Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign"

Transkript

1 Bengt Kjöllerström Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Turningpoint AB

2 Innehåll Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign av Bengt Kjöllerström Första upplagan 2012 Printed by Kopieringshörnan AB, Sweden 2012 ISBN: Gör din egen bok kan beställas från Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan LUND e-post: Förord Den goda läroboken 1-1 En stor utmaning 1-1 En prisbelönt lärobok 1-2 Lärobokens delar 1-3 Involvera eleven och skapa aktivitet 1-7 Språket 1-8 Språkets funktioner i läromedel 1-8 Språkliga brister som kan förekomma i läromedel 1-8 Vad kan göra framställningen klar och stimulerande 1-9 Använd ett konsekvent språkbruk 1-9 Morgondagens möjligheter för läroboken 1-10 Vad säger eleverna? 1-12 En bra lärobok 1-12 En handfull tips till en lärare från en elev 1-13 Från manuskript till färdig bok 2-1 Tre alternativ för tryckning 2-1 Tryck själv med laserskrivare 2-1 Anlita kopieringsfirma 2-1 Vänd dig till ett tryckeri 2-1 Att tänka på inför tryckning 2-2 Lämna till tryck 2-3 Uppgifter för offertförfrågan 2-3 Gör en budget 2-4 Inkomster 2-4 Kostnader 2-5 Hjälp för uppskattning av tryckkostnaden 2-5 Sätt att öka försäljningen 2-6 Att ge ut på eget förlag 2-6 Gör texten aptitlig! 3-2 Skriv kort, klart och konkret! 3-2 Du får gärna vara personlig 3-3

3 4 Tre sätt att förtydliga 3-4 Förtydliga med faktaruta 3-4 Förtydliga med jämförelse 3-4 Förtydliga med bild 3-5 Att berätta begripligt är att berätta i bild och text 3-5 Så får du talande bilder 3-7 Använd multimedia 3-7 Textens övriga delar 3-8 Ingressen fångar intresset 3-8 Rubriken presenterar och lockar läsaren! 3-8 Faktaruta förenklar 3-8 Tabeller 3-8 Diagram 3-9 Uppställningar 3-9 Hjälp eleven att komma ihåg 3-9 Hur man väcker intresse och sänker läsmotståndet 3-10 Lär av reklamen! 3-11 Granska att allt är korrekt! 3-11 Arbeta med båda hjärnhalvorna 3-12 God typografi och layout gör texten läslig 4-1 Mer om layout och sidornas design 4-1 Se på uppslaget mer än sidorna! 4-2 Sidans utformning 4-2 Satsyta 4-3 Utformning av stycke 4-3 Radavstånd 4-3 Rak eller ojämn högerkant? 4-5 Hur stora ska ordmellanrummen vara i en text? 4-6 Högst 55 tecken på raden 4-6 Rubriker 4-7 Förstör inte ordbilderna 4-8 Typsnitt 4-8 Typsnittens karaktär och signaler 4-9 Typografiska mått 4-9 Exempel på olika teckensnitt 4-10 Vilket är det mest lättlästa typsnittet? 4-12 Fler detaljer som avslöjar omtanken om läsaren Paginera alltid 4-14 Skiljetecken & mellanrum 4-14 Kerning, knipning och ligaturer förbättrar läsligheten 4-15 Använd Word ännu bättre 5-1 Börja i Words dispositionsläge 5-1 Hämta flera mallar på nätet 5-1 Några användbara inställningar i Word 5-2 Använd formatmallar 5-3 Words standardmall normal.dot 5-4 Formatera på tre olika sätt 5-4 Ändra format 5-4 Gör så här för att skapa ett nytt mallformat för ingressen 5-5 Justera marginalerna 5-6 Använd Words språkhjälp 5-6 Automatiska funktioner 5-7 Sidnummer 5-7 Gör en innehållsförteckning 5-7 Att placera bilder i Word 5-9 Tekniker för att infoga bilder 5-9 Gör så här för att lägga in en normal bild 5-10 Gör så här för att lägga in en bild i en textruta 5-10 Kortkommandon 5-12 Kom igång med InDesign 6-1 InDesigns arbetsyta och dess delar 6-2 Paneler 6-3 Ramar 6-6 Navigering 6-9 Inställningar 6-9 Mallar för dokument 6-9 Mall för sida eller uppslag 6-9 Arbeta med ett dokument 6-11 Montera text 6-11 Lägg in bilder mm 6-12 Bildtext 6-13 Automatiska funktioner 6-14 Skapa en innehållsförteckning 6-14 Löpande nummer i bildtexter 6-15

4 6 Placera dokumenten i en bok 6-15 Publicera på flera sätt 6-16 Skriv ut häfte 6-16 Exportera till PDF 6-16 Appendix A-1 Läs vidare! A-1 Länkar A-2 Kortkommandon i Microsoft Word A-2 Kortkommandon i InDesign A-3 Förord Som fysiker har jag alltid varit intresserad av att dela med mig av mitt kunnande till mina elever talets debatt om kärnkraft fick mig att fundera djupare över mänsklig kommunikation och jag tog initiativ till kurser om presentationsteknik. Men det räcker inte med att presentera väl, man måste också nå fram till mottagaren, få honom att lyssna och ta till sig budskapet. Med mina elever har jag haft många fruktbara samtal om den goda läroboken. Som fysiklärare har jag haft mycket bilder, komplicerade formler och uppställningar att presentera och det har med åren tvingat mig att testa olika programvaror som kan hantera detta. Då jag skrev min första lärobok hade jag mycket hjälp av förlagets redaktör, bildredaktör, tecknare och sättare och manuset var handskrivet. Den senaste boken lämnade jag i tryckfärdigt original till förlaget, som inte bistått med någon av den tidigare hjälpen. Min royalty blev dock densamma! Det hjälpte inte att jag protesterade och tyckte att jag gjort de flesta av förlagets traditionella uppgifter. Därför har jag i fortsättningen gett ut mina böcker själv. I den här boken vill jag dela med mig av mina erfarenheter till andra som vill skapa egna läromedel. Det är en stor utmaning att försöka få andra att förstå det är fantastiskt roligt när det lyckas. Idag är det möjligt att också arbeta med ljud och rörliga bilder i boken om man inte måste producera den på papper. Vilken utmaning! Hur länge ska det dröja innan vi redigerar bild, ljud och video på samma sätt som vi redigerar text? Allt för att göra läroboken till ett utmärkt instrument för inlärning och höja utbildningens kvalitet! Lund i januari 2012 Bengt Kjöllerström

5 De flesta av de grundläggande tankarna i vetenskaperna är egentligen enkla och kan, som regel, uttryckas på ett språk som kan begripas av var och en. Albert Einstein Förr - en röststark profet på sin höga kateder Nu - din like som leder dig fritt, tills du vet. Sven Collberg Hela hemligheten ligger i att kunna besvara elevernas frågor. Även då eleven inte vet vad han ska fråga om! Bengt Hemlin I bokhandeln är att tittar jag på omslaget och sedan tre godtyckliga uppslag. Ser de inspirerande ut köper jag boken. Sara Lidman What is in it for me? Är amerikanernas ständiga fråga. Vad får läsaren ut av att läsa din bok?

6 Den goda läroboken 1 Man kan leda hästen till vattenkällan, men man kan inte tvinga den att dricka sägs det. På samma sätt är det med ett läromedel, det kan peka på kunskaper och färdigheter, men det är läsaren som själv ska tillgodogöra sig dem. Det är möjligt att locka, väcka intresse och vägleda, men det är läsaren som måste arbeta med inlärningen. Hur underlättar man detta? En stor utmaning Det är fantastiskt att vara lärare och få möta knskapstörstande elever och därmed utmanas att växa som person. När jag står inför en klass med ett 30-tal elever, som alla har olika lärstilar, funderar jag över hur jag ska kunna motsvara alla dessa olika förväntningar. Det är bara att inse det självklara svaret - det kan jag inte - det är en utmaning. Några kommer att ogilla mitt sätt att vara lärare och det försvårar eller tom förhindrar deras inlärning. Genom åren har jag lärt mig ett sätt att möta situationen är att vara lyhörd för kritik från just denna grupp så att jag kan besvara obehaglig kritik med: Det är intressant att du tycker så, skulle du kunna utveckla hur du menar och därmed försöka få igång ett konstruktivt samtal. Det ger mig möjlighet att förstå några av bristerna i min lärarroll och förhoppningsvis sedan kunna förbättra den. Hur mycket mer utmanande är det då inte att vara läromedelsförfattare, där man ska motsvara flera tusen elevers olika lärstilar och behov? En resurs för utveckling är att skapa möjligheter för återkoppling. Man kan i boken skriva att man är intresserad av återkoppling och ange tex en epostadress. På en webbsida kan man rätta oundvikliga tryckfel, informera om nyheter sedan läromedlet kommit ut, berätta om olika reaktioner och kommentera dem och därmed göra nästa upplaga ännu bättre.

7 1-2 En prisbelönt lärobok Läroboksförfattaren kan med avund se på deckarförfattaren som kan skriva från första sidan till sista sidan utan mellanrubriker, bilder, förklaringar och ändå sälja stort, trots att de ges ut i pocketupplagor med alldeles för små marginaler och egentligen oläsligt litet typsnitt, se bild 1-8. Det är få läromedelsförfattare förunnat att kunna framställa stoffet på ett så medryckande sätt. Medan deckarförfattarens uppgift är att nå så många som möjligt i sin målgrupp, har läromedelsförfattaren en mycket mindre målgrupp och måste nå alla i målgruppen och de måste dessutom förstå! Då är det angeläget att kunna ha svar på elevernas fråga: What is in it for me? Lärobokens delar 1-3 Lärobokens delar I ett läromedel måste det vara lätt att navigera mellan de olika delarna, därför är innehållsförteckningen viktig. Här bör man kunna läsa de olika rubrikerna som en sammanfattning av innehållet. Fordrar ditt läromedel förkunskaper av något slag kan du starta med ett kapitel som repeterar och summerar dessa. Finns det en inledning som ger huvuddragen av det man får lära sig och vad nyttan är med det? Talar du någonstans om vad ditt syfte är med läromedlet? Ger du svar på frågan: What is in it for me? En prisbelönt lärobok Den förunderliga kroppen är en flerfaldigt prisbelönt, norsk, lexivisuell, lärobok, som är en utmärkt inspirationskälla för alla läromedelsförfattare. Attraktiv Byggd på 40 självständiga uppslag Ett tema per uppslag Ikoner gör det lätt att hitta Bild 1 2. Läroboken bör innehålla flera olika grafiska element. Bild 1 1. Ett uppslag ur Den förunderliga kroppen.

8 1-4 Lärobokens delar Lärobokens delar 1-5 Ingress I ingressen sätter du in det kommande kapitlet i sitt sammanhang. och ger en kort översikt så att eleven är väl förberedd att ta sig an stoffet. 3 Navigering - karta För att underrlätta navigeringen kan varje sida/uppslag informera om var man befinner sig. Det kan ske genom att använda kolumntitlar, kapitelsiffror, tumnagelbilder eller symboler. Siffror kan användas såsom vi har gjort här Små symboler kan användas i marginalen, här ett exempel från den förunderliga kroppen. Brödtext Lättläst och välstrukturerad text i överskådlig layout. Förtydliga kan man aldrig göra tillräckligt. För att ytterligare underlätta läsningen kan du rycka ut viss information ur den löpande texten och accentuera den genom att utnyttja annan bredd eller annat typsnitt. Uppställningar, punkteringar m m kan på så sätt markeras tydligare. Foton dokumenterar: så här ser det ut Teckningen förklarar: detta är de olika delarna, så här hänger det ihop, så fungerar det. Tabeller redovisar Diagram förtydligar Uppställningar poängterar Varje tabell, diagram och illustration ska självständigt informera och läsaren ska inte behöva leta i texten efter förklaringar. Läsanvisningar I bild 1-7 ger jag ett exempel på läsanvisning. Bild 1 3. Exempel från min Fasta tillståndets fysik med läsanvisningar. Övningar Ger eleven möjlighet att försöka bearbeta materialet själv AHA AHA-rutor ger nya oväntade erfarenheter. Här är tre exempel 1. Trädens rotsystem påverkar deras möjligheter att klara stormen ur SDS När vi sover arbetar kroppens olika delar. Bilden nedan ur den förunderliga kroppen. Marginalrutor Kan användas för kompletterande information. Exempel Genomarbetade exempel konkretiserar det sagda.

9 1-6 Lärobokens delar Involvera eleven och skapa aktivitet 1-7 Hur lång är en skäggsekund? Alla vet att skägget växer, men hur mycket? Uppskattningsvis 1 mm per dygn. På 1 sekund växer alltså skägget 10-3/(24*60*60) m = 10-8 m. Atomens storlek är m Härav kan vi dra slutsatsen att skägget växer med ungefär 100 atomlager per sekund. 3. Hur lång är en skäggsekund? En överslagsräkning i rutan ger att skägget växer med ungefär hundra atomlager i sekunden! Bild 1 5. Exempel på repitionsfrågor från min Fasta tillståndets fysik Ordförklaring och register Svåra ord och fakuttryck kan behöva förklaras i ett sakregister och registret underlättar letandet i boken. Typografi Typografins uppgift är att skapa lust att läsa. Bild 1 4. Exempel på sammanfattning från min Fasta tillståndets fysik Sammanfattningar hjälper minnet Med sammanställningar eller sammanfattningar kan du bidra till att skapa en struktur där detaljerna kan hängas upp. Repetitionsfrågor ökar inlärningen Det kan vara en god idé att avsluta varje kapitel med några repitionsfrågor för att hjälpa eleven att befästa sina nyvunna kunskaper. Det är inte säkert att eleverna ser skillnad mellan olika typografi, eftersom typografin inte ska synas bara märkas. Skillnaden i typografi kan uppfattas som att innehållet är mer eller mindre svårt. Involvera eleven och skapa aktivitet I läroboken kan man direkt tilltala eleven och be honom eller henne att utföra uppgifter. Mer och mer använder författare Internet för att få en dialog med eleverna. I distansutbildningen är det nödvändigt. Elevernas aktiviteter kan också ge många uppslag till förbättringar av läromedlet.

10 1-8 Språket några förhandspunkter, som kan utvecklas av Ingegerd Blomstrand Bild 1 6. Så här gör Lennart Björk och Ingegerd Blomstrand för att involvera eleven i Tänka, tala, skriva (Studentlitteratur). Språket några förhandspunkter, som kan utvecklas av Ingegerd Blomstrand Språkets funktioner i läromedel Att förmedla kunskaper Att förklara, utreda, undersöka, argumentera Att strukturera stoffet, ge överblick och fördjupning Att aktivera och utveckla tänkandet, nyfikenheten och studiekraften Att ge uppgifter Att stimulera, kommunicera och resonera med eleven Att vidga elevens eget språk = demokratiskt mål och bildningsmål ge eleven nya ord, termer, språkstrukturer, språkmönster vara språklig förebild. Språkliga brister som kan förekomma i läromedel Abstraktioner, klichéer, språkligt allmängods, som inte får konkret belysning eller förklaring Språket några förhandspunkter, som kan utvecklas av Ingegerd Blomstrand 1-9 Mångordighet Alltför långa ostrukturerade stycken eller alltför korta stycken med mellanrubriker som hejdar fördjupade tankeprocesser Snabba slutsatser, färdiga värderingar och summeringar som inte ger eleven chans att själv tänka, resonera och dra slutsatser. Språkligt otydliga anvisningar, oklart språk Alltför komplicerad meningsbyggnad (satsflätningar) och långsökta syftningsord Inställsamt språkbruk t.ex. tonårsspråk i stället för att gå språkligt halva vägen Vad kan göra framställningen klar, aktiverande och stimulerande Anpassning till målgrupp och syfte tex distansstudier, självstudier hjälp till invandrare och dyslektiker Tydligt, logiskt strukturerat språk: rubriker, stycken, sammanhang i hela texten, textbindning, meningsbyggnad, punktuppställningar, som hjälper elevernas tankeprocesser och studieteknik Olika sätt att skapa kontakt med eleven t ex du-form, frågor, uppmaningar, gärna en positiv grundton. (Författarens röst och närvaro i texten) Onödig pratighet ersätts med mer stringent framställning för att ge utrymme för konkreta exempel, argument etc. I vissa läromedel krävs faktatät text, i andra mer resonerande. Kan varieras med faktarutor Termer, när de behövs och som också förklaras och som kan kollas i sakregistret. Kultiverat, naturligt, begripligt, varierat språk ( ordval, stil, strukturer) som möter eleven halvvägs, som vidgar elevens språkliga kompetens och ger hjälp språkligt att själv lära ut något Använd ett konsekvent språkbruk Följer språknormer t ex SAOL och Svenska skrivregler. Gärna lediga former ska stället för skall men tveksamt om dom och liknande talspråksformer ska användas?

11 1-10 Morgondagens möjligheter för läroboken Kursiveringar, fetstil etc kan hjälpa eleven att hitta fokus men bör vara konsekvent Genomtänkt och konsekvent bruk av skiljetecken, t ex inte! i onödan. Några frågor att diskutera Hur bidrar språket i läromedel i olika ämnen till att eleverna klarar de språkkrav som Skolverket (och senare samhället, arbetsgivare och vidare studier) ställer? ( Alla är svensklärare ) Hur läser eleverna våra läromedel? Vilken forskning kring läromedel har gjorts och vart leder den? Vad betyder svensk skolideologi för språket i läromedel? Morgondagens möjligheter för läroboken I min ungdom fanns det flera böcker där bilderna redovisades längst bak som små konstverk som jag själv skulle förstå. Bildtexten var enkel: Plansch 1, Plansch 2 osv. Ibland förekom bilder insprängda i texten men deras uppgift var nog mest att skapa ett avbrott i den grå textmassan. För inte så länge sedan sattes texten i boken med blytyper medan bilderna krävde en dyr kliché. Stora upplagor krävdes för att få konkurrenskraftiga priser. Varje tryckeri hade endast ett fåtal olika typsnitt, där varje bokstav fanns som en blytyp. När offset tekniken kom kunde text och bild i en grafisk process överföras Bild 1 7. Cours d Analyse Infinitésimal med 11 figurer på 500 sidor Morgondagens möjligheter för läroboken 1-11 till tryckplåten, och extra kostnaden för bilder försvann. Det ledde till att lärobökerna blev rikt illustrerade på nästan varje sida. För läroboken blev detta ett paradigmskifte, det skulle vara bild på var eller varannan sida. När jag började mina matematikstudier på universitetet köpte jag en fransk lärobok som jag lät binda in. På framsidan stod det att boken innehöll 11 bilder på 500 sidor, bild 1-7. Det har gått 50 år och idag är alla läroböcker fyllda med bilder. Vi har insett bildens betydelse som kunskapsförmedlare. Nu är det möjligt att även arbeta med ljud och rörliga bilder. Hur länge ska det dröja innan vi redigerar bild, ljud och video på samma sätt som vi redigerar text idag. Allt för att göra läroboken till ett utmärkt instrument för inlärning och höja utbildningens kvalitet? En modern deckare kan tillåta sig siduppslag som i bild 1-8. Ingen elev skulle acceptera en sådan lärobok idag kom Fågelsång av Pedersen och Svensson, där man kunde läsa om de olika fåglarna och samtidigt lyssna till deras läten, bild 1-9. Självklart ökar inlärningen, när man samtidigt som man läser om lärkan kan lyssna till dess sång. Endera dagen kommer vi att se läromedel där text och film är integrerat, vilket kommer att leda till ett nytt paradigmskifte för läroboken. Filmen har en oöverträffad förmåga att locka, entusiasmera, förklara och fördjupa inlärningen. Bild 1 8. Lasermannen av Gellert amas, tryckt med 10 punkter text och 75 tecken på raden, ordentligt svårläst Bild 1 9. I fågelsång kan man både läsa om fåglarna och lyssna till deras sång. Printing-on-demand har utvecklats snabbt och lett till att man i dag i en maskin kan göra en bok med inlaga, omslag och

12 1-12 Vad säger eleverna? bindning och producera en enstaka bok till konkurenskraftiga priser. Boken behöver inte tryckas förrän ordern kommer. Detta öppnar nya möjligheter för läroboken. Vi behöver inte längre trycka i stora upplagor som lätt blir föråldrade. Den ständigt uppdaterade läroboken är möjlig! Under 2011 blev läsplattan en storsäljare och så många e-böcker lånades från biblioteken att deras ekonomi hotades och man begärde en ändring reglerna för av ersättningen. Än är inte de olika plattorna kompatibla med varandra, men det kommer säkert. Till min glädje ger den senaste versionen av layoutprogrammet InDesign möjligheter att infoga såväl ljud som video på sidorna och man kan publicera boken på såväl papper som för webben och läsplattan. Tyvärr kan papperssidorna ännu inte visa film. Den som vill skriva en lärobok idag behöver fundera grundligt på dessa nya möjligheter och hur det går att utnyttja dem konstruktivt för att skapa framtidens läromedel. Använder du en skrivmetod som gör det möjligt att inkludera ljud eller rörliga bilder? Tillåter ditt sätt att publicera flera alternativa möjligheter? Se till att de avtal du skriver inte omöjliggör för dig att i morgon fritt pröva något nytt. Konsultera SLFFs jurister! Vad säger eleverna? En bra lärobok Efter snart 11 års skolgång har jag stött på en hel del läroböcker genom åren, bra såväl som dåliga. När jag gick i fjärde klass hade vi en geografibok som var helt värdelös. Om vi hade läxa förstod vi ingenting för det var jättemånga svåra och främmande ord i texterna. Vår lärare fick översätta åt oss. En bra lärobok ska väl ändå inte vara så? Författarna ska ta reda på vem de ska skriva boken till och anpassa svårighetsgraden efter elevernas ålder. Man måste naturligtvis ha lättare böcker på mellanstadiet än på gymnasiet. Man ska kunna förstå vad som står skrivet och det ska vara lagom med fakta och inte som vår Naturkunskapsbok, där författarna försöker ta med mycket fakta på så liten plats Vad säger eleverna? 1-13 som möjligt. För den sakens skull ska det inte vara en massa babbel och svammel. Det är bra när en lärobok tar upp konkreta exempel om vanliga människor och deras problem. Jag tycker att en bok är bra för den har speciella faktarutor där all fakta står och de har även bra exempel. Det är även positivt när boken ser fin och tilltalande ut med bilder. Texten ska inte vara för tät för då blir det jobbigt att läsa. Jag tycker att lagom är bäst av allting. Finns det inledning som ger huvuddragen av det man får lära sig och vad nyttan är med det? Talar du någonstans om vad ditt syfte är? Får man en kortsammanfattning av vad läromedlet innehåller genom att läsa de olika kapitelrubrikerna? En handfull tips till en lärare från en elev Utan att ge sken av att jag är en hejare på läran om att få folk att förstå (didaktik, pedagogik eller vad den nu kan heta), så skulle jag vilja påsta att, konsten i att lära ut bra är att fånga elevernas intresse. Jag vill inte säga att man bör få dem intresserade, eftersom intresset säkert finns där redan. Det gäller bara att hindra det från att vandra iväg på annat håll. Därför skulle jag som elev vilja ge dig som lärare några råd, närmare bestämt fem stycken, om hur jag tror att du lättare skulle kunna nå ditt mål, nämligen att sprida det glödande fysikintresset omkring dig som frön för vinden. 1. Det första rådet är nog också det mest självklara. Vi tycker inte att fysik är roligt, om inte du gör det! Du måste visa att du älskar ditt ämne och på ett bra sätt föra över ditt intresse till oss. Engagemang hos dig leder nog oundvikligen till ett större engagemang hos oss också. 2. För det andra är det viktigt att låta oss veta att du inte själv är säker på hur du bäst lär ut. Visa tacksamhet om någon kommer med ett förslag till ett annat sätt att undervisa. Avfärda aldrig några förslag som oseriösa eller ogenomförbara, utan låt klassen vara med och diskutera. Ett dåligt förslag får nog inte gehör hos en särskilt stor del av eleverna, vi har ju dock en viss självbevarelsedrift

13 1-14 Vad säger eleverna? som ibland gör oss väldigt konservativa när det gäller undervisningen. 3. Du får inte vara rädd för att köra utanför de gamla vanliga spåren. Vi skulle också tycka om att kunna påverka vart färden går. Det är inte säkert att läroboken tar den bästa vägen genom fysikens värld. Ett konkret förslag som jag skulle vilja framföra under den här punkten är att du lär oss göra överslagsräkningar. Låt därför oss elever tala om vad vi vill veta och låt oss sedan tillsammans utifrån några utgångsvärden räkna på idéen. Det kan handla om allt ifrån att räkna ut om det verkligen blir jordbävning när en miljard kineser tar ett skutt, till att uppskatta trycket i solens centrum. Sådana uppgifter skulle du till och med kunna ha på något av dina ofta ganska trista prov. Det är ju en fördel, om inte proven ser ut som om de är tagna direkt ur läroboken, med lite omkastade siffror. 4. För det fjärde så borde du aldrig försöka hasta förbi något som vi inte har läst eller som inte ingår i kursen. Om du gör det, så kommer du att resten av lektionen att tala för döva öron. Flera av oss kommer då att sitta och fundera på vad det är vi har missat i resonemanget och när vi försöker klura ut det själva, eftersom alla andra verkar ha fattat det så går vi miste om fortsättningen. 5. Det femte rådet är ungefär nummer fyras motsats. Lägg inte ner en massa tid på att förklara sådant vi redan har förstått. Det är förstås litet svårt att veta vilka dessa saker är, främst eftersom det är så stor kunskapsspridning i klasserna. Du borde lita lite mer på att vi frågar dig eller vår granne när vi inte förstår en detalj. Det är också helt okej om du frågar oss om du behöver förklara den där grejen igen eller mer ingående. Då vågar nog även de blygaste tala om ifall de inte förstår. De vet ju då att du inte tycker att de självklart borde ha fattat.

14 Från manuskript 2 till färdig bok När boken är färdigbehandlad i Word är det dags att sprida den till fler genom att trycka den. Det kan vara lämpligt att fundera över detta innan man slutför arbetet i Word. Tre alternativ för tryckning Tryck själv med laserskrivare Detta är det billigaste alternativet och kan fungera väl med en upplaga mindre än 10 exemplar. Gör inlagan själv i A4-format och be om hjälp med inbindningen. En kopieringsfirma kan också erbjuda hjälp. Anlita kopieringsfirma Är upplagan i storleksordningen exemplar är det förmånligast att vända sig till en kopieringsfirma. Räkna med att priset blir omkring kr för en bok med 100 sidor. Priset per exemplar sjunker inte mycket vid större upplaga. För färgtryck kan du uppskatta kostnade till det fyrdubbla. Detta alternativ kräver oftast att du kan lämna ett helt färdigt tryckoriginal som pdf-fil. Hör med firman innan du sätter igång! Vänd dig till ett tryckeri Det traditionella tryckeriet kan bli förmånligt vid större upplagor. Startkostnaderna är stora men sedan ökar inte priset så mycket vid större upplaga. Ofta kan ett tryckeri ge betydligt mer hjälp med utformning av manus och inläggning av bilder. De har också ett större utbud av former för bindning.

15 2-2 Att tänka på inför tryckning Att tänka på inför tryckning Färg Räkna med att färgtryck blir 2-4 gånger så dyrt som svart/ vitt. För att hålla nere kostnaderna kan man fundera på att bara använda färg till omslaget och några få uppslag. Kontrollera med tryckaren! Copyright Om du vill använda andra bilder eller texter än dem du själv producerat måste du ha upphovsmannens tillstånd och kanske också ersätta honom. Ge också upphovsmannen erkänsla genom att ange varifrån du har hämtat materialet. Äras den som äras bör! Pliktexemplar Enligt lag är alla tryckerier i Sverige skyldiga att lämna 7 pliktexemplar till universitetsbiblioteken. Trycker du din bok i färre exemplar än 30 skall två av dessa skickas som pliktexemplar. Mer information om pliktexemplar finns att läsa på: Ge din bok ett ISBN-nummer Varje bok som ges ut bör ha ett ISBN-nummer (International Standard Book Number) för att entydigt identifiera boken över hela världen. Detta behövs dock inte om boken ges ut i en liten upplaga eller inte skall säljas offentligt. Ett ISBN-nummer kan kostnadsfritt rekvireras från Kungliga Biblioteket kb.se. ISBN-nummer identifierar en bok entydigt, från 2007 består det av 13 siffror. De första fem siffrorna är , vilket visar att det är en bok tryckt i Sverige nästa siffergrupp visar vem som gett ut boken och sista gruppen är ett löpnummer, slutsiffran är en kontrollsiffra. Streckkoden för ett ISBN-nummer kan man skapa med ett fritt program EAN-13 Barcode Generator, som kan hämtas på Lämna till tryck 2-3 Korrekturläsning Det är nästan hopplöst att själv korrekturläsa, man blir blind för sina egna fel. Ett tips är att lämna manuset till tre vänner de kommer nog inte att hitta samma fel. Kommentarer och feedback får bokens text att mogna. Även om man själv inte ser felen, gör läsaren troligen det och blir irriterad och undrar över hur tillförlitlig du är. Försäljning Räkna inte med att boken blir en större försäljningsframgång. Lämna till tryck Ta kontakt med tryckaren i god tid Som jag redan påpekat är det viktigt att ta kontakt med den som ska trycka boken redan på planeringsstadiet. Tryckeriet kan komma med uppgifter som får dig att tänka i nya banor. Begär offert på tryckjobbet En tryckare kan begära fyra gånger så mycket som en annan för att trycka samma bok så det är viktigt att begära offert från flera olika företag. Vid offertförfrågan bör du lämna på följande uppgifter: Uppgifter för offertförfrågan 1. Titel: 2. Författare: 3. Förlag: Original: Pdf-filer 4. Format: (bredd x höjd) i mm 5. Omfång: i sidor 6. Upplaga: antal exemplar inklusive pliktexemplar 7. Tryck inlaga: Svart/vit eller Färg 8. Pappersvikt i inlaga 9. Tryck på omslag: Svart/Färg 10. Pappersvikt i omslag? Färg?

16 2-4 Gör en budget 11. Bindning Mjuk band, Pärm bok, Häfte 12. Bindning: Limhäftning; Trådhäftning; Klamring; Spiralbindning 13. Leveransvillkor, kostnad, leveransdatum och leveransadress Begär provtryck Innan din upplaga trycks bör du begära ett provtryck på bokens inlaga, för att få se hur den kommer att se ut, med möjligheten att göra ändringar i sista minuten. På det viset blir du inte överraskad när hela upplagan levereras. Gör en budget För att göra en uppskattning av konsekvenserna för din ekonomi är det bra att redan nu göra en preliminär budget för ditt projekt. Sedan får du revidera den efterhand som du vet mer. Inkomster Försäljning Börja med att göra en försiktig uppskattning av försäljningen. Hur många potentiella köpare finns det? Hur många av dessa kommer att köpa boken? Hur många exemplar kan biblioteken tänkas köpa in? Prata med andra författare. Utifrån dessa uppgifter kan du uppskatta en upplaga, Räkna inte med att ha för stort lager. Bokens pris Tyvärr har bokens pris inte något samband med hur stot arbete du har lagt ner eller dina nedlagda kostnader. Bokens pris bestämms helt av vad kunden är villig att betala. Gå därför till boklådan och se på liknande böcker och deras pris. Detta ger dig en uppfattning om vad du kan ta betalt till slutkund. Här måste du vara konkurrenskraftig. Räkna med att du säljer 80% av den tryckta upplagan så har du nu möjlighet att beräkna de totala inkomster boken ger. Gör en budget 2-5 Kostnader Layout och formgivning Ersättning för bilder Lagerhållning Distribution och porto Marknadsföring Annonser i facktidskrifter och föreningsblad Bokrondellen Tryckning Hjälp för uppskattning av tryckkostnaden Det är helt nödvändigt att begära in offerter eftersom prissättningen varierar kraftigt. Kanske kan det vara en idé att trycka utomlands? För att du ska kunna göra en rimlig uppskattning finns här två uppskattningar. Självklart beror tryckkostnade på hur stor upplagan blir och om du väljer svart/vit eller färg, vilket också kan kombineras. Prata med tryckaren! Låt oss utgå från en inlaga med 96 sidor i A5, 80 g papper och omslag i 180 g papper Tryckkostnaden per exemplar för inlagan vid olika upplagor. 20 ex 100 ex 300 ex 1000 ex Kopiering svart/vit Kopiering färg Offset svart/vit Offset färg Till detta kommer bokbinderi Sadelhäftning: 4 kr/ex Limbindning: Limbindning + omslag 10 kr/ex Spiralbindning: 20 kr/ex Sedan finns det kanske också en startkostnad som tillkommer: 500 kr

17 2-6 Att ge ut på eget förlag Sätt att öka försäljningen Gör en egen hemsida Sänd till BTJ för recension Anmäl dig till Bokrondellen Dela ut marknadsförings exemplar gratis Att ge ut på eget förlag Från ide till utgivning Från manus till färdig bok Ekonomi Juridik Upphovsrätt Tryckerier ISBN Distribution Reklam och marknadsföring Lönar det sig?

18 Att skriva är att berätta och 3 dela med sig av kunskap Att berätta är en svår konst. Som en dirigent ska du få text, bilder och form att samverka med varandra till en njutningsfylld upplevelse. Det kräver övning och repetition. Egentligen kan du det mesta redan. När du har eleven framför dig vet du mer eller mindre omedvetet hur du ska spela på berättandets strängar. Men när du ska skriva glömmer du lätt både vem som är läsare och att stämma instrumenten. Skrivandets instrument är texten, bilderna och formen. Självklart måste du också veta vem du ska spela för och varför. Det är läsarens behov och intressen som bestämmer hur och vad du ska skriva. Försök att sätta dig in i hans situation. Byt stol med honom! Vilka förutsättningar har han att förstå din text? Varför ska läsaren ta del av din text? Och vad tror du lockar honom att göra det? Ett bra sätt att försöka sätta sig in i vad läsaren tycker är intressant är att göra en lista på frågor som han eller hon kan tänkas ställa. Svaren på frågorna kan bli en viktig del av texten. Det gäller alltså för dig att välja ut just det som eleverna är mest intresserad av och det de behöver veta. Läsarna har varierande kunskaper i ämnet. Det blir för det mesta bara brottstycken av din kunskap. Svaren på frågorna kan vara stommen till boken. Förutom bilderna är innehållsförteckningen det första en läsare kastar blickarna på i en bok. Därför lönar det sig att lägga ner omsorg på utarbetandet av rubrikerna så att läsaren redan på ett tidigt stadium får en klar uppfattning om innehållet. En läsarvänlig idé är att utforma rubrikerna som satser eller satsfragment så att de

19 3-2 Gör texten aptitlig! bildar en sammanfattning. Aktiva verb i rubrikerna ger liv åt framställningen. Det är i sista hand läsaren som avgör hur långt han läser, även om du kan påverka honom en hel del. Emellertid hjälper det inte att du skriver att något är viktigt. Läsaren måste själv nå den insikten. Annars känner han sig lurad och blir benägen att slänga dina framtida texter i papperskorgen. Kommunikationen måste alltid ske på läsarens villkor. Du har ansvaret att skriva så att budskapet går fram. Tänk på eleverna när du skriver! Börja med det viktigaste! Den läsare som får vänta länge på något intressant läser inte texten till slut. Rubriker, bilder och ingress är det som ska locka till läsning. Det lönar sig att lägga ner arbete på dem. Texten ska stimulera fantasin. Illustrera med exempel, använd gärna liknelser och var konkret. Aktivera eleven med övningsuppgifter! Gör texten aptitlig! En välstrukturerad text ger läsaren en möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om innehållet. Den ger honom möjlighet att sovra och plocka ut det han vill veta mer om. Den ger också ett stöd för minnet. I texten arbetar du med rubrik, ingress och brödtext (löpande text). Till det kommer bilder, tabeller, formler, textrutor av olika slag t ex faktarutor. Skriv kort, klart och konkret! I offentliga utredningar möter man ofta långa och komplicerade meningar. Tom orden har förlängts med extra skrytfenor. Texten har också gjorts opersonlig genom att betydelsebärande verb har ersatts med intetsägande. Det gör inte texten mera lättläst. Gör texten aptitlig! 3-3 Tabell 3-1. Förslag till enklare text Skriv utreda utreda miljöns betydelse mycket t ex nu medan några har studerat jag tror snart istället för genomföra utredningsarbete verkställa utredning om olika miljöfaktorers betydelse en avsevärd mängd fakta ett exempel på detta förhållande är att vid nuvarande tidpunkt under tiden som i ett antal fall har ägnat sig åt studiet av enligt mitt sätt att se är det inte motiverat att anta i en inte alltför avlägsen framtid Du ska också undvika formuleringar som indirekt avslöjar lättja och okunnighet. Det är ett välkänt faktum att... betyder i klartext att du inte brytt dig om att ta reda på källan. Det är klar att mycket ytterligare utredningsarbete noggrant måste genomföras innan en fullständig förståelse kan erhållas talar om för läsaren att du egentligen inte förstår. Du får en begripligare text om du går från det enkla till det svåra från det kända till det okända från det konkreta till det abstrakta Du får gärna vara personlig Du får skriva jag... Texten blir intressantare om den speglar ditt sätt att uttrycka dig så att dina bekanta känner igen dig. Texten blir mer engagerande med aktiva verb som markerar att något är på gång. Undvik passiv form! Vissa verb används så ofta att de förlorat sin kraft t.ex. vara, ha, kunna, använda. Med aktiva verb blir meningarna ofta kortare.

20 3-4 Tre sätt att förtydliga Styckeindelning Texten delas i olika stycken, där varje stycke beskriver en tankekedja. Styckena ska logiskt följa på varandra, men ett nytt stycke bör inte direkt syfta på det föregående utan vara självständigt. Om ett stycke verkar vara isolerat ska du nog tänka om. Ofta börjar en skribent ett nytt stycke mer eller mindre slumpartat, vilket gör läsningen mindre njutbar och samtidigt försvårar tolkningen. En ogenomtänkt och inkonsekvent indelning i stycken gör texten rörig. En text utan indelning i stycken blir onjutbar, jämför bilden på sid. n Att berätta begripligt är att berätta i bild och text 3-5 Närmaste tennisboll ute i rymden, den gula stjärnan Alfa Centauri, finns i denna skala på avståndet 160 svenska mil. Att leta efter en jordliknande planet kring Alfa Centauri är alltså detsamma som att stå i Malmö och med teleskop söka efter ett sandkorn i Norrland! Förtydliga med bild I många fall är en bild lättare att tolka än en text. Så här förtydligar Åke Hallgren sitt budskap. Börja ett nytt stycke när du för in en ny tanke och utvecklar den! Hänger det nya stycket ihop med det föregående eller står i kontrast till det vinner framställningen i klarhet om du binder ihop dem med ord som alltså, dessutom, därför, eller signalerar motsats med ord som dock, visserligen, emellertid. En tanke en mening En tankekedja ett stycke Huvudregeln är enkel: Håll samman det som hör ihop! Så hjälper du läsaren att minnas det. Tre sätt att förtydliga Jordens ekvatorsradie = 6378,17 km Jordens medelavstånd från solen = 1, m (= 1 AE) Solens radie = 6, m Plutos medelavstånd från solen = 5, m Förtydliga med faktaruta I en särskild ruta i texten eller marginalen kan du samla t.ex. sifferuppgifter så att de inte stör läsningen: Förtydliga med jämförelse Åke Hallgren presenterar i Liv och död i universum (1981 s. 165) en åskådlig liknelse när han beskriver en skalmodell av rymden: Den bästa uppfattningen om avstånden får man i en skalmodell. Om solen är stor som en tennisboll blir jorden stor som ett sandkorn och snurrar cirka sex meter från solen. Det ännu mindre sandkornet Pluto, den yttersta planeten, hittar vi då 240 meter från tennisbollen solen. Bild 3 1. Storleksförhållanden i solsystemet Att berätta begripligt är att berätta i bild och text Bilder tillhör det första eleven uppmärksammar. Därför bör du också redan från början tänka på hur din text kan illustreras. Bilderna väljs f ör sitt syfte, nämligen att poängtera eller ytterligare förklara viktiga delar av budskapet. En osmältbar text blir inte lättare att komma ihåg för att den lättas upp av bilder, snarare tvärtom. Text och bild ska höra ihop och förstärka varandra. Bilder påverkar kraftigt vad vi minns av en text. Bildtexten är minst lika viktig som bilden. Den bör ge något mer än bilden enbart. Den ska kunna läsas separat och ända

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs InDesign CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe InDesign CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Forts). Kopiera filerna till lämplig

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1 Innehåll Att skriva läsligt och läsbart... 3 Läsligt... 3 Tre sätt att förtydliga... 4 Läsbart... 5 Skriv kort, klart och konkret!... 7 Korrekt... 9 Att skriva med dator... 10 Sidans utformning... 10 Texten...

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Några tips och tankeställare om Studieteknik

Några tips och tankeställare om Studieteknik Några tips och tankeställare om Studieteknik Huvuddelen hämtat från: Ingmar Andersson Ingmar.andersson@oviknet.com telefon: 0660-58434 och 070-6368751 adress: Murarvägen 12, 891 77 Järved Alla har vi olika

Läs mer

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Färgblind Tritanopi/tritanomali, blått Protanopi/protanomali, röd Deuteranopi/deuteranomali, grönt Röd-grön vanligast Gul-blå ovanlig Mycket ovanligt,

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kom igång med Disgen 6

Kom igång med Disgen 6 Kom igång med Disgen 6 Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se www.kj2.se/dskimd Läs mer om 10. Antavla med foton 11. Säkerhetskopiering Kontrollera Disgens uppgifter

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Bilderbok. Digitalt Skapande Lärare: Lars Linell 8 januari 2015 Övning i Photoshop CS6

DIGITALT SKAPANDE. Bilderbok. Digitalt Skapande Lärare: Lars Linell 8 januari 2015 Övning i Photoshop CS6 Bilderbok Digitalt Skapande Lärare: Lars Linell 8 januari 2015 Övning i Photoshop CS6 ARBETSGÅNG I INDESIGN 1. Uppgift Gör en bilderbok med ett särskilt tema t ex ett fotoalbum, sagobok, om solsystemet

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket).

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket). IT-Caf Café - Vårprogram 2013 Här är r närmaste n övningarna Månd 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p i kontorspaket).

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Lägg till ny artikel. När du har fyllt i och sparat de obligatoriska uppgifterna markerade med * kan du fylla i resten av informationen

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer