Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)"

Transkript

1 Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt sätt att kommunicera externt och kompletterar eller ersätter andra former av kommunikation som telefax, telefon och traditionell papperspost. E-post är dock inte ett helt säkert kommunikationsmedel ännu. Det är t ex tekniskt möjligt, och inte särskilt svårt, för obehöriga att bereda sig tillträde till e- postsystem. Det är också möjligt att skicka e-post med falsk avsändaradress. Inför införandet av e-post i kommunen under våren 1997, har dessa regler för användning av extern e-post framtagits. Intern e-post skickas med cc:mail. För extern e-post används , vilket är integrerat med cc:mail Tillgång till e-post Tjänsteman som har behov av extern kommunikation ska få tillgång till e-post. Adress Adresseringsprincipen är följande: Struktur: förnamn. domän.land Exempel: I adresser tas alla ringar, streck och prickar bort i namn som innehåller å, ä, ö, é eller ü. Tilldelning av adresser ADB-samordnaren tilldelar e-postadress och lägger in sådan adress i e- postsystemet.

2 Författningssamling 2(5) Publicering av e-postadresser Generellt gäller att nämndernas/förvaltningarnas e-postadresser till myndighetsbrevlådan skall publiceras i brevpapper, telefonkataloger e dyl. Varje förvaltningschef får därför bestämma för sitt område i vad mån en mer generell publicering av e-postadresser skall göras. Tekniskt ansvarig för e-postsystemet ADB-samordnaren är ansvarig. Adresslista för e-post ADB-samordnaren publicerar adresspostlista på nätet. Listan nås på L:\lager\sysinfo\nätanv.doc. Brevlådor Följande brevlådor finns i e-postsystemet - Myndighetsbrevlåda. Hit sänder andra organisationer och enskilda sina meddelanden. Myndighetsbrevlådan finns hos diarieansvarig. Följande ska ha myndighetsbrevlådor: Byggnadsnämnden, skolstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen, socialnämnden, tekniska nämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden. Exempel på adress: I första hand bör post styras till respektive myndighet. Precis som med papperspost skall e-post också kunna ställas till Svedala kommun (Svedala kommun är formellt ingen myndighet utan en juridisk person). Adress: - Olika enheter som skola, daghem, va-verk m fl upprättar arbetsplatsbrevlådor för att vara nåbara via e-post. Uppläggning av adress för arbetsplatsbrevlåda kan göras om det finns mer än en pc på arbetsplatsen. Finns det bara en pc på arbetsplatsen, så används den individuella tjänstebrevlådan.

3 Författningssamling 3(5) Exempel på adress: Uppläggning av adress för arbetsplatsbrevlåda görs genom skriftlig beställning hos ADB-samordnaren. Som benämning används arbetsplatsens vanliga namn, d v s förkortning används inte. Det är viktigt vid beställningen att stavningen av namnet är korrekt. - Individuella tjänstebrevlådor för enskilda tjänstemän. Hit skickas e-post till enskilda tjänstemän under tjänstemannens e-postadress. Exempel på adress: Bevakning av brevlådor Bevakningsansvaret innebär genomgång av inkommen post, samt att göra en bedömning om posten utgör allmän handling som skall diarieföras. - Myndighetsbrevlådan bevakas av den diarieansvarige på respektive förvaltning. - Förvaltningschef skall utse bevakningsansvarig för arbetsplatsbrevlåda till resp arbetsställe. På varje förvaltning skall finnas en aktuell förteckning över arbetsplatsbrevlådorna och bevakningsansvariga. - De individuella tjänstebrevlådorna skall bevakas av sina innehavare. Ansvar för bedömning och hantering av handlingarna till dessa brevlådor åläggs innehavaren. Brevlådan skall tömmas lika ofta som innehållet i korgen med inkommande post, dvs dagligen. Icke öppnad e-post Har en postlåda inte öppnats inom 60 dagar raderas posten automatiskt. Detta innebär att post aldrig kan bli äldre än 60 dagar. Utprintning av e-post Inkommen e-post som skall diarieföras, printas ut och läggs till dagens post av diarieansvarig.

4 Författningssamling 4(5) E-post ställd till resp. myndighet kan raderas efter någon dag sedan posten behandlats med eventuell diarieföring. E-post som kommer till en myndighet (nämnd, styrelse, kommunfullmäktige) När en myndighet öppnar brevlådan för extern e-post kommer dokument och meddelanden med olika status ur offentlighetssynpunkt att komma denna väg. Därför måste det finnas regler för hur den inkommande e-posten skall hanteras ur offentlighetsrättslig synpunkt och för hur den skall hanteras. Denna bedömning har gjorts i av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för diarieföring. Bedömning av e-postmeddelandets status Huvudregeln är att handlingar som kommer in är allmänna. Elektroniska handlingar betraktas som inkommen när handlingen är tillgänglig för myndigheten. En god vägledning vid avgörande av om registrering skall ske eller ej, är att handling skall diarieföras, om den kan förväntas ligga till grund för beslut i nämnd, om den kan bedömas ha rättslig betydelse eller om den, eventuellt tillsammans med svarsskrivelse, i vart fall skall bli föremål för anmälan. All information som skickas med e-post och som finns i gemensamma eller individuella elektroniska brevlådor är underkastad samma offentlighet- och sekretessregler som vanliga postbefordrade handlingar. Icke allmän handling Följande är icke allmänna handlingar: - Handlingar som en person tar emot i egenskap av annan ställning, t ex rollen av politiker eller facklig förtroendeman - Handlingar som utvecklas som arbetsmaterial under ett ärendes beredning - Myndighetsinterna meddelanden och informationsmeddelanden - ADB-upptagning som ingår i myndighets bibliotek - Meddelanden av personlig karaktär Bedömning om allmän handling är offentlig eller kan bli föremål för sekretess Den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas i sekretesslagen eller i annan lag som denna hänvisar till. En sekretessbedömning måste därför göras vid mottagandet av en allmän handling. Sekretessprövning ska kunna göras skyndsamt.

5 Författningssamling 5(5) Allmänna handlingar som omfattas av sekretess Dessa handlingar skall inte förvaras i e-postsystemet utan skrivas ut på papper och tas ut ur systemet. Det skall lagras avskilt från icke sekretessskyddad information. Diarieföring av e-post Särskilda riktlinjer för diarieföring av bl a e-post har upprättats och godkänts av kommunstyrelsen, och hänvisas till. Sändning av sekretessbelagd eller integritetskänslig information Ingen sekretessbelagd eller integritetskänslig information t ex personuppgifter inom socialtjänsten eller sekretessbelagda handlingar som rör upphandlingsärenden, skall sändas med e-post. Distribution av dessa riktlinjer Dessa riktlinjer distribueras till samtliga som har e-post. Riktlinjer för användning av extern e-post finns i nätet på L:\LAGER\SYSINFO\EPOST.DOC.

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

IT-regler för Torsby kommun

IT-regler för Torsby kommun Datum 2008-09-15 IT-regler för Torsby kommun En regelbok för alla användare av datorer, telefoner, fax, e-post och Internet 2008 09 15 Alla anställda vid Torsby kommun, oberoende av anställningens art

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer