Juridiska säkerhetskrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridiska säkerhetskrav"

Transkript

1 Juridiska säkerhetskrav

2 Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken

3 Grundtyper av juridiska krav Nationens säkerhet (försvar, ekonomisk stabilitet o. dyl.) Personlig integritet vid känsliga åtgärder (sjukdata, sociala åtgärder m.m.) Bokföring och liknande krav på ekonomisk reda Allmän personlig integritet ( inte allt på nätet och tillgängligt för alla )

4 Exempel på relevanta lagar Sekretesslagen Offentlighetsprincipen (TFF) Personuppgiftslagen Arkivlagen Bokföringslagen Säkerhetsskyddsförordningen

5 Sekretesslagen Gäller myndigheter. Gäller data som berör rikets säkerhet (militärt, ekonomiskt o. s. v.) eller enskildas personliga integritet. Stadgar att sådana data inte ska kunna nås annat än av behöriga handläggare. Innebär att myndigheter måste skydda sådana uppgifter, då de lagras och behandlas i datorer.

6 Offentlighetsprincipen Allmänheten har rätt att läsa offentliga handlingar, d. v. s. handlingar (ej anteckningar o. dyl.) som inkommit till eller upprättats vid myndigheter och som ej omfattas av sekretess. Myndigheter är skyldiga att se till att beslut fattas utifrån så långt som möjligt korrekta uppgifter. Slutsats: Allmänheten ska kunna läsa, men inte allt, och absolut inte kunna ändra

7 Bokföringslagen Dokument... och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga.... De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen... skall hållas tillgängliga i Sverige. (Undantag finns) Om en bokföringspost rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Vid elektroniskt underlag (verifikation) ska originalversionen sparas.

8 Säkerhetsskyddslagen Säkerhetsskyddsförordningen Gäller försvaret och dess leverantörer. Anger krav på säkerhetsklassning av data och personer samt skydd, särskilt vad gäller kontroll av personer med tillgång till sekretessbelagd information. Försvaret underhåller skriftserie med detaljerade föreskrifter och råd

9 Personuppgiftslagen (PUL) Gäller data som kan härledas till individer (inte enskilda firmor, fastigheter o. s. v.) Data får föras för personer som är kunder, medlemmar, anställda o. s. v. har givit uttryckligt tillstånd är föremål för forskning har uttryckligt eget intresse av registreringen av deras persondata eller om det finns uttryckligt allmänintresse

10 Begränsningar i PUL Databehandlingen ska ha uttryckligt mål, och alla data måste vara relevanta för detta ändamål Känsliga data (hälsa, religion, politisk åsikt, ras) får bara föras om verksamhetens art kräver det (sjukvård, samfunds medlemmar o. s. v.) Datas korrekthet måste upprätthållas Export får bara ske inom EU, eller till land som regeringen godkänt eller i den registrerades uppenbara intresse

11 Säkerhetskrav i PUL 31 Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av a) de tekniska möjligheter som finns b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

12 Elektroniska dokument? Juridiska termen dokument förutsätter någon form av avgränsat innehåll och bevisbart ursprung Elektroniska dokument förutsätter digitala signaturer (blanda inte ihop det med digitaliserade namnteckningar!!!) EU godkänner nu i princip digitala, signerade dokument

13 Säkring av datas tillgänglighet samt övrigt fysiskt skydd OBS: Systemtillgänglighet är delmängd, inte hela begreppet!

14 Tillgänglighet för data kräver Fysiskt intakt dator (eller annan läsare) Fysiskt intakta lagringsmedia Driftmiljö där datorn kan fungera Bevarad kommunikationsmöjlighet Program, som inte kraschat eller på annat sätt hindrar åtkomst

15 Fysiskt intakt utrustning Stöld Vätska Brand Smutspartiklar Strömpuls Stötar och slag Avsiktlig skada kräver skydd mot

16 Skydd för lagrade data kräver Samma skydd för lagringsmedia som all annan IT-utrustning Högre skydd mot värme Oftast högre skydd mot starka magnetfält (magnetiska och elektroniska media) Säkerhetskopior i särskilt arkiv Fungerande rutiner, som kontrollerar att kopiering sker på korrekt sätt av alla data

17 Fysisk tillgång till dator eller lagringsmedia möjliggör Stöld Avsiktlig skada Bortkoppling av behörighetskontroll Inläggning av elaka program Insyn i vad som finns på skärmen Installation av avlyssningsutrustning

18 Bra driftmiljö för datorn Elektricitet Jämn spänning Rätt temperatur (kyla och fläkt) Rätt luftfuktighet Inga starka elektromagnetiska fält i omgivningen

19 Bevarad kommunikation Intakta ledningar eller radiolänkar Intakt sändare och mottagare Rimlig störningsnivå Kodning anpassad till störning Alternativ väg

20 Fungerande program Egen del av datavetenskapen Gott om metoder på alla nivåer, som säkrare språk, felträdsanalys, testmetoder, kvalitetsgranskningar och ett otal andra Sorgligt försummat i praktiken i alldeles för många fall

21 Reserver och extra resurser Inte bara data kan behöva reservkopior. Reservhårdvara måste vara kompatibel med det den ska ersätta. Extra resurser, som utökad bandbredd, fungerar bara om det inte finns andra flaskhalsar (T ex två nätleverantörer? De kanske använder samma fiberlänk eller samma mast för radiolänksdelen...)

22 Denial of Service-attacker Kräver större resurser än den attackerades för att lyckas Att ta över andras datorer och låta dem attackera (DDoS) fungerar Kan bestå i ren översvämning Kan bestå i kraschförsök Filter får inte bli flaskhals

23 Filter mot spam och annat Filtrering tar tid, och kan därför förvärra attack! Filtrering kan aldrig ta bort alla medvetna attacker. Filtrering kan klara majoriteten av skräpet, eftersom det inte är så medveten attack Filter kräver ständig uppdatering

24 Fysisk säkerhet för sekretess RöS, Röjande Signaler, är klassiskt problem Utöver medvetna sändningar (radio), så kan man få information ur strålning från processorer och bildskärmar ström-/spänningsvariation ljud från tangenter ljusvariationer

25 Tillträdesskydd Minskar risken med RöS Minskar risken för stöld och sabotage Minskar risken för obehörig åtkomst till inloggade datorer och visad information Hindrar direktladdning av nytt OS, inkoppling av ny utrustning och liknande sabotage Ger punkter för säker administration

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19 Samsetrapport 2002:1 1 Infratjänster för 24-timmarsmyndigheterna En vägledning från SAMSET 2002-11-19 2 Samsetrapport 2002:1 Riksskatteverket 1 MISSIV Johan Bålman 2002-11-19 9576-02/100 08-764 8092 Statskontoret

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer