MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel , fax Ordförande i missionsföreningen Magdalena Giertz, tel e-post Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakon, Kajsa Nordenstorm Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan e-post Samtal /själavård Lokalbokning (tel.tid 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Vincent Ihlberg, tel Djäknegatan 59, lgh 1002, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Jens Gunnarsson, Studentvägen 34 lgh 1409, Uppsala e-post EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka, Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel Rörbäcksvägen 38, Uppsala e-post Gamla Uppsala Församlingsråd Ordförande: Anna Lindfors e-post Församlingsrådet nås också via den brevlåda som är uppsatt på anlagstavlan i Lötenkyrkan, där också protokoll anslås. 2 EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala Tel Fax HEMSIDA REDAKTÖR Eva Marklund e-post: ANSVARIG UTGIVARE Margareta Westin Olsson tel OMSLAGFOTO: Nils Marklund TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan Bg Mikaelskyrkan Bg Pg Sävja kyrka Pg NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 21 oktober 2015 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 29 oktober 2015

3 Ledare Var har du din utkikspunkt? Det är baksidan på samma mynt! kan vi säga ibland när vi talar om något och när det vi talar om har en helt annan sida också. Det är väldigt roligt att få komma hit till Lötenkyrkan, tycker jag som nyinkliven samarbetskyrkopräst! När man är ny väcks en hel del tankar, och en av dem skulle jag vilja dela nu. Mitt i allt jag möter kan jag fundera på från vilket håll vi ser på olika saker, och varför? Låt mig ta ett exempel härifrån. Det är mycket som händer i Lötenkyrkan. Å ena sidan kan en stor trötthet drabba en när man sitter i kyrkbänken och hör om alla ställen det behövs folk på, i pålysningar där det räknas upp alla ställen där det behövs nya krafter. Å andra sidan är det en fantastisk kyrka som Lötenkyrkan är, om man ser till allt det som händer, hur många som satsar engagemang, tid, kraft och pengar! Ytterligare exempel: Vi är så många i Lötenkyrkan att man riskerar att bli en i mängden människor, och ingen pratar med och ser en, medan alla andra verkar känna varandra. Å andra sidan finns det många sammanhang i EFS och Svenska kyrkan där man bara är en handfull när man samlas till gudstjänst, och där man drömmer om att vara många fler - tänk om vi skulle vara många Det är kanske så att vi lite till mans och till kvinns skulle behöva byta håll och få syn på den andra sidan av myntet? Skulle inte du och jag under tiden till nästa månadsblad kunna samtala med tre människor om vad vi ser i Lötenkyrkan, Mikaelskyrkan eller Sävja som vi tycker är bra och fungerar bra! Men bara det som är bra. Och även lyssna på vad den andra tycker är bra. Om samtalet sker vid en gudstjänst, i ett sammanträde, på kyrktorget eller utanför kyrkan spelar ingen roll. Samtala med tre olika personer och säg bara vad du ser och tycker är bra med din kyrka! Det finns en poäng i att vi i dessa samtal är enfaldiga, i den bemärkelsen att vi bara ska dela och lyssna till de saker som vi tycker är bra. Det är en början, då ska vi vara enfaldiga och bara se det som är bra. Ofta kommer vi så fort in på det som inte är eller fungerar så bra. Ibland med den underförstådda tanken: Det som är bra behöver vi väl inte tala om! Vi ska väl se på det som inte fungerar och lösa det?! Jag tror det är precis tvärtom! Genom att vi delar det vi tycker är bra sker det saker i oss och med oss, och i det kan vi hämta kraft, och detta för att sedan se det som är mindre bra. Jag önskar dig goda samtal! På återhörande! Kan vi inte, i våra respektive missionsföreningar, göra ett experiment tillsammans, fast på var sitt håll? Margareta Westin Olsson EFS i Löten 3

4 Lötenkyrkan Ekonomisk rapport: augusti 2015 Nu har vi även färdigt siffrorna för augusti, och vi ligger fortfarande klart under budget när det gäller gåvomedlen till vår egen verksamhet. En liten ökning av det regelbundna givandet kan vi se, men ska vi kunna följa årsmötets beslut behövs det ännu fler regelbundna givare. Visserligen har även kostnaderna hittills varit lägre än budgeterat, men vi räknar med ökade kostnader under andra halvåret. Tack till alla er som på olika sätt bidrar till verksamheten, men vi behöver ta nya tag efter sommaren. Intäkter Kollekter Löten Gåvor Löten EFS Mission Övriga kollekter Totalt insamlat Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Budget Förtydliganden när det gäller vår ekonomiska situation Ett par frågor som kom upp vid informationsmötet 9/9 angående ekonomin och personalsituationen blev inte ordentligt besvarade. Därför vill jag komma med några förtydliganden. 1. Vår ekonomiska situation har under flera år varit ansträngd, men på grund av lyckliga omständigheter har vi lyckats skjuta problemen framför oss i några år. Planeringen av budget för 2015 visade ett stort underskott, men vi fick samtidigt veta att Ed Thomas skulle vara tjänstledig för ett vikariat i Tunabergskyrkan. Trots den besparing detta innebar hade vi en diskussion på årsmötet och presenterade en budget som innebar ökat åtagande för föreningen i form av ökade gåvomedel. En preliminär budget för 2016 visade på ett underskott på minst :- 2. Anslaget från Svenska kyrkan har sedan 2012 minskat i omfattning. Detta i kombination med främst ökade personalkostnader har förvärrat ekonomin. 3. Under informationsmötet presenterades förslaget att Svenska kyrkan skulle ta över det ekonomiska ansvaret för personalkostnaderna, men å andra sidan inte ge något anslag utöver detta. Jag svarade inte ordentligt på vad detta skulle innebära, men i den preliminära budgeten för 2016 som presenterades vid årsmötet motsvarar anslaget nästan personalkostnaderna. 4. Detta innebär att förslaget fortfarande skulle ge ett budgetunderskott på ca :- och är inte därmed ett realistiskt alternativ för vår del. Göte Swedberg 4

5 Lötenkyrkan Föreningsmötet den 9 september Med anledning av att två anställda i Lötenkyrkan sagts upp inbjöd Missionsföreningens styrelse till ett informationsmöte på kvällen den 9 september. Uppslutningen var god, och det var glädjande att se både unga och gamla, anställda, ideellt engagerade och bara vanliga" kyrkobesökare. Vid mötet deltog även vår nya samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson, och församlingsherden för Gamla Uppsala, Susanne Brännhammar. Vi i styrelsen var mycket glada över allt det engagemang, de många frågor och goda synpunkter som kom fram under kvällen! Att i detalj redogöra för allt som sades är inte möjligt, men en översiktlig redogörelse håller på att sammanställas och kommer att göras tillgänglig. Några av frågorna vill vi dock lyfta redan nu. Både styrelsen och församlingsherden hade helt missat att diskutera uppsägningarna i vårt gemensamma samarbetsorgan, SAMKO, och det ber vi verkligen om ursäkt för. Vi har nu tre inbokade möten under hösten (16/9, 15/10, och 19/11). Många upplevde att det inte varit tillräckligt tydlig information om föreningens kärva ekonomiska läge. Bland annat framfördes att styrelsen redan i juni borde ha kallat till ett föreningsmöte där det informerades om att vi eventuellt skulle komma att säga upp en eller två personer. Ett sådant möte hade dock varit mycket tveksamt ur arbetsrättslig synpunkt, och då styrelsen under hela processen varit mån om att gå hand i hand med facket, var det aldrig något reellt alternativ. Många efterfrågade en tydligare konsekvensanalys av olika alternativ. Särskilt gällde detta frågan om Lötenkyrkans ekonomiska utrymme för det fall att allt personalansvar skulle övergå på pastoratet. Vad vi inte hade lyckats förmedla var att vi i så fall skulle gå miste om allt ekonomiskt anslag från pastoratet, men ändå ha kvar det ekonomiska ansvaret för lokaler, städning och verksamhet/förbrukningsvaror (inbjudna föreläsare och musiker, mat, fika, material till scouter, söndagsskola etc.). Information om mötet den 9/9 kom ut för sent och pålystes därtill alltför dåligt. Styrelsen tar fram nya riktlinjer för hur olika typer av information ska spridas. Mer information och kommunikation efterfrågades. Styrelsen har därför bokat in tre föreningsmöten under hösten, nämligen 14/10, 18/11 och 9/12. Styrelsen genom Magdalena Giertz 5

6 Lötenkyrkan Rapport från styrelsemötet 15/9 Styrelsen noterar med tacksamhet att Margareta Westin Olsson nu är på plats som samarbetskyrkopräst. Hennes position som arbetsledare och verksamhetsansvarig är en nyckel till att vi ska kunna hantera verksamheten. Dagens styrelsemöte avhandlade i stort sett hur vi går vidare efter de drastiska åtgärderna att säga upp två av våra anställda pga budgetunderskottet. Fortsatta samtal med G:la Uppsala församling om hur ekonomin ser ut för föreningen och med de förslag som ligger angående anställningsövertagande fortsätter. Styrelsen kan dock konstatera att ekonomin trots ett övertagande av de anställda inte skulle klara föreningens ekonomi på lång sikt. Ett nytt ekonomiskt avtal som bär det stora verksamhetsutbud som kyrkan erbjuder behöver komma till stånd. Samtalen förs genom SAMKO och Susanne Brännhammar. Hur ska verksamheten fortsätta, vilka prioriteringar måste göras, kanske måste någon verksamhet skäras bort? Var kan frivilliga ta vid för att verksamheten ska kunna fortsätta? Var finns de frivilliga för de olika verksamheterna? Hållpunkter för den närmaste akuta verksamhetstiden tas fram. Strukturer för att frivilliga ska kunna ta vid behöver utarbetas. En verksamhetsplan behöver tas fram. Bibelhelgen Sök Guds ansikte går av stapeln 2-4 oktober. Föreningsmöten är inplanerade i oktober, november och december. Vi i styrelsen önskar att ni alla i föreningen tar till er denna utmanade situation och ber och söker Gud för hur vi ska hantera situationen både ekonomiskt - med givande, och praktiskt - med frivilligt arbete. Sigvard Sundqvist Ordinarie styrelseledamot 6

7 7 Lötenkyrkan

8 Det kom ett brev... Karin Renström vill gärna dela med sig till Månadsbladets läsare av vad som hänt de senaste veckorna: Guds omsorg Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Matteus 6: Min 93-åriga mor bröt benet i början på augusti. Både hon och jag frågade oss varför det skulle behöva ske. Hon har under den senaste 15-årsperioden brutit ett ben tidigare, brutit handleden och dessutom opererat in proteser både i en höft och i ett knä. Var det inte nog? Alla dessa gånger har hon rehabiliterat sig så snabbt på sjukhuset att hon kunnat flytta hem till sig direkt med hjälp av hemtjänstinsatser. Den här gången blev det inte så. Den 19 augusti flyttades hon till ett korttidsboende i Föllinge 7 mil utanför Östersund där hon bor. Där kom ofta ingen när hon larmade. Det kunde ta från 0,5 till 2,5(!) timmar innan hon fick hjälp, t ex när hon behövde gå på toaletten. Träningen bestod av 4 korta promenader med gåbord per vecka. Maten var usel till både smak och utseende, och hon åt därför alldeles för lite. På grund av det blev hon ordinerad ägg och näringsdryck, men vårdpersonalen gav henne ändå inte det. Ingen tog heller ut henne i det vackra vädret eller duschade henne. Hon gick ned sig både mentalt och fysiskt. Mina syskon bor liksom jag på andra håll men åkte upp några dagar och besökte henne. Jag tog kontakt med verksamhetschefen i Föllinge angående bristerna men fick ett väldigt konstigt bemötande. Oron släppte inte taget om mig. Jag kände att det här går inte. Gud hade bäddat för att jag skulle kunna åka upp till min mor genom att dels åstadkomma en ovanligt ren kalender vecka 36, dels ge mig en chef som varit med om en liknande situation och därför direkt godkände att jag stack i väg, oavsett hur vi sedan skulle reglera ledigheten eller klara mina arbetsuppgifter. Jag åkte till henne den 31 augusti. Den 8 september fick hon flytta till Häradsgården i Lit, 2 mil utanför Östersund. Det var som att komma till paradiset!!! Personalen är underbar, bryr sig och svarar direkt på larm. Redan första träningspasset började hon gå med rollator i stället för gåbord! (Hon fick urinvägsinfektion i Föllinge, så hon hade fått god träning på slutet genom att hon behövde besöka toaletten gång efter annan.) Hon äter nu bättre och trivs gott. Nu tror hon på att kunna flytta hem till sig igen om några veckor. Jag kunde tryggt åka hem den 13 september. 8

9 På bilresan hem kände jag hur allt kom i kapp mig från veckan i Föllinge, all oro, förtvivlan och ilska som Gud på ett mirakulöst sätt lyckades få mig att dölja för att bättre kunna vara till hjälp för min mor. Jag hade själv förvånats över hur glad jag låtit på rösten fast jag någon minut tidigare i ensamhet gråtit ut min sorg över situationen. Det hade också dykt upp änglar i Föllinge, människor som Gud med all säkerhet sänt och som ingav hopp om att situationen ändå inte var så svart som det verkade. Jag fick också uppmuntrande meddelanden från vänner som bad för oss. I bilen kunde jag skrika och gråta fritt. Jag hade blivit kvar i Jämtland två veckor i stället för en vecka som jag egentligen tänkt mig. Växterna hemma hade nog farit illa, och jag räknade med att få slänga de känsligaste. När jag kom hem på söndagkvällen efter två veckor var det endast en växt som hängde lite med bladen! Övriga var mirakulöst helt okej. Men det mest fantastiska stod på köksbordet. 16 dagar tidigare hade jag hittat en stjälk med en prästkrageknopp liggande på gården. Den hade jag satt i en liten vas med vatten. Knoppen hade under tiden jag varit borta slagit ut, och nu stod den upprätt och fin trots att vasen var helt tom på vatten! Gud har humor, som en väninna konstaterade. Tack, gode Gud, att du bryr dig om oss! Karin Renström Prästkrage utan vatten efter två veckor utan tillsyn 9

10 Torsdag 1 oktober LÖTENTRÄFFEN. Mitt under brinnande krig. EFS katastrofhjälp i Mellanöstern, Erik Johansson SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 2 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr BIBELSTUDIUM: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders- Petter Sjödin. (Inledning på bibelhelgen 2 4 okt.) Lördag 3 oktober BIBELSTUDIUM: Förvandlad i Guds närvaro - om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin SEMINARIUM, man väljer ett av fem: Inlyssnande bön, Apologetiska samtal, Själavård, Barnsjälavård, Mission GUDSTJÄNST. Predikan Anders-Petter Sjödin - En kyrka väckt av Guds kyss. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 oktober SÖNDAGSMÄSSA med söndagsskola. Margareta Westin Olsson, predikan Anders- Petter Sjödin. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika VANDRA FÖR ETT MÄNSKLIGARE UPPSALA. Vi börjar i Lötenkyrkan och ansluter till andra vandringar från Gamla Uppsala församling. Medtag matsäck och gärna vandringsstav. Vid frågor kontakta Eva Forslund Vid Domkyrkohöjden äter vi vår medhavda matsäck tillsammans med andra vandrare GUDSTJÄNST. VEM ÄR MIN NÄSTA, barnkörerna från Lötenkyrkan och Sankt Pers kyrka medverkar. Måndag 5 oktober MEDITATION. Tisdag 6 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 7 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 8 oktober LÖTENTRÄFFEN. Nybyggarna, samerna och väckelsen i Jämtland. Reinhold Granbom. Fredag 9 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. 10

11 Söndag 11 oktober TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST med alla åldrar. Margareta Westin Olsson, Lötenkören m fl. Tisdag 13 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar ATT GÅ SÖNDER OCH BLI HEL IGEN finns det läkning efter otroheten? Laila Dahl pratar o sjunger. Entré inkl fika. Anmälan: lotenkyrkan.se/vuxna/temasamlingar Onsdag 14 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet FÖRENINGSMÖTE för EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Torsdag 15 oktober LÖTENTRÄFFEN. Explosiv kyrkoväxt med stor växtvärk. Om Etiopien, Agne Nordlander SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 16 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Söndag 18 oktober MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Maria Helenelund, Staffan Grenstedt m fl SÖNDAGSMÄSSA. Niklas Westling. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Måndag 19 oktober MEDITATION. Tisdag 20 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 21 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 22 oktober LÖTENTRÄFFEN. Ont i minnet. Tidiga tecken på demens och andra minnessjukdomar, minneslots Kerstin Lundström. Fredag 23 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. 11

12 Söndag 25 oktober MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Andreas Tyrberg, Margareta Westin Olsson m fl SÖNDAGSMÄSSA. Margareta Westin Olsson, Hanna Lindholm sång. Kollekt: EFS Mittsverige. Kyrkfika. Tisdag 27 oktober MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 28 oktober LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 29 oktober LÖTENTRÄFFEN. Allhelgonamässa, Ingemar Holmquist. Sångstund, Lage Nordlander och Hans-Erik Öberg SAMTAL utifrån boken Längtan visar vägen under ledning av Eva Forslund o Hans Lindholm. Anmälan till Fredag 30 oktober EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Lördag 31 oktober MUSIKGUDSTJÄNST I ALLHELGONATID. Margareta Westin Olsson, Lötenkören m fl. Kollekt: Lötenkyrkans sång- och musikarbete. Söndag 1 november HIMMELSMÄSSA med söndagsskola, Niklas Westling, Eva Forslund. Kollekt: SKUT. Kyrkfika. Måndag 2 november MEDITATION. Tisdag 3 november MÄSSA Apostle s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar. Onsdag 4 november LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan för 30 minuters lugn promenad i närområdet, sedan samlas vi runt fikabordet. Torsdag 5 november LÖTENTRÄFFEN. Möte med växande kyrka i Kina då och nu. Mick och Magnus Lidbeck. 12

13 Fredag 6 november EXPLOSION FUG - öppen tonårsgrupp. Ungdomsgrupp för er som är 16+. Fika kostar 25 kr. Söndag 8 november MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola. Elisabet Svensäter, Emmanuel Ezra m fl SÖNDAGSMÄSSA. Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt. Via e-post: Skicka e-post till På webben: Veckoprogrammet finns på Där kan man också beställa veckoprogrammet via e-post. I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring för uppläsning. Styrelsen i EFS Missionsförening inbjuder till FÖRENINGSMÖTE onsdag den 14 oktober kl i Lötenkyrkans aula. Tema: Konsekvenser och vägar framåt Varmt välkomna! 13

14 Det händer i Lötenkyrkan Läs mer på webben och anslagstavlorna! 14

15 Det händer i Uppsala(trakten) Läs mer på webben! Stilla dagar på Åkerögården 2-4 oktober 15

16 Sök Guds ansikte bibelhelg 2-4 oktober Lötenkyrkan, Sävja kyrka, Mikaelskyrkan och Sensus arrangerar tillsammans en bibelhelg 2-4 okt. Vi kommer att hålla till i Lötenkyrkan. Lovsångsteam, gospelkör och kyrkokör står för musiken. Det ordnas aktiviteter för barn under lördagen, Fredag 2 okt Bibelstudium: Att leva i Guds närvaro och sprida Kristuskunskapens doft. Anders-Petter Sjödin. Lördag 3 okt Från är barnen välkomna till sin grupp Bibelstudium: Förvandlad i Guds närvaro om heliga vanor för ett fruktbärande liv. Anders-Petter Sjödin Lunch i Johannelunds matsal. Pris 75 kr Seminarium, man väljer ett av följande: Inlyssnande bön. Elin och Vincent Ihlberg. Gud längtar efter en levande relation med sina barn. Om hur vi kan få växa i den relationen. Hur talar och leder Gud, och hur lyssnar jag in hans röst? Apologetiska samtal. Gunilla Bäcks. Om de samtal som förs kring Jesus och Bibeln idag och om beredskap för att svara var och en som begär att vi förklarar vår tro (1 Pet 3:15). Själavård vad ska det vara bra för? Ezra Gebremedhin och Emmanuel Ezra. En prästs och en läkares tankar om hur vi vårdar vår själ. 16

17 (forts bibelhelg) Barnsjälavård: Moni Höglund. Alla möter vi barn i olika sammanhang. Ibland får vi ta del av det svåra samtalet, vare sig vi jobbar med barn eller möter dem på fritiden. Vi pratar vi om hur vi kan möta och prata med barnen om det som är tufft. Mission ett flöde ur ett liv i Guds närvaro. Anders-Petter Sjödin Kvällsmat: matig macka. Pris 50 kr Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Moni Höglund leder ett samtal. Söndag 4 okt Gudstjänst. Predikan Anders-Petter Sjödin. Du kan anmäla dig till ett seminarium genom att skriva upp dig på en lista i Mikaelskyrkan och Sävja kyrka fram till och med torsdag 1 okt, i Lötenkyrkan till och med fredag 2 okt, när bibelhelgen börjar. Du är varmt välkommen till bibelhelgen utan att anmäla dig, men då kan du inte vara säker på att få det seminarium du helst vill ha. OBS! Mat kan endast serveras till dem som bokat i förväg! Be för bibelhelgen! Arbetsgruppen: Ingemar Holmquist (som också svarar på frågor om bibelhelgen: eller ), Klas Lundström, Elsie Bergkvist, Leif Sandberg, Vincent Ihlberg och Lena Åström. 17

18 En psalm Cajsa Litzell Skogholt (59 år). Om Sv Ps 217, Gud, för dig är allting klart. Musik är - en gudagåva - kommunikation mellan människor - kommunikation mellan människa och Gud - engagerande - tröst - glädje - aktivitet - inspiration Kort sagt: musik påverkar oss i andlig, mental och fysisk mening. Musiken har en förunderlig förmåga att nå in till våra känslor. Melodier, klanger och harmonier kan öppna upp våra sinnen, beröra oss och få oss att minnas, känna och reflektera. Inget nytt egentligen men det fascinerar mig. En psalm är både musik och text, och för mig är båda delarna viktiga. Psalmen som jag har valt har en enkelhet och lågmäldhet som tilltalar mig. Texten som är en bön uttrycker förtröstan och tröst: Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. 18

19 Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går, led mig vid din fasta hand steg för steg mot livets land. Tvivlet finns också här, en realitet i en kristens liv. Att grubbla och fundera, tvivla och fråga är en del i att vara människa och vara Guds barn. När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid inneslut den i din frid. I den sista versen mynnar texten ut i ett konstaterande och i en visshet att Guds nåd omsluter oss. Helighet och barmhärtighet två ord som knappast får utrymme i dagens vokabulär, två ord som kan verka ålderdomliga och ute men som beskriver något mycket värdefullt: hur Gud ser på oss, att han vill vår helgelse och att han samtidigt förstår våra mänskliga brister. All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Text: Elis Malmeström 1936, Musik: Georg Christoph Strattner Verbum. Tryckt med tillstånd. För mig har den här psalmen en alldeles speciell innebörd. I den kan jag känna igen mig. I den kan jag känna igen mitt liv och min relation till Gud. I den kan jag finna tröst och vila. Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström,

20 Sävja kyrka Från Sävjas horisont Höstens gudstjänster har kommit i gång, och det har varit en glädje att träffas igen efter sommarens förskingring. När det gäller höstens bibelstudier har jag varit tvungen att göra en förändring på grund av en begravning. Det betyder att det första bibelstudiet, den 26 september, flyttas till stugmötet hos Eklinds i Lilla Sämtegen den 10 oktober. Den som behöver skjuts kan komma till Sävja kyrka kl den lördagen. Då finns bilar där som har plats för fler. Föreningens styrelse möttes nyligen och vi gick igenom en rad frågor. Bland annat kunde kassören ge följande rapport: När vi summerar årets första åtta månader kan vi se att insamlade medel i form av kollekter och gåvor täcker 50 % av årets budget. Vi ligger alltså något under budget, och framför allt beror det på minskade kollekter. En förklaring kan vara att man ett par söndagar har ändrat, så att de insamlade medlen gått till annat ändamål än EFS, som avsett varit. I rena siffror har vi samlat in cirka kronor, och allt har gått vidare till EFS mission, distriktet, Salt och vår egen söndagsskola. Jag vill i det sammanhanget också påminna om möjligheten till autogiro eller annat regelbundet givande. Vår kassör Ken Forsberg kan berätta mer om de möjligheter som finns. 20 LarsOlov Eriksson

21 Sävja kyrka OBS! Ändrat till 10 oktober, se kalendariet! 21

22 Oktober Sönd 4/10 Den helige Mikaels dag 9.30 Förbönsmässa, Susanne Nordgren, Kerstin Olsson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Mia-Marie Kjellgren. Lörd 10/ Stugmöte hos fam Eklind i Lilla Sämtegen, Funbo. Med bibelstudium om Nehemja. För er som vill ha skjuts går bilar från Sävja kyrka kl Sönd 11/10 Tacksägelsedagen 9.30 Gudstjänst, Staffan Grenstedt, Trude Gran, Sävja kyrkokör, söndagsskola. Kollekt till: Sveriges kyrkosångsförbund (R). Kyrkkaffe Kommenterad Mässa, Fredrik Bråkenhielm, Rebecca Winander. Lörd 17/ Konsert med FriTillAria, Inger Knecht Lindmark. Sönd 18/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet 9.30 Gudstjänst med SMÅ och stora, Sofia Hedman, Minikören. Kollekt till: Församlingens projekt (F). Kyrkfika Mässa i Taizéanda, Sofia Hedman. Lörd 24/ Bibelstudium om Nehemja, LarsOlov Eriksson. Servering. Sönd 25/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet 9.30 Temagudstjänst: Bibeln, LarsOlov Eriksson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Fredrik Bråkenhielm. Lörd 31/10 Alla helgons dag Sånger om Himlen, Sävja kyrkokör, LarsOlov Eriksson. Gudstjänster i Sävja kyrka Morgonbön varje onsdag kl November Sönd 1/11 Söndag efter alla helgons dag 9.30 Förbönsmässa, Sofia Hedman, Kerstin Olsson, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe. Sönd 8/11 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet 9.30 Gudstjänst, Tomas Nygren, Monica Pettersson Forsberg, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Susanne Nordgren, Mattias Stockhaus Med reservation för ändringar. Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info om alla kyrkor i stan. 22

23 23 Sävja kyrka

24 Mikaelskyrkan Inblick i EFS i Mikaelskyrkan Att starta upp höstterminen brukar vara extra roligt, tycker vi. Man får återse sina vänner utvilade, snygga och solbrända efter sommaren. Det är kul också att många nya i stan dyker upp på gudstjänsterna och söker ett andligt hem. Dessutom får vi sparka i gång terminen med en gemenskapshelg. I år var vi på Aspnäsgården norr om Uppsala och hade en väldigt fin helg. Att få åka bort och umgås, tillbe Gud tillsammans och ha roligt gör mycket positivt för gemenskapen, och det upplevde vi även denna gång. Temat för helgen kretsade mycket kring bibelordet: Följ mig och jag skall göra er till människofiskare. Som många andra församlingar längtar vi efter att nå ut mer till människor och leva ut Guds rike i vardagen. Vi vill påverka vår stad och göra skillnad. Jag har tänkt mycket på följande citat där församlingen liknas vid ett fartyg: Ett fartyg är tryggt i sin hamn, men det är byggt för att vara ute på haven. Vi kan ha det tryggt och trevligt i hamnen, men Gud bygger också sin församling med syftet att vara ett räddningsfartyg ute bland människorna i deras nöd. Detta är min bön och längtan för församlingen denna höst. Ett spännande initiativ som är på gång är en satsning i Flogsta. Det är framför allt tre tjejer som fått Flogsta på sitt hjärta, och två av dem har flyttat dit för att leva församling i ett område med tusentals studenter som behöver få lära känna Jesus. Man kommer bland annat att köra en Alpha-kurs i höst, och det är något ni väldigt gärna får be för! För övrigt ser vi fram emot Bibelhelgen i början på oktober! Kul att få göra en gemensam satsning med Löten och Sävja! Vincent Ihlberg präst och föreståndare i EFS i Mikaelskyrkan 24

25 Mikaelskyrkan Kalendarium OKTOBER 2015 Söndag 4 oktober Nattvardsgudstjänst med Jan Sköld Vardag med Jesus 1: Bön och bibel Söndag 11 oktober Bönegudstjänst Vardag med Jesus 2: Gud och pengar Söndag 18 oktober Nattvardsgudstjänst Vardag med Jesus 3: Leva med korset i centrum Söndag 25 oktober Bönegudstjänst Vardag med Jesus 4: När Gud är tyst 25

26 Lötenkyrkan Ansvarsgrupper Lötenkyrkan okt Ansvarsgrupp 4 Birgitta Backhans Kristina Bengtsson Anette och Salim Chowdhury Birgitta Eriksson Magdalena Hjelmberg Marta och Ingvar Karlsson Anne-Mari Kassa Hanna Mesghinna Nathalie Eckerdal Maria Norlin Yvette och Pär Ottestig okt Ansvarsgrupp 5 Magnus Blom Elsie och Mats Bergqvist Ingela och Staffan Grenstedt Marie och Kalle Jonsson Tone och Lars-Göran Karlsson Ingrid och Lennart Kågedal Sven-Olov Persson okt Ansvarsgrupp 6 Gennet Awalom Laila Andersson Evy Degerman Ezra Gebre Medhin Kickan Cook-Nilsson Anna Holmgren-Simbizi Lena och Sigvard Hansander Barbro och Lage Nordlander Katarina och Marcus Wallon Lennart Persson Karin och Joel Svensson Hans-Erik Öberg 1-7 nov Ansvarsgrupp 7 Brita och Brage Dankel Eva Edström Izabella Ekenberg Marta Gislason Bo-Gert Lundgren Gunnel Lundgren Kajsa, Leif och Olof Nordenstorm Ulrika och Johan Norum Åse-Gun Åhslund Lena Åström Kommande perioder: Period Grupp 8-14 nov nov nov 10 Period Grupp 29 nov-5 dec dec dec 13 26

27 Medlemsnytt Lötenkyrkan Saknar du medlemsnytt? Titta i pappersversionen av Månadsbladet! Sävja Mikaelskyrkan Anmäl medlemsärenden till: För EFS i Lötenkyrkan Gunborg Marklund tel För EFS i Sävja LarsOlov Eriksson tel För EFS i Mikaelskyrkan Vincent Ihlberg tel

28 Välkommen till EFS i Uppsala!

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 Välkommen, Margareta, Lötenkyrkans nya samarbetskyrkopräst! Tråkigt besked från styrelsen sid 5 Tack! sid 11 Bibelhelg sid 14 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 När han såg folkskarorna... Internationell kväll sid 11 EFS Årskonferens sid 13 Mikaelskyrkan inbjuder sid 20 & 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2015 våra plågor Praktiskt stöd önskas! sid 16 Morgonbön varje onsdag sid 20 Ett unikt seminarium sid 25 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2016

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2016 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2016... bli till strömmar... Alba-tvättare sökes sid 6 Ensamkommande flyktingbarn sid 8 Sommarkvällar sid 17 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015 Så länge jorden består... Viktigt meddelande! sid 5 Är du nykter? sid 17 Mitt i brinnande krig sid 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2014...är en skuggbild... Familjesöndag sid 17 När domen haft sin tid sid 21 Inblick i EFS i Mikaelskyrkan 24-25 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 Temaserie om nådegåvorna Gud helar idag sidan 4 O, vilken dag sidan 9 Referat från årskonferensen sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

EFS Hörbykrets Juni-September 2017

EFS Hörbykrets Juni-September 2017 EFS Hörbykrets Juni-September 2017 Framtiden är ljus! Något som jag har börjat tänka på mer och mer är att vi har en ljus framtid! Vi har en fantastisk framtid framför oss! Vi som har Jesus i våra hjärtan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Maj 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Maj 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Maj 2014 Lär känna församlingsrådet sidan 8 En psalm (eller två) sidan 12-13 Sommarfest sidan 17 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2014 Jag är trädet, ni är grenarna... Temaartikel: Tungotalets gåva sidan 4 Tomas Sjödin x 2 sidan 8-9 Volontärfest! sidan 13 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2013 Ljuset lyser i mörkret sidan 3 Spring i vår i vår kyrka sidan 14 Barnläger sidan 20 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA April 2013 Vishetens nådegåva sidan 4 Rapport från årsmötet sidan 9 Danmark - Funbos nya kyrkoherde sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

EFS - Kyrkan Alingsås

EFS - Kyrkan Alingsås Programblad EFS - Kyrkan Alingsås Februari - April 2012 - kyrkan Alingsås V Kyrkogatan 4 441 30 Alingsås F 0322 198 60 www.efskyrkan.se V. Ringgatan V. Kyrkogatan N. Ringggatan Drottninggatan Christinae

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2016 ÖRTAGÅRDEN. hösten. www.ortagarden.se. Kristen kurs- & lägergård

ÖRTAGÅRDEN 2016 ÖRTAGÅRDEN. hösten. www.ortagarden.se. Kristen kurs- & lägergård ÖRTAGÅRDEN Kristen kurs- & lägergård ÖRTAGÅRDEN 2016 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Välkommen till Örtagården! Du som kommer hit ska bli bemött av ett vänligt leende och ett gott handslag.

Läs mer

EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018

EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018 EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018 Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2016

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2016 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2016 Språkcafé sid 8 Gud har mer att ge sid 9 Bättre än budget sid 14 Jesu hjärta sid 17 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2014 Temaartikel: Skilja mellan andar sidan 4 Vision för ungdomsarbetet sidan 7 Skiddag i Järvsö sidan 14 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

EFS Hörbykretsen. Oktober-Januari

EFS Hörbykretsen. Oktober-Januari EFS Hörbykretsen Oktober-Januari 2016-17 Oskar har ordet Jag älskar Gud! Han är så otroligt härlig! Det finns ingen som är som honom, har aldrig funnits och kommer aldrig heller a finnas! Jag hoppas a

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 Temaserie om nådegåvorna Trons nådegåva sidan 4 Vi for till dem och sedan? sidan 8 Tack och välkommen Nytt på diakonfronten i Lötenkyrkan sidan 11 EFS i Uppsala

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Oktober - November 2015

Oktober - November 2015 Oktober - November 2015 Pingstkyrkan Ed Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2012. Arbetsdag i Lötenkyrkan sidan 6 En levande gemenskap? sidan 7 Möte med det karismatiska, del 2 sidan 19

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2012. Arbetsdag i Lötenkyrkan sidan 6 En levande gemenskap? sidan 7 Möte med det karismatiska, del 2 sidan 19 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2012 Arbetsdag i Lötenkyrkan sidan 6 En levande gemenskap? sidan 7 Möte med det karismatiska, del 2 sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013 Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel: 018 430

Läs mer

B. Tacksägelse för skörden

B. Tacksägelse för skörden B. Tacksägelse för skörden Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan någon annanstans, t.ex. i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

September Oktober 2015

September Oktober 2015 Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer