Bildning och kreativitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildning och kreativitet"

Transkript

1

2 Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar och lära dig nya saker. Vårt mål är att du efter gymnasiet ska vara väl förberedd för en krävande akademisk utbildning när du väljer något av våra teoretiska program. Steg för steg här får du lära dig att ta ansvar för din egen utveckling och ditt lärande. Med en tydlig ansvarstrappa hjälper vi dig att ta mer och mer ansvar. Vi förväntar oss inte att du ska kunna flyga själv förrän vi ser att vingarna bär. Livserfarenhet och utbildning bildning omfattar alla kunskaper, både livserfarenhet och utbildning. Resor, utbyten och föreläsare intryck från världen utanför skolan är viktigt. Inom ramen för din utbildning har du möjligheten att resa till våra andra skolor runt om i Sverige. Du möter spännande föreläsare och ledare från näringsliv, idrottsliv eller högskola. Vi stöttar dig också om du vill vara utbytesstudent utomlands under ett läsår. Framgångsrikt synsätt vårt synsätt på lärande har visat sig vara mycket framgångsrikt. Under åren har vi fått flera priser och utmärkelser, bland annat för bästa gymnasieskola i Linköping där vi de senaste fem åren legat på topp i Linköpings kommuns stora kvalitetsmätning. Utvecklande nätverk vi utvecklar hela tiden nya sätt att lära sig på, inte minst genom nära samarbeten med högskolor och universitet, som kth, Stockholms Universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Karlstads Universitet. Välkommen! Anne Lindblad Danielson, Ordförande Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan NE Nationalencyklopedin Kreativitet (latin cre o skapa, frambringa ), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. NE Nationalencyklopedin

3 Fokus på dina resultat Så här tänker vi Vår inställning är att skolan ska vara något som är spännande och som utmanar dig varje dag. Vår ambition är att använda en involverande, varierad och formativ pedagogik. Det betyder att vi vill väcka din nyfikenhet och hjälpa dig bli bättre och bättre. Under hela din skolgång får du återkoppling på vad du behöver förbättra eller utveckla. Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna arbeta självständigt, men du lämnas aldrig ensam i dina studier. En annan viktig sak är att vi vill träna dig i att se sambanden i världen runt dig och att du lär dig tillämpa dina kunskaper, att bli lite streetsmart. På så sätt får du kompetens att möta framtiden. Därför ställer vi höga pedagogiska krav på våra lärare. Alla är behöriga och handplockas enligt en tydlig urvalsprocess. Det är viktigt att lärare har kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet. Det handlar både om att kunna leda klassen och gruppen samt att hjälpa dig som elev att hitta din motivation och skapa struktur för dig själv. Så här gör vi Vi har satsat helhjärtat på att skapa en kultur där du når goda resultat. Här är några punkter vi verkligen brinner för: Ingen skola ska vara större än att rektorn känner dig. God struktur det betyder tydliga mål, tydligt mentorskap som är engagerat och effektivt, välplanerade lektioner samt en skolvecka med få håltimmar. Vi har tydligt fokus på dina kunskaper och dina resultat. Vi arbetar ständigt för att du ska nå dit du vill. Vi enas kring klara och tydliga gränser för allas agerande det innebär en god gemenskap och arbetsro på våra skolor. Vi följer noga upp all närvaro inom varje ämne, både med dig och med dina föräldrar. Vi vet att god närvaro ger goda studieresultat. Vår uppgift är att ge dig valfrihet inom en mycket fast och tydlig struktur, som hjälper dig att använda dina dagar på rätt sätt. En skola som ger dig valfrihet inom tydliga ramar.

4 Vi finns på Kungsholmen och Södermalm Det här är en skola för dig med höga ambitioner. Alla våra program är studieförberedande inför universitet och högskola. KLARA gymnasium ger dig många möjligheter och utmaningar. Våra lärare samarbetar med dig för att du ska hitta ett arbetssätt som gör att du utvecklas så långt som möjligt. Målet är att du efter gymnasiet ska vara mycket väl rustad för en akademisk utbildning. För det behövs goda ämneskunskaper, väl utvecklad studieförmåga och höga betyg. Tillsammans skapar vi möjligheter för det. Våra program är Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Välkommen till oss! Fakta om KLARA Norra Gymnasium Läge: Polhemsgatan 29, Kungsholmen, T-Fridhemsplan, T-Rådhuset Promenad till tunnelbana: ca 5 minuter Rektor: Catarina Svärd Antal elever: 175 Lunch: gratis Lokaler: nyrenoverade och välutrustade i tidigare designskola Laborationssal: för kemi, fysik och biologi Idrott: i Stockholms Stads hallar Elevvård: sjuksyster, kurator och studievägledare på skolan Webbaserat elevcentra Fakta om KLARA Södra Gymnasium Läge: Tullgårdsgatan 12, Södermalm, T-Skanstull Promenad till T-Skanstull: ca 10 minuter Rektor: Lena de Bruin Antal elever: 360 Lunch: gratis Lokaler: nya, arkitektritade och välutrustade Laborationssal: för kemi, fysik och biologi Idrott: i Stockholms Stads hallar Elevvård: sjuksyster, kurator och studievägledare på skolan Aktiviteter: Sportklubb - KSSK, Spelförening - Nördgruppen, Kulturförening Webbaserat elevcentra Traditionell och modern Vi kombinerar traditionell, schemalagd klassrumsundervisning med individuella och ämnesintegrerade projektarbeten. Det innebär en pedagogik där du hela tiden utvecklas, får tydlig återkoppling och möjlighet att påverka dina studier.

5 KLARA Norra Våra program Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap På ekonomiprogrammet blir du mycket väl förberedd för högskoleutbildningar i ekonomi, men du får också en god grund för andra utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora. De ekonomiska kurserna ger dig kunskaper och färdigheter inom det företagsekonomiska området där entreprenörskap; att starta och driva företag, utgör en betydande del. Väljer du ekonomiprogrammet väntar dig många möjligheter och yrkesval inom i stort sett alla branscher och verksamheter som finns. För att lära dig mer om företagande får du prova på att driva ett eget företag. Det sker i samarbete med UF - Ung företagsamhet. Under ett får du gå hela vägen från att ta fram en affärsidé till årsredovisning och bokslut. Som en röd tråd i våra program finns också retorik med. Det innebär att du genom utbildningen tränar och förfinar dina förmågor i såväl skriftlig som muntlig framställan. På ekonomiprogrammet blir du mycket väl förberedd för högskoleutbildningar i ekonomi, men du får också en god grund för andra utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora. Du får kunskaper om vårt rättssystem och företagens villkor. De juridiska kurserna ger dig kunskap om det svenska rättssystemet och de lagar och författningar som styr och påverkar staten, näringslivet och den enskilda människan. Inom ramen för programmet utvecklar du din förmåga att analysera och bedöma både juridiska och ekonomiska frågeställningar. Nästan lika viktigt som ämneskunskaper är det att inom juridiken kunna föra sin talan, såväl skriftligen som muntligen. Därför får du under hela utbildningen träna dig i retorik. Du får i fördjupningen också ytterligare kunskaper i entreprenörskap om du vill prova på att driva ett eget företag, genom UF-Ungt Företagande. Studievägskod: EKJUR Samhällsprogrammet med beteendeinriktning är ett studieförberedande program som ger behörighet till studier på högskola och universitet. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt. I utbildningen lägger vi fokus på kurser som handlar om mänskligt beteende. Utbildningen passar också dig som vill arbeta med personal och ledarskapsfrågor. Psykologi och kriminologi I fördjupningen får du även en inblick i det mänskliga beteendet och de förutsättningar som kan forma människan i dennes utveckling under livets mångskiftande stadier, med bland annat en djupdykning i kriminologi. Även i detta program arbetar vi med skriftlig och muntlig framställan för att fördjupa dina retoriska förmågor. Är du intresserad av samhällsfrågor, ekonomi och kulturmöten i världen? Samhällvetenskapsprogrammet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras ur såväl svenska som internationella perspektiv. Fördjupning i samhällsvetenskap Komplexiteten i relationen individ-samhälle, nationell-internationellt och nutid-framtid är några av aspekterna i den fördjupning inom det samhällsvetenskapliga området utbildningen erbjuder. Även i detta program arbetar vi med skriftlig och muntlig framställan för att fördjupa dina retoriska förmågor. Studievägskod: SASAM Studievägskod: EKEKO studievägskod: sabet Civilekonom egen företagare, företagsledare, affärsjurist, revisor, mäklare, löneadministratör, marknadsförare. Advokat, affärsjurist, företagsledare, egen företagare, revisor, mäklare, inköpsansvarig, civilekonom. Psykolog, kurator, sjukgymnast, rekryterare, logoped, polis, säljare, lärare, socionom, personalchef. Statsvetare, journalist, psykolog, mäklare, banktjänsteman, flygvärdinna, företagsledare, diplomat.

6 Alla våra program är högskoleförberedande. Den senaste informationen och fler detaljer om våra program hittar du på: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Det naturvetenskapliga programmet passar dig som tycker om matematik och är intresserad av hur naturen fungerar. Utbildningen är att samspel mellan teori och praktiskt arbete i laborationer. Du kommer att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning. Programmet ska i första hand förbereda för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik men ger dig behörighet till så gott som alla utbildningar efter gymnasiet. Idag finns ett stort behov av människor med naturvetenskaplig utbildning. Fördjupning i naturvetenskap och retorik Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med studier i retorik karaktären på programmet. studievägskod: nanat Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap Den här inriktningen på naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred behörighet att söka vidare studier på högskola och universitet. Idag finns ett stort behov av människor med naturvetenskaplig utbildning. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning och fördjupningskursen Miljöprofil Hur detta samspel mellan människa och natur gestaltar sig, och hur det får genomslag på hur samhällen utvecklas och styrs är något av det som fördjupningskurserna fokuserar på. Studievägskod: NASAM Läkare, civilingenjör, biolog, psykolog, sjukgymnast, kemist, veterinär, tandläkare, genforskare. Forskare, biolog, företagsledare, psykolog, veterinär, lärare, vetenskaplig journalist, förvaltningschef.

7 KLARA Södra Våra program Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap Teknikprogrammet, inriktning Speldesign Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap På ekonomiprogrammet blir du mycket väl förberedd för högskoleutbildningar i ekonomi och juridik, men du får också en god grund för andra utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora. Du får kunskaper om vårt rättssystem och företagens villkor. I ämnet psykologi lär du dig om hur människan tänker, känner och handlar. Kurser i juridik ger dig kunskap om det svenska rättsystemet och gör att du utvecklar en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Väljer du ekonomiprogrammet väntar dig många möjligheter och yrkesval inom i stort sett alla branscher och verksamheter som finns. Entreprenörskap och företagande För att lära dig mer om företagande får du prova på att driva ett eget företag. Det sker i samarbete med UF - Ung företagsamhet. Under ett får du gå hela vägen från att ta fram en affärsidé till årsredovisning och bokslut. Du har också möjlighet att välja till moderna språk och mer matematik för att rusta dig inför antagningen till attraktiva högskolorna i landet. Studievägskod: EKJUR Samhällsprogrammet med beteendeinriktning är ett studieförberedande program som ger behörighet till studier på högskola och universitet. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt. I utbildningen lägger vi fokus på kurser som handlar om mänskligt beteende. Den passar därför dig som vill arbeta med människor i framtiden eller i yrken där framgång skapas genom goda relationer. Utbildningen passar också dig som vill arbeta med personal och ledarskapsfrågor. Fördjupning i psykologi Du läser mycket psykologi och får kunskaper om människors utveckling och samspel i olika sammanhang. Vi tar upp hur människor fungerar och beter sig som individer, deltagare i grupper och ute i samhället. Du arbetar också mycket med reflektion över dig själv och andra människor. Inriktningen ger även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. På vårt teknikprogram lär du dig grunderna i spelutveckling. Du får jobba kreativt samtidigt som du lär dig tekniken för att skapa framtidens spel. Utbildningen bygger på arbetssätt och villkor i spelbranschen. Du kommer att prova på hur designer, grafiker, programmerare, ljudläggare och producenter samverkar vid spelproduktioner. Utbildningen börjar med att introducera grundläggande begrepp och arbetssätt för att du sedan ska ta del av de många spelprojekt som programmet innehåller. Vi kommer att arbeta i XNA, där vi utvecklar spel i både två- och tre- dimensioner till konsol, dator och mobiler. En bas för vidare studier Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik. Du kommer att förstå hur hela teknikutvecklingsprocessen ser ut. Programmet ger behörighet till både allmänna och tekniska högskoleutbildningar och du blir mycket väl förberedd inför högre utbildningar inom spelutveckling och teknik. studievägskod: TESd Utbildningen på det naturvetenskapliga programmet är ett samspel mellan teori och praktiskt arbete i laborationer. Du kommer att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning. Programmet ska i första hand förbereda dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik men ger dig behörighet till så gott som alla utbildningar efter gymnasiet. Människa, medicin och forskning I vår profil på naturvetenskapsprogrammet fördjupar du dig inom medicin och psykologi. Profilen passar dig som har ett intresse av både naturvetenskap och människor. Du kanske vill få en inblick i alla spännande yrken som finns inom området eller har ett intresse av att arbeta som läkare eller psykolog i framtiden. Du får lära dig om hur sjukdomar uppstår, vad som händer i kroppen och hur forskarna arbetar för att hitta nya botemedel. Vi behandlar aktuell medicinsk forskning och därför är delar av undervisningen på engelska. Studievägskod: SABET Studievägskod: nanat Egen företagare, advokat, affärsjurist, revisor, mäklare, löneadministratör, marknadsförare, säljare, civilekonom. Psykolog, kurator, sjukgymnast, rekryterare, logoped, polis, säljare, lärare, socionom, personalchef, jurist. Speldesigner, projektledare, spelprogrammerare, ljudläggare, art director, datatekniker, 3D-animatör, producent. Läkare, farmakolog, psykolog, sjukgymnast, psykolog, kemist, veterinär, tandläkare, ingenjör, genforskare.

8 KLARA Norra KLARA Södra Kommunikationer Hit åker du med en mängd busslinjer eller tunnelbana till T-Fridhemsplan eller T-Rådhuset. Från tunnelbanan är det bara 5 minuters promenad. Med buss kan du välja 40, 49, 52, 56, 62, 91 eller blå buss 1, 3 och 4. polhemsgatan 29 Kommunikationer Hit kan du åka med flera busslinjer; 55, 59, 66, 74, 76. Blå buss 3 och 4. Buss 55 stannar alldeles utanför skolan. Eller så tar du tunnelbanan till T-Skanstull eller T-Gullmarsplan. Tullgårdsgatan 12 I hjärtat av Kungsholmen finns det senaste och trendigaste men också det äldsta och ståtligaste. I kvarteren runt KLARA Norra Gymnasium hittar du den gröna Kronobergsparken, mysiga fik, de bästa restaurangerna och Västermalmsgallerian. Skolans lokaler är ljusa och nyrenoverade och är inrymda i en före detta designskola. Välkommen till öppet hus Lördag 3/12, kl. 12:00-14:00 Tisdag 6/12, kl. 18:00-20:00 Lördag 21/1, kl. 11:00-13:00 Tisdag 7/2, kl. 18:00-20:00 Polhemsgatan 29, Stockholm, Telefon: Klara Växer antal elever, Nationellt Klara ger dig Cambridge First Certificate in English världens mest kända certifiering i det engelska språket. Vi betalar halva din provavgift och förbereder dig inför examen. Samarbete med Ung Företagsamhet. Kunskaper och studieteknik för att klara av krävande akademiska studier. God struktur tydliga mål, tydlig uppföljning, tydligt mentorskap, välplanerade lektioner och få håltimmar Välkommen till öppet hus Lördag 3/12, kl. 11:00-13:00 Tisdag 6/12, kl. 18:00-20:00 Lördag 21/1, kl. 12:00-14:00 Tisdag 7/2, kl: 18:00-20:00 Tullgårdsgatan 12, Stockholm Telefon: Sök så här Vi samarbetar med Gymnasieantagningen i Stockholms län. Du kan läsa mer på: eller ring: Vi är också riksrekryterande. Det betyder att elever från hela landet är välkomna till oss. Hög trivsel inga gränser mellan program och årskurser. De bästa lärarna våra lärare är behöriga, är uppdaterade i sina ämnen och engagerade i din utbildning. På Södermalm finns KLARA Södra Gymnasium i nybyggda, öppna och ljusa lokaler nära Götgatans och SoFo:s puls. Galleriorna Ringen och Skrapan ligger i närheten. Skolan är omgiven av grönområden och ligger vid kajen med utsikt över Hammarbykanalens båtliv Bor du i en annan kommun, kontaktar du antagningsenheten där. Givetvis kan du också kontakta oss om du har frågor.

9

10 Hej förälder! Erfarenheten säger oss att det är viktigare att ditt barn vill studera än att veta vilket yrke studierna ska leda till. Genom att utnyttja hela det kontaktnät som vi kan erbjuda i kombination med studieresor, studiebesök och samvaro med såväl goda vuxna förebilder som studiekamrater kommer yrkesinriktningen att klarna efter hand. Med en kvalitativt god utbildning, som ställer krav och uppmuntrar höga ambitioner, kommer ditt barn att stå väl rustat för såväl arbetsmarknad som vidare studier. Vi är måna om ett gott samarbete kring ditt barns studiesituation. Din roll som stöttande och uppmuntrande förälder är viktig. Tillsammans ska vi se till att gymnasietiden blir en positiv period som skapar de bästa förutsättningarna för framtiden. Bra att veta Prisbelönta klara Gymnasium tillhör utbildningskoncernen Theducation, som även ansvarar för Stockholms Internationella Restaurangskola och klara Privata Grundskola. Inom koncernen arbetar vi även med arbetsmarknadsprojekt, vuxenutbildning inom komvux, universitet och högskola. Vi har funnits sedan I dag finns klara Gymnasium med sju skolor på sex orter i landet Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje och Västerås. Totalt har vi ansvar för närmare gymnasieelever varje dag. Catarina Svärd, rektor KLARA Norra Gymnasium Lena de Bruin, rektor KLARA Södra Gymnasium

11 Välkommen till öppet hus KLARA Norra Gymnasium Lördag 3 december, kl. 12:00-14:00 Tisdag 6 december, kl. 18:00-20:00 Lördag 21 januari, kl. 11:00-13:00 Tisdag 7 februari, kl. 18:00-20:00 Polhemsgatan Stockholm KLARA Södra Gymnasium Lördag 3 december, kl. 11:00-13:00 Tisdag 6 december, kl. 18:00-20:00 Lördag 21 januari, kl. 12:00-14:00 Tisdag 7 februari, kl: 18:00-20:00 Tullgårdsgatan Stockholm Skanna för att se vår film! Vill du ha mer information? Det senaste finns alltid på: Informationen gäller inför skolstart Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Design och produktion: Dolores Creative Kingdom. Foto: Camilla Lindqvist, Robert Iljas Repro: Turbin. Tryck: Strokirk-Landströms

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Vad ska du bli när du blir stor?

Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har du säkert fått höra ända sedan du var liten. Kanske visste du redan då. Kanske har du fortfarande ingen aning. Men oavsett om du så småningom väljer att

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer