CV Torbjörn Ebenhard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21"

Transkript

1 CV Torbjörn Ebenhard PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/ Personnummer: Akademisk titel: Filosofie doktor Adress: Arkitektvägen 17, Vänge, Sverige Gift med Inger Ebenhard, två barn 1.2 Nuvarande anställning Forskningsledare. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Anställd 1/ Adress: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7007, Uppsala. Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/ Tidigare anställningar Förste intendent i internationell naturvård. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, från 1/ till 31/ Forskare. Zoologiska institutionen, Uppsala universitet Assistent inom olika forskningsprojekt vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. 2 UTBILDNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR 2.1 Högskoleutbildning Grundkurs i högskolepedagogik GUP 11/4. SLU, Ultuna Godkänd Filosofie doktor i zooekologi vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet, 26/ Antagen som doktorand 15/ Handledare: Professor Staffan Ulfstrand & Dr Sven G. Nilsson. Avhandling: "Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations". Forskarutbildningskurser: "Evolutionary theory - new approaches", 3 p, Christine Dahl. "Island biogeography", 1 p, Sven G. Nilsson. "Tropical ecology", 5 p, Daniel Janzen. "Bank vole population biology", 1 p, Nils-Christian Stenseth. Högskoleexamen på biologlinjen vid Uppsala universitet, 2/ Kemi 40p Cellbiologi 15p Organismbiologi 29p Allmän ekologi 13p Kommunikations- och informationsteknik 4p Genetik 10p Zoologi: morfologi och systematik 10p Ekologi 10p

2 Ekologisk zoologi 10p Ekologisk zoologi, projektarbete 10p 2.2 Gymnasieskola Treårig naturvetenskaplig linje. Wargentinskolan, Östersund Grundskola Hornsbergsskolan, Odensalaskolan, Österängsskolan, Östersund Annan utbildning Ledarskapsutbildning för mellanchefer. Sveriges lantbruksuniversitet. 6-7/ Kurs "PHVA facilitators workshop". Minneapolis, USA 11-15/ Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN. Sommarskola Biology and conservation of the primates. Jersey, 27/7 16/ Jersey Wildlife Preservation Trust. Värnpliktsutbildning. Skyddstekniker. I5 Östersund, Skyddsskolan I1 Kungsängen, I16 Halmstad. 1/ / VETENSKAPLIGA MERITER 3.1 Anslag Forskningsprojektet Lågskogsbruk biobränsleproduktion i samklang med miljömål. Projektnr , dnr Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Energimyndigheten 2012, med totalt 630 KKr. Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering. Kontrakt nr I , dnr F, protokollnr MFN , protokollnr MFN Ansökan inlämnad av Urban Emanuelsson och Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket , med totalt 30 MKr. Programmet har även delfinansierats med ytterligare 10 MKr från bl. a. Formas. Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Programsekreterare Torbjörn Ebenhard. Forskningsprojektet "Metapopulation dynamics: demographic, environmental and genetic stochasticity". Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket Bedömning av forskningsansökningar European Commission, Research Directorate-General (2005) Marsden Fund/The Royal Society of New Zealand (2000) Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (1997) 3.3 Uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig Jennie Håkansson. Doktorsexamen Behavioural aspects of conservation breeding. Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study. Linköpings universitet. Ledamot i betygsnämnd. Ulf Johansson. Doktorsexamen Clades in the higher land bird assemblage. Naturhistoriska riksmuseet. Ledamot i betygsnämnd.

3 Sofia Åkerberg. Doktorsexamen Knowledge and pleasure at Regent s Park. The Gardens of the Zoological Society of London during the nineteenth century. Umeå universitet. Ledamot i betygsnämnd. Yolanda Narain. Doktorsexamen Chromosome rearrangements do not prevent gene flow in the common shrew, Sorex araneus. Analysis of two chromosomal hybrid zones in Sweden. Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. Annica Gullberg. Doktorsexamen Genetic diversity in disjunct Swedish populations of the sand lizard (Lacerta agilis). Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. 3.4 Referee för internationella tidskrifter Referee för följande vetenskapliga journaler Ambio, American Naturalist, Ecography, Conservation Biology, Journal of Biogeography, Journal of Evolutionary Biology, Oecologia, Oikos, och Trends in Ecology and Evolution. 4 PEDAGOGISKA MERITER 4.1 Utbildningsplanering, utbildningsadministration och pedagogiskt ledarskap (max 2 sidor). Ange insatser som studierektor, kursansvarig, kursamanuens etc. Kursansvarig vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. VT Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. HT Biodiversity: genes, species and ecosystems 7p. VT Kursansvarig (tillsammans med Torbjörn Nilsson och Per Sjögren-Gulve) för Naturvård MN2 vid Uppsala universitet: Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p 4.2 Pedagogisk verksamhet - grundutbildning Undervisning i grundutbildning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Kurser vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 12, datorlabb 1, exkursion 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity VT Föreläsningar 24, seminarier 6, datorlabbar 3 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 8, seminarium 1, fältresa Sydafrika 2 veckor Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 11, seminarium 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity HT Föreläsningar 25, seminarier 9, posterprojekt 1, datorlabbar 5 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 2, datorlabb1 Biodiversity and society: an introduction VT Föreläsningar 2 Biodiversity: genes, species and ecosystems VT Föreläsningar 21, seminarier 12, posterprojekt 1, datorlabbar 8 Economics, law and policy of biodiversity VT Föreläsningar 3, seminarier 3 Man-biodiversity interactions HT Föreläsningar 2

4 Systematics, population biology and landscape ecology HT Föreläsningar 17, seminarier 4, datorlabbar 7 Man-biodiversity interactions VT Föreläsningar 2 Tools for assessing biodiversity VT Föreläsningar 15, seminarier 4, datorlabbar 6 Sveriges lantbruksuniversitet: Conservation biology HT 2011 Föreläsningar 3 Conservation biology HT 2010 Föreläsningar 3 Skogsbrukets miljömål VT 2007 Föreläsningar 2 Skogsbrukets miljömål VT 2006 Föreläsningar 2 Genetic resources and intellectual property rights VT 2003 Föreläsningar 1 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2002 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2001 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2000 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1999 Föreläsningar 4 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1998 Föreläsningar 3 Tillämpad populationsbiologi VT 1997 Föreläsningar 4 Uppsala universitet: Systematisk biologi HT 2002 Föreläsningar 2 Systematisk biologi VT 2002 Föreläsningar 2 Bevarandebiologi MN2 VT 2002 Föreläsningar 4 Naturvård MN2 VT 2001 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 2001 Föreläsningar 2 Systematisk biologi HT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 2000 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1999 Föreläsningar 11 Tropisk ekologi MN1 VT 1999 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1997 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1997 Seminarier 4, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Naturvård MN1 HT 1996 Föreläsningar 5 Naturvård MN2 VT 1996 Seminarier 6, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Zoomorfologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Naturvård MN1 HT 1995 Seminarier 4, föreläsningar 4 Zoomorfologi VT 1995 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1995 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1994 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1993 Seminarier 6, föreläsningar 18, räknestugor 5, datorlabbar 3 Tropisk ekologi MN1 VT 1994 Föreläsningar 2 Stockholms universitet Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1998 Föreläsningar 2 Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1997 Föreläsningar 2 Mittuniversitetet Sundsvall Naturvårdsbiologi VT 2007 Föreläsningar 3 Naturvårdsbiologi VT 2003 Föreläsningar 3 Högskolan Dalarna

5 Biologi Lärarlinjen VT 2007 Föreläsning 1 Rovdjuren och människan HT 2002 Föreläsning 1 Karlstad högskola Core curriculum. Att vårda livets mångfald. HT Föreläsning 2 Högskolan på Gotland Management tools in the coastal zone VT 2007 Föreläsningar 5 Biodiversitet HT 2006 Föreläsningar 4 Management tools in the coastal zone VT 2006 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2005 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2004 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2003 Föreläsningar 6 Naturvård i östersjöregionen VT 2002 Föreläsningar 6 Introduktionskurs i ekologi HT 1998 Föreläsningar 3 Växjö universitet Biologisk mångfald HT 1999 Föreläsningar 4, seminarier 3 Linköpings universitet Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2007 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2006 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2004 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2002 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2001 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2000 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1999 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1998 Föreläsningar 2 Naturhistoriska riksmuseet: Zoologisk systematik HT 1998 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1997 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1996 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 1 Zoologisk systematik VT 1995 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1994 Föreläsningar 3, laborationer Produktion av undervisningsmaterial och läromedel Ebenhard, T Ryggsträngsdjurens systematik. Kompendium. Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Handledarerfarenhet Handledning av studenter som avlagt magister/masterexamen vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, Huvudhandledare för examensarbeten: Ivan Jarić. Population viability analysis of the Danube sturgeon populations p. Dragos Cocos. Effects of introduced salmonids on amphibian distribution and abundance in Retezat National Park p. Ana Katnic.C:\Documents and Settings\chawar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PN1FP05A\thesis2007\Ana Katnic Thesis.pdf Vascular plants as indicators of pollution in Lake Skadar p. Nadejda Andreev. Assessment of the status of wild populations of Helix Pomatia L. in Moldova: The effect of exploitation p. Valgerdur Bjarnadottir. Brown bears (Ursus arctos) use of three berry species in central Sweden: Do bears choose foraging plots based on the densities of berries? p.

6 Reza Lubis. The status, distribution, and habitat selection of otters (Lutrinae) in Way Kambas national park, Sumatra p. Veronika Areskoug. Utilisation of remnant dry-forest corridors by the native fauna in a pastural landscape in the Paraguayan Chaco p. Lena M. Eriksson. Nest-predation at the edge: an experimental study contrasting two types of edges in the dry Chaco, Paraguay p. Soyoung Park. Habitat-based population viability analysis for the Asiatic black bear in Mt. Chiri National Park, Korea p. Handledning av studenter som avlagt kandidatexamen. Huvudhandledare för examensarbeten: Malin Birgersson. Method evaluation of GIS-based prediction tools for biodiversity. Habitat suitability for birds in Stockholm, Sweden Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. Maria Forslund. Ecotourism & tourism impact in national parks a comparative study between Sweden and USA Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. 20p. Viveca Jansson och Cecilia Nygren. The use of wild plant species by the people in Dong Cao village in Vietnam - with a focus on species used for tea Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. 4.3 Pedagogisk verksamhet - forskarutbildning Undervisning i forskarutbildning Doktorandkurs Conservation biology. Nordens Ark 28/ p. Arrangör Nordens Ark & Göteborgs universitet. Lärare. Doktorandkurs Reproductive techniques in conservation biology. Uppsala 22-26/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Lärare. Doktorandkurs Multi-disciplinary research and end-user dissemination. Uppsala 8-12/ p. Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Forskarskola Conservation and sustainable use of biological diversity in a social context Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Doktorandkurs om GIS och biologisk mångfald ett effektivt verktyg i miljöarbetet. Kiruna 13-16/ Arrangörer CBM, MDC (Miljödatacentrum) & SIGIT (Svenska Institutet för Geografisk Informationsteknologi). Organisatör och lärare. Doktorandkurs Introduced components of biodiversity: The problem of exotic organisms. Uppsala, 2-6/ p. Arrangör CBM, Sveriges lantbruksuniversitet. Organisatör och lärare Handledarerfarenhet Torbjörn Nilsson. Doktorsexamen. Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus (Coleoptera: Tenebrionidae) Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. Huvudhandledare. Introduktionsuppsats, litteraturtentamina, projektplanering, granskning av manuskript. Tobias Jeppsson. Doktorsexamen. Empirical and theoretical studies of population trends and extinction risks Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Mikael Gontier. Doktorsexamen. Spatial prediction tools for biodiversity in environmental assessment Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska

7 högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ulla Mörtberg. Doktorsexamen. Landscape ecological analysis and assessment in an urbanising environment Forest birds as biodiversity indicators Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ann-Christin Weibull. Doktorsexamen. Diversity in the agricultural landscape Species richness and composition in relation to farm management, landscape structure and habitat Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Anna Cassel. Doktorsexamen. Conservation biology and genetic structure of fringe populations of the scarce heath butterfly in Sweden Institutionen för naturvårdsbiologi och genetik, Uppsala universitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. 5 INTERNATIONELL AKTIVITET 5.1 Aktivt deltagande i internationella konferenser Konferens Taxonomidagarna. Lund 29/ Arrangör Lunds universitet. Inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. San José, Costa Rica 5-9/ Arrangörer INBIO, CBD-sekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. Kapstaden, Sydafrika 26/2-2/ Arrangörer National Botanical Institute (Sydafrika), Botaniska trädgården Malawi, CBDsekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS). Sigtuna 12/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald & Regeringskansliet. Inbjuden talare. Konferens Planta Europa. Second European conference on the conservation of wild plants. Uppsala 9-10/ Arrangör ArtDatabanken. Medorganisatör, inbjuden talare. Symposium The use of Population Viability Analyses in conservation planning. Stockholm, 8-9/ Arrangörer CBM & Naturvårdsverket. Medorganisatör, föreläsare. Konferens Introduserte arter i Norge. Trondheim 23-24/ Arrangör NINA. Inbjuden talare. Konferens Society for Conservation Biology 1997 Annual Meeting. Victoria, Kanada 6-9/ Arrangör Society for Conservation Biology. Poster Congruence between Vortex simulation and microsatellite genotyping in the loss of heterozygosity in a bottle-necked grey wolf population. Symposium "Behavioural Ecology as a Tool in Conservation". Erken 6-11/ Arrangör Uppsala universitet. Inbjuden talare. Workshop "Population and habitat viability assessment. European bison (Bison bonasus)". Miedzyzdroje, Polen 26-29/ Arrangör Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Poznan Zoological Garden. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Konferens "Systematics Agenda 2000: the Challenge for Europe". Leiden 14-17/ Arrangör Rijksherbarium, Leiden. Inbjuden workshopdeltagare. Symposium "METAPOP 95". Uppsala 16-17/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden talare.

8 Symposium "Nordisk symposium om bevaring af genetisk diversitet". Köpenhamn 21-22/ Arrangör Skov- og Naturstyrelsen. Inbjuden talare. Symposium "WWF-seminarium om sydvästskandinavisk utter". Halden, Norge 28-29/ Arrangörer WWF Norge & WWF Sverige. Inbjuden talare. Symposium "Butterfly ecology and evolution". Stockholm 10-12/ Arrangör Stockholms universitet. Poster. presentation. Workshop "Workshop on butterfly ecology and dynamics". Tvärminne, Finland 7-9/ Arrangör Helsingfors universitet. Talare. Workshop "Population and habitat viability assessment workshop for the Greek population of the Mediterranean monk seal". Athen, Grekland 4-8/ Arrangörer Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Elliniki Etairia. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Workshop "Biodiversity and ecosystem function in a European perspective". London, UK 11-13/ Arrangör EU, Diversitas & University of London. Rapportör. Symposium "Dynamics of subdivided populations - A review & applications for conservation". Uppsala 13-14/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, talare. Konferens "Third international conference of behavioural ecology and foraging behaviour". Uppsala 22-26/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Symposium "Our common natural heritage: protection of biodiversity in the developed world". Bergen, Norge 2-6/ Arrangör Zoologisk Museum, Bergen. Inbjuden talare. Workshop "Analytical methods for population viability analysis and management". Front Royal 23-26/ Arrangör National Zoological Park, Washington, USA. Inbjuden talare. NKE-kurs "What is Conservation Biology?". Erken 25-28/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, lärare. NKE-kurs "Metapopulation dynamics". Lammi, Finland 11-15/ Arrangör Helsingfors universitet. Inbjuden lärare. Symposium "The value of re-introduction to bird conservation". Slimbridge, UK 28/11 1/ Arrangör The Wildfowl Trust. Inbjuden talare. Symposium "Nature conservation. Hungarian-Swedish Symposium". Uppsala 9/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Workshop "Introduced species: European policy and practice at home and abroad". London 6-8/ Arrangör Species Survival Commission, IUCN. Inbjuden talare. 5.2 Internationella åtaganden Medlem av Conservation Breeding Specialist Group, Species Survival Commission, IUCN (tidigare Captive Breeding Specialist Group), Ledamot av Study panel concerning access to large-scale facilities in the field of the biological sciences. Uppdrag av European Commission, Directorate General XII Science, research and development. Från 21/ till 29/ ADMINISTRATIVA AKADEMISKA UPPDRAG 6.1 Erfarenhet av enhetsledning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/

9 6.2 Medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola Utskottet för fortlöpande miljöanalys FOMAU. NL-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Rådet för fortlöpande miljöanalys FOMAR. Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Styrelsen för SLU Miljödata, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Andra professionella administrativa uppdrag Projektledare för SLU:s genomförande av regeringsuppdraget Förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus. Sveriges lantbruksuniversitet Programsekreterare för Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Projektsekreterare för forskningsprojektet "Kopplad information om biologisk mångfald som ett redskap för analys och prediktion inom naturvård och hållbart nyttjande" Anslag från SLU Miljödata. 7 SAMVERKAN 7.1 Utrednings- och rådgivningsuppdrag Förordnande från Jordbruksverket som artbestämmare enligt föreskrifterna om handel och andra åtgärder med med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd. Från 1990 och framåt. Uppdrag från Trafikverket att analysera konsekvenser av Konventionen om biologisk mångfald för Sveriges transportsektor. Redovisat december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till fjärde svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till tredje svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i februari Uppdrag från Stiftelsen Skansen att utreda tillämpning av föreskrifter för djurhållning i projektering av nytt Lill-Skansen. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket att föreslå en operativ tolkning av EU:s djurparksdirektiv. Redovisat Uppdrag från Regeringskansliet att granska och utreda Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med avseende på främmande arter och genotyper (artikel 8h). Redovisat Uppdrag att revidera Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av vilda djur i fångenskap (L108). Uppdrag inom Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor. Genomfört Uppdrag från Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och CBD-sekretariatet att leda ett Sida-finansierat projekt för att stödja utvecklingen av CBD:s Global Taxonomy Initiative. Genomfört Uppdrag från Jordbruksverket att översätta CITES-bilagor för däggdjur och fåglar till svenska. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och WWF Sverige att utvärdera det svenska pilgrimsfalksprojektet. Redovisat 1991.

10 7.2 Uppdrag i kommittéer, råd, styrelser, delegationer, referensgrupper etc. Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Ledamot utsedd av regeringen från Ordförande från 16/ till 30/ Vice ordförande från Svensk ledamot av Konventionens om skydd av flyttande vilda djur internationella vetenskapliga råd (CMS Scientific Council). Från 1995 och framåt: CMS Scientific Council 17. Bergen, Norge 17-18/ CMS Scientific Council 16. Bonn, Tyskland 28-30/ CMS Scientific Council 14. Bonn, Tyskland 15-17/ CMS Scientific Council 13. Nairobi, Kenya 15-18/ CMS Scientific Council 12. Glasgow, UK 31/3-3/ CMS Scientific Council 11. Bonn, Tyskland 14-17/ CMS Scientific Council 9. Kapstaden, Sydafrika 4-6/ CMS Scientific Council 8. Wageningen, Nederländerna 3-5/ CMS Scientific Council 7. Geneve, Schweiz 7-8/ CMS Scientific Council 6. Bonn, Tyskland 1-3/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionens om skydd av flyttande vilda djur (CMS): CMS Conference of parties 8. Nairobi, Kenya 20-22/ CMS Conference of parties 7. Bonn, Tyskland 18-19/ CMS Conference of parties 6. Kapstaden, Sydafrika 10/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD): CBD Conference of parties 7. Kuala Lumpur, Malaysia 9-17/ CBD Conference of parties 5. Nairobi, Kenya 15-26/ Medlem av svenska delegationen vid möten med Konventionens om biologisk mångfald Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA): CBD SBSTTA 15. Montreal, Kanada 7-11/ CBD SBSTTA 14. Nairobi, Kenya 10-14/ CBD SBSTTA 13. Rom, Italien 19-22/ CBD SBSTTA 5. Montreal, Kanada 31/1-4/ Svensk delegationsledare. Medlem av svenska delegationen vid förhandlingsmötet Plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services: First session. Nairobi, Kenya 3-7/ Second session. Panama City, Panama 16-21/ Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s Working Party on International Environment Issues (WPIEI). WPIEI Bryssel, Belgien 19/ WPIEI Bryssel, Belgien 19-20/ WPIEI Bryssel, Belgien 7-8/ WPIEI Bryssel, Belgien 17/ Programråd för Programmet för odlad mångfald POM. Jordbruksverket. Representant för CBM Svenska samrådsgruppen för internationellt fågelskydd. Inofficiell svensk kommitté för BirdLife International och Våtmarkskonventionen. Representant för CBM från 1997 till Referensgrupp för framtagning av aktionsplan för övervakning av genetisk variation hos svenska vilda djur och växter. Naturvårdsverket. Representant för CBM Svenska IUCN-kommittén. Representant för CBM Utredningen om de stora rovdjuren Ledamot av referensgrupp.

11 Regionala rovdjursgruppen i Uppsala län. Länsstyrelsen Uppsala län. Ledamot Referensgrupp för utredning om verksamheten vid Nordens Ark. 22/5-23/ Representant för CBM. Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor Ledamot. Utredningen Sammanhållen rovdjurspolitik Ledamot av arbetsgrupp. Svensk delegat vid workshop Expert meeting in preparation of the fourth meeting of SBSTTA. Vilm, Tyskland, 12-16/ Arrangör Bundesamt für Naturschutz. Medlem av svenska delegationen vid workshop Removing the taxonomic impediment. Darwin, Australien 1-5/ Arrangör Australien & CBD-sekretariatet. Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s CITES-kommitté. Bryssel 20/ Arrangör EU-kommissionen. 7.3 Avnämarinriktade konferenser, seminarier och föreläsningar Workshop om Indigenous knowledge, traditional knowledge, science and connecting diverse knowledge systems. Usdub, Panama 10-13/ Arrangörer SwedBio, SRC & NAPTEK CBM/SLU. Inbjuden talare. Seminarium om utvärdering av forskning om biologisk mångfald. Stockholm 2/ Arrangörer Formas & Vetenskapsrådet. Inbjuden workshopdeltagare. Frukostseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 17/ Arrangör EUkommissionen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skyddade områden. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 22/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, moderator. Mångfaldskonferens Lära och låta leva. Bättre kommunikation mellan olika nivåer och olika aktörer i naturvården. Växjö 19-20/ Arrangörer CBM, Lst Kronobergs län, Växjö kn, Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 14-15/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, sessionsordförande. Avnämarkonferens Framtidens naturvård om hållbart brukande och bevarande. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Lantbrukarnas riksförbund och Naturvårdsverket. Organisatör, seminarieledare. Mångfaldskonferens Att vara delaktig. Lokal förvaltning av naturresurser och delaktighet i processer för lokal utveckling. Skövde 28-29/ Arrangörer CBM, Naturvårdsverket, Lst Västra Götaland & Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Organisatör och seminarieledare. Konferens Skådebröd eller levebröd? Forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald. Huddinge, 7-8/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald, Formas, Vetenskapsrådet m.fl. Seminarieordförande. Avnämarkonferens Effektiv naturvård. Höör 4-5/ Arrangör CBM. Organisatör, seminarieledare. Konferens Vår nya viltfauna. Öster Malma 5-6/ Arrangör Svenska Jägareförbundet. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skötsel av ängs- och hagmarker: ekonomi och ekologi. Halmstad 30/9-1/ Arrangör CBM. Organisatör. Avnämarkonferens Leder målkonflikter till ineffektiv miljövård?. Uppsala 2-3/ Arrangörer CBM och Upplandsstiftelsen. Organisatör, rapportör.

12 Avnämarkonferens och Mångfaldskonferens Från miljömål till handling. Jönköping 2-3/ Arrangörer CBM, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Lst Jönköpings län och Jönköpings kommun. Organisatör, seminarieledare. Konferens Biologisk mångfald på nätet: Ett GBIF, BioCase och ENBI perspektiv. Stockholm, 18/ Arrangör GBIF Sverige och NAMSA. Inbjuden talare. Seminarium Djurparksetik. Kristiansand, Norge 5-7/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Seminarium Hur hanteras biologisk mångfald i MKB?. Uppsala, 11/ Arrangör CBM och MKB-Centrum, Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden paneldebattör. Föreläsning om fågelskydd. Örebro 14/ Arrangör Sveriges ornitologiska förening. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Malmö 17-18/ Arrangörer CBM & Region Skåne. Organisatör, talare och seminarieledare. Föreläsning om pågående internationella processer kring biologisk mångfald. Göteborg 7/ Arrangör NAMSA. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Turism och biologisk mångfald. Östersund 27-28/ Arrangörer CBM & E-Tour. Organisatör, talare och seminarieledare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i odlingslandskapet. Linköping 5-6/ Arrangörer CBM, Forskningsrådsnämnden, Lst Östergötland, Linköpings kn, Linköpings universitet. Organisatör och seminarieledare. Föreläsning om ex situ-bevarande. Borås 6/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i tätorter. Göteborg 7-8/ Arrangörer CBM & Naturhistoriska museet i Göteborg. Organisatör och seminarieledare. Konferens Folk och natur. Utö, 5-6/ Arrangör Regeringskansliet. Inbjuden workshop-deltagare. Seminarium Nyckelbiotoper som restbiotoper. Jönköping 28/ Arrangör Skogsstyrelsen. Inbjuden talare. Seminarium Vad är livskraftiga stammar av varg, järv, lo, björn och kungsörn?. Uppsala, 12/ Arrangör CBM. Organisatör, ordförande, föreläsare. Mångfaldskonferens Restaurering av biotoper. Lund 8-9/ Arrangörer CBM, NFR & Studiefrämjandet i Lund. Organisatör och seminarieledare. Seminarium Skog i Nord och Syd. Karlstad, 20-21/ Arrangör Edbergstiftelsen. Inbjuden talare. Årsmöte Svenska djurparksföreningen. 12/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Symposium "Varg/Lo - symposium 1996". Gillhov 21-23/ Arrangörer WWF Sverige & Mitthögskolan, Östersund. Inbjuden talare. Konferens "Biologisk mångfald: Att bevara vårt gemensamma arv". Stockholm 9/ Arrangör Naturskyddsföreningen. Inbjuden talare. 7.4 Avnämarinriktad undervisning Fortbildning om biologisk mångfald och ex situ-bevarande. Stockholm 25/ Uppdragsgivare Stiftelsen Skansen. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 5/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 18/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Artskyddsförordningen & CITES. Kolmården 9-10/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare.

13 Personalseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 31/ Uppdragsgivare Formas. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 14/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 9/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 6/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 22/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Vad är biologisk mångfald? Och varför bör den bevaras. Stockholm, 25/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning CITES Training seminar. Jönköping 4-8/ Uppdragsgivare CITESsekretariatet och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Strategi för bevarande av biologisk mångfald. Örebro 8/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. 8 PUBLIKATIONER 8.1 Artiklar i internationella tidskrifter med peer-review Forsman A., Merilä J., Ebenhard T Phenotypic evolution of dispersal-enhancing traits in insular voles. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences, sid. 1-8, doi: /rspb Jaric I., Ebenhard T A method for inferring extinction based on sighting records that change in frequency over time. Wildlife Biology 16: Jaric I., Lenhardt M., Pallon J., Elfman M., Kalauzi A., Suciu R., Cvijanovic G., Ebenhard T Insight into Danube sturgeon life history: trace element assessment in pectoral fin rays. Environmental Biology of Fishes 90: Jaric I., Ebenhard T., Lenhardt M Population viability analysis of the Danube sturgeon populations in a Vortex simulation model. Reviews in Fish Biology and Fisheries 20(2): Jaric I., Lenhardt M., Cvijanovic G., Ebenhard T Population viability analysis and potential of its application to Danube sturgeons. Archives of Biological Sciences, Belgrade 61(1): Ebenhard, T Population viability analyses in endangered species management: the wolf, otter and peregrine falcon in Sweden. Ecological Bulletins 48: Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Ecological Bulletins 46: Kokko, H. & Ebenhard, T Measuring the strength of demographic stochasticity. Journal of theoretical Biology 183: Ebenhard, T Conservation breeding as a tool for saving animal species from extinction. Trends in Ecology and Evolution 10: Edenhamn, P., Nilsson, T., Ebenhard, T. & Sjögren, P What is habitat fragmentation for amphibians? Global Ecology and Biogeography Letters 2: Ebenhard, T Colonization in metapopulations: a review of theory and observations. Biol. J. Linn. Soc. 42: Ebenhard, T First record in the Seychelles of Northern Pintail Anas acuta acuta. Bull.Br.Orn.Club 99: Ebenhard, T Bank vole (Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)) propagules of different sizes and island colonization. J.Biogeography 16:

14 Ebenhard, T Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swedish Wildl.Res. 13(4): Ebenhard, T An experimental test of the island colonization survival model: bank vole (Clethrionomys glareolus) populations with different demographic parameter values. J.Biogeography 14: Ebenhard, T High activity in bank voles in relation to colonization ability. Oikos 49: Ebenhard, T A colonization strategy in field voles (Microtus agrestis): reproductive traits and body size. Ecology 71(5): Tegelström, H., Ebenhard, T. & Ryttman, H Karyotype evolution in birds. Hereditas 98: Artiklar, böcker, kapitel i böcker med internationell täckning Laikre, L., Jonsson, B.-G., Ihse, M., Marissink, M., Dock Gustavsson, A.-M., Ebenhard, T., Hagberg, L., Stål, P.-O., von Walter, S., Wramner, P Wanted: Scientists in the CBD process. Conservation Biology 22: Sjögren-Gulve, P. & Ebenhard, T. (red.) The use of population viability analyses in conservation planning. Ecological Bulletins 48. Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Sid i: Hansson, L. (red.) Ecological principles of nature conservation, Elsevier, Barking. Ebenhard, T. 1988a. Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science pp. Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984a. Life on a tropical mountain, I: Plants and birds of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(1): Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984b. Life on a tropical mountain, II: The reptiles of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(3): Tegelström, H., Wyöni, P.-I., Ebenhard, T., Grundelius, E., Lindgren, D. & Ryttman, H Higher category systematics in diurnal birds of prey (Falconiformes) based on tissue proteins. In: Ryttman, H. & Tegelström, H., Avian speciation. Investigations of chromosomes and proteins in relation to speciation in birds. Dissertation. Uppsala Universitet. 15 pp. 8.3 Konferensartiklar internationella Ebenhard, T Taxonomy and the biodiversity convention. Sid i: Synge, H. & Akeroyd, J. (red.) Planta Europa. Proceedings of the Second European Conference on the Conservation of Wild Plants. The Swedish Threatened Species Unit, Uppsala, Sweden. 8.4 Böcker och kapitel i böcker på svenska Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J En effektiv naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J En konceptuell modell: Mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering länkas ihop. Sid i: Almstedt Jansson, M.,

15 Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. de Jong, J., Ebenhard, T. & Almstedt Jansson, M Naturvårdens svaga länkar. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J Mångfaldskonventionen och svensk naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J Utvärdering av programmet. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T Inplantering av främmande djur. Sid i: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3. Ebenhard, T Sid , , , , , , i: Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. Ebenhard, T Intensivvård för hotade arter: Avel i fångenskap och återinplantering. Sid i: Ekman, J. & Lundberg, A. (red.) Fåglarnas ekologi. Vår Fågelvärld, suppl Konferensartiklar på svenska Ebenhard, T. & Höggren, M. (red.) Livskraftiga rovdjursstammar. CBM:s rovdjursseminarium 12 oktober CBM:s Skriftserie 1, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Introduktion till begreppen livskraftig population och sårbarhetsanalys. CBM:s Skriftserie 1:11-27, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Livskraftiga rovdjursstammar. Sid i: Olsson, O., Rolén, M. & Torp, E. (red.) Hållbar utveckling och biologisk mångfald i fjällregionen. Rapport från 1997 års fjällkonferens. Forskningsrådsnämnden. Ebenhard, T Ekologiska effekter av introducerade arter: Kan vi bedöma riskerna? Sid i: Viken, Å & Sandlund, O.T. (red.) Introduksjon og spredning av miljöfremmede arter i Norge. Rapport fra nasjonalt seminar i Trondheim, , SMU- Rapport 1/98. Ebenhard, T Bevarande av tropiska skogar och deras biologiska mångfald. Sid i: Karlsson, M. (red.) Skog i Nord och Syd. En dokumentation från 1998 års edbergseminarium, Karlstad januari Edbergstiftelsens förlag, Karlstad. 8.6 Rapporter på engelska Ebenhard, T Ecology of island colonization. Introductory Research Essay 19, Dept. of Zoology, Uppsala University, Sweden. 8.7 Rapporter på svenska Ebenhard, T Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor. CBM:s skriftserie 64, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. Almstedt, M., de Jong, J., Ebenhard, T., Hallgren, L Leder målkonflikter till ineffektiv naturvård?. Rapport / Naturvårdsverket 5639.

16 Ebenhard, T Förslag till tolkning av 20a i artskyddsförordningen (1998:179). Redovisning av uppdrag enligt överenskommelse SNV dnr Nf. Rapport till Naturvårdsverket.Centrum för biologisk mångfald. Ebenhard, T Sveriges genomförande av konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper. Rapport till Miljödepartementet. Centrum för biologisk mångfald. Johnsson, M. & Ebenhard, T Den skandinaviska vargpopulationen: En sårbarhetsanalys [The Scandinavian wolf population: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie 1996(1), WWF Sverige. Larsson, K. & Ebenhard, T Isolerade delpopulationer av utter: en sårbarhetsanalys [Isolated otter populations: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie, WWF Sverige. Larsson, T.-B., Andrén, H., Angelstam, P., Ebenhard, T., Sjögren, P. & Widén, B Mål för naturvården. En strategi för bevarandet av den biologiska mångfalden [The objects of conservation. A strategy for the conservation of biodiversity]. SNV Rapport Populärvetenskapliga artiklar Ebenhard, T Allt om hovdjur i MMW2. Recension. Fauna & Flora 106(4): Ebenhard, T Det här förväntar vi oss nu!. Biodiverse 16(1):4. Ebenhard, T Förlusten av mångfald fortsätter. Biodiverse 15(1):2. Ebenhard, T Trots ambitiösa mål fortsätter förlusterna. Biodiverse 15(2): Ebenhard, T Vad är ett hållbart nyttjande? Biodiverse 14(3):3. Ebenhard, T Hoten mot mångfalden. Biodiverse 13(4): Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. Ett forskningsprogram blir till. Biodiverse 12(3):3-5. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. En konceptuell naturvårdsmodell. Biodiverse 12(3):6-7. Ebenhard, T CBM och konventionerna. Biodiverse 12(2):4-5. Ebenhard, T., Tunon H Försiktighetens aspekter. Upsala Nya Tidning, 24 maj, sid. A4. Ebenhard, T däggdjur kan bli ny checklista över världens däggdjur. Recension. Fauna & Flora 99(3): Ebenhard, T Att stoppa oönskat besök. Biodiverse 9(2):13. Ebenhard, T Regeringen ger CBM uppdrag om främmande arter. Biodiverse 8(1):3. Ebenhard, T Från globala riktlinjer till svensk tillämpning. Biodiverse 8(1):4-5. Ebenhard, T Svårt att bedöma risker! Biodiverse 8(1):15. Ebenhard, T Hur gick det för mångfalden i Johannesburg? Biodiverse 7(3):3. Ebenhard, T Klok skötsel och rättvis fördelning av resurserna. Biodiverse 6(4):3. Ebenhard, T Det finns goda exempel! Biodiverse 6(2):2. Ebenhard, T Naturvård ska inte avgöras i rättssalen. Biodiverse 6(1):2. Ebenhard, T Taxonom förstärker konventionen. Biodiverse 5(2):16,19. Ebenhard, T Analys och prediktion av biologisk mångfald. Biodiverse 4(2):12. Ebenhard, T Rovdjuren i Sverige vad är livskraftiga stammar? Biodiverse 4(1):14. Ebenhard, T I regnskogens kronor. Forskning & Framsteg 1998(3): Ebenhard, T Råd och riktlinjer för Sveriges djurparker. Nordens Ark, Stiftelsen Bohus Avelscentrum. Årsberättelse Sid Ebenhard, T Advice and guidelines for Swedish zoos. The Nordic Ark, The Bohus Breeding Centre Trust. Annual report Sid Ebenhard, T Politiska undertoner i SBSTTA. Biodiverse 2(3):13. Ebenhard, T Små populationers livskraft osäker. Biodiverse 2(1):4.

17 Ebenhard, T Jord- och skogsbruksmetoder som vårdar mångfalden. Biodiverse 2(1):6-7. Ebenhard, T Förberedelser inför partsmötet. Biodiverse 1(3):10. Ebenhard, T Biologiska Mångfaldskonventionen. Fauna & Flora 1996(1): Ebenhard, T De fyra stora hoten mot aporna. Forskning & Framsteg 1995(8): Ebenhard, T Våtmarksfjärilar i ett fragmenterat landskap - små populationers överlevnad [Wetland butterflies in a fragmented landscape - The survival of small populations]. Entomologisk Tidskrift 116: Ebenhard, T Noshörningar. Dronten 1994(2): Naturhistoriska riksmuseet. Ebenhard, T Peregrine falcon PVA. CBSG News 4(4):18. Ebenhard, T Därför är regnskogen så rik på liv. Forskning & Framsteg 1991(8): Ebenhard, T Linné och systematiken. Sid i: Guide till Naturen. SNF:s årsbok Ebenhard, T En art om dagen utrotas. Fältbiologen 35(1): Ebenhard, T Den nya arken - på ön Jersey. Vi och Våra Djur 2(7), 2(8/9), 2(10), sammanlagt 6 sid. Ebenhard, T Jersey Wildlife Preservation Trust. Snoken 2(10): Sveriges Herpetologiska Riksförening. 8.9 Översättning och faktagranskning NE i tre band Nationalencyklopedin AB, Malmö. (Faktagranskning och bearbetning av uppslagsord om däggdjur) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Däggdjur 1 & 2. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning och svensk anpassning) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur och svensk anpassning) Perrins, C Fågelliv i Europa. Bonniers Naturbibliotek. Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Hofmann, H Däggdjuren, Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Odöö, H. & Klum, M När dimman lättar. (Faktagranskning) Norstedts Uppslagsbok Esselte Focus, Stockholm. (Faktagranskning av uppslagsord om zoologi). Schreiber, R.L., Diamond, A.W., Nilsson, S.G. & Ulfstrand, S Skydda Fåglarna. Streiffert & Co Bokförlag HB, Stockholm. (Översättning från engelska och faktagranskning) Macdonald, D.W. (ed) Jordens Djur (volymerna Gnagarna, Hovdjuren och Aporna), Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning)

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Internationell skogspolicy

Internationell skogspolicy Internationell skogspolicy en översikt kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 5 2010 Årgång 149 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Text Lisa Holmgren Redaktör Fredrik

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se INNEHÅLL Ordförande har ordet... 3 Aktuellt... 4 ICOMOS årsmöte hålls den 19 mars... 4 Årsavgift för 2014... 4 ICOMOS Sveriges hemsida har uppdaterats... 4 Medlemmar

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 B. Kriström, O. Calles, L. Greenberg, K. Leonardsson, A. Paulrud, B. Ranneby och S. Sandberg

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys Rovdjursturism Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys rapport 5687 MARS 2008 Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer