MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel , fax Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel e-post Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan e-post Samtal /själavård Lokalbokning (tel.tid 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Jens Gunnarsson, Studentvägen 34 lgh 1409, Uppsala e-post EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka, Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel Rörbäcksvägen 38, Uppsala e-post Gamla Uppsala Församlingsråd Ordförande: Anna Lindfors e-post Församlingsrådet nås också via den brevlåda som är uppsatt på anlagstavlan i Lötenkyrkan, där också protokoll anslås. 2 EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala Tel Fax HEMSIDA REDAKTÖR Eva Marklund e-post: ANSVARIG UTGIVARE Margareta Westin Olsson tel OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan Bg Mikaelskyrkan Bg Pg Sävja kyrka Pg NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 21 oktober 2015 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 29 oktober 2015

3 Ledare Var har du din utkikspunkt? Det är baksidan på samma mynt! kan vi säga ibland när vi talar om något och när det vi talar om har en helt annan sida också. Det är väldigt roligt att få komma hit till Lötenkyrkan, tycker jag som nyinkliven samarbetskyrkopräst! När man är ny väcks en hel del tankar, och en av dem skulle jag vilja dela nu. Mitt i allt jag möter kan jag fundera på från vilket håll vi ser på olika saker, och varför? Låt mig ta ett exempel härifrån. Det är mycket som händer i Lötenkyrkan. Å ena sidan kan en stor trötthet drabba en när man sitter i kyrkbänken och hör om alla ställen det behövs folk på, i pålysningar där det räknas upp alla ställen där det behövs nya krafter. Å andra sidan är det en fantastisk kyrka som Lötenkyrkan är, om man ser till allt det som händer, hur många som satsar engagemang, tid, kraft och pengar! Ytterligare exempel: Vi är så många i Lötenkyrkan att man riskerar att bli en i mängden människor, och ingen pratar med och ser en, medan alla andra verkar känna varandra. Å andra sidan finns det många sammanhang i EFS och Svenska kyrkan där man bara är en handfull när man samlas till gudstjänst, och där man drömmer om att vara många fler - tänk om vi skulle vara många Det är kanske så att vi lite till mans och till kvinns skulle behöva byta håll och få syn på den andra sidan av myntet? Skulle inte du och jag under tiden till nästa månadsblad kunna samtala med tre människor om vad vi ser i Lötenkyrkan, Mikaelskyrkan eller Sävja som vi tycker är bra och fungerar bra! Men bara det som är bra. Och även lyssna på vad den andra tycker är bra. Om samtalet sker vid en gudstjänst, i ett sammanträde, på kyrktorget eller utanför kyrkan spelar ingen roll. Samtala med tre olika personer och säg bara vad du ser och tycker är bra med din kyrka! Det finns en poäng i att vi i dessa samtal är enfaldiga, i den bemärkelsen att vi bara ska dela och lyssna till de saker som vi tycker är bra. Det är en början, då ska vi vara enfaldiga och bara se det som är bra. Ofta kommer vi så fort in på det som inte är eller fungerar så bra. Ibland med den underförstådda tanken: Det som är bra behöver vi väl inte tala om! Vi ska väl se på det som inte fungerar och lösa det?! Jag tror det är precis tvärtom! Genom att vi delar det vi tycker är bra sker det saker i oss och med oss, och i det kan vi hämta kraft, och detta för att sedan se det som är mindre bra. Jag önskar dig goda samtal! På återhörande! Kan vi inte, i våra respektive missionsföreningar, göra ett experiment tillsammans, fast på var sitt håll? Margareta Westin Olsson EFS i Löten 3

4 Lötenkyrkan Ekonomisk rapport: augusti 2015 Nu har vi även färdigt siffrorna för augusti, och vi ligger fortfarande klart under budget när det gäller gåvomedlen till vår egen verksamhet. En liten ökning av det regelbundna givandet kan vi se, men ska vi kunna följa årsmötets beslut behövs det ännu fler regelbundna givare. Visserligen har även kostnaderna hittills varit lägre än budgeterat, men vi räknar med ökade kostnader under andra halvåret. Tack till alla er som på olika sätt bidrar till verksamheten, men vi behöver ta nya tag efter sommaren. Intäkter Kollekter Löten Gåvor Löten EFS Mission Övriga kollekter Totalt insamlat Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Budget Förtydliganden när det gäller vår ekonomiska situation Ett par frågor som kom upp vid informationsmötet 9/9 angående ekonomin och personalsituationen blev inte ordentligt besvarade. Därför vill jag komma med några förtydliganden. 1. Vår ekonomiska situation har under flera år varit ansträngd, men på grund av lyckliga omständigheter har vi lyckats skjuta problemen framför oss i några år. Planeringen av budget för 2015 visade ett stort underskott, men vi fick samtidigt veta att Ed Thomas skulle vara tjänstledig för ett vikariat i Tunabergskyrkan. Trots den besparing detta innebar hade vi en diskussion på årsmötet och presenterade en budget som innebar ökat åtagande för föreningen i form av ökade gåvomedel. En preliminär budget för 2016 visade på ett underskott på minst :- 2. Anslaget från Svenska kyrkan har sedan 2012 minskat i omfattning. Detta i kombination med främst ökade personalkostnader har förvärrat ekonomin. 3. Under informationsmötet presenterades förslaget att Svenska kyrkan skulle ta över det ekonomiska ansvaret för personalkostnaderna, men å andra sidan inte ge något anslag utöver detta. Jag svarade inte ordentligt på vad detta skulle innebära, men i den preliminära budgeten för 2016 som presenterades vid årsmötet motsvarar anslaget nästan personalkostnaderna. 4. Detta innebär att förslaget fortfarande skulle ge ett budgetunderskott på ca :- och är inte därmed ett realistiskt alternativ för vår del. Göte Swedberg 4

5 Lötenkyrkan Föreningsmötet den 9 september Med anledning av att två anställda i Lötenkyrkan sagts upp inbjöd Missionsföreningens styrelse till ett informationsmöte på kvällen den 9 september. Uppslutningen var god, och det var glädjande att se både unga och gamla, anställda, ideellt engagerade och bara vanliga" kyrkobesökare. Vid mötet deltog även vår nya samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson, och församlingsherden för Gamla Uppsala, Susanne Brännhammar. Vi i styrelsen var mycket glada över allt det engagemang, de många frågor och goda synpunkter som kom fram under kvällen! Att i detalj redogöra för allt som sades är inte möjligt, men en översiktlig redogörelse håller på att sammanställas och kommer att göras tillgänglig. Några av frågorna vill vi dock lyfta redan nu. Både styrelsen och församlingsherden hade helt missat att diskutera uppsägningarna i vårt gemensamma samarbetsorgan, SAMKO, och det ber vi verkligen om ursäkt för. Vi har nu tre inbokade möten under hösten (16/9, 15/10, och 19/11). Många upplevde att det inte varit tillräckligt tydlig information om föreningens kärva ekonomiska läge. Bland annat framfördes att styrelsen redan i juni borde ha kallat till ett föreningsmöte där det informerades om att vi eventuellt skulle komma att säga upp en eller två personer. Ett sådant möte hade dock varit mycket tveksamt ur arbetsrättslig synpunkt, och då styrelsen under hela processen varit mån om att gå hand i hand med facket, var det aldrig något reellt alternativ. Många efterfrågade en tydligare konsekvensanalys av olika alternativ. Särskilt gällde detta frågan om Lötenkyrkans ekonomiska utrymme för det fall att allt personalansvar skulle övergå på pastoratet. Vad vi inte hade lyckats förmedla var att vi i så fall skulle gå miste om allt ekonomiskt anslag från pastoratet, men ändå ha kvar det ekonomiska ansvaret för lokaler, städning och verksamhet/förbrukningsvaror (inbjudna föreläsare och musiker, mat, fika, material till scouter, söndagsskola etc.). Information om mötet den 9/9 kom ut för sent och pålystes därtill alltför dåligt. Styrelsen tar fram nya riktlinjer för hur olika typer av information ska spridas. Mer information och kommunikation efterfrågades. Styrelsen har därför bokat in tre föreningsmöten under hösten, nämligen 14/10, 18/11 och 9/12. Styrelsen genom Magdalena Giertz 5

6 Lötenkyrkan Rapport från styrelsemötet 15/9 Styrelsen noterar med tacksamhet att Margareta Westin Olsson nu är på plats som samarbetskyrkopräst. Hennes position som arbetsledare och verksamhetsansvarig är en nyckel till att vi ska kunna hantera verksamheten. Dagens styrelsemöte avhandlade i stort sett hur vi går vidare efter de drastiska åtgärderna att säga upp två av våra anställda pga budgetunderskottet. Fortsatta samtal med G:la Uppsala församling om hur ekonomin ser ut för föreningen och med de förslag som ligger angående anställningsövertagande fortsätter. Styrelsen kan dock konstatera att ekonomin trots ett övertagande av de anställda inte skulle klara föreningens ekonomi på lång sikt. Ett nytt ekonomiskt avtal som bär det stora verksamhetsutbud som kyrkan erbjuder behöver komma till stånd. Samtalen förs genom SAMKO och Susanne Brännhammar. Hur ska verksamheten fortsätta, vilka prioriteringar måste göras, kanske måste någon verksamhet skäras bort? Var kan frivilliga ta vid för att verksamheten ska kunna fortsätta? Var finns de frivilliga för de olika verksamheterna? Hållpunkter för den närmaste akuta verksamhetstiden tas fram. Strukturer för att frivilliga ska kunna ta vid behöver utarbetas. En verksamhetsplan behöver tas fram. Bibelhelgen Sök Guds ansikte går av stapeln 2-4 oktober. Föreningsmöten är inplanerade i oktober, november och december. Vi i styrelsen önskar att ni alla i föreningen tar till er denna utmanade situation och ber och söker Gud för hur vi ska hantera situationen både ekonomiskt - med givande, och praktiskt - med frivilligt arbete. Sigvard Sundqvist Ordinarie styrelseledamot 6

7 7 Lötenkyrkan

8 Det kom ett brev... Karin Renström vill gärna dela med sig till Månadsbladets läsare av vad som hänt de senaste veckorna: Guds omsorg Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Matteus 6: Min 93-åriga mor bröt benet i början på augusti. Både hon och jag frågade oss varför det skulle behöva ske. Hon har under den senaste 15-årsperioden brutit ett ben tidigare, brutit handleden och dessutom opererat in proteser både i en höft och i ett knä. Var det inte nog? Alla dessa gånger har hon rehabiliterat sig så snabbt på sjukhuset att hon kunnat flytta hem till sig direkt med hjälp av hemtjänstinsatser. Den här gången blev det inte så. Den 19 augusti flyttades hon till ett korttidsboende i Föllinge 7 mil utanför Östersund där hon bor. Där kom ofta ingen när hon larmade. Det kunde ta från 0,5 till 2,5(!) timmar innan hon fick hjälp, t ex när hon behövde gå på toaletten. Träningen bestod av 4 korta promenader med gåbord per vecka. Maten var usel till både smak och utseende, och hon åt därför alldeles för lite. På grund av det blev hon ordinerad ägg och näringsdryck, men vårdpersonalen gav henne ändå inte det. Ingen tog heller ut henne i det vackra vädret eller duschade henne. Hon gick ned sig både mentalt och fysiskt. Mina syskon bor liksom jag på andra håll men åkte upp några dagar och besökte henne. Jag tog kontakt med verksamhetschefen i Föllinge angående bristerna men fick ett väldigt konstigt bemötande. Oron släppte inte taget om mig. Jag kände att det här går inte. Gud hade bäddat för att jag skulle kunna åka upp till min mor genom att dels åstadkomma en ovanligt ren kalender vecka 36, dels ge mig en chef som varit med om en liknande situation och därför direkt godkände att jag stack i väg, oavsett hur vi sedan skulle reglera ledigheten eller klara mina arbetsuppgifter. Jag åkte till henne den 31 augusti. Den 8 september fick hon flytta till Häradsgården i Lit, 2 mil utanför Östersund. Det var som att komma till paradiset!!! Personalen är underbar, bryr sig och svarar direkt på larm. Redan första träningspasset började hon gå med rollator i stället för gåbord! (Hon fick urinvägsinfektion i Föllinge, så hon hade fått god träning på slutet genom att hon behövde besöka toaletten gång efter annan.) Hon äter nu bättre och trivs gott. Nu tror hon på att kunna flytta hem till sig igen om några veckor. Jag kunde tryggt åka hem den 13 september. 8

9 På bilresan hem kände jag hur allt kom i kapp mig från veckan i Föllinge, all oro, förtvivlan och ilska som Gud på ett mirakulöst sätt lyckades få mig att dölja för att bättre kunna vara till hjälp för min mor. Jag hade själv förvånats över hur glad jag låtit på rösten fast jag någon minut tidigare i ensamhet gråtit ut min sorg över situationen. Det hade också dykt upp änglar i Föllinge, människor som Gud med all säkerhet sänt och som ingav hopp om att situationen ändå inte var så svart som det verkade. Jag fick också uppmuntrande meddelanden från vänner som bad för oss. I bilen kunde jag skrika och gråta fritt. Jag hade blivit kvar i Jämtland två veckor i stället för en vecka som jag egentligen tänkt mig. Växterna hemma hade nog farit illa, och jag räknade med att få slänga de känsligaste. När jag kom hem på söndagkvällen efter två veckor var det endast en växt som hängde lite med bladen! Övriga var mirakulöst helt okej. Men det mest fantastiska stod på köksbordet. 16 dagar tidigare hade jag hittat en stjälk med en prästkrageknopp liggande på gården. Den hade jag satt i en liten vas med vatten. Knoppen hade under tiden jag varit borta slagit ut, och nu stod den upprätt och fin trots att vasen var helt tom på vatten! Gud har humor, som en väninna konstaterade. Tack, gode Gud, att du bryr dig om oss! Karin Renström Prästkrage utan vatten efter två veckor utan tillsyn 9

10 Torsdag 1 oktober LÖTENTRÄFFEN. Mitt under brinnande krig. EFS katastrofhjälp i Mellanöstern, Erik Johansson SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 2 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr BIBELSTUDIUM: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders- Petter Sjödin. (Inledning på bibelhelgen 2 4 okt.) Lördag 3 oktober BIBELSTUDIUM: Förvandlad i Guds närvaro - om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin SEMINARIUM, man väljer ett av fem: Inlyssnande bön, Apologetiska samtal, Själavård, Barnsjälavård, Mission GUDSTJÄNST. Predikan Anders-Petter Sjödin - En kyrka väckt av Guds kyss. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 oktober SÖNDAGSMÄSSA med söndagsskola. Margareta Westin Olsson, predikan Anders- Petter Sjödin. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika VANDRA FÖR ETT MÄNSKLIGARE UPPSALA. Vi börjar i Lötenkyrkan och ansluter till andra vandringar från Gamla Uppsala församling. Medtag matsäck och gärna vandringsstav. Vid frågor kontakta Eva Forslund Vid Domkyrkohöjden äter vi vår medhavda matsäck tillsammans med andra vandrare GUDSTJÄNST. VEM ÄR MIN NÄSTA, barnkörerna från Lötenkyrkan och Sankt Pers kyrka medverkar. Måndag 5 oktober MEDITATION. Tisdag 6 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 7 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 8 oktober LÖTENTRÄFFEN. Nybyggarna, samerna och väckelsen i Jämtland. Reinhold Granbom. Fredag 9 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. 10

11 Söndag 11 oktober TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST med alla åldrar. Margareta Westin Olsson, Lötenkören m fl. Tisdag 13 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar ATT GÅ SÖNDER OCH BLI HEL IGEN finns det läkning efter otroheten? Laila Dahl pratar o sjunger. Entré inkl fika. Anmälan: lotenkyrkan.se/vuxna/temasamlingar Onsdag 14 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet FÖRENINGSMÖTE för EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Torsdag 15 oktober LÖTENTRÄFFEN. Explosiv kyrkoväxt med stor växtvärk. Om Etiopien, Agne Nordlander SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 16 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Söndag 18 oktober MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Maria Helenelund, Staffan Grenstedt m fl SÖNDAGSMÄSSA. Niklas Westling. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Måndag 19 oktober MEDITATION. Tisdag 20 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 21 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 22 oktober LÖTENTRÄFFEN. Ont i minnet. Tidiga tecken på demens och andra minnessjukdomar, minneslots Kerstin Lundström. Fredag 23 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. 11

12 Söndag 25 oktober MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Andreas Tyrberg, Margareta Westin Olsson m fl SÖNDAGSMÄSSA. Margareta Westin Olsson, Hanna Lindholm sång. Kollekt: EFS Mittsverige. Kyrkfika. Tisdag 27 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 28 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 29 oktober LÖTENTRÄFFEN. Allhelgonamässa, Ingemar Holmquist. Sångstund, Lage Nordlander och Hans-Erik Öberg SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 30 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Lördag 31 oktober MUSIKGUDSTJÄNST I ALLHELGONATID. Margareta Westin Olsson, Lötenkören m fl. Kollekt: Lötenkyrkans sång- och musikarbete. Söndag 1 november HIMMELSMÄSSA med söndagsskola, Niklas Westling, Eva Forslund. Kollekt: SKUT. Kyrkfika. Måndag 2 november MEDITATION. Tisdag 3 november MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 4 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 5 november LÖTENTRÄFFEN. Möte med växande kyrka i Kina då och nu. Mick och Magnus Lidbeck. 12

13 Fredag 6 november EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Söndag 8 november MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Elisabet Svensäter, Emmanuel Ezra m fl SÖNDAGSMÄSSA. Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på Där kan man också beställa veckoprogrammet via e-post. I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Styrelsen i EFS Missionsförening inbjuder till FÖRENINGSMÖTE onsdag den 14 oktober kl i Lötenkyrkans aula. Tema: Konsekvenser och vägar framåt Varmt välkomna! 13

14 Det händer i Lötenkyrkan Läs mer på webben och anslagstavlorna! 14

15 Det händer i Uppsala(trakten) Läs mer på webben! Stilla dagar på Åkerögården 2-4 oktober 15

16 Sök Guds ansikte bibelhelg 2-4 oktober Lötenkyrkan, Sävja kyrka, Mikaelskyrkan och Sensus arrangerar tillsammans en bibelhelg 2-4 okt. Vi kommer att hålla till i Lötenkyrkan. Lovsångsteam, gospelkör och kyrkokör står för musiken. Det ordnas aktiviteter för barn under lördagen, Fredag 2 okt Bibelstudium: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders-Petter Sjödin. Lördag 3 okt Från är barnen välkomna till sin grupp Bibelstudium: Förvandlad i Guds närvaro om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin Lunch i Johannelunds matsal. Pris 75 kr Seminarium, man väljer ett av följande: Inlyssnande bön. Elin och Vincent Ihlberg. Gud längtar efter en levande relation med sina barn. Om hur vi kan få växa i den relationen. Hur talar och leder Gud, och hur lyssnar jag in hans röst? Apologetiska samtal. Gunilla Bäcks. Om de samtal som förs kring Jesus och Bibeln idag och om beredskap för att svara var och en som begär att vi förklarar vår tro (1 Pet 3:15). Själavård vad ska det vara bra för? Ezra Gebremedhin och Emmanuel Ezra. En prästs och en läkares tankar om hur vi vårdar vår själ. 16

17 (forts bibelhelg) Barnsjälavård: Moni Höglund. Alla möter vi barn i olika sammanhang. Ibland får vi ta del av det svåra samtalet, vare sig vi jobbar med barn eller möter dem på fritiden. Vi pratar vi om hur vi kan möta och prata med barnen om det som är tufft. Mission ett flöde ur ett liv i Guds närvaro. Anders-Petter Sjödin Kvällsmat: matig macka. Pris 50 kr Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 okt Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Du kan anmäla dig till ett seminarium genom att skriva upp dig på en lista i Mikaelskyrkan och Sävja kyrka fram till och med torsdag 1 okt, i Lötenkyrkan till och med fredag 2 okt, när bibelhelgen börjar. Du är varmt välkommen till bibelhelgen utan att anmäla dig, men då kan du inte vara säker på att få det seminarium du helst vill ha. OBS! Mat kan endast serveras till dem som bokat i förväg! Be för bibelhelgen! Arbetsgruppen: Ingemar Holmquist (som också svarar på frågor om bibelhelgen: eller ), Klas Lundström, Elsie Bergkvist, Leif Sandberg, Vincent Ihlberg och Lena Åström. 17

18 En psalm Cajsa Litzell Skogholt (59 år). Om Sv Ps 217, Gud, för dig är allting klart. Musik är - en gudagåva - kommunikation mellan människor - kommunikation mellan människa och Gud - engagerande - tröst - glädje - aktivitet - inspiration Kort sagt: musik påverkar oss i andlig, mental och fysisk mening. Musiken har en förunderlig förmåga att nå in till våra känslor. Melodier, klanger och harmonier kan öppna upp våra sinnen, beröra oss och få oss att minnas, känna och reflektera. Inget nytt egentligen men det fascinerar mig. En psalm är både musik och text, och för mig är båda delarna viktiga. Psalmen som jag har valt har en enkelhet och lågmäldhet som tilltalar mig. Texten som är en bön uttrycker förtröstan och tröst: Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. 18

19 Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går, led mig vid din fasta hand steg för steg mot livets land. Tvivlet finns också här, en realitet i en kristens liv. Att grubbla och fundera, tvivla och fråga är en del i att vara människa och vara Guds barn. När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid inneslut den i din frid. I den sista versen mynnar texten ut i ett konstaterande och i en visshet att Guds nåd omsluter oss. Helighet och barmhärtighet två ord som knappast får utrymme i dagens vokabulär, två ord som kan verka ålderdomliga och ute men som beskriver något mycket värdefullt: hur Gud ser på oss, att han vill vår helgelse och att han samtidigt förstår våra mänskliga brister. All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Text: Elis Malmeström 1936, Musik: Georg Christoph Strattner Verbum. Tryckt med tillstånd. För mig har den här psalmen en alldeles speciell innebörd. I den kan jag känna igen mig. I den kan jag känna igen mitt liv och min relation till Gud. I den kan jag finna tröst och vila. Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström,

20 Sävja kyrka Från Sävjas horisont Höstens gudstjänster har kommit i gång, och det har varit en glädje att träffas igen efter sommarens förskingring. När det gäller höstens bibelstudier har jag varit tvungen att göra en förändring på grund av en begravning. Det betyder att det första bibelstudiet, den 26 september, flyttas till stugmötet hos Eklinds i Lilla Sämtegen den 10 oktober. Den som behöver skjuts kan komma till Sävja kyrka kl den lördagen. Då finns bilar där som har plats för fler. Föreningens styrelse möttes nyligen och vi gick igenom en rad frågor. Bland annat kunde kassören ge följande rapport: När vi summerar årets första åtta månader kan vi se att insamlade medel i form av kollekter och gåvor täcker 50 % av årets budget. Vi ligger alltså något under budget, och framför allt beror det på minskade kollekter. En förklaring kan vara att man ett par söndagar har ändrat, så att de insamlade medlen gått till annat ändamål än EFS, som avsett varit. I rena siffror har vi samlat in cirka kronor, och allt har gått vidare till EFS mission, distriktet, Salt och vår egen söndagsskola. Jag vill i det sammanhanget också påminna om möjligheten till autogiro eller annat regelbundet givande. Vår kassör Ken Forsberg kan berätta mer om de möjligheter som finns. 20 LarsOlov Eriksson

21 Sävja kyrka OBS! Ändrat till 10 oktober, se kalendariet! 21

22 Oktober Sönd 4/10 Den helige Mikaels dag 9.30 Förbönsmässa, Susanne Nordgren, Kerstin Olsson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Mia-Marie Kjellgren. Lörd 10/ Stugmöte hos fam Eklind i Lilla Sämtegen, Funbo. Med bibelstudium om Nehemja. För er som vill ha skjuts går bilar från Sävja kyrka kl Sönd 11/10 Tacksägelsedagen 9.30 Gudstjänst, Staffan Grenstedt, Trude Gran, Sävja kyrkokör, söndagsskola. Kollekt till: Sveriges kyrkosångsförbund (R). Kyrkkaffe Kommenterad Mässa, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Lörd 17/ Konsert med FriTillAria, Inger Knecht Lindmark. Sönd 18/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet 9.30 Gudstjänst med SMÅ och stora, Sofia Hedman, Minikören. Kollekt till: Församlingens projekt (F). Kyrkfika Mässa i Taizéanda, Sofia Hedman. Lörd 24/ Bibelstudium om Nehemja, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 25/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet 9.30 Temagudstjänst: Bibeln, LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Fredrik Bråkenhielm. Lörd 31/10 Alla helgons dag Sånger om Himlen, Sävja kyrkokör, LarsOlov Eriksson. Gudstjänster i Sävja kyrka Morgonbön varje onsdag kl November Sönd 1/11 Söndag efter alla helgons dag 9.30 Förbönsmässa, Sofia Hedman, Kerstin Olsson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe. Sönd 8/11 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet 9.30 Gudstjänst, Tomas Nygren, Monica Pettersson Forsberg, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Susanne Nordgren, Mattias Stockhaus Med reservation för ändringar. Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info om alla kyrkor i stan. 22

23 23 Sävja kyrka

24 Mikaelskyrkan Inblick i EFS i Mikaelskyrkan Att starta upp höstterminen brukar vara extra roligt, tycker vi. Man får återse sina vänner utvilade, snygga och solbrända efter sommaren. Det är kul också att många nya i stan dyker upp på gudstjänsterna och söker ett andligt hem. Dessutom får vi sparka i gång terminen med en gemenskapshelg. I år var vi på Aspnäsgården norr om Uppsala och hade en väldigt fin helg. Att få åka bort och umgås, tillbe Gud tillsammans och ha roligt gör mycket positivt för gemenskapen, och det upplevde vi även denna gång. Temat för helgen kretsade mycket kring bibelordet: Följ mig och jag skall göra er till människofiskare. Som många andra församlingar längtar vi efter att nå ut mer till människor och leva ut Guds rike i vardagen. Vi vill påverka vår stad och göra skillnad. Jag har tänkt mycket på följande citat där församlingen liknas vid ett fartyg: Ett fartyg är tryggt i sin hamn, men det är byggt för att vara ute på haven. Vi kan ha det tryggt och trevligt i hamnen, men Gud bygger också sin församling med syftet att vara ett räddningsfartyg ute bland människorna i deras nöd. Detta är min bön och längtan för församlingen denna höst. Ett spännande initiativ som är på gång är en satsning i Flogsta. Det är framför allt tre tjejer som fått Flogsta på sitt hjärta, och två av dem har flyttat dit för att leva församling i ett område med tusentals studenter som behöver få lära känna Jesus. Man kommer bland annat att köra en Alpha-kurs i höst, och det är något ni väldigt gärna får be för! För övrigt ser vi fram emot Bibelhelgen i början på oktober! Kul att få göra en gemensam satsning med Löten och Sävja! Vincent Ihlberg präst och föreståndare i EFS i Mikaelskyrkan 24

25 Mikaelskyrkan Kalendarium OKTOBER 2015 Söndag 4 oktober Nattvardsgudstjänst med Jan Sköld Vardag med Jesus 1: Bön och bibel Söndag 11 oktober Bönegudstjänst Vardag med Jesus 2: Gud och pengar Söndag 18 oktober Nattvardsgudstjänst Vardag med Jesus 3: Leva med korset i centrum Söndag 25 oktober Bönegudstjänst Vardag med Jesus 4: När Gud är tyst 25

26 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan okt Ansvarsgrupp 4 Birgitta Backhans Kristina Bengtsson Anette och Salim Chowdhury Birgitta Eriksson Magdalena Hjelmberg Marta och Ingvar Karlsson Anne-Mari Kassa Hanna Mesghinna Nathalie Eckerdal Maria Norlin Yvette och Pär Ottestig okt Ansvarsgrupp 5 Magnus Blom Elsie och Mats Bergqvist Ingela och Staffan Grenstedt Marie och Kalle Jonsson Tone och Lars-Göran Karlsson Ingrid och Lennart Kågedal Sven-Olov Persson okt Ansvarsgrupp 6 Gennet Awalom Laila Andersson Evy Degerman Ezra Gebre Medhin Kickan Cook-Nilsson Anna Holmgren-Simbizi Lena och Sigvard Hansander Barbro och Lage Nordlander Katarina och Marcus Wallon Lennart Persson Karin och Joel Svensson Hans-Erik Öberg 1-7 nov Ansvarsgrupp 7 Brita och Brage Dankel Eva Edström Izabella Ekenberg Marta Gislason Bo-Gert Lundgren Gunnel Lundgren Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm Ulrika och Johan Norum Åse-Gun Åhslund Lena Åström Kommande perioder: Period Grupp 8-14 nov nov nov 10 Period Grupp 29 nov-5 dec dec dec 13 26

27 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja Mikaelskyrkan Anmäl medlemsärenden till: För EFS i Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel För EFS i Sävja LarsOlov Eriksson tel För EFS i Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel

28 Välkommen till EFS i Uppsala!