CV Torbjörn Ebenhard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21"

Transkript

1 CV Torbjörn Ebenhard PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/ Personnummer: Akademisk titel: Filosofie doktor Adress: Arkitektvägen 17, Vänge, Sverige Gift med Inger Ebenhard, två barn 1.2 Nuvarande anställning Forskningsledare. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Anställd 1/ Adress: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7007, Uppsala. Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/ Tidigare anställningar Förste intendent i internationell naturvård. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, från 1/ till 31/ Forskare. Zoologiska institutionen, Uppsala universitet Assistent inom olika forskningsprojekt vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. 2 UTBILDNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR 2.1 Högskoleutbildning Grundkurs i högskolepedagogik GUP 11/4. SLU, Ultuna Godkänd Filosofie doktor i zooekologi vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet, 26/ Antagen som doktorand 15/ Handledare: Professor Staffan Ulfstrand & Dr Sven G. Nilsson. Avhandling: "Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations". Forskarutbildningskurser: "Evolutionary theory - new approaches", 3 p, Christine Dahl. "Island biogeography", 1 p, Sven G. Nilsson. "Tropical ecology", 5 p, Daniel Janzen. "Bank vole population biology", 1 p, Nils-Christian Stenseth. Högskoleexamen på biologlinjen vid Uppsala universitet, 2/ Kemi 40p Cellbiologi 15p Organismbiologi 29p Allmän ekologi 13p Kommunikations- och informationsteknik 4p Genetik 10p Zoologi: morfologi och systematik 10p Ekologi 10p

2 Ekologisk zoologi 10p Ekologisk zoologi, projektarbete 10p 2.2 Gymnasieskola Treårig naturvetenskaplig linje. Wargentinskolan, Östersund Grundskola Hornsbergsskolan, Odensalaskolan, Österängsskolan, Östersund Annan utbildning Ledarskapsutbildning för mellanchefer. Sveriges lantbruksuniversitet. 6-7/ Kurs "PHVA facilitators workshop". Minneapolis, USA 11-15/ Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN. Sommarskola Biology and conservation of the primates. Jersey, 27/7 16/ Jersey Wildlife Preservation Trust. Värnpliktsutbildning. Skyddstekniker. I5 Östersund, Skyddsskolan I1 Kungsängen, I16 Halmstad. 1/ / VETENSKAPLIGA MERITER 3.1 Anslag Forskningsprojektet Lågskogsbruk biobränsleproduktion i samklang med miljömål. Projektnr , dnr Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Energimyndigheten 2012, med totalt 630 KKr. Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering. Kontrakt nr I , dnr F, protokollnr MFN , protokollnr MFN Ansökan inlämnad av Urban Emanuelsson och Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket , med totalt 30 MKr. Programmet har även delfinansierats med ytterligare 10 MKr från bl. a. Formas. Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Programsekreterare Torbjörn Ebenhard. Forskningsprojektet "Metapopulation dynamics: demographic, environmental and genetic stochasticity". Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket Bedömning av forskningsansökningar European Commission, Research Directorate-General (2005) Marsden Fund/The Royal Society of New Zealand (2000) Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (1997) 3.3 Uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig Jennie Håkansson. Doktorsexamen Behavioural aspects of conservation breeding. Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study. Linköpings universitet. Ledamot i betygsnämnd. Ulf Johansson. Doktorsexamen Clades in the higher land bird assemblage. Naturhistoriska riksmuseet. Ledamot i betygsnämnd.

3 Sofia Åkerberg. Doktorsexamen Knowledge and pleasure at Regent s Park. The Gardens of the Zoological Society of London during the nineteenth century. Umeå universitet. Ledamot i betygsnämnd. Yolanda Narain. Doktorsexamen Chromosome rearrangements do not prevent gene flow in the common shrew, Sorex araneus. Analysis of two chromosomal hybrid zones in Sweden. Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. Annica Gullberg. Doktorsexamen Genetic diversity in disjunct Swedish populations of the sand lizard (Lacerta agilis). Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. 3.4 Referee för internationella tidskrifter Referee för följande vetenskapliga journaler Ambio, American Naturalist, Ecography, Conservation Biology, Journal of Biogeography, Journal of Evolutionary Biology, Oecologia, Oikos, och Trends in Ecology and Evolution. 4 PEDAGOGISKA MERITER 4.1 Utbildningsplanering, utbildningsadministration och pedagogiskt ledarskap (max 2 sidor). Ange insatser som studierektor, kursansvarig, kursamanuens etc. Kursansvarig vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. VT Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. HT Biodiversity: genes, species and ecosystems 7p. VT Kursansvarig (tillsammans med Torbjörn Nilsson och Per Sjögren-Gulve) för Naturvård MN2 vid Uppsala universitet: Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p 4.2 Pedagogisk verksamhet - grundutbildning Undervisning i grundutbildning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Kurser vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 12, datorlabb 1, exkursion 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity VT Föreläsningar 24, seminarier 6, datorlabbar 3 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 8, seminarium 1, fältresa Sydafrika 2 veckor Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 11, seminarium 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity HT Föreläsningar 25, seminarier 9, posterprojekt 1, datorlabbar 5 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 2, datorlabb1 Biodiversity and society: an introduction VT Föreläsningar 2 Biodiversity: genes, species and ecosystems VT Föreläsningar 21, seminarier 12, posterprojekt 1, datorlabbar 8 Economics, law and policy of biodiversity VT Föreläsningar 3, seminarier 3 Man-biodiversity interactions HT Föreläsningar 2

4 Systematics, population biology and landscape ecology HT Föreläsningar 17, seminarier 4, datorlabbar 7 Man-biodiversity interactions VT Föreläsningar 2 Tools for assessing biodiversity VT Föreläsningar 15, seminarier 4, datorlabbar 6 Sveriges lantbruksuniversitet: Conservation biology HT 2011 Föreläsningar 3 Conservation biology HT 2010 Föreläsningar 3 Skogsbrukets miljömål VT 2007 Föreläsningar 2 Skogsbrukets miljömål VT 2006 Föreläsningar 2 Genetic resources and intellectual property rights VT 2003 Föreläsningar 1 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2002 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2001 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2000 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1999 Föreläsningar 4 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1998 Föreläsningar 3 Tillämpad populationsbiologi VT 1997 Föreläsningar 4 Uppsala universitet: Systematisk biologi HT 2002 Föreläsningar 2 Systematisk biologi VT 2002 Föreläsningar 2 Bevarandebiologi MN2 VT 2002 Föreläsningar 4 Naturvård MN2 VT 2001 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 2001 Föreläsningar 2 Systematisk biologi HT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 2000 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1999 Föreläsningar 11 Tropisk ekologi MN1 VT 1999 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1997 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1997 Seminarier 4, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Naturvård MN1 HT 1996 Föreläsningar 5 Naturvård MN2 VT 1996 Seminarier 6, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Zoomorfologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Naturvård MN1 HT 1995 Seminarier 4, föreläsningar 4 Zoomorfologi VT 1995 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1995 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1994 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1993 Seminarier 6, föreläsningar 18, räknestugor 5, datorlabbar 3 Tropisk ekologi MN1 VT 1994 Föreläsningar 2 Stockholms universitet Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1998 Föreläsningar 2 Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1997 Föreläsningar 2 Mittuniversitetet Sundsvall Naturvårdsbiologi VT 2007 Föreläsningar 3 Naturvårdsbiologi VT 2003 Föreläsningar 3 Högskolan Dalarna

5 Biologi Lärarlinjen VT 2007 Föreläsning 1 Rovdjuren och människan HT 2002 Föreläsning 1 Karlstad högskola Core curriculum. Att vårda livets mångfald. HT Föreläsning 2 Högskolan på Gotland Management tools in the coastal zone VT 2007 Föreläsningar 5 Biodiversitet HT 2006 Föreläsningar 4 Management tools in the coastal zone VT 2006 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2005 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2004 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2003 Föreläsningar 6 Naturvård i östersjöregionen VT 2002 Föreläsningar 6 Introduktionskurs i ekologi HT 1998 Föreläsningar 3 Växjö universitet Biologisk mångfald HT 1999 Föreläsningar 4, seminarier 3 Linköpings universitet Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2007 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2006 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2004 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2002 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2001 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2000 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1999 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1998 Föreläsningar 2 Naturhistoriska riksmuseet: Zoologisk systematik HT 1998 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1997 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1996 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 1 Zoologisk systematik VT 1995 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1994 Föreläsningar 3, laborationer Produktion av undervisningsmaterial och läromedel Ebenhard, T Ryggsträngsdjurens systematik. Kompendium. Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Handledarerfarenhet Handledning av studenter som avlagt magister/masterexamen vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, Huvudhandledare för examensarbeten: Ivan Jarić. Population viability analysis of the Danube sturgeon populations p. Dragos Cocos. Effects of introduced salmonids on amphibian distribution and abundance in Retezat National Park p. Ana Katnic.C:\Documents and Settings\chawar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PN1FP05A\thesis2007\Ana Katnic Thesis.pdf Vascular plants as indicators of pollution in Lake Skadar p. Nadejda Andreev. Assessment of the status of wild populations of Helix Pomatia L. in Moldova: The effect of exploitation p. Valgerdur Bjarnadottir. Brown bears (Ursus arctos) use of three berry species in central Sweden: Do bears choose foraging plots based on the densities of berries? p.

6 Reza Lubis. The status, distribution, and habitat selection of otters (Lutrinae) in Way Kambas national park, Sumatra p. Veronika Areskoug. Utilisation of remnant dry-forest corridors by the native fauna in a pastural landscape in the Paraguayan Chaco p. Lena M. Eriksson. Nest-predation at the edge: an experimental study contrasting two types of edges in the dry Chaco, Paraguay p. Soyoung Park. Habitat-based population viability analysis for the Asiatic black bear in Mt. Chiri National Park, Korea p. Handledning av studenter som avlagt kandidatexamen. Huvudhandledare för examensarbeten: Malin Birgersson. Method evaluation of GIS-based prediction tools for biodiversity. Habitat suitability for birds in Stockholm, Sweden Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. Maria Forslund. Ecotourism & tourism impact in national parks a comparative study between Sweden and USA Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. 20p. Viveca Jansson och Cecilia Nygren. The use of wild plant species by the people in Dong Cao village in Vietnam - with a focus on species used for tea Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. 4.3 Pedagogisk verksamhet - forskarutbildning Undervisning i forskarutbildning Doktorandkurs Conservation biology. Nordens Ark 28/ p. Arrangör Nordens Ark & Göteborgs universitet. Lärare. Doktorandkurs Reproductive techniques in conservation biology. Uppsala 22-26/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Lärare. Doktorandkurs Multi-disciplinary research and end-user dissemination. Uppsala 8-12/ p. Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Forskarskola Conservation and sustainable use of biological diversity in a social context Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Doktorandkurs om GIS och biologisk mångfald ett effektivt verktyg i miljöarbetet. Kiruna 13-16/ Arrangörer CBM, MDC (Miljödatacentrum) & SIGIT (Svenska Institutet för Geografisk Informationsteknologi). Organisatör och lärare. Doktorandkurs Introduced components of biodiversity: The problem of exotic organisms. Uppsala, 2-6/ p. Arrangör CBM, Sveriges lantbruksuniversitet. Organisatör och lärare Handledarerfarenhet Torbjörn Nilsson. Doktorsexamen. Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus (Coleoptera: Tenebrionidae) Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. Huvudhandledare. Introduktionsuppsats, litteraturtentamina, projektplanering, granskning av manuskript. Tobias Jeppsson. Doktorsexamen. Empirical and theoretical studies of population trends and extinction risks Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Mikael Gontier. Doktorsexamen. Spatial prediction tools for biodiversity in environmental assessment Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska

7 högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ulla Mörtberg. Doktorsexamen. Landscape ecological analysis and assessment in an urbanising environment Forest birds as biodiversity indicators Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ann-Christin Weibull. Doktorsexamen. Diversity in the agricultural landscape Species richness and composition in relation to farm management, landscape structure and habitat Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Anna Cassel. Doktorsexamen. Conservation biology and genetic structure of fringe populations of the scarce heath butterfly in Sweden Institutionen för naturvårdsbiologi och genetik, Uppsala universitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. 5 INTERNATIONELL AKTIVITET 5.1 Aktivt deltagande i internationella konferenser Konferens Taxonomidagarna. Lund 29/ Arrangör Lunds universitet. Inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. San José, Costa Rica 5-9/ Arrangörer INBIO, CBD-sekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. Kapstaden, Sydafrika 26/2-2/ Arrangörer National Botanical Institute (Sydafrika), Botaniska trädgården Malawi, CBDsekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS). Sigtuna 12/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald & Regeringskansliet. Inbjuden talare. Konferens Planta Europa. Second European conference on the conservation of wild plants. Uppsala 9-10/ Arrangör ArtDatabanken. Medorganisatör, inbjuden talare. Symposium The use of Population Viability Analyses in conservation planning. Stockholm, 8-9/ Arrangörer CBM & Naturvårdsverket. Medorganisatör, föreläsare. Konferens Introduserte arter i Norge. Trondheim 23-24/ Arrangör NINA. Inbjuden talare. Konferens Society for Conservation Biology 1997 Annual Meeting. Victoria, Kanada 6-9/ Arrangör Society for Conservation Biology. Poster Congruence between Vortex simulation and microsatellite genotyping in the loss of heterozygosity in a bottle-necked grey wolf population. Symposium "Behavioural Ecology as a Tool in Conservation". Erken 6-11/ Arrangör Uppsala universitet. Inbjuden talare. Workshop "Population and habitat viability assessment. European bison (Bison bonasus)". Miedzyzdroje, Polen 26-29/ Arrangör Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Poznan Zoological Garden. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Konferens "Systematics Agenda 2000: the Challenge for Europe". Leiden 14-17/ Arrangör Rijksherbarium, Leiden. Inbjuden workshopdeltagare. Symposium "METAPOP 95". Uppsala 16-17/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden talare.

8 Symposium "Nordisk symposium om bevaring af genetisk diversitet". Köpenhamn 21-22/ Arrangör Skov- og Naturstyrelsen. Inbjuden talare. Symposium "WWF-seminarium om sydvästskandinavisk utter". Halden, Norge 28-29/ Arrangörer WWF Norge & WWF Sverige. Inbjuden talare. Symposium "Butterfly ecology and evolution". Stockholm 10-12/ Arrangör Stockholms universitet. Poster. presentation. Workshop "Workshop on butterfly ecology and dynamics". Tvärminne, Finland 7-9/ Arrangör Helsingfors universitet. Talare. Workshop "Population and habitat viability assessment workshop for the Greek population of the Mediterranean monk seal". Athen, Grekland 4-8/ Arrangörer Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Elliniki Etairia. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Workshop "Biodiversity and ecosystem function in a European perspective". London, UK 11-13/ Arrangör EU, Diversitas & University of London. Rapportör. Symposium "Dynamics of subdivided populations - A review & applications for conservation". Uppsala 13-14/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, talare. Konferens "Third international conference of behavioural ecology and foraging behaviour". Uppsala 22-26/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Symposium "Our common natural heritage: protection of biodiversity in the developed world". Bergen, Norge 2-6/ Arrangör Zoologisk Museum, Bergen. Inbjuden talare. Workshop "Analytical methods for population viability analysis and management". Front Royal 23-26/ Arrangör National Zoological Park, Washington, USA. Inbjuden talare. NKE-kurs "What is Conservation Biology?". Erken 25-28/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, lärare. NKE-kurs "Metapopulation dynamics". Lammi, Finland 11-15/ Arrangör Helsingfors universitet. Inbjuden lärare. Symposium "The value of re-introduction to bird conservation". Slimbridge, UK 28/11 1/ Arrangör The Wildfowl Trust. Inbjuden talare. Symposium "Nature conservation. Hungarian-Swedish Symposium". Uppsala 9/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Workshop "Introduced species: European policy and practice at home and abroad". London 6-8/ Arrangör Species Survival Commission, IUCN. Inbjuden talare. 5.2 Internationella åtaganden Medlem av Conservation Breeding Specialist Group, Species Survival Commission, IUCN (tidigare Captive Breeding Specialist Group), Ledamot av Study panel concerning access to large-scale facilities in the field of the biological sciences. Uppdrag av European Commission, Directorate General XII Science, research and development. Från 21/ till 29/ ADMINISTRATIVA AKADEMISKA UPPDRAG 6.1 Erfarenhet av enhetsledning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/

9 6.2 Medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola Utskottet för fortlöpande miljöanalys FOMAU. NL-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Rådet för fortlöpande miljöanalys FOMAR. Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Styrelsen för SLU Miljödata, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Andra professionella administrativa uppdrag Projektledare för SLU:s genomförande av regeringsuppdraget Förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus. Sveriges lantbruksuniversitet Programsekreterare för Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Projektsekreterare för forskningsprojektet "Kopplad information om biologisk mångfald som ett redskap för analys och prediktion inom naturvård och hållbart nyttjande" Anslag från SLU Miljödata. 7 SAMVERKAN 7.1 Utrednings- och rådgivningsuppdrag Förordnande från Jordbruksverket som artbestämmare enligt föreskrifterna om handel och andra åtgärder med med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd. Från 1990 och framåt. Uppdrag från Trafikverket att analysera konsekvenser av Konventionen om biologisk mångfald för Sveriges transportsektor. Redovisat december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till fjärde svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till tredje svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i februari Uppdrag från Stiftelsen Skansen att utreda tillämpning av föreskrifter för djurhållning i projektering av nytt Lill-Skansen. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket att föreslå en operativ tolkning av EU:s djurparksdirektiv. Redovisat Uppdrag från Regeringskansliet att granska och utreda Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med avseende på främmande arter och genotyper (artikel 8h). Redovisat Uppdrag att revidera Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av vilda djur i fångenskap (L108). Uppdrag inom Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor. Genomfört Uppdrag från Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och CBD-sekretariatet att leda ett Sida-finansierat projekt för att stödja utvecklingen av CBD:s Global Taxonomy Initiative. Genomfört Uppdrag från Jordbruksverket att översätta CITES-bilagor för däggdjur och fåglar till svenska. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och WWF Sverige att utvärdera det svenska pilgrimsfalksprojektet. Redovisat 1991.

10 7.2 Uppdrag i kommittéer, råd, styrelser, delegationer, referensgrupper etc. Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Ledamot utsedd av regeringen från Ordförande från 16/ till 30/ Vice ordförande från Svensk ledamot av Konventionens om skydd av flyttande vilda djur internationella vetenskapliga råd (CMS Scientific Council). Från 1995 och framåt: CMS Scientific Council 17. Bergen, Norge 17-18/ CMS Scientific Council 16. Bonn, Tyskland 28-30/ CMS Scientific Council 14. Bonn, Tyskland 15-17/ CMS Scientific Council 13. Nairobi, Kenya 15-18/ CMS Scientific Council 12. Glasgow, UK 31/3-3/ CMS Scientific Council 11. Bonn, Tyskland 14-17/ CMS Scientific Council 9. Kapstaden, Sydafrika 4-6/ CMS Scientific Council 8. Wageningen, Nederländerna 3-5/ CMS Scientific Council 7. Geneve, Schweiz 7-8/ CMS Scientific Council 6. Bonn, Tyskland 1-3/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionens om skydd av flyttande vilda djur (CMS): CMS Conference of parties 8. Nairobi, Kenya 20-22/ CMS Conference of parties 7. Bonn, Tyskland 18-19/ CMS Conference of parties 6. Kapstaden, Sydafrika 10/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD): CBD Conference of parties 7. Kuala Lumpur, Malaysia 9-17/ CBD Conference of parties 5. Nairobi, Kenya 15-26/ Medlem av svenska delegationen vid möten med Konventionens om biologisk mångfald Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA): CBD SBSTTA 15. Montreal, Kanada 7-11/ CBD SBSTTA 14. Nairobi, Kenya 10-14/ CBD SBSTTA 13. Rom, Italien 19-22/ CBD SBSTTA 5. Montreal, Kanada 31/1-4/ Svensk delegationsledare. Medlem av svenska delegationen vid förhandlingsmötet Plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services: First session. Nairobi, Kenya 3-7/ Second session. Panama City, Panama 16-21/ Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s Working Party on International Environment Issues (WPIEI). WPIEI Bryssel, Belgien 19/ WPIEI Bryssel, Belgien 19-20/ WPIEI Bryssel, Belgien 7-8/ WPIEI Bryssel, Belgien 17/ Programråd för Programmet för odlad mångfald POM. Jordbruksverket. Representant för CBM Svenska samrådsgruppen för internationellt fågelskydd. Inofficiell svensk kommitté för BirdLife International och Våtmarkskonventionen. Representant för CBM från 1997 till Referensgrupp för framtagning av aktionsplan för övervakning av genetisk variation hos svenska vilda djur och växter. Naturvårdsverket. Representant för CBM Svenska IUCN-kommittén. Representant för CBM Utredningen om de stora rovdjuren Ledamot av referensgrupp.

11 Regionala rovdjursgruppen i Uppsala län. Länsstyrelsen Uppsala län. Ledamot Referensgrupp för utredning om verksamheten vid Nordens Ark. 22/5-23/ Representant för CBM. Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor Ledamot. Utredningen Sammanhållen rovdjurspolitik Ledamot av arbetsgrupp. Svensk delegat vid workshop Expert meeting in preparation of the fourth meeting of SBSTTA. Vilm, Tyskland, 12-16/ Arrangör Bundesamt für Naturschutz. Medlem av svenska delegationen vid workshop Removing the taxonomic impediment. Darwin, Australien 1-5/ Arrangör Australien & CBD-sekretariatet. Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s CITES-kommitté. Bryssel 20/ Arrangör EU-kommissionen. 7.3 Avnämarinriktade konferenser, seminarier och föreläsningar Workshop om Indigenous knowledge, traditional knowledge, science and connecting diverse knowledge systems. Usdub, Panama 10-13/ Arrangörer SwedBio, SRC & NAPTEK CBM/SLU. Inbjuden talare. Seminarium om utvärdering av forskning om biologisk mångfald. Stockholm 2/ Arrangörer Formas & Vetenskapsrådet. Inbjuden workshopdeltagare. Frukostseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 17/ Arrangör EUkommissionen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skyddade områden. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 22/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, moderator. Mångfaldskonferens Lära och låta leva. Bättre kommunikation mellan olika nivåer och olika aktörer i naturvården. Växjö 19-20/ Arrangörer CBM, Lst Kronobergs län, Växjö kn, Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 14-15/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, sessionsordförande. Avnämarkonferens Framtidens naturvård om hållbart brukande och bevarande. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Lantbrukarnas riksförbund och Naturvårdsverket. Organisatör, seminarieledare. Mångfaldskonferens Att vara delaktig. Lokal förvaltning av naturresurser och delaktighet i processer för lokal utveckling. Skövde 28-29/ Arrangörer CBM, Naturvårdsverket, Lst Västra Götaland & Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Organisatör och seminarieledare. Konferens Skådebröd eller levebröd? Forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald. Huddinge, 7-8/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald, Formas, Vetenskapsrådet m.fl. Seminarieordförande. Avnämarkonferens Effektiv naturvård. Höör 4-5/ Arrangör CBM. Organisatör, seminarieledare. Konferens Vår nya viltfauna. Öster Malma 5-6/ Arrangör Svenska Jägareförbundet. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skötsel av ängs- och hagmarker: ekonomi och ekologi. Halmstad 30/9-1/ Arrangör CBM. Organisatör. Avnämarkonferens Leder målkonflikter till ineffektiv miljövård?. Uppsala 2-3/ Arrangörer CBM och Upplandsstiftelsen. Organisatör, rapportör.

12 Avnämarkonferens och Mångfaldskonferens Från miljömål till handling. Jönköping 2-3/ Arrangörer CBM, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Lst Jönköpings län och Jönköpings kommun. Organisatör, seminarieledare. Konferens Biologisk mångfald på nätet: Ett GBIF, BioCase och ENBI perspektiv. Stockholm, 18/ Arrangör GBIF Sverige och NAMSA. Inbjuden talare. Seminarium Djurparksetik. Kristiansand, Norge 5-7/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Seminarium Hur hanteras biologisk mångfald i MKB?. Uppsala, 11/ Arrangör CBM och MKB-Centrum, Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden paneldebattör. Föreläsning om fågelskydd. Örebro 14/ Arrangör Sveriges ornitologiska förening. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Malmö 17-18/ Arrangörer CBM & Region Skåne. Organisatör, talare och seminarieledare. Föreläsning om pågående internationella processer kring biologisk mångfald. Göteborg 7/ Arrangör NAMSA. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Turism och biologisk mångfald. Östersund 27-28/ Arrangörer CBM & E-Tour. Organisatör, talare och seminarieledare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i odlingslandskapet. Linköping 5-6/ Arrangörer CBM, Forskningsrådsnämnden, Lst Östergötland, Linköpings kn, Linköpings universitet. Organisatör och seminarieledare. Föreläsning om ex situ-bevarande. Borås 6/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i tätorter. Göteborg 7-8/ Arrangörer CBM & Naturhistoriska museet i Göteborg. Organisatör och seminarieledare. Konferens Folk och natur. Utö, 5-6/ Arrangör Regeringskansliet. Inbjuden workshop-deltagare. Seminarium Nyckelbiotoper som restbiotoper. Jönköping 28/ Arrangör Skogsstyrelsen. Inbjuden talare. Seminarium Vad är livskraftiga stammar av varg, järv, lo, björn och kungsörn?. Uppsala, 12/ Arrangör CBM. Organisatör, ordförande, föreläsare. Mångfaldskonferens Restaurering av biotoper. Lund 8-9/ Arrangörer CBM, NFR & Studiefrämjandet i Lund. Organisatör och seminarieledare. Seminarium Skog i Nord och Syd. Karlstad, 20-21/ Arrangör Edbergstiftelsen. Inbjuden talare. Årsmöte Svenska djurparksföreningen. 12/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Symposium "Varg/Lo - symposium 1996". Gillhov 21-23/ Arrangörer WWF Sverige & Mitthögskolan, Östersund. Inbjuden talare. Konferens "Biologisk mångfald: Att bevara vårt gemensamma arv". Stockholm 9/ Arrangör Naturskyddsföreningen. Inbjuden talare. 7.4 Avnämarinriktad undervisning Fortbildning om biologisk mångfald och ex situ-bevarande. Stockholm 25/ Uppdragsgivare Stiftelsen Skansen. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 5/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 18/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Artskyddsförordningen & CITES. Kolmården 9-10/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare.

13 Personalseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 31/ Uppdragsgivare Formas. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 14/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 9/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 6/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 22/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Vad är biologisk mångfald? Och varför bör den bevaras. Stockholm, 25/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning CITES Training seminar. Jönköping 4-8/ Uppdragsgivare CITESsekretariatet och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Strategi för bevarande av biologisk mångfald. Örebro 8/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. 8 PUBLIKATIONER 8.1 Artiklar i internationella tidskrifter med peer-review Forsman A., Merilä J., Ebenhard T Phenotypic evolution of dispersal-enhancing traits in insular voles. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences, sid. 1-8, doi: /rspb Jaric I., Ebenhard T A method for inferring extinction based on sighting records that change in frequency over time. Wildlife Biology 16: Jaric I., Lenhardt M., Pallon J., Elfman M., Kalauzi A., Suciu R., Cvijanovic G., Ebenhard T Insight into Danube sturgeon life history: trace element assessment in pectoral fin rays. Environmental Biology of Fishes 90: Jaric I., Ebenhard T., Lenhardt M Population viability analysis of the Danube sturgeon populations in a Vortex simulation model. Reviews in Fish Biology and Fisheries 20(2): Jaric I., Lenhardt M., Cvijanovic G., Ebenhard T Population viability analysis and potential of its application to Danube sturgeons. Archives of Biological Sciences, Belgrade 61(1): Ebenhard, T Population viability analyses in endangered species management: the wolf, otter and peregrine falcon in Sweden. Ecological Bulletins 48: Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Ecological Bulletins 46: Kokko, H. & Ebenhard, T Measuring the strength of demographic stochasticity. Journal of theoretical Biology 183: Ebenhard, T Conservation breeding as a tool for saving animal species from extinction. Trends in Ecology and Evolution 10: Edenhamn, P., Nilsson, T., Ebenhard, T. & Sjögren, P What is habitat fragmentation for amphibians? Global Ecology and Biogeography Letters 2: Ebenhard, T Colonization in metapopulations: a review of theory and observations. Biol. J. Linn. Soc. 42: Ebenhard, T First record in the Seychelles of Northern Pintail Anas acuta acuta. Bull.Br.Orn.Club 99: Ebenhard, T Bank vole (Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)) propagules of different sizes and island colonization. J.Biogeography 16:

14 Ebenhard, T Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swedish Wildl.Res. 13(4): Ebenhard, T An experimental test of the island colonization survival model: bank vole (Clethrionomys glareolus) populations with different demographic parameter values. J.Biogeography 14: Ebenhard, T High activity in bank voles in relation to colonization ability. Oikos 49: Ebenhard, T A colonization strategy in field voles (Microtus agrestis): reproductive traits and body size. Ecology 71(5): Tegelström, H., Ebenhard, T. & Ryttman, H Karyotype evolution in birds. Hereditas 98: Artiklar, böcker, kapitel i böcker med internationell täckning Laikre, L., Jonsson, B.-G., Ihse, M., Marissink, M., Dock Gustavsson, A.-M., Ebenhard, T., Hagberg, L., Stål, P.-O., von Walter, S., Wramner, P Wanted: Scientists in the CBD process. Conservation Biology 22: Sjögren-Gulve, P. & Ebenhard, T. (red.) The use of population viability analyses in conservation planning. Ecological Bulletins 48. Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Sid i: Hansson, L. (red.) Ecological principles of nature conservation, Elsevier, Barking. Ebenhard, T. 1988a. Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science pp. Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984a. Life on a tropical mountain, I: Plants and birds of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(1): Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984b. Life on a tropical mountain, II: The reptiles of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(3): Tegelström, H., Wyöni, P.-I., Ebenhard, T., Grundelius, E., Lindgren, D. & Ryttman, H Higher category systematics in diurnal birds of prey (Falconiformes) based on tissue proteins. In: Ryttman, H. & Tegelström, H., Avian speciation. Investigations of chromosomes and proteins in relation to speciation in birds. Dissertation. Uppsala Universitet. 15 pp. 8.3 Konferensartiklar internationella Ebenhard, T Taxonomy and the biodiversity convention. Sid i: Synge, H. & Akeroyd, J. (red.) Planta Europa. Proceedings of the Second European Conference on the Conservation of Wild Plants. The Swedish Threatened Species Unit, Uppsala, Sweden. 8.4 Böcker och kapitel i böcker på svenska Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J En effektiv naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J En konceptuell modell: Mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering länkas ihop. Sid i: Almstedt Jansson, M.,

15 Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. de Jong, J., Ebenhard, T. & Almstedt Jansson, M Naturvårdens svaga länkar. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J Mångfaldskonventionen och svensk naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J Utvärdering av programmet. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T Inplantering av främmande djur. Sid i: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3. Ebenhard, T Sid , , , , , , i: Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. Ebenhard, T Intensivvård för hotade arter: Avel i fångenskap och återinplantering. Sid i: Ekman, J. & Lundberg, A. (red.) Fåglarnas ekologi. Vår Fågelvärld, suppl Konferensartiklar på svenska Ebenhard, T. & Höggren, M. (red.) Livskraftiga rovdjursstammar. CBM:s rovdjursseminarium 12 oktober CBM:s Skriftserie 1, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Introduktion till begreppen livskraftig population och sårbarhetsanalys. CBM:s Skriftserie 1:11-27, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Livskraftiga rovdjursstammar. Sid i: Olsson, O., Rolén, M. & Torp, E. (red.) Hållbar utveckling och biologisk mångfald i fjällregionen. Rapport från 1997 års fjällkonferens. Forskningsrådsnämnden. Ebenhard, T Ekologiska effekter av introducerade arter: Kan vi bedöma riskerna? Sid i: Viken, Å & Sandlund, O.T. (red.) Introduksjon og spredning av miljöfremmede arter i Norge. Rapport fra nasjonalt seminar i Trondheim, , SMU- Rapport 1/98. Ebenhard, T Bevarande av tropiska skogar och deras biologiska mångfald. Sid i: Karlsson, M. (red.) Skog i Nord och Syd. En dokumentation från 1998 års edbergseminarium, Karlstad januari Edbergstiftelsens förlag, Karlstad. 8.6 Rapporter på engelska Ebenhard, T Ecology of island colonization. Introductory Research Essay 19, Dept. of Zoology, Uppsala University, Sweden. 8.7 Rapporter på svenska Ebenhard, T Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor. CBM:s skriftserie 64, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. Almstedt, M., de Jong, J., Ebenhard, T., Hallgren, L Leder målkonflikter till ineffektiv naturvård?. Rapport / Naturvårdsverket 5639.

16 Ebenhard, T Förslag till tolkning av 20a i artskyddsförordningen (1998:179). Redovisning av uppdrag enligt överenskommelse SNV dnr Nf. Rapport till Naturvårdsverket.Centrum för biologisk mångfald. Ebenhard, T Sveriges genomförande av konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper. Rapport till Miljödepartementet. Centrum för biologisk mångfald. Johnsson, M. & Ebenhard, T Den skandinaviska vargpopulationen: En sårbarhetsanalys [The Scandinavian wolf population: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie 1996(1), WWF Sverige. Larsson, K. & Ebenhard, T Isolerade delpopulationer av utter: en sårbarhetsanalys [Isolated otter populations: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie, WWF Sverige. Larsson, T.-B., Andrén, H., Angelstam, P., Ebenhard, T., Sjögren, P. & Widén, B Mål för naturvården. En strategi för bevarandet av den biologiska mångfalden [The objects of conservation. A strategy for the conservation of biodiversity]. SNV Rapport Populärvetenskapliga artiklar Ebenhard, T Allt om hovdjur i MMW2. Recension. Fauna & Flora 106(4): Ebenhard, T Det här förväntar vi oss nu!. Biodiverse 16(1):4. Ebenhard, T Förlusten av mångfald fortsätter. Biodiverse 15(1):2. Ebenhard, T Trots ambitiösa mål fortsätter förlusterna. Biodiverse 15(2): Ebenhard, T Vad är ett hållbart nyttjande? Biodiverse 14(3):3. Ebenhard, T Hoten mot mångfalden. Biodiverse 13(4): Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. Ett forskningsprogram blir till. Biodiverse 12(3):3-5. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. En konceptuell naturvårdsmodell. Biodiverse 12(3):6-7. Ebenhard, T CBM och konventionerna. Biodiverse 12(2):4-5. Ebenhard, T., Tunon H Försiktighetens aspekter. Upsala Nya Tidning, 24 maj, sid. A4. Ebenhard, T däggdjur kan bli ny checklista över världens däggdjur. Recension. Fauna & Flora 99(3): Ebenhard, T Att stoppa oönskat besök. Biodiverse 9(2):13. Ebenhard, T Regeringen ger CBM uppdrag om främmande arter. Biodiverse 8(1):3. Ebenhard, T Från globala riktlinjer till svensk tillämpning. Biodiverse 8(1):4-5. Ebenhard, T Svårt att bedöma risker! Biodiverse 8(1):15. Ebenhard, T Hur gick det för mångfalden i Johannesburg? Biodiverse 7(3):3. Ebenhard, T Klok skötsel och rättvis fördelning av resurserna. Biodiverse 6(4):3. Ebenhard, T Det finns goda exempel! Biodiverse 6(2):2. Ebenhard, T Naturvård ska inte avgöras i rättssalen. Biodiverse 6(1):2. Ebenhard, T Taxonom förstärker konventionen. Biodiverse 5(2):16,19. Ebenhard, T Analys och prediktion av biologisk mångfald. Biodiverse 4(2):12. Ebenhard, T Rovdjuren i Sverige vad är livskraftiga stammar? Biodiverse 4(1):14. Ebenhard, T I regnskogens kronor. Forskning & Framsteg 1998(3): Ebenhard, T Råd och riktlinjer för Sveriges djurparker. Nordens Ark, Stiftelsen Bohus Avelscentrum. Årsberättelse Sid Ebenhard, T Advice and guidelines for Swedish zoos. The Nordic Ark, The Bohus Breeding Centre Trust. Annual report Sid Ebenhard, T Politiska undertoner i SBSTTA. Biodiverse 2(3):13. Ebenhard, T Små populationers livskraft osäker. Biodiverse 2(1):4.

17 Ebenhard, T Jord- och skogsbruksmetoder som vårdar mångfalden. Biodiverse 2(1):6-7. Ebenhard, T Förberedelser inför partsmötet. Biodiverse 1(3):10. Ebenhard, T Biologiska Mångfaldskonventionen. Fauna & Flora 1996(1): Ebenhard, T De fyra stora hoten mot aporna. Forskning & Framsteg 1995(8): Ebenhard, T Våtmarksfjärilar i ett fragmenterat landskap - små populationers överlevnad [Wetland butterflies in a fragmented landscape - The survival of small populations]. Entomologisk Tidskrift 116: Ebenhard, T Noshörningar. Dronten 1994(2): Naturhistoriska riksmuseet. Ebenhard, T Peregrine falcon PVA. CBSG News 4(4):18. Ebenhard, T Därför är regnskogen så rik på liv. Forskning & Framsteg 1991(8): Ebenhard, T Linné och systematiken. Sid i: Guide till Naturen. SNF:s årsbok Ebenhard, T En art om dagen utrotas. Fältbiologen 35(1): Ebenhard, T Den nya arken - på ön Jersey. Vi och Våra Djur 2(7), 2(8/9), 2(10), sammanlagt 6 sid. Ebenhard, T Jersey Wildlife Preservation Trust. Snoken 2(10): Sveriges Herpetologiska Riksförening. 8.9 Översättning och faktagranskning NE i tre band Nationalencyklopedin AB, Malmö. (Faktagranskning och bearbetning av uppslagsord om däggdjur) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Däggdjur 1 & 2. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning och svensk anpassning) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur och svensk anpassning) Perrins, C Fågelliv i Europa. Bonniers Naturbibliotek. Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Hofmann, H Däggdjuren, Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Odöö, H. & Klum, M När dimman lättar. (Faktagranskning) Norstedts Uppslagsbok Esselte Focus, Stockholm. (Faktagranskning av uppslagsord om zoologi). Schreiber, R.L., Diamond, A.W., Nilsson, S.G. & Ulfstrand, S Skydda Fåglarna. Streiffert & Co Bokförlag HB, Stockholm. (Översättning från engelska och faktagranskning) Macdonald, D.W. (ed) Jordens Djur (volymerna Gnagarna, Hovdjuren och Aporna), Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning)

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 2012-03-16 OBS: Ändringar kan bli aktuella Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Johan Charlier

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender Björnstammens storlek i Sverige 213 länsvisa skattningar och trender Rapport 214-2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg och Jon E. Swenson www.bearproject.info Introduktion Den senaste

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI DISKUSSION 2 Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1 DRÖMMEN OM PARADISET Tomas

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Konferens Niepolomice, Polen 9-10 september 2010 Tommy Svensson

Konferens Niepolomice, Polen 9-10 september 2010 Tommy Svensson Foto: Några kilometer utanför Niepolomice, i ett skyddat urskogsområde, finns den berömda visentuppfödningen (). Konferensen The Wisent in Royal Forest är den 8:e nationella konferensen som Bison Friend

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm

Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm Andreas Zetterberg e-mail: aze@kth.se eller mail@andreaszetterberg.com Mobil: +46 70 529 7080 Gröna samband Slutseminarium Regionplanekontoret, 25 januari

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Ekologiska samband - utveckling av verktyg och metoder för ekologisk prioritering av grönområden i urbaniserade regioner

Ekologiska samband - utveckling av verktyg och metoder för ekologisk prioritering av grönområden i urbaniserade regioner Ekologiska samband - utveckling av verktyg och metoder för ekologisk prioritering av grönområden i urbaniserade regioner Sammanfattning I starkt fragmenterade landskap, som stadsmiljöer eller urbaniserade

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson Best of the Beast En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature Foto: Magnus Elander Foto: Magnus Fredriksson 1 Resekonceptet Best of the Beast är en kombina.onsresa där vi åker.ll två olika ställen

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald

Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald 1 Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald Roadsides provide habitat for a wide range of plants and animals, most of them common but also some species that are threatened in the

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants Aggemyr, Elsa Akram, Usman Andersson, Gunilla Arlt, Debora Aspviken, Klara Astor, Tina Bastviken, David Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Department of Ecology Department of Ecology Tema

Läs mer

Nationell hearing om Svenska LifeWatch

Nationell hearing om Svenska LifeWatch Nationell hearing om Svenska LifeWatch Reflektioner Hannah Östergård Enheten för natur och biologisk mångfald Anders Foureaux Enheten för integrerad miljödataförsörjning Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet 1 Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet Information och instruktion till sökande av anställning som lärare vid medicinska fakulteten. Du söker en anställning via länken

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer