ARD Installationsvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARD2 352002.031 Installationsvägledning"

Transkript

1 Art ARD Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem

2 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inkluderande fotokopiering etc., för något ändamål utan skriftligt godkännande från Novar AB. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2003 NS-ISO 9001 Certifikat No.244 och 319 Detta certifikat gäller inte tillverkade produkter. Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla tillämpliga krav i aktuella standarder och direktiv: EMC Immunity Standard EN Product Family Std. Immunity Alarm Systems Generic Emission Standard: EN Residential, Commercial and Light Industry EN Industrial Environment Denna produkt är godkänd av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd med nr.: LA Vänligen kontakta huvudkontoret på följande adress: Novar AB Box STOCKHOLM Sverige Tel: Fax: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Art. nr.: Utgåva 2, nov 2003 Publicerat mfm_ _ doc-b4 Artikelnummer: , ARD2 Aspirationsdetektor, (svensk) 2 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

3 1 Installation Snabbreferens (klipp ut) Installationen av ARD2-detektorn består i korta drag av: Uppackning - Identifiering och kontroll av utrustningen som har mottagits Mekanisk installation - Montera ARD2-detektorn på en vägg och installation av rörnäten Elektrisk installation - Anslut kablar och kontakter till ARD2-detektorn Driftsättning - Tag kontakt med den ansvarige installatören Snabbreferens Installation av ARD2-detektor Installationspunkt Att göra OK 1. Ta bort emballage Packa upp ARD2-detektorn och kontrollera all utrustning efter transportskador 2. Hitta alla delarna Kontrollera att du har mottagit följande delar: ARD2-detektor Handhavandemanualer till ARD2-detektorn PVC-rör och andra beslag (levereras efter överenskommelse) ARD2 värmebox (levereras efter överenskommelse) ARD2 kondensavskiljare (levereras efter överenskommelse) 3. Montera ARD2-detektorn 4. Installera rörnäten 5. Anslutning av ARD2-detektorn 1. Markera två fästhål med 170 mm centrumavstånd och vågrätt på ca. 1,8 m höjd (toppen av skåp) 2. Skruva in de två övre skruvarna halvvägs 3. Häng skåpet på skruvarna, och dra åt alla tre skruvarna Använd de anläggningsspecifika installationsritningarna och beräkningstabellerna. 1. Kapa och skarva rörbitarna med böjar, skarvmuffar etc. 2. Montera rörnäten och fäst dem i taket eller väggen 3. Montera ARD2 värmebox (om aktuellt) 4. Montera ARD2 kondensavskiljare (om aktuellt) 5. Borra samplingshål i undersidan av rören 6. Märk rörnäten och vart hål tydligt 7. Dammsug rörnäten 8. Anslut rörnäten till detektorn Anslutningarna utförs i spänningslöst läge. 1. Skruva av och lyft försiktigt den övre frontluckan 2. För kablarna in genom de övre genomförningarna i skåpet 3. Ansluta felsignalutgången (TB2: ) 4. Ansluta detektorslingorna (TB1:1-2 och TB1:7-8) 5. Ansluta ändkondensatorerna (TB1:4-5 och TB1:10-11) eller detektorslingans returledning, när du använder analog brandlarmscentraler 6. Anslut strömförsörjningskabeln (TB2: ) Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

4 1 Installation Snabbreferens Installation av ARD2-detektor Installationspunkt Att göra OK 6. Kontrollera installationen 7. Kontroll av byglarna JP1 och JP2 8. Prov av responstid 9. Prov av luftflödesövervakning och av filtren 10. Prov av sugfläkten och av filtren Fyll i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" som du finner längst bak i denna manual. Driftsättningen av brandlarmsanläggningen ska göras av den ansvarige installatören. 1. JP1 tas bort: ARD2-detektor kopplad till BSX 80 (konventionell) 2. JP1 monterad: ARD2-detektor kopplad till Delta DA Esser (analog) 3. JP2 till vänster: Felsignal fördröjd 70 sek (standard) ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) Använd provgas eller rökgenerator för att prova röktransporttiden på bägge rörnäten. Transporttiden i en 50 m långt rörnät är vanligtvis c:a 50 sekunder. ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) 1. Öppna detektorn och blockera bägge filtren (pappersark) 2. Stäng detektorn och gör den lufttät igen. En felsignal utlöses (anger ett igensatt filter) ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) 1. Ta av den nedre frontluckan på ARD2-detektorn En felsignal utlöses (anger att detektorn inte är lufttät) Denna manöver provar också att filtret sitter på plats och att sugfläkten fungerar som den ska. 4 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

5 1 Installation Innehållsförteckning 1. Installation 6 Systemöversikt...6 Uppackning...7 Mekanisk installation...7 Väggmontage av ARD2-detektorn... 7 Installation av rörnäten... 8 ARD2 kondensavskiljare 9 ARD2 värmebox 9 Sammanfogning 10 Rörklämmor och annan fästmateriel 10 Borrning av samplingshål 11 Elektrisk installation...12 Placering av skruvplintar ARD2-anslutningar - Skruvplintar Felsignalutgång Anslutningar 14 Rekommenderade kabeltyper Installationskontroll Konfiguration av systemet - Driftsättning Appendix 17 Tabeller...17 Samplingshål - Tabell för rörlängder upp till 30 m 17 Samplingshål Tabell för rörlängder från 30 till 50 m 18 Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning Regelbunden kontroll av ARD2 kondensavskiljare Adresserbar ARD2 och Delta DA Esser (DDAE) Inkoppling av adresserbara slingor exempel 21 Inkoppling av felsignalutgången till DDAE exempel 22 Materiallista för ARD2-anläggning Artikelnummer Synpunkter till Novar 24 Era kommentarer om ARD Noteringar Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

6 1 Installation 1. Installation Figur 1 Emballage, ARD2 Gratulerar till din nya ARD2-detektor! en ny och kostnadseffektiv aspirationsdetektor med två sektioner som är utvecklad för detektion av brand i lantbruks- och industribyggnader. Eltek Fire & Safetys utrustning är packad för att tåla normal påfrestningar under transport och lagring. Utrustningen ska dock inte utsättas för stötar, extrem fuktighet eller stora temperaturvariationer (lagringstemperatur -20 C till 70 C). Det är också viktigt att utrustningen förvaras i originalemballaget, i ett speciellt lagerrum, till installationen startar. Novar AB kan leverera all nödvändig utrustning för rörnäten, men installationskablar och andra tillbehör är inte inkluderat i leveransen. Installationen av ARD2-detektorn består i korta drag av: Systemöversikt Uppackning - Identifiering och kontroll av utrustningen som mottagits Mekanisk installation - Väggmontage av ARD2-detektorn - Installera rörnäten Elektrisk installation - Anslut kablar och kontakter till ARD2-detektorn Driftsättning - Ta kontakt med den ansvarige installatören Denna systemöversikt visar ett exempel på en brandlarmsinstallation i en lantbruksegendom som använder ARD2 aspirationsdetektor med två sektioner. Driftsbyggnad eller ladugård (för husdjur) Driftsbyggnad (utomhustemperatur) -5 C 20 C Sektion C ARD2- detektor 8 Konventionella detektorslingor (tvåtrådsslingor med ändkondensator) OSV OSV OSV OSV Värmeskåp Kondensavlopp Larmöverf. till räddnings.-tj. 24 V BSX 80 brandlarmscentral Tele Samplingsrör OSV OSV OSV Huvudbyggnad bostadshus Sektion V AC Säkringsskåp -- 4 Larmdonsutgångar Övervakad med ändmotstånd 2 Styrslingor Pot.-fria utgångar (NC-C-NO) M Figur 2 Exempel på en brandlarmsinstallation som använder ARD2-detektor till att skydda en lantbruksegendom. Den konventionella brandlarmscentralen BSX 80, eller den adresserbara Delta DA Esser, placeras i boningshuset på gården. Samplingsrör sektion 1 skyddar ladugården, och använder ARD2 kondensavskiljaren till att leda bort eventuellt kondensvatten. Samplingsrör sektion 2 tar prov av luften från den icke-uppvärmda delen av driftsbyggnaden, och kräver ARD2 värmeboxen eftersom temperaturen på samplingsluften kan falla under 0 C. I lantbruksanläggningar ska ARD2- detektorn och brandlarmscentralen skyddas med speciella överspänningsskydd. 6 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

7 Uppackning 1 Installation Eltek Fire & Safetys produkter är tillverkade av bl.a. halvledarkomponenter som är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD). Alla sådana komponenter och kretsar är skyddade mot skada av överspänningar och elektrostatisk påverkan med hänsyn till relevanta delar av EMC-direktivet. Produkten kan dock skadas, fungera dåligt eller få reducerad livslängd om den utsätts för fel behandling under installation, service eller transport. Kretskort ska hanteras som känslig elektronisk utrustning, d.v.s. du ska använda speciella hjälpmedel och hanteringsmetoder för att undvika skador. Specialhantering av kretskort (ESD-känslig utrustning) 1 ARD2-detektorn är packad i en speciallåda. Novar AB levererar nödvändig utrustningen för rörnäten: PVC-rör, böjar, klämmor och andra beslag. Användning av alternativa material är tillåtet, förutsatt att de uppfyller lokala föreskrifter eller försäkringsspecifikationer och att allt sker efter avtal med Novar AB. Kontrollera att du har mottagit alla delarna: 2 3 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art ARD2 detektor Handhavandeinstruktion. ARD2-detektor Installationsvägledning; ARD2-detektor (denna handbok) Mekanisk installation PVC-rör och beslag (levereras efter överenskommelse) Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla krav som anges i relevanta standarder/direktiv. Det är installatörens ansvar att se till att EMC-egenskaperna till denna produkt/system inte försämras under installationen. Väggmontage av ARD2-detektorn ARD2 värmebox och ARD2 kondensavskiljare (levereras efter överenskommelse) Ö 4 mm Ö 8 mm 170 mm Nedre fästhål (Ø 4 mm) Börja med att montera ARD2-detektorn på väggen. De övre fästhålen i skåpet är utformade som "nyckelhål", så att du kan montera de övre skruvarna på väggen innan skåpet hängs upp. Se till att det är tillräckligt plats över detektorn till de neråtgående rörnäten, kondensavskiljaren, värmeboxen etc. Övre fästhål 1. Markera vågrätt den rätta positionen för fästhålen på monteringsytan. Se Figur 3. Rekomm. installationshöjd är c:a 1,8 m (ovandel av skåp) 2. Skruva in de två övre skruvarna halvvägs, och använd lämpliga skruvar för väggmaterialet (följer inte med) 3. Häng skåpet på skruvarna, och fäst det. När skåpet hänger från nyckelhålen, fäster du den nedre skruven (följer inte med). Avsluta med att dra åt alla tre skruvarna Figur 3 Monteringsanvisning för ARD2-detektor. Yttre mått i mm: B=200, H=460, D=125. ARD2-skåpet är lufttätt och ska inte genomborras. Luft ska bara komma in genom övre insugningsrören, och gå ut genom nedre returluftsöppningen. I rum med undertryck (t.ex. hönserier), ska du installera ARD2-skåpet i samma rum (skåp och skyddade rum ska ha samma lufttryck), eller så kan du föra returluften från detektorn tillbaka till det övervakade området. Gör alltid en brandtest om det finns tvivel om att ventilationssystemet påverkar branddetektionsegenskaperna. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

8 1 Installation Installation av rörnäten ARD2-detektorn är konstruerad att använda samplingsrör som består av sammanfogade längder av PVC-rör och beslag. Samplingshål borras i rörnäten enligt standardiserade tabeller och anläggningsspecifika beräkningar. Att använda alternativa material är tillåtet, förutsatt att de uppfyller lokala föreskrifter eller försäkringsspecifikationer 1 och efter överenskommelse med Novar AB. Nockbjälke Rörnät Montage i taknock: I nock med nockbjälkar fästs hängklämmor under bjälken; alternativt från 0,5 m till 1 m från bjälken. Rörnät, sektion 1 Min. ½ m, max. 1 m 15 C ARD2- detektor ARD2 värmebox ARD2 kondensavskiljare Min. 0,5; max. 1 m -5 C Max. 10 m 20 C Nocktak Rörnät, sektion 2 Max. 10 m Figur 4 Ex. på installation med två rörnät Skydd av flera rum Rörnät 2 skyddar två rum med samma lufttryck och olika temperatur. Min. 2 samplingshål i varje rum Skydda öppna ändar med rörplugg när du för rören in genom skiljeväggar. Rörtyp: PVC, 25 mm diam. (22 mm inv. diam.), 4 m längder Max. rörlängd från ARD2-detektor = 50 m (för max. 60 s transporttid), 100 m (för max. 120 s transporttid) Rörlängd upp till 30 m Som samplingshålsdiameter > 3 mm. Rörnät med sluten ände. Se tabeller. Rörlängd längre än 30 m Olika samplingshålsdiametrar. Se tabeller. Insektsskyddat rörnät med öppen ände. Rörförgreningar är inte tillåtet. C:a samma lufttryck och temperatur i övervakade rum som i rummet där ARD2- detektorn är installerad Max. 10 m från varje punkt i taket till röret I nock ska avstånden från röret till taknocken vara minimum 0,5 m till max. 1 m. Installationen av rörnäten ska utföras enligt installationsritningarna och information som fåtts från systemteknikern. Så installerar du rörnäten: 1. Kapa och skarva rörbitarna med böjar, skarvmuffar osv., enligt kapitel "Sammanfogning av rör" på sidan Montera rörnäten enligt beräkningstabeller och installationsritningar 3. Fäst rörnäten i taket 2 eller väggen enligt kapitel "Rörklämmor och annan fästmateriel" på sidan Borra samplingshål på undersidan av rören enligt installationsritningarna. Läs kapitel "Borrning av samplingshål" på sidan Märk rörnäten och vart hål tydligt Märk varje rörnät med <Samplingsrör sektion 1 Får inte kapas, målas, punkteras eller övertäckas>. Etiketterna över vart hål anger luftflödesriktningen, och gör det lättare att hitta hålen vid senare kontroll 6. Dammsug rörnäten genom att ansluta en industridammsugare i röränden. Stäng till de närmaste 3 eller 5 samplingshålen med tejp för att öka sugeffekten, och dammsug röret i minst 10 min. medan du bankar lätt på röret för att lösgöra invändigt skräp. 7. Anslut rörnäten till detektorn; Se kapitel "Sammanfogning av rör" på sidan 10. Använd inte lim för att foga självtätande PVC-rör. När endast ett rörnät används, ska du stänga detektorns oanvända insugningsrör med en rörplugg. Använd aldrig tryckluft för rengöring av ARD2-detektor 1 ##I Norge: FG-systemgodkjennelser av automatiske brannalarmanlegg for gårdbruk og gartnerier. 2 I stora, sammanhängande rum ska rörnäten monteras över potentiella brandkällor (kabelstegar, säkrings-/manöverbrytare) Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

9 ARD2 kondensavskiljare 1 Installation ARD2- detektor T-rör #Vattenuppsamlare; 14 cm rör Fjäderbelastad dräneringsventil Kallt rum ARD2- kondensavskiljare ARD2 kondensavskiljaren art ska installeras nära detektorn, och även i botten av en U-formad rördragning, så att den förhindrar att vatten från rörnäten kommer in i ARD2-detektorn, se Figur 7, på sidan 10. Enheten skiljer ut möjligt kondensvatten från rörnäten, och består av ett T-rör och ett 14 cm rörstycke som avslutas med en dräneringsventil. Om nödvändigt, kan plaströr eller -flaska användas till att samla upp vattnet 3. Observera att om en plastflaska monteras vid änden av kondensavskiljaren, ska du avlasta trycket i flaskan (gör att luften kommer ut när vatten fyller flaskan) genom att borra ett hål eller liknande. ARD2-detektorn bör placeras i ett varmt rum. Men där varm luft sugs in i en kallare detektor bildas kondens. Då ska kondensavskiljare och ev. värmebox utnyttjas. Varmt rum Figur 5 ARD kondensavskiljare (ev. används också ARD värmebox) Kondensavskiljaren ska användas i alla installationer med miljömässigt krävande förhållanden, så som när luften sugs från områden med temperaturer långt över ARD2-detektorns temperatur, speciellt om luftfuktigheten är hög. För mer information läs dokumentationen till ARD2 kondensavskiljare. ARD2 värmebox Du ska regelbundet kontrollera se sidan 20 att ARD2 kondensavskiljaren inte sätts igen av insekter eller smuts i rörnätet. ARD2 värmeboxen art innehåller två individuella termostatstyrda värmeelement, som när omgivningstemperaturen är under 4 C värmer luften som sugs in i ARD2-detektorn. Du ska montera ARD2 värmeboxen lodrätt se figuren Montera värmeboxen direkt på röret där det kommer in i rummet ARD2- detektor Varmt rum ARD2- värmebox Kallt rum Temperaturen på luften som kommer in i ARD2-detektor ska aldrig falla under 20 C. ARD2 värmeboxen ska användas när luften sugs från icke-uppvärmda områden där lufttemperaturen kan falla under noll och ARD2-detektorn monteras i icke uppvärmda rum. I kalla och dammfyllda områden bör man utnyttja få och stora samplingshål i stället för många små. Det reducerar risken för att iskristaller eller damm blockerar hålen. För mer information läs dokumentationen till ARD2 värmebox. Figur 6 ARD2 värmebox Värmeboxen kan ofta undvikas om rörnätet leds mellan 2 och 5 m i ett varmt rum (ca 20 C), innan det kopplas till ARD2-detektorn. 3 Novar AB levererar inte plaströr eller -flaska. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

10 1 Installation Sammanfogning av rör Rörnät sektion 1 ARD2 värmebox med fyra inbygga skarvmuffar. Använd rörpluggar för oanvända skarvmuffar Rörnät sektion 2 90 böjar Rörstycke U-formad rördragning Sammanfogningen av rörnäten görs med 90 långa böjar, skarvmuffar och andra beslag. Alla böjar och skarvmuffar som levereras av Novar AB har självtätande kopplingar (invändig yta med tätningsmassa: silikon, skarvlim el. likn.). På detta vis fogar du samman PVC-rören: 1. Använd en rörskärare till att kapa rörbitarna (följer inte med), och kapa röret rent och snyggt. Använd inte bågfil. 2. Ta bort grader, vassa kanter, och slipa rörändarna med en fil eller ett rörslipverktyg och rengöringsvätska. 3. Skjut röret helt in i beslaget, muffen, böj etc., och därefter c:a 1 mm tillbaka för att kompensera för värmeutvidgning. Håll stilla ett par sekunder så att den invändiga beläggningen binder ihop rören. ARD2 kondensavskiljare med dräneringsventil Alla rörskarvar ska vara mekanisk robusta och inte läcka. Undvik mekanisk belastning eller sträckkrafter på rören eller beslag. Tänk på termisk expansion av rören och böjar när stora temperaturvariationer förekommer. ARD2-detektor med två inbyggda skarvmuffar skarvmuff Rörstycke 90 böjar skarvmuff Rörplugg Vattenuppsamlare, 14 cm rör Fjäderbelastad dräneringsventil ARD2 kondensavskiljare Figur 7 Exempel på delarna som behövs för sammanfogning av näten och ihopkoppling till ARD2-detektorn, ARD2 kondensavskiljaren och ARD2 värmeboxen. Rörklämmor och annan fästmateriel Rörnätet rör, böjar och andra beslag ska fästas i tak och väggar i byggnaden med hjälp av speciella rörklämmor. Rörklämmornas fästpunkter ska väljas så att rörnäten har tillräckligt mekanisk styvhet, och hänsyn ska tas i närheten av böjar där rören ändrar riktning. Rekom. längd mellan fästpunkterna är från 0,75 till 1 m. Figur 8 Exempel på en rörklämma. Korta rörlängder mellan böjar ska fästas minst i en punkt. Max. längd mellan fästpunkterna är 2 m. Rörfästen ska inte tränga in i röret. Installera ett flytande rörnät där rörklämmorna tillåter termisk expansion av rören Exempel: En temperaturökning på 20 C utvidgar ett 50 m rörnät med c:a 7 cm En temperaturökning på 20 C utvidgar ett 10 m rörnät med c:a 1,4 cm Rörklämmor ska tillåta termisk expansion av rören för att undvika mekanisk belastning eller sträckkrafter på rörnäten. 10 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

11 1 Installation Borrning av samplingshål När du har fäst rörnäten, är det lätt att borra samplingshål på undersidan av rören, om det inte är fäst under mycket höga tak. Du borrar samplingshålen med exakt rätt diameter och placering enligt beräkningstabeller (se "Appendix", sidan 17) och installationsritningar. Se också till följande: Samplingshål borrat i undersidan av röret, en aning vid sidan av lodlinjen (undviker att hålet blockeras). Använda skarpa borr, lätt tryck och stor borrhastighet för att uppnå rena hål Att inga delar av etiketten täcker hålet vid märkning Att rörändarna skyddas med ändpluggar när de förs genom skiljeväggar Figur 9 Samplingshål Avstånd mellan hål Min. 0,5 m från alla samplingshål i tak, väggar osv. Max. avstånd mellan samplingshål = 5 m Min. 2 samplingshål i samtliga rum Använd aldrig tryckluft för rengöring av ARD2-detektorn. Det kan ödelägga detektorns övervakningssensor eller detektorerna i kamrarna. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

12 1 Installation Elektrisk installation I korta drag består den elektriska installationen av ARD2-detektorn av följande: o Anslutning av brandlarmscentralens detektorslingor. (Konventionella eller adresserbara slingor kan användas) o Anslutning av systemfelutgången o Anslutning 24 V försörjning Följ den detaljerade inkopplingsanvisningen i kapitel "ARD2-anslutningar - Skruvplintar", på sidan 13. Före inkoppling ska du kontrollera att inga kablar har avbrott, är kortslutna eller förorsakar jordfel. Kabelfel kan skada utrustningen. Megger ska inte användas! Strömförsörjningskabeln (TB2: ) ska alltid kopplas sist. Du ska alltid ansluta en skyddsdiod D1 (t.ex. 1 A/400 V) över alla induktiva laster (dörrmagneter, blinkljus, sirener osv.) som styrs från ARD2-detektorn (TB2: ). I lantbruksanläggningar ska du alltid ansluta överspänningsskydd för att övervaka ARD2-detektorn och brandlarmscentralen, se Figur 2 sidan 6. Välj överspänningsskydd för 230 V och 24 V slingor från materiallistan på sidan 23. D1 Load Placering av skruvplintar Kretskort ska hanteras som känslig elektronisk utrustning. Se Uppackning på sidan 7. JP1 TB1, skruv 1 TB2, skruv 13 Kabelinförning Detektoringång, rör 1 Detektoringång, rör 2 JP2 POT3 POT1 POT2 Fel LED Plintar (Kretskort 26925) Filterkammare Esser rökdetektor P övervakningssensor Sugfläkt J3, P-sensoringång LEDljusledare Övre frontlucka Nedre frontlucka J4, strömförsörjning sugfläkt Tvåsektions filterkammare Luftflöde- och filterövervaknings system P övervakningssensor Fläktutblås (får inte övertäckas) Överspänningsskydd Detektionskammare 2 (lufttät) Figur 10 Placering av skruvplintar, byglar (JPx) etc. på ARD2-detektorn Standard ARD2-detektorer för lantbruksanläggningar levereras med två interna dubbellackerade optiska Esser rökdetektorer med hög känslighet (1%), art Vid önskemål om lägre känslighet kan optiska Esser rökdetektorer, art , utnyttjas. Detta är normalt bara aktuellt när ARD2-detektorn övervakar mindre områden upp till c:a 100 m 2 med speciellt svår miljö. De intelligenta detektorerna fungerar både i konventionella och adresserbara system. Kretskort (kontroll och övervakning) Filter 2 Esser rökdetektor (art , högkänslig optisk) Sugfläkt 12 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

13 ARD2-anslutningar - Skruvplintar Utför följande: 1. Skruva av och ta försiktigt bort den övre frontluckan utan att skada LED- ljusledarna innanför, och i spänningslöst läge, 2. Dra kablarna in genom de övre genomförningarna i skåpet 3. Anslut om nödvändigt felsignalutgången (TB2: ), 4. Anslut detektorslingorna (TB1:1-2 och TB1:7-8), 5. Anslut ändkondensatorerna (TB1:4-5 och TB1:10-11), eller detektorslingans returledning, när du använder adresserbara brandlarmscentraler 6. Till slut ansluter du strömförsörjningskabeln (TB2: ). 1 Installation Detta kapitel beskriver inkoppling av ARD2-detektor till en konventionell brandlarmscentral. För inkoppling av ARD2-detektorn till en adresserbar brandlarmscentral, se "Adresserbar ARD2 och Delta DA Esser", sidan 21. Figuren visar polariteten för signalerna och positionen för reläkontakterna när ARD2- detektorn är i normalt driftläge. Om du önskar information om: Tekniska specifikationer på ingångar och utgångar, se kapitlet, Teknisk specifikation i användarhandbok ARD2 Brandlarmscentralens anslutningar, se användarhandböckerna som följer med brandlarmscentralen (t.ex. installations- och användarhandbok för BSX 80) Kabeltyper, se "Rekommenderade kabeltyper" på sidan 15. ARD2-detektor ~ Styrenhetens kretskort Detektorslinga 1, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 1, utgång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 2, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 2, utgång (Konventionella eller analoga slingor) Fråntkopplings LED, sektion 1 (i å ) Frånkopplings LED, sektion 2 (ingång) Potentialfri reläutgång (Systemfel) Reserv C NO NC Strömförsörjning, ingång 24 V DC 0 V TB TB Figur 11 Standard plintanslutningar för ARD2 aspirationsrökdetektorn (fabriksinställningar: anslutningar för konventionella brandlarmscentraler) (Frånkopplingsbox) EOL EOL Slinga 1 (Slinga 1, retur) Slinga 2 (Slinga 2, retur) Styrutgång (se kopplingsexempel) 24 V försörjnings#kurs (från brandlarmscentral) Använd GND-anslutningarna ovan för att jorda inkommande skärmade kablar eller jordledningar. ARD2-detektorns strömförsörjningsingång (TB2: ) ska drivas från en av brandlarmscentralens 24 V externspänningsutgångar. När du kopplar ARD2 Aspirationsdetektor till en BSX 80 brandlarmscentral ska du: Ta bort bygeln JP1, se sidan 16 Ansluta detektorslingans avslutningskondensator (EOL) till plintanslutningarna, enligt ovan Inte ansluta andra detektorer än ARD2-detektor till de konventionella detektorslingorna Använda plint TB1:1-2 och TB1:4-5, i de anläggningar som använder bara ett rörnät (en sektion) BSX 80 brandlarmscentraler är grundprogrammerade från fabriken med lång reset-puls och verifikationstid satt till "000". Se centralens handhavandevägledning, art , sidan 21. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

14 1 Installation Felsignalutgång Anslutningar Systemfel i ARD2-detektor överförs automatisk till BSX 80 brandlarmscentralen genom att ARD2-detektorn "sänder" en felsignal via slinga 1 (TB1:1-2). Samtidig kommer ARD2 systemfelreläet att bli spänningslöst och reläkontakterna växla. I anläggning som använder bara ett rörnät (en sektion) ska den konventionella detektorslingan kopplas till TB1:1-2 och ändkondensator till TB1:4-5. Man kan inte koppla andra konventionella detektorer på denna slingan. ARD2 detektor Detektorslinga 1, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Potentialfri reläutgång (Systemfel) Driftsbyggnad eller ladugård Detektorslinga 1, utgång (Konventionella eller analoga slingor) C NO NC TB TB Konventionell slinga 1 BSX 80 brandlarmscentral Avslutningskondensator EOL Huvudbyggnad bostadshus) Styrutgång (felsignal) X1: Zn Zn- Fläkt M AC Relä D2 24 V DC Strömförsörjning Figur 12 Inkopplingsexempel: Överföring av ARD2 systemfel till brandlarmscentralen och fläktstyrning vid felsignal. (Signalpolariteten och reläkontakterna visas i systemets normalläge). I adresserbara Delta DA Esser brandlarminstallationer överförs systemfelsignalen i ARD2-detektorn till brandlarmscentralen genom att använda antingen en adresserbar Esser kontaktövervakningsenhet (art ) eller en av brandcentralens lediga spänningsutgångar TB3, TB4, TB5 eller TB6 (konfigurerad som konventionell detektorslinga). För mer information om inkoppling, se kapitel "Inkoppling av felsignalutgång till DDAE exempel", sidan Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

15 1 Installation Rekommenderade kabeltyper ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kabelspecifikation KABELTYP Jordkabel MK 6,0 mm 2 eller motsvarande 24 V strömförsörjning EKKR 2x1,5 mm 2 eller motsvarande Detektorslingor EKKR 2x1,0 mm 2 eller motsvarande (max. 50 Ω, 0,5 µf) ELKY 2x1,0 mm 2, partvinnad, användas i områden med elektriska störningar Matarkabel ELKY 10x2x1,5 mm 2 eller motsvarande OBS! Den maximalt tillåtna belastningen på NC-C-NO styrutgången är 30 V, 1 A. Använd ett externt överströmsrelä (kontaktor) till att styra högre effekter. Du ska alltid ansluta en diod (t.ex. 1 A/400 V) över alla induktiva laster (sirener, klockor, reläer osv.) som styrs av ARD2-detektorn. Installationskontroll Innan du ringer till den ansvarige installatören som ska driftsätta anläggningen, ska du kontrollera att alla installationspunkter är gjorda. Du ska fylla i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" som du finner längst bak i denna manual. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

16 2 Konfiguration av systemet - Driftsättning 2. Konfiguration av systemet - Driftsättning ARD2 aspirationsrökdetektorn ska sättas i drift tillsammans med brandlarmscentralen som övervakar detektorn. Utöver de vanliga uppgifterna vid driftsättning av brandlarmscentralen, ska specifika prov utföras för ARD2-detektorsystemet. Om ARD2-detektorn visar fel efter att alla punkterna i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" är kontrollerade (avkryssade som OK) ska du finjustera rörsystemets luftflödesförhållande, enligt kapitel "Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning", på sidan 20. De specifika uppgifterna för driftsättning av ARD2-detektorn är följande: (Utförs när ARD2-detektor är i normalläge: ingen felsignal) JP1 JP2 POT3 POT1 POT2 Konfiguration av byglarna JP1 och JP2 på detektorns kretskort JP1 tas bort: ARD2-detektor kopplad till BSX 80 (konventionellt) JP1 monterad: ARD2-detektor kopplad till Delta DA Esser (analog) JP2 till höger: Felsignal ej fördröjd (0 sek) JP2 till vänster: Felsignal fördröjd 70 sek (standard) Prov av responstid (röktransporttid) på bägge rörnäten. Använd endast Esser provgas, art Släpp ut lite provgas vid sista samplingshålet längst från detektorn, och räkna antalet sekunder till ARD2-detektor ger ett brandlarm (röktransporttiden). Transporttiden i ett 50 m långt rörnät är vanligtvis c:a 50 sekunder, och ska inte överskrida 70 sekunder. Långa röktransporttider indikerar otäta rörnät, skarvmuffar eller täta rör. Läckor närmare detektorn är mest kritiska. Övervakningsprov av luftflödesblockeringar och av filtren Öppna detektorn och blockera bägge filtren genom att lägga ett pappersark över filtren, mellan filterinsatserna och filterhuset. Stäng detektorn och gör den lufttät igen. En felsignal ska då utlösas som anger ett igensatt filter. Den automatiske filterövervakningsfunktionen övervakar filter tillståndet och varnar när filtren ska bytas ut. Funktionsprov av sugfläkt och filtren Ta av den nedre frontluckan på ARD2-detektorn. Det ska utlösa en felsignal som anger att detektorn inte är lufttät. Detta provar också att filtret är på plats och att sugfläkten fungerar som den ska. JP2 till höger JP2 till vänster Potentiometer Potentiometer POT1, POT2 och POT3 är inställda från fabriken och ska inte ändras. POT3 används för nivåjustering av strömbegränsningsfunktionen. POT1 används för justering av övre felsignalnivån för luftflödesmotstånd i filtren. POT2 är inställt från fabriken utgående från c:a m långa rörnät 4 och ska inte ändras. Används för justering av nedre felsignalgräns. För mer information om brandlarmsdriftsättning, se brandlarmscentralens manualer. Driftsättningen och konfigurationen av ARD2-detektorn anses som behörighetsnivå nr. 3. Av säkerhetsskäl kan detta arbete bara utföras av auktoriserade och kvalificerade personer. Ta kontakt med den ansvarige installatören eller med serviceavdelningen på Novar AB. 4 Under installation av ARD2-detektorn kan det också vara nödvändigt att finjustera POT2. Se sidan Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

17 3 Appendix 3. Appendix I ett balanserat rörnät (lika känslighet vid vart samplingshål) är antalet samplingshål, håldiametern och hålplaceringen en funktion av längden på rörnätet och den önskade responstiden eller röktransporttiden (c:a 1 min vid 50 m). För att försäkra sig om att rörnäten är balanserade ska du se till att vart samplingshål har en diameter som ger samma känslighet vid vart samplingshål. Tabeller Samplingshål - Tabell för rörlängder upp till 30 m Längder upp till 30 m Samma diameter på alla samplingshål, min. 3 mm Rörnät med sluten ände (rörplugg) Följ dessa riktlinjer när du ska dimensionera samplingshålen på rörnäten med en total längd på upp till 30 m. Håldiameter (mm) ,0 10,0 Diameter på samp.-hål vs. antal hål Rörledningens längd upp till 30 m 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4, Totalt antal hål Längd på rörnät: Upp till 30 m Samplingshålets diameter vs. antal hål Rörnät med sluten ände Antal hål Håldiameter (mm) - 12,0 10,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 Håldiameter kan avrundas till närmaste 0,5mm Exempel: Ett rörnät med en total längd på 25 m och 20 m över det aktiva samplingsområdet kräver 12 samplingshål för att uppnå en responstid (röktransporttid) som är inom kravet, se kapitel "Konfiguration av systemet - Driftsättning", på sidan 16. Enligt denna tabellen borrar vi 12 hål med en diameter på 5,0 mm och med ett avstånd på c:a 1,5 till 2 m. En rörplugg sätts i röränden. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

18 3 Appendix Samplingshål Tabell för rörlängder från 30 till 50 m Längder från 30 m till 50 m Olika diametrar på samplingshål, min. 3 mm Rörnät med öppen ände (änden insektsskyddas utan att luftflödet påverkas) Följ dessa riktlinjer när du ska dimensionera samplingshål på rörnät med en total längd på mellan 30 och 50 m. Välj data i tabellen nedan som bäst motsvarar den totala längden och det nödvändiga antalet hål. Hål nummer 1 borras alltid närmast ARD2-detektorn. Röränden ska vara öppen, och bör skyddas mot insekter etc. med hjälp av ett finmaskigt nät, utan att detta påverkar luftflödet. Antal hål 10 Mellanrum (m) 3,45 mellan hål: Hål nr. Hålavst. m Längd på rörnät: 32 m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,1 11 O 32,0 22 (O = rör med öppen ände) 6,9 m 13,8 m Antal hål 15 Mellanrum (m) 2,21 mellan hål: Hål nr. Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,9 7 O 32, Exempel på ett 32 m rörnät med 10 samplingshål och öppen ände. (32 m från samplingshål 1 till änden på röret) Antal hål: 10 Mellanrum (m) 3,90 mellan hål: Ant. hål Hål avst. m Längd på rörnät: 36 m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,1 11 O 36,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 15 Mellanrum (m) 2,50 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 7 O 36, Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

19 3 Appendix Längd på rörnät: 40 m Längd på rörnät: 44 m Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,00 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,0 11 O 40,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,00 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 9 O 40,0 22 Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,40 mellan hål:: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,6 9 O 44,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 15 Mellanrum (m) 2,93 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 7 O 44,0 22 Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,26 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 9 O 44,0 22 Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,80 mellan hål: Ant. hål Hålavst m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,2 9 O 48,0 22 (O = rör med öppen ände) Längd på rörnät: 48 m Antal hål: 15 Mellanrum (m) 3,20 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,8 9 O 48,0 22 Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,40 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 7 O 48,0 22 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

20 3 Appendix Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning Den automatiska filterövervakningsfunktionen övervakar filtertillståndet och varnar när filtren ska bytas ut. Övervakningen är inställd från fabrik baserat på c:a m långa rörnät och ska inte ändras. Om ARD2-detektorn är i felsignal under driftsättningen beror felet på att rörsystemets luftflödesförhållande är väsentligt skiljt från "standard". Denna feldiagnos förutsätter att du har noggrant kontrollerat (avkryssade som OK) alla punkterna i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION", längst bak i denna manual; och att det är ungefär samma lufttryck och temperatur i skyddade rum som i rummet där ARD2-detektorn är installerad. Du ska då finjustera rörsystemets luftflödesförhållande på följande sätt: JP1 JP2 POT3 POT1 POT2 Fel LED 1. Kontrollera att nedre frontluckan är monterad och ordentligt fastskruvad. 2. Flytta bygeln JP2 till höger position (fördröjning 0 sek). 3. Justera POT2 5 sakta moturs till dess fel-led nästan slocknar, blinkar svagt. 4. Ta av nedre frontluckan för att öppna detektorkammaren och kontrollera felövervakningen. Fel-LED ska nu lysa. 5. Montera nedre frontluckan och skruva dit den ordentligt. Fel-LED slocknar. 6. Flytta bygeln JP2 till vänster position (fördröjning 70 sek). JP2 till höger JP2 till vänster Regelbunden kontroll av ARD2 kondensavskiljare 1 Vrid och dra ned Vatten 2 Vatten Sug ut Ventil stängd Kontroll av ARD2 kondensavskiljare, avtagbar typ Vrid och dra åt sidan 1 Fjäderbelastad envägs dräneringsventil Vattenuppsamlingsrör är fastlimmat Vatten 2 Vatten Kontroll av ARD2 kondensavskiljare, "fastlimmad" typ 3 Rörplugg Sug ut 3 Ventil stängd ARD2 kondensavskiljaren ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den inte är blockerad av damm och partiklar som sugs in i rörnätet. I kondensavskiljare av den nya avtagbara typen kan vattenuppsamlingsröret vridas ur T-stycket för kontroll. Tidigare levererade kondensavskiljare har samma utseende, men vattenuppsamlingsröret är fastlimmat. Utför följande: 1. Demontera vattenuppsamlingsröret (eller hela kondensavskiljaren) 2. Rensa det genom att skölja med vatten 3. Kontrollera funktionen genom att: Fylla vatten i röret och kontrollera att det dräneras genom ventilen Sug ut motsatt väg och kontrollera att backventilen tätar. 5 POT2: potentiometer för justering av nedre felsignalgräns. Den är inställd från fabriken baserat på c:a m långa rörnät och ska inte ändras. Beroende på längden på rörnäten, kan det hända att ARD2-detektorn signalerar fel vid driftsättningen. Den nedre felsignalsgränsen, POT2, ska då finjusteras. 20 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer