Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21"

Transkript

1 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll

2 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 8 Säkerhet och felsökning... 9 Reflektioner Appendix Appendix A D Appendix B - D Appendix C D Appendix D D Appendix E D208...

3

4 Introduktion Laborationen som har utförts är designad att ge deltagande studenter en insyn i hur trådlösa nätverk planeras och designas beroende på olika förutsättningar gällande utrustning och fysisk miljö. Företaget PrettyGoodFood har bett en grupp studenter att utföra en site survey åt företaget. Själva besitter företaget ingen kunskap om trådlösa nätverk och har av den anledningen anlitat studenterna för att utföra arbetet. Hur skall accesspunkter placeras för att optimera täckningen och signalstyrkan? Vilka säkerhetsaspekter bör tas i åtanke under arbetet med planeringen av det trådlösa nätverket? Vilka faktorer spelar in på accesspunkternas signalstyrka? Detta är ett antal av de frågor som besvaras under laborationens gång. Accesspunkter placerades ut i de olika salarna för att kunna avgöra hur bra täckning och styrka som kunde förväntas i olika delar av huset. Med hjälp av en laptop och ett PCMCIA-kort gjordes multipla avläsningar för att avgöra om placeringen samt konfigurationen av accesspunkten uppfyllde de krav som fanns. Laborationen utfördes i D-huset och salarna D204, D205, D206, D207 och D208. 1

5 Site survey När laborationen utfördes deltog tre studenter i gruppen. De tre deltagarna var: Wilhelm Käll, Niklas Alamäki Huhta och Niclas Mikkelinen. Det första steget som togs var att mäta hur mycket andra nätverk kommer att påverka det aktuella nätverket. En avläsning av närliggande nätverk togs för varje sal där accesspunkten skulle komma att placeras. Detta gjordes för att kunna avgöra vilken kanal som lämpade sig bäst för användande i den aktuella salen. För att kunna läsa av störningarna från närliggande nätverk användes en laptop med operativsystemet Gentoo Linux och ett PCMCIA-nätverkskort. Kommandot som användes för att samla in data om närliggande accesspunkter är följande: iwlist wlp16s0 scan > scan-207.txt Listan med accesspunkter kommer att innehålla samtliga influenser från närliggande nätverk. Listan filtreras sedan från data som inte är relevant för laborationer. Listorna som användes i laborationen återfinns som appendix. Aktuella appendix är: Appendix A, Appendix B, Appendix C, Appendix D och Appendix E. För att sedan mäta signalstykan på de olika accesspunkterna som placerades ut i salarna användes programvaran kismet. För att utföra planeringen av det trådlösa nätverket användes en accesspunkt som flyttades runt mellan de olika salarna för att simulera ett större antal accesspunkter. De olika accesspunkterna placerades på samma plats i varje sal för att enkelt kunna ta fram ett resultat som kommer att efterlika resultatet från tidigare mätningar. i varje sal togs en mätning för att avgöra hurvida täckningen och signalstyrkan är inom ramarna för uppgiften. Mätningar togs från alla hörn i aktuell sal, i mitten av närliggande sal samt utanför i korridoren. Detta för att säkerställa att roaming mellan de olika accesspunkterna kommer att vara möjlig. Varje sal skall klara av att stödja 10 användare. En användare skall inte heller kunna stjäla all tillgänglig bandbredd. Accesspunkten som användes i laborationen använder sig av G. Detta innbär att den tillgängliga bandbredden är 54Mbit/s och frekvensbandet är 2,4Ghz. Om den tillgängliga bandrbredden divideras mellan antalet användare skulle detta resultera i cirka 5Mbit/s per användare. Med hjälp av 802.1X skulle detta kunna kontrolleras. Accesspunkterna får inte sända på effekt som motsvarar mer än 15dBm EIRP. För att säkerställa att så inte är fallet sätts parametern output power till 25% i konfigurationen för accesspunkterna. Om detta värdet inte ändras kommer detta kravet att brytas. Värdet som används är ¼ av värdet som är förinställt i konfigurationen. Signalstyrkan får inte heller sjunka under -65dBm, om den gör det har ett av de existerande kraven brutits. De olika accesspunkterna sänder på olika kanaler för att minimera att de stör ut varandra samt att de är mottagliga för så lite störning som möjligt från närliggande accesspunkter. Kanalerna som används är följande: Sal D204 1 D D206 1 D207 6 D208 1 Kanal De olika accesspunkterna är även placerade på ett sätt som tillåter att klienter kan färdas mellan de olika accesspunkterna utan att kopplas ifrån det trådlösa nätverket. Varje accesspunkt når över till den andra salen och vise versa. Detta är för att eliminera ytor som inte täcks. Om en yta inte skulle täckas löper klienten risk för att kopplas ifrån det trådlösa nätverket. REFERENS! Tidigare i rapporten nämndes det att mätningar utfördes för samtliga salar och korridorer. Vilka faktorer som utgör störningar samt accesspunkternas förmåga att täcka utvalda ytor. De olika mätningarna som utfördes kommer att presenteras nedan. För varje sal kommer följande mätvärden att presenteras: täckyta, placering av accesspunkt och signalstyrkan. De gröna ytorna på bilden är de områden som täcks helt och hållet av 2

6 accesspunkten. De turkosa områdena är avgränsande områden till nästa accesspunkt. Blåa områden täcks inte av accesspunkten tillräckligt bra. Sal D204 3

7 Sal D205 4

8 Sal D206 5

9 Sal D207 6

10 Sal D208 De olika källorna för störningar för varje sal återfinns i Appendix A, Appendix B, Appendix C, Appendix D och Appendix E. Valet av kanal för accesspunkterna är baserat på dessa mätvärden. Kanalen har valts baserat på olika faktorer som kan störa accesspunkterna. Det skapade trådlösa nätverket kommer att bidra till att ytterligare störningar läggs till på den befintliga RFI-miljön. Valet av kanaler för de olika accesspunkterna kommer dock att minimera störningar hos befintliga nätverk och det nyligen tillagda nätverket. Placeringen av accesspunkterna kommer att minimera störningar för de närliggande byggnaderna. Accesspunkterna kommer att ha en inverkan på RFI-miljön, dock kommer påverkan att vara minimal utanför byggnaden då effekten som används för att sända är relativt låg, ¼ av den totalt möjliga effekten. För att kommunikation skall kunna ske på ett säkert sätt kommer samtliga accesspunkter använda sig av WPA2(kryptering) och 802.1X(autentisering). Användarna skall kunna autentisera sig mot en central katalogserver där deras respektive uppgifter finns lagrade. Den fysiska säkerheten är även något att beakta. Accesspunkterna skall placeras på en yta där de är i säkerhet från användare. En placering där de kan betraktas som säkra är taket. Samtliga accesspunkter är utrustade med fästen som möjliggör montering i taket. Laborationen tog sammanlagt 15 timmar. Att skriva rapporten och skapa illustrationer av accesspunkternas täckning tog 8h. 7

11 Kabelhantering Accesspunkterna som har placerats i de olika salarna stödjer PoE(Power Over Ethernet). Nätverkskablar kommer att dras mellan en switch placerad i rum 220 och de olika accesspunkterna. Accesspunkterna kommer att förses med ström via nätverkskabeln som går mellan switchen och accesspunkterna. Sammanlagt kommer 180 meter kablar att behövas för att koppla samman de olika accesspunkterna och switchen. Switchen kommer som sagt att placeras i run 220 och kablar kommer att dras från den punkten vidare till de olika accesspunkterna i salarna. Objekt D-LINK DGS PC 20X10/100/1000 4XCOMBO POE SI 8099kr DELTACO FTP CAT.5E SHIELDED RJ45 100M x 2st 340 x 2 = 680kr Pris Bilden nedan illustrerar hur kablarna kommer att dras till de olika accesspunkterna. 8

12 Säkerhet och felsökning 1, Identifiera problemet Beror problemet på störningar? Identifiera potentiella orsaker till problemet Undersök ifall andra accesspunkter stör signalerna till klienten, störningar kan försämra kommunikationen mellan klient och accesspunkt. Befinner sig användaren för långt bort för att vara inom det effektiva avståndet till accesspunkten? Isolera problemet Med hjälp av en spektrumanalys kan källor till störningar hittas. Analysen kan även hjälpa till att avgöra om avståndet till accesspunkten är för stort. Lös problemet Om accesspunkten sänder på samma kanal som flertalet andra accesspunkter med hög signalstyrka är en lämplig åtgärd att byta till en kanal som inte används av lika många närliggande accesspunkter. Om användaren är för långt bort från accesspunkten bör användaren flytta sig närmare för att kommunikationen mellan de två enheterna skall förbättras. Testa lösningen Gav lösningen något resultat? Har överföringshastigheten förbättrats? Testa att överföra en fil mellan datorer och observera hastigheten. Dokumentera processen Dokumentera problemet och hur det löstes. Om samma problematik skulle komma att uppstå igen kan dokumentationen vara till hjälp. 2, En spectrum analyzer är i kort ett verktyg för att mäta olika former av elektriska signaler i ett frekvensspektrum. Verktyget kan användas för att mäta olika former av störningar på lager 1 i OSI-modellen. 3, Attacken riktar sig mot utbytet av TKIP-data. Paket som kommer i oordning kan utnyttjas av en angripare för att utföra replay-attacker av uppsnappade frames. Tekniker som chop chop kan utnyttjas för att läsa datan i klartext. 4, RC4-algoritmen genererar en slumpad ström som används för att generera en chiffertext. Den slumpade strömen kombineras med datan som är i klartext för att generera en chiffertext. Genom att avlyssna trafiken kan en attackerare ta reda på nyckeln till ett nätverk genom att kombinera den krypterade trafiken och utmaningen accesspunkten skickar till klienter som vill ansluta till nätverket. 9

13 Reflektioner Det känns som laborationen var lite överdriven på vissa punkter. Sjävla sitesurveyn var bra, dock tycker jag det känns onödigt att behöva svara på frågor och göra ytterligare uppgifter i rapporten som egentligen inte har med själva laborationen att göra. Laborationen var inte överdrivet svår. Dock är det väldigt kämpigt att göra uppgiften om man är väldigt sjuk som jag var under två av de handledda passen. Jag har gjort mitt bästa för att lösa uppgiften dock. Jag tycker det är bra att detta var ett grupparbete, det enda som behöver göras är att fokusera innehållet på själva undersökningen. 10

14 Appendix Appendix A D204 Quality=38/70 Signal level=-72 dbm ESSID:"GroupA3" Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=39/70 Signal level=-71 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=39/70 Signal level=-71 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=70/70 Signal level=-26 dbm Quality=70/70 Signal level=-29 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=70/70 Signal level=-37 dbm Quality=70/70 Signal level=-40 dbm Quality=56/70 Signal level=-54 dbm ESSID:"mullsjo" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=41/70 Signal level=-69 dbm ESSID:"ComHem3B6CD5" Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=37/70 Signal level=-73 dbm 11

15 Quality=35/70 Signal level=-75 dbm ESSID:"ASUS" Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=35/70 Signal level=-75 dbm Quality=44/70 Signal level=-66 dbm Quality=42/70 Signal level=-68 dbm Quality=45/70 Signal level=-65 dbm Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"Urbans granne" Quality=44/70 Signal level=-66 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm ESSID:"Robins Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=32/70 Signal level=-78 dbm Quality=45/70 Signal level=-65 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=70/70 Signal level=-26 dbm 12

16 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=70/70 Signal level=-26 dbm Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"Gilo-5G" ESSID:"ComHem3B6CD5-5G" Quality=33/70 Signal level=-77 dbm ESSID:"Gilo-2.4G" Quality=63/70 Signal level=-47 dbm ESSID:"AlfredsGym" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm ESSID:"TeliaGateway08-76-FF-9B-96-2E" Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"wire99" Appendix B - D205 Quality=50/70 Signal level=-60 dbm ESSID:"GroupA3" Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"GroupA6" Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=41/70 Signal level=-69 dbm Quality=41/70 Signal level=-69 dbm 13

17 Quality=47/70 Signal level=-63 dbm Quality=27/70 Signal level=-83 dbm Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"comhem" Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=47/70 Signal level=-63 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=46/70 Signal level=-64 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=56/70 Signal level=-54 dbm Quality=53/70 Signal level=-57 dbm Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=52/70 Signal level=-58 dbm Quality=53/70 Signal level=-57 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=59/70 Signal level=-51 dbm ESSID:"mullsjo" Quality=27/70 Signal level=-83 dbm ESSID:"linksys" Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"Johans Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=33/70 Signal level=-77 dbm 14

18 Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"ComHem719027" Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHem3B6CD5" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=28/70 Signal level=-82 dbm Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"ComHem0BA284" Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"Darkwing duck" Quality=56/70 Signal level=-54 dbm ESSID:"ZyXEL" Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHem3BA33F" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm ESSID:"ASUS" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=35/70 Signal level=-75 dbm 15

19 Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=36/70 Signal level=-74 dbm 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) Quality=37/70 Signal level=-73 dbm 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) Quality=38/70 Signal level=-72 dbm 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) Quality=39/70 Signal level=-71 dbm ESSID:"Urbans granne" Quality=38/70 Signal level=-72 dbm Quality=30/70 Signal level=-80 dbm ESSID:"Robins Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=39/70 Signal level=-71 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm 16

20 ESSID:"ComHem0B9CA8" 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=53/70 Signal level=-57 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=55/70 Signal level=-55 dbm 40 Quality=32/70 Signal level=-78 dbm 40 Quality=31/70 Signal level=-79 dbm 40 Quality=32/70 Signal level=-78 dbm Appendix C D206 Quality=27/70 Signal level=-83 dbm ESSID:"ComHemAC786A" Quality=62/70 Signal level=-48 dbm ESSID:"GroupA3" Quality=36/70 Signal level=-74 dbm ESSID:"GroupA6" Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=38/70 Signal level=-72 dbm Quality=54/70 Signal level=-56 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm ESSID:"IKI263" Quality=55/70 Signal level=-55 dbm 17

21 Quality=55/70 Signal level=-55 dbm Quality=33/70 Signal level=-77 dbm ESSID:"comhem" Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=59/70 Signal level=-51 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=61/70 Signal level=-49 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=49/70 Signal level=-61 dbm Quality=40/70 Signal level=-70 dbm Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=43/70 Signal level=-67 dbm Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Quality=48/70 Signal level=-62 dbm ESSID:"mullsjo" Quality=24/70 Signal level=-86 dbm ESSID:"linksys" 18

22 Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"Johans Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" ESSID:"ComHem719027" Quality=31/70 Signal level=-79 dbm ESSID:"ComHem3B6CD5" Quality=26/70 Signal level=-84 dbm Quality=27/70 Signal level=-83 dbm Quality=24/70 Signal level=-86 dbm ESSID:"ComHem0BA284" Quality=28/70 Signal level=-82 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm Quality=35/70 Signal level=-75 dbm Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm ESSID:"Darkwing duck" Quality=43/70 Signal level=-67 dbm ESSID:"ZyXEL" ESSID:"ComHem3BA33F" Quality=37/70 Signal level=-73 dbm ESSID:"ASUS" 19

23 3 Frequency:2.472 GHz (Channel 13) ESSID:"Olagligt wifi!" Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=33/70 Signal level=-77 dbm Quality=32/70 Signal level=-78 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm Quality=32/70 Signal level=-78 dbm 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) Quality=26/70 Signal level=-84 dbm 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) 6 Frequency:5.58 GHz (Channel 116) Quality=27/70 Signal level=-83 dbm Appendix D D207 Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHemAC786A" Quality=55/70 Signal level=-55 dbm ESSID:"GroupA3" Quality=43/70 Signal level=-67 dbm ESSID:"GroupA6" Quality=38/70 Signal level=-72 dbm 20

24 Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Quality=41/70 Signal level=-69 dbm Quality=68/70 Signal level=-42 dbm Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"IKI263" Quality=69/70 Signal level=-41 dbm Quality=66/70 Signal level=-44 dbm Quality=32/70 Signal level=-78 dbm Quality=43/70 Signal level=-67 dbm ESSID:"comhem" Quality=46/70 Signal level=-64 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=70/70 Signal level=-38 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=70/70 Signal level=-40 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=70/70 Signal level=-40 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=42/70 Signal level=-68 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=42/70 Signal level=-68 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=42/70 Signal level=-68 dbm 21

25 2 Frequency:2.467 GHz (Channel 12) Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"knet" ESSID:"Robins Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Quality=36/70 Signal level=-74 dbm Quality=45/70 Signal level=-65 dbm Quality=38/70 Signal level=-72 dbm ESSID:"mullsjo" Quality=27/70 Signal level=-83 dbm ESSID:"linksys" Quality=30/70 Signal level=-80 dbm ESSID:"Johans Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Channel:4 Frequency:2.427 GHz (Channel 4) Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHem<C3C5E0>" Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"ComHem719027" 22

26 Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"ComHem3B6CD5" Quality=45/70 Signal level=-65 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm 00 Frequency:5.5 GHz (Channel 100) Quality=30/70 Signal level=-80 dbm ESSID:"Robins Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"Urbans granne" Quality=35/70 Signal level=-75 dbm Quality=24/70 Signal level=-86 dbm Quality=26/70 Signal level=-84 dbm ESSID:"ComHem0BA284" Quality=25/70 Signal level=-85 dbm Quality=24/70 Signal level=-86 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=30/70 Signal level=-80 dbm ESSID:"ComHem G" Quality=28/70 Signal level=-82 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm ESSID:"ComHem3BA33F-5G" 40 Quality=27/70 Signal level=-83 dbm ESSID:"lz-hogskolan-rocket" 23

27 Appendix E D208 Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHemAC786A" Quality=35/70 Signal level=-75 dbm Quality=38/70 Signal level=-72 dbm ESSID:"GroupA3" Quality=52/70 Signal level=-58 dbm ESSID:"GroupA6" Quality=47/70 Signal level=-63 dbm Quality=49/70 Signal level=-61 dbm Quality=39/70 Signal level=-71 dbm ESSID:"ASUS" Quality=47/70 Signal level=-63 dbm Quality=70/70 Signal level=-36 dbm Quality=38/70 Signal level=-72 dbm ESSID:"IKI263" Quality=70/70 Signal level=-36 dbm Quality=62/70 Signal level=-48 dbm Quality=31/70 Signal level=-79 dbm ESSID:"comhem" 24

28 Quality=37/70 Signal level=-73 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=68/70 Signal level=-42 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=70/70 Signal level=-38 dbm Channel:40 Frequency:5.2 GHz (Channel 40) Quality=65/70 Signal level=-45 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=26/70 Signal level=-84 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=25/70 Signal level=-85 dbm 04 Frequency:5.52 GHz (Channel 104) Quality=26/70 Signal level=-84 dbm 2 Frequency:2.467 GHz (Channel 12) Quality=32/70 Signal level=-78 dbm ESSID:"knet" Quality=34/70 Signal level=-76 dbm ESSID:"Robins Wi-Fi-n\xC3\xA4tverk" Quality=28/70 Signal level=-82 dbm ESSID:"ComHem3BA33F" 3 Frequency:2.472 GHz (Channel 13) ESSID:"Olagligt wifi!" Quality=25/70 Signal level=-85 dbm 25

29 Quality=31/70 Signal level=-79 dbm Quality=30/70 Signal level=-80 dbm Quality=38/70 Signal level=-72 dbm ESSID:"mullsjo" ESSID:"ZyXEL" Quality=25/70 Signal level=-85 dbm ESSID:"linksys" 26

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll 2014-05-21 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 10 Säkerhet och felsökning... 11 Reflektioner... 12 Appendix... 13 Appendix A D204 Appendix

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Checklista, så planerar du ditt WiFi

Checklista, så planerar du ditt WiFi Checklista, så planerar du ditt WiFi Utnyttja kraften i en professionell WiFilösning Med en professionell och rätt konfigurerad WiFi-lösning kan du göra mer än du tror. Läs mer om vad du bör tänka på på

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Kom-igång med WiFi-bryggan. Technicolor TG234

Kom-igång med WiFi-bryggan. Technicolor TG234 Kom-igång med WiFi-bryggan Technicolor TG234 Detta paket innehåller Grattis till din WiFi-brygga! Denna WiFi-brygga kan användas till två saker. Den kan överföra trådlös tv-signal till din tv-box samt

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Vi har tagit fram tre olika paketlösningar till ditt nya fibernät. Paketen innehåller allt från en enkel hemmalösning till ett mer avancerat nät där

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Här kommer en beskrivning av hur trådlös anslutning fungerar (Wifi/Wlan).

Här kommer en beskrivning av hur trådlös anslutning fungerar (Wifi/Wlan). Här kommer en beskrivning av hur trådlös anslutning fungerar (Wifi/Wlan). Härjeåns levererar, i vissa fall, en DRG som har inbyggd Wifi modul. Denna modul går det inte att göra ändringar i. Om ni har många

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Konfigurera TP-link CPE210

Konfigurera TP-link CPE210 Konfigurera TP-link CPE210 Steg 1. Ladda ned senaste firmware Vi förbereder konfigurationen genom att ladda ned den senaste mjukvaran (firmware) till CPE210 från TP-links webbsida (kjll.cm/cpe210firmware).

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se>

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Pocketguide Swegon WISE

Pocketguide Swegon WISE Pocketguide Swegon WISE Radioteknik Innehåll Information...3 Dagens trådlösa landskap...3 WISE-systemet... 4 Varför används trådlös kommunikation?...4 Hur fungerar det?...4 Vad betyder Cognitive Coexistence

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Ubiquiti M5-16 Snabbstart

Ubiquiti M5-16 Snabbstart Ubiquiti M5-16 Snabbstart 1004-12 Se www.axema.se för de senaste manualerna. Snabbstart Ubiquiti M5 Dessa instruktioner är enbart ett exempel på hur man kan använda Ubiquiti Nanobeam i stället för en kabel

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Standardnytt EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50174-3 Information technology - Cabling installation Specification and Quality Assurance Information technology - Cabling

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Tips på mediacentral Postad av Pontus - 09 feb :17

Tips på mediacentral Postad av Pontus - 09 feb :17 Tips på mediacentral Postad av Pontus - 09 feb 2016 12:17 Hej! Skulle behöva ha lite tips på mediacentral för lägenheter för när jag tittar runt så är de flesta jag hittar i metall vilket är helt vansinne

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20 Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 ENERGI FIBERNÄT Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Med kraftfullt WiFi! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 HEM 4393 Technicolor TG389ac GUIDE_1507_195x195mm.indd 1 2015-07-16

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

LexCom Home. LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber. konverteringsenhet.

LexCom Home. LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber. konverteringsenhet. LexCom Home LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber konverteringsenhet Koax från uttag RJ45 från Ethernet utgång Patchkabel till switch GUL LINJE, Alternativt

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!!

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!! Framtiden Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen Version2012041 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV 2012041 Innehållsförteckning0 Introduktion*...*3 Bakgrund*...*3 Nuvarande*installation*...*3

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

VPN tjänst för Stockholm Stad

VPN tjänst för Stockholm Stad VPN tjänst för Stockholm Stad Guide för slutanvändare Company: Volvo Information Technology Issuer: System Connect Services Date: 2011-08-02 Issue: 1.3 INNEHÅLL 1. OM STOCKHOLM STADS VPN-TJÄNST... 3 1.1.

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Nätverksteknik Mattias Claesson mcn07008@mdh.student.se Joakim Juhlin jjn07008@mdh.student.se

Nätverksteknik Mattias Claesson mcn07008@mdh.student.se Joakim Juhlin jjn07008@mdh.student.se Nätverksteknik Mattias Claesson Joakim Juhlin mcn07008@mdh.student.se jjn07008@mdh.student.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Nätverksteknik... 3 Trådbundna nätverk... 5 Trådlösa

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

WiFi-experimentet Com Hem Testrapport

WiFi-experimentet Com Hem Testrapport WiFi-experimentet Com Hem Testrapport Com Hem Wifi-exprimentet Bakgrund Bakgrund Många bredbandskunder upplever att den hastighet de får ut av sitt WiFi inte motsvarar den hastighet de abonnerar på från

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Jämförelsetest höghastighetsroutrar Sammanfattning av rapport

Jämförelsetest höghastighetsroutrar Sammanfattning av rapport Jämförelsetest höghastighetsroutrar Sammanfattning av rapport Testad av Rätt router nyckeln till minskat bredbandsspill Många bredbandskunder tycker att den hastighet som de får ut av sitt WiFi inte motsvarar

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Föreläsning 3 Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 19 februari 2015 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nätverkslösning till jaktstuga. Andreas Gunnarsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Nätverkslösning till jaktstuga. Andreas Gunnarsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Nätverkslösning till jaktstuga Andreas Gunnarsson 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Examensarbete Nätverkslösning till jaktstuga

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utvärdering och analys av det trådlösa nätverket på företagsbyarna Acusticum och Furunäset. Marcus Conrad 2015

EXAMENSARBETE. Utvärdering och analys av det trådlösa nätverket på företagsbyarna Acusticum och Furunäset. Marcus Conrad 2015 EXAMENSARBETE Utvärdering och analys av det trådlösa nätverket på företagsbyarna Acusticum och Furunäset Marcus Conrad 2015 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system-

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Dagens innehåll. 1. Hantering av ipad 2. Montera fodralet 3. Uppstart av ipad 4. Skapa Apple-ID

Dagens innehåll. 1. Hantering av ipad 2. Montera fodralet 3. Uppstart av ipad 4. Skapa Apple-ID Dagens innehåll 1. Hantering av ipad 2. Montera fodralet 3. Uppstart av ipad 4. Skapa Apple-ID Hantering av din ipad Laddning ipaden skall vara fulladdad inför varje skoldag Vid laddning skall ipaden placeras

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Trådlöst. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Trådlöst. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Trådlöst Vad är 802.11ac? 802.11ac överblick Vad 802.11n tillför över tidigare tekniker. Bredare kanalbredd (40MHz) Högre modulering (64-QAM) Flera parallella strömmar (up to 4 streams) Möjlighet att rikta

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Manual. - bredbandsskåpet i ditt digitala hem

Manual. - bredbandsskåpet i ditt digitala hem Manual - bredbandsskåpet i ditt digitala hem KOM IGÅNG MED ALLA TJÄNSTER I din digitala lägenhet finns ett skåp med kopplingar till lägenhetens bredbandsuttag. Det är här fibern ifrån Botkyrka Stadsnät

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk

Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Föreläsning 3 Nätverksteknik B - Introduktion till Trådlösa nätverk Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 4 februari 2016 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik

Läs mer

Säker kommunikation för inbyggda sensorsystem för hälsa. Mats Björkman Professor i datakommunikation Mälardalens högskola

Säker kommunikation för inbyggda sensorsystem för hälsa. Mats Björkman Professor i datakommunikation Mälardalens högskola Säker kommunikation för inbyggda sensorsystem för hälsa Mats Björkman Professor i datakommunikation Mälardalens högskola 1 Säker kommunikation n I medicinsk utrustning idag är kommunikation fundamentalt:

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING

SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING Gäller för bostadswitchen inteno www.varbergenergi.se Bostadsswitchen för att ansluta dig till tjänsterna i net@seaside behöver du en bostadsswitch. switchen ansluter

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning 1. Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar Skärmstorlek, läsbarhet i solljus Datahastighet i luften Batteritid, Prestanda, minnesstorlek Olika tekniker/standarder Möjligheter Beräkningar

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

WiFi & dess säkerhet. Gundläggande Wi-Fi anslutning och kryptering samt wepcracking.

WiFi & dess säkerhet. Gundläggande Wi-Fi anslutning och kryptering samt wepcracking. WiFi & dess säkerhet. Gundläggande Wi-Fi anslutning och kryptering samt wepcracking. Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/purpleslog/2870445256/sizes/o/in/photostream/ Nikola Sevo Nikse235@student.liu.se

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111.

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter Välkommen 1 Kontrollera utrustningspaketets innehåll Ruckus Mediaflex trådlös adapter ger dig en trådlös anslutning mellan ditt bredband och din digitalbox

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Power INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopp lade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den

Läs mer

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1 Nätverk Hemma Han ringer på hos en jättelik karl för att demonstrera sin dammsugare. Hemmet är synnerligen välstädat och det finns inte ett dammkorn någonstans. Men "försäljare Rhuter" vet råd. Han tar

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Kanalfö rdelning av tra dlö sa na t

Kanalfö rdelning av tra dlö sa na t Kanalfö rdelning av tra dlö sa na t Tack för ditt intresse i mitt examensarbete! Arbetet är skrivet för att vara givande för både företag och privatpersoner. Vidarebefordra den gärna till personer du tror

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband!

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Netgear C7000B HEM 4162 Installationsguide NETGEAR BB174-1411.indd 1 2014-11-04 11:16 Tips! Spara och sätt upp

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Fysiska lagret Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Kanalens kapacitet

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer