Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

3 2013 var ett år då vi i Dialectkedjan uppnådde en total omsättning på cirka en miljard kronor.... ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 41 procent av vår totala försäljning.... fortsatte expansionen i södra Sverige genom förvärv av Dialect Helsingborg i Skåne.... som första operatör i Sverige, i januari 2013, lanserade ett fastpriserbjudande på mobil växel. Det blev en succé och något kunderna saknat.... genomförde en lyckad hälsomånad internt i hela kedjan för alla medarbetare, med fokus på gemensam träning, kost och inspirationsseminarier.... tog fram ett nytt attraktivt franchiseavtal.... anställde en ny vd och koncernchef, John Rydberg, som de senaste åtta åren varit vd för Telia Sonera Finance.... lanserade nya centrala Dialecttjänster, som till exempel Dialect Abonnemangsanalys. Innehåll 2013 var ett år då vi i Dialectkedjan 3 Året i siffror, Dialect AB Koncernen 4 Vår affärsidé, strategi och mål 5 Ord från styrelsen 6 Vi Dialect 7 Vårt erbjudande 8 Marknad och omvärld 10 Kundcase 12 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 14 Bolagsstyrningsrapport 16 Styrelse och koncernledning 18 Förvaltningsberättelse 20 Räkenskaper 24 Tilläggsupplysningar 32 Noter 34 Revisionsberättelse 44 Årsstämma Kalendarium 46 DIALECT I KORTHET 3

4 Året i siffror, Dialect AB Koncernen. Omsättning 596,4 MSEK (596,6). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 19,2 MSEK (23,0). Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,9 MSEK (28,8). Medelantalet anställda 430 (401). Vid årets slut hade koncernen 388 anställda Omsättning Rörelseresultat (EBITDA) KSEK KSEK Omsättning Marginal PROCENT PROCENT Produkter Tjänster Produkter Tjänster Tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och utgör idag över 40 procent av den totala omsättningen. Marginalen på tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren. Idag är 74 procent av den totala marginalen hänförlig från försäljning av tjänster. 4 ÅRET I SIFFROR

5 Vår affärsidé, strategi och mål Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid och plats. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller i molnet. Oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet mer effektivt. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Dialect bildades i augusti 1995 då ett antal fria handlare inom it- och telekommunikation samlades under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja med huvudkontor i Solna. Våra 50 kundcenter/säljkontor, 28 installationscenter och tre kundservicekontor är en kombination av ett rikstäckande franchisenätverk och verksamheter ägda av Dialect AB. Våra tre framgångsfaktorer Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Vi finns nära kunden, förstår kundens problem och levererar rätt lösning. Vi erbjuder hög servicenivå och därför har vi också långvariga kundrelationer. Långsiktiga finansiella mål Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom att: Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen till att bli 50 procent av omsättningen. Öka försäljningen av Dialecttjänster, till att bli 25 procent av omsättningen. Nå 15 procent i rörelsemarginal på EBITDA. Strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Öka den lönsamma försäljningen av Dialecttjänster och abonnemang Skapa en smidig leverans- och supportorganisation som kunden kan lita på Uppnå rätt kompetens på ledarskap, sälj och leverans VÅR AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH MÅL 5

6 Ord från styrelsen Dialects vision är att vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Vi levererar både it- och telefonitjänster som möjliggör ett mobilt arbetssätt. Bland de tjänster som uppskattas av våra kunder märks vår egen mobila växel Dialect Unified, it-lösningar som backup-tjänster och e-postsystem, fordonslösningar som till exempel körjournal samt allt som hänger ihop med telefoner, datorer och telefonabonnemang. Vi har ett heltäckande nätverk av tekniker som kan möta våra kunders behov från norr till söder i Sverige och vi har kanske Sveriges bästa och mest effektiva telefonförsäljning för mobila lösningar för småföretag. Dialect har en stark tjänsteportfölj, ett starkt varumärke och en stark position på den svenska marknaden. Under 2013 stärktes många av de trender som utgör drivkrafterna för Dialects tjänsteutveckling ökat mobilt beteende bland småföretagare, framväxandet av kommersiella och effektiva molntjänster, ökat behov av säkerhet och allt mer avancerade plattformar för det bärbara kontoret för smartphones, surfplattor och datorer. Dialects tjänsteutveckling står stakt i en snabbt föränderlig marknad. Finansiellt blev 2013 något av ett mellanår med fokus på intern effektivitet och ett fortsatt integrationsarbete av de senaste årens många förvärv. Omsättningen blev drygt 596 MSEK och resultatet mätt som EBITDA blev 19 MSEK, ett resultat ungefär i paritet med föregående år präglades också av en större omförhandling av bolagets avtal med franchisetagarna, som skapar en stark rikstäckning av Dialectkedjan och möjliggör för koncernen att möta våra kunders behov i starka lokala relationer. Glädjande är att ett nytt och modernare avtal nu finns på plats vilket banar väg för både nya satsningar hos befintliga franchisetagare likväl som för en fortsatt expansion. Internt präglades året av ett vd-skifte då Mats Kraitsik Kalvik lämnade bolaget efter sommaren. Strax innan årsskiftet anställdes John Rydberg som ny vd och koncernchef. John har en lång erfarenhet från olika typer av vd- och försäljningsroller, både från den finansiella marknaden och från operatörsvärlden. Närmast som vd för Telia Sonera Finans. Styrelsen har under 2013 utifrån Dialects vision fokuserat på ett internt förändringsarbete efter flera år av kraftfull expansion. Med en ny vd på plats känner vi stor tillförsikt inför kommande år. Dialect står starkt rustat med kunniga och engagerade medarbetare, ett starkt varumärke och fantastiska kunder. Solna, mars 2014 Styrelsen i Dialect AB 6 ORD FRÅN STYRELSEN

7 Vi Dialect Vi är idag närmare 650 kompetenta medarbetare vid våra kundcenter och säljkontor i alla delar av landet. Vår företagskultur Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus och affärsmässighet. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i en genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 1995 av passionerade entreprenörer. Dessa lokala grundare är och har varit mycket involverade i hela företagets utveckling. Passion, tillit och affärsmässighet Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Organisation Vi bedriver vår verksamhet i sex regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Stockholm. I varje region ingår både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB koncernen. Vi är övertygade om att detta leder till effektivare verksamheter och ökad lönsamhet. Huvudkontoret är beläget i Solna och där finns alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, IT, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Tjänste- och produktutveckling. Tjänste- och produktutvecklingen ansvarar för alla tjänster vi erbjuder våra företagskunder. De tar fram lösningar och paketeringar inom områdena Mobilt, It, Telefoni och Fordon. Vi erbjuder tjänster och produkter som är smart paketerade med syfte att frigöra säljtid och skapa lönsamhet. Få konkurrenter med samma målgrupp som Dialect kan leva upp till detta erbjudande. Vi har även en central support- och leveransavdelning som är placerad i Uppsala. Dialect Kundservice driver vår rikstäckande innesäljverksamhet av produkter och tjänster gentemot de allra minsta företagskunderna. Denna säljkanal erbjuder försäljning av mobiltelefoner, datorer och abonnemang i attraktiva paketeringar till både konsumenter och företag. VD OCH KONCERNCHEF FÖRSÄLJNING IT/OPERATIONS INKÖP HR EKONOMI MARKNAD KUNDSERVICE Alla helägda kundcenter och franchisetagare It-avd samt säljoch leveransorganisation för alla regioner Produkt- och tjänsteutveckling samt affärsområdesansvariga för Telefoni, it, Mobilt och Fordon Kundtjänst, innesälj och backoffice VI DIALECT 7

8 Vårt erbjudande Vi finns nära kunderna och förstår därför de unika villkor som påverkar varje företags verksamhet. Vi är specialister på it och telefoni och skapar lösningar så att medarbetarna på företaget kan arbeta bäst där de är. Lösningarna skräddarsys efter kundens behov och levereras och installeras av våra personliga tekniker. It och telefoni samverkar Våra telefoner får allt snabbare processorer, mer avancerade skärmar och bättre minne. Samtidigt som du idag kan använda datorn och internet för att göra saker du förut bara gjorde via en telefon ringa, hänvisa samtal, komma åt dina telefonkontakter. Det öppnar upp för oändliga möjligheter att integrera it- och telefonilösningar och ett mobilt arbetssätt på riktigt. Vi erbjuder tjänster som kan användas oavsett arbetssätt, arbetsverktyg och plattform. Vi hjälper dig att arbeta så bra som möjligt oavsett om du främst har BILEN, MÖTET eller KONTORET som din främsta arbetsplats. Helhetslösning eller en bit i taget Våra tjänster är utvecklade för små och medelstora företag som snabbt och enkelt behöver komma igång med it och telefoni, eller vill utveckla delar av verksamheten till att bli något mer. Vi erbjuder våra tjänster som en helhetslösning ihop med analys, lösningsförslag, mjukvara, hårdvara, installation och service, eller som en individuell lösning som står för sig själv och som enkelt kan byggas ut när verksamhetens behov förändras eller när användarna blir fler. Vi kan leverera en komplett arbetsplats med alla it- och telefonilösningar samt hårdvara till ett fast månadspris per användare. Under samlingsnamnet Dialect Plus hittar du våra tilläggstjänster. De är utformade så att våra kunder ska sova tryggt, slippa extra stress och krångel. Här ingår tjänster som kostnadseller behovsanalys, finansiering, försäkringar, installation, service, utbildning och support. Full support nära kunden Alla företag, oavsett storlek, ska ha möjlighet till en egen it-avdelning. Dialect är de små företagens alternativ till att sköta system och it-infrastruktur på egen hand. Eftersom vi finns nära våra kunder, på 50 kundcenter och säljkontor över hela Sverige, har vi möjlighet att erbjuda oss själva som den lokala it-avdelningen. Dessutom gör vår lokala närvaro att vi förstår de villkor som påverkar varje företagare på orten. Det är enkelt att vara kund hos Dialect I fem smarta steg hjälper vi dig att hitta den optimala it- och telefonilösningen för just ditt företag. 1. Analys och rådgivning 2. Design av lösning 3. Leverans 4. Uppstart 5. Uppföljning 8 VÅRT ERBJUDANDE

9

10 Marknad och omvärld Det behövs tid och kunskap för att sätta sig in i det som marknaden erbjuder inom tjänster och produkter för ett mobilt arbetssätt. Och det kan vara svårt att veta hur man kombinerar det som finns på bästa sätt. Det är här vi kommer in. Vilka är våra kunder? Våra kunder är små- och medelstora företag inom en rad branscher och med varierande förutsättningar för sin verksamhet. Ta till exempel el-firman som behöver kunna ta emot och hänvisa kundsamtal vare sig de är på kontoret eller på väg ut till ett uppdrag. Eller mäklarfirman vars medarbetare måste kunna komma åt gemensamma dokument hos kunder och som behöver access till allt jobbmaterial direkt i telefonen. Alla företag har idag höga krav på moderna, behovsanpassade lösningar som gör det lättare att göra ett bra jobb. De förväntar sig en hög nivå på kvalitet och kompetens från sin leverantör. Det är därför våra kunder väljer oss. Vi anstränger oss för att förstå kundens affär. Idag har vi drygt kunder inom segmentet små och medelstora företag. Vi jobbar med uppsökande och rådgivande försäljning via proaktiva företagssäljare, säljare i våra kundcenter, innesäljare och via kundunika webbshoppar. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya företagskunder. Ett förändrat arbetssätt Branschen förändras i snabb takt. Förutom att it och telefoni idag redan är integrerat i väldigt hög grad, så fortsätter trenden med att anställda själva väljer hårdvara och mjukvara i oförminskad skala. Det är inte bara de anställda själva som ligger på för att få använda sina favoritmodeller, utan i allt högre grad är det företagsledningarna som driver efterfrågan. Arbetssättet fortsätter också att förändras och vi jobbar idag mycket på språng, mellan kundmöten, på väg till jobb, till dagis, i bilen och så vidare. I snitt jobbar ungefär 26 procent av alla förvärvsarbetande svenskar hemifrån mer eller mindre regelbundet. En del arbetar hemma mer regelbundet, eller delar arbetstiden helt mellan hemmet och andra platser. Även distansarbete, onlinemöten och videokonferenser fortsätter att etablera sig i snabb takt. Denna utveckling får även positiva effekter i form av minskade utsläpp, trängsel och slitage från trafiken på våra vägar. Våra konkurrenter I jämförelse med våra konkurrenter har vi långa kundrelationer och finns alltid väldigt nära våra kunder i hela Sverige. I kontrast till stormarknader och specialistbutiker, som är mer produktorienterade än vi, har vi oftast en bredare kompetens om system och integration. Till skillnad från de större systemintegratörerna inom it och telekom kan vi alltid erbjuda helhetslösningar även för de mindre företagen. Operatörerna, som också ska ses som våra konkurrenter, erbjuder endast alternativ som är kopplade till deras egna tjänster medan Dialect står helt oberoende operatörsval. 10 MARKNAD OCH OMVÄRLD

11

12 Sollentuna FK Det viktiga för oss var att få en helhetslösning och att ha allt samlat på ett ställe. Vi tittade på flera olika alternativ och av dessa presenterade Dialect det bästa innehållet. Vi fick även en positiv känsla för den support som vi skulle få. Dessutom var prisbilden bra, som ideell förening måste vi vända på varenda krona, säger Mikael Thorstensson. Bättre arbetsmiljö för Sollentuna FK med it och telefoni från Dialect Under flera år fanns tanken att samla all fotbollsverksamhet i Sollentuna under ett tak genom att slå ihop Sollentuna Fotboll IF och Sollentuna United FK bildades Sollentuna FK. Klubben är en av Sveriges största fotbollsföreningar med medlemmar, alltifrån knatte till veteran. I samband med sammanslagningen sökte föreningen efter en helhetslösning för sin it och telefoni. Helhetslösningen innebar nya bärbara datorer, smartphones med tillhörande abonnemang, den mobila växeln Unified, samarbetsportalen Sharepoint och Office 365. Kontakten med Dialect tycker han har fungerat bra, installationen av it- och telefonilösningen gick både snabbt och smidigt och supporten får de kontakt med direkt när de ringer. Tack vara helhetslösningen och startklara produkter så har mer harmoni skapats hos personalen. Vi har fått en vettig arbetsmiljö och har vi problem så är det bara att ringa support, säger Mikael Thorstensson. Dialect har levererat: Sex stycken kompletta arbetsplatser med bärbara datorer, mobiltelefoner, bonnemang, Unified, Sharepoint från Dialect, Office 365, fastighetsnät och bredband till alla anställda Gnesta Bilvård AB Vi lever på att kunderna får tag på oss direkt när de ringer. Om det tutar upptaget förlorar vi dem, berättar Peter. Peter tog över verksamheten 2002 och har sedan dess skaffat den mobila växeln Unified. Med växeln i mobilen, liksom på datorn på kontoret, kan han eller någon av medarbetarna svara i telefon vare sig de befinner sig i servicehallen, på kontoret, eller någon annanstans. Nu kan de ge sina kunder personlig service med en gång. Personlig service är något han själv uppskattar hos Dialect som inte bara installerat växeln utan dessutom hjälper till med verksamhetens övriga it och telefoni. Personlig service självklart för Gnesta Bilvård AB Gnesta ligger vackert beläget vid Frösjön i Södermanland. Numer färdas de flesta genom Södermanland med bil längs med Riksväg 57. En bit därifrån hittar man Gnesta Bilvård AB vid Gnesta Bilvårds verkstad. Det är mycket därför jag anlitar Dialect här i Gnesta. Jag vet att de ger god service, känner mig och förstår min verksamhet. Jag har fått det jag behöver hela tiden, i takt med att min egen verksamhet utvecklas. Det är mycket värt, menar Peter. För två år sen uppgick Gnesta Bilvård i den landsomfattande kedjan Mekonomen. Dialect har levererat: Fem Unifiedanknytningar, hårdvara, mobiltelefoner och abonnemang 12 KUNDCASE

13 Sjöö Sandström Sjöö Sandström valde lätt och användarvänlig telefonitjänst Sjöö Sandström är Sveriges enda tillverkare av exklusiva klockor. Det som gör oss exklusiva är att vi tillverkar våra klockor i små serier, det rör sig om runt 300 exemplar och alla monteras för hand. Det kan jämföras med till exempel Omega, TAG Heuer och Breitling som kan göra flera hundra tusen klockor av samma serie, säger Felix Formark, vd för Sjöö Sandström. Sammanlagt tillverkar företaget klockor om året. De flesta säljs i Sverige, men man har också återförsäljare i Hong Kong, Dubai, Dallas, Norge och Island. Sommaren 2103 flyttade Sjöö Sandström från sina lokaler i Gamla stan i Stockholm till nya egendesignade lokaler på Ringvägen på Södermalm i Stockholm. När vi flyttade till våra nya lokaler och spred ut oss på två våningar behövde vi ha en enkel lösning för att kunna koppla vidare samtal mellan oss, säger Felix Formark. De vände sig till Dialect och fick hjälp med att installera Unified-appen i sina telefoner. Vi är ett varumärke i premiumsegmentet och vi behöver ha en bra lösning för att ta emot samtal och kunna koppla vidare på ett enkelt sätt. Vår strävan är att vi ska leverera kundupplevelse i världsklass och det gäller på alla områden, säger Felix Formark och fortsätter: Unified är ett lätt och användarvänligt verktyg för oss. Sedan underlättar det mycket att vi sitter granne med Dialect när vi behöver ha hjälp med support eller hårdvara. Dialect har levererat: 20 Unifiedanknytningar, hårdvara, mobiltelefoner och abonnemang KUNDCASE 13

14 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Aktieinformation Den 31 december 2013 uppgick det totala antalet aktier till , varav A-aktier (med en röst vardera) och B-aktier (med en tiondels röst vardera). A- och B-aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Årsstämman 2013 beslutade att genomföra en split på 1:10 innebärande att en befintlig aktie delades upp i tio aktier av samma slag. Beslutet medförde att antalet aktier tiodubblades. Under året har en apportemission genomförts, kopplat till förvärvet av Dialect Helsingborg, om totalt B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med SEK till totalt SEK. Optionsprogram Dialect AB hade vid utgången av utestående teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 ny B-aktie. I det fall full teckning sker kommer moderbolagets eget kapital att tillföras SEK varav SEK som aktiekapital. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för två incitamentsprogram riktat till styrelsen och nyckelpersoner i koncernen och i franchisekedjan. Teckning kan endast ske av hela det antal aktier som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar under teckningsperioden, till optionsinnehavaren emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning. Omräkning av teckningskurs kan inträffa. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teckning inom teckningsperioden förfaller optionsinnehavarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. De tio röstmässigt största ägarna Namn Ort A-aktier B-aktier Röster % Innehav % Ouaes AB Malmö ,2 19,2 Trippel B AB Västerås ,1 5,3 Svenska Handelsbanken (Förvaltarregistrerade) Stockholm ,9 8,1 Majkel Products AB Gävle ,5 3,3 Tele Bilradio i Södertälje AB Södertälje ,0 1,5 Kama Support AB Falun ,0 1,8 Hasteman Förvaltnings AB Vänersborg ,8 2,6 Svenska Telehuset AB Haninge ,6 1,5 Omama 2010 AB Hölö ,6 1,7 Skattegårds Förvaltning AB Getinge ,6 1, ,2 46,5 Övriga ,8 53, ,0 100,0 14 AKTIEN, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH INVESTERARINFORMATION

15 Bemyndigande Årsstämman 2013 beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission om maximalt B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsen har under året genomfört en nyemission om B-aktier. Det utestående bemyndigandet uppgår till B-aktier innebärande att bolagets aktiekapital kan öka med SEK. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsens ambition är att Dialects ordinarie utdelning ska växa i takt med bolagets resultat per aktie med hänsyn taget till bolagets långsiktiga kapitalbehov. Ambitionen är att utdelning ska uppgå till 30 procent av nettovinsten efter skatt, sedan hänsyn tagits till bolagets långsiktiga kapitalbehov och betalningsförmåga. För räkenskapsåret 2013 föreslår styrelsen ingen aktieutdelning. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 Nominellt Förändring Förändring Antal Emissons Emissionsbelopp (SEK) A-aktier B-aktier aktier Aktiekapital belopp (SEK) kurs (SEK) Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Aktiesplit 1: Nyemission Registrerat antal vid årets slut ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling. 5) Nyemission. Personalens utnyttjande av teckningsoptioner TO Utestående optionsserier Antal Antal Aktie- Emissions- Emissions optioner B-aktier kapital belopp (SEK) kurs (SEK) TO teckningsperiod juni-juli TO teckningsperiod juni-juli AKTIEN, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH INVESTERARINFORMATION 15

16 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ.) baseras på svensk lagstiftning primärt Aktiebolagslagen och lagar och regelverk kring ekonomisk redovisning samt på en hög intern ambition om god och transparant bolagsstyrning. Ansvars- och rollfördelningen mellan de olika bolagsorganen som bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören utövas i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion samt i förekommande fall andra interna styrinstrument. Dialect AB har inte skyldighet att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning men har valt att där så är tillämpligt och relevant använda densamma. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsinformation kring bolagsstyrning liksom mer finansiell information och årsredovisningar med mera finns tillgänglig på bolagets hemsida Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor, arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs också koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktieägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euroclear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Årsstämman 2013 avhölls i Solna den 7 maj och avhandlade utöver ordinarie frågor även beslut om aktiesplit 10:1 och emissionsbemyndigande. Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet och till ny styrelse valdes Gustaf Malmros (ordförande), Mats Holgerson, Håkan Lundstedt, Nils Håkansson, Jon Risfelt (nyval) och Tony Sjöberg (nyval). Under 2013 har också ett mer informellt ägarmöte avhållits den 8 november då frågor om bolagets verksamhetsmässiga status, finansiella ställning och tänkbara ägarförändringar avhandlades. Årsstämman 2014 är planerad till den 16 maj Valberedning Valberedningen inför årsstämman 2013 utgjord es av Madelene Schyllert, Håkan Tärngren, Mikael Nyström samt Firas Mohamad som var tillsatta av bolagets kapitalmässigt fyra största ägare. Någon valberedning inför årsstämman 2014 hade inte slutligt konstituerats under Valberedningens samtliga förslag görs tillgängliga på bolagets webbplats så snart styrelsen får ta del av dessa. Styrelse Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av fyra till tio ledamöter med högst två suppleanter och aktuell styrelse finns redovisad på Bolagets hemsida. Under 2013 har styrelsen hållit sammanlagt sexton protokollförda styrelsemöten. På styrelsemötena deltar alltid bolagets verkställande direktör och CFO liksom regelbundet även andra ledande befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter har, med något enstaka undantag, varit när varande vid samtliga styrelsemöten. Styrelsen har under 2013 valt att inte skapa några utskott. 16 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

17 Styrelsearbetet 2013 har, utöver alla normalt förekommande frågor kring formalia, ekonomisk uppföljning, intern kontroll, budget och affärsplan, präglats av frågor som bolagets finansiella läge, bank- och likviditetsfrågor, rekrytering av ny vd, översyn av den centrala organisationen och dess kostnader, förändringsprojekt inom Kundcenterverksamheten, omförhandling av franchiseavtal, operatörsrelationer samt hot och möjligheter inom Kundserviceverksamheten. Styrelsen har även behandlat ett mindre förvärv under Året har ur ett lednings- och styrelseperspektiv präglats av att tidigare vd lämnade bolaget i augusti varefter styrelsen tagit ett mer aktivt ansvar för verksamheten. Både i form av att en styrelseledamot på deltid och på konsultbasis agerat som tillförordnad koncernchef och att styrelsens ordförande haft ett större engagemang i det dagliga arbetet och operativa arbetet. Bolagsledning Vd leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar, bolagsordningen, vd-instruktionen samt styrelsens beslut och övriga interna styrinstrument. Vd ansvarar vidare för att verksamheten utvecklas i enlighet med av styrelsen fastställda mål och strategier. Vd och övriga medlemmar i Bolagets ledningsgrupp presenteras mer utförligt på Bolagets hemsida. Fokus i ledningsarbetet har legat på ett pågående och långsiktigt arbete att skapa en bra balans i intjäningen mellan Kundservice och Kundcenter i kombination med en central organisation med rimlig balans mellan intäkter och kostnader. Viktiga frågor under 2013 har varit bland annat omförhandling av franchiseavtal, fokus på bolagets egenutvecklade tjänster (primärt Unified), en re-vitalisering av den mer traditionella abonnemangsaffären, relationerna med viktiga partners och leverantörer, omstrukturering av de centrala funktionerna för leverans och kundservice, översyn av de centrala kostnaderna liksom pågående förändringsarbete i både Kundcenter- och Kundserviceverksamheterna med mera. Ledningsteamet träffas regelbundet, i normalfallet varannan vecka, och utgörs av ansvariga för stabsfunktionerna för Personal, Ekonomi, It, Marknad och Inköp tillsammans med affärsansvariga för Kundcenter, Kundservice och Operations samt vd. Revisorer Bolagets revisor utses årligen av årsstämman, på förslag av valberedningen. För innevarande mandatperiod är Ernst & Young AB vald som till revisorer. Under året har ansvarig revisor bytts från Thomas Lönnström som huvudansvarig revisor till Andreas Nyberg. Styrelsen har under 2013 träffat bolagets revisor vid två styrelsemöten för avstämning kring revisionsarbetet och diskussion kring den interna kontrollen. Intern kontroll och riskhantering Styrelsen ansvarar överordnat för den interna kontrollen enligt Aktiebolagslagen men vd och ledningen sköter, enligt styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och interna policies och regelverk, den löpande internkontrollen. Givet bolagets storlek finns ingen separat funktion för internkontroll utan ansvaret ligger delegerat hos vd att säkerställa att en god internkontroll blir en integrerad del av det dagliga ledningsarbetet. Aktuella frågor kopplat till internkontrollen under 2013 har bland annat varit en översyn av gällande attestrutiner likväl som en genomgång av närståendetransaktioner. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 17

18 Styrelse Från vänster, bakre raden: Tony Sjöberg, Jon Risfelt och Robert Schönbeck (CFO) Från vänster, främre raden: Nils Håkansson, Mats Holgerson, Gustaf Malmros och John Rydberg (VD). Håkan Lundstedt saknas på bild Mats Holgerson Styrelseledamot (f 1953) Ledamot sedan 2010 Professionell styrelseledamot och rådgivare. Bakgrund från bl a ett antal vd-uppdrag inom Statoil och ICA-koncernen. Styrelseordförande i Cervera AB och ledamot i bl a Bilia AB, Hemtex och Comfort Sverige Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Aktier: B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 Nils Håkansson Styrelseledamot (f 1961) Ledamot sedan 2009 Affärsutveckling och säljstöd. Grundare av Dialect Täby. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Aktier: A-aktier, B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 Håkan Lundstedt Styrelseledamot (f 1966) Ledamot sedan 2011 Vd och koncernchef på Mekonomen. Bakgrund som vd på Lantmännen Axa (tidigare Cerealia Foods & Breads) och en rad olika vd-poster inom Lantmännen/Cerealia koncernen. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Aktier: B-aktier Optioner: Gustaf Malmros Styrelseordförande (f 1955) Ledamot sedan 2005 Management konsult. Bakgrund som vvd i WM-data koncernen. Innan dess vd för Owell Svenska AB, vd AST Computer samt vvd för Technology Nexus AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Aktier: B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 Jon Risfelt Styrelseledamot (f 1961) Ledamot sedan 2013 Professionell styrelseledamot och rådgivare sedan Stor branschkunskap av it och telekom. Erfarenhet från mer än 35 styrelser, närmast från TeliaSonera. Vd för Europolitan Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Aktier: Optioner: Tony Sjöberg Styrelseledamot (f 1970) Ledamot sedan 2013 Grundare och ägare av Dialect Business Center på Ringvägen i Stockholm. Lång erfarenhet av att driva företag inom data/it. Ordförande i Dialect Franchisetagare Intresseförening (DFI). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej Aktier: A-aktier, B-aktier Optioner: Innehaven avser förhållanden på balansdagen. 18 STYRELSE

19 Koncernledning Från vänster, bakre raden: Camilla Kargus, Jojje Måbrant, Robert Schönbeck och Kajsa Lundfall Från vänster, främre raden: Victoria Preger, Firas Mohamad, John Rydberg och Lovisa Ferngren Lovisa Ferngren HR-chef (f 1968) Anställd sedan 2012 Utbildning: Fil. kand från Personalvetarlinjen. Modern HR-chef med stor erfarenhet från flera olika bolag. Hon kommer närmast från Siemens där hon varit personalchef för industrisektorn i Sverige. Har över 15 års erfarenhet av HR-arbete, bl a som konsult och som personal chef för Reuters Nordics. Har även jobbat internationellt. Aktier: 500 B-aktier Optioner: Camilla Kargus Chef it- och Operations (f 1971) Anställd sedan 2012 Utbildning: Examen i marknadsekonomi från IIU (Institutet för internationell utbildning München/Brighton). Har 14 års erfarenhet från it och telekombranschen och då främst inom områden som projektledning, systemutveckling och även som kundtjänstchef. Har även jobbat inom resebranschen internationellt i 10 år. Kommer senast från operatören AllTele/Ventelo. Aktier: Optioner: TO2 2011/2014 Kajsa Lundfall Försäljningsdirektör (f 1962) Anställd sedan 2011 Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi. På 90-talet initiativtagare och chef för det då nystartade affärsområdet Multimedia på Ericsson i Storbritannien. Jobbade sedan som säljchef på Nortel Networks med ansvar för nya operatörer i Norden. De senaste tio åren har Kajsa varit vd och/eller grundat flera teknikintensiva entreprenörsbolag verksamma inom mobila tjänster, ip-telefoni, mobila videolösningar, ip-nät och mobil positionering. Aktier: Optioner: TO2 2011/2014 Firas Mohamad Vd Dialect Kundservice AB (f 1982) Anställd sedan 2008 Entreprenör och medgrundare till Mera Mobil där han byggde upp en framgångsrik säljorganisation mot privatpersoner och företag. Firas har sedan 2008 byggt upp Dialect Kundservice till att idag omfatta ca 180 medarbetare på tre orter, där Dialects telesäljverksamhet och kundservice ingår. Firas är också involverad i Uppstart Malmö, en stiftelse vars syfte är att främja integration Aktier: B-aktier Optioner: Georgios Jojje Måbrant Inköpschef (f 1973) Anställd sedan 2002 Utbildning: Marknadsekonom från IHM. Har lång erfarenhet inom telekombranschen och är idag ansvarig för inköpsavdelningen. Har tidigare arbetat på Europolitan där han 1994 var med i uppstarten av Europolitan Stores, idag Telenor Stores tog han klivet in i Kinnevik och var med vid lanseringen av tidningen Metro. Aktier: B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 Innehaven avser förhållanden på balansdagen. Victoria Preger Marknads- och informationschef (f 1976) Anställd sedan 2010 Utbildning: Fil. kand. i företagsekonomi, Stockholms Universitet och Fil.kand. i kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, samt studier i USA och England. Har mångårig erfarenhet av jobb inom journalistik, kommunikation, marknadsföring och PR, bl a från Smålandsposten, Air Liquide Gas AB, SIS, Swedish Standards Institute och Prat PR. Aktier: B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 Robert Schönbeck Ekonomidirektör (f 1969) Anställd sedan 2010 Utbildning: Diplomerad Företagsekonom. Kommer närmast från tjänsten som CFO på Paynova AB (publ) och har tidigare varit verksam inom fastighets- och tjänstesektorn. Har lång erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor, affärsjuridik och bolagstransaktioner samt arbetat med framtagande av kvalitetsmanualer och implementering av olika affärssystem. Har erfarenhet av arbete i börsnoterade företag, även internationellt. Aktier: 500 B-aktier Optioner: TO2 2011/2014 John Rydberg Koncernchef och vd (f 1963) Anställd sedan 2014 Marknadsekonom DIHM. Lång erfarenhet från telekombranschen och olika ledande befattningar på TeliaSonera. De senaste 8 åren som vd på TeliaSonera Finans AB. Aktier: Optioner: KONCERNLEDNING 19

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dialect AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen räkenskapsåret Alla belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Information om verksamheten Vision Dialect ska vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Dialects affärsidé, värderingar och erbjudande Dialect levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Dialect ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Med våra värderingar passion, tillit och affärsmässighet i kombination med stort engagemang och brett kunnande kan Dialect ta ansvar för helheten. Dialect agerar också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Historisk utveckling Dialect bildades i augusti 1995 då ett antal fria fackhandlare började operera under gemensamt varumärke. Idag är Dialect en rikstäckande kedja med Dialect AB som moderbolag och franchisegivare. Totalt omsatte koncernen och franchisetagarna tillsammans cirka en miljard kronor 2013 och sysselsatte över 650 personer. Läs mer på Ägarförhållande och säte Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Solna kommun. Dialect AB (publ) är moderbolag i en koncern bestående av 15 dotter- och dotterdotterbolag där varje bolag med verksamhet representerar ett unikt affärsområde eller region i koncernen. Ägarna består till stor del av franchisetagare och nyckelpersoner i koncernen och kedjan. Utveckling under året koncernen Nettoomsättningen är i stort sett oförändrad, 596,4 MSEK (596,6) Rörelseresultat före avskrivning av förvärvsgoodwill uppgick till 19,2 MSEK (23,1) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 MSEK (28,8) Medelantal anställda ökade till 430 (401). Vid årets slut hade koncernen 388 anställda. Dialects kunderbjudande förbättras kontinuerligt i takt med att marknaden och tekniken utvecklas. Under 2013 har koncernen fortsatt utvecklingen av en effektiv produkt- och tjänsteutvecklingsorganisation som möjliggjort lanseringar av nya egna tjänster och fortsatt utveckling av befintliga tjänster. Samtidigt har stort fokus under året legat på att utveckla och förbättra försäljningsorganisationen genom en rad olika centrala aktiviteter. Den pågående integreringen av förvärvade verksamheter och optimeringen av koncernens regionsstruktur fortsätter och har framgångsrikt effektiviserat den regionala styrningen i samtliga kundcenter. Utöver det har koncernen fortsatt arbetet med att genomföra aktiviteter i syfte att nå målen i affärsplanen. Expansion av verksamheten har skett genom förvärv av franchisetagaren i Helsingborg. Koncernens affärsområde för försäljning och kundservice via telefon fortsätter att visa god lönsamhet och tidigare förvärvade verksamheter har framgångsrikt integrerats i den befintliga strukturen. Verksamheten präglas av löpande dialoger med de största operatörerna för att hela tiden utveckla och förbättra kundrelationerna. I augusti lämnade bolagets vd sin tjänst och rekryteringsarbetet av en ny vd påbörjades. I december anställdes John Rydberg som ny vd och koncernchef. John tillträdde sin tjänst i februari 2014 och under interimsperioden har det operativa ansvaret för koncernen letts av styrelseledamoten Jon Risfelt som tillförordnad koncernchef i kombination med bolagets CFO som tillförordnad vd. 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bilaga 3 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer