Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP)"

Transkript

1 ditt & mitt MÖLNDAL Information från Mölndals stad www. December :a versionen Ledare Håkan Ahlström Stadsdirektör Byggkranar i staden är ett gott tecken Våren 2014 gjorde Mölndals stad en marknadsundersökning. Vi frågade tusen Mölndalsbor hur de uppfattar att det är att bo och leva i Mölndal. En majoritet av de tillfrågade lyfte fram vårt läge nära Göteborg som en av våra största och mest uppskattade tillgångar. Svaret är både klokt och glädjande, om ni frågar mig. Det betyder att vi är ett attraktivt alternativ när man ser sig om efter en plats där det är bra att bo eller placera sitt företag. På många platser ser vi nu byggkranar, ett tydligt tecken på att man anser det värdefullt att satsa på och investera i Mölndals utveckling. Därmed skapas också en god och stabil grund för att vi ska kunna leverera bra kommunal service av hög kvalitet. Vi får en positiv spiral som består av attraktivt läge, bra och utvecklat boende, ett starkt näringsliv och en modern och utvecklad kommunal organisation. Som stadsdirektör är jag glad och stolt över att få vara en del av arbetet med att skapa ett efterfrågat, vänligt och väl fungerande samhälle. Mölndals politiska ledning Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP) Mandatfördelning Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Mandatfördelning för perioden ser ut så här: Socialdemokraterna 18 Moderata samlingspartiet 14 Miljöpartiet de gröna 7 Folkpartiet 6 Sverigedemokraterna 6 Vänsterpartiet 4 Kristdemokraterna 3 Centerpartiet 3 Fem kommunalråd I Mölndal arbetar fem politiker på heltid. De är alla kommunalråd och har sina arbetsplatser i Mölndals stadshus. Marie Östh Karlsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. De andra kommunalråden är Stefan Gustafsson (S), Ulrika Frick (MP), Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (FP). Tillsammans utgör de kommunstyrelsens arbetsutskott. Så styrs Mölndal I Mölndal har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gemensam majoritet. I opposition är Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Även Sverigedemokraterna är representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är högsta beslutande instans. Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens verksamheter. Ordförande i kommunfullmäktige är Sven-Ove Johansson (S). Häng med i politiken Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och du är välkommen att följa mötet från åskådarläktaren i stadshuset. Mötet direktsänds också i webbradio och närradion 90,7 Mhz. Du kan även lyssna i efterhand. Tid och plats annonseras i pressen och på. Protokoll och handlingar finns också på samt i Informationscentralen i stadshuset och på biblioteken.

2 Marie tror på dialog och öppenhet Marie Östh Karlsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Hon är den första kvinnan någonsin på den posten i Mölndal. Det är en stor utmaning för mig personligen och ett förtroende som jag är stolt över att ha fått, säger hon. Samtidigt är det fantastiskt roligt att kunna visa att Mölndal är en stad där det finns kvinnor i politiskt viktiga positioner. Mölndals stad är mitt i en period då mycket händer. Utveckling av innerstaden är en viktig del i utvecklingen av Mölndals stadskärna som så småningom kommer bestå av Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn. Känslan inför framtiden är bra, säger kommunalråd Marie Östh Karlsson. Det byggs mycket, nya stadsdelar växer fram och vi har en välskött ekonomi att möta framtiden med. I Mölndal Vision 2022 står det att det vi ska vara fler än Mölndalsbor Vi satsar på en hållbar utveckling där miljöfrågorna får ta en självklar plats i planeringen. Marie Östh Karlsson tror på dialog och öppenhet i de politiska leden, lika viktig är dialogen med medborgarna. Medborgardialog är en förutsättning för det demokratiska samhället, säger hon. Vi jobbar kontinuerligt med att bli bättre. Våra digitala medier är viktiga kanaler i demokratiprocessen, vi tänker också på tillgängligheten. Det ska vara enkelt att nå oss politiker. Det är vi skyldiga medborgarna som har röstat på oss i kommunvalet. Den nya majoriteten i kommunfullmäktige består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Den första stora utmaningen har varit att ta fram en programförklaring som de fyra partierna kan stå bakom. Med utgångspunkt från visionen har vi lagt ett program och en gemensam politisk plattform. Vi har flera konkreta förslag som känns viktiga att ta tag i omgående. Stadens budget som kommunfullmäktige beslutat är vårt styrinstrument. Marie Östh Karlsson fortsätter: - Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer blir verklighet redan våren Skolpengen ska vara solidarisk och ges utifrån behov. Barngrupperna i förskolorna ska minska. Vård och omsorgssektorn vill vi titta närmare på innan vi fattar några beslut. Vi är överens om att satsa på det friska hos människor, både unga och gamla. Alla har rätt till ett bra boende och en meningsfull fritid, det gynnar hälsan på ett positivt sätt. Ett av de tre fokusområdena i visionen lyder En hållbar stad där vi växer och mår bra. Det vill vi bidra till genom att stärka våra barn från grunden och bygga välfärd för framtiden. Mölndal Vision 2022 Det är våra folkvalda politiker och deras beslut som styr arbetet i stadens alla verksamheter. Mölndal Vision 2022 innehåller tre fokusområden som ligger till grund för elva övergripande mål som beslutats av kommunfullmäktige. En modig stad med tydlig historia Mölndal förstärker västsverige En hållbar stad där vi växer och mår bra Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Marie Östh Karlsson (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Mölndal. Visionen antogs av kommunfullmäktige 18 september Läs mer om Mölndal Vision 2022 och kommunfullmäktiges mål på hemsidan www.

3 Pengarna i staden Kommunalskatten bestäms av politikerna i kommunfullmäktige. Där bestäms också hur pengarna ska fördelas. Varje hundralapp som du betalar i skatt till Mölndals stad under 2015 planeras att användas på följande sätt: Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar 29 kr 29% 13% Grundskola, fritidshem, särskola och kulturskola samt gymnasieskola, vuxenutbildning och särvux 34 kr 8% 34% 4% 2% Planverksamhet, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst 2 kr Mölndals stads främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket medborgarna ska betala i skatt. Under 2015 betalar de som bor i Mölndal 31,74 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt, varav 20,26 kronor till Mölndals stad och 11,48 kronor till Västra Götalandsregionen. Staden har andra viktiga inkomstkällor till exempel statsbidrag. En del statliga bidrag kan staden själv bestämma över andra är direkt riktade till exempelvis skolan. Det finns dessutom ett system för inkomst- och kostnadsutjämning, som syftar till att kommunerna ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett sådana givna förutsättningar som befolkningens ålder och inkomstnivåer. Mölndals stad tar betalt för vissa ditt & mitt MÖLNDAL 4% 6% Förskola, pedagogisk omsorg 13 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 8 kr Gator, vägar, parker samt kollektivtrafik 4 kr Övrigt 6 kr Bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet 4 kr tjänster, till exempel finansieras vatten och avlopp samt avfallshanteringen helt med avgifter. För de flesta övriga verksamheter är avgifterna endast en mycket liten del av finansieringen och många av dem finansieras helt med skatt och statsbidrag. Hur används pengarna? Ungefär kronor per invånare används varje år till att ge kommunal service, vilket motsvarar cirka fyra miljarder kronor. Över hälften av detta är personalkostnader. Andra stora poster är lokalkostnader, drift och underhåll av fastigheter, köp av tjänster och verksamhet, bidrag till föreningar med mera. Exempel på verksamheter som staden köper är räddningstjänst och gymnasieplatser. Staden investerar Hur mycket staden investerar varierar kraftigt mellan åren, under senare år i storleksordningen miljoner kronor. Huvuddelen avser nybyggnation, om- och tillbyggnader av till exempel förskolor, skolor, gator, vatten- och avloppsledningar samt idrottsanläggningar. Eveline Stomvall är ekonomichef i Mölndals stad, hon säger: Mölndal har haft en stabil finansiell utveckling och har en god ekonomi. Det är ett gynnsamt utgångsläge inför kommande år då både Mölndal och kommunsektorn i allmänhet, står inför utmaningar i form av ökade investeringsbehov och ökat behov av kommunal service till följd av demografiska förändringar. Genom att hålla greppet om ekonomin skapas förutsättningar för en god kommunal service både nu och i framtiden. En god ekonomi är inte ett mål i sig, men det är ett medel för att nå de mål man har satt upp. Utgiven av Mölndals stad. Ansvarig utgivare: Anna Hiller, Kontakt: Mölndals stad, MÖLNDAL, Text och bild (där inte annat anges): Sonja Skäär, Formgivning: Kommunikationsenheten, Mölndals stad. Tryck: Göteborgstryckeriet ditt & mitt MÖLNDAL kommer ut med 4 nummer per året. www.

4 Kom Socialdemokraterna 18 mandat TOMAS ANGERVIK Montör RAYMOND CARLSSON Vaktmästare OVE DRÖSCHER ELPIDA GEORGITSI Undersköterska STEFAN GUSTAFSSON SOLVEIG HALLIN SVEN-OVE JOHANSSON Teamledare THERESE JOHANSSON Undersköterska PATRIK KARLSSON Politiker GUN KRISTIANSSON Fd gymnasielärare RALF LORENTZON Ingenjör RASHA RIAD SANDÉN Personlig handläggare BERNT A RUNBERG Kriminalvårdare telia.com ULLA-BRITT THOR Butiksbiträde KARIN VEDLIN Butikssäljare LENNART WALLENSÄTER Platschef MARIE ÖSTH KARLSSON PERNILLA ÖVERMARK Undersköterska Folkpartiet 6 mandat ELIN ANDERSSON Civilingenjör MARCUS CLAESSON DELARAM ESMAEILI Fritidsledare GLENN GRIMHAGE Säkerhetschef MARGARETA KRAKOWSKI Redovisningskonsult hotmail.com BERTIL LEVIN

5 munfullmäktiges ledamöter Moderata samlingspartiet 14 mandat JOHAN AHLSELL Verksamhetsledare GERHARD BENGTSSON Maskiningenjör HANS BERGFELT MARCUS EWERSTRAND Analytiker CARINA GUSTAFSSON Operativ chef KAJSA HAMNÉN Redovisningskonsult MERJEM MASLO Utvecklingsledare BENGT MÖNDELL Företagsekonom GABRIELA NILSSON Grafisk formgivare JOHANNA RANTSI Gymnasielärare MARIA RANTSI Socionom KRISTIAN VRAMSTEN Ekonomichef KENNETH WALLIN Ingenjör ARNE WOXLIN Advokat Sverigedemokraterna 6 mandat PETER BJELLHEIM Företagare TOBIAS HELLSTRÖM Art director FREDRIK MELLBIN Civilingenjör ILONA MICHALOWSKI Läkare JOEL OLSSON Driftassistent ERIK ROSSI Programmerare

6 2018 Miljöpartiet de gröna 7 mandat ANNIKA BJERRHEDE Socionom MY BLOMGREN Socialsekreterare RASMUS DRAKLANDER Stödpedagog ULRIKA FRICK KADER HAMAKARIM Behandlingsassistent ULLA-CARIN MOBERG Kommunikationschef JENNIE RODIN Energiingenjör Kristdemokraterna 3 mandat Vänsterpartiet 4 mandat PETER BERG JOHNSON Politiker ANDERS KARLSSON Gymnasielärare ROSE-MARIE SJÖHOLM Sjuksköterska vgregion.se MARIE LINDQVIST Habiliteringsassistent gmail.com ÅKE NISES Verkstadsarbetare Centerpartiet 3 mandat ANA MARIA STUPARICH Förskollärare JESSICA WETTERLING Stödassistent gmail.com INGEMAR JOHANSSON Småföretagare MARIA MARTINI Hälsovetare ERIC NILSSON Biståndshandläggare

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna SOLNANYTT Mars 2015 till dig som bor i Solna Festivalyra i stan! Startskott för utveckling av Hagalund Lagardère tar över driften av Fortsatta satsningar på förskola och skola KRÖNIKA När jag skriver dessa

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer