Utbildningsnämnden protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden protokoll"

Transkript

1 Datum: torsdag 25 oktober 2018 Tid: 16:00-18:20 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 26 oktober 2018 Paragrafer: Utses att justera: Camilla Olofsson(M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande Justerare Carin Thorén-Hansson (S) Camilla Olofsson(M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingela Flodin 1

2 ande Carin Thorén-Hansson (S) Camilla Olofsson (M) Dennis Lindberg Briddgård (S) Lisbeth Granberg (L) ersättare för Dennis Lindberg Briddgård (S) Fredrik Hermansson (C) Stephan Gyllenhammar (MP) Ann-Christine Johansson (SD) Karl Jändel (V) Ulf Wetterlund (L) Martina Freiholtz (S) Övriga närvarande Annika Liljemark, Lärarförbundet Ersättare Lars Ivarsbo (C) Lisbeth Granberg (L) Carl-Axel Carlstein (M) Tjänstemän Ingela Flodin, nämndsamordnare Leif Gardtman, förvaltningschef Anders Nordgren, verksamhetschef skola Elisabeth Persson, ungdomscoach 75 Fanny Vester, ungdomscoach 75 Gergy Jibran, ungdomscoach 75 Teres Linchausen, gymnasieansvarig/kaa 76 2

3 Innehåll Upprop Val av justerare och tid för justering 74 Godkännande av dagordningen 75 Information från ungdomscoacherna 76 Information om kommunalt aktivitetsansvar KAA 77 Remiss - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år Remiss - Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år Rapport från kontaktpolitiker 80 Information 81 Anmälan av inkomna skrivelser 82 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/ / /366 3

4 74 Godkännande av dagordning Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. Dagordningen godkänns. 4

5 75 Information från ungdomscoacherna Elisabeth, Fanny och Gergy informerar om arbetet som ungdomscoacher. Det märks att ungdomarna uppskattar ungdomscoacherna, tanken är att alla elever ska ses av en vuxen varje dag. Just nu inventerar ungdomscoacherna vad som ska göras och hur det ska göras. Nu i början arbetar de bara dagtid men senare kommer de även arbeta kvällstid. Ungdomscoacherna kommer också att samarbeta bland annat med föreningar i kommunen, musikskolan och socialtjänsten. Utbildningsnämnden antecknar informationen. 5

6 76 Information om kommunalt aktivitetsansvar KAA Dnr UN 2018/397 Teres Linchausen, ansvarig för gymnasiet och kommunalt aktivitetsansvar, informerar om det kommunala aktivitetsansvaret. Teres informerar om det operativa arbetet; var är vi nu, vad har vi gjort med olika ungdomar, antal ungdomar i KAA och vart är vi på väg i arbetet. Hon informerar också om framgångsfaktorerna för Lilla Edet i KAA-arbetet. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Handlingsplan för en gymnasieexamen Rutiner kommunalt aktivitetsansvar Lilla Edet Utbildningsnämnden antecknar informationen. 6

7 77 Remiss - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Dnr UN 2018/367 Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Remiss från kommunstyrelsen: förslag till interkommunal ersättning, IKE inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret et expedieras till Kommunstyrelsen 7

8 78 Remiss - Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Dnr UN 2018/366 Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret 2019 Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret et expedieras till Kommunstyrelsen 8

9 79 Rapport från kontaktpolitiker Dnr UN 2018/ Carin Thorén-Hansson och Ulf Wetterlund informerar från möte med Ekolek Barnomsorg den 23 oktober. Nästa besök är den 29 oktober, då besöks bland annat Nya skolan. sunderlag Anteckningar från kontaktpolitikerbesök Utbildningsnämnden antecknar informationen. 9

10 80 Information Carin Thorén Hansson (S) informerar om arbetsmöte om verksamhetsplan Ledamöterna för nästa mandatperiod bjuds in att delta. Ordföranden återkommer med lokal. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om nyanställd rektor. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om Skolinspektionens granskning som nu är avslutad. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om Arbetsintegrerad lärarutbildning. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om ny skola på Gossagården. Camilla Olofsson och Ulf Wetterlund informerar om ärende gällande trafiksituationen på Strömskolan. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om trafiksituationen vid Tingbergsskolan. Verksamhetschef Anders Nordgren informerar om skyltning vid skolor i Nygård, Västerlanda och Hjärtum. Informationen antecknas till protokollet. 10

11 81 Anmälan av inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 KF 74 Avsägelse från Sarah Liljeros (S) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, samt fyllnadsval 2 KF 73 Avsägelse från Pernilla Fredholm (S) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, amt fyllnadsval Informationen antecknas till protokollet. 11

12 82 Anmälan av delegeringsbeslut Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut. Id Beskrivning sfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Förskollärare till Nygårds- och Klosterängens förskola, Lilla Edets kommun A Kategori Marit Foss Fredriksson Utbildningsnämnden Marit Foss Fredriksson 6/2018 UN 2018/322 Förskollärare till Nygårds- och Klosterängens förskola, Lilla Edets kommun A Två legitimerade förskollärare, Lilla Edets kommun A Marit Foss Fredriksson Tjänstetillsättning Marit Foss Fredriksson Utbildningsnämnden Marit Foss Fredriksson UN 2018/323 Två legitimerade förskollärare, Lilla Edets kommun A Ungdomscoacher till fritidsverksamhet, Lilla Edets kommun A Marit Foss Fredriksson Tjänstetillsättning Leif Gardtman Utbildningsnämnden Leif Gardtman 36/

13 sid- 2 - UN 2018/324 Ungdomscoacher till fritidsverksamhet, Lilla Edets kommun A Skolsköterska, Lilla Edets kommun A Leif Gardtman Tjänstetillsättning Leif Gardtman Utbildningsnämnden Leif Gardtman 37/2018 UN 2018/325 Skolsköterska, Lilla Edets kommun A Grundskollärare till Fuxernaskolan, Lilla Edets kommun A Leif Gardtman Tjänstetillsättning Anneli Eriksson Utbildningsnämnden Anneli Eriksson 14/2018 UN 2018/357 Grundskollärare till Fuxernaskolan, Lilla Edets kommun A Grundskollärare åk 7-9, Lilla Edets kommun (A707038) Anneli Eriksson Tjänstetillsättning Anneli Eriksson Utbildningsnämnden Anneli Eriksson 16/2018 UN 2018/358 Grundskollärare åk 7-9, Lilla Edets kommun A Flera Lärare åk. 7-9, Fuxernaskolan i Lilla Edets kommun A Anneli Eriksson Tjänstetillsättning Anneli Eriksson Utbildningsnämnden Anneli Eriksson 15/2018 UN 2018/359 Flera Lärare åk. 7-9, Fuxernaskolan i Lilla Edets kommun A Rektor till Tingbergskolan Lilla Edet A Anneli Eriksson Tjänstetillsättning Leif Gardtman 13 sid 2/3

14 sid Leif Gardtman 39/2018 UN 2018/361 Rektor till Tingbergskolan Lilla Edet A Leif Gardtman Anmälan om kränkande behandling Junita Eklund Junita Eklund 5/2018 UN 2018/335 Anmälan om kränkande behandling Ewa Abrahamsson Anmälan kränkande behandling Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 14 sid 3/3

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 13 december 2018 Tid: 16:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: måndag 17 december 2018 Paragrafer: 83-92 Utses att justera: Carl-Axel Carlstein (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 januari 2017 Tid: 16.00 17.50 Plats: Matsalen, Fuxernsakolan i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 januari Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 26 april 2018 Tid: 16:00-19:55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 2 maj 2018 Paragrafer: 27-36 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 7 mars 2019 Tid: 16:00-20:15 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 13 mars 2019 Paragrafer: 9-21 Utses att justera: Carin Thorén-Hansson (S) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll . Datum: Torsdagen den 26 oktober 2017 Tid: 16.00 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 1 november klockan 18.00 Paragrafer: 75-85 Utses att justera: Camilla Olofsson

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 24 maj 2018 Tid: 16:00-20.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 30 maj 2018 Paragrafer: 37-48 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 december Tid: 15.00 19.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 december Paragrafer: 89-99 Utses att justera: Kenny Stolpe (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: Torsdag 1 februari 2018 Tid: 16:00 19:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag den 7 februari 2018 Paragrafer: 1-10 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 4 februari Tid: 16.00 18.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 8 februari, klockan 16.00 Paragrafer: 3-12 Utses att justera: Camilla Olofsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 24 augusti 2017 Tid: 16.00 20.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 30 augusti Paragrafer: 48-62 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 14 december 2017 Tid: 16.00 19.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 december Paragrafer: 87-100 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 11 april 2019 Tid: 16:00-20:40 Plats: Östra Roten Justeringsdag: måndag 15 april kl. 17.00 Paragrafer: 22-30 Utses att justera: Martina Freiholtz (S) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 27 april 2017 Tid: 16.00 19.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 maj Paragrafer: 29-38 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 september 2017 Tid: 16.00 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 4 oktober Paragrafer: 63-76 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 29 oktober Tid: 16.00 20.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 5 november Paragrafer: 74-86 Utses att justera: Fredrik Hermansson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 5 mars 2015 Tid: 16.15 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 8.00 Paragrafer: 10-21 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Omsorgsnämnden protokoll

Omsorgsnämnden protokoll Datum: måndag den 20 augusti 2018 Tid: 15:30-17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: fredag den 24 augusti 2018 Paragrafer: 49-54 Utses att justera: Anita Almén Björk (S) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 29 september Tid: 16.00 21.30 Plats: Matsalen, Strömskolan Justeringsdag: Onsdagen den 5 oktober, klockan 13.00 Paragrafer: 64-79 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) och Lars Ivarsbo

Läs mer

Utbildningsnämnden. Informationsärenden. Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Informationsärenden. Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 8 mars 2018 Tid: 16:00-20:50 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag den 14 mars 2018 Paragrafer: 12-26 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) 12-16 Lars Ivarsbo (C) 17-26 Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 12 december 2018 Tid: 17:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 14 december 2018 Paragrafer: 93-99 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28 Datum: Torsdagen den 28 maj 2015 Tid: 16.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-35 omedelbar justering Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 maj 2015 Tid: 16.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 32-44 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 14 december 2016 Tid: 17.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 16 december Paragrafer: 78-86 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 20 april Tid: 17.00 19.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 28 april Paragrafer: 23-31 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19.30 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2015-10-27

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 9 december Tid: 14.00 15.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 december Paragrafer: 91-100 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 april Tid: 15.30 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26, klockan 08.00 Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 21 april Tid: 16.00 19.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 27 april Paragrafer: 26-36 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 29 april 2014 Tid: 17.00 18.30 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 30 april 2014 Paragrafer: 19-25 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll

Kommunfullmäktige protokoll Datum: Onsdag 12 september 2018 Tid: 18:00-18:15 Plats: Folkets hus, Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 18 september 2018, kl 16.00 Paragrafer: 63-69 Utses att justera: Michelle Winkel (L) och Stephan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 november Tid: 16.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 1 december Paragrafer: 96-106 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 25 april 2018 Tid: 17:00-19:50 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 27 april 2018 Paragrafer: 28-32, 34-37 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 11 juni 2013 Tid: 16.00 20.35 Plats: Matsalen Fuxernaskolan, Lilla Edet Paragrafer: 45-54 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia Domby

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Kommunala pensionärsrådet protokoll Datum: måndagen den 5 mars 2018 Tid: 13:00-14.55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredagen den 9 mars Paragrafer: 1-7 Utses att justera: Dick Bergström (SPF Seniorerna Lilla Edetbygden) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 18.55 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 28 maj 2014 Paragrafer: 26-31 Utses att justera: Andreas Nelin (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28 Datum: Torsdagen den 28 augusti Tid: 16.00 17.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 september Paragrafer: 64-73 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 31 januari 2019 Tid: 16:00-20:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: tisdag 5 februari 2019 kl. 17.30 Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Carin Thorén-Hansson (S) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 oktober 2013 Tid: 18:00 20:30 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Torsdagen den 3 oktober, 2013 Paragrafer: 61-65 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 22 augusti 2018 Tid: 17:00-19:05 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 24 augusti Paragrafer: 57-61, 67-69 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag den 19 februari 2019 Tid: 18:00-19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: tisdag den 19 februari 2019 omedelbar justering Paragrafer: 14-18 Utses att justera: Martin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag 11 december 2018 Tid: 17:30.19.30 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommun Justeringsdag: tisdag 18 december 2018 Paragrafer: 93-103 Utses att justera: Carin Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 2 juni Tid: 16.00 20.10 Plats: Tingbergsskolan i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 8 juni Paragrafer: 37-51 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 2 september 2013 Tid: 16.00 19.20 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommunhus Paragrafer: 55-64 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 14 december Tid: 18.00 20.55 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredag den 16 december, klockan 6.00 Paragrafer: 64-72 Utses att justera: Zara Blidevik (M) 64-65,

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 november 2014 Tid: 15.30 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 november 2014 Paragrafer: 94-99 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 28 september 2015 Tid: 15.30 18.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 1 oktober Paragrafer: 69-77 Utses att justera: Ethel Augustsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 26 september 2018 Tid: 17:00-19:15 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 28 september Paragrafer: 70-75, 79-81 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag 30 januari 2018 Tid: 17:30-20.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: måndagen den 5 februari 2018, klockan 8.00 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Carina Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: onsdag den 30 januari 2019 Tid: 17:00-20.35 Plats: Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: måndag den 4 februari 2019 kl.16.00 Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter:

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Kommunala pensionärsrådet protokoll Datum: måndagen den 22 oktober 2018 Tid: 13:00-15.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: torsdagen den 25 oktober 2018 Paragrafer: 28-35 Utses att justera: Gunilla Ståhlberg (PRO Lilla Edet) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 31 oktober 2013 Tid: 16.00 19.15 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommunhus Paragrafer: 75-88 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 24 oktober 2018 Tid: 17:00-18:25 Plats: Östra Roten Justeringsdag: måndag 29 oktober 2018 Paragrafer: 82-93 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 september 2016 Tid: 16.00 19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 7 september Paragrafer: 51-62 Utses att justera: Fredrik Hermansson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 2 oktober Tid: 16.00 19.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 8 oktober Paragrafer: 74-83 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 26 april 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 26-30 Utses att justera: Tommy Nilzén (mp) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Omsorgsnämnden protokoll

Omsorgsnämnden protokoll Datum: måndag 29 januari 2018 Tid: 15:30-18.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredag 2 februari 2018, kl. 10.00 Paragrafer: 1-11 Utses att justera: Ethel Augustsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 27 oktober Tid: 17.00 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 november Paragrafer: 76-85 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdag 17 april 2019 Tid: 17:00 21:00 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommun Justeringsdag: Onsdag 24 april 2019, kl 08:00 Paragrafer: 23-33 Utses att justera: Mats Nilsson Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Torsdag 16 maj 2019 Tid: 16:30-16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 16 maj 2019 Paragrafer: 99-101 Utses att justera: Annette Fransson (S) Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: tisdag 11 juni 2019 Tid: 08:00-9:55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: tisdag 11 juni 2019 Paragrafer: 61-63 Utses att justera: Peter Spjuth (V) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Onsdagen den 10 januari 2018 Tid: 08:30-12.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: Fredagen den 12 januari, kl 12.00 Paragrafer: 1-13 Utses att justera: Julia Färjhage (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-26 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00-19:55 Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och datum Kommunhuset,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 7 mars Tid: 17.30 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 9 mars Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 10 mars 2016 Tid: 17.00 21.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 17 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 13-25 Utses att justera: Camilla Olofsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdagen den 21 augusti 2018 Tid: 17:30-19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: fredagen den 24 augusti 2018 Paragrafer: 55-64 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 22 augusti Tid: 17.30 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 24 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 49-57 Utses att justera: Carina Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-20 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 25 augusti 2014 Tid: 15.30 16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 29 augusti 2014 Paragrafer: 66-74 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 23 oktober Tid: 15.30 16.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 oktober, klockan 13.00 Paragrafer: 53-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Kallelse Utbildningsnämnden

Kallelse Utbildningsnämnden Kallelse Utbildningsnämnden Tid: torsdag 11 april 2019 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 23 augusti Tid: 17.30 20.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 25 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 38-49 Utses att justera: Anna Larsson (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 24 maj 2012 Tid: 15.00-20.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 31-40 Utses att justera: Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia Domby Leif Håkansson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 februari 2013 Tid: 16.00 19.30 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommunhus Paragrafer: 19-27 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2019-04-24 2019-04-24 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 10:00 11:30 Paragrafer 23 27 Utses att justera Kenneth Emilsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2019-04-29 Underskrifter

Läs mer

Kallelse Omsorgsnämnden

Kallelse Omsorgsnämnden Kallelse Omsorgsnämnden Tid: måndag 22 oktober 2018 kl. 15:30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och fastställande av tid för justering

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 11.15 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-10-24 1(14) Tid och plats Dalslandsrummet Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan 08.30 12.00, i Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Hultman-Karlsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer