Södermanlands Pistolskyttekrets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermanlands Pistolskyttekrets"

Transkript

1 Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl till cirka Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse för året 2014 och plan f s. 3-4 Anmärkningsvärda resultat 2014 s. 5-6 Kretsskjutningar under året 2015 s. 7 Årsrapport, statistik och röstlängd s. 8 Kretsmästare fältskytte s. 9 Kretsmästare precision s. 10 Kretsmästare militär snabbmatch s. 11 Inteckning i årets vandringspris s. 11 Bilagor. Bokslut ( bilaga 1.) s. 12 Budget ( bilaga 2. ) s. 13 Kretsstyrelsen bjuder i samband med årsmötesförhandlingarna på välkomstfika med kaka och en enkel förtäring och kaffe före hemfärd. Meddela därför gärna i god tid hur många från Din klubb, som kommer att närvara vid årsmötet! Om någon typ av specialkost föredras bör det anges vid anmälan, som sker via sidfotens e-postadress eller per telefon till sekreteraren.

2 Sid 2 Föredragningslista: 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop samt fastställande av röstlängd (bygger på senaste inlämnade årsrapport). 3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och plan för (s. 3-4) 8. Redovisning av resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret. (Bilaga 1.) 9. Föredragning av revisionsberättelsen. (Bilaga 3) 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 11. Fastställande av kretsens tävlingsprogram (s. 8) 12. Motioner till förbundsmötet (tidigare utskickade via e-post) 13. Fastställande av kretsårsavgift för Kretsstyrelsen föreslår oförändrad årsavgift 14. Fastställande av budget. (Bilaga 2) 15. Val av ordförande för ett år. 16. Val av styrelseledamöter. 17. Val av styrelsesuppleanter. 18. Val av två revisorer jämte suppleanter för 1 år. 19. Val av ledamöter i valberedningen inför årsmötet Val av reprentant till Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte. 21. Val av ledamot och suppleant till Södermanlands Skyttesportförbunds årsmöte. 22. Val av representant till ÖSM-kommitténs årsmöte. 23. Utdelning av förtjänstmedaljer, mästerskapsmedaljer och vandringspris. 24. Årsmötets avslutande. I förhoppning om ett gott, nytt och framgångsrikt skytteår hälsas alla pistolskyttar välkomna till årsmötet!

3 Sid 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Södermanlands pistolskyttekrets får härmed avge följande berättelse för verksamheterna under året Kretsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande Jonas Wiberg Eskilstuna Pistolskytteklubb Vice Ord Torbjörn Samuelsson Strängnäs Pistolklubb Sekreterare Joel Edving Ärla Skytteförening Kassör Per Lundquist S: t Eskils skyttar Ledamot Torbjörn Samuelsson Strängnäs Pistolklubb Ledamot Lars Blomberg Eskilstuna Pistolskytteklubb Ledamot Tommy Jonsson Eskilstuna Handeldvapenförening Ledamot/ vice kassör Gunnar Karlsson Eskilstuna Handeldvapenförening Suppleant Rune Nyberg Eskilstuna Pistolskytteklubb Suppleant Lars-Erik Utas Ärla Skytteförening Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 5 protokollförda sammankomster. Tack vare välvillig assistans från enskilda skyttar finns ett uthålligt förslag till program för serieskjutningar och kretsmästerskap framtaget inför årsmötet. Klubbkonferensen genomfördes på Arsenalen i Härad och efter mötet fick deltagarna lunch och en mycket uppskattad visning av museet. Södermanland var representerat vid landsdelsmötet i Falun i januari månad. Vid den årliga kretskonferensen och förbundsårsmötet i Stockholm har Sörmlands kretsrepresentanter deltagit aktivt.

4 Sid 4 Klubbinstruktörsutbildning har under verksamhetsåret 2014 genomförts. Där målet är att varje klubb skall ha minst 2 stycken klubbinstruktörer som har gått den utbildning som våra kretsinstruktörer har hållit. Dessutom har våra kretsinstruktörer tagit fram en ny utbildning för funktionärer vid tävling. Vilka fuktionärer ska finnas vid en tävling och vad ska de göra. Arbetet med hemsidan och kretshandbokens nätupplaga har fortsatt. Noteras att kretsens hemsida är mycket välbesökt och väl fyller sin funktion som informationskälla för skyttar både inom och utanför länet. Kretsstyrelsens ambition har varit att ständigt och utan dröjsmål hålla klubbarna informerade om vad som sker inom det nationella skyttet på både lokal och central nivå. Kontakterna har uteslutande skett via e-post. En del information finns på hemsidan, men inte allt. PLANER Förutom de stadgeenliga åtagandena såsom årsrapportering, klubb-, landsdels-, kretskonferens och förbundsmöte. Är planen för 2015 är att genomföra skjutningarna enligt programmet. Dessutom har vi ambitionen att fortsätta med klubbtränarutbildning vid minst ett tillfälle, förhoppningsvis fler. Dessutom planerar vi för att genomföra funktionärsutbildningen. Kommande verksamhetsår ger rika möjligheter att konsolidera en förnyad kretsstyrelse. Det är sittande kretsstyrelses bestämda uppfattning att en successiv breddning av styrelsen är nödvändig för att trygga Sörmlandskretsens framtid. I denna strävan har därför kretstränarna varit inbjudna till fler av kretsstyrelsens möten och framöver kommer de att vara adjungedade i kretsstyrelsen.

5 Sid 5 Anmärkningsvärda tävlingsresultat på landsdels- och SM-nivå under verksamhetsåret FÄLTSKYTTE Kallade skyttar till landslagsutagningar. Jonas Wiberg Eskilstuna PK Fältskyttelandslaget ÖSM Fältskjutning Silver Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF Vpgr R Brons Björn Nyberg Eskilstuna PK Vgrp Vet C Brons Lagtävling Vpgr C Jonas Wiberg, Roger Svärd & Kjell Andersson Eskilstuna PK PRECISION Landsdelsmästerskap ÖSM Precisionsskjutning Guld Ove Granberg Eskilstuna PK Vgrp B Brons Kjell Andersson Eskilstuna PK Vgrp A Guld Ove Granberg Eskilstuna PK Vgrp Vet YC Guld Rune Nyberg Eskilstuna PK Vgrp Vet ÄC Guld Lagtävling Vgrp A Kjell Andersson, Ove Granberg, Conny Svärd Eskilstuna PK Guld Lagtävling Vgrp B Kjell Andersson, Ove Granberg, John Östlund Eskilstuna PK Guld Lagtävling Vgrp Vet C Rune Nyberg, Ove Granberg Eskilstuna PK Svenskt Mästerskap Precisionsskjutning Brons Ove Granberg Eskilstuna PK Vet YC Silver Lagtävling Vgrp Vet C Rune Nyberg, Ove Granberg Eskilstuna PK MILITÄR SNABBMATCH Svenskt mästerskap Brons Lagtävling Vpgr C Jonas Wiberg, Roger Svärd & Kjell Andersson Eskilstuna PK Silver Lagtävling Vgrp Vet C Björn Nyberg, Ove Granberg Eskilstuna PK

6 Sid 6 Landsdelsmästerskap Militär Snabbmatch Brons Jonas Wiberg Eskilstuna PK Vgrp B Guld Björn Nyberg Eskilstuna PK Vet C Guld Lagtävling Vgrp A Ove Granberg, Kjell Andersson, Lars Blomberg Eskilstuna PK Guld Lagtävling Vgrp C Jonas Wiberg, Kjell Andersson, Björn Nyberg Eskilstuna PK Anmärkningsvärda resultat från SM i Magnumfältskjutning SA : Guld: Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF Silver : Jano Mikaj, Katrineholms PSK.44DA: Guld: Jano Mikaj, Katrineholms PSK.357DA: Guld: Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF.357SA: Guld: Jano Mikaj, Katrineholms PSK Auto: Silver: Jano Mikaj, Katrineholms PSK Fri klass: Silver: Jano Mikaj, Katrineholms PSK 6,5 tum klass: Guld: Conny Olsson, Eskilstuna HeVF Lagresultat.44DA: Guld: Eskilstuna HeVF (Andreas Johansson, Gunnar Karlsson och Conny Olsson) Auto: Guld: Eskilstuna HeVF (Lasse Abrahamsson, Andreas Johansson och Gunnar Karlsson).44 SA: Silver: Eskilstuna HeVF (Lasse Abrahamsson, Gunnar Karlsson och Conny Olsson) Fri klass: Silver: Eskilstuna HeVF (Lasse Abrahamsson, Andreas Johansson och Gunnar Karlsson) 6,5 tum klass: Silver: (Lasse Abrahamsson, Andreas Johansson och Conny Olsson) Förtjänstmedaljer Inga förslag har inkommit till kretsstyrelsen

7 Sid 7 Kretsskjutningar 2015 Vår precison 2 är markerad för att det är en helgdag Observera att Mörkerfält endast är som ett förslag och att det formella beslutet tas på årsmötet. Anmälan: Kretsfältserien kl , Kretsprecisionsserien kl

8 Sid 8 Antalet, till förbundet, rapporterade aktiva skyttar i Sörmland Aktiva skyttar Klubb Röster på årsmötet 2014 Eskilstuna Handeldvapenförening Eskilstuna Pistolskytteklubb Flens Pistolskytteklubb Gnesta Pistolskytteklubb Katrineholms Pistolskytteklubb Katrineholms Skyttar Nyköpings Pistolklubb Oxelösunds Pistolklubb S:t Eskils Skyttar Strängnäs Pistolklubb Trosa Pistolklubb Valla Pistolklubb Ärla Skytteförening Österåkers Skytteförening Summa: Enligt kresstadgarna gäller följande: Varje förening har en röst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 20-tal aktiva medlemmar i föreningen enligt den redovisning som lämnats via egen krets till Svenska Pistolskytteförbundets kansli om läget per den 31 december närmast föregående år. Enligt årsrapportprogrammet består Sörmlandskretsen av 454 medlemmar och våra fjorton föreningar skall tillsammans betala årsavgifter till förbundet uppgående till :-

9 Sid 9 KRETSMÄSTARE 2014 Kretsmästare i fältskytte Vapengrupp A Gunnar Karlsson Eskilstuna HeVF Guldmedalj Kjell Andersson Eskilstuna PK Silvermedalj Peter Berg Oxelösunds Pk Bronsmedalj Vapengrupp B Roger Svärd Eskisltuna Pk Guldmedalj Anders Thunholm Oxelösunds Pk Silvermedalj Gunnar Karlsson Eskilstuna HeVf Bronsmedalj Vapengrupp C Jonas Wiberg Eskilstuna Pk Guldmedalj Anders Thunholm Oxelösund Pk Silvermedalj Peter Berg Oxelösund Pk Bronsmedalj Vapengrupp R Jonas Wiberg Eskilstuna PK Guldmedalj Gunnar Karlsson Eskilstuna EhVF Silvermedalj Peter Berg Oxelösund PK Bronsmedalj

10 Sid 10 Kretsmästare i precision Vapengrupp A Kjell Andersson Eskilstuna Pk Guldmedalj Anders Thunholm Oxelösunds Pk Silvermedalj Ove Granberg Eskilstuna Pk Bronsmedalj Vapengrupp B Ove Granberg Eskilstuna Pk Guldmedalj Kjell Andersson Eskilstuna Pk Silvermedalj Anders Thunholm Oxelösund Pk Bronsmedalj Vapengrupp C Anders Thunholm Oxelösund Pk Guldmedalj Jonas Runnhagen Oxelösunds Pk Silvermedalj Ove Granberg Eskilstuna Pk Bronsmedalj

11 Sid 11 Kretsmästare i militär snabbmatch Vapengrupp A Kjell Andersson Eskilstuna Pk Guldmedalj Gunnar Karlsson Eskilstuna HeVf Silvermedalj Jonas Wiberg Eskilstuna PK Bronsmedalj Vapengrupp B Jonas Wiberg Eskilstuna Pk Guldmedalj Björn Nyberg Eskilstuna Pk Silvermedalj Roger Svärd Eskilstuna Pk Bronsmedalj Vapengrupp C Björn Nyberg Eskilstuna Pk Guldmedalj (nytt kretsrekord i Vet) Roger Svärd Eskilstuna Pk Silvermedalj Jonas Wiberg Eskilstuna Pk Bronsmedalj Vapengrupp R Jonas Wiberg Eskilstuna Pk Guldmedalj (nytt kretsrekord i R) Gunnar Karlsson Eskilstuna HeVf Silvermedalj Daniel Wärn Ärla SK Bronsmedalj Inteckning i Lars Lindströms vandringspris 2013 Gunnar Karlsson Eskilstuna HeVf ( 1:a inteckningen ) Inteckning i Ove Granbergs vandringspris 2014 Mattias Balder Oxelösunds Pk (3:e inteckningen)

12 Sid 12 BILAGA 1

13 Sid 13 BILAGA 2

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den 25-26 oktober 2014 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3 Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte. 1(5) Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 2009-03-26 på Karlbergs Slott. Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer