Västernorrland Verkstadsindustri Metallindustri Gruvbaserad industri Övrig industriustri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri"

Transkript

1 Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri Verkstadsindustri Metallindustri Gruvbaserad industri Övrig industriustri Totalt Antal industrisysselsatta kr per industrisysselsatt kr per industrisysselsatt Jämfört med riket

2 Näringslivet i Norrland består av nationellt sett betydelsefulla kluster Tå äll- Fjällturism Gä BARENTSREGIONEN RYMDCENTRUM M EU:s viktigaste Pajala Mittskandia - året runt Fjällturism Sorsele Storuman Vilhelmina ö Lycksele ö Älvsbyn Övertorneå Överkalix å Piteå Skellefteå Kalix Bottenviksbågen och"rajalla" Haparanda Fjällturism Åre Mittnorden Ö Berg Härjedalen Dorot rotea Strömsund Krokom Ånge Ljusdal Brä sele Sollefteå Vind deln Kramfo fors Mittnorden Hu udiksvall Sö öderhamn Ume å Örnsköldsvik Kvarken regionalt centrum/ stödjepunkt turism verkstadsindustri biltest träindustri IT biobränsle massa och papper Klustersamverkan turism gruv/mineral/metall verkstadsindustri biltest biobränsle massaråvara

3 Gruvproduktionen i Sverige i såväl nuvarande som planerade gruvor är koncentrerad till de två nordligaste länen (källa: SGU). Kirunavaara Malmberget Aitik Storliden Ersmarksberget Maurliden Kristineberg Åkerberg Svartliden Björkdal Petiknäs Fäboliden Renström Garpenberg Norra Garpenberg odalfält Zinkgruvan Aktiva gruvor 2001 Brytning av malm, totalt Mton 35 17,5 3,5 Planerad/nyligen startad gruva

4 Sverige är EUs främsta gruvnation (källa Svenska Gruvföreningen) Sveriges gruvproduktion 2002 Metall Produktion Del av EU15:s produktion (EU25) (EU27) Järn Silver Guld Bly Koppar Zink 20,3 Mton 320,8 ton 5,8 ton ton ton ton 91,8% 62,2% 33,3% 33,2% 44,0% 22,7% 88% 18% 29% 25% 11% 19% 87% 18% 29% 21% 9% 18%

5 Virkesproduktionen i Norrland utgör grunden för de höga produktionsvärdena i kustens industrier. Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri MSEK MSEK 6 00 MSEK Produktionsvärde per kommun Skattade kommunala värden Årlig skogsproduktion 200 MSEK 100 MSEK

6 1,66 Mkr 1,94 Mkr 1,70 Mkr 1,94 Mkr 1,98 Mkr Industriellt produktionsvärde per industrisysselsatt 2001 Mer än 2,10 Mkr 1,90-2,10 Mkr 1,80-1,90 Mkr 1,60-1,80 Mkr Mindre än 1,60 Mkr Norrlands har samma genomsnitt som riket, 1,85 Mkr per industrisysselsatt

7 kr kr kr kr kr Industriellt förädlingsvärde per industrisysselsatt 2001 Mer än kr kr kr kr Mindre än kr Norrlands har samma genomsnitt som riket, kr per industrisysselsatt

8 Bruttoregionalprodukt per län i löpande priser (källa SCB). BRP Sysselsatt BRP per Index (riket=100) Län Mkr dagbefolkn sysselsatt 2001 Stockholm Västernorrland Skåne Uppsala Norrbotten Västra Götaland Västmanland Halland Dalarna Värmland Östergötland Kalmar Kronoberg Blekinge Jönköping Södermanland Jämtland Örebro Gävleborg Västerbotten Gotland Norrlandslänen Riket

9 Exportomsättning per år i Norrland. Norrlands tillväxt ligger på samma nivå som rikets. (IT-bubblan i Norrland sprack år 2000.) Exportomsättning per år i Sverige. (IT-bubblan i Sverige sprack ) 100 Mdr kr 800 Mdr kr 80 IT IT ÖVRIG INDUSTRI ÖVRIG INDUSTRI

10 Sveriges exportvärde i tillverknings- och mineralutvinningsindustrin efter varu-sni års värden uppräknade till 2002 års nivå med produktionsprisindex. (Källa: SCB) Gruvor och mineralutvinningsindustri Livsmedels-, dryckesvaruoch tobaksindustri Textil-, beklädnads-, läderoch lädervaruindustri Trävaruindustri Massa-, pappers-, pappersvaruoch grafisk industri samt förlag Kemisk ind, raff petroleum och stenkolsprodukter Gummi- plastoch plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Metallverk och metallvaruindustri Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning Industri för eloch optikprodukter Transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Bruttoexport, miljarder kr

11 Exportomsättningen (bruttoexporten) åren 1989, 1993, 1997 och 2002 i Sveriges län fördelat på näringsgren. 1989, 1993 och 1997 uppräknade med produktionsprisindex till 2002 års värden Exportomsättning per län, miljoner kr km jord, skog jakt fiske mineralutvinning tillverkningsindustri energi och vatten, bygg handel, transport, finans mm offentlig sektor mm

12 2002 Exportomsättning per län, miljoner kr km jord, skog jakt fiske mineralutvinning tillverkningsindustri energi och vatten, bygg handel, transport, finans mm offentlig sektor mm

13 De importerade insatsvarornas andel av Produktionsvärdet. Bedömd andel grundas på äldre statistik från SNI 01 Jordbruk p 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% p SNI 02 SNI 05 SNI SNI SNI SNI 20 SNI SNI SNI 25 SNI 26 SNI 27 SNI 28 SNI 29 SNI SNI SNI Skogsbruk Fiske Gruvor och mineralutvinningsindustri Livsmedel-, dryckesvaruoch tobaksindustri Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri Trävaruindustri Massa-, pappers-, pappersvaruoch grafisk industri samt förlag Kemisk industri, raffinerade petroleum- och stenkolsprodukter Gummi-, plast- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Metallvaruindustrin Maskinindustrin ej ingående i SNI Industri för el- och optikprodukter Transportmedelsindustri Tillverkning av möbler, annan tillverkning och återvinning Andel 1985* Bedömd andel 2002 *) Källa: Input-Outputtabeller för Sverige 1985

14 Turismen i Sverige omsatte år 2002 mer än 160 miljarder kr. Det Norrländska turismnettot var i förhållande till övriga Sverige ca 1 miljard. Turismomsättning 2002, Mkr Nettovärde per invånare över kr kr kr kr kr under kr km

15 Turismnetto inklusive svenskars utlandsresor. Såväl Norrland som Sverige som helhet har negativt turismnetto, Norrland har dock ett mera fördelaktigt värde. Turistnetto, mkr Befolkning Netto/inv, kr Diff mot rikssnitt, kr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Sverige

16 Kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser, antal och säsongsvariation. Gästnätter 2002 och säsongsvariation Kiruna jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Luleå Skattat antal för kommuner med färre än 5 anläggningar Lycksele Åre Umeå Östersund Härjedalen Sundsvall Älvdalen (Idre) Malung (Sälen) Stockholm

17 Elkraftproduktion Vattenkraften stod 2001 för ca 49% avden totala elproduktionen medan kärnkraften stod för ca 45%. Totalt hade Sverige 2001 en nettoexport på ca 7,3 TWh elenergi. 42% av Sveriges elproduktion sker i Norrland Forsmark Elkraftproduktion per kommun 2001 Miljoner MWh Ringhals Oskarshamn 2 Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värmekraft Mottrycksanl Kraftvärme Barsebäck 2

18 Elkraftproduktion 2001 per invånare. I Norrland produceras mer än 3 gånger så mycket el per invånare som i hela Sverige. Befolkning 2001 Elproduktion, TWh MWh/ inv Diff mot riket, MWh/inv Gävleborg ,0 7,2-10,8 Västernorrland ,6 63,9 +45,9 Jämtland ,2 118,8 +100,8 Västerbotten ,8 62,0 +44 Norrbotten ,1 71,3 53,3 Norrland Sverige ,7 161,2 58,5 18,0 +40,5 -

19 Norrlands livsmedelsproduktion handlar ofta om småskalig, hantverksmässig förädling. Delikatesser från Norrland. Ostdisken i Ostens hus, Burträsk

20 Nettoexporten inklusive industri, elkraft, turism och jordbruk. Samtliga Norrlandslän ligger över rikssnittet Nettoexport 2002, kronor per sysselsatt Sverige Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland

21 Komplettering av nettoexporten. För alla Norrlandslän utom Jämtland har korrigeringen för turismen inneburit en reducering av värdet och för alla Norrlandslän utom Gävleborg har korrigeringen för elkraften inneburit en ökning av värdet. Industri inkl gruvor Turism Elkraft Jordbruk kr per sysselsatt Sverige Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

GEORANGE I BÖRJAN Medlemmar: 16 kommuner i AC och BD, ett landsting, SveMin, Boliden, m fl företag, Metall, SKB Projektfinansierat av EU, två länsstyrelser, SGU och näringsdepartementet Inriktning FoU-finansiering

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Regional systemanalys Dalarna

Regional systemanalys Dalarna Slutrapport 2008-10-01 Regional systemanalys Dalarna Innehåll 0 Sammanfattning... 4 1 Bakgrund... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...6 1.3 Organisation och process...7 2 Regionens roll och funktion - beskrivning

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer