MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel , fax Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel e-post Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan e-post Samtal/själavård Lokalbokning (tel.tid 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Jens Gunnarsson, Studentvägen 34 lgh 1409, Uppsala e-post EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel Rörbäcksvägen 38, Uppsala e-post EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala Tel Fax HEMSIDA REDAKTÖR Eva Marklund e-post: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan Bg Mikaelskyrkan Bg Pg Sävja kyrka Pg NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 19 augusti 2015 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 27 augusti

3 Vad behöver vi - egentligen? Min sista ledare i Månadsbladet vill jag ägna åt frågan vad vi egentligen behöver. Vi människor behöver luft att andas, många gånger varje minut. Vi behöver mat och dryck, kläder och ett hem att bo i. Dessutom behöver alla både ge och få kärlek och social kontakt. Inte ens dessa basala behov får alla tillfredsställda. Ändå vill jag påstå att ett annat behov är ännu mer grundläggande: Vi behöver evangelium. Evangelium är en glad nyhet, ett gott budskap om vem Gud är, vad han har gjort och vad han ger. Guds gåvor är naturligtvis av många olika slag, och vi får ta emot dem alla med tacksamhet. Men alla skapelsens gåvor är behäftade med förgänglighet. Vi kan bli sjuka så att vi inte kan tillgodogöra oss maten. Någon som vi älskar kan tas ifrån oss genom döden. Som en ung man sa: När mormor blev sjuk bad jag för henne, men hon dog ändå. Nu kan jag inte tro på någon Gud. Det enda evigt bestående beviset på Guds kärlek är det som han gjort genom Jesus, uttryckt exempelvis i Johannes 3:16. Många vet (ungefär) vad som står i den versen, men jag har under många prästår förgäves sökt efter att ge den perfekta förklaringen. Situationerna skiftar och människorna är olika, så budskapet måste ständigt översättas på nytt. Om det sedan befriar någons hjärta och samvete är det ett under av den heliga Anden. Bibelordet träffar oss som lag och evangelium. Den distinktionen är enligt min mening den evangelisk-lutherska kyrkans viktigaste bidrag i det ekumeniska samtalet. Lagen handlar om oss, vad vi har gjort och ska göra. Erfarenheten från egna predikningar och andras är att det oftast blir för mycket lag och för lite evangelium. Inte ens om vi talar om Jesus är vi på den säkra sidan. Han är ju en andlig lärare och ett moraliskt föredöme, men om det stannar där blir han lagens skarpaste företrädare. Då blir han en av många. Men Gud har sänt honom som världens ende Räddare. Det är en hemlighet som är omöjlig att förstå och än svårare att predika om. Endast den som själv anser sig behöva bli räddad kan hitta koden. Den norske prästen Georg Johnsen sa: Evangeliet smakar gott, men det måste serveras varmt. Därför är det den kristna församlingens uppgift att förmedla evangeliets budskap i bibliska ord, kärleksfulla handlingar och generös attityd. Jag behöver evangelium. Därför behöver jag umgås med bibelordet, delta i gudstjänster och möta andra människor, troende och icke troende. Ledare 3 Hans Lindholm Samarbetskyrkopräst

4 Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Nionde (och sista) artikeln i temaserien om Herrens bön Då har vi kommit till den sista frasen i Herrens bön som är en avslutande lovprisning till Guds ära. Denna slutkläm är sannolikt ett senare tillägg till originaltexten och är därför inte med i våra moderna Biblar. Allt talar i alla fall för att detta lades till väldigt tidigt i den tidiga kyrkan, och även i judisk tradition var det vanligt att man avslutade en bön eller en psalm med en lovprisning till Gud. Det kan man se i några av bönerna i Psaltaren till exempel. Hursomhelst så känns det helt klart trevligare att avsluta i att ära Gud än att låta det onda få sista ordet. Jesus har besegrat den Onde på korset. Han har avväpnat honom och klätt av djävulen hans makt och auktoritet. Jesus har vunnit tillbaka det som människan förlorade i syndafallet, när vi lät den onde få makt över oss. Vi lät synden och djävulen bli vår Herre istället för Gud. Vi förstod inte alltid vad vi gjorde, men en sak är säker: att vi var helt under mörkrets välde. Vi var bundna, och helt oförmögna att ta oss ut i egen kraft. Men Jesus krigade och kämpade på korset för vår skull, för att vinna tillbaka vår värdighet som människor, vår frihet som Guds barn, och vår auktoritet som ett kungligt släkte. Vad innebär det för dig idag att Jesus har all makt, inte bara i himlen utan här på jorden? Gud tillhör äran i evigheters evigheter. Guds ära är något vi borde prata mer om. Det är en viktig sak. Guds ära är egentligen målet med allting - våra liv, mänsklighetens historia ja allt. Vi lever i en tid och kultur där humanistiska idéer dominerar. Att det är människan som är centrum. Målet med allt är människans väl, och bakom allt detta finns en naiv tanke att människan innerst inne har en godhetspotential som bara väntar på att förlösas. En dag ska vi bli så goda och upplysta att vi äntligen vill bygga en värld av fred och samförstånd. Detta kommer förstås aldrig att hända. Inget mänskligt rike eller Babels torn kommer att bestå, utan det är först när Jesus kommer tillbaka, med sitt rike, som det kommer att ske en verklig förändring. Fram till dess ska vi framför allt hjälpa människor att komma till tro på Jesus, så att de välkomnar Guds rike när han kommer. Varje människa är skapad för Guds äras skull. Vi kommer aldrig att bli helt tillfredsställda förrän vi blir uppslukade av Guds härlighet. Vi är skapade för att tillbe honom, för att tillhöra honom, för att se upp till honom och för att ära honom. Vad innebär det för ditt liv här och nu att allting är skapat för att ära och tillbe Herren? Har du ett felaktigt fokus på din egen ära istället för på Guds? Vincent Ihlberg 4

5 Ekonomisk rapport: april 2015 Lötenkyrkan Det här blir sista rapporten före sommaren, med siffror från april, och vi kan se att kollekter till Löten ligger nära det budgeterade. Däremot ligger vi fortfarande betydligt under förväntningarna när det gäller gåvomedlen till vår egen verksamhet. Skall vi kunna följa årsmötets beslut behövs det fortfarande fler regelbundna givare. I övrigt kan nämnas påskdagens insamling till EFS, som inbringade drygt :-. Tack till alla er som på olika sätt bidrar till verksamheten! Intäkter Kollekter Löten Gåvor Löten EFS Mission Övriga kollekter Totalt insamlat Jan-April 2014 Jan-April 2015 Budget Göte Swedberg Har ni sett vilka härliga barn vi har i söndagsskolan? Under 9.30-gudstjänsten har vi söndagsskola för de barn som kommer till gudstjänsten. Vi har haft underbara ledare som funnit med under många år men tyvärr så är det flera av dem som inte kan fortsätta. Det kanske är en uppgift för dig, eller någon du känner, att bli ledare i söndagsskolan till hösten? Ni är fler ledare i varje barngrupp, och material finns förberett för dig att använda. Hör av dig till församlingspedagog Eva Forslund som ansvarar för söndagsskolan. eller

6 Lötenkyrkan Ungdomsledarna har ordet Kära bröder och systrar i Herren! Denna vecka har varit fantastisk i vårt ungdomsarbete! Det har varit ett flöde av många ungdomar och unga vuxna som söker meningen med livet, ställer frågor om den kristna tron och förgyller min vardag. Jag tackar ofta vår Gud för äran att vara en kyrka just i vårt område, med den potential vi har, och för vad vi får betyda för människor runt omkring. Ett bibelord som stannat kvar hos mig i dagarna, och som jag tror också handlar om oss, är Joh 8:12: Sedan talade Jesus till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vilken glädje att få vandra i ljuset tillsammans med vår Herre, och dela det vidare till alla som är i vår kyrka! En tisdag delade Hans Lindholm och jag vårt ljus och hopp i Kristus tillsammans med en samling unga vuxna. Det var härligt att se Gud verka hos dem, och i oss som är bristfälliga lerkärl men bärare av världens frälsning till dem som är i mörkret. Er broder i Herren Henok Ghebrai Be särskilt... om beskydd för våra ungdomars tro, att den ska förbli och bli stärkt genom grupptryck och svårigheter för våra frivilliga ungdomsledare Alexander, Olivia, Maria, Simon, Markus, Anahita, David, Izabella och Cecilia. Be även för oss, Henok och Rebecka att Herren ska visa oss hur vi på bästa och effektivaste sätt kan ta hand om våra unga vuxna Henok Rebecka 6

7 Lötenkyrkan Hoppas vi ser dig på Åkerö 15, 7-11 juli! Tema: Gud gör oss inte modlösa! Anmäl dig här: 7

8 Tisdag 2 juni Mässa. Torsdag 4 juni Avslutningsgudstjänst, Johannelunds teologiska högskola. Söndag 7 juni Söndagsmässa. Henok Ghebrai, Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Onsdag 10 juni Upptaktsmöte inför höstmarknaden. Alla är välkomna. Söndag 14 juni Söndagsmässa med alla åldrar. Avskedspredikan av Hans Lindholm, Forshaga Susanne Brännhammar, Lötenkören. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Servering med efterföljande avtackning av Hans Lindholm Syrisk-ortodox gudstjänst. Söndag 21 juni Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 28 juni Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Andreas Lind. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 5 juli Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Elisabet Svensäter. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 12 juli Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Hans Dahlén. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 19 juli Söndagsmässa. Edward Thomas, Sven Nilsson. Kollekt: EFS Mission. Söndag 26 juli Gudstjänst. Edward Thomas, David Petersson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 2 augusti Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Anders Rönnblom. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 9 augusti Gudstjänst. Andreas Tyrberg, Ezra Gebremedhin. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Söndag 16 augusti Söndagsmässa. Rebecka Sandlund, Ingemar Holmquist. Kollekt: EFS Mission. 8

9 Söndag 23 augusti Gudstjänst. Solveig Böhme, Denis Bisaso. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Torsdag 27 augusti Lötenträffen. Söndag 30 augusti Söndagsmässa. Erik Johansson, Tomas Nygren. Kollekt: Svenska kyrkans diakoni. Torsdag 3 september Lötenträffen. Söndag 6 september Upptaktsgudstjänst. Margareta Westin Olsson, Forshaga Susanne Brännhammar. Vi hälsar vår nya samarbetskyrkopräst välkommen och vår diakon Carin Gustafsson välkommen att ha sitt arbetsrum i Lötenkyrkan. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på Där kan man också beställa veckoprogrammet via e-post. I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Den 14 juni avtackar vi Hans Lindholm, som ska gå i pension firar vi gudstjänst - söndagsmässa med alla åldrar - då Hans avskedspredikar. Efter kyrkfikat blir det avtackning. Foto: Jonas Hummelstrand 9

10 En psalm Åse-Gun Åhslund (63 år): Sv Ps 723 (Text: H Lissner, svensk text P Harling, musik: H Lissner. Tryckt med tillstånd av Per Harling.) 1. När du ser en droppe glittra från ett daggvått spindelnät, ser du mer än själva droppen med ditt sinne öppet vänt. På en tråd som är så florstunn att den brister för ett strå, kan den bära hela solen, hela himlen likaså. 2. När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt, ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt. Dessa droppar bär på löften om en framtid nära Gud, om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup. 3. Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar genom land ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en strand. Också vi skall finna vägen mot Guds rikes vackra kust, spegla solens morgonrodnad, när den stiger upp i öst. Valet av psalm är både bakåt- och framåtblickande. Jag fann denna psalm första gången i "Hela världen sjunger"- Per Harlings urval och översättningar (nr 95) - och tyckte om såväl text som toner. Då min mor kommer från Danmark har jag en förkärlek till att läsa texten på båda språken. Jag har upptäckt att man kan finna olika nyanser och betydelser på detta sätt. Just denna psalm har ganska stor överensstämmelse i översättningen, med undantag av ett par rader i vers nr 2. I den danska texten lyder de, fritt översatt: "När du ser små droppar falla ned i dopfuntens fat, ser du mer än själva vattnet: du ser två, som följes åt. För dessa droppar bär löften om en framtid nära Gud, burna fram i tro och glädje, intill livets ljus slocknar." Så som jag förstår innebörden av texten, vill den säga att i vattendropparna speglas de två (föräldrarna) som bär fram sitt barn till dopet, i tro och glädje Och där har du min längtan efter att också mina barnbarn skall få döpas. 10

11 Sambandet mellan naturen och kyrkan: spindelväv och daggdroppar, vatten i en droppe, många droppar i en skrovlig dopfunt uthuggen ur ett stort stenblock, ännu fler i en bäck, en å, en flod, sjö och hav är i mina ögon och öron något som talar om Gud i varje stavelse. Dessutom är melodin så där kvillrande som en tidig vår- eller sommarmorgon kan upplevas, innan daggen torkats upp av solen och enbart fåglarna håller konsert. Eskil Jonsson (70 år): Sv Ps 96, vers 1 (Text: Arne H Lindgren, musik: Roland Forsberg. Tillstånd saknas för att publicera hela psalmen.) Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Förutom Lina Sandells sånger och psalmer är den här psalmen av A H Lindgren från 1978 en som jag tycker särskilt mycket om. Brukar t ex ofta föreslå den på samlingar som vi har på Strömsborgs Vilohem på somrarna. Den platsar också mycket väl in i samma typ av texter som Lina skrivit, nämligen texter om Guds gränslösa nåd och kärlek. Här betonas särskilt tydligt och enkelt hur världens alla människor, ja hela skapelsen egentligen behöver denna kärlek. Det är en missionssång, och den uttrycker så fantastiskt stort men ändå enkelt vad det innebär att dela tro och liv både hemma, i arbetet och ute i världen. Uttrycket strömmande genom mig handlar inte bara om att berätta för andra utan också om hur vi i våra liv lever ut tron på den gränslösa nåden och kärleken. Psalmen är också ekumenisk och inkluderande och det är lätt att identifiera sig med budskapet även om man skulle känna att ens tro är svag. Det är ju just när man känner sig trött, ofullkomlig och kanske t o m uppgiven både i tro och i liv som Gud kan öppna oss för sin kärlek. Kärleken kan förvandla allt sjunger vi i en ny körsång i Lötenkören. Och Guds kärlek står också för min och din kärlek till varandra. Att det är Guds kärlek förklarar att den är gränslös, medlidande, medmänsklig och inte självisk. Det är alltså den som skall strömma genom mig för att andra ska få liv. Tron hör alltså ihop helt och hållet med Kärleken, som ändå är störst. Eller ska vi säga först, eftersom kärlekens väg leder till Guds rike (1 Kor 13). Kärleken kan förändra allt. 11

12 GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA Juni Sönd 7/6 Första söndagen efter trefaldighet 9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Kerstin Olsson. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe UNG MÄSSA, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Sönd 14/6 Andra söndagen efter trefaldighet 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman. Kollekt till: (F) EFS Mission MÄSSA I TAIZÉANDA, Fredrik Bråkenhielm. Sönd 21/6 Midsommardagen FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnés Hammarby, Fredrik Bråkenhielm, körsång, Aros spelmän. Kyrkkaffe 30:-. Buss fr Vilan via Danmarks kyrka, åter Kollekt till: (S) Kristna fredsrörelsen. Sönd 28/6 Fjärde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Mia-Marie Kjellgren. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Juli Sönd 5/7 Apostladagen MÄSSA, Mia-Marie Kjellgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Sönd 12/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Susanne Nordgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 19/7 Kristi förklarings dag MÄSSA, Fredrik Bråkenhielm. Kollekt till: (R) SKUT. Sönd 26/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Sofia Hedman. Kollekt till: (R) SKUT. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. 12

13 Augusti Sönd 2/8 Nionde söndagen efter trefaldighet MÄSSA, Sofia Hedman. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Sävja kyrka Sönd 9/8 Tionde söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Sofia Hedman. Kollekt till: (S) Sankt Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 16/8 Elfte söndagen efter trefaldighet MÄSSA, Tomas Anderman. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Sönd 23/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet FRILUFTSGUDSTJÄNST på Linnes Sävja, Susanne Nordgren. Kollekt till: (F) Uppsala Stadsmission. Efter gudstjänsten finns kaffe att köpa i Gårdscaféet. Sönd 30/8 Elfte söndagen efter trefaldighet 9.30 GUDSTJÄNST MÄSSA I TAIZÉANDA, Mia-Marie Kjellgren. SOMMARKVÄLL I SÄVJA KYRKA: Varje onsdagskväll under tiden 17 juni till 5 augusti är det program i Sävja kyrka och enkel servering. Se vår hemsida, affischer och veckoprogram Med reservation för ändringar. Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info om alla kyrkor i stan. 13 Foto: Ulf Klingström

14 Sävja kyrka Från Sävjas horisont Denna gång ska jag börja med en liten rapport från EFS och Salts årskonferens i Umeå i Kristi himmelsfärdshelgen, även om det inte riktigt handlar om Sävjas horisont. Det var en innehållsrik konferens med ett digert program för både vuxna och barn. Temat var Älskad Rustad Sänd med betoning på Rustad. Från EFS missionsförening i Sävja var vi åtminstone åtta medlemmar närvarande, och det är ju en god representation. Med tanke på temat hade Johannelund en framträdande plats i programmet. Rektor Tomas Nygren undervisade om Luthersk teologi, James Starr höll bibelstudium över Efesierbrevet och själv ledde jag ett kvällscafé om Rosenius, med anledning av att det nästa år är 200 år sedan han föddes. Detta bara för att nämna några punkter där Johannelund fanns med. Under årskonferensen firade Salt sitt 10-årsjubileum, och även det märktes på olika sätt. Salts generalsekreterare Johanna Björkman predikade på ett av kvällsmötena och i samband med Salts årsmöte bjöds på födelsedagskalas med glass. Det är både roligt och lärorikt att vara med på EFS konferens och jag rekommenderar alla att till nästa år boka in helgen kring Kristi himmelsfärd för att vara med. Då är det EFS Mittsverige som står som värd för konferensen. Det blir en jubileumskonferens med anledning av att det är 150 år sedan EFS sände ut sina första missionärer till vad som i dag är Eritrea. För övrigt arbetar vi med höstens program som är nästan klart för missionsföreningens del. Temagudstjänsten den 25 oktober om Bibeln nämnde jag redan i förra hälsningen. Nu är också bibelstudiekvällarna bokade. De blir den 26 september, 24 oktober och 21 november. Om temat ber jag att få återkomma. 14 LarsOlov Eriksson

15 15 Sävja kyrka

16 Mikaelskyrkan Inblick i EFS i Mikaelskyrkan Ett av huvudorden i vår församlings vision är upprättelse. Vi längtar efter att människor (även vi själva) ska bli upprättade på alla livets områden. Vi tror att Jesus kom för att göra just detta: befria oss, hela oss, trösta oss, fostra oss och framförallt älska oss. Den senaste tiden har vi haft vår upprättelsekurs, Helad för att hela, som främst fokuserar på inre helande. Drygt tjugo personer gick kursen, där man på ett konkret sätt får undervisning om och förbön för sådant som kan hindra oss från att leva i den frihet vi är skapade till. Vi är väldigt glada över vad Gud gjort och vad kursen har fått betyda. Ett annat sätt att verka för upprättelse är att bygga gemenskap. Utan gemenskap är det svårt att bli hel som människa, och som Guds församling är vi ju en kropp där vi faktiskt är beroende av varandra. För några veckor sedan anordnade vi en rejäl vårfest, med grillning och andra trevligheter. Det är alltid roligt att få bjuda in till fest! Vincent Ihlberg präst med föreståndaransvar SOMMARPROGRAM Under sommaren har vi sommarkyrka. Då har vi färre och enklare gudstjänster, men också några olika gemenskapskvällar. Håll gärna utkik på vår Facebooksida och hemsida! Följande söndagar under sommaren har vi enklare gudstjänster: 14 juni kl juni kl augusti kl (eventuellt tillkommer någon mer) Höstterminens första gudstjänst är söndagen den 30 augusti kl

17 Sök Guds ansikte bibelhelg 2 4 oktober Lötenkyrkan, Sävja kyrka, Mikaelskyrkan och Sensus arrangerar tillsammans en bibelhelg hösten Vi kommer att hålla till i Lötenkyrkan. Det kommer att ordnas aktiviteter för barn under lördagen. Lovsångsteam, gospelkör och kyrkokör kommer att stå för musiken. Fredag 2 okt Bibelstudium: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders-Petter Sjödin. Lördag 3 okt Bibelstudium: Förvandlad i Guds närvaro - om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin Lunch i Johannelunds matsal Seminarier: Inlyssnande bön. Elin och Vincent Ihlberg. Gud längtar efter en levande relation med sina barn. Det här seminariet kommer att handla om hur vi kan få växa i den relationen: Hur talar och leder Gud, och hur lyssnar jag in hans röst? Apologetiska samtal. Gunilla Bäcks. Om de samtal som förs kring Jesus och Bibeln idag och om beredskap för att svara var och en som begär att vi förklarar vår tro (1 Petr 3:15). Själavård vad ska det vara bra för? Emmanuel Ezra och Ezra Gebremedhin. En prästs och en läkares tankar om hur vi vårdar vår själ. Barnsjälavård: Moni Höglund. Mission ett flöde ur ett liv i Guds närvaro. Anders-Petter Sjödin Kvällsmat: matig macka Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 okt Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Vi hoppas att barnen som deltagit under lördagen medverkar. Mer praktisk information kommer i nästa nummer av Månadsbladet och på webben. Kom ihåg bibelhelgen i bön! Arbetsgruppen: Ingemar Holmquist, Klas Lundström, Elsie Bergkvist, Leif Sandberg, Vincent Ihlberg, Edward Thomas och Lena Åström 17

18 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan 6-12 sept Ansvarsgrupp 15 Christina och Eskil Cederlund Jessica Holmgren-Carlson Christina och Stefan Holmström Anna Lindgren Maan Shamoon Markus Mörk Vivian Nasir Gunnar och Karin Löfgren Miriam Sandström Inger och Tomas Wärnsberg sept Ansvarsgrupp 16 Gullan Berglund Cecilia och Jonas Forsman Eva och Per Forslund Camilla Kirch Norén Ingrid och Olle Lövheim Gun Lindh Börje Lindblom Ingmarie och Thomas Lindgren Karin och Agne Nordlander Ulrika Persson Siri Wedin sept Ansvarsgrupp 1 Johanna Andrén Bodil Davidsson Hans Edlund Berith Lindberg Martina och Andreas Lind Christin och Gunnar Nygren Aizieba Zeggai Eva Wahlberg Jakob och Viktoria Samsoe 27 sept-3 okt Ansvarsgrupp 2 Magdalena Fredriksson Birgitta Giertz Maria Hemström Helene och Anders Lundgren Gunborg Marklund Petter och Märta Nordlander Jakob Svensson Svetlana Vasilyeva Ulrika och Benjamin Vikman Karin Öjelund Period Grupp 4-10 okt okt okt okt 6 Kommande perioder: Period Grupp 1-7 nov nov nov nov 10 Period Grupp 29 nov-5 dec dec dec 13 18

19 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja Mikaelskyrkan Vill du få Månadsbladet som pdf-fil till din e-post i stället för som papperskopia? Skicka ett mail till :-) Anmäl medlemsärenden till: För Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel För Sävja LarsOlov Eriksson tel För EFS Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel

20 Välkommen till EFS i Uppsala!

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015... som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september JÄRFÄLLA NYTT Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september Sommarhälsning från Jakobsbergskyrkan! Pastorstankar från tre dagar i maj. Fredag. Begravningsgudstjänst. Sorg, saknad när avsked togs av älskad

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling Juni-augusti 2015 Foto: Paul Enlund 1 Sommar i Equmeniakyrkan En välsignelserik sommar önskar jag Dig! För många en efterlängtad vilopaus

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation n Till 10 på dagordninge Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Nils

Läs mer

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Kyrkbladet NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Trevlig sommar! S:t Paulskyrkan se sid 7-8 En hälsning från Equmeniakyrkan S:T PETER - TREFALDIGHET Förändring - förvandling SOLVEIG HÖGBERG Att leva innebär

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 1 OBS! OBS! OBS! Kyrkfrukost 10.00 Gudstjänst 11.00 Varje söndag Alla välkomna! 2 Källan Källan, vår ungdomssamling, har träff de allra flesta fredagar

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER!

ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER! ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER! Tror Du på det? Jag befarar att vi kommer att sjunka som en sten mot bottnen. - Vad menar hon? - Varför det? För att EFS-kyrkan sjunker i medlemsantal? Nej! Visst är det

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014 Välkommen till Missionskyrkan september - november 2014 Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer