MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel: , fax: Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel E-post: Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan E-post: Samtalsgruppen: Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel: Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Maria Stenman, tel: Djäknegatan 69, lgh 1302, Uppsala epost: EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel: Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel: Rörbäcksvägen 38, Uppsala epost: EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala TEL: FAX: HEMSIDA: REDAKTÖR Eva Marklund epost: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel: OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel: BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan BG: Mikaelskyrkan BG: PG: Sävja kyrka PG: NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 19 november 2014 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 27 november

3 Ledare Att hitta vägen in ända in Det var inspirerande och utmanande att delta i Mission i Sverige, den konferens som EFS och Johannelund ordnade 8-9 oktober. Vi fick möta många exempel från Storbritannien och från Sverige! på Fresh Expressions, nya sätt att vara kyrka, som gör det möjligt för nya människor att hitta vägen in till tro och församlingsgemenskap. De nya sätten kan se mycket olika ut, men några drag finns alltid med: En diakonal omsorg. Många frivilligas delaktighet och ansvarstagande. Glädje och lovsång. Jesus i centrum. Koppling från de sociala aktiviteterna ända in i gudstjänsten, antingen som en ny form eller som nytt liv i en gammal. I Lötenkyrkan tror jag att vi behöver tänka igenom två saker: Hur kan vi lyssna ännu mer efter vad människor i vår omgivning behöver? Och hur kan människor ledas från social kontakt till personlig tro och gudstjänstgemenskap? Christoffer Jamison, abboten på klostret där vi på tv kunde följa vanliga brittiska män som gick i kloster under 40 dygn, medverkade i somras vid Sommarakademin på Örebro Missionsskola. I en intervju i tidningen Dagen delar han sina erfarenheter av varför det är så svårt att komma in i en kristen församlingsgemenskap. Hans första svar lyder: Européer närmar sig Gud på samma sätt som kvinnan med blödningar i Nya testamentet, hon som obemärkt försökte röra vid Jesu manteltofs för att bli helad Människor tänker att de bara vill röra vid Jesus eller kyrkan om vi så vill så mycket att de blir helade, de vill inte bli involverade. Det är underbart att människor kommer till Jesus och söker hjälp. Och ännu mer underbart är det att han hjälper! Men kyrkan äger inte människor. De måste själva välja om de ansluter sig till Jesusfolket eller inte. Det kan finnas många olika skäl till att många berörda väljer att försvinna tillbaka in i den anonyma folkskaran. Hans andra svar lyder: Visst vill församlingar ha nya medlemmar, men det är tyvärr inte lika självklart att de välkomnar dem när de kommer. Det är klart att vi vill få nya medlemmar! Men är vi beredda att betala priset? Hur kan vi möta okända och skygga människor som har större förtroende för Gud än för oss kristna? I kommande söndags evangelium läser vi om en man som hittade en skatt i en åker. I sin glädje sålde han allt han ägde för att köpa åkern. Vad är vi beredda att sälja i vår glädje över att människor kommer till tro? Något nytt är på gång. Gud har ställt dörren in till sitt rike på glänt. Han längtar efter nya vänner. Hans Lindholm Samarbetskyrkopräst 3

4 Låt ditt rike komma Tredje artikeln i temaserien om Herrens bön Jesus uppmanar oss att be om att Faderns rike (styre) ska komma. Det kan ju tyckas lite märkligt när Fadern är den som har skapat världen och hela jorden är full av hans härlighet. Men vi förstår varför denna bön är så angelägen i ljuset av andra sanningar. Till exempel 1 Joh 5:19 som säger att hela världen är i den Ondes våld. Satan har inte lyckats peta Gud från universums tron, men han har gjort uppror och byggt sig ett eget rike som vunnit makt och inflytande över människor och skapelsen. Därför är den här bönen i en mening en stridsförklaring, mot mörkrets makter och djävulen själv. Att se på all världens ondska och påstå att det är Guds styre vi ser vore att skymfa Guds sätt att regera. En sådan kung vore inte värd att tillbes. Nej, mörkret i världen tyder på att en annan makt har fått alltför stort inflytande, och människan är delaktig i detta. Tack och lov har ett annat rike brutit in i vår värld genom Jesus och Andens utgjutelse. Guds rike är något annat än denna världens rike. Här råder Herren själv. Här finns inget mörker, ingen ondska, ingen sjukdom, ingen död. I Guds rike råder nåden istället för prestation, frihet istället för rädsla, tjänande istället för härskande och ödmjukhet istället för självhävdelse. När Guds rike kommer in i våra liv så får vårt eget lilla rike vika tillbaka. Det gör att min värld inte längre kretsar runt mig och mitt, utan runt Jesus. Det gör också att jag ser på mig själv och mina omständigheter med ett gudsrikes perspektiv. Mina problem blir möjligheter att förtrösta på Gud mer. Mitt lidande blir en möjlighet att mogna mer. Min synd blir möjligheter att ödmjuka mig och ta emot mer förlåtelse. Min svaghet blir möjligheter för Guds styrka att verka i mig. Kan vi då se Guds rike? Absolut! Jesus sa visserligen att Guds rike inte går att se med ögat på samma sätt som vi ser ett jordiskt rike med gränser, regering och landområden. Det innebär dock inte att det är något helt osynligt. Där människor blir frälsta, befriade, helade, upprättade, förvandlade där är Guds rike verksamt. Där det finns glädje och frid i den Helige ande, där är Guds rike synligt. Jesus längtar efter att få ta hand om allt vi brottas med just nu. Genom hans rike kan det omöjliga bli möjligt. Vincent Ihlberg 4

5 Ny medlemsmatrikel på gång - har vi rätt kontaktuppgifter? En ny medlemsförteckning för EFS i Uppsala ska tryckas. Om du har några ändringar som inte redan rapporterats är det bra om vi får dem nu. Det gäller adress, telefon och epost för medlemmar i Löten, Mikael och Sävja. Ring eller skriv epost till matrikelansvarig för din förening (se insidan av Månadsbladets baksida, under Medlemsnytt). Romer i Uppsala och i Rumänien Vi är många som känt oss frustrerade och osäkra inför hur vi bör möta romer som spelar och tigger på våra gator. Som enskilda måste vi ge varandra frihet att agera på olika sätt, huvudsaken att vi behandlar de hjälpsökande med respekt, som medmänniskor. Lötenkyrkans styrelse har sagt att kyrkan i någon mån kan göra sig delaktig om något mer organiserat projekt kommer igång. Nu är den tiden! Äntligen finns flera hoppfulla tecken som gör att vi helt konkret måste pröva vår kallelse. Uppsala Stadsmission och Livets Ord förbereder tillsammans med Uppsala kommun natthärbärge och dagcenter Cross Road, med start i slutet av oktober. Timanställningar, ideella insatser och ekonomiskt stöd behövs. Information på gåvor via pluskonto eller bankgiro Biståndsorganisationen Hoppets stjärna (internationellt: Star of Hope), som i över 20 år har bedrivit framgångsrikt arbete bland utsatta barn i Rumänien, startar nu ett projekt för byutveckling bland romer. De börjar i Valea Seaca, det samhälle som vi från Lötenkyrkan besökte och varifrån många kommit till Uppsala. Information på gåvor via plusgiro , märk talongen Romerarbete Rumänien. Svenska kyrkans internationella arbete har också börjat stödja det arbete som Franciskaner-orden driver kring ett socialt center i byn Roman, även det i det fattiga nordöstra Rumänien. Information på gåvor via plusgiro eller bankgiro Ingen kan längre säga att vi ingenting kan göra. Hans Lindholm 5

6 Lötenkyrkan Rapport från styrelsen Styrelsen för EFS missionsförening i Lötenkyrkan träffades 29 september Vid varje styrelsemöte går vi igenom vilka medlemmar som är nya och vilka som slutat vara medlemmar. Den här gången hade vi glädjen att konstatera att vi fått sju nya medlemmar sedan förra sammanträdet, samtidigt som ingen slutat. Nya medlemmar blir uppringda och inbjudna att bli personligt välkomnade, oftast vid ett kyrkkaffe. En stående punkt vid styrelsemötena är "Det goda samtalet". Till det här mötet hade vi bjudit in Camilla Zacco, församlingspedagog i Gamla Uppsala församling som samordnar barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet. Vi fick reda på en hel del om hur församlingen arbetar med konfirmander. En pärm med de olika rådens protokoll kommer att läggas fram i Lötenkyrkan, så att alla intresserade kan läsa om rådens arbete. Sedan tidigare har det funnits en pärm med styrelsens protokoll. För styrelsen Leif Nordenstorm Ekonomisk rapport: september Nu har även siffrorna för september kommit. Rapporterna visar en ökning för gåvor till egen verksamhet och till EFS. Däremot ser vi nu en oroande minskning av kollekter till verksamheten i Löten. Jag hoppas att denna nedgång är tillfällig och att vi kommer upp i nivå igen under hösten. Stort tack för alla gåvor. Vi är fortfarande osäkra på hur vårt ekonomiska avtal med Uppsala pastorat kommer att se ut i framtiden, det ser ut att bli minskade anslag under 2015, varför vi blir mer beroende av gåvomedel för verksamheten. Intäkter Kollekter Övriga EFS Övriga Totalt Löten gåvor Mission kollekter insamlat Jan-sep 2013 Jan-sep Göte Swedberg 6

7 Lötenkyrkan Rådsprotokollen en värdefull källa till information om verksamheten i Lötenkyrkan I Lötenkyrkan finns ett antal råd, knutna till olika delar av verksamheten. Rådens uppgift är att avlasta och bistå styrelsen och de anställda. För närvarande har vi ett Barn- och ungdomsråd, ett Ekonomiråd, ett Fastighetsråd, ett Gudstjänstråd, ett Missionsråd, ett Musikråd och ett Smågruppsråd. I råden ingår frivilliga samt en eller flera anställda från det aktuella området. Styrelsen får de protokoll som skrivs vid rådens sammanträden. Det har vi stor glädje av. Det råden ansvarar för är viktigt, och protokollen ger sammantaget en god bild av stora delar av arbetet i Lötenkyrkan, av vad som genomförts, av vad som planeras och av hur man tänker kring olika delar av verksamheten. Vi tycker att inte bara styrelsen utan så många som möjligt bör få ta del av denna information. Därför kommer rådsprotokollen att göras tillgängliga för alla i en pärm på informationsdisken. I den pärmen finns också riktlinjerna för rådens verksamhet. Protokollen från styrelsen och från samarbetskommittén mellan missionsföreningen och församlingen finns också med. Dessutom finns en flik för lite mer djupgående information från styrelsen, t ex aktuella utredningar just nu en utredning om romernas situation. Vi hoppas att detta skall vara till glädje för många! Styrelsen 7

8 Lötenkyrkan Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Lördag 1 november MUSIKGUDSTJÄNST i Allhelgonatid med ljuständning. Lötenkören, Karin Sahlin, oboe, instrumentalister, Hans Lindholm, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete (sång och musik). Söndag 2 november HIMMELSMÄSSA med alla åldrar. Hans Lindholm, barnkör, m fl. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet - SKUT. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 3 november MEDITATION. Tisdag 4 november MÄSSA LEVA TILLSAMMANS, steg 2. Plats: Kaplansgården. Anmälan och info: Onsdag 5 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika TEMAKVÄLL. Latinamerikanska perspektiv i Svenska kyrkans internationella arbete. En kväll med Nicklas Fahlgren och Carolina Lannerkrans-Fahlgren. Torsdag 6 november LÖTENTRÄFFEN. Växtkraft 50 års erfarenheter från Tanzania, Ingemar och Gertrud Holmquist. Fredag 7 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Söndag 9 november MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Maria Helenelund, predikan: tre vittnesbörd, musik Elisabeth Svensäter. 8

9 Lötenkyrkan HÖGMÄSSA, Mattias Lönnebo, Edward Thomas, SpontanaPsalmOrkestern. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE. Tisdag 11 november MÄSSA SAMLING för nya medlemmar i Lötenkyrkan. Onsdag 12 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika FORTBILDNINGSDAG. Bemötande när ett litet barn dör. Marie Ganters, Bernt Eriksson m fl. Entré inkl fika, anmälan TEMASAMLING. Har hjärtat slutat slå? En musikberättelse om förlust och förtröstan. Helena Andersson Bromander m.fl. Entré inkl fika. Anmälan: vuxna/temasamlingar. Torsdag 13 november LÖTENTRÄFFEN. Två eldsjälar för växtfärgning. Gunilla Anderman berättar om sig själv och Beda Larsson. Fredag 14 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 15 november HÖSTMARKNAD, se annons. Söndag 16 november MORGONMÄSSA med förbön, söndagsskola. Andreas Tyrberg, Hans Lindholm, musik Isak Samuelsson GUDSTJÄNST med dop, Hans Lindholm. Kollekt: EFS mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 17 november MEDITATION. Tisdag 18 november MÄSSA. 9

10 Lötenkyrkan Onsdag 19 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 20 november LÖTENTRÄFFEN. Religion som fredsbärare. Tore Samuelsson, Liv- & fredsinstitutet. Fredag 21 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag söndag, november BARNLÄGER, se annons. Söndag 23 november MORGONGUDSTJÄNST med alla åldrar. Att vara älskad, Munkens hemliga hjärtevän, Maria Helenelund, Åke Samuelsson, Barnlägret medverkar, musik Cajsa Skogholt HÖGMÄSSA med dop, Hans Lindholm, Edward Thomas, Petter Nordlander. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkfika FÖRÄLDRASAMLING / BARNSAMLING. Föräldrar: Munken & Kulan. Åke Samuelsson har förmågan att föra ut evangeliet till barn idag genom sina berättelser om Munken & Kulan. Man kan likna hans berättelse vid en ny Luthers Lilla Katekes. Barn: Sport och pyssel CROSS CULTURE. Tisdag 25 november MÄSSA. Onsdag 26 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 27 november LÖTENTRÄFFEN. något bortom bergen Dan Andersson i ord och ton. Göran Almlöf, sång, och Bertil Teodorsson, gitarr. Fredag 28 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 29 november ADVENTSKONSERT. Vi sjunger in advent m kyrkans körer, Linnékvintetten m fl. 10

11 Lötenkyrkan Söndag 30 november ADVENTSGUDSTJÄNST, Hans Lindholm, Lötenkören, blåsare. Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 1 december MEDITATION. Tisdag 2 december MÄSSA. Onsdag 3 december LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 4 december LÖTENTRÄFFEN. Min väg till tro, Daniel Parsa, guldsmed. Fredag 5 december ADVENTSKONSERT med Esters musikverksamhet. Söndag 7 december MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Andreas Nilsson, Emmanuel Ezra, musik Isak Samuelsson (gudstjänsten är i församlingssalen) HÖGMÄSSA, Hans Lindholm m fl. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Spontana Psalm Orkestern (SPO) SPO spelar till psalmerna söndagen den 9 november Anmäl ditt intresse och vilket instrument du spelar senast måndagen den 30 oktober till kantor Gunnel Hällqvist. Du får noterna ca en vecka före spelningen. Övning den aktuella söndagen kl i körrummet (till höger om Storstugan i Lötenkyrkans källare). Ange namn, telefonnummer, adress och instrument till Gunnel Hällqvist, tfn KOM OCH VAR MED! 11

12 Lötenkyrkan Träff för nya medlemmar ( ) Servering och samtal om hur det är att vara med i missionsföreningen Tisd 11 nov kl i Lötenkyrkan Anmälan senast 5 nov till Gunborg Marklund Välkomna! /Smågruppsrådet MUSIKGUDSTJÄNST i allhelgonatid med ljuständning Lördag den 1 nov. kl. 18 Lötenkören, Karin Sahlin, oboe m fl Musik av bl.a J S Bach och F Mendelssohn Bartholdy Välkomna! 12

13 Några förändringar och överraskningar Lötenkyrkan Det finns två saker som vi började med i höst som jag trodde skulle dra till sig många unga vuxna år. Den ena var bön och lovsång på söndagskvällarna och den andra var Gamla Uppsala Gospelkör. Till min förvåning kom många flera äldre människor än jag trodde. Men denna överraskning har gjort mig glad. Missförstå mig inte, unga vuxna kommer också, men de flesta är äldre än så. Olika åldrar samlas kring musiken med evangeliet i centrum och till bön inför Guds tron. Jag får nya relationer till människor som jag trodde inte ville ha med mig att göra. Men jag hade fel. Dessa möten är varit som att smaka på en andlig buffé. Jag gillar när det finns en mångfald. Jag kan inte ta beröm för detta utan måste stå i förundran över vad Gud gör framför mina ögon. Jag tänker på Ps 33:8 Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Det blir samma förundran när jag får se unga personer läsa Guds ord och komma allt närmare Gud, eller till och med vill ta emot Jesus som frälsare och herre. Detta sker också inför våra ögon. Gud visar sin räddningskraft och jag är helt golvad. Nu vet jag att det finns även äldre människor som behöver höra evangeliet, som behöver en gemenskap där de kan växa i tro och lära känna Gud. Dessa möten har gett mig nya böneämnen och nya saker att tacka Gud för. Detta betyder att Gospelkören, varje onsdag kl , inte är i Löten utan i Kaplansgården. Den yngsta har varit 12 och den äldsta är äldre än jag (52),så alla kan komma och prova på. På grund av brist på engagemang kommer gruppen MYSKVÄLL att läggas ner. Där Gud inte ger tillväxt skall vi inte lägga resurser. Jag har två mötesplatser som ger mig kraft och glädje och jag hoppas att det fortsätter så under resten av året. November månads böneämnen: Ungdomsprästen har ordet Öppen gemenskap för dem som är nya i tron Att yngre kan vara till hjälp för att de äldre ska få en personlig tro på Jesus Nya möjligheter för människor att fira gudstjänst och växa i tro Våra ungdomsledare de jobbar väldigt mycket och helhjärtat Att Gud ska leda oss i alla våra beslut Guds frid Edward 13

14 Lötenkyrkan 14

15 15 Lötenkyrkan

16 En psalm Maria Sjöström (58 år) intervjuas av Karin Renström: Karin: När jag frågade dig om du ville bidra till En psalm i Månadsbladet, visste du vilken psalm du skulle välja då? Maria: Ja, det visste jag direkt, psalm 309. Den är särskilt aktuell nu för det är 20 år sedan Estoniakatastrofen då min pappa dog och vi hade den här psalmen på minnesstunden. De två första verserna är så vackra, så poetiska och ger ett sådant stort hopp. Nöden och ångesten är förbi, nåden är här. Sv. Psalm Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden de frågor som tystnat har fått sina svar, och nödens och ångestens tid är förliden för själen, som lyser i Herrens förvar. 2. Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej går med sitt mörka begär! Ej ens med sin isande saknad den skymmer den strålande utsikt som himmelen är. (Psalmen kan av upphovsrättsliga skäl inte presenteras i sin helhet. Text: Bo Setterlind Musik: Ur Pilgrims-Sånger 1859) Maria: I sorgen gav den mig ett otroligt hopp. Jag visste att pappa kommit till ett mycket bättre ställe, att han hade det bra. Människor frågar ibland hur jag kan vara kristen, och jag undrar hur man inte kan vara det. Det på jorden är inte allt. Karin: Är det inte risk att du blir oengagerad när det gäller det som händer på jorden om du tror att det blir bättre sedan? Maria: Nej, det är snarare så att tron bär mig. Jag kan lättare vara till stöd för andra, möta människor med ångest och i svår sorg, eftersom jag har en annan dimension med. I mitt jobb som barnmorska möter jag både glädje och sorg och där kan jag vara till hjälp. Karin: När blev psalm 309 din favorit? Maria: Det var när vi planerade för pappas minnesgudstjänst. Min syster Ulrika hade bra koll på psalmer som kantor och föreslog den. Sen att det var så många som ville komma till Lötenkyrkan och hedra min pappa, var så fantastiskt mitt i sorgen. Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström,

17 Hans-Erik Öberg (88 år): Jesu psalmbok Psaltaren i Bibeln och de psalmböcker som de kristna församlingarna använder är skattgömmor med stort värde. Vilket förnämligt arv som överlämnats till oss! Den som inte äger en egen psalmbok vill jag uppmuntra att skaffa en sådan. Psalmboken innehåller ju också bibeltexter och böner. Psalmer/sånger har jag levt med från barn- och ungdomstiden. Lina Sandell, Anders Frostenson, Britt G Hallqvist och många, många andra författare liksom alla tonsättare från olika tider har gett oss en rik och uppbygglig psalmskatt. En mycket gammal psalm (600-talet och 1816) som betyder mycket för mig är nr 147, påskpsalmen Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam Den sammanfattar koncist och klart Jesu frälsningsverk. Alla fyra versernas alla meningar är värda att meditera över. Inte minst vers två ger mig frälsningsvisshet och vila för min tro. EFS ungdomsorganisation, De ungas förbund, gav i början av 1900-talet ut sångboken KOM. Den innehöll många värdefulla sånger. En av dem börjar så här: Jag ville vara så ren, så ren som daggens droppe i solens sken. Jag ville älska som Jesus gjorde. Jag ville vara allt vad jag borde. Det är ju detta som är varje levande kristens önskan. Mer lik Jesus. Genom Guds nåd kan det i någon mån bli så, vilket jag egentligen inte kan bedöma själv. Vad jag märker är att jag ofta, ofta misslyckas med att vara allt vad jag borde. Då är det förlösande och helande att få läsa och sjunga: HAN (Jesus) fullgjorde vad vi/ jag borde och blev vår/min rättfärdighet HAN förvärvde att vi/jag ärvde ljus och frid och salighet. EVANGELIUM! Sv. Psalm Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten, som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften efter Skriften nu i ära träder fram. 2. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. 3. Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden. Från den stunden allt är Sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 4. Gamla, unga må lovsjunga Faderns makt och härlighet och hembära Sonen ära för så stor barmhärtighet, prisa Anden, som vid handen leder oss till salighet. (Text: Venantius Fortunatus ca 600, S. A. Forsius 1608, J. O. Wallin Musik: svensk 1693) 17

18 LIVSKRAFT 14/15 Djupa rötter Nu drar det ihop sig! Det har planerats och funderats men nu är det snart skarpt läge. Som vanligt kommer lägret att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och på Johannelund. För att lägret skall bli positivt och bra för alla ungdomar som kommer behövs det många händer som tillsammans hjälps åt. Främst är det ett behov av: - folk som bakar - kyrktorgvärdar (kvällstid i Lötenkyrkan) - hjälp att ställa i ordning inför lägret - städhjälp under lägret - hjälp att återställa efter lägret. Listor där man kan skriva upp sig finns uppsatta i Lötenkyrkan, Sävja kyrka och Mikaelskyrkan. Viktigare än all praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för lägret, dess deltagare, ledare och för oss i planeringsgruppen. Bön kan förrättas var som helst, men det är väldigt värdefullt för lägret om ni kommer och deltar i kvällsgudstjänsterna. Har ni några frågor, kontakta Samuel Folkesten (lägerchef), , Varmt välkomna med alla typer av bidrag! /Planeringsgruppen för LIVSKRAFT 14/15 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Mikaelskyrkan Kalendarium Söndag 2 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro I Tillbedjan Söndag 9 november Bönegudstjänst Leva i Guds närvaro II Beroendet Söndag 16 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro III Hungern Söndag 23 november Bönegudstjänst Domens dag Söndag 30 november Nattvardsgudstjänst (1:a advent) Jesus kallar på dig 23

24 Sävja kyrka GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA November Lörd 1/11 Alla helgons dag SÅNGER OM HIMLEN, FriTillAria, Belén Romano - musiker. LarsOlov Eriksson. Sönd 2/11 Söndagen efter Alla helgons dag 9.30 MÄSSA, Sofia Hedman, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Ljuständningsgudstjänst, Sofia Hedman, Lena Öberg, Danmarks kyrkokör. Lörd 8/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 9/11 21:a söndagen efter trefaldighet 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (R) EFS. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Mia-Marie Kjellgren. Fred 14/ JubelRocQ med ungdomskören Da Q-wier, RockQ med flera. Lörd 15/ KONSERT med Mellersta Upplands kammarorkester. Därefter servering och Så kom Sävja kyrka till bilder och berättelser med Tomas Anderman och Birger Olsson. Sönd 16/11 Söndagen före Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, Sofia Hedman Minikören, Sävja kyrkokör. Kollekt till: (F) Församlingens insamlingsprojekt till Syriska flyktingar i lägret Za atari i Jordanien, gm Svenska kyrkans internationella arbete. SÄVJA KYRKA 30 ÅR. Kyrkkaffe med tårtkalas och Sykretsens Julförsäljning. Utställning om Sävja Kulturcentrum Festlig Ung Mässa, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Sönd 23/11 Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST, Monica Pettersson Forsberg, Klas Lundström - predikan, söndagsskola. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Fredrik Bråkenhielm. Lörd 29/11 Preliminärt SÅNGER I ADVENT. Sönd 30/11 1:a Advent 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt till: (R) Julkampanjen, Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Sofia Hedman. 24

25 December Sävja kyrka Lörd 6/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 7/12 2:a Advent 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, Erik Johansson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Åsa Emrén. Med reservation för ändringar: Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info. om alla kyrkor i stan. Från Sävjas horisont Frågan om att finna en kantor till Sävja tycks inte vilja lösa sig så lätt. Trots många sökande har vi inte lyckats hitta en efterträdare till Carl Michael Bergerheim. Därför är tjänsten utlyst igen. Låt oss be för en god lösning. Ett annat böneämne är planeringen av vårens gudstjänster som nu är i full gång. Mönstret är ungefär detsamma som tidigare vårterminer, och vi behöver finna några goda predikanter som kan hjälpa oss med våra åtaganden. Ytterligare ett böneämne är vår vänförening Sabbatsberg. Jag ska försöka återkomma med lite mer information om detta längre fram. Tills vidare uppmanar jag er att ta med föreningen i era böner. Så är det dags för en revidering av vår medlemsmatrikel. Det arbetet ska göras inom de närmaste månaderna, och jag ber den som har någon ändring att meddela att göra detta till mig helst via e-post så snart det går. LarsOlov Eriksson 25

26 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan OBS! Nya gruppnummer! 9-15 nov Ansvarsgrupp 4 Birgitta Backhans Kristina Bengtsson Anette och Salim Chowdhury Birgitta Eriksson Magdalena Hjelmberg Marta och Ingvar Karlsson Anne-Mari Kassa Hanna Mesghinna Nathalie Nykvist Maria Norlin Yvette och Pär Ottestig nov Ansvarsgrupp 5 Magnus Blom Elsie och Mats Bergqvist Ingela och Staffan Grenstedt Marie och Kalle Jonsson Yvonne och Roland Forsberg Tone och Lars-Göran Karlsson Ingrid och Lennart Kågedal Sven-Olov Persson nov Ansvarsgrupp 6 Gennet Awalom Laila Andersson Evy Degerman Ezra Gebre Medhin Kickan Cook-Nilsson Anna Holmgren-Simbizi Lena och Sigvard Hansander Barbro och Lage Nordlander Katarina och Marcus Wallon Lennart Persson Karin och Joel Svensson Hans-Erik Öberg 30 nov-6 dec Ansvarsgrupp 7 Eva Edström Izabella Ekenberg Marta Gislason Bo-Gert Lundgren Gunnel Lundgren Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm Ulrika och Johan Norum Åse-Gun Åhslund Lena Åström Kommande perioder: Period Grupp Period Grupp 7-13 dec jan dec jan jan 10 26

27 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja kyrka Mikaelskyrkan Anmäl medlemsärenden till: För Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel: För Sävja LarsOlov Eriksson tel: För EFS Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel:

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015... som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 Temaserie om nådegåvorna Gud helar idag sidan 4 O, vilken dag sidan 9 Referat från årskonferensen sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014...är en skuggbild... Familjesöndag sid 17 När domen haft sin tid sid 21 Inblick i EFS i Mikaelskyrkan 24-25 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014 Jag är trädet, ni är grenarna... Temaartikel: Tungotalets gåva sidan 4 Tomas Sjödin x 2 sidan 8-9 Volontärfest! sidan 13 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013 Ljuset lyser i mörkret sidan 3 Spring i vår i vår kyrka sidan 14 Barnläger sidan 20 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Oktober - November 2015

Oktober - November 2015 Oktober - November 2015 Pingstkyrkan Ed Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött

Läs mer

EFS Hörbykrets Juni-September 2017

EFS Hörbykrets Juni-September 2017 EFS Hörbykrets Juni-September 2017 Framtiden är ljus! Något som jag har börjat tänka på mer och mer är att vi har en ljus framtid! Vi har en fantastisk framtid framför oss! Vi som har Jesus i våra hjärtan

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Dece Dec mb e er e

Dece Dec mb e er e December 2016 Hösttankar från pastorn. I Johannesevangeliets inledning finns de kända orden: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här i hösttider behöver jag de orden. Missförstå

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015 Så länge jorden består... Viktigt meddelande! sid 5 Är du nykter? sid 17 Mitt i brinnande krig sid 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

EFS - Kyrkan Alingsås

EFS - Kyrkan Alingsås Programblad EFS - Kyrkan Alingsås Februari - April 2012 - kyrkan Alingsås V Kyrkogatan 4 441 30 Alingsås F 0322 198 60 www.efskyrkan.se V. Ringgatan V. Kyrkogatan N. Ringggatan Drottninggatan Christinae

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 Temaserie om nådegåvorna Trons nådegåva sidan 4 Vi for till dem och sedan? sidan 8 Tack och välkommen Nytt på diakonfronten i Lötenkyrkan sidan 11 EFS i Uppsala

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Juldagen Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Psalmer: 127:-, 124:-, 121:-, 122:3-5, 125:14-15 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1287 Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014 Temaartikel: Skilja mellan andar sidan 4 Vision för ungdomsarbetet sidan 7 Skiddag i Järvsö sidan 14 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015 våra plågor Praktiskt stöd önskas! sid 16 Morgonbön varje onsdag sid 20 Ett unikt seminarium sid 25 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer