Helena Andersson Bromander m.fl. Entré inkl fika. Anmälan: vuxna/temasamlingar. Torsdag 13 november LÖTENTRÄFFEN. Två eldsjälar för växtfärgning. Gunilla Anderman berättar om sig själv och Beda Larsson. Fredag 14 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 15 november HÖSTMARKNAD, se annons. Söndag 16 november MORGONMÄSSA med förbön, söndagsskola. Andreas Tyrberg, Hans Lindholm, musik Isak Samuelsson GUDSTJÄNST med dop, Hans Lindholm. Kollekt: EFS mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 17 november MEDITATION. Tisdag 18 november MÄSSA. 9

10 Lötenkyrkan Onsdag 19 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 20 november LÖTENTRÄFFEN. Religion som fredsbärare. Tore Samuelsson, Liv- & fredsinstitutet. Fredag 21 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag söndag, november BARNLÄGER, se annons. Söndag 23 november MORGONGUDSTJÄNST med alla åldrar. Att vara älskad, Munkens hemliga hjärtevän, Maria Helenelund, Åke Samuelsson, Barnlägret medverkar, musik Cajsa Skogholt HÖGMÄSSA med dop, Hans Lindholm, Edward Thomas, Petter Nordlander. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkfika FÖRÄLDRASAMLING / BARNSAMLING. Föräldrar: Munken & Kulan. Åke Samuelsson har förmågan att föra ut evangeliet till barn idag genom sina berättelser om Munken & Kulan. Man kan likna hans berättelse vid en ny Luthers Lilla Katekes. Barn: Sport och pyssel CROSS CULTURE. Tisdag 25 november MÄSSA. Onsdag 26 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 27 november LÖTENTRÄFFEN. något bortom bergen Dan Andersson i ord och ton. Göran Almlöf, sång, och Bertil Teodorsson, gitarr. Fredag 28 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 29 november ADVENTSKONSERT. Vi sjunger in advent m kyrkans körer, Linnékvintetten m fl. 10

11 Lötenkyrkan Söndag 30 november ADVENTSGUDSTJÄNST, Hans Lindholm, Lötenkören, blåsare. Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 1 december MEDITATION. Tisdag 2 december MÄSSA. Onsdag 3 december LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 4 december LÖTENTRÄFFEN. Min väg till tro, Daniel Parsa, guldsmed. Fredag 5 december ADVENTSKONSERT med Esters musikverksamhet. Söndag 7 december MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Andreas Nilsson, Emmanuel Ezra, musik Isak Samuelsson (gudstjänsten är i församlingssalen) HÖGMÄSSA, Hans Lindholm m fl. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Spontana Psalm Orkestern (SPO) SPO spelar till psalmerna söndagen den 9 november Anmäl ditt intresse och vilket instrument du spelar senast måndagen den 30 oktober till kantor Gunnel Hällqvist. Du får noterna ca en vecka före spelningen. Övning den aktuella söndagen kl i körrummet (till höger om Storstugan i Lötenkyrkans källare). Ange namn, telefonnummer, adress och instrument till Gunnel Hällqvist, tfn KOM OCH VAR MED! 11

12 Lötenkyrkan Träff för nya medlemmar ( ) Servering och samtal om hur det är att vara med i missionsföreningen Tisd 11 nov kl i Lötenkyrkan Anmälan senast 5 nov till Gunborg Marklund Välkomna! /Smågruppsrådet MUSIKGUDSTJÄNST i allhelgonatid med ljuständning Lördag den 1 nov. kl. 18 Lötenkören, Karin Sahlin, oboe m fl Musik av bl.a J S Bach och F Mendelssohn Bartholdy Välkomna! 12

13 Några förändringar och överraskningar Lötenkyrkan Det finns två saker som vi började med i höst som jag trodde skulle dra till sig många unga vuxna år. Den ena var bön och lovsång på söndagskvällarna och den andra var Gamla Uppsala Gospelkör. Till min förvåning kom många flera äldre människor än jag trodde. Men denna överraskning har gjort mig glad. Missförstå mig inte, unga vuxna kommer också, men de flesta är äldre än så. Olika åldrar samlas kring musiken med evangeliet i centrum och till bön inför Guds tron. Jag får nya relationer till människor som jag trodde inte ville ha med mig att göra. Men jag hade fel. Dessa möten är varit som att smaka på en andlig buffé. Jag gillar när det finns en mångfald. Jag kan inte ta beröm för detta utan måste stå i förundran över vad Gud gör framför mina ögon. Jag tänker på Ps 33:8 Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Det blir samma förundran när jag får se unga personer läsa Guds ord och komma allt närmare Gud, eller till och med vill ta emot Jesus som frälsare och herre. Detta sker också inför våra ögon. Gud visar sin räddningskraft och jag är helt golvad. Nu vet jag att det finns även äldre människor som behöver höra evangeliet, som behöver en gemenskap där de kan växa i tro och lära känna Gud. Dessa möten har gett mig nya böneämnen och nya saker att tacka Gud för. Detta betyder att Gospelkören, varje onsdag kl , inte är i Löten utan i Kaplansgården. Den yngsta har varit 12 och den äldsta är äldre än jag (52),så alla kan komma och prova på. På grund av brist på engagemang kommer gruppen MYSKVÄLL att läggas ner. Där Gud inte ger tillväxt skall vi inte lägga resurser. Jag har två mötesplatser som ger mig kraft och glädje och jag hoppas att det fortsätter så under resten av året. November månads böneämnen: Ungdomsprästen har ordet Öppen gemenskap för dem som är nya i tron Att yngre kan vara till hjälp för att de äldre ska få en personlig tro på Jesus Nya möjligheter för människor att fira gudstjänst och växa i tro Våra ungdomsledare de jobbar väldigt mycket och helhjärtat Att Gud ska leda oss i alla våra beslut Guds frid Edward 13

14 Lötenkyrkan 14

15 15 Lötenkyrkan

16 En psalm Maria Sjöström (58 år) intervjuas av Karin Renström: Karin: När jag frågade dig om du ville bidra till En psalm i Månadsbladet, visste du vilken psalm du skulle välja då? Maria: Ja, det visste jag direkt, psalm 309. Den är särskilt aktuell nu för det är 20 år sedan Estoniakatastrofen då min pappa dog och vi hade den här psalmen på minnesstunden. De två första verserna är så vackra, så poetiska och ger ett sådant stort hopp. Nöden och ångesten är förbi, nåden är här. Sv. Psalm Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden de frågor som tystnat har fått sina svar, och nödens och ångestens tid är förliden för själen, som lyser i Herrens förvar. 2. Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej går med sitt mörka begär! Ej ens med sin isande saknad den skymmer den strålande utsikt som himmelen är. (Psalmen kan av upphovsrättsliga skäl inte presenteras i sin helhet. Text: Bo Setterlind Musik: Ur Pilgrims-Sånger 1859) Maria: I sorgen gav den mig ett otroligt hopp. Jag visste att pappa kommit till ett mycket bättre ställe, att han hade det bra. Människor frågar ibland hur jag kan vara kristen, och jag undrar hur man inte kan vara det. Det på jorden är inte allt. Karin: Är det inte risk att du blir oengagerad när det gäller det som händer på jorden om du tror att det blir bättre sedan? Maria: Nej, det är snarare så att tron bär mig. Jag kan lättare vara till stöd för andra, möta människor med ångest och i svår sorg, eftersom jag har en annan dimension med. I mitt jobb som barnmorska möter jag både glädje och sorg och där kan jag vara till hjälp. Karin: När blev psalm 309 din favorit? Maria: Det var när vi planerade för pappas minnesgudstjänst. Min syster Ulrika hade bra koll på psalmer som kantor och föreslog den. Sen att det var så många som ville komma till Lötenkyrkan och hedra min pappa, var så fantastiskt mitt i sorgen. Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström,

17 Hans-Erik Öberg (88 år): Jesu psalmbok Psaltaren i Bibeln och de psalmböcker som de kristna församlingarna använder är skattgömmor med stort värde. Vilket förnämligt arv som överlämnats till oss! Den som inte äger en egen psalmbok vill jag uppmuntra att skaffa en sådan. Psalmboken innehåller ju också bibeltexter och böner. Psalmer/sånger har jag levt med från barn- och ungdomstiden. Lina Sandell, Anders Frostenson, Britt G Hallqvist och många, många andra författare liksom alla tonsättare från olika tider har gett oss en rik och uppbygglig psalmskatt. En mycket gammal psalm (600-talet och 1816) som betyder mycket för mig är nr 147, påskpsalmen Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam Den sammanfattar koncist och klart Jesu frälsningsverk. Alla fyra versernas alla meningar är värda att meditera över. Inte minst vers två ger mig frälsningsvisshet och vila för min tro. EFS ungdomsorganisation, De ungas förbund, gav i början av 1900-talet ut sångboken KOM. Den innehöll många värdefulla sånger. En av dem börjar så här: Jag ville vara så ren, så ren som daggens droppe i solens sken. Jag ville älska som Jesus gjorde. Jag ville vara allt vad jag borde. Det är ju detta som är varje levande kristens önskan. Mer lik Jesus. Genom Guds nåd kan det i någon mån bli så, vilket jag egentligen inte kan bedöma själv. Vad jag märker är att jag ofta, ofta misslyckas med att vara allt vad jag borde. Då är det förlösande och helande att få läsa och sjunga: HAN (Jesus) fullgjorde vad vi/ jag borde och blev vår/min rättfärdighet HAN förvärvde att vi/jag ärvde ljus och frid och salighet. EVANGELIUM! Sv. Psalm Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten, som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften efter Skriften nu i ära träder fram. 2. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. 3. Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden. Från den stunden allt är Sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 4. Gamla, unga må lovsjunga Faderns makt och härlighet och hembära Sonen ära för så stor barmhärtighet, prisa Anden, som vid handen leder oss till salighet. (Text: Venantius Fortunatus ca 600, S. A. Forsius 1608, J. O. Wallin Musik: svensk 1693) 17

18 LIVSKRAFT 14/15 Djupa rötter Nu drar det ihop sig! Det har planerats och funderats men nu är det snart skarpt läge. Som vanligt kommer lägret att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och på Johannelund. För att lägret skall bli positivt och bra för alla ungdomar som kommer behövs det många händer som tillsammans hjälps åt. Främst är det ett behov av: - folk som bakar - kyrktorgvärdar (kvällstid i Lötenkyrkan) - hjälp att ställa i ordning inför lägret - städhjälp under lägret - hjälp att återställa efter lägret. Listor där man kan skriva upp sig finns uppsatta i Lötenkyrkan, Sävja kyrka och Mikaelskyrkan. Viktigare än all praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för lägret, dess deltagare, ledare och för oss i planeringsgruppen. Bön kan förrättas var som helst, men det är väldigt värdefullt för lägret om ni kommer och deltar i kvällsgudstjänsterna. Har ni några frågor, kontakta Samuel Folkesten (lägerchef), , Varmt välkomna med alla typer av bidrag! /Planeringsgruppen för LIVSKRAFT 14/15 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Mikaelskyrkan Kalendarium Söndag 2 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro I Tillbedjan Söndag 9 november Bönegudstjänst Leva i Guds närvaro II Beroendet Söndag 16 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro III Hungern Söndag 23 november Bönegudstjänst Domens dag Söndag 30 november Nattvardsgudstjänst (1:a advent) Jesus kallar på dig 23

24 Sävja kyrka GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA November Lörd 1/11 Alla helgons dag SÅNGER OM HIMLEN, FriTillAria, Belén Romano - musiker. LarsOlov Eriksson. Sönd 2/11 Söndagen efter Alla helgons dag 9.30 MÄSSA, Sofia Hedman, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Ljuständningsgudstjänst, Sofia Hedman, Lena Öberg, Danmarks kyrkokör. Lörd 8/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 9/11 21:a söndagen efter trefaldighet 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (R) EFS. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Mia-Marie Kjellgren. Fred 14/ JubelRocQ med ungdomskören Da Q-wier, RockQ med flera. Lörd 15/ KONSERT med Mellersta Upplands kammarorkester. Därefter servering och Så kom Sävja kyrka till bilder och berättelser med Tomas Anderman och Birger Olsson. Sönd 16/11 Söndagen före Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, Sofia Hedman Minikören, Sävja kyrkokör. Kollekt till: (F) Församlingens insamlingsprojekt till Syriska flyktingar i lägret Za atari i Jordanien, gm Svenska kyrkans internationella arbete. SÄVJA KYRKA 30 ÅR. Kyrkkaffe med tårtkalas och Sykretsens Julförsäljning. Utställning om Sävja Kulturcentrum Festlig Ung Mässa, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Sönd 23/11 Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST, Monica Pettersson Forsberg, Klas Lundström - predikan, söndagsskola. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Fredrik Bråkenhielm. Lörd 29/11 Preliminärt SÅNGER I ADVENT. Sönd 30/11 1:a Advent 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt till: (R) Julkampanjen, Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Sofia Hedman. 24

25 December Sävja kyrka Lörd 6/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 7/12 2:a Advent 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, Erik Johansson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Åsa Emrén. Med reservation för ändringar: Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info. om alla kyrkor i stan. Från Sävjas horisont Frågan om att finna en kantor till Sävja tycks inte vilja lösa sig så lätt. Trots många sökande har vi inte lyckats hitta en efterträdare till Carl Michael Bergerheim. Därför är tjänsten utlyst igen. Låt oss be för en god lösning. Ett annat böneämne är planeringen av vårens gudstjänster som nu är i full gång. Mönstret är ungefär detsamma som tidigare vårterminer, och vi behöver finna några goda predikanter som kan hjälpa oss med våra åtaganden. Ytterligare ett böneämne är vår vänförening Sabbatsberg. Jag ska försöka återkomma med lite mer information om detta längre fram. Tills vidare uppmanar jag er att ta med föreningen i era böner. Så är det dags för en revidering av vår medlemsmatrikel. Det arbetet ska göras inom de närmaste månaderna, och jag ber den som har någon ändring att meddela att göra detta till mig helst via e-post så snart det går. LarsOlov Eriksson 25

26 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan OBS! Nya gruppnummer! 9-15 nov Ansvarsgrupp 4 Birgitta Backhans Kristina Bengtsson Anette och Salim Chowdhury Birgitta Eriksson Magdalena Hjelmberg Marta och Ingvar Karlsson Anne-Mari Kassa Hanna Mesghinna Nathalie Nykvist Maria Norlin Yvette och Pär Ottestig nov Ansvarsgrupp 5 Magnus Blom Elsie och Mats Bergqvist Ingela och Staffan Grenstedt Marie och Kalle Jonsson Yvonne och Roland Forsberg Tone och Lars-Göran Karlsson Ingrid och Lennart Kågedal Sven-Olov Persson nov Ansvarsgrupp 6 Gennet Awalom Laila Andersson Evy Degerman Ezra Gebre Medhin Kickan Cook-Nilsson Anna Holmgren-Simbizi Lena och Sigvard Hansander Barbro och Lage Nordlander Katarina och Marcus Wallon Lennart Persson Karin och Joel Svensson Hans-Erik Öberg 30 nov-6 dec Ansvarsgrupp 7 Eva Edström Izabella Ekenberg Marta Gislason Bo-Gert Lundgren Gunnel Lundgren Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm Ulrika och Johan Norum Åse-Gun Åhslund Lena Åström Kommande perioder: Period Grupp Period Grupp 7-13 dec jan dec jan jan 10 26

27 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja kyrka Mikaelskyrkan Anmäl medlemsärenden till: För Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel: För Sävja LarsOlov Eriksson tel: För EFS Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel:

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015... som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 Temaserie om nådegåvorna Gud helar idag sidan 4 O, vilken dag sidan 9 Referat från årskonferensen sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 Temaserie om nådegåvorna Trons nådegåva sidan 4 Vi for till dem och sedan? sidan 8 Tack och välkommen Nytt på diakonfronten i Lötenkyrkan sidan 11 EFS i Uppsala

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 Välkommen, Margareta, Lötenkyrkans nya samarbetskyrkopräst! Tråkigt besked från styrelsen sid 5 Tack! sid 11 Bibelhelg sid 14 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014 Jag är vägen... Tillsammanshelg i Lötenkyrkan sid 12 Lötenkören i Rom sid 16-17 Evangelium enligt Marcus (Birro) sid 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 När han såg folkskarorna... Internationell kväll sid 11 EFS Årskonferens sid 13 Mikaelskyrkan inbjuder sid 20 & 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013 Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel: 018 430

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer