Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien"

Transkript

1 Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014 Aleris arbete för hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 1

2 Innehåll Om Aleris 4 Koncernchefen har ordet 5 Styrelsen har ordet 6 Aleris historia 8 Aleris ägare och uppdrag Vårt sociala ansvar 12 Bolagsstyrning och ekonomi 14 Innovation 16 Kvalitet 18 Medarbetare och arbetsmiljö 20 Etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald 22 Miljö och klimat Samhällsansvar inom vård och omsorg

3 Om Aleris 3

4 Koncernchefen har ordet Liselott Kilaas Jag är stolt över att kunna presentera Aleris första rapport om samhällsansvar. Här beskriver vi hur Aleris arbetar med frågor som etik, miljö och mänskliga rättigheter. Vi vill även sätta samhällsansvaret inom vård och omsorg i ett större sammanhang. Liselott Kilaas är koncernchef i Aleris sedan 2013 och har arbetat för Aleris Norge och Danmark sedan Samhällsansvar är en naturlig del av Aleris verksamhet. Hittills har vi inte varit tillräckligt bra på att synliggöra det arbetet, vare sig internt eller externt. Ett viktigt mål med den här rapporten är därför att kartlägga vad vi gör och öka medvetenheten om vikten av att ta samhällsansvar i samtliga tre länder där Aleris bedriver vård och omsorg. Samhällsansvar har flera dimensioner för oss inom Aleris. Vi ser innovation som en del av vårt samhällsansvar, eftersom nytänkande krävs för att kunna erbjuda god vård och omsorg i framtiden. Genom forskning, utveckling och innovation bidrar Aleris till den fortsatta utvecklingen av hållbara vård- och omsorgstjänster som kan svara mot invånarnas ökande behov. En annan dimension av Aleris samhällsansvar är initiativ som pågår vid sidan av vår dagliga verksamhet. Sedan 2007 har vi ett långsiktigt samarbete med Röda Korset i Norge, och sedan 2013 även med Röda Korset i Danmark. Fokus ligger på aktiviteter som bidrar till hälsa och omsorg. Samarbetet med Röda Korset i Norge har bland annat resulterat i en första hjälpen-app som ger snabb åtkomst till grundläggande första hjälpen-information var man än befinner sig. Hittills har appen laddats ned nästan gånger. I Norge har vi också tagit emot praktikanter från Röda Korsets kvinnocenter Stella och i Danmark har vi anordnat kurser i första hjälpen. Under 2014 kommer vi i Sverige att stödja den ideella organisationen Hand in Hand, med verksamhet i Indien och Afrika. Hand in Hand arbetar med en modell som bygger på utbildning, företagande och jobbskapande. Hand in Hand arbetar även mot barnarbete och fôr skolgång för alla samt hälsoinformation och sanitet. En tredje dimension av samhällsansvar är de framgångsrika projekt som Aleris driver tillsammans med lokala aktörer. Åtgärder för att få ut människor i arbetslivet och musikteaterföreställningar med ungdomar som finns inom vår omsorgsverksamhet är bara två exempel på samarbeten mellan Aleris och andra parter som kommer såväl enskilda som hela samhället till nytta. För att bättre kunna integrera frågor som rör samhällsansvar i verksamheten anslöt sig Aleris 2013 till FN:s Global Compact. Global Compact är världens största initiativ för samhällsansvar i näringslivet och innefattar tio principer för mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsvillkor. Aleris stöder dessa principer och kommer från och med nu att arbeta med att implementera dem i såväl långsiktiga strategier som i den dagliga verksamheten. Denna rapport markerar början på det arbetet. Min förhoppning är att rapporten ska bidra till att Aleris medarbetare ska inspirera varandra till ett ökat samhällsansvar i vardagen och därmed även bli förebilder för dem utanför företaget som vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Samhällsansvar inom vård och omsorg

5 Styrelsen har ordet Helena Saxon Samhällsansvar är en central del av värdeskapandet i ett företag. Sedan starten 2005 har Aleris samhällsansvar gradvis blivit allt viktigare, både i ledningens strategi och i arbetet i företagets olika verksamhetsområden. Helena Saxon företräder Investor i Aleris styrelse. Aleris har vuxit och erbjuder i dag ett brett utbud av vård- och omsorgstjänster och koncernen är en viktig aktör inom vård och omsorg i Skandinavien. I takt med att ett företag växer, ökar också kraven och förväntningarna på professionell styrning, ledning och administration. Styrelsens uppgift är att påverka Aleris att göra kloka prioriteringar och ha en god känsla för i vilken riktning verksamheten bör gå. Styrelsen har hela tiden varit tydlig med att Aleris ska göra mer än vad som förväntas av ett vård- och omsorgsföretag. Kvalitet, etik och värderingar är en överordnad prioritering i allt arbete. Därför är samhällsansvar en naturlig och viktig del av Aleris verksamhet. Arbetet med att utveckla Aleris sker med stor ödmjukhet inför den tradition, erfarenhet och kompetens som finns inom hälso- och sjukvården i våra tre länder. Vården och omsorgen i Skandinavien håller hög kvalitet. Samtidigt vet vi att sektorn framöver kommer att behöva utvecklas genom innovation, investeringar, idéutbyte och sund konkurrens på rätt områden. En åldrande befolkning och brist på kvalificerad arbetskraft kommer att öka kraven på vården och omsorgen och göra att vi måste hitta nya sätt att tänka. Vi måste alltid sträva efter att identifiera områden där det går att göra förbättringar. Komplexiteten inom vård och omsorg gör att utvecklingen av tjänsterna blir en långsiktig process, där förändringarna måste ske kontrollerat och gradvis. En tydlig strategi för samhällsansvar bidrar till god riskhantering och ett gott värdeskapande på vägen mot vårt överordnade mål: att tillsammans skapa ett värdefullt vård- och omsorgsföretag som både patienter och brukare, ägare och medarbetare vill vara en del av och satsa på. 5

6 Aleris historia 2005 Aleris grundas genom att företagen CarePartner och ISS Health Care går samman. Ägare är EQT. Redan från starten bedrivs verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris förvärvar det norska företaget Ungplan Aleris förvärvar de norska företagen Omnia och Axess. Genom uppköpet av Medilab Kliniska Laboratorier får Aleris ett komplett utbud inom diagnostik i Sverige. Köpet av Nackageriatriken breddar utbudet inom vård och omsorg Det norska företaget BOI förvärvas och blir Aleris första vuxenpsykiatriska verksamhet i Norge Aleris tar steget in i specialistvården i Danmark genom köpet av Danske Privathospitaler, som består av fem sjukhus. Därmed driver Aleris nu sjukhus och medicinska enheter i alla de tre skandinaviska länderna. Förvärvet av Sophiahemmets röntgenverksamhet stärker Aleris position inom röntgen i Stockholm Aleris bygger Båthöjden Plaza utanför Stockholm. Båthöjden är det första äldreboende som byggs och ägs av Aleris. Samma år tar koncernen också sitt första steg in i den svenska primärvården Investor blir ny ägare till Aleris. Med sitt engagemang och sin långsiktighet visar Investor tydligt sin vilja att bygga upp en vård- och omsorgsverksamhet av hög kvalitet Aleris växer kraftigt inom vården i både Danmark och Sverige. Proxima, med specialistvård i Nacka, Motala och Ängelholm, primärvård i Stockholm, Uppsala och Östergötland samt rehabilitering, blir en del av Aleris. Genom förvärvet av Privathospitalet Hamlet, med verksamhet i Storköpenhamn och Århus, blir Aleris den största privata sjukhusaktören i Danmark. Samhällsansvar inom vård och omsorg

7 Aleris Group MSEK MSEK Nettoomsättning EBITDA Aleris tar över merparten av specialistvården vid Bollnäs sjukhus, som också blir Aleris första akutsjukhus. I Sverige utvidgas även hemtjänstverksamheten genom köpet av Södermalms Hemtjänst. Aleris andra egna äldreboende invigs Aleris övertar flera äldreboenden och växer därmed inom äldreomsorgen i Norge och Sverige. I Sverige öppnar Aleris sitt tredje egna äldreboende och börjar bygga ytterligare boenden i Simrishamn och Halmstad Genom uppköp, organisk tillväxt samt nya kontrakt och avtal har Aleris vuxit och kunnat utvidga tjänsteutbudet väsentligt sedan starten. Som ett led i arbetet med att ge Aleris ett enhetligare och tydligare ansikte utåt får Aleris ett nytt utseende med ny logotyp och grafisk profil. 7

8 Aleris ägare och uppdrag Namnet Aleris kommer från latinets alere, som betyder vårda, nära och hela. Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag med närmare medarbetare fördelade på 350 verksamheter i Norge, Sverige och Danmark. Verksamheten omfattar specialistvård, diagnostik, primärvård, äldreomsorg, hemtjänst, stöd och boende för unga, psykisk omsorg för vuxna samt tjänster för människor med funktionsnedsättningar. Såväl kommuner och landsting som företag, försäkringsbolag och privatpersoner använder sig av Aleris tjänster. Aleris omsatte 2013 cirka 7 miljarder kronor. Aleris är ett företag där det ställs höga etiska krav. Omtanke, professionalitet, engagemang och nytänkande är våra värderingar och ska prägla hela vårt agerande. Våra patienters och brukares behov är avgörande för hur Aleris bygger upp och utvecklar vård och omsorg. Hög kvalitet och god service ska genomsyra hela verksamheten och är en förutsättning för att hjälpa patienter och brukare till ett friskare liv. Aleris ska vara både ett komplement till och en integrerad del av den offentliga vården och omsorgen. Långsiktig ägarstyrning med Investor Aleris ägs av Investor AB, ett svenskt företag noterat på Stockholmsbörsen och med nästan hundra års erfarenhet av utveckling och ägarstyrning av stora verksamheter. Som ägare har Investor ett långsiktigt och ansvarsfullt perspektiv. Förutom det självklara, efterlevnad av lagar och regelverk, menar Investor att samhällsansvar också är en central del av värdeskapandet i ett företag. Genom styrelsearbete uppmanar Investor därför sina företag att bedriva ansvarsfull och etisk verksamhet samt vara ledande i fråga om samhällsansvar inom sina sektorer. Läs mer om Aleris Läs mer om Investor Samhällsansvar inom vård och omsorg

9 Ny grafisk profil tydliggör värderingar och mål En stor undersökning som Aleris genomförde 2012 visade att företagets värderingar och arbetssätt i hög grad svarar mot önskemålen bland våra patienter, brukare och uppdragsgivare. Undersökningen visade också att Aleris skulle kunna bli mer välkänt i både Norge, Sverige och Danmark. Som ett led i arbetet med att öka verksamhetens synlighet har vi bytt bland annat grafisk profil och logotyp Namnet och varumärket Aleris betyder att vi arbetar utifrån samma värderingar, kvalitetsmål och etiska riktlinjer oavsett var patienter, brukare och uppdragsgivare möter oss. 9

10 Aleris och Röda Korset i samverkan för att rädda liv Aleris och Röda Korset i Norge har utvecklat en första hjälpen-app som kan laddas ner gratis. Appen visar hur man ska agera i olika nödsituationer och kan vid behov lokalisera användaren via GPS. Appen du vill att alla runt omkring dig ska ha Första hjälpen räddar liv. Aleris och Röda Korset lär dig mer om hur du kan hjälpa. Den innehåller också ett test, där användaren kan pröva sina grundläggande kunskaper inom första hjälpen, samt en sammanställning över internationella nödnummer. CSR Norge tilldelade 2013 Aleris och Röda Korsets app ett hedersomnämnande vid organisationens CSR Awards. Hittills har appen laddats ned vid nära tillfällen. Läs mer och se video om första hjälpen-appen Samhällsansvar inom vård och omsorg

11 Vårt sociala ansvar 11

12 Bolagsstyrning och ekonomi Vår utgångspunkt Aleris uppdrag är att ständigt utveckla och förbättra vården och omsorgen för patienter och brukare. För att klara detta krävs god ekonomi, styrning och kontroll. Detta är vägen till den höga kvalitet som gör att människor väljer att söka vård och omsorg hos Aleris. Styrningen av företaget är lika inriktad på att förbättra små detaljer som större system. Vår utgångspunkt är att vård och omsorg alltid kan göras bättre och vi lär oss gärna av andra. Utmaningar och möjligheter Aleris vill visa att god vård och omsorg och en stabil ekonomi är varandras förutsättningar. Vi ska ha en flexibel organisation som snabbt anpassar sig efter förändrade behov hos såväl enskilda patient- och brukargrupper som landsting och kommuner. Att ha verksamhet i tre länder, med olika förutsättningar och utmaningar, ger unika möjligheter att sprida erfarenheter och kunskaper mellan länderna. Här står vi i dag Aleris har i dag god ekonomi och ekonomistyrning. Med Investor som långsiktig ägare har vi även finansiell stabilitet. Aleris stabila ekonomi och långsiktiga ägare är garanter för att vi ska kunna leva upp till våra värderingar; omtanke, professionalism, engagemang och nytänkande. Eventuella överskott i verksamheten används för att investera i medarbetare, infrastruktur, forskning, utveckling och innovation så att vi kan förbättra och utveckla vården och omsorgen för patienter och brukare. Samhällsansvar är en prioriterad fråga med djup förankring i såväl koncernledning som styrelse. Hit vill vi nå Aleris ska fortsätta att växa och utvecklas. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att ha en central roll inom vård och omsorg i de skandinaviska länderna. God ekonomi gör att vi kan uppnå våra mål om förutsägbarhet, flexibilitet och långsiktighet. Den sunda ekonomin är vidare en förutsättning för vårt engagemang inom forskning, utveckling och innovation. Genom ständigt förbättrad effektivitet kan vi visa att det går att öka kapaciteten inom vård och omsorg samtidigt som vi lever upp till våra högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och tillfredsställelse bland patienter, brukare och medarbetare. Aleris anslutet till Global Compact Under 2013 anslöt sig Aleris till Global Compact, FN:s nätverk för företag som tar samhällsansvar. Läs mer om Global Compacts tio principer Samhällsansvar inom vård och omsorg

13 I Innovation målet för nytt avtal med Region Sjælland Aleris-Hamlet Hospitaler i Danmark inledde under 2013 ett unikt samarbete i form av ett partnerskapsavtal med Region Sjælland. Samarbetet sker mellan regionen och ett konsortium bestående av en grupp aktörer. Partnerskapsavtalet är det första i sitt slag i Danmark och innebär att regionen och privata aktörer samverkar kring att leverera vård- och omsorgstjänster. Avtalet betyder också att Aleris- Hamlet Hospitaler aktivt ska bidra till att utveckla innovativa lösningar inom vård och omsorg. Gruppsamtal som hjälper ensamkommande flyktingbarn I Sverige har Rädda Barnen i samarbete med Aleris utvecklat en modell för stödsamtal i grupp för asylsökande minderåriga som kommit till landet utan sina föräldrar. De flesta ensamkommande barn och ungdomar har en svår psykosocial situation och har en rad svåra upplevelser bakom sig. Vår erfarenhet talar för att denna typ av stödinsatser kan ha stor betydelse för barnens allmänna hälsa och utveckling. Samtalen hålls vid sex tilfällen och träffarna anordnas på barnens boende tillsammans med personal. Modellen bygger på traumamedveten omsorg, ett ramverk för att förstå utsatta barn där tonvikt läggs på tidiga barndomsupplevelser. Traumamedveten omsorg bygger på att skapa trygghet, förståelse och goda relationer som kan stödja barnets förmåga att reglera svåra reaktioner och känslor. Musikterapi ger utsatta ungdomar en röst Musikteatergruppen Kom Nærmere startade 2003 på initiativ av Aleris Ungplan i Norge. Tanken var att skapa en arena där utsatta ungdomar kan berätta sin historia på ett nytt sätt. Medverkan av politiker, musiker, eldsjälar och inte minst ungdomarna själva har gjort Kom Nærmere till ett stort projekt som nu drivs självständigt firade gruppen tioårsjubileum i Fana kulturhus och fick ta emot Bergens Tidenes pris på norska kronor. Aleris överväger att starta Kom Nærmere-projekt på fler orter. 13

14 Innovation Vår utgångspunkt Nytänkande är ett av Aleris kärnvärden. Det betyder att vi ständigt ska anpassa våra verksamheter till befolkningens föränderliga behov och vara innovativa i såväl utformning som utförande av våra tjänster. Vård- och omsorg har i Skandinavien alltid varit ett offentligt ansvar och ska så förbli. Det finns dock ingen bransch som har utvecklats tillfredsställande utan konkurrens inte heller vård- och omsorgssektorn. Privata aktörer kan genom innovation och konkurrens på rätt områden bidra till att öka kvaliteten också på de offentliga vård- och omsorgstjänsterna. Utmaningar och möjligheter Behoven av vård och omsorg ökar stadigt. Människor lever längre, har högre förväntningar på vård och omsorg och har också via lagstiftning fått tydligare rättigheter till när och hur de ska få del av tjänsterna. Utbudet har breddats som en följd av att vård- och omsorgstjänsterna blir alltmer avancerade och specialiserade. Kraven på kvalitet och säkerhet har samtidigt stigit i takt med att vårdens och omsorgens prestationer mäts och redovisas öppet. Aleris har en viktig uppgift i att medverka till ökad kvalitet och ett breddat utbud av vård och omsorg. Som privat utförare ska vi exempelvis snabbare kunna utveckla och etablera nya tjänster inom områden där den offentliga vården och omsorgen kan behöva mer tid på sig. På så sätt fungerar den privat drivna vården och omsorgen som ett komplement till det offentliga utbudet och kan bland annat erbjuda specialiserade tjänster under perioder då dessa behövs. Vår erfarenhet är att de aktörer som har det bästa utbudet också är de som väljs, vilket bidrar till nödvändig innovation. Här står vi i dag Aleris finns i hela vårdkedjan. Inom samtliga verksamhetsområden är ständig utveckling och förbättring av metoder och behandlingar en del av uppdraget. Aleris bidrar också till innovation genom strukturerad vidareutbildning av medarbetare och ledare samt genom satsningar på forskning och utveckling i vilka även intressenter utanför företaget kan medverka. I samtliga tre länder där Aleris är verksamt, samarbetar vi med offentliga och privata vård- och omsorgsaktörer inom nätverk som arbetar för kvalitetsutveckling. Hit vill vi nå Ständig förnyelse och innovation ska även fortsättningsvis prägla Aleris. Det är genom det arbetet som vi förtjänar vår plats i människors liv och förblir en integrerad del av den offentligt finansierade vården och omsorgen i Skandinavien. Vi vill gärna se ett mer aktivt kunskapsutbyte mellan Aleris och offentliga aktörer i alla våra tre länder, inte minst inom forskning och utveckling. Aleris ser också behovet av ökad användning av IT inom vård och omsorg. Skandinavien är med stor sannolikhet på väg mot omfattande personalbrist inom vård och omsorg. Nytänkande och innovation är avgörande både för att locka medarbetare och för att dessa ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt gentemot patienter och brukare. I FoU-fond ska ge bättre vård och omsorg Aleris Forsknings- och utvecklingsfond inrättades 2013 för att stärka den interna forskningen och utvecklingen inom Aleris verksamheter. Ett belopp på 10 miljoner kronor avsattes för perioden Fonden har som mål att stödja klinisk forskning och utveckling samt kvalitetsprojekt som förbättrar behandling, vård och omsorg. Fonden ska även främja Aleris värderingar och mål. Den förvaltas av en fondkommitté med företrädare från samtliga verksamhetsområden och länder där Aleris finns. Intresset för att söka medel från fonden har varit mycket stort. Efter en urvalsprocess där projekten rangordnas utifrån bland annat patientnytta och vetenskaplig nivå har 16 projekt beviljats medel från fonden i Samhällsansvar inom vård och omsorg

15 I I Innovationer som skapat patientnytta i Norge 1. Bröstundersökning med svar samma dag Vid Aleris nystartade bröstcentrum i Oslo får kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet tillgång till alla nödvändiga undersökningar vid ett besökstillfälle. Kvinnorna får redan samma dag besked om resultatet av undersökningarna och slipper att leva med oron för ett cancerbesked längre än nödvändigt, samtidigt som behandling kan sättas in snabbt om kvinnan har en tumör. 2. Teamarbete bakom säker diagnos Vid Aleris finns norra Europas modernaste utrustning för diagnostisering av prostatacancer. Genom undersökning med både magnetkamera och ultraljud blir exaktheten i vävnadsproven den högsta möjliga, vilket innebär att en snabb och säker diagnos kan ställas. Arbetet bedrivs i multidisciplinära team bestående av urolog, onkolog, radiolog och nukleärmedicinsk specialist. 3. Bättre flöde ger fler överviktsoperationer De effektivitetsförbättringar som genomförts vid Aleris överviktsklinik mellan 2005 och 2010 har undersökts i en vetenskaplig studie. Tiden från start av anestesi till start av operation har minskats från 23 till sex minuter per operation. Den icke-kirurgiska tiden i operationssalen har minskat från 43 till 15 minuter per operation. Detta frigör tid och innebär att kirurgerna kan utföra fler operationer. Ny smärtlindring vid Aleris-Hamlet kortar konvalescens Läkare vid anestesiavdelningen på Aleris-Hamlet Hospitaler i Köpenhamn utvecklade 2009 en ny metod för smärtlindring efter operationer där en knäledsprotes satts in. Den nya metoden, adduktorkanalblockad, innebär att nerver från det opererade knäet lokalbedövas genom en injektion mitt på låret. Injektionsstället bestäms med hjälp av ultraljud. Denna noggranna placering gör att de muskelstyrande nervtrådarna bedövas minimalt, medan de smärtledande bedövas totalt. Därmed bevaras muskelfunktionen nästan helt och patienten kan stödja på det opererade benet redan några timmar efter operationen. I samarbete med Anestesiavdelningen vid Hoved-Orto-Centret på Rigshospitalet i Köpenhamn har läkarna vid Aleris-Hamlet utvärderat metoden. Forskningen, som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter, visar bland annat på förkortad sjukhusvistelse för patienterna och metoden sprids nu både i Danmark och internationellt. Läkarna har nyligen fått stöd från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond för att kunna vidareutveckla metoden. Syftet med projektet är att hitta lägsta verksamma dos vid bedövningen. Behandling som kan revolutionera vården vid adenomyos Sjukdomen adenomyos ger kvinnor svåra smärtor och rikliga blödningar vid menstruation. Många är odiagnosticerade och får ej adekvat behandling. Det finns i dag ingen statistik över hur många kvinnor som lider av adenomyos, men undersökningar visar att sjukdomen är betydligt vanligare än man tidigare trott. I dag behandlas drabbade kvinnor genom att livmodern opereras bort. Det är ett stort kirurgiskt ingrepp med risk för komplikationer och lång konvalescenstid. En grupp läkare vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg ska i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i ett projekt undersöka möjligheten att behandla sjukdomen med läkemedel i stället för operation. Forskningen stöds av medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond. Stödet möjliggör för gynekologerna att parallellt behandla kvinnorna och bedriva forskningen. Därigenom kan forskningen genomföras på betydligt kortare tid än på ett universitetssjukhus. Om studien leder fram till de resultat som gynekologerna vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg hoppas på kan det revolutionera behandlingen av kvinnor med adenomyos. 15

16 Kvalitet Vår utgångspunkt Vård och omsorg är vanligen en kedja av mer eller mindre komplicerade processer. Målen är lindring och bot. Tyvärr innebär komplexiteten att misstag och fel som kan leda till att risker för patienter och brukare uppstår. Dessa risker kommer aldrig att fullständigt kunna elimineras. Däremot är tydliga krav på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet en förutsättning för att minimera riskerna. Aleris får genomgående höga poäng för samtliga kvalitetsindikatorer vid de mätningar som görs i kvalitetsregister och bland brukare och patienter. Trots detta är utgångspunkten för vårt kvalitetsarbete att vi alltid kan bli bättre. Vi är öppna med vår förbättringspotential och lär oss hela tiden av våra misstag. Som ett led i detta kontrolleras och övervakas kvaliteten i verksamheten löpande genom både interna och externa revisioner och inspektioner, avvikelsehantering och kvalitetsundersökningar. Aleris menar vidare att konkurrens bidrar till att öka kvaliteten i vård- och omsorgssektorn. Utmaningar och möjligheter Aleris tillhandahåller tjänster för personer med allt från enkla och okomplicerade till mycket omfattande och komplexa behandlings- och omsorgsbehov. Gemensamt för de flesta av våra patienter, brukare och offentliga uppdragsgivare är att de aktivt väljer Aleris. Samtidigt ökar valmöjligheterna hela tiden i fråga om behandling, vård och omsorg. En god kvalitet och hög effektivitet är därför en förutsättning för att enskilda människor och offentliga aktörer ska fortsätta att välja Aleris. Är vi inte tillräckligt effektiva eller håller för låg kvalitet får vi varken patienter eller offentliga avtal. Utan patienter och brukare kan vi inte bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet. En ekonomiskt hållbar verksamhet är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna producera och utveckla vård och omsorg av god kvalitet. Här står vi i dag Arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är förankrat i Aleris högsta ledning. Därmed säkras prioritering och samordning av kvalitetsarbetet mellan länder och enheter samt öppnar för gemensam kvalitetsutveckling. Förutom att rapportera enligt krav från myndigheter i de tre länderna har Aleris även implementerat system för att mäta till exempel patient-, boende- och brukarnöjdhet, medarbetartillfredsställelse, komplikationer och klagomål. Aleris verksamheter hörde till de första vård- och omsorgsenheterna som fick ISO-certifierade kvalitetssystem och ackreditering enligt Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Aleris kartlägger även hur nöjda våra uppdragsgivare är i samtliga tre länder. På månadsbasis analyserar koncernledningen den inrapporterade patientupplevda kvaliteteten på samtliga enheter inom sjukvården. Alla enheter rapporterar dessutom månatligen in jämförbara tal för komplikationer, medan klagomål registreras och rapporteras löpande. Resultaten av dessa kvalitetskontroller utgör underlag för arbetet med att ständigt förbättra kvaliteten. Hit vill vi nå Som ledande aktör inom vård och omsorg i Skandinavien har Aleris ett stort ansvar för kvalitetsutvecklingen i hela sektorn. Detta ansvar ska vi ta genom att ytterligare förstärka samarbetet med offentliga aktörer och myndigheter i syfte att förbättra och förtydliga kvalitetsmål och kvalitetsindikatorer. Aleris ska i sin egen verksamhet fortsätta att kontinuerligt fokusera på avvikelser och förbättringsområden samt mäta tillfredsställelse hos patienter och brukare. Deltagande i och engagemang för forskning och utveckling ska vara en naturlig del inom Aleris. Samhällsansvar inom vård och omsorg

17 I Skulle du rekommendera Aleris till andra? HappyOrNot ett sätt att lyssna på patienterna I tillägg till de löpande skriftliga patientundersökningar som görs införde Aleris i juni 2013 konceptet HappyOrNot vid samtliga Alerienheter i Norge, Sverige och Danmark. HappyOrNot är ett nytt sätt att mäta kundtillfredsställelse. Vid utgångarna på våra enheter finns monitorer vid vilka patienter genom att välja ett av fyra betyg kan ange hur nöjda de är med besöket hos Aleris. Därigenom kan vi löpande ha en bild av patienttillfredsställelsen och göra jämförelser mellan Aleris olika enheter. Denna information utgör ett bra underlag för att snabbt upptäcka negativa förändringar samt vilka insatser som kan behövas för att förbättra en verksamhet. Läs mer om HappyOrNot Aleris och Röda Korset lär ut första hjälpen Varje år skulle ett antal liv kunna räddas om kunskaperna kring första hjälpen, vid exempelvis ett hjärtstopp, vore större. Detta är bakgrunden till Aleris-Hamlet Hospitalers samarbete med Röda Korset i Danmark. Röda Korset utser varje år en vardagshjälte till Årets förstahjälpare. Priset är på danska kronor, en summa som 2013 donerades av Aleris-Hamlet Hospitaler. Det går till en privatperson som har räddat liv genom att ge första hjälpen. Läs mer om samarbetet med Röda Korset 17

18 Medarbetare och arbetsmiljö Vår utgångspunkt Aleris medarbetare är företagets viktigaste resurs. Utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och hur vi arbetar med medarbetarskap är, i kombination med gott ledarskap, helt centralt för att skapa en bra arbetsplats och ett företag som är rustat att möta framtidens utmaningar. Välutbildade och kompetenta medarbetare som trivs och ges förutsättningar att prestera utifrån sin fulla potential är fundamentala förutsättningar för att kunna leverera bra vård och omsorg. Utmaningar och möjligheter Vi tror att delaktighet och korta beslutsvägar är faktorer som bidrar till att Aleris kan attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi måste också erbjuda en flexibel miljö som ger organisationen förmågan att snabbt anpassa sig när patienters och brukares behov förändras och därmed också vårt uppdrag. Att arbeta inom vård- och omsorg innebär vanligen hög arbetsbelastning och krävande uppgifter. Tyvärr avspeglas detta i en sjukfrånvaro som generellt är högre än i många andra sektorer. Detta är inte en acceptabel situation och dessutom ett ineffektivt sätt att nyttja samhällets resurser. Aleris arbetar därför strukturerat och målinriktat för att hålla sjukfrånvaron nere. Här står vi i dag Aleris vet att medarbetares och ledares synpunkter på företaget är en av de viktigaste kunskapskällorna för att upptäcka behov av förändring och förbättring. Ett av våra mest betydelsefulla HR-verktyg är de årliga ledar- och medarbetarenkäterna, där andelen svarande uppgår till drygt 70 procent. Resultaten är genomgående goda och tyder på att de flesta medarbetarna trivs bra. Exempelvis uppger majoriteten att de känner sig respekterade av sin närmaste ledare och hela 85 procent känner till Aleris värderingar. Det finns dock skillnader mellan enheter avseende upplevelsen av arbetsmiljö och ledning. Ett önskemål som framkommit i enkäterna är ökad information kring Aleris ekonomiska resultat. Detta behov har nu tillgodosetts genom speciella presentationer som ger alla medarbetare möjlighet att på ett pedagogiskt sätt få del av företagets kvartalsrapporter. Aleris har även utarbetat ett utvecklingsprogram för företagets ledare i respektive land. Målet är att ge fördjupad kunskap om vad ledarskap innebär och förtydliga förväntningarna på chefer i fråga om kompetens, egenskaper och motivation. Hit vill vi nå Aleris långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare inom våra olika områden. Företaget ska ha en god och inkluderande arbetsmiljö som gör våra medarbetare stolta över, och engagerade i sitt arbete. En hög grad av inflytande samt tillgång till kompetensutveckling är viktiga faktorer på en dynamisk arbetsplats. Aleris ska bidra till mångfald bland sina medarbetare och även fortsättningsvis ha ett tydligt fokus på ett bra ledarskap med god kontinuitet. Fortsatt prioritering av arbetet med att analysera och minska sjukfrånvaro är av vikt inom delar av företaget. Samhällsansvar inom vård och omsorg

19 Jobbrotation skapar nya vägar till arbete I Danmark arbetar Aleris Omsorg med att skapa vägar till arbetsmarknaden för människor som har svårt att skaffa sig ett jobb. Metoden innebär att personer som behöver anpassade arbetsuppgifter erbjuds sådana inom Aleris Omsorg. Aleris i Gribskov har av det lokala arbetsmarknadsrådet tilldelats pris som bästa verksamhet avseende att införa denna form av jobbrotation. Under 2013 beredde Aleris i Danmark plats för 22 långtidsarbetslösa och 14 före detta vikarier. Resultatet är att 90 procent av vikarierna fått en fast anknytning till arbetsmarknaden. Brobyggarpris till insatser för arbetslösa Ringer i vannet är en arbetsmarknadssatsning i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge. Målet är att hjälpa människor som av olika skäl har hamnat utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet och få ordinarie jobb. Aleris var ett av de första företagen som ingick ett nationellt Ringer i vannet-avtal. Arbetsträningsföretaget Mindus tilldelade i november 2013 Aleris Ungplan & BOI i Mandal sitt brobyggarpris för de satsningar som gjorts för att få in arbetslösa i yrkeslivet. Aleris Ungplan & BOI:s sektion på det norska Sørlandet genomför kontinuerligt en rad åtgärder som riktar sig mot ungdomar. Aleris och Kirkens Bymisjon hjälper barn i Brasilien Barnas Senter i Norge är ett solidaritetsprojekt som drivs av Kirkens Bymisjon i Bergen. Barnas Senter arbetar för att förbättra uppväxtvillkoren för fattiga barn i staden Porto Nacional i delstaten Tocantins i Brasilien. Genom den lokala samarbetsorganisationen Comsaúde får mer än 500 barn och unga delta i olika aktiviteter inom hälsa, utbildning och kultur, där de får möjlighet att aktivt förbättra sin egen livssituation. Aleris har valt att engagera sig i Barnas Senter och är en av projektets äldsta och viktigaste samarbetspartners. Aleris förnyade stödavtalet 2014 och bidrar därmed till att garantera den fortsatta driften av Barnas Senter. 19

20 Etik och antikorruption, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald Vår utgångspunkt Aleris etiska riktlinjer gäller för samtliga medarbetare och alla som utför uppdrag åt oss. I allt vårt arbete strävar vi efter att tillgodose våra patienters och brukares intressen på bästa möjliga sätt. Jämställdhet och mångfald bidrar till kreativitet och nyskapande och är en förutsättning för att nå företagets mål och visioner. Alla ska känna sig välkomna hos Aleris. Som inköpare ställer Aleris hårda krav på samtliga underleverantörer. Utmaningar och möjligheter Den som vänder sig till sjukvården kan befinna sig i en utsatt situation och sakna möjlighet att värna sin integritet och tillgodose sina rättigheter. På samma sätt kan den som får omsorg inom psykisk hälsa eller är gammal ha svårt att själv tillvarata och bedöma sina behov och önskemål. Aleris har därför ett särskilt ansvar för att värna patienternas och brukarnas rättigheter och skydda deras personliga integritet. På Aleris enheter finns människor med skiftande etnicitet och utbildningsbakgrund. Denna mångfald är en stor tillgång som skapar dynamik och bidrar till ökad kvalitet i de tjänster som vi utför. Aleris köper årligen varor och tjänster för stora belopp. Genom att ställa höga krav på våra leverantörer och kontrollera att dessa följs kan vi bidra till god etik och efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Här står vi i dag Av Aleris medarbetare är cirka 70 procent kvinnor och 30 procent män. Inom koncernledningen råder det god balans mellan kvinnor och män. Vid inköp för större belopp kräver Aleris skriftlig dokumentation från underleverantören som verifierar att regler kring arbetsmiljö, antikorruption, etik och mänskliga rättigheter följs. Aleris har hittills inte genomfört egna undersökningar för att kontrollera efterlevnaden av dessa skriftliga verifikationer. Hit vill vi nå Aleris ska vara en aktiv part och bidra i dialogen kring etik i samarbete med såväl enskilda intressenter som offentliga aktörer. Vi vill öka andelen män inom Aleris som helhet och eftersträvar en jämnare könsfördelning i de delar av verksamheten där det finns en stor övervikt av endera könet. Aleris ska ytterligare förstärka sina ansträngningar samt samarbetet med offentliga aktörer i syfte att säkra alla människors tillgång till vård- och omsorg oavsett förutsättningar, bakgrund och etnisk tillhörighet. Representanter för Aleris kommer under 2014 att besöka utvalda underleverantörer för att kontrollera att dessa lever upp till de löften som de givit kring arbetsmiljö, antikorruption, etik och mänskliga rättigheter. Läs mer om etik och värderingar inom Aleris Vara-varderingar/ vores-vardier/ Samhällsansvar inom vård och omsorg

21 Bättre hemtjänst med ökad jämställdhet Sedan 2012 bedrivs ett jämställdhetsprojekt vid Aleris Hemtjänst Södermalm i Stockholm. Projektet har bland annat resulterat i utbildningen Jämställd hemtjänst, som omfattar åtta timmar och är en obligatorisk del i Södermalms hemtjänstskola. Erfarenheterna från projektet tyder på att ökad jämställdhet i hemtjänsten leder till förbättrad kvalitet på tjänsterna. Tack vare erfarenheterna från projektet kan Aleris utbilda medarbetare inom hela Aleris Omsorg i jämställdhet. Jämställdhetsprojektet drivs inom Stockholms stad och har finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Språkutbildning lyfte integration och omsorg Bland de 250 medarbetarna vid Lambertseter Alders- og Sykehjem i Oslo finns över 30 nationaliteter representerade. Våren 2010 startade Aleris därför en intern utbildning i syfte att förbättra medarbetarnas läs-, skriv- och datorkunskaper (baskompetens för arbetslivet). Utbildningen genomfördes med stöd från Vox, ett nationellt norskt fackorgan för kompetensutveckling, och i regi av Oslo Voksenopplæring Skullerud. 45 medarbetare fördelade på tre grupper deltog i den första 30-veckorskursen. Det stora intresset gjorde att projektet fortsatte i ytterligare två perioder. Aleris erfarenheter av projektet är mycket goda. 32 av deltagarna har efter kursen klarat både den skriftliga och muntliga delen av språktestet Norsk Nivå 3. Aleris har ansökt om medel för att kunna fortsätta utbildningen så att även övriga medarbetare når denna nivå. Genom språkkurserna har kommunikationen på arbetsplatsen förbättrats och kompetensen hos medarbetare med annan kulturell bakgrund tas bättre tillvara, vilket är viktigt både för dem och Aleris brukare. Så satsar Aleris på specialistutbildningar Som enda privat drivna sjukhus i Danmark deltar Aleris-Hamlet Hospitaler i specialistutbildning av ortopeder i Århus och Köpenhamn. Utbildningsprogrammet har pågått under ett antal år och har fått positiva omdömen av både deltagande läkare och av offentliga aktörer. I Norge finansierar Aleris Helse en deltidsprofessur på den medicinska fakulteten vid Universitetet i Oslo. Som en del i detta genomförs totalt sex studier med deltagande från Aleris. Aleris tar också emot sjuksköterskestudenter inom psykisk omsorg. I Sverige har Aleris Specialistvård Elisabethsjukhuset startat en specialisering i axelkirurgi i samarbete med Skånes universitetssjukhus och DePuy Mitek (Johnson & Johnson). Utbildningen, Shoulder Academy, riktar sig till specialister inom ortopedi med fokus på axlar. Aleris Specialistvård Elisabethsjukhuset utför nästan 10 procent av de planerade axeloperationer som görs i Sverige. 21

22 Miljö och klimat Vår utgångspunkt Miljö- och klimathänsyn är i dag en naturlig del av varje företags samhällsansvar. Aleris arbetar kontinuerligt med utveckling i syfte att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Miljöledning är ett prioriterat område inom hela koncernen. Utmaningar och möjligheter Aleris verksamhet ger upphov till miljöpåverkan. Främst rör det sig om avfall och läkemedel samt utsläpp från varutransporter. Företaget arbetar kontinuerligt med att minska verksamhetens påverkan på miljön genom att i möjligaste mån begränsa mängden avfall och varutransporter. Här står vi i dag Samtliga Aleris verksamheter källsorterar papper och gör dubbelsidiga utskrifter. Vi arbetar för att öka kunskapen om miljöfrågor bland våra patienter, brukare och kunder. Aleris använder i stor utsträckning video- och telefonkonferenser för att minska antalet resor med bil och flyg. Vi strävar efter att använda bränslesnåla bilar. Den snabba utvecklingen, med ständiga förändringar av krav och standarder, har gjort att vi hittills inte har tagit fram någon gemensam miljöcertifiering för hela verksamheten i samtliga tre länder. Hit vill vi nå Aleris ska fortsätta att öka miljömedvetenheten och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att kontinuerligt arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan samt leva upp till lagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi ska vidare kontinuerligt utvärdera, analysera och förbättra vårt miljöarbete. Fortsatt minskade varutransporter och elförbrukning samt ökad källsortering är Aleris huvudfokus inom miljöområdet under Aleris kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen av olika certifieringslösningar. Detta för att på sikt nå målet om ett miljöledningssystem med en certifiering som är tillämplig inom alla verksamheter i samtliga tre länder. Exempel på miljöledning inom Aleris Sjukhusverksamheten inom Aleris Helse i Norge och merparten av Aleris sjukvård i Sverige är miljöcertifierad enligt ISO Detta är den internationellt erkända kravstandarden för miljöledningssystem som är anpassad för organisationer i alla branscher. ISO har utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och bygger på två koncept: kontinuerliga förbättringar och efterlevnad av regelverk. I Danmark är alla Aleris-Hamlet Hospitalers sjukhus ackrediterade enligt Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som säkrar att verksamheten lever upp till miljökraven i DDKM. Samhällsansvar inom vård och omsorg

23 Whistleblowing - inom Aleris kan alla slå larm anonymt För att undvika lagbrott och andra oacceptabla företeelser samt för att skapa tryggare och bättre arbetsplatser vill Aleris få information om eventuella oegentligheter så snart som möjligt. Därför har företaget utarbetat ett internt rapporteringssystem för koncernen, ett så kallat whistleblowersystem, där medarbetarna kan slå larm om denna typ av händelser på arbetsplatsen. Systemet är ett komplement till de ordinarie kanalerna för att rapportera avvikelser eller oacceptabelt beteende. Anmälningarna hanteras av en oberoende extern samarbetspartner (Ethos International) och medarbetarna kan lämna uppgifter anonymt. I Sverige antog Aleris i början av 2014 en policy för meddelarfrihet som ger medarbetarna samma rättigheter som offentliganställda. Meddelarfrihet gäller redan i praktiken, men policyn har antagits för att ytterligare förstärka och understryka denna rättighet. Läs mer om Ethos International 23

24 Samhällsansvar inom vård och omsorg

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 2015 Samhällsansvar går hand i hand med Aleris verksamhet och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera bra tjänster

Läs mer

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 2015 För mig är förhållandet mellan en ansvarsfull, hållbar verksamhet och vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer