Bildning och kreativitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildning och kreativitet"

Transkript

1

2 Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar och lära dig nya saker. Vårt mål är att du efter gymnasiet ska vara väl förberedd för krävande akademisk utbildning när du väljer något av våra teoretiska program. Du som väljer våra yrkesinriktade program ska ha de bästa förutsättningarna när du sen går ut i yrkeslivet. Steg för steg här får du lära dig att ta ansvar för din egen utveckling och ditt lärande. Med en tydlig ansvarstrappa hjälper vi dig att ta mer och mer ansvar. Vi förväntar oss inte att du ska kunna flyga själv förrän vi ser att vingarna bär. Livserfarenhet och utbildning bildning omfattar alla kunskaper, både livserfarenhet och utbildning. Resor, utbyten och föreläsare intryck från världen utanför skolan är viktigt. Med oss får du chansen att resa till våra andra skolor, utomlands eller till Stockholm inom ramen för din utbildning. Du möter spännande föreläsare och ledare från näringsliv, idrottsliv eller högskola. Vi stöttar dig också om de svenska skolorna i till exempel Nairobi eller London är ett alternativ för ett läsår. Framgångsrikt synsätt vårt synsätt på lärande har visat sig vara mycket framgångsrikt. Under åren har vi fått flera priser och utmärkelser, bland annat för bästa gymnasieskola i Linköping där vi de senaste fem åren legat på topp i Linköpings kommuns stora kvalitetsmätning. Utvecklande nätverk vi utvecklar hela tiden nya sätt att lära sig på, inte minst genom nära samarbeten med högskolor och universitet, som kth, Stockholms Universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Karlstads Universitet. Välkommen! Anne Lindblad Danielson Ordförande Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan NE Nationalencyklopedin Kreativitet (bildning till latin cre o skapa, frambringa ), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. NE Nationalencyklopedin

3 Fokus på dina resultat Så här tänker vi Vår inställning är att skolan ska vara något som är spännande och som utmanar dig varje dag. Goda resultat sporrar till nya framgångar. Vår ambition är att använda en involverande, varierad och formativ pedagogik. Det betyder att vi vill väcka din nyfikenhet och hjälpa dig att bli bättre och bättre. Under hela din skolgång får du återkoppling på vad du behöver förbättra eller utveckla. Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna arbeta självständigt, men du lämnas aldrig ensam i dina studier. En annan viktig sak är att vi vill träna dig i att se sambanden i världen runt dig och att du lär dig tillämpa dina kunskaper, att bli lite streetsmart. På så sätt får du kompetens att möta framtiden. Därför ställer vi höga pedagogiska krav på våra lärare. Alla är behöriga och handplockas enligt en tydlig urvalsprocess. Det är viktigt att lärare har kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet. Det handlar både om att kunna leda klassen och gruppen samt att hjälpa dig som elev att hitta din motivation och skapa struktur för dig själv. Så här gör vi Vi har satsat helhjärtat på att skapa en kultur där du ska nå goda resultat. Här är några punkter vi verkligen brinner för: Ingen skola ska vara större än att rektorn känner dig. God struktur det betyder tydliga mål, tydligt mentorskap som är engagerat och effektivt, välplanerade lektioner samt en skolvecka med få håltimmar. Vi har tydligt fokus på dina resultat. Vi arbetar ständigt för att du ska nå dina mål. Vi enas kring klara och tydliga gränser för allas agerande det innebär en härlig och varm gemenskap på våra skolor. Vi följer noga upp all närvaro inom varje ämne, både med dig och med dina föräldrar. Vi vet att god närvaro ger goda studieresultat. Vår uppgift är att ge dig valfrihet inom en mycket fast och tydlig struktur, som hjälper dig att använda dina dagar på rätt sätt.

4 Välkommen till oss i Karlstad På klara Gymnasium i Karlstad ställer vi krav på våra elever. Du får lära dig att ta eget ansvar inom en givande och tydlig struktur. Det kan bli en utmaning men naturligtvis får du hjälp med att uppnå dina mål. Bildning omfattar alla kunskaper, både livserfarenhet och utbildning. Vårt sätt att se på kunskap och inlärning handlar om en övertygelse om att man lär bättre om man får arbeta med uppgifter som ger möjlighet till reflektion, och inte bara att lära sig saker utantill. När du arbetar med dina uppsatser, inlämnings uppgifter, muntliga redovisningar och utställningar får du möjlighet att utveckla ett analytiskt tänkande. Det är ett tänkande som är bra att ha, oavsett vad du vill göra när du är klar med skolan. Det lönar sig att arbeta hårt för att uppnå högt uppsatta kunskapsmål och en hög ansvarsnivå. Både gymnasiet och världen utanför skolan väntar på dig! Fakta om skolan Behöriga lärare: 100 % Läge: Kasernhöjden Buss till centrum: täta förbindelser Promenad till centrum: ca 10 minuter Rektor: Andreas Johansson Antal elever: 290 Lunch: gratis Frukost: till låg kostnad Lokaler: nya och välutrustade Laborationssal: för kemi, fysik och biologi Idrott: samarbete med njoy, Tingvallahallarna, Racketcenter med flera Webbaserat elevcentra Alla nya elever får tillgång till en egen laptop Vi ger dig Cambridge First Certificate in English världens mest kända certifiering i det engelska språket. Vi betalar halva din provavgift och förbereder dig inför examen. Betygsfabriken höj dina betyg. Samarbete med Ung Företagsamhet. God struktur tydliga mål, tydlig uppföljning, tydligt mentorskap, välplanerade lektioner och få håltimmar. Höga krav på lärarna våra lärare är behöriga, de leder lektionerna, är uppdaterade i sina ämnen och engagerade i din utbildning. Traditionell och modern Vi kombinerar traditionell, schemalagd klassrumsundervisning med individuella och ämnesintegrerade projektarbeten. Det innebär en pedagogik där du hela tiden utvecklas, får tydlig återkoppling och möjlighet att påverka dina studier.

5 Våra program Vårt mål är att du efter gymnasiet ska vara väl förberedd för krävande akademisk utbildning när du väljer något av våra teoretiska program. Du som väljer vårt yrkesinriktade program ska ha de bästa förutsättningarna när du sen går ut i yrkeslivet. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap Europaprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap Samhälle, Människa, Beteende Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap Inriktningen passar dig som gillar att arbeta laborativt. Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik. Här får du en bred behörighet för att söka vidare studier på högskola och universitet. Idag finns ett stort behov av människor med naturvetenskaplig utbildning. Brett högskoleförberedande program Utbildningen består bland annat av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet. Alla läser 400 poäng matematik. Ämnet svenska har också ett stort utrymme, liksom på andra högskoleförberedande program samt biologi, kemi och fysik. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Det här är ett naturvetenskapligt program med en samhällsvetenskaplig touche. Du får öva din förmåga att analysera och se en fråga ur flera olika perspektiv. Programmet ger dig en bred behörighet att söka vidare på högskola och universitet. Brett högskoleförberedande program Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematikkaraktären på programmet. Alla läser 400 poäng matematik. Ämnet svenska har också ett stort utrymme, liksom på andra högskoleförberedande program samt geografi och samhällskunskap. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och te ori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning. Är du intresserad av samhällsfrågor, ekonomi och kulturmöten i världen? Vill du få nya internationella erfarenheter och idéer? Europaprogrammet ger dig en bred behörighet för framtida universitetsstudier och arbetslivet i Sverige och utomlands. Vi arbetar med internationella frågor inte bara i klassrummet, utan även ute på studie resor i flera av Europas storstäder. Studieresorna är en viktig del för att förstå och uppleva andra länder och kulturer. Internationella frågor Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet: du får studera samhällsfrågor och samhälls förhållanden i Sverige och världen i övrigt. Studievägskod: SASAM Samhällsprogrammet med beteendeinriktning är ett studieförberedande program som ger behörighet till studier på högskola och universitet. Utbildningen lägger fokus på kurser som handlar om mänskligt beteende och passar därför dig som vill läsa vidare till psykolog, socionom, lärare eller polis. Utbildning en passar också dig som vill arbeta med personal och ledarskapsfrågor. Tydlig beteendevetenskaplig grund Denna inriktning ger kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Dessutom ger inriktningen dig kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap samt förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt. studievägskod: SABET Studievägskod: nanat Studievägskod: NANAS BIOLOG, TANDLÄKARE, ARKEOLOG, VETERINÄR, EKOLOG, Flygl edare, PILOT, GEOLOG, INGENJÖR, LÄKARE. BIOLOG, TANDLÄKARE, ARKEOLOG, VETERINÄR, EKOLOG, Flygl edare, PILOT, GEOLOG, INGENJÖR, LÄKARE. JOURNALIST, PSYKOLOG, COPYWRITER, INGENJÖR, ADVOKAT, EKONOM, MÄKLARE, BANKTJÄNSTEMAN, FLYGVÄRDINNA, REVISOR. JOURNALIST, PSYKOLOG, COPYWRITER, INGENJÖR, ADVOKAT, statsvetare, MÄKLARE, BANKTJÄNSTEMAN, FLYGVÄRDINNA, REVISOR.

6 Detaljerade poängplaner och mer information finner du på vår webbplats: Vi reserverar oss för ändringar. Affärs- och Juridikprogrammet Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi och Juridik Media, Film, Foto Estetiska programmet med inriktning Estetik och Media Turism och resor Hotell- och turismprogrammet med inriktning Turism och Resor Yrkesprogram Har du problem med att välja inriktning på Ekonomiprogrammet? På vårt Affärs- och Juridikprogram får du båda, oavsett vilken inriktning du väljer. Ekonomidelen ger dig kunskap och färdighet inom det företagsekonomiska området där entreprenörskap, att starta och driva företag, utgör en betydande del. Juridikdelen ger dig kunskap om det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Grunden för studier i ekonomi och juridik Samarbete med företag i regionen är en viktig del i programmet. Du får en inblick i företagens verklighet och möjlighet att utveckla dina kunskaper. Studievägskod: EKEKO, EKJUR Tycker du att det är kul att skriva och vill arbeta kreativt med foto och film? Vill du stå väl rustad inför många olika inriktningar och vägar efter gymnasiet? Vi ger dig en bred teoretisk kompetens och praktiska kunskaper. Det betyder att arbetet med foto och film de tre åren hos oss, är ett genomgående tema som tillgodoser morgondagens behov. Konstnärligt berättande Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande. studievägskod: esest Turismbranschen är en framtidsbransch som kräver många färdigheter såsom språkkunskap, servicekompetens och entreprenörskap. Vi erbjuder en unik specialutformad utbildning med skräddarsydda praktikplatser, samt möjlighet till vidare studier. Du som väljer Turism och resor kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Internationell karaktär Vi är en del av Service College. Programmet är ett resultat av branschernas krav på att renodla de kunskapsområden som besöksnäringen omfattar, det vill säga att bo, resa, göra och sälja. Förutom specifika arbetsuppgifter inom de olika områdena, lär du dig bland annat service och be mötande, kommunikation, marknadsföring, försälj n ing och entreprenörskap. Efter utbildningen ska du ha kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen. Studievägskod: httur Mindre stress högre resultat Sarah Andrén tog studenten våren Hon gick programmet Natur, Människa, Beteende och planerar att läsa till läkare. Ska man bli läkare då är det nästan bara ett program som gäller idag. Natur är av traditionen ett riktigt pluggprogram med flera prov i veckan och mycket läxor. På klara Gymnasium jobbar vi lika hårt fast på ett bättre sätt utan utan-till-inlärning, säger Sarah som tycker att hon lär sig mer på klara Gymnasium än när hon jämför med sina kompisar som läser samma program på andra skolor. Här jobbar vi också med projekten under längre tid vilket gör att jag kommer ihåg det jag lär mig och får större förståelse för hur allt hänger ihop. Varför ska jag lära mig rabbla fakta i fysiken när jag kan slå upp det på sidan 19 i fysikboken? EGEN FÖRETAGARE, EKONOM, BANKTJÄNSTEMAN, INKÖPARE, REVISOR, MÄKLARE, MARKNADSFÖRARE, ADVOKAT. ART DIRECTOR, KONSTNÄR, DESIGNER, FOTOGRAF, FÖRFATTARE, ILLUSTRATÖR, INREDNINGSARKITEKT, REGISSÖR. RESELEDARE, HOTELLRECEPTIONIST, GUIDE, INFORMATÖR, JAKTINSTRUKTÖR, ARBETE PÅ EVENT OCH KONSERTER. Tempot på skolan är högt och Sarah jobbar mycket på skolan men hon utnyttjar också möjligheten att läsa hemma trots att det inte är något krav från lärarna. Jag läser så mycket jag vill hemma och det är ett bra och individuellt arbetssätt som passar mig bra. Det gör att jag inte känner mig stressad, avslutar Sarah.

7 Sök till oss Kasernhöjden 9 Kommunikationer Kasernhöjden ligger i direkt anslutning till e18. Norr och väster om stadsdelen ligger Rackethallarna och Tingvalla isstadion på Våxnäs. På andra sidan e18 ligger Tingvalla ip. Det finns goda kollektiva kommunikationer till oss. Ett tiotal busslinjer stannar i närheten av skolan: 6, 12, 51, 57, 600, 601, 602, 700, 801, 901. Välkommen till öppet hus Onsdag 30/11, kl. 18:00-19:30 Tisdag 6/12, kl. 18:00-19:30 Lördag 14/1, kl. 11:00-14:00 Lördag 21/1, kl. 11:00-14:00 Kasernhöjden 9, Karlstad Telefon: E-post: Kom och prova en dag Det är viktigt att välja rätt skola och rätt program. Det är också viktigt att trivas på sin nya skola. Här har du chansen till ett smakprov av vår skola och att få känna klara-känslan. Du får följa en egen värd eller värdinna under en hel skoldag. Vi lovar dig att det kommer att bli kul! Tid bokar du med rektor. klara Gymnasium i Karlstad ligger i ett av stadens allra vackraste bostadsområden, Kasernhöjden. Området var tidigare platsen för Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden, men numera ligger här bostäder, restauranger, gym, kontor, butiker, en förskola och klara Gymnasium. Kaserngården och närmiljön kring husen har förvandlats till parker och grönområden med blommor, träd och promenadvägar tio minuters promenadväg från centrala Karlstad. Klara Växer (antal elever) Vi har högre andel elever med slutbetyg och högre andel elever med högskolebehörighet på klara Gymnasium i Karlstad än nationellt. Andel avgångselever med slutbetyg 78 % 92 % 98 % Nationellt 2010 Klara 2010 Klara 2011 Varav andel med högskolebehörighet 87 % 95 % 96 % Nationellt 2010 Klara 2010 Klara 2011 Gör så här Tala med din studievägledare. Ansök via Karlstads kommuns antagningsenhet, telefon: , kommunens växel når du på: Vi är riksrekryterande, elever från hela landet är välkomna till oss. Bor du i en annan kommun, kontaktar du antagningsenheten där. Mer information om hur du söker och om det finns platser kvar på skolan kan du få av oss på telefon: eller e-post:

8 Hej förälder! Erfarenheten säger oss att det är viktigare att ditt barn vill studera än att veta vilket yrke studierna ska leda till. Genom att utnyttja hela det kontaktnät som vi kan erbjuda i kombination med studieresor, studiebesök och samvaro med såväl goda vuxna förebilder som studiekamrater kommer yrkesinriktningen att klarna efter hand. Med en kvalitativt god utbildning, som ställer krav och uppmuntrar höga ambitioner, kommer ditt barn att stå väl rustat för såväl arbetsmarknad som vidare studier. Vi är måna om ett gott samarbete kring ditt barns studiesituation. Din roll som stöttande och uppmuntrande förälder är viktig. Tillsammans ska vi se till att gymnasietiden blir en positiv period som skapar de bästa förutsättningarna för framtiden. Andreas Johansson Rektor Bra att veta Prisbelönta klara Gymnasium tillhör utbildningskoncernen Theducation, som även ansvarar för Stockholms Internationella Restaurangskola och klara Privata Grundskola. Inom koncernen arbetar vi även med arbetsmarknadsprojekt, vuxenutbildning inom komvux, universitet och högskola. Vi har funnits sedan I dag finns klara Gymnasium med sju skolor på sex orter i landet Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje och Västerås. Totalt har vi ansvar för närmare gymnasieelever varje dag. Thomas Thörnquist, biträdande rektor Katarina Wirebring, biträdande rektor Andreas Johansson, rektor Mattias Belin, studierektor

9 Välkommen till öppet hus Onsdag 30/11, kl. 18:00-19:30 Tisdag 6/12, kl. 18:00-19:30 Lördag 14/1, kl. 11:00-14:00 Lördag 21/1, kl. 11:00-14:00 KLARA Gymnasium Karlstad Kasernhöjden 9, Karlstad , Skanna för att se vår film! Vill du ha mer information? Det senaste finns alltid på: Informationen gäller inför skolstart Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Design och produktion: Dolores Creative Kingdom. Foto: Camilla Lindqvist. Repro: Turbin. Tryck: Strokirk-Landströms

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Vad ska du bli när du blir stor?

Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har du säkert fått höra ända sedan du var liten. Kanske visste du redan då. Kanske har du fortfarande ingen aning. Men oavsett om du så småningom väljer att

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

SKOLVALET THORENGRUPPEN

SKOLVALET THORENGRUPPEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER AFTONBLADET DEN 6 OKTOBER 2014 SKOLVALET THORENGRUPPEN Vi har ett nära samarbete med näringslivet HUDVÅRDSHÖGSKOLAN Lärarna

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer