MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel , fax Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel e-post Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan e-post Samtal/själavård Lokalbokning (tel.tid 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Jens Gunnarsson, Studentvägen 34 lgh 1409, Uppsala e-post EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel Rörbäcksvägen 38, Uppsala e-post EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala Tel Fax HEMSIDA REDAKTÖR Eva Marklund e-post: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan Bg Mikaelskyrkan Bg Pg Sävja kyrka Pg NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 19 augusti 2015 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 27 augusti

3 Vad behöver vi - egentligen? Min sista ledare i Månadsbladet vill jag ägna åt frågan vad vi egentligen behöver. Vi människor behöver luft att andas, många gånger varje minut. Vi behöver mat och dryck, kläder och ett hem att bo i. Dessutom behöver alla både ge och få kärlek och social kontakt. Inte ens dessa basala behov får alla tillfredsställda. Ändå vill jag påstå att ett annat behov är ännu mer grundläggande: Vi behöver evangelium. Evangelium är en glad nyhet, ett gott budskap om vem Gud är, vad han har gjort och vad han ger. Guds gåvor är naturligtvis av många olika slag, och vi får ta emot dem alla med tacksamhet. Men alla skapelsens gåvor är behäftade med förgänglighet. Vi kan bli sjuka så att vi inte kan tillgodogöra oss maten. Någon som vi älskar kan tas ifrån oss genom döden. Som en ung man sa: När mormor blev sjuk bad jag för henne, men hon dog ändå. Nu kan jag inte tro på någon Gud. Det enda evigt bestående beviset på Guds kärlek är det som han gjort genom Jesus, uttryckt exempelvis i Johannes 3:16. Många vet (ungefär) vad som står i den versen, men jag har under många prästår förgäves sökt efter att ge den perfekta förklaringen. Situationerna skiftar och människorna är olika, så budskapet måste ständigt översättas på nytt. Om det sedan befriar någons hjärta och samvete är det ett under av den heliga Anden. Bibelordet träffar oss som lag och evangelium. Den distinktionen är enligt min mening den evangelisk-lutherska kyrkans viktigaste bidrag i det ekumeniska samtalet. Lagen handlar om oss, vad vi har gjort och ska göra. Erfarenheten från egna predikningar och andras är att det oftast blir för mycket lag och för lite evangelium. Inte ens om vi talar om Jesus är vi på den säkra sidan. Han är ju en andlig lärare och ett moraliskt föredöme, men om det stannar där blir han lagens skarpaste företrädare. Då blir han en av många. Men Gud har sänt honom som världens ende Räddare. Det är en hemlighet som är omöjlig att förstå och än svårare att predika om. Endast den som själv anser sig behöva bli räddad kan hitta koden. Den norske prästen Georg Johnsen sa: Evangeliet smakar gott, men det måste serveras varmt. Därför är det den kristna församlingens uppgift att förmedla evangeliets budskap i bibliska ord, kärleksfulla handlingar och generös attityd. Jag behöver evangelium. Därför behöver jag umgås med bibelordet, delta i gudstjänster och möta andra människor, troende och icke troende. Ledare 3 Hans Lindholm Samarbetskyrkopräst

4 Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Nionde (och sista) artikeln i temaserien om Herrens bön Då har vi kommit till den sista frasen i Herrens bön som är en avslutande lovprisning till Guds ära. Denna slutkläm är sannolikt ett senare tillägg till originaltexten och är därför inte med i våra moderna Biblar. Allt talar i alla fall för att detta lades till väldigt tidigt i den tidiga kyrkan, och även i judisk tradition var det vanligt att man avslutade en bön eller en psalm med en lovprisning till Gud. Det kan man se i några av bönerna i Psaltaren till exempel. Hursomhelst så känns det helt klart trevligare att avsluta i att ära Gud än att låta det onda få sista ordet. Jesus har besegrat den Onde på korset. Han har avväpnat honom och klätt av djävulen hans makt och auktoritet. Jesus har vunnit tillbaka det som människan förlorade i syndafallet, när vi lät den onde få makt över oss. Vi lät synden och djävulen bli vår Herre istället för Gud. Vi förstod inte alltid vad vi gjorde, men en sak är säker: att vi var helt under mörkrets välde. Vi var bundna, och helt oförmögna att ta oss ut i egen kraft. Men Jesus krigade och kämpade på korset för vår skull, för att vinna tillbaka vår värdighet som människor, vår frihet som Guds barn, och vår auktoritet som ett kungligt släkte. Vad innebär det för dig idag att Jesus har all makt, inte bara i himlen utan här på jorden? Gud tillhör äran i evigheters evigheter. Guds ära är något vi borde prata mer om. Det är en viktig sak. Guds ära är egentligen målet med allting - våra liv, mänsklighetens historia ja allt. Vi lever i en tid och kultur där humanistiska idéer dominerar. Att det är människan som är centrum. Målet med allt är människans väl, och bakom allt detta finns en naiv tanke att människan innerst inne har en godhetspotential som bara väntar på att förlösas. En dag ska vi bli så goda och upplysta att vi äntligen vill bygga en värld av fred och samförstånd. Detta kommer förstås aldrig att hända. Inget mänskligt rike eller Babels torn kommer att bestå, utan det är först när Jesus kommer tillbaka, med sitt rike, som det kommer att ske en verklig förändring. Fram till dess ska vi framför allt hjälpa människor att komma till tro på Jesus, så att de välkomnar Guds rike när han kommer. Varje människa är skapad för Guds äras skull. Vi kommer aldrig att bli helt tillfredsställda förrän vi blir uppslukade av Guds härlighet. Vi är skapade för att tillbe honom, för att tillhöra honom, för att se upp till honom och för att ära honom. Vad innebär det för ditt liv här och nu att allting är skapat för att ära och tillbe Herren? Har du ett felaktigt fokus på din egen ära istället för på Guds? Vincent Ihlberg 4

5 Ekonomisk rapport: april 2015 Lötenkyrkan Det här blir sista rapporten före sommaren, med siffror från april, och vi kan se att kollekter till Löten ligger nära det budgeterade. Däremot ligger vi fortfarande betydligt under förväntningarna när det gäller gåvomedlen till vår egen verksamhet. Skall vi kunna följa årsmötets beslut behövs det fortfarande fler regelbundna givare. I övrigt kan nämnas påskdagens insamling till EFS, som inbringade drygt :-. Tack till alla er som på olika sätt bidrar till verksamheten! Intäkter Kollekter Löten Gåvor Löten EFS Mission Övriga kollekter Totalt insamlat Jan-April 2014 Jan-April 2015 Budget Göte Swedberg Har ni sett vilka härliga barn vi har i söndagsskolan? Under 9.30-gudstjänsten har vi söndagsskola för de barn som kommer till gudstjänsten. Vi har haft underbara ledare som funnit med under många år men tyvärr så är det flera av dem som inte kan fortsätta. Det kanske är en uppgift för dig, eller någon du känner, att bli ledare i söndagsskolan till hösten? Ni är fler ledare i varje barngrupp, och material finns förberett för dig att använda. Hör av dig till församlingspedagog Eva Forslund som ansvarar för söndagsskolan. eller

6 Lötenkyrkan Ungdomsledarna har ordet Kära bröder och systrar i Herren! Denna vecka har varit fantastisk i vårt ungdomsarbete! Det har varit ett flöde av många ungdomar och unga vuxna som söker meningen med livet, ställer frågor om den kristna tron och förgyller min vardag. Jag tackar ofta vår Gud för äran att vara en kyrka just i vårt område, med den potential vi har, och för vad vi får betyda för människor runt omkring. Ett bibelord som stannat kvar hos mig i dagarna, och som jag tror också handlar om oss, är Joh 8:12: Sedan talade Jesus till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vilken glädje att få vandra i ljuset tillsammans med vår Herre, och dela det vidare till alla som är i vår kyrka! En tisdag delade Hans Lindholm och jag vårt ljus och hopp i Kristus tillsammans med en samling unga vuxna. Det var härligt att se Gud verka hos dem, och i oss som är bristfälliga lerkärl men bärare av världens frälsning till dem som är i mörkret. Er broder i Herren Henok Ghebrai Be särskilt... om beskydd för våra ungdomars tro, att den ska förbli och bli stärkt genom grupptryck och svårigheter för våra frivilliga ungdomsledare Alexander, Olivia, Maria, Simon, Markus, Anahita, David, Izabella och Cecilia. Be även för oss, Henok och Rebecka att Herren ska visa oss hur vi på bästa och effektivaste sätt kan ta hand om våra unga vuxna Henok Rebecka 6

7 Lötenkyrkan Hoppas vi ser dig på Åkerö 15, 7-11 juli! Tema: Gud gör oss inte modlösa! Anmäl dig här: 7

8 Tisdag 2 juni Mässa. Torsdag 4 juni Avslutningsgudstjänst, Johannelunds teologiska högskola. Söndag 7 juni Söndagsmässa. Henok Ghebrai, Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Onsdag 10 juni Upptaktsmöte inför höstmarknaden. Alla är välkomna. Söndag 14 juni Söndagsmässa med alla åldrar. Avskedspredikan av Hans Lindholm, Forshaga Susanne Brännhammar, Lötenkören. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Servering med efterföljande avtackning av Hans Lindholm Syrisk-ortodox gudstjänst. Söndag 21 juni Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 28 juni Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Andreas Lind. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 5 juli Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Elisabet Svensäter. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 12 juli Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Hans Dahlén. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 19 juli Söndagsmässa. Edward Thomas, Sven Nilsson. Kollekt: EFS Mission. Söndag 26 juli Gudstjänst. Edward Thomas, David Petersson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 2 augusti Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Anders Rönnblom. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 9 augusti Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Ezra Gebremedhin. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 16 augusti Söndagsmässa. Rebecka Sandlund, Ingemar Holmquist. Kollekt: EFS Mission. 8

9 Söndag 23 augusti Gudstjänst. Solveig Böhme, Denis Bisaso. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Torsdag 27 augusti Lötenträffen. Söndag 30 augusti Söndagsmässa. Erik Johansson, Tomas Nygren. Kollekt: Svenska kyrkans diakoni. Torsdag 3 september Lötenträffen. Söndag 6 september Upptaktsgudstjänst. Margareta Westin Olsson, Forshaga Susanne Brännhammar. Vi hälsar vår nya samarbetskyrkopräst välkommen och vår diakon Carin Gustafsson välkommen att ha sitt arbetsrum i Lötenkyrkan. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på Där kan man också beställa veckoprogrammet via e-post. I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Den 14 juni avtackar vi Hans Lindholm, som ska gå i pension firar vi gudstjänst - söndagsmässa med alla åldrar - då Hans avskedspredikar. Efter kyrkfikat blir det avtackning. Foto: Jonas Hummelstrand 9

10 En psalm Åse-Gun Åhslund (63 år): Sv Ps 723 (Text: H Lissner, svensk text P Harling, musik: H Lissner. Tryckt med tillstånd av Per Harling.) 1. När du ser en droppe glittra från ett daggvått spindelnät, ser du mer än själva droppen med ditt sinne öppet vänt. På en tråd som är så florstunn att den brister för ett strå, kan den bära hela solen, hela himlen likaså. 2. När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt, ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt. Dessa droppar bär på löften om en framtid nära Gud, om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup. 3. Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar genom land ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en strand. Också vi skall finna vägen mot Guds rikes vackra kust, spegla solens morgonrodnad, när den stiger upp i öst. Valet av psalm är både bakåt- och framåtblickande. Jag fann denna psalm första gången i "Hela världen sjunger"- Per Harlings urval och översättningar (nr 95) - och tyckte om såväl text som toner. Då min mor kommer från Danmark har jag en förkärlek till att läsa texten på båda språken. Jag har upptäckt att man kan finna olika nyanser och betydelser på detta sätt. Just denna psalm har ganska stor överensstämmelse i översättningen, med undantag av ett par rader i vers nr 2. I den danska texten lyder de, fritt översatt: "När du ser små droppar falla ned i dopfuntens fat, ser du mer än själva vattnet: du ser två, som följes åt. För dessa droppar bär löften om en framtid nära Gud, burna fram i tro och glädje, intill livets ljus slocknar." Så som jag förstår innebörden av texten, vill den säga att i vattendropparna speglas de två (föräldrarna) som bär fram sitt barn till dopet, i tro och glädje Och där har du min längtan efter att också mina barnbarn skall få döpas. 10

11 Sambandet mellan naturen och kyrkan: spindelväv och daggdroppar, vatten i en droppe, många droppar i en skrovlig dopfunt uthuggen ur ett stort stenblock, ännu fler i en bäck, en å, en flod, sjö och hav är i mina ögon och öron något som talar om Gud i varje stavelse. Dessutom är melodin så där kvillrande som en tidig vår- eller sommarmorgon kan upplevas, innan daggen torkats upp av solen och enbart fåglarna håller konsert. Eskil Jonsson (70 år): Sv Ps 96, vers 1 (Text: Arne H Lindgren, musik: Roland Forsberg. Tillstånd saknas för att publicera hela psalmen.) Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Förutom Lina Sandells sånger och psalmer är den här psalmen av A H Lindgren från 1978 en som jag tycker särskilt mycket om. Brukar t ex ofta föreslå den på samlingar som vi har på Strömsborgs Vilohem på somrarna. Den platsar också mycket väl in i samma typ av texter som Lina skrivit, nämligen texter om Guds gränslösa nåd och kärlek. Här betonas särskilt tydligt och enkelt hur världens alla människor, ja hela skapelsen egentligen behöver denna kärlek. Det är en missionssång, och den uttrycker så fantastiskt stort men ändå enkelt vad det innebär att dela tro och liv både hemma, i arbetet och ute i världen. Uttrycket strömmande genom mig handlar inte bara om att berätta för andra utan också om hur vi i våra liv lever ut tron på den gränslösa nåden och kärleken. Psalmen är också ekumenisk och inkluderande och det är lätt att identifiera sig med budskapet även om man skulle känna att ens tro är svag. Det är ju just när man känner sig trött, ofullkomlig och kanske t o m uppgiven både i tro och i liv som Gud kan öppna oss för sin kärlek. Kärleken kan förvandla allt sjunger vi i en ny körsång i Lötenkören. Och Guds kärlek står också för min och din kärlek till varandra. Att det är Guds kärlek förklarar att den är gränslös, medlidande, medmänsklig och inte självisk. Det är alltså den som skall strömma genom mig för att andra ska få liv. Tron hör alltså ihop helt och hållet med Kärleken, som ändå är störst. Eller ska vi säga först, eftersom kärlekens väg leder till Guds rike (1 Kor 13). Kärleken kan förändra allt. 11

12 GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA Juni Sönd 7/6 Första söndagen efter trefaldighet 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Kerstin Olsson. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe UNG MÄSSA, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Sönd 14/6 Andra söndagen efter trefaldighet 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman. Kollekt till: (F) EFS Mission MÄSSA I TAIZÉANDA, Fredrik Bråkenhielm. Sönd 21/6 Midsommardagen FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnés Hammarby, Fredrik Bråkenhielm, körsång, Aros spelmän. Kyrkkaffe 30:-. Buss fr Vilan via Danmarks kyrka, åter Kollekt till: (S) Kristna fredsrörelsen. Sönd 28/6 Fjärde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Mia-Marie Kjellgren. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Juli Sönd 5/7 Apostladagen MÄSSA, Mia-Marie Kjellgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Sönd 12/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Susanne Nordgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 19/7 Kristi förklarings dag MÄSSA, Fredrik Bråkenhielm. Kollekt till: (R) SKUT. Sönd 26/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Sofia Hedman. Kollekt till: (R) SKUT. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. 12

13 Augusti Sönd 2/8 Nionde söndagen efter trefaldighet MÄSSA, Sofia Hedman. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Sävja kyrka Sönd 9/8 Tionde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Sofia Hedman. Kollekt till: (S) Sankt Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 16/8 Elfte söndagen efter trefaldighet MÄSSA, Tomas Anderman. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Sönd 23/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Susanne Nordgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 30/8 Elfte söndagen efter trefaldighet 9.30 GUDSTJÄNST MÄSSA I TAIZÉANDA, Mia-Marie Kjellgren. SOMMARKVÄLL I SÄVJA KYRKA: Varje onsdagskväll under tiden 17 juni till 5 augusti är det program i Sävja kyrka och enkel servering. Se vår hemsida, affischer och veckoprogram Med reservation för ändringar. Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info om alla kyrkor i stan. 13 Foto: Ulf Klingström

14 Sävja kyrka Från Sävjas horisont Denna gång ska jag börja med en liten rapport från EFS och Salts årskonferens i Umeå i Kristi himmelsfärdshelgen, även om det inte riktigt handlar om Sävjas horisont. Det var en innehållsrik konferens med ett digert program för både vuxna och barn. Temat var Älskad Rustad Sänd med betoning på Rustad. Från EFS missionsförening i Sävja var vi åtminstone åtta medlemmar närvarande, och det är ju en god representation. Med tanke på temat hade Johannelund en framträdande plats i programmet. Rektor Tomas Nygren undervisade om Luthersk teologi, James Starr höll bibelstudium över Efesierbrevet och själv ledde jag ett kvällscafé om Rosenius, med anledning av att det nästa år är 200 år sedan han föddes. Detta bara för att nämna några punkter där Johannelund fanns med. Under årskonferensen firade Salt sitt 10-årsjubileum, och även det märktes på olika sätt. Salts generalsekreterare Johanna Björkman predikade på ett av kvällsmötena och i samband med Salts årsmöte bjöds på födelsedagskalas med glass. Det är både roligt och lärorikt att vara med på EFS konferens och jag rekommenderar alla att till nästa år boka in helgen kring Kristi himmelsfärd för att vara med. Då är det EFS Mittsverige som står som värd för konferensen. Det blir en jubileumskonferens med anledning av att det är 150 år sedan EFS sände ut sina första missionärer till vad som i dag är Eritrea. För övrigt arbetar vi med höstens program som är nästan klart för missionsföreningens del. Temagudstjänsten den 25 oktober om Bibeln nämnde jag redan i förra hälsningen. Nu är också bibelstudiekvällarna bokade. De blir den 26 september, 24 oktober och 21 november. Om temat ber jag att få återkomma. 14 LarsOlov Eriksson

15 15 Sävja kyrka

16 Mikaelskyrkan Inblick i EFS i Mikaelskyrkan Ett av huvudorden i vår församlings vision är upprättelse. Vi längtar efter att människor (även vi själva) ska bli upprättade på alla livets områden. Vi tror att Jesus kom för att göra just detta: befria oss, hela oss, trösta oss, fostra oss och framförallt älska oss. Den senaste tiden har vi haft vår upprättelsekurs, Helad för att hela, som främst fokuserar på inre helande. Drygt tjugo personer gick kursen, där man på ett konkret sätt får undervisning om och förbön för sådant som kan hindra oss från att leva i den frihet vi är skapade till. Vi är väldigt glada över vad Gud gjort och vad kursen har fått betyda. Ett annat sätt att verka för upprättelse är att bygga gemenskap. Utan gemenskap är det svårt att bli hel som människa, och som Guds församling är vi ju en kropp där vi faktiskt är beroende av varandra. För några veckor sedan anordnade vi en rejäl vårfest, med grillning och andra trevligheter. Det är alltid roligt att få bjuda in till fest! Vincent Ihlberg präst med föreståndaransvar SOMMARPROGRAM Under sommaren har vi sommarkyrka. Då har vi färre och enklare gudstjänster, men också några olika gemenskapskvällar. Håll gärna utkik på vår Facebooksida och hemsida! Följande söndagar under sommaren har vi enklare gudstjänster: 14 juni kl juni kl augusti kl (eventuellt tillkommer någon mer) Höstterminens första gudstjänst är söndagen den 30 augusti kl

17 Sök Guds ansikte bibelhelg 2 4 oktober Lötenkyrkan, Sävja kyrka, Mikaelskyrkan och Sensus arrangerar tillsammans en bibelhelg hösten Vi kommer att hålla till i Lötenkyrkan. Det kommer att ordnas aktiviteter för barn under lördagen. Lovsångsteam, gospelkör och kyrkokör kommer att stå för musiken. Fredag 2 okt Bibelstudium: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders-Petter Sjödin. Lördag 3 okt Bibelstudium: Förvandlad i Guds närvaro - om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin Lunch i Johannelunds matsal Seminarier: Inlyssnande bön. Elin och Vincent Ihlberg. Gud längtar efter en levande relation med sina barn. Det här seminariet kommer att handla om hur vi kan få växa i den relationen: Hur talar och leder Gud, och hur lyssnar jag in hans röst? Apologetiska samtal. Gunilla Bäcks. Om de samtal som förs kring Jesus och Bibeln idag och om beredskap för att svara var och en som begär att vi förklarar vår tro (1 Petr 3:15). Själavård vad ska det vara bra för? Emmanuel Ezra och Ezra Gebremedhin. En prästs och en läkares tankar om hur vi vårdar vår själ. Barnsjälavård: Moni Höglund. Mission ett flöde ur ett liv i Guds närvaro. Anders-Petter Sjödin Kvällsmat: matig macka Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 okt Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Vi hoppas att barnen som deltagit under lördagen medverkar. Mer praktisk information kommer i nästa nummer av Månadsbladet och på webben. Kom ihåg bibelhelgen i bön! Arbetsgruppen: Ingemar Holmquist, Klas Lundström, Elsie Bergkvist, Leif Sandberg, Vincent Ihlberg, Edward Thomas och Lena Åström 17

18 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan 6-12 sept Ansvarsgrupp 15 Christina och Eskil Cederlund Jessica Holmgren-Carlson Christina och Stefan Holmström Anna Lindgren Maan Shamoon Markus Mörk Vivian Nasir Gunnar och Karin Löfgren Miriam Sandström Inger och Tomas Wärnsberg sept Ansvarsgrupp 16 Gullan Berglund Cecilia och Jonas Forsman Eva och Per Forslund Camilla Kirch Norén Ingrid och Olle Lövheim Gun Lindh Börje Lindblom Ingmarie och Thomas Lindgren Karin och Agne Nordlander Ulrika Persson Siri Wedin sept Ansvarsgrupp 1 Johanna Andrén Bodil Davidsson Hans Edlund Berith Lindberg Martina och Andreas Lind Christin och Gunnar Nygren Aizieba Zeggai Eva Wahlberg Jakob och Viktoria Samsoe 27 sept-3 okt Ansvarsgrupp 2 Magdalena Fredriksson Birgitta Giertz Maria Hemström Helene och Anders Lundgren Gunborg Marklund Petter och Märta Nordlander Jakob Svensson Svetlana Vasilyeva Ulrika och Benjamin Vikman Karin Öjelund Period Grupp 4-10 okt okt okt okt 6 Kommande perioder: Period Grupp 1-7 nov nov nov nov 10 Period Grupp 29 nov-5 dec dec dec 13 18

19 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja Mikaelskyrkan Vill du få Månadsbladet som pdf-fil till din e-post i stället för som papperskopia? Skicka ett mail till :-) Anmäl medlemsärenden till: För Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel För Sävja LarsOlov Eriksson tel För EFS Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel

20 Välkommen till EFS i Uppsala!

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Tema: Äntligen hemma

Tema: Äntligen hemma > Ett scoutläger som visar vägen > Fokus på Jesus och människor > Konfa präglad av skratt efs mittsverige nummer 3 september 2011 Tema: Äntligen hemma Nr 3, september 2011 Mitt i årg 17, Hälsning årg 97,

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten Kontaktblad för S:t Jakobs kyrka Nr 1, 2015 Årgång 65 mars maj 2015 Pastorn har ordet 2 Vi gratulerar 3 Församlingsstyrelsens ruta 6 Pastorskandidat 7 Församlingsdagen 8 Värna den jord som Gud äskar 12

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7. Nr 4 2014 årgång 28. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning FOTO: BJARTE EDVARDSEN Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 Kristoffer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus. 6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 5 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 5 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 5 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 5 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för diakoni

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r vårt budskap 1 4-1 7 m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 2015 Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

w w w. k o r s e t. s e

w w w. k o r s e t. s e En tidning från Kyrkan vid gamla vattentornet i Vänersborg Nr.: 4 /2014/15 1/12-22/2 Info om Lidköping sid. 18-19 PROGRAM 14.00 VI ÖPPNAR DÖRRARNA 14.15- JULBORDET -19.30 står uppdukat Musik- och sånginslag

Läs mer

insidan Att dygna i bön distans *!20111015 Våga vara kristen! Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

insidan Att dygna i bön distans *!20111015 Våga vara kristen! Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec insidan Kristen ungdomstidning 2011 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Våga vara kristen! *!20111015 Att dygna i bön 1 Bönnärhet på distans insidan Kristen ungdomstidning Redaktionschef

Läs mer

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 3 2015 Det spontana samtalet mellan människor är en fin bit i konferenspusslet. Här är det Sigvard Lindgren, Norrfjärden, och Carina Hortell, Nordmaling, som

Läs mer

Något alldeles speciellt. Sommarens program s. 11. Ledarskap på gång s. 6. Toner från himlen s. 8. Nr2-13juni-sept. s. 3. Foto: Vendela Holmesson

Något alldeles speciellt. Sommarens program s. 11. Ledarskap på gång s. 6. Toner från himlen s. 8. Nr2-13juni-sept. s. 3. Foto: Vendela Holmesson Nr2-13juni-sept Tidning om Pingstförsamlingen i Karlskrona Foto: Vendela Holmesson Söndagsskolan: Något alldeles speciellt s. 3 Sommarens program s. 11 Foto: Louise Sundkvist Ledarskap på gång s. 6 Toner

Läs mer

5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013

5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013 5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London 3 GUDS BLOMSTERSPRÅK 11 MONICA SLUTAR 13 KONFERENSPROGRAM LEDARE För en hållbar

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA. Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11

VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA. Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11 VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11 2 SVENSKA KYRKAN VÄRNAMO Du är onekligen lite underlig DET ÄR GANSKA märkligt att du kan läsa vad jag skriver och

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer