Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2"

Transkript

1 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande Flemingsberg och Kungens kurva växer Huddingeprofilen Jens Spendrup sidan 8 sidan 4 sidan 13

2 Satsa på en vinnare Jag känner mig stolt över Huddinge. Unga företagare från Sjödalsgymnasiet vann nyligen SM i Ung Företagsamhet. Nu väntar EM i Rotterdam. Antalet nya företag ökade med 6,6 procent förra året samtidigt som trenden är den motsatta för riket. Nyligen gick vi också upp 34 platser i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Huddinges styrka är att vi är en del av Stockholm. Här möts det urbana och naturen. Positionen som kunskapskommun blir allt starkare. I kunskapsstaden Flemingsberg finns Huddinges tre högskolor med studenter och forskning i världsklass. Längs Alfred Nobels Allé finns idag ett 20-tal företag och fler föds i Karolinska Institutet Science Park. Vi som bor i Huddinge har i alla tider välkomnat nya människor som vill komma hit för att arbeta, bo och leva. Mångfalden och kompetensen hos våra invånare är vår största fördel. Här kan du läsa om människor, företag och argument som på olika sätt visar vad det innebär att satsa på en vinnare. Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande Foto: Gabriel Uggla Foto: Stefan Forsell På väg mot en ledande position som kunskapscentrum Flemingsberg är en plats för forskning, utbildning och nyföretagande med en klar vision: att bli ett av Stockholmsregionens starkaste kunskapscentrum. Det viktigaste är att det finns utrymme för utbyten av idéer, säger utvecklingsdirektör Tina Karrbom Gustavsson. Att vi dessutom har ett strategiskt läge med en järnvägsstation och att det finns gott om plats och byggbar mark är en bra förutsättning för fortsatt tillväxt. Bilagan ges ut av Huddinge kommun i Dagens Industri, juni Frågor om innehållet besvaras av: Berit Oscarsson Informationschef makes you visible Projektledare: Text: Grafisk form: Repro: Tryck: Magnus Andersson Mats Hellström, Anna Fribergh Anna Hammarbäck JMS VTT vxl Mottot är lika enkelt som självklart: From brains to business. All samlad kompetens i området ska driva på utvecklingen av Flemingsberg som ett av Sveriges starkaste tillväxtområden. Alla förutsättningar finns här i Flemingsberg i Huddinge, som är Stockholms näst största kommun. Bara i området längs Alfred Nobels allé, där intervjun äger rum, ligger tre akademier och en rad forskningsintensiva företag. Och det finns gott om plats för fler. Världsledande forskning Varje år utbildas studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Akademierna samarbetar även med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som är en av regionens största arbetsplatser. I området finns också världsledande forskare, framgångsrika gymnasie- och grundskolor och det nya stora rättscentret Södertörns tingsrätt. Vi vill bidra till ett ökat fokus på innovation, kommersialisering och etablering. Det är de tre nyckelorden, förklarar Tina Karrbom Gustavsson, utvecklingsdirektör med det övergripandet ansvaret att samordna de gemensamma satsningarna mellan Huddinge och Botkyrka kommuner, Stockholm läns landsting, akademierna och näringslivet. Tillsammans med Märit Johansson, vd för Karolinska Institutet Science Park och Inger Wickbom, vd för Nyföretagarcentrum, ska Tina Karrbom Gustavsson driva på utvecklingen av Flemingsberg som en internationell kunskapsstad. Med sina olika bakgrunder och erfarenheter, men ändå med många gemensamma nämnare, utgör de en stark kraft för fortsatt utveckling. Företagen stärker varandra Märit Johansson arbetar just nu med ett 15-tal företag inom life science-området och samverkar med akademierna i området. När nytänkande människor får chansen att mötas i kreativa miljöer då kan innovativa idéer födas. Samlas vi en grupp som kan ungefär samma saker så är risken stor att upptäckarlusten stannar av. Därför försöker jag sammanföra personer inom forskningsparken som kan dra nytta av varandra. Ingen behöver göra om någon annans misstag och företagen ska stärka varandra, säger Märit Johansson. Många forskare lägger ned all sin tid på sin upptäckt och får ett starkt känslomässigt band till sin baby. Och det tar tid att forska. En innovation kan behöva 15 år av utvecklingstid. Då behövs stödet, nätverken, mötesplatserna och metoder för att kommersialisera forskningsresultaten, fortsätter hon. Kunskapsstaden Flemingsberg ska vara en motor för en mängd olika företag. Det är en förutsättning för hela Stockholmregionens tillväxt. Trots att forskningsintensiva life science-företag länge varit viktiga i Flemingsberg, finns också goda förutsättningar och utrymme för även andra företag att växa. Inger Wickbom på Nyföretagarcentrum jobbar just nu med 45 sådana företag: Målet i år är hundra nya företag. Vi vill samla idéer och innovationer från alla olika yrkesgrupper. Studenterna, sjuksköterskorna, lärarna och från människor som bor här. Det finns en otrolig potential, säger hon. Vi ska se till att nyföretagarna får det stöd och den rådgivning som behövs. Det viktigaste är att det blir livskraftiga företag med möjlighet att utvecklas under längre tid. En plats för doers Framgång förutsätter bra samarbeten och långsiktiga partners. I sitt dagliga arbete har dessa tre viktiga aktörer kontakt med lärare, studenter, näringslivsrepresentanter, kommunanställda och expertis på sjukhuset. I kontorsmiljöerna hos Karolinska Institutet Science Park på Alfred Nobels allé, där nyföretagarna kan hyra in sig, kan man få rådgivning, medverka i seminarier och kurser. Men också ta en fika och prata en stund med andra företagare med olika erfarenheter och nätverk. Det finns mycket att utveckla vidare, säger Tina Karrbom Gustavsson. Det finns gott om byggbar mark, den allra främsta vetenskapliga expertisen och en ung och internationell befolkning. Tingsrätten är också en fantastisk resurs, men här finns ingen juridikutbildning ännu. Flemingsberg är en plats för doers, så vi ser bara möjligheter.

3 Kunskapshuset mitt i händelsernas centrum Kunskapshuset det är arbetsnamnet på det nya och moderna kontorshus med bland annat hotell, restaurang och konferensdel som snart kommer att uppföras på bästa läge i anslutning till Huddinge Centrum, på initiativ av fastighetsbolagen Dagon och Företagsservice. Det här kontorshuset är idealiskt för företag som vill sitta centralt på Södertörn och ändå bara 15 minuter från city, säger Anders Starrin på Företagsservice. I dag är det inte alldeles enkelt för företag att hitta kontorsplatser att hyra i nära anslutning till Huddinge Centrum. En viktig anledning är helt enkelt att det uppförts väldigt få kontorsytor i Huddinge de senaste 25 åren. Men nu börjar det hända saker. Just nu projekteras ett nytt, stort och modernt kontorshus på bästa läge i Huddinge centrum, som ett resultat av ett samarbete mellan Dagon och Företagsservice. Detta har blivit möjligt sedan Huddinge kom- mun gjort en satsning på att vaska fram tomter som lämpar sig för kontor. Huddinge Centrum är en oslipad diamant med sitt strategiska läge mitt i den dynamiska tillväxttriangeln Flemingsberg, Kungens Kurva och Älvsjö. De företag som väljer att lägga sina kontor här hamnar mitt i händelsernas centrum, säger Johan Widström på Dagon. Byggnaden kommer att inrymma kontorshotell med hög servicegrad. Den rymliga entrén blir en naturlig träffpunkt, med reception, restaurang och gym för hyresgästerna. Parkeringsmöjligheterna blir generösa, med direkt anslutning till entrén. I det här huset vill vi samla företag som med sina verksamheter ligger till grund för ekonomisk tillväxt, till exempel sådana som sysslar med finansiella eller andra ekonomiska tjänster, säger Anders Starrin. Naturligt att hyra Uppförandet av Kunskapshuset, år , sammanfaller med avvecklingen av industriområdet Storängen som istället ska ge plats åt nya bostäder. För många av de kontorsföretag som berörs kommer det att bli naturligt att istället hyra ytor i det nya huset. Ett efterlängtat inslag blir hotell- och konferensdelen som kommer att drivas av Lottie Orrvik från Balingsholms kursgård, som ligger naturskönt vid sjön Trehörningen i Huddinge. Lottie betraktar hotellverksamheten som ett bra komplement till verksamheten vid Balingsholm. Det här är ett väldigt spännande projekt. I Huddinge centrums närhet finns ett stort behov av ett hotell, säger hon. Hon nämner den stora mångfalden som är förknippad med det nya kontorshuset som särskilt intressant. Ja, hotellgäster kommer att blandas med företagare och medarbetare. Det blir en spännande blandning av företag och andra verksamheter som kommer att berika varandra, säger hon. Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, är mycket positiv till projektet. Kunskapshuset kommer att betyda mycket för Huddinge och dess centrum. Bland annat finns ett tydligt behov av nya kontorsytor i kommunen. Dessutom kommer affärsidkarna i centrum att gynnas om fler arbetsplatser lokaliseras dit, säger hon. Pia Forsberg menar också att det är viktigt för Huddinge om nya företag etablerar sig i kommunen. Det nya husets utmärkta läge i närheten av pendeltågen tror hon kan utgöra ett lockbete för etablering. Sen hoppas jag förstås också att det blir ett snyggt hus som markerar att det händer saker i Huddinge, säger Pia Forsberg. Positiv framtidssyn Även Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, är positiv till planerna på det nya kontorshuset. Han menar att Huddinge måste bereda plats för små och medelstora företag i centrala lägen. Sedan är det extra kul att denna typ av satsningar kommer i det ekonomiska läge som vi befinner oss i nu. Det bidrar till en positiv framtidssyn och fler arbetstillfällen, säger han. Det finns många tecken som tyder på att fler nu har insett Huddinges möjligheter. Nyligen flyttade Öhrlings Revisionsbyrå sitt nya Södertörnskontor, med 200 medarbetare, från innerstaden till tingsrättens utrymda lokaler nära centrum. Vi ser nu början på en utveckling som är väldigt intressant för Huddinges del, säger Johan Widström. Varje fastighet är en möjlighet 3

4 Långt ifrån färdigväxt En kommun med puls. I Huddinge finns två regionala kärnor som pumpar ut kunskap och handelsvaror och omsätter miljarder. Flemingsberg, med fokus på utbildning och kunskap, och Kungens kurva med inriktning på handel. Men än är det inte färdigväxt, och nyckelordet för ökad tillväxt är samarbete. Dialog är viktigast. Alla måste prata med varandra och gå åt samma håll för att vi ska lyckas, säger Edward Howard, som ansvarar för samarbetet mellan Huddinge, Stockholms stad och näringslivet. I dag har Kungens kurva tillsammans med Skärholmen växt till Skandinaviens största handelsplats. Här ligger världens största Ikea tillsammans med 300 butiker och serveringar. Hit kommer mer än 20 miljoner besökare varje år och omsättningen ligger runt sex miljarder. För två år sedan tog Huddinge och Stockholm initiativet till att förstärka samarbetet med näringslivet. Förhoppningen är att starta ett gemensamt bolag som ska driva utvecklingen framåt. Det här är inget Huddinge eller Stockholm kan göra ensamt, utan alla måste gå åt samma håll och dela samma mål. Näringslivets engagemang i områdets framtida utveckling är därför oerhört viktigt säger Edward Howard, samordningsansvarig för samarbetet mellan Huddinge, Stockholms stad och näringslivet. Ska bli störst i Skandinavien Visionen är att Kungens kurva tillsammans med Skärholmen ska vara Skandinaviens mest attraktiva och största område inom shopping, handel och upplevelser. Med bättre cykel- och gångbanor mellan områdena och ett ökat Målet är att Flemingsberg år 2030 ska vara en fullt utvecklad kunskapsstad, med allt vad en stad innebär. Det ska vara ett dynamiskt samhälle där alla delar samspelar och driver varandra framåt. nöjesutbud hoppas man förverkliga visionen. Därtill satsar man på en tydligare profilering av Kungens kurva och Skärkolmen som ett och samma område. Vi vill skapa en levande stadsdel genom att bygga samman områdena. Vi vill också att besökarna stannar efter att butikerna har stängt. Därför måste vi satsa på andra nöjesoch upplevelseattraktioner. Det ska gå att ställa bilen eller åka tåg eller buss för att sedan promenera runt och mellan områdena på ett trevligt sätt, familjer ska kunna spendera en hel dag där, säger Edward Howard. Kampvilja och entreprenörskap Att samarbete är ytterst viktigt kan Flemingbergs utvecklingsdirektör skriva under på. Sedan Tina Karrbom Gustavsson tillträdde posten i slutet av förra året har hon aktivt jobbat för att föra kommuner, akademier och näringsliv närmare varandra. Vi måste se bort från kommungränserna för att lyckas. Jag kan inte nog understryka att vi inte är ensamma i det här, utan i ryggen har vi Foto: Peter Nordahl Foto: Bengt Blomquist starka aktörer. Det här en stor satsning för hela regionen. Tillväxt gynnas av att inte dela upp i små delar, säger Tina Karrbom Gustavsson. Flemingsberg växer snabbt. Här rör sig dagligen människor. Bara på campusområdet jobbar personer och har en omsättning på 8 miljarder. En helt ny kontorsstad och nya bostäder,planeras, Flemingbergs centrum ska rustas upp och Södertörns högskola har flaggat för nybyggnationer. Målet är att Flemingsberg år 2030 ska vara en fullt utvecklad kunskapsstad, med allt vad en stad innebär. Det ska vara ett dynamiskt samhälle där alla delar samspelar och driver varandra framåt. Flemingsberg karaktäriseras av en kampvilja och entreprenörskap, och det ska vi ta vara på, säger Tina Karrbom Gustavsson. Med världsledande forskare, framgångsrika företag och goda utbildningsmöjligheter finns alla förutsättningar för att förverkliga visionen. Vi ses i Stockholms största innecentrum! Vardagar Lördag Söndag Livs 8 22 skärholmen 4

5 Feng Shuiinspirerat eller stadsradhus med ateljé? Foto: Jacob Forsell NaturstadeN Västra BaliNgsNäs Intill naturreservatet Orlången bygger vi nu moderna, Feng Shui-inspirerade, energismarta hus. Välj mellan Studiohus på 72 m 2, villor på 117 m 2 eller spektakulära terrasshus på 157 m 2. Första huset är på plats under maj, inflyttning i december. BARNSLIGT STORT Välkommen till Skandinaviens största familjeshopping! Börja din shopping runda på kungenskurva.se trädgårdstaden VistaBerg Stadsradhus med ateljé utefter Vistabergs Allé. Skarp arkitektur i tre plan, skön trädgård, modern teknik och närhet till stan. Husen är på 127 m 2 plus ateljévåning på 45 m 2. Inflyttningsklara från mars KONtaKta Oss Om du vill veta mer, kontakta Småa, Christina Wilhelmsson, , eller titta in till oss på 5

6 Allas kompetens viktig Huddinges nya kommundirektör Vesna Jovic vill ta till vara all den kompetens som finns i kommunen. Vår profil som kunskapskommun ska ha bredd, säger hon. Regionala kärnan Flemingsberg platsen där kunskap driver näringslivet Södra Stockholms hetaste tillväxtområde I Flemingsberg förenas ung kreativ energi med hög internationell kompetens. Dagligen möts studenter, tusentals forskare, läkare, lärare, jurister, sjukvårdspersonal, små- och storföretagare med flera i ett internationellt centrum för nya och spännande samarbeten. Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. Stockholms läns landsting, kommunerna Huddinge och Botkyrka gör gemensam sak med områdets aktörer och bygger en kunskapsstad för forskning, utbildning och företagande. Läs mer på Huddinge kommun satsar på att locka till sig företag och stimulera tillväxt. Att kommunen lyckas kommer ständiga bevis på. Inpendlingen till kommunen är numera högre än utpendlingen. Huddinge har klättrat 30 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking och söktrycket till Huddinge högskolor är högt, berättar Vesna Jovic. I Huddinge är kunskap ett nyckelord. Både den akademiska och den så kallade tysta kunskapen, den man får genom lång erfarenhet, ska tas till vara. Det finns en enorm potential i att få människor att vilja bidra och ge av sin kunskap. Det viktigaste är att stimulera till möten. Möjligheten att utbyta tankar och idéer med andra människor. Det leder till nya idéer och livslångt lärande, menar Vesna Jovic. Ser över gränserna En av Huddinges starkaste fördelar är att vara en del av Stockholm. I Stockholm finns möjligheter till jobb, studier och utvecklande livsmiljö. Här finns också möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi måste driva arbetet framåt vad gäller hur vi bygger, bor och lever så energisnålt som möjligt och med förnyelsebara energikällor, menar Vesna Jovic. Vesna Jovic, kommundirektör Foto: Peter Nordahl Den välkomnande högskolan Vi strävar efter att vara den välkomnande högskolan med utbildningar som håller hög akademisk kvalitet och som verkligen leder till jobb. Det säger Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola. Södertörns högskola är strategiskt beläget i den del av Stockholm där den kanske mest spännande utvecklingen äger rum idag. Högskolan, som startade år 1996, har i dag cirka studenter. Och de trivs, vilket de attitydundersökningar som regelbundet genomförs bland studenterna visar. Särskilt höga betyg får dialogen och den nära kontakten mellan studenterna och lärarna och det är vi väldigt glada för, säger Ingela Josefson. Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Skolan har också en populär lärarutbildning. En viktig ambition inom högskolan är att erbjuda utbildningsprogram Ingela Josefsson, rektor. och kurser som verkligen leder till jobb. Denna inriktning manifesteras på flera sätt, bland annat genom en strävan efter att hålla så hög akademisk kvalitet som möjligt på undervisningen. Högskolan har cirka 55 professorer och en hög andel disputerade lärare. Det är vanligt att lärare söker sig hit därför att de är intresserade av att få bidra till att förnya den traditionella universitetsutbildningen. Många lärare bedriver även forskning inom högskolans ram, säger Ingela Josefson. Kritiskt tänkande Undervisningen ger också en ordentlig träning i kritiskt och självständigt tänkande. Förmåga till problemlösning och kritisk reflexion tror vi är egenskaper hos blivande medarbetare som arbetsmarknaden efterfrågar alltmer i dag. Mångvetenskaplighet är ett begrepp som kännetecknar Södertörns högskola. Våra utbildningsprogram och kurser är breda och mångvetenskapliga. Ett exempel är det populära programmet Ekonomi, teknik och design som innehåller en mix av många olika ämnen, eller det nya programmet Socialt arbete med storstadsprofil som startar i höst. I dag kan vi erbjuda 70 utbildningsprogram och mer än 400 fristående kurser, säger Ingela Josefson. När högskolan startade för snart 13 år sedan var ett av uppdragen att rekrytera ungdomar från studieovana miljöer, och statistiken visar att detta är något man lyckats med. De flesta av våra studenter kommer från närområdet och här går betydligt fler ungdomar vidare från gymnasiet till högskolestudier jämfört med i många andra delar av landet. De sociala aspekterna är viktiga på högskolan. Om vi märker att någon student sackar efter i sina studier så kan vi erbjuda honom eller henne studievägledning och stöd i olika former. Vi har också något vi kallar Studieverkstan på högskolan, dit studenter kan vända sig om de behöver hjälp eller stöd av erfarna lärare. Det är en verksamhet som är mycket uppskattad bland studenterna, säger Ingela Josefson. 6

7 Satsningar på infrastruktur Kunskapsstaden Flemingsberg är lätt att nå. Från Stockholm Central tar det en kvart med pendeln. Regionaltågen runt Mälardalen och många fjärrtåg stannar i Flemingsberg som har Sveriges fjärde största tågstation. Och mer är på gång! Den nya Södertörnsleden kommer helt utbyggd att knyta ihop södra Stockholm från E4/E20 i väster till Nynäsvägen väg 73 i öster. Planerna på Spårväg Syd är en strategisk satsning på hållbar utveckling i regionen. Spårvägen är tänkt att binda samman Flemingsberg med Kungens Kurva Skärholmen och Älvsjö vilket skapar nya möjligheter för företagsetableringar, arbetsplatser och boende. Spårväg Syd Spårväg Syd är en strategisk satsning på hållbar utveckling i Södra Stockholm. Spårvägen ska binda samman Flemingsberg med Kungens kurva Skärholmen och Älvsjö vilket skapar nya möjligheter för företagsetableringar, arbetsplatser och boende. Spårvägen bidrar till att Södra Stockholm blir mer lättillgängligt för såväl arbetande som boende. Förbifart Stockholm Tillsammans med Södertörnsleden och Norrortsleden kommer Förbifart Stockholm att bilda en yttre tvärled i Stockholm. Knutpunkten mellan Södertörnsleden och Förbifart Stockholm ligger naturligt vid Kungens kurva Skärholmen. NACKA STOCKHOLM VÄRMDÖ VÄRMD Ö EKERÖ TYRESÖ TYRES Ö HUDDINGE SALEM SALE M BOTKYRKA Södertörnsleden Södertörnsleden kommer att knyta ihop Södra Stockholm från E4/E20 i väster till Nynäsvägen, väg 73 i öster. Vissa delar är redan byggda och byggstart för resterande blir Södertörnsleden kommer också att möjliggöra nya områden för företagsetableringar. HANINGE LOC-303_117x78_HuddingeInfo:LOC-303_117x78_HuddingeInfo Proffs på håltagning i byggmaterial. Utför alla i branschen förekommande arbeten. DISAB HÅLTAGNINGS AB Etablerad Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB har i dag cirka 210 medarbetare och ägs av Stockholms läns landsting. Vi bygger för framtid och framsteg Årliga investeringar och underhållsåtgärder på 1 miljard kronor. Anpassning till framtidens sjukvård och framsteg inom teknisk och medicinsk forskning genom utveckling av sjukvårdslokaler i hela Stockholms län. Ett tydligt samhällsansvar med fokus på miljö och etik. Det är några aspekter på vår byggverksamhet. Vill du veta mer? Gå in på Fornborgsvägen 20, Huddinge Mail Tel Gunnar Sida 1

8 Huddinge bäst i Sverige på ung företagsamhet 2001 vann Sjödalsgymnasiet som första Huddingeskola SM i ung företagsamhet. Sedan dess har kommunens skolor kammat hem ett flertal medaljer i både SM och EM. Bakom framgångarna finns engagerade lärare och elever, men också ett ovanligt aktivt näringsliv. UF-företaget Just in Case från Sjödalsgymnasiet i Huddinge har precis tagit emot beviset på förstapriset i årets SM i ung företagsamhet. Det känns helt fantastiskt! Vi vågade inte tro att det skulle gå hela vägen, säger Charlotte Petersson, vd för företaget som dagen innan också fått ett silver för sin webbplats. Men att det skulle gå vägen var inte helt otippat. De senaste åren har Huddingeskolorna närmast abonnerat på priser i ung företagsamhet. 13 av 21 priser i Stockholmsregionens deltävling i februari gick till kommunen som totalt har 50 företag med sammanlagt 250 elever inblandade. Den positiva utvecklingen är ett tydligt resultat på att framgång föder framgång. Intresset för att gå i UF-klasser ökar varje år. De här priserna öppnar ögonen på många elever säger Michael Lindqvist, utvecklingsledare och lärare i entreprenörskap från Sågbäcksgymnasiet som varit en drivande kraft i UF-arbetet under många år och blivit utsedd till teacher of the year av organisationen JAYE. Lysande talanger Han berättar att många elever får en ökad tro på sig själv efter att ha gått UF-utbildningen. Den har blivit något som är på riktigt, inte något som skolorna gör bara för att vara snälla. Det rör sig om skarpa och seriösa projekt. För en del elever innebär arbetet också att stå på scenen och tala inför hundratals människor. Jag pratade med en av jurymedlemmarna Årets vinnare är framstående inom alla kriterier med en utvecklad tanke om CSR-arbete. Ett professionellt företag med engagemang, entusiasm och stort hjärta. som berättade att hon aldrig trott att hon kunnat stå upp och tala inför så många. Och många gör det fantastiskt bra också. Idag hade vi två 16-åriga grabbar som var helt lysande. Vi är otroligt stolta över våra ungdomar, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun Engagerat näringsliv Pia Forsberg berättar att näringslivet och skolorna närmat sig varandra mycket de senaste åren och att det varit mycket givande för båda parterna. På näringslivsenhetens möten med näringslivet har man också bjudit in UF-företag, vilket är mycket ovanligt i landet. Michael Michael Lindqvist, Sågbäcksgymnasiet och Pia Forsberg, Huddinge kommun. Foto: Fredrik Welander Lindqvist ser en skillnad i kommunens och näringslivets inställning jämfört med de flesta andra håll i landet. I Sverige nätverkar man oftast i samma åldrar. Det här är ett nytt sätt att nätverka där vi möts genom handlingskraft, inte bara genom ålder och situation. Och eftersom det är genom möten idéer uppstår så kan det bli väldigt kreativt. Huddinge kommun har nu fått ett flertal förfrågningar från andra kommuner i landet om att komma dit och berätta om hur man arbetar med UF-frågor. En speciell genomgång kommer därför att hållas under Almedalsveckan i slutet av juni. Om Just In Case Just in Case UF ger sina kunder kunskap och möjlighet till att rädda liv. Den enkla, smidiga och praktiska JI-case innehåller de absolut nödvändigaste tillbehören för hjärt- och lungräddning (HLR) samt instruktioner på hur man utför HLR. Det finns en god tradition av ungt företagande i Huddinge. Många har en bild av vad de vill göra redan innan de startar företaget eftersom det finns så många förebilder. Det här är ett ganska enkelt koncept, men något som alla kan få ut något av. Det är bra att elever från exempelvis bygg-, design- och restaurangprogrammet numera är inblandade och kan arbeta ihop med elever på andra program. Huddinge har lagt i en extra växel och lyckats väva in många skolämnen i det här såsom retorik, argumentation, förutom ekonomin och matematiken. Den engagerade lärarkåren har varit en mycket viktig byggsten i arbetet för att få det här att fungera. Fredrik Tegebro, UF Stockholmsregionen Foto: Fredrik Welander Vi tror på Södra Stockholm Borohus Dagon Delicato Företagsservice Hemgården Huddinge kommun Huge JM NCC Nordea PEAB Skanska Småa Swedbank Östgöta Enskilda Bank ArgonNeon Balingsholm Brostaden Disab Håltagning Exaktafjädrar Handelsbanken HSB KF Fastigheter MVB Rivularis Fastigheter SEB Siemens Skandiamäklarna Svensk Fastighetsförmedling Söderenergi Södertörns Fjärrvärme Tirfing Wallenstam Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Företagarna Handelskammaren arenahuddinge.se 8

9 Fortum engagerar sig i Huddinges gymnasieungdomar Fortum är ett av de företag som engagerat sig mest i ungt företagande. Tillsammans med bland annat Sågbäcksgymnasiet i Huddinge och Älvkullegymnasiet i Karlstad driver man nu flera projekt berättar Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör på Fortum Sverige. Vad innebär det att arbeta med UF för er? Vi har bland annat mentorprogram som är kopplade till de företag som startas på skolan och näringslivsmentorer för enskilda elever. Hos oss är det anställda på alla möjliga nivåer som engagerat sig. En del arbetar med affärsutveckling, en del i produktionen. Men vi coachar också inom HR och ledarskap, och Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör på Fortum. även där ser vi att vi lyckas förmedla en hel del kunskap till eleverna. Vi driver också EnergiSnackis som är ett forum för dialog om energi, samhälle och miljö med många skolor. Vad får ni ut av att engagera er i detta? Man kan arbeta med UF på många olika sätt. Vi vill vara aktiva, inte bara ge bort en påse pengar och sätta upp en skylt. Det är ett bra sätt för ungdomarna att se företagens verklighet, men också ett bra sätt för oss att lära mer av ungdomarna och av de projektarbeten som startas. Dessutom har vi ett behov av att rekrytera folk inom energiområdet de kommande åren och förhoppningen är att detta också ska kunna få fler intresserade av vår bransch. Något mer som varit positivt? Ja, vi har under den här tiden haft förmånen att arbeta med mycket engagerade lärare i både Huddinge och tidigare också i Kista, och det inspirerar oss ännu mer. Vistaberg Ny etapp Vistaberg Huddinge I Vistabergs trädgårdsstad växer ett nytt område fram. Närheten till naturen är en av grundstenarna för området. Ta en cykeltur till Huddinge centrum eller gör en utflykt till sjön Gömmaren. Endast sju kilometer hemifrån ligger Flottsbro, ett stort friluftsområde med egen slalombacke. Med pendeltåg når du Stockholms central på bara 15 minuter, och med bilen går det förstås ännu fortare. Det är friluftslivet i kombination med goda kommunikationer som gör Vistaberg till en speciell plats att bo. Etapp 1 och 2 är slutsålda och vi förbereder nu säljstart för etapp 3, områdets bästa läge, där vi uppför friliggande villor. Gå in och anmäl dig till vårt intresseregister KontaKt: Yvonne Lindholm HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ ncc.se/boende Höjdarsatsning i Flemingsberg Flemingsberg växer och Huge Fastigheter arbetar aktivt med att stärka stadsdelens attraktivitet. Nu är vi klara med om- och tillbyggnaden av Flemingsbergs centrum, ett lokalt centrum som vi byggt ut och renoverat. I anslutning till detta har vi byggt ett 13 våningar högt studenthus. Huset, som blir inflyttningsklart i sommar, rymmer 169 ettor med fantastisk utsikt. Nu sker en kraftsamling för utvecklingen av Flemingsberg där många aktörer är inblandade. Visionen är att Flemingsberg ska bli ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för bl a utbildning och nyföretagande samt ha en eftertraktad boendemiljö. Vi är med och bygger framtidens Flemingsberg. huge.se

10 EffEktIVa IV RE IVa IRutINER EkONOmIRutINER VISIONSBYRÅN Tänk så här. Allt det en ekonomiavdelning på ett mindre eller medelstort företag kan göra, det kan vi göra för dig. Fast oftast mycket effektivare. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig med alla funktioner du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och gå in på pwc.com/se/visionsbyran, besök oss på kontoret i Huddinge, Huddinge Stationsväg 5 eller nå oss på telefon Foto: August Åberg Kompetent personal är styrkan hos Årets företag En framgångssaga över generationer. I år fick Länna Sport utmärkelsen Årets företag för sina många och lysande år i branschen. Vår styrka är vår kompetenta personal, säger företagets vd Anders Björkman. Sportbutiken startades upp i Haninge Centrum 1973 av fadern Bosse Björkman, och flytten gick till Länna tio år senare. Nu drivs företaget av bröderna Anders, Tomas och Nils. Jag har vuxit upp i den här butiken och arbetat här sedan början av 90-talet. Vi har jobbat otroligt hårt och jag är väldigt stolt över utmärkelsen, säger storebror Anders Björkman som sitter på vd-posten. Alla är delaktiga Länna Sport, med sina kvadratmeter, har idag 35 anställda som ser till att det är nöjda kunder som lämnar butiken. Vi satsar väldigt mycket på kompetent personal. Här får man inte bara prismärka varor och stå vid kassan, utan alla är delaktiga i allt från inköp till det att konsumenten bär hem varan. Vi har knappt någon personal som säger upp sig, säger Anders Björkman. Förutom ett enormt utbud av sportartiklar och kläder finns här också verkstad. Det går 10 att få skidorna vallade, skridskorna slipade eller cykeln reparerad. Unikt för företaget är att det, trots sin storlek och nisch, inte tillhör någon kedja. Det är klart det var tungt i början. Men friheten passar oss och vi kan ta in produkter som vi står för. Här finns inte cyklarna som säljs på Ica Maxi, utan det är topprodukter. Vår vision är att fortsätta att erbjuda högkvalitativa produkter och bra servicepersonal. Kunder från hela landet Den erfarna personalen och det stora utbudet lockar sportintresserade kunder från hela landet. Själv befinner sig bröderna Björkman ofta i butiken för att snappa upp kundernas önskemål. Läget är också en stor fördel och vi har kunnat växa väldigt mycket här ute. Motorvägen går förbi, det är nära in till Stockholm och flera andra stora företag har börjat etablera sig här. Det är lätt att hitta hit och vi erbjuder en stor parkering. pwc.com/se/visionsbyran Tel I Södertälje bygger Söderenergi Sveriges största biokraftvärmeverk för produktion av miljövänlig el och värme Det är största miljösatsningen för Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Kraftvärmeverket kommer att köras igång under hösten 2009 och beräknas i full drift producera 200 MW värme och 85 MW el. Söderenergis bidrag till minskningen av växthusgaser 12% 4% av det nationella klimatmålet sedan år Vi slutade att elda kol i Igelstaverket under 1990-talet och byggde om alla våra pannor för att elda främst returbränslen. I Fittjaverket ersattes eldningsolja med biooljan tallbeckolja. Idag eldas det med träpellets. ytterligare, eller ton koldioxid, motsvarande bensindrivna bilar som kör 1500 mil/år, när Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk körs igång år 2009/ Box 7074, Södertälje Tel

11 Bild: Blomqvist & Lallerstedt arkitekter Nytt centrum i sydväst Just nu pågår planeringen av ett nytt köpcentrum i Flemingsberg för fullt. Den nya centrumanläggningen blir en av de större i södra Stockholm och kommer att bidra till att det blir verkligt attraktivt att bo, arbeta och leva i Flemingsberg. Flemingsberg är ett dynamiskt område som befinner sig i stark tillväxt. Här finns bostäder, ett av landets största sjukhus, flera högskolor och forskningscentra samt arbetsplatser av många olika slag. Området är redan nu en knutpunkt, med pendeltågs- och fjärrtågsstation, och på sikt kommer Flemingsberg funktion som knutpunkt att bli ännu starkare i och med den planerade utbyggnaden av Södertörnsleden och Spårväg Syd. För att bidra till att detta blir en verkligt attraktiv plats att bo och/eller arbeta i pågår just nu planeringen av ett nytt köpcentrum i Flemingsberg. Snart påbörjas arbete med detaljplanen för området. Om alla planer går i lås kan bygget förhoppningsvis komma i gång i slutet av nästa år, säger Mats Engvall som är affärsutvecklare hos markägaren Skanska som i nära samarbete med Huddinge kommun planerar för det nya området. Flemingsbergs centrum kommer att bli en av de större centrumanläggningarna i Stockholm med en planerad yta på cirka m2, som kommer att byggas i flera etapper. Det här är det första nya centrumbygget söder om Stockholm på flera decennier, säger Mats Engvall. Attraktiv mix Centrumanläggningen kommer att innehålla en attraktiv mix av handel, service och mötesplatser för människorna som bor och verkar i Flemingsberg. Och de är många; här finns studenter och lika många människor arbetar inom sjukhus och skolor. Dessutom finns här cirka boende. Flemingsberg är utpekat som en så kallad regional kärna, och det primära upptagningsområdet är därmed större än så. Ambitionen med Flemingsbergs köpcentrum är att det ska bli en naturlig destination dit människor vill åka och handla, äta, kanske gå på bio eller bara träffas, säger Mats Engvall som räknar med att även de butiker och restauranger som redan finns i Flemingsberg kommer att vinna på den nya anläggningen eftersom den bidrar till att öka den ekonomiska aktiviteten i området. Ett attraktivt köpcentrum kommer också att leda till att fler företag etablerar sig i Flemingsberg. Uppförandet av det nya köpcentrumet är en viktig del av kommunens offensiva planer för Flemingsberg. Redan har mycket hänt. Ett nytt och modernt tingshus har uppförts för Södertörns tingsrätt. Just nu planeras också flera kontorshus i området och i övriga Flemingsberg, bland annat nya forskningslokaler för Karolinska Institutet (BioCity). Den nya centrumanläggningen är ett spännande projekt som kommer att betyda mycket för Flemingsbergs utveckling, säger Mats Engvall. Kommunens vision är att Flemingsberg ska bli ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande

12 1690 Hela denna bilaga är en annons från Arena Huddinge ansåg ägaren amiral Henrik Fleming d.y. att gården Andersta borde få ett pampigare namn, och uppkallade den efter sitt släktnamn. Därav namnet Flemingsberg. Mot ett grönare boende I Huddinge blandas nya bostäder med ar social, ekonomisk och miljömässig håll betsplatser, infrastruktur och service i en barhet, säger Gunilla Wastesson, exploate spännande mix. Här är kommunen angelä ringschef i Huddinge kommun. gen om att skapa täta, levande bostadsmil jöer centralt och bygga i naturnära lägen. Framtidens Flemingsberg tar form Ett nyckelord i det sammanhanget är håll Enligt Gunilla Wastesson är Flemingsberg ett utmärkt exempel på hur hållbar stadsut barhet. Vi lägger just nu stort fokus på att ta veckling kan se ut. Torbjörn Jansson, fram en plan över vår kommande samhälls För Flemingsberg gör vi en fördjupad tf VD Business Region översiktsplan Development:där hållbar utveckling är ett utveckling. Dåför harstockholm vi en önskan att bygga nya bostadsområden efter tre principer: ledord. Flemingsberg har extremt goda kol lektivtrafikförbindelser, och det kommer att bli ännu bättre när Södertörnsleden och Spårväg Syd byggs. Här finns goda förut sättningar för att bygga ett stort antal bostäder av olika typer, och just nu planerar vi för handel och övriga servicefunktioner. Det ger också förutsätt ningar för en gynnsam Huddinge är en tung och pådrivande aktör samarbetet utveckling för idem som re kring det gemensamma varumärket Stockholm The Capital of dan bor och arbetar i området. finns kortsäger sagt Torbjörn mycket Scandinavia med 47 deltagandehär kommuner, goda kvalifikationer för en Stads Södertörnsleden och på Spårväg Syd kommer att Jansson Stockholm Business Region som är Stockholm hållbar stadsdel, förklarar ytterligare näringslivsbolag. förbättra kommunikationerna till Flemingsberg, menar Gunilla Wastesson. Gunilla Wastesson. Huddinge bidrar till att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft På de här områdena är Huddinge Stockholm Business Alliance så kallas det väldigt starka med Karolinska Institupartnerskap som 47 kommuner i Stocktet i Flemingsberg och all handel som holms närhet inledde år 2006 med syftet bedrivs i Kungens kurva. Södertörns att stärka regionens internationella konhögskola är också ett starkt varumärke, kurrenskraft. Kommunerna samlas under säger Torbjörn Jansson. det gemensamma varumärket StockHuddinge rätt spår. MåMen vilka bostäder ska byggas holm är Theinne Capitalpå of Scandinavia. Samarbetet kring Stockholm Business för att let uppfylla målen en hållbar miljömässig kommun. är att Stockholm ska för vara norra EuroAlliance är redan en framgång. pas ledande tillväxtregion år Vi frågar Sara Grahn och Fredrik Ekman Ja, det har utvecklats en vi-känsla på arkitektbyrån White, som har speciali i regionen och alla märker att de har Samarbetet vilar på tre grundpelare: serat sig påatt bidra till förbättrat företagshållbart byggande. mycket att lära av varandra. Avtalet melvad ska man tänka på när det gäller lan de 47 kommunerna är femårigt och klimat i regionen att bygga hållbara, ekonomiska och redan nu pågår diskussioner kring hur marknadsföring av Stockholmsekologiska bostäder? fortsättningen ska se ut. Att göra varegionen Sara Grahn (SG): Att planera ny bostads rumärket Stockholm The Capital of att locka internationella investerare bebyggelse nära kollektivtrafik är viktigt. Scandinavia känt bland internationella Introducera raw space ; rum som inte är beslutsfattare är en process som måste I detta samarbete är Huddinge mycket funktionsbestämda, utan anpassas efter de få ta tid, menar Torbjörn Jansson. aktivt. Kommunen satsar kunskap och boendes behov. Det öppnar för olika familje AnrikA DelikAtesser 1948 startade Einar Belvén ett litet hembageri på Tomte bogatan i Stockholm. Tanken var att producera ett eget konditorisortiment och att distribuera samt sälja färska bak verk direkt till den snabbt växande storhushållsmarknaden. Resten av berättelsen är ett stycke svensk industrihistoria. och så här tycker arkitekterna att Huddinge ska bygga 12 Foto: T. busch-christensen engagemang och man kan lägger ner myckkonstellationer och bostaden användas Även det vardagliga samarbetet mellan under mycket tid. et tid lång och pengar på att bidra till att Stockholm och Huddinge löper smidigt Fredrik Ekman (FE): Välbyggda hus göra Stockholmsregionen mer attraktiv, idag. med brasäger isolering, mycket dagsljus, men Torbjörn Jansson på Stockholm Detta har pågått i 7-8 år också solavskärmning mot söder och åter Fredrik ekmansamarbete och Sara Grahn. Business Region. och man märker verkligen att stadsplavinning av värme genom ventilationssystemet är viktigtflemingsberg för att få ned energiförbrukningen. vindkraft, isolering och bergvärme, nerarna i de båda kommunerna ritar och Kungens Kurva celler, Om manvid dessutom integrerar förnybara varmed för samma sig eller tillsammans. Med ratio penna. Också de övriga marknadsföring av Stockholmsreenergikällor i byggandet solfångare, berg nella byggmetoder kanlöper mansnabbt också och få ned samarbetsprocesserna gionen betonas ett antal olika områden, värme eller vindkraft har man kommit investerings kostnaden; med dagsljus och enkelt, säger Torbjörn Jansson. varav forskning och utveckling, Lifelångt i att minska bostadens påverkan på rumssamband går det att få bostaden att klimatet.science och handel är några. upplevas som större än vad den i själva Hur bygger man energisnåla hus? verket är. Vi får även en bättre inomhus SG: Ett enkelt sätt är att använda luftbu miljö om vi bygger med högre takhöjd. ren värme med återvinning och på så sätt 2,70 meter brukar man sätta som en gräns minska och effektivisera energianvändningen för ett bra luftombyte. Vilken typ av bostäder föreslår ni att markant. Du slipper då radiatorer framför dina fönster, rummen blir vackrare och man bygger i Huddinge? SG: Utan tvekan passivhus, som bostäder, mer lättmöblerade. FE: Vi tror att framtiden kommer att skolor, kontor och daghem. n TexT: Håkan årblom bjuda på mer kombinationslösningar: sol D et finns produkter som blir klas siker och som etsar sig in i folk själen på ett alldeles märkvärdigt och slitstarkt sätt. Delicatos dammsu gare (den chokladdoppade punch rullen som är intill förväxling lik en robust dammsugare, modell 1950 tal) och chokladbollen är två exempel på produkter som nära nog alla kaffe pausande svenskar har haft att för hålla sig till under flera decennier. När Einar Belvén lånade sin brors konditori för att på nätterna baka sockerkakor och rulltårtor, bakverk som han under dagarna levererade med cykel, visste han kanske inte att det lite provisoriska hembageriet skulle bli Nordens största tillverkare av konditorivaror. allt från småkakor och tårtor till ex klusiv choklad. Mycket av produk tionen går till storhushållen, men det är på exportsidan som företaget växer snabbast. Delicato har sedan 1960 talet spelat en stor roll som en av Huddinge kom muns största arbetsgivare. Delicato har en offensiv utveck lingsstrategi. Det är därför viktigt för oss som företag att vi verkar i en offensiv kommun, säger Kenneth Belvén. Einar Belvén själv var angelägen om att verka i Huddinge kommun. Stiftelsen Einar Belvén står till exem pel bakom uppförandet av Långsjö bo, ett äldreboende som kombinerar hög kvalitet och låga kostnader. Offensiv utvecklingsstrategi År 1964 fattade Einar Belvén ett för verksamheten avgörande beslut och byggde ett eget bageri i Segeltorp, Huddinge. När de nya ägarna, söner na Kenneth och Ronnie Belvén, tog över 1992, var Delicato ett företag i kraftig expansion. I dag arbetar 200 anställda med 130 olika produkter, Delicato är ett svenskt företag som till verkar bakverk som säljs över hela Sverige. Företaget grundades 1948 i Stockholm av Einar Belvén. Delicato har sitt huvudkontor i Segeltorp, Huddinge kommun, och utsågs 1993 till Kunglig Hovleverantör. Foto: August Åberg Foto: T. busch-christensen En växande kommun som Huddinge behöver bostäder. Målet är att bygga bostäder som möter människors önskningar och krav. Dessutom ska de vara miljösmarta. Läs mer på Arena Huddinge 5

13 Det är en fantastisk känsla att kunna anställa medarbetare Som ordförande i Stockholms Handelskammare är Jens Spendrup en av de profiler i landet som står i frontlinjen för näringslivets kamp mot vad många ser som ineffektiva regler och orättvisa skatter. Samtidigt menar han att företagarna måste ta ett stort eget ansvar för att skapa en positiv bild av företagandet hos den yngre generationen. Jens Spendrup tar emot i Brunnshuset, strax bakom huvudkontorsbyggnaden i Vårby. För många år sedan låg här en restaurang och läkarmottagning och folk vallfärdade för att dricka från Wårby källa som klassas som en av Sveriges äldsta hälsobrunnar. Huset ligger precis invid gamla riksväg ett. Hit har människor kommit i säkert år för att dricka vattnet, berättar Jens Spendrup som är inne på sitt 34:e år som vd för Spendrups Bryggeri. gare för 30 år sedan. Men nu ser man det som något fint. Ju fler ungdomar som ser det som en möjlighet att bli sin egen företagare desto bättre. En av grundidéerna som alltid funnits inom familjeföretaget är att det är bättre att göra saker i Sverige än att åka utomlands och göra samma sak. Jens Spendrup har bland annat talat mycket om det vansinniga i att ha en så omfattande svarthandel med alkohol. Sveriges stora konkurrensfördel menar han inte enbart har med pengar att göra. Han berättar om skolungdomarna som fått besöka olika företag och se vilka arbetsroller som finns. Många av dem har aldrig sett vilka roller som finns på en industri och de blir mycket entusiastiska. Jag tror att vi som företagare måste ta ett eget ansvar, bjuda in dem och grundlägga ett intresse redan i unga år. Säg såhär, det finns inte många städer som är så vackra och som har så lite korruption Jag tror att vi som företagare måste ta ett eget ansvar, bjuda in dem och grundlägga ett intresse redan i unga år. Hunden Loka tar en tupplur i Brunnshuset. och brottslighet som Stockholm. Men förutom skatterna så är det bostadssituationen som är problemet. Och så trafiken så klart. Man brukar skämta om att det bara finns två storstäder i Europa som inte har en ringled. Den ena är Stockholm och den andra är Tirana. Men i Tirana bygger man nu en. Vill påverka byggandet Det som oftast diskuteras är hur länge privatbilister tvingas sitta i köer, men problemet är betydande även för företagen. Det här problemet gäller ju i minst lika stor omfattning våra distributörer. Det har ju inte gjorts några stora satsningar sedan sextiotalet, så det är definitivt dags nu. Stockholm ska ju också tävla som huvudstad mot andra städer i Europa. Foto: August Åberg Spendrups huvudkontor strax invid E20 i Huddinge har legat där i ett par decennier och det finns inte några planer på att flytta. Jens Spendrup oroar sig lite över att för få bostäder produceras. Hyresregleringen är en av orsakerna till att så få bostäder byggs. I Handelskammaren jobbar Jens Spendrup därför mycket med att påverka byggandet i en positiv riktning. Här är Huddinge idag det område som har mest lämpliga ytor för nybyggnation. Möter entusiastiska ungdomar En annan avgörande faktor för det framtida näringslivet är att ungdomar lockas att starta och driva företag. Jens Spendrup menar att det fortfarande finns negativa attityder, att många tycker att man inte ska sticka ut hakan. I Kina var det straffbart att vara företa- Vad vill du förmedla till ungdomarna? Att företagandet är världens finaste jobb! Det är en fantastisk känsla att kunna anställa medarbetare, få dem att trivas, och se att folk är så nöjda med produkterna att de vill betala för dem. Det är som en artist som står på scen och får massa applåder. Har man drivkraften ska man testa. Fakta Namn: Jens-Fredrik Louis Spendrup Ålder: 65 Familj: Gift med Mia, fem vuxna barn, varav tre i företaget. Bakgrund: Pol mag 1969, ekonomichef Spendrups Bryggeri , styrelseledamot sedan 1969 och vd sedan Övriga uppdrag: Ordförande i Stockholms Handelskammare samt i Loka Brunn Kur- och konferenshotell. Styrelseledamot i flera andra organisationer, däribland Svenskt näringsliv. Semesterparadis: Har inte så mycket semester. Jag älskar mitt jobb och ser det som lite av min hobby. Men jag gillar att spela musik, läsa, fiske och segla. Lagar också en hel del mat. Gör på fredag kväll: Bakar bröd och lagar mat. I bokhyllan: Har ett helt bibliotek, med bland annat all studielitteratur (för att kunna gå tillbaka och se hur saker har utvecklats). Gillar annars filosofi och religion och är astronomiskt intresserad. 13

14 Förutsättningarna för tillväxt diagnostikföretaget Bactus Huddinge är en bra kommun för växande företag. Det kan vd:n för mikrobiologiföretaget Bactus AB intyga. Företaget växer snabbt, och man ser ljust på framtiden. Det mesta finns här. Avståndet från Stockholm gör att hyrorna är låga, medan kommunikationerna med huvudstaden är bra och det är inte svårt vare sig för medarbetare eller kunder att komma hit, säger Håkan Randahl. Någon kilometer från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ligger Bactus AB:s lokaler. Ett företag som nischat in sig på diagnostik. På Bactus finns allt från utveckling av nya produkter till tillverkning av produkter, packning och försäljning. Företaget har ett 40-tal distributörer över hela världen och några av de viktigaste marknaderna är på så vitt skilda ställen som Australien, USA, Venezuela och Europa. Naturligtvis är hemmamarknaden viktigast, men hela 60 % av produkterna går på export. Det är en fördel att ha allt på samma plats. Dessutom bor väldigt kompetent personal i närområdet och närheten till Stockholm gör att det är väldigt lätt att ta sig hit med järnväg eller bil. Det finns verkligen ingen anledning för oss att flytta, utan vi vill stanna och växa här, säger företagets vd Håkan Randahl. Förutom egna produkter så har Bactus även agenturer för andra mikrobiologiska produkter. En av produkterna som väckt stort intresse är CHROMagar, ett analyssystem för bakterieidentifiering som är snabbt och billigt. Den här typen av analysmetoder uppskattas av sjukhusen och Bactus beräknar därför öka försäljningen med 3 till 4 gånger i år jämfört med Det finns ett stort sug efter sådana produkter, och det är en stor fördel med snabba provsvar som samtidigt är tillförlitliga, konstaterar vd:n Håkan Randahl. I år kommer företagets omsättning att ligga på runt 10 miljoner. Men inom en femårsperiod räknar företaget med att öka omsättningen till miljoner. Företagsinvesterarna kommer att få god avkastning. Och vi privata investerare får inte bara affärsmöjligheter och tillfredställda investerare, utan även glädjen att se företaget som vi tror närvärme... PEAB BYGGER BOSTÄDER I HUDDINGE. Sedan decennier är vi den lokala och trygga leverantören av miljövänlig fjärrvärme och kyla till hushåll och företag i Huddinge, Botkyrka och Salem. Dessutom erbjuder vi stockholmsområdets lägsta pris på fjärrvärme. Vi på Peab skapar hem som håller. Bakom dessa tre ord fi nns både personligt engagemang och kunskap. Vi strävar efter att ditt hem ska vara tekniskt och funktionellt hållbart över tiden. Men också hållbart för din ekonomi och din livssituation. Välkommen in på peabbostad.se och hitta ditt nya hem! peabbostad.se 14

15 xt får us att stanna så starkt på växa och utvecklas. Det går väldigt bra och det kommer gå ännu bättre. Visionen är att växa organiskt, säger Håkan Rahndal. Det var 2005 som Boule Diagnostics AB köptes av privata investerare och döptes om till Bactus. Företaget arbetar inom fältet mikrobiologisk diagnostik och idag i Sverige så är Bactus ensamt om att vara ett helägt svenskt företag inom det här området. I landet finns 30 mikrobiologiska laboratorier, Bactus har två representanter som åker runt till dessa för att presentera sina produkter. Vi lägger stor kraft på marknadsföring av våra mogna produkter vilket snabbt har ökat försäljningen. Det är viktigt med kraftfulla marknadsföringsåtgärder. Om ingen vet att produkten finns, så säljer vi ju inget, säger Håkan Randahl. Företaget har jobbat aktivt med att addera nya produkter till katalogen, som redan består av 40 produkter, och gör det genom samarbeten med andra företag och med akademiska partners som är intresserade av att utveckla diagnostiska produkter. Men företaget har fler idéer på hur det ska växa. Vi kan hjälpa forsknings- och utvecklingsföretag som har produkter som är i prototypstadiet. När företaget går in i en produktionsfas så är det helt andra regler som gäller. Produkterna måste kvalitetssäkras och få ett så kallat CE-märke, som säkerställer hela processen från inköp av varor till produktion. Mindre företag kan utnyttja vårt kvalitetssystem och våra distributörer. Vi började med det här förra året och insåg då att det är en väldigt intressant nisch med många möjligheter, säger Håkan Randahl. Håkan Randahl, vd på Bactus. Foto: August Åberg Skolan där eleverna utvecklas till samhällsmedborgare Skolan ska vara mer än bara skola. Den skall även vara en plattform där elever kan växa och utvecklas som människor. Det är filosofin hos lärare och rektorer på Tornadoskolan i Skarpnäck som är en förskola och skola från 1-16 år. Ingrid Strandberg, skolans rektor sedan två år tillbaka, arbetar för att skapa en skola som alltid är under utveckling för att möta dagens barn och ungdomar. Tornadoskolan är ingen vanlig skola. Frågar man eleverna om skillnaden kan svaret bli att lärarna är sociala lärare, inte bara lärare. En av våra elever uttryckte det som att hon inte ville göra en viss lärare besviken eftersom hon mött så mycket respekt och fått så mycket hjälp. Det säger biträdande rektor Lotta Tjernberg, som arbetat på skolan i 15 år. Tornadoskolan har ovanligt många lärare per elev och även specialgrupper där de elever som behöver extra stöd erbjuds hjälp, oavsett om det är på grund av koncentrationssvårigheter, svårigheter i ett visst ämne eller om eleven varit sjuk en längre tid och kommit efter i skolarbetet. Men det mest speciella med Tornadoskolan är inställningen till ett lärande som går utanför de traditionella skolämnena. På schemat för de äldre årskurserna står Think fresh där lärarna plockar in frågor som anknyter till aktuella händelser och samhällsfrågor för att få eleverna att fundera och reflektera. De lär sig att skilja på känslor, fakta, önskemål och att se saker från både positiva och negativa sidor. Ett av målen är att eleverna ska bli miljömedvetna. Eleverna som lämnar skolan gör det med bra betyg men också med god självkännedom och de går vidare till gymnasiet väl förberedda utifrån sina egna förutsättningar, säger Lotta Tjernberg. SRV återvinning tar hand om ditt avfall på rätt sätt Att göra rätt sak med sitt avfall blir allt viktigare, för oss alla. När klimatfrågan nu börjar utkristalliseras i olika delområden kommer avfallsfrågan bli en huvudfråga. SRV har kunskapen och förutsättningarna att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Vår samhällsroll är ansvarsfull och vi tar vår uppgift på största allvar. Miljökompetens, Avfallstrappan Vi arbetar utifrån EU:s avfallstrappa, som prioriterar olika sätt att hantera avfall. I första hand gäller att se till att minimalt med avfall uppstår. Sedan i fallande ordning återanvända, återvinna, energiutvinna och när inget annat alternativ återstår deponera. Vår kärnverksamhet kretsar kring de tre sistnämnda trappstegen. Och där är vi experter. Vi gör miljömässigt rätt sak med ditt avfall. Vår återvinningsanläggning Sofielund är näst störst i Stockholmsområdet procent av materialet som vi kan återvinna återvinner vi. Helhet, Vi hämtar allt Vad du än har för avfall så har vi resurser för att hämta det och ombesörja att det tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Vi har kompetensen kring hanteringen och kommer gärna med råd hur du optimerar hanteringen av ditt avfall. Flexibilitet, Plustjänster Vi lyssnar och lär av våra kunder. Hur vill du ha det för att kunna sortera bättre så att vi kan återvinna mer? Vi hämtar där du vill att vi ska hämta, inifrån kontoret eller från särskilda rum, allt är möjligt. Expertkunskap, Lag Info Miljölagarna blir allt fler och striktare. Tjänsten Lag Info hjälper dig att hålla reda på lagarna som berör just dig. Är företaget miljöcertifierat eller om ni hanterar farligt avfall är lagarna extra viktiga. Enkelhet, Koncept för farligt avfall Det ska vara lätt att göra rätt. För att underlätta för företag att lämna in farligt avfall, som är det allra viktigaste ur miljösynpunkt att ta hand om, har vi ett koncept med anpassade behållare och kontroll av dokumentationen kring hanteringen av det farliga avfallet. Läs mer på och kontakta gärna någon av våra kunniga säljare. Kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller ring

16 Koncernchef Cecilia Bergh Du är hur du äter Nu kan man bli frisk från anorexi. Mando Group AB och Karolinska Institutet har utvecklat Mandometer, apparaten som lär dig hur du ska äta. Vi behandlar anorexi, bulimi och ospecificerad ätstörning på sex Mandometerkliniker i fyra länder; Sverige, Holland, Australien och USA. Behandlingen är vetenskapligt baserad; de som börjar har 75% chans att bli friska, också de som är svårt sjuka. Man blir frisk på i genomsnitt ett år och de allra flesta, 90%, håller sig friska. Det beror på att vi ställer höga krav på friskhet. Tekniska hjälpmedel Trots alla framsteg som bilar, telefoner och internet har våra biologiska förutsättningar inte ändrats; vi är utrustade för att gå omkring och leta efter något att äta; en livsstil som krävde mycket fysisk ansträngning. Men idag behöver vi inte vara aktiva alls, vi får mat ändå. Det är den enkla orsaken till att 800 millioner människor är överviktiga. Vi behöver ingenjörer som hittar på hjälpmedel för att vi skall klara dagens obiologiska situation. Apparaten som lär dig hur du ska äta är ett sådant hjälpmedel. Ät och bli mätt på rätt sätt Mandolean är apparaten som lär den som är överviktig att äta. De behandlas på Mandoleanklinikerna i Huddinge och på Danderyds Sjukhus. Behandlingen är byggd på ett samarbete med universitetssjukhuset i Bristol, England. De överviktiga äter så fort att signalerna från magen inte hinner till hjärnan i tid för att tala om att det är dags att sluta äta. Med Mandolean lär man sig äta mindre, långsammare och man blir mätt tidigare. Man går ner i vikt och börjar röra på sig. Och man går inte upp i vikt igen. Beteendet styr tankarna Anorektiska, bulimiska och överviktiga patienter har egentligen samma problem de äter fel det är beteendet som leder till anorexi eller övervikt. Därför kan både anorektiker och överviktiga behandlas på samma klinik där de inte bara lär sig att äta, utan också tränar rutiner för vila, sömn och aktivitet. Gör man det så stärks självförtroendet; obehagliga känslor som ångest viker. Samtidigt försvinner alla tankar som gjorde att man bantade hela tiden utan att tappa kontrollen. Du är hur Du äter. Export av svensk sjukvård Vem som helst kan få anorexi genom att äta för lite under lång tid. Det är visat på hundratusentals människor som tvingats svälta i kristider. Det är inget fel vare sig på den som är underviktig eller den som är överviktig. Biologin sätter inga gränser, vi behöver hjälp utifrån. Mandometer och Mandolean ger den hjälpen. Behandlingen fungerar lika bra i alla länder där vi provat; vi kan alltså exportera svensk sjukvård i större skala. Mandokoncernen står just nu inför att göra det. Det är viktigt att man lär sig äta i rätt miljö. Mandokoncernen exporterar därför inte bara sjukvård utan också svensk teknik och design. Gå till: och Där får du reda på mer och hur man får behandling.

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FLEMINGSBERG STRATEGIFORUM NOVEMBER 2005 På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar Rätten öppnar ett nytt kapitel. 6 tack vare

Läs mer

Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda

Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda uddinge Handlingskraft Entreprenörskap Företagaranda Vi i Huddinge Satsa på en vinnare internationellt kraftcentrum för bioteknik, medicinsk forskning och utbildning Världsledande forskning bedrivs på

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer. Vågar du bli ingenjör? Sök nu! 7 Stockholm SÖNDAG Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer. Nr. 1/07 Perspektiv Utbildningens Mecka för tillverknings - industrin Satsningen på Campus Telge

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer