Verksamhetsberättelse år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2014"

Transkript

1 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt Ericsson Estuna Clas Forsgren Roslagsbro Ersättare Gunnar Kjelldahl Edsbro Louise Branting Gräddö Jane Trepp Väddö Stefan Lindskog Rimbo Ronny Jansson Gottröra adj. Berit Jansson gruppledare, Per Lodenius riksdagsledamot Anthon Thorell ordf. CUF Revisorer: Ordinarie Ivan Mattsson, Söderbykarl, Claes Holmström Roslagsbro Ersättare Patrik Dahl, Malsta, Tommy Lundqvist Rimbo. Valberedning: Tommy Lundqvist Rimbo, Hans Jansson Edebo, Gunnar Kjelldahl Edsbro, Karin Broström Roslagsbro, Anton Thorell representant för CUF. Sammankallande Tommy Lundqvist. Nomineringskommitté: Kurt Lodenius Länna, Kurt Pettersson Roslagsbro, Åsa Wärlinder Roslagsbro, Inga Pettersson Roslagsbro, Hans Jansson Edebo, Torgny Åberg Närtuna, Lilja Grönholm Olander Norrtälje, Sammankallande Kurt Lodenius Sammanträden Kretsstyrelsen har haft 11st. protokollförda sammanträden. Kretsstyrelsen har också varit valkommitté under supervalåret. Kretsens arbetsutskott: Under 2014 har kretsen inte arbetat med arbetsutskott. 1

2 Information och kommunikation: Under året har 4 utskick av Centern.nu gjorts. Medlemsinformation har varit kallelse till kretsens årsmöte, information inför EU-valet i maj och till Riksdagsvalet/Landstingsvalet och Kommunalvalet i september. Kallelse till nomineringsstämma på vilken vi hade att utse ledamöter i kommunens nämnder/styrelse och bolag för åren En julhälsning från kretsordförande Anders Olander avslutade 2014 års medlemsinformation. Även under 2014 har Åsa Wärlinder med assistans av Gunnar Englund varit redaktör för Centerpartiets hemsida, centern.nu Här finns aktuella aktiviteter och aktuellt material, såsom beslut, insändare, synpunkter m.m. Vi har även en facebooksida: Centerpartiet i Norrtälje Centerpartiet har haft sändningar i Radio Roslagen. Bengt Ericsson tillsammans med Anita Engdahl, under våren även Sofia Händel, har varit programredaktörer. Programmet sändes onsdagar. Programmen Centern nu C framåt pågick fram till valet och kommer att återupptas under våren 2015 Representation: Kretsen har deltagit vid Stockholms läns distriktsstämma, som hölls på Scandic Foresta konferenshotell på Lidingö. Distriktets ordförande är Per Lodenius Länna Under valåret 2014 har det varit utbildning på distriktsnivå för toppkandidaterna på Riksdagslistan och till Landsting- och kommunfullmäktige. Även valledare i kretsarna har utbildats centralt av distriktet. Från kretsen har Anders Olander, Karin Broström, Berit Jansson, Åsa Wärlinder, Carina Jansson och Britt-Marie Åhman deltagit. I övrigt har kretsen varit representerad på träffar, seminarier och kurser som Stockholms läns distrikt och Centerpartiet på riksplan anordnat. Kretsen är representerad i Riksdag av Per Lodenius. AKTIVITETER: Januarikonferens Januarikonferensen hölls denna gång ombord på m/s Rosella, lördagen den 8 februari med arbetet koncentrerat kring Valplattformen samt Hur möter vi väljarna inför valet 2014 som tema. Sjutton förtroendevalda deltog i konferensen. Ordförandemöten Kretsen har ordnat möte med lokalavdelningsordförande den 22 april med fokus på valarbetet inför valen Närvarande 10 representanter från avdelningarna. 2

3 Valaktiviteter Den 3 maj samlades kommunfullmäktigekandidaterna för att peppas inför valarbetet. Utåtriktade verksamheter. Den 21 januari var EU-parlamentariker Kenneth Johansson på besök i kretsen. Vid mötet som var förlagt till Campus Roslagen samtalades det kring miljöfrågor, utbildning m.m. Partiledare Annie Lööf besökte Rodengymnasiet den 10 februari. Ett lyckat besök där gymnasieelever i en fullsatt aula dels fick höra om Annies väg in i politiken men även ställa frågor om Centerpolitiken idag. Den 16 april besökte Lennart Lewi kretsen. Det goda Livet var ämnet för kvällen, som inleddes med soppa och smörgås. Tjugotre personer besökte kvällen där Lennart gav sin syn på Centerpartiets men även hela Sveriges sociala ansvar. En hel del synpunkter som vi i Centerpartiet behöver tänka till om. IT och energiminister Anna-Karin Hatt besökte Norrtälje den 23 april. På programmet stod ett besök på Rodengymnasiet samt träff med representanter för Förängsuddens byaförening, Blidö. De berättade om den lyckade satsningen på fiber till 90 fastigheter på ön. Centern har varit med vid Elmstadalen den 30 augusti, ett politikermöte, och i juni månad på Gräddödagen samt i augusti på Rimbodagen. Årsmöte Årsmötet var detta år förlagt till Lännagården Hysingsvik den 5 mars. 33 medlemmar var närvarande. Till årsmötet var ombudsman Alireza Akhondi inbjuden för att peppa och informera oss om distriktets engagemang i valrörelsen, vilket kommer kretsen till stor del. Fredrik Federley kandidat till EU-parlamentet var gäst på årsmötet. Han påminner oss om att alla val går att vinna, med hårt arbete och tydliga frågor som engagerar valmanskåren. Detta ska genomsyra supervalåret Medlemsmöten Under 2014 har kretsen anordnat 2 medlemsmöten. Den 16 september i Roslagsbro med uppföljning av valresultatet och utseende av förhandlingsgrupp inför partiöverläggningar om att bilda ledning i kommunen. Den 22 oktober för att medlemmarna ska informeras om och ges tillfälle att ge sina synpunkter på förhandlingsgruppens ställningstagande. Nomineringsstämma Under 2014 har nominering till förtroendeuppdrag inom kommunen pågått. Nomineringskommittén har arbetat med att till nomineringsstämman den 26.e november lämna ett förslag på personer som är villiga att ta åt sig ett eller flera uppdrag i kommunal nämnd, bolag och/eller styrelse. Samtliga tillfrågades genom Kurt Lodenius försorg. På stämman fastställdes nomineringskommitténs förslag till ledamöter i nämnder bolag och styrelser för mandattiden

4 Övriga aktiviteter 2014 har varit det så kallade supervalåret, med EU-val i maj och val till riks- landsting och kommun i september. Ett mycket aktivt år med många olika aktiviteter enligt vad traditionen bjuder ett valår som detta. Nomineringar, valupptakt, deltagande vid olika aktiviteter som de äldres dag i socitetsparken, hästens dag i Massum, kulturens dag i Elmsta. Valstuga på Stora torget i Norrtälje. Ett stort engagemang för att sätta upp och ta ner valaffischer runt om i kommunen. Centerlokal/Expedition Expeditionen finns sedan april 2002 i bottenvåningen på IOGT-NTO:s hus på Stockholmsvägen 1, en källarvåning med anor som kvarn till gevärsfaktoriet på talet och därmed en yttervägg mot ån bestående av en ca 1.5 meter tjock mur. (och en av stadens få kvarvarande delar efter rysshärjningarna i början av 1700-talet.) Centerlokalen har använts, förutom som expedition, till sammanträdeslokal för intern verksamhet, kretsstyrelse, arbetsutskott, valkommitté, olika arbetsgrupper, avdelningsårsmöten eller vanliga avdelningsmöten. Personal Kretsen har haft Britt-Marie Åhman som organisatör tio timmar/vecka. Britt-Marie har varit anställd sedan 1 feb Ekonomi Vi hänvisar till upprättad resultatrapport, balansräkning och revisorernas berättelse. Politikeråret 2014 Det här året har präglats av valrörelser på våren och hösten. Vi började året med att förbereda oss för en EU-valrörelse. Partiet ville att den skulle präglas av den svenska maten. Karin Broström startade en seminarieserie här i kommunen för att få mer svensk mat i de offentliga köken. Denna seminarieserie var mycket välbesökt och uppskattad. Centerpartiet kom fram bra i matfrågan både regionalt och lokalt. Vilket ledde till att vi behöll vårt mandat i Europaparlamentet. Vi kampanjade med utdelning av flygblad och hade med oss en traktor för att väcka folks uppmärksamhet kring matfrågan. Centerpartiet har medverkat till att Edsbro vårdcentral och distriktssköterskemottagning blev kvar. Partiet hade under våren en stadsvandring i hamnen för att ge en bild av hur den nya stadsdelen kommer att gestalta sig efter skelettplanen. Det var många både centerpartister och allmänhet som deltog trots blåsigt och kallt väder. 4

5 Tjänstemännen i kommunen har på uppdrag tagit fram en karta över Norrtälje stad och visat på var det finns lucktomter, som är möjliga att bebygga. Partiet hade en cykeltur under försommaren med kartan med oss och tittade på alla platser i verkligheten och för att därefter göra bedömningen om vilka vi ha bebyggda och vilka som fortfarande ska vara naturmark och närströvområden. Hela hösten var det valrörelse och vi Centerpartiet hade en riktigt bra valrörelse med många kontakter med medborgarna. Vi hade en sammanhållen valrörelse där väljarna kände igen partiet från ett kommunalt-, landstings- och riksperspektiv. Närodlad politik gick hem som ett samlande budskap för vår politik. Vi hade mycket fokus på miljö och åkte runt i en elhybrid bil och hade med oss en hemma tillverkad laddstolpe. Budskapet var att vi vill sätta upp fler laddstolpar i vår kommun, vilket inte är svårt får vi till en till så har vi dubblat beståndet. Gunnar Kjelldahl drev en utombordsmotor med solenergi i en balja på Stora torget. Valutgången var något dyster och vi tappade ett mandat, det kan dock sägas av de borgliga partierna så klarade sig Centerpartiet bäst. Valresultatet var i kommunen något vi aldrig hade sett tidigare. Inget av de traditionella blocken fick egen majoritet och Sverigedemokraterna stod som starka vågmästare. Efter mycket förhandlande så valde Centerpartiet att bilda ett samverkansstyre tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har fått fram vår politik på ett bra sätt i det nya samverkansstyret. Vi har också fått en ny Teknik och Klimatnämnd med ansvar för hela tekniska förvaltningen, där C har ordförande posten. Vi har ordförande posten i Kultur och Fritidsnämnden och i Valnämnden. Centerpartiet har i förhandlingen fått många ledamotsposter, vilket ger goda möjligheter för att driva Centerpolitik i fyra år framåt. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som ställde upp i valrörelsen och gjorde ett fantastiskt arbete. Berit Jansson, gruppledare och kommunalråd Organisation Centerrörelsen är starkt folkrörelseförankrad och medlemmarna utgör partiets tydliga bas och styrka. Fr.o.m är Centerpartiets lägsta beslutande nivå Centerkretsen, det betyder att alla medlemmar har direkt inflytande på kretsens verksamhet. Alla medlemmar i Centerpartiet i Norrtälje kommun kallas till årsmötet och andra möten som kretsen anordnar. I kretsen ingår följande avdelningar: Edebo C, Edsbro C, Gottröra C, Häverö-Singö C, Länna-Riala C, Norrtälje CK, Norrtäljebygdens C, Norrtälje CUF, Rimbobygdens C, Roslagsbro C, Söderbykarl C, Ununge CK, Väddö C, Vätö C. Medlemsantalet i kretsen var vid årets slut 257 betalande medlemmar varav 25 är Centerkvinnor och 4 är CUF ungdomar. Medlemsminskningen har två specifika förklaringar. Den ena är splittringen i partiet hösten 2013 och den andra att man nu 5

6 snabbare tar bort medlemmar som inte betalt avgift. Medlemsminskningen är dock ett starkt observandum att partiet måste jobba hårdare för att stärka organisationen ST varav 25 i CK och 4 i CUF, ( ST varav 29 i CK och 8 i CUF) ( ST varav 45 i CK och 5 i CUF), ( ST varav 58 i CK och 9 i CUF) ( ST varav 90 i CK och 14 i CUF) Slutord Styrelsen vill hjärtligt tacka alla som på olika sätt arbetat för Centerpartiers idéer under det gångna året. Norrtälje kommun behöver ett starkt och aktivt Centerparti. Valåret 2014 har visat detta. Vaktslåendet om vårt fina sjukhus, mer pengar till utbildning, lokala satsningar på kulturen och miljöfrågorna är några områden där vi haft ett starkt inflytande på politiken. Vi har naturligt påverkat beslut i många andra frågor också. Det är dock inte alltid lätt att visa på detta när vi sitter tillsammans med andra partier i en majoritet var ett supervalår med både EU-val i maj och valet i september. Centerpartiet behöll mandatet i EU och i riksdagen är Per Lodenius kvar. Centern gjorde en bra valrörelse och kom upp till 6,1 procent vilket nästa var i paritet med valet På Kommunal nivå tappade Centern ett mandat i fullmäktige. Dock var vi det partiet som gjorde bäst val av tidigare borgerliga majoriteten. För första gången har det i kommunen blivit en blocköverskridande majoritet genom att Centerpartiet samverkar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och har då 30 av fullmäktiges 61 mandat. Denna samverkan var den enda möjligheten till att få en fungerande ledning av kommunen och att SD inte ska vara vågmästare. Med den majoritetsbildningen har Centerpartiet erhållit långt fler platser i nämnder/styrelser och bolag än i tidigare samarbeten. Detta anser vi bådar gått för ett framtida Centerinflytande. Nu gäller det att se framåt Närmaste åren kommer att vara viktiga för utvecklingen på flera områden i kommunen. Det gäller Skolornas utveckling, Färsna gårds framtid, bättre möjligheter för lantbrukarna och servicen på landsbygden. En satsning på bredband och krav på mer lokalt producerad mat är områden där ett starkt Centerparti har en avgörande betydelse. Miljöfrågorna är också viktiga för kommunens framtid, allt från öppet landskap, mindre kemikalier, minskad koldioxidanvändning till produktion av lokal energi. Samtidigt ser vi möjligheter med fler arbetstillfällen i Norrtälje stad som kan nyttjas av alla med rimliga restider. Genom att vara medlem i Centerpartiet har du en unik möjlighet att påverka samhällsutvecklingen lokalt, regionalt och centralt. Genom medlemsinitiativ och motioner kan du göra din röst hörd på alla nivåer inom organisationen. Du får också tillgång till information om vår politik och kan diskutera aktuella frågor. Du får medlemstidningen C. hem i din brevlåda och tillgång till Centerpartiets intranät, Centralen. 6

7 Kretsstyrelsens TACK! Styrelsen vill därför hjärtligt tacka alla, som på olika sätt arbetat för Centerpartiets idéer under det gångna året. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet med att stärka Centerpartiets ställning i Norrtälje kommun. Det är ditt stöd i dina vardagskontakter som gör partiet starkare. Norrtälje den 21 februari 2015 Anders Olander Bengt Ericsson Anita Engdahl Gunnar Englund Carina Jansson Clas Forsgren Åsa Wärlinder 7

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Or anisation ekonomi och

Or anisation ekonomi och Stockhol mscenterns verksamhetsberattelse 2012 Stockholmscenterns verksamhetsberattelse 2012 Distriktsstyrelsen för Stockholms stads distrikt av Centerpartiet avger följande berättelse för verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Tack för ett starkt val!

Tack för ett starkt val! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 21 Nummer 2014:4 December 2014 Innehåll Kåseri sid 2 Gruppledaren sid 3 Valresultat Partille sid 4 Valresultat region sid 5 Partiombudet sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Äldrefrågor på undantag i svensk politik

Äldrefrågor på undantag i svensk politik ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK 3 Äldrefrågor på undantag i svensk politik 4 ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Innehåll 1. Förord... 5 2. PRO:s slutsatser... 6 Vad beror osynligheten på?...7

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer