Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien"

Transkript

1 Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 2015

2 Samhällsansvar går hand i hand med Aleris verksamhet och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera bra tjänster

3 För mig är förhållandet mellan en ansvarsfull, hållbar verksamhet och vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet av största vikt. Därför brinner jag för hur Aleris och alla våra medarbetare tillsammans kan bidra till samhället på ett positivt sätt. Patienter, boende, brukare och närstående sätter sin tillit till Aleris varje dag. För att förvalta detta förtroende krävs en väl utformad, långsiktig och stabil verksamhet. Förutsättningarna för en stabil verksamhet är en bra arbetsmiljö där kompetenta medarbetare vill stanna kvar. En bra arbetsmiljö får vi genom att bygga verksamheten på sunda värderingar. Samhällsansvar går således hand i hand med Aleris verksamhet, och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera bra tjänster. Hela Aleris uppdrag handlar därför om att bidra till samhällsnyttan och att ta ansvar men vi bidrar även på många andra sätt. Ett spännande initiativ som engagerar mig är Röda Korsets kvinnocenter Stella i Norge. Aleris har stöttat Stella sedan starten Målet med Stella-projektet är att på olika sätt förbättra minoritetskvinnors möjligheter att vara delaktiga i samhället och i arbetslivet. Det är glädjande att se så otroligt bra projektresultat. Av 14 kvinnor som har genomgått praktikantprogrammet hos Stella är 12 i arbete i dag! Aleris tredje Stella-praktikant har nu praktik på huvudkontoret i Oslo. Jag är stolt över att Aleris kan ge duktiga kvinnor draghjälp in i arbetslivet! Ett annat viktigt initiativ är byn i Indien som vi har stöttat sedan 2014 via vår samarbetspartner i Sverige, organisationen Hand in Hand. Stödet från Aleris gör att fler barn i byn kan gå i skola, medan vuxna får tillgång till bättre sjukvård och hälsoinformation, mikrolån för att starta egna verksamheter samt utbildning i avfallshantering. I en tid med stora utmaningar internationellt är det extra viktigt att se till att människor får chansen att aktivt delta i sina lokalsamhällen. Aleris driver dessutom framgångsrika projekt och initiativ tillsammans med lokala aktörer på de 350 platser där vi finns i Skandinavien. Du kan läsa om flera av projekten här i vad som är vår andra rapport om samhällsansvar. Vi fortsätter att stödja Global Compact, FN:s nätverk för samhällsansvar i näringslivet. Sedan Aleris blev medlem 2013 har vi gjort Global Compacts tio principer till våra egna. Tillsammans med våra värderingar Omtanke, Professionalism, Engagemang och Nytänkande utgör principerna grunden för Aleris gemensamma företagskultur. Min förhoppning är att rapporten kan inspirera våra brukare, patienter, samarbetspartner och medarbetare till att använda Global Compact-principerna och Aleris värderingar i praktiken och på så sätt bidra till samhället på ett positivt sätt. Med de små insatser som var och en utför kan vi uppnå betydande resultat tillsammans. Innehåll Om Aleris 4 Långsiktig ägarstyrning med Investor 5 Styrelsen har ordet 6 Detta är Aleris Vårt samhällsansvar 9 Global Compacts tio principer 11 Mänskliga rättigheter 17 Hälsa och arbetsvillkor 21 Miljö och hållbarhet 29 Korruption 33 Samhällsansvar - övriga projekt Liselott Kilaas Koncernchef

4 Långsiktig ägarstyrning med Investor Aleris ägs av Investor AB, ett svenskt företag med nästan hundra års erfarenhet av utveckling och ägarstyrning av stora verksamheter. Företaget är noterat på den svenska börsen. Investor har ett långsiktigt och ansvarsfullt perspektiv. Förutom efterlevnad av lagar och regelverk, menar Investor att samhällsansvar också är en central del av värdeskapandet i ett företag. Genom styrelsearbete i de företag där man är engagerad uppmanar Investor därför sina företag att bedriva en ansvarsfull och etisk verksamhet samt att vara ledande i fråga om samhällsansvar inom sina sektorer. Investor är sedan 2014 anslutet till FN:s Global Compact, liksom Aleris. Läs mer om Aleris Läs mer om Investor 4

5 Styrelsen har höga förväntningar och krav på Aleris inom samhällsansvar. Det är viktigt att Aleris tydliggör och visar alla de olika typer av engagemang som bidrar till positiv samhällsutveckling, både inom och utanför verksamheten. Som privat aktör inom vård och omsorg räcker det inte med att Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet och bra service. Människor väljer att utnyttja Aleris tjänster. Då måste Aleris också ta sitt etiska ansvar och ha sunda värderingar som brukarna kan ställa sig bakom. Vi stödjer därför Aleris i arbetet med att vara ett vård- och omsorgsföretag med en öppen företagskultur och som bidrar till samhället på ett positivt sätt. Det är glädjande att se att Aleris det senaste året har gjort ett gediget arbete med att rusta verksamheten för ännu fler hållbara vård- och omsorgstjänster de kommande åren. Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, hälsa och arbetsvillkor, miljö och hållbarhet samt korruption har nu införts i Aleris strategier och är en del av Aleris kultur och dagliga arbete. År 2014 anslöt sig även Aleris ägare Investor till Global Compact. Det innebär att Investor kontrollerar att deras företag drivs i enlighet med de tio principerna (se vidare sid 9). STYRELSEORDFöRANDE HAR ORDET En annan viktig del av samhällsansvaret inom vård och omsorg är innovation. Att satsa på hög kvalitet och bra resursanvändning inom vård och omsorg krävs för att vi ska kunna täcka det ökande behovet av allt mer avancerade vård- och omsorgstjänster till en ökande och äldre befolkning även i framtiden. Genom forskning, utveckling och innovation kan Aleris bidra till utvecklingen av hållbara vård- och omsorgstjänster de kommande åren. Den kunskap och kompetens som Aleris besitter ska också gynna dem som inte använder sig av Aleris tjänster. Aleris ska visa på ett engagemang utöver det förväntade, så att företaget och medarbetarna kan bidra till långsiktigt värdeskapande för vårt samhälle i samverkan med omgivningen. Lars Idermark Styrelseordförande 5

6 Detta är Aleris Vi är medarbetare som tillsammans erbjuder vård och omsorg till 70 % av Skandinaviens befolkning. Vi driver 350 enheter och omsätter över 7 miljarder svenska kronor. Vi finns i hela vårdkedjan och är verksamma inom primär- och specialistvård, äldreomsorg, samt stöd och boende för ungdomar och vuxna. Vi är ett stort företag och vi fortsätter att växa medarbetare Könsfördelning medarbetare 80% 20% Åldersfördelning medarbetare >66 år år år år år <25 år 1,7 miljarder SEK i omsättning Kurvan visar vår omsättning under de senaste tio åren Aleris grundas genom att CarePartner och ISS Health Care går samman. Ägare är EQT. Redan från starten bedrivs verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris förvärvar det norska företaget Ungplan. Aleris köper de norska företagen Omnia och Axess. Genom uppköpet av Medilab Kliniska Laboratorier får Aleris ett komplett utbud inom diagnostik i Sverige. Köpet av Nackageriatriken breddar utbudet inom vård och omsorg. Det norska företaget BOI förvärvas och blir Aleris första verksamhet i Norge med stöd och boende för vuxna. Aleris köper Danske Privathospitaler och driver därmed sjukhus och medicinska enheter i alla tre skandinaviska länder. Köpet av Sophiahemmets röntgenverksamhet stärker Aleris position i Stockholm. Aleris bygger Båthöjden Plaza utanför Stockholm. Båthöjden är det första äldre boende som byggs och ägs av Aleris. Samma år tar Aleris också sitt första steg in i den svenska primärvården. Historik hämtad från CSR-rapport Statistik koncernen från

7 Vi är den enda privata leverantören inom både vård & omsorg 7.5 miljarder SEK i omsättning Vår omsättning fördelad mellan vård & omsorg Investor äger Aleris Vård 59 % Omsorg 41 % Omsorg har 100 % offentliga kunder Under ett år på Aleris Vi fyller 10år Många av oss har arbetat mycket längre än så inom det som idag är Aleris. 44 år 10 månader 16 dagar är rekordet. Vi har fler än 100 yrkeskategorier Vård Omsorg Vi täcker 70% av marknaden i Skandinavien Vi har över 350 enheter i Skandinavien tar vi röntgenbilder gör vi 1 miljon labtester besöker vår specialistvård anlitar 3600 vår äldreomsorg, varav är hemtjänst Våra uppdragsgivare inom vård Offentliga kunder Försäkringsbolag Privatbetalande Sverige Norge Danmark Namnet Aleris kommer från latinets alere, som betyder vårda, nära och hela /2015 Investor köper Aleris. Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades 1916 av familjen Wallenberg. Investor är en stark och långsiktig ägare med ambition att utveckla Aleris till ett ledande företag inom vård och omsorg med fokus på kvalitet, innovation och långsiktighet. Aleris växer kraftigt. I Sverige blir Proxima en del av Aleris och breddar utbudet inom primär- och specialistvård samt rehabilitering. Aleris köper privathospitalet Hamlet och blir därmed den största privata sjukhusaktören i Danmark. I Norge köper Aleris Interaktiv Barnevern och etablerar Kreftsentret, Skandinaviens enda privata cancercenter. Aleris tar över merparten av specialistvården vid Bollnäs sjukhus, som blir Aleris första akutsjukhus. I Sverige utvidgas även hemtjänstverksamheten genom köpet av Södermalms Hemtjänst. Aleris andra egna äldreboende invigs. Aleris övertar flera äldreboenden och växer inom äldreomsorgen i Norge och Sverige. I Sverige öppnar Aleris sitt tredje egna äldreboende och börjar bygga ytterligare boenden i Simrishamn och Halmstad. Genom uppköp, organisk tillväxt samt nya kontrakt och avtal har Aleris vuxit och kunnat utvidga tjänsteutbudet väsentligt sedan starten. Som ett led i arbetet med att ge Aleris ett enhetligare och tydligare ansikte utåt får Aleris ett nytt utseende med ny logotyp och grafisk profil. logotyp och grafisk profil. 7

8 8

9 Vårt samhällsansvar följer FN:s Global Compacts tio principer 1. Skydda internationella mänskliga rättigheter 2. Var inte delaktig i brott mot mänskliga rättigheter 3. Upprätthåll föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar 4. Avskaffa alla former av tvångsarbete 5. Avskaffa barnarbete 6. Diskriminera inte i fråga om anställning och yrkesutövning 7. Stöd försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande 9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik 10. Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning 9

10 10 En viktig målsättning för hela vår verksamhet och alla våra uppdrag är att bidra till att ge alla människor ett bra och värdigt liv

11 Princip nr 1: Företag ombeds att stödja och respektera skydd för internationellt erkända mänskliga rättigheter. Princip nr 2: Försäkra sig om att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter Princip Aleris verksamhet bygger på att alla människors lika värde. Alla ska känna sig välkomna. Det gäller både medarbetare, patienter, boende, uppdragsgivare och brukare. Alla som kommer till Aleris ska bli bemötta på ett sätt som innebär att skillnader i förutsättningar och behov utifrån ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, social bakgrund, nationalitet eller etnicitet utjämnas. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till kreativitet och nytänkande. Målsättning Aleris ska aktivt bidra till etisk dialog och samarbete med såväl enskilda aktörer som samhällsföreträdare. En viktig målsättning för hela vår verksamhet och alla våra uppdrag är att bidra till att ge alla människor ett bra och värdigt liv. Vi vill öka andelen män inom Aleris som helhet och eftersträvar en jämn könsfördelning i de delar av verksamheten som har en övervägande andel män eller kvinnor. Status Aleris har samarbetat med Röda Korset i Norge sedan 2007 och med Röda Korset i Danmark sedan Tonvikten ligger på initiativ som bidrar till förbättrad vård och omsorg, men också på aktiviteter som bidrar till ett bättre samhälle. I Norge har samarbetet med Röda Korset bland annat resulterat i en första hjälpen-app som ger snabb tillgång till information om första hjälpen oavsett var man befinner sig, samt ett praktikantprogram som ska stödja integreringen av minoritetskvinnor i det norska samhället. I Danmark består samarbetet bland annat av klädinsamlingar och i kurser i första hjälpen. I Sverige samarbetar vi sedan 2014 med den ideella hjälporganisationen Hand in Hand, som har projekt både i Indien och i Afrika. Deras hjälparbete bygger på en modell med utbildning och jobbskapande aktiviteter. Hand in Hand arbetar även mot barnarbete och för skolgång för alla samt hälsoinformation och sanitet. Medarbetarna inom Aleriskoncernen utgörs av cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. Koncernledningen har en jämn könsfördelning. Varje år genomgår Aleris olika verksamheter omfattande interna och externa kontroller. En rad kvalitetssystem, interna kontroller och revisioner, extern tillsyn från tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare bidrar till att säkerställa bra rutiner och efterlevnad av lagar och regler, så att inte patienter, boende eller brukare får sina rättigheter kränkta. 11

12 Barnas Senter arbetar för att förbättra uppväxtvillkoren för fattiga barn i byn Porto Nacional i delstaten Tocantins i Brasilien. Projekt Barnas Senter i Brasilien Barnas Senter i Brasilien är ett solidaritetsprojekt som drivs av Kirkens Bymisjon i Bergen. Barnas Senter arbetar för att förbättra uppväxtvillkoren för fattiga barn i byn Porto Nacional i delstaten Tocantins i Brasilien. Genom den lokala samarbetsorganisationen Comsaúde får hundratals barn och unga delta i olika aktiviteter inom hälsa, utbildning och kultur, där de får möjlighet att aktivt förbättra sin egen livssituation och genomgå utbildning. Aleris har valt Barnas Senter till sitt solidaritetsprojekt och är en av projektets äldsta och viktigaste samarbetspartner. Under 2014 förnyade vi vårt stödavtal, något som bidrog till att garantera fortsatt drift av Barnas Senter. Under 2015 blir Aleris huvudsamarbetspartner till Barnas Senter. Aleris hjälper fattiga i Guinea I Danmark donerar Aleris-Hamlet löpande överflödig sjukvårdsutrustning och förnödenheter till Living-Village. På så sätt kan vi dels minimera spillet till förmån för miljön och dels stödja kampen för ett sundare liv i utvecklingsländerna. Living-Village är en icke-statlig dansk organisation som arbetar med att förbättra förhållandena för de fattiga i Guinea. De arbetar för att alla ska få tillgång till utbildning och grundläggande sjukvård. Living-Village grundades 2007 och har främst arbetat i byn Kiniébakoro, där projektet ursprungligen startades med byggandet av ett sjukhus. Alla projekt bygger på lokala initiativ. 12

13 Genom Hand in Hand stödjer Aleris byn Giradara i Indien med invånare Efter donationen mottog vi detta brev: Tack för bidraget. Tack vare er givmildhet kommer det att ske stora förändringar i Giradara. Hundra små verksamheter kommer att skapas som blir en drivkraft för hundratals kvinnor i området. Alla barnen kommer att erbjudas skolgång. Många av byns invånare kommer att få medicinsk hjälp, andra kommer att lära sig att bruka sina åkrar på ett hållbart sätt, utan konstgödsel. Genomförda aktiviteter RESULTAT 12 st självhjälpsgrupper har startat 145 personer har fått grundutbildning inom konstruktion och anläggning 18 olika familjebaserade företag har startats 10 informationskampanjer om avskaffning av barnarbete 354 personer har utbildats inom hygien 83 personer har genomgått kostnadsfria hälsokontroller 50 barn har påbörjat sin skolgång 13

14 EBOLA BEKäMPNING Stöd till Röda Korsets arbete med att bekämpa ebolaviruset Tusentals människor dog under 2014 i det största ebolautbrottet som någonsin har rapporterats. Världssamfundet har ett gemensamt ansvar att engagera sig och att hjälpa. Aleris vill stödja det livsviktiga sjukvårdsarbete som behövs världen över. Aleris stödde därför vår samarbetspartner norska Röda Korset med norska kronor i arbetet med att bekämpa ebolaviruset i Västafrika. Sjuksköterska till Operation Smile Aleris Obesitas Skåne har under flera år stöttat en sjuksköterskas arbete för den internationella hjälporganisationen Operation Smile. Organisationen hjälper barn och vuxna som lider av missbildningar i ansiktet, framförallt läpp- och gomspalt, med kostnadsfria operationer. Arbetet bygger på att operation Smile sänder sina medicinska volontärer på uppdrag runt om i världen. Operation Smile bildades i USA 1982 och i Sverige Totalt finns fler än medicinska volontärer från 80 olika länder, varav cirka 140 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationen har verksamhet i närmare 60 länder. Aleris stödjer arbetet med att lära danskarna första hjälpen som bidrar till att rädda liv I Danmark stödjer Aleris-Hamlet Röda Korsets arbete med att lära danskarna att rädda liv med första hjälpen. Vi måste alla fråga oss om vi skulle kunna rädda en person som plötsligt faller ihop med hjärtstopp på gatan. Om svaret är nej, rekommenderar vi att man anmäler sig till en kurs i första hjälpen. Röda Korset arrangerar Årets förstahjälpare där de utser en vardagshjälte som har räddat en annan människas liv. Vinnaren belönas med danska kronor, som donerats av Aleris-Hamlet. 14

15 ICDP-programmets mål är att stärka vården av och uppväxten för barn och unga Aleris-undervisning i föräldraskap och barnuppfostran på Sri Lanka möte med ministern för barnfrågor I april 2015 höll en Aleris-medarbetare och två norsk-tamiler anställda vid universitetet i Bergen och Bergens kommun en veckolång kurs i barnuppfostran för 50 kursdeltagare i Jaffna på Sri Lanka. De tre träffade också ministern för barnfrågor och Henning Rye vid universitetet i Oslo. Bakgrunden viktiga politiker på Sri Lanka. Kursen byggde på till projektet var en förfrågan från Sri Lanka med International Child Development Program (ICDP), intresse för norsk barnuppfostran och en önskan som riktar sig till vårdnadshavare och har som mål om att fokusera på barnen och nästa generation att stärka vården av och uppväxten för barn och på Sri Lanka. Kursen blev en stor framgång och fick unga. ICDP-programmet är erkänt och används bra återkoppling, och gruppen bildade spontant en bland annat av UNICEF och WHO. Det är framtaget Aleris familjerådgivningsorganisation i Jaffna. Boendemiljön av professor ska Karsten för permanenta Hundeide boenden och professor vara hemtrevlig och dessutom hålla hög kvalitet ur ett arbetsmiljöperspektiv 15

16 16 En viktig målsättning för hela vår verksamhet och alla våra uppdrag är att bidra till att ge alla människor ett bra och värdigt liv

17 Princip nr 3: Företag ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar Princip nr 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete Princip nr 5: Avskaffande av barnarbete Princip nr 6: Avskaffande av diskriminering i arbetslivet Hälsa och arbetsvillkor Princip Aleris ska följa gällande lagar, nationella och internationella konventioner och avtal som berör vår verksamhet. Vi ska också följa generella sociala bestämmelser och branschspecifika krav på samma sätt som vi följer avtalen med våra kunder. Vi arbetar aktivt med våra medarbetare för att förebygga sjukdom och frånvaro, bland annat genom friskvård, medarbetarsamtal och personalmöten med tonvikt på arbetsmiljöfrågor. Ingen medarbetare ska riskera fysiska skador eller psykisk ohälsa på sin arbetsplats. Kränkningar och hot ska inte förekomma på våra arbetsplatser. Både för oss och våra samarbetspartners är det viktigt att upprätthålla föreningsfrihet samt säkerställa rätten till kollektiva förhandlingar. Aleris medarbetare är företagets viktigaste resurs. Utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och hur vi arbetar med medarbetarskap är, i kombination med bra ledarskap, centralt för att skapa en bra arbetsplats och ett företag som är rustat för att möta framtida utmaningar. Välutbildade och kompetenta medarbetare som trivs och ges förutsättningar att prestera utifrån sin fulla potential är avgörande för att kunna leverera bra vård- och omsorgstjänster. Målsättning Aleris ska under 2015 skapa en tydligare intern arbetsmarknad, fortsätta utveckla och tillhandahålla ledarskapsutvecklingsprogrammet och erbjuda utbildning i och verktyg för rekrytering. Målet med ledarskapsutvecklingsprogrammet är att göra våra chefer trygga i sina roller, höja deras kompetens och bidra till en gemensam syn på ledarskap inom Aleris. Vi arbetar med att förbättra systemet för att förebygga och hantera kriser inom koncernen. Vi kommer också att fokusera särskilt på sjukfrånvaro inom koncernen och på åtgärder för att minska denna. Vi fortsätter med de årliga ledar- och medarbetarundersökningarna som är ett av våra viktigaste HRverktyg. Genom organisationer och samarbetspartners ska vi fortsätta att stödja utbildning och jobbskapande aktiviteter i samhället. Status Aleris årliga medarbetarundersökning hade 2015 en svarsfrekvens på hela 80 procent. Andelen svarande har därmed ökat avsevärt, från 75 procent 2014 och 69 procent Resultatet visar att arbetsmiljön och ledarskapet utvecklas i rätt riktning. Inom arbetsmiljö har vi gått från ett index på 87 i fjol till 89 i år, vilket är en bra bit över genomsnittet hos de företag som vi jämför oss med (det vill säga ett genomsnitt på 84). Undersökningen bidrar också till att vi kan upptäcka negativa tendenser och vidta åtgärder om nödvändigt. Hela 9 av 10 medarbetare svarar att de upplever att det inte förekommer någon form av diskriminering eller trakasserier inom Aleris. Det finns ett tydligt, positivt samband mellan vårt engagemang och kundnöjdheten. Ute på enheterna, där vi har många bra ambassadörer bland medarbetarna, upplever vi också störst patient- och brukarnöjdhet. Vi har en gemensam syn på ledarkompetens och tillämpar samma ledarskapsprogram i alla tre länder. Det är en del av arbetet med att skapa ett gemensamt Aleris. 17

18 Aleris arbetar för personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden tillbaka till ett ordinarie jobb. Projekt Ringer i vannet Ringer i vannet är en arbetsmarknadsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge. Målet är att hjälpa personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden tillbaka till ett ordinarie jobb. Aleris var ett av de första företagen som tecknade ett nationellt Ringer i vannet-avtal. Vi kan alltid bli bättre Som medarbetare har vi mycket kunskap om vår egen arbetsplats, hur den fungerar och vad som kan bli bättre. Men hur kan vi fånga upp alla idéer? På vårt sjukhus i Herning i Danmark använder vi oss av så kallade Kaizen-möten, en japansk metod för kontinuerliga förbättringar. Vi har korta, regelbundna möten, ofta på stående fot, och använder Kaizen-tavlor. Där antecknar vi utmaningar, idéer och förslag på förbättringar. Därefter prioriterar vi utifrån hur stor inverkan vi tror att varje enskild idé kommer att ha i förhållande till hur mycket resurser som krävs för att genomföra idén. Kaizen-mötena ger bra resultat. I flera verksamheter har vi uppnått en produktivitetsökning på upp till 20 procent. Mötena, som tar minuter per vecka, ger alltså goda resultat. Kaizen-möten EN METOD FöR KONTINUERLIGA FöR- BäTTRINGAR. UTMANINGAR, IDEER OCH FöRSLAG På FöRBATTRINGAR FåNGAS UPP OCH GER GODA RESULTAT. 18

19 Röda Korsets kvinnocenter Stella Aleris har stöttat Röda Korsets kvinnocenter Stella sedan starten Syftet med Stella är att förbättra integreringen av minoritetskvinnor genom att tillhandahålla nätverk, kompetens, nya perspektiv samt ge draghjälp in i arbetslivet för personer som inte står längst fram i kön av arbetssökande. Praktikantprogrammet påbörjades i maj 2012 och innebär att företag tillhandahåller en praktikplats under nio månader. Genom Praktikantprogrammet hos Stella, ett samarbetsprojekt mellan Röda Korset i Oslo och norskt näringsliv, har 12 av 14 kvinnor som genomgått programmet hittills fått ett jobb. Aleris tredje Stella-praktikant har under 2015 praktik på huvudkontoret i Oslo. Tidigare praktikanter har fått fast anställning på den administrativa avdelningen. 19

20 20 Innovation inom tjänsteföretag handlar om att optimera och förbättra samtliga processer i företaget, men också om att tänka nytt

21 Princip nr 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker Princip nr 8: Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande Princip nr 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik Miljö och hållbarhet Princip Miljö: Aleris arbetar kontinuerligt med att identifiera och implementera åtgärder för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Miljöledning är ett prioriterat område inom hela vår verksamhet. Vi stödjer försiktighetsprincipen avseende miljörisker och vidtar åtgärder för att främja ett ökat miljöansvar, samt uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Innovation: Vår utgångspunkt är att vård- och omsorgstjänster alltid kan bli bättre. Därför sätter vi varje år upp kvalitets- och resultatmål för verksamheten. Innovation inom tjänsteföretag handlar om att optimera och förbättra samtliga processer i företaget, men också om att tänka nytt. Finansiell styrning: Aleris samtliga verksamheter är registrerade och betalar skatt i Danmark, Norge respektive Sverige. God finansiell styrning innebär att vi tar ansvar för att förvalta de ekonomiska resurserna på ett bra sätt. Genom att använda resurserna effektivt kan vi skapa trygghet och uppnå våra mål avseende kvalitet, säkerhet och tillfredsställelse bland både patienter, boende och medarbetare. En sund ekonomi gör att vi kan göra nya investeringar, köpa nya verksamheter och ny utrustning, samt satsa på kompetensutveckling för våra medarbetare. En sund ekonomi bidrar också till att vi kan satsa på forskning, utveckling och innovation. Kvalitet: Planera, genomföra, utvärdera och förbättra, är ledorden för Aleris kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt och är en del av vår verksamhet. I Aleris arbetar vi professionellt med kvalitetsprocessen genom att sätta upp mål och därefter mäta om vi har agerat enligt plan samt följa upp huruvida uppsatta mål har nåtts. Vi är öppna med vår förbättringspotential och lär oss hela tiden av våra misstag. Som ett led i detta utvärderas kvaliteten på verksamheten löpande genom revisioner och inspektioner. Målsättningar Miljö: Ett av våra mål är att samtliga verksamheter ska vara miljöcertifierade i enlighet med ISO eller motsvarande under Innovation: För att kunna förvalta alla bra innovationsidéer och utbyta dem mellan oss vill vi skapa en kunskapsdatabas. En digital bank med idéer och projekt som har dokumenterats och standardiserats kommer att göra idéerna sökbara och kända i hela företaget. Finansiell styrning: Vi vill förbättra processerna kring interna kontroller och revisioner, där vi regelbundet genomgår en strukturerad översyn av rutiner och principer för att minska riskerna. Vi arbetar med en gemensam modell för ekonomisk rapportering för att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt. Kvalitet: Vi fortsätter att säkra kvalitetsarbetet genom kontinuerliga mätningar av patient- och brukarnöjdhet, och arbetar vidare med avvikelsehantering. 21

22 Status Miljö: Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att begränsa mängden avfall och antalet varutransporter i så stor utsträckning som möjligt, att källsortera och göra dubbelsidiga utskrifter samt genom en omfattande användning av video- och telefonmöten för att minska resandet. Alla våra verksamheter har en övergripande ISO-certifiering eller motsvarande, utifrån de standarder som finns i de olika länderna. Innovation: Med medarbetare på 350 platser har vi mycket att lära av varandra. En målsättning är att upprätta system som gör det möjligt för medarbetarna att bidra med sina erfarenheter och idéer på bättre rutiner och att få dessa att sprida sig vidare i organisationen. Ett exempel på kunskapsspridning är Aleris Forsknings- och utvecklingsfond som inrättades 2013 för att stärka satsningen på forskning och uppmuntra nytänkande och kompetensutveckling inom företaget. Fonden ska stödja forskning som bidrar till bättre vård och omsorg för våra brukare. Fonden är unik i sitt slag eftersom den gör det möjligt för medlen att komma tillbaka in i verksamheten. Kvalitet: Alla tre länder genomför regelbundet kvalitetsmätningar i hela företaget, och vi har implementerat system för avvikelsehantering. Vi mäter regelbundet tillfredsställelsen bland patienter och boende. Inom vården genomförs undersökningar per månad genom HappyOrNot, som ger värdefull återkoppling. Dessutom utför vi löpande mer detaljerade patientundersökningar. Våra brukare inom omsorg får flera gånger om året frågan om vad de tycker om Aleris. Känner de sig trygga på vårt boende? Skulle de rekommendera oss till andra? Över 90 procent svarar ja på dessa frågor. Vi har också en regelbunden dialog med våra offentliga uppdragsgivare för att säkerställa att Aleris uppfyller deras önskemål och förväntningar. Resultaten från mätningarna dokumenteras och omvandlas till handlingsplaner i syfte att höja kvaliteten. Finansiell styrning: Under de tre senaste åren har vi arbetat mycket med att höja kvaliteten på vår årsredovisning, och detta arbete kommer att fortsätta. För att bli mer effektiva har vi renodlat och samordnat många arbetsuppgifter inom koncernen, däribland redovisningsarbetet. Vidare undersöker vi hur olika processer kan optimeras inom ramen för befintliga resurser. HappyOrNot Exempel på kvalitets- och miljöledning inom Aleris Sverige: Merparten av Aleris verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO Aleris Rehab har en ISO-certifiering för arbetsmiljö; OHSAS Aleris Medilab och Fysiologlab är också ackrediterade enligt högre krav än ISO Norge: Aleris Helse i Norge är miljöcertifierad enligt ISO Barnevern och Psykisk omsorg inom Aleris Omsorg i Norge är i en process för att certifieras som Miljøfyrtårn. Danmark: Alla Aleris-Hamlet Hospitalers sjukhus är ackrediterade enligt Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som säkrar att verksamheterna uppfyller miljökraven i DDKM. 22

23 Aleris Forsknings- & utvecklingsfond Aleris Forsknings- och utvecklingsfond stödjer patientnära klinisk forskning, utveckling och kvalitetsprojekt inom vård och omsorg. Tio miljoner kronor har avsatts till fonden för perioden Vårt mål är att våra patienter, klienter och boende ska få ett friskare liv. Fonden ska även främja Aleris värderingar och mål. Fonden förvaltas av en fondkommitté som utsetts av koncernchefen, med representanter från samtliga verksamhetsområden och länder där Aleris finns. Intresset för att söka medel från fonden har varit mycket stort. Efter en urvalsprocess där projekten rangordnades utifrån bland annat patientnytta och vetenskaplig nivå beviljades totalt 16 projekt medel från fonden under Under 2014 ökade antalet ansökningar och 22 projekt beviljades stöd. Exempel på projekt som har fått stöd från Aleris Forskningsfond Gastric bypass-kirurgi Patientupplevelser ur psykosocialt och kroppsligt perspektiv Tonsilloperation nytta och komplikationer Kost- och nutritionsprojekt inom hemtjänsten med fokus på demenssjukas hälsa och matlust Analys av hjärtsviktmarkören NT-proBNP Projekt för fördjupad kunskap kring cytokiner vid fibromyalgi och reumatoid artrit Kliniska resultat efter operation för rotatorcuff ruptur i axeln Effekten av två typer av näskirurgi för obstruktiv sömnapnésyndrom DVT vid degenerativ ryggkirurgi Kvalitetssäkringsdatabas Kostbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS) Säkrare diagnosticering av prostatacancer Framtidens välfärdstjänster

24 Våra miljömål skapar aktiviteter inom hela Stöd och boende för unga, med alltifrån källsortering till naturnära aktiviteter. Projekt Miljömål inom Aleris Omsorg, Stöd och boende för Unga 2015 års miljömål för Stöd och boende för unga är att Hålla jorden ren, med delmålen Utökad miljömedvetenhet hos inskrivna och personal samt Lära känna naturen. Miljömålet skapar aktiviteter inom hela verksamheten, med alltifrån källsortering till naturnära aktiviteter. Gruppsamtal som hjälper I Sverige har Rädda Barnen i samarbete med Aleris utvecklat en modell för stödsamtal i grupp för asylsökande minderåriga som kommit till landet utan sina föräldrar. De flesta ensamkommande barn och ungdomar har en utsatt psykosocial situation och svåra upplevelser bakom sig. Vår erfarenhet talar för att denna typ av stödinsatser kan ha stor betydelse för barnens allmänna hälsa och utveckling. Samtalen hålls vid sex tillfällen och träffarna anordnas på barnens boende tillsammans med personal. Modellen är baserad på traumamedveten omsorg, ett ramverk för att förstå utsatta barn där tonvikt läggs på tidiga barndomsupplevelser. Traumamedveten omsorg bygger på att skapa trygghet, förståelse och goda relationer som kan stödja barnets förmåga att hantera svåra reaktioner och känslor. Materialet ska presenteras i manualform under Traumamedveten omsorg SKAPA TRYGGHET FöRSTåLESE GODA RELATIONER UTVECKLAT STöD 24

25 Videodoktorn Enkel kontakt med specialistläkare via smartphone, surfplatta eller dator Hemma eller på resan Sparar tid Spar miljön Videodoktorn: Telemedicin är en miljövinst Aleris-Hamlet lanserade under 2014 Videodoktorn, en nyskapande webbtjänst som tar privat läkarvård till en ny nivå. Med Videodoktorn kan man enkelt komma i kontakt med en specialistläkare via antingen en smartphone, surfplatta eller dator. Videodoktorn gör det möjligt att ta läkaren med sig hem eller på resan, och läkaren är därför aldrig mer än ett klick bort. Man sparar tid och minskar utsläppen från transport samt el- och energiförbrukningen hos läkaren. Läs mer om Videodoktorn på videodoktor.dk/ 25

26 Aleris icare: Interaktiv träning i miljöterapi För Aleris är det viktigt med innovation och att våra medarbetare ska få möjlighet att vidareutveckla sin kompetens. I samarbete med företaget Attensi har Aleris specialutvecklat interaktiv simulering som metod för att träna våra miljöterapeuter. I simuleringen övas terapeuterna i att förhandla, skapa tillit och goda relationer, hantera hot och avvisande i syfte att utveckla dem i deras arbete. Det är första gången som interaktiv simulering används för att träna på att arbeta med unga människor med olika typer av beteendeproblem. Simuleringen baseras på vetenskapligt vedertagna metoder och modeller inom psykologi och miljöterapi. Aleris och Röda Korset: Första hjälpen-appen Aleris och Röda Korset i Norge har utvecklat en första hjälpen-app som alla kan ladda ner gratis till sin mobiltelefon. Första hjälpen-appen visar hur du ska agera i olika nödsituationer, och kan vid behov lokalisera dig via en GPS-funktion. Den innehåller också ett test, där du kan testa dina grundläggande kunskaper inom första hjälpen, samt en lista över internationella nödnummer. Första hjälpen-appen tilldelades ett hedersomnämnande vid CSR Awards 2013 som arrangerades av CSR Norge. Hittills har cirka personer laddat ner appen. Appen blev nominerad till SPOT-priset 2014 i kategorin innovation. Läs mer och se en video om första hjälpen-appen:

27 Med ett flertal innovativa åtgärder under 2014 har vi lyckats minska eloch energiförbrukningen med 15-20% Många bäckar små Ett modernt sjukhus förbrukar stora mängder el, värme och vatten, vilket påverkar koldioxidutsläppen. I Danmark har Aleris-Hamlet under 2014 arbetat fokuserat med att sänka förbrukningen, både genom ett förändrat beteende hos personalen och med modern teknik. Energibesparingar ska helst inte påverka komfort. Investeringar har gjorts i en så kallad energivakt, som kontinuerligt mäter el-, värme- och vattenförbrukning. Varningar sänds omedelbart om apparater inte stängts av på kvällen/helgen, vid brott på rör eller om toaletter läcker. Aleris-Hamlet satsar dessutom i stor utsträckning på effektiv användning av ny teknik, som möjliggör behovsstyrning av ventilation, belysning och värme. Stora delar av vår belysning har bytts ut till LED-teknik, vilket ger stora energibesparingar. Elförbrukningen har till följd av ovanstående åtgärder minskat med knappt 20 procent under Värme och varmvatten är en annan stor resurskrävande post som vi arbetat med under Här ligger tyngdpunkten på större ansvarstagande och att spill minskas genom bättre isolering, central temperaturstyrning och liknande. Med åtgärder som dessa minskade energiförbrukningen på detta område med 15 procent under EL-, VäRME- OCH VATTENFöRBRUKNING Stora energibesparingar kan göras utan att påverka en hög komfort genom t ex FöRäNDRADE RUTINER BEHOVSSTYRNING EFFEKTIV ANVäNDNING AV MODERN TEKNIK ENERGIVAKT LED-TEKNIK FASTIGHETSSANPASSNINGAR TEX ISOLERING CENTRAL TEMPERATURSTYRNING OSV 27

28 28 Ett bra etiskt ramverk som är väl etablerat hos alla medarbetare och en ansvarsfull företagskultur är av avgörande betydelse för att motverka alla former av korruption.

29 Princip nr 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning Korruption Princip Aleris ska motarbeta alla former av korruption. Alla medarbetare är ambassadörer för Aleris, även utanför arbetet. Vi är särskilt uppmärksamma när vi på olika sätt representerar företaget. Ett lämpligt beteende ska också gälla vid användning av elektroniska kanaler som till exempel sociala medier, e-post och internet. Vi vill att våra kunder ska se Aleris som ett pålitligt företag som också bidrar aktivt till en etisk dialog. Det är viktigt att vi berättar om vad vi gör, att vi håller det vi lovar och att vi inte lovar mer än vad vi kan hålla. Alla medarbetare bör undvika situationer där personliga intressen kan stå i konflikt med Aleris eller våra kunders bästa. Som medarbetare erbjuder vi inte och tar inte heller emot opassande gåvor. All representation ska vara i linje med gällande lagar och regler. Alla medarbetare ska följa gällande regler avseende tystnadsplikt och patientsäkerhet. Vi är försiktiga när vi diskuterar interna angelägenheter. Våra tjänster präglas av ärlighet och öppenhet mot våra samarbetspartners. All information om våra tjänster ska vara fullständigt transparent. Vi arbetar med att säkerställa att information sprids korrekt i samtliga sammanhang, både internt och externt. Aleris ska ha en öppen företagskultur som gör att information om eventuella allvarliga oegentligheter i våra verksamheter förs vidare och därmed gör det möjligt att agera skyndsamt och resolut för att rätta till brister. I första hand ska medarbetare rapportera till närmaste chef eller gå genom ordinarie kanaler. Om det inte fungerar finns möjlighet att informera vidare anonymt genom Aleris whistleblower-funktion, ett rapporteringssystem som omfattar hela koncernen. Målsättning Ett huvudmål för 2015 är att alla medarbetare känner till vår värdegrund, inklusive etiska riktlinjer, etiska kompass och Global Compacts tio principer. Ett bra etiskt ramverk som är väletablerat hos alla medarbetare och en ansvarsfull företagskultur är av avgörande betydelse för att motverka alla former av korruption. Status Under 2014 har Aleris utifrån Global Compacts tio principer definierat vår värdegrund, reviderat de etiska riktlinjerna och utarbetat en etisk kompass som ska vägleda oss i svåra situationer som kan uppstå inom vårt arbete. Aleris omfattas av stränga krav när det gäller affärsetik, god ordning och efterlevnad av redovisningsregler, i synnerhet som vår ägare, Investor, är börsnoterad. huvudmål 2015 värdegrund etiska riktlinjer global compact ansvarsfull företagskultur 29

30 Whistleblowing alla kan slå larm anonymt För att undvika lagbrott och andra oacceptabla företeelser, samt för att skapa en tryggare och bättre arbetsplats, ska Aleris få information om oacceptabla förhållanden i verksamheten så snart som möjligt. I första hand ska denna typ av händelser rapporteras till närmsta chef eller i ordinarie kanaler. För situationer där detta inte är möjligt eller inte har effekt har företaget utarbetat ett externt rapporteringssystem för koncernen, den så kallade whistleblower-funktionen. En oberoende, extern part (Ethos International) tar emot anmälningarna och medarbetarna kan anonymt föra information vidare. Aleris i Sverige antog i början av 2014 en policy för så kallad meddelarfrihet. Denna policy ger företagets medarbetare rättigheter som i stort motsvarar dem som gäller för offentligt anställda. Meddelarfrihet gäller redan i praktiken, men policyn har antagits för att ytterligare förstärka och understryka detta. 30

31 31

32 32

33 Vårt samhällsansvar fler exempel från Aleris Oroliga kvinnor får snabbt besked De flesta som oroar sig för bröstcancer har inte sjukdomen. Det är därför viktigt att kvinnan så snabbt som möjligt får resultaten från de undersökningar som hon har genomgått. Vid Aleris bröstcentrum i Oslo kan kvinnan, i den utsträckning det är medicintekniskt möjligt, lämna centret i slutet av dagen med ett besked om undersökningsresultaten. Mammografi, ultraljud, vävnadsprover och eventuell MR genomförs på ett och samma ställe. Om vävnadsprov krävs får man ett preliminärt besked och sedan ett slutligt besked när proverna har analyserats. Aleris får dagligen återkoppling från kvinnor som är mycket nöjda. Samarbete för fortbildning av läkare vid ett sjukhus i Ukraina Vid Aleris Specialistvård i Ängelholm har ortopeder ett upparbetat samarbete för fortbildning av läkare vid ett sjukhus i Ukraina inom ryggkirurgi, höftkirurgi samt axeloch knäartroskopisk kirurgi. Arbetet inleddes 1994 och fick de första 10 åren stöd från Socialstyrelsens Östeuropakommitté, därefter har arbetet fortsatt i mindre skala. Målet är att bygga upp ett sjukhus med västeuropeisk standard. Läkarna som deltar i detta projekt tror på principen att engagemang utanför Sverige bidrar till en fredlig utveckling i världen. Se hela människan Aleris sjukhus i Köpenhamn kontaktades av ett hem för krigsveteraner. Alla led av posttraumatiskt stressyndrom. De flesta kämpade med olika typer av missbruk men ingen såg deras hälsotillstånd utifrån ett helhetsperspektiv. Veteranhemmet hade ingen möjlighet att betala för våra tjänster, men bad om hjälp med att skapa ett underlag för att ansöka om medel från stiftelser och fonder. Vi erbjöd en grupp krigsveteraner en hälsokontroll, och betraktade projektet som ett sätt att visa socialt ansvar. Baserat på hälsokontrollerna upprättade vi en rapport om krigsveteranernas hälsotillstånd och kom med förslag på hur det kunde förbättras. Rapporten ligger till grund när veteranhemmet nu ansöker om medel för att hjälpa fler krigsveteraner till en bättre hälsa. 33

34 God mat till många God mat och trevliga måltider innebär glädje för många. På Uranienborghjemmet i Oslo ville man lägga större vikt vid god mat och därför anställdes en fransk kock. Äldreboendet ligger i Frogner, ett område med många äldre. För att fler skulle kunna njuta av den goda maten och dessutom få sällskap vid måltiderna har nu ett kafé startats i äldreboendets lokaler. Kaféet är öppet även för gäster som inte bor på Uranienborghjemmet och det blir på så vis en naturlig del av lokalsamhället. Aleris har donerat täcken till Kirkens Korshær När ett stort parti täcken inom Aleris verksamhet i Danmark skulle bytas ut mot nya valde man att i stället för att kasta dem att undersöka om de kunde komma till användning. Täckena, som var tvättade, togs emot av Kirkens Korshærs Sociale Hjælpearbejde. Täckena ger nu värme åt hemlösa på härbärgen som drivs av Kirkens Korshær. Aleris stödjer Röda Korset och projektet Smid Tøjet i Danmark Aleris-Hamlet stödjer Röda Korsets landsomfattande insamling av kläder och hade under april 2015 klädinsamling vid våra fem sjukhus runt om i landet. De återvunna kläderna ger Röda Korset inkomster som används till nödhjälp och socialt arbete. Hela 440 kilo kläder samlades in, vilket innebär att Röda Korset exempelvis kan köpa 22 matpaket till familjer i en månad, säkra mer än 7 års besök hos och kontakt med människor som känner sig ensamma eller isolerade, köpa 110 hygienpaket till familjer i en månad eller 110 köksutrustningspaket till familjer på flykt. 34

35 Effektivisering Vid alla våra större sjukhus i Skandinavien har vi utvecklat en metod för att mäta produktiviteten på operationssalar och i receptioner. Metoden används varje vecka för att mäta verksamheten och för att se hur vi kan förbättra oss veckan därpå. Den används dessutom för att jämföra olika sjukhus, så att man kan lära av varandra. Detta har bidragit till att våra sjukhus är effektiva, håller en hög kvalitet och har mycket nöjda patienter. Ett exempel på effektivisering är hur förenklade och gemensamma inköpsrutiner vid Aleris specialistvård i Bollnäs har frigjort tid för personalen att arbeta med andra uppgifter. Tidigare arbetade 30 personer med inköp. Nu utförs uppgifterna av endast en person, men som har rätt kompetens för uppdraget. De nya inköpsrutinerna har bland annat inneburit en minskning av antalet fakturor från 300 till 65 per månad och tidsbesparingen har varit stor. Inköpsprojektet fortsätter genom hela organisationen med målet att även andra enheter ska uppnå samma goda resultat. 35

36 Kontakta oss gärna för ytterligare information om samhällsansvar inom Aleris Julie Borchgrevink Kommunikationsdirektör Birgitte Hoffmann Marknadschef Henrik Kennedy Kommunikationschef

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 2015 För mig är förhållandet mellan en ansvarsfull, hållbar verksamhet och vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 1 Innehåll Om Aleris 4 Koncernchefen har ordet 5 Styrelsen har ordet 6 Aleris historia 8 Aleris

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer