Gilltuna där man följde traditionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gilltuna där man följde traditionen"

Transkript

1 Gilltuna där man följde traditionen Den första storskaligt undersökta tuna-gården Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås 1252 och 1356, Västmanland. SAU rapport 2014:4 Anneli Sundkvist & Susanna Eklund Med bidrag av Tony Engström Ytterligare bidrag: Elisabeth Almgren 1, Jennie Andersson 2, Ylva Bäckström, Ulf Celin, Anneli Ekblom 2, Marja Erikson 3, Jan-Henrik Fallgren 4, Michel Guinard 2, John Ljungkvist 2, Lena Sundin & Jonas Svensson Hennius

2 SAU rapporter 2014:4 ISBN ISSN SAU 2014 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica Upsaliensis Thunbergsvägen 5B, Uppsala TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens dnr och datum för tillstånd: SAU:s projektbeteckning: Gilltuna 3128 Uppdragsgivare: Västerås stad Belägenhet LANDSKAP: Västmanland LÄN: Västmanland KOMMUN: Västerås SOCKEN: Västerås stad (fd Lundby socken) FASTIGHET: Del av Västerås 2:34 FORNLÄMNING: Västerås 1252 och 1356 FASTIGHETSKARTBLAD: 11G 1h Lundby KOORDINATER: X , Y (RT90 2,5 gon V) HÖJD: m ö h Undersökningen TYP AV UNDERSÖKNING: Särskild arkeologisk undersökning UTFÖRANDETID I FÄLT: MASKINTID: 700 tim ARKEOLOGTID I FÄLT: 4174 tim UNDERSÖKT YTA: m 2 KOORDINATSYSTEM: RT90 2,5 gon V HÖJDSYSTEM: RH 2000 INMÄTNINGSSYSTEM: RTK-GPS Personal Projektledare: Tony Engström, fr o m 2011 Anneli Sundkvist, projektledare och rapportansvarig Biträdande projektledare: Anneli Sundkvist Övrig personal: Fredrik Andersson, Jennie Andersson, Kim Darmark, Susanna Eklund, Maja Hulthman, Ola Korpås, Mattias Landelius, Robin Lucas, Lena Sundin, Jonas Svensson Hennius och Fredrik Thölin Grävmaskinister: Anders Tresjö (Östanbro schakttjänst AB), Jonathan Eriksson (JE Rep o montage), Anders Hägg (Lindgrens Allservice). Arkivmaterial och fynd förvaras i SAU:s lokaler i väntan på beslut om fyndfördelning OMSLAGETS FRAMSIDA: Stavtärning i ben från romersk järnålder folkvandringstid. Foto: Anneli Sundkvist, SAU. OMSLAGETS BAKSIDA: Anneli Sundkvist och Fredrik Thölin på tunet i Gilltuna, september Foto av Susanna Eklund, SAU. ALLMÄNT KARTMATERIAL: Lantmäteriet Medgivande MS2007/04080 DIGITALA PLANER: Susanna Eklund, Tony Engström, Anneli Sundkvist, Jonas Svensson Hennius & Amanda Wuopio Institutionstillhörighet för bidragande författare utanför Societas Archaeologica Upsaliensis: 1) Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet 2) Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet 3) Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 4) Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen LEKTÖR: Åsa M Larsson & Jonas Wikborg GRAFISK FORM OCH LAYOUT: ord & form, Gudbrand Klæstad TRYCK: KPH Trycksaksbolaget AB, Uppsala

3 Bilagor 1. Anläggningslistor 2. Fyndlistor 3. Vedartsanalyser C-lista 5. Osteologisk databas 6. Arkeobotanik listor 7. Konserveringsrapporter 8. Blogginlägg 240 s a u r a ppo r t 2014:4

4 Bilaga 1. Anläggningslistor Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 307 Härd O regelbunden 0,8 0,24 0, , ,34 R A Ä Ugn O regelbunden 0,97 0,7 0, , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,55 0, , ,44 R A Ä Stolphål R undad 0,72 0,7 0, , ,41 R A Ä Brunn R undad 2,5 2,2 1, , ,46 R A Ä Grop R undad 1,83 1,63 0, , ,77 R A Ä Grop O val 2,95 2,25 0, , ,67 R A Ä Härd O val 1,84 1,3 0, , ,58 R A Ä Härd O val 2,28 1,4 0, , ,44 R A Ä Grop O val 0,9 0,36 0, ,53 R A Ä Kokgrop O val 1,25 0,8 0, , ,23 R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,11 R A Ä Härd R undad 0,9 0,9 0, , ,87 R A Ä Hus , ,68 R A Ä , ,96 R A Ä , ,54 R A Ä Härd O val 1,36 1,1 0, , ,86 R A Ä Grop O val 1,38 1,2 0, , ,61 R A Ä Hus , ,27 R A Ä Hus , ,17 R A Ä Hus , ,97 R A Ä Härd R undad 1,22 1,23 0, , ,53 R A Ä , ,08 R A Ä , ,33 R A Ä , ,23 R A Ä , ,2 R A Ä , ,96 R A Ä Utgår R undad 0,35 0, , ,98 R A Ä Grop O val 1,24 0,45 0, , ,65 R A Ä Kulturlager R A Ä Kulturlager R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,76 R A Ä Härd R undad 1,15 1,15 0, , ,07 R A Ä Stolphål R undad 0,16 0,16 0, , ,35 R A Ä Härd O val 1,9 1,4 0, , ,36 R A Ä Brunn R undad 1,8 1,8 1, , ,68 R A Ä , ,22 R A Ä Grop R undad 0,9 0,85 0, , ,65 R A Ä , ,37 R A Ä , ,22 R A Ä , ,94 R A Ä 1356 s a u r a ppo r t 2014:4 241

5 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,64 R A Ä , ,3 R A Ä , ,07 R A Ä , ,38 R A Ä , ,63 R A Ä , ,7 R A Ä Kokgrop R undad 1,1 1 0, , ,6 R A Ä Kokgrop R undad 1,1 1 0, , ,28 R A Ä Gropsystem O regelbunden , ,82 R A Ä , ,07 R A Ä , ,63 R A Ä Hus , ,84 R A Ä Hus , ,79 R A Ä Hus , ,57 R A Ä , ,22 R A Ä , ,25 R A Ä , ,76 R A Ä , ,69 R A Ä , ,58 R A Ä , ,63 R A Ä , ,47 R A Ä Härd R undad 1,2 1,2 0, , ,12 R A Ä , R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,55 0, , ,4 R A Ä Stolphål R undad 1 0,9 0, , ,82 R A Ä Lager O regelbunden , , ,73 R A Ä Härd O regelbunden 1,75 1,35 0, , ,15 R A Ä Brunn R undad 2,14 2,5 1, , ,83 R A Ä Grop R undad 1,52 1, , ,15 R A Ä Härd R undad 0,5 0,5 0, , ,12 R A Ä Brunn O val 5,5 4 2, , ,74 R A Ä , ,84 R A Ä , ,68 R A Ä Stolphål R undad 0,53 0,53 0, , ,13 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, ,75 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,91 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,14 Hus , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,36 0,36 0,13 Hus , ,53 R A Ä , ,49 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0,06 Hus , ,4 R A Ä Stolphål R undad 0,47 0,42 0,17 Hus , ,95 R A Ä Grop R undad 1 0,9 0, , ,7 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

6 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 2632 Stolphål R undad 0,45 0,45 0, , ,9 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0,11 Hus , ,84 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,24 0,15 Hus , ,24 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,27 0,15 Hus , ,26 R A Ä Stolphål R undad 0,43 0,42 0,16 Hus , ,51 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,37 0,15 Hus , ,83 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,44 0, , ,18 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0,08 Hus , ,78 R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,06 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0, , ,42 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0,07 Hus , ,16 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,07 Hägnad , ,63 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,16 Hägnad , ,25 R A Ä Pinnhål O val 0,37 0,32 0, , ,47 R A Ä Stolphål O val 0,45 0,37 0, , ,36 R A Ä Stolphål O val 0,24 0,2 0,04 Hägnad , ,06 R A Ä Utgår , ,85 R A Ä Stolphål R undad 0,1 0,1 0, , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0, , ,19 R A Ä Stolphål R undad 0,76 0,76 0,24 Hägnad , ,87 R A Ä Stolphål R undad 0,23 0,23 0,15 Hägnad , ,7 R A Ä Stolphål R undad 0,21 0,21 0,17 Hägnad , ,38 R A Ä Stolphål R undad 0,18 0,18 0,06 Hägnad , ,9 R A Ä Stolphål O val 0,47 0,3 0,28 Hägnad , ,74 R A Ä , ,01 R A Ä Stolphål O val 0,42 0,42 0, , ,54 R A Ä Grop O regelbunden 0,93 0,38 0, , ,51 R A Ä Härd R undad 0,6 0,6 0, , ,04 R A Ä Stolphål O val 0,26 0,22 0,08 Hägnad , ,4 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0, , ,51 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,98 R A Ä Utgår , ,18 R A Ä Härd O regelbunden 0,93 0,85 0, , ,57 R A Ä Härd R undad 0,86 0,78 0, , ,67 R A Ä Härd O val 1,55 1,47 0, , ,47 R A Ä , ,04 R A Ä Grop R undad 0,9 0,4 0, , ,09 R A Ä Stolphål R undad 0,8 0,45 0, , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,22 0,22 0,04 Hägnad , ,04 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,24 0,08 Hägnad , ,72 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0, , R A Ä Grop O regelbunden 0,8 0,9 0,16 Hägnad , ,7 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 243

7 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 3077 Härd R undad 0,97 0,97 0, , ,58 R A Ä Stolphål O val 0,22 0,17 0, , ,4 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0, , ,93 R A Ä Grop O val 1,05 0,8 0, , ,08 R A Ä Stolphål R undad 0,22 0,22 0, , ,5 R A Ä Utgår , ,02 R A Ä Stolphål R undad 0,12 0,12 0, , ,24 R A Ä Stolphål R undad 0,23 0,22 0, , ,11 R A Ä Utgår , ,31 R A Ä Härd R undad 0,86 0,86 0, , ,04 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,8 R A Ä , ,19 R A Ä , ,68 R A Ä , ,27 R A Ä , ,45 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0, , ,6 R A Ä Stolphål O val 0,4 0,3 0,13 Hägnad , ,49 R A Ä Grop O val 0,75 0,48 0,09 Hägnad , ,25 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0,1 Hägnad , ,19 R A Ä Stolphål O val 0,4 0,3 0, , ,57 R A Ä Stolphål R undad 0,24 0,24 0, , ,63 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0, , ,12 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0, , ,13 R A Ä , ,01 R A Ä Härd O val 0,9 0,7 0, , ,8 R A Ä Grop R undad 0,9 0, , ,13 R A Ä Härd O val 0,62 1,4 0, , ,01 R A Ä Utgår R undad 0,6 0, , ,42 R A Ä , ,48 R A Ä Härd R undad 2,05 1,65 0, , ,46 R A Ä Stolphål R undad 0,58 0,42 0, , ,17 R A Ä Stolphål R undad 0,41 0,41 0, , ,28 R A Ä Stolphål R undad 0,49 0,46 0, , ,52 R A Ä Härd R undad 0,76 0,76 0, , ,18 R A Ä Härd O val 0,8 0,6 0, , ,55 R A Ä Stolphål 0,2 0 0, , ,87 R A Ä Stolphål 0,12 0 0, , ,92 R A Ä , ,93 R A Ä Stolphål R undad 0,38 0,34 0, , ,93 R A Ä Pinnhål R undad 0,08 0,06 0, , ,58 R A Ä Härd R undad 0,76 0,62 0, , ,24 R A Ä Grop O val 1,06 0,65 0, , ,98 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

8 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,93 R A Ä Härd , ,22 R A Ä Härd R undad 0,6 0,6 0, , ,43 R A Ä Kokgrop O val 2,2 1,78 0, , ,06 R A Ä Brunn R undad 3,6 3,2 2, , ,53 R A Ä Härd R undad 0,98 0,62 0, , ,5 R A Ä , ,36 R A Ä Stolphål R undad 0,44 0,4 0, , ,24 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,44 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,91 R A Ä Utgår , ,86 R A Ä , ,43 R A Ä Stolphål 0,74 0,4 0, , ,9 R A Ä Stolphål O val 0,25 0,16 0, , ,25 R A Ä Stolphål O val 0,85 0,7 0, , ,52 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0, , ,35 R A Ä Stolphål R undad 0,65 0,65 0, , R A Ä Stolphål O val 0,35 0,26 0, , ,13 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,15 R A Ä Stolphål R undad 0,74 0,7 0, , ,44 R A Ä , ,41 R A Ä Härd , ,05 R A Ä , ,38 R A Ä , ,61 R A Ä , ,28 R A Ä , ,2 R A Ä , ,33 R A Ä Grop O val 1 0,7 0, , ,21 R A Ä Stolphål O val 0,5 0,34 0, , ,63 R A Ä , ,18 R A Ä , ,17 R A Ä Grop 2,5 1,7 0, , ,85 R A Ä Grop R undad 1,44 1,03 0, , ,35 R A Ä Brunn R undad 1,7 1,26 1, , ,63 R A Ä , ,17 R A Ä Hägnad , ,71 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,27 0, , ,66 R A Ä , ,53 R A Ä Pinnhål R undad 0,06 0,06 0, , ,72 R A Ä Hägnad , ,16 R A Ä Stolphål O val 0,24 0,16 0, , ,89 R A Ä Stolphål O val 0,28 0,2 0, , ,28 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 245

9 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,22 R A Ä , ,64 R A Ä , ,28 R A Ä Utgår , ,14 R A Ä , ,61 R A Ä , ,41 R A Ä Utgår , ,7 R A Ä Stolphål O val 0,54 0,44 0, , ,66 R A Ä Stolphål R undad 0,32 0,3 0, , ,47 R A Ä , ,56 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,26 0, , ,37 R A Ä Stolphål O regelbunden 0,55 0,3 0, , ,07 R A Ä Grop O val 0,62 0,27 0, , R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,28 0, , ,58 R A Ä , ,61 R A Ä Utgår , ,14 R A Ä , ,11 R A Ä , ,51 R A Ä Utgår , ,13 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,18 0, , ,63 R A Ä Stolphål O regelbunden 0,42 0,28 0, , ,43 R A Ä Härd R undad 0,7 0,7 0, , ,57 R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,73 R A Ä , ,02 R A Ä , ,11 R A Ä Grop R undad 1,2 1,1 0, , ,1 R A Ä , ,06 R A Ä Utgår , ,3 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,26 0, , ,95 R A Ä , ,79 R A Ä , ,06 R A Ä Grop R undad 1,06 1,06 0, , ,44 R A Ä Härd , ,82 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,6 R A Ä Stolphål O val 0,6 0,45 0, , ,1 R A Ä Utgår , ,3 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,11 Hus , ,27 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0,17 Hus , ,21 R A Ä Härd O regelbunden 2 1,94 0, , ,53 R A Ä Stolphål R undad 0,56 0,45 0, , ,85 R A Ä , ,71 R A Ä Utgår , ,32 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

10 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,73 R A Ä Härd 2 1,65 0, , ,59 R A Ä Härd R undad 1,64 1,6 0, , ,74 R A Ä Härd R undad 1,2 1 0, , ,32 R A Ä Härd O val 1,2 1,1 0, , ,33 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,13 R A Ä , ,99 R A Ä Härd R undad 0,9 0,9 0, , ,18 R A Ä Stolphål R undad 0,62 0,5 0, , ,77 R A Ä Stolphål R undad 0,67 0,56 0, , ,42 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,79 R A Ä Utgår , ,04 R A Ä ,61 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,1 Hus , ,87 R A Ä , ,54 R A Ä , ,01 R A Ä , ,64 R A Ä , ,58 R A Ä Utgår , ,92 R A Ä Stolphål R undad 0,14 0,14 0, , ,08 R A Ä Stolphål O val 0,75 0,6 0,35 Hus ,35 R A Ä Stolphål O val 0,7 0,4 0,3 Hus , ,82 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,3 Hus , ,05 R A Ä Utgår , ,06 R A Ä Stolphål O val 0,65 0,45 0,25 Hus , ,88 R A Ä Stolphål O val 0,52 0,4 0,15 Hus , ,01 R A Ä Utgår , ,73 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,4 0,13 Hus , ,9 R A Ä Härd O val 0,7 0,53 0,07 Hus , ,78 R A Ä Härd R undad 1,6 1,6 0, , ,85 R A Ä , ,04 R A Ä Stolphål R undad 0,64 0,6 0,09 Hus , ,34 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0, , ,19 R A Ä Stolphål R undad 0,54 0,5 0,24 Hus , ,5 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,5 0,25 Hus , ,61 R A Ä Utgår , ,12 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,55 0,23 Hus , ,4 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,7 0,35 Hus , ,61 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,73 R A Ä Grop R undad 0,66 0,66 0, , ,28 R A Ä Brunn R undad 2,6 2,6 1, , ,52 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,48 0, , ,68 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 247

11 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 5316 Härd R undad 1,1 0,88 0, , ,78 R A Ä Härd R undad 0,68 0,7 0, , ,34 R A Ä Härd R undad 0,8 0,8 0, , ,7 R A Ä Kulturlager R A Ä Härd O val 0,65 0,3 0, , ,68 R A Ä Härd O val 0,95 0,75 0, , ,15 R A Ä Härd R undad 1,26 1,2 0, ,71 R A Ä Stolphål R undad 0,75 0,75 0,26 Hus , ,1 R A Ä Stolphål R undad 0,55 0,55 0,29 Hus , ,24 R A Ä Härd O val 0,55 0,4 0, , ,86 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,7 0,25 Hus , ,33 R A Ä Stolphål R undad 0,65 0,65 0,22 Hus , ,19 R A Ä Stolphål O val 0,3 0,16 0, , ,11 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,38 0,21 Hus , ,4 R A Ä , ,1 R A Ä , ,68 R A Ä , ,98 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,28 0, , ,29 R A Ä Stolphål R undad 0,26 0,24 0, , ,86 R A Ä Utgår R undad 0,19 0, , ,52 R A Ä Stolphål R undad 0,26 0,22 0, , ,13 R A Ä Stolphål R undad 0,48 0,42 0, , ,6 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,36 0, , ,64 R A Ä Härd O val 1,35 1,1 0, , ,97 R A Ä Härd O val 0,75 0,6 0, , ,9 R A Ä , ,29 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,52 0,12 Hus , ,15 R A Ä Hus , ,16 R A Ä Stolphål Hus , ,36 R A Ä Härd R undad 0,95 0,75 0, , ,4 R A Ä Stolphål R undad 0,44 0,44 0,2 Hus , ,25 R A Ä , ,44 R A Ä Hus , ,21 R A Ä Hus , ,2 R A Ä Stolphål R undad 0,38 0,27 0, , ,06 R A Ä Stolphål R undad 0,64 0,53 0, , ,8 R A Ä Pinnhål R undad 0,14 0,14 0, , ,57 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,57 0, , ,65 R A Ä Kulturlager R A Ä Stolphål R undad 0,24 0,24 0, , ,76 R A Ä Stenhägnad , ,13 R A Ä Pinnhål R undad 0,22 0,14 0, , ,28 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

12 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,78 R A Ä , ,73 R A Ä , ,5 R A Ä Härd O val 0,7 0,4 0, , ,31 R A Ä , ,36 R A Ä , ,63 R A Ä Stolphål R undad 0,27 0,27 0,13 Hus , ,42 R A Ä Stolphål R undad 0,32 0,32 0, , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,73 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,28 0,22 Hus , ,41 R A Ä Hus , ,37 R A Ä Härd O val 0,8 1,2 0, , ,89 R A Ä Stolphål R undad 0,96 0,96 0, , ,6 R A Ä Grop R undad 1,2 1,15 0,37 Hus , ,15 R A Ä , ,1 R A Ä , ,86 R A Ä , ,41 R A Ä Hus , ,58 R A Ä Stolphål R undad 0,11 0,11 0, , ,08 R A Ä , ,92 R A Ä , ,26 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,26 0, , ,45 R A Ä Stolphål R undad 0,22 0,28 0, , ,92 R A Ä Pinnhål R undad 0,24 0,18 0, , ,08 R A Ä , ,79 R A Ä Hus , ,1 R A Ä Pinnhål R undad 0,2 0,17 0, , ,73 R A Ä Stolphål R undad 0,42 0,36 0,1 Hus , ,8 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,47 0, , ,38 R A Ä Stolphål R undad 0,42 0,42 0,16 Hus , ,34 R A Ä , ,56 R A Ä Stolphål R undad 1 0,95 0,28 Hus , ,63 R A Ä Härd R undad 0,8 0,8 0,07 Hus , ,83 R A Ä Stolphål R undad 0,95 1,1 0,42 Hus , ,58 R A Ä Härd O val 0,96 0,7 0,2 Hus , ,09 R A Ä Utgår , ,26 R A Ä Härd O val 1 0,8 0, , ,13 R A Ä Hus , ,98 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,28 0, , ,02 R A Ä Grop R undad 1,2 1,2 0, ,92 R A Ä Stolphål R undad 0,61 0,44 0, , ,78 R A Ä Stolphål O val 0,86 1,4 0,34 Hus , ,86 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 249

13 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 6451 Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,13 R A Ä Stolphål R undad 0,8 0,74 0,3 Hus , ,36 R A Ä Härd R undad 0,5 0,5 0, , ,53 R A Ä Stolphål O val 1 0,8 0,36 Hus , ,05 R A Ä Stolphål O val 0,7 0,5 0,26 Hus , ,67 R A Ä Härd R undad 1,3 0,9 0, , ,21 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,65 0, , ,29 R A Ä Utgår R undad 0,79 0, , ,67 R A Ä Utgår , R A Ä Härd O val 1,21 1,2 0, , ,09 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0,1 Hus , ,23 R A Ä Hus , ,63 R A Ä ,09 R A Ä Stolphål R undad 0,42 0,4 0,1 Hus , ,88 R A Ä Stolphål R undad 0,56 0,56 0,17 Hus , ,97 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,52 0,09 Hus , ,33 R A Ä Utgår , ,58 R A Ä Stolphål R undad 0,99 0,99 0,25 Hus , ,77 R A Ä Stolphål R undad 0,58 0,58 0,11 Hus , ,88 R A Ä , ,73 R A Ä Hus , ,27 R A Ä Stolphål R undad 0,68 0,68 0,21 Hus , ,31 R A Ä Stolphål R undad 0,84 0,84 0,22 Hus , ,52 R A Ä Stolphål R undad 0,8 0,8 0,14 Hus , ,85 R A Ä , ,58 R A Ä Stolphål Triangulär 1 0,9 0,12 Hus , ,59 R A Ä Härd O val 0,6 0,4 0, , ,28 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,52 0, , ,23 R A Ä Stolphål R undad 0,34 0,34 0,09 Hus , ,54 R A Ä Pinnhål R undad 0,2 0,2 0, , ,85 R A Ä Stolphål R undad 0,38 0,4 0,22 Hus , ,41 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,15 Hus , ,15 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,11 Hus , ,7 R A Ä Stolphål R undad 0,23 0,23 0, , ,13 R A Ä Utgår , ,15 R A Ä Utgår Hus , ,38 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0,18 Hus , ,94 R A Ä , ,34 R A Ä , ,6 R A Ä , ,48 R A Ä Hägnad , ,98 R A Ä Stolphål R undad 0,32 0,3 0,07 Hägnad , ,1 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

14 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 6877 Stolphål R undad 0,45 0,49 0, , ,18 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,32 0, , ,12 R A Ä Stolphål O val 0,4 0,35 0, ,77 R A Ä Pinnhål R undad 0,11 0,1 0, , ,81 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,89 R A Ä Stolphål R undad 0,34 0,3 0,25 Hägnad , ,81 R A Ä Stolphål R undad 0,43 0,4 0,12 Hägnad , ,25 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,15 Hägnad , ,71 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,15 Hägnad , ,59 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,15 Hägnad , ,02 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0,07 Hägnad , ,67 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0,15 Hägnad , ,17 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,96 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0, , ,28 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,2 Hägnad , ,66 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,37 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,24 Hägnad , ,79 R A Ä Stolphål O val 0,3 0,2 0, , ,16 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,18 Hägnad , ,94 R A Ä , ,33 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,22 Hägnad , ,51 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,37 R A Ä , ,89 R A Ä Stolphål R undad 0,38 0,34 0,08 Hus , ,03 R A Ä Utgår , ,15 R A Ä Stolphål R undad 0,65 0,65 0, , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,38 Hus , ,82 R A Ä Härd R undad 0,5 0,5 0, , ,09 R A Ä Härd R undad 0,55 0,55 0, , ,24 R A Ä Utgår , ,16 R A Ä , ,03 R A Ä Härd O regelbunden 0,8 0,8 0, , ,17 R A Ä Härd O val 0,85 0,76 0, , ,82 R A Ä Härd R undad 0,65 0,65 0, , ,24 R A Ä Härd R undad 1 1 0,13 Hus , ,27 R A Ä , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,38 0,38 0, , ,36 R A Ä Grop R undad 0,9 0,9 0, , ,41 R A Ä Stolphål O val 0,45 0,4 0, , ,55 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,88 R A Ä , ,03 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 251

15 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,84 R A Ä Stolphål R undad 0,26 0,26 0, , ,86 R A Ä Stolphål R undad 0,23 0,22 0, , ,45 R A Ä Stolphål R undad 0,42 0,32 0, , ,39 R A Ä Pinnhål R undad 0,14 0,14 0, , ,27 R A Ä , ,37 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,5 R A Ä Stolphål O val 0,58 0,25 0, , ,81 R A Ä Grop R undad 0,94 0,94 0, , ,75 R A Ä Utgår , ,42 R A Ä Stolphål O val 0,72 0,56 0,38 Hus , ,06 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,1 R A Ä Stolphål R undad 0,2 0,2 0, , ,49 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,53 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,07 Hus , ,15 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,07 Hus , ,21 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0,06 0 R A Ä Stolphål O val 0,75 0,64 0,36 Hus , ,8 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,94 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0, , ,21 R A Ä , ,61 R A Ä Pinnhål R undad 0,1 0,1 0, , ,87 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,47 R A Ä Stolphål O val 0,6 0,5 0, , ,54 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,03 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0, , ,67 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,02 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,97 R A Ä Stolphål R undad 0,58 0,6 0,14 Hus , ,38 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,42 0,22 Hus , ,36 R A Ä , ,93 R A Ä , ,2 R A Ä Utgår , ,22 R A Ä Utgår 0 0 0, , ,3 R A Ä Stolphål O val 0,76 0,6 0,28 Hus , ,9 R A Ä Stolphål O val 0,86 0,74 0,3 Hus , ,4 R A Ä Utgår , ,38 R A Ä Härd R undad 1,1 1,1 0, , ,58 R A Ä Hus , ,33 R A Ä Hus , ,79 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,02 R A Ä Härd O val 1 0,75 0, , ,42 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

16 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 7666 Utgår , ,17 R A Ä Härd O val 0,85 0,65 0, , ,04 R A Ä Härd O val 0,6 0,4 0, , ,77 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0, , ,44 R A Ä Stolphål R undad 0,52 0,5 0,14 Hus , ,29 R A Ä Härd O val 1,25 1 0,16 Hus , ,79 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,55 0,1 Hus , ,5 R A Ä Hus , ,49 R A Ä Utgår Hus , ,2 R A Ä Stolphål R undad 1,04 1,24 0,63 Hus , ,49 R A Ä Stolphål R undad 0,31 0,32 0,2 Hägnad , ,93 R A Ä Stolphål R undad 1,04 0,86 0,44 Hus , ,48 R A Ä , ,9 R A Ä Utgår , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,9 0,8 0,42 Hus , ,71 R A Ä Stolphål R undad 0,48 0,44 0, , ,06 R A Ä Utgår , ,97 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,3 0,3 Hus , ,85 R A Ä Stolphål O val 0,6 0,5 0, , ,34 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,81 R A Ä Grop R undad 0,8 0,8 0, , ,46 R A Ä , ,53 R A Ä Härd R undad 0,6 0,6 0, , ,99 R A Ä Stolphål O val 0,24 0,24 0, , ,59 R A Ä Hus , ,4 R A Ä , ,03 R A Ä Hus , ,63 R A Ä , ,87 R A Ä , ,94 R A Ä , ,06 R A Ä , ,5 R A Ä Härd R undad 0,7 0,7 0, , ,25 R A Ä Härd O val 1,1 0,7 0, , ,7 R A Ä Härd O val 1,2 0,9 0, , ,41 R A Ä Härd Triangulär 0,6 0,4 0, , ,28 R A Ä , ,3 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,27 R A Ä Stolphål O val 0,75 0,4 0, , ,79 R A Ä , ,83 R A Ä Hägnad , ,16 R A Ä , ,32 R A Ä Hägnad , ,79 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 253

17 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , R A Ä Brunn R undad 3,5 3,5 3, , ,17 R A Ä , ,25 R A Ä , ,6 R A Ä Stolphål O val 0,7 0,52 0,2 Hus , ,87 R A Ä Utgår , ,68 R A Ä , ,75 R A Ä , ,08 R A Ä , ,66 R A Ä , ,14 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,35 0, , ,57 R A Ä Stolphål 1 1 0, , ,12 R A Ä Stolphål R undad 0,54 0,54 0,34 Hus , ,01 R A Ä Stolphål R undad 0,41 0,41 0,45 Hus , ,11 R A Ä Stolphål R undad 0,62 0,62 0, , ,51 R A Ä Hägnad , ,91 R A Ä , ,93 R A Ä , ,38 R A Ä Stolphål R undad 0,43 0,43 0,2 Hus , ,84 R A Ä Stolphål R undad 0,33 0,33 0,15 Hägnad , ,44 R A Ä Stolphål R undad 0,34 0,33 0, , ,67 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,6 0,22 Hus , ,88 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,6 0,26 Hus , ,64 R A Ä Hus , ,85 R A Ä , ,99 R A Ä Stolphål R undad 0,82 0,82 0,43 Hus , ,37 R A Ä Stolphål R undad 0,37 0,37 0, , ,34 R A Ä Stolphål R undad 0,36 0,35 0,1 Hus , ,61 R A Ä , ,04 R A Ä Stolphål R undad 0,56 0,55 0,22 Hus , ,91 R A Ä Stolphål R undad 0,46 0,45 0,2 Hus , ,32 R A Ä Härd R undad 1 0,95 0, , ,36 R A Ä , ,04 R A Ä , ,79 R A Ä , ,04 R A Ä , ,21 R A Ä Stolphål Hus , ,17 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0, , ,31 R A Ä Härd R undad 0,5 0,5 0, , ,75 R A Ä Härd O val 1,3 1 0, , ,73 R A Ä Härd O val 1,5 1 0, , ,68 R A Ä Härd O val 0,7 0,5 0, , ,32 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

18 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 8548 Härd R undad 1,5 1,5 0, ,4 R A Ä Härd O val 1,5 1 0, , ,03 R A Ä Härd R undad 1,65 1,3 0, , ,66 R A Ä , ,97 R A Ä Härd R undad 1,05 1,05 0, , ,36 R A Ä Härd R undad 0,45 0,45 0, , ,25 R A Ä Härd R undad 1,08 0,9 0, , ,77 R A Ä Härd R undad 0,6 0,6 0, , ,43 R A Ä Grop O val 1,1 0,7 0,43 Hus , ,81 R A Ä , ,02 R A Ä Härd O regelbunden 1,8 1,4 0, , ,25 R A Ä , ,2 R A Ä Härd O regelbunden 1,8 1,7 0, , ,49 R A Ä Härd R undad 0,8 0,8 0, , ,95 R A Ä Härd O val 1,4 0,9 0, , ,31 R A Ä Härd R undad 1,3 1,2 0, , ,1 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,5 0,15 Hus , ,23 R A Ä Härd R undad 0,6 0,55 0, , ,84 R A Ä , ,46 R A Ä Härd Hägnad , ,99 R A Ä Hägnad , ,45 R A Ä , ,78 R A Ä , ,38 R A Ä Härd Hägnad , ,81 R A Ä , ,68 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0,22 Hus , ,67 R A Ä Stolphål 0,5 0,5 0, , ,36 R A Ä Kokgrop O val 1,85 1,4 0, , ,36 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0,25 Hus , ,94 R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,45 0,24 Hus , ,25 R A Ä Stolphål R undad 0,9 0,73 0,45 Hus , ,2 R A Ä Hus , ,73 R A Ä , ,85 R A Ä , ,64 R A Ä , ,92 R A Ä Hus , ,48 R A Ä , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,7 0,7 0,12 Hus , ,83 R A Ä , ,01 R A Ä , ,78 R A Ä Hus , ,97 R A Ä , ,5 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 255

19 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr 8965 Utgår , ,67 R A Ä Utgår Hus , ,38 R A Ä , ,46 R A Ä Stolphål R undad 0,27 0,27 0,12 Hus , ,69 R A Ä Hus , ,09 R A Ä Hus ,95 R A Ä , ,78 R A Ä Utgår , ,86 R A Ä Utgår , ,31 R A Ä Stolphål 0,62 0,62 0, , ,28 R A Ä , ,53 R A Ä , ,13 R A Ä , ,37 R A Ä Hus , ,67 R A Ä , ,35 R A Ä Utgår , ,48 R A Ä , ,58 R A Ä , ,59 R A Ä , ,88 R A Ä Utgår , ,94 R A Ä , ,56 R A Ä , ,66 R A Ä , ,99 R A Ä , ,6 R A Ä Pinnhål R undad 0,14 0,14 0, , ,18 R A Ä , ,47 R A Ä Stolphål O val 0,55 0,45 0, , ,78 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,36 R A Ä Stolphål R undad 0,5 0,5 0, , ,86 R A Ä Stolphål R undad 0,66 0,6 0,12 Hus , ,19 R A Ä Hägnad , ,07 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0,07 Hägnad , ,78 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0,09 Hägnad , ,26 R A Ä , ,35 R A Ä Stolphål R undad 0,23 0,23 0,12 Hägnad , ,47 R A Ä Grop 3,4 3 1, , ,11 R A Ä Hus ,12 R A Ä Hus , ,82 R A Ä Hus , ,49 R A Ä Hus , ,9 R A Ä Hus , ,7 R A Ä Hus , ,54 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

20 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,76 R A Ä Hus , ,46 R A Ä Stolphål O val 0,7 0 0,5 Hus , ,01 R A Ä Stolphål R undad 0,46 0,46 0,24 Hus , ,9 R A Ä , ,66 R A Ä , ,12 R A Ä , ,82 R A Ä , ,98 R A Ä Härd O val 0,8 0,64 0, , ,8 R A Ä Stolphål R undad 0,3 0,3 0, , ,38 R A Ä Stolphål O val 0,33 0,25 0, , ,31 R A Ä Stolphål R undad 0,33 0,33 0, , ,23 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,58 0,28 Hus , ,13 R A Ä , ,75 R A Ä , ,67 R A Ä , ,34 R A Ä Hägnad , ,42 R A Ä Härd O val 1 0,8 0, , ,92 R A Ä Stolphål O val 0,5 0,4 0, , ,22 R A Ä , ,22 R A Ä Hus , ,37 R A Ä , ,64 R A Ä R änna O val 3,7 1, , ,44 R A Ä Härd O val 2,3 1,55 0, , ,87 R A Ä Stolphål R undad 0,32 0,32 0, , ,92 R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,48 R A Ä Stolphål O val 0,9 0,6 0, , ,38 R A Ä Utgår , ,98 R A Ä Utgår , ,2 R A Ä Stolphål R undad 0,32 0,3 0, , ,32 R A Ä Stolphål R undad 0,35 0,3 0, , ,7 R A Ä Stolphål R undad 0,58 0,4 0, , ,23 R A Ä Utgår , ,58 R A Ä Utgår , ,72 R A Ä Härd O val 1,5 1,2 0, , ,88 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,24 R A Ä Pinnhål R undad 0,09 0,09 0, , ,52 R A Ä Brunn R undad 7,2 7, , ,79 R A Ä , ,91 R A Ä Härd R undad 1,4 1,68 0, , ,79 R A Ä , ,32 R A Ä , ,97 R A Ä 1252 s a u r a ppo r t 2014:4 257

21 Id Subklass Form Längd Bredd Djup Konstr. Ö-koordinat N-koordinat RAÄ nr , ,36 R A Ä Härd O val 1,2 0,9 0, , R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,36 R A Ä Härd R undad 0,55 0,5 0, , ,21 R A Ä Stenpackning , ,81 R A Ä Härd O regelbunden 1 0,9 0, , ,03 R A Ä Härd R undad 1,1 1,1 0, , ,75 R A Ä Stolphål R undad 0,6 0,6 0, , ,31 R A Ä Stolphål Hus , ,15 R A Ä , ,08 R A Ä , ,14 R A Ä Härd R undad 0,8 0,8 0, , ,51 R A Ä Kulturlager R A Ä Kulturlager R A Ä Stolphål R undad 0,45 0,4 0, , ,29 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0, , ,31 R A Ä Stolphål R undad 0,25 0,25 0, , ,05 R A Ä Stolphål R undad 0,28 0,28 0, , ,78 R A Ä Härd O regelbunden 1,9 1,3 0, , ,42 R A Ä Härd R undad 1 1 0, , ,54 R A Ä , ,15 R A Ä Kulturlager R A Ä , ,12 R A Ä Utgår Hägnad , ,99 R A Ä , ,86 R A Ä Stolphål R undad 0,42 0,4 0,2 Hus , ,26 R A Ä Stolphål R undad 0,44 0,44 0, , ,15 R A Ä Hus , ,61 R A Ä Stolphål R undad 0,8 0,7 0,25 Hus , ,77 R A Ä Stolphål R undad 0,4 0,4 0,1 Hus , ,45 R A Ä Hus , ,61 R A Ä Hus , ,68 R A Ä Hus , ,92 R A Ä Hus , ,14 R A Ä Hus , ,52 R A Ä Stolphål 0,38 0,38 0, , ,05 R A Ä , ,48 R A Ä Stolphål 0,5 0,5 0,2 Hus , ,09 R A Ä , ,71 R A Ä Hus , ,43 R A Ä Hus , ,67 R A Ä Stolphål R undad 0,48 0,45 0,2 Hus , ,35 R A Ä s a u r a ppo r t 2014:4

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist Ultuna, hus C4:24 Antikvarisk kontroll Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:17 Ann Lindkvist SAU rapporter 2010:17 ISSN 1404-8493 SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län Lst Dnr: 431-4894-14 SAU Projektnr: 4127 Arkivrapport SAU Rapport 2014:23 Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19 Stavgård Arkeologisk förundersökning Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland SAU rapport 2010:19 Elisabet Pettersson SAU rapporter 2010:19 ISSN 1404-8493 SAU

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Aktiviteter vid impediment

Aktiviteter vid impediment Aktiviteter vid impediment Boplatslämningar i åkermark. Arkeologisk utredning inför byggnation av industri- och kontorslokaler. Källstalöt 1:3, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU

Läs mer

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete: nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder Ultuna 1:17 och 2:3 Bondkyrko socken, Uppsala Lst dnr: 220-5596-02 Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla

En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla När får vi se arkeologerna fika? lars g holmblad En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla den kunskap som grävs fram. I samband med undersökningarna vid Påljungshage arrangerades visningar för

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Götala. Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. sau rapport 2009:8.

Götala. Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. sau rapport 2009:8. Götala Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland sau rapport 2009:8 Marcus Eriksson Götala Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4077 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete för vatten och fjärrvärme till Solibros solcellsfabriktyskbacken. Fastighet Ultuna 2:23 Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-7969-07 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3 Sunnersta kyrktomt Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län sau rapport 2009:3 Tony Engström sau rapporter 2009:3 issn 1404-8493 sau 2009 utgivning

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Inför nybygge i Lycksta

Inför nybygge i Lycksta Inför nybygge i Lycksta Arkeologisk utredning i bygd rik på fornlämningar Fastighet Lycksta 1:15, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland SAU rapport 2011:5 Jonas Svensson Hennius SAU rapporter

Läs mer

Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås

Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:64 Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Sturegatan Västerås

Läs mer

Planer för ny tomt i Stratomta

Planer för ny tomt i Stratomta Rapport 2012:31 Arkeologisk förundersökning Planer för ny tomt i Stratomta RAÄ 216 Stratomta 2:1 Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Fjärrvärme i kv. Färgaren, Sala

Fjärrvärme i kv. Färgaren, Sala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:54 Fjärrvärme i kv. Färgaren, Sala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sala 62:1 Färgaren 8 Sala stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

Fiberkabel vid Västerås slott

Fiberkabel vid Västerås slott Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:8 Fiberkabel vid Västerås slott Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kv. Olympia Västerås stadsförsamling Västerås

Läs mer

Ridhus vid Vrinnevi gård

Ridhus vid Vrinnevi gård Rapport 2011:67 Arkeologisk förundersökning Ridhus vid Vrinnevi gård RAÄ 41 kv Fritiden 3 (Vrinnevi gård) S:t Johannes socken Norrköpings kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Kaffebacken utflyktsmål i riksintresse

Kaffebacken utflyktsmål i riksintresse Kaffebacken utflyktsmål i riksintresse Arkeologisk förundersökning med anledning av byggnation av cykelväg inom fornlämningsområdet till Nyköping 44:1 Nyköping 44:1, Nyköpings sn, Nyköpings kommun, Södermanlands

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Provborrningar i Arboga

Provborrningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:14 Provborrningar i Arboga Provtagning med skruvborr för analys av förorenad mark Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kvarteren Kapellet 1,

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 Rapport 2007:68 Arkeologisk förundersökning/antkvarisk kontrroll Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 RAÄ 21 Nunnan 2-3 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Högbytorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Högbytorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Högbytorp Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Bro 219:1-2, Bro 227:1, Bro 353, Bro 354, Bro 355, Bro 356, Bro 357, Bro-Önsta 2:10, Lilla Ullevi 1:10, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland SAU rapport

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning STRÖMSHOLMEN 1:6 RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2010: 2433 Michel Carlsson Kartor ur

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Ny gatubelysning i centrala Skänninge

Ny gatubelysning i centrala Skänninge Rapport 2013:40 Arkeologisk förundersökning Ny gatubelysning i centrala Skänninge RAÄ 5 Strandgatan, Gullringsgatan, Vistenagatan, Tvärgränd, Gröngatan, Västra Kyrkogatan och Follingegatan Skänninge stad

Läs mer

BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING. Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634. f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland

BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING. Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634. f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634 f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland Av Ann Lindkvist SAU Rapport 2006:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:17 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning Platsangivelse och liknandesvenljunga 5 :481 Svenljunga socken och kommun Anton Lazarides och Mats Hellgren

Läs mer

Bergvärmeschakt vid Ängsö slott

Bergvärmeschakt vid Ängsö slott Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:22 Bergvärmeschakt vid Ängsö slott Antikvarisk kontroll RAÄ 4:1 Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Kvarteret Stadsträdgården i Sala

Kvarteret Stadsträdgården i Sala Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:29 Kvarteret Stadsträdgården i Sala Arkeologisk förundersökning RAÄ 62 Kvarteret Stadsträdgården Sala stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Röjningsrösen i Bredgården

Röjningsrösen i Bredgården ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:07 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE Röjningsrösen i Bredgården RAÄ Järfälla 468, Järfälla socken och kommun, Uppland Tomas Ekman & Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5 Wäckare äng Arkeologisk utredning, steg 1 Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland Ann Lindkvist. SAU rapport 2008:5 Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte, metod och genomförande 2 Topografi och

Läs mer

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08 LEUVENIUS HAGE Frivillig arkeologisk utredning Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck LEUVENIUS HAGE Frivillig utredning Fredrikskans

Läs mer

De djurben som hittades vid undersökningarna

De djurben som hittades vid undersökningarna Jakt och fiske ola korpås De djurben som hittades vid undersökningarna kom framförallt från husdjuren ko och får, men det fanns också ett mindre inslag av ben från hare, gädda och abborre. Detta visar

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Rapport 2013:58 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Tannefors 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

Råvattenledning i norra Åhus

Råvattenledning i norra Åhus Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Åhus socken

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:18 FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Arkeologisk förundersökning 252:1 Gävle stad Hemlingby 19:1 Gävle kommun Gästrikland 2016 Bo Ulfhielm FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

Fredsgatan 11 i Sala. Schaktning i samband med oljesanering. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Fredsgatan 11 i Sala. Schaktning i samband med oljesanering. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:46 Fredsgatan 11 i Sala Schaktning i samband med oljesanering Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sala stad 62:1 Bergmästaren

Läs mer

Det medeltida huset Stekaren i Arboga

Det medeltida huset Stekaren i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:59 Det medeltida huset Stekaren i Arboga Antikvarisk kontroll RAÄ 34 Olof Ahllöfs park Arboga stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Rapport 2013:42 Arkeologisk förundersökning Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Intill RAÄ 5 och 22 Tivoliängen Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö

Läs mer

Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2

Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 Rimbo-Tomta 7:1 Rimbo socken, Norrtälje kommun Stockholms län Uppland Av Jonas Ros SAU Rapport 2007:2 Arkeologisk utredning Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken,

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Eriksbergs industriområde

Eriksbergs industriområde Eriksbergs industriområde Arkeologisk undersökning (schaktkontroll) inom RAÄ Botkyrka 108:3, fastigheten Linghov 15:24, Botkyrka kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK ABRapport 2017:4 2 Omslagsbild:

Läs mer

På jakt efter stenåldern i Krokek

På jakt efter stenåldern i Krokek Rapport 2011:92 Arkeologisk förundersökning På jakt efter stenåldern i Krokek RAÄ 27 Orrekulla 1:9 och Svintuna 2:1 Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors. Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:74 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE Begränsning av Sorgen i Venngarn RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Furby. Schaktning för VA och bredband. Arkeologisk antikvarisk kontroll

Furby. Schaktning för VA och bredband. Arkeologisk antikvarisk kontroll Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:46 Furby Schaktning för VA och bredband Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning boplats Västerås 506:1 Furby 4:15 Badelunda socken Västerås kommun Västmanlands

Läs mer

Dräneringsarbeten på Motalagatan 20 i Skänninge

Dräneringsarbeten på Motalagatan 20 i Skänninge Rapport 2008:100 Arkeologisk förundersökning Dräneringsarbeten på Motalagatan 20 i Skänninge RAÄ 5 Motalagatan 20, kv Vadet Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T

Läs mer

Borringe 11:1 och Boberg 4:1

Borringe 11:1 och Boberg 4:1 Rapport 2007:93 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borringe 11:1 och Boberg 4:1 RAÄ 76 Fornåsa och Älvestad socknar Motala kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö T E R G Ö T L A N D L Ä N M U E U M

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Fjärrvärme i Järnvägsgatan

Fjärrvärme i Järnvägsgatan Rapport 2011:48 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Järnvägsgatan RAÄ 5 Kv Rektorn 8/Järnvägsgatan 4 Skänninge stad Mjälby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Länna kyrka. Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland. Ola Winter

Länna kyrka. Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland. Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:09 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Länna kyrka Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland Ola Winter Länna kyrka ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Norrby kyrka. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland. Ulf Alström

Norrby kyrka. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland. Ulf Alström Västmanlands läns museum Kulturmiljöavdelningen rapport A 2004:A37 Norrby kyrka Antikvarisk kontroll RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer