RS earkiv 27/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RS earkiv 27/3 2014 1"

Transkript

1 RS earkiv 27/

2 Tero Ahola Informationsarkitekt Enheten för earkiv, Regionarkivet 2

3 Upplägg Standardsystem Egenutvecklat Vad är RS earkiv? Mellanarkiv/Slutarkiv Informationskategorier Sökning/Importer Webbklienter för sökning Egenutvecklad produkt Varför egenutvecklat 3

4 Standardsystem Kännetecken: Färdig programvara som ett företag kan köpa in och efter viss anpassning utnyttja i företagets verksamhet. Anpassning krävs av både system som verksamhet för att få en fungerande IT-lösning. Utvecklat för att motsvara flera kunders verksamhetsbehov (mer generellt byggda) Fördelar: Snabb utveckling Kostnadsbesparande Kunskapsstöd Omfattande Ständig utveckling Nackdelar: Leverantörsberoende Generella, svårt få alla behov täckta Ej öppen källkod 4

5 Egenutvecklat Kännetecken: Skräddarsytt system System som byggs upp från grunden och anpassas efter verksamheten. Enklare system (färre funktioner) Fördelar: Systemet kan skräddarsys efter det som verksamheten verkligen behöver Leverantörsoberoende Kontroll över teknik och källkod Anpassa systemet efter ny teknik Vidareutveckling av systemet Nackdelar: Oftast dyrare alternativ än standardssystem Långsam utveckling Inget kunskapsstöd Resurskrävande/Kompetenskrävande 5

6 Vad är RS earkiv? Regionövergripande system för att säkerställa långsiktig tillgång till verksamheternas digitala information finns sedan oktober 2011 bygger på Stockholms Läns Landstings lösning men anpassad till Region Skånes behov ca 3500 registrerade användare, inom Region Skåne olika sökgränssnitt för olika typer av information: Patientjournaler (bilden) Personalakter Ekonomi Avtal etc. 6

7 Samverkan Samverkan R7 (nio landsting, landstingssamarbete): Dalarna, Sörmland, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland, Jönköping, Uppsala, Värmland, Örebro RS (Region Skåne) SLL (Stockholms Läns landsting). Gemensamt utbyte, utveckling och förvaltning av framtagen källkod. Leverantörsoberoende koncept för earkivering Exempel på aktiviteter Förädla inleveransspecifikation för journalhandlingar Finna arbetsformer för att utarbeta inleveransspecifikationer för fler handlingstyper ENSAM (E-arkiv i nationell samverkan) Nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte kring elektroniskt bevarande Företrädare för stat, kommun och landsting Exempel på aktivitet Utvärdera metod för enklare utplock av data från verksamhetssystem till earkiv - POC AVK Journalia, Teleråd, Mapforce 7

8 Mellanarkiv Slutarkiv Kan innehålla information som ska gallras efter en viss tid. Verksamheten äger fortfarande informationen. Verksamheten har direktåtkomst och söker själv. Användning måste loggas enligt Patientdatalagen. Verksamheten ansvarar för utlämning på begäran av vårdpersonal, medborgare, myndigheter mm. Verksamheten ansvarar för menprövning vid journalutlämning. Höga krav på god prestanda eftersom systemet används ofta och av många. Innehåller enbart information som ska bevaras för all framtid. Verksamheten har lämnat över informationsägarskapet till Regionarkivet. T ex när vårdgivare upphör. Endast Regionarkivets personal har direktåtkomst som ansvarar för utlämning Inga krav på PDL-loggning. Regionarkivet ansvarar för utlämning på begäran av vårdpersonal, medborgare, myndigheter mm. Regionarkivet ansvarar för menprövning vid journalutlämning. Lägre krav på prestanda då antalet användare är färre, högre krav på avancerade sökmöjligheter för olika forskningsändamål. Högre krav gällande teknik- och formatoberoende för att säkerställa långsiktig lagring och återsökning. Samma databas, flagga 8

9 Arkiverad information i RS earkiv RS earkiv innehåller earkiverad information från: Swedestar (Patientjournaler) Famlak (Patientjournaler) PLD (Personalakter) Prima (Personalakter) Effica (Folktandvårdsjournaler) Heroma (Personalakter) Telerad (Patientjournaler) Simrishamn (Patientjournaler) HUD E-Dok (Patientjournaler) ProCuris Paul32 (Folktandvårdsjournaler) ProCuris Edward32 (Folktandvårdsjournaler) ChamberSign (Avtalsinformation) Lokalt dokument (Avtalsinformation) Journalia (Patientjournaler) Viewscan (Patientjournaler) Skane.se (web) Inom en snar framtid även från : Ebill (Ekonomi) Raindance (Ekonomi) Obstetrix (Mödravårdsjournaler) KIKA (Mödravårdsjournaler) PMO (patientjournaler) Melior (patientjournaler) 9

10 Informationskategori Ett mer generellt sätt att se på informationen. Fokus på innehåll, ej hur ett system är konstruerat. earkivet arkiverar innehåll/information ur verksamhetssystem, ej själva systemet med databaser, programkod etc. System grupperas efter vilken typ av information de hanterar. Ursprungssystem typ av system Informationskategori Prima Personaladministrativ Personal Heroma Personaladministrativ Personal PLD Personaladministrativ Personal Chambersign Avtassystem Avtal Csign Avtalssystem Avtal Swedestar Patientjournalsystem Hälso- och sjukvård ViewScan Patientjournalsystem Hälso- och sjukvård Hud e-doc Patientjournalsystem Hälso- och sjukvård ebill ekonomisystem Ekonomi Raindance ekonomisystem Ekonomi 10

11 Informationskategori Personal Person - namn - personnr Frånvaro - datum - Frånvaroorsak Anställning - befattning - datum - Placering Lön - beslutad lön - datum Arbetsgivarintyg informationsmodell Informationsmodell beskriver struktur, namnsättning, förhållanden. 11

12 Informationskategori Personal Prima tabell Person personnamn Bo, Ek Elsa, Beskow earkiv Personal Heroma tabell Personuppgifter enamn Varg Testsson Pld table employee surname Ahola Atterling fnamn Kajsa Test firstname Tero Christer tabell ArkivTypPersonal efternamn fornamn Ek Bo Beskow Elsa Systemnamn Prima Varg Kajsa Testsson Test Systemnamn Heroma Ahola Tero Atterling Christer Systemnamn Pld 12

13 Informationskategori ex personaladministrativa verksamhetssystem prima earkiv databas ekonomi heroma personal Hälso- och sjukvård pld Avtal FTV Sökning efter arkiverad information från olika personaladministrativa system sker från en och samma sökklient. 13

14 Informationskategori mer i detalj ex personaladministrativa verksamhetssystem prima Exportskript Leverans i xmlpaket earkiv databas ekonomi heroma pld ekonomi personal Hälso- och sjukvård Avtal FTV Personal H&S Avtal FTV * Generell databas, samma tabeller oavsett informationskategori * Samma stored procedures oavsett informationskategori * Skräddarsydda adaptrar/klienter efter informationskategorier (ca 120h) 14

15 Sökning av information earkivering av information (importer) 15

16 Importer mer i detalj - HoS verksamhetsdatabas zippar Leveransspecifikation HoS earkiv databas importprogram Konvertering av binära filer till arkivbeständigt format (pdf/a, tiff, jpeg) 16

17 HoS webbklient för sökning 17

18 Personal webbklient för sökning 18

19 Avtal webbklient för sökning 19

20 webb webbklient för sökning 20

21 Egenutvecklad RS earkiv består av följande delar; Klient (två webbservrar, Tomcat 7.0) Adapter (två adapterservrar Jboss 5.1) Databas (Sql server 2008 R2) Grundidén är att RS earkiv skall kunna hantera all typ av information. Databasen är därför generisk medan det finns (kommer finnas) klienter för följande typer; Personal, Hälso- och sjukvård (journaler), Folktandvård, Avtal, Personal, Obstetrik, Ekonomi samt web. Tekniker/språk som RS earkiv använder sig av är utvecklat i Java 1.6, javascript, jsp, vaadin (Google web Toolkit), SSIS, zircon ramverk och stored procedures. Version 1.0 SLL stockholm (september 2011), version 1.1 Version 1.2 Version 1.3 Version 1.4 Version 1.5 Version

22 Egenutvecklad 22

23 earkivet - Varför egenutv? Varför eget: Standardsystemen var inte anpassade efter RS behov Krav på en generisk lösning oavsett vad det är för digital information som ska lagras. earkivlösning fanns redan SLL (samarbetsavtal, utbyte av kod) Krav på öppen källkod. Leverantörsoberoende Långsiktighet system för långtidslagring Omöjligt från start veta alla verksamhetskrav (vad man behöver för lösning ) Konsekvenser: Oberoende, vi kan köpa in konsulter. - Om man har ett standardssystem, vad sker om leverantören försvinner ur marknaden? Systemet kan skräddarsys efter det som verksamheten verkligen behöver (mellanarkiv/slutarkiv, informationskategorier), alla krav kan uppfyllas! Kontroll över teknik och källkod (återanvända kod till nya infokategorier), Vi kan själva vidareutveckla systemet (nya informationskategorier), till en rimlig kostnad (snabb utveckling av nya infokategorier). Det är möjligt att anpassa systemet efter ny teknik Anpassa lösning efter behov inte efter produktens begränsningar/funktionalitet. Flexibelt system Verksamheten mer involverad i lösning, vad de vill ha (engagemang) Kunskapen stannar innanför huset, - De flesta utvecklare av standardsystem är fysiskt och organisatoriskt separerade från systemanvändarna 23

24 Sammanfattning Egenutvecklad Datat lagrat efter informationskategorier Klient för sökning efter informationskategorier ej system Mellanarkiv, slutarkiv Vi styr själva över systemets funktionalitet. Resurser/kompetens Alla krav kan uppfyllas 24

25 Frågor? 25

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg Bilaga 3 RIV-SHS förstudie, Mina intyg Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Historik... 2 4. Problembeskrivning... 2 5. Nulägesbeskrivning... 3 6. Börlägesbeskrivning... 3 6.1. Effektmål...

Läs mer

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek LUPP Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek Slutrapport 2011-03-28 Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von Wachenfeldt, Krister

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-09-10 2 (6) Ökad effektivisering och säkerhet

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer