DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201"

Transkript

1 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

2 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande kristall) skärm med utlösarknapp och 25 mm teckenhöjd. Enkel 32 positions vridkontakt för val av FUNKTION och MÄTOMRÅDE ger snabb och enkel användning. Rundat hölje. Färgade utgångar för de helskyddade testsladdarna. Låg strömförbrukning, automatisk avstängning. 2. ALLMÄN DATA 3½ LCD-skärm största avläsning 1999 Mätintervall: uppdatering varje 2-3 sekunder. Överskridande av mätområde anges med 1 på skärmen. Automatisk angivning av negativ polaritet med -. Överbelastningssäkrad i hela mätområdet. Stängs automatiskt av ca. 15 min. efter senaste mätningen. För att fortsätta mätning ska man stänga av instrumentet och starta det igen. Driftstemperatur: 0-40 C, 0-75% relativ fuktighet. Mått: 191 x 89 x 35 mm. Strömkälla: 1 st. standardbatteri 9V IEC 6F22, NEDA 1604, JIS 006P. Vikt: ca. 310 g. (inkl. batteri). Tillbehör: testsladdar (par), reservsäkring på 2A finns i höljet. 3. ELEKTRISK DATA Noggrannheten är angiven som ± (% av mätning + antal gällande siffror) uppmätt över ett år vid 23 ±5 C och rel. fuktighet <75%. 4. FÖRSIKTIGHETSREGLER OCH FÖRBEREDELSE INFÖR MÄTNING 1. Se till att batteriet är korrekt placerat i batterihållaren och kopplat till batterikontakten. 2. Undersök om testsladdarna har skador på isoleringen och frilagd metall. Kontrollera att testsladdarna leder ström. Byt ut skadade sladdar. 3. Välj funktion och passande mätområde för mätningen. 4. Kontrollera att ingångsklämman till den röda testsladden motsvarar mätområdet. 5. Vid byte av mätområde ska den ena testsladden avlägsnas från den undersökta kretsen. 6. Överskrid inte nedanstående gränser för ingångarna: 7. För att undvika elstötar och skador på mätaren får man inte tillföra högre spänning än 500V mellan någon av klämmorna och jord. 8. För att undvika elstötar ska man vara försiktig när spänningen är över 80V likspänning eller över 25V effektiv växelspänning. 9. När mätningen är slut stänger man av instrumentet. Om instrumentet inte ska används i längre tid är det bäst att plocka ut batteriet för att undvika spänningsförluster. 10. För att undvika skador bör man inte manipulera strömkretsen samtidigt som man mäter. 11. Instrumentet bör inte användas eller förvaras i direkt solljus, vid hög temperatur eller i fuktiga omgivningar.

3 5. METOD VID MÄTNING 5.1 SPÄNNINGSMÄTNING (DCV OCH ACV) 1. Ställ in funktions- och områdesväljaren efter behov DCV = likspänning, ACV = växelspänning. 2. Koppla den svarta testsladden till COM -ingången och den röda testsladden till VΩ - ingången. 3. Anslut testsladdarna till mätpunkten och avläs mätvärdet på skärmen. Den röda sladdens polaritet visas tillsammans med spänningen. a. Om man inte vet spänningens storleksordning i förväg ställer man väljaren på det högsta mätområdet och går gradvis nedåt. b. Om skärmen endast visar en etta har mätområdet överskridits. Ställ då väljaren på ett högre område. c. Försök aldrig mäta spänningar över 1000V! Även om multimetern kan ange spänningar av denna storlek kan det skada dess inre kretsar. 5.2 STRÖMSTYRKEMÄTNING (DCA, ACA) 1. Koppla den svarta testsladden till COM -ingången och den röda testsladden till A - ingången för maximal strömstyrka 2A. För maximal strömstyrka 20A sätts den röda testsladden i 20A bussningen. 2. Ställ funktions- och områdesväljaren enligt behov: DCA = likström, ACA = växelström. 3. Anslut testsladdarna till mätpunkten och avläs mätvärdet på skärmen. Polariteten vid den röda sladden visas tillsammans med spänningen. a. Om man inte känner till strömstyrkans storleksordning i förväg ställer man väljaren på högsta mätområde och går gradvis nedåt. b. Om skärmen endast visar en etta har mätområdet överskridits. Ställ då väljaren på ett högre område. c. Om strömstyrkan är för stor går säkringen och måste bytas, om ingången är A -bussningen. Säkringen är på 2A. d. 20A mätområdet har ingen säkring. Den får varaktigt kopplas till 10A likström. 20A växelström får anslutas i högst 15 sek. Funktion Mätområde Ingångsklämma Max. ingång DCV 200mV VΩ COM 250V DC ACV 200mV VΩ COM 250V AC DCV 2~500V VΩ COM 500V DC ACV 2~500V VΩ COM 500V AC Ω VΩ COM DIOD VΩ COM DCA 200mA A COM ACA 200mA A COM DCA 2A A COM ACA 2A A COM DCA 20A 20A COM ACA 20A 20A COM 250V 200mA 2A 20A

4 5.3 RESISTANSMÄTNING 1. Koppla den svarta testsladden till COM -ingången och den röda testsladden till VΩ - ingången. 2. Ställ väljaren på Ω -mätområdet. 3. Anslut testlsladdarna över det motstånd som ska mätas och avläs. a. Den röda testsladden har polaritet +. b. 200Ω-området med ljudsignal för strömgenomgång: Är motståndet mellan de två testsonderna under 30Ω hörs summern. c. När ingen ingång är ansluten, dvs. vid öppen krets, anges 1 för överskridande av mätområdet. d. Om den uppmätta resistansen är större än det lägsta mätområdesvärdet anges det med siffran 1, ställ i så fall funktions- och mätområdesväljaren på ett högre mätområde. e. I 200 MΩ området lägger multimetern alltid till 1 MΩ till mätningen, vilket ses om man kortsluter testsladdarna. Vid mätning av ett 100 MΩ motstånd visas sålunda på skärmen, och man får dra bort 1 MΩ från resultatet. 5.4 TEST AV DIODER 1. Ställ funktions- och mätområdesväljaren på + 2. Koppla den svarta testsladden till COM -ingången och den röda till VΩ -ingången; (den röda testsladden är + ). 3. Anslut testsladdarna till dioden och avläs skärmen. a. När ingen input är ansluten, (alltså öppen krets), visar skärmen 1. b. Specifikationer för mätningen: Strömstyrka i genomgångsriktningen: ca. 1 ma likström. Spänning i spärriktningen: ca. 2.8 V likspänning. c. Multimetern visar spänningsfallet i genomgångsriktningen. När dioden vänds i spärriktningen visas 1 som vid överskridande av mätområdet. 5.5 TRANSISTORERS FÖRSTÄRKNING (hfe) 1. Ställ funktions- och mätområdesväljaren på hfe. 2. Den testade transistorn ska antingen vara av typen NPN eller PNP. 3. Anslut transistorn till instrumentets E.B.C-uttag. 4. Skärmen visar transistorns ungefärliga hfe-värde (förstärkningsfaktor). Mätspecifikationer: grundström ca. 10 µa. VCE ca. 2.8 V. 6. VAL AV SKÄRMVINKLING Vid normal drift och förvaring är skärmen låst i liggande ställning. För att ändra skärmvinkel trycker man på utlösarknappen överst på höljet så skärmens lås öppnas. Skärmen kan nu vridas till den lämpligaste vinkeln. 7. BYTE AV BATTERI OCH SÄKRING 1. Vid byte av batteri och säkring ska testsladdarna vara frånkopplade och instrumentet avstängt. 2. Lossa skruvarna med en passande skruvmejsel och plocka bort höljets underdel. 3. Instrumentets strömkälla består av 1 st. standardbatteri 9V IEC 6F22, NEDA 1604, JIS 006P. Sätt batterisladdarna på klämmorna hos det nya batteriet och sätt in batteriet i höljets ovandel. Rikta batterisladdarna så att de inte kläms mellan höljets två delar. 4. Instrumentet skyddas av en säkring på 2A/250V. Mått: Ø5 x 20 mm. 5. Montera höljets underdel och sätt i de tre skruvarna. Starta aldrig instrumentet innan höljets underdel är på plats.

5 Underdel av hölje Batteri Reservsäkring Överdel av hölje

6 Funktion Mätområde Upplösning 9201 Överbelastningssäkring Förklaring 2V 1mV DC500V 20V 10mV AD500V eff. 200V 100mV 500V 1V 0.8%+2d DCV 200mV 100µV 0.5%+1d Ingångsimpedans: 10 MΩ i alla mätområden. ACV 200mV 100µV 1.2%+3d 250V eff. Ingångsimpedans: 10 2V 1mV 0.8%+3d DC 500V MΩ 20V 10mV AC 500V Frekvensområde: V 100mV 400 Hz (i 500V 1V 1.2%+3d mätområde 200V och 500V) DCA 20µA 10nA 2%+5d 0.2A/250V 200µA 100nA 0.8%+1d Säkring (typ mA 1µA 2A säkring) 20mA 10µA 200mA 100µA 1.2%+1d 2A 1mA 20A 10mA 2%+5d Utan säkring ACA 20µA 10nA 3%+7d 0.2A/250V 200µA 100nA 1.8%+3d Säkring (typ mA 1µA 1%+3d 2A säkring) 20mA 10µA 200mA 100µA 1.8%+3d 2A 1mA 20A 10mA 3%+7d Utan säkring 20A ingång i max. 15 sek. Max. 10A konstant. Spänningsfall vid mätning: 200mV 20A ingång i max. 15 sek. Max 10A konstant. Spänningsfall vid mätning 200mV. Frekvensområde: Hz.

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN:

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: 5706445140053 Multimeter 7001 sid 1 Bruksanvisning Multimeter 7001 Innehåll 1.0 Introduktion 2.0 Användarsäkerhet 3.0 Beskrivning i bild 4.0 Mätning 4.1 Förberedelse

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

BM 629 Digital TrueRMS multimeter

BM 629 Digital TrueRMS multimeter Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. Säkerhet: se originalbruksanvisningen.

Läs mer

Digitala multimetrar Modell: ,

Digitala multimetrar Modell: , Digitala multimetrar Modell: 72-2590, 72-2595 1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning och behåll för framtida referens. Detta instrument är konstruerat och tillverkat

Läs mer

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter sv Bruksanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Inledning Låter dig veta i vilka elektriska

Läs mer

Digital isoleringstestare, 2500V Modell:

Digital isoleringstestare, 2500V Modell: Digital isoleringstestare, 2500V Modell: 72-9405 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Denna mätare uppfyller kraven för säkerhetsmätningar i IEC61010. Föroreningsgrad 2, CAT III 600V. Läs noga igenom följande säkerhetsinformation

Läs mer

DT830 Series 3½ digital multimeter

DT830 Series 3½ digital multimeter 1 DT830 Series 3½ digital multimeter Copyright 2011 André Pirard. Ägarmanualens bruksanvisning för 830-serien Standard ansvarsfriskrivning för eventuella avvikelser med det lokala eller ursprungliga PDFdokumentet

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Användarmanual för Log Max Multimeter. 1. Allmänt

Användarmanual för Log Max Multimeter. 1. Allmänt Användarmanual för Log Max Multimeter 1. Allmänt Log Max multimeter, art nr. 402804, är en standardmultimeter som kan användas för kontroll och felsökning av den elektriska utrustningen på Log Max-aggregat.

Läs mer

Digital klämmätare Modell: &

Digital klämmätare Modell: & Digital klämmätare Modell: 72-7224 & 72-7226 1 SÄKERHETSINFORMATION Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning och behåll för framtida referens. Denna mätare är utformad för att uppfylla IEC61010-1,

Läs mer

Digital multimeter Bruksanvisning MS8238H

Digital multimeter Bruksanvisning MS8238H Digital multimeter Bruksanvisning MS8238H INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 01 2. Säkerhetsinformation... 01 2.1 Säkerhetsstandarder... 01 2.2 FCC-försäkran... 02 2.3 Försiktighetsåtgärder... 02 2.4

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

Spänning, ström och energi!

Spänning, ström och energi! Spänning, ström och energi! Vi lever i ett samhälle som inte hade haft den höga standard som vi har nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt att lära sig förstå några

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER AC/DC Modell Kaise 42.7660 E4204570 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

MANUAL. Kyoritsu 2210R. Svenska EAN:

MANUAL. Kyoritsu 2210R. Svenska EAN: MANUAL Kyoritsu 2210R Svenska EAN: 4560187065699 Kyoritsu 2210R 1 SVENSKA Index 7.1 Automatisk avstängningsfunktion... 5 7.2 Data hold-funktionen... 6 7.3 Bakgrundsbelysning... 6 7.4 MIN MAX-funktionen...

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar I denna laboration får du träna att koppla upp kretsar baserat på kretsscheman, göra mätningar med multimetern samt beräkna strömmar och spänningar i en krets.

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger är kategoriserade som AC/DC tänger eftersom de mäter både lik- och växelström.)

Läs mer

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Flukes trådlösa team Tekniska data Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm.

Läs mer

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång Bruksanvisning Elma 2600 Öppen strömtång INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET INFORMATION.. SYMBOLER... FÖRKLARING VARNINGSTEXTER UNDERHÅLL.... BESKRIVNING..... DISPLAYBESKRIVNING...... FUNKTIONSBESKRIVNING......

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 Marelco, Göteborg 090609 BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 OBSERVERA! Läs varningstexten i bruksanvisningen noggrant för att undvika elektriska stötar eller skador på instrumentet INNEHÅLL

Läs mer

Digital klämmätare Modell:

Digital klämmätare Modell: Digital klämmätare Modell: 72-7222 1 SÄKERHETSINFORMATION Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning och behåll för framtida referens. Denna mätare är utformad för att uppfylla IEC61010-1, 61010-2-032

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Digital Multimeter i fickformat modeller: ,

Digital Multimeter i fickformat modeller: , Digital Multimeter i fickformat modeller: 72-8150, 72-8155 1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning och behåll för framtida referens. Används enligt denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter

Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter EAN: 5703317660008 837 side 1 Instrument funktioner: 1. LCD Display 4 3/4 siffror 2. SORTS/HOLDD Tryck lätt på knappen för att aktivera HOLD eller håll den

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Instruktionsblad W Läs först: Säkerhetsinformation Använd inte mätaren (Series III Multimeter) eller dess mätsladdar om de verkar skadade på något sätt. Kontrollera att

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925 Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare

Läs mer

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42. OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.3016 E42 061 22 1. Inledning a. Allmänt 3 b. Speciella egenskaper 3 c. Uppackning

Läs mer

Manual. Kyoritsu 2432 Läckströmstång EAN: R

Manual. Kyoritsu 2432 Läckströmstång EAN: R Manual Kyoritsu 2432 Läckströmstång EAN: 5706445250141 2432 5706445250271 2433R Kyoritsu 2432 2433R Läckströmstång 1 Bruksanvisning 1. Säkerhetsföreskrifter Detta instrument har designats och testat i

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

BRUKSANVISNING LAN MULTIMETER 2 i 1 E /

BRUKSANVISNING LAN MULTIMETER 2 i 1 E / BRUKSANVISNING LAN MULTIMETER 2 i 1 E42 197 15 / 42.6082 OBSERVERA! Läs varningstexten i bruksanvisningen noggrant för att undvika elektriska stötar eller skador på instrumentet Kamic L&S, 1311 Innehållsförteckning

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

Strömtänger för AC ström

Strömtänger för AC ström Strömtänger för AC ström Y serien Denna serie strömtänger är gjorda för att vara enkla att använda och ha ett brett mätområde. Tängerna har en form som gör de enkla att kunna omsluta en kabel eller skena

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

Analoga norminstrument

Analoga norminstrument TD1512SV D4E Amperemeter, växelström, direktmätande Frekvens: 45-65Hz Egenförbrukning: 1,1VA 1,2 In kontinuerlig 10 In under 10 sekunder 130g Övriga tekniska data, se dokument TD1511SV. Med eller utan

Läs mer

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-SV

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-SV BE48 SV BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Teknisk information... 4 Transport och lagring...

Läs mer

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS TEKNISKA DATA Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS Digitala multimetrar i Fluke 170-serien är standardfelsökningsverktyget inom industrin för elektriska och elektroniska system Digitala multimetrar

Läs mer

Brymen 318 Bilmultimeter

Brymen 318 Bilmultimeter Brymen 318 Bilmultimeter Göteborg 2003 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 INTERNATIONELLA ELEKTRISKA SYMBOLER... 3 2 INTRODUKTION... 6 3 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 3.1 PANEL... 7 3.2 DISPLAY... 9

Läs mer

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer KALIBRATORER Kalibrator för termoelement J, K, T, E, R, S, B och N Kalibrator för motståndsgivare Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200,

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

MJÖLNER 200 Mikroohmmeter

MJÖLNER 200 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter MJÖLNER 200 har konstruerats för att mäta motståndet på brytarkontakter, leder för samlingsskenor, kontaktelement i samlingsskenor och andra länkar för

Läs mer

BRUKSANVISNING F E-nr:

BRUKSANVISNING F E-nr: BRUKSANVISNING 42.2413F E-nr: 4204394 DIGITAL LÄCKSTRÖMTÅNG JORDFELSTRÖMTÅNG Göteborg 2002 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar... 3 2. Egenskaper... 4 3. Specifikationer... 4 4. Instrumentlayout...

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

DN-SERIEN 5.00 (1/2) E - Ed 1. Icke-bindande dokument

DN-SERIEN 5.00 (1/2) E - Ed 1. Icke-bindande dokument Pinces Strömtänger ampèremetriques för AC-ström pour courant AC DN-SERIEN D N-serien omfattar en rad högpresterande AC-strömtänger utvecklade för högströmsmätningar. Deras utmärkta strömtransformatoromsättning

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

80 Series V Digital Multimeter Safety Information

80 Series V Digital Multimeter Safety Information 80 Series V Digital Multimeter Safety Information Begränsad Livstidsgaranti Se användarhandboken för full garanti. Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer information. Rubriken

Läs mer

Mätdator för vatten. Avjoniserat varmvatten passar perfekt för alla anläggningar. Installation Funktion Drift Service

Mätdator för vatten. Avjoniserat varmvatten passar perfekt för alla anläggningar. Installation Funktion Drift Service SV Avjoniserat varmvatten passar perfekt för alla anläggningar Mätdator för vatten Installation Funktion Drift Service Motsvarar VDI 2035 SWKI BT 102-01 ELYSATOR mätdator för vatten kontrollerar kontinuerligt

Läs mer

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC ATT VÄLJA RÄTT STRÖMTÅNG Genom att svara på dessa frågor kan du enkelt välja en tång för din applikation: 1- Är det en mätning av AC eller DC (DC tänger skrivs som AC/DC tänger eftersom de mäter båda marna).

Läs mer

Digital multimeter VC 120

Digital multimeter VC 120 S BRUKSANVISNING Version 05/03 Digital multimeter VC 120 Artikelnummer: 12 16 16 100 % återvinningspapper. Blekt utan klor. Tryck Denna bruksanvisning är publicerad av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tyskland,

Läs mer

Laboratoriekopplingsläge Strömförsörjning Modeller: A, A och A

Laboratoriekopplingsläge Strömförsörjning Modeller: A, A och A Laboratoriekopplingsläge Strömförsörjning Modeller: 72-8340A, 72-8345A och 72-8350A 1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

FYD101 Elektronik 1: Ellära

FYD101 Elektronik 1: Ellära FYD101 Elektronik 1: Ellära Laboration 1: Grundläggande instrumenthantering Förberedelse: Du måste känna till följande Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning Hur ett digitalt instruments

Läs mer

DGN 75. Programmerbart universalinstrument

DGN 75. Programmerbart universalinstrument DGN 75 Utgåva Januari 2017 Programmerbart universalinstrument Tre olika versioner: Processingång En bipolär DC-ström eller spänningsingång: ±100mV, ±1V, ±10V, ±300V, ±20mA Temperaturingångar En termoelementingång:

Läs mer

Digital multimeter Modell: , och och

Digital multimeter Modell: , och och Digital multimeter Modell: 72-2605, 72-2610 72-10405 och 72-10410 och 72-10415 1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noggrant igenom dessa anvisningar före användning och behåll för framtida referens. Detta

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015 Lab nr 1 version 1.2 Laborationens namn Lik- och växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455

KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455 KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455 1. Säkerhet Instrumentet har designates, tillverkats och testats enligt IEC 61010: Säkerhetskrav för Elektroniska Mätapparater och är levererade I bästa condition

Läs mer

MANUAL FLASHMETER. Svenska EAN:

MANUAL FLASHMETER. Svenska EAN: MANUAL FLASHMETER Svenska EAN: 8033100845853 Elma 1 SVENSKA Innehåll FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER... 2 1.1 PRELIMINÄRA INSTRUKTIONER... 2 1.2 UNDER ANVÄNDNING... 3 1.3 EFTER ANVÄNDNING...

Läs mer

Laboration 1: Likström

Laboration 1: Likström 1. Instrumentjämförelse Laboration 1: Likström Syfte och metod Vi undersöker hur ett instruments inre resistans påverkar mätresultatet. Vi mäter spänningar med olika instrument och inställningar, och undersöker

Läs mer

1000TR TEMP. Svensk manual

1000TR TEMP. Svensk manual 1000TR TEMP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

80 Series V. Multimeters. Användarhanbok

80 Series V. Multimeters. Användarhanbok 80 Series V Multimeters Användarhanbok May 2004 Rev.2, 11/08 (Swedish) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER 400A AC Modell Kaise E

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER 400A AC Modell Kaise E BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER 400A AC Modell Kaise 42.7602 E4204571 Innehållsförteckning: Säkerhet... 3 Viktiga symboler... 3 1. INTRODUKTION... 4 a. Allmänt... 4 b. Uppackning och översyn... 4 2. SPECIFIKATIONER...

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Förberedelseuppgifter... 2

Förberedelseuppgifter... 2 Syftet med denna laboration är att låta studenten bekanta sig med systemet Elvis II+ samt ge känsla för de komponenter och fenomen som förekommer i likströmskretsar. I laborationen ingår övningar på att

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Strömtång VC - 605 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive

Läs mer

AmpFLEX TM. AmpFLEX- Rogowskispole A103-PI ON OL 600V CAT III. 100 mv/a 10 mv/a OFF A~/2 V~ A 103 AC CURRENT PROBE. Användarmanual SVENSKA

AmpFLEX TM. AmpFLEX- Rogowskispole A103-PI ON OL 600V CAT III. 100 mv/a 10 mv/a OFF A~/2 V~ A 103 AC CURRENT PROBE. Användarmanual SVENSKA AmpFLEX- Rogowskispole AmpFLEX TM A103-PI ON OL 600V CAT III 100 mv/a 10 mv/a OFF 20-200 A~/2 V~ A 103 AC CURRENT PROBE SVENSKA Användarmanual 1 Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Tryck. Temperatur. Bilaga /2798. Siemens Industrial Turbomachinery AB, MLSI, Finspång

Ackrediteringens omfattning. Tryck. Temperatur. Bilaga /2798. Siemens Industrial Turbomachinery AB, MLSI, Finspång Ackrediteringen omfattar kalibrering av storheterna tryck, temperatur, likspänning, växelspänning LF, likström, växelström, resistans och effekt LF enligt tabell 1 9. Tryck Tabell 1. Kalibrering Tryck

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630. Art.nr: Enr:

BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630. Art.nr: Enr: BRUKSANVISNING ISOLATIONSMULTIMETER M1630 Art.nr: 42.1630 Enr: 42 061 24 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. UNDER ANVÄNDNING... 3 1.3. EFTER ANVÄNDNING... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

Grundläggande Elektriska Principer

Grundläggande Elektriska Principer Grundläggande Elektriska Principer Innehåll GRUNDLÄGGANDE ELEKTRISKA PRIINCIPER DC OCH 1-FAS AC...2 ELE 102201 MP1 Effektmätning...4 ELE 102202 MP2 Ohm s lag...4 ELE 102203 MP3 Motstånd seriella...4 ELE

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester Användarhandbok November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symbolbeskrivning Varningstext Utförs med stor

Läs mer

Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS

Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS EAN: 5706445250462 Kyoritsu K 4200 sid 1 Användarmanual K 4200, Jordtagströmtång K 4200 är ett smart och händigt instrument för mätning av jordresistans.

Läs mer

Digitala multimetrar egenskaper och funktioner förklarade för nybörjare

Digitala multimetrar egenskaper och funktioner förklarade för nybörjare Digitala multimetrar egenskaper och funktioner förklarade för nybörjare Användarbeskrivning Introduktion Multimetrar. De har beskrivits som det nya årtusendets måttband. Vad är en digital multimeter, DMM,

Läs mer

Strömtänger för AC/DC ström

Strömtänger för AC/DC ström Strömtänger för AC/DC ström är en noggrann och mångsidig AC/DC serie strömtänger. Det finns två olika utföranden på tängernas utformning. strömtänger mäter enligt Hall effektprincipen, och har ett område

Läs mer

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

Operationsförstärkarens grundkopplingar. Operationsförstärkarens grundkopplingar. Vi har i tidigare artikel bekantat oss med operationsförstärkaren som komparator. Här tittar vi närmare på OP-förstärkaren som just förstärkare. Finessen med op-förstärkaren

Läs mer

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning Sensorer och mätteknik Laborationshandledning Institutionen för biomedicinsk teknik LTH Introduktion Välkommen till introduktionslaborationen! Syftet med dagens laboration är att du ska få bekanta dig

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer