MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel: , fax: Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel E-post: Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan E-post: Samtalsgruppen: Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel: Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Maria Stenman, tel: Djäknegatan 69, lgh 1302, Uppsala epost: EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel: Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel: Rörbäcksvägen 38, Uppsala epost: EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala TEL: FAX: HEMSIDA: REDAKTÖR Eva Marklund epost: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel: OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel: BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan BG: Mikaelskyrkan BG: PG: Sävja kyrka PG: NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 19 november 2014 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 27 november

3 Ledare Att hitta vägen in ända in Det var inspirerande och utmanande att delta i Mission i Sverige, den konferens som EFS och Johannelund ordnade 8-9 oktober. Vi fick möta många exempel från Storbritannien och från Sverige! på Fresh Expressions, nya sätt att vara kyrka, som gör det möjligt för nya människor att hitta vägen in till tro och församlingsgemenskap. De nya sätten kan se mycket olika ut, men några drag finns alltid med: En diakonal omsorg. Många frivilligas delaktighet och ansvarstagande. Glädje och lovsång. Jesus i centrum. Koppling från de sociala aktiviteterna ända in i gudstjänsten, antingen som en ny form eller som nytt liv i en gammal. I Lötenkyrkan tror jag att vi behöver tänka igenom två saker: Hur kan vi lyssna ännu mer efter vad människor i vår omgivning behöver? Och hur kan människor ledas från social kontakt till personlig tro och gudstjänstgemenskap? Christoffer Jamison, abboten på klostret där vi på tv kunde följa vanliga brittiska män som gick i kloster under 40 dygn, medverkade i somras vid Sommarakademin på Örebro Missionsskola. I en intervju i tidningen Dagen delar han sina erfarenheter av varför det är så svårt att komma in i en kristen församlingsgemenskap. Hans första svar lyder: Européer närmar sig Gud på samma sätt som kvinnan med blödningar i Nya testamentet, hon som obemärkt försökte röra vid Jesu manteltofs för att bli helad Människor tänker att de bara vill röra vid Jesus eller kyrkan om vi så vill så mycket att de blir helade, de vill inte bli involverade. Det är underbart att människor kommer till Jesus och söker hjälp. Och ännu mer underbart är det att han hjälper! Men kyrkan äger inte människor. De måste själva välja om de ansluter sig till Jesusfolket eller inte. Det kan finnas många olika skäl till att många berörda väljer att försvinna tillbaka in i den anonyma folkskaran. Hans andra svar lyder: Visst vill församlingar ha nya medlemmar, men det är tyvärr inte lika självklart att de välkomnar dem när de kommer. Det är klart att vi vill få nya medlemmar! Men är vi beredda att betala priset? Hur kan vi möta okända och skygga människor som har större förtroende för Gud än för oss kristna? I kommande söndags evangelium läser vi om en man som hittade en skatt i en åker. I sin glädje sålde han allt han ägde för att köpa åkern. Vad är vi beredda att sälja i vår glädje över att människor kommer till tro? Något nytt är på gång. Gud har ställt dörren in till sitt rike på glänt. Han längtar efter nya vänner. Hans Lindholm Samarbetskyrkopräst 3

4 Låt ditt rike komma Tredje artikeln i temaserien om Herrens bön Jesus uppmanar oss att be om att Faderns rike (styre) ska komma. Det kan ju tyckas lite märkligt när Fadern är den som har skapat världen och hela jorden är full av hans härlighet. Men vi förstår varför denna bön är så angelägen i ljuset av andra sanningar. Till exempel 1 Joh 5:19 som säger att hela världen är i den Ondes våld. Satan har inte lyckats peta Gud från universums tron, men han har gjort uppror och byggt sig ett eget rike som vunnit makt och inflytande över människor och skapelsen. Därför är den här bönen i en mening en stridsförklaring, mot mörkrets makter och djävulen själv. Att se på all världens ondska och påstå att det är Guds styre vi ser vore att skymfa Guds sätt att regera. En sådan kung vore inte värd att tillbes. Nej, mörkret i världen tyder på att en annan makt har fått alltför stort inflytande, och människan är delaktig i detta. Tack och lov har ett annat rike brutit in i vår värld genom Jesus och Andens utgjutelse. Guds rike är något annat än denna världens rike. Här råder Herren själv. Här finns inget mörker, ingen ondska, ingen sjukdom, ingen död. I Guds rike råder nåden istället för prestation, frihet istället för rädsla, tjänande istället för härskande och ödmjukhet istället för självhävdelse. När Guds rike kommer in i våra liv så får vårt eget lilla rike vika tillbaka. Det gör att min värld inte längre kretsar runt mig och mitt, utan runt Jesus. Det gör också att jag ser på mig själv och mina omständigheter med ett gudsrikes perspektiv. Mina problem blir möjligheter att förtrösta på Gud mer. Mitt lidande blir en möjlighet att mogna mer. Min synd blir möjligheter att ödmjuka mig och ta emot mer förlåtelse. Min svaghet blir möjligheter för Guds styrka att verka i mig. Kan vi då se Guds rike? Absolut! Jesus sa visserligen att Guds rike inte går att se med ögat på samma sätt som vi ser ett jordiskt rike med gränser, regering och landområden. Det innebär dock inte att det är något helt osynligt. Där människor blir frälsta, befriade, helade, upprättade, förvandlade där är Guds rike verksamt. Där det finns glädje och frid i den Helige ande, där är Guds rike synligt. Jesus längtar efter att få ta hand om allt vi brottas med just nu. Genom hans rike kan det omöjliga bli möjligt. Vincent Ihlberg 4

5 Ny medlemsmatrikel på gång - har vi rätt kontaktuppgifter? En ny medlemsförteckning för EFS i Uppsala ska tryckas. Om du har några ändringar som inte redan rapporterats är det bra om vi får dem nu. Det gäller adress, telefon och epost för medlemmar i Löten, Mikael och Sävja. Ring eller skriv epost till matrikelansvarig för din förening (se insidan av Månadsbladets baksida, under Medlemsnytt). Romer i Uppsala och i Rumänien Vi är många som känt oss frustrerade och osäkra inför hur vi bör möta romer som spelar och tigger på våra gator. Som enskilda måste vi ge varandra frihet att agera på olika sätt, huvudsaken att vi behandlar de hjälpsökande med respekt, som medmänniskor. Lötenkyrkans styrelse har sagt att kyrkan i någon mån kan göra sig delaktig om något mer organiserat projekt kommer igång. Nu är den tiden! Äntligen finns flera hoppfulla tecken som gör att vi helt konkret måste pröva vår kallelse. Uppsala Stadsmission och Livets Ord förbereder tillsammans med Uppsala kommun natthärbärge och dagcenter Cross Road, med start i slutet av oktober. Timanställningar, ideella insatser och ekonomiskt stöd behövs. Information på gåvor via pluskonto eller bankgiro Biståndsorganisationen Hoppets stjärna (internationellt: Star of Hope), som i över 20 år har bedrivit framgångsrikt arbete bland utsatta barn i Rumänien, startar nu ett projekt för byutveckling bland romer. De börjar i Valea Seaca, det samhälle som vi från Lötenkyrkan besökte och varifrån många kommit till Uppsala. Information på gåvor via plusgiro , märk talongen Romerarbete Rumänien. Svenska kyrkans internationella arbete har också börjat stödja det arbete som Franciskaner-orden driver kring ett socialt center i byn Roman, även det i det fattiga nordöstra Rumänien. Information på gåvor via plusgiro eller bankgiro Ingen kan längre säga att vi ingenting kan göra. Hans Lindholm 5

6 Lötenkyrkan Rapport från styrelsen Styrelsen för EFS missionsförening i Lötenkyrkan träffades 29 september Vid varje styrelsemöte går vi igenom vilka medlemmar som är nya och vilka som slutat vara medlemmar. Den här gången hade vi glädjen att konstatera att vi fått sju nya medlemmar sedan förra sammanträdet, samtidigt som ingen slutat. Nya medlemmar blir uppringda och inbjudna att bli personligt välkomnade, oftast vid ett kyrkkaffe. En stående punkt vid styrelsemötena är "Det goda samtalet". Till det här mötet hade vi bjudit in Camilla Zacco, församlingspedagog i Gamla Uppsala församling som samordnar barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet. Vi fick reda på en hel del om hur församlingen arbetar med konfirmander. En pärm med de olika rådens protokoll kommer att läggas fram i Lötenkyrkan, så att alla intresserade kan läsa om rådens arbete. Sedan tidigare har det funnits en pärm med styrelsens protokoll. För styrelsen Leif Nordenstorm Ekonomisk rapport: september Nu har även siffrorna för september kommit. Rapporterna visar en ökning för gåvor till egen verksamhet och till EFS. Däremot ser vi nu en oroande minskning av kollekter till verksamheten i Löten. Jag hoppas att denna nedgång är tillfällig och att vi kommer upp i nivå igen under hösten. Stort tack för alla gåvor. Vi är fortfarande osäkra på hur vårt ekonomiska avtal med Uppsala pastorat kommer att se ut i framtiden, det ser ut att bli minskade anslag under 2015, varför vi blir mer beroende av gåvomedel för verksamheten. Intäkter Kollekter Övriga EFS Övriga Totalt Löten gåvor Mission kollekter insamlat Jan-sep 2013 Jan-sep Göte Swedberg 6

7 Lötenkyrkan Rådsprotokollen en värdefull källa till information om verksamheten i Lötenkyrkan I Lötenkyrkan finns ett antal råd, knutna till olika delar av verksamheten. Rådens uppgift är att avlasta och bistå styrelsen och de anställda. För närvarande har vi ett Barn- och ungdomsråd, ett Ekonomiråd, ett Fastighetsråd, ett Gudstjänstråd, ett Missionsråd, ett Musikråd och ett Smågruppsråd. I råden ingår frivilliga samt en eller flera anställda från det aktuella området. Styrelsen får de protokoll som skrivs vid rådens sammanträden. Det har vi stor glädje av. Det råden ansvarar för är viktigt, och protokollen ger sammantaget en god bild av stora delar av arbetet i Lötenkyrkan, av vad som genomförts, av vad som planeras och av hur man tänker kring olika delar av verksamheten. Vi tycker att inte bara styrelsen utan så många som möjligt bör få ta del av denna information. Därför kommer rådsprotokollen att göras tillgängliga för alla i en pärm på informationsdisken. I den pärmen finns också riktlinjerna för rådens verksamhet. Protokollen från styrelsen och från samarbetskommittén mellan missionsföreningen och församlingen finns också med. Dessutom finns en flik för lite mer djupgående information från styrelsen, t ex aktuella utredningar just nu en utredning om romernas situation. Vi hoppas att detta skall vara till glädje för många! Styrelsen 7

8 Lötenkyrkan Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Lördag 1 november MUSIKGUDSTJÄNST i Allhelgonatid med ljuständning. Lötenkören, Karin Sahlin, oboe, instrumentalister, Hans Lindholm, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete (sång och musik). Söndag 2 november HIMMELSMÄSSA med alla åldrar. Hans Lindholm, barnkör, m fl. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet - SKUT. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 3 november MEDITATION. Tisdag 4 november MÄSSA LEVA TILLSAMMANS, steg 2. Plats: Kaplansgården. Anmälan och info: Onsdag 5 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika TEMAKVÄLL. Latinamerikanska perspektiv i Svenska kyrkans internationella arbete. En kväll med Nicklas Fahlgren och Carolina Lannerkrans-Fahlgren. Torsdag 6 november LÖTENTRÄFFEN. Växtkraft 50 års erfarenheter från Tanzania, Ingemar och Gertrud Holmquist. Fredag 7 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Söndag 9 november MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Maria Helenelund, predikan: tre vittnesbörd, musik Elisabeth Svensäter. 8

9 Lötenkyrkan HÖGMÄSSA, Mattias Lönnebo, Edward Thomas, SpontanaPsalmOrkestern. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE. Tisdag 11 november MÄSSA SAMLING för nya medlemmar i Lötenkyrkan. Onsdag 12 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika FORTBILDNINGSDAG. Bemötande när ett litet barn dör. Marie Ganters, Bernt Eriksson m fl. Entré inkl fika, anmälan TEMASAMLING. Har hjärtat slutat slå? En musikberättelse om förlust och förtröstan. Helena Andersson Bromander m.fl. Entré inkl fika. Anmälan: vuxna/temasamlingar. Torsdag 13 november LÖTENTRÄFFEN. Två eldsjälar för växtfärgning. Gunilla Anderman berättar om sig själv och Beda Larsson. Fredag 14 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 15 november HÖSTMARKNAD, se annons. Söndag 16 november MORGONMÄSSA med förbön, söndagsskola. Andreas Tyrberg, Hans Lindholm, musik Isak Samuelsson GUDSTJÄNST med dop, Hans Lindholm. Kollekt: EFS mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 17 november MEDITATION. Tisdag 18 november MÄSSA. 9

10 Lötenkyrkan Onsdag 19 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 20 november LÖTENTRÄFFEN. Religion som fredsbärare. Tore Samuelsson, Liv- & fredsinstitutet. Fredag 21 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag söndag, november BARNLÄGER, se annons. Söndag 23 november MORGONGUDSTJÄNST med alla åldrar. Att vara älskad, Munkens hemliga hjärtevän, Maria Helenelund, Åke Samuelsson, Barnlägret medverkar, musik Cajsa Skogholt HÖGMÄSSA med dop, Hans Lindholm, Edward Thomas, Petter Nordlander. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkfika FÖRÄLDRASAMLING / BARNSAMLING. Föräldrar: Munken & Kulan. Åke Samuelsson har förmågan att föra ut evangeliet till barn idag genom sina berättelser om Munken & Kulan. Man kan likna hans berättelse vid en ny Luthers Lilla Katekes. Barn: Sport och pyssel CROSS CULTURE. Tisdag 25 november MÄSSA. Onsdag 26 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 27 november LÖTENTRÄFFEN. något bortom bergen Dan Andersson i ord och ton. Göran Almlöf, sång, och Bertil Teodorsson, gitarr. Fredag 28 november EXPLORE. Bibelstudiegrupp för alla som är nyfikna på Bibeln och kristen tro FUG öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Lördag 29 november ADVENTSKONSERT. Vi sjunger in advent m kyrkans körer, Linnékvintetten m fl. 10

11 Lötenkyrkan Söndag 30 november ADVENTSGUDSTJÄNST, Hans Lindholm, Lötenkören, blåsare. Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika CROSS CULTURE. Måndag 1 december MEDITATION. Tisdag 2 december MÄSSA. Onsdag 3 december LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Torsdag 4 december LÖTENTRÄFFEN. Min väg till tro, Daniel Parsa, guldsmed. Fredag 5 december ADVENTSKONSERT med Esters musikverksamhet. Söndag 7 december MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Andreas Nilsson, Emmanuel Ezra, musik Isak Samuelsson (gudstjänsten är i församlingssalen) HÖGMÄSSA, Hans Lindholm m fl. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika CROSS CULTURE. Spontana Psalm Orkestern (SPO) SPO spelar till psalmerna söndagen den 9 november Anmäl ditt intresse och vilket instrument du spelar senast måndagen den 30 oktober till kantor Gunnel Hällqvist. Du får noterna ca en vecka före spelningen. Övning den aktuella söndagen kl i körrummet (till höger om Storstugan i Lötenkyrkans källare). Ange namn, telefonnummer, adress och instrument till Gunnel Hällqvist, tfn KOM OCH VAR MED! 11

12 Lötenkyrkan Träff för nya medlemmar ( ) Servering och samtal om hur det är att vara med i missionsföreningen Tisd 11 nov kl i Lötenkyrkan Anmälan senast 5 nov till Gunborg Marklund Välkomna! /Smågruppsrådet MUSIKGUDSTJÄNST i allhelgonatid med ljuständning Lördag den 1 nov. kl. 18 Lötenkören, Karin Sahlin, oboe m fl Musik av bl.a J S Bach och F Mendelssohn Bartholdy Välkomna! 12

13 Några förändringar och överraskningar Lötenkyrkan Det finns två saker som vi började med i höst som jag trodde skulle dra till sig många unga vuxna år. Den ena var bön och lovsång på söndagskvällarna och den andra var Gamla Uppsala Gospelkör. Till min förvåning kom många flera äldre människor än jag trodde. Men denna överraskning har gjort mig glad. Missförstå mig inte, unga vuxna kommer också, men de flesta är äldre än så. Olika åldrar samlas kring musiken med evangeliet i centrum och till bön inför Guds tron. Jag får nya relationer till människor som jag trodde inte ville ha med mig att göra. Men jag hade fel. Dessa möten är varit som att smaka på en andlig buffé. Jag gillar när det finns en mångfald. Jag kan inte ta beröm för detta utan måste stå i förundran över vad Gud gör framför mina ögon. Jag tänker på Ps 33:8 Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Det blir samma förundran när jag får se unga personer läsa Guds ord och komma allt närmare Gud, eller till och med vill ta emot Jesus som frälsare och herre. Detta sker också inför våra ögon. Gud visar sin räddningskraft och jag är helt golvad. Nu vet jag att det finns även äldre människor som behöver höra evangeliet, som behöver en gemenskap där de kan växa i tro och lära känna Gud. Dessa möten har gett mig nya böneämnen och nya saker att tacka Gud för. Detta betyder att Gospelkören, varje onsdag kl , inte är i Löten utan i Kaplansgården. Den yngsta har varit 12 och den äldsta är äldre än jag (52),så alla kan komma och prova på. På grund av brist på engagemang kommer gruppen MYSKVÄLL att läggas ner. Där Gud inte ger tillväxt skall vi inte lägga resurser. Jag har två mötesplatser som ger mig kraft och glädje och jag hoppas att det fortsätter så under resten av året. November månads böneämnen: Ungdomsprästen har ordet Öppen gemenskap för dem som är nya i tron Att yngre kan vara till hjälp för att de äldre ska få en personlig tro på Jesus Nya möjligheter för människor att fira gudstjänst och växa i tro Våra ungdomsledare de jobbar väldigt mycket och helhjärtat Att Gud ska leda oss i alla våra beslut Guds frid Edward 13

14 Lötenkyrkan 14

15 15 Lötenkyrkan

16 En psalm Maria Sjöström (58 år) intervjuas av Karin Renström: Karin: När jag frågade dig om du ville bidra till En psalm i Månadsbladet, visste du vilken psalm du skulle välja då? Maria: Ja, det visste jag direkt, psalm 309. Den är särskilt aktuell nu för det är 20 år sedan Estoniakatastrofen då min pappa dog och vi hade den här psalmen på minnesstunden. De två första verserna är så vackra, så poetiska och ger ett sådant stort hopp. Nöden och ångesten är förbi, nåden är här. Sv. Psalm Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden de frågor som tystnat har fått sina svar, och nödens och ångestens tid är förliden för själen, som lyser i Herrens förvar. 2. Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej går med sitt mörka begär! Ej ens med sin isande saknad den skymmer den strålande utsikt som himmelen är. (Psalmen kan av upphovsrättsliga skäl inte presenteras i sin helhet. Text: Bo Setterlind Musik: Ur Pilgrims-Sånger 1859) Maria: I sorgen gav den mig ett otroligt hopp. Jag visste att pappa kommit till ett mycket bättre ställe, att han hade det bra. Människor frågar ibland hur jag kan vara kristen, och jag undrar hur man inte kan vara det. Det på jorden är inte allt. Karin: Är det inte risk att du blir oengagerad när det gäller det som händer på jorden om du tror att det blir bättre sedan? Maria: Nej, det är snarare så att tron bär mig. Jag kan lättare vara till stöd för andra, möta människor med ångest och i svår sorg, eftersom jag har en annan dimension med. I mitt jobb som barnmorska möter jag både glädje och sorg och där kan jag vara till hjälp. Karin: När blev psalm 309 din favorit? Maria: Det var när vi planerade för pappas minnesgudstjänst. Min syster Ulrika hade bra koll på psalmer som kantor och föreslog den. Sen att det var så många som ville komma till Lötenkyrkan och hedra min pappa, var så fantastiskt mitt i sorgen. Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström,

17 Hans-Erik Öberg (88 år): Jesu psalmbok Psaltaren i Bibeln och de psalmböcker som de kristna församlingarna använder är skattgömmor med stort värde. Vilket förnämligt arv som överlämnats till oss! Den som inte äger en egen psalmbok vill jag uppmuntra att skaffa en sådan. Psalmboken innehåller ju också bibeltexter och böner. Psalmer/sånger har jag levt med från barn- och ungdomstiden. Lina Sandell, Anders Frostenson, Britt G Hallqvist och många, många andra författare liksom alla tonsättare från olika tider har gett oss en rik och uppbygglig psalmskatt. En mycket gammal psalm (600-talet och 1816) som betyder mycket för mig är nr 147, påskpsalmen Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam Den sammanfattar koncist och klart Jesu frälsningsverk. Alla fyra versernas alla meningar är värda att meditera över. Inte minst vers två ger mig frälsningsvisshet och vila för min tro. EFS ungdomsorganisation, De ungas förbund, gav i början av 1900-talet ut sångboken KOM. Den innehöll många värdefulla sånger. En av dem börjar så här: Jag ville vara så ren, så ren som daggens droppe i solens sken. Jag ville älska som Jesus gjorde. Jag ville vara allt vad jag borde. Det är ju detta som är varje levande kristens önskan. Mer lik Jesus. Genom Guds nåd kan det i någon mån bli så, vilket jag egentligen inte kan bedöma själv. Vad jag märker är att jag ofta, ofta misslyckas med att vara allt vad jag borde. Då är det förlösande och helande att få läsa och sjunga: HAN (Jesus) fullgjorde vad vi/ jag borde och blev vår/min rättfärdighet HAN förvärvde att vi/jag ärvde ljus och frid och salighet. EVANGELIUM! Sv. Psalm Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten, som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften efter Skriften nu i ära träder fram. 2. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. 3. Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden. Från den stunden allt är Sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 4. Gamla, unga må lovsjunga Faderns makt och härlighet och hembära Sonen ära för så stor barmhärtighet, prisa Anden, som vid handen leder oss till salighet. (Text: Venantius Fortunatus ca 600, S. A. Forsius 1608, J. O. Wallin Musik: svensk 1693) 17

18 LIVSKRAFT 14/15 Djupa rötter Nu drar det ihop sig! Det har planerats och funderats men nu är det snart skarpt läge. Som vanligt kommer lägret att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och på Johannelund. För att lägret skall bli positivt och bra för alla ungdomar som kommer behövs det många händer som tillsammans hjälps åt. Främst är det ett behov av: - folk som bakar - kyrktorgvärdar (kvällstid i Lötenkyrkan) - hjälp att ställa i ordning inför lägret - städhjälp under lägret - hjälp att återställa efter lägret. Listor där man kan skriva upp sig finns uppsatta i Lötenkyrkan, Sävja kyrka och Mikaelskyrkan. Viktigare än all praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för lägret, dess deltagare, ledare och för oss i planeringsgruppen. Bön kan förrättas var som helst, men det är väldigt värdefullt för lägret om ni kommer och deltar i kvällsgudstjänsterna. Har ni några frågor, kontakta Samuel Folkesten (lägerchef), , Varmt välkomna med alla typer av bidrag! /Planeringsgruppen för LIVSKRAFT 14/15 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Mikaelskyrkan Kalendarium Söndag 2 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro I Tillbedjan Söndag 9 november Bönegudstjänst Leva i Guds närvaro II Beroendet Söndag 16 november Nattvardsgudstjänst Leva i Guds närvaro III Hungern Söndag 23 november Bönegudstjänst Domens dag Söndag 30 november Nattvardsgudstjänst (1:a advent) Jesus kallar på dig 23

24 Sävja kyrka GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA November Lörd 1/11 Alla helgons dag SÅNGER OM HIMLEN, FriTillAria, Belén Romano - musiker. LarsOlov Eriksson. Sönd 2/11 Söndagen efter Alla helgons dag 9.30 MÄSSA, Sofia Hedman, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Ljuständningsgudstjänst, Sofia Hedman, Lena Öberg, Danmarks kyrkokör. Lörd 8/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 9/11 21:a söndagen efter trefaldighet 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (R) EFS. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Mia-Marie Kjellgren. Fred 14/ JubelRocQ med ungdomskören Da Q-wier, RockQ med flera. Lörd 15/ KONSERT med Mellersta Upplands kammarorkester. Därefter servering och Så kom Sävja kyrka till bilder och berättelser med Tomas Anderman och Birger Olsson. Sönd 16/11 Söndagen före Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, Sofia Hedman Minikören, Sävja kyrkokör. Kollekt till: (F) Församlingens insamlingsprojekt till Syriska flyktingar i lägret Za atari i Jordanien, gm Svenska kyrkans internationella arbete. SÄVJA KYRKA 30 ÅR. Kyrkkaffe med tårtkalas och Sykretsens Julförsäljning. Utställning om Sävja Kulturcentrum Festlig Ung Mässa, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Sönd 23/11 Domsöndagen 9.30 GUDSTJÄNST, Monica Pettersson Forsberg, Klas Lundström - predikan, söndagsskola. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Fredrik Bråkenhielm. Lörd 29/11 Preliminärt SÅNGER I ADVENT. Sönd 30/11 1:a Advent 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt till: (R) Julkampanjen, Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Sofia Hedman. 24

25 December Sävja kyrka Lörd 6/ När domen haft sin tid. Bibelstudium utifrån profeten Amos bok, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 7/12 2:a Advent 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, Erik Johansson, Rolf Nordblom, söndagsskola. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Åsa Emrén. Med reservation för ändringar: Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info. om alla kyrkor i stan. Från Sävjas horisont Frågan om att finna en kantor till Sävja tycks inte vilja lösa sig så lätt. Trots många sökande har vi inte lyckats hitta en efterträdare till Carl Michael Bergerheim. Därför är tjänsten utlyst igen. Låt oss be för en god lösning. Ett annat böneämne är planeringen av vårens gudstjänster som nu är i full gång. Mönstret är ungefär detsamma som tidigare vårterminer, och vi behöver finna några goda predikanter som kan hjälpa oss med våra åtaganden. Ytterligare ett böneämne är vår vänförening Sabbatsberg. Jag ska försöka återkomma med lite mer information om detta längre fram. Tills vidare uppmanar jag er att ta med föreningen i era böner. Så är det dags för en revidering av vår medlemsmatrikel. Det arbetet ska göras inom de närmaste månaderna, och jag ber den som har någon ändring att meddela att göra detta till mig helst via e-post så snart det går. LarsOlov Eriksson 25

26 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan OBS! Nya gruppnummer! 9-15 nov Ansvarsgrupp 4 Birgitta Backhans Kristina Bengtsson Anette och Salim Chowdhury Birgitta Eriksson Magdalena Hjelmberg Marta och Ingvar Karlsson Anne-Mari Kassa Hanna Mesghinna Nathalie Nykvist Maria Norlin Yvette och Pär Ottestig nov Ansvarsgrupp 5 Magnus Blom Elsie och Mats Bergqvist Ingela och Staffan Grenstedt Marie och Kalle Jonsson Yvonne och Roland Forsberg Tone och Lars-Göran Karlsson Ingrid och Lennart Kågedal Sven-Olov Persson nov Ansvarsgrupp 6 Gennet Awalom Laila Andersson Evy Degerman Ezra Gebre Medhin Kickan Cook-Nilsson Anna Holmgren-Simbizi Lena och Sigvard Hansander Barbro och Lage Nordlander Katarina och Marcus Wallon Lennart Persson Karin och Joel Svensson Hans-Erik Öberg 30 nov-6 dec Ansvarsgrupp 7 Eva Edström Izabella Ekenberg Marta Gislason Bo-Gert Lundgren Gunnel Lundgren Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm Ulrika och Johan Norum Åse-Gun Åhslund Lena Åström Kommande perioder: Period Grupp Period Grupp 7-13 dec jan dec jan jan 10 26

27 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja kyrka Mikaelskyrkan Anmäl medlemsärenden till: För Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel: För Sävja LarsOlov Eriksson tel: För EFS Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel:

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer