ARD Installationsvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARD2 352002.031 Installationsvägledning"

Transkript

1 Art ARD Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem

2 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inkluderande fotokopiering etc., för något ändamål utan skriftligt godkännande från Novar AB. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2003 NS-ISO 9001 Certifikat No.244 och 319 Detta certifikat gäller inte tillverkade produkter. Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla tillämpliga krav i aktuella standarder och direktiv: EMC Immunity Standard EN Product Family Std. Immunity Alarm Systems Generic Emission Standard: EN Residential, Commercial and Light Industry EN Industrial Environment Denna produkt är godkänd av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd med nr.: LA Vänligen kontakta huvudkontoret på följande adress: Novar AB Box STOCKHOLM Sverige Tel: Fax: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Art. nr.: Utgåva 2, nov 2003 Publicerat mfm_ _ doc-b4 Artikelnummer: , ARD2 Aspirationsdetektor, (svensk) 2 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

3 1 Installation Snabbreferens (klipp ut) Installationen av ARD2-detektorn består i korta drag av: Uppackning - Identifiering och kontroll av utrustningen som har mottagits Mekanisk installation - Montera ARD2-detektorn på en vägg och installation av rörnäten Elektrisk installation - Anslut kablar och kontakter till ARD2-detektorn Driftsättning - Tag kontakt med den ansvarige installatören Snabbreferens Installation av ARD2-detektor Installationspunkt Att göra OK 1. Ta bort emballage Packa upp ARD2-detektorn och kontrollera all utrustning efter transportskador 2. Hitta alla delarna Kontrollera att du har mottagit följande delar: ARD2-detektor Handhavandemanualer till ARD2-detektorn PVC-rör och andra beslag (levereras efter överenskommelse) ARD2 värmebox (levereras efter överenskommelse) ARD2 kondensavskiljare (levereras efter överenskommelse) 3. Montera ARD2-detektorn 4. Installera rörnäten 5. Anslutning av ARD2-detektorn 1. Markera två fästhål med 170 mm centrumavstånd och vågrätt på ca. 1,8 m höjd (toppen av skåp) 2. Skruva in de två övre skruvarna halvvägs 3. Häng skåpet på skruvarna, och dra åt alla tre skruvarna Använd de anläggningsspecifika installationsritningarna och beräkningstabellerna. 1. Kapa och skarva rörbitarna med böjar, skarvmuffar etc. 2. Montera rörnäten och fäst dem i taket eller väggen 3. Montera ARD2 värmebox (om aktuellt) 4. Montera ARD2 kondensavskiljare (om aktuellt) 5. Borra samplingshål i undersidan av rören 6. Märk rörnäten och vart hål tydligt 7. Dammsug rörnäten 8. Anslut rörnäten till detektorn Anslutningarna utförs i spänningslöst läge. 1. Skruva av och lyft försiktigt den övre frontluckan 2. För kablarna in genom de övre genomförningarna i skåpet 3. Ansluta felsignalutgången (TB2: ) 4. Ansluta detektorslingorna (TB1:1-2 och TB1:7-8) 5. Ansluta ändkondensatorerna (TB1:4-5 och TB1:10-11) eller detektorslingans returledning, när du använder analog brandlarmscentraler 6. Anslut strömförsörjningskabeln (TB2: ) Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

4 1 Installation Snabbreferens Installation av ARD2-detektor Installationspunkt Att göra OK 6. Kontrollera installationen 7. Kontroll av byglarna JP1 och JP2 8. Prov av responstid 9. Prov av luftflödesövervakning och av filtren 10. Prov av sugfläkten och av filtren Fyll i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" som du finner längst bak i denna manual. Driftsättningen av brandlarmsanläggningen ska göras av den ansvarige installatören. 1. JP1 tas bort: ARD2-detektor kopplad till BSX 80 (konventionell) 2. JP1 monterad: ARD2-detektor kopplad till Delta DA Esser (analog) 3. JP2 till vänster: Felsignal fördröjd 70 sek (standard) ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) Använd provgas eller rökgenerator för att prova röktransporttiden på bägge rörnäten. Transporttiden i en 50 m långt rörnät är vanligtvis c:a 50 sekunder. ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) 1. Öppna detektorn och blockera bägge filtren (pappersark) 2. Stäng detektorn och gör den lufttät igen. En felsignal utlöses (anger ett igensatt filter) ARD2-detektorn ska vara i normalläge (inga felmeddelanden) 1. Ta av den nedre frontluckan på ARD2-detektorn En felsignal utlöses (anger att detektorn inte är lufttät) Denna manöver provar också att filtret sitter på plats och att sugfläkten fungerar som den ska. 4 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

5 1 Installation Innehållsförteckning 1. Installation 6 Systemöversikt...6 Uppackning...7 Mekanisk installation...7 Väggmontage av ARD2-detektorn... 7 Installation av rörnäten... 8 ARD2 kondensavskiljare 9 ARD2 värmebox 9 Sammanfogning 10 Rörklämmor och annan fästmateriel 10 Borrning av samplingshål 11 Elektrisk installation...12 Placering av skruvplintar ARD2-anslutningar - Skruvplintar Felsignalutgång Anslutningar 14 Rekommenderade kabeltyper Installationskontroll Konfiguration av systemet - Driftsättning Appendix 17 Tabeller...17 Samplingshål - Tabell för rörlängder upp till 30 m 17 Samplingshål Tabell för rörlängder från 30 till 50 m 18 Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning Regelbunden kontroll av ARD2 kondensavskiljare Adresserbar ARD2 och Delta DA Esser (DDAE) Inkoppling av adresserbara slingor exempel 21 Inkoppling av felsignalutgången till DDAE exempel 22 Materiallista för ARD2-anläggning Artikelnummer Synpunkter till Novar 24 Era kommentarer om ARD Noteringar Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

6 1 Installation 1. Installation Figur 1 Emballage, ARD2 Gratulerar till din nya ARD2-detektor! en ny och kostnadseffektiv aspirationsdetektor med två sektioner som är utvecklad för detektion av brand i lantbruks- och industribyggnader. Eltek Fire & Safetys utrustning är packad för att tåla normal påfrestningar under transport och lagring. Utrustningen ska dock inte utsättas för stötar, extrem fuktighet eller stora temperaturvariationer (lagringstemperatur -20 C till 70 C). Det är också viktigt att utrustningen förvaras i originalemballaget, i ett speciellt lagerrum, till installationen startar. Novar AB kan leverera all nödvändig utrustning för rörnäten, men installationskablar och andra tillbehör är inte inkluderat i leveransen. Installationen av ARD2-detektorn består i korta drag av: Systemöversikt Uppackning - Identifiering och kontroll av utrustningen som mottagits Mekanisk installation - Väggmontage av ARD2-detektorn - Installera rörnäten Elektrisk installation - Anslut kablar och kontakter till ARD2-detektorn Driftsättning - Ta kontakt med den ansvarige installatören Denna systemöversikt visar ett exempel på en brandlarmsinstallation i en lantbruksegendom som använder ARD2 aspirationsdetektor med två sektioner. Driftsbyggnad eller ladugård (för husdjur) Driftsbyggnad (utomhustemperatur) -5 C 20 C Sektion C ARD2- detektor 8 Konventionella detektorslingor (tvåtrådsslingor med ändkondensator) OSV OSV OSV OSV Värmeskåp Kondensavlopp Larmöverf. till räddnings.-tj. 24 V BSX 80 brandlarmscentral Tele Samplingsrör OSV OSV OSV Huvudbyggnad bostadshus Sektion V AC Säkringsskåp -- 4 Larmdonsutgångar Övervakad med ändmotstånd 2 Styrslingor Pot.-fria utgångar (NC-C-NO) M Figur 2 Exempel på en brandlarmsinstallation som använder ARD2-detektor till att skydda en lantbruksegendom. Den konventionella brandlarmscentralen BSX 80, eller den adresserbara Delta DA Esser, placeras i boningshuset på gården. Samplingsrör sektion 1 skyddar ladugården, och använder ARD2 kondensavskiljaren till att leda bort eventuellt kondensvatten. Samplingsrör sektion 2 tar prov av luften från den icke-uppvärmda delen av driftsbyggnaden, och kräver ARD2 värmeboxen eftersom temperaturen på samplingsluften kan falla under 0 C. I lantbruksanläggningar ska ARD2- detektorn och brandlarmscentralen skyddas med speciella överspänningsskydd. 6 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

7 Uppackning 1 Installation Eltek Fire & Safetys produkter är tillverkade av bl.a. halvledarkomponenter som är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD). Alla sådana komponenter och kretsar är skyddade mot skada av överspänningar och elektrostatisk påverkan med hänsyn till relevanta delar av EMC-direktivet. Produkten kan dock skadas, fungera dåligt eller få reducerad livslängd om den utsätts för fel behandling under installation, service eller transport. Kretskort ska hanteras som känslig elektronisk utrustning, d.v.s. du ska använda speciella hjälpmedel och hanteringsmetoder för att undvika skador. Specialhantering av kretskort (ESD-känslig utrustning) 1 ARD2-detektorn är packad i en speciallåda. Novar AB levererar nödvändig utrustningen för rörnäten: PVC-rör, böjar, klämmor och andra beslag. Användning av alternativa material är tillåtet, förutsatt att de uppfyller lokala föreskrifter eller försäkringsspecifikationer och att allt sker efter avtal med Novar AB. Kontrollera att du har mottagit alla delarna: 2 3 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art ARD2 detektor Handhavandeinstruktion. ARD2-detektor Installationsvägledning; ARD2-detektor (denna handbok) Mekanisk installation PVC-rör och beslag (levereras efter överenskommelse) Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla krav som anges i relevanta standarder/direktiv. Det är installatörens ansvar att se till att EMC-egenskaperna till denna produkt/system inte försämras under installationen. Väggmontage av ARD2-detektorn ARD2 värmebox och ARD2 kondensavskiljare (levereras efter överenskommelse) Ö 4 mm Ö 8 mm 170 mm Nedre fästhål (Ø 4 mm) Börja med att montera ARD2-detektorn på väggen. De övre fästhålen i skåpet är utformade som "nyckelhål", så att du kan montera de övre skruvarna på väggen innan skåpet hängs upp. Se till att det är tillräckligt plats över detektorn till de neråtgående rörnäten, kondensavskiljaren, värmeboxen etc. Övre fästhål 1. Markera vågrätt den rätta positionen för fästhålen på monteringsytan. Se Figur 3. Rekomm. installationshöjd är c:a 1,8 m (ovandel av skåp) 2. Skruva in de två övre skruvarna halvvägs, och använd lämpliga skruvar för väggmaterialet (följer inte med) 3. Häng skåpet på skruvarna, och fäst det. När skåpet hänger från nyckelhålen, fäster du den nedre skruven (följer inte med). Avsluta med att dra åt alla tre skruvarna Figur 3 Monteringsanvisning för ARD2-detektor. Yttre mått i mm: B=200, H=460, D=125. ARD2-skåpet är lufttätt och ska inte genomborras. Luft ska bara komma in genom övre insugningsrören, och gå ut genom nedre returluftsöppningen. I rum med undertryck (t.ex. hönserier), ska du installera ARD2-skåpet i samma rum (skåp och skyddade rum ska ha samma lufttryck), eller så kan du föra returluften från detektorn tillbaka till det övervakade området. Gör alltid en brandtest om det finns tvivel om att ventilationssystemet påverkar branddetektionsegenskaperna. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

8 1 Installation Installation av rörnäten ARD2-detektorn är konstruerad att använda samplingsrör som består av sammanfogade längder av PVC-rör och beslag. Samplingshål borras i rörnäten enligt standardiserade tabeller och anläggningsspecifika beräkningar. Att använda alternativa material är tillåtet, förutsatt att de uppfyller lokala föreskrifter eller försäkringsspecifikationer 1 och efter överenskommelse med Novar AB. Nockbjälke Rörnät Montage i taknock: I nock med nockbjälkar fästs hängklämmor under bjälken; alternativt från 0,5 m till 1 m från bjälken. Rörnät, sektion 1 Min. ½ m, max. 1 m 15 C ARD2- detektor ARD2 värmebox ARD2 kondensavskiljare Min. 0,5; max. 1 m -5 C Max. 10 m 20 C Nocktak Rörnät, sektion 2 Max. 10 m Figur 4 Ex. på installation med två rörnät Skydd av flera rum Rörnät 2 skyddar två rum med samma lufttryck och olika temperatur. Min. 2 samplingshål i varje rum Skydda öppna ändar med rörplugg när du för rören in genom skiljeväggar. Rörtyp: PVC, 25 mm diam. (22 mm inv. diam.), 4 m längder Max. rörlängd från ARD2-detektor = 50 m (för max. 60 s transporttid), 100 m (för max. 120 s transporttid) Rörlängd upp till 30 m Som samplingshålsdiameter > 3 mm. Rörnät med sluten ände. Se tabeller. Rörlängd längre än 30 m Olika samplingshålsdiametrar. Se tabeller. Insektsskyddat rörnät med öppen ände. Rörförgreningar är inte tillåtet. C:a samma lufttryck och temperatur i övervakade rum som i rummet där ARD2- detektorn är installerad Max. 10 m från varje punkt i taket till röret I nock ska avstånden från röret till taknocken vara minimum 0,5 m till max. 1 m. Installationen av rörnäten ska utföras enligt installationsritningarna och information som fåtts från systemteknikern. Så installerar du rörnäten: 1. Kapa och skarva rörbitarna med böjar, skarvmuffar osv., enligt kapitel "Sammanfogning av rör" på sidan Montera rörnäten enligt beräkningstabeller och installationsritningar 3. Fäst rörnäten i taket 2 eller väggen enligt kapitel "Rörklämmor och annan fästmateriel" på sidan Borra samplingshål på undersidan av rören enligt installationsritningarna. Läs kapitel "Borrning av samplingshål" på sidan Märk rörnäten och vart hål tydligt Märk varje rörnät med <Samplingsrör sektion 1 Får inte kapas, målas, punkteras eller övertäckas>. Etiketterna över vart hål anger luftflödesriktningen, och gör det lättare att hitta hålen vid senare kontroll 6. Dammsug rörnäten genom att ansluta en industridammsugare i röränden. Stäng till de närmaste 3 eller 5 samplingshålen med tejp för att öka sugeffekten, och dammsug röret i minst 10 min. medan du bankar lätt på röret för att lösgöra invändigt skräp. 7. Anslut rörnäten till detektorn; Se kapitel "Sammanfogning av rör" på sidan 10. Använd inte lim för att foga självtätande PVC-rör. När endast ett rörnät används, ska du stänga detektorns oanvända insugningsrör med en rörplugg. Använd aldrig tryckluft för rengöring av ARD2-detektor 1 ##I Norge: FG-systemgodkjennelser av automatiske brannalarmanlegg for gårdbruk og gartnerier. 2 I stora, sammanhängande rum ska rörnäten monteras över potentiella brandkällor (kabelstegar, säkrings-/manöverbrytare) Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

9 ARD2 kondensavskiljare 1 Installation ARD2- detektor T-rör #Vattenuppsamlare; 14 cm rör Fjäderbelastad dräneringsventil Kallt rum ARD2- kondensavskiljare ARD2 kondensavskiljaren art ska installeras nära detektorn, och även i botten av en U-formad rördragning, så att den förhindrar att vatten från rörnäten kommer in i ARD2-detektorn, se Figur 7, på sidan 10. Enheten skiljer ut möjligt kondensvatten från rörnäten, och består av ett T-rör och ett 14 cm rörstycke som avslutas med en dräneringsventil. Om nödvändigt, kan plaströr eller -flaska användas till att samla upp vattnet 3. Observera att om en plastflaska monteras vid änden av kondensavskiljaren, ska du avlasta trycket i flaskan (gör att luften kommer ut när vatten fyller flaskan) genom att borra ett hål eller liknande. ARD2-detektorn bör placeras i ett varmt rum. Men där varm luft sugs in i en kallare detektor bildas kondens. Då ska kondensavskiljare och ev. värmebox utnyttjas. Varmt rum Figur 5 ARD kondensavskiljare (ev. används också ARD värmebox) Kondensavskiljaren ska användas i alla installationer med miljömässigt krävande förhållanden, så som när luften sugs från områden med temperaturer långt över ARD2-detektorns temperatur, speciellt om luftfuktigheten är hög. För mer information läs dokumentationen till ARD2 kondensavskiljare. ARD2 värmebox Du ska regelbundet kontrollera se sidan 20 att ARD2 kondensavskiljaren inte sätts igen av insekter eller smuts i rörnätet. ARD2 värmeboxen art innehåller två individuella termostatstyrda värmeelement, som när omgivningstemperaturen är under 4 C värmer luften som sugs in i ARD2-detektorn. Du ska montera ARD2 värmeboxen lodrätt se figuren Montera värmeboxen direkt på röret där det kommer in i rummet ARD2- detektor Varmt rum ARD2- värmebox Kallt rum Temperaturen på luften som kommer in i ARD2-detektor ska aldrig falla under 20 C. ARD2 värmeboxen ska användas när luften sugs från icke-uppvärmda områden där lufttemperaturen kan falla under noll och ARD2-detektorn monteras i icke uppvärmda rum. I kalla och dammfyllda områden bör man utnyttja få och stora samplingshål i stället för många små. Det reducerar risken för att iskristaller eller damm blockerar hålen. För mer information läs dokumentationen till ARD2 värmebox. Figur 6 ARD2 värmebox Värmeboxen kan ofta undvikas om rörnätet leds mellan 2 och 5 m i ett varmt rum (ca 20 C), innan det kopplas till ARD2-detektorn. 3 Novar AB levererar inte plaströr eller -flaska. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

10 1 Installation Sammanfogning av rör Rörnät sektion 1 ARD2 värmebox med fyra inbygga skarvmuffar. Använd rörpluggar för oanvända skarvmuffar Rörnät sektion 2 90 böjar Rörstycke U-formad rördragning Sammanfogningen av rörnäten görs med 90 långa böjar, skarvmuffar och andra beslag. Alla böjar och skarvmuffar som levereras av Novar AB har självtätande kopplingar (invändig yta med tätningsmassa: silikon, skarvlim el. likn.). På detta vis fogar du samman PVC-rören: 1. Använd en rörskärare till att kapa rörbitarna (följer inte med), och kapa röret rent och snyggt. Använd inte bågfil. 2. Ta bort grader, vassa kanter, och slipa rörändarna med en fil eller ett rörslipverktyg och rengöringsvätska. 3. Skjut röret helt in i beslaget, muffen, böj etc., och därefter c:a 1 mm tillbaka för att kompensera för värmeutvidgning. Håll stilla ett par sekunder så att den invändiga beläggningen binder ihop rören. ARD2 kondensavskiljare med dräneringsventil Alla rörskarvar ska vara mekanisk robusta och inte läcka. Undvik mekanisk belastning eller sträckkrafter på rören eller beslag. Tänk på termisk expansion av rören och böjar när stora temperaturvariationer förekommer. ARD2-detektor med två inbyggda skarvmuffar skarvmuff Rörstycke 90 böjar skarvmuff Rörplugg Vattenuppsamlare, 14 cm rör Fjäderbelastad dräneringsventil ARD2 kondensavskiljare Figur 7 Exempel på delarna som behövs för sammanfogning av näten och ihopkoppling till ARD2-detektorn, ARD2 kondensavskiljaren och ARD2 värmeboxen. Rörklämmor och annan fästmateriel Rörnätet rör, böjar och andra beslag ska fästas i tak och väggar i byggnaden med hjälp av speciella rörklämmor. Rörklämmornas fästpunkter ska väljas så att rörnäten har tillräckligt mekanisk styvhet, och hänsyn ska tas i närheten av böjar där rören ändrar riktning. Rekom. längd mellan fästpunkterna är från 0,75 till 1 m. Figur 8 Exempel på en rörklämma. Korta rörlängder mellan böjar ska fästas minst i en punkt. Max. längd mellan fästpunkterna är 2 m. Rörfästen ska inte tränga in i röret. Installera ett flytande rörnät där rörklämmorna tillåter termisk expansion av rören Exempel: En temperaturökning på 20 C utvidgar ett 50 m rörnät med c:a 7 cm En temperaturökning på 20 C utvidgar ett 10 m rörnät med c:a 1,4 cm Rörklämmor ska tillåta termisk expansion av rören för att undvika mekanisk belastning eller sträckkrafter på rörnäten. 10 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

11 1 Installation Borrning av samplingshål När du har fäst rörnäten, är det lätt att borra samplingshål på undersidan av rören, om det inte är fäst under mycket höga tak. Du borrar samplingshålen med exakt rätt diameter och placering enligt beräkningstabeller (se "Appendix", sidan 17) och installationsritningar. Se också till följande: Samplingshål borrat i undersidan av röret, en aning vid sidan av lodlinjen (undviker att hålet blockeras). Använda skarpa borr, lätt tryck och stor borrhastighet för att uppnå rena hål Att inga delar av etiketten täcker hålet vid märkning Att rörändarna skyddas med ändpluggar när de förs genom skiljeväggar Figur 9 Samplingshål Avstånd mellan hål Min. 0,5 m från alla samplingshål i tak, väggar osv. Max. avstånd mellan samplingshål = 5 m Min. 2 samplingshål i samtliga rum Använd aldrig tryckluft för rengöring av ARD2-detektorn. Det kan ödelägga detektorns övervakningssensor eller detektorerna i kamrarna. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

12 1 Installation Elektrisk installation I korta drag består den elektriska installationen av ARD2-detektorn av följande: o Anslutning av brandlarmscentralens detektorslingor. (Konventionella eller adresserbara slingor kan användas) o Anslutning av systemfelutgången o Anslutning 24 V försörjning Följ den detaljerade inkopplingsanvisningen i kapitel "ARD2-anslutningar - Skruvplintar", på sidan 13. Före inkoppling ska du kontrollera att inga kablar har avbrott, är kortslutna eller förorsakar jordfel. Kabelfel kan skada utrustningen. Megger ska inte användas! Strömförsörjningskabeln (TB2: ) ska alltid kopplas sist. Du ska alltid ansluta en skyddsdiod D1 (t.ex. 1 A/400 V) över alla induktiva laster (dörrmagneter, blinkljus, sirener osv.) som styrs från ARD2-detektorn (TB2: ). I lantbruksanläggningar ska du alltid ansluta överspänningsskydd för att övervaka ARD2-detektorn och brandlarmscentralen, se Figur 2 sidan 6. Välj överspänningsskydd för 230 V och 24 V slingor från materiallistan på sidan 23. D1 Load Placering av skruvplintar Kretskort ska hanteras som känslig elektronisk utrustning. Se Uppackning på sidan 7. JP1 TB1, skruv 1 TB2, skruv 13 Kabelinförning Detektoringång, rör 1 Detektoringång, rör 2 JP2 POT3 POT1 POT2 Fel LED Plintar (Kretskort 26925) Filterkammare Esser rökdetektor P övervakningssensor Sugfläkt J3, P-sensoringång LEDljusledare Övre frontlucka Nedre frontlucka J4, strömförsörjning sugfläkt Tvåsektions filterkammare Luftflöde- och filterövervaknings system P övervakningssensor Fläktutblås (får inte övertäckas) Överspänningsskydd Detektionskammare 2 (lufttät) Figur 10 Placering av skruvplintar, byglar (JPx) etc. på ARD2-detektorn Standard ARD2-detektorer för lantbruksanläggningar levereras med två interna dubbellackerade optiska Esser rökdetektorer med hög känslighet (1%), art Vid önskemål om lägre känslighet kan optiska Esser rökdetektorer, art , utnyttjas. Detta är normalt bara aktuellt när ARD2-detektorn övervakar mindre områden upp till c:a 100 m 2 med speciellt svår miljö. De intelligenta detektorerna fungerar både i konventionella och adresserbara system. Kretskort (kontroll och övervakning) Filter 2 Esser rökdetektor (art , högkänslig optisk) Sugfläkt 12 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

13 ARD2-anslutningar - Skruvplintar Utför följande: 1. Skruva av och ta försiktigt bort den övre frontluckan utan att skada LED- ljusledarna innanför, och i spänningslöst läge, 2. Dra kablarna in genom de övre genomförningarna i skåpet 3. Anslut om nödvändigt felsignalutgången (TB2: ), 4. Anslut detektorslingorna (TB1:1-2 och TB1:7-8), 5. Anslut ändkondensatorerna (TB1:4-5 och TB1:10-11), eller detektorslingans returledning, när du använder adresserbara brandlarmscentraler 6. Till slut ansluter du strömförsörjningskabeln (TB2: ). 1 Installation Detta kapitel beskriver inkoppling av ARD2-detektor till en konventionell brandlarmscentral. För inkoppling av ARD2-detektorn till en adresserbar brandlarmscentral, se "Adresserbar ARD2 och Delta DA Esser", sidan 21. Figuren visar polariteten för signalerna och positionen för reläkontakterna när ARD2- detektorn är i normalt driftläge. Om du önskar information om: Tekniska specifikationer på ingångar och utgångar, se kapitlet, Teknisk specifikation i användarhandbok ARD2 Brandlarmscentralens anslutningar, se användarhandböckerna som följer med brandlarmscentralen (t.ex. installations- och användarhandbok för BSX 80) Kabeltyper, se "Rekommenderade kabeltyper" på sidan 15. ARD2-detektor ~ Styrenhetens kretskort Detektorslinga 1, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 1, utgång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 2, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Detektorslinga 2, utgång (Konventionella eller analoga slingor) Fråntkopplings LED, sektion 1 (i å ) Frånkopplings LED, sektion 2 (ingång) Potentialfri reläutgång (Systemfel) Reserv C NO NC Strömförsörjning, ingång 24 V DC 0 V TB TB Figur 11 Standard plintanslutningar för ARD2 aspirationsrökdetektorn (fabriksinställningar: anslutningar för konventionella brandlarmscentraler) (Frånkopplingsbox) EOL EOL Slinga 1 (Slinga 1, retur) Slinga 2 (Slinga 2, retur) Styrutgång (se kopplingsexempel) 24 V försörjnings#kurs (från brandlarmscentral) Använd GND-anslutningarna ovan för att jorda inkommande skärmade kablar eller jordledningar. ARD2-detektorns strömförsörjningsingång (TB2: ) ska drivas från en av brandlarmscentralens 24 V externspänningsutgångar. När du kopplar ARD2 Aspirationsdetektor till en BSX 80 brandlarmscentral ska du: Ta bort bygeln JP1, se sidan 16 Ansluta detektorslingans avslutningskondensator (EOL) till plintanslutningarna, enligt ovan Inte ansluta andra detektorer än ARD2-detektor till de konventionella detektorslingorna Använda plint TB1:1-2 och TB1:4-5, i de anläggningar som använder bara ett rörnät (en sektion) BSX 80 brandlarmscentraler är grundprogrammerade från fabriken med lång reset-puls och verifikationstid satt till "000". Se centralens handhavandevägledning, art , sidan 21. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

14 1 Installation Felsignalutgång Anslutningar Systemfel i ARD2-detektor överförs automatisk till BSX 80 brandlarmscentralen genom att ARD2-detektorn "sänder" en felsignal via slinga 1 (TB1:1-2). Samtidig kommer ARD2 systemfelreläet att bli spänningslöst och reläkontakterna växla. I anläggning som använder bara ett rörnät (en sektion) ska den konventionella detektorslingan kopplas till TB1:1-2 och ändkondensator till TB1:4-5. Man kan inte koppla andra konventionella detektorer på denna slingan. ARD2 detektor Detektorslinga 1, ingång (Konventionella eller analoga slingor) Potentialfri reläutgång (Systemfel) Driftsbyggnad eller ladugård Detektorslinga 1, utgång (Konventionella eller analoga slingor) C NO NC TB TB Konventionell slinga 1 BSX 80 brandlarmscentral Avslutningskondensator EOL Huvudbyggnad bostadshus) Styrutgång (felsignal) X1: Zn Zn- Fläkt M AC Relä D2 24 V DC Strömförsörjning Figur 12 Inkopplingsexempel: Överföring av ARD2 systemfel till brandlarmscentralen och fläktstyrning vid felsignal. (Signalpolariteten och reläkontakterna visas i systemets normalläge). I adresserbara Delta DA Esser brandlarminstallationer överförs systemfelsignalen i ARD2-detektorn till brandlarmscentralen genom att använda antingen en adresserbar Esser kontaktövervakningsenhet (art ) eller en av brandcentralens lediga spänningsutgångar TB3, TB4, TB5 eller TB6 (konfigurerad som konventionell detektorslinga). För mer information om inkoppling, se kapitel "Inkoppling av felsignalutgång till DDAE exempel", sidan Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

15 1 Installation Rekommenderade kabeltyper ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kabelspecifikation KABELTYP Jordkabel MK 6,0 mm 2 eller motsvarande 24 V strömförsörjning EKKR 2x1,5 mm 2 eller motsvarande Detektorslingor EKKR 2x1,0 mm 2 eller motsvarande (max. 50 Ω, 0,5 µf) ELKY 2x1,0 mm 2, partvinnad, användas i områden med elektriska störningar Matarkabel ELKY 10x2x1,5 mm 2 eller motsvarande OBS! Den maximalt tillåtna belastningen på NC-C-NO styrutgången är 30 V, 1 A. Använd ett externt överströmsrelä (kontaktor) till att styra högre effekter. Du ska alltid ansluta en diod (t.ex. 1 A/400 V) över alla induktiva laster (sirener, klockor, reläer osv.) som styrs av ARD2-detektorn. Installationskontroll Innan du ringer till den ansvarige installatören som ska driftsätta anläggningen, ska du kontrollera att alla installationspunkter är gjorda. Du ska fylla i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" som du finner längst bak i denna manual. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

16 2 Konfiguration av systemet - Driftsättning 2. Konfiguration av systemet - Driftsättning ARD2 aspirationsrökdetektorn ska sättas i drift tillsammans med brandlarmscentralen som övervakar detektorn. Utöver de vanliga uppgifterna vid driftsättning av brandlarmscentralen, ska specifika prov utföras för ARD2-detektorsystemet. Om ARD2-detektorn visar fel efter att alla punkterna i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION" är kontrollerade (avkryssade som OK) ska du finjustera rörsystemets luftflödesförhållande, enligt kapitel "Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning", på sidan 20. De specifika uppgifterna för driftsättning av ARD2-detektorn är följande: (Utförs när ARD2-detektor är i normalläge: ingen felsignal) JP1 JP2 POT3 POT1 POT2 Konfiguration av byglarna JP1 och JP2 på detektorns kretskort JP1 tas bort: ARD2-detektor kopplad till BSX 80 (konventionellt) JP1 monterad: ARD2-detektor kopplad till Delta DA Esser (analog) JP2 till höger: Felsignal ej fördröjd (0 sek) JP2 till vänster: Felsignal fördröjd 70 sek (standard) Prov av responstid (röktransporttid) på bägge rörnäten. Använd endast Esser provgas, art Släpp ut lite provgas vid sista samplingshålet längst från detektorn, och räkna antalet sekunder till ARD2-detektor ger ett brandlarm (röktransporttiden). Transporttiden i ett 50 m långt rörnät är vanligtvis c:a 50 sekunder, och ska inte överskrida 70 sekunder. Långa röktransporttider indikerar otäta rörnät, skarvmuffar eller täta rör. Läckor närmare detektorn är mest kritiska. Övervakningsprov av luftflödesblockeringar och av filtren Öppna detektorn och blockera bägge filtren genom att lägga ett pappersark över filtren, mellan filterinsatserna och filterhuset. Stäng detektorn och gör den lufttät igen. En felsignal ska då utlösas som anger ett igensatt filter. Den automatiske filterövervakningsfunktionen övervakar filter tillståndet och varnar när filtren ska bytas ut. Funktionsprov av sugfläkt och filtren Ta av den nedre frontluckan på ARD2-detektorn. Det ska utlösa en felsignal som anger att detektorn inte är lufttät. Detta provar också att filtret är på plats och att sugfläkten fungerar som den ska. JP2 till höger JP2 till vänster Potentiometer Potentiometer POT1, POT2 och POT3 är inställda från fabriken och ska inte ändras. POT3 används för nivåjustering av strömbegränsningsfunktionen. POT1 används för justering av övre felsignalnivån för luftflödesmotstånd i filtren. POT2 är inställt från fabriken utgående från c:a m långa rörnät 4 och ska inte ändras. Används för justering av nedre felsignalgräns. För mer information om brandlarmsdriftsättning, se brandlarmscentralens manualer. Driftsättningen och konfigurationen av ARD2-detektorn anses som behörighetsnivå nr. 3. Av säkerhetsskäl kan detta arbete bara utföras av auktoriserade och kvalificerade personer. Ta kontakt med den ansvarige installatören eller med serviceavdelningen på Novar AB. 4 Under installation av ARD2-detektorn kan det också vara nödvändigt att finjustera POT2. Se sidan Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

17 3 Appendix 3. Appendix I ett balanserat rörnät (lika känslighet vid vart samplingshål) är antalet samplingshål, håldiametern och hålplaceringen en funktion av längden på rörnätet och den önskade responstiden eller röktransporttiden (c:a 1 min vid 50 m). För att försäkra sig om att rörnäten är balanserade ska du se till att vart samplingshål har en diameter som ger samma känslighet vid vart samplingshål. Tabeller Samplingshål - Tabell för rörlängder upp till 30 m Längder upp till 30 m Samma diameter på alla samplingshål, min. 3 mm Rörnät med sluten ände (rörplugg) Följ dessa riktlinjer när du ska dimensionera samplingshålen på rörnäten med en total längd på upp till 30 m. Håldiameter (mm) ,0 10,0 Diameter på samp.-hål vs. antal hål Rörledningens längd upp till 30 m 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4, Totalt antal hål Längd på rörnät: Upp till 30 m Samplingshålets diameter vs. antal hål Rörnät med sluten ände Antal hål Håldiameter (mm) - 12,0 10,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,7 5,5 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 Håldiameter kan avrundas till närmaste 0,5mm Exempel: Ett rörnät med en total längd på 25 m och 20 m över det aktiva samplingsområdet kräver 12 samplingshål för att uppnå en responstid (röktransporttid) som är inom kravet, se kapitel "Konfiguration av systemet - Driftsättning", på sidan 16. Enligt denna tabellen borrar vi 12 hål med en diameter på 5,0 mm och med ett avstånd på c:a 1,5 till 2 m. En rörplugg sätts i röränden. Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

18 3 Appendix Samplingshål Tabell för rörlängder från 30 till 50 m Längder från 30 m till 50 m Olika diametrar på samplingshål, min. 3 mm Rörnät med öppen ände (änden insektsskyddas utan att luftflödet påverkas) Följ dessa riktlinjer när du ska dimensionera samplingshål på rörnät med en total längd på mellan 30 och 50 m. Välj data i tabellen nedan som bäst motsvarar den totala längden och det nödvändiga antalet hål. Hål nummer 1 borras alltid närmast ARD2-detektorn. Röränden ska vara öppen, och bör skyddas mot insekter etc. med hjälp av ett finmaskigt nät, utan att detta påverkar luftflödet. Antal hål 10 Mellanrum (m) 3,45 mellan hål: Hål nr. Hålavst. m Längd på rörnät: 32 m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,1 11 O 32,0 22 (O = rör med öppen ände) 6,9 m 13,8 m Antal hål 15 Mellanrum (m) 2,21 mellan hål: Hål nr. Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,9 7 O 32, Exempel på ett 32 m rörnät med 10 samplingshål och öppen ände. (32 m från samplingshål 1 till änden på röret) Antal hål: 10 Mellanrum (m) 3,90 mellan hål: Ant. hål Hål avst. m Längd på rörnät: 36 m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,1 11 O 36,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 15 Mellanrum (m) 2,50 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 7 O 36, Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

19 3 Appendix Längd på rörnät: 40 m Längd på rörnät: 44 m Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,00 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,0 11 O 40,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,00 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 9 O 40,0 22 Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,40 mellan hål:: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,6 9 O 44,0 22 (O = rör med öppen ände) Antal hål: 15 Mellanrum (m) 2,93 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 7 O 44,0 22 Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,26 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 9 O 44,0 22 Antal hål: 10 Mellanrum (m) 4,80 mellan hål: Ant. hål Hålavst m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , ,2 9 O 48,0 22 (O = rör med öppen ände) Längd på rörnät: 48 m Antal hål: 15 Mellanrum (m) 3,20 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,8 9 O 48,0 22 Antal hål: 20 Mellanrum (m) 2,40 mellan hål: Ant. hål Hålavst. m Håldiam. mm 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 7 O 48,0 22 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug

20 3 Appendix Justering av filterövervakningsfunktionen Driftsättning Den automatiska filterövervakningsfunktionen övervakar filtertillståndet och varnar när filtren ska bytas ut. Övervakningen är inställd från fabrik baserat på c:a m långa rörnät och ska inte ändras. Om ARD2-detektorn är i felsignal under driftsättningen beror felet på att rörsystemets luftflödesförhållande är väsentligt skiljt från "standard". Denna feldiagnos förutsätter att du har noggrant kontrollerat (avkryssade som OK) alla punkterna i tabellen "CHECKLISTA FÖR ARD2 INSTALLATION", längst bak i denna manual; och att det är ungefär samma lufttryck och temperatur i skyddade rum som i rummet där ARD2-detektorn är installerad. Du ska då finjustera rörsystemets luftflödesförhållande på följande sätt: JP1 JP2 POT3 POT1 POT2 Fel LED 1. Kontrollera att nedre frontluckan är monterad och ordentligt fastskruvad. 2. Flytta bygeln JP2 till höger position (fördröjning 0 sek). 3. Justera POT2 5 sakta moturs till dess fel-led nästan slocknar, blinkar svagt. 4. Ta av nedre frontluckan för att öppna detektorkammaren och kontrollera felövervakningen. Fel-LED ska nu lysa. 5. Montera nedre frontluckan och skruva dit den ordentligt. Fel-LED slocknar. 6. Flytta bygeln JP2 till vänster position (fördröjning 70 sek). JP2 till höger JP2 till vänster Regelbunden kontroll av ARD2 kondensavskiljare 1 Vrid och dra ned Vatten 2 Vatten Sug ut Ventil stängd Kontroll av ARD2 kondensavskiljare, avtagbar typ Vrid och dra åt sidan 1 Fjäderbelastad envägs dräneringsventil Vattenuppsamlingsrör är fastlimmat Vatten 2 Vatten Kontroll av ARD2 kondensavskiljare, "fastlimmad" typ 3 Rörplugg Sug ut 3 Ventil stängd ARD2 kondensavskiljaren ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den inte är blockerad av damm och partiklar som sugs in i rörnätet. I kondensavskiljare av den nya avtagbara typen kan vattenuppsamlingsröret vridas ur T-stycket för kontroll. Tidigare levererade kondensavskiljare har samma utseende, men vattenuppsamlingsröret är fastlimmat. Utför följande: 1. Demontera vattenuppsamlingsröret (eller hela kondensavskiljaren) 2. Rensa det genom att skölja med vatten 3. Kontrollera funktionen genom att: Fylla vatten i röret och kontrollera att det dräneras genom ventilen Sug ut motsatt väg och kontrollera att backventilen tätar. 5 POT2: potentiometer för justering av nedre felsignalgräns. Den är inställd från fabriken baserat på c:a m långa rörnät och ska inte ändras. Beroende på längden på rörnäten, kan det hända att ARD2-detektorn signalerar fel vid driftsättningen. Den nedre felsignalsgränsen, POT2, ska då finjusteras. 20 Installationsvägledning ARD2 Aspirationsdetektor Art. nr , v1-aug-2004

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3. Instal lationsvägledning

Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3. Instal lationsvägledning Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3 Instal lationsvägledning Januari 2010 Inledning Brandvarningsanläggningen är beräknad för driftsbyggnader, trädgårdsmästerier och andra områden där miljön är kompliserad

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Detektion i kabel- och energidistributionstunnlar Lämplig lösning beror på Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Sid 1 Detektionens roll i

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Icas säkrar! - Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Brandvarnare för lägenheter Brand och inbrottssäkring för hem och stuga - Trådlöst eller kabel - GSM uppringning - Styring av ljus och värme

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Rökdetektor RCKD. Exempel på installation. Returluftintag. 5 d h. Hydraulic diameter. d h = H+B. MIN 3xd.

MONTERINGSANVISNING. Rökdetektor RCKD. Exempel på installation. Returluftintag. 5 d h. Hydraulic diameter. d h = H+B. MIN 3xd. ONTERINGSANVISNING 12-0301 / Sept. 2012 ontering och placering RCKD skall placeras i flödesriktningen, enligt rikningspilen (se detektorkåpans form eller ovansidan huset). RCKD är lägesoberoende och kan

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

CB 200 Utrymningslarm

CB 200 Utrymningslarm Installationsanvisning CB 200 Utrymningslarm för konventionella rökdetektorer Innehållsförteckning I Handhavande...3 Brandindikering...3 Felindikering...3 Frånkoppling av sektion...3 II Frontpanelens

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer