We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro"

Transkript

1 Inneklimatsystem

2 Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System Kylbafflar Fan Coil CAV VAV CAV Vent. flöde q norm q norm q norm/ q max q komfort q norm Luftföring Ombl. Deplac. Ombl. Deplac. Ombl. Handbokens syfte Den här handboken om inneklimatsystem från Fläkt Woods vänder sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med en fastighets inneklimatsystem. Byggherrar, konsulter, projektledare, installatörer, drifts- och miljöansvariga är alla exempel på grupper som fattar tekniska, ekonomiska och miljörelaterade beslut som påverkas av inneklimatsystemets utformning. Vårt syfte med handboken är att ge dig en översikt över de systemlösningar vi rekommenderar för olika typer av lokaler. De lösningar vi föreslår representerar modern klimatteknik, och är väl utprovade i praktisk användning. 3

3 Minneslista Så här projekterar du med hjälp av handboken 1. Gå igenom kravspecifikationen. 2. Gör en grovprojektering enligt sida 23 där behov och erforderliga luftflöden bestäms med hjälp av snabbvalstabellerna på sidorna och typrumsbeskrivningarna på sidorna Välj rumssystem efter rummens krav, se sidorna och Välj lämplig luftföringsprincip, se sida Välj de produkter som ska ingå i systemet. Använd Fläkt Woods produktvalsprogram för att hitta lämpliga produkter. 4

4 6. Välj lämplig värmeåtervinnare i luftbehandlingsaggregatet, se sida Lägg ut kanalsystemet med rätt dimensioner för att vara säker på att det får plats. Använd de kompletta systembilderna på sidorna som mall. 8. Fastställ ditt utrymmesbehov i aggregatrum, aggregatets vikt samt dess el- och värme/ kyleffekt. 9. Kontrollera ljudnivån med hjälp av ljuduppgifter från Fläkt Woods produktvalsprogram. 10. Kontrollera klimatanläggningens SFP-tal och beräkna eventuellt även LCC-kostnaden för anläggningen, sida Dokumentera varje enskilt rum med hjälp av blanketten på sida

5 Fläkt Woods AB Svensk Försäljning Produktion: CCJ Kommunikation Tryck: Tabergs Tryckeri Tryckt på Tom & Otto Silk, klorfritt papper. 6

6 Innehållsförteckning INLEDNING Handbokens syfte Presentation av handboken DEFINIERA KRAVEN Anläggningens uppgift Krav på temperaturen Krav på luftkvaliteten Dokumentera klimatkraven VÄLJ INNEKLIMATSYSTEM Inför systemvalet Kombinera flera system En kombinationsanläggning Fyra grundläggande rumssystem Frånluftsstyrning Välj luftföring Metodernas fördelar och begränsningar Minneslista Välj system Välj system för kontor Välj system för skolor och daghem Välj system för bibliotek Välj system för sjukhus Välj system för butiker och varuhus Välj system för banker/storkontor Välj system för hotell Välj system för restauranger Välj system för teatrar och biografer Välj system för lätt industri Typrum Typrum A: Förråd Typrum B: Småkontor Typrum C: Småkontor, höga krav Typrum D: Konferensrum Typrum E: Storkontor Typrum F: Vårdrum Tips om system- och produktval En konstantflödesanläggning En variabelflödesanläggning En anläggning med vattenburen kyla En kombinationsanläggning Bostadsventilation REFERENSDEL Rätt rumstemperatur Temperatur och ekonomi Värme och kyla Beräkna kyleffekten rätt Systemvalsmatris och luftföring Värmeåtervinning Econet värmeåtervinning Luftburen kyla Fancoils VAV Kylbafflar Fasadapparater Energieffektiva system El-effektiva fläktar Styr- och reglerutrustning DCV Brandskyddssystem Produktvalsprogram EPBD Miljö och kvalitet Ljud i luftbehandlingssystem Ljudnivåberäkning Litteraturreferenser Begrepp och definitioner APPENDIX: BLANKETTER & DIAGRAM 126 7

7 Inledning 8

8 Handbokens syfte Fem viktiga punkter Den här handboken om inneklimatsystem från Fläkt Woods vänder sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med en fastighets inneklimatsystem. Byggherrar, konsulter, projektledare, installatörer, drifts- och miljöansvariga är alla exempel på grupper som fattar tekniska, ekonomiska och miljörelaterade beslut som påverkas av inneklimatsystemets utformning. Vårt syfte med handboken är att ge dig en översikt över de systemlösningar vi rekommenderar för olika typer av lokaler. De lösningar vi föreslår representerar modern klimatteknik, och är väl utprovade i praktisk användning. Vårt budskap kan sammanfattas i fem punkter: Lönar sig En klimatanläggning i förhållande till en enkel ventilationsanläggning lönar sig genom bättre arbetseffektivitet och ger dessutom bättre trivsel på arbetsplatsen. Flera nivåer Du kan själv välja omfattning på din investering i klimatet. I ett individuellt klimat får var och en den temperatur han/hon själv vill ha, medan man i det kollektiva klimatet bara ser till att temperaturen inte stiger till en obehaglig nivå. Oberoende av vilken nivå du väljer betalar sig investeringen snabbt. Det individuella klimatet innebär visserligen en större investering, men också en större effektivitetshöjning. Luftflödet avgör luftkvaliteten Vid val av inneklimatsystem är luftkvaliteten en mycket viktig klimatfaktor. Luftens kvalitet bestäms i första hand av tillfört uteluftsflöde, i andra hand av filterkvalitet och luftföringsprincip. I lokaler där människor och elektriska apparater är huvudsakliga föroreningskällor är bortförade av lukt den dimensionerande faktorn. För att uppnå en god luftkvalitet krävs det normalt ett större luftflöde än vad Boverkets Byggregler föreskriver, flöden upp till l/s per person är inte ovanligt för att uppnå en god luftkvalitet. Projektera rum för rum Varje rum i byggnaden ska studeras var för sig, oberoende av andra rum. I och med det får man fram en anläggning som exakt motsvarar behoven. Stora luftflöden kräver reglering Så fort luftflödet överskrider vad som krävs för ventilation ska flödet behovsstyras. Detta kan ske med små eller stora reglerzoner. Att öka luftflödet utöver vad som krävs för ventilation, utan att reglera luftflödet, innebär ett onödigt slöseri med energi. 9

9 En teknik i utveckling Den senaste tiden har kunskapen om inomhusklimatets betydelse och påverkan på människor, miljö och energikostnader ökat, och människor har börjat värdesätta både god luftkvalitet och anpassad temperatur. Samtidigt har engagemanget i debatten spridits också till andra än ventilationstekniker. Några exempel: Utvecklingen av energikostnaderna har tvingat systemkonstruktörerna att ägna sig åt systemens energiförbrukning i högre grad än tidigare. Datatekniska hjälpmedel möjliggör noggrannare beräkningar där hänsyn tas till fler parametrar. Datorsimulering är ett viktigt inslag. Anläggningar där flera olika system kombineras under ett gemensamt aggregat med konstant kanaltryck kan väntas bli normallösningen i framtiden. En sådan anläggning kombinerar flexibilitet och behovsanpassning till en ekonomiskt optimal konstruktion. Kunskaperna om inneklimatets betydelse för koncentrations- och prestationsförmåga har ökat, vilket har inneburit ökad satsning på utveckling av produkter och system. Det finns helt enkelt pengar att tjäna på komfort på arbetsplatserna. Forskning visar att det inte bara är människor som ger upphov till dålig luft som måste ventileras bort, utan i hög grad även olika byggnads- och inredningsmaterial. Vi har dessutom de senaste åren lärt oss betydligt mer om luftrörelsernas betydelse för upplevelsen av komfort. 10

10 Presentation av handboken Definiera kraven Handboken inleds med en kortfattad genomgång av de uppgifter som du måste ha tillgång till för att kunna välja den lämpligaste systemlösningen i ett visst rum. De här uppgifterna utgör en del av den totala kravspecifikationen. Resten av kravspecifikationen påverkar i huvudsak val och dimensionering av ingående produkter. Ett detaljerat exempel visar hur du kan systematisera inhämtandet av ingångsdata. Välj inneklimatsystem Kombinera systemen I avsnittet Välj Inneklimatsystem, sidan 22, presenterar vi Fläkt Woods råd och rekommendationer för val av luftbehandlingssystem. Huvudprincipen är ett gemensamt luftbehandlingsaggregat som förser byggnadens kanalsystem med tilluft med viss temperatur och fuktighet. I en anläggning med ett sådant aggregat kan du med fördel blanda konstantflödessystem och variabel flödessystem. Tilläggskyla från kylbafflar eller fläktkonvektorer kan lätt integreras i anläggningen där så behövs. Välj system efter rummets krav I avsnittet beskriver vi ett antal grundläggande sätt att tillföra luft och värme/kyla till ett rum. Vi ger rekommendationer för ett antal typrum som representerar huvuddelen av de fall som en projektör kan komma att ställas inför. Rekommendationerna är baserade på våra erfarenheter från olika typer av byggnader. 11

11 Snabbval Vilka lösningar som Fläkt Woods rekommenderar i olika typer av rum och lokaler framgår av snabbvalstabeller som hänvisar till typrummen. Projektera i två steg FÖRPROJEKTERING Genom att förprojektera med hjälp av denna handbok får man på bara ett par timmar ett mycket gott grepp om en anläggning. Tillsammans med Fläkt Woods produktkataloger och dimensioneringsprogram får man med god noggrannhet uppgifter om bl.a: kyleffekter luftflöde typ av inneklimatsystem eleffekt till aggregat värme/kyleffekt till aggregat VAS-klass och SFPv-värde lämpliga styr- och reglermetoder LCC (Livscykelkostnad) DETALJPROJEKTERING För att öka noggrannheten räknas bl.a kyleffekterna fram med de aktuella värdena. Därefter följer man samma arbetsgång som i förprojekteringen, men med skillnaden att alla handlingar nu görs helt färdiga. Referensdel Avsnittet Referensdel, sidan 74, innehåller teknisk information som kan vara till hjälp vid specificering och projektering. Där finns anvisningar om hur man väljer och värderar rumstemperaturen. Varför ska man föreslå en modern klimatanläggning? Hur motiverar man merkostnaden? Här påvisas också hur viktigt det är att göra noggranna beräkningar av behovet av kyleffekt så att man inte ska behöva tillgripa onödiga och kostsamma överdimensioneringar. I referensdelen finns också information om olika återvinningssystem, energieffektiva luftdistributionssystem och eleffektiva fläktar. Under rubriken Miljö och kvalitet, sidan 110, beskrivs också kortfattat begrepp som LCA, CE-märkning samt kvalitets- och miljömärkningssystem. Avslutningsvis hänvisar vi till information om intressant facklitteratur inom olika ämnesområden. 12

12 13

13 Definiera kraven 14

14 Anläggningens uppgift Klimatanläggningens huvuduppgift är: Att föra bort oren luft och ersätta den med ren luft Att åstadkomma rätt temperatur I det här avsnittet ska vi uppehålla oss vid de krav som är viktiga för grovplanering av anläggningen. Läs mer om bakgrunden till kraven i avsnittet Referensdel, sidan 74. BESTÄLLARENS KRAVSPECIFIKATION Kraven på inneklimatet bör anpassas till verksamheten i byggnaden och de människor som arbetar där. Detta måste framgå av beställarens kravspecifikation. I specifikationen skall därför anges vilka krav beställaren ställer på inneklimatet (termisk komfort, luftkvalitet, ljudnivå o.d). Observera att det är beställaren, normalt byggherren, som ansvarar för kravspecifikationens innehåll och dess användbarhet som underlag för projektering. EFFEKTER AV EN RIKTIG PROJEKTERING Att ställa krav är första förutsättingen för att få fram en lyckad anläggning. Därefter måste man givetvis dimensionera korrekt utifrån kraven. En riktigt projekterad anläggning utmärks av att: hög luftkvalitet erhålls luftrörelserna ej orsakar obehag, tex drag temperaturen håller sig inom önskade gränser klimatet är anpassat till behovet i byggnadens alla delar ljudnivån blir låg luftfuktigheten håller sig inom givna gränser servicearbetet går smidigt kostnaderna hålls nere För befintliga system gäller att inomhusklimatet inte får påverkas negativt när energibesparande åtgärder genomförs i fastigheten. En korrekt utförd projektering är därför ett grundläggande krav även vid modernisering och utbytesprojekt. 15

15 Krav på temperaturen Människor är olika Människor har olika uppfattning om vad som är rätt klimat. Samma klimat upplevs olika av olika människor, beroende på klädsel, aktivitetsnivå och ålder. I ett kollektivt reglerat klimat, t.ex. ett kontorslandskap, brukar ca 80% vara nöjda medan övriga antingen tycker det är för kallt eller för varmt. Olika kravnivåer Tre olika kravnivåer kan vara utgångspunkt vid projektering: A Enkel ventilation utan övre temperaturgräns B Kollektivt reglerat klimat C Individuellt reglerat klimat De tre nivåerna leder till olika kvalitet, vad gäller inneklimat, och svarar mot olika kostnadsnivåer vid investeringen. Om man även tar med intäktssidan, som t.ex ökad arbetseffektivitet, förändras relationerna mellan de tre nivåerna. Läs mer om detta i Referensdel, sidan 74. När man väljer kravnivå är det viktigt att man vet vad den innebär. Annars riskerar man tvister när anläggningen levererats. Det har hänt att de krav som ställts av beställaren i samband med projekteringen lett fram till en enkel ventilationsanläggning. När anläggningen sedan tagits i bruk har man väntat sig att den ska ha samma prestanda som en kvalificerad klimatanläggning. A B C 16

16 Nivå A Enkel ventilation utan övre temperaturgräns Boverkets byggregler BBR2006 anger inte någon övre temperaturgräns. Det betyder att rumstemperaturen tillåts stiga över de gränser som representerar ett komfortabelt klimat och god arbetsmiljö. I rum med system som är projekterade enbart utifrån byggreglerna är det sommartid inte ovanligt med rumstemperaturer över 30 C. Kravnivå A ger den lägsta investeringskostnaden. Beroende på vilken typ av verksamhet som lokalen är avsedd för kan eventuellt andra normer och föreskrifter vara aktuella att ta hänsyn till. För exempelvis arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter som även omfattar krav på lokalens termiska krav. Nivå C Individuellt klimat Individuell rumsreglering väljer man vid stora och starkt varierande belastningar när man har höga krav på arbetseffektivitet och komfort Om klimatet regleras individuellt kan man ställa hårdare krav på systemets förmåga att hålla låg rumstemperatur än när klimatet regleras kollektivt. Den som tycker att det blir för kallt kan då själv välja en något högre rumstemperatur. Ett individuellt reglerat klimat kostar mer än ett kollektivt reglerat klimat att installera. Men eftersom arbetseffetiviteten ökar ännu mer om man kan välja sin temperatur individuellt så betalar sig även detta mer kvalificerade system snabbt, ofta på mindre än ett år. Nivå C motvarar TQ1 i VVS-Tekniska föreningens riktlinjer för Inneklimat (R1). Läs mer om arbetseffektivitet och ekonomi i Temperatur och ekonomi, sidan 78. Nivå B Kollektivt klimat Vid likartade rum och måttliga belastningar är det möjligt att konstruera ett kollektivt reglerat klimat. I sådana rum begränsas rumstemperaturen så att det inte blir obehagligt varmt. Rumstemperaturen ska hållas vid en nivå som normalt anses vara komfortabel, dvs temperaturen ligger normalt lite i överkant för att de mest känsliga personerna inte ska frysa. Målet bör vara att maximalt 10% av personerna är missnöjda. System för rum med kollektivt klimat brukar dimensioneras för att hålla en rumstemperatur på 23 C 26 C. Detta kräver åtminstone i de södra och mellersta delarna av Norden att luftbehandlingsaggregatet utrustas med luftkylare. Kravnivå B ger något högre investeringskostnad än nivå A. Om korta perioder med högre rumstemperatur accepteras, så kan investeringskostnaden reduceras. Så länge utetemperaturen håller sig under 5 C, klarar man nämligen oftast kylbehovet utan luftkylare. I jämförelse med nivå A blir klimatet radikalt bättre. Ökad arbetseffektivitet gör att anläggningen snabbt betalar sig. Nivå B motsvarar TQ2 enligt rekommendationerna från R1an (Riktlinjer för Inneklimatkrav). Ställ krav rumsvis I en byggnad finns normalt olika kravnivåer representerade. Och det är viktigt att utifrån lokalernas användning ställa krav på varje rum för sig. Först då får man en anläggning som svarar mot det verkliga behovet. Lämpligt temperaturintervall beror i hög grad på vilken nivå som brukarnas fysiska aktiviteter ligger på och vilken värmeisolerande förmåga deras kläder har. 17

17 Krav på luftkvaliteten Ventilation och luftkvalitet Täta hus, mindre golvyta per person, nya bygg- och inredningsmaterial gör att luftkvaliteten allt mer ställs i centrum. Nästan dagligen hör vi talas om s.k sjuka hus. Senare års forskning har visat att ventilationsbehovet på grund av inredningsmaterial kan vara mångdubbelt större än vad som föranleds av personbelastning. I framtiden kan vi hoppas på någon form av ventilationsteknisk klassning av bygg- och inredningsmaterial. Enligt Boverkets byggregler skall hänsyn tas till såväl människor som andra föroreningskällor. Föreskriftens uteluftsflöden förutsätter dock att emissioner av föroreningar från t.ex byggnadsmaterial är låga. Det är därför naturligt att luftflödena i allmänhet uppfattas som väl små. Luftkvaliteten påverkas i första hand av luftflödets storlek, och i andra hand av filterkvalitet, tilluftstemperatur och tilluftsmetod. Tillräckligt luftflöde Där inte byggnadsmaterial eller inredning är särskilt besvärliga ur ventilationssynpunkt bör luftflödet vara minst 10 liter per sekund och person. Detta resulterar normalt i en luftomsättning per timme. Arbetsmiljöverket ställer dessutom krav på hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar vilket i vissa fall kan innebära att det erforderliga luftflödet blir högre. Med luftförorening avses här ett ämne, eller en blandning av ämnen som finns i luften i en halt som kan medföra besvär eller ohälsa. Exempel på besvär kan vara rinnande ögon, irriterade slemhinnor i näsa och svalj, men också lukter som i sig kan vara ofarliga men medför olägenhet för de som vistas i lokalen. Lufthastighet Vintertid bör inte lufthastigheten orsakad av ventilationen vara högre än 0,15 m/s. Motsvarande hastighet sommartid bör inte överstiga 0,25 m/s. Högre hastigheter uppfattas som drag. Dessa värden gäller för att uppnå TQ2 i R1an. För att uppfylla högsta nivån, TQ1, så gäller det att lufthastigheten vintertid inte får vara högre än 0,10m/s och på sommaren gäller max 0,15 m/s. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthastigheter under 0,15-0,20 m/s beroende på årstid, av de flesta personer uppfattas som dragfria. 18

18 Tilluftens kvalitet Tilluftens kvalitet beror dels på uteluftsintagets placering, och dels på filterklass. Uteluftsintaget ska placeras med hänsyn till uteluftens föroreningshalt. För komfortanläggningar i storstäder bör lägst filterklass F 7 användas. Med modern klimatteknik finns ingen anledning att använda återluft för att spara energi, varför system med återluft helt ska undvikas. För att luftkvaliteten ska bli god krävs också att fläktar placeras så att läckage på grund av oönskade tryckdifferenser mellan från- och tilluftssidan inte uppstår i värmeåtervinnare. Luftfuktighet Om det finns krav på en lägsta luftfuktighet under vintern utrustas luftbehandlingsaggregatet med en luftfuktare. I dessa fall kan det vara lämpligt att använda hygroskopiska roterande värmeväxlare. Rummets luftfuktighet kommer då att återvinnas med en verkningsgrad av ca 75% och man sparar mycket energi för uppfuktning. Om krav finns på högsta luftfuktighet under sommaren kan luftbehandlingsaggregatet utrustas med luftkylare för att torka luften. För hög luftfuktighet kan bidra till olägenhet, men också tillväxt av mögel och ökad gasavgivning från material och inventarier. För att mer i detalj kunna studera luftens beskaffenhet finns det ett Mollierdiagram på sidan 128. FLÄKT WOODS REKOMMENDERAR Dimensionera luftflödet till minst 10 liter per sekund och person. Ventilationssystemet bör utformas så att hela vistelsezonen ventileras. Behovsstyrning av ventilationen skapar inte bara bättre klimat utan sparar dessutom energi. Uteluftsintag placeras så att tilluften inte förorenas av avluft, trafik, m.m. Undvik återluft. Förse anläggningen med filter av lägst klass F7. Mer att läsa om luftkvalitet: se Litteraturreferenser, sidan

19 Dokumentera klimatkraven Dokumentera kraven Moderna klimatanläggningar utformas så att varje rum eller enhetlig grupp av rum ska kunna få ett behovsanpassat klimat. För att projektören ska kunna välja rätt inneklimatsystem för de olika rummen krävs att beställaren specificerar rätt klimat. Det är viktigt att kraven noga dokumenteras så att tvister inte uppstår i efterhand om vad som beställts. SIDOEFFEKTER För att uppnå önskat inomhusklimat (temperatur, luftkvalitet och ljudnivå) dimensioneras anläggningen enligt gjorda beräkningar. Det är därför viktigt att projektören kontrollerar att beställarens kravspecifikation är rimlig, dvs går att utföra utan besvärande sidoeffekter. Vid mycket stora kyleffektsbehov (över 80 W/m 2 ), t.ex vid stora glasytor, uppstår ofta problem med att bortföra överskottsvärmen. Alltför höga kyleffekter leder lätt till drag och kan ge onödigt höga investerings- och driftkostnader. Kontrollera därför att luftflödet och kyleffekten per m 2 golvyta är rimliga. Kyleffektsbehovet kan t ex ofta reduceras med hjälp av utvändigt placerad solavskärmning. NÅGRA RIKTVÄRDEN FÖR KYLEFFEKTSBEHOV: Litet < 30 W /m 2 Måttligt W/m 2 Medelstort W/m 2 Stort W/m 2 Mycket stort > 80 W/m 2 Kontrollera också förväntad ljudnivå mot ställda krav och gällande normer. 20

20 Följande blankett visar ett lämpligt sätt att samla in och ställa upp fakta inför projekteringsarbetet. Data som ska anges i blanketten är dels tekniska förutsättningar (uteklimat, värmebelastningar, m.m), dels krav på rumsklimatet (temperatur, luftkvalitet, m.m). Utgå från beställarens kravspecifikation. Dela in byggnaden i zoner med likartade krav. Ange förutsättningar och krav för varje rum eller grupp av rum. Uppgifter som är gemensamma för hela byggnaden, t.ex ort, byggnadstyp och dimensionerande utetemperaturer, anges i blanketthuvudet. Blanketten finns på sidan 126. GEMENSAMMA UPPGIFTER Dimensionerande utetemperatur, DUT Såväl dimensionerande utetemperatur sommar, DUTs, som dimensionerande utetemperatur vinter, DUTv finns tabellerade. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Beskrivning. Här anges vilken lokal som avses. Antal personer. Används som underlag för beräkningar av personvärme. Om ansträngande fysiska aktiviteter bedöms förekomma (t ex i motionshallar) kan detta nämnas i anmärkningskolumnen. Belysningseffekt. Anges som installerad effekt, inklusive drosseleffekt vid lysrörsbelysning. Maskineffekt. Anges som avgiven effekt från maskiner med hänsyn tagen till eventuell intermittent drift. Fönsterdata. Här anges fönsteryta, eventuella solskydd mm, som påverkar instrålningen av solvärme. Specificera närmare i anmärkningskolumnen. Övrigt. Här kan man komplettera med uppgifter som t.ex speciell fuktavgivning från simbassänger, nyttjandetid, mm. t bör, Normaltemperaturbörvärdet. Det är lämpligt att man tillfälligt accepterar en avvikelse av temperaturen som avviker från börvärdet, för att på så sätt utnyttja byggnadens värmeackumulerande egenskaper och därigenom minska installerade kyl- och värmeeffekter. t max. Den övre gränsen för normal temperaturvariation. t min. Den undre gränsen för normal temperaturvariation. Min. luftflöde/luftomsättningar. Specificera önskad luftkvalitet genom att ange hur många rumsvolymer som ska bytas per timme, alternativt anges ett minsta luftflöde per person och sekund. Maximal luftrörelse. Högsta godtagbara lufthastighet i vistelsezonen vid t max i sommarfallet. Vid högre rumstemperatur kan man godta något högre lufthastighet. Individuell/kollektiv reglering. Ange om rummet används så att kollektiv reglering av flera likartade lokaler kan godtas. Maximal ljudnivå. Högsta tillåtna ljudnivå alstrad av luftbehandlingsinstallationen. Anges i db(a). Ta hänsyn till samtliga ljudkällor som finns i rummet. För vissa typer av lokaler finns krav specificerade i Boverkets Byggregler. För att anläggningen ska upplevas komfortabel bör normens värden för känsliga rum minskas med ca 5 db(a). För normala kontorsrum är 35 db(a) ett vanligt värde. 21

21 Välj inneklimatsystem 22

22 Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System Kylbafflar Fan Coil CAV VAV CAV Vent. flöde q norm q norm q norm/ q max q komfort q norm Luftföring Ombl. Deplac. Ombl. Deplac. Ombl. Inför systemvalet Grovprojektering Projekteringsarbetet utförs enligt de kravspecifikationer och förutsättningar som beställaren angett och som beskrivits tidigare på sidan Börja med att räkna fram kyleffektbehov och erforderliga luftflöden, se typrumsbeskrivningar på sidan Detta gör man först rumsvis, som underlag för val av lämpligt inneklimatsystem. Summera effekterna för att välja den aggregatstorlek som krävs, osv. Läs mer om kyleffektbehovsberäkning i Referensdel, sidan 74. På sidorna finns det en sammanfattande minneslista över de olika stegen. Blankett Man kan med fördel använda följande blankett eller en liknande uppställning för att sammanställa resultaten. Den här blanketten utgör en fortsättning av blanketten för kravspecifikation som beskrevs på sidan 21. Efter hand som man kommer fram till lösningar kan man fylla i dontyper, terminalapparater och andra resultat av arbetet. Blanketten i A4- storlek finns längst bak i handboken, se sidan

23 Kombinera flera system Välj system efter rummets krav I en byggnad har man normalt olika kravnivåer för olika rum: A Enkel ventilation utan övre temperaturgräns B Kollektivt klimat (kollektiv temperaturreglering) C Individuellt klimat (rumsvis temperaturreglering) Därmed är det också naturligt att för varje rum välja det rumssystem som bäst uppfyller kraven. KRAVNIVÅ Enkel ventilation (Nivå A) Kollektivt klimat (Nivå B) Individuellt klimat (Nivå C) RUMSSYSTEM Konstant luftflöde, CAV. Fläkt Woods rekommenderar att vid luftflöden som är högre än vad som enbart behövs för ventilation bör anläggningen utföras som en VAV-anläggning (se nedan) med stora reglerzoner. Variabelt luftflöde VAV, med stora reglerzoner och måttlig installerad kyleffekt. VAV, fläktkonvektor (fan-coil) eller kylbaffel beroende på kyleffekt och krav på luftrörelser. v <6 m/s Välj ett luftbehandlingsaggregat som klarar alla system (CAV, VAV, FLÄKTKONVEKTORER OCH KYLBAFFLAR) I en modern anläggning använder man vanligen ett centralt luftbehandlingsaggregat som matar ett kanalsystem med konstant tryck. En tryckreglering ser till att trycket hålls tillräckligt konstant oberoende av aktuellt totalluftflöde. Tilluften hålls på en konstant undertemperatur antingen genom värmning eller kylning, beroende på utetemperaturen. Om tilluften behöver värmas, utnyttjar man i första hand frånluftens värmeinnehåll, som kan återvinnas med hjälp av värmeväxlare. Till ett luftbehandlingsaggregat av detta slag kan man samtidigt ansluta både system med variabelt luftflöde och system med konstant luftflöde. Aggregatet kan kompletteras med funktioner för vattenburen kyla. Allt oftare förekommer aggregat med integrerad styr- och reglerutrustning för att energieffektivt hålla rätt temperatur och tryck. Dessa aggregat kan även ges möjlighet till datakommunikation med t.ex övervakningssystem för drift och skötsel av byggnaden. På detta sätt får man ett universellt användbart och flexibelt aggregat för byggnaden. v <4 m/s v <8 m/s v <5 m/s 24

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

REPUS lågimpulsdon. Projektering

REPUS lågimpulsdon. Projektering REPUS lågimpulsdon Deplacerande ventilation Undanträngande ventilation är den äldsta ventilationsprincipen och kan åstadkommas utan fläktar. Luftrörelserna uppkommer av densitetsskillnaden mellan tilluft

Läs mer

Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer

Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer Text: Svante Lundbäck: Kyl och Ventilation Datasimuleringar: Börje Johansson Energianalys I en lektionssal kan energiförbrukningen

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid Optivent flödesregulator - visar luftflödet i realtid Luftflödet kan regleras t.ex. efter temperatur eller koldioxidhalt. Optivent är tryckoberoende och nu också rumsoberoende! För att åstadkomma ett bra

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon version 2005-1 sida 2 - Deplacerande ventilation i korthet sida 3 - Grundläggande kriterier för donval sida 4 - Golvplacerade (stående) lågimpulsdon sida

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Vägen till ett bra inomhusklimat

Vägen till ett bra inomhusklimat Vägen till ett bra inomhusklimat Tillsammans skapar vi ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat Fabeges ambition är att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat alltid med hänsyn till långsiktig

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

WEGA II/NOVA II med Pi

WEGA II/NOVA II med Pi INOMHUSKOMFORT KYLBAFFLAR OCH DON WEGA II/NOVA II med Pi» KYLBAFFLAR MED TRYCKOBEROENDE DCV-FUNKTION UTMÄRKT KOMFORT OCH ENKEL INSTALLATION Spara energi, pengar och miljö med Fläkt Woods Energioptimering

Läs mer

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen VENTILATION I SKOLOR http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/vagledningsmaterial/vagledning-for-inspektion-av-ventilation-i-skolan/

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

LÅGIMPULSSYSTEM. KE-Interiörsystem (½D)

LÅGIMPULSSYSTEM. KE-Interiörsystem (½D) lågimpulssystem TBV-system Luftfördelningsprincipen för ett TBV-system skiljer sig väsentligt från ett traditionellt ventilationssystem utrustat med stålkanaler och konventionella luftfördelningsarmaturer.

Läs mer

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras

Läs mer

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1 Teknik & Råd Komfortventilation version 2005-1 sida 2 - Lågimpulsdon i komfortinstallationer sida 9 - Omblandande don i komfortinstallationer 1 Deplacerande ventilation i korthet Deplacerande ventilation

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

Höga hallar. En helhet från Lindab

Höga hallar. En helhet från Lindab lindab ventilation Höga hallar En helhet från Lindab Har du högt i tak? Lindab har klimatlösningen! Hur väljer Ni att lösa inneklimatet i Era projekt med höga hallar? Skall det vara flexibelt? Har lokalen

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Textilkanaler lågimpuls eller undanträngande ventilation?

Textilkanaler lågimpuls eller undanträngande ventilation? Textilkanaler lågimpuls eller undanträngande ventilation? (Del 1) Det är sedan länge känt att textilkanaler (textildon) är ytterst lämpade att dragfritt tillföra stora luftflöden. Det är också känt att

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

FloorMaster. Deplacerande luftdon för alla behov

FloorMaster. Deplacerande luftdon för alla behov FloorMaster Deplacerande luftdon för alla behov FloorMaster deplacerande luftdon Deplacerande luftföring Vid deplacerande luftföring tillförs något undertempererad luft med låg hastighet i rummets nedre

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck STRATIFIERANDE VENTILATION OPTIMAL är ett stilrent kyldon för montage i takvinkeln i rummets bakkant. Detta gör Optimal mycket uppskattad bland arkitekter. Optimal passar i miljöer som kontor, konferensrum

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

fukttillstånd med mätdata

fukttillstånd med mätdata Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04 Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm Rapport RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus Kund Svensk Planglasförening

Läs mer

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Du ska spara 22% på energiförbrukningen innan 2010. I överensstämmelse med Kyoto-protokollet

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer