Verksamhetsberättelse för Jämjö skytteförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Jämjö skytteförening"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2010

2 Blank sida

3 Verksamhetsberättelse för Jämjö skytteförening Styrelsen för Jämjö skytteförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för Antal betalande medlemmar i föreningen var 101 st, vilket var en minskning med 7 st från Av dessa var 37 st mellan 7 och 25 år., vilket var en minskning med 8 st. Föreningen har under året genomfört 147 aktiviteter med 795 deltagare. Både antalet aktiviteter och antalet deltagare har minskat under 2010 (deltagare med 225!). En bidragande orsak är att vi slutade skjuta korthåll lite tidigare än vanligt, samt tidigare juluppehåll på luftgevärsskyttet. Under året har föreningen genomfört skjutning under träning och tävling med: Luftgevär (ca skott), korthållsgevär (ca skott), gevär 6,5 (ca 300 skott) samt kpist (ca 500 skott) Under året avled Lennart Olsson. Lennart har bidragit till föreningens verksamhet under många år främst med vår loppmarknad trots att han inte varit medlem. Under året har föreningen haft glädjen att agera arbetsgivare åt Peter Christoph och Jimmy Holmberg som lyder under FAS3 projektet. Detta har varit ett verkligt lyft för föreningen eftersom mycket som annars inte skulle blivit gjort nu har kunnat utföras på ett föredömligt sätt såsom t.ex. målning av klubblokalen och iordningställande av tomten. Föreningen har under det gångna året fortsatt restaureringen av skjutbanan ute och avslutade dessutom året med ett inköp av elektroniska skjutbanor avsedda för 10/50 m luft/korthållsskytte. Dessa har monterats i lokalen. I samband med detta gjordes även en mindre uppfräschning av lokalens inre. Banan stod klar att använda Vi kan även vara stolta över ett ytterligare tillskott inom föreningen genom ett visat intresse inom svartkrutsskytte och vi hyser därmed förhoppning om en fortsatt verksamhet inom detta. Föreningen har deltagit i tävlingar utanför föreningen, där det både blivit framskjutna och blygsamma placeringar samt även några finalskjutningar och då vissa med medaljplaceringar som följd. Det man främst måste framhålla är framgångarna i skyttiaden. Säsongen så hade föreningen 2 skyttar i regionsomgången Simon Magnusson och Emil Petersson, där Simon sedan kvalificerade sig till riksfinalen. Säsongen så fick vi 4 skyttar vidare till regionsomgången Julia & Jonathan Engman i L11, Viktor Sturkman & Simon Magnusson i L13. Viktor Sturkman var dessutom den enda i länet som sköt full pott 400p. Under sportlovsveckan så anordnade vi luftgevärsskytte på kvällstid vid tre tillfällen. 3 intensiva kvällar som gav en hel del nya skyttar i föreningen. Föreningen arrangerade i mars kretsmästerskap luftgevär tillsammans med KA 2 skf. Den årliga loppmarknaden arrangerades som vanligt sista helgen i juli med ett mycket bra resultat. Ett stort tack till alla som bidrog genom att skänka, köpa eller sälja eller bara var där.

4 Föreningen arrangerade i oktober kretsmästerskap fallande mål även denna tillsammans med KA 2 skf för femte året i följd. Denna tävling genomfördes på ett lika bra sätt som , så föreningarna arrangerar tävlingen även Vår tradionella nyårssmäll med kpist kunde tyvärr inte arrangerades främst med anledning att tillräckligt med funktionärer kunde medverka. Vidare så har föreningsmedlemmar deltagit i Nattvandring i Karlskrona centrum. Nattvandring är ett samarbete mellan socialförvaltningen i Karlskrona Kommun och Polisen. Styrelsen tackar Karlskrona kommuns fritidsnämnd, alla de sponsorer som skänkt priser eller på annat sätt ställt upp för föreningen under det gångna året, samt alla de föräldrar och ledare som offrar sin fritid, för att göra det möjligt, främst för våra ungdomar att få en meningsfylld fritid. Styrelsen hoppas på ett framgångsrikt 2011 och på ett fortsatt stöd och frivilliga insatser för skyttet i Jämjö. Jämjö i mars 2011 STYRELSEN

5 Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant Jim Sjöbäck Ulf Engman Lars-Göran Kennland Monica Petersson Tomas Petersson Jimmy Holmberg Torbjörn Magnusson Stefen Lindberg Ewert Wahlbom Övriga funktionärer utsedda på årsmöte: Revisor Revisor Revisorssuppleant Revisorssuppleant Ombud till SDF-möten (motsv) Ersättare ombud till SDF-möten Valberedning Ungdomsverksamhetsektion Sven-Gösta Gustafsson Marita Sundholm Per Mathisson, Pär Samuelsson Tomas Petersson, Lars-Göran Kennland Jim Sjöbäck, Stefan Lindberg Jimmy Holmberg, Henrik Einarsson Lars-Göran Kennland, Monica Petersson, Tomas Petersson, Anders Wahlbom samt David Wahlbom. Svartkrutsektion utsedda på eget sektionsårsmöte Ordförande Ledamöter Niklas Carlsson Lena Hauffman, Ulf Engman Övriga funktionärer utsedda av styrelsen: Vapen, ammunition & materielförvaltare Tomas Petersson Kontaktman polisen Ordförande Kontaktman skola Monica Petersson Kontaktman press Sekreteraren Rekryteringsansvarig Styrelsen Utbildningsledare Lars-Göran Kennland Skjutbanechef Jimmy Holmberg Skjutledare Luftgevär Tomas Petersson, ersättare övriga via schema Skjutledare Korthåll Tomas Petersson, ersättare övriga via schema Skjutledare 6,5 L-G Kennland, ersättare Ulf Engman, Jimmy Holmberg. Skjutledare Automatvapen Jimmy Holmberg, ersättare Jim Sjöbäck Skjutledare Svartkrut Niclas Carlsson Stugvärd(ar) Jimmy Holmberg, (J Sjöbäck, S Lindberg, T Magnusson) LOK-ansvarig Sekreteraren med hjälp av respektive skjutledare. Idrottsklubben Online Lars-Göran Kennland, Monica Petersson Prenumerationsombud Kassören

6 Blank sida

7 Jämjö skytteförening Klakebäcksvägen Jämjö Vinst och förlusträkning över Jämjö skytteförenings räkenskaper Behållning från : BG ,89 Kassa 1 790,35 TOTALT: ,24 Inkomster: Anslag; bidrag,nattvandring, sponsring: ,78 FAS 3 ersättning: ,00 Loppis: ,00 Lotteri, servering: ,00 Övrig försäljning: ,00 Medlemsavgifter: ,00 Försäljning ammunition, märken: 4 460, ,78 Utgifter: Investering,; skjutbana inne inkl dator och skrivare: ,25 Investering ;skjutbana ute, iordningställande: ,00 Drift; el, försäkring, underhåll: ,60 Ammunition, skjututrustning, värdeskåp: ,50 FAS 3 ; arbetskläder och dylikt: 6 002,40 Anmälningsavgifter: 6 570,00 Märken och priser: 5 152,00 Förtäring, uppvaktning: 5 197,50 Administration, övrigt; frimärken, bankavgift etc: 2 992,00 Lotteri och loppis: 3 034, ,25 Behållning BG: ,92 Kassa: 1 884,85 TOTALT: ,77 Balansräkning: Behållning : ,24 Inkomster 2010: ,78 TOTALT: ,02 Utgifter 2010: , ,77 TOTAL KASSABEHÅLLNING ,77

8

9 Budgetförslag 2011 Inkomster FAS 3 ersättning: Bidrag, statliga och kommunala: Loppmarknad: Medlemsavgifter: Lotterier/ försäljning: Försäljning ammunition/märken/ målmaterial Tävlingar/servering: KRONOR: Utgifter: Underhåll av skjutbana: Drift av klubblokal( el, försäkring, etc) Ammunition, målmatrial och skytteutrustning: Tävlingar: Märken och priser: Förbrukningsmatrial: FAS 3 arbetskläder och dylikt: Kurser/ utbildning ledare o skyttar: Förtäring/julfest /årsmöte: Administration: Lotterier: KRONOR: Årets resultat:

10 Blank sida

11 Föreningsmästerskap luftgevär L7 1 Ola Karlsson p Hpr 2 Olle Willman Hpr 3 Ida Olevall Hpr 4 Annie Nilsson Hpr L9 1 Sabina Nordahl p Hpr 2 Lina Magnusson Hpr 3 Anton Svensson Hpr 4 Jakcb Mattisson Hpr 5 Jonathan Engman Hpr 6 Emil Einarsson-Olsson Hpr 7 Linus Svensson Hpr 8 Albert Radionov Hpr 9 Alfred Bertilsson Hpr 10 Albin Nilsson Hpr 11 Mattis Olevall Hpr 12 Joel Johansson Hpr 13 Albin Sturkman Hpr L11 1 Elias Petersson p Hpr 2 Julia Engman Hpr 3 Wilma Karlsson Hpr 4 Ted Karlsson Hpr 5 Anton Olevall Hpr L13 1 Filip Andersson p Hpr 2 Viktor Sturkman Hpr 3 Simon Magnusson Hpr 4 Julia Mattisson Hpr 5 Jonathan Olsson Hpr Mästerskap sittande med stöd 1 Filip Andersson p Guldmedalj 2 Viktor Sturkman Silvermedalj 3 Simon Magnusson Bronsmedalj Mästerskap sittande utan stöd 1 Nadja Dolgova p Guldmedalj Mästerskap Motionär 1 Mikhail Dolgov p Guldmedalj 2 Ulf Engman Silvermedal 3 Emil Petersson Bronsmedalj 4 Lars-Göran Kennland Jim Sjöbäck Föreningsmästerskap luftgevär fältskyttemål samt fallande mål Genomfördes ej 2010

12 Föreningsmästerskap korthåll K9 1 Lina Magnusson Hpr 2 Sabina Nordahl Hpr 3 Jonathan Engman Hpr K11 1 Elias Petersson Hpr 2 Julia Engman Hpr K13 1 Viktor Sturkman Hpr 2 Filip Andersson Hpr 3 Simon Magnusson Hpr 4 Nadja Dolgova Hpr K15 1 Erica Petersson Hpr Mästerskap stöd 1 Erica Petersson Guldmedalj 2 Viktor Sturkman Silvermedalj 3 Filip Andersson Bronsmedalj Mästerskap motionär 1 Emil Petersson Guldmedalj 2 Torbjörn Magnusson Silvermedalj 3 Tomas Petersson Bronsmedalj 4 Michail Dolgov Lars-Göran Kennland Ulf Engman Jim Sjöbäck Monica Petersson Föreningsmästerskap banskjutning gevär 6,5 liggande Mästerskap ungdom med stöd 1 Simon Magnusson Guldmedalj 2 Elias Petersson Silvermedalj 3 Albert Radionov Bronsmedalj Mästerskap remstöd 1 Jimmy Holmberg Guldmedalj 2 Henrik Einarsson Silvermedalj Mästerskap motionär 1 Emil Petersson Guldmedalj 2 Torbjörn Magnusson Silvermedalj 3 Tomas Petersson Bronsmedalj 4 Mikhail Dolgov

13 Föreningsmästerskap Kpist Genomfördes EJ 2010, endast 2 aktiva skyttar. Föreningsmästerskap svartkrutskytte Mynningsladdad revolver 1 Niklas Carlsson 82p Guldmedalj 2 Lena Hauffman 67 Silvermedalj 3 Thomas Widerström 65 Bronsmedalj 4 Per Kaijser 52 5 Ulf Engman 42 6 Anders Wendel 26 Mörkerskjutning 1 Niklas Carlsson 70p Guldmedalj 2 Johan Smeds 55 Silvermedalj 3 Thomas Widerström 50 Bronsmedalj 4 Per Kaijser 45 5 Lena Hauffman 35 6 Anders Wendel 30 7 Ulf Engman 15

14 Högsta träningsresultat korthåll: Utgår 2010 Högsta träningsresultat luftgevär: Utgår 2010 Flitpris luftgevär och korthåll tillsammans: Utgår 2010 Svenska dagbladets riksskyttetävling K11 Elias Petersson 65:a 216p. K13 Viktor Sturkman 65:a 229p, Simon Magnusson 91:a 219p. K17 Emil Petersson 22:a 236p. K2 Lars-Göran Kennland 73:a 222p. KÖ Jim Sjöbäck 50:e 220p. SvSF minnestävling Frivilliga skytterörelsens rikspropaganda Filip Andersson Jacob Mattisson Christoffer Berntsson Albin Nilsson Alfred Bertilsson Annie Nilsson Wille Carlström Sabina Nordahl Mikhail Dolgov Anton Olevall Nadja Dolgova Mattis Olevall Henrik Einarsson Ida Olevall Emil Einarsson Olsson Jörgen Olsson Ulf Engman Petter Olsson Annika Engman Tomas Petersson Julia Engman Mattias Petersson Jonathan Engman Monica Petersson Ludvig Hammar Emil Petersson Jimmy Holmberg Erica Petersson Wilma Johansson Elias Petersson Joel Johansson Albert Radionov Wilma Karlsson Per Samuelsson Ted Karlsson Jim Sjöbäck Ola Karlsson Adam Sjöbäck Lars-Göran Kennland Viktor Sturkman Stefan Lindberg Albin Sturkman Oliver Lindberg Anton Svensson Torbjörn Magnusson Linus Svensson Simon Magnusson Anders Wahlbom Lina Magnusson David Wahlbom Julia Mattisson Olle Willman

15 Diverse resultat Luftgevär Regionsfinal skyttiaden (kvalificerade (placering 1-3/klass) från förbundsfinalen) L11 Simon Magnusson 5:a 418,5p. Vidare till riksfinalen. L15r Emil Petersson 11:a 399,7p. Riksfinal skyttiaden (kvalificerade (placering 1-5/sittandeklass från regionsfinalen) L11 Simon Magnusson 21:a 415,6p. Triangeltävlingen luftgevär (skyttarna utagna av blekinge skyttesportförbund) L11 Simon Magnusson 9:a 313,9p. L15r Emil Petersson 14:e 298,8p. Nadja Dolgova 15:e 297,1p. Energiskottet L9 Jonathan Engman 6:a 382,1p. L11 Julia Engman 6:a 399,2p. Kretsmästerskap luftgevär L9 Sabina Nordahl 3:a 284p, Ola Karlsson 4:a 278p, Jonathan Engman 5:a 275p, Jacob Mathisson 6:a 252p, Ida Olevall 7:a 208p. L11 Julia Engman 1:a 296p, Elias Petersson 3:a 295p, Ted Karlsson 6:a 270p, Anton Olevall 7:a 256p. L13 Filip Andersson 3:a 297p, Simon Magnusson 6:a 294p, Viktor Sturkman 7:a 293p, Julia Mattisson 8:a 291p. LM Emil Petersson 1:a 300p, Mikhail Dolgov 3:a 298p, Lars-Göran Kennland 5:a 295p. I finalen sittande Filip Andersson 2:a 402,4p. Julia Engman 7:a 396,2p. Elias Petersson 8:a 387,3p. I finalen motionär Emil Petersson 2:a 403,1p. Mikhail Dolgov 3:a 401,8p. Blekingeserien L 7 Jonathan Engman 2:a 554p, Albin Sturkman 5:a 492p. L 9 Sabina Nordahl 9:a 1139p, Lina Magnusson 10:a 1134p, Ludvig Hammar 13:e 1078p, Jacob Mathisson 14:e 1074p, Albert Radionov 15:e 1071p, Wille Carlström 18:e 810p L 11 Simon Magnusson 5:a 1191p, Viktor Stukman 7:a 1183p, Elias Petersson 10:a 1171p, Julia Engman 11:a 1144p, Julia Mathisson 12:a 1126p. L 13 Erica Petersson 12:a 1185p, Filip Andersson 14:a 1170p. L 15r Emil Petersson 6:a 1165p, Nadja Dolgova 7:a 1161p L M Mikhail Dolgov 5:a 1191p. Skol-DM luftgevär (skyttarna tävlade för sin skola och inte för föreningen) Stöd Viktor Sturkman 6:a 415,3p. Simon Magnusson 7:a 414,5p. Filip Andersson 10:a 409,9p. Elias Petersson 11:a 409,3p. Julia Engman 14:e 400,8p. Lina Magnusson 15:e 397,7p. L15r Nadja Dolgova 2:a 409,0p. Förbundsmästerskap luftgevär L9 Lina Magnusson 7:a 395,6p. Sabina Nordahl 8:a 377,7p. L11 Julia Engman 5:a 398,3p. L13 Simon Magnusson 3:a 415,6p. Viktor Sturkman 4:a 414,8p. LM Lars-Göran Kennland 7:a 407,5p. Emil Petersson 8:a 407,2p. I finalen sittande blev Viktor Sturkman 7:a 519,3p. Simon Magnusson 8:a 518,3p.

16 Diverse resultat Luftgevär forts Kretsmästerskap Luftgevär Fallande mål L9 Jonathan Engman 1:a 14 träff, Christoffer Berntsson 2:a 14 träff, Anton Svensson 3:a 13 träff, Lina Magnusson 4:a 13 träff, Albin Nilsson 5:a 8 träff. L11 Julia Engman 2:a 15 träff, Ludvig Hammar 3:a 11 träff, Elias Petersson 4:a 6 träff. L13 Viktor Sturkman 4:a 21 träff, Simon Magnusson 5:a 16 träff. LM Mikhail Dolgov 2:a 23 träff, Ulf Engman 3:a 12 träff. I mästerskapet gick 4 skyttar vidare från föreningen (av 8 totalt) Jonathan Engman,, Simon Magnusson samt Julia Engman blev utslagna i kvartsfinal. Viktor Sturkman blev utslagen i semifinal och blev delad 3:a. Järnsidaträffen L9 Sabina Nordahl 8:a 203,4p. Jonathan Engman 17:e 197,0p. Lina Magnusson 20:e 193,6p L11 Julia Engman 21:a 204,4p. Ludvig Hammar 26:a 193,3p. L13 Simon Magnusson 15:e 206,9p. Viktor Sturkman 21:a 204,5p. LÖ Lars-Göran Kennland 7:a 206,5p Emil Petersson 13:e 204,8p. KA 2-träffen L7 Ola Karlsson 1:a 296,0p. L9 Sabina Nordahl 2:a 299,3p. Lina Magnusson 4:a 289,9p. Jonathan Engman 5:a 285,8. L11 Ted Karlsson 4:a 376,8p. Julia Engman 5:a 305,8p (sköt bara 30 skott - ledarmiss). L13 Simon Magnusson 3:a 417,4p. Viktor Sturkman 6:a 414,1p. Föreningsomgång skyttiaden Klass L 9 1 Sabina Nordahl 288p Guldmärke 2 Lina Magnusson 287 Silvermärke 3 Jonathan Engman 286 Bronsmärke 4 Ola Karlsson Christoffer Berntsson 266 Klass L 11 1 Elias Petersson 292p Guldmärke 2 Ludvig Hammar 288 Silvermärke 3 Ted Karlsson 287 Bronsmärke 4 Julia Engman 286 Klass L 13 1 Simon Magnusson 298 Guldmärke 2 Viktor Sturkman 296 Silvermärke Skyttiaden Kretsomgång L11 Lina Magnusson 3:a 383p, Elias Petersson 5:a 378, Julia Engman 6:a 376, Ludvig Hammar 7:a 375, Jonathan Engman 8:a 373. L13 Simon Magnusson 4:a 394p, Viktor Sturkman 6:a 391. Skyttiaden Förbundsomgång L11 Julia Engman 1:a 386, Jonathan Engman 3:a 373, Elias Petersson 5:a 378, Lina Magnusson 6:a 377. L13 Viktor Sturkman 1:a 400p Simon Magnusson 3:a 394p. De tre bästa i varje klass gick vidare till regionsomgången som sköts i Morup Där räckte dock inga resultat att gå vidare till riksfinalen

17 Diverse resultat korthåll Ryssbergsknallen KBL Lars-Göran Kennland 4:a 178p. Vårträffen KBL Lars-Göran Kennland 2:a 182p. KM Emil Petersson 1:a 185p. Getabroskottet K9 Lina Magnusson 3:a 172p. K11 Elias Petersson 3:a 173p. K13 Viktor Sturkman 5:a 182p, Simon Magnusson 6:a 181p. K15 Erica Petersson 5:a 190p. KBL Lars-Göran Kennland 3:a 180p. KBS Lars-Göran Kennland 2:a 139p. Final liggande med stöd: Erica Petersson 5:a, utslagen efter 6 skott. KA 2 träffen K9 Lina Magnusson 2:a 219p, Jonathan Engman 4:a 189p K11 Julia Engman 2:a 208p, Elias Petersson 4:a 197p. K13 Viktor Sturkman 7:a 221p, Simon Magnusson 8:a 221p. K15 Erica Petersson 5:a 190p. KBS Lars-Göran Kennland 3:a 175p. KM Emil Petersson 1:a 240p. Gränsträffen / Triangeltävlingen K9 Lina Magnusson 3:a 204p. K11 Elias Petersson 3:a 199p. K13 Simon Magnusson 7:a 219p. KBL Lars-Göran Kennland 2:a 224p. KM Emil Petersson 3:a 225p. Förbundsmästerskap KM Emil Petersson 1:a 185p KBS Lars-Göran Kenland 2:a 141p K9 Lina Magnusson 2:a 171p K13 Simon Magnusson 2:a 183p, Viktor Sturkman 4:a 175p Mästerskap med stöd Simon Magnusson 6:a 315p Mästerskap ställning: Lars-Göran Kennland 5:a 247p Energiskottet K11 Elias Petersson 4:a 242p K15 Erica Petersson 8:a 281p KM Emil Petersson 2:a 282p Korthållscupen: Liggande Från kvaltävlingarna (9/5 + 13/5) kvalificerade sig de 32 högsta resultaten till cupen. Emil Petersson (19) och Lars-Göran Kennland (25) blev utslagna i omgång 1 (22/5). Ställning Från kvaltävlingarna (9/5 + 22/5) kvalificerade sig de 16 högsta resultaten till cupen. Lars-Göran Kennland (11) blev utslagen i omgång 1 (5/6).

18 Diverse resultat Kpist VPR-skjutningar: B-O Hanssons vpr Bäste Jämjöskytt i årets Värmlandsserie, alla omgångarna räknas. 1 Jimmy Holmberg = Henrik Einarsson = 789 Sörens vpr (2 liggande, 1 knästående, 1 stående) Ej genomförd Oves och Christers vpr, klass 1+2 Ej genomförd Kretsmästerskap liggande Uppgift saknas Kretsmästerskap ställning Kp4 Henrik Einarsson 2:a på 236p och i mästerskapet 4:a på 344p. Förbundsmästerskap liggande Uppgift saknas Förbundsmästerskap ställning Ingen deltagare från föreningen. Förbundsmästerskap fältskjutning KpF3 Henrik Einarsson 2:a 29 träff. SM Kp4S Henrik Einarsson 27:a 286p. Kp4L Henrik Einarsson 19:e 314p KpF3 Henrik Einarsson 19:e 16 tr Värmlandsserien Kp4 Henrik Einarsson 58:a 639p Kp2 Jimmy Holmberg 20:e 663p

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Johannishus Pistolskytteklubb. Pistolskyttekortet 2018

Johannishus Pistolskytteklubb. Pistolskyttekortet 2018 Johannishus Pistolskytteklubb Pistolskyttekortet 2018 Peter Johansson Föreningssekreterare Kretsinstruktör, vapenkontrollant (Ex-)medlem i: Kalmar Pistolklubb LM Ericsson Pistolklubb KFIK Pistol KA2 Skytteförening

Läs mer

Informerar om... Visste du att Vi kommer att arrangera JSM och SM 10m Januari GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... Visste du att Vi kommer att arrangera JSM och SM 10m Januari GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening LUFTGEVÄRSSKYTTE LUFTGEVÄRSFINAL SM LUFTGEVÄR SKYTTEPROGRAM ÅRSAVGIFT

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening LUFTGEVÄRSSKYTTE LUFTGEVÄRSFINAL SM LUFTGEVÄR SKYTTEPROGRAM ÅRSAVGIFT www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2016, tävling

Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2016, tävling Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2016, tävling 1 Resultatlista 2016 Ungdomsskytte Mästerskap 50 m 1 Johan Thelander 340 Guld 2 Tim Sidneysson 339 Silver 3 Jesper Johansson 334

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Ett 35-tal personer kom till BLIS årsmöte på Ronneby Brunn den 16 april. Foto Torbjörn Sunesson

Ett 35-tal personer kom till BLIS årsmöte på Ronneby Brunn den 16 april. Foto Torbjörn Sunesson Kenth Borgström ny i BLIS styrelse Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte hölls den 16 april 2014 på Ronneby Brunn inför 35-talet medlemmar. Ordförande Stig Hellberg hälsade alla välkomna och speciellt

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Möte med GEVÄRSSEKTIONEN i Skånes Skyttesportförbund Onsdag

Möte med GEVÄRSSEKTIONEN i Skånes Skyttesportförbund Onsdag Möte med GEVÄRSSEKTIONEN i Skånes Skyttesportförbund Onsdag 2011-04-13 Plats: Skolhuset, Revingehed Tidpunkt: 18.30 Närvarande: Anmält förhinder: Ej anmält förhinder: Jan-Ola Olsson Sandy Heinmark Lars

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2014 Mycket Stort tack till alla medlemmar och övriga som på olika sätt bidragit & deltagit i föreningens arbete. Styrelsen för Gefle frivilliga skarpskytteförening får enligt Svenska

Läs mer

LUFTGEVÄRSSKYTTE 2015 / 2016 ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

LUFTGEVÄRSSKYTTE 2015 / 2016 ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING LUFTGEVÄRSSKYTTE 0 / 0 ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Ledare: Håkan Andersson tel: 0-9 Linn Holgersson tel: 0-9 9 Anders Hansson tel: 00-9 Els-Marie Hansson tel: 0-00 Öved-Östraby Skytteförening bildades

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm...

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm... www.ac-skytte.com Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat, Bilder,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm...

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm... www.ac-skytte.com Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat, Bilder,

Läs mer

Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008.

Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008. Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008. Närvarande: 25 medlemmar (bilaga 1) 1. Mötets öppnande Åhus Roddklubbs ordförande Rickard Håkanson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för 2010.

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för 2010. ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för 2010. Styrelsen har under året bestått av följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

torsdagen den 15 mars kl. 18:30

torsdagen den 15 mars kl. 18:30 Medlemsblad och inbjudan till årsmötet 2018 Medlemmar i föreningen Jaktskyttarna Trollhättan kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 15 mars kl. 18:30 Mötet hålls i klubblokalen på Hultet. Mötesförhandlingar

Läs mer

Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2017, tävling

Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2017, tävling Dagstorp Lilla Harrie Skytteförening Verksamhetsberättelse 2017, tävling 1 Resultatlista 2017 Ungdomsskytte Mästerskap 50 m 1 Oskar Larsson 337 Guld 2 Teddi Andersson 332 Silver 3 Jesper Johansson 332

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2016 Styrelsen för Götene Sportskytteklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för året 2016. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Claes Olsson

Läs mer

26 augusti På skyttesport SM erövrade föreningen en bronsmedalj i grovpistolens lagtävling. Mikael A, Pasi T och Ulf C ingick i laget

26 augusti På skyttesport SM erövrade föreningen en bronsmedalj i grovpistolens lagtävling. Mikael A, Pasi T och Ulf C ingick i laget agar Avdelningar Senaste nytt Föreningen Luftpistolskytte på söndagar 1600 och torsdagar kl 1730 Klubbens träningar & tävlingar 14 december Externa Årets glöggskjutning avgjordes efter säskjutning mellan

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Sotenäs MCC

Sotenäs MCC Bredd Senior Deltävling 1 1 40 Henrik Jonasson Sotenäs MCC 40 40 80 2 28 Johan Larsson SMK Trollhättan 35 35 70 3 24 Eric Dahl Sotenäs MCC 28 31 59 4 13 Pär Andersson Sotenäs MCC 31 28 59 5 34 Martin Gustawsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Cominazzo. Kuchenreuter. Colt. Mariette

Cominazzo. Kuchenreuter. Colt. Mariette Resultat från Sydsvenska Mästerskapet i Svartkrutsskytte 20160604-05 Arrangörer: Jämjö Antikskyttar & Nybro Pistolklubb, Plats Slättingebygds Skyttecenter Cominazzo 1 Öjvinn Hallgren Skånka Svartkrutsklunbben

Läs mer

Pistolsektionen har genomfört DM i luftpistol. EM- en deltagare från distrikt på luftpistols EM i Arnhem, Carl Larsson Västjämten.

Pistolsektionen har genomfört DM i luftpistol. EM- en deltagare från distrikt på luftpistols EM i Arnhem, Carl Larsson Västjämten. Verksamhetsberättelse 2015 Pistolsektionen Pistolsektionen har genomfört DM i luftpistol. EM- en deltagare från distrikt på luftpistols EM i Arnhem, Carl Larsson Västjämten. Luft SM-Två deltagare, Carl

Läs mer

Bredd Junior Senior Deltävling 1 Deltävling 2 Deltävling 3 Deltävling 4 Deltävling 5 Deltävling 6 Totalt Placering Startnr Namn Klubb Heat 1 Heat 2

Bredd Junior Senior Deltävling 1 Deltävling 2 Deltävling 3 Deltävling 4 Deltävling 5 Deltävling 6 Totalt Placering Startnr Namn Klubb Heat 1 Heat 2 Bredd Junior Senior 1 52 Jakob Lindgren Bengtsfors MCC ( 0 ) ( 0 ) 48 52 56 61 54 53 61 61 446 2 37 Niklas Sjöqvist Lilla-Edets MCK 61 61 61 61 70 70 ( 0 ) ( 0 ) 384 3 39 Andreas Dunert Sotenäs MCC 56

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultat Vallonloppet MTB 20/ Finspång

Resultat Vallonloppet MTB 20/ Finspång 1,5 km - Nybörjare 6-7 1 175 Axel Leijon Finspångs Cykelamatörer Deltagit Snabb 1 176 Elsa Leijon Finspångs Cykelamatörer Deltagit Snabb 1 177 Jesper Kindahl Rimforsa Deltagit Snabb 1 178 Ellinor Kindahl

Läs mer

Minikedjan 50m. - en 50m-tävling i Margarethakedjans anda! Torsdag 19 juli 2012 Bjärsjölagård, Sjöbo

Minikedjan 50m. - en 50m-tävling i Margarethakedjans anda! Torsdag 19 juli 2012 Bjärsjölagård, Sjöbo Öved-Östraby Skytteförening inbjuder till den 1:a upplagan av Minikedjan 50m - en 50m-tävling i Margarethakedjans anda! Torsdag 19 juli 2012 Bjärsjölagård, Sjöbo Ställnings- och liggande-tävling på 50m

Läs mer

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 Fredag 18:30 18:40 1 2 Fredag 18:30 18:40 1 3 Fredag 18:30 18:40 1 4 Fredag 18:30 18:40 1 5 Lars-Ola Cimmerbeck Sjuhäradsbygdens SSK RM Fredag 18:30 18:40 1 6 Fredag 18:30 18:40 1 7 Roland Johansson Sjuhäradsbygdens

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2017 Styrelsen för Götene Sportskytteklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för året 2017. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Claes Olsson

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2016 Mycket STORT tack till alla medlemmar & övriga som på olika sätt bidragit & deltagit i föreningens arbete. Årsberättelse Styrelsen för Gefle frivilliga skarpskytteförening får

Läs mer

Christianstads Skyttesällskap. Föräldramöte

Christianstads Skyttesällskap. Föräldramöte Christianstads Skyttesällskap Föräldramöte 2016-09-20 SM-Veckan Till alla som hjälpte till före,under och efter! Det går fortsatt bra. Renovering paviljongen C4-lägret SM-Veckan 2016 4 skyttar i Skyttiaden

Läs mer

Lions Cup 2014 Sörabyhallen

Lions Cup 2014 Sörabyhallen Lions Cup 2014 Sörabyhallen Final Sittande 1 Amanda Carlsson Gullabo 10,7 10,4 10,8 10,8 10,4 10,7 10,5 10,9 10,8 10,7 10,5 10,6 9 Annie Jonasson Tolg 10,6 10,7 10,4 10,5 10,5 10,3 2 Johanna Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb 2013-08-21 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt.

Läs mer

ALVESTATRÄFFEN Fritiof Edin från Ingelstad vann ungdomsfinalen. Luftgevärshallen 10 november

ALVESTATRÄFFEN Fritiof Edin från Ingelstad vann ungdomsfinalen. Luftgevärshallen 10 november ALVESTATRÄFFEN 2018 Fritiof Edin från Ingelstad vann ungdomsfinalen. Luftgevärshallen 10 november Vi tackar skyttar, ledare och föräldrar för visat intresse. Alla hälsas varmt välkomna åter till Discokulan

Läs mer

Civi Iforsvarsf6rbundet

Civi Iforsvarsf6rbundet Civi Iforsvarsf6rbundet www,clvilse Gislaved-Gnosjo Arsstamma for Clvllforsvarsforbundet Gislaved-Gnosjo. Missionskyrkan i Anderstorp 2013-03-06 klockan 19.00. Deltagare: RogerJonsson, SusanneSvensson,Bo

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

INBJUDAN / KALLELSE. Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken)

INBJUDAN / KALLELSE. Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken) INBJUDAN / KALLELSE Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Tid: 2018-03-14 Kl 18.00 Plats: Anmälan: Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken) Senast 2018-03-07 till mail annika.floren@tele2.se

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 18/3 i Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna, med början efter fältskjutningen cirka kl. 14:00 till cirka 15.30. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s.

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-12-31 JAKOBSBERGS FÄKTKLUBB Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubbs styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamheten under tiden

Läs mer

Stockholmspolisens Skytteförening. Prislista

Stockholmspolisens Skytteförening. Prislista Stockholmspolisens Skytteförening Prislista för 2009 P R I S L I S T A 2 0 0 9 Pistol 1 Willy Palm 2 Göran Palm 3 Peter Lundberg 4 Niklas Lundberg 5 Berndt Eriksson 6 Sten-Erik Kassmo 7 Magnus Bergle 8

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Verksamhetsberättelse för år 2018 Styrelsen för Dagstorp- Lilla Harrie skytteförening redovisar här 2018 års verksamhet. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf. Hans

Läs mer

Sparbanken Cup, Kristianstad

Sparbanken Cup, Kristianstad Klass L9 1 Dennis Oscarsson Åkarp spk 49 50 50 50 50 50 50 50 399 2 Isaac Högfeldt Ängelholm sks 50 50 50 50 48 50 50 50 398 3 Sara Trulsson Knislinge Skf 50 50 50 50 50 50 49 49 398 4 Maja Persson Hässlehoms

Läs mer

Hemmabanetävling. Luftgevär 10 m. Resultat

Hemmabanetävling. Luftgevär 10 m. Resultat Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Januari 2013 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Elvira Söderlund Ramselefors 145 157 158 185 2 Marcus Glaas Vännäs 162 178 168 Jonathan Andersson Vännäs 146 100

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

Triangeln Kalmar Södra Kronoberg Blekinge

Triangeln Kalmar Södra Kronoberg Blekinge Kalmar Södra Kronoberg Blekinge , Söraby L15s L17 L20 L Sen L Vet L9 L11 L13 L15 r LM G: Hs: K: 1 Hs K G K G Hs G G G K 5 2 3 2 G K G K K G K G Hs Hs 4 2 4 3 Hs K K K Hs K G Hs K Hs 1 4 5 4 K K K G K Hs

Läs mer

Resultat Vårfinalen 2016

Resultat Vårfinalen 2016 Resultat Vårfinalen 2016 L9 Placering Namn Klass Förening 1 2 3 4 Resultat 1 Albin Källvik L9 Åmåls Skf 49,6 51,1 50,8 52,1 203,6 2 Linn Westerlund L9 Filipstads Skg 49,9 51,9 50,9 50,0 202,7 3 Wilhelm

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND. Verksamhetsåren 2006 och 2007

GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND. Verksamhetsåren 2006 och 2007 1 GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND Verksamhetsåren 2006 och 2007 Nationella skyttets verksamhetsidé Det nationella skyttet

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 30/3 i Oxelösund, med början efter fältskjutningen cirka kl. 14:00 till cirka 15.30. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

4.t s..,(0' Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

4.t s..,(0' Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) 4.t s..,(0' Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMO-YSTAD SKYTTEKRETS ARSMÖTE för 2017 pa Lilis Tallrik i Dalby 2018-03-21. Närvarande: 26 personer Ordförande Sandy Heinmark hälsade

Läs mer

FÖRENINGEN JAKTSKYTTARNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

FÖRENINGEN JAKTSKYTTARNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 FÖRENINGEN JAKTSKYTTARNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 Styrelsen för föreningen Jaktskyttarna i Trollhättan lämnar följande verksamhetsberättelse för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31. Styrelse Namn Roll

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

LUFTGEVÄRSSKYTTE ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

LUFTGEVÄRSSKYTTE ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING LUFTGEVÄRSSKYTTE 0 ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Ledare: Håkan Andersson tel: 0-9 Linn Holgersson tel: 0-9 9 Anders Hansson tel: 00-9 Els-Marie Hansson tel: 0-00 Öved-Östraby Skytteförening bildades 9 då

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercupen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 14:08:

C-Vapen Klass Vintercupen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 14:08: C-Vapen Klass 30 Vintercupen 207 Ronnie Larsson 77 2 Johan Westborg 770 3 Erik Jonsson 753 4 Daniel Havnesköld 745 5 Maria Sundqvist 700 6 Simon Zackrisson 679 7 Martin Axelsson 48 8 Peter Andersson 466

Läs mer

Isaberg final climb (DM) OFFICIELLA RESULTAT

Isaberg final climb (DM) OFFICIELLA RESULTAT H 13-14 Backtävling masstart klassisk teknik 1 4 STARK Karl Vaggeryds SOK 11:45 0 2 6 GRANSTEDT Emil Eksjö SOK 11:50 5 3 7 JONSSON Alexander IF Hallby SOK 12:10 25 4 8 HEDIN Carl Eksjö SOK 12:47 1:02 5

Läs mer

Klass Placering Namn Ort/klubb Resultat Skilje

Klass Placering Namn Ort/klubb Resultat Skilje Resultat Jaktstig Björsebo 2018-06-17 Öppen 1 Emil Aronsson Nybro 180 74 2 Oskar Johansson Fågelmara 180 49 3 Ulf Carlsson Hovmantorp 180 39 4 Ulf Sivberg Vederslöv 178 5 Klas Kärvegård Korsberga 177 78

Läs mer

Gåsaskjutning 17 September 2017 RESULTAT

Gåsaskjutning 17 September 2017 RESULTAT Christianstads Skyttesällskap Gåsaskjutning 17 September 2017 RESULTAT Gåsaskytte 2017 Bana Tävling A Resultat Tävling A, Klass G13 1 Rasmus Jagerstål Löberöds Skytteförening 45 48 48 141 2* 2 Liam Bernhardsson

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF

Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF Styrelsen för Region SYD SkidSkytteFörbundet (Region SYD SSF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2015-05-01 - - 2016-04-30). Styrelsens sammansättning.

Läs mer

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm... Banskytte Korthållsskytte x SM 2009.

Trevlig. Sommar önskar Umeå Skytteförening. Informerar. Förverkliga din dröm... Banskytte Korthållsskytte x SM 2009. www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar och resultat finns där. Umeå

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

MOTORBLOCKET. Hösten / Vintern 2006

MOTORBLOCKET. Hösten / Vintern 2006 MOTORBLOCKET Hösten / Vintern 2006 Nu drar det ihop sig till motorårets största händelse... Prisutdelningen sker på Årsfesten... Prisutdelare: Mattias i hôla VMK S ÅRSFEST Lördagen den 27 januari 2007

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed lämna följande redogörelse över verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed lämna följande redogörelse över verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1968-1969 Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed lämna följande redogörelse över verksamhetsåret 1968-1969. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Arne Westling v ordförande

Läs mer

Jan Wahlström, Thomas Krook, Mikael Johnsson, Bertil Johnsson,

Jan Wahlström, Thomas Krook, Mikael Johnsson, Bertil Johnsson, Datum Dag Aktivitet på föreningen Starttid jour Starttid Jourmedlemmar/Tävlingsansvarig Tävling Plats Krets Febr 3 sön F1, fält Vinslöv L 9 lör 10 sön Kullaknallen, fält Höganäs M 16 lör Sv. Ung. Cupen

Läs mer

LUFTGEVÄRSSKYTTE ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

LUFTGEVÄRSSKYTTE ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING LUFTGEVÄRSSKYTTE 0 ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Ledare: Håkan Andersson tel: 0-9 Linn Holgersson tel: 0-9 9 Anders Hansson tel: 00-9 Els-Marie Hansson tel: 0-00 Öved-Östraby Skytteförening bildades 9 då

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR Västerbottens Skyttesportförbund

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR Västerbottens Skyttesportförbund VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR 2014 Västerbottens Skyttesportförbund Ordföranden har ordet Året 2014 har passerat och många tävlingar har arrangerats av många föreningar. Ett stort tack till alla som engagerats

Läs mer

LAGTÄVLINGEN RUDALENS NYÅRSTROFÉ

LAGTÄVLINGEN RUDALENS NYÅRSTROFÉ Kategori 1: Grupp A: 9.00 1 Borgstena IF (Peter Ståhlman/Thomas Svensson) Partille PK (Johannes Klang/Simon Liljegren) 1 Thomas Svensson Johannes Klang 11-8 6-1 11-3 11-9 1-0 2 Peter Ståhlman Simon Liljegren

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 5-7 AUGUSTI 2011 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 5-7 AUGUSTI 2011 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 5-7 AUGUSTI 2011 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2008

Resultatlista Mårtensträffen 2008 Resultatlista Mårtensträffen 2008 C-Vapen Resultat i C-vapen Klass 1 1 Ronny Olander Döderhults Pk 40/24 2 Urban Gustafsson Vinslövs Pk 37/24 3 Christofer Sjösten Växjö Pk 35/22 4 Johan Olsson Kristianstads

Läs mer

Kombon Luft och korthåll

Kombon Luft och korthåll Kombon 2019 Luft och korthåll Klass A Namn Förening Luftgevär Korthåll Resultat 1 Wilma Svensson Ingelstad Sk 637,9 0 637,9 2 Felicia Skoglund Ludvika Skf 636,4 0 636,4 3 Maja Karlsson Trollhättans Skf

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Så var det åter dags att summera föreningens verksamhet under det gångna året, jubileumsåret 2015. Styrelsens ambition har under året varit att fortsatt

Läs mer

Malmösw. Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ARSMÖTE för 2018 pa Lilis Tallrik i Dalby

Malmösw. Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ARSMÖTE för 2018 pa Lilis Tallrik i Dalby Malmösw Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ARSMÖTE för 2018 pa Lilis Tallrik i Dalby 2019-03-27. Närvarande: 31 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Västmanlands IshockeyDomarKlubb. Hälsar välkommen till Årsmöte

Västmanlands IshockeyDomarKlubb. Hälsar välkommen till Årsmöte Västmanlands IshockeyDomarKlubb Hälsar välkommen till Årsmöte 2005-04-14 VIDK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2004 / 2005 Domarklubbens 42:e verksamhetsår är genomfört och i och med detta vill styrelsen

Läs mer

Resultat Kuljaktstig 21/ Korsberga JVF

Resultat Kuljaktstig 21/ Korsberga JVF Resultat Kuljaktstig 21/8 2016 Korsberga JVF Öppen klass Plac. Startnr. 1 29 Johan Ottosson 97 2 106 Jon Arvidsson 97 3 204 Fredrik Dahlén 97 4 1 Tomas Edvinsson 96 5 135 Kenneth Karlsson 96 6 158 Jonas

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2009

Resultatlista Mårtensträffen 2009 Resultatlista Mårtensträffen 2009 C-Vapen Resultat i C-vapen Klass 1 1 Patrik Larsson Lunds Pk 43/23 15 Brons 2 Jonas Garpenstedt Döderhults Pk 36/22 4 3 Tobias Axelsson Växjö Pk 36/20 14 4 Christoffer

Läs mer

Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen

Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen Patrik Johansson Öppen 140 Andreas Modin Öppen 134 Bengt Gunnarsson Öppen 132 Dick Gyllström Öppen 132 Peter Andersson Öppen 130 Kurt Söderberg Öppen 129 Rasmus Grönesjö Öppen 128 Patrik Samuelsson Öppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer