CV Torbjörn Ebenhard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21"

Transkript

1 CV Torbjörn Ebenhard PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/ Personnummer: Akademisk titel: Filosofie doktor Adress: Arkitektvägen 17, Vänge, Sverige Gift med Inger Ebenhard, två barn 1.2 Nuvarande anställning Forskningsledare. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Anställd 1/ Adress: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7007, Uppsala. Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/ Tidigare anställningar Förste intendent i internationell naturvård. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, från 1/ till 31/ Forskare. Zoologiska institutionen, Uppsala universitet Assistent inom olika forskningsprojekt vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. 2 UTBILDNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR 2.1 Högskoleutbildning Grundkurs i högskolepedagogik GUP 11/4. SLU, Ultuna Godkänd Filosofie doktor i zooekologi vid Zoologiska institutionen, Uppsala universitet, 26/ Antagen som doktorand 15/ Handledare: Professor Staffan Ulfstrand & Dr Sven G. Nilsson. Avhandling: "Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations". Forskarutbildningskurser: "Evolutionary theory - new approaches", 3 p, Christine Dahl. "Island biogeography", 1 p, Sven G. Nilsson. "Tropical ecology", 5 p, Daniel Janzen. "Bank vole population biology", 1 p, Nils-Christian Stenseth. Högskoleexamen på biologlinjen vid Uppsala universitet, 2/ Kemi 40p Cellbiologi 15p Organismbiologi 29p Allmän ekologi 13p Kommunikations- och informationsteknik 4p Genetik 10p Zoologi: morfologi och systematik 10p Ekologi 10p

2 Ekologisk zoologi 10p Ekologisk zoologi, projektarbete 10p 2.2 Gymnasieskola Treårig naturvetenskaplig linje. Wargentinskolan, Östersund Grundskola Hornsbergsskolan, Odensalaskolan, Österängsskolan, Östersund Annan utbildning Ledarskapsutbildning för mellanchefer. Sveriges lantbruksuniversitet. 6-7/ Kurs "PHVA facilitators workshop". Minneapolis, USA 11-15/ Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN. Sommarskola Biology and conservation of the primates. Jersey, 27/7 16/ Jersey Wildlife Preservation Trust. Värnpliktsutbildning. Skyddstekniker. I5 Östersund, Skyddsskolan I1 Kungsängen, I16 Halmstad. 1/ / VETENSKAPLIGA MERITER 3.1 Anslag Forskningsprojektet Lågskogsbruk biobränsleproduktion i samklang med miljömål. Projektnr , dnr Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Energimyndigheten 2012, med totalt 630 KKr. Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering. Kontrakt nr I , dnr F, protokollnr MFN , protokollnr MFN Ansökan inlämnad av Urban Emanuelsson och Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket , med totalt 30 MKr. Programmet har även delfinansierats med ytterligare 10 MKr från bl. a. Formas. Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Programsekreterare Torbjörn Ebenhard. Forskningsprojektet "Metapopulation dynamics: demographic, environmental and genetic stochasticity". Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket Bedömning av forskningsansökningar European Commission, Research Directorate-General (2005) Marsden Fund/The Royal Society of New Zealand (2000) Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (1997) 3.3 Uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig Jennie Håkansson. Doktorsexamen Behavioural aspects of conservation breeding. Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study. Linköpings universitet. Ledamot i betygsnämnd. Ulf Johansson. Doktorsexamen Clades in the higher land bird assemblage. Naturhistoriska riksmuseet. Ledamot i betygsnämnd.

3 Sofia Åkerberg. Doktorsexamen Knowledge and pleasure at Regent s Park. The Gardens of the Zoological Society of London during the nineteenth century. Umeå universitet. Ledamot i betygsnämnd. Yolanda Narain. Doktorsexamen Chromosome rearrangements do not prevent gene flow in the common shrew, Sorex araneus. Analysis of two chromosomal hybrid zones in Sweden. Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. Annica Gullberg. Doktorsexamen Genetic diversity in disjunct Swedish populations of the sand lizard (Lacerta agilis). Uppsala universitet. Ledamot i betygsnämnd. 3.4 Referee för internationella tidskrifter Referee för följande vetenskapliga journaler Ambio, American Naturalist, Ecography, Conservation Biology, Journal of Biogeography, Journal of Evolutionary Biology, Oecologia, Oikos, och Trends in Ecology and Evolution. 4 PEDAGOGISKA MERITER 4.1 Utbildningsplanering, utbildningsadministration och pedagogiskt ledarskap (max 2 sidor). Ange insatser som studierektor, kursansvarig, kursamanuens etc. Kursansvarig vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. VT Processes that generate, maintain and threaten biological diversity 9p. HT Biodiversity: genes, species and ecosystems 7p. VT Kursansvarig (tillsammans med Torbjörn Nilsson och Per Sjögren-Gulve) för Naturvård MN2 vid Uppsala universitet: Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p Naturvård MN2 VT p 4.2 Pedagogisk verksamhet - grundutbildning Undervisning i grundutbildning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Kurser vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, : Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 12, datorlabb 1, exkursion 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity VT Föreläsningar 24, seminarier 6, datorlabbar 3 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 8, seminarium 1, fältresa Sydafrika 2 veckor Identification and assessment of biological diversity HT Föreläsningar 11, seminarium 1 Processes that generate, maintain and threaten biological diversity HT Föreläsningar 25, seminarier 9, posterprojekt 1, datorlabbar 5 Conservation and sustainable use of biological diversity VT Föreläsningar 2, datorlabb1 Biodiversity and society: an introduction VT Föreläsningar 2 Biodiversity: genes, species and ecosystems VT Föreläsningar 21, seminarier 12, posterprojekt 1, datorlabbar 8 Economics, law and policy of biodiversity VT Föreläsningar 3, seminarier 3 Man-biodiversity interactions HT Föreläsningar 2

4 Systematics, population biology and landscape ecology HT Föreläsningar 17, seminarier 4, datorlabbar 7 Man-biodiversity interactions VT Föreläsningar 2 Tools for assessing biodiversity VT Föreläsningar 15, seminarier 4, datorlabbar 6 Sveriges lantbruksuniversitet: Conservation biology HT 2011 Föreläsningar 3 Conservation biology HT 2010 Föreläsningar 3 Skogsbrukets miljömål VT 2007 Föreläsningar 2 Skogsbrukets miljömål VT 2006 Föreläsningar 2 Genetic resources and intellectual property rights VT 2003 Föreläsningar 1 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2002 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2001 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 2000 Föreläsningar 2 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1999 Föreläsningar 4 Skogsekonomi och skoglig planering VT 1998 Föreläsningar 3 Tillämpad populationsbiologi VT 1997 Föreläsningar 4 Uppsala universitet: Systematisk biologi HT 2002 Föreläsningar 2 Systematisk biologi VT 2002 Föreläsningar 2 Bevarandebiologi MN2 VT 2002 Föreläsningar 4 Naturvård MN2 VT 2001 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 2001 Föreläsningar 2 Systematisk biologi HT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 2000 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 2000 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1999 Föreläsningar 11 Tropisk ekologi MN1 VT 1999 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1998 Föreläsningar 3 Zoomorfologi MN1 VT 1997 Föreläsningar 3 Naturvård MN2 VT 1997 Seminarier 4, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Naturvård MN1 HT 1996 Föreläsningar 5 Naturvård MN2 VT 1996 Seminarier 6, föreläsningar 24, räknestugor 7, datorlabbar 4, övriga lektioner 6 Zoomorfologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Tropisk ekologi MN1 VT 1996 Föreläsningar 2 Naturvård MN1 HT 1995 Seminarier 4, föreläsningar 4 Zoomorfologi VT 1995 Föreläsningar 2 Naturvård MN2 VT 1995 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1994 Seminarier, föreläsningar, räknestugor, datorlabbar Naturvård MN2 VT 1993 Seminarier 6, föreläsningar 18, räknestugor 5, datorlabbar 3 Tropisk ekologi MN1 VT 1994 Föreläsningar 2 Stockholms universitet Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1998 Föreläsningar 2 Populationsgenetik med bevarandebiologi VT 1997 Föreläsningar 2 Mittuniversitetet Sundsvall Naturvårdsbiologi VT 2007 Föreläsningar 3 Naturvårdsbiologi VT 2003 Föreläsningar 3 Högskolan Dalarna

5 Biologi Lärarlinjen VT 2007 Föreläsning 1 Rovdjuren och människan HT 2002 Föreläsning 1 Karlstad högskola Core curriculum. Att vårda livets mångfald. HT Föreläsning 2 Högskolan på Gotland Management tools in the coastal zone VT 2007 Föreläsningar 5 Biodiversitet HT 2006 Föreläsningar 4 Management tools in the coastal zone VT 2006 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2005 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2004 Föreläsningar 5 Kustzonsförvaltningens redskap VT 2003 Föreläsningar 6 Naturvård i östersjöregionen VT 2002 Föreläsningar 6 Introduktionskurs i ekologi HT 1998 Föreläsningar 3 Växjö universitet Biologisk mångfald HT 1999 Föreläsningar 4, seminarier 3 Linköpings universitet Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2007 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2006 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2004 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2002 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2001 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 2000 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1999 Föreläsningar 2 Ekologisk teori och dess tillämpningar HT 1998 Föreläsningar 2 Naturhistoriska riksmuseet: Zoologisk systematik HT 1998 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1997 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1996 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 1 Zoologisk systematik VT 1995 Föreläsningar 4, seminarier 1, laborationer 2 Zoologisk systematik HT 1994 Föreläsningar 3, laborationer Produktion av undervisningsmaterial och läromedel Ebenhard, T Ryggsträngsdjurens systematik. Kompendium. Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Handledarerfarenhet Handledning av studenter som avlagt magister/masterexamen vid CBM:s International Masters of Science programme Management of Biological Diversity, Huvudhandledare för examensarbeten: Ivan Jarić. Population viability analysis of the Danube sturgeon populations p. Dragos Cocos. Effects of introduced salmonids on amphibian distribution and abundance in Retezat National Park p. Ana Katnic.C:\Documents and Settings\chawar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PN1FP05A\thesis2007\Ana Katnic Thesis.pdf Vascular plants as indicators of pollution in Lake Skadar p. Nadejda Andreev. Assessment of the status of wild populations of Helix Pomatia L. in Moldova: The effect of exploitation p. Valgerdur Bjarnadottir. Brown bears (Ursus arctos) use of three berry species in central Sweden: Do bears choose foraging plots based on the densities of berries? p.

6 Reza Lubis. The status, distribution, and habitat selection of otters (Lutrinae) in Way Kambas national park, Sumatra p. Veronika Areskoug. Utilisation of remnant dry-forest corridors by the native fauna in a pastural landscape in the Paraguayan Chaco p. Lena M. Eriksson. Nest-predation at the edge: an experimental study contrasting two types of edges in the dry Chaco, Paraguay p. Soyoung Park. Habitat-based population viability analysis for the Asiatic black bear in Mt. Chiri National Park, Korea p. Handledning av studenter som avlagt kandidatexamen. Huvudhandledare för examensarbeten: Malin Birgersson. Method evaluation of GIS-based prediction tools for biodiversity. Habitat suitability for birds in Stockholm, Sweden Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. Maria Forslund. Ecotourism & tourism impact in national parks a comparative study between Sweden and USA Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. 20p. Viveca Jansson och Cecilia Nygren. The use of wild plant species by the people in Dong Cao village in Vietnam - with a focus on species used for tea Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. 20p. 4.3 Pedagogisk verksamhet - forskarutbildning Undervisning i forskarutbildning Doktorandkurs Conservation biology. Nordens Ark 28/ p. Arrangör Nordens Ark & Göteborgs universitet. Lärare. Doktorandkurs Reproductive techniques in conservation biology. Uppsala 22-26/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Lärare. Doktorandkurs Multi-disciplinary research and end-user dissemination. Uppsala 8-12/ p. Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Forskarskola Conservation and sustainable use of biological diversity in a social context Arrangör CBM (Naturvårdskedjan, HagmarksMistra), finansiering Formas. Medorganisatör och lärare. Doktorandkurs om GIS och biologisk mångfald ett effektivt verktyg i miljöarbetet. Kiruna 13-16/ Arrangörer CBM, MDC (Miljödatacentrum) & SIGIT (Svenska Institutet för Geografisk Informationsteknologi). Organisatör och lärare. Doktorandkurs Introduced components of biodiversity: The problem of exotic organisms. Uppsala, 2-6/ p. Arrangör CBM, Sveriges lantbruksuniversitet. Organisatör och lärare Handledarerfarenhet Torbjörn Nilsson. Doktorsexamen. Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus (Coleoptera: Tenebrionidae) Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. Huvudhandledare. Introduktionsuppsats, litteraturtentamina, projektplanering, granskning av manuskript. Tobias Jeppsson. Doktorsexamen. Empirical and theoretical studies of population trends and extinction risks Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Mikael Gontier. Doktorsexamen. Spatial prediction tools for biodiversity in environmental assessment Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska

7 högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ulla Mörtberg. Doktorsexamen. Landscape ecological analysis and assessment in an urbanising environment Forest birds as biodiversity indicators Institutionen för mark- och vattenresurser, Kungliga Tekniska högskolan. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Ann-Christin Weibull. Doktorsexamen. Diversity in the agricultural landscape Species richness and composition in relation to farm management, landscape structure and habitat Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. Anna Cassel. Doktorsexamen. Conservation biology and genetic structure of fringe populations of the scarce heath butterfly in Sweden Institutionen för naturvårdsbiologi och genetik, Uppsala universitet. Biträdande handledare. Regelbundna möten i handledargrupp, granskning av manuskript. 5 INTERNATIONELL AKTIVITET 5.1 Aktivt deltagande i internationella konferenser Konferens Taxonomidagarna. Lund 29/ Arrangör Lunds universitet. Inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. San José, Costa Rica 5-9/ Arrangörer INBIO, CBD-sekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens Global Taxonomy Initiative. Kapstaden, Sydafrika 26/2-2/ Arrangörer National Botanical Institute (Sydafrika), Botaniska trädgården Malawi, CBDsekretariatet & Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Medorganisatör, inbjuden talare. Konferens European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS). Sigtuna 12/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald & Regeringskansliet. Inbjuden talare. Konferens Planta Europa. Second European conference on the conservation of wild plants. Uppsala 9-10/ Arrangör ArtDatabanken. Medorganisatör, inbjuden talare. Symposium The use of Population Viability Analyses in conservation planning. Stockholm, 8-9/ Arrangörer CBM & Naturvårdsverket. Medorganisatör, föreläsare. Konferens Introduserte arter i Norge. Trondheim 23-24/ Arrangör NINA. Inbjuden talare. Konferens Society for Conservation Biology 1997 Annual Meeting. Victoria, Kanada 6-9/ Arrangör Society for Conservation Biology. Poster Congruence between Vortex simulation and microsatellite genotyping in the loss of heterozygosity in a bottle-necked grey wolf population. Symposium "Behavioural Ecology as a Tool in Conservation". Erken 6-11/ Arrangör Uppsala universitet. Inbjuden talare. Workshop "Population and habitat viability assessment. European bison (Bison bonasus)". Miedzyzdroje, Polen 26-29/ Arrangör Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Poznan Zoological Garden. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Konferens "Systematics Agenda 2000: the Challenge for Europe". Leiden 14-17/ Arrangör Rijksherbarium, Leiden. Inbjuden workshopdeltagare. Symposium "METAPOP 95". Uppsala 16-17/ Arrangör Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden talare.

8 Symposium "Nordisk symposium om bevaring af genetisk diversitet". Köpenhamn 21-22/ Arrangör Skov- og Naturstyrelsen. Inbjuden talare. Symposium "WWF-seminarium om sydvästskandinavisk utter". Halden, Norge 28-29/ Arrangörer WWF Norge & WWF Sverige. Inbjuden talare. Symposium "Butterfly ecology and evolution". Stockholm 10-12/ Arrangör Stockholms universitet. Poster. presentation. Workshop "Workshop on butterfly ecology and dynamics". Tvärminne, Finland 7-9/ Arrangör Helsingfors universitet. Talare. Workshop "Population and habitat viability assessment workshop for the Greek population of the Mediterranean monk seal". Athen, Grekland 4-8/ Arrangörer Conservation Breeding Specialist Group (IUCN) & Elliniki Etairia. Inbjuden talare och workshopdeltagare. Workshop "Biodiversity and ecosystem function in a European perspective". London, UK 11-13/ Arrangör EU, Diversitas & University of London. Rapportör. Symposium "Dynamics of subdivided populations - A review & applications for conservation". Uppsala 13-14/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, talare. Konferens "Third international conference of behavioural ecology and foraging behaviour". Uppsala 22-26/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Symposium "Our common natural heritage: protection of biodiversity in the developed world". Bergen, Norge 2-6/ Arrangör Zoologisk Museum, Bergen. Inbjuden talare. Workshop "Analytical methods for population viability analysis and management". Front Royal 23-26/ Arrangör National Zoological Park, Washington, USA. Inbjuden talare. NKE-kurs "What is Conservation Biology?". Erken 25-28/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör, lärare. NKE-kurs "Metapopulation dynamics". Lammi, Finland 11-15/ Arrangör Helsingfors universitet. Inbjuden lärare. Symposium "The value of re-introduction to bird conservation". Slimbridge, UK 28/11 1/ Arrangör The Wildfowl Trust. Inbjuden talare. Symposium "Nature conservation. Hungarian-Swedish Symposium". Uppsala 9/ Arrangör Uppsala universitet. Medorganisatör. Workshop "Introduced species: European policy and practice at home and abroad". London 6-8/ Arrangör Species Survival Commission, IUCN. Inbjuden talare. 5.2 Internationella åtaganden Medlem av Conservation Breeding Specialist Group, Species Survival Commission, IUCN (tidigare Captive Breeding Specialist Group), Ledamot av Study panel concerning access to large-scale facilities in the field of the biological sciences. Uppdrag av European Commission, Directorate General XII Science, research and development. Från 21/ till 29/ ADMINISTRATIVA AKADEMISKA UPPDRAG 6.1 Erfarenhet av enhetsledning Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet: Ställföreträdande föreståndare från 1/ till 31/ Tillförordnad föreståndare från 1/ till 31/ Ställföreträdande föreståndare från 1/

9 6.2 Medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola Utskottet för fortlöpande miljöanalys FOMAU. NL-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Rådet för fortlöpande miljöanalys FOMAR. Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Styrelsen för SLU Miljödata, Sveriges lantbruksuniversitet. Ledamot Andra professionella administrativa uppdrag Projektledare för SLU:s genomförande av regeringsuppdraget Förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus. Sveriges lantbruksuniversitet Programsekreterare för Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering Programmet bestod av 12 separata projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan, med koordinering, syntesprojekt och forskarskola vid CBM. Projektsekreterare för forskningsprojektet "Kopplad information om biologisk mångfald som ett redskap för analys och prediktion inom naturvård och hållbart nyttjande" Anslag från SLU Miljödata. 7 SAMVERKAN 7.1 Utrednings- och rådgivningsuppdrag Förordnande från Jordbruksverket som artbestämmare enligt föreskrifterna om handel och andra åtgärder med med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd. Från 1990 och framåt. Uppdrag från Trafikverket att analysera konsekvenser av Konventionen om biologisk mångfald för Sveriges transportsektor. Redovisat december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till fjärde svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i december Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till tredje svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i februari Uppdrag från Stiftelsen Skansen att utreda tillämpning av föreskrifter för djurhållning i projektering av nytt Lill-Skansen. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket att föreslå en operativ tolkning av EU:s djurparksdirektiv. Redovisat Uppdrag från Regeringskansliet att granska och utreda Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med avseende på främmande arter och genotyper (artikel 8h). Redovisat Uppdrag att revidera Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av vilda djur i fångenskap (L108). Uppdrag inom Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor. Genomfört Uppdrag från Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och CBD-sekretariatet att leda ett Sida-finansierat projekt för att stödja utvecklingen av CBD:s Global Taxonomy Initiative. Genomfört Uppdrag från Jordbruksverket att översätta CITES-bilagor för däggdjur och fåglar till svenska. Redovisat Uppdrag från Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och WWF Sverige att utvärdera det svenska pilgrimsfalksprojektet. Redovisat 1991.

10 7.2 Uppdrag i kommittéer, råd, styrelser, delegationer, referensgrupper etc. Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Ledamot utsedd av regeringen från Ordförande från 16/ till 30/ Vice ordförande från Svensk ledamot av Konventionens om skydd av flyttande vilda djur internationella vetenskapliga råd (CMS Scientific Council). Från 1995 och framåt: CMS Scientific Council 17. Bergen, Norge 17-18/ CMS Scientific Council 16. Bonn, Tyskland 28-30/ CMS Scientific Council 14. Bonn, Tyskland 15-17/ CMS Scientific Council 13. Nairobi, Kenya 15-18/ CMS Scientific Council 12. Glasgow, UK 31/3-3/ CMS Scientific Council 11. Bonn, Tyskland 14-17/ CMS Scientific Council 9. Kapstaden, Sydafrika 4-6/ CMS Scientific Council 8. Wageningen, Nederländerna 3-5/ CMS Scientific Council 7. Geneve, Schweiz 7-8/ CMS Scientific Council 6. Bonn, Tyskland 1-3/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionens om skydd av flyttande vilda djur (CMS): CMS Conference of parties 8. Nairobi, Kenya 20-22/ CMS Conference of parties 7. Bonn, Tyskland 18-19/ CMS Conference of parties 6. Kapstaden, Sydafrika 10/ Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD): CBD Conference of parties 7. Kuala Lumpur, Malaysia 9-17/ CBD Conference of parties 5. Nairobi, Kenya 15-26/ Medlem av svenska delegationen vid möten med Konventionens om biologisk mångfald Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA): CBD SBSTTA 15. Montreal, Kanada 7-11/ CBD SBSTTA 14. Nairobi, Kenya 10-14/ CBD SBSTTA 13. Rom, Italien 19-22/ CBD SBSTTA 5. Montreal, Kanada 31/1-4/ Svensk delegationsledare. Medlem av svenska delegationen vid förhandlingsmötet Plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services: First session. Nairobi, Kenya 3-7/ Second session. Panama City, Panama 16-21/ Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s Working Party on International Environment Issues (WPIEI). WPIEI Bryssel, Belgien 19/ WPIEI Bryssel, Belgien 19-20/ WPIEI Bryssel, Belgien 7-8/ WPIEI Bryssel, Belgien 17/ Programråd för Programmet för odlad mångfald POM. Jordbruksverket. Representant för CBM Svenska samrådsgruppen för internationellt fågelskydd. Inofficiell svensk kommitté för BirdLife International och Våtmarkskonventionen. Representant för CBM från 1997 till Referensgrupp för framtagning av aktionsplan för övervakning av genetisk variation hos svenska vilda djur och växter. Naturvårdsverket. Representant för CBM Svenska IUCN-kommittén. Representant för CBM Utredningen om de stora rovdjuren Ledamot av referensgrupp.

11 Regionala rovdjursgruppen i Uppsala län. Länsstyrelsen Uppsala län. Ledamot Referensgrupp för utredning om verksamheten vid Nordens Ark. 22/5-23/ Representant för CBM. Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor Ledamot. Utredningen Sammanhållen rovdjurspolitik Ledamot av arbetsgrupp. Svensk delegat vid workshop Expert meeting in preparation of the fourth meeting of SBSTTA. Vilm, Tyskland, 12-16/ Arrangör Bundesamt für Naturschutz. Medlem av svenska delegationen vid workshop Removing the taxonomic impediment. Darwin, Australien 1-5/ Arrangör Australien & CBD-sekretariatet. Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s CITES-kommitté. Bryssel 20/ Arrangör EU-kommissionen. 7.3 Avnämarinriktade konferenser, seminarier och föreläsningar Workshop om Indigenous knowledge, traditional knowledge, science and connecting diverse knowledge systems. Usdub, Panama 10-13/ Arrangörer SwedBio, SRC & NAPTEK CBM/SLU. Inbjuden talare. Seminarium om utvärdering av forskning om biologisk mångfald. Stockholm 2/ Arrangörer Formas & Vetenskapsrådet. Inbjuden workshopdeltagare. Frukostseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 17/ Arrangör EUkommissionen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skyddade områden. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 22/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, moderator. Mångfaldskonferens Lära och låta leva. Bättre kommunikation mellan olika nivåer och olika aktörer i naturvården. Växjö 19-20/ Arrangörer CBM, Lst Kronobergs län, Växjö kn, Skogsstyrelsen. Organisatör och seminarieledare. Konferens om främmande arter i akvatiska miljöer. Stockholm 14-15/ Arrangör forskningsprogrammet AquAliens. Inbjuden talare, sessionsordförande. Avnämarkonferens Framtidens naturvård om hållbart brukande och bevarande. Stockholm 7-8/ Arrangörer CBM, Lantbrukarnas riksförbund och Naturvårdsverket. Organisatör, seminarieledare. Mångfaldskonferens Att vara delaktig. Lokal förvaltning av naturresurser och delaktighet i processer för lokal utveckling. Skövde 28-29/ Arrangörer CBM, Naturvårdsverket, Lst Västra Götaland & Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Organisatör och seminarieledare. Konferens Skådebröd eller levebröd? Forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald. Huddinge, 7-8/ Arrangörer Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald, Formas, Vetenskapsrådet m.fl. Seminarieordförande. Avnämarkonferens Effektiv naturvård. Höör 4-5/ Arrangör CBM. Organisatör, seminarieledare. Konferens Vår nya viltfauna. Öster Malma 5-6/ Arrangör Svenska Jägareförbundet. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Skötsel av ängs- och hagmarker: ekonomi och ekologi. Halmstad 30/9-1/ Arrangör CBM. Organisatör. Avnämarkonferens Leder målkonflikter till ineffektiv miljövård?. Uppsala 2-3/ Arrangörer CBM och Upplandsstiftelsen. Organisatör, rapportör.

12 Avnämarkonferens och Mångfaldskonferens Från miljömål till handling. Jönköping 2-3/ Arrangörer CBM, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Lst Jönköpings län och Jönköpings kommun. Organisatör, seminarieledare. Konferens Biologisk mångfald på nätet: Ett GBIF, BioCase och ENBI perspektiv. Stockholm, 18/ Arrangör GBIF Sverige och NAMSA. Inbjuden talare. Seminarium Djurparksetik. Kristiansand, Norge 5-7/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Seminarium Hur hanteras biologisk mångfald i MKB?. Uppsala, 11/ Arrangör CBM och MKB-Centrum, Sveriges lantbruksuniversitet. Inbjuden paneldebattör. Föreläsning om fågelskydd. Örebro 14/ Arrangör Sveriges ornitologiska förening. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Malmö 17-18/ Arrangörer CBM & Region Skåne. Organisatör, talare och seminarieledare. Föreläsning om pågående internationella processer kring biologisk mångfald. Göteborg 7/ Arrangör NAMSA. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Turism och biologisk mångfald. Östersund 27-28/ Arrangörer CBM & E-Tour. Organisatör, talare och seminarieledare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i odlingslandskapet. Linköping 5-6/ Arrangörer CBM, Forskningsrådsnämnden, Lst Östergötland, Linköpings kn, Linköpings universitet. Organisatör och seminarieledare. Föreläsning om ex situ-bevarande. Borås 6/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Mångfaldskonferens Biodiversitet i tätorter. Göteborg 7-8/ Arrangörer CBM & Naturhistoriska museet i Göteborg. Organisatör och seminarieledare. Konferens Folk och natur. Utö, 5-6/ Arrangör Regeringskansliet. Inbjuden workshop-deltagare. Seminarium Nyckelbiotoper som restbiotoper. Jönköping 28/ Arrangör Skogsstyrelsen. Inbjuden talare. Seminarium Vad är livskraftiga stammar av varg, järv, lo, björn och kungsörn?. Uppsala, 12/ Arrangör CBM. Organisatör, ordförande, föreläsare. Mångfaldskonferens Restaurering av biotoper. Lund 8-9/ Arrangörer CBM, NFR & Studiefrämjandet i Lund. Organisatör och seminarieledare. Seminarium Skog i Nord och Syd. Karlstad, 20-21/ Arrangör Edbergstiftelsen. Inbjuden talare. Årsmöte Svenska djurparksföreningen. 12/ Arrangör Svenska djurparksföreningen. Inbjuden talare. Symposium "Varg/Lo - symposium 1996". Gillhov 21-23/ Arrangörer WWF Sverige & Mitthögskolan, Östersund. Inbjuden talare. Konferens "Biologisk mångfald: Att bevara vårt gemensamma arv". Stockholm 9/ Arrangör Naturskyddsföreningen. Inbjuden talare. 7.4 Avnämarinriktad undervisning Fortbildning om biologisk mångfald och ex situ-bevarande. Stockholm 25/ Uppdragsgivare Stiftelsen Skansen. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 5/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Djurparksdirektivet. Stockholm 18/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning om Artskyddsförordningen & CITES. Kolmården 9-10/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare.

13 Personalseminarium om biologisk mångfald. Stockholm 31/ Uppdragsgivare Formas. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 14/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 9/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 6/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Auktoriserande kurs för Zoofackhandeln. Uppsala 22/ Uppdragsgivare Jällaskolan och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Vad är biologisk mångfald? Och varför bör den bevaras. Stockholm, 25/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. Fortbildning CITES Training seminar. Jönköping 4-8/ Uppdragsgivare CITESsekretariatet och Jordbruksverket. Lärare. Fortbildning Strategi för bevarande av biologisk mångfald. Örebro 8/ Uppdragsgivare Naturvårdsverket. Lärare. 8 PUBLIKATIONER 8.1 Artiklar i internationella tidskrifter med peer-review Forsman A., Merilä J., Ebenhard T Phenotypic evolution of dispersal-enhancing traits in insular voles. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences, sid. 1-8, doi: /rspb Jaric I., Ebenhard T A method for inferring extinction based on sighting records that change in frequency over time. Wildlife Biology 16: Jaric I., Lenhardt M., Pallon J., Elfman M., Kalauzi A., Suciu R., Cvijanovic G., Ebenhard T Insight into Danube sturgeon life history: trace element assessment in pectoral fin rays. Environmental Biology of Fishes 90: Jaric I., Ebenhard T., Lenhardt M Population viability analysis of the Danube sturgeon populations in a Vortex simulation model. Reviews in Fish Biology and Fisheries 20(2): Jaric I., Lenhardt M., Cvijanovic G., Ebenhard T Population viability analysis and potential of its application to Danube sturgeons. Archives of Biological Sciences, Belgrade 61(1): Ebenhard, T Population viability analyses in endangered species management: the wolf, otter and peregrine falcon in Sweden. Ecological Bulletins 48: Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Ecological Bulletins 46: Kokko, H. & Ebenhard, T Measuring the strength of demographic stochasticity. Journal of theoretical Biology 183: Ebenhard, T Conservation breeding as a tool for saving animal species from extinction. Trends in Ecology and Evolution 10: Edenhamn, P., Nilsson, T., Ebenhard, T. & Sjögren, P What is habitat fragmentation for amphibians? Global Ecology and Biogeography Letters 2: Ebenhard, T Colonization in metapopulations: a review of theory and observations. Biol. J. Linn. Soc. 42: Ebenhard, T First record in the Seychelles of Northern Pintail Anas acuta acuta. Bull.Br.Orn.Club 99: Ebenhard, T Bank vole (Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)) propagules of different sizes and island colonization. J.Biogeography 16:

14 Ebenhard, T Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swedish Wildl.Res. 13(4): Ebenhard, T An experimental test of the island colonization survival model: bank vole (Clethrionomys glareolus) populations with different demographic parameter values. J.Biogeography 14: Ebenhard, T High activity in bank voles in relation to colonization ability. Oikos 49: Ebenhard, T A colonization strategy in field voles (Microtus agrestis): reproductive traits and body size. Ecology 71(5): Tegelström, H., Ebenhard, T. & Ryttman, H Karyotype evolution in birds. Hereditas 98: Artiklar, böcker, kapitel i böcker med internationell täckning Laikre, L., Jonsson, B.-G., Ihse, M., Marissink, M., Dock Gustavsson, A.-M., Ebenhard, T., Hagberg, L., Stål, P.-O., von Walter, S., Wramner, P Wanted: Scientists in the CBD process. Conservation Biology 22: Sjögren-Gulve, P. & Ebenhard, T. (red.) The use of population viability analyses in conservation planning. Ecological Bulletins 48. Ås, S., Bengtsson, J. & Ebenhard, T Archipelagoes and theories of insularity. Sid i: Hansson, L. (red.) Ecological principles of nature conservation, Elsevier, Barking. Ebenhard, T. 1988a. Demography and island colonization of experimentally introduced and natural vole populations. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science pp. Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984a. Life on a tropical mountain, I: Plants and birds of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(1): Ebenhard, T. & Sjögren, P. 1984b. Life on a tropical mountain, II: The reptiles of Mount Kinabalu. Nature Malaysiana 9(3): Tegelström, H., Wyöni, P.-I., Ebenhard, T., Grundelius, E., Lindgren, D. & Ryttman, H Higher category systematics in diurnal birds of prey (Falconiformes) based on tissue proteins. In: Ryttman, H. & Tegelström, H., Avian speciation. Investigations of chromosomes and proteins in relation to speciation in birds. Dissertation. Uppsala Universitet. 15 pp. 8.3 Konferensartiklar internationella Ebenhard, T Taxonomy and the biodiversity convention. Sid i: Synge, H. & Akeroyd, J. (red.) Planta Europa. Proceedings of the Second European Conference on the Conservation of Wild Plants. The Swedish Threatened Species Unit, Uppsala, Sweden. 8.4 Böcker och kapitel i böcker på svenska Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J En effektiv naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J En konceptuell modell: Mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering länkas ihop. Sid i: Almstedt Jansson, M.,

15 Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. de Jong, J., Ebenhard, T. & Almstedt Jansson, M Naturvårdens svaga länkar. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J Mångfaldskonventionen och svensk naturvård. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J Utvärdering av programmet. Sid i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ebenhard, T Inplantering av främmande djur. Sid i: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3. Ebenhard, T Sid , , , , , , i: Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. Ebenhard, T Intensivvård för hotade arter: Avel i fångenskap och återinplantering. Sid i: Ekman, J. & Lundberg, A. (red.) Fåglarnas ekologi. Vår Fågelvärld, suppl Konferensartiklar på svenska Ebenhard, T. & Höggren, M. (red.) Livskraftiga rovdjursstammar. CBM:s rovdjursseminarium 12 oktober CBM:s Skriftserie 1, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Introduktion till begreppen livskraftig population och sårbarhetsanalys. CBM:s Skriftserie 1:11-27, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. Ebenhard, T Livskraftiga rovdjursstammar. Sid i: Olsson, O., Rolén, M. & Torp, E. (red.) Hållbar utveckling och biologisk mångfald i fjällregionen. Rapport från 1997 års fjällkonferens. Forskningsrådsnämnden. Ebenhard, T Ekologiska effekter av introducerade arter: Kan vi bedöma riskerna? Sid i: Viken, Å & Sandlund, O.T. (red.) Introduksjon og spredning av miljöfremmede arter i Norge. Rapport fra nasjonalt seminar i Trondheim, , SMU- Rapport 1/98. Ebenhard, T Bevarande av tropiska skogar och deras biologiska mångfald. Sid i: Karlsson, M. (red.) Skog i Nord och Syd. En dokumentation från 1998 års edbergseminarium, Karlstad januari Edbergstiftelsens förlag, Karlstad. 8.6 Rapporter på engelska Ebenhard, T Ecology of island colonization. Introductory Research Essay 19, Dept. of Zoology, Uppsala University, Sweden. 8.7 Rapporter på svenska Ebenhard, T Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor. CBM:s skriftserie 64, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. Almstedt, M., de Jong, J., Ebenhard, T., Hallgren, L Leder målkonflikter till ineffektiv naturvård?. Rapport / Naturvårdsverket 5639.

16 Ebenhard, T Förslag till tolkning av 20a i artskyddsförordningen (1998:179). Redovisning av uppdrag enligt överenskommelse SNV dnr Nf. Rapport till Naturvårdsverket.Centrum för biologisk mångfald. Ebenhard, T Sveriges genomförande av konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper. Rapport till Miljödepartementet. Centrum för biologisk mångfald. Johnsson, M. & Ebenhard, T Den skandinaviska vargpopulationen: En sårbarhetsanalys [The Scandinavian wolf population: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie 1996(1), WWF Sverige. Larsson, K. & Ebenhard, T Isolerade delpopulationer av utter: en sårbarhetsanalys [Isolated otter populations: a viability analysis]. Världsnaturfondens rapportserie, WWF Sverige. Larsson, T.-B., Andrén, H., Angelstam, P., Ebenhard, T., Sjögren, P. & Widén, B Mål för naturvården. En strategi för bevarandet av den biologiska mångfalden [The objects of conservation. A strategy for the conservation of biodiversity]. SNV Rapport Populärvetenskapliga artiklar Ebenhard, T Allt om hovdjur i MMW2. Recension. Fauna & Flora 106(4): Ebenhard, T Det här förväntar vi oss nu!. Biodiverse 16(1):4. Ebenhard, T Förlusten av mångfald fortsätter. Biodiverse 15(1):2. Ebenhard, T Trots ambitiösa mål fortsätter förlusterna. Biodiverse 15(2): Ebenhard, T Vad är ett hållbart nyttjande? Biodiverse 14(3):3. Ebenhard, T Hoten mot mångfalden. Biodiverse 13(4): Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. Ett forskningsprogram blir till. Biodiverse 12(3):3-5. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J [2011]. En konceptuell naturvårdsmodell. Biodiverse 12(3):6-7. Ebenhard, T CBM och konventionerna. Biodiverse 12(2):4-5. Ebenhard, T., Tunon H Försiktighetens aspekter. Upsala Nya Tidning, 24 maj, sid. A4. Ebenhard, T däggdjur kan bli ny checklista över världens däggdjur. Recension. Fauna & Flora 99(3): Ebenhard, T Att stoppa oönskat besök. Biodiverse 9(2):13. Ebenhard, T Regeringen ger CBM uppdrag om främmande arter. Biodiverse 8(1):3. Ebenhard, T Från globala riktlinjer till svensk tillämpning. Biodiverse 8(1):4-5. Ebenhard, T Svårt att bedöma risker! Biodiverse 8(1):15. Ebenhard, T Hur gick det för mångfalden i Johannesburg? Biodiverse 7(3):3. Ebenhard, T Klok skötsel och rättvis fördelning av resurserna. Biodiverse 6(4):3. Ebenhard, T Det finns goda exempel! Biodiverse 6(2):2. Ebenhard, T Naturvård ska inte avgöras i rättssalen. Biodiverse 6(1):2. Ebenhard, T Taxonom förstärker konventionen. Biodiverse 5(2):16,19. Ebenhard, T Analys och prediktion av biologisk mångfald. Biodiverse 4(2):12. Ebenhard, T Rovdjuren i Sverige vad är livskraftiga stammar? Biodiverse 4(1):14. Ebenhard, T I regnskogens kronor. Forskning & Framsteg 1998(3): Ebenhard, T Råd och riktlinjer för Sveriges djurparker. Nordens Ark, Stiftelsen Bohus Avelscentrum. Årsberättelse Sid Ebenhard, T Advice and guidelines for Swedish zoos. The Nordic Ark, The Bohus Breeding Centre Trust. Annual report Sid Ebenhard, T Politiska undertoner i SBSTTA. Biodiverse 2(3):13. Ebenhard, T Små populationers livskraft osäker. Biodiverse 2(1):4.

17 Ebenhard, T Jord- och skogsbruksmetoder som vårdar mångfalden. Biodiverse 2(1):6-7. Ebenhard, T Förberedelser inför partsmötet. Biodiverse 1(3):10. Ebenhard, T Biologiska Mångfaldskonventionen. Fauna & Flora 1996(1): Ebenhard, T De fyra stora hoten mot aporna. Forskning & Framsteg 1995(8): Ebenhard, T Våtmarksfjärilar i ett fragmenterat landskap - små populationers överlevnad [Wetland butterflies in a fragmented landscape - The survival of small populations]. Entomologisk Tidskrift 116: Ebenhard, T Noshörningar. Dronten 1994(2): Naturhistoriska riksmuseet. Ebenhard, T Peregrine falcon PVA. CBSG News 4(4):18. Ebenhard, T Därför är regnskogen så rik på liv. Forskning & Framsteg 1991(8): Ebenhard, T Linné och systematiken. Sid i: Guide till Naturen. SNF:s årsbok Ebenhard, T En art om dagen utrotas. Fältbiologen 35(1): Ebenhard, T Den nya arken - på ön Jersey. Vi och Våra Djur 2(7), 2(8/9), 2(10), sammanlagt 6 sid. Ebenhard, T Jersey Wildlife Preservation Trust. Snoken 2(10): Sveriges Herpetologiska Riksförening. 8.9 Översättning och faktagranskning NE i tre band Nationalencyklopedin AB, Malmö. (Faktagranskning och bearbetning av uppslagsord om däggdjur) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Däggdjur 1 & 2. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur) Lokki, J. (red) Djur i Sveriges natur. Däggdjur. Bertmarks Förlag, Malmö. (Faktagranskning och svensk anpassning) Lokki, J. (red) Djur i världens natur. Fåglar. Bertmarks Förlag, Malmö. (Svensk taxonomisk nomenklatur och svensk anpassning) Perrins, C Fågelliv i Europa. Bonniers Naturbibliotek. Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Hofmann, H Däggdjuren, Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning) Odöö, H. & Klum, M När dimman lättar. (Faktagranskning) Norstedts Uppslagsbok Esselte Focus, Stockholm. (Faktagranskning av uppslagsord om zoologi). Schreiber, R.L., Diamond, A.W., Nilsson, S.G. & Ulfstrand, S Skydda Fåglarna. Streiffert & Co Bokförlag HB, Stockholm. (Översättning från engelska och faktagranskning) Macdonald, D.W. (ed) Jordens Djur (volymerna Gnagarna, Hovdjuren och Aporna), Bonnier Fakta, Stockholm. (Faktagranskning)

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2008 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2008 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 2008-02-28 OBS: Preliminärt - ändringar kan bli aktuella Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2008 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2009 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2009 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 2009-02-20 OBS: Ändringar kan bli aktuella Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2009 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Lärare: Linda

Läs mer

KURSLITTERATUR (VT-15)

KURSLITTERATUR (VT-15) Stockholms Universitet Fastställt 14-10-16 Institutionen för biologisk grundutbildning KURSLITTERATUR (VT-15) Biologi B Karlsson m. fl. Biologi B med Naturkunskap B 3:a uppl. Liber. 2005. Orienteringskurser

Läs mer

SKRIVELSE Ärendenr: NV

SKRIVELSE Ärendenr: NV 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-01-10 Ärendenr: NV-05519-12 Regeringskansliet Miljödepartementet Registrator 103 33 Stockholm miljodepartementet.registrator

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 2012-03-16 OBS: Ändringar kan bli aktuella Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2012 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Johan Charlier

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Marie Kvarnström, Naptek,(Nationellt program för traditionell ekologisk kunskap), Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala

Läs mer

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016)

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Försvarssektorns miljödag Stockholm 13 april 2016 Michael Löfroth, The

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också.

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också. Karl-Olof Bergman juli 2014 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 140901-141031 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens "Vem ska bort" den 12 november

Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens Vem ska bort den 12 november . Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens "Vem ska bort" den 12 november Carl Folke, Director, Beijerinstitutet, KVA Science Director, Stockholm Resilience Centre, SU florianotte.webseiten.cc/

Läs mer

Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald

Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald Fåglar i öppna jordbrukslandskap Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald Matt Hiron Dept. Ecology, SLU, Uppsala. Visiting post-doc, School of Biology, Newcastle University, UK. Bird photos: Wikimedia

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2011 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2011 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 2011-02-24 OBS: Ändringar kan bli aktuella Schema: Bevarandebiologi 15 hp, VT 2011 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Anna Palmé (AP)

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Till Naturvårdsverket, Stockholm samt till Miljödepartementet (genom Magnus Bergström) för kännedom

Till Naturvårdsverket, Stockholm samt till Miljödepartementet (genom Magnus Bergström) för kännedom Till Naturvårdsverket, Stockholm samt till Miljödepartementet (genom Magnus Bergström) för kännedom Vi har med oro noterat den ökade polariseringen i Sverige angående synen på vår vargstam och på hur den

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Sakkunniga vid artbestämning av djur och växter t.o.m. den 31 oktober 2009.

Sakkunniga vid artbestämning av djur och växter t.o.m. den 31 oktober 2009. 2008-01-02 34-9335/07 Enheten för sällskapsdjur (och CITES) Sakkunniga vid artbestämning av djur och växter t.o.m. den 31 oktober 2009. Däggdjur sid 2 Fåglar sid 3, 4 Reptiler sid 5, 6 Amfibier sid 6 Fisk

Läs mer

Förvaltning för mildrade effekter av klimatförändringar i Östersjön

Förvaltning för mildrade effekter av klimatförändringar i Östersjön Förvaltning för mildrade effekter av klimatförändringar i Östersjön Linda Laikre Populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Samverkan Adaptiv förvaltning Individer Ekosystem Genetisk

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på EnvEuro European Master in Environmental

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Friska ekosystem är grunden för hållbara städer Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Om projektet LAB Local Action for Biodiversity i Helsingborg Sidan 2 Förlust av biologisk mångfald hotar

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet mark/växt Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort tre år av utbildningen på agronomprogrammet - mark/växt med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén RIKTLINJER FÖR ANTAGANDE AV DOCENT VÅRTERMINEN 2012 DNR 100-818-12 Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Konferens den april 2011 Umeå

Konferens den april 2011 Umeå Konferens den 13-14 april 2011 Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred nationell

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Environmental

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum

Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METODER...4 2.1. ORGANISATION...4 2.2. ROVDJURSFORUM...5 3. RESULTAT...5 Utgivningsdatum:

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo Maria Strandberg, STERF 4 Planetens hållbara gränser Stockholm Resilience

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Skoglig kunskapsexport

Skoglig kunskapsexport Skoglig kunskapsexport Helsingfors 4 maj Skoglig kunskapsexport Global överblick Tidsöverblick Utbildningsprogram Framtiden 1 Skoglig kunskapsexport Internationellt biståndssamarbete avgörande 60-80-tal:

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs.

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs. Institutionen för biologisk grundutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet 1. Benämning Vetenskapsteori, metoder och uppsatsskrivande för tvärvetenskaplig miljöforskning, AN 2.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

I C O M O S S W E D E N. Världsarv: Information om rutin för nominering, utvärdering, beslut m.m.

I C O M O S S W E D E N. Världsarv: Information om rutin för nominering, utvärdering, beslut m.m. I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 2010-11-19 Världsarv: Information om rutin för nominering, utvärdering, beslut m.m.

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering?

Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering? Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering? CHRISTER NILSSON Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Vem är jag? Ekosystem 3. Restaurering EvRest: Evaluation of Ecological

Läs mer

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson.

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Introduktion UHU/ESD Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Dagens föreläsning Vad är UHU/ESD? MU vs UHU/EE vs ESD UHU/ESD i styrdokumenten UHU/ESD som en av flera undervisningstraditioner

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Presentation av. Nordiskt Genresurscenter. NordGen

Presentation av. Nordiskt Genresurscenter. NordGen Presentation av Nordiskt Genresurscenter NordGen April 2011 NordGen är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog NordGens grundläggande uppgift är att bidra

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför?

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Helene Lindahl Naturvårdsverket KSLA den 8 dec 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 Presentationens innehåll Syftet med artskyddet

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Social-ekologisk Stadsbyggnad

Social-ekologisk Stadsbyggnad Social-ekologisk Stadsbyggnad Text 1) Albano University Campus, SU (detaljplan) 2) Kneippen Syd, Norrköping (mindre stadsplan) 3) TMR rapport (del av översiktsplan) 1 Varför social-ekologisk Stadsbyggnad?

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2015-06-11 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 OPEN ACCESS den ideala formen för vetenskaplig publicering Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer